Presskit & Ceník / FOOD & DRINK BRNO 2024

Page 1

2024 Kontakt: Sales & Marketing manager Veronika Kocourová / email: veronika@pocketmedia.cz / tel.: +420 608 784 982 Ceník platný od 1.3. 2024. / Pocket media s.r.o., Jakubské nám. 3, 602 00 Brno / IČO: 04541227, DIČ: CZ04541227 / Všechny uvedené ceny neobsahují 21 % DPH. Uvedené ceny platí za 1 zveřejnění. / Obchodní podmínky jsou uvedeny na www.pocketmedia.cz / Pocket media s.r.o. si vyhrazuje právo změny v harmonogramu a edičním plánu. · mediální data · harmonogram vydání · ceník inzerce · tematické rubriky

7 důvodů proč inzerovat ve

1.

1. Cílová skupina: Inzerce ve F&D oslovuje obyvatele Brna i jeho návštěvníky, kteří aktivně hledají nové gastronomické zážitky, což představuje ideální publikum pro podniky v oboru.

2.

2. Tradice a vliv: F&D má dlouholetou historii od roku 2016 a je respektovaným průvodcem gastronomickou scénou. Účastí ve F&D posílíte povědomí o svém podniku.

3.

3. Kvalita a styl: Časopis tvoří talentovaní autoři, grafici, fotografové, umělci. Vaše reklama je prezentována v kontextu kvalitního obsahu a elegantního designu.

4. Přesná segmentace: Nabízíme možnost přesné segmentace, vaše sdělení prezentujeme v relevantní rubrice tak, abyste oslovili to správné publikum.

5. Dlouhodobá expozice: Naši čtenáři se k obsahu vracejí. Časopisy jsou sdíleny a volně šířeny. To vše znamená efektivnější prezentaci vaší značky.

6. Lokální zacílení: Inzerce ve F&D podporuje povědomí o místní gastronomii a jedinečném stylu. Posilněte svůj vztah s místní komunitou. Investujte do lokálního prostředí.

7. Partnerská spolupráce: Stálí inzerenti a partneři získávají výhodné ceny, benefity, redakční a produkční podporu.

5. 6. 7.
Kontakt: Sales & Marketing manager Veronika Kocourová / email: veronika@pocketmedia.cz / tel.: +420 608 784 982
4.
Ivo Dvořák
Foto:

Harmonogram vydání

jaro

Kontakt: Sales & Marketing manager Veronika Kocourová / email: veronika@pocketmedia.cz / tel.: +420 608 784 982
uzávěrka vychází
vydání
2. 4.
16. 4. léto
12.
6. 26. 6. podzim/zima
24.
10. 7. 11.
Ivo Dvořák
Foto:
Kontakt: Sales & Marketing manager Veronika Kocourová / email: veronika@pocketmedia.cz / tel.: +420 608 784 982
000 výtisků 3 x ročně 2016 rok založení 6 200 sledujících na sociálních sítích* 0 prodejní cena Kč
stran 350 míst distribuce * Součet sledujících na Instagramu a Facebooku Food & Drink Brno. Mediální data
15
64
inzerát
× 125 mm)
500 Kč
inzerát
× 275 mm)
000 Kč
inzerát
194 × 125 mm)
000 Kč Kontakt: Sales & Marketing manager Veronika Kocourová / email: veronika@pocketmedia.cz / tel.: +420 608 784 982
inzerce
1/4
(92
12
1/1
(204
50
1/2
(
25
Ceník

Ceník inzerce

1/4 článek

(300 znaků + foto)

12 500 Kč

1/2 článek

(750 znaků + foto)

25 000 Kč

1/1 článek

(750–3 000 znaků + foto)

50 000 Kč

Kontakt: Sales & Marketing manager Veronika Kocourová / email: veronika@pocketmedia.cz / tel.: +420 608 784 982
Kontakt: Sales & Marketing manager Veronika Kocourová / email: veronika@pocketmedia.cz / tel.: +420 608 784 982 2/1 Panorama (Individuální prezentace) 75 000 Kč Ceník inzerce

Tématické rubriky

vydání Tematické 1 Tematické 2 Kafe a spol. Víno Pivo

jaro News & menu

Asie v Brně Jíme zdravě Coffee to go Jaro ve skleničce Všechny chutě piva Food trip

léto News & menu

Gastro na kole Letní koktejlová party

Sladkohořké Brno

Léto v lahvi Pivní léto Food trip

podzim/zima News & menu

Do ruky Les na talíři Brno peče Mladé víno Pivo, které zahřeje Food trip

Kontakt: Sales & Marketing manager Veronika Kocourová / email: veronika@pocketmedia.cz / tel.: +420 608 784 982

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.