a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

březen/March 2020 

64. ročník

Téma str. 4

Černá Pole 14

Rozhovor: Michal Sedláček

18

Kulturní servis — programy 1


obsah — editorial

Ve fotoreportáži vám ukážeme to nejzajímavější z Černých Polí. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

Obsah: 4

Téma: Černá Pole Vilová čtvrť plná života, její zajímavá historie i současnost

10

Flashback: Tomáš Eduard Šilinger Znáte příběh muže, po kterém je pojmenováno Šilingrovo náměstí?

14

Rozhovor: Michal Sedláček S architektem města Brna o rozvoji moravské metropole, nové čtvrti i hlavním nádraží

18

Kulturní servis To nejlepší z divadelní i hudební scény, nové výstavy, čerstvé knihy i filmové premiéry

40

Město Rubrika plná tipů na přednášky, sportovní události a další březnovou zábavu v Brně

52

TIC Turistické informační centrum vás zve za hudbou, filmovými klenoty i na Open House Brno

58

Mimo Brno Výstavy, zajímavá místa i ochotnické divadlo

62

Where in Brno English The best cultural services

Editorial Ve vzduchu začíná být cítit jaro. Co na tom, že už od ledna. Teď teprve nám naše mozky, zvyklé na staré a neaktuální klimatické podmínky, dovolují přiznat si, že už to asi bude ono. Jediná věc, která mě štve více než lidé strašící globálním oteplováním, jsou moje únorové spáleniny od sluníčka. Ale dost už banálního humoru, alespoň jsou procházky po našem krásném městě díky absenci mrazivého počasí příjemnější. Hodilo se nám to i při přípravě tohoto vydání, rozhodli jsme se totiž ve fotoreportáži prozkoumat Černá Pole. A chodit dva dny po Blekfíldu v plus 10 je daleko lepší, než chodit dva dny po Blekfíldu v minus 10. Na následujících stránkách si můžete pročíst nejen historii této charakteristické čtvrti, ale prohlédnout si i její současnost. Rozsáhlejší fotoreportáž naleznete na webu pocketbrno.cz. V delší verzi bude na našich webovkách dostupný i rozhovor. Tentokrát jsme oslovili Michala Sedláčka, ředitele Kanceláře architekta města Brna – zkráceně KAM Brno, spousta lidí si tak plete náš časopis právě s touto kanceláří a naopak (občas z legrace vyhlásíme nějakou architektonickou soutěž a čekáme, kdo se chytne). Povídali jsme si o vizích pro Brno, „kuchařce“ Principy tvorby veřejných

prostranství, nové poloze hlavního nádraží… Věříme, že vás rozhovor bude bavit stejně jako nás. A jakou osobnost jsme si vybrali pro naše historické okénko? Kdo správně vyluštil křížovku v minulém vydání (uznáváme, že babylonský bůh měsíce na tři byl trochu podraz), objevil v tajence jméno Tomáš Eduard Šilinger. Ano, Šilingrovo náměstí nese jeho jméno. Začtěte se také do jeho životního osudu. Naše kulturní rubrika je přímo napěchovaná tipy na březnovou zábavu v Brně. Koncerty, filmy, program pro celou rodinu. A těch divadelních premiér! Inu, březen, do divadla vlezem. Slibuju, že v dubnu už s těmi pranostikami přestanu. Ačkoli tam možná ještě budem. Přeji vám hezký začátek jara. Probuďte se spolu s přírodou, vyrazte do ulic a zažijte všechno. Pokud byste potřebovali zkušeného a dobře informovaného průvodce březnovým životem v Brně… stačí listovat dál. Tak zase příště.

Filip Živný editor KAM

3


Černá Pole Jméno čtvrti je odvozeno od černé půdy, která se tu od pradávna nacházela. My se teď podíváme na historii i současnost Černých Polí. Čeká nás procházka mezi kavárnami i parky, seznámení se s pohnutými osudy a především… neobyčejná architektura.

4


téma Od únětického sídliště ke Schwarzenfeldu V místech, kde dnes stojí Dětská nemocnice, se dle archeologických nálezů před více než 3 500 lety nacházelo sídliště lidu únětické kultury, jejíž dávná přítomnost je patrná na více místech našeho území. První písemné zmínky pochází ze 14. století našeho letopočtu a mluví o oblasti dnešních Černých Polí jako o opravdových polnostech, od 15. století se tu pak čile pěstovala vinná réva. Ve Schwarzenfeldu, jak je také již od 15. století území budoucí čtvrti označováno, se také až do roku 1782 nacházel Hutterův rybník (plocha Lužánek a náměstí 28. října) a po dnešní ulici Milady Horákové vedla hráz. V 19. století se v dříve čistě zemědělské oblasti objevují dva areály cihelen a první zástavba, čímž byl položen základ budoucí hustě osídlené čtvrti. Zajímavý objekt tu vznikl v roce 1848 – jednalo se o první českou ochranovnu zanedbané mládeže. O téměř 40 let později, nedlouho po smrti jejího hlavního mecenáše, instituce ukončila svoji činnost a kvůli zanedbanosti místních chovanců se jí začalo přezdívat „zpustlovna“ či „malý Špilberk“.

Doba vilová První vily se objevují v Černých Polích v 60. letech 19. století. Jedná se z velké části o práci architekta Josefa Arnolda, ať už mluvíme o vůbec nejstarší Kaiserově vile, Giskrově nebo Arnoldově vile. Jednou z nejvýznamnějších ukázek funkcionalistické architektury nejen v Brně je samozřejmě meziválečná vila Tugendhat, kterou netřeba představovat. Ve čtvrti nalezneme také školské objekty ukrývající vlastní příběhy, od Mendelovy univerzity až po základní školu na Merhautově ulici, kde byly za druhé světové války shromažďovány osoby židovského původu před transporty do koncentračních táborů. Vily, školy a nájemní domy na území Černých Polí doplňovaly také domy dělnické, kde bylo třeba ubytovat co nejvíce pracujících. Například v jednopodlažním domě s 15 pokoji na ulici Černopolní bydlelo v jednu chvíli neuvěřitelných 88 osob. Ukončeme kapitolu o historii verši Josefa Merhauta, který v Černých Polích bydlel a ve stejnojmenné sbírce končí jednu z básní slovy: „Tak z černé půdy jedny květy vzrůstaly, a tam, kde obzor vlní čára křivá, kdes v mlhách duše naše duo zpívaly: mé slovo a Tvá barva zádumčivá.“

Novorenesanční Vila Karla Kaisera z roku 1860 je nejstarší vilou v Černých Polích. Ačkoli není volně přístupná, můžete si ji prohlédnout alespoň zvenku z ulice Černopolní. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák Pohled z věže kostela sv. Jakuba na Černá Pole v roce 1900. Foto: Fotohistorie

5


Fotoreportáž pro nás tentokrát byla výzvou, tolik zajímavých míst po celé čtvrti se jen tak nevidí. Zkusili jsme pro vás vybrat ta nejcharakterističtější. Připraveni? Tak nasedněte a valíme do Blekfíldu.

Náměstí 28. října. Věděli jste, že na místě tohoto náměstí s parkem byl ještě v druhé polovině 19. století rybník? Po jeho vysušení došlo k výstavbě rezidentních domů a výsadbě parku, v němž nyní nalezneme památník brněnským obětem holocaustu.

Kavárna Pole. Naproti nemocnici nás zaujala taktéž funkcionalistická Kavárna Pole. Návštěvu dvoupodlažní kavárny (a místní kávu) jsme si při procházení Černých Polí opravdu užili.

6

Mýdlo a Traubka. Dvě legendy brněnského nočního života se na sebe koukají přes ulici přesně na pomezí Černých Polí. Málokdo z nás, kdo jsme v Brně prožili studentská léta, nebyl hostem alespoň v jednom z těchto podniků.

Dětská nemocnice. V Černých Polích byla dětská nemocnice již od roku 1898. Funkcionalistický pětipodlažní lůžkový pavilon B, dominující svému okolí, byl dostavěn v roce 1953, později přibyly další budovy tvořící dnešní podobu areálu.


téma

Schreberovy zahrádky. Na fotce vidíte fenku Tuli. Park, ve kterém se prohání, tu však nebyl vždy. V 19. století byste tu nalezli hřbitov, od roku 1907 pak vůbec první zahrádkářskou kolonii v Brně. Zahrádky byly na park přeměněny teprve v 50. letech 20. století.

Kavárna Era. Nejcharakterističtější černopolská kavárna? Jednoznačně Era. Původně volně stojící obytný dům Josefa Špunara z let 1927–1929 podle projektu Josefa Kranze je objektem, který byste rozhodně neměli minout.

Pivnice Na Šrébráku. Tady nám chutnalo. Výborné a skvěle ošetřené pivo, které k vám putuje rovnou z vedlejšího chladicího boxu, příjemná atmosféra, to jsou hlavní devízy Pivnice Na Šrébráku, do které se určitě při další návštěvě Černých Polí zastavíme.

Vila Löw-Beer. Secesní vila z počátku 20. století, původně postavená pro průmyslníka Moritze Fuhrmanna. Doporučujeme si vyhledat pohnutý osud vily i jejích obyvatel, její historie rozhodně stojí za vaši pozornost.

Vila Tugendhat. Netřeba představovat. Rozhodně potřeba vidět! Vila Tugendhat patří jako ukázka základních děl funkcionalismu do seznamu světového dědictví UNESCO. Stavba německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe pochází z let 1929–1930.

7


téma

Filip Živný editor KAM

Schodová. Vizuálně netradiční úzká ulice stoupající do svahu je při svém výstupu doprovázena širokým schodištěm. Tvoří jeden z charakteristických brněnských pohledů a zároveň jakousi bránu od Lužánek dál do Černých Polí.

Mendelova univerzita. Nejstarší zemědělská vysoká škola na našem území, zároveň jedna z pěti veřejných vysokých škol v Brně. Její budovy tvoří již více než 100 let výrazný prvek čtvrti.

8

Ivo Dvořák fotograf

Arnoldova vila. Jedna z nejstarších vil v Černých Polích je dnes vidět ze  zahrady Löw-Beerovy vily, až k ní se však dostanete jen s obtížemi. Chátrající objekt by se měl v nejbližších letech dočkat rekonstrukce.

Tišnovka. Jednokolejná dráha spojující Brno s Tišnovem již dávno zanikla. Kromě pozůstatků roztroušených různě po Černých Polích můžeme na pomezí s Husovicemi nalézt tento park, stylizovaný do podoby nástupiště právě na její památku.


9


Eduard Šilinger – kněz, který znal sílu tisku

Tomáš Eduard Šilinger, kazatel, novinář, politik. Napravo můžete vidět fotografii Šilingrova náměstí z roku 1942.

V letech 1859–1864 bylo postupně zbořeno téměř celé městské opevnění u Brna. Hradby stály v cestě stále zvětšujícímu se centru města. Jako vzpomínka na tyto doby zůstala například Měnínská brána.

10

Jako první v Evropě bylo v letech 1881–1882 Edisonovými žárovkami osvětleno brněnské divadlo Na hradbách (dnes Mahenovo). Edison si elektroinstalaci prohlédl osobně a byl spokojen. Zápis o jeho návštěvě je v knize hostů hotelu Grand.

V roce 1882 se v Brně konal sjezd na Moravě založené lidové strany, na kterém přednesl řeč T. G. Masaryk, budoucí první československý prezident.


flashback Hodně Brňanů prochází Šilingrovo náměstí denně, aniž by věděli, po kom je vlastně pojmenováno. Krátká odpověď je: po katolickém vlasteneckém knězi, který počátkem minulého století výrazně ovlivňoval společenské, kulturní, národní a politické dění nejen v Brně, ale v celém jihomoravském regionu.

Ač se jménem znějícím německy, byl Eduard Šilinger kovaný Moravák. Narodil se 16. prosince 1866 v Tučíně, kde byla tehdy jeho matka Jenovefa na návštěvě u příbuzných, ale své dětství a mládí prožil v Dřevohosticích, malém městečku mezi Přerovem a Bystřicí pod Hostýnem, kde rodina bydlela. Byl skutečně pokřtěn jménem Eduard, jako řeholník přijal později jméno Tomáš. Díky němu se například děti hlásily do českých škol a neponěmčovaly se.

Pochvala od inspektora Šilingerův otec zemřel v 37 letech, Eduardovi tehdy bylo sedm. Polosirotkem se stal i s bratrem Josefem, který byl o tři roky mladší. Po smrti otce souro-

V roce 1883 bylo založeno první české knihkupectví Joži Barviče v Brně v Rudolfské (dnes České) ulici. Obchod byl později rozšířen o nakladatelství a galerii. V závěru 19. století přibral do učení Josefa Novotného, který se stal jeho společníkem.

zenci spolu s matkou zažili chudá léta. Po absolvování obecné školy ho matka již nechtěla pustit dál studovat, ale po přímluvě učitelů a přátel nakonec začal chodit na gymnázium v Přerově. Jeden z jeho spolužáků ho podle svědectví charakterizoval takto: „Vidím ho živě, ještě dnes, jak chudě oblečen, s několika stočenými listy z učebnice se ubírá s jasnou tváří do školy.“ Po celou dobu gymnaziálních studií Eduard prospíval s vyznamenáním a byl vždy premiantem. Maturoval v červnu 1866 a přísný inspektor Riedl jej tehdy zvlášť vyznamenal a blahopřál mu k úspěchu. Po maturitě se rozhodl stát se knězem a vstoupil do Starobrněnského kláštera v Brně k augustiniánům. V klášteře dostal řeholní jméno Tomáš. Na kněze pak byl vysvěcen 26. července 1891. Jeho maminka se toho však nedočkala, zemřela v roce 1890 ve věku 42 let.

Kazatel a šéfredaktor Páter Tomáš Šilinger byl výborný kněz. Jako slavnostní kazatel mluvíval na stovkách míst celé Moravy při nejrůznějších slavnostech a poutích. Svými články pak začal přispívat do katolického týdeníku Hlas a byl iniciátorem založení Jednoty katolického duchovenstva brněnské diecéze, jejímž místopředsedou byl až do své smrti. V roce 1896 se stal šéfredaktorem Hlasu, který rozšířil z týdeníku na deník a který čtenářům přibližoval katolické a národní snahy na Moravě. Šilinger si totiž dobře 

V centru Brna proběhla v letech 1896–1916 rozsáhlá asanace 238 domů a budov kvůli novému územnímu plánu města.

Šilingrovo náměstí Ve středověku bylo náměstí nazýváno Svinským trhem a skutečně se zde prodávala prasata. Protože to tam značně zapáchalo, byl trh umístěn až za hradby za Brněnskou bránu. Ta se na noc uzavírala. Kromě prasat si zde bylo možné koupit i prostitutku, ženy provozující nejstarší řemeslo totiž nemohly nabízet své „služby“ uvnitř města. Vzhled náměstí se proměnil v 19. století, kdy byly zbourány hradby i Brněnská brána. V polovině 19. století pak zde byl podle návrhu Franze Fröhlicha postaven první nájemní dům, známý pod názvem Měšťanský palác. Dnes se v této budově nachází hotel. V horní části náměstí stával pivovar, který dnes připomíná pamětní deska významného českého sládka Františka Ondřeje Poupěte. Mezi dochované pozoruhodné stavby patří dům známý jako Modrá hvězda. V roce 1937 a pak znovu v roce 1946 bylo náměstí pojmenováno podle Tomáše Eduarda Šilingera.

Začátkem října 1905 se v Brně konal sjezd Němců – Volkstag. Ve stejný den se sešli v Besedním domě i Češi a všechno vyvrcholilo pouličními šarvátkami, při nichž přišel o život český dělník. Němci nechtěli, aby byla v Brně zřízena vysoká škola.

11


flashback „V Šitbořicích máme na Pátera Šilingera jen blahé vzpomínky. Od doby, kdy bylo zavedeno částečně všeobecné právo volební do sněmovny, přicházíval k nám jako náš milý poslanec snad každý rok na schůzi. Posluchačů míval tolik, že nebylo v hostincích pro ně místa, a proto řečnil na našem Hradisku i pod širým nebem,“ vzpomínal na Šilingera farář Eduard Chadim.

Při stavbě nového kostela v letech 1909 až 1910 se obyvatelé Šitbořic obrátili na Šilingera, který obec často navštěvoval, s žádostí o finanční pomoc.

uvědomoval vliv tisku. Dva roky před tím, než začal novinám šéfovat, přednesl na I. sjezdu katolíků českoslovanských v Brně příspěvek na téma Tisk – světová velmoc. Názorová popularizace v Hlasu nakonec vedla k ustavení Katolické národní strany, která se po roce 1918 spolu s Křesťanským sociálním hnutím vedeným Janem Šrámkem transformovala v Československou stranu lidovou.

Děti dejte do českých škol Šilingerova všestranná veřejná činnost a oblíbenost ho po zavedení všeobecného volebního práva v tehdejším Rakousko-Uhersku přivedla k tomu, že se rozhodl kandidovat ve volbách v roce 1901 do vídeňské Říšské rady. Chtěl zastupovat okresy Hustopeče, Hodonín, Mikulov a Znojmo. Tehdy ještě zvolen nebyl. Dobové zdroje popisují, že než by někteří čeští voliči volili katolického kněze, dali svůj hlas raději německému liberálovi. Uspěl až v dalších volbách v roce 1907, kdy kandidoval v tehdejších soudních okresech Břeclav, Klobouky, Hustopeče a Židlochovice. V dalších volbách v roce 1911 a 1913 byl již zvolen do Říšské rady a do Moravské zemské sněmovny drtivou většinou. Stále ale bojoval za české Brno. V jeho projevech jste mohli slyšet: „Brno samo nikdy německým nebylo, není a nebude!“ Po zvolení poslancem Šilinger usiloval hlavně o rozvoj českého školství tam,

12

kde dosud byly jen školy německé. Jeho zásluhou tak vznikly české školy v Hustopečích, Poštorné, Židlochovicích, ve Vranovicích a v dalších obcích na Znojemsku. Českým rodičům říkával, že české dítě patří do české školy, a svou výmluvností se mu skutečně dařilo hodně českých dětí odvrátit od poněmčení. A opět z jeho projevu: „První podmínkou národnostního smíru je dáti pokoj českému dítěti! Dokud budete ohrožovati naše děti, dotud buďte ujištěni, že nás najdete připravené k boji!“ Také se mu podařilo s malíři Antošem Frolkou a Jožou Uprkou iniciovat stavbu Domu moravských umělců v Hodoníně.

Jaký byl politik a člověk? Podle vzpomínek spoluposlanců z různých politických stran, ale také pamětníků byl Eduard Šilinger pokládán za přičinlivého, svědomitého a obratného poslance, který dovedl využít každé příležitosti ve prospěch svých voličů a ve prospěch celého národa. Byl prý idealista a žádná práce pro národ pro něj nebyla obtížná a žádná námaha velká. Tato obrovská energie a bezmezná horlivost ale vyčerpávala jeho dušení i tělesné síly, což také bylo příčinou jeho předčasné smrti. V roce 1913 se ale ještě účastní zemských voleb na Moravě, v nichž je zvolen coby jeden z 19 českých katolických poslanců. Krátce poté, 17. června 1913, ale v lázních Luhačovice umírá.

Jeho pohřeb v Brně byl velkolepý, zúčastnilo se ho množství lidí. Do konventu Starobrněnského kláštera přišlo mnoho soustrastných kondolencí od předních představitelů státu a obcí, soustrast vyslovil také tehdejší poslanec a pozdější prezident Tomáš G. Masaryk. Posmrtně byly po Šilingerovi při různých slavnostních příležitostech a výročích v řadě měst a obcí na Moravě pojmenovány spolkové domy a orlovny či na ně usazeny pamětní vzpomínkové desky. Jedna z nich byla také umístěna na dnešní Starobrněnské ulici v roce 1938, ale o rok později byla odstraněna. Po Eduardu Šilingerovi je v Brně pojmenováno nejen náměstí, ale také ulice v Novém Lískovci. Martin Ježek (s použitím publikace Památce P. Tomáše Šilingera, kněze a národního pracovníka, Orelská župa Šilingerova v Hodoníně, 1938) Foto: archiv autora, Archiv města Brna


14


rozhovor

Městský architekt Michal Sedláček: Los Angeles by se Brnem mohlo inspirovat S ředitelem Kanceláře architekta města Brna Michalem Sedláčkem jsme si povídali o změnách územního plánu, přesunu hlavního nádraží, nové brněnské čtvrti, práci s veřejným prostorem i rozdílech mezi Brnem a velkými světovými metropolemi.

Michal Sedláček Vystudoval FA na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil v New Yorku, Moskvě, Los Angeles. Pracoval mimo jiné také v ateliéru známého architekta Franka Gehryho. V roce 2007 založil v Los Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna. ← Architekt nad městem Brnem. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

Co dělá Kancelář architekta města Brna, jaký účel plní? Zpracováváme nový územní plán a změny toho současného, přišli jsme s první změnou územního plánu od roku 2009. Děláme také územní studie, například na novou čtvrť, které říkáme Trnitá. Pak máme oddělení veřejného prostoru, podíleli jsme se například na rekonstrukci Dominikánského náměstí. Také organizujeme architektonické soutěže pro město Brno, máme za sebou již osm soutěží. Oddělení dopravy se pochopitelně prolíná s ostatními, zapojuje se jak do územního plánu, tak do veřejného prostoru a dalších oblastí. Jakým způsobem se lidé mohou s vaší prací seznámit? Velkou částí naší kanceláře, na kterou jsme při jejím vzniku kladli důraz, je oddělení komunikace. Je důležité, aby lidé věděli, co děláme a proč to děláme. Také se pomocí něj snažíme o propagaci kvalitní architektury, pořádáme komentované procházky s městským architektem, chceme komunikovat jak s odbornou, tak se širokou veřejností. Přišli jsme také s akcí KAM jede k vám, pomocí které jsme nejdříve po městských částech představovali naši kancelář, poté jsme diskutovali o změně polohy hlavního nádraží a na jaře budeme představovat nový územní plán. V čem se liší a protíná vaše práce s prací Odboru územního plánování a rozvoje? Liší se zásadně. Oni jsou úředníci, my úředníci nejsme. Jejich rozhodnutí jsou závazná, my žádné razítko nemáme, naše rozhodnutí jsou tedy pouze doporučující. Odbor územního plánování taky musí striktně dodržovat územní plán a zákon, zatímco my můžeme svobodněji vyjádřit, co tu z městotvorného hlediska

Filip Živný editor KAM

nefunguje. To je i jeden z hlavních důvodů, proč naše kancelář vznikla. Podle norem něco může být správně, ale to neznamená, že je to nejlepší pro město. Zůstává úloha kanceláře stejná, jako byla vytyčena před třemi lety u jejího vzniku, nebo se proměnila? Změnila se velmi. Když kancelář vznikla, ani se neuvažovalo o tom, že by měla být zpracovatelem územního plánu, měla mít pouze funkci koncepční. Městu se ale na zpracování změn nepodařilo ani na třikrát vysoutěžit nikoho vhodného, vzali jsme to tedy my. Záhy jsme dostali za úkol i nový územní plán. Nejdříve se přemýšlelo o vytvoření zcela novém územním plánu, ten by se však nestihl do roku 2022, takže se začalo mluvit o dokončení plánu rozpracovaného. Jde po tak krátké době bilancovat, máte nějaké hmatatelné výsledky? Určitě, změny územního plánu, na které spousta lidí čeká, budou schváleny už tento rok. Než jsme tady byli, nedělalo se moc soutěží pro město, v hodně případech jde přitom o nejlepší cestu, jak získat dobrý návrh. Dále také přesunutí hlavního nádraží, o němž se už konečně rozhodlo a bez nás by se rozhodnutí možná znovu odložilo. Snažíme se, aby se město rozvíjelo hlavně tam, kde se to dříve moc nedělo, myslím zvláště brownfieldy a novou čtvrť Trnitou. Zmínil jste se o hlavním nádraží, je tedy už definitivně rozhodnuto? Ano, stát rozhodl, kraj rozhodl, město rozhodlo. Nádraží má být v nové poloze u řeky. Můžeme tedy v nejbližší době čekat začátek prací? 

15


rozhovor

← K rozhovoru jsme se sešli přímo v Kanceláři architekta města Brna na Zelném trhu. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

vrchem. Jsou tam sítě se svými ochrannými p ­ ásmy. Na stromy a jejich kořeny ­nezbývá místo. Současné normy s tím prostě nepočítají. V minulosti jste pracoval ve velkých městech (New York, Los Angeles, Moskva…), co vás táhlo zpátky do Brna? Nikdy jsem nechtěl emigrovat, vždycky jsem počítal s tím, že se sem vrátím. Jsem Brňák a v Brně se mi líbí. Studoval jsem i v Praze, je to krásné město, ale chtěl jsem zpátky sem. Také tady mám rodinu. A samozřejmě důležitá byla i nabídka této práce, ve své kariéře a se svými zkušenostmi jsem byl v takové pozici, že hlavní architekt města Brna bylo něco, na co jsem byl připravený, co jsem chtěl dělat. Jsou tu tři různí investoři – stát, kraj a město. Technická část nádraží, tedy most a koleje, je navržená, na letošek chystáme soutěž na budovu nádraží i přednádražní a zanádražní prostor. Musíte si představit velikost přednádraží, má 95 × 400 metrů, tedy měřítko, jaké tu v Brně zatím nemáme. A to právě souvisí s výstavbou nové čtvrti. Nechceme totiž, aby nádraží vyrostlo uprostřed ničeho, kolem by už mělo být několik bloků, soukromí investoři čekali velmi dlouho na rozhodnutí o poloze nádraží a chtějí začít co nejdříve stavět. Pracujete i na menších projektech, nedávno (začátkem února) jste například měli setkání s veřejností ohledně nové podoby náměstí Míru. Podařilo se vám najít společnou řeč? Tohle je devátá soutěž, kterou pořádáme, setkání s veřejností děláme pokaždé. Tentokrát je to složitější, protože místo má dlouhou a komplikovanou historii, kterou si samozřejmě uvědomujeme. Ještě se nedá říct, že jsme nalezli společnou řeč, protože zatím jsme si byli jen vyslechnout a posbírat názory, co by tam mělo a nemělo být. Všichni souhlasíme, že by tam měla být vybavenost, společenské centrum... Velká otázka je, jestli tam budou byty. To musíme zanalyzovat, pak přijdeme znovu a předložíme veřejnosti návrh, co by podle nás mělo obsahovat zadání soutěže. A pak teprve uvidíme, jestli najdeme společnou řeč. Veřejnost bude připomínkovat i návrh nového územního plánu. Lze vůbec u tak rozsáhlého dokumentu (2 800 stran) vzít v úvahu všechny připomínky?

16

Připomínek se určitě sejdou tisíce, zabývat se jimi bude Odbor územního plánování a rozvoje. Každá z nich se musí vypořádat a napsat k ní písemný komentář s vysvětlením, proč byla či nebyla vzata v úvahu. Proto to tak strašně dlouho trvá, návrh jsme připravili před Vánoci a územní plán se vydá až ke konci roku 2022. Po úpravách na základě námitek a připomínek se plán bude ještě jednou znovu projednávat. Teď bych se rád dostal k publikaci Principy tvorby veřejných prostranství, kterou KAM vydala v loňském roce. Je určena spíše pro odbornou nebo i laickou veřejnost? Řekl bych, že je určena pro všechny. Praha má Manuál tvorby veřejných prostranství, ten je velmi odborný a my jej nechtěli duplikovat. Pojali jsme tedy naši publikaci jinak, spíše jako určitou kuchařku pro každého, kdo se rozhodne, že chce nějak zlepšit náměstí či jiný veřejný prostor. Lidé se dozví, co je k tomu potřeba, jak komunikovat s projektanty, ke každému tématu jsou v knize fotky se špatnými i dobrými příklady. V publikaci se dotýkáte i otázky změny klimatu ve vztahu k tvorbě veřejných prostor. Jak účinně bojovat se suchem a vysokými teplotami v centru města? Jedna věc je velké měřítko, jak je město naplánované. Cestování, doprava, kompaktnost města. A pak je měřítko jednotlivých ulic. Chtěli bychom, aby bylo více stromů, aby se zadržovala dešťová voda, ale v současné době místo pro tyto úpravy příliš není. Ne ve smyslu toho, co vidíte, ale co je pod po-

Když porovnáme práci s veřejným prostorem ve velkých městech, jako je LA či New York, s Brnem, v čem by se Brno mohlo inspirovat? Spíš naopak, ta města by se mohla inspirovat Brnem. Los Angeles je město postavené na autech, tam toho veřejného prostoru moc není. New York se hodně změnil od té doby, co jsem tam žil, ale v 90. letech mu také vládla doprava, Evropa se mnohem více věnuje veřejným prostranstvím. Brno se zvláště za posledních 15 let v tomto ohledu opravdu posunulo. Jaká jsou vaše nejoblíbenější místa v Brně? Určitě přehrada, to je fantastické místo. Líbí se mi také, že máme kancelář právě na Zelném trhu, procházka z České sem vám úplně změní den. Mám rád pavilon A na výstavišti, to je pro mě chrám moderní architektury. A co chystáte do budoucna pro veřejnost? Skoro každý měsíc pořádáme akci Procházka s městským architektem. Cílem je propagace kvalitní architektury, veřejného prostoru, urbanismu. Vždy pozveme autora nebo autorku projektu, oni o něm pak během procházky povídají účastníkům. Byli jsme třeba v AZ TOWER, architekt Gustav Křivinka představoval, jak tuto nejvyšší budovu v ČR navrhoval, měli jsme také cykloprojížďku kolem Svitavy přes Novou Zbrojovku nebo projížďku motoráčkem po Brně, kde jsme ukazovali, jak bude vypadat síť železničních tratí, až se postaví nové nádraží.


KAM do divadla Ve Studiu Marta se 26. března uskuteční světová premiéra inscenace Raději zešílet v divočině. Jedná se o divadelní adaptaci knižního bestselleru autorů Aleše Palána a Jana Šibíka pojednávající o životě šumavských „samotářů“ a zpracování se ujali studenti Divadelní fakulty JAMU. A bude to „suprzelený“!

Tragikomedii Opilí můžete zhlédnout ve Studiu Marta 5. a 10. března. Foto: Dominika Hubková

Březen v brněnských divadlech ve znamení festivalů Vypadá to, že v Brně po plesové sezoně nastala sezona festivalů, alespoň v divadlech. Hned první březnový víkend proběhne v Polárce Festival pro zavěšenku, v BuranTeatru uspořádají dle jejich slov „něco jako festival“ s názvem Náplava (10.–12. března) a na konci měsíce začíná mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER. Pokud ale dáváte před festivalovým shonem přednost raději klidným návštěvám divadla, mám pro vás několik doporučení pro příjemné večery plné rozjímání, zábavy i poučení. V Martě můžete v březnu vidět celý repertoár sezony. Klasická komedie Carla Goldoniho Poprask na laguně se hraje 4. března. V dalších dnech je možné zhlédnout tragikomedii Opilí současného ruského dramatika Ivana Vyrypajeva

18

(5. a 10. března). Nastudování inscenace Mejerchold. se ujal režisér J. A. Pitínský podle původního scénáře Jakuba Kostelníka a tento životopis slavného ruského divadelníka ztvární herci 6. a 10. března.

Životopis českého malíře 19. století Jaroslava Čermáka se rozhodli inscenovat v divadle Polárka. Představení Kulhavý šermíř podle knihy Antonína Zhoře režíroval Matěj T. Růžička. Poutavý příběh romantického hrdiny zaujme nejen dětského diváka. Hraje se v úterý 3. března. Indián v ohrožení je inscenace v režii Jiřího Havelky, kterou uvádí HaDivadlo už přes 10 let, a rozhodně stojí za to ji vidět. Teorie relativity není žádná nuda a pochopí ji každý divák, pokud se ovšem vyskytne ve správném časoprostoru, konkrétně 15. března v pasáži Alfa. Ještě jedno životopisné představení si dovolím doporučit. Nese název Mne blesk se dotekl a popisuje osud brněnského literáta Rudolfa Těsnohlídka. Režie se ujala Zoja Mikotová a inscenace se uvádí v rámci cyklu Spílání Brnu. Hraje se v divadle Reduta 28. března. A nezapomeňte v březnu vyrazit nejen do divadla, ale i na nějakou první jarní procházku.

Jan Škubal vedoucí Studia Marta


KAM do divadla

3 otázky pro…

Edison! Víte, jaký divadelní sál byl v Evropě jako první osvětlený? Právě v něm se totiž hraje Edison! Příběh o velké síle a nezdolnosti, o odvaze jít za svým cílem, navzdory posměchu lidí, kteří se pro jistotu drží při zemi. Režisérka Hana Mikolášková se pustila do vynálezce a vynálezů. Sice jsou pro nás dnes už úplně běžné a jejich používání není nic zvláštního, ale nebylo tomu tak vždycky. Jak pracoval a přemýšlel Thomas Alva Edison? Víme o něm, že měl velice houževnatou povahu a zcela určitě to byl bystrý člověk, ani jedno ale bohužel úspěch nezaručuje, takže ani člověk, jako je on, neměl vždycky jen štěstí. Co bylo ale vždycky hlavní – jeho nadšení a odhodlání bylo vždycky silnější než strach. V inscenaci Edison! uvidíte jak herce Dušana Hřebíčka, Simonu Rejdovou, Martina Veselého a Vojtěcha Blahutu, tak jejich loutky. Společně pak budou nejen hrát, ale i zpívat a dělat chemické a elektrické pokusy. (bv)

Kam jinam zajít na Edisona!, než do prvního osvětleného divadelního sálu v Evropě! Foto: NdB

1/3

Edison! Národní divadlo Brno – Reduta Zelný trh 4, Brno www.ndbrno.cz

Kam v Brně rád chodíte za kulturou? Vzhledem k tomu, že provoz Městského divadla Brno je docela složitý a časově náročný, možností pro další velká „kulturní dobrodružství“ není mnoho. Samozřejmě mě zajímá, jak se vede kolegům v jiných institucích, držím jim palce, aby měli skvělá představení a plná hlediště tak, jak je tomu u nás. A když se mi to časově někdy zadaří, vždycky rád navštívím jakékoliv brněnské divadlo, bez rozdílu. Jaké brněnské restaurace, bary nebo kavárny rád navštěvujete? Nejlepší kavárna v Brně, jak říká kolega Zdeněk Junák, je rekvizitárna v našem divadle. Samozřejmě, někdy se na jídlo dostaneme i do jiných restauračních zařízení, než je náš divadelní klub, restaurace Nekonečno či Boulevard. Z těch nejbližších je to určitě restaurace U Starýho Billa. Bary moc neprožívám a kavárny, kde by se dalo věnovat i jiným neřestem, už neexistují.

Grand Hotel Luxusní berlínský hotel a rok 1928. Svět, ve kterém se prolíná láska a beznaděj, zrození i smrt, smích i slzy. Hotel jako místo, kde se protínají lidské osudy. Muzikál Grand Hotel vychází z románu Vicki Baumové s názvem Lidé z hotelu. Kromě muzikálu podle něj vznikl také oscarový film už ve 30. letech 20. století. Románu se ujala čtveřice autorů a muzikál se tak stal jedním z vrcholů broadwayského muzikálu 80. let – Grand Hotel se na Broadwayi hrál každodenně téměř tři roky, překročil magickou hranici 1 000 repríz a byl nominován hned na dvanáct prestižních cen Tony, z nichž pět získal. Česká premiéra díla, které vás zavede do elegantních 20. let v berlínském luxusních hotelu, vám ukáže příběhy mnoha velmi odlišných lidí, kteří se sešli v jednom čase na jednom místě. Tito cizí lidé najednou prožívají své radosti a smutky vedle sebe, a celý mikrosvět Grand Hotelu se tak stává působivou metaforou našeho pobývání na tomto světě. (bv)

Stanislava Slováka, režiséra inscenace Grand Hotel

Vítejte v roce 1928 v opravdu luxusním berlínském hotelu! Čekají vás neuvěřitelné příběhy lidí, kteří by se nemohli potkat nikde jinde. Foto: MdB

21/3

Na čem teď pracujete a kam byste naše čtenáře rád pozval? Připravujeme s kolegy nádherný dobový muzikál Grand Hotel, který se odehrává v roce 1928 v Berlíně. Skvělý příběh, úchvatná hudba a strhující herecké výkony. S čistým svědomím, a tedy i s velkou radostí můžu pozvat Vaše čtenáře na kterýkoliv titul Městského divadla Brno. Ať už by měli zájem o lidovou komedii, drama, autorské hudební divadlo či letní představení na Biskupském dvoře. Přijďte! (red)

Grand Hotel Městské divadlo Brno Lidická 16, Brno www.mdb.cz

19


KAM do divadla

Dáma s kaméliemi

Osmyčky

Dáma s kaméliemi je autobiograficky založený román, který pojednává o velké, nešťastné lásce. Jeho autorem je francouzský spisovatel Alexandre Dumas mladší. Po velikém úspěchu románu jej autor také zdramatizoval.

Rekapitulační leporelo, jak zní podtitul této inscenace, se věnuje „osudovým osmičkám českých dějin“ a věřte, že v osmičkových rocích se toho stalo opravdu hodně. Dokonce i když to vypadá, že se toho zas tolik nestalo.

Balet o nešťastné lásce Alexandra Dumase mladšího, jak tomu bylo ve skutečnosti i na jevišti. Foto: Pavel Hejný

A nejen on, toto dílo inspirovalo mnohé, například italského skladatele Giuseppe Verdiho, který podle něj složil operu La traviata. Hlavní hrdinkou je krásná pařížská kurtizána Marguerita Gautierová, která má předobraz ve skutečné osobě. Alexandre Dumas mladší skutečně miloval Marii Duplessiovou, o níž málokdo věděl, že trpěla vážnou plicní chorobou. Příběh se odehrává v Paříži v první polovině 19. století. Tematizuje zradu, křivdu, ale i velikost sebeobětování a bezpodmínečné lásky. Choreografii pro Balet NdB vytvořila významná chorvatská choreografka Valentina Turcu, která je známá svými jedinečnými tanečními dovednostmi a unikátním stylem. (bv)

6/3 Dáma s kaméliemi Národní divadlo Brno – Janáčkovo divadlo Rooseveltova 7, Brno www.ndbrno.cz

20

Osvědčený autorský tým libretistů Stanislava Slováka, Jana Šotkovského a Petra Štěpána s hudebním skladatelem Karlem Cónem se rozhodl podívat na zoubek co nejvíce „osmičkám“. Přijďte si užít jejich kabaretně laděnou rozmarnou féerii plnou písní, a vyzkoušet si tak, co všechno víte o historii. Pro inscenátory jsou důležité roky 1108, 1278, 1348, 1648, 1848, 1918, 1948, 1968, ale i zbylé „osmičkové“ roky leckdy odhalí něco nečekaného! Věděli jste, že roku 1888 byl založen Klub českých turistů? Podle anotace se můžete těšit na dva průvodce dějinami, „blanické rytíře naruby“, pány Udavače a Zatýkala. Ti – jak se postupně ukáže – stáli v pozadí většiny významných událostí v historii českého národa a neváhají svou pravdu hájit i před božím soudem. (bv)

1108, 1278, 1348, 1648, 1848, 1918, 1948, 1968 – co tato data spojuje? Osmičky! Foto: MdB

6/3

Osmyčky Městské divadlo Brno Lidická 16, Brno www.mdb.cz

Cirkus Abrafrk – Charms a Provázek dětem! Premiéra loutkové hry Cirkus Abrafrk již v březnu na Provázku. Už jste někdy zažili potopu? A v divadle? Krasojezdec Robert Mario Koblihin, krotitelka Matylda Derdiedas, fakír Charindronáta Pirongrocháta Čepíngrombóm bom cháta a další jí čelí právě teď. Kolem navíc krouží uprchlá žraločice Pípchen. A za všechno může světoznámý petrohradský surrealista a milovník nonsensu Daniil Charms. Právě on svedl všechny tyto exotické postavy a nezkrotnou zvířenu do jednoho šapitó v Cirkusu Abrafrk – slavné, a přesto v Česku doposud neuvedené loutkové hře pro děti. Díky cenami ověnčenému překladu Ondřeje Mrázka, obrazivé a hravé režii umělecké šéfky Anny Davidové, poťouchle ryčné hudbě Maria Buzziho a výtvarnému zpracování a loutkám významného českého výtvarníka Františka Petráka se však dostane životodárné divadelní infuze i rodičům. (red)

Cirkus Abrafrk v režii Anny Davidové už v březnu ve sklepní scéně Provázku. Foto: DHNP

7/3 premiéra

Cirkus Abrafrk Divadlo Husa na provázku Zelný trh 9, Brno www.provazek.cz


21 inzerce


KAM do divadla

Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze „Čeho se bojíme, když jsme sami? Stínů a lidí a pichlavých fousů a když máma nemluví a kohouti kokrhaj a okenice vrzaj a skřípe podlaha nebo dveře. Když jsme sami, jsou s námi strašidla. Máme mít strach? Neboj, jak bychom se jim smály, strašidla by se strašně bály,“ napsal Magor svým dětem, ale i všem ostatním, co se někdy bojí.

Vnímání Autorský scénický experiment v režii Ivana Buraje je inspirovaný románem Philippa Toussainta Koupelna. Toussaintova prvotina způsobila roku 1985 ve Francii pozdvižení a hlavní hrdina této prózy se stal novým typem literární postavy. Anotace románu nás uvádí do pařížské koupelny, kde se hlavní hrdina zavírá, aby mohl po libosti ve vaně číst, poslouchat v rádiu fotbal a hlavně meditovat o tom, jak děsivé je pomyšlení, že čas plyne, taje jako čokoláda a protéká nám mezi prsty jako nekonečný déšť. Nepomůže ani odjezd do Benátek, kde tráví čas převážně hraním šipek v hotelovém pokoji. Je mu nejlíp, když může být sám, svět se mu jeví jako divné, směšné panoptikum. Výše zmíněný nový typ literární postavy ukazuje sebestředného mladíka, který sice neumí vycházet s lidmi, ale dokáže je trefně popsat. (bv)

Ivan Martin Jirous psal pohádky pro své dcery, přijďte se podívat, jak ožijí na jevišti. Foto: Polárka

Gadžové jdou do nebe

Anotace k inscenaci Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze vás těmito slovy zve ponořit se do světa Ivana Martina Jirouse, když psal verše svýma dvěma dcerám. Knihu Magor dětem autor tvořil během osmdesátých let, když byl z politických důvodů vězněn ve Valdicích. Citlivé a křehké básně psané v próze dcerkám z věznice odesílal. Dnes už patří knížka ke klasickému fondu české poezie pro děti. Vyšla už druhým vydáním, to druhé navíc obsahuje ilustrace jeho dcery Marty. Jak budou vypadat na jevišti Magorovy pohádky? Uvidíte je v režii uměleckého šéfa Jana Cimra a jsou určeny divákům od 5 let. (bv)

Není zatím běžné, aby se v divadle sešel česko-romský tvůrčí tým a otevřeně, s dávkou humoru mluvil o česko-romském soužití a předsudcích s ním spojených. Děje-li se tak navíc na jevišti Provázku a pod vedením divadelního a filmového režiséra Jiřího Havelky, jehož film Vlastníci nedávno nadchl diváky po celé zemi, lze očekávat výjimečný večer.

28/3

Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze Divadlo Polárka Tučkova 34, Brno www.divadlopolarka.cz

22

Inscenaci nazvanou Gadžové jdou do nebe připravují na Zelném trhu kromě starých známých z Provázku také vůbec první romská zpěvačka, která vystoupila v Dvořákově síni pražského Rudolfina, herečka a pedagožka Pavlína Matiová, herečka Kristína Richterová, první romský policejní preventista, mentor rodin, které se usilují dostat z pasti sociálního vyloučení, a muzikant Ján Polyák i romský LGBT aktivista, režisér a herec David Tišer. Tvůrci přitom lákají nejen na nevšední divadelní zážitek, ale také na koncerty, které se uskuteční po premiéře i první repríze. (red)

Vnímání je téma nejen dnešních dní, ale taky 80. let, kdy se jeden hrdina rozhodl zavřít v jedné místnosti a přemýšlet. Foto: HaDivadlo

28/3

Vnímání HaDivadlo Alfa pasáž, Poštovská 8d, Brno www.hadivadlo.cz

Premiéra hry vás čeká již 24. března. Foto: DHNP

24/3

Gadžové jdou do nebe Divadlo Husa na provázku Zelný trh 9, Brno www.provazek.cz


23 inzerce


KAM za hudbou

3 otázky pro…

výtvarníka a hudebníka Rudolfa Brančovského

Těšit se můžete například na Avishaie Cohena. Foto: JazzFestBrno

Za hudbou zve Bruno Brewer Tradiční jazzová přehlídka JazzFestBrno letos roztáhla křídla skutečně do celého jara a chystá i dva výrazné dozvuky na květen a červen v podobě koncertů charismatické zpěvačky Lizz Wright s Filharmonií Brno a dvacetinásobného držitele ceny Grammy Pata Methenyho. Ještě předtím však do Brna zavítají nestárnoucí hudební experimentátor Erik Truffaz nebo oblíbený basista Avishai Cohen, tentokrát ve vzácné sestavě s pianistou Shaiem Maestrem a bubeníkem Markem Guilianou. Těšit se můžete také na nejvýraznější osobnosti současného saxofonu Joshuu Redmana a Chrise Pottera, který si navíc do kapely přizval kytarového velmistra Billa Frisella. Sólové klavírní recitály v Besedním domě přinesly posluchačům v minulosti pokaždé velmi intenzivní zážitek, ať už se o něj postaral Brad Mehldau, Fred Hersch či Kenny Barron. Na tuto tradici letos naváže přední světový pianista Jason Moran. Ředitel

24

jazzového oddělení kultovního Kennedyho centra rád popouští uzdu fantazii, spojuje zdánlivě nespojitelné a inovuje pro mnohé nedotknutelné. Čerstvý vítr do současného jazzu přinášejí klávesista Delvon Lamarr, zpěvačka Camille Bertault či saxofonistka Nubya Garcia, kterou na festivalu čeká česká premiéra. Chybět nebudou tradičně ani zástupci české scény. O jarní program tak mají jazzoví fanoušci postaráno. A že bude kam zajít i v létě, potvrdil nedávno zveřejněný program nového festivalu Pop Messe, na nějž zavítá mimo jiné pianista Kamaal Williams. Bruno Brewer hudební publicista

Kam v Brně rád chodíte za kulturou? Vzhledem k tomu, že jsem se před rokem odstěhoval na vesnici, nejraději v Brně chodím za kulturou do obchodního centra Vaňkovka. Je to přímý kontrast ke každodennímu klidu a pohodě mého nového domova. Rád se ve Vaňkovce dívám, jak jsou lidé moderně oblečení, co kupují nebo jak spěchají. Rád si prohlížím jejich tváře. Neumím si představit lepší divadlo neboli interaktivní galerii plnou příběhů. Jaké brněnské restaurace, bary nebo kavárny rád navštěvujete? Na kávu a tousty chodím do kavárny Momenta. Na pizzu nahoru do Omegy nebo do okna na Lidickou k Italovi. Na rýži s hovězím do restaurace s názvem GO na Běhounské. Na špagety do tržnice na Zelném trhu. V neděli pak na Olomouckou k Číňanům a tak dále, asi jako každý Brňák, který má chuťové buňky. Vyhýbám se místům, která určují vaše postavení, která zvyšují vaši prestiž, která vás společensky předurčují. Není mi příjemná doba, v níž na sebe útočí lidé kvůli přípravě kávy nebo kvalitě a způsobu točení piva. Na čem teď pracujete a kam byste naše čtenáře rád pozval? Po velice dlouhé době budu mít v Brně výstavu obrazů. Ta proběhne v dubnu v Art Gallery na Veveří 8. Prodejní výstava se bude jmenovat Rudolf slaví 40 obrazů. K této akci bude také 18. 4. koncert Poletíme? v Mahenově divadle. Na YouTube mé kapely Poletíme? můžete také zhlédnout nový animovaný klip k naší písni Kameny. Jinak bych chtěl čtenáře především pozvat na mé webové stránky www.brancovsky.cz, tam je spousta obrazů, co vám zlepší náladu, stejně jako návštěva jakéhokoliv koncertu Poletíme? (red)


KAM za hudbou

Noise rock v doprovodu emo a indie v Bajkazylu

Foto: Brnokoncert

Foto: Richie Ramone

Pasión de Buena Vista v Sonu

Richie Ramone v Elevenu

Ve čtvrtek 12. března ožije hudba inspirovaná uskupením Buena Vista Social Club na podiu brněnského Sono Centra. Návštěvníky čeká 1,5hodinový karneval kubánské hudby ve všech jejích podobách. Hudební a taneční show Pasión De Buena Vista zhlédlo již půl milionu diváků ve 35 zemích světa. Představí se 15členný soubor s vynikajícími zpěváky Felicitou-Ethel Frias Pernií, Alfredem Monterem-Mojenou a Josém Guillermem Puebla-Brizuelou. Tance zajišťuje známý taneční soubor El Grupo De Bailar tančící ve více než 150 barevných kostýmech. (red) 12/3 od 20.00 Pasión de Buena Vista Sono Centrum, Veveří 113, Brno www.brnokoncert.cz

Richie Ramone je rychlý a úderný bubeník, který hrál spolu s punk-rockovou skupinou Ramones. Richie má na kontě více než 500 koncertů kolem celého světa se zakladateli punk rocku a napsal několik textů pro alba Animal Boy, Too Tough to Die a Halfway to Sanity. Podle slov Joeyho Ramona byl bubeník Richie pro skupinu požehnáním a navrátil jí skupinového ducha. Richieho umění si můžete v březnu poslechnout v klubu Eleven. (bf)

Ze sousedního Rakouska k nám zavítá kapela Melt Downer, nový projekt hudebníka a producenta Wolfganga Möstla. Energie smíchaná s psychedelickou hudbou má schopnost v posluchači navodit příjemné napětí. Spolu s Melt Downer vás čeká také emo a indie 90. let v podání Bare Escape.

17/3 Richie Ramone & Chaos Commute Eleven club Dominikánská 11, Brno www.elevenclub.cz Ohlušující rakouští Melt Downer vystoupí poprvé v Brně. Foto: Melt Downer

Foto: PSH

Foto: Filharmonie Brno

Dagmar Music Fest vol. 8

Když se hudba spojí s obrazem

8. ročník benefičního festivalu Dagmar Music Fest, jehož výtěžek je věnován dětem z brněnského Dětského domova Dagmar, se blíží. Na čtvrtečním zahajovacím koncertu vystoupí legendární rapová formace PSH (support PASR/Lata Gang/). V pátek uvidíte budoucí legendy české hudební scény Manon Meurt a Acute Dose. Sobotní večer bude patřit stand-up komikům Adéle Elbel a Pavlu Tomešovi, festival zakončí divadelní drama ABBA – Scény z manželského života. (red) 19–22/3 Dagmar Music Fest Kabinet MÚZ Sukova 4, Brno www.kabinetmuz.cz

Mimořádný projekt připravila na 12. a 13. března Filharmonie Brno. Večery s názvem Obrázky z výstavy totiž spojí hudbu s výtvarným uměním: všechny skladby doprovodí na obřích plátnech vizualizace Cori O’Lana, vůdčí osobnosti proslulého festivalu Ars Electronica. Umělec rozpohybuje Kandinského obrazy z roku 1928, uvidíte také fresky z chrámu v italském Arezzu, které inspirovaly Bohuslava Martinů. Večer uzavře skladba Malíř Mathis od Paula Hindemitha. (red) 12 a 13/3 Obrázky z výstavy Filharmonie Brno Janáčkovo divadlo www.filharmonie-brno.cz

Vídeňské trio, které sdílelo pódium se jmény jako METZ a Destruction Unit, přijede poprvé do Brna. Melt Downer svou hlučnou hudbou údajně taví mozky. Jedná se asi o přehnané tvrzení, extrémní zážitek je však nepopiratelný. Wolfgang Möstl, Mario Zangl a Florian Giessauf vychrlí na publikum v Brně nemelodickou, avšak strhující tsunami. Zvláštní žánr, charakterizovaný například i jako heavy noise rock, si můžete přijít poslechnout 14. 3. do Bajkazylu. Melt Downer bude doprovázet domácí seskupení hudebníků kapel Voodooyoudoo, Ette Enaka a Sinks pod názvem Bare Escape. Brněnská skupina, která vydává svůj první vinyl u Kabinet records, takto společně vystoupí teprve podruhé. (kg)

14/3 Melt Downer (AT) & Bare Escape Bajkazyl Dornych 2a, Brno www.bajkazylbrno.cz

25


KAM za hudbou

WWW Neurobeat opět v Brně

Jananas rozzáří Metro

Průkopníci českého hip-hopu WWW Neurobeat koncertují se svou šestou deskou. Ve čtvrtek 12. března zazní v brněnském Kabinetu MÚZ staré hity a také nové songy z alba Neutopíš se dvakrát v téže řece.

Jananas je optimistická kapela laděná do folku. Skupina, vedená zpěvačkou Janou Infeldovou, však hledala tak dlouho pravidla folkového žánru, až jej úplně přerostla. Jananas hýří vtipem nejen ve svých textech, sami se neberou příliš vážně a nebojí se o sobě šířit dezinformace.

WWW Neurobeat představí publiku v Kabinetu MÚZ novou deskou Neutopíš se dvakrát v téže řece. Foto: WWW Neurobeat

Ondřej Sifon Anděra, Lubomír Typlt a Milesa Anděra Zrnič v již tradičním doprovodu bubeníka Pavla Fajta předvedou v Kabinetu MÚZ svoje audiovizuální dílo, které (stejně jako jejich první album) vyšlo ve vydavatelství BiggBoss. Seskupení s ustáleným názvem WWW Neurobeat, které propojuje hip-hop s elektronikou, své live shows doplňuje divokou videoprojekcí. Nová deska vyšla v roce 2018 a je označována, ostatně jako celá tvorba kapely, za zneklidňující. Jedinečný zvukový rukopis alba je podtržený zvuky, které Sifon nahrává v reálném prostředí. Intelektuálně ambiciózní texty, šílené beaty a experimentální zvuky, k tomu Sifónův rázovitý přednes doprovázený zpěvem Milesy rozbijí prostor a zhypnotizují vaši mysl a tělo. (kg)

12/3

WWW Neurobeat Kabinet MÚZ Sukova 4, Brno www.kabinetmuz.cz

26

Kapela začínala jako duo zpěvačky Jany Infeldové a kytaristy Jana Vávry. Brzy k sobě přibrali baskytaristu Jaromíra Fulneka, který se podle legendy naučil hrát na baskytaru během čtrnácti dnů. Poprvé kapela vstoupila do širšího povědomí na folkovém festivalu Zahrada v roce 2009, kde získala ocenění. Následně vydala svoje eponymní debutové album. Deska vyšla potměšile na Silvestra a hned pár měsíců nato získala nominaci na Cenu Anděl v kategorii folk a country. Poznávacím znamením Jananasu jsou inteligentní texty a jemný, troufalý humor. Skupina ráda mystifikuje svoje fanoušky i novináře, všem výše uvedeným informacím tedy nemusíte tak úplně věřit. (bf)

Jananas zahrají v Metru. Foto: David Konečný

26/3

Jananas Metro Music Bar Poštovská 6, Brno www.metromusic.cz

Záviš zpívá Josefům Jak sám Záviš o svých textech prohlašuje, hledá humor v sexu i alkoholu, ale zároveň musí mít každý jeho příběh duši. Po návratu z Vietnamu předvede svůj jadrný humor v jazz baru U kouřícího králíka. Písničkáře Záviše nemusíme dlouze představovat. Proslavil se jako král českého pornofolku a je označován jako lidový umělec volnomyšlenkářského cítění bez škatulky. Záviš je znojemský rodák a patriot, který cestuje po českých zemích s kytarou přes rameno. Hudbě se věnuje už od dětství, v dospělosti vystřídal mnoho zaměstnání a na konci devadesátých let začal naplno koncertovat. Záviš bývá často charakterizován podle neakademického slovníku svých textů. Ten však není samoúčelnou snahou o drsný humor, ale tvůrčím vyjadřovacím prostředkem, pod jehož slupkou se nachází cit i obsah. Prohlašuje o sobě, že patří k nejposlouchanějším autorům mezi vysokoškoláky. Jeho koncerty se staly legendou a lidé se vrací, aby si zopakovali nevšední zážitek. (bf)

Záviš zazpívá všem Josefům i ostatním návštěvníkům koncertu. Foto: KS Omega

19/3

Záviš – všem Josefům Jazz bar U kouřícího králíka Křídlovická 1, Brno www.fleretmusic.cz


27 inzerce


KAM za hudbou

Francouzský jazz rozezní Besední dům Kombinace výrazné trubky za doprovodu akordeonu je poměrně vzácná. Energická Francouzka Airelle Besson směle interpretuje své podmanivé autorské melodie, které jemně dokresluje svým nástrojem akordeonista Lionel Suarez.

Surgeon na Flédě Britský DJ a producent Anthony Child aka Surgeon bude hlavní hvězdou březnové edice Echoes. Tvorbu respektovaného hudebníka charakterizují temné, minimalisticky pojaté kompozice s experimentálními přesahy. Už jeho raná alba z 90. let jsou řazena k nejzásadnějším techno nahrávkám vůbec. Child na Flédě 27. března představí živě svou ceněnou aktuální tvorbu. Jde o dvojici čerstvých EP Raw Trax 1 a 2 (2019), zejména pak o dlouhohrající desku Luminosity Device (2018). „Snažil jsem se vytvořit techno album nahlížené psychedelickou optikou,“ vysvětluje pro web The Wire. Nahrávka je inspirována tibetskou Knihou mrtvých a nabízí transcendentální taneční zážitek. „Ve svém vývoji album nahlíží podstatu cesty – od pokojného smíření přes temný ruch až k horečnému zúčtování a konečnému osvícení,“ vyzdvihuje desku magazín Pitchfork podobně jako třeba The Quietus. (red)

Anthony Child začínal s hudbou počátkem 90. let v průmyslovém Birminghamu. Foto: Fléda

27/3 Echoes: Surgeon Fléda Štefánikova 95, Brno www.fleda.cz

Airelle Besson rozproudí Besední dům. Foto: Sylvain Gripoix

Airelle Besson je talentovaná trumpetistka, která má se svými projekty velký vliv na současnou evropskou jazzovou scénu. Je vyhledávanou sidewoman a sama i komponuje hudbu. V posledních letech sklízí úspěchy na všech frontách. Byla dvakrát zvolena nejlepší francouzskou hudebnicí. Jako hudební skladatelka spolupracovala např. s národním orchestrem v Lyonu. Lionel Suarez je francouzský akordeonista. Hudbě se věnuje již od dětství a umí hrát na širokou plejádu nástrojů. Během svého života doprovázel velké množství francouzských umělců, až nakonec zakotvil ve vodách jazzu. Roku 2018 založil ve své rodné vesnici jazzový festival Bretelle. Tito dva nadaní hudebníci pro vás zahrají na půdě Besedního domu. (bf)

17/3

Airelle Besson & Lionel Suarez Besední dům Komenského nám. 8, Brno www.filharmonie-brno.cz

28

Drum & Bass v ArtBaru Kosmická party Astral se přesouvá na nové místo. ArtBar Druhý Pád přivítá DJ Seba a hosty z Nového Zélandu i Česka. Vesmírná hudební show slibuje, že přinese to nejlepší, co může nabídnout současný Intelligent & Deep Drum & Bass. Hudební show z cyklu Astral uvítá na své brněnské premiéře zajímavé zahraniční hosty. Headlinerem nové edice je švédský drum & bassový producent DJ Seba, který je zároveň majitelem labelu Secret Operations. Seba si prošel od svých hudebních začátků od techna přes house k dnešnímu DnB. Druhým zahraničním hostem z dalekého Nového Zélandu je producent a DJ Joe Moses, který vystupuje pod pseudonymem Need for Mirrors, v současnosti žije v UK a patří mezi silná jména elektronické hudby. Line-up doplňuje domácí seskupení Soul Ex Machina DJs. Drum & bassovou party nově hostí multikulturní prostor ArtBar Druhý Pád. (kg)

Vydejte se na vesmírnou jízdu s DJ Seba, Need for Mirrors i brněnskými Soul Ex Machina. Foto: DJ Seba

4/4 Astral with Seba & Need For Mirrors ArtBar Druhý Pád Štefánikova 1, Brno www.druhypad.cz


29 inzerce


KAM na výstavu Ve FAIT GALLERY se kromě Františka Skály v hlavním prostoru představí v rámci projektu Preview mladá umělkyně japonského původu Minami Nishinaga a také Olga Karlíková komorní výstavou v prostoru Mem.

Dílo Vložená Františka Skály, kombinovaná technika. Foto: Martin Polák

Na výstavy zve Denisa Kujelová Vzhledem k tomu, že nás v Brně čeká několik nových výstavních projektů a výstavy, které právě probíhají, již za dobu jejich trvání museli jistě všichni vidět, dovolím si kromě doporučení chystaných výstav brněnských i jeden tip z nedaleké Bratislavy. Z probíhajících výstav, které snad mohl ještě brněnský divák nepostřehnout, doporučuji neminout autorskou výstavu Anny Daučíkové Work in Progress: 7 situací / 7 Situations ve Slovenské národní galerii (do 29. března), která představuje nejen její práci v širokém záběru médií od skla, malby, fotografie přes performance a videoart, ale svou koncepcí se vyhraňuje vůči retrospektivnímu ladění. Cílený dialog mezi autorčinými ukončenými a zachovanými díly a jejími pracemi aktuálními i rozpracovanými, které Anna Daučíková během výstavy dále utváří, přepracovává a finalizuje, je doplněn

30

dalšími vzájemnými vztahy a souvislostmi s díly jiných autorů a také participujících hostů, kteří společně s autorkou v průběhu výstavy vytváří Sedm situací s potenciálem iniciovat přeměnu či vznik nových děl. Z brněnských výstav se chystám určitě na výstavu Martina Zeta Sochař Miloš Zet – Zdi, sokly a makety v Domě umění (do 19. dubna), která tematizuje nedávnou a pro mnohé stále ještě neuzavřenou totalitní historii skrze reflexi sochařské tvorby jeho otce. V souvislosti s konfrontací Dominika Langa s vybranými pracemi jeho otce na Bienále v Be-

nátkách v roce 2011 mne zajímá, jakou cestou povede dialog s otcem Martin Zet. A pak se také samozřejmě velice těším na tři výstavy chystané ve FAIT GALLERY. Kromě veřejností velice očekávané výstavy Františka Skály, jež bude výjimečně prezentovat kromě objektů a instalací převážně autorovu malířskou tvorbu, pro niž byly inspirací mimo stálou fascinaci přírodou také rozličné vlivy z intenzivních pobytů v Austrálii a Kolumbii, se v rámci projektu Preview představí mladá umělkyně japonského původu Minami Nishinaga a Olga Karlíková komorní výstavou v prostoru Mem. I u této významné umělecké osobnosti bude výstava propojující autentické zápisy ptačích zpěvů v bezprostřední vazbě na přírodu a zvukovou předlohu pro mnohé první příležitostí k seznámení, neboť je pro většinu veřejnosti doposud zcela neznámá. Což se snad prezentací jejích děl, kterou plánuje shodou okolností na jaro tohoto roku i Museum Kampa, pomalu změní.

Denisa Kujelová ředitelka a šéfkurátorka FAIT GALLERY


KAM na výstavu

Drazí

3 otázky pro…

Etcetera Gallery představí v rámci výstavy Drazí aktuální tvorbu Mileny Dopitové a Natalie Perkof. Jak napovídá sám název, tématem výstavy je sdělení. Takové, které vychází ze zažité skutečnosti a je nedílnou součástí každodennosti. Konceptuální umělkyně Milena Dopitová vytváří od počátku 90. let instalace, fotografie, objekty i videa, jako jediná žena byla členkou dnes již legendární skupiny Pondělí a v současnosti vede Ateliér intermediální tvorby I. na pražské AVU. Natalie Perkof, malířka a vizuální umělkyně, patří mezi generaci autorů, která přichází na uměleckou scénu počátkem tohoto tisíciletí. Již od dob studií na brněnské FaVU se ve své tvorbě zabývá přesahy klasické malby, tvorbou objektů a možnostmi nových a netradičních materiálů. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 3. března od 18 hodin.

Natálie Perkof: Manuál přirozenosti, 2020, 140 × 200 cm, akryl a dřevěné dýhy na plátně. Foto: archiv autorky

3/3–9/4

Drazí – Milena Dopitová, Natalie Perkof Etcetera Gallery Grohova 2, Brno www.etcetera-auctions.com

Domov v Art Gallery Art Gallery Brno hostí fotografickou výstavu na téma Domov, která širokou veřejnost seznámí s tvorbou autorů s mentálním handicapem a také s uznávaným dokumentárním fotografem Jindřichem Štreitem. Klienti denního stacionáře Gaudium dostali do rukou fotoaparát, aby do svých snímků promítli představy o domově. Vznikly momentky s rodinnými příslušníky, došlo na pózování s domácími mazlíčky i na působivé abstraktní tvary. Ojedinělý arteterapeutický projekt s názvem Schovala jsem se za list představuje sondu do života lidí s mentálním postižením a zároveň nabádá společnost k jejich integraci. Návštěvníci se mohou těšit na 28 velkoformátových fotografií a také na vernisáž, kde vystoupí hudebník a mistr světa v beatboxu známý jako Endru. Výstavou projekt nekončí, plánuje se tisk kalendáře. Získané záznamy a videa poslouží jako podklady k vytvoření dokumentu. (lz)

Vernisáž se uskuteční 4. března v 17 hodin. Foto: Schovala jsem se za list

26/3

malíře Petra Kvíčalu Kam v Brně rád chodíte za kulturou? Nejčastěji, a vlastně velmi rád, chodím za studenty a kolegy k nám na fakultu. Radost mívám z programu Moravské galerie, Domu umění, z FAIT GALLERY i dalších galerií. Jaké brněnské restaurace, bary nebo kavárny rád navštěvujete? V poslední době nejraději navštěvuji Atelier Coctail Bar & Bistro na Kobližné, jak kvůli jídlu, tak kvůli baru. Občas chodím do baru Jekyll&Hyde, který není tak provařený. Nejsympatičtější brněnskou kavárnou je pro mě Monogram, kam si občas zajdu na cortado. Na pivo pak nejraději k Albertovi pod Špilberkem. V létě chodíme s dětmi do Morgalu a do PRAHY. Na čem teď pracujete a kam byste naše čtenáře rád pozval? Vloni jsem dokončil téměř 1 000 m2 velkou fasádu nového kostela blahoslavené Marie Restituty na Lesné a vypadá to, že tam možná nějakou práci udělám ještě letos. Také jsem dokončil stropní malbu a malbu na skleněné fasádě bývalého hotelu Slovan, jenž se vrátil k původnímu názvu Passage. Mojí i investorovou ambicí bylo přispět k proměně Lidické z ulice automatů na důstojnou městskou ulici patřící k prodlouženému středu Brna. Použít velkorysý ornament na nepříliš hodnotnou funkcionalistickou architekturu a provést to až brutálně bylo lákavé a věřím, že hotel i prostředí ulice tím získalo na kvalitě.

Do Výstava Schovala jsem se za list Art Gallery Brno Veveří 8, Brno www.artgallerybrno.cz

31


KAM na výstavu

Tři výstavy – mnoho zážitků Galerie Ratolest vás zve na tři prodejní výstavy. Zakoupením obrazu z této galerie podpoříte činnost Ratolesti Brno, která pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem i celým rodinám.

Spojení dobrého vína a umění prostě chutná. Foto: Galerie Ratolest

Dlouhodobá výstava s názvem Dobré víno, dobrý skutek je ve vinotéce Hruška (Bašty 8), další výstavu můžete zhlédnout ve Skleněné louce (Kounicova 23). Dále lze za vínem i uměním zajít do Vinné galerie, která je stylovým místem pro zastavení se v každodenním hektickém shonu. Se sklenkou vína se zde můžete setkat nejen s přáteli, umělci, také se slavnými osobnostmi. Vinná galerie je totiž producentem filmu Bobule a do kin právě jde poslední z trilogie – 3BOBULE. „Velmi ráda podpořím bohulibou činnost Galerie Ratolest nejen poskytnutými prostory, ale také pohárkem dobrého vína na vernisáži 18. 3. od 18.00. Přijďte si jej vychutnat. Poslechnout si krásný zpěv a hru na kytaru Anny Klečkové. A především podpořit dobrou věc,“ zve majitelka Vinné galerie Martina Vicanová. (red)

Galerie Ratolest různá místa www.ratolest.cz/galerie-ratolest

32

Španělské řády a medaile v Biskupském dvoře „Já jsem se těšil na tu medajli, daj-li ji mně, a nebo nedaj-li,“ zpívá si Vlasta Burian jako Anton Špelec Ostrostřelec ve známém filmu. Ti, kteří se také těší na medaili, rádi si je prohlíží či sbírají, se nyní mohou přijít pokochat do Moravského zemského muzea. V Biskupském dvoře je do poloviny května k vidění výstava řádů a medailí ze Španělska. K nejcennějším patří španělský Řád zlatého rouna z období 1. poloviny 20. století. Výstava představuje soukromou sbírku Josefa L. Hrdého, která obsahuje 163 španělských řádů, vyznamenání a odznaků z období 18.–20. století. Celou sbírku Josef L. Hrdý věnoval Moravskému zemskému muzeu. Shromážděné exponáty jsou u nás jinak téměř neznámé a nedostupné, příležitost je vidět je tedy výjimečná. Jedná se o královské řády, vojenské záslužné řády, civilní záslužné řády, vojenská vyznamenání a další. (red)

Sbírka Josefa L. Hrdého nyní v Biskupském dvoře. Foto: MZM

10/5

do Řády a vyznamenání Španělska – sbírka Josefa L. Hrdého Moravské zemské muzeum Biskupský dvůr Muzejní 1, Brno www.mzm.cz

Jiří Bielecki na Špilberku Od 18. února je v Brně možné zhlédnout retrospektivní průřez tvorby Jiřího Bieleckého, jednoho z členů Klubu konkretistů. Severomoravský umělec bude prezentován na hradě Špilberk v dialogu s Daliborem Chatrným, Stanislavem Kolíbalem, Jiřím Hilmarem a Janem Wojnarem. U příležitosti uplynutí 20 let od smrti umělce se koná výstava s názvem Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět v siločarách přitažlivosti. Malíř, grafik a tvůrce objektů reprezentoval v Klubu konkretistů citlivý protipól vůči přísným geometrickým a racionálnym normám dobové tvorby. Právě kvůli jeho specifické pozici je jeho dílo často neprávem opomíjeno. Výstava se zaměřuje na období druhé poloviny šedesátých a začátek sedmdesátých let. Pro Bieleckého tvorbu z tohoto období jsou charakteristické takzvané kouřovky, záznamy kouře na podklad, a takzvané gravitabily, prostorové objekty. (kg)

Retrospektivní výstava díla Jiřího Bieleckého se koná u příležitosti 20 let od jeho úmrtí. Foto: Jiří Bielecki

18/3–31/5

Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět v siločarách přitažlivosti Muzeum města Brna Hrad Špilberk www.spilberk.cz


33 inzerce


KAM do kina

Filmové premiéry březen 2020 1/3 Domácí skřítek (Rusko 2019, r. Jevgenij Bedarev, 104 min.)

5/3

Frčíme (USA 2020, r. Dan Scanlon, 112 min.) Neviditelný (USA 2020, r. Leigh Whannell, 124 min.)

11. 3.

11 barev ptáčete (ČR 2020, r. Vojtěch Kopecký, 120 min.)

12. 3.

3Bobule (ČR 2020, r. Matěj Kopp, 103 min.) Bloodshot (USA 2020, r. Dave Wilson, 110 min.) Dokonalý pacient (Švédsko 2019, r. Mikael Håfström, 122 min.) Pro Samu (Velká Británie 2019, r. Waad Al-Khateab a Edward Watts, 95 min.) Zapomenutý princ (Francie 2020, r. Michel Hazanavicius, 90 min.)

19. 3.

Foto: film Žaluji! r. Romana Polanského

Febiofest přiveze do Brna Polanského i Febio Hospodský kvíz Od 1. do 3. dubna proběhnou v brněnském Kině Art tradiční regionální ozvěny Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest. Šesti vybraným filmům, které se budou promítat ve třech festivalových dnech, vévodí čerstvá novinka kontroverzního režiséra Romana Polanského Žaluji! Historické drama Žaluji! o důstojníku Alfredu Dreyfusovi, který byl koncem 19. století ve Francii neprávem obžalován ze špionáže pro německé císařství a následně odsouzen k doživotnímu vězení, tak uvidí diváci festivalu s velkým předstihem. Do české distribuce se totiž snímek dostane až v polovině května, proto si brněnští filmoví nadšenci jeho dubnové promítání nemohou nechat ujít. Polanski za filmovou adaptaci historického skan-

34

dálu, jenž pojednává nejen o společenské degradaci, ale i antisemitismu, získal na festivalu v Benátkách druhou hlavní cenu, Stříbrného lva. V hlavních rolích excelují francouzské herecké hvězdy Louis Garrel a Jean Dujardin. Z dalších zajímavých snímků, které festival přináší, musím vyzdvihnout dokument Škola svádění, úspěšný hit filmového festivalu Sundance, drama o vztahu otce a syna Sladký chlapec a čínské drama Žít a zpívat. Doporučuji se zúčastnit i našeho Febio Hospodského kvízu, který bude zaměřen na filmové znalosti. Speciální doprovodný program se odehraje 31. března v Kavárně Trojka na Dominikánském náměstí. Vítěz mezihospodské ligy může kromě jiného vyhrát vstupenky na festival. Gabriela Vágner, tisková mluvčí MFF Praha – Febiofest

Andílci za školou (ČR 2019, r. Jan Lengyel, 103 min.) FREM (ČR/SR 2019, r. Viera Čákanyová, 73 min.) Ledová sezóna: Ztracený poklad (USA/Indie/Jižní Korea/Čína 2019, r. Tim Maltby a Richard Finn, 90 min.) Můj kámoš špion (USA 2020, r. Peter Segal, 100 min.) Princezna zakletá v čase (ČR 2020, r. Petr Kubík, 100 min.) Proxima (Francie/Německo 2019, r. Alice Winocour, 107 min.) Tiché místo: Část II (USA 2020, r. John Krasinski, 98 min.)

26. 3.

Afrikou na pionýru (SR 2019, r. Marek Slobodník, 104 min.) Emma (Velká Británie 2020, r. Autumn de Wilde, 124 min.) Mlsné medvědí příběhy (ČR 2020, r. Alexandra Májová a Kateřina Karhánková, 45 min.) Mulan (USA 2020, r. Niki Caro, 106 min.) Pijavice (Srbsko/Chorvatsko/Makedonie 2019, r. Dragan Marinković, 90 min.) Téměř dokonalá tajemství (Německo 2019, r. Bora Dagtekin, 111 min.) Vysoká dívka (Rusko 2019, r. Kantemir Balagov, 130 min.) Šarlatán (ČR/Irsko/Polsko/SR 2020, r. Agnieszka Holland, 100 min.)


35 inzerce


KAM do kina

Dokonalý pacient

Pro Samu

Princezna zakletá v čase

Jako novinářský thriller a psychologické drama podle skutečných událostí vstupuje do kin film Dokonalý pacient. Hlavními postavami jsou novinář Hannes Råstam a Thomas Quick alias Sture Bergwall (David Dencik), jenž se do dějin zapsal jako sériový vrah. Muž, který byl za ozbrojená přepadení v roce 1991 zavřen na psychiatrii, se mezi lety 1994 a 2001 přiznal k více než třiceti vraždám, které měl v letech 1964–1990 spáchat po celé zemi. Film je portrétem selhání právního systému ve Švédsku. (šč) Dokonalý pacient r. Mikael Håfström Švédsko 2019 v kinech od 12/3 Film Europe

V troskách syrského Aleppa si novinářka Waad Al-Kateab během posledních pěti let vedla filmový deník, jenž je osobním vzkazem pro její dceru Samu. O tom, že předávání Oscarů není jen společenská, ale i politicky vyhraněná akce, letos výrazně přesvědčily nominace na celovečerní dokument. Z angažovaného proudu se vymykala jen Země medu, elegie o symbióze člověka a přírody. Zato politicky neklidná Sýrie citově zaujala hned dvakrát (Pro Samu a Konfliktní zóna), byť zvítězila Americká fabrika.(šč) Pro Samu r. Waad Al-Kataeb a Edward Watts Velká Británie 2019 v kinech od 12/3 Artcam Films

V březnu se můžeme opájet 3Bobulemi a projíždět Afrikou na pionýru nebo si zatrsat s Andílky za školou. Ovšem nejsvéráznějším příslibem je Princezna zakletá v čase. Jde o pohádku ozvláštněnou fantasy prvky a výpůjčkou časové smyčky známé z filmu Na hromnice o den více (1993), která mj. se zastávkami ve sci-fi (Na hraně zítřka) a v teen hororu (Všechno nejhorší) doputovala až k nám. Princeznu Ellenu prokleje čarodějnice a dívka je nucena každý den znovu prožívat své dvacáté narozeniny. (šč) Princezna zakletá v čase r. Petr Kubík ČR 2020 v kinech od 19/3 Bohemia MP

Proxima

Tiché místo: Část 2

Šarlatán

Na vesmírnou misi Proxima je Sarah (Eva Green) přijata jako jediná žena-astronautka. Na roční pobyt na oběžné dráze se připravuje tvrdě a tělo v posilovně vůbec nešetří. Zatímco v práci podává maximální výkon, doma se těžce vyrovnává s blížícím se odloučením od sedmileté dcery Stelly. Francouzská režisérka Alice Winocour ve filmu klade důraz na reálné zachycení prostředí vesmírných výcvikových středisek a složitost mezilidských vztahů. Artový snímek byl oceněn na festivalu v Torontu. (šč) Proxima r. Alice Winocour Francie/Německo 2019 v kinech od 19/3 Aerofilms

Ve světě obstojí jen ten, kdo se chová tiše a domlouvá se s druhými pouze gesty a bez hlesu. Rodina Abbottova s neslyšící dcerou Reagan má díky znalosti znakové řeči a pevným pravidlům drobnou výhodu. Přesto ani jim není zavedený řád nic platný a musí vyhledat jiné „tiché místo“ k přežití. Když nízkorozpočtový horor Tiché místo vydělal v roce 2018 globálně dvacetkrát víc, než kolik stál (náklady 17 mil. USD), bylo o pokračování rozhodnuto. Tentokrát již ale nejde o komorní snímek o rodině, nýbrž o přežití v komunitě. (šč) Tiché místo: Část 2 r. John Krasinski USA 2020 v kinech od 19/3 CinemArt

„Současný český film podle mě není na úrovni, kterou by si zasloužil. Je mi to líto a nevím, proč tomu tak je.“ Agnieszka Holland se ráda vrací do Čech. Po minisérii Hořící keř a mysliveckém thrilleru z česko-polského pohraničí (Přes kosti mrtvých) se chopila scénáře Marka Epsteina. Jde o drama inspirované knihou Vzpomínky přírodního léčitele (1991, nově 2019) o kontroverzním šarlatánovi Janu Mikuláškovi (Ivan Trojan). Příběh se soustředí na komunisty vykonstruovaný proces, kde jde o holý život.(šč) Šarlatán r. Agnieszka Holland ČR/Irsko/Polsko/SR 2020 v kinech od 23/3 CinemArt

36


37


KAM za knihou

Fejeton Taxi, prosím Na konstruktivní komunální kritiku se chvíle musí najít vždy. Čas si můžeme ušetřit třeba brzy ráno, když voláme na některou z centrál brněnské taxislužby a automatický, byť sametově zabarvený, ženský hlas nás důrazně upozorňuje, že se vyřizuje volající, který se dovolal před námi. Nevím, kdo to pokaždé je, ale mám podezření, že nikdo vyřizován není a podstatou celého mého trápení je fakt, že taxikáři prostě spí. Nemáme v Brně Uber. Pro taxikáře je globální hráč s autodopravou červeným hadrem, tvrdí, že jde o nekalou konkurenci, která si pečlivě nevede knihy jízd, účetnictví a auta možná nemají v kufru ani lékárničku. Žijeme ve světě EET, takže kompetentním uším to asi zní logicky, že trpí zákazník je všem jedno.

Sáhněte po knihách českých spisovatelek a ponořte se do fantasy světa. Foto: Tereza Matoušková

Za knihami zve Tereza Matoušková Všichni máme oblíbené spisovatele. Autory, u kterých máme jistotu, že nám naservírují správný koktejl nápadů a myšlenek, napětí a laškování, smíchu a slz. Občas ale každý z nás dostane chuť zkusit něco nového. Třeba podpořit mladého začínajícího autora z našich luhů a hájů. Jenomže kterého? Stojíme v knihkupectví u regálu s domácí fantastikou a jména na obálkách nám nic neříkají. Co teď? V našich končinách naštěstí vychází řada antologií, do kterých přispívají i naprosto neznámí autoři. Samostatnou kapitolou jsou sborníky z literárních soutěží (například Mlok z Ceny Karla Čapka nebo Žoldnéři fantazie), které vycházejí každoročně a přináší plejádu prací od nových autorů. Čtenáři se nemusí líbit všechno, ale velice jednoduše si zde může vytipovat spisovatele, jenž je jeho krevní skupinou, a začít ho systematicky sledovat.

38

Co se týče mých osobních doporučení, tentokrát jsem se rozhodla posvítit na ženskou produkci v žánrech fantasy, sci-fi a horor. Zajímavým počinem je v tomto směru čtyřdílná antologie od nakladatelství Fortna, jejíž první díl se nazývá Žena se lvem. Kromě jmen ostřílených spisovatelek, jako jsou Vilma Kadlečková, Jana Rečková nebo Petra Neomillnerová, zde čtenář nalezne spoustu prací od autorek, které se na poli literatury teprve etablují. Podobně laděnou antologií jsou i Mladé čarodějky od nakladatelství Černý drak, které se pravděpodobně nechalo „Ženami“ volně inspirovat. Pokročilo však ještě dál a uvádí výhradně práce autorek mladších třiceti let. Takže pokud si chcete udělat představu o tom, jak píše mladá generace českých žánrových spisovatelek, neexistuje lepší volba. Najdete v nich zalíbení? Tereza Matoušková spisovatelka a lektorka tvůrčího psaní

Byli jste někdy v poslední době v Praze, Bratislavě nebo Budapešti? Stačí stahovat aplikace do mobilu a zkoušet, která služba přijede rychleji a levněji. S konkurencí vítězí zákazník, který nemusí čekat, až vyřídí volajícího před vámi. Aby nedošlo k omylu. Nejde o nějaké brněnské potíže s technologiemi, taky u nás si můžete zavolat odvoz prostřednictvím on-line aplikace, jen se může stát, že nikdo nepřijede. A když už vysněné auto s rozsvícenu stříškou a nápisem Taxi konečně dorazí, připravte se na vysoké ceny a nulové služby. A proboha, nezkoušejte platit třeba v eurech, na to v Brně nejsme připraveni, leda tak v kurzu za dvacet, to už se pak i pan taxikář smiluje a hodí vás za sto pade od hlavního nádraží na Zvonařku. Jistě, nefungující taxi byznys v Brně není srovnatelný problém s koronavirem nebo klimatickou změnou. A občas je to i mile nostalgické, že tato živnost zůstala uvězněna ve sladkých devadesátkách. Přesto je někdy otravné poslouchat řidiče, kteří si stěžují, že Grand Prix ani strojírenský veletrh už není, co býval, a že i noční kluby skomírají, a vy víte, že příště vás zase nechají zmoknout, protože se budou bát, že jim to zacákáte.

Petr Minařík šéfredaktor nakladatelství Větrné mlýny


KAM za knihou

Nebe v kleci Desetiletý Johannes, nadšený člen Hitlerjugend, žije ve velkém domě ve Vídni. Jeho zapálení pro nacismus, ve kterém vidí dobrodružnou klukovskou hru na vojáky, pohasne, když objeví, že jeho rodiče doma za falešnou zdí skrývají židovskou dívku Elsu.

Vliv přírody na umění

Jak zákony ovlivňují ženství

Kdy vzniklo umění? Většina historiků se shodne na tom, že v mladším paleolitu, v temnotě franko-kantabrijských jeskyní a pod skalními převisy v Austrálii. Není o tom pochyb, malby na stěnách v jeskyních v Chauvet, Altamira a Lascaux stejně jako v australské buši pod skalním převisem Nawarla Gabarnmang jsou všeříkající. Nesmíme však zapomínat na skutečnost, že člověk se vyvíjel pod taktovkou zákonů přírody. To, jestli existuje nějaký vztah mezi kulturou a naturou, se dozvíte v nové knize Biologie umění. (šč) Biologie umění Dungel Jan Academia www.academia.cz

Kristen Ghodseeová, americká etnografka a profesorka ruských a východoevropských studií na Pensylvánské univerzitě, v provokativní studii analyzuje, jaké dopady má kapitalismus na soukromí, kariéru i sebevědomí žen a kudy by se mohl v budoucnu ubírat. Západní společenská stabilita poválečných let je podle autorky paradoxně v mnohém dílem komunismu a to, jestli ženu čeká štěstí v rodině, úspěch v kariéře nebo pohoda v posteli, začíná v zákonech. (šč)

Komická sonda do amerického školství Zajímáte se o děti, školství a obecně o vzdělávání? Jsou vaší oblíbenou knihou Študáci a kantoři a oblíbeným filmem Škola základ života? V tom případě nesmíte minout knihu Bel Kaufmanové Nahoru po schodišti dolů. Humorné vyprávění americké autorky ironicky zachycuje poměry na newyorské střední škole v chudinské čtvrti, kam chodí děti černochů, přistěhovalců a různé problémové případy. Komické, ale i vážné situace popisuje spisovatelka brilantně, takže si její vyprávění vskutku užijete.(šč) Nahoru po schodišti dolů Bel Kaufmanová Argo, www.argo.cz

Proč mají ženy za socialismu lepší sex Kristen R. Ghodseeová Host www.hostbrno.cz

Zabili byste malého Hitlera? Zlo má mnoho podob. Pro někoho je zlý zloděj, vrah a násilník, pro druhého člověk, který jí maso, pracuje v bankovnictví nebo má nemanželské dítě. Skutečnosti, které vám připadají normální, mohou být pro druhé naprosto odsouzeníhodné. Kniha forenzní psycholožky Julie Shawové se opírá o bohatý repertoár odborných, popkulturních i každodenních pramenů. V jednotlivých kapitolách s odborným přesahem, přesto čtivě problematizuje sám pojem zla, který je v mnoha případech vnímán značně subjektivně. (šč) Zlo Julia Shawová Paseka www.paseka.cz

Jeho počáteční zděšení se změní v zájem, následně v lásku a nakonec v posedlost. Rodiče ale jednoho dne zmizí a Johannes je jediný, kdo o Elsině přítomnosti v domě ví, a je tudíž zodpovědný za její přežití. Mezi mladými lidmi vzniká zvláštní vztah, jsou si navzájem manipulátory i manipulovanými. Kniha se stala literární inspirací pro jeden z nejlépe hodnocených filmů loňského roku Králíček Jojo se Scarlett Johansson v hlavní roli, který se natáčel i v České republice. Film získal šest nominací na Oscara 2020 včetně kategorie Nejlepší film, nominaci nakonec proměnil pouze režisér filmu Taika Waititi v kategorii Nejlepší adaptovaný scénář. (red)

Nebe v kleci Christine Leunens Nakladatelství JOTA, 320 stran www.jota.cz

39


KAM do města

3 otázky pro…

PR manažerku Veletrhů Brno Ditu Brančíkovou

V Elektrikáriu si můžete vyzkoušet mnoho interaktivních exponátů. Foto: FEKT

PerFEKTní elektrohrátky aneb co je zač ta elektřina Pranostika „Březen – za kamna vlezem“ dává tušit, že tento měsíc úplně nepřeje outdoorovým aktivitám. Proto bych doporučení kam v Brně pro měsíc březen rád stočil k tématu objevování a vzdělávání, které je mi jako vysokoškolskému pedagogovi působícímu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně nejblíže. Současný pokrok v technických vědách není samozřejmý. Uběhlo bezmála 220 let od objevu prvního použitelného zdroje stálého elektrického napětí – Voltova článku. To je 220 let historie elektřiny od prvních přenosů elektrických signálů po plně autonomní řídicí systémy v automobilech. Fascinující svět elektrotechniky denně poznávají naši studenti. Nezapomínáme však ani na širokou veřejnost a zejména na ty nejmenší, kteří mají z vlastních objevů největší radost. Po vzoru velkých vědeckých parků tak na fakultě

40

vznikla interaktivní herna Elektrikárium, kterou najdete na adrese Technická 12. Pokud tedy váháte, kam zajít s dětmi v pošmourných březnových dnech, jste srdečně zváni právě k nám do Elektrikária. Čeká na vás laserová harfa, můžete zjistit, kolik elektřiny jste schopni vyrobit pomocí rotopedu, jakou máte sílu v pažích nebo jak dobrý máte sluch či cit v ruce. Necháte ošálit svůj zrak při psaní zrcadlově otočeného textu nebo si vyzkoušíte své řidičské schopnosti při jízdě dálkově ovládaného vozítka pomocí tabletu. A kdyby vám to přece jen nestačilo, malý kousek to máte do Technického muzea, kde právě probíhá výstava Retrogaming No. 2, která mapuje historii výpočetní techniky a her od jejich počátků do 90. let 20. století. Takže vzhůru k březnovým perFEKTním objevům. Jiří Háze, proděkan pro vnější vztahy, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně

Kam v Brně ráda chodíte za kulturou? Mí přátelé už vědí, že opravdu ráda chodím plesat. Letos jsem zatím stihla jen ples v Hotelu International s názvem Zářivá noc, ale každoročně jich navštívím několik. Vzhledem k mému časovému vytížení jsem ráda, když mě občas někdo (milý) vytáhne do kina, sem tam si zajdu na výstavu – naposledy mě zaujala ta o baronu Trenckovi na Špilberku. Pokud je myšleno kulturou i zkulturňování těla, tak chodím cvičit, ale nic nepřeháním, jen tak „piánko“. Jaké brněnské restaurace, bary nebo kavárny ráda navštěvujete? Kdysi by se o mně dalo říci, že jsem patřila k sortě „kavárenských povalečů“, ale ty doby už jsou dávno pryč. Často se k obědu vůbec nedostanu, v kanceláři se odbývám sýrem a cereálním pečivem, prokládám to zdravě energetickými drinky. Ne, vážně, dnes si ráda zajdu na dobrý oběd třeba na přehradu do Přístavu u Vodů, mají tam skvělé rybí pochoutky. Mám ráda menší útulné kavárny, kde dělají dobré vejce Benedikt. Na čem teď pracujete a kam byste naše čtenáře ráda pozvala? Momentálně připravuji můj oblíbený motorkářský veletrh Motosalon, kde máme letos samé novinky – novou sekci přestaveb, obrovskou kaskadérskou show a Burger Arenu s nabídkou 70 vystavovatelů všech možných pochoutek. Letos se tu poprvé bude závodit na babetách, návštěvníci mohou vyhrát 100 000 Kč na nákup motorky v rámci ankety Motocykl roku a samozřejmě přijede spousta zajímavých hostů. Takže sraz od 5. do 8. března na brněnském výstavišti! (red)


KAM do města

Na přednášku o elektronové mikroskopii do hvězdárny

Svět dětí a maminek na brněnském výstavišti Šestnáctý ročník veletrhu potřeb pro dítě se letos uskuteční na brněnském výstavišti od 5. do 8. března. V pavilonu V naleznete největší výběr dětského zboží, včetně horkých novinek. Pokud si chcete vybrat nový kočárek nebo autosedačku, budete na správném místě. Účast potvrdili hlavní čeští výrobci a dovozci. Snadno tedy získáte přehled o kvalitě, bezpečnosti i cenách jednotlivých značek a modelů. Nastávající i čerstvé rodiče na veletrhu čeká také pestrá nabídka kojeneckého a dětského zboží od postýlek, doplňků a oblečení s originálním designem až po hračky a vzdělávací knížky pro nejmenší. Porovnáte zde sortiment různých dodavatelů třeba látkových plen, kteří přivezou zboží nejnovější generace, s obdobně snadným použitím, jako mají jednorázové pleny. Ani děti se na výstavišti určitě nudit nebudou, čeká je pestrý doprovodný program, hlídací koutek i hry a soutěže o krásné hračky. (red)

Už počtvrté se obyvatelé Brna mohou podívat na to, jak vypadá až milionkrát zvětšený mikrosvět. V moravské metropoli se totiž budou opět konat Dny elektronové mikroskopie, které zájemce zavedou k výrobcům elektronových mikroskopů, do unikátních laboratoří a v neposlední řadě do hvězdárny.

Festival si užijí nejen rodiče, ale i děti. Foto: Prodítě

5–8/3

Prodítě 2020 pavilon V Výstaviště Brno www.bvv.cz/prodite

Cestovatelský festival Kolem světa ve Scale

Co vidíte na snímku? Dozvíte se na jedné z přednášek. Foto: Dny elektronové mikroskopie v Brně

Cestovatelský festival KOLEM SVĚTA zavítá poprvé 7. a 8. března do kina Scala. Oblíbená akce letos rozšiřuje program, zajímavé osobnosti si můžete užít po celou dobu neobyčejně pestrého víkendu. Každý si zde najde to své. Mořeplavec Ruda Krautschneider je výrazný samorost plný lidové moudrosti. Sličná Lenny pozve na cestování spirituální. Skvělá arabistka Lenka Hrabalová provede třemi Kurdistány, dojde i na Blízký východ. Mrazivé zážitky přinese Hynek Adámek a jeho Antarktida, Pavel Svoboda a Severská trilogie a hlavně slovenský Andrej Maťko s návodem na extrémní otužování i vhodnou stravu. Slovenský moderátor Martin Nikodým je ve své zemi podobně populární jako u nás třeba Marek Eben. Odhalí 50 nej světa. Akci pořádá CK Livingstone a Karel Wolf – Ruda Švaříček promítne Tichomoří, Nový Zéland a Japonsko, Karel Wolf populární Island… je tedy opravdu na co se těšit. (red)

Festival vás vezme do exotických končin. Foto: Rudolf Švaříček

7–8/3 KOLEM SVĚTA Univerzitní kino Scala Moravské nám. 3, Brno www.kolemsveta.cz

Právě v Hvězdárně a planetáriu Brno se budou konat doprovodné přednášky celé akce. Každý den akce na návštěvníky čekají minimálně dvě přednášky, které zajímavou formou představí podstatu elektronové mikroskopie. Jednou z přednášek, která je jako šitá na míru Brňanům, je přednáška Historie Brna, jak ji neznáte. Brno se totiž nachází v kulturním i ekonomickém centru Evropy, na křižovatce prastarých obchodních cest. Právě proto se Brno stalo světovým centrem elektronové mikroskopie. Během dalších přednášek se dozvíte, jak pod takovým mikroskopem vypadá víno, únava, ovzduší nebo to, jak se odhaluje plagiátorství obrazů ve forenzní praxi.(šč)

11–15/3

Přednášky během Dnů elektronové mikroskopie v Brně Hvězdárna a planetárium Brno Kraví hora 2, Brno www.hvezdarna.cz

41


KAM do města

Foto: Pelíšky

Foto: archiv Pocket media

Foto: Bleší trhy Brno

Malý dům ve velké zahradě

Do Brna zavítají Slova z pekla

Domov nevzniká jen tím, že si na realizaci stavby najmete správného architekta. Před zahájením budování je potřeba mít dostatek informací o prostoru, o architektonické kompozici, o posvátné geometrii, o tom, jak spolu souvisí hmotná a nehmotná podstata existence, o psychologii a sociologii a o historickém vývoji vnímání těchto fenoménů. Jestliže s tímto tvrzením souhlasíte, vydejte se na celodenní seminář architekta Petra Hájka, který se věnovanuje přírodní architektuře a permakultuře. (šč) 14/3 Jak si vytvořit dosažitelný domov v přírodě Lipka – pracoviště Lipová Lipová 233, Brno www.lipka.cz

Původně instagramový projekt Slova z pekla, který se soustředí na ty největší jazykové bizáry současné češtiny, se dočkal knižní podoby. Knížka sice vyšla v listopadu a oficiální křest už proběhl, ale oslava v Brně, i když opožděná, musí být. Autorka Slov z pekla Alex Kohoutová představí nejen knížku, ale také povypráví o tom, jak a proč celý projekt vznikl a co ji motivuje k tomu, aby ve sbírání pekelných slov pokračovala. Tak se zastavte! Mega těšing. (šč)

Blešák i market po celý víkend

14/3 Slova z pekla Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno www.leitnerka.cz

14–15/3 Bleší trhy Brno / Flea market Alfa pasáž, Poštovská 6, Brno www.blesi-trhy-brno4.webnode.cz

Foto: Ples sportovců

Foto: Útulek Tibet

Foto: Na stojáka

Sportovci budou plesat

Charitativní bazárek pro Útulek Tibet

Pravidelná stand-up show v Metru

Tradiční charitativní bazárek pro Útulek Tibet se koná v brněnské Industře. Osud tomu chtěl, že bazárek útulku, který provozují dva vegani, se koná na adrese Masná 9. Útulek Tibet je soukromý azyl pro zvířátka, většinou opuštěné kočičky a handicapované pejsky. Financován je pouze z darů a výtěžků z charitativních akcí, jako je tahle. Pomoci můžete tak, že přijdete nakoupit, něco darujete nebo nejlépe obojí. (red)

Baví vás uskupení Na stojáka? A víte, že na jejich vystoupení nemusíte jezdit daleko? Stačí se vydat do brněnského Metra, ve kterém mají stand-up komici pravidelná vystoupení. Na to březnové dorazí herec a muzikant Vojta Záveský, lehce podivínský knihomol Petr Vydra, hrající neherec a něco jako „malý Bůh“ Arnošt Frauenberg a v neposlední řadě Jiří Jakima, který je občas veselý, občas vtipný a občas prostě jen k smíchu. Pokud vám humor není cizí, máte se na co těšit. (šč) 24/3 Na stojáka Metro Music Bar, Poštovská 6, Brno www.nastojaka.cz

O tom, jak umí tančit sportovci, se můžete přesvědčit předposlední březnový čtvrtek. Fakulta sportovních studií při Masarykově univerzitě totiž pořádá tradiční Ples sportovců, jenž je ideální příležitostí k setkání všech brněnských pohybových nadšenců. Večerem bude provádět lokální hudebník, dynamický pouštěč a skandální tanečník Dj Schafff, který po půlnoci nastoupí za mixážní pult. Ještě předtím ale k tanci zahraje skupina Eremy, která nedovolí jedinému sportovci sedět u stolu. (šč) 19/3 Ples sportovců 2020 Zoner BOBYHALL, Sportovní 2a, Brno www.plessportovcu.cz

42

6/3–8/3 Charitativní bazárek pro Útulek Tibet Industra, Masná 9, Brno www.utulektibet.cz

Pro všechny, kteří rádi nakupují, ale spíše než nové věci z navoněných obchodů dají přednost předmětům s příběhem, máme skvělou novinku. Tradiční bleší trhy v Alfa pasáži, na které jsou Brňané již řadu let zvyklí, se nově konají po celý víkend, tedy v sobotu i v neděli. Jestli chcete potěšit jiné nebo sebe nákupem sběratelských a řemeslných výrobků, přečtených knih, použitých předmětů a v podstatě čehokoli, co se naskytne, poznačte si třetí březnový víkend do kalendáře. (šč)


inzerce

Oslov celé Brno Již

00 30 Kč

Důvody, proč si rezervovat prostor v magazínu KAM v Brně

exkluzivní informace, rozhovor, historie, zábava

online publicita článků na webu pocketbrno.cz

od

sdílení událostí na sociálních sítích

supervize textových a grafických podkladů

www.pocketmedia.cz | info@pocketmedia.cz | +420 604 239 957

43


KAM do města

Najdi si cestu k filmu Projekt My Street Films propojuje mladou generaci s profesionálními dokumentaristy a nabízí brněnským milovníkům filmu příležitost spolupracovat s nimi na vlastním krátkometrážním snímku.

Vyhrajte účast na intenzivních filmových workshopech. Foto: My Street Films

Účastníci mohou přihlásit svůj námět do soutěže, a získat tak možnost zdarma absolvovat několik intenzivních workshopů za dohledu profesionálů filmového řemesla a vytvořit si svůj vlastní film. Projekt, který již několik let úspěšně funguje v Praze, se v loňském roce poprvé otevřel zájemcům na Moravě. Dokumentaristé Bohdan Bláhovec a Jaroslav Kratochvíl se v Brně i letos stanou lektory filmu pro skupinu účastníků, jejichž náměty zvítězí ve veřejném open callu. Autor nejlepšího krátkého snímku dostane příležitost představit svůj film na MFDF Ji.hlava. My Street Films rovněž pořádá semináře pro širokou veřejnost. V letošním roce budou své filmy v Kině Art doprovázet přednáškou režisér a scénárista Martin Mareček a střihač, scénárista a kameraman Josef Krajbich. (red)

My Street Films www.mystreetfilms.cz

44

Nejstarší běh na jižní Moravě Pokud se už nemůžete dočkat, až po zimě opět nazujete tenisky a proběhnete se některým z brněnských parků, máme pro vás skvělou zprávu. Novou běžeckou sezonu totiž můžete začít symbolicky na startu Běhu Lužánkami, který se bude konat předposlední sobotu v březnu. Závod, který se v Brně běhá už od roku 1946, založili atleti Sokola Brno, aby navázali na předválečnou tradici brněnských vytrvalců a jejich soutěží. V současnosti je běh parkem Lužánky označovaný za nejstarší běh na jižní Moravě a tradičně zahajuje brněnské atletické jaro. Letos se běžci na start postaví už popětasedmdesáté. Poběží se v několika kategoriích, závodů se samozřejmě mohou účastnit i děti. Hlavní závod mužů čítá 7 777 metrů, ženy poběží po trati, jež měří 6 220 metrů. Součástí akce je otevřený městský přebor ve 12 věkových kategoriích. Nemusíte přitom trať uběhnout pod 30 minut. Stačí, když se vydáte uchovat tradici, která k brněnskému sportu neodmyslitelně patří. (šč)

Tratě vedou po asfaltových a hlinitoštěrkových cestách. Foto: Běh Lužánkami

21/3 Běh Lužánkami Lidická 50, Brno www.behluzankami.cz

Foto: VIDA! science centrum

Foto: Velikonoční slavnosti

Oslavte Den učitelů ve VIDA! science centru

Velikonoční slavnosti 2020

Učitelé! Utíkejte oslavit svůj svátek do VIDA! science centra! Pro všechny „oslavence“ si tam na poslední víkend v březnu přichystali malé překvapení – vstup za symbolickou 1 korunu. Pedagogové ze ZŠ i SŠ si mohou vybrat a zažít některý ze školních programů, navštívit představení s pokusy nebo zhlédnout přírodovědný dokument o dinosaurech. Pro snazší orientaci v nabídce je připravené setkání, během kterého se učitelé dozví vše, co může jejich výuku oživit. (šč) 28–29/3 Den učitelů 2020 VIDA! science centrum, Křížkovského 12, Brno, www.vida.cz

Na velikonoční notu vás v dubnu naladí desátý ročník Velikonočních slavností, které se budou opět konat na náměstí Svobody. Na jarních trzích na vás bude čekat na 40 stánků s rozmanitým sortimentem, především s velikonoční tematikou. Proutěné zboží, pomlázky, keramika, dekorační výrobky i velikonoční kraslice – to vše a mnohem více na vás čeká od 3. do 12. dubna. I tentokrát bude připraven bohatý doprovodný kulturní program. (red) 3–12/4 Velikonoční slavnosti náměstí Svobody, Brno www.velikonocnoslavnosti.cz


inzerce

Staňte se součástí týmu vydavatelství Pocket media. Více informací na www.pocketmedia.cz

KAM?

Přidej se k nám!

POJĎ S NÁMI TVOŘIT ČASOPISY Práce nebo zábava? My jsme to spojili! Hledáme ccount manager a komunikace s našimi partnery, tvorba marketingových kampaní, hledání nových obchodních příležitostí redaktory je psaní tvoje vášeň? orientuješ se v brněnské kultuře a zábavě?

 ack office b adminstrativní podpora naší redakce Nabízíme židli v naší redakci nad Jakubským náměstím | pohodový kolektiv | benefity ve formě vstupenek a voucherů Napište nám na info@pocketmedia.cz Do předmětu uveďte „JOB“

45


KAM do města

Divadelní svět Brno 2020 reflektuje aktuální přírodní, společenské i divadelní klima

Jezdec na bělouši, Theater Bremen. Foto: Jörg Landsberg

Venezuela, Batsheva Dance Company. Foto: Ascaf

Prestižní mezinárodní a divácky velmi oblíbený festival Divadelní svět Brno se letos koná od 21. do 26. května. Organizátoři přivezou na více než padesát pozoruhodných představení z osmi zemí světa zastřešených aktuálním tématem změny klimatu. Motto letošního festivalu je přitom jednoduché a nečekaně provokativní zároveň: Nic se neděje.

areálu na Vlhké ulici či Zelný trh. Rozsáhlý festivalový program je pro přehlednost uspořádán do několika dramaturgických sekcí, které se v různých bodech protínají. Diváci se mohou těšit na divadelní sekci pojmenovanou podle hlavního tématu festivalu „Změna klimatu“, která přinese hned tři aktuální německojazyčné inscenace. První z nich diváci zhlédnou ještě před samotným zahájením festivalu ve vídeňském Burgtheatru, kam se na představení Bakchantky vypraví z Brna autobusem. Divadlo Theater Bremen přiveze do Městského divadla Brno příběh předního německého dramatika Theodora Fontaneho Jezdec na bělouši. Publikum se dále může těšit na inscenaci Na královské stezce v podání SchauSpielhaus Hamburg, jež je mrazivě vtipným politickým divadlem o novém králi a návratu starých pořádků – nacionalismu a rasismu. Velmi zajímavým představením bude Shakespearova myčka v Zahradnické ulici od prestižního režiséra Viktora Bodó v podání maďarského souboru Örkény Színház. Taneční a pohybovou sekci zastoupí jeden z nejvýznamnějších tanečních souborů světové úrovně i věhlasu Batsheva Dance Company z Izraele s vystoupením Venezuela.

Klima se mění. To přírodní, společenské i politické. Globálně. „Nic se neděje,“ uklidňují jedni. „Nic se neděje,“ bijí zoufale na poplach statisíce druhých v ulicích. Co se děje, zatímco se podle prvních neděje nic? Dějiny? Co a jak rychle by se podle druhých muselo dít, aby se nic nedělo? Co se vlastně děje? A co my s tím? Tyto a další otázky bude klást již 11. ročník festivalu Divadelní svět Brno. Do Brna při této příležitosti zavítají význačné soubory z Česka, Slovenska, Maďarska, Německa, Polska, Izraele či Nigérie. Hrát se bude nejen na známých adresách, jako jsou scény Národního divadla Brno, Divadla Husa na provázku, Městského divadla Brno, Divadla Polárka nebo brněnské JAMU, ale třeba také v šapitó v Björnsonově sadu nebo ve známé Löw-Beerově vile. Divadelním hemžením ožije piazzetta před Janáčkovým divadlem, industriální prostředí

46

Českou republiku budou zastupovat špičky nezávislého tance, nového cirkusu i nonverbálního divadla – Lenka Vagnerová & Company s představením Amazonky, Václav Kuneš a soubor 420PEOPLE s inscenací Panthera nebo soubor Losers Cirque Company, se kterými se v show Heroes v režii Davida Špinara představí naše současná absolutní pantomimická veličina Radim Vizváry. Co nabídne Divadelní svět dětem? Budou mít možnost v doprovodu svých rodičů navštívit několik představení v Divadle Polárka a v Björnsonově sadu, kde o festivalovém víkendu 23. a 24. května vyroste šapitó, ve kterém se odehraje hned několik pohádek. Navíc se zde děti budou mít možnost pod vedením lektorů dozvědět, jak divadlo vzniká, kdo ho tvoří a proč. Eva Sedláčková

21–26/5

Divadelní svět Brno 2020 www.divadelnisvet.cz


KAM do města

Brno a elektronová mikroskopie

K 1. lednu 1957 byl založen Ústav přístrojové techniky Československé akademie věd v Brně, jehož dlouholetým ředitelem se později stal prof. Ing. Armin Delong, DrSc., který se významně podílel na rozvoji oboru elektronové mikroskopie v Brně.

Zhruba 30 % světové produkce elektronových mikroskopů pochází z Brna. Nikde v Evropě se nevyskytuje taková koncentrace firem a vědeckých ústavů v tomto oboru a díky tomu je dnešní Brno unikátní evropskou metropolí elektronové mikroskopie. Dnes do světa míří více než 90 % přístrojů vyrobených v Brně. Na jejich produkci se podílí tři společnosti: Thermo Fisher Scientific, Tescan a Delong Instruments. Tyto mikroskopy jsou využívány mimo jiné ve špičkových výzkumných institucích – v rámci Brna v centru vědecké excelence CEITEC – kde slouží k analýze nanostruktur či výzkumu v biologii. Pohled do historie Je tomu již 73 let, kdy byly do Československa v rámci poválečné pomoci dodány první dva elektronové mikroskopy, výrobky americké firmy RCA. Na základě těchto „vzorových“ mikroskopů byl v Brně v roce 1951 zkonstruován první československý

List lípy srdčité. Foto: Thermo Fisher Scientific

mikroskop. V roce 1954 přišli brněnští odborníci s novým prototypem stolního elektronového mikroskopu Tesla BS 242, který zaujal světovou odbornou veřejnost a na výstavě EXPO 1958 v Bruselu získal zlatou medaili. Během dvaceti let bylo podnikem Tesla vyrobeno přes tisíc kusů tohoto přístroje a zamířily do mnoha zemí světa.

DEM Brno 2020 Dny elektronové mikroskopie v Brně ve dnech 11.–15. března nabízí veřejnosti jedinečnou možnost návštěvy unikátních pracovišť a seznámení se s principem fungování elektronového mikroskopu. Součástí programu je pásmo přednášek se zajímavými osobnostmi z oboru, projekce filmů na brněnské hvězdárně nebo workshopy pro rodiny s dětmi ve VIDA! science centru. Uskuteční se také exkurze pro střední školy s cílem motivovat studenty ke studiu technicky zaměřených a přírodovědných oborů. Účast na aktivitách programu je zdarma, u některých je však nutná rezervace na webu.

11–15/3

Dny elektronové mikroskopie Brno 2020 různá místa www.dem.brno.cz

47


KAM do města

Když historie žije současností aneb šerm jako umění

Šermířská představení jsou vítaným ozvláštěním prohlídek hradů, zámků i vil. Foto: Vila Stiassni

Dá se dnes žít jako ve starých časech, zažívat dobrodružství plné romantiky a soubojů? Ano, je to možné. Šermířský mistr a choreograf Jaroslav Vaculík se narodil se v Brně v roce 1976 a šermem se zabývá od roku 1990. Dnes působí jako šermířský lektor, choreograf a režisér. Jeho umění můžete obdivovat mimo jiné i ve vile Stiassni.

Stát se rytířem je jistě snem nejednoho kluka, jak se takové sny mění ve skutečnost? Chce to velkou vytrvalost a neztrácet svůj cíl z hledáčku. Pokud pak budete, jak se říká, stále klepat na bránu, bude vám otevřeno. Má cesta ale nebyla tak přímá, jako kluk jsem vyzkoušel i tvrdší sporty, včetně hokeje. Nouzí o boule a modřiny jsem nikdy netrpěl. Čím to je, že dnes mladí kluci dávají více přednost boji ve virtuálním světě, za klávesnicí nebo joystickem, než na skutečném hřišti? Kdo ví? Doba se mění. My jsme si za našich klukovských let prostě rádi věci tak nějak rychle vyříkali a zítra už se o ničem nevědělo. Myslím, že to je u každého trochu jinak. Já jsem klukovské rvačky nevyhledával, ale pokud nebylo zbytí… Teď vážně. Co vás dostalo z klukovského hřiště až na prkna, co znamenají svět? Už od dětství jsem propadl kouzlu dobrodružných knih. Od snů ke skutečnosti

48

to byl ještě pořádný kus cesty, můj další směr tím byl však dán. První klukovské šermovačky vystřídaly opravdové tréninky ve skupině historického šermu a od té chvíle jsem byl chycen v pasti. Jak šel čas, tak jsem se stále více zabýval šermem kordem a fleretem ve francouzském stylu, pod dohledem různých trenérů, až mnohem později jsem otevřel svou vlastní šermířskou školu. Divadlo a šerm jsou věci, které k sobě tak nějak patří, a tak už mi zbýval jen krůček na prkna, co znamenají svět. Francouzský styl šermu? No ono se to má tak, v historickém kontextu rozlišujeme jen několik evropských národních škol šermu, a to školu italskou, německou, španělskou a francouzskou. Po několik století vedli teoretikové šermu spor o to, která z těchto škol je nejlepší. Jisté je, že každá z nich má svá specifika, některé techniky postupně zavál čas a jejich praktikování upadlo více méně v zapomnění. Řekněme, že v cílové rovince se ocitly jen dvě z těchto škol, italská a francouzská. S tím, že ta druhá jmenovaná zvítězila


nakonec o prsa. Nakonec však, myslím, vždy jde spíše o formu a zkušenosti toho kterého šermíře než o teoretický úzus.

Nejbližší akce ve vile Stiassni

Jaké má dnes mladý začínající šermíř nebo šermířka možnosti? Šerm je, myslím, vnímán především jako sport? Mladý šermíř, šermířka má jistě více možností. Může se dát například na dráhu sportovního šermíře a přihlásit se do některého ze zavedených šermířských oddílů, které jsou ve větších městech, myslím, dostupné. Začít by se však mělo co nejdříve, 8 až 10 let je ideální věk. Nebo se může přihlásit do školy šermu, které se zabývají rekonstrukcemi evropského bojového umění minulosti. Jedna z takových šermířských škol je i vaše škola Bravos? Ano. Škola Bravos byla založena v roce 2005 v Brně. V současné době působíme v kongresovém centru bývalé brněnské vládní vily Stiassni. Trénuje se dvakrát týdně šerm kordem, fleretem a šavlí. Tréninky jsou zaměřeny na aplikace funkčních dobových šermířských technologií, vždy však s ohledem na maximální bezpečnost žáků. Jsem zastáncem filozofie, že šermovat se dá bezpečně, ale z dobového hlediska věrohodně. Na jevišti to pak platí dvojnásob. Jak se pojí brněnská vila Stiassni se šermem? Spojitost je nasnadě. Vila patřila ve třicátých letech rodině Stiassni, jež patřila k tehdejší brněnské textilní továrnické honoraci. Jediná dcera továrníka Alfreda Stiassni, Susanne, byla žákyní proslulého šermířského mistra Roberta Tvarůžka, který tehdy působil v Brně. Brala u něj lekce šermu kordem a především tehdy velmi populárním fleretem. Každý rok se ve vile koná na její počest šermířský turnaj o pohár Susanne Stiassni. Pokud vím, šermířská škola není jedinou aktivitou, která vás s vilou Stiassni spojuje. Vila Stiassni je krásným místem, jak pro potěchu oka, tak i ducha, stejně tak i pro nejrůznější zajímavé pracovní aktivity. Pravidelně ve vile pořádáme různá veřejná tematická divadelní představení, speciální prohlídky, koncerty i akce pro soukromé společnosti. Vila tím vlastně znovu ožívá, a stává se tak znovu místem, kde historie žije současností. Vše se tak nějak vzájemně propojuje. Vzděláním jste uměnovědec, jak toho využijete v praxi?

PROKLETÍ RODU WALDORFFŮ 20–21/3 vždy v 18, 19 a 20 hodin Divadelní prohlídky na oblíbené upíří téma. Pojďte se bát do vily Stiassni a odhalte tajemství rodu Waldorffů, které bylo po generace psáno krví. Rezervace nutná.

Jaroslav Vaculík vede šermířskou školu Bravos. Foto: Vila Stiassni

Vystudoval jsem obor Divadelní a filmová věda na UP v Olomouci. Tato zkušenost pro mě byla velmi cenná, otevřela mi cestu k divadlu a naučila mě vnímat ho, řekněme, více profesně. Divadlo bylo vždy vedle šermu předmětem mého zájmu. První divadelní zkušenosti jsem sbíral jako mladý šermíř během vystoupení s šermířskou skupinou na hradech a zámcích. Později jsem začal psát své vlastní scénáře a adaptovat je pro náročné interiéry kulturních památek. Dnes máme v repertoáru téměř dvě desítky her, každé léto některé z nich odehrajeme ve stovce repríz na mnoha kulturních památkách po celé republice i v zahraničí. Nakonec se mi tak, vlastně díky divadlu, podařilo udělat ten potřebný poslední krok a proměnit své klukovské sny ve skutečnost. Kdy a kde vás mohou diváci vidět v akci? V březnu letošního roku ve vile Stiassni uvedeme v premiéře divadelní inscenaci na lehce hororové téma Prokletí rodu Waldorffů, v létě pak bude mít premiéru nová divadelní adaptace Cid na motivy hry Pierra Corneille a v repríze pak uvedeme opět inscenace Muž se železnou maskou a pohádku Panna a netvor. V závěru sezony opět uvedeme klasické Tři mušketýry. S diváky se tak budeme těšit opět na viděnou na státních památkách, hradech a zámcích Bučovice, Březnice, Bítov, Rájec nad Svitavou, Náměšť nad Oslavou, Velké Losiny, Tovačov, Moravská Třebová, Fryštát a další.

HVĚZDY V ČERNOBÍLÉ 25/3, 22/4, 13/5, 17/6, vždy v 17, 18 a 19 hodin Vydejte se po stopách hvězd 20. a 30. let a podlehněte kouzlu ztraceného času během speciálních prohlídek vily Stiassni. Rezervace nutná.

VELIKONOCE U PANÍ HERMÍNY 13/4 od 10 do 17 hodin Tradiční a velmi oblíbená akce, kdy zahradu vily zaplní stovky vajíček. Pojďte je hledat a prožít Velikonoce tak, jak je prožívala rodina Stiassni.

Vila Stiassni Hroznová 14, Brno www.vila-stiassni.cz

49


KAM za jídlem a pitím

Foto: Roman Prachař

Koprovka do ruky Na konci března už se obvykle začíná jařit, počasí tedy začíná přát jídlům, která si můžeme vzít do ruky. Končící zima přitom stále volá po pokrmu, jenž dobře zasytí. Je tedy ideální čas na velmi netradiční pochoutku – koprovku do ruky! O svůj originální recept se s námi před časem podělil Vladimír Kokolia, my vám ho teď předkládáme v původním znění: Ingredience: 80 g mletého hovězího předního jarní cibulka 1 vejce 0,5 dl octa 1 lžíce mouky 1 dl mléka 2 lžíce přepuštěného másla 1 snítka čerstvého kopru 1 anglický muffin 4 cl vodky strouhaný muškátový oříšek sůl a pepř

Nechte víno zavířit ve sklenici a promluvit jeho osobitou vůní. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

Za vínem zve Leoš Málek Sklenice se pomaličku plní potůčkem vína, mění se v tůňku plnou vůní a chutí s různými barevnými odlesky na hladině. Zkuste jí zakroužit a narušit klidnou hladinu vlnami, jež na stěnách skla vytvoří krásné gotické klenby. Ač si to někdy neuvědomujeme, vypráví nám každé víno svůj vlastní příběh. Pro jejich vyslechnutí doporučuji najít místo s příjemnou a jedinečnou atmosférou, o niž pečují lidé, kteří svoji práci dělají s láskou. Někdy se stávají samotnými vypravěči, jindy musíme pozorně naslouchat hlasu ze sklenice a ozvěně v našem nosu a ústech. Zaposlouchat se můžete ve Vinotéce U Tří knížat na Jánské ulici. Schody se dostanete do prostorů kvelbeného sklepa, kde se zdá, že se téměř zastavil čas. Vybrat můžete z velkého množství moravských, českých i zahraničních vín. Pokud si chcete odpočinout od spěchu města a s vůní

50

ze sklenice nasát i zdejší atmosféru, je toto místo právě pro vás. To Klára-Bára Vinobar nabízí možnost sledovat život na ulici Čápkova přes plátno velké skleněné výlohy. Stylový moderní interiér s nabídkou vín, která jinde v Brně jen stěží najdete. Přítomna je milá, pozorná a znalá obsluha tvořená samotnými majitelkami baru, jejichž jména i nese. Pro trošku jiné příběhy zajděte do vinotéky Vinná muška na Slovákově ulici. Přátelská, až téměř rodinná atmosféra je doplněna přírodními víny s minimem síry, často i bez čeření či filtrace, jejichž vyprávění je někdy vskutku dobrodružné. Ona vína najdete na všech zmíněných místech, ale právě u Mušky je jejich počet nejvyšší. A co na závěr? Snad jen: na zdraví! A naslouchejte pozorně, něco k vám ze sklenky šeptá... 

Leoš Málek student, milovník vína

Jako první jsem si připravil bešamelovou omáčku. Do jedné lžíce horkého másla jsem vmíchal mouku, nechal krátce zarestovat a potom přišel na řadu muškátový oříšek, sůl, pepř a nakonec mléko. Vymíchal jsem nadýchaný krém a po zchladnutí přidal nasekaný kopr. Omáčka je hotová. Z mletého masa s nasekanou jarní cibulkou jsem vytvaroval úhledný válec. Na rozpálenou pánev přišla druhá lžíce másla a maso jsem pozvolna střídavě z každé strany opekl na teplotu 55 °C. Následoval panák vodky do pánve a malý požár v kuchyni. Maso máme, teď knedlík. Na zbylém tuku jsem opekl anglický muffin, který jsem upekl předchozí den při pokusu vylepšit ráno snídani. Pro ztracené vejce jsem si souběžně ohřál vodu s octem na 80 °C, do rozvířené kapaliny opatrně vyklepnul vajíčko a nechal povařit tři minuty. Základní složky jsou tedy hotové. Dále už stačí jen jednotlivé části naskládat na sebe. Dobrou chuť vám přeje redakce KAM!


KAM za jídlem a pitím

Naučte se jíst eticky, ekologicky a zdravě Foto: Skandinávský dům

Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

Jídlo, knihy a Švédsko

Tapas v Brně

Co je to surströmming a proč se zpravidla konzumuje venku? Jak stolují Švédové a jak se říká švédskému stolu ve Švédsku? Píšou o jídle i švédští spisovatelé? Na tyto otázky vám odpoví gastronomicko-literární pořad i Dominika Wittenberg Gašparová, autorka úspěšné Švédské kuchařky. Během podvečera okusíte švédské speciality a přitom se můžete zaposlouchat do úryvků knih švédských autorů. Na akci je třeba se zaregistrovat předem. (red) 12/3 Eat&Read Swedish Kavárna Trojka Dominikánská 9, Brno www.skandinavskydum.cz/eatread-swedish

Španělské slovíčko „tapas“ znamená „přikrývka“. Nám se při zaslechnutí tohoto pojmu začnou sbíhat sliny na pečivo se sýrem, olivami, španělskou šunkou jamón a dalšími různými surovinami. Kam za touto dobrotou zajít v Brně? Zkuste třeba Barrio Gotico Tapas & Bubliny na Kozí, La Vida Loca na Jakubáku nebo Don Pintxos na Dominikánském náměstí. Více o tapas i dalším občerstvení vhodném na oslavy se dočtete v novém vydání časopisu FOOD DRINK BRNO! (red)

Životní styl veganů není jen ohleduplný vůči zvířatům, podle mnohých studií je také šetrný k životnímu prostředí a prospěšný lidskému zdraví. Jestliže se chcete o veganství dozvědět více, zavítejte na VeganFest, který se v Brně pořádá už podeváté.

FOOD DRINK BRNO www.pocketmedia.cz

Na VeganFestu se představí i projekt Green Leaves, který se specializuje na catering. Foto: Lukáš Kubart

Foto: Burger Street Festival

Foto: My Cooking Diary 2

Nejlepší burger v Brně

My Cooking Diary 2

Brněnský Motosalon se letos neponese jen ve znamení motorek. K vyznavačům jedné stopy se v březnu připojí i milovníci americké gastronomie a street foodu. Pavilon Z se promění v obrovskou Burger Arenu, v níž se střetnou ti nejlepší burgraři široko daleko – mistři z Burger Street Festivalu a BurgerFestu. Krále burgerů, který usedne na trůn Burger Areny, vyberou samotní návštěvníci akce. V rámci doprovodného programu bude připravena kuchařská show, škola vaření, soutěže a další akce. (šč) 5–8/3 Burger Arena 2020 BVV, Výstaviště 1, Brno www.bvv.cz/motosalon

Loňská kuchařka Kateřiny Saint Germain My Cooking Diary 2 nabízí nejen 100 jednoduchých receptů na každý den, ale také osobitý pohled autorky na vaření a rady ohledně surovin, které budete potřebovat. Recepty jsou rozděleny do několika sekcí podle toho, jestli se víc hodí k snídani, obědu nebo večeři, najdete tu pokrmy s masem i recepty čistě vegetariánské. Kniha dlouho nebyla k dostání, což změnil nedávný dotisk, nepromarněte tedy příležitost. (red) My Cooking Diary 2 Kateřina Saint Germain, 240 stran www.mycookingdiary.cz

Řada přednášek, workshopů, stánků s občerstvením nebo neziskovými organizacemi. Přesně v takovém duchu se ponese letošní ročník VeganFestu, jehož hlavní víkendový program se bude nově konat v konferenčních sálech budovy Kanceláře veřejného ochránce práv. Týdenní program se naopak uskuteční v různých podnicích v centru Brna. Jestli se vegansky zatím nestravujete, ale tento životní styl vás láká, nad návštěvou akce neváhejte – přednášky jsou určeny nejen pro stále rostoucí veganskou komunitu, ale také pro laickou veřejnost. Témata přednášek reflektují přesah veganství do všech aspektů lidského života. Samozřejmostí je také veganské občerstvení a stánky s tričky, plackami, knihami a dalšími materiály o veganství a ochraně zvířat. (šč)

14–22/3

VeganFest 2020 Podniky v centru Brna www.veganfest.cz

51


Brněnská Káznice na Cejlu

Káznice a její okolí ožívá © archiv Káznice žije

Od konce 18. století až do roku 1956 sídlil v objektu dnešní Káznice soud a (politická) věznice. Stavba tak pamatuje všechny mocenské režimy. Velkorysý hektar plochy Káznice je rozložen kolem tří dvorů orámovaných dvěma ulicemi. Kromě velikosti je její devízou i pěší vzdálenost od centra města. Je potřeba vnímat také to, že vstup z ulice Bratislavská leží v samém srdci takzvaného brněnského Bronxu, sociálně dynamické lokality, pro kterou vize o místě setkávání umělců, kreativních podnikatelů a veřejných aktivit představuje šanci na lepší budoucnost. Objekt Káznice zpřístupnil TIC BRNO formou komentovaných prohlídek již na podzim roku 2016. „Od této chvíle jsme zároveň přemýšleli, jak Káznici více oživit a zpřístupnit nejen v rámci prohlídek s průvodcem. Proto jsme iniciovali a domluvili spolupráci s organizací Tripitaka, která se v roce 2018 do objektu nastěhovala se svým projektem Barvy brněnského Bronxu,“ popisuje ředitelka TICu Jana Janulíková. Tripitaka se tak stala prvním stabilním obyvatelem „nové Káznice“, který se věnuje dramaturgii místa a proaktivně spolu s TICem naplňuje koncept Káznice žije. Místo díky tomu ožívá koncerty, prohlídkami, bohoslužbami, divadlem, worksho-

52

GhettoJam v Káznici © archiv Káznice žije

py, diskusemi a programy pro děti. Již nyní jsou v rámci komunitního projektu Barvy brněnského Bronxu poskytovány v Káznici prostory mladým tvůrčím lidem. V nabídce jsou divadelní a hudební zkušebny, komunitní kavárna a ateliéry, které mohou využívat (a také využívají) zájemci z řad studentů, obyvatel okolní čtvrti a brněnské umělecké obce. Kromě ateliérů se důležité kroky dějí i v blízkém okolí Káznice. Od roku 2012 zde Tripitaka například organizuje již zavedený pouliční festival Ghettofest, který se každoročně v červnu odehrává v ulicích tzv. brněnského Bronxu, tedy v okolí ulic Cejl a Bratislavská. Festival zahrnuje hudební, taneční i divadelní představení, ale také výtvarné dílny, besedy, diskuse a jiné. Jako zakopaná hřivna veřejného prostoru v Bronxu se jeví zanedbaný parčík u hypermarketu Albert na ulici Tkalcovská. Na setkání s obyvateli padaly nápady, aby zde bylo zřízeno workoutové hřiště nebo atrakce pro pejskaře. „Spojili jsme se s kolegy, kteří v této lokalitě pořádají festival Svitava pod parou, a dospěli jsme k tomu, že zde v květnu uspořádáme větší akci s kulturní programem a zapojíme veřejnost do plánování toho, co zde bude,“ popisuje architekt David Oplatek. Do oživování lokality kolem Káznice se vložil i Martin Reiner s projektem Městská galerie, který by se měl realizovat

v blízké době. Jedná se o sérii velkoplošných obrazů na štítových zdech domů, které vtisknou čtvrti novou, výraznou tvář. Výsledkem bude největší městská galerie ve střední Evropě, která bude zároveň silným pozitivním vzkazem pro všechny Brňany.

Nejbližší akce Káznice žije

7 a 21/3 14.00 a 15.00

Komentované prohlídky Káznice

10/3 19.30

GhettoJam další oblíbená multižánrová jam session

19/3 18.00

Mše svatá s Janem Hanákem v kapli Káznice

27/3 18.00

Divadelní impro představení TAMTI improvizace jako zdroj zábavy i zamyšlení www.kaznicezije.cz


53 inzerce


Brněnská infocentra neslouží jen turistům

Filmové klenoty v Artu

TIC BRNO provozuje turistická informační centra s nabídkou, jaká uspokojí i domácí, kteří znají Brno jako své boty. Nemusíte mít nutně zájem o komentované prohlídky, internet zdarma nebo vstupenky na kulturní akce, i když i ty se jistě můžou hodit. Na „íčku“ totiž pořídíte originální dárky z Brna a čeká tady na vás také speciální nabídka knižních titulů. Čtěte v Brně o Brně. Nejen o Vánocích!

V prodeji naod infocentrech TICTIC BRNO.BRNO Michal Publikace TICu (c) www.darkyzbrna.cz Růžička A1-TIC-knihy.indd 1

28.11.19 12:30

Ani někteří kovaní Brňané pravděpodobně netuší, že v tradičním infocentru „pod krokodýlem“ na Radnické 8 najdou specializovaný book shop. Zaměřuje se nejen na knihy o Brně, ale také počiny brněnských autorů, a to v češtině i světových jazycích. Vedle odborných publikací, map a průvodců zde tak najdete historické, dokumentární, dětské, umělecké a další knihy včetně beletrie. Pestrý záběr má vždy společného jmenovatele – Brno. A místní obyvatele, kteří se skutečně zajímají o místo svého života, může zaujmout více než kdejakého uondaného turistu. Zajímala by vás třeba pohádka pro děti Traktůrek Zetůrek? Nebo Jurkovič, Brno a Vesna od legendární Mileny Flodrové? Poezie Basic Czech od Zdeňka Rotrekla nebo b jako brno od streetartisty TIMA? V tom případě se na vás těší v infocentru „pod krokodýlem“. (red)

Infocentrum „pod krokodýlem“ Radnická 8 Po–Pá 8.30–18.00 So, Ne a svátky 9.00–18.00

54

V březnu se můžete těšit na Ponrepo v Artu – přehlídku digitálně restaurovaných filmů Národního filmového archivu, která nabídne projekce klasických československých snímků. Novinkami mezi restaurovanými filmy je snímek Alfréda Radoka o hrůzách koncentračního tábora Terezín Daleká cesta a snímek Extáze, který získal cenu za nejlépe restaurovaný film na festivalu v Benátkách. Přehlídka dále nabídne příběh pečlivého zaměstnance krematoria Karla Kopfrkingla (Spalovač mrtvol), jeden z nejoceňovanějších snímků nové české vlny 60. let Ivana Passera (Intimní osvětlení), putování kosmické lodi k Alfě Centauri za mimozemskou formou života (Ikarie XB 1) a nebude chybět ani držitel Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film roku 1967 (Obchod na korze). Počátky domácí kinematografie přiblíží kolekce Filmy Jana Kříženeckého a mladší diváci se mohou těšit na nejslavnější masožravku ve snímku Adéla ještě nevečeřela.

Spalovač mrtvol © Národní filmový archiv

Nenechte si ujít klenoty československé kinematografie a užijte si je s tou pravou cinefilní atmosférou! (red)

www.kinoart.cz

Láska, smrt a modrá barva Výstava má jednoduché východisko: modrou barvu. Zdánlivě jednoduché, protože nabízí široký okruh nanejvýš aktuálních významů a souvislostí. Modrá se pojí s naší postinternetovou situací, se zaměnitelností virtuálního a reálného světa. Je také barvou oblohy, vody a nekonečna, i barvou pravice či represivních složek státu. Název výstavy je parafrází populárního seriálu, jehož epizoda Zima Blue vypráví o umělci, který usilovně hledá smysl umění a života, nachází abstrakci, nachází modrou, transformuje se z robota v člověka a zpět. Stejně tak výstava nalézá modrou jako výchozí barvu digitálního věku a pracuje s ní od škály analogového tisku, artefaktu až k digitálnímu zobrazení, modrému zvuku, modrému světlu a konceptu robota a jeho práv. Další vrstvou je uvažování o modře vyzařovaném digitálním světle obrazovek. Toto vysoce energetické viditelné světlo je rovněž esenciální součástí našich životů. Zatím nevíme, jak přesně náš organismus světlo absorbuje a nakolik může být škodlivé nebo prospěšné. (red)

Lukáš Kopecký, z videa Blue Dance, 2016 © archiv autora

19/2–2/5 Love, Death & Blue www.galerie-tic.cz


Gamer Pie Level 4 píše příběhy

Objevte Tržnici pod drobnohleDEM

Brněnský videoherní festival Gamer Pie otevírá brány svého čtvrtého ročníku 28. března. Po loňském vyprodaném festivalu se Gamer Pie vrací do Impact Hub Brno, do kterého zavítá tradiční porce témat z oblasti herního průmyslu, kultury a akademie mající za úkol představit svět videoher široké veřejnosti.

Víte, že Brno je Mekkou elektronových mikroskopů? Ročně se jich v moravské metropoli vyrobí přibližně třetina celosvětové produkce. Využijte jedinečné příležitosti a prozkoumejte až milionkrát zvětšený svět. Navštivte v půlce března již čtvrtý ročník Dnů elektronové mikroskopie.

Hlavním motivem festivalu budou tentokrát příběhy. Herní i lidské, kterých se v herním průmyslu odehrávají denně tisíce. Seznámí návštěvníky s příběhy Martina Klímy, který k nám uvedl Dungeons & Dragons, autora kultovního RPG Brány Skeldalu Jindřicha Rohlíka nebo Ivana Buchtu s jeho přednáškou o emergentním vyprávění. Bude připraven i doprovodný program složený z Herní stezky nebo Herního Speed Datingu a nebude chybět ani dobročinný bazárek. Ještě před zahájením se v Brně uskuteční také několik menších akcí pod hlavičkou Gamer Pie Week, v rámci kterých se můžete těšit na deskovky, workshopy, umění i návrat do minulosti v poctivém komentovaném retro hraní. (red)

Gamer Pie © archiv festivalu

28/3 9.00–20.00 Gamer Pie – Level 4 www.gamerpie.wtf

Zrno pylu gardénie (c) archiv DEM

SETKÁNÍ/ ENCOUNTER Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER se blíží! Jubilejní 30. ročník tohoto festivalu, který je pořádán Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, se uskuteční od 31. března do 4. dubna. Festival je místem pro setkávání nejrůznějších divadelních kultur, postupů a zkušeností. Účastníky jsou především mladí, talentovaní divadelníci napříč celým světem, lidé se zájmem o uměleckou tvorbu a také profesionálové z oblasti divadla. Součástí festivalu bude Open Air Stage, která bude stát 31. března na Moravském náměstí u sochy Jošta Lucemburského. Program bude zajištěn studenty Divadelní a Hudební fakulty JAMU, Circus Problem a Beps’n’Johnnies. Je nám ctí představit také ambasadorku festivalu, kterou je pro letošní rok slovenská herečka a čestná doktorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – paní Emília Vášáryová. (red)

Marilyn – Catapult (Polsko – Varšava) © Pavel Nesvatba

31/3–4/4

SETKÁNÍ/ENCOUNTER www.encounter.cz

Odhalte tajemství přístrojů, které poráží smrtelné nemoci, odhalují vrahy nebo přibližují historii. Nabízí se vám také mimořádná příležitost prohlédnout si běžně nepřístupné laboratoře, zažít zajímavé přednášky nebo si vyzkoušet práci na elektronovém mikroskopu. Ani tentokrát byste si neměli nechat ujít zahájení letošního ročníku, které proběhne v tržnici na Zelném trhu ve středu 11. března od 16 do 21 hodin. Nahlédněte pod pokličku elektronů na jednom místě a prozkoumejte tržnici pod drobnohledem. Projděte se elektronovým tunelem a vstupte do tajuplného světa elektronové mikroskopie. Jedinečnou audioviziuální show obstará kreativní duo Visualove. Těšte se na speciální mikroskopické menu v kavárně Podobrazy a bohatý doprovodný program plný her a objevování. (red)

11-15/3

Dny elektronové mikroskopie dem.brno.cz

55


Hudební rok zahájil fašank Při zapsání do Sítě kreativních měst UCCN bylo Brno oceněno za svou mimořádnou rozmanitost hudební nabídky a propojení s okolním regionem, který má sám o sobě bohatou hudební tradici vyrůstající z folkloru. Proto není náhodou, že brněnský hudební rok 2020 začal fašankem. Tedy ten festivalový. Koncerty jsou samozřejmě pořádány od samotného začátku roku. Ani v roce 2020 nebudou na brněnské scéně chybět tradiční festivaly jako JazzFestBrno, Festival UPROSTŘED, Maraton hudby Brno nebo mezinárodní festivaly klasické hudby Velikonoční festival duchovní hudby na jaře, MHF Špilberk v létě a Janáček Brno na podzim. Novinkou v brněnském hudebním kalendáři bude například multižánrový festival Pop Messe, v plánu je taky Brno Open Air Music Festival – doposud známý jako kultovní Trutnoff. Brněnskou festivalovou sezonu 2020 zahájil 25. února brněnský fašank. Spadá pod festival Folklorní rok, který představuje lidovou hudbu na di-

Brněnský fašank probíhá v únoru © TIC BRNO Michal Růžička

vácky atraktivních přehlídkách českých i zahraničních folklorních souborů. Festival začal fašankem den před popeleční středou, kdy zaplnil ulice města desítkami zpěváků a zpěvaček, tanečníků a tanečnic v krojích a v maskách. Pokračovat bude v květnu přehlídkou Brněnsko tančí a zpívá a skončí v období dožínek Mezinárodním folklorním festivalem. Cí-

lem únorové akce, organizované Slováckým souborem Šafrán Brno, bylo přiblížit široké veřejnosti a zvláště mladším obyvatelům města jednu z významných lidových tradic, která bývala v minulosti důležitým předělem hospodářského roku na vesnici. (red) www.GOtoBRNO.cz

Open House Brno se blíží Architektura je uměním, které výrazně ovlivňuje tvář světa, nelze se jí vyhnout, nelze ji nečíst, nevidět, neslyšet a necítit. Přesto je většina zajímavých architektonických objektů člověku nedostupná a vzbuzuje tak zvědavost, touhu poznat smysl jejich existence i zevnitř. Právě to má Open House za cíl nejen v Brně. Už 28 let probíhá festival téměř v padesátce měst a navštíví jej ročně až 2 miliony lidí. V Brně měl první ročník 8 tisíc a druhý téměř 20 tisíc návštěv. Právě zájem návštěvníků motivuje pořadatele, TIC BRNO a Spolek Kultura & Management hledat nová zajímavá místa. I vy se můžete stát součástí festivalu a přihlásit se na dobrovolnici@openhousebrno. cz. Letošní pozornost věnuje festival mimo jiné průmyslovým objektům, technickým památkám a vzdělávání. Nejvzdálenější a zřejmě i nejstarší lokací bude Stará huť u Adamova, kterou otevře Technické muzeum spolu se svým řečkovickým depozitářem a těšanskou kovárnou. Fes-

56

Open House Brno 2020 proběhne v dubnu © Jan Pochylý

tival otevře také edukační dílny architektury Lidské mraveniště a programy s technickou orientací, například pohled do světa lokomotiv na modelové parkové dráze Společnosti moravských parkových drah. Na Fakultě elektrotechniky VUT se budou metat blesky z Teslových generátorů a zapojí se i další brněnské univerzity (Masarykova a Mendelova)

otevřením svých kampusů. Nezapomeňte si na poslední víkend v dubnu připravit dobré boty a otevřít se městu tak, jako se město otevře vám.

25–26/4

Open House Brno 2020 www.openhousebrno.cz


VYDAVATELSTVÍ PUBLISHING

Jsme vydavatelství a agentura, která reflektuje autentické kouzlo města v podobě kulturního časopisu KAM V BRNĚ/WHERE IN BRNO a šťavnatého průvodce FOOD DRINK BRNO. V naší dílně vznikl také proslulý průvodce pro fajnšmekry TO JE BRNO. Poskytujeme profesionální služby od tvorby textů přes grafiku, fotografie, designu až po samotnou distribuci informací a marketingovou strategii. Naše redakce je Vám plně k službám.

Jakubské nám. 3, Brno-střed

www.pocketmedia.cz Jakubské nám. 3, Brno-střed / www.pocketmedia.cz


mimo Brno

Za ochotníky mimo Brno zve Filip Živný Za památkami či přírodou vyráží ven z města kdekdo. Když ale chcete zhlédnout divadelní hru, zřejmě obvykle jen popojedete šalinou k jednomu z brněnských divadel. Rád bych vás a vaše děti teď pozval do malebné vesničky Sentice, kde bude mít už 14. března premiéru má absurdní komedie U nás v zoo (aneb divadelní zvěřinec o 13 obrazech). Absurdní komedie je nejen zlobivou sestřičkou absurdního dramatu, ale především žánrem, ve kterém je možné naprosto vše. Vydejte se s námi stezkou lemovanou bláznivými gagy a groteskními scénami až k poučení o svobodě, přátelství a faktu, že delfín je savec. Jako tradičně hrajeme dvě premiéry, v 15 a 18 hodin. Divadelní spolek Sentice, jehož jsem součástí a pro nějž jsem hru napsal, se specializuje na představení pro děti, u kterých se však obyčejně královsky baví i dospělí. Rádi vás uvidíme a pamatujte, že kdo si hraje, často zlobí

mnohem víc! Příležitostí ke zhlédnutí amatérského divadla budete mít na sever od Brna během roku více, nejsme totiž ani jediný, ani nejstarší ochotnický spolek v okolí. Soubor Prkno z Veverské Bítýšky funguje už od roku 1996 a na kontě má kromě desítek inscenací i několik ocenění. Spojení skvělých, zapálených (obrazně řečeno samozřejmě, prk-

no přece jen dobře hoří a bezpečnost je na prvním místě!) herců a zajímavých témat dělá z jejich představení opravdový divadelní zážitek. Jako třetí mohu doporučit ještě ochotníky z Moravských Knínic, zvláště jejich Noc na Karlštejně s velmi nápaditou scénou mě opravdu přitlačila do židle. Vyrazte za námi, ochotníky. Těšíme se na vás!

Foto: Archeopark Pavlov

Foto: Znojemská Beseda

Foto: Město Tišnov

Otevírání Archeoparku

Velikonoce ve Znojmě

Pastva pro včely

Archeopark v Pavlově zahajuje již svoji pátou sezonu. Na oficiálním zahájení budete mít možnost projít si stálou expozici, jako první zhlédnout výstavu etnoarcheologie nazvanou Pastevci sobů ze severozápadní Sibiře. K aktuální výstavě proběhne také přednáška samotné autorky na téma sibiřských pastevců a jejich způsobu života. V expozici bude připraven doprovodný program pro děti i dospělé zaměřený na faunu z období lovců mamutů. (bf)

I v letošním roce na vás čeká během Znojemských Velikonoc bohatý program. V Jájiných dílničkách si vaše děti mohou v předstihu vyrobit dekorační vajíčka či uplést pomlázku. Hudební program na Horním náměstí zahájí vystoupení mateřských a základních škol. Poslechnout si můžete také kapely Jazz Hunters, Družina, Cimbal Hells či Šarivari swing band. Milovníci zvířat se mohou pokochat výstavou drobného zvířectva, ovečkami na Masarykově náměstí nebo soutěží v králičím hopu. (red) 8–12/4 Znojemské Velikonoce Znojmo www.znojemskabeseda.cz

Přijďte podpořit druhovou rozmanitost rostlin. V této kreativní dílně se seznámíte s výsadbou pro včely a s druhy pylonosných rostlin. Zasadíte si jejich semínka a pojmenujete je, rostliny nakreslíte a semínka si odnesete sebou domů. Budou rostliny vypadat tak, jak jste je nakreslili? Vzrostlé sazeničky pak můžete dle libosti sázet na vlastní zahradě nebo ve veřejném prostoru. Dílnou vás provede lektorka Eva Krásenská, členka klubu Hnutí Brontosaurus Spadlí z hrušky. (red) 29/3 Pastva pro včely Galerie Josefa Jambora Brněnská 475, Tišnov www.mekstisnov.cz

28/3 Otevíráme Archeopark v Pavlově Pavlov www.archeoparkpavlov.cz

58

V sentické sokolovně se na vás bude 14. března těšit divadelní zvěřinec. Foto: Tereza Kružíková, Jakub Exler


59


mimo Brno

Foto: Blues road festival

Foto: Muzeum Brněnska

Foto: archiv redakce

Blues road festival

František Kožík – nejen autor románu Největší z Pierotů

Kdo se rád bojí, (za)míří na výstavu!

V rajhradském Památníku písemnictví na Moravě přibližuje výstava s názvem František Kožík (1909-1997) osobnost činorodého spisovatele a dramaturga, autora desítek historických a biografických románů. Zachycuje však také jeho vztah ke sportu, esperantu nebo k divadlu a rozhlasu. Návštěvníkovi představí zcela poprvé jeho juvenilní poezii, divadelní scénáře, plakáty, specifické „vánočenky“ a mnohé předměty osobní povahy. (mš) 18/3−27/9 výstava František Kožík (1909−1997) Památník písemnictví na Moravě Klášter 1, Rajhrad www.muzeumbrnenska.cz

Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu inklinovala k vampyrismu, zbožňovala vlky, neznala slitování a stala se předlohou pro Stokerův román Dracula. Slavný upír, Kateřina Bechyňová z Komárova a Alžběta Báthoryová známá jako Čachtická paní. Spojovala je touha po krvi. Putovní výstava mapuje krvavou historii a vykresluje jak děsivé příběhy, tak především skutečné postavy z dávných časů. (lz) Do 5/4 Dracula a ti druzí Městské muzeum a galerie Břeclav Dukelských hrdinů 4a, Břeclav www.muzeumbv.cz

Foto: Hradišťan

Foto: Albertina

Foto: Pálffyho palác

Folklor se ponese Blanskem

Malířská esa v Albertině

Populární folklorní seskupení Hradišťan z Uherského Hradiště vyniká žánrovými přesahy, nezaměnitelným uměleckým pojetím a specifickým hudebním repertoárem. Od roku 1969 soubor vede vynikající primáš, houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, který dramaturgii, v níž dříve převládaly lidové zvyky a tradice, obohatil nejen o historická a společenská témata, ale i o svou autorskou tvorbu. (lz)

Vídeňská výstavní síň Albertina hostí výstavu s názvem Van Gogh, Cézanne, Matisse, Hodler. Návštěvníci spatří početnou Hahnloserovu sbírku v soukromém vlastnictví Artura a jeho ženy Hedy Hahnloser-Buhlerových. Manželé (původem ze Švýcarska) působivou kolekci shromažďovali více než 30 let. Renoir, Toulouse-Lautrec, Monet a další. 120 skvostů především postimpresionistického umění na jednom místě představuje to vůbec nejlepší od evropských mistrů palety. (lz) do 25/5 Van Gogh, Cézanne, Matisse, Hodler. The Hahnloser Collection Albertina, Albertinaplatz 1, Wien www.albertina.at

20. století očima slovenských umělců

Ve Strážnici se odehraje druhý ročník mezinárodního festivalu Blues road. Letos na něm vystoupí muzikanti z pěti zemí. Až ze Spojených států přijede mladá zpívající kytaristka Ally Venable. Od našich severních sousedů, z Polska, se můžete těšit na kapelu Los Agentos s hráčem na foukací harmoniku Robertem Lenerem. Skandinávie bude zastoupena norským bluesovým projektem Jolly Jumper & Big Moe. A o bluesovou klasiku se postará i slovenský hudební matador Peter Lipa. (bf) 28/3 Blues road festival Strážnice www.straznice-mesto.cz

30/3 Hradišťan & Jiří Pavlica Kulturní středisko města Blansko Hybešova 1, Blansko www.hradistan.cz

60

Podnikněte výlet do slovenské metropole, kde v prostorách Pálffyho paláce nahlédnete pod ruce představitelům umění tamní moderny. Stálá expozice pod záštitou Galerie města Bratislavy upozorňuje na zcela zásadní jevy 20. století, známé i neznámé autory a zároveň přináší odpověď na palčivé otázky týkající se soudobého vnímání umělecké scény. O pozornost se postarají působivé instalace, ze kterých budou doslova oči přecházet. (lz) stálá expozice Příběhy a fenomény Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava www.gmb.sk


61 inzerce


Best tips: 1

2

Melt Downer & Bare Escape 14/3 Bajkazyl www.bajkazylbrno.cz

3

Dagmar Music Fest vol.8 19-22/3 Kabinet MÚZ www.kabinetmuz.cz

4

5

Běh Lužánkami (Lužánky Run) will be held on March 21st. Photo: Běh Lužánkami

6

Marching Forwards! Welcome to the March issue of Kam v Brně / Where in Brno, Brno’s oldest and best listings magazine. We’ve been putting out this magazine for over 60 years now. And it’s never been more jam-packed with exciting events, tips and news than it is today. My top tips for the month of March. Běh Lužankami, in it’s 74th year is one of the Czech Republic’s longest-running running races. It’s a very doable 5 mile race, perfect for your first race, 21st in Lužanky park. Music-wise, there’s lots of jazz going on, but I’m probably going to plump for Sons of Apollo at Sono Centrum on the 22nd – a super group featuring ex-members (and current members) of Dream Theater, Guns n Roses, Mr. Big and many more – a super group for progressive rock ‘n shred fans. It’ll be ridiculous and slick. You may have picked this copy up in April, and you’re flicking through somewhere in a coffee shop or waiting room. You may

62

be thinking, “Shucks, I missed some great stuff in March.” – I hope you are, because the world needs more people that still say shucks. Well, short of a time machine, I’m afraid we can’t help with the stuff you missed… But we can stop it from happening ever again. Why don’t you subscribe? Check out shop.pocketmedia.cz for more details. We are proud to present to you this great content with the help of the Brno Expat Centre and Brno Daily – who contribute interesting and useful articles every month.

Robin Smith editor Where in Brno

Music Piknik 13/3 Perpetuum Music Club www.perpetuumklub.cz

7

8

9

Theatre: Noc bláznů (Cosi) 14/3 Mahenovo divadlo www.ndb.cz Vitka 27/3 Divadlo Husa na provázku www.provazek.cz Exhibitions: Pictures at an Exhibition 13/3 Janáček Theatre www.filharmonie-brno.cz Home until 26/3 Art Gallery www.artgallerybrno.cz Other Eat&Read Swedish 12/3 Kavárna Trojka www.skandinavskydum.cz Flying Dutchman (Richard Wagner) 14/3 Kino Scala www.kinoscala.cz


Slo vák ova

Příkop

un Ko va ico

ří ve Ve 7

Ko liš

ovo otín Žer nám.

ká uits

Jez

Jakubské nám.

ova

í

kova Dvořá

á

nick

Do

Rad ejní Muz

ám.

Rumiště

2

šty

Ba

Jircháře

žní

dra

vní Hladraží ná

Kop eč Vodní

Dornych

Leitnerova

Vlhká Křenová

ká Josefs

ínské n

Kapuc

Skořepka

nská

4

1 7

Fakultní nemocnice U svaté Anny

4

č Kope

7

K

Vlh

6

ká 6 trs 8 Pe

Františká

řská větiná

Koliště

Bisk ups ká

Annenská

Zelný trh

rou tkov 5 á

2

fská

Pekařská

ká Starobrněns Pe

Jose

Šilingrovo nám.

8

lí Or

ká rits

Pellicova

í

Orl

va yko

2

10

2

7

no

á nsk Pa

ská án8 nik

sar

mi

ská

Ján

Ma

Husova

é ikánsk Domin ám. n 4

5

lni

á ick

Mi

eč n Zám

ade Div

3

á

Špilberk

vsk što Po

1

9

ho Malinovské nám.

Kobližná

Náměstí Svobody 5

3

5

3

Husova

6

1

8

iš Kol

9

nská

u Jak

Kozí

3 4

a tov vel ose Ro

1

Rašín

Besedn

1 4

ská Če

Zahrádky

Běhounská

Sol

r tova

nič

í

em adl div

oln

jl Ce

1

ská

Jezuit

Ben ešov Auto a bus Benoevé nádra šova ží

sk Komen

a Sukov

Ma reš ov a

3

m.

Za

Úd

4

eve ltov a

á ské9 n Morav

a Joštov

m. ého ná

7

Ro os

5

Měnínská

2

í

á lavsk

Bratis

6

Vachova

oln

3

va nero

á

Česká

Úd

Moravské nám.

lsk

Kör

se

bs ká

Ja

Moza

orkého

ové rák

Ho

Stará

M.

Příční

ováka Arne N

S

ká Francouzs

Nov obra

ova

Ho

Kudelova

třída Kpt. Jaroše

a ov

tan me

M.

Mlýn

ská

Spálená

Hybešova

Infocentre 1 TO JE BRNO, Panenská 1 2 Pod Krokodýlem, Radnická 8 3 Špilberk, Špilberk 1 4 Nádraží, Hlavní nádraží, Nádražní 1

Top Places of Interest 1 Besední dům – Philharmonic Orchestra 2 Labyrinth – Brno Underground3 Mint Master’s Cellar 3 Mit Master‘s Cellar (Brno Underground) 4 Ossuary (Brno Underground) 5 Brno Clock Sculpture 6 Špilberk Castle 7 Cathedral of St. Peter and Paul 8 The Měnín Gate – Toy Museum 9 10–Z Bunker 10 Old Town Hall 11 Villa Löw–Beer 12 Villa Tugendhat

ln ernopo

S

Lidická

á sk

ren

ká Pe

sk

nín

to An

va ubo

a ov

tan me

Museum And Gallery

Theatre

Church and Cathedral

1 Brno House of Arts 2 Mendel Museum 3 MG, Governor‘s Palace (The Moravian Gallery in Brno) 4 Pražák Palace (The Moravian Gallery in Brno) 5 Museum of Applied Arts (The Moravian Gallery in Brno) 6 Moravian Museum in Brno 7 Bishop‘s Court (Moravian Museum in Brno) 8 Dietrichstein Palace (Moravian Museum in Brno) 9 Palace of Noble Ladies Moravian Museum in Brno) 10 L. Janáček Memorial (Moravian Museum in Brno)

1 Bolek Polívka Theatre 2 Orlí Street Theatre 3 Radost Theatre Brno 4 Reduta Theatre 5 HaDivadlo Theatre 6 Theatre Husa na provázku 7 Janáček Theatre 8 Mahen Theatre 9 Brno City Theatre 10 Polárka Theatre

1 Cathedral of St. Peter and Paul 2 Jan Amos Comenius Church – Red Church 3 Church of St James 4 Church of St. Michael 5 Church of St Thomas 6 Orthodox Church of St. Wenceslas 7 Minorite Monastery / Church of St. Johns 8 Augustinian Abbey in Old Brno

63


Where in Brno

Brno Daily – News Highlights On March 21st 2020, the Jobspin Job Fair returns to Brno for the 7th time. Tržnice on Zelný trh will once again welcome expats looking for job opportunities in the Czech Republic. The program includes several presentations by international employers, workshops and free CV consultation. A special program for HR professionals and employers will take place in the afternoon.

Computer Game Legends Come to Life at the Technical Museum The Technical Museum in Brno has temporarily expanded its permanent computer technology exhibition. Titled Retrogaming, it promises visitors the chance to try their hand at legendary games such as Pac-Man or Space Invaders. The TMB exhibition charts the development of computer technology from the early to the mid-1990s, focusing on computer games, home computers and game consoles from the 1980s and early 1990s. Visitors will be able to play “antique” games on historical computers and arcade machines as well as on modern PCs thanks to emulators. Retrogaming is based on the travelling exhibition of the Litomyšl Regional Museum and in cooperation with TMB and Retro USE Collection it has been enlarged with flight and driving simulators. (kg)

BRNODaily Job fair in Brno. Photo: Jobspin

According to recent data published by the EU statistical authority Eurostat, 1 in 10 employed people over the age of 18 in the EU were at risk of poverty. The Czech Republic is the second least affected by poverty, with just 3.4%, behind only Finland. The number of foreign children in the Czech educational system is increasing, reflecting the growing number of foreigners coming to the Czech Republic. Since the school year 2013/2014, the number of foreign pupils in primary schools has risen by 59%, and in kindergartens the number has soared by 80%. Read more every day on brnodaily.com. Brno Daily – Brno’s Online News in English.

Kateřina Kukrechtová Brno Daily

64

Retro-players can try their hand at the iconic Tetris and Prince of Persia at an exhibition at TMB. Photo: Technical Museum in Brno

30/10/19–19/4/20

Retrogaming – Beginnings of Personal Computers in Our Country Technical Museum in Brno Purkyňova 105, Brno www.technicalmuseum.cz

French Jazz Will Echo through Beseda House The combination of a distinctive trumpet and an accordion is quite rare. The energetic Frenchwoman Airelle Besson boldly plays her own captivating melodies, gently accompanied by Lionel Suarez with his accordion. Airelle Besson is a talented trumpeter, whose projects have had a great influence on the current European jazz scene. She‘s a sought-after side-woman, who also composes music herself. In recent years, she has gained success on all fronts. She has twice received the Best French Musician of the Year award. As a composer, she has worked for example with the Lyon National Orchestra. Lionel Suarez is a French accordionist. He has been interested in music since childhood and can play a wide range of instruments. During his life he accompanied a large number of French performers, until he eventually found his home in the world of jazz. (bf)

Airelle Besson will jazz up Beseda House. Photo: Sylvain Gripoix

17/3

Airelle Besson & Lionel Suarez Beseda House Komenského nám. 8, Brno www.filharmonie-brno.cz


Where in Brno

Jiří Bielecki at Špilberk

The Lady of the Camellias

From February 18, it will be possible to see a retrospective cross-section of the work of Jiří Bielecki, a member of the Concretists‘ Club. This North Moravian artist will be presented at Špilberk Castle, Brno, in a dialogue with Dalibor Chatrný, Stanislav Kolíbal, Jiří Hilmar and Jan Wojnar.

Vice, love, sacrifice… The Lady of the Camellias, the famous romantic novel by Alexandre Dumas, fils is a semi-autobiographical story of an unhappy love – the story of Marguerite and Armand, a beautiful courtesan and a young man from a bourgeois family.

The exhibition called Jiří Bielecki: Hovering and Quivering in the Fields of Attraction is being held to mark the 20th anniversary of his death. In the Concretists‘ Club this painter, graphic designer and creator of objects represented a sensitive counter-balance to the strict geometric and rational standards of that period. It is mainly due to this specific position of his that his work is often wrongly ignored. The exhibition focuses on the period of the second half of the 1960s and early 1970s. Bielecki‘s work of that time is characterized by so-called smoke paintings, projection of smoke on a background, and gravitables, which are spatial objects. (kg)

The retrospective exhibition of Jiří Bielecki’s work takes place on the occasion of the 20th anniversary of his death. Photo: Jiří Bielecki

18/3–31/5

Jiří Bielecki: Hovering and Quivering in the Fields of Attraction Brno City Museum Špilberk Castle www.spilberk.cz The Lady of the Camellias in Janáček Theatre. Photo: Pavel Hejný

Oldest Run in South Moravia

Tracks lead along asphalt and gravel roads and paths. Photo: Lužánky Run

Ballet NdB invited the prominent Croatian choreographer Valentina Turcu to create the original ballet. She studied and danced under the famous Maurice Béjart in Lausanne, where she acquired her unique dance skills and distinctive style. She now works as a choreographer of a wide range of productions – from classical ballet to avant-garde, from grand productions to individual choreographic miniatures. “This is a novel with ‘reputation‘. Sexual. Moral. Individual. Social. Yet intimate and scandalous. Timeless piece. Stylish, intense and sensitive. Our performance is dynamic, has cinematic tempo, movie kind of feeling, we engage the public into the great loss, love, passion and pain.“ Valentina Turcu about her performance. (red)

21/3

6/3

If you can‘t wait to put your trainers on again and take a jog through one of Brno‘s parks after the winter, we have great news for you. You can symbolically begin the new running season at the start of the Lužánky Run, which will take place the penultimate Saturday in March. The race was founded in Brno in 1946 by Sokol Brno athletes following up on the pre-war tradition of Brno long-distance runners and their competitions. At present, the run through the Lužánky Park is considered to be the oldest competition of this kind in South Moravia and traditionally kicks off the Brno athletic spring. Held for the 75th time this year, the event promises several categories, including children’s disciplines. The distance for the men’s main race is 7,777 m and for women 6,220 m. The event also encompasses an open city championship in 12 age categories. You don‘t have to finish the race in under 30 minutes. Just come to keep the Brno sporting tradition alive. (šč)

Lužánky Run Lidická 50, Brno www.behluzankami.cz

The Lady of the Camellias Janáček Theatre www.ndbrno.cz

65


Athletes’ Ball

Richie Ramone in Eleven

A Quiet Place Part II

Organised by the Faculty of Sports Studies at Masaryk University, the annual ball for sportsmen and sportswomen will take place on the penultimate Thursday of March. The evening will be hosted by local musician, dynamic disc-spinner and scandalous dancer Dj Schafff, who will take over the decks after midnight. Before that, however, there will be the Eremy Group, which will play dance music for everyone to enjoy. (red)

Richie Ramone is a fast and powerful drummer who played with the punk rock band the Ramones. Richie performed in more than 500 concerts with them and wrote lyrics for some songs on the Animal Boy, Too Tough to Die and Halfway to Sanity albums. In the words of Joey Ramon, drummer Richie was a blessing for the band as he rekindled the group spirit. You will be able to listen to Richie‘s art at the Eleven Club in March. (red)

Only those who behave quietly and communicate just with gestures will be able to stay alive. The Abbott family with their deaf daughter, Reagan, have a small advantage because they know sign language and follow firm rules. But still they must look for another „quiet place“ to survive. When in 2018 the low-budget horror A Quiet Place earned 20 times more on a global level than it had cost, the sequel was a done deal. (red)

www.plessportovcu.cz

The Easter Greek Passion The Greek Passion by Bohuslav Martinů returns to the stage of Janáček. Having himself experienced the fate of a refugee, B. Martinů created an opera based on the novel Christ Recrucified by N. Kazantzakis; it conveys a great humanistic message about the power of faith, which is ever more topical in today‘s world. The performance is presented in one block in April, on the 9 th, 13th, 18 th, 19 th, 23rd and 24th of April 2020. (red) April The Greek Passion Janáček Theatre www.ndb.cz

66

www.elevenclub.cz

Charity for Animals The traditional charity jumble sale for The Tibet Shelter takes place at Industra, Brno. By a trick of fate this jumble sale organised by two vegans is held at No. 9 Masná (Meat) Street. The Tibet Shelter is a private sanctuary for animals, mostly abandoned cats and handicapped dogs. It is funded solely from donations and proceeds of charitable events. You can help by coming here to buy or donate something, or preferably both. (red)

www.utulektibet.cz

Bargain Hunting All Weekend All of those who like to shop, but rather than buying new things from fancy shops, prefer hunting for items with a story, have a reason to rejoice. The traditional flea markets in the Alfa Passage will newly be held throughout the weekend. If you want to please yourself or others by buying some collectible items or handicraft products, second-hand books, used things and even more, mark the third weekend of March in your calendar. (red)

www.blesi-trhy-brno4.webnode.cz


Where in Brno

Brno Expat Centre is moving

Save the date for Brno Expat Fair 2020

Exactly that. At the start of March, we moved offices. Newly, you’ll be able to find us in Orlí street.

For the second year in a row, we’re inviting all expats and their friends to a ‘Living in Brno’ fair - come to discover and enjoy what life in Brno has to offer this April, too! Last year, more than 700 hundreds expats from more than 90 different countries came to Tržnice. This year, we’re expecting even more. We’re preparing a day full of information, inspiration, encounters and entertainment. There will be food and drinks, talks, a children‘s corner and an afterparty, in the elegant halls of the Babylon “stadion” on Kounicova street. Expat-friendly services, employers, public policies, schools, leisure activities, and culture. All in one day, all in one place. The City of Brno is very much in full support of the event, and they are planning to stand alongside the Brno Expat Centre to showcase the city activities and also to listen to your questions, queries and suggestions.

Discover and enjoy what life in Brno has to offer. Photo: Jiří Lubojacký

18/4

Living in Brno: Brno Expat Fair 2020 Brno Expat Centre www.livinginbrno.cz

Expat Kids at Czech Schools We present a new seminar for expat parents who moved to Brno with children of different ages: from kindergarten, through elementary school, to high school. Moving to work in another country with a weird language is a challenge. But an English-speaking workplace can alleviate this somewhat. Having to attend kindergarten or a school where everyone around you speaks some weird language and English isn’t really frequent is even more of a challenge, especially when it has to be faced by a child. Parents would of course like to help and support their kids but navigating the whole system and finding partners for advice or a conversation adds up to the challenges.That’s why we are preparing a brand new seminar which should help parents understand the Czech school system and its specifics, parents’ obligations, and also possibilities of support in enrolment and learning Czech.

Our new address is Orlí 3. Photo: Jiří Lubojacký

You might have visited us in our old office in the Scala building, right next to the cinema of the same name, on Moravské náměstí. We had operated from that building for more than eight years, almost from the very start, and we have very fond memories of the place, right at the heels of the Brno “Horse”. But unfortunately (or maybe fortunately), we have grown over the years and outgrown the old office. We are moving to a bigger space which will allow us to hold a larger scope of activities straight from our “living room” - we’re thinking club meetings, small seminars and other inhouse gatherings. If you organise any such meetings and you are in need of a venue, get in touch with us. You can find the new office at the address Orlí 3, at Galerie Orlí. We’re on the second floor. Newly, there’s no need to ring any bells, you can just come straight in.

Parents, understand the Czech school system. Photo: Jiří Lubojacký

10/3

www.brnoexpatcentre.eu

Brno Expat Centre Galerie Orlí, Orlí 3, Brno

67


KAM za zábavou

Věda je zábava Máte vědu v malíčku? Udělejte si kvíz a zjistěte, kolik jste toho už objevili o světe kolem nás.

Kvíz pro malé vědce 1) Jakou barvou se zbarví plamen, pokud do něj vložíme látky obsahující měď? a) zelenou b) červenou c) fialovou d) modrou 2) Kolik svalů má dospělý člověk? a) 400 b) 500 c) 600 d) 700

3) V Antice dopravovali lidé vodu pomocí obřích šroubů, ve kterých se voda zachytila v závitech a pomocí gravitace se čerpala nahoru. Víte, kdo je autorem tohoto vynálezu? a) Platón b) Aristoteles c) Julius Caesar d) Archimédes 4) Jaké přetížení zažívají piloti stíhaček? a) 2G b) 3G c) 4G d) 5G

Podívejte se na věci z různých stran Občas věci vypadají nesrozumitelně a příliš složitě. Někdy pomáhá podívat se na ně z více stran, nebát se a pohrát si s nimi. Odstřihněte vyznačenou část této stránky a podél naznačených čar přehněte několikrát papír tak, aby vznikla harmonika. Tu pak položte před sebe na stůl a podívejte se na obrázek z jedné a pak z druhé strany. Už víte, co je na obrázku namalované?

Pokus na doma s ledem Staňte se kouzelníkem a zvedněte kostku ledu, aniž byste se jí dotkli rukou. Co potřebujeme: nádobka s vodou, plastová miska, kostka ledu, sůl ve slánce, provázek Postup: 1) Kostku ledu dáme do misky. 2) Provázek namočíme ve vodě a jeho střed položíme na kostku ledu. 3) Led rovnoměrně posolíme po celé délce, počkáme asi 10 sekund a zkusíme kostku ledu pomocí provázku zvednout. Vysvětlení: Když led posypeme solí, poklesne jeho teplota tání pod 0 °C a taje rychleji. Led v okolí provázku tedy rozmrzne. Studený led však brzy způsobí, že voda vzniklá táním znovu zmrzne a provázek přitom zamrzne do ledu. To je také důvod, proč je v zimě k roztání ledu na vozovkách nutné velké množství soli.

Stránku zábava jsme vytvořili ve spolupráci se zábavním vědeckým parkem VIDA! u brněnského výstaviště (www.vida.cz). Správné odpovědi a tajenku se dozvíš 16. března na webu www.pocketbrno.cz!

68


Křížovka o ceny

Rádi luštíte? Vytvořili jsme pro vás křížovku plnou jednodušších i složitějších nápověd a držíme palce, ať se dostanete k tajence! Jste-li navíc předplatitelem, můžete vyhrát jednorázovou vstupenku do VIDA! science centrum platnou pro 4 osoby na půl roku. Stačí nám do 15. 3. řešení tajenky poslat na e-mail info@pocketmedia nebo na adresu Pocket media, Jakubské náměstí 3. Z následného losování vzejde jeden šťastný výherce.

69


program březen 2020

DIVADLO/THEATRE DIVADLO BARKA OTEVŘENÝ KULTURNÍ PROSTOR LIGY VOZÍČKÁŘŮ Svatopluka Čecha 35a | 608 635 578 barka@ligavozic.cz | www.divadlobarka.cz

1. 3. 10.00 KÁŤA A BAJAJA Pro děti a dospělé! www.divadloaldente.cz 2. 3. 19.00 INDONÉSIE NA KOLE PŘES JÁVU NA BALI Cestovatelská beseda s promítáním Zdeněk Berka. 6. 3. 19.00 BENEFIČNÍ KONCERT PRO LIGU VOZÍČKÁŘŮ koncert, AFFETTO 20 let & LIGA VOZÍČKÁŘŮ 30 let

V.ROČNÍK BRNĚNSKÝ LOUTKOTOČ 7. 3. 2020 7. 3. 10.00 PŘÍBĚH MALÉHO HROCHA, VÁNOČNÍ OSTROV LOUTKINO (Brno), pro děti 3+ (15 min.) 7. 3. 11.00 POHÁDKY POD MUCHOMŮRKOU ČERVENOU DIVADLO BROD, spolek (Uherský Brod), pro děti 3+ (50 min.) 7. 3. 13.00 O TŘECH KŮZLÁTKÁCH Divadlo Na kolečku (Praha), pro děti 3+ (45 min.) 7. 3. 14.00 TÁTA, MÁMA A JÁ Divadlo ToTeM (Mračov), pro děti 3+ (40 min.) 7. 3. 15.00 DCERY MATKY ZEMĚ Divadlo ToTeM (Mračov), pro děti 5+ (30 min.) 7. 3. 16.30 PŘÍBĚHY MALÉ LUPITINY GONZÁLES Loutky bez hranic (Praha), pro děti 5+ (50 min.) 8. 3. 16.00 SLON A MRAVENEC Pro děti! www.protyboty.cz 9. 3. 19.00 INDIE PĚŠKY I NA MOTORCE PŘES LADAK A HIMÁČALPRADÉŠ Cestovatelská beseda s promítáním Martin Čadík. 12. 3. 19.00 KONZERVATOŘ BRNO Představení pěveckého oddělení Konzervatoře Brno. 15. 3. 10.00 XXV. OTEVŘENO Mezikrajová postupová přehlídka pantomimy a pohybového divadla

BIGY THEATRE FESTIVAL 2020 (22.–27. 3.) 22. 3. 19.00 23. 3. 9.30 23. 3. 13.00 24. 3. 18.00 25. 3. 9.30 26. 3. 9.30 26. 3. 16.00 26. 3. 19.00 27. 3. 10.00 27. 3. 16.00 27. 3. 20.00 28. 3. 19.00

ZAHÁJENÍ FESTIVALU THE COLLEGE QA VEINS, SXA THE SURGEON SA HARRY POTTER, SB THE WARDROBE, SA ALICE IN WONDERLAND KA UNDER SUSPICION, KA LONG LIVE ROCK ‚N‘ ROLL, SB WELCOME TO ORIENT SA HARRY POTTER, SB THE WARDROBE, SA ALICE IN WONDERLAND QA VEINS, SXA THE SURGEON TA CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY, TB LEMONADE JOE, TB LITTLE PRINCE TA CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY, TB LEMONADE JOE, TB LITTLE PRINCE KA UNDER SUSPICION, KA LONG LIVE ROCK ‚N‘ ROLL, SB WELCOME TO ORIENT ZAKONČENÍ FESTIVALU, THE COLLEGE CO SE STALO S JAMIEM? Hudební komedie z prostředí blázince plného hudebních legend. SUUD

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

Jakubské nám. 5 | 542 214 692 | divadlo@bolek.cz www.divadlobolkapolivky.cz

1. 3. 19.00 FILUMENA MARTURANO S. Stašová, S. Skopal, J. Tvrzníková, Č. Gebouský 2. 3. 19.00 REBELKY Ch. Poullain, Š. Křesťanová 3. 3. 19.00 MISERY Z. Adamovská, P. Štěpánek, P. Pěknic / P. Meissel 4. 3. 19.00 KOČKA V OREGÁNU B. Hrzánová, R. Holub, K. Cibulková, Z. Velen 5. 3. 19.00 OSCAR PRO EMILY C. Mayerová, P. Kostka, V. Jílek / I. Lupták 6. 3. 19.00 ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH Ch. Poullain, M. Kraus

Foto: Večer legend

Foto: KJM

VEČER LEGEND 19

Hlasy moře v KJM

Nejlepší tribute bandy skupin Metallica, Iron Maiden, Judas Priest a Motörhead na jednom pódiu? Oblíbený Večer legend spojí hudbu rockových ikon na jedné scéně už podevatenácté. V pátek 3. dubna od 18 hodin proběhne v brněnském Semilasse večer ve stylu hard and heavy, který představí to nejbližší vašim oblíbeným zahraničním kapelám, co můžete v této lokalitě, při takovém pohodlí a ceně slyšet. Jste-li fanoušky metalu, určitě si nenechte akci ujít. (red)

Stárnoucí rybář Pita žije se svou mladou ženou Marielou v chudé přímořské kubánské vesničce. Jeho láska k domovu a smířlivost s vlastním údělem se střetává s Marielinou touhou zajistit lepší budoucnost svým dětem. Pro většinu lidí jsou Spojené státy zemí zaslíbenou a tisíce lidí tam také prchají na malých bárkách po moři, což může být životu nebezpečné. Přijďte se na příběh podívat do Ústřední knihovny na Kobližnou ulici. (red)

3/4 18.00 Večer legend 19 Semilasso, Palackého třída 126, Brno www.vecerlegend.cz

70

17/3 17.30 Filmový večer – Hlasy moře Velký společenský sál, Ústřední knihovna Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno www.kjm.cz

7. 3. 10.00 OBUŠKU, Z PYTLE VEN! J. Krejčí / R. Snítil, J. Jurištová, D. Bartůňková 7. 3. 19.00 MOJE HRA J. Bartoška, J. Janěková ml., Z. Bydžovská, R. Hermanová 8. 3. 19.00 JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO ROKOCH SO SĽUK-OM Režie: Juraj Nvota 9. 3. 19.00 SRNKY J. Polášek, M. Sýkora, P. Šimčík, R. Blumaier, 10. 3. 19.00 THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA G. Míčová, P. Špindlerová, D. Choděrová / K. Apolenářová 11. 3. 19.00 HORSKÁ DRÁHA M. Kňažko, E. Novotná, J. Ježková 12. 3. 19.00 LORDI M. Hofmann, F. Rajmont, P. Serge Butko, M. Kotecký 13. 3. 19.00 VYSAVAČ B. Klepl 13. 3. 19.00 DUETY M. Absolonová, F. Blažek 13. 3. 19.30 ČTENÍ KE KAFI B. Seidlová, N. Zbytovská, D. Zbytovská, Freskový sál na Zelném trhu 10 14., 28. 3. 14.00 CAVEMAN J. Holík / J. Slach 14. 3. 19.00 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD E. Balzerová 15. 3. 19.00 ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI J. Lábus, O. Kaiser 16. 3. 19.00 BIOSTORY B. Seidlová, N. Zbytovská, D. Zbytovská 17. 3. 19.00 HORSKÁ DRÁHA M. Kňažko, E. Novotná, J. Ježková 18. 3. 19.00 SEX PRO POKROČILÉ J. Krausová, K. Roden 19. 3. 19.00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA A. Polívková / Z. Žáková, J. Hrušínský, M. Šplechtová 20. 3. 19.00 MANŽELSTVÍ V KOSTCE Z. Kronerová, O. Navrátil 21., 22. 3. 14.00 CAVEWOMAN D. Choděrová 21. 3. 19.00 LETEM SOKOLÍM M. Chovanec, O. Klíč 22. 3. 10.00 KÁŤA A ŠKUBÁNEK D. Zábranská / F. Brzobohatá, Z. Kalina / J. Kohout 23. 3. 19.00 PERSONY P. Bučková, J. Plodková, J. Žáček, J. Vyorálek 24., 25. 3. 19.00 KLÍŠTĚ B. Polívka, M. Lasica, P. Halberstadt 26. 3. 19.00 ŠAŠEK A SYN B. Polívka, V. Polívka, M. Chovanec, O. Klíč 28., 29. 3. 10.00 ABY SE DĚTI DIVILY V. Slámová, M. Sýkora 28. 3. 19.00 MADAME RUBINSTEIN D. Syslová, M. Steinmasslová, J. Hána 29. 3. 19.00 SMOLÍKOVI S. Remundová, B. Klepl / M. Hanuš, J. Stryková / M. Váňová 30. 3. 19.00 DNA A. Polívková, B. Polívka, J. Barin Tichý, J. Fretti Pfeifer, diváci

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

Zelný trh 9 | 542 123 425 | vstupenky@provazek.cz www.provazek.cz

2. 3. 18.00 JEDNOTNÁ CELOSVĚTOVÁ UHLÍKOVÁ DAŇ JAKO ŘEŠENÍ KLIMATICKÉ KRIZE? diskuze 2., 4. 19.00 DOMOV NA KONCI SVĚTA Režie: Anna Davidová 5. 3. 19.00 ZKUŠEBNA improvizační cyklus provázkovských herců 7. 3. 17.00 CIRKUS ABRAFRK Premiér, Režie: Anna Davidová 8. 3. 16.00 CIRKUS ABRAFRK 10., 14. 3. 19.00 PRAVIDLA BINCÁRNY Režie: Anna Davidová 11. 3. 19.00 DON QUIJOTE Režie: Jan Mikulášek 12. 3. 18.00 DON QUIJOTE od 17.00 lektorský úvod 13. 3. 19.00 TICHO NA ZEMI Režie: Dodo Gombár 13. 3. 19.30 PRAVIDLA BINCÁRNY Derniéra 17. 3. 19.00 AMERIKA English Friendly 19., 20. 3. 19.00 OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ Režie: Hana Mikolášková 22. 3. 16.00 CIRKUS ABRAFRK 24. 3. 19.00 GADŽOVÉ JDOU DO NEBE Režie: Jiří Havelka, Premiéra 25. 3. 19.00 GADŽOVÉ JDOU DO NEBE 27. 3. 19.00 VITKA Režie: Anna Davidová, English Friendly 28. 3. 19.00 TURNOVÝ HÁJ Režie: Gabriela Ženatá 29. 3. 19.00 AMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM) Režie: Vladimír Morávek


program březen 2020

DIVADLO LÍŠEŇ

Ondráčkova 20 | 728 818 034 | www.divadlolisen.cz 9. 3. 19.30 DOMOVNÍ REQUIEM Sklepní scéna Centra experimentálního divadla, Zelný trh 9

23., 27. 3. 10.00, 16.00 MIMINÍ DIVADLO: KAO A MAKI představení pro nejmenší, Malá scéna 29. 3. 10.00, 14.30 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY ANEB TRAUTENBERK A KRAKONOŠ představení pro děti

DIVADLO NA ORLÍ

Orlí 19 | 542 591 800 | dno@jamu.cz www.divadlonaorli.jamu.cz

2. 3. 19.00 VELKÝ GATSBY Rebekka Kricheldorf podle F. Scotta Fitzgeralda 3. 3. 19.00 VELKÝ GATSBY sk. B 4., 5. 3. 19.00 POJĎ SE MNOU DO SVĚTA písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka 21.–26. 3. 19.00 FIGAROVA SVATBA (LE NOZZE DI FIGARO) W. A. Mozart 29. 3. 19.00 SONIX#10 VEČER AKUSMATICKÉ HUDBY

DIVADLO POLÁRKA

Tučkova 34 | 770 142 638 zahorikova@divadlopolarka.cz www.divadlopolarka.cz

1. 3. 14.00, 15.30 OBŘI Klub Leitnerka 2. 3. 14.00, 15.30 CO ŠEPTAJÍ STROMY? Malá scéna, 0+ 3. 3. 9.30, 11.00 CO ŠEPTAJÍ STROMY? 3. 3. 17.30 KULHAVÝ ŠERMÍŘ Velká scéna, 11+ 5. 3. 17.30 FRANTIŠEK Z KAŠTANU, ANEŽKA ZE SLUNEČNIC Malá scéna, 3+ 7. 3. 10.30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE (DIVADLO LAMPION) Velká scéna, 4+ 7. 3. 15.30 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (DIVADLA DRAK) Velká scéna, 6+ 7., 8. 3. 19.00 VÁCLAV HAVEL: MOC BEZMOCNÝCH (DIVADLO FESTE) Velké scéna a ulice Brna, 15+ 8. 3. 10.30 O GLASHTINOVI A SLEPÉ DÍVCE Velká scéna, 7+ 8. 3. 15.30 NUDA! (MALÉ DIVADLO) Velká scéna, 8+ 10. 3. 17.30 VE JMÉNU REPUBLIKY Velká scéna, 13+ 12. 3. 17.30 JAK DĚTI ZACHRÁNILY MOTÝLY Malý scéna, 3+ 14. 3. 10.30, 15.30 VINNETOU Velká scéna, 6+ 15. 3. 10.00 AUDIOVIZUÁLNÍ WORKSHOP akce 18. 3. 19.00 VNITŘNÍ NEPŘÍTEL Malá scéna 13+ 19. 3. 17.30 OBŘI Klub Leitnerka 28. 3. 15.30 POHÁDKY O STRAŠIDLECH, KOHOUTECH A DUZE Velká scéna, 5+ 31. 3. 17.30 POHÁDKY O STRAŠIDLECH, KOHOUTECH A DUZE Velká scéna, 5+

DIVADLO RADOST

Bratislavská 32 | 545 321 273 divadlo@divadlo-radost.cz | www.divadlo-radost.cz 1. 3. 10.00, 14.30 ZVĚDAVÉ SLŮNĚ ANEB PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ CHOBOTY představení pro děti 5. 3. 18.00 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA představení pro děti 8. 3. 10.00, 14.30 O NEZBEDNÉ KOMETĚ Pohádka pro děti, které rády koukají na hvězdnou oblohu 8. 3. 10.30 ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK představení pro děti, Muzeum loutek 12. 3. 19.00 NAŠI VAŠI FURIANTI hostuje ochotnické Ořechovské divadlo 15. 3. 10.00, 14.30 KLUK Z PLAKÁTU představení pro děti, Divadlo D5 Praha 15. 3. 10.00 O NEZBEDNÉ KOMETĚ představení pro nejmenší, Malá scéna 19. 3. 18.00 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY představení pro děti 22. 3. 10.00, 14.30 KOLÍBÁ SE VELRYBA představení pro děti 22. 3. 10.30, 15.00 TŘI POHÁDKY PRO ROŠŤÁKY představení pro děti, Muzeum loutek

HADIVADLO

Poštovská 8d | 530 330 869 | pokladna@hadivadlo.cz www.hadivadlo.cz

1. 3. 19.30 MALOMĚŠŤÁCI M. Gorkij, I. Buraj 2. 3. 19.30 DISKUZE A2 Co dělí naši společnost? 3. 3. 19.30 EYOLF H. Ibsen, I. Buraj 4. 3. 17.30 EYOLF 5. 3. 17.30 VERNISÁŽ V. Havel, I. Buraj 8. 3. 14.00, 17.00 O JOSEFÍNĚ VČELCE A JEJÍ KŘEHKÉ DUŠENCE V. Kavková, V. Kavková a D. Evjáková 9. 3. 19.30 NAŠI – STUDIE ROZHOVORU O KLIMATICKÉ KRIZI I. Buraj, P. Sterec a B. Karásek, I. Buraj 10., 11. 3. 19.30 DOMA U HITLERŮ ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC KUCHYNĚ A. Goldflam, Kolektiv HaDivadla 14. 3. 19.30 PREZIDENTKY W. Schwab, K. Polívková 15. 3. 17.30 INDIÁN V OHROŽENÍ J. Havelka a kol., J. Havelka 18. 3. 19.30 NÁMĚSÍČNÍCI (IMITACE A TUŠENÍ) H. Broch a I. Buraj, I. Buraj (s dramaturgickým úvodem od 18.30) 19. 3. 19.30 ´68 M. Nytra a kol., J. A. Pitínský (s besedou po představení od 21.15) 20. 3. 19.30 NAŠI – STUDIE ROZHOVORU O KLIMATICKÉ KRIZI (s dramaturgickým úvodem od 18.30) 22. 3. 17.30 DOKTORAND JAN FAUST, LIDOVÍ LOUTKÁŘI J. Uhýrková, J. Lepšík a C. Drozda, J. Lepšík 28. 3. 19.30 VNÍMÁNÍ I. Buraj a J. Svoboda, I. Buraj 30. 3. 19.30 VNÍMÁNÍ (s dramaturgickým úvodem od 18.30 a besedou po představení od 20.45)

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Lidická 16 | 533 316 347 | predprodej@mdb.cz www.mdb.cz

ČINOHRA 1. 3. 19.00 ZTRACENÝ RÁJ (ZPRÁVA O ČLOVĚKU) jevištní báseň o prvotním hříchu člověka, D 2. 3. 19.00 ZTRACENÝ RÁJ (ZPRÁVA O ČLOVĚKU) AB1 3. 3. 19.00 SANTINIHO JAZYK mysteriózní thriller, E2 4. 3. 19.00 PRO NIC ZA NIC klasická zápletková komedie, AB3 5. 3. 18.00 PRO NIC ZA NIC SP 7. 3. 19.00 PRO NIC ZA NIC A6 8. 3. 18.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ (KREV JE KREV) drama o ženách, které bohovaly 9. 3. 19.00 SANTINIHO JAZYK A1 10. 3. 19.00 SANTINIHO JAZYK C2 11. 3. 19.00 OSMYČKY rekapitulační leporelo, R2020 12. 3. 19.00 LAKOMEC komedie, v níž o peníze jde až v první řadě 13. 3. 19.00 LAKOMEC 14. 3. 19.00 ZTRACENÝ RÁJ (ZPRÁVA O ČLOVĚKU) AB6 15. 3. 19.00 OSMYČKY A2020 16. 3. 19.00 OSMYČKY M2020 17. 3. 19.00 ZTRACENÝ RÁJ (ZPRÁVA O ČLOVĚKU) A2 18. 3. 19.00 ZTRACENÝ RÁJ (ZPRÁVA O ČLOVĚKU) A3 19. 3. 19.00 ZTRACENÝ RÁJ (ZPRÁVA O ČLOVĚKU) AB4 20. 3. 19.00 PRO NIC ZA NIC A5 21. 3. 19.00 JMÉNO konverzační komedie 22. 3. 19.00 OSMYČKY X2020 23. 3. 19.00 OSMYČKY Z2020 24. 3. 19.00 PRO NIC ZA NIC AB2 26. 3. 19.00 ZTRACENÝ RÁJ (ZPRÁVA O ČLOVĚKU) C4 27. 3. 19.00 ZTRACENÝ RÁJ (ZPRÁVA O ČLOVĚKU) E5 28. 3. 19.00 OSMYČKY T2020 29. 3. 19.00 OSMYČKY V2020

HUDEBNÍ SCÉNA 01. 3. 18.00 02. 3. 19.00 03. 3. 18.00 04. 3. 19.00 07. 3. 14.00 07. 3. 19.00 08. 3. 14.00 08. 3. 19.00 20. 3. 14.00 20. 3. 19.00 21. 3. 19.00 22. 3. 19.00 23. 3. 19.00 24. 3. 19.00 25. 3. 18.00 26. 3. 19.00 27. 3. 19.00 28. 3. 19.00 29. 3. 18.00 30. 3. 19.00 31. 3. 18.00

RÁJ osudová komedie RÁJ osudová komedie RÁJ osudová komedie RÁJ osudová komedie BÍTLS muzikál BÍTLS muzikál BÍTLS muzikál BÍTLS muzikál GRAND HOTEL elegantně excentrický muzikál, veřejná generálka GRAND HOTEL C5/E5 GRAND HOTEL P GRAND HOTEL D/E7 GRAND HOTEL A1/AB1 GRAND HOTEL C2/E2 GRAND HOTEL GRAND HOTEL A4/AB4 GRAND HOTEL GRAND HOTEL A6/AB6 GRAND HOTEL GRAND HOTEL GRAND HOTEL

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

542 158 120 | obchodni@ndbrno.cz | www.ndbrno.cz

JANÁČKOVO DIVADLO Rooseveltova 31

6., 7., 20., 27. 3. 19.00 DÁMA S KAMÉLIEMI Franz Schubert, Andrei Pushkarev 8., 21. 3. 17.00 DÁMA S KAMÉLIEMI Franz Schubert, Andrei Pushkarev 11. 3. 19.00 TOSCA Giacomo Puccini 14. 3. 16.00 TOSCA Giacomo Puccini 15. 3. 18.00 DON CARLOS Giuseppe Verdi 24. 3. 19.00 LA GIOCONDA Amilcare Ponchielli 25. 3. 17.00 MADAMA BUTTERFLY Giacomo Puccini 31. 3. 19.00 POLSKÁ KREV Oskar Nedbal

MAHENOVO DIVADLO Malinovského nám. 1

1. 3. 19.00 HANA Alena Mornštajnová 2. 3. 10.00 HANA 3., 20. 3. 19.00 SATURNIN Zdeněk Jirotka, Martin Vačkář, Ondřej Havelka 4., 28. 3. 18.00 ČERT A KÁČA Antonín Dvořák 6. 3. 10.00 LUCERNA Alois Jirásek 7. 3. 19.00 KDO JE PAN SCHMITT? Sébastien Thiéry 8., 22. 3. 10.00 VŠELIJAKÁ KOUKÁTKA Alois Mikulka, Pro kluky a děvčátka od tří do tři sta let, malá scéna 8. 3. 17.00 DOBOVÉ TANCE Karel Steigerwald 9. 3. 19.00 DOBOVÉ TANCE 10. 3. 18.00 DOBOVÉ TANCE 11. 3. 19.00 LUCERNA Alois Jirásek, představení k 90. výročí úmrtí Aloise Jiráska 12. 3. 19.00 4 ELEMENTS Čtyři strhující choreografie o ženách i mužích, o řádu i živelnosti. 13. 3. 11.00, 19.00 4 ELEMENTS 14., 25. 3. 19.00 KRÁLOVA ŘEČ David Seidler 15. 3. 19.00 ZRNÍ koncert 17., 19. 3. 18.00 PIKOVÁ DÁMA Petr Iljič Čajkovskij 18. 3. 19.00 RUDY LINKA – ONE MAN SHOW koncert 22. 3. 19.00 VIENNA STRAUSS PHILHARMONY ORCHESTRA Světově proslulý vídeňský orchestr mimořádně v Brně 23. 3. 19.00 MARIE STUARTOVNA Friedrich Schiller 24. 3. 19.00 NOC BLÁZNŮ Louis Nowra  26. 3. 19.00 PERA MARKÝZE DE SADE Doug Wright 27. 3. 18.00 LUCERNA Alois Jirásek 29. 3. 19.00 O SLUNOVRATU Hradišťan – hudebně taneční soubor 30. 3. 19.00 HANA A PETR ULRYCHOVI koncert 31. 3. 10.00 OSTROV POKLADŮ Robert Luise Stevenson 31. 3. 19.00 APARTMÁ V HOTELU PLAZA Neil Simon

71


program březen 2020

REDUTA

Zelný trh 4

3. 3. 19.00 STRACH JÍST DUŠI Rainer Werner Fassbinder 5., 6. 3. 10.00 KOCOUR V BOTÁCH Jiří Teml 5. 3. 19.00 VÉVODKYNĚ A KUCHAŘKA Ladislav Fuks, Viktorie Knotková 6., 29. 3. 19.00 TEROR Ferdinand von Schirach, součást festivalu Noc práva 7. 3. 19.00 PŘED VÝCHODEM SLUNCE Ewald Palmetshofer 9. 3. 10.00 TEROR Ferdinand von Schirach 10. 3. 19.00 ##T#€£#%# stand-up Terezy Groszmannové 11., 13. 3. 10.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI Jakub Šafránek 12. 3. 19.00 IMPROVOZOVNA večer improvizace 14. 3. 17.45 BLUDNÝ HOLANĎAN Přímý přenos z Metropolitní opery New York 15. 3. 20.30 LISTOVÁNÍ LUKÁŠE HEJLÍKA scénické čtení 17., 30. 3. 19.00 AMADEUS MOZART Roztančený Amadeus. 19., 20. 3. 19.00 MIRANDOLÍNA Carlo Goldoni 21. 3. 19.00 PROTOKOL Tracy Letts 22., 27. 3. 19.00 MARS Marius von Mayenburg 23. 3. 19.00 MEZI NEBEM A ŽENOU Dodo Gombár 28. 3. 19.00 MNE BLESK SE DOTEKL Rudolf Těsnohlídek, Zoja Mikotová, Iva Klestilová

STUDIO MARTA

Bayerova 5 | 542 591 510 | marta@jamu.cz www. studiomarta. cz 4. 3. 19.00 5. 3. 19.00 6. 3. 19.00 9. 3. 19.00 10. 3. 19.00

POPRASK NA LAGUNĚ Carlo Goldoni OPILÍ Ivan Vyrypajev, sk. D MEJERCHOLD. Jakub Kostelník, sk. E MEJERCHOLD. Jakub Kostelník OPILÍ Ivan Vyrypajev

26. 3. 19.00 RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ Předloha: Aleš Palán, premiéra 27. 3. 19.00 RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ Předloha: Aleš Palán 30. 3. 19.00 RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ Předloha: Aleš Palán, sk. A

HUDBA/MUSIC CZECH ENSEMBLE BAROQUE

Kostel sv. Michala Brno | 731 494 167 | office@ebcz.eu | www.bachanamozarta.cz

BACHA NA MOZARTA! 8. sezona 2019/2020. Vstupenky od 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. Kouzelné večery plné barokní a klasicistní hudby 1. jakosti nabízí velké kantátové, oratorní, operní i symfonické tituly ve stylové interpretaci a na dobové nástroje. PŘEDPRODEJ: on-line na www.smsticket.cz, osobně TIC BRNO, Panenská 1 a KIC Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17 1. 4. 19.30 STABAT MATER. STABAT MATER TŘIKRÁT JINAK A S VYCHÁZEJÍCÍ PĚVECKOU HVĚZDOU Postní, kontemplativní koncert představí jednu z největších latinských hudebních sekvencí Stabat Mater, jak ji ztvárnili tři různí hudební skladatelé. Sólistou Sancesovy kantáty bude vycházející česká kontratenorová hvězda Vojtěch Pelka. PROGRAM: G. F. Sances, A. Scarlatti, I. Tůma: Stabat Mater. ÚČINKUJÍ: orchestr a sbor Czech Ensemble Baroque, dirigent Roman Válek, sbormistryně Tereza Válková. SOLO: V. Pelka

FIDELIO, S.R.O. KONCERTNÍ AGENTURA www.koncerty-fidelio.cz/koncert-v-brne 777 918 077 | kancelar@fideliokoncerty.cz

Foto: VIDA! science centrum

Foto: Muzeum Brněnska

VIDA! After Dark: AGENT

Tváře Izraele v galerii Celnice

Myslíte si, že VIDA! science centrum je jenom pro děti? Přijďte se přesvědčit o opaku! A to nejlépe po setmění, kdy už děti spí a ve VIDA! se probouzí hudba a bar. 26. 3. se těšte na speciální špiónský program, jedinečnou escape game a testování vašich agentských dovedností. Přijďte oblečeni v Bond stylu a užijte si neopakovatelnou atmosféru. V dubnu vás čeká VIDA! After Dark: VZPLANUTÍ a květnová party pro dospělé nabídne program na téma SPACE.(red) 26/3 19.00–23.00 VIDA! After Dark: AGENT VIDA! science centrum Křížkovského 12, Brno www.vida.cz/afterdark

Výstava fotografií přiblíží život v Izraeli – zemi plné protikladů, ale i radosti a všudypřítomné barvitosti. Autor snímků Marek Goldberg zachycuje různorodost obyvatel v každodenních situacích a v kontrastu k nim přibližuje i spirituální rovinu, jíž je Izrael jakožto kolébka náboženství prosycen. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 29. března v 17.00 v galerii Celnice, poté na ni naváže koncert kapely HaChucpa. Brünner klezmer, písně v jidiš a hebrejštině budou znít vilou Löw-Beer od 18 hodin. (red) 29/3–3/5 Vila Löw-Beer v Brně Drobného 22, Brno www.vilalowbeer.cz

72

4. 4. 18.30 OD BAROKA PO GERSHWINA 2 v KD RUBÍN, Makovského nám. 3, Brno-Žabovřesky. Nádherná procházka historií hudby s průvodním slovem. Uslyšíte nejen swingovou hudbu, ale také úpravy klasické hudby hrané na saxofony. PROGRAM: BACH – HAENDEL – SCHUBERT – DVOŘÁK – JOPLIN – GERSHWIN – GLENN MILLER aj. Vystupuje: Zličínský saxofonový kvartet (K. Přibylová – soprán saxofon, Max Ševčík – alt saxofon, Martin Zilvar – tenor saxofon, Roman. Krása – tenor saxofon). Vstupenky: v KD Rubín, TIC Brno, www.smsticket.cz, Indies Poštovská, síť Ticket Art. Délka programu cca 65 minut.

FILHARMONIE BRNO

Komenského nám. 8 | 539 092 818, 602567017 | www.filharmonie-brno.cz

4. 3. 19.30 MLADÁ KREV ANEB HUDBA ZBLÍZKA koncert členů Orchestrální akademie Filharmonie Brno, Besední dům 12. 3., 13. 3. 19.00 OBRÁZKY Z VÝSTAVY Hudba v obrazech – obrazy v hudbě: MUSORGSKIJ, MARTINŮ, HINDEMITH s vizualizací Cori O´lan pod taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese. Janáčkovo divadlo 17. 3. 19.30 ARIELLE BESSON & LIONEL SUAREZ Podmanivá trubka temperamentní Francouzky v citlivém doprovodu akordeonu v rámci cyklu Jazz and World Music. Besední dům 18. 3., 19. 3., 20. 3. 19.30 JUPITER A NEDOKONČENÁ SCHUBERT, SCHUMANN A MOZART s dirigentem a sólistou Stefanem Veselkou v jedné osobě (klavír). Besední dům 21. 3. 10.30 SÓLO PRO BICÍ Koncert pro rodiče a děti s bicisty Filharmonie Brno a Percussion Ensemble JAMU. Besední dům 26. 3., 27. 3. 19.30 OD BALTU K RÝNU TÜÜR, VASKS, SCHUMANN večer s českou premiérou Tüürovy skladby Phanstasma, s osobní účastí skladatele Peterise Vaskse, jehož skladbu přednese člen Berlínských symmfoniků Dominik Wollenweber. Besední dům 29. 3. 17.00 JARNÍ KONCERT KANTILÉNY HURNÍK, MARTINŮ, BRITTEN ad. v podání Magdalenky, Kantilénky a Kantilény. Besední dům

FLÉDA CLUB

Štefánikova 24 I 533 433 559 I info@fleda.cz www.fleda.cz

4. 3. 19.00 X AMBASSADORS (US) – VYPRODÁNO rock, alternative 6. 3. 22.00 ELECTRA: COYU (ES) techno 7. 3. 21.00 HUGO TOXXX rap, hip-hop 12. 3. 19.00 HORKÝŽE SLÍŽE – VYPRODÁNO rock, punk 14. 3. 20.00 KALI & PETER PANN rap, hip-hop 18. 3. 19.00 POLEMIC & MEDIAL BANANA reggae, ska 20. 3. 21.00 CAMO & KROOKED (AT) drum and bass 21. 3. 21.00 SEPAR rap, hip-hop 24. 3. 19.00 U2 & BRYAN ADAMS REVIVAL rock 26. 3. 19.00 GAIA MESIAH rock 27. 3. 20.00 ECHOES: SURGEON (GB) techno 28. 3. 21.00 PIL C rap, hip-hop

HUDEBNÍ FAKULTA JAMU V BRNĚ

Komenského nám. 6 |542 591 604 | www.hf.jamu.cz 2. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (MAGISTERSKÉ STUDIUM) Terezie Vargová – housle 2. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Komorní sál Ivan Melin – jazzová interpretace HF JAMU (trombon)


program březen 2020

3. 3. 17.00 IN THE BEGINNING THERE WAS A RHYTHM – ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Klenbový sál Jan Nepodal – bicí nástroje 3. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Katarína Slavkovská – flétna 4. 3. 17.00 KONCERT POSLUCHAČŮ Chisako Bunya, Eleni Grigoriadu – lesní roh 4. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (MAGISTERSKÉ STUDIUM) Pavlína Kavulová – barokní příčná flétna 5. 3. 17.00 KONCERT POSLUCHAČŮ Komorní sál Diana Kadysheva – violoncello 5. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Aneta Herková – flétna 6. 3. 19.30 HOUSLOVÝ RECITÁL Martina Jasanská 6. 3. 19.30 KONCERT POSLUCHAČŮ KATEDRY JAZZOVÉ INTERPRETACE HF JAMU Komorní sál Trio „Treetop“ Vojtěch Drnek – akordeon, Richard Šanda – trombon, Michal Šelep – kontrabas 9. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (MAGISTERSKÉ STUDIUM) Martin Husák – housle 10. 3. 17.00 KONCERT POSLUCHAČŮ Komorní sál Marek Kliment, Jan Fistr – trubka 10. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Filip Chvátal – tuba 11. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Pavel Hlubuček – tuba 11. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Komorní sál Oliver Szigeti – jazzová interpretace HF JAMU (bicí nástroje) 12. 3. 19.00 ORCHESTRÁLNÍ KONCERT Moravská filharmonie Olomouc Diriguje: Jiří Habart (absolventský výkon magisterského studia) Sólistka: Yanina Aliakhnovich – flétna (HAMU) 12. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (MAGISTERSKÉ STUDIUM) Hana Zelníčková – historický zpěv 13. 3. 19.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Kateřina Sedlářová – housle 16. 3. 17.00 KONCERT POSLUCHAČŮ Tereza Roblová – flétna 16. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Libor Suchý – klarinet 17. 3. 17.00 KONCERT POSLUCHAČŮ Komorní sál Matěj Kovanda – violoncello 17. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Tereza Doušová – hoboj, Klavírní spolupráce: odb. as. MgA. Radim Pančocha, Nastassia Zalatukhina, Ilja Zykau – hoboj (ročníkové výkony magisterského a bakalářského studia) 18. 3. 17.00 VIOLOVÝ RECITÁL Komorní sál Adam Frait 18. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Antonios Akrivopoulos – flétna 19. 3. 17.00 KONCERT POSLUCHAČŮ Komorní sál Samuel Mihálik – cembalo 19. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Martin Schubert – violoncello 20. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (MAGISTERSKÉ STUDIUM) Petra Malá – fagot 23. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Michaela Nováková – cembalo 23. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Komorní sál Petr Chadim – jazzová interpretace HF JAMU (saxofon) 24. 3. 17.00 KOMORNÍ KONCERT Komorní sál Michaela Ambrosi – traverso, Jiří Havrlant – cembalo 24. 3. 19.30 KONCERT POSLUCHAČŮ Kateřina Potocká – klavír 25. 3. 17.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Komorní sál Dávid Bílek – kytara 25. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Zlata Mitsura – kytara 26. 3. 17.00 KONCERT POSLUCHAČŮ Komorní sál Michal Raitmajer – historické violoncello 26. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (MAGISTERSKÉ STUDIUM) Jakub Veleta – kontrabas 27. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Ilona Laubová, Kristýna Ševčíková – zpěv 29. 3. 19.00 SONIX #10 VEČER AKUSMATICKÉ HUDBY Divadlo na Orlí Fórum nové hudby Katedra kompozice, dirigování a operní režie a studijní obory Multimediální kompozice a Kompozice Hudební fakulty JAMU

30. 3. 17.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Komorní sál Anežka Václavíková – lesní roh, Martina Hrmelová – trubka 30. 3. 19.30 KONCERT POSLUCHAČŮ Cindy Stehlová, Ksenia Jumova – kytara 31. 3. 17.00 KONCERT POSLUCHAČŮ Komorní sál Zuzana Balkóová – housle 31. 3. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (MAGISTERSKÉ STUDIUM) Yelyzaveta Sukhyna – hoboj

KABINET MÚZ

Sukova 4 | info@kabinetmuz.cz 2. 3. 20.30 4. 3. 19.00 6. 3. 20.00 7. 3. 20.00 11. 3. 20.00 12. 3. 20.00 16. 3. 18.00 17. 3. 20.00 18. 3. 20.00 19. 3. 20.00 20. 3. 20.00 21. 3. 20.00 22. 3. 20.00 24. 3. 20.00 25. 3. 20.00 27. 3. 20.00 28. 3. 20.00 29. 3. 20.00

MOSKWA (PL) + GODOT YOUTH KŘEST DÝPT MARKET + VOJDI + FEBRUARY LAZER VIKING + LUCIANA AND BANANABOIS VLTAVA WWW NEUROBEAT WORKSHOP BEZEZBYTKOVÉHO VAŘENÍ S DIE KÜCHE – VEGANFEST VESNA PALMASKÁN DMF#8 W/ PSH DMF #8 W/ MANON MEURT & ACUTE DOSE DMF#8 TWOMAN SHOW ADÉLY ELBEL A PAVLA TOMEŠE DMF #8 ABBA – SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA ESTER KOČIČKOVÁ & MOODY CAT BAND SKALPEL + JAROMÍR HONZÁK DJ PRAGO UNION + HOSTÉ BOY HARSHER (USA) + HIDE (USA) BERNAYS PROPAGANDA (MK) + PRACH (SK) + TRUE FIR

METRO MUSIC BAR

Poštovská 6 | www.metromusic.cz

3. 3. 20.30 IVO CICVÁREK & VELKÝ SVĚT – KŘEST ALBA PADÁ – SUPPORT: MARTINA TRCHOVÁ, MARKÉTA TULISOVÁ Od 23:00 DJ Messer 4. 3. 20.30 WE <3 FOLKLOR: CM JAVORNÍČEK od 23:00 DJ Cuba6 5. 3. 20.30 DIVÁ BÁRA(EX AWAKE) + FIREBALL od 23:00 DJ Harosh 6. 3. 22.30 FRIDAY NIGHT FEVER – DJ LAIS 7. 3. 19.30 VZPOMÍNKA NA MEJLU: THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE + GARAGE & TONY DUCHÁČEK od 23:00 DJ Jay2x 10. 3. 20.30 MIGUELITO EL FUEGO – STING TALES TRIBUTE BAND Od 23:00 DJ Messer 11. 3. 20.30 ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA od 23:00 DJ Cuba6 12. 3. 20.30 JAMARON + KATEŘINA MARIE TICHÁ + TEREZA KUTROVÁ od 23:00 DJ Harosh 13. 3. 19.00 SAM RYCHTAR od 22:30 DJ Cuba6 14. 3. 20.00 AC/DC – BON SCOTT MEMORIAL BAND od 23:00 DJ Jay2x 18. 3. 20.30 TOMÁŠ MATONOHA & INSPEKTOR KLUZÓ & INDIGO QUARTET od 23:00 DJ Cuba6 19. 3. 20.30 VYPSANÁ FIXA od 23:00 DJ Harosh 20. 3. 22.30 FRIDAY NIGHT FEVER – DJ FOLTEEN 21. 3. 20.30 YO YO BAND od 23:00 DJ Silent 24. 3. 18.00 NA STOJÁKA od 23:00 projekce VH1 classic 24. 3. 21.00 NA STOJÁKA od 23:00 projekce VH1 classic 25. 3. 20.30 PROGRES 2 – ART ROCK LEGENDA POPRVÉ V METRU! od 23:00 DJ Cuba6 26. 3. 20.30 JANANAS od 23:00 DJ Harosh 27. 3. 20.00 PARTY VEČER SOUKROMÉ ŠKOLY POPULÁRNÍHO ZPĚVU PRO NADACI MODRÝ HROCH od 22:30 DJ Schafff 28. 3. 20.30 LOL PARTY KAPELA od 23:00 DJ Jay2x 31. 3. 20.30 SEBRANKA JAZZ ORCHESTRA

SONO MUSIC CLUB

Veveří 113 | 721 770 742 | www.sonocentrum.cz

1. 3. NADAČNÍ FOND KRTEK 2. 3., 3. 3. JAROMÍR NOHAVICA 4. 3. DAGMAR PECKOVÁ ZPÍVÁ PÍSNĚ KURTA WEILLA 6. 3. MILLENIUM: PÁRTY S AKTUÁLNÍ MUZIKOU A VIDEOPROJEKCÍ 8. 3. LABYRINT 10. 3. THE DIRE STRAITS EXPERIENCE 11. 3. PRAGUE CELLO QUARTET 12. 3. PASION DE BUENA VISTA 13. 3. FREDDIE- CONCERT SHOW 15. 3. JOSHUA REDMAN QUARTET: JFB 2020 16. 3. LINKIN PARK TRIBUTE 17. 3. EWA FARNA 19. 3. ERIK TRUFFAZ QUARTET: JFB 2020 21. 3. G’OLDIES: PÁRTY S NEJVĚTŠÍMI HITY 80. A 90. LET 22. 3. SONS OF APOLLO 24. 3. CHRIS POTTER TRIO & BILL FRISELL: JFB 2020 25. 3. LUCIE BÍLÁ 26. 3. ANETA LANGEROVÁ & KORBEN DALLAS

VÝSTAVY/EXHIBITIONS

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA Malinovského nám. 2 | 774 227 375 www.dum-umeni.cz

VÝSTAVY do 21. 4.

MARTIN ZET: SOCHAŘ MILOŠ ZET – ZDI, SOKLY A MAKETY Výstava Martina Zeta přinese informaci o tvůrčím procesu, který vedl k sochařským realizacím jeho otce ve veřejném prostoru – od skic, které se snažil dopracovat v měřítku pro konkrétní situace, k jejich realizaci v materiálu, až po jejich odstraňování po roce 1989.

DOPROVODNÝ PROGRAM 4. 3. 16 h SÁDRA OD A DO ZET Workshop pro všechny bez rozdílu věku z nového cyklu Pro mě v Domě 11. 3. 17 h SOCHAŘ MILOŠ ZET - ZDI, SOKLY A MAKETY Komentovaná prohlídka a křest knihy

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU Dominikánská 9

VÝSTAVY do 29. 3.

STARÁ BYDLIŠTĚ Výstava věnovaná mizení české krajiny a reflexi tohoto fenoménu u současných českých výtvarníků a výtvarnic, inspirovaná básněmi Ivana Blatného.

DOPROVODNÝ PROGRAM 14. 3. 18 h KRAJINY LOGISTIKY: OCELOVÁ MĚSTA Diskusní večer o logistických centrech a architektuře v české krajině 29. 3. 17 h STARÁ BYDLIŠTĚ Komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy

GALERIE G99 Dominikánská 9

VÝSTAVY do 12. 4.

TOMÁŠ MORAVANSKÝ: STILL LEFT Prostorová instalace v Galerii G99

73


program březen 2020

FAIT GALLERY

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC, NÁDVOŘÍ

VÝSTAVA

STÁLÁ XPOZICE

FRANTIŠEK SKÁLA – DVA ROKY PRÁZDNIN OLGA KARLÍKOVÁ – NAD RÁNEM MINAMI NISHINAGA – I’LL GIVE BROWNIE POINTS TO SOMETHING LIKE ČERT 180 G, LOUPÁK PES 60 G, OR PERHAPS BEZ OMÁČKY

BRNO PŘEDMĚSTÍ VÍDNĚ Expozice je věnovaná umění 19. století a zabývá se uměleckým vztahem Brna a Vídně.

Ve Vaňkovce 2 | www.faitgallery.com

GALERIE PEKAŘSKÁ

Pekařská 52 | 545 217 037 | www.galeriepekarska.cz Otevírací doba: út–pá 10–17 h od 18. 3.

EVA PIKARTOVÁ – HLINĚNÁ PLASTIKA; JOSEF ZAHRADNÍK – KOVOVÁ PLASTIKA; JAN HANUŠ – OBRAZY Vernisáž 18. 3. v 18 hod. Kulturní doprovod: Martina Komínková – vlastní improvizace – hra na zobcovou flétnu – live eletronic

GALERIE TIC

Radnická 4 | kupkova@tic.cz

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

LOVE, DEATH & BLUE Petr Agha, Jana Bernartová, Milan Guštar, Jana Horáková, Filip Kopecký, Eva Rybářová

GALERIE MLADÝCH

MAREK ŠEFRNA: VÝSLEDNÝ OBRAZ REALITY JE VELICE PŘESNÝ kurátor. Jiří Skála

AKCE 4. 3. 17.00 BAT CAVE #1 Podvečery v kině připravené Ateliérem video FaVU v Brně 18. 3. 17.00 BAT CAVE #2 filmy, videa a projekční pásma, hosté

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH Veletržní 19 | 605 972 588 letohradekbrno@seznam.cz www.letohradekbrno.cz Otevírací doba: út–ne 10–16 h do 26. 4.

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH OSUDY 22 KORUNOVANÝCH PANOVNÍKŮ výstava

Moravské nám. 1A

PRAŽÁKŮV PALÁC

Husova 18, 532 169 130 Otevírací doba: st–ne 10–18 h, čt 10–19 h

EXPOZICE ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ, MODERNÍ UMĚNÍ

INTERVENCE V EXPOZICI PETER GRAHAM: MUSICA FICTA

VÝSTAVA do 29. 3.

RADĚJI SBÍRAT MOTÝLY? Výstava představí portréty Richarda Adama očima umělců, se kterými spolupracoval.

DOPROVODNÝ PROGRAM 4. 3. 16.30 A PROČ? BOOK CLUB: PRESS HERE BY HERVE TULLET Program with lecturer Diana Buritica is perfect for kids from 2 till 7 years of age. 13. 3. 11.00 VÝŽIVA Setkání podpůrné kojící skupiny pod vedením Kateřiny Olivové 14. 3. 10.00 SOBOTNÍ ATELIÉR: (ZA)HRAJME SI! Program pro děti 6−12 let 18. 3. 16.30 A PROČ? BOOK CLUB: MARCH I WANT MY HAT BACK BY JON KLASSEN 21. 3. 10.00 SOBOTNÍ ATELIÉR: TOULKY ROBOKOČKY Program pro děti 6−12 let 24. 3. 15.00 CREATIV 60+: MUSICA FICTA Komentovaná prohlídka + workshop určený generaci 60+. 27. 3. 11.00 VÝŽIVA Setkání podpůrné kojící skupiny pod vedením Kateřiny Olivové 28. 3. 10.00 SOBOTNÍ ATELIÉR: MYSLI SMYSLY Program pro děti 6−12 let

74

NOVÁ EXPOZICE

INTERVENCE V EXPOZICI MARTIN SKALICKÝ: GENERATION

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA

DOPROVODNÉ PROGRAMY

KAREL ABSOLON – MANAŽER A STRŮJCE VELKÝCH VIZÍ 140 let od narození nejznámějšího meziválečného badatele a 120 let od úmrtí zakladatele moravské archeologie Jindřicha Wankla

5. 3. 10.00 BAREVNÉ DOPOLEDNE: BIEDERMEIEROVSKÝ POKOJÍČEK Program pro děti 2–6 let s rodiči. 5. 3. 17.00 TAJEMSTVÍ BAROKNÍHO PALÁCE Komentovaná prohlídka Místodržitelského paláce 8. 3. 14.30 RODINNÉ ODPOLEDNE: MDŽ Přijďte s rodinou oslavit Mezinárodní den žen do Moravské galerie a přesvědčit se o tom, že žena není jen múza. 12 .3. 17.00 WORKSHOP RESTAUROVÁNÍ Workshop pod odborným vedením Pavla Janka a nábytkářek z Obyčej.cz 12. 3. 10.00 BAREVNÉ DOPOLEDNE: DOBRÝ PASTÝŘ Program pro děti 2–6 let s rodiči. 18. 3. 17.00 BRNO AS A SUBURB OF VIENNA Guided tour with lecturer Sonya Darrow. 19. 3. 10.00 BAREVNÉ DOPOLEDNE: TEN DĚLÁ TO A TEN ZASE TOHLE Program pro děti 2–6 let s rodiči. 24. 3. 18.00 EXPERIMENT DR. WEISENSTEINA Premiéra nového zážitkového programu pro dospělé! 25. 3. 19.00 VOX IMAGINIS: SEDM SLOV koncertní večer 26. 3. 10.00 BAREVNÉ DOPOLEDNE: PÁTRÁNÍ PO MADONÁCH Program pro děti 2–6 let s rodiči. 26. 3. 17.00 BRNO PŘEDMĚSTÍ VÍDNĚ Komentovaná prohlídka s kurátorem zaměřená na vazby Brna a Vídně v 19. století v oblasti architektury.

JURKOVIČOVA VILA

Jana Nečase 2 | 532 169 501 Otevírací doba: út–ne 10–12 h a 12.30–18 h

VÝSTAVA do 26. 4.

VE VILE: EVA EISLER – PETER DEMEK Osobnost českého designu Eva Eisler vždy překvapí návštěvníky něčím novým.

EXPOZICE

DUŠAN JURKOVIČ. ARCHITEKT A JEHO DŮM

DOPROVODNÝ PROGRAM www.moravska-galerie.cz

ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ; PRAVĚK MORAVY; VELKÁ MORAVA; MORAVA VE STŘEDOVĚKU; SVĚT NEROSTŮ STŘEDOEVROPSKÁ KŘIŽOVATKA: MORAVA VE 20. STOLETÍ Deset tematických okruhů sleduje na více než 800m2 politické, kulturní a sociální dějiny této historické země

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

EXPOZICE

22. 3. 18.00 JURKOVIČOVA VILA VE STROJI ČASU Zážitkový program

RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA náměstí Svobody 263, Brtnice | 567 216 128 Otevírací doba: út–ne 10–17 h

EXPOZICE JOSEF HOFFMANN: INSPIRACE

VÝSTAVA do 26. 4.

JOSEF HOFFMANN – OTTO PRUTSCHER Rakouský designér a architekt, ale také důležitá osobnost secesního vídeňského hnutí Wiener Sezession

DOPROVODNÝ PROGRAM 12. 3. 18.00 S UMĚNÍM KOLEM SVĚTA: ŘÍM, PERLA ITÁLIE přednáška 17. 3. 15.00 RODINNÉ ODPOLEDNE: KLEPÁNÍ JARA tvořivé odpoledne

VÝSTAVY do 30. 6. do 23. 8.

ONDŘEJ SEKORA: MRAVENČÍ A JINÉ PRÁCE Rozsáhlá výstava ke 120. výročí narození autora nejen slavného Ferdy Mravence. JAKO RŮŽE. MÓDA ZRCADLEM DOBY. Vývoj dámského městského i venkovského oděvu z období mezi lety 1880 až 1925.

AKCE 28. 3. 14.00 STAŇ SE MÓDNÍM NÁVRHÁŘEM Tvůrčí dílna k výstavě „Jako růže. Móda zrcadlem doby.“

BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 2 | 542 321 205 Otevírací doba: út 9–15 h, st–pá 9–17 h, so, ne, sv. 13–18 h

EXPOZICE FAUNA MORAVY; AKVARIUM SLADKOVODNÍCH RYB; MENDELIANUM – ATRAKTIVNÍ SVĚT GENETIKY Vhled do genetiky a molekulární biologie v historických prostorách, kde její zakladatel Johann G. Mendel působil

VÝSTAVA do 10. 5.

ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ ŠPANĚLSKA – SBÍRKA JOSEFA L. HRDÉHO 163 španělských řádů, vyznamenání a odznaků z období 18.–20. stol.

AKCE 10. 3. 17.00 HOUBY NA VSETÍNSKU přednáška 24. 3. 17.00 HLENKY-KRÁSKY INTELIGENTNÍ přednáška

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5 | 515 919 760 Otevírací doba: út–pá 9–18 h, so–ne 10–18 h

EXPOZICE O PŮVODU ČLOVĚKA A VZNIKU KULTURY Nejstarší dějiny osídlení Moravy i celého evropského kontinentu

AKCE 5. 3. 17.00 PROHLÍDKA PAVILONU ANTHROPOS Prohlídka pavilonu Anthropos s odborným výkladem. 19. 3. 17.00 MOŽNOSTI REVITALIZACE RADOSTÍNSKÉHO RAŠELINIŠTĚ přednáška

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 8a | 606 033 100 Otevírací doba: út 9-15 h, st–pá 9–17 h, so–ne 13–18 h

EXPOZICE ŽIVOT A DÍLO LEOŠE JANÁČKA O životě skladatele a jeho nejznámějších dílech, kompletně dochovaná Janáčkova pracovna

VÝSTAVA do 8. 3.

MONOGRAMISTA T. D – P.P.S.V. (ZIMNÍ UDÁLOST) Výstava slovensko-brněnského konceptualisty jako vizuální past na zimní podobu reality: „Partitura padajících sněhových vloček“.

DŮM JIŘÍHO GRUŠI

Hudcova 76 | 515 910 422

VÝSTAVA

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Zelný trh 6 | 533 435 443 | mzm@mzm.cz www.mzm.cz

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8 | 533 435 443 Otevírací doba: út: 9–15 h, st–pá: 9–17 h, so: 10–17 h, ne a svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne): 13–17 h

LUDVÍK KUNDERA – HORA DĚNÍ Život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele a výtvarníka, který v 70. letech 20. st. patřil k tzv. zakázaným autorům ŠŤASTNÝ BEZDOMOVEC - EVROPAN A SVĚTOOBČAN JIŘÍ GRUŠA Vhled do života básníka a prozaika tvořícího paralelně v českém i německém jazyce

AKCE 24. 3. 17.00 ANI DEN BEZ JEDINÉ ŘÁDKY. LUDVÍK KUNDERA 1920–2010 komentovaná prohlídka ke 100. výročí narození brněnského rodáka, básníka, dramatika, překladatele a výtvarníka Ludvíka Kundery


program březen 2020

PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Martinská 228, Kralice nad Oslavou / 770 119 395

VÝSTAVA od 11. 3.

EXPOZICE DÍLO TISKAŘŮ JEDNOTY BRATRSKÉ LABYRINT ŽIVOTA JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO

ARINA DÄHNICK: THE MIES PROJECT Projekt berlínské fotografky představuje současné architektonické portréty staveb Ludwiga Miese van der Rohe v Americe i v Evropě.

A KOLEM NÁS; ULIČKA ŘEMESEL; SALON MECHANICKÉ HUDBY; PARNÍ MOTORY; ŽELEZÁŘSTVÍ; VODNÍ MOTORY; LETECKÉ MOTORY; TECHNICKÁ HERNA

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA POZOR, ZÁKRUTA! Škoda, Tatra, Žiguli, Trabant či první československý elektromobil – automobily reálného socialismu MECHANISMY KARLA ŠEBELY ve stálé expozici Salon mechanické hudby

VÝSTAVA

MUZEUM BRNĚNSKA

www.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/muzeumbrnenska

VILA LÖW-BEER V BRNĚ

Drobného 22 | 544 544 200 | vila@vila.muzeumbrnenska.cz | www.vilalowbeer.cz

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY: SVĚT BRNĚNSKÉ BURŽOAZIE MEZI LÖW-BEER A TUGENDHAT Expozice zasazená do interiéru představuje kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně od 2. poloviny 19. až do počátku 20. století. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VILY Komentovaná prohlídka technického zázemí vily seznámí se zachovalými prvky unikátního systému teplovzdušného vytápění.

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

Bratislavská 67 | www.rommuz.cz Otevírací doba: út–pá 10–18 h, ne 10–18 h

STÁLÁ EXPOZICE PŘÍBĚH ROMŮ Dějiny Romů od starověké Indie až po události II. světové války a současnost.

PŘECHODNÁ VÝSTAVA do 3. 5.

LAVUTARA. CESTAMI ROMSKÝCH MUZIKANTŮ A JEJICH PÍSNÍ Romové jsou světu známí jako lavutara, neboli hudebníci.

DOPROVODNÝ PROGRAM 7. 3. 14.00 PIETNÍ AKT uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů 12. 3. 17.00 ROMSKÉ TANCE Lekce romských tanců s Amaro Records a Monikou Balogovou

VÝSTAVA: VÝSTAVY PROBÍHAJÍ V GALERII CELNICE. do 22. 3. od 29. 3.

FABRIKY A FABRIKANTI Podnikatelské aktivity rodin textilních magnátů v meziválečném období. TVÁŘE IZRAELE Výstava fotografií Marka Goldberga. Vernisáž 29. 3. v 17 h.

AKCE 29. 3. v 10.30 a 14.00 VILA DĚTEM: AUTA LÖW-BEERŮ Program pro rodiče s dětmi, nutná rezervace. 29. 3. 18.00 KONCERT KAPELY HACHUCPA Brünner klezmer, písně v jidiš a hebrejštině.

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

Purkyňova 105 | 541 421 411 | info@tmbrno.cz www.tmbrno.cz Otevírací doba: út–pá 9–17 h, so–ne 10–18 h

V TĚŽKÝCH DOBÁCH. BOJE O HRANICE 1918–1919 100 let od doby, kdy vojáci vracející se z bojišť první světové války byli nasazeni na bojiště válečného konfliktu, který je dnes téměř zapomenutý. RETROGAMING: VÝSTAVA O POČÁTCÍCH OSOBNÍCH POČÍTAČŮ A PC HER herní automaty s desítky nejrůznějších her – Super Mario, Pac Man, River Raid či Dynablaster ŽELEZNÁ OPONA 1948–1989 výstava k 30. výročí pádu železné opony VODICÍ PES – PRŮVODCE NEVIDOMÉHO ČLOVĚKA

AKCE 12. 3., 13. 3. 9.00 DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE V TMB exkurze v expozici elektronové mikroskopie 21. 3. 10.00 RODINNÝ DEN V MUZEU celodenní program plný her, zábavy a soutěží

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, VILA STIASSNI

vila@npu.cz | www.vila-stiassni.cz | 778545993

OPTIKA; ; VÝPOČETNÍ TECHNIKA; OD TAMTAMU; K INTERNETU; NOŽÍŘSTVÍ; KULTURA NEVIDOMÝCH; KOVOLITECTVÍ; BRNO NA DVOU KOLECH; HISTORICKÁ VOZIDLA; HISTORICKÁ STEREOVIZE; ČAS NAD NÁMI

1. 3., 29. 3. 10.30 PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA WIESNEROVY VILY Představíme si významné vily meziválečného období se zaměřením na vily E. Wiesnera, který by letos oslavil 130. narozeniny.

Foto: archiv Letohrádku Mitrovských

Foto: ARTIKLE

EXPOZICE

MUZEUM MĚSTA BRNA, HRAD ŠPILBERK

Špilberk 210/1, 662 24 Brno | 542 123 611, pokladna: 542 123 677 | muzeum.brno@spilberk.cz www.spilberk.cz

KASEMATY PROHLÍDKY S PRŮVODCEM v každou celou hodinu PŘÍBĚHY Z KASEMAT! unikátní hra v tajemném prostředí

JIHOZÁPADNÍ BASTION nutná objednávka prohlídek – den dopředu

EXPOZICE ŠPILBERK OD HRADU K PEVNOSTI, ŠPILBERK – ŽALÁŘ NÁRODŮ, BRNO NA ŠPILBERKU, OD RENESANCE PO MODERNU, OD MODERNY PO SOUČASNOST, O NOVÉ BRNO, VULCANALIA, DĚTSKÁ DÍLNA ROZHLEDNA otevřeno út–ne od 9 do 17 h., pouze za příznivých povětrnostních podmínek!

VÝSTAVA od 12. 3. od 19. 3.

OBNOVENÁ BRNĚNSKÁ SYNAGOGA VE FOTOGRAFIÍCH LIBORA TEPLÉHO Slavná funkcionalistická synagoga JIŘÍ BIELECKI: VZNÁŠET SE A CHVĚT V SILOČARÁCH PŘITAŽLIVOSTI (JIŘÍ BIELECKI V DIALOGU S DALIBOREM CHATRNÝM, STANISLAVEM KOLÍBALEM, JIŘÍM HILMAREM A JANEM WOJNAREM) tzv. gravitabily výtvarníka Jiřího Bieleckého

VILA TUGENDHAT

Černopolní 45, 613 00 Brno tel.: +420 515 511 015/17, +420 731 616 899 muzeum.brno@spilberk.cz | www.spilberk.cz Otevírací doba: út–ne 10–18 h

AKCE 9. 3. 20.00 PROART: EMA DESTINN_BOUŘE A KLID Multižánrová scénická báseň z pocitů o Emě Destinnové.

České korunovační klenoty na dosah… v Brně Po 5 letech se do brněnského letohrádku Mitrovských vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt za dobu opětovného zpřístupnění této kulturní památky (2007). Základem inovované expozice zůstane i nadále mistrovská replika českých korunovačních klenotů. Novinkou jsou repliky středověkého žezla, jablka a korunovačního meče. Další exponáty se věnují 22 panovníkům, kteří byli za pět století korunováni Svatováclavskou korunou. 1/2–26/4 Letohrádek Mitrovských, Veletržní 19, Brno www.letohrad ekbrno.cz

Výstava – Miloš Šejn – NMHTÍ Nejvýstižnějším pojmem pro široké tvůrčí rozkročení Miloše Šejna je intermedialita, v níž se „…uplatňují nejen obrazové či vizuální nástroje, ale i text, slovo, tělesný pohyb a samotná duševní aktivita“. Dílo se dotýká rovněž tématu vizuální percepce. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 26. 2. v 18 hodin. Vydejte se do galerie ARTIKLE a seznamte se s tvorbou Miloše Šejna na vlastní oči. 27/2–27/3 Miloš Šejn – N M H T Í galerie ARTIKLE Masná 9, Brno www.artikle.cz

75


program březen 2020

20. 3., 21. 3. 18.00 PROKLETÍ RODU WALDORFFŮ VE VILE STIASSNI Hororová divadelní inscenace na upíří téma. Přijďte se bát do vily Stiassni. 25. 3. 17.00 NETRADIČNÍ PROHLÍDKY „HVĚZDY V ČERNOBÍLÉ“ VE VILE STIASSNI po stopách hvězd 20. a 30. let 28. 3. 10.30 PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ: VILY NAD PISÁRKAMI Představíme si výstavbu vilové čtvrti nad Pisárkami a provede účastníky jejím více než stoletým vývojem a seznamí je nejen s vilami brněnských průmyslníků, ale i bankéřů a právníků.

18. 3. 15.45 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Romantický / Komedie, Slovensko / Česko, 2019 19. 3. 17.30 TÁTOVA VOLHA Cyklus Čtvrtky bez bariér 20.–22. 3. 20.30 TICHÉ MÍSTO: ČÁST II Horor / Thriller, USA, 21., 22., 28., 29. 3. 16.00 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE Pohádka / Fantasy, Česko, 2020 26.–30. 3. 20.30 ŠARLATÁN Životopisný / Drama, Česko / Irsko, 2020 31. 3. 18.15 AFRIKOU NA PIONÝRU Dokumentární / Road movie, Slovensko, 2019 31. 3. 20.30 EMMA Komedie / Drama, Velká Británie, 2020

KINO SCALA

FILM/CINEMA KINO ART

Cihlářská 19, 602 00 Brno email: rezervace@kinoart.cz telefon: 513 039 035, 775 868 826 pokladna je otevřena půl hodiny před první projekcí 3. 3. 15.00 3. 3. 15.30 8. 3. 16.00 9. 3. 18.00 9. 3. 20.30 10. 3. 15.00 10. 3. 15.30 10. 3. 18.00 10. 3. 20.30 17. 3. 15.00 17. 3. 15.30 24. 3. 15.00 24. 3. 15.30 31. 3. 15.00 31. 3. 15.30

BÍDNÍCI siesta MALÉ ŽENY siesta ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA Ponrepo v Artu EXTASE Ponrepo v Artu DALEKÁ CESTA Ponrepo v Artu DALEKO OD REYKJAVÍKU siesta SPALOVAČ MRTVOL Ponrepo v Artu, siesta OBCHOD NA KORZE Ponrepo v Artu INTIMÍ OSVĚTLENÍ Ponrepo v Artu SRDCOVÁ KRÁLOVNA siesta MODELÁŘ siesta ODLOŽENÝ PŘÍPAD: HAMMARSKJÖLD siesta JUDY siesta PSI NENOSÍ KALHOTY siesta KRÁLÍČEK JOJO siesta

KINO LUCERNA

Minská 19 | 515 544 000 | biograf@seznam.cz www.kinolucerna.info

1., 2., 7., 8., 12., 13., 16. 3. 20.30 | 23. 3. 17.45 1917 Drama / Válečný, USA / Velká Británie, 2019 1. 3. 15.45 | 7., 8. 3. 13.30 | 27. 3. 16.00 JEŽEK SONIC Animovaný / Akční, USA / Japonsko, 2020 1. 3. 13.45 | 14., 15. 3. 13.30 MOSLEY Animovaný, Nový Zéland / Čína, 2019 1., 17., 18. 3. 18.00 | 6. 3. 20.30 | 9. 3. 15.15 | 25. 3. 15.30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST Komedie / Romantický, Česko / Slovensko, 2020 2. 3. 16.00 MŮJ PŘÍBĚH Romantický / Drama, Česko, 2019 2., 7., 8., 10., 11., 16. 3. 18.15 VLASTNÍCI Komedie / Drama, Česko, 2019 3.–5. 3. 18.00 DOGMAN cyklus /ne/jen pro středoškoláky 3.–5., 9., 14., 15. 3. 20.30 | 24., 25. 3. 18.00 CHLAP NA STŘÍDAČKU Komedie, Česko, 2020 4. 3. 15.30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA Komedie, Česko, 2019 6., 9. 3. 17.45 | 23. 3. 20.15 | 30. 3. 15.30 MALÉ ŽENY Drama / Romantický, USA, 2019 6. 3. 16.00 | 20. 3. 16.15 TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU Animovaný, Kanada, 2019 7., 8., 14., 15. 3. 15.45 | 21., 22., 28., 29. 3. 13.30 FRČÍME Animovaný / Komedie, USA, 2020 10., 11. 3. 20.30 | 30. 3. 18.15 V SÍTI Dokumentární, Česko, 2020 12.–16., 20.–22., 26.–29. 3. 18.15 | 17.–19., 24., 25. 3. 20.30 | 23. 3. 15.30 3BOBULE Komedie, Česko, 2020 11. 3. 15.45 KRÁLÍČEK JOJO Komedie / Drama, USA / Nový Zéland, 2019 13. 3. 16.00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 Animovaný / Muzikál, USA, 2019 16. 3. 14.00 V SÍTI: ZA ŠKOLOU Dokumentární, Česko, 2020

76

Moravské nám. 3 | 608 330 088 | info@kinoscala.cz www.kinoscala.cz

1. 3. 12.30 KRÁLÍČEK JOJO Komedie / Drama, USA / Nový Zéland, 2019 1. 3. 14.30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU (12+) Dokumentární, Česko, 2020 1. 3. 16.00 VOLÁNÍ DIVOČINY Dobrodružný / Rodinný, USA, 2020 1. 3. 18.15 | 3. 3. 18.00 V SÍTI (15+) Dokumentární, Česko, 2020 1. 3. 20.30 | 2. 3. 18.00 1917 Drama / Válečný, USA / Velká Británie, 2019 1. 3. 21.00 DÁLAVA Dokumentární, Česko, 2019 2. 3. 20.30 SVIŇA Drama / Thriller, Slovensko, 2020 3. 3. 20.30 MODELÁŘ Drama / Thriller, Česko, 2020 3. 3. 21.00 FILMOVÝ KVÍZ Scala Bar 4. 3. 15.00 VLASTNÍCI Komedie / Drama, Česko, 2019 6. 3. 23.00 PÁRTY HÁRD Komedie, Česko, 2019 11. 3. 18.00 EXPEDIČNÍ KAMERA 2020 2020, různé / české titulky 14. 3. 17.45 RICHARD WAGNER | BLUDNÝ HOLANĎAN Metropolitan Opera: Live in HD

MĚSTO/CITY 10-Z BUNKER Husova

do 31. 3.

10. 3. 18.00 POSLEDNÍ OPRAVDOVÁ DIVOČINA: SEDMÝ KONTINENT cestopisná přednáška, Tomáš Grim 12. 3. 16.30 DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE, PŘEDNÁŠKA: KUPUJEME ORIGINÁL, NEBO PADĚLEK? PLAGIÁTORSTVÍ OBRAZŮ VE FORENZNÍ PRAXI. RNDr. Marek Kotrlý, Kriminalistický ústav 12. 3. 18.00 FRAKTÁLY, CHAOS A GEOMETRIE PŘÍRODY, DOC. RNDR. VÁCLAV KUČERA, PH.D.  přednáška 13. 3. 16.30 DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE, PŘEDNÁŠKA: OVZDUŠÍ POD ELEKTRONOVÝM MIKROSKOPEM Český hydrometeorologický ústav 14. 3. 12.45 DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE, PŘEDNÁŠKA: ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE ŽIVÝCH VZORKŮ ANEB ONO SE TO HÝBE! Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, skupina, Environmentální elektronové mikroskopie 14. 3. 14.00 DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE, PŘEDNÁŠKA: OVZDUŠÍ POD ELEKTRONOVÝM MIKROSKOPEM Český hydrometeorologický ústav 14. 3. 15.15 DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE, PŘEDNÁŠKA: VÍNO POD ELEKTRONOVÝM MIKROSKOPEM TESCAN 15. 3. 14.00 DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE, PŘEDNÁŠKA: ÚNAVA POD MIKROSKOPEM Ing. Ivo Kuběna, Ph.D., Institut fyziky materiálů 15. 3. 15.15 DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE, PŘEDNÁŠKA: HISTORIE BRNA JAK JI NEZNÁME – POHLEDEM ELEKTRONOVÉHO MIKROSKOPU TESCAN 15. 3., 22. 3., 29. 3. 18.00 VESMÍR 3D 17. 3. 19.00 KONCERT: VESMÍŘENÍ Intuitivní hudba Patrika Kee i vesmírné projekce Pavla Karase vznikající přímo na místě v digitáriu. 11. 3., 18. 3., 25. 3. 18.30 JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ 19. 3. 18.00 MOZEK A STIMULACE: NOVÁ FORMA BIOHACKINGU?, MGR. PATRIK ŠIMKO A MGR. MONIKA PUPÍKOVÁ přednáška 21. 3. 15.00 VÍTÁNÍ JARA bohatý program

30 LET OD PÁDU KOMUNISMU V BRNĚ výstava fotografií Františka Kressy

KJM, ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

Kobližná 4 | 542 532 164 | www.kjm.cz

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO

Kraví hora 2 | 777 605 310 | e-mail@hvezdarna.cz www.hvezdarna.cz Otevírací doba v březnu: po a út 7.30–15 h; st–pá 7.30–20.30 h; so 9–12 , 13–20.30 h; ne 9–12, 13–18.30 h 1. 3., 7. 3., 8. 3., 14. 3., 15. 3., 22. 3., 28. 3., 29. 3. 10.00 SE ZVÍŘÁTKY O VESMÍRU 2D 1. 3., 7. 3., 8. 3., 14. 3., 15. 3., 21. 3., 22. 3., 28. 3., 29. 3. 14.00 TAJEMSTVÍ GRAVITACE 3D 1. 3., 7. 3., 8. 3., 14. 3., 15. 3., 21. 3., 22. 3., 28. 3., 29. 3. 16.00 ZROZENÍ PLANETY ZEMĚ 2D 1. 3. 18.00 VOYAGER 3D 2. 3., 3. 3., 4. 3. BRNO SPACE DAYS – DNY JIHOMORAVSKÉ KOSMONAUTIKY hackatony, přednášky, happeningy a jiné 18.00 PŘEDNÁŠKA: SPACEX Přednáška Dušana Mayera v rámci Brno Space days. 20.00 FILM: STAR TREK (2009) Trochu odlehčení s posádkou lodi U.S.S. Enterprise z roku 2009. 5. 3. 18.00 CHAOS – NIČITEL NEBO TVŮRCE?, PROF. ING. IVAN ZELINKA, PH.D. přednáška 5. 3., 6. 3., 7. 3., 11. 3., 12. 3., 13. 3., 14. 3., 18. 3., 19. 3., 20. 3., 21. 3., 25. 3., 26. 3., 27. 3., 28. 3. 20.00 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3. 17.15 RELAXACE POD HVĚZDAMI 6. 3., 7. 3., 11. 3., 13. 3., 14. 3., 18. 3., 20. 3., 21. 3., 25. 3., 27. 3., 28. 3. 18.00, 20.00 VESMÍR 3D 8. 3. 18.00 VESMÍR 3D

2. 3. 17.30 CHORVATSKO – PŘEDSTAVENÍ PŘEDSEDNICKÉ ZEMĚ přednáška 5. 3. 15.30 LITERÁRNÍ DÍLNY S T. MATOUŠKOVOU Jak napsat knihu 5. 3. 17.00 TAJEMSTVÍ VARHAN O varhanách a jejich vývoji I. 5. 3. 18.00 LADÁKH A ZANSKARSKÉ KRÁLOVSTVÍ, JAK TO CHODÍ V INDII přednáška 9. 3. 17.30 TVŮRČÍ PSANÍ S VÍŤOU workshop 11. 3., 25. 3. 16.00 ČTENÍ PO LAMPOU četba literárních textů 12. 3. 16.00 OCHUTNÁVKA KNIŽNÍCH NOVINEK čtenářská inspirace 17. 3. 17.30 SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – KATEŘINA RUDČENKOVÁ autorské čtení 18. 3. 17.00 SEZNAMTE SE S KLEINOVÝM PALÁCEM exkurze 19. 3. 18.00 TREKY V NEPÁLU – KTERÝ JE TEN NEJ? přednáška 19. 3. 17.00 TAJEMSTVÍ VARHAN O varhanách a jejich vývoji II. 26. 3. 17.00 VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK setkání se známými spisovateli 31. 3. 15.00 STÁRNUTÍ VE MĚSTĚ přednáška L. Galčanové

POBOČKY KJM 18. 3. 10.30 ČTENÍ S NEJMENŠÍMI seminář pro rodiče a prarodiče, Mahenův památník 24. 3. 18.00 BÁSNÍK S. K. NEUMANN přednáška, Mahenův památník od 2. 3 ORRI A FAERSKÉ OSTROVY výstava, KJM Bohunice


program březen 2020

3. 3. 16.30 BOOKSTART – ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ Včelař josífek, KJM Bohunice 26. 3. 14.00 KOUZELNÉ DOBRODRUŽSTVÍ S HARRY POTTEREM pro děti 6–9 let, KJM Bohunice 4. 3. 10.30 KRÁLOVNA KNÍŽEK ČTE POHÁDKY KJM Bystrc 4. 3. 15.00 MALOVÁNÍ A VYRÁBĚNÍ ZÁLOŽEK KJM Bystrc 9.–19. 3. KRÁSNÁ A POHÁDKOVÁ BOŽENA NĚMCOVÁ výstava, KJM Bystrc 5. 3. 9.00 POPLETENÉ POHÁDKY autorské čtení Vlasty Žáčkové, KJM Černá Pole 18. 3. 15.30 VZHŮRU DO AFRIKY! čtení pro nejmenší, KJM Černá Pole 2. 3. 17.00 O OŠKLIVÉM KÁČÁTKU čtení pro děti s tvůrčí dílnou, KJM Černovice 12. 3. 16.30 ČTENÍ PRO DĚTI S TETOU ANDY KJM Chrlice 9.–19. 3. TĚŠÍME SE NA JARO výtvarná dílna, KJM Kohoutovice 31. 3. 17.30 SEVERNÍ ITÁLIE beseda, KJM Kohoutovice 19. 3. 10.00 ČLOVĚK Z POHLEDU FORENZNÍHO přednáška, KJM Komín 2.–31. 3. LI PO A TI DRUZÍ čínská poezie v obrazech, KJM Královo Pole 25. 3. 17.00 BESEDA SE SPISOVATELKOU B. HOŠKOVOU KJM Královo Pole 10. 3., 12. 3. 13.00 JARNÍ DÍLNIČKA vyrob si ovečku, KJM Lesná 26. 3. 13.00 SVĚT POHÁDEK zábavné odpoledne pro děti, KJM Lesná 12. 3. 16.00 ČTEME DĚTEM veřejné čtení, KJM Líšeň 18. 3. 9.00 BOOKSTART divadlo pro děti Pejsek a kočička, KJM Maloměřice 14. 3. 9.00 KREATIVNÍ DÍLNIČKA relaxační obrázky a mandaly, KJM Medlánky 17. 3. 18.30 LIBANON – ZEMĚ CEDRŮ A HISTORIE beseda, KJM Nový Lískovec 24. 3. 16.00 MODRÝ TUČŇÁK čtení pro nejmenší, KJM Nový Lískovec 16. 3. 15.00 TĚŠÍME SE NA JARO čtení pro nejmenší, KJM Ořešín 5. 3. 15.00 VÝROBA KYTIČKY PRO MAMINKU dílnička pro děti, KJM Řečkovice 23.–26. 3. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ výtvarná dílnička, KJM Slatina 26. 3. 14.00 ODPOLEDNE S ANDERSENEM zábavné odpoledne pro děti, KJM Starý Lískovec 17. 3. 18.00 TAJEMNÉ PŘÍBĚHY O. DVOŘÁKA beseda se spisovatelem, KJM Žabovřesky 19. 3. 16.00 DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ KJM Žebětín 3. 3. 10.00 BOOKSTART setkání maminek a dětí, KJM Židenice 5. 3. 15.00 KLUB ŠIKULEK náušnice z gumových medvídků, KJM Židenice

12. 3. 19.30 LEITNERKA UVÁDÍ: CONAMARA CHAOS Irská hudba tradičně i v novém

DIVADLO 6. 3. 19.30 LEITNERKA UVÁDÍ: HANDA GOTE – JOHAN DOKTOR FAUST Rekonstrukce představení z 19. století. 13. 3. 19.00 HOSTÉ: DAVA: LÁSKA POD LIPOU Písňová romantika v historických obrazech 17. 3. 19.30 LEITNERKA UVÁDÍ: DIVADLO FACKA: HISTORKY Z PROTEKTORÁTU Brněnské urban legends z období 1939–1945 29. 3. 19.30 LEITNERKA UVÁDÍ: MICHAL CHOVANEC, ONDŘEJ KLÍČ – CVIČENCI ZA ČÁROU Dva (zdravotní) klauni

DIVADLO PRO DĚTI 1. 3. 14.00, 15.30 LEITNERKA UVÁDÍ: DIVADLO POLÁRKA – OBŘI Pohádka 15. 3. 15.00 LEITNERKA UVÁDÍ: NEDĚLNÍ POHÁDKA S DIVADLEM FACKA – PIŽĎUCHOVÉ Jediná pohádka Václava Havla nejen pro děti 19. 3. 17.30 LEITNERKA UVÁDÍ: DIVADLO POLÁRKA: OBŘI Derniéra participativní pohádky

pro školy i jednotlivce. Veřejné bruslení: po–pá 15–18.30, so–ne 10–11.30 a 13–18.30. 3.–26. 3. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V ART GALLERY. Autoři snímků na téma domov jsou mentálně handicapovaní lidé a umělec Jindřich Štreit. Otevřeno vždy od úterý do čtvrtka od 10 do 17 h na Veveří 8. 6. 3. 19.00 BRNĚNSKÝ ANTIOSKAR NA LEGATU V KOHOUTOVICÍCH. Přehlídka ztřeštěných amatérských filmů a jejich oceňování. Vstupenky na akci na Stamicové 7. 28. 3. 19.30 SWINGOVÝ PLES NA LIDICKÉ. Moravský big band Jazz Archiv Brno, móda ve stylu 20. a 30. let vítána. Vstupenky v předprodeji na Lidické 50. 28. 3. 10.00 RELAXAČNÍ DEN V LUŽÁNKÁCH NA LIDICKÉ. Tvořivé dílny, cvičení, malba tuší. Pro účastníky od 15 let a dospělé. Registrace na relaxacniden.luzanky.cz. 29. 3. 10.00 JARO NA LESNÉ. Vítání jara, tradice, tvoření, výroba pomlázky, zvířátka a pálení Mařeny. Vstupenky v předprodeji na Milénové 13.

DALŠÍ PROGRAM 7. a 8. 3. 13.00 LEITNERKA UVÁDÍ: SLOW FASHION WEEKEND Víkend plný módy a DIY 14. 3. 19.30 LEITNERKA UVÁDÍ: SLOVA Z PEKLA křest knihy 21.–27. 3. HOSTÉ: FESTIVAL JEDEN SVĚT Až naprší a uschne – zaměřeno na environmentální změny kolem nás

LUŽÁNKY – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Lidická 50 | 549 524 111 | info@luzanky.cz www.luzanky.cz

KLUZIŠTĚ LESNÁ. Dvě bruslící plochy, pomůcky pro začátečníky, bufet, půjčování a broušení bruslí, pronájmy

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2 | 546 224 320

6. 3. 19.30 COUNTRY BÁL Tradiční bál s kapelou Zimour, taneční skupinou La Quadrilla a výukou tanců I. Bartůňka. 8. 3. 15.30 DĚTSKÝ KARNEVAL Hudebně zábavné odpoledne pro děti v maskách 12. 3. 19.00 ENSEMBLE FRIZZANTE koncert 13. 3. 18.00 MR. SWING Taneční podvečer 17. 3. 17.00 KAMBODŽA Cestovatelská přednáška 19. 3. 19.00 RAY COOYNEY: VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU divadelní komedie 22. 3. 16.00 VELIKONOČNÍ POHÁDKA Pohádka pro děti 26. 3. 19.30 AG FLEK folk

KŘESŤANÉ BRNO-VINOHRADY

klubovna ÚMČ Brno Vinohrady, Pálavské náměstí, pod Radnicí Brno-Vinohrady vždy v neděli v 16.00 www.krestane-brno.cz

18. 3. 18.00 PŘÍNOS KŘESŤANSTVÍ PRO DĚTI (OD RANÉHO VĚKU PO DOSPÍVÁNÍ) Místo konání: salónek hotelu SLÁVIA, Solniční 15/17. Přednášejícím je William Bynum, historik na Wayland Baptist University a současně kazatel v Edgewood Church of Christ, který také mnoho let žil a pracoval v Praze a v Brně a se kterým v Brně pravidelně pořádáme přednášky s historicko-náboženskou tématikou. Po přednášce bude prostor pro diskuzi. Vstup zdarma. Drobné občerstvení zajištěno.

KLUB LEITNEROVA

Leitnerova 2 | www.leitnerka.cz | info@leitnerka.cz www.facebook.com/leitnerka/

HUDBA 4. 3. 19.30 HOSTÉ: BLACK UGANDA CHOIR Vokální recesisté křtí nové CD 10. 3. 19.30 LEITNERKA UVÁDÍ: RO©KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO – KATE BUSH o anglické drsné rebelce a jemné víle v jednom

Foto: UPT AV ČR/J. Hudec

Foto: archiv MMB

Svět elektronové mikroskopie

Výstava zaměřeno … na bydlení

Ústav přístrojové techniky AV ČR na Královopolské 147 v Brně pořádá pro veřejnost 12. 3. od 8.30 exkurze laboratořemi elektronové mikroskopie, během 90 minut vás vědci provedou mikrosvětem. 14. 3. ve 12.45–13.30 vás pak čeká přednáška „Elektronová mikroskopie živých vzorků aneb ono se to hýbe!“ v sále digitária Hvězdárny a planetária Brno, téma představí dr. Vilém Neděla z ÚPT AV ČR. (red) 12/3 a 14/3 UPT AV ČR různá místa www.isibrno.cz

Jak zajistit dostupné bydlení? Jaký je bytový fond města? Jaké jsou názory a požadavky Brňanů na bydlení? I další výstava pokračuje aktuálním tématem nájemního bydlení. Přináší krátký průřez historií bydlení v Brně, pohled na realizace a připravované projekty města v oblasti bydlení i aktuálními výsledky sociologického výzkumu Bydlení v Brně. (red) 18/3–30/4 Výstava: zaměřeno … na bydlení Urban centrum Stará radnice, Mečová 5, Brno www.urbancentrum.brno.cz

77


program březen 2020

SPOLEČENSKÉ CENTRUM SÝPKA

Kytnerova 1a | 538 706 252 | www.medlanky.cz 1. 3.

5. 3. 18.00 7. 3. 19.30 9.–18. 3. 13. 3. 18.00 14. 3. 9.00 21. 3. 9.00 23.–29. 3.

PLANETÁRIUM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ odpolední promítání HORTUS - ZAHRÁDKÁŘÍ PLES ZŠ HUDCOVA JARNÍ VÝSTAVA KONCERT JOSEFA ZÍMY BLEŠÍ TRH, FARMÁŘSKÉ TRHY, FLER JARMARK BAZAR HRAČEK A JARNÍHO VYBAVENÍ JARNÍ BAZÁREK RC MATÁTA

KC SEMILASSO

21. 3., 22. 3. 10.00 DNY DĚTSKÉ ONKOLOGIE vstup zdarma pro dětské onkologické pacienty, doprovod 90 Kč/os., registrace nutná na www.vida.cz 26. 3. 19.00 VIDA! AFTER DARK: AGENT expozice pro setmění s programem pro dospělé návštěvníky, hudba, bar, testování špiónských dovedností 28. 3., 29. 3. 10.00 DNY UČITELŮ ukázky programů pro školy, vstup zdarma pro registrované pedagogy, registrace na www.vida.cz 30. 3. 9.30 a 10.30 ALBATROS představení s pokusy o vzduchu a létání pro nejmenší diváky, v Divadle vědy, v ceně vstupenky do expozice

VÝSTAVA od 27. 3.

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

Klášter 1, Rajhrad | 544 544 280 rajhrad@muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: út–ne 9–16 h, poslední prohlídka v 15 h

URBAN CENTRUM

Stará radnice, Mečová 5 / 778 520 752 www.urbancentrum.brno.c

18. 3.–30. 4. zaměřeno … na bydlení na bydlení výstava

STAROSLOVĚNŠTINA A MORAVSKÉ PÍSEMNICTVÍ V 9.–18. STOLETÍ STŘEDOVĚKÉ SKRIPTORIUM A HISTORIE RAJHRADSKÉHO KLÁŠTERA MORAVSKÁ LITERATURA 19.–20. STOLETÍ HISTORICKÁ BENEDIKTINSKÁ KNIHOVNA PRACOVNA BÁSNÍKA JOSEFA SUCHÉHO

VÝSTAVA od 18. 3.

ZOO BRNO

U Zoologické zahrady 46 | 546 432 311 zoo@zoobrno.cz | www.zoobrno.cz

VIDA! SCIENCE CENTRUM

21. 3. 9.00 VÍTÁNÍ JARA symbolicky vyženeme zimu v podobě Morany, soutěže a naučná stezka pro děti

Křížkovského 12 | 515 201 000 | info@vida.cz www.vida.cz Otevírací doba: po: 9–14 h; út–pá: 9–18 h; so–ne: 10–18 h

STÁLÁ EXPOZICE přes 175 hravých exponátů např. tornádo, zemětřesení, oceán v lahvi, obří srdce, magnetická socha, trenažér pilotů stíhaček

DOČASNÉ VÝSTAVY do 30. 6.

DIGITÁLIUM

HRA O POKLAD EXPOZICE kdykoliv během otevírací doby

PEVNOST VIDARD nová dimenze návštěvy expozice, startovní balíček k dostání na pokladně

SCIENCE SHOW denně

MR. UCHO, DETONÁTOR představení se zábavnými pokusy, několikrát během dne, v ceně vstupenky

MUZEUM BRNĚNSKA

www.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/muzeumbrnenska

MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH

Masarykovo nám. 18, Šlapanice | 544 544 260 slapanice@muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: st–pá 13–18 h, so–ne 10–12 a 12.30–18 h. SPOJENÍ: MHD trolejbus č. 31 z Hl. nádraží do Šlapanice – Kalvodova

VÝSTAVY do 20. 5.

PROSTOR PRO KUTILY denně

BASTLÍRNA

3D FILM denně

OCEÁNY fascinující film o neprobádaném světě pod hladinou o víkendech PIDIOBŘI hlodavčí western

DOPROVODNÝ PROGRAM 1. 3., 7. 3., 8. 3., 21. 3., 22. 3. několikrát během dne MODRÁ JE DOBRÁ víkendové labodílny pro rodiny na téma modré barvy, 45minutový program 12. 3., 13. 3. 9.00 DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE PRO ŠKOLY školní workshopy, registrace na program@vida.cz 14. 3., 15. 3. 10.00 DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE PRO RODINY vstup zdarma, rodinné dny s workshopy a přednáškami, pro registrované vstup na program zdarma, registrace na www.vida.cz

VE STÍNU SLAVKOVSKÉHO SLUNCE – TAŽENÍ ROKU 1809 Přiblížení II. tažení Napoleona na území Rakouského císařství se zvláštním přihlédnutím k bitvám u Aspernu, Wagramu a u Znojma.

EXPOZICE

Palackého třída 126 | glanc@glanc.cz

1. 3. 17.00 LEA TOUR 2020 3. 3. 19.00 LAKOMEC Divadlo 3. 4. 19.00 NATĚRAČ Divadlo 12. 3. 19.00 OSM EUR NA HODINU Divadlo 15. 3. 15.00 KRÁLOVOPOLKA Odpledne s dechovou muzikou 19. 3. 19.00 HONZA VANČURA & PLAVCI Koncert 20. 3. 20.00 KATAPULT NOSTALGIA TOUR 2020 Koncert 30. 3. 19.00 DÍVČÍ VÁLKA Divadlo 31. 3. 17.00, 20.00 LADISLAV ZIBURA Cestovatelský Stand up

FENOMÉN AUSTERLITZ Bitva tří císařů a napoleonské války očima současníků, kronikářů, vojáků, diplomatů, historiků, spisovatelů, malířů, ale i filmařů.

CESTY: TISÍC LET PUTOVÁNÍ KRAJINOU Napříč Evropou s Kelty a Římany. Výstavu doplní interaktivní herna s archeologickou tematikou.

AKCE 5. 3. 17.30 STOPY ŘÍMSKÉHO VOJSKA NA JIHOMORAVSKÝCH CESTÁCH Přednáška k výstavě Cesty – Tisíc let putování krajinou, přednáší archeolog Balász Komoróczy.

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU

FRANTIŠEK KOŽÍK 1909–1997 O spisovateli, dramaturgovi, autorovi mnoha historických románů, mj. Největšího z Pierotů. Vernisáž 18. 3. v 17 h

AKCE do 31. 3.

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY Literární soutěž pro mládež od 11 do 19 let.

PODHORÁCKÉ MUZEUM

Porta coeli 1001, Předklášteří | 544 544 220 predklasteri@muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: út–ne 8–12 h a 12.30–16 h. Při prohlídce kláštera je omezený přístup do farního kostela z důvodu oprav.

EXPOZICE KLÁŠTER PORTA COELI – RANĚ GOTICKÁ KŘÍŽOVÁ CHODBA, KOSTEL, KAPITULNÍ SÍŇ MĚŠŤANSKÝ OBYTNÝ INTERIÉR Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ PALEONTOLOGIE A MINERALOGICKÝ SYSTÉM MINERÁLY NA TIŠNOVSKU LAPIDÁRIUM KAMENNÝCH FRAGMENTŮ

VÝSTAVY od 1. 3.

JIŘÍ ŠTOURAČ – SILENTIUM (MALBA A KRESBA) Obrazy zajímavého výtvarníka otevírají svět ticha a vnitřní koncentrace navazující spojení s prostředím kláštera Porta coeli.

AKCE 22. 3. 15.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY JIŘÍ ŠTOURAČ – SILENTIUM S kurátorkou výstavy a za účasti autora. 29. 3. 14.00 JARNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI Dílničky s jarní tematikou pro děti a jejich rodiče zakončené tradičním vynášením Smrtky.

K Mohyle míru 200, Prace | 544 544 240 mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: út–pá 9–16.30 h, poslední prohlídka v 15.30 h. SPOJENÍ: MHD BUS č. 48 z Brna, Úzká ul. (OD Tesco) do Prace (náves)

MUZEUM V IVANČICÍCH

EXPOZICE

VÝSTAVA

BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ. SLAVKOV/AUSTERLITZ 1805 Netradičně pojatá multimediální expozice, která přináší poučení i silný zážitek.

Krumlovská 25, Ivančice | 544 544 250 ivancice@muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: út, čt, pá 9–12 a 13–16 h, st 9–12 a 13–17 h, so, ne 13–17 h do 10. 5.

VÍTEJ, NEVĚSTO MILÁ… Svatební šaty od konce 19. století po 2. polovinu 20. století. Jako protipól městským svatebním šatům uvidíte i ukázku lidového svatebního kroje. Probíhá v Památníku Alfonse Muchy

KAM v Brně… Vychází od roku 1957 | Číslo vydání: 3/2020 | MK ČR E 12197 | Vydává: TIC Brno, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno, www.ticbrno.cz Dodává: Pocket media s.r.o., Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno | IČO: 04541227, DIČ: CZ-04541227 | e-mail: info@pocketmedia.cz | Redakce: redakce@pocketmedia.cz | Šéfredaktor: David Tieku | Editor: Filip Živný | Redakční okruh: Filip Živný, Martin Ježek, Barbora Voráčová, Jana Ščamburová, Lenka Zelnitiusová, Miloš Henkrich, Kateřina Legerská, Barbora Fouldová, Tereza Dvořáková | Jazyková korektura (s výjimkou rubriky TIC): Lucie Pokorná | Grafika: Jindřiška Mikešová | Autor obálky: Ivan Svárovský | Sazba: Miroslav Chudík | Sazba programů: Radek Doleží | Produkce: Simona Osičková, info@pocketmedia.cz | Inzerce: obchod@pocketmedia.cz | + 420 604 239 957 | Přetisk materiálů pouze se souhlasem redakce | Příští vydání vychází: 27. 3. 2020 | Cena pro předplatitele 39 Kč | FB: www.fb.com/kambrno | Anglické texty jsou vytvářeny ve spolupráci s Robinem Smithem, Ritou Deanovou a Brno Expat Centre | REDAKCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAHOVOU SPRÁVNOST MATERIÁLŮ A INFORMACÍ, ZMĚNY PROGRAMŮ A REKLAM | Předplatné: predplatne@pocketmedia.cz, mob.: 773 287 307, shop.pocketmedia.cz

78


Profile for Pocket media

KAM V BRNĚ / WHERE IN BRNO 3/2020  

KAM V BRNĚ / WHERE IN BRNO 3/2020  

Advertisement