KAM V BRNĚ / WHERE IN BRNO 11 2018

Page 1

PROSINEC/DECEMBER 2018

62. ROČNÍK


PROSINEC/DECEMBER 2018 po/mon

út/tue

st/wed

27

27

28

3

4

5

10

11

17

čt/thu

pá/fri

so/sat

ne/sun

30

1

2

6

7

8

9

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

29


62. ROČNÍK

Ilustrace: Anastasia Stročkova

PROSINEC/DECEMBER 2018

6

TÉMA: PETROV

14

ROZHOVOR: SANDRA SILNÁ VS. JAN HANÁK

41

WHERE IN BRNO ENGLISH


#brnenskevanoce #autenticke #lokalni #tradicni

Brněnské Vánoce letos s adventem nekončí!


EDITORIAL

Prosincové téma vás zavede na Petrov a prostřednictvím naší reportáže si jej projdete opravdu z gruntu – od podzemí až po vrcholky petrovských věží. Foto: Pocket media/Monika Hlaváčová

EDITORIAL Cítíte to také? Na Brno se sneslo podivuhodné předvánoční ovzduší. Vánoční svátky a advent představují to nejkouzelnější období celého roku. Někomu může vadit jejich čím dál konzumnější a komerčnější ráz. Rádi bychom přispěli k tomu, abychom si letošní Brněnské Vánoce ještě více užili a i pesimisté alespoň tu a tam podlehli jejich kouzlu. Místo, kde lze v klidu rozjímat a vychutnat si adventní čas, je bezesporu Petrov. Vrch, který tvoří charakteristickou siluetu Brna, není jen majestátní katedrála tyčící se nad městem, kterou zná každý z desetikorunové mince. Je to i skalnaté návrší obklopené uličkami s řadou domů,

jež mají své obyvatele a nájemce. A pod povrchem kopce se skrývají sklepní prostory zaplavované vodou a vytvářející tak podzemní jezero. Zveme vás na prosincovou procházku po Petrově, jak ho možná neznáte. Duchovní podstatu Vánoc si připomeneme i v rozhovoru, k němuž jsme v předvánočním čase pozvali farářku Sandru Silnou a faráře Jana Hanáka. Mluvilo se o povolání faráře, komunitním rozměru farnosti nebo o vytunelovaných církevních rituálech. Rozhovor byl velmi otevřený a přívětivý, takové čtení úplně pohladí po duši. Rubrika Flasback nás letos naposledy přenese do roku končícího osmičkou.

Rok 1998 ještě máme mnozí v živé paměti. Pojďme si připomenout, čím tehdy žilo Brno. Hledáte inspiraci, čím obdarujete a potěšíte své blízké? Darujte kulturu! Darujte předplatné magazínu KAM v Brně na rok 2019. Vánoční voucher si můžete stáhnout na adrese shop.pocketmedia.cz, kde si můžete předplatné rovnou objednat. Krásné svátky přeje

David Tieku šéfredaktor

3OBSAH

6

10

TÉMA Petrov. Fotoreportáž z návrší Petrova

FLASHBACK BRNO 1998

50

14

18

KULTURA

41

WHERE IN BRNO ENGLISH

O povolání faráře i o adventním čase si povídali Sandra Silná a Jan Hanák

Do divadla zve Studio Marta, hudební rubrika láká na adventní a novoroční koncerty a do kina můžete vyrazit za rodinnými filmy

The best cultural services

Knižní rubrika nabízí kvalitní čtení na dlouhé prosincové večery i inspiraci na knihy pod stromeček

62

TIC

66

MIMO BRNO

Co hýbalo Brnem v roce 1998? Co se četlo, kam se chodilo?

ROZHOVOR

KNIHY

Turistické informační centrum informuje o Noci hotelů, představuje činnost Filmové kanceláře města Brna a zve do Kina Art

Nechte se na prosincový výlet spojený s předvánočním programem vylákat do Lysic, Blanska či Adamova

72

KAM DO BRATISLAVY A VÍDNĚ

74

PROGRAM

Bratislavské a vídeňské vánoční trhy jsou jen hodinu a půl cesty vlakem z Brna – udělejte si před Vánocemi výlet

Koncerty, divadla, výstavy, muzea – v našem prosincovém programu najdete ty nejlepší kulturní tipy

KAM v Brně… Vychází od roku 1957 | Číslo vydání: 12/2018 | MK ČR E 12197 | Vydává: TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno, www.ticbrno.cz | Dodává: Pocket media s.r.o., Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno | IČO: 04541227 | DIČ: CZ-04541227 | e-mail: info@pocketmedia.cz | Redakce: redakce@pocketmedia.cz | Šéfredaktor: David Tieku | Editorka: Zuzana Děngeová | Redakční okruh: Miloš Henkrich, Marie Hvozdecká, Nikol Chrástová, Viktória Kállayová, Zuzana Macháčková, Marie Ondráčková, Tereza Panáková, Pavla Spurná, Miroslava Šudomová, Hana Voráčová | Jazyková korektura: Lucie Pokorná | Grafika: Jindřiška Mikešová | Sazba: Miroslav Chudík | Sazba programů: Radek Doleží | Produkce: Simona Osičková | Inzerce: Petr Kabourek – tel.: 608 101 550, email: petr.kabourek@pocketmedia.cz | Přetisk materiálů pouze se souhlasem redakce | Příští vydání vychází: 28. 12. 2018 | Cena pro předplatitele 39 Kč | FB: www.fb.com/kambrno | Anglické texty jsou vytvářeny ve spolupráci s Robinem Smithem, Ritou Deanovou a Brno Expat Centre | REDAKCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAHOVOU SPRÁVNOST MATERIÁLŮ A INFORMACÍ, ZMĚNY PROGRAMŮ A REKLAM Předplatné: info@pocketmedia.cz, mob.: 773 287 307, shop.pocketmedia.cz

5


PETROV Petrov není jen majestátní katedrála tyčící se nad Brnem, kterou zná celá republika z desetikoruny. Je to také skalnaté návrší, kolem nějž je seskupena řada domů. Ty mají své obyvatele, sídlí tady muzeum, v křivolaké uličce je ukryta restaurace a pod povrchem je údajně podzemní jezero, do nějž se vstupuje poklopem, který střeží sousoší Cyrila a Metoděje. Zveme vás na procházku po Petrově, jak ho možná neznáte...

6


TÉMA

KOPEC I CHRÁM Místní název Petrov označuje skalnaté návrší, na němž stojí novogotická katedrála sv. Petra a Pavla. Kus skály, která tvoří Petrov, si můžete prohlédnout před farní budovou, kde doposud nahrazuje dlažbu. Označení Petrov se vžilo také jako zkrácené označení pro samotnou katedrálu. Dřívější název návrší byl Hora sv. Petra a ve 12. století zde stál kostel zasvěcený apoštolu Petrovi. Současná novogotická podoba katedrály se dvěma štíhlými věžemi je z přelomu 19. a 20. století. Poslední stavební úpravy zaznamenala katedrála na začátku 21. století, kdy byl boční vchod

přebudován na adorační kapli, která je dílem velehradského sochaře Otmara Olivy. V 90. letech minulého století byla zpřístupněna románsko-gotická krypta, kde se konají příležitostné výstavy či komorní akce. Na Petrově můžete navštívit nitro katedrály, její podzemí a můžete vystoupat i do výšek – po bezmála 130 schodech se vám nabídne vyhlídka z obou věží.

PETROVSKÉ DOMY Kolem dokola petrovské katedrály se točí věnec domů, z nichž většina slouží brněnskému biskupství, některé mají své stálé obyvatele, v některých jsou umělecké ateliéry. Adresu Petrov 1 obývá Diecézní muzeum, které spravuje sbírku církevního umění. Stálá expozice v krásných sklepních prostorech představuje obrazy a plastiky ztvárňující příběh Ježíše Krista. Najdete mezi nimi i populární deskový gotický obraz Madona z Veveří. Dům Petrov 3 je původní sídlo dómských choralistů, dnes je řeholním domem misijní rodiny

sester Donum Dei. Sestry provozují francouzskou restauraci (k níž přijdete Uličkou Václava Havla), kde si v létě můžete posedět na zahrádce přímo pod petrovskými věžemi. Naproti vchodu do katedrály je dům Petrov 8, který je dnes biskupskou rezidencí s kancelářemi, v nichž probíhají porady, konzultace, přijímají se zde poutníci a delegace – a v roce 1984 tu byla uvítána Matka Tereza, která na biskupství přenocovala v pokoji, jenž dříve obýval biskup Jan Skoupý. Všechny petrovské domy vyprávějí zajímavé příběhy, dočtete se o nich například v knížce V. Teťhala Petrovské domy nebo v knize Petrov od V. Cikrleho.

7


Na petrovské návrší zamíří snad každý, kdo přijíždí do Brna. Kroky turistů i Brňanů směřují většinou ke katedrále a na vyhlídky v Denisových sadech. Na Petrově toho ale stojí za návštěvu mnohem víc – nechte se inspirovat naší reportáží a navštivte místní muzeum, obdivujte poklady katedrální klenotnice, vyšplhejte na věž, zajděte si na oběd k misionářkám do francouzské restaurace, spusťte se do podzemí nebo zkuste hledat fosilie na obelisku v parku.

Diecézní muzeum. V barokním domě na adrese Petrov 1 sídlí Diecézní muzeum. Ve sklepních prostorech je instalována expozice Vita Christi prezentující cenné předměty církevního umění. Ředitel Diecézního muzea Martin Motyčka.

Kapucínské terasy. Terasy pod Petrovem, které patří řádu kapucínů, právě procházejí rekonstrukcí a brzy by měly být veřejně přístupné. Místo by si mělo uchovat barokní ráz z doby, kdy jej bratři využívali jako ovocnou a zeleninovou zahradu. Na terasy se tak vrátí jabloně, hrušně, ale také mišpule a muchovníky.

Jezero pod hospodou. Na petrovském kopci v místech, kde dnes stojí sousoší Cyrila a Metoděje, dřív stávala hospoda U Velké dýmky, obecně známá jako hospoda U Fajfky. Dodnes se zachovaly středověké sklepy hospody, do nichž se při občasných prohlídkách vstupuje poklopem u sousoší. Ve sklepeních jsou studny, z nichž se vylévá voda, která sklepy zaplavuje a vytváří podzemní jezero. Foto: Aleš Svoboda

8

Francouzská restaurace. Sestry misionářky provozující na Petrově francouzskou restauraci pózují u obrazu zachycujícího setkání Ježíše se samaritánkou u studny. Tento výjev zdobí restaurace misijní rodiny sester Donum Dei po celém světě a vždy je výtvorem tamního umělce. Autorem brněnského obrazu je malíř Milivoj Husák.


TÉMA

Klenotnice. Při výstupu věž katedrály byste neměli minout klenotnici, která vystavuje bohoslužebné textilie i obuv, monstrance i takové zajímavosti jako morové lžičky.

Adorační kaple. Poslední stavební úpravou, která se v katedrále odehrála, bylo přebudování bočního vchodu na adorační kapli.

Dvě věže. Na Brno a do širokého okolí můžete pohlédnout z obou petrovských věží.

Obelisk. Čtyřboký kamenný jehlan byl v tehdejším parku Františkov vztyčen v roce 1818 a jednalo se o největší pomník vítězství nad Napoleonem v habsburské monarchii. Budete-li obelisk podrobně zkoumat, najdete na jeho povrchu otisky drobných fosilií.

Denisky. Rozlehlý park na svahu kopce Petrova byl oficiálně otevřen v roce 1818, jako první veřejný park v českých zemích, který vznikl z iniciativy veřejné správy. Původně se jmenoval Františkov, v roce 1919 byl přejmenován na Denisovy sady na počest francouzského historika Ernesta Denise, jenž se zasloužil o popularizaci Česka a české historie ve Francii.

Zuzana Děngeová editorka KAMu

Monika Hlaváčová fotografka

9


Na stometrovou Zeď nářků v Kolejní ulici umisťovali absolventi VUT podpisy ve tvaru Ing. a přezdívka i s nejrůznějšími obrázky. Tento ryze brněnský trend se od 90. let rozšířil i na chodníky a silnice před dalšími brněnskými univerzitami. Fotografie: archiv VUT

BRNO 1998 Rubrika Flashback v letošním roce připomíná události let končících osmičkou z perspektivy Brna. V každém čísle představíme jeden rok tak, jak vypadal v Brně. Co hýbalo Brnem v roce 1998? Co se nosilo, co se četlo, kam se chodilo? Jaké celebrity mělo Brno v daném roce a komu se vysmívalo? To představí Flashback časopisu KAM v Brně. 10


FLASHBACK

DVACET LET FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ A BOOM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ Prvním dnem roku 1998 začala oficiálně fungovat Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU). Jejími zakladateli se stali tehdejší rektor Masarykovy univerzity Eduard Schmidt, profesor Ivo Možný, jenž byl rovněž prvním děkanem FSS, a profesor Vladimír Smékal. Pod FSS MU přešly dosud pod Filozofickou fakultou (FF MU) fungující Katedra sociologie (jedno z nejstarších sociologických pracovišť v České republice, založené roku 1921), dále Katedra psychologie, která vznikla v roce 1924, a další dvě, založené po listopadu 1989: Katedra politologie a Katedra sociální politiky a sociální práce.

Se vznikem FSS MU se začalo vyučovat na nové Katedře mediálních studií a žurnalistiky a do šťastné sedmičky je postupně doplnily Katedra environmentálních studií a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií. Co se počtu studijních oborů týče, lze jich zde studovat 13 bakalářských, 12 magisterských a 9 doktorandských. Aktuální počet studentů je 3 482, počet absolventů za dobu existence FSS MU činí 10 291 a počet vyučujících 445. Současnou budovu získala FSS MU po Lékařské fakultě roku 2000 a v roce 2005 zde byla dokončena rekonstrukce s výraznou dvoranou.

Dvorana Fakulty sociálních studií MU. Fotografie: Masarykova univerzita

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ „PALAČÁKU“

Letecký snímek areálu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem. Fotografie: archiv VUT

U brněnských vysokých škol ještě zůstaňme. Areál Vysokého učení technického (VUT) v Brně se sice správně jmenuje Pod Palackého vrchem nebo také Kampus Brno-sever, ale mezi studenty se tomuto komplexu několika desítek budov, v nichž sídlí čtyři fakulty VUT, tři vysokoškolské koleje, pět menz, velký sportovní areál, kavárny, studentské kluby či sídla několika vědeckých center včetně Středoevropského výzkumného institutu CEITEC atd., stejně říká Palačák. Slavnostní otevření tohoto „města ve městě“, situovaného v přírodní památce Medlánecké kopce, se odehrálo 3. dubna 1998. Od té doby mnoho nového přibylo, napří-

klad sportovní hala, která byla při svém otevření v roce 2006 největší víceúčelovou halou pro sálové sporty u nás. Už před léty zavedenou tradicí absolventů fakult inženýrského studia VUT se stalo každoroční umisťování vlastních podpisů ve tvaru Ing. a přezdívka, případně Ing. a křestní jméno, mnohdy i s nejrůznějšími výtvarnými prvky a vtipnými kresbičkami vztahujícími se k absolvovaným studijním oborům. Najdeme je hlavně v areálu zdejších kolejí – na místních chodnících, silnicích a dalších plochách, především však na zhruba stometrové zdi v Kolejní ulici, které studenti přezdívají Zeď nářků.

V BRNĚNSKÉ ZOO VZNIKLO TROPICKÉ KRÁLOVSTVÍ V roce 1998 slavila brněnská zoologická zahrada 45 let od svého otevření. K tomuto výročí byla v únoru 1998 započata a 23. září téhož roku v opravených prostorách části pavilonu plazů zpřístupněna nová expozice Tropické království s 25 zcela novými expozičními nádržemi napodobujícími co nejvěrněji biotopy chovaných zvířat. Byla to už třetí zdejší varianta objektu pro chov plazů. „Velký pavilon exotických plazů na vrcholu Mniší hory se začal budovat v roce 1968 a otevřen byl v roce 1972. Přestože celková koncepce a dispoziční řešení jednotlivých nádrží zde nebyly příliš šťastně zvoleny, podařilo se docílit řady úspěšných odchovů,“ uvádí Michal Balcar na webu ifauna.cz. „Za zmínku stojí například odchovy hroznýše

kubánského (Epicrates angulifer) v letech 1983–89, krátkonožky evropské (Ablepharus kitaibelii) a želvy bahenní (Emys orbicularis) v roce 1969,“ dodává Balcar a přidává též chovatelské úspěchy z posledních let, totiž úspěšné rozmnožení tří druhů suchozemských želv a krokodýlů nilských (Crocodylus niloticus). Podařil se zde jeden z prvních pravých odchovů na světě u želvy egyptské (Testudo kleinmanni) – během let 1995–96 se podařilo odchovat celkem pět mláďat. Legendární trio krokodýlů nilských, samec Dudýn (dlouhý 3,6 metru) a samice Etna a Dája (2,5 metru délky), dalo v letech 1992 až 1996 život celkem devíti krokodýlům. Tropické království Zoo Brno bylo otevřeno v roce 1998. Fotografie: archiv Zoo Brno

11


LÁVKA EVY JIŘIČNÉ PŘES KOLIŠTĚ SLAVILA TAKÉ DVACET Že máme v Brně alespoň lávku pro pěší, jejíž autorkou je významná architektka českého původu Eva Jiřičná, ví možná hodně Brňanů. Jistě, je to ta, která vede přes věčně rozkopané a auty ucpané Koliště a spojuje palác IBC na Příkopě s parkem u Janáčkova divadla. Otevřena byla 9. dubna 1998 a můžou ji od té doby používat i vozíčkáři a rodiče s dětskými kočárky. U rampy ve směru k Janáčkovu divadlu na lávku navazuje příčná cesta parkem. Tu vybudovala společnost Unistav – stejně jako vlastní lávku a celý palác IBC. Lávka včetně nástupnických ramp měří 250 metrů a ocelová konstrukce, z níž je vytvořena, váží 80 tun. Vlastní projekt

lávky dle návrhu Jiřičné zpracovali brněnští architekti Jindřich Škrabal, Ludvík Grym a Antonín Pechal. „Mostovku lávky tvoří sklobetonové panely, ty jsou v zimě kvůli zamezení námrazy a odstraňování sněhu vyhřívány soustavou izolovaných odporových vodičů napojených na automatický regulátor, jenž monitoruje teplotu okolí i teplotu a vlhkost povrchu mostovky,“ napsal o této stavbě redaktor Dobromil Dvořák. „Lávka má zabudována halogenová svítidla s modrým filtrem pod mostovkou a další svítidla jsou umístěna v jejím zábradlí.“ Architektka Eva Jiřičná je autorkou návrhu lávky přes Koliště. Fotografie: archiv autorky

IGNIS BRUNENSIS SVÍTÍ NA BRNO UŽ 20 LET

Ohňostroje rozsvěcují nebe nad Brnem už od roku 1998. Fotografie: archiv autorky

Mezinárodní soutěžní přehlídka zahraničních i českých ohňostrůjců vypukla v Brně poprvé 11. června 1998. A od té doby se koná každoročně, vždy na přelomu května a června v rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy. Česky lze její název přeložit jako Plamen Brna či Brněnský plamen. Soutěžní ohňostroje trvají zhruba 20 minut a jsou odpalovány z hladiny Brněnské přehrady. Ten nesoutěžní, úvodní, v délce asi 14 minut, září nad Denisovými sady na Petrově a stejně dlouhý závěrečný je odpalován z hradu Špilberk. Do roku 2000 se soutěžní ohňostroje odpalovaly na Kraví hoře, ale teprve nad „brněnským mořem“ je může pohodlně vidět až (pořadateli uvádě-

ných) 100 000–200 000 diváků, a to podle přízně či nepřízně počasí. Od roku 2003 je soutěžní přehlídka mezinárodní. Zářivé a hlučné ohňostroje mají samozřejmě i své odpůrce, nejen z řad obyvatel Bystrce. Lidem vadí jak mrhání penězi, tak rušení nočního klidu, dopravní komplikace, výtržnosti a poškozování prostředí kolem brněnské přehrady či obecně negativní ekologické vlivy. 22. ročník je naplánován od 24. května do 16. června 2019 a jeho podtitulem bude Brno – univerzitní město a tématy jubilea 100 let Masarykovy univerzity, 100. výročí Mendelovy univerzity a 120 let Vysokého učení technického v Brně.

1998

22. 1. 13. 1. V Brně krátce před svou sedmdesátkou zemřela svému městu celý život věrná skvělá herečka Vlasta Fialová, proslavená po celém světě především rolí ve filmu Divá Bára z roku 1949.

12

Profesor Jan Černý z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně jako první v České republice transplantoval 59leté pacientce zároveň dva orgány: srdce a ledviny. Operace dopadla dobře, žena ani nemusela na dialýzu a po 35 dnech odešla domů.

8. 7. Na výstavné vile v Květné ulici, kterou její majitel, právník, historik a vysokoškolský pedagog Hynek Bulín (1908–1996) věnoval Akademii věd ČR, mu byla odhalena deska, která tento fakt připomíná. Dnes zde sídlí Ústav biologie obratlovců.


FLASHBACK

PRVNÍ „ČESKOU“ MEŠITU OTEVŘELI V BRNĚ Brno se před dvaceti lety projevilo jako k islámu přece jen tolerantnější než jiná česká města. 2. července 1998 si místní muslimové mezi paneláky u Vídeňské ulice otevřeli maličkou mešitu. Byla první v České republice. Kvůli odporu občanů i vedení města jim na ní ovšem nebylo povoleno postavit minaret neboli věž, z níž se věřící svolávají k modlitbě. Ani další roky neměla budova na růžích ustláno, takže se ani nelze divit, když člen vedení Islámské nadace v Brně Assem Atassi při příležitosti letošního výročí podotýkal: „Nemáme v plánu nic slavit. Možná něco připravíme na pětadvacáté výročí, pokud bude příznivější situace.“ Tím měl na mysli, že společnost dosud

„není k tématu islámu příznivě naladěna“. Ačkoliv v posledních měsících je kolem mešity už vcelku klid, předchozí léta byla pravidelně posprejována hanlivými nápisy, v roce 2013 někdo před dveře vysypal vepřové kosti a kliku pomazal sádlem. O dva roky později tu našli železnou tyčí rozbitá okna a fasádu politou motorovým olejem. Dalším problémem je malá kapacita mešity, vejde se sem maximálně stovka lidí, ale kvůli nárůstu zahraničních pracovníků z muslimských zemí jich potřebuje docházet 150 až 200. Žádost o rozšíření mešity však město před devíti lety zamítlo. První mešita v České republice stála v Brně. Fotografie: Průvodce Brnem

BYL OTEVŘEN PRVNÍ MORAVSKÝ HOSPIC

Hospic svaté Alžběty v Kamenné ulici. Fotografie: Wikipedie

Dvacetileté výročí oslavil letos v listopadu první hospic na Moravě, který byl otevřen v konventu alžbětinek na Kamenné ulici v Brně. Šlo o druhý hospic v České republice. „Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného a klade důraz na nenahraditelnost rodiny a přátelských vztahů každého člověka,“ praví se v základním provolání hospice, jenž nemocnému garantuje, že bude respektována jeho lidská důstojnost, nebude trpět nesnesitelnou bolestí a v posledních chvílích nezůstane sám. Vzdor skvělé myšlence a velké potřebnosti

to hospic od počátku neměl úplně jednoduché. Činnost hospice do roku 2001 vykonával Masarykův onkologický ústav, který jej ale v září zrušil. „Od roku 2002 usilovalo občanské sdružení Gabriela o obnovení činnosti hospice,“ píše se na dnešních stránkách hospice. 1. dubna 2004 zahájila svou činnost lůžková stanice s kapacitou deseti lůžek, 22. prosince 2004 byla po rekonstrukci zkolaudována přilehlá část konventu, čímž se zvýšila kapacita hospice na šestnáct lůžek, 7. září 2009 byla uvedena do provozu půdní vestavba a v současné době slouží klientům hospice dvacet lůžek. A 1. ledna 2008 zahájil činnost domácí hospic, který od 1. září 2013 provozuje obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty.

1999 22/9

22. 9.

1. 9. Na Orlí ulici byla v Petřvaldském domě ze 13. století, posledním, který zde přežil v původním stavu z 19. století, po rychlé přestavbě otevřena čtyřpatrová prodejní Galerie Orlí se 40 obchody.

V Bohunicích ve Švermově ulici byl i přes protesty okolních obyvatel otevřen první brněnský skatepark určený skateboardistům a bruslařům na kolečkových bruslích. Za jeho poměrně rychlou výstavbu zaplatilo město 1 060 000 korun, ovšem Ministerstvo kultury přispělo 530 000 Kč z fondu prevence kriminality mládeže.

V Brně byl pod uměleckým vedením Karla Procházky založen orchestr Czech Virtuosi, hrající díla symfonické, operní i duchovní hudby od světových autorů od baroka po současnost. Doma i po světě odehráli za tu dobu na 800 koncertů. Jana Soukupová, novinářka a autorka knih o brněnské historii Redakčně upravila Zuzana Děngeová

13


Farář je postarší muž, usedlý, nekomunikativní a chce se bavit jenom o Bohu – tak si podle farářky Sandry Silné většinou představuje veřejnost faráře. K prosincovému rozhovoru jsme pozvali faráře hned dva, respektive farářku Sandru Silnou a faráře Jana Hanáka. Usedlí a nekomunikativní ale rozhodně nebyli.

Foto: Pocket media/Monika Hlaváčová

14 14


ROZHOVOR

SANDRA SILNÁ VS. JAN HANÁK JH: Ahoj Sandro. Chystáš si už vánoční kázání? SS: Vánoční kázání? To budu připravovat až 24. prosince. Ale Vánoce jsou výzva – na jednu stranu se může zdát, že je to každý rok stejné, já se však snažím tu zvěst podat pokaždé nějak nově. Ale obecně si kázání chystám tak maximálně tři dny dopředu. Jak to děláš ty? JH: Já v neděli ráno vstávám o dvě hodiny dřív, než je první mše svatá, která začíná v osm hodin – i když musím říct, že je to pro mě těžké, protože já nejsem vůbec ranní ptáče. Přečtu si biblické texty toho dne, inspiruji se i biblistou Angelem Scaranem a přemýšlím o nich v kontextu toho, co aktuálně prožívám. Takto vznikají moje kázání. Ale mnohdy, když vylezu na ambon, odkud se v kostele čte Bible, a začnu číst evangelium, tak si najednou uvědomím, že bych měl mluvit o něčem úplně jiném. V tu chvíli si říkám, že Duch svatý skutečně chce říct to, co chce říct on. Stává se ti taky, že začneš mluvit o něčem jiném, než jsi měla připravené? SS: Tenhle improvizační postup jsem si zatím dovolila jen na svatbách. Nic si nepíšu a čekám, co přinese okamžik, kdy

SANDRA SILNÁ, Farářka Církve československé husitské. Studovala judaistiku, husitskou teologii a psychosociální studia na UK v Praze, nyní studuje humanitní enviromentalistiku na MU v Brně a dálkově pivovarnictví. Od roku 2016 působí v Brně v Husově sboru v Botanické ulici, kde pořádá brunche a tamní farní zahradu proměnila v komunitní. Má syna Heřmana, chová včely a vaří pivo.

tam stojím se snoubenci. A funguje to perfektně! Na svatbách je ale úplně jiné publikum než při bohoslužbě – jsou tam lidé různého vyznání nebo nevěřící anebo takzvaní něcisti a já se do toho obřadu, který má duchovní obsah, snažím nějak vtáhnout i je. Ale běžná kázání při pravidelných bohoslužbách si potřebuju napsat, trochu se totiž bojím, že bez textu se mi myšlenky rozběhnou do všech stran. JH: Pro mě by naopak připravený text byl příliš svazující, kázání si nepíšu. Je to dáno i tím, že ve své dokumentaristické profesi hodně pracuji se slovem a když si napíšu text, tak si ho nějak vycizeluji a už se vlastně nedá přirozeně číst. Připravený text není interaktivní a pro mě je kázání vždycky interakce s posluchači. Když mi pak někdo řekne „Dobrý kázání!“ tak odpovídám „Ano, díky vám!“ Kdybych tam měl hradbu, tak z toho nic nevyleze. SS: Pro mě je praktické připravovat si text také proto, že pak dávám svá kázání na webové stránky a Facebook. Zjistila jsem, že spousta lidí, kteří do kostela z různých důvodů nechodí, kázání na sociálních sítích čtou a sdílejí. Zveřejňuji ale jenom svá vlastní kázání, někdy si totiž na bohoslužbu půjčím i text kolegů.

JAN HANÁK Kněz a dokumentarista. Farář malého venkovského společenství v Bohdalicích na Jižní Hané. Studoval teologii, žurnalistiku a sociologii. Těžiště jeho tvorby spočívá v dokumentu, většinou v produkci České televize a Českého rozhlasu. V Divadle Husa na provázku moderuje debaty Kabinet Havel a Husa klub. Snaží se být občansky aktivní, patří například k myšlenkovým tvůrcům brněnské Poutě smíření.

15


ROZHOVOR Psát kázání každý týden je dost náročné. Je to jako kdyby měl malíř namalovat každý týden dobrý obraz. JH: Moje kázání jsou taky na internetu, i když to původně nebyl můj záměr. Nedělní kázání se v kostele nahrávala, aby je mladí mohli donést babičkám a vůbec těm, kteří už nemohou do kostela sami dojít. Pak se jako jednodušší ukázalo dát nahrávku na web farnosti, kde si ji může každý přehrát. A já jsem nakonec rád, protože takhle si ta kázání mohou poslechnout i ti, kteří jsou třeba z daleka. SS: Honzo, já jsem se tě taky chtěla zeptat, kolik máš za sebou velkých změn, tedy stěhování do nové farnosti a kolik tě jich ještě čeká? Já vás, katolické kněze, totiž obdivuju za tu schopnost žít celibátní, a v mé představě tudíž trochu samotářský, život. Ve farnosti si po určité době člověk vždy vytvoří nová přátelství, vazby, třeba zapustí i kořeny a po nějaké době se musí odstěhovat zase jinam. Jak tohle zvládáš po psychické stránce? JH: Je pravda, že pro někoho je těžší navazovat nové vztahy a pro někoho je to úplně snadné – je potřeba, aby generální vikář, který personální záležitosti u nás řeší, byl velmi citlivý k těm konkrétním lidem. A pokud jde o celibát, tam je velmi důležité už na začátku přijmout, že jsem kněz a celibátník. Nelze si říct, že budu knězem a ten celibát, to už nějak zvládnu. To teda nezvládnu. Musí to být pozitivní rozhodnutí žít celibát, musí tam být Boží volání a pak člověk může být šťastný. A já jsem. Celibátník taky musí mít rád samotu, já když se vrátím večer na faru a jsem tam sám, tak jsem rád. Teda bylo by to na dlouho, tahle odpověď... SS: Já se snažím, aby moje farnost na Botanické měla zejména komunitní rozměr. Kdybych to měla úplně zjednodušeně říct jazykem většinové společnosti, tak komunita je ten nejdůležitější prvek, který církev může člověku 21. století nabídnout. Když pominu veškerou teologii, celou zvěst, kterou neseme, správu památek a zachování kulturního dědictví, tak pro člověka, který žije uspěchaně, přilepený na displeji mobilu a, řekněme, lapen v kolotoči každodennosti, je pak fungující komunita to, co může církev současnému člověku poskytnout. Když to vztáhnu konkrétně na svoji farnost, my pro široký okruh lidí pořádáme kulturní události, brunche, společné obědy, máme komunitní zahradu, já vařím pivo a tím vším se farnost otevírá i lidem, kteří jinak nemají potřebu chodit pravidelně do kostela.

16

JH: Vaše Církev československá husitská vznikla v roce 1920, kdy se nově formovala společnost a kostely byly stavěny zároveň se společenským sálem, divadlem, tedy nejen jako místo k duchovnímu, ale i ke společenskému setkávání. U katolické církve ta propojenost budov obvykle není, protože naše kostely jsou samozřejmě mnohem starší. Nicméně katolická církev reagovala na tyto proměny společnosti úplně stejně, začátkem 20. století byla velká vlna zakládání Katolických domů, Orlů. Což byly samostatné subjekty, ale propojeny s farností. Po přetržce vlivem komunistické diktatury jsou tyto domy opět v provozu a slouží ke společenskému setkávání, ať už jde o kulturu či sport. SS: Myslím si, že ke mně do farnosti přichází také spousta lidí proto, že je zaujme moje jinakost. Mnohdy mají lidé zažitou představu o farářovi nebo farářce. Například že farář je postarší muž, usedlý, nekomunikativní a chce se bavit jenom o Bohu. A pak najednou vidí mě – farářku s tetováním, vidí, že mám rodinu a za sebou taky určité vztahové peripetie, že žiju obyčejný život. Tím jsem lidem přístupnější. Včetně toho, že se nebojím na farnosti pořádat určité typy akcí, třeba ta různá pohoštění nebo i koncerty progresivní elektronické hudby. JH: Je pravda, že spousta lidí nás faráře na ulici nepozná, protože málokdo nosí běžně kolárek. A ti, kdo nechodí do kostela pravidelně, se s faráři setkávají při zvláštních

příležitostech, jako jsou vánoční svátky, svatby a pohřby. Když přitom pak narazí na takovou svěží tvář církve, jako jsi ty, jsou překvapení. Pak třeba zjistí, že pohřeb může vypadat i jinak než ta tragikomická blbost, která se obvykle odehrává v krematoriích, kde programově smutní lidé říkají to podivné úsloví – „upřímnou soustrast“. Já vlastně vůbec nevím, co to znamená. SS: Souhlasím, já to taky vůbec nepoužívám. JH: Mnohokrát jsem nad tím dumal, co to vlastně znamená, nicméně já rozhodně nikomu „společnou strast“ přát nebudu. Pohřeb v krematoriu, svatba na radnici, to všechno jsou vytunelované církevní rituály. Z kostela na radnici nebo do krematoria se ale převzala pouze jejich forma a už ne ten obsah. Je to taková vyprázdněná magie. Při pohřbu v kostele lidé mohou zjistit, že to jde i jinak, že mohou být k rozloučení doprovázeni a třeba si pak řeknou „Ty jo, to bylo tak přívětivé, já za tím farářem půjdu a ještě si s ním popovídám…“ SS: Město navíc ty tradiční rituály strašně zrychlilo a zanonymizovalo. Když mě lidé oslovují, že jim někdo blízký zemřel a že pohřeb bude v krematoriu, tak já je přemlouvám, abychom jej udělali v kostele – budeme mít víc času a bude to osobnější. A často jsou překvapení, že to vůbec jde.

Spousta lidí nás faráře na ulici nepozná, protože málokdo nosí běžně kolárek, říká Jan Hanák v rozhovoru se Sandrou Silnou.DO DIVADLA ZVE JAN ŠKUBAL V čase adventním bych vás rád pozval do Studia Marta. V posledním týdnu před Vánocemi můžete navštívit všechna představení, která jsme pro vás v této divadelní sezóně až doposud nastudovali. Uvidíte v nich studenty z různých oborů Divadelní fakulty JAMU – Ateliéru činoherního herectví, Ateliéru fyzického divadla a Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících. Právě posledně zmiňovaný ateliér nabídne v polovině prosince premiéru představení „Srdce v prachu, oči planoucí“ inspirované životem a dílem dvou na první pohled odlišných osobností: hudebního skladatele Leoše Janáčka a indického básníka bengálského původu Rabíndranátha Thákura. Kouzlo inscenací z produkce Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících tkví v propojení světa většinové populace a lidí se sluchovým omezením. Výsledný tvar je pak srozumitelný pro všechny. Režie se ujala Adéla Kratochvílová. Inscenace „Hamlet a tma“ je kolektivním dílem Ateliéru fyzického divadla pod pedagogickým vedením Pierra Nadauda.

18

V prosinci má premiéru představení „Srdce v prachu, oči planoucí“ inspirované životem a dílem hudebního skladatele Leoše Janáčka a indického básníka bengálského původu Rabíndranátha Thákura. Studenti tohoto oboru používají jako základní výrazový prostředek pohyb, tělo, gesta. Přesto se dočkáme i vokálního projevu, včetně zpěvu. Výrazná vizuální složka inscenace podporuje „temnou“ atmosféru, ale nikterak nezastiňuje výkony herců, kteří nenásilnou formou nutí diváka klást si existenční otázku, aniž by reálně zazněla. A pozor, prosincová repríza je předposledním uvedením, plánovaná derniéra je už v lednu 2019. Ateliér činoherního herectví nabízí zatím

V prosinci můžete v Martě vidět autorské představení ISBN. Foto: Andrea Benešová

dva projekty. Prvním je autorský počin s názvem ISBN, pod kterým je podepsaný student režie Martin Hodoň společně s kolektivem. Fráze „generační výpověď“ se mi jeví jako otřepaná, a tak bude nejlepší, když se přijdete sami podívat a zjistíte, jaké sdělení nám tvůrci přináší. Druhým projektem činohry je absurdní drama „Konec hry“ klasika žánru Samuela Becketta. Odpověď na nevyčerpatelnou otázku o smyslu existence hledá student režie Adam Steinbauer spolu s dalšími inscenátory. Jako závěrečné doporučení jsem vybral akci ryze sváteční. Tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby se koná v pasáži Alfa přímo na Štědrý den, ale můžete ji navštívit i v jeho předvečer. Není to sice čistě divadelní žánr, ale vždyť jsou Vánoce. Tak šťastné a veselé…

Jan Škubal vedoucí Studia Marta


DO DIVADLA JÁNOŠÍK, PŘÍBĚH ZRADY A LÁSKY

BETLÉM ANEB PŘEVELIKÉ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU JEZULÁTKU

Divadelní drama o slavném slovenském zbojníkovi napsal Jiří Mahen již v roce 1909. Po 108 letech od světové premiéry v Národním divadle v Praze s Eduardem Vojanem v hlavní roli Jánošíkův příběh znovu ožije v režii Martina Františáka v brněnském Mahenově divadle. Drama se dočkalo mnoha divadelních i filmových zpracování, poselství a symbolika mytického příběhu se však časem proměňovaly. Jánošík se tak stal nejen symbolem národního obrozeneckého odporu Slováků vůči maďarské nadvládě, ale také sociálního odporu chudých proti bohatým, poddaných proti feudálům, lásky bojující s intrikami a ztělesněním nepoddajného ryzího mládí stojícího proti zkostnatělému a prolhanému světu. Čím nebo kým se historická postava zbojníka Juraje Jánošíka, opředená mnoha bájemi a dokonce i nadpřirozenými schopnostmi, stala pro současné generace? Příběh Juraje Jánošíka, jedno z nejúspěšnějších děl Jiřího Mahena, ožije v nové úpravě a v nových souvislostech v divadle nesoucím svůj název právě po jeho autorovi. (hv)

„Každej, kdo můžeš, zpívej, kdo nemůžeš, aspoň se dívej. Svýho srdce už se neboj, svý hříchy už si neopakuj. Kdo můžeš, zpívej, ať zpívají i ti, co mají huby drátěný, co mají ruce dřevěný, co mají oči plátěný.“ (J.A.Pitínský – Betlém)

Foto: Vladimír KIVA Novotný

14/12

Jánošík Revisited Mahenovo divadlo Malinovského nám. 1, Brno www.ndb.cz

MYŠÍ KRÁL, HARLEKÝN, KOLOMBÍNA A… LOUSKÁČEK

Foto: Divadlo Bolka Polívky

Balet P. I. Čajkovského Louskáček patří mezi stálice klasického repertoáru baletních souborů. Od své premiéry v roce 1892 prošel mnohými změnami, jeho obliba u dětských i dospělých diváků však stále roste. Příběh Klárky nás zavede do reálného světa bohatých oslav vánočních svátků a současně do říše Klárčiných snů. Louskáček kanadského choreografa Fernanda Naulta, uváděný právě v Národním divadle Brno, vznikl v roce 1964 a k jeho přednostem patří svěží rytmus, velkolepá divadelní a kostýmní výprava, která svou bohatostí a barevností upoutá nejen malé diváky. Vstupte do světa kouzel a nechte se unést zasněženou krajinou. Tancujte mezi sněhovými vločkami, dokud nepřijdete do Království cukrovinek, kde vás přivítá samotný pan král. Na pohádkové cestě se spolu s Louskáčkem můžete těšit téměř na stovku různých postav a postaviček interpretovaných sólisty a členy Baletu NdB, posluchači Taneční konzervatoře Brno a Baletní školy I. V. Psoty. (hv)

Louskáček, stálice adventního programu Národního divadla v Brně. Foto: Ctibor Bachratý

9/12

Louskáček Janáčkovo divadlo Rooseveltova 7, Brno www.ndb.cz

Příběh narození Ježíše Krista každý dobře zná. Pitínského přebásněná verze otevírá příběh narození Krista formou lidové slavnosti, éterem znějí koledy a kromě všudypřítomných andělů tu i zlo vystrkuje svoje růžky. Dramatické a básnivé vyprávění dva tisíce let starého příběhu vede diváka od noci před narozením Krista přes klanění Tří králů, vraždění neviňátek až k útěku Svaté rodiny před strašlivým Herodem do Egypta. Spolu s anděly i služebníky pekla divák v hledišti prožije silný biblický příběh – boj dobra a zla, světla a tmy, dobra a nenávisti. V režijním provedení Vladimíra Morávka smutný příběh plný naděje a křehké slavnostní poezie ožije v předvánočním čase v Divadle Bolka Polívky s herci z Divadla Husa na provázku. (hv)

10/12

Betlém Divadlo Bolka Polívky Jakubské nám. 5, Brno www.divadlobolkapolivky.cz

19


DO DIVADLA

VÁŠNIVÝ HRÁČ ALEXEJ IVANOVIČ NA PROVÁZKU F. M. Dostojevskij v novele Hráč zužitkoval své zkušenosti hazardního hráče. Hazard, dluh, peníze – to všechno hlavní hrdina Alexej nenávidí a zároveň je tím fascinován.

MALOMĚŠŤÁCI Z HADIVADLA Petr by chtěl dostudovat práva a mít práci. Taťána by chtěla, aby jí Nil naslouchal a také aby ji miloval. Nil chce, aby přišel nový a spravedlivější svět. Polja chce jít do divadla. Text představitele ruského realistického dramatu Maxima Gorkého Maloměšťáci je sociologickým a psychologickým průřezem měšťanské rodiny, uvnitř které se odehrává drama vycházející z rychle se měnícího světa na přelomu století a také z generačních rozporů. Útulný interiér z přelomu 19. a 20. století je symbolem zlatého věku rodiny. V něm slušní lidé spokojeně žijí svým životem s jasnými hranicemi mezi tím, co je venku a co uvnitř. Práce slouží jako ochrana těchto hranic, něco se však venku mění a tomu se musí zabránit. Otec rodiny, Vasil Vasilijevič Bezsemenov, pronajímá byty mladým lidem. Nemá rád dlužníky, dobrodruhy a ani Židy. Je prostě slušným člověkem a slušné lidi je třeba bránit. Inscenace Maloměšťáků v nastudování režiséra Ivana Buraje možná odkryje, co všechno se v nás během století změnilo. (hv)

Ansámbl HaDivadla při zkoušce inscenace Maloměšťáci. Foto: Kateřina Barvířová

13/12

premiéra Maloměšťáci HaDivadlo Poštovská 8d, Brno www.hadivadlo.cz

Dalibor Buš, představitel hlavní role inscenace. Foto: Divadlo Husa na provázku

Autorská inscenace režiséra Michala Háby vykresluje zběsilou jízdu člověka, který ví, co všechno nechce, ale neví, co přesně chce – a hazard je to jediné, co má po ruce. Hlavní hrdina, vášnivý hráč Alexej Ivanovič, střídal období výher, které plně strávil v herně, a období bez peněz, kdy se, přes svůj urozený původ, nechával najímat jako vychovatel do ruských rodin či dokonce jako sluha. Své vášni pak obětoval i svou lásku, k jejímuž naplnění stačilo jediné: přestat hrát. Ale Alexej Ivanovič se nedokázal vzdát své otrocké a sebezničující vášně a raději jako poskok živořil v Rulettenburgu, a to jen proto, aby byl blízko ruletě. Dalibor Buš jako Alexej, Ivana Hloužková, Simona Zmrzlá a další herecké osobnosti divadla nám pomohou nahlédnout do ruské extatické duše a nešťastných rozervanců posedlých hráčskou vášní. (hv)

18/12

Hráč Divadlo Husa na provázku Zelný trh 9, Brno www.provazek.cz

20

KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA Eduard Bass ve svém příběhu o týmu jedenácti sourozenců Klapzubů z Dolních Bukviček, kteří vítězí nejen svou fotbalovou hrou, ale především soudržností, kamarádstvím a smyslem pro fair play, vytvořil moderní pohádku o chlapcích z vesnice. Při vší laskavé i potutelné nadsázce zároveň vzdal hold nehynoucí české lásce ke hře zvané fotbal. Stateční a bojovní fotbalisté, kteří se nejen nezaleknou nástrah velkého světa, nýbrž nad ním svým důvtipem a urputností zvítězí, jsou již od roku 1922, kdy Klapzubova jedenáctka vyšla knižně, stále inspirativní. Již v roce 1938 se dočkala filmové podoby, následně pak i několika divadelních zpracování. Pro autorské trio Slovák–Šotkovský–Štěpán se Klapzubova jedenáctka stala výzvou k vytvoření hudební rodinné komedie. Příběh z doby, kdy se kopaná hrála především pro radost ze hry samotné, je doprovázen swingově laděnou hudbou předního českého jazzmana Jiřího Levíčka a pod režijním vedením Stanislava Slováka, mimo jiné fotbalového trenéra. (hv)

Klapzubova jedenáctka na prknech Městského divadla Brno. Foto: MdB

15/12

Klapzubova jedenáctka Městské divadlo Brno Lidická 16, Brno www.mdb.cz


Divadlo pro děti a mládež Tučkova 34, Brno

www.divadlopolarka.cz

Homo zabijensis: Konec lovců mamutů PREMIÉR A 15. PROSINCE 2018, REŽIE: JAN ANTONÍN PITÍNSK Ý

Nenech umřít oheň! Najdi jídlo pro malou a pro starého! Přines dar velké Oa! Houpej! Hřej se s ostatními! Najdi toho, který zmizel! Asi před třiceti tisíci lety zbývalo ještě na naší planetě pár posledních zástupců člověka neandertálského. Jedna neandertálská tlupa, možná poslední, se setkává s novým, neznámým druhem člověka, s homo sapiens sapiens, s člověkem, který říká sám sobě ‚rozumný‘, s člověkem, jako jsme my. Na motivy románu Dědicové Williama Goldinga, držitele Nobelovy ceny za literaturu. 9+ Pro diváky od devíti let

Vánoční koncert Polaris — HardDisco

3 . P R O S I N C E N A Z E L N É M T R H U A 21. P R O S I N C E V D I VA D L E P O L Á R K A

Vesmírná kapela Divadla Polárka slaví i pozemské svátky! 3. prosince na Zelném trhu a 21. prosince, ještě než se na svátky zavřou brány divadel, na své domovské základně v Divadle Polárka. Přivezeme tradiční stromeček z Proxima Centauri a kapra vyloveného z prstenců Saturnu. To si na pozemských vánočních trzích nekoupíte. Tak neváhejte!

inzerce

rezervace vstupenek: zahorikova@divadlopolarka.cz, +420 770 142 638; předprodej lístků v síti GoOut.cz Jsme online, www.divadlopolarka.cz

21


DO DIVADLA

HOMO ZABIJENSIS: KONEC LOVCŮ MAMUTŮ

VZTEK – EPOS O MOTORU LIDSTVA

Nově vznikající inscenace Homo zabijensis aneb Konec lovců mamutů režiséra J. A. Pitínského v divadle Polárka je inspirována románem Dědicové anglického spisovatele Williama Goldinga, držitele Nobelovy ceny za literaturu.

V prostorách multifunkčního centra Industry máte jedinečnou příležitost zhlédnout inscenaci divadelního spolku Kolonie Vztek aneb Epos o motoru lidstva rakouské autorky Elfriede Jelinek, držitelky Nobelovy ceny za literaturu z roku 2004. Karikatura proroka Mohameda na titulní straně časopisu byla záminkou pro mstu, která vyvrcholila teroristickým útokem na redakci časopisu Charlie Hebdo. Byl to útok na lidskou svobodu? A co na to ten „druhý bůh“? Kdo rozhodne o tom, který z bohů je ten opravdový? Jasně a obratně zobrazuje Elfriede Jelinek bezradnost, zaraženost a neschopnost slova k těmto zločinům a vrací se přitom zas a znovu k rozporu mezi náboženským zákazem zobrazování a spoustou obrazů na internetu, kde lze vidět atentáty, uřezané hlavy a další zrůdnosti téměř v přímém přenosu. Sociálně a politicky angažovaný text Wutt režírovala v divadelním spolku Kolonie Lucie Ferenzová a poukazuje v něm na sílící antisemitismus a lhostejný a sebedestruktivní postoj společnosti. (hv)

V Polárce se střetnou dvě tlupy neandrtálců v představení Homo zabijensis aneb Konec lovců mamutů. Foto: iStock

Tlupa neandrtálců se vrací od zimoviště do své jeskyně. Nejstarší Mal však spadne do studené vody a později na následky prochlazení zemře. Nejudatnější člen tlupy, Ha, záhadně zmizí a hlavní postava knihy, Lok, se ho vydá hledat. Při tom narazí na „nové lidi“, kteří se utáboří blízko jeskyně neandrtálců. Střet je neodvratný a konec očekávatelný. Dvě tlupy si poměří své síly. Žijeme v moderní společnosti s technickými vymoženostmi, vzdálenosti se zmenšily, jsme zahlceni informacemi ze všech koutů světa a vědecký výzkum nám předestírá netušené vědomosti ve všech oborech. Jsme však opravdu jiní než tehdy? A chceme to vědět? Vždyť strach z neznámého a cizího nám často velí zničit právě to, co nechceme poznat. Strach a právo silnějšího. (hv)

15/12 premiéra

Homo zabijensis: Konec lovců mamutů Divadlo Polárka Tučkova 34, Brno www.divadlopolarka.cz

22

Sociálně a politicky angažovaný text Elfriede Jelinek se odehraje na jevišti v Industře. Foto: INDUSTRA STAGE

7/12

Vztek Divadelní spolek Kolonie INDUSTRA STAGE Masná 9, Brno www.industrabrno.cz

HUSOVICKÉ BETLÉM Poslóchéte křesťani roztomilí, v Husovicách sme Betlém postavili! Budem koledovat, zpívat, Ježiška na svět vítat. Již několik let Divadlo Radost uvádí ve svém předvánočním programu oblíbenou inscenaci Husovické Betlém. Inspirací jí byly tradiční lidové vánoční hry a také fakt, že se počátkem 20. století hrávaly vánoční hry i v okrajových čtvrtích Brna. Husovické Betlém je příležitost k zastavení se v předvánočním shonu, možnost strávit příjemnou hodinku při hraní, muzicírování a zpívání, při sledování prastarého příběhu o narození Ježíška, o cestě Tří králů do Betléma a o králi Herodovi a jeho zlých úmyslech. Nechybí ani anděl a čert, ani spousta obyčejných lidiček dobré vůle. A v tomto představení právě všichni „husovičtí“ hrají sobě i jiným pro potěšení, tak, jak se dělo po staletí, v dobách, kdy zábavu dětem neobstarávala televize a čerti, andělé i samotný Ježíšek byli o vánočních svátcích v lidských duších přítomnější. (hv)

Oblíbené loutkové představení Husovické Betlém v Divadle Radost opět v prosinci. Foto: Divadlo Radost

16/12

Husovické Betlém Divadlo Radost Bratislavská 32, Brno www.divadloradost.cz


SRNKY aneb PŘÍBĚHY O NEŠŤASTNÝCH DEBILECH

HRAJÍ: JOSEF POLÁŠEK, MIROSLAV SÝKORA, MICHAL MALÉŘ / PAVEL ŠIMČÍK, MICHAL DALECKÝ / ROMAN BLUMAIER, IRENA KRISTEKOVÁ, KRISTÝNA ŠTARHOVÁ, MARIANA CHMELAŘOVÁ, MILADA VYAHNÁLKOVÁ

11. 12. 4. 1. 3. 2. začátky vždy v 19.00 inzerce

DIVADLO BOLKA POLÍVKY Jakubské nám. 5 / 602 00 Brno www.divadlobolkapolivky.cz

23


TO NEJLEPŠÍ Z VÁNOČNÍHO HUDEBNÍHO MENU Vánoční období je v Brně každoročně spjato s řadou koncertů. Jejich nabídka je i letos pestrá jako tác s cukrovím na slavnostním stole. Mám pro vás několik tipů, abyste se v ní neztratili a sáhli po tom nejlepším. Zima totiž slibuje milovníkům hudby opravdové lahůdky. V adventním čase mohou vybírat jak z těch ryze vánočních, tak i z mnoha jiných. Nově zrekonstruované Janáčkovo divadlo bude celý prosinec dokonale využito. Již tradičně proběhne několik repríz Čajkovského Louskáčka, který je oblíben nejen u dospělých, ale je také dobrou příležitostí, jak přivést ke klasické hudbě děti. V posledním adventním týdnu bude možnost opět zhlédnout velkolepé představení Hry o Marii Bohuslava Martinů. Milovníci České mše vánoční Jana Jakuba Ryby si letos přijdou na své. Vyslechnout budou moct hned tři originální zpracování. Ryba originally v podání Czech Ensemble Baroque a Romana Válka 21. 12., dva dny na to v podání Českého filharmonického sboru pod vedením Petra Fialy a na Štědrý den pak v přátelské atmosféře Alfa pasáže,

24

Spokojeni budou také jazzoví labužníci. 17. 12. by jim neměl ujít koncert Cotatcha Orchestra v HaDivadle. Příležitost vyslechnout si bigband složený ze skvělých českých jazzmanů se jednomu nenaskytne každý den. v interpretaci řady brněnských muzikantů napříč žánry. Pro obdivovatele výjimečných pěveckých výkonů mám také skvělé zprávy. Stella Jones & The Christmas Singers rozezní Sono Centrum americkým gospelem den před Štědrým dnem. Dan Bárta & Illustratosphere, kteří svými snovými aranžemi nepřestávají překvapovat již řadu let, vystoupí 19. 12., neobvykle v prostorech Mahenova divadla. Sourozenci Ulrychovi patří již řadu let mezi stálice brněnské hudební scény.

Šestnáctičlenný brněnský jazzový orchestr Cotatcha Orchestra vystoupí v prosinci v HaDivadle. Foto: David Poul

Retrospektivní průřez jejich tvorbou a sametový hlas Hany Ulrychové bude sladkým pohlazením po duši 22. 12. v Městském divadle. Spokojeni budou také jazzoví labužníci. 17. 12. by jim neměl ujít koncert Cotatcha Orchestra v HaDivadle. Příležitost vyslechnout si bigband složený ze skvělých českých jazzmanů se jednomu nenaskytne každý den. Abyste si udrželi sváteční náladu co nejdéle, doporučuji vše zakončit v katedrále sv. Petra a Pavla Vánočním koncertem sborů Kantiléna a Kantilénka na první svátek vánoční. Není v mých silách vyjmenovat všechny koncerty, které je možné v tomto období navštívit. Představila jsem vám proto jen některé kousky cukroví z bohatě prostřené tabule. Doufám, že vám alespoň některý z nich vykouzlí sladký úsměv a hezké vzpomínky i v následujícím roce.

Marie Hvozdecká hudební redaktorka


ZA HUDBOU THE SWEET SLAVÍ 50 LET A MÍŘÍ DO SONO CENTRA

DIRE STRAITS SE VRACÍ DO BRNA

Do České republiky se po roce vrací slavná britská glamrocková skupina The Sweet. Jejich koncert zahájí 15. prosince v Sono Centru krátké vystoupení Cliffa Stevense, jež bude zároveň pozvánkou na afterparty v nedalekém klubu Mersey.

Legendární kapela Dire Straits se svými 120 miliony prodaných alb přepisovala rockovou historii a vyprodávala ty největší stadiony. Sestavu s několika původními členy uvidíme živě v Bobycentru 21. února.

The Sweet se proslavili během 70. let v sestavě Brian Connolly, Steve Priest, Andy Scott a Mick Tucker. Jejich založení se datuje do roku 1968, kdy hráli pod názvem Sweetshop. Zanedlouho se hity skupiny začaly pravidelně objevovat na špici světových hudebních žebříčků. The Sweet se řadí k hlavním protagonistům glamrockové éry vedle Davida Bowieho, T-Rex, Slade, Alice Coopera nebo Kiss. Mezi jejich nejznámější písně patří Funny Funny, Hell Raiser, The Ballroom Blitz, Fox on the Run či Love Is Like Oxygen. V minulosti se do Česka opakovaně vraceli, vystoupili zde například na festivalu Masters Of Rock. The Sweet se letos představí na narozeninovém koncertu v aktuální sestavě Andy Scott, Bruce Bisland, Tony O‘Hora a Peter Lincoln. (red)

The Sweet patří k legendárním představitelům glamrocku. Foto: Tom Svoboda

15/12

The Sweet Sono Centrum Veveří 113, Brno www.brnokoncert.cz

Vrcholné období Dire Straits nastalo v polovině 80. let, kdy v čele skupiny stál Mark Knopfler. V roce 1985 vystoupili na památném koncertě Live Aid v londýnském Wembley. K jejich nejznámějším písním patří Money for Nothing a Brothers in Arms ze stejnojmenného alba. Masivní zájem o kapelu pokračoval i po odchodu Marka, který se začal koncem osmdesátých let věnovat vlastním projektům. Současné seskupení Dire Straits s hlavičkou Experience nyní vyjíždí po letech na světové turné za účasti některých původních členů. Neocenitelní hudebníci a držitelé cen Grammy – saxofonista Chris White, kytarista Terence Reis, bubeník Chris Whitten, klávesista Simon Carter, Tim Walters a James Powell se právě prohání světovými městy, z nichž některá již hlásí „vyprodáno“. (red)

GLENN MILLER ORCHESTRA OPĚT NA TURNÉ! Milovníci klasické jazzové orchestrální hudby se mají na co těšit! V polovině ledna příštího roku potěší Brno svými sladkými swingovými melodiemi legendární Glenn Miller Orchestra. Vstupenky jsou již nyní v prodeji a pokud máte doma fanouška jazzové hudby, pak jsou pro něj vstupenky perfektním vánočním dárkem! Duchovním otcem GMO a také již třicet let jeho dirigentem je světoznámý holandský dirigent Wil Sanden. Jako mladému studentu hudby mu natolik učarovaly swingové melodie 40. let, že se rozhodl založit vlastní orchestr a geniální melodie dnes již klasika světového jazzu Glenna Millera šířit do všech koutů Evropy. Od svého založení v roce 1985 tento orchestr odehrál 4 530 koncertů a potěšil více než 5 milionů posluchačů. Klasické, taneční a radost přímo sršící melodie se staly v těžkých válečných a poválečných dobách symbolem svobodné americké kultury. Právě proto nebyly v pozdějším období zemí sovětského bloku vítány. Jak sám Glenn Miller vyjádřil v jednom rozhlasovém rozhovoru – Amerika znamená svobodu a není upřímnější vyjádření svobody než hudba. (red)

The Dire Straits Experience hrají největší hity slavné kapely. Foto: Dire Straits

Legendární Glenn Miller Orchestra vystoupí 19. ledna v Brně. Foto: Bobycentrum

19/1

Glenn Miller Orchestra Bobycentrum Sportovní 2a, Brno www.glennmiller.cz

21/2

Dire Straits Bobycentrum – Zoner BOBYHALL Sportovní 2a, Brno www.moraviatopconcerts.cz

25


POLETÍME? OSLAVÍ NOVOU DESKU DVOJITÝM KŘTEM NA FLÉDĚ Skupina Poletíme? vydala dlouho očekávané album Chce to hit! a vyrazila na koncertní šňůru Chce to Tour! Fanoušky čeká na brněnské Flédě 11. a 12. prosince dvojitý křest.

IMAGINÁRNÍ PEKLO A POST-PUNKOVÁ TEMNOTA Neučesaná výpověď o současné společnosti – láska, sex a chcaní. Kabinet MÚZ nadělí 8. prosince dekadentní Schwarzprior a nekompromisní směs beatů a noisu v podání pražských Lightning Glove. Pokřivené divadlo špinavých ostravských ulic, temné synťákové elektro a hypnotizující vizuál přiveze do brněnského Kabinetu MÚZ trio Schwarzprior. Od roku 2014, kdy vyšla jejich debutová deska IDDQD, se ukázali na několika alternativních festivalech, kde ovládli velké pódium svým naštvaným groteskním projevem. Druhým hostem večera bude také trojice, pražská formace Lightning Glove. Vokály na pomezí hardcoru a punku doprovázejí kolážovité elektronické plochy a fragmenty beatů občas připomínající euforii tanečních rave parties a jindy stahující do temnoty paranoie. Své letošní album Irrelevant Dreams vydali bratři Ondřej Dizzcock Bělíček a Jan Bělíček se zvukovým producentem Ondřejem Parusem (Head in Body, Sister/Body) na výrazném domácím elektronickém labelu NONA Records. (zm)

V čele skupiny Poletíme? stojí Rudolf Brančovský, známý malíř, designér a autor interiéru podniku Lokál U Caipla. Foto: Poletíme?

Koncerty Poletíme? jsou živelným propojením žánrové pestrosti, instrumentální preciznosti a vtipných, melancholických i hravých textů frontmana Rudolfa Brančovského. Kapela, která si svou energií dokáže získat jak klubové, tak festivalové publikum, loni dvakrát za sebou vyprodala Flédu a její koncertní série Poletíme do studia předznamenala vznik nové desky. Téměř výhradní autor hudby i textů Rudolf Brančovský o ní mluvil jako o Desce proti strachu, nakonec však dostala odhodlanější název Chce to hit!. Mezi šestnácti skladbami, na jejichž aranžích spojili síly všichni členové kapely, jsou nejen nové písně, ale i starší, dosud nevydané, avšak mnoha koncerty prověřené hity jako Pochod žížal, Pojď se mnou, lásko má nebo Tři kámošky psycholožky. (red)

11 a 12/12 Poletíme? Fléda Štefánikova 24, Brno www.fleda.cz

26

Schwarzprior – děti se vkusem pro zvláštní krásu. Foto: Adam Holý

8/12

Schwarzprior, Lightning Glove Kabinet MÚZ Sukova 4, Brno www.kabinetmuz.cz

MARKET A DUKLA V BRNĚNSKÉ PRAZE Hudební ceny Vinyla obracejí pozornost k domácí alternativní hudbě. V kulturním prostoru PRAHA proběhne 7. prosince jeden ze série jejich koncertů, na kterém se potká pětičlenná sestava Market a lo-fi duo Dukla. Pražská kapela Market působí na současné české kytarové scéně jako malé zjevení. Jejich debutové album Art Star zaujalo nápaditými postupy v instrumentaci, charismatickým zpěvem a zdivočelým saxofonem. Do Brna se Market vracejí krátce poté, co v říjnu předskakovali Ghost of You v Kabinetu MÚZ. Tentokrát vystoupí v brněnské kavárně PRAHA jako jeden z hostů průběžného festivalu Vinyla, který představuje mladé české umělce a kapely. Spolu s nimi uslyšíme ještě intimní lo-fi pop dua Dukla, které tvoří Lukáš Vydra a Josef Hradílek. Loni vydali své první album Vinohrady, prostoupené úryvky básníků Jana Zábrany a Borise Pasternaka, a tento rok k němu stačili přidat už i druhou desku Život perfektní. (zm)

Pražská dvojice Dukla vystoupí spolu s kapelou Market v rámci průběžného festivalu Vinyla 2018. Foto: Dukla

7/12

Market, Dukla PRAHA / Fórum pro architekturu a média Husova 18a, Brno prahavbrne.cz


Sono Music Club Veveří 113 Brno

tipy prosinec 2018—2019 20—12 Mňága a Žďorp 31—12 G’oldies: Silvestr ve stylu 80. a 90. let 08—03 RHCP Revival & Led Zeppelin revival Myst & Jamiroquai tribute band CZ 21—03 Michal Pavlíček & trio

23—03 Insania & Dark Gamballe 14—05 Michal Prokop & Framus Five 27—09 Floyd Division – The Austrian Pink Floyd Show 19—12 Kamil Střihavka & The Leaders

inzerce

w w w.sonocentrum.cz/program informace: info@sono.cz

27


ZA HUDBOU

VÁNOČNÍ SBOROVÝ KONCERT A NOVÝ ROK S DVOŘÁKEM Na Boží hod 25. prosince se uskuteční v katedrále sv. Petra a Pavla tradiční vánoční koncert sborů Kantiléna a Kantilénka pod vedením dirigentů Michala Jančíka a Jakuba Kleckera.

RYBA DVAKRÁT JINAK S blížícím se časem Vánoc čeká Brno několik vánočních koncertů a každoroční nedílnou součástí jejich programu je slavná mše Hej, mistře! skladatele Jana Jakuba Ryby. Ta během předvánočního období zazní v Brně hned několikrát. Koncert Ryba originally bude mít 21. prosince v Besedním domě na programu Českou mši vánoční v provedení souboru Czech Ensemble Baroque s dirigentem Romanem Válkem. Jako součást cyklu barokní a klasicistní hudby Bacha na Mozarta! zazní Rybova mše v interpretaci na dobové nástroje spolu s Mozartovým Klarinetovým koncertem v A dur. O dva dny později, 23. prosince, si budeme moci Rybovu mši Hej, mistře! poslechnout znovu. Tentokrát se taktovky ujme sbormistr Petr Fiala a zpívat bude Český filharmonický sbor Brno se sólisty. Na koncertě zazní také pastorely českých mistrů z 18. a 19. století. Lidově zvaná „Rybovka“ je jednou z nejznámějších církevních skladeb s českým textem a patří k oblíbenému repertoáru období vánočních svátků (zm)

Pastorely z 18. a 19. století spolu s Rybovou mší zazní 23. prosince. Foto: Český filharmonický sbor Brno

21 a 23/12

Ryba originally a Vánoční koncert ČFSB Besední dům Komenského náměstí 8, Brno filharmonie-brno.cz

Smíšený sbor Kantiléna zpívá tradičně na Vánoce v katedrále sv. Petra a Pavla. Foto: Jakub Holas

Kantiléna je 150členný pěvecký sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, který spolupracuje s předními umělci, dirigenty, orchestry a soudobými skladateli. Na oblíbeném každoročním vánočním koncertě zazní v podání obou vokálních těles české i světové koledy a pastorely. Do Kulturního centra Babylon můžete vyrazit za koncertními zážitky i na Nový rok. V odpoledním a večerním čase bude orchestr hrát především skladby Antonína Dvořáka, ale také slavné jubilanty, jako je Nikolaj Rimskij-Korsakov, Franz von Suppé nebo Jacques Offenbach. Filharmonie Brno uvítá rok 2019 pod taktovkou Roberta Kružíka. Také v katedrále sv. Petra a Pavla se bude konat 1. ledna od 16.30 Novoroční koncert duchovní hudby se sólistou Janem Šťávou a varhaníkem Petrem Kolařem. (zm)

25/12 a 1/1

Tradiční vánoční koncert/KK Novoroční koncerty Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně Kulturní centrum Babylon, Brno filharmonie-brno.cz

28

DONESTE KVĚTINY, NEBEŠTÍ JEZDCI! Chvíli před Štědrým dnem, 21. prosince, si můžeme užít atmosféru 60. let s kapelou Purplefox Town a extravagantním rock’n’rollovým seskupením Panoptikum v klubu Mersey. Brněnský underground prý nezná mezí, a tak nás tu těsně před Vánocemi čeká večírek s kapelou, která pro změnu nezná žánrové limity. Panoptikum vycházejí ze zvuku psychedelických kapel, acidového odéru a odkazů českého undergroundu. Špinavé kytary, výpověď na pokraji šílenství a bohatá instrumentace na experimentálním základě. V kontrastním pojetí jim bude sekundovat pražská čtyřčlenná formace Purplefox Town, jež se rovněž hojně inspiruje dekádou květinového rocku, ale spíše jeho odlehčenější, přímočarou a radostnější formou. Jsou přece svátky, a tak se mohou i dekadentní básníci občas usmívat. Psychedelický pop, malování barvitých snů, a taky tancovačka. Hrát se bude z eponymního alba Purplefox Town i materiál z druhé desky, která pomalu získává živou podobu. (zm)

Mladá pražská kapela Purplefox Town zastupuje u nás žánr psychedelického popu. Foto: Purplefox Town

21/12

Panoptikum, Purplefox Town Mersey Music Club Minská 15, Brno www.mersey.cz


TIP NA

DÁREK

16/1/2019

PROSINEC 2018 ŽHAVÉ TIPY Z LEITNERKY! SOBOTA 1. PROSINCE / 19:30 KEEP CALM - Ufftenživot Mozaika složená z monologů, asociativního pohybu, loutkohry, videa, přednášky nebo rapu.

ÚTERÝ 4. PROSINEC / 19:30 LETO S MONIKOU Elektropopové intimnosti ČTVRTEK 6. PROSINCE / 19:30 LESNÍ ZVĚŘ & HORŇÁCKÁ MUZIKA PETRA MIČKY Nu-jazz a cimbál v jednom večeru? Jedině na Leitnerce!

ÚTERÝ 11. PROSINCE / 19:30 POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO - GLEN HANSARD (THE FRAMES) Dokument JEŠTĚ DO DRUHÝ NOHY o přátelství Jiřího Černého a Glena Hansarda ÚTERÝ 18. PROSINCE / 19:30 SWING KONG DANCE ORCHESTRA Swingová tančírna na Leitnerce! Ve spolupráci se swingovým tanečním klubem RugCutters.cz

PÁTEK 21. PROSINCE / 19:30 BARDO (Sisa Feher & Vladko Mikláš)

Saul G. F. HÄNDEL

Magický jazzový les VILÉM SPILKA QUARTET Smíchejte jazz, folk a další současné vlivy, přidejte špetku experimentu, dochuťte zdejší melodikou a dostanete Vilém Spilka Quartet!

Online předprodej v síti GoOut / Indies, TIC Brno, Vobchůdek Kudrna. Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno www.leitnerka.cz www.facebook.com/leitnerka/

SCHOLL & PLACHETKA

CZECH ENSEMBLE BAROQUE ROMAN VÁLEK

16. 1. 2019 | BRNO - BESEDNÍ DŮM

WWW.EBCZ.EU vstupenky v prodeji

inzerce

PÁTEK 7. PROSINCE / 19:30

29


ZA HUDBOU

TŘI MUŠKETÝŘI S HUDBOU MICHALA DAVIDA Brněnskému publiku se představí legendární historické drama Tři mušketýři v podobě muzikálu s hudbou Michala Davida. Dvanáct jedinečných představení se odehraje v únoru a březnu 2019 v Bobycentru.

MUZIKÁL MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU Oblíbený muzikál Muž se železnou maskou se od března představí i v Brně. Představení s hudbou Michala Davida a Bryana Adamse bude mít v brněnském Bobycentru dvacet repríz. Příběh Muže se železnou maskou začíná po třiceti letech, co se tři mušketýři Athos, Porthos a Aramis seznámili se svým novým přítelem d‘Artagnanem. Francouzský královský dvůr nyní – za vlády arogantního krále Ludvíka XIV., „Krále Slunce“ – hýří rozmařilostí a v Bastile je v železné masce uvězněn bratr krále, dvojče Filip. Shodou okolností a náhod se tři mušketýři i s jejich věrným přítelem d´Artagnanem rozhodnou Filipa vysvobodit a pomoct mu dosednout na francouzský dvůr. Jak dramatický příběh skončí? A jak bude ztvárněn v muzikálové podobě? Přijďte se podívat v březnu do brněnského Bobycentra. Na jevišti se předvedou Josef Vojtek, Bohouš Josef, Václav Vydra, Daniel Hůlka či Michal Kavalčík spolu s Michaelou Gemrotovou, Alžbětou Bartošovou a Mariannou Polyákovou. Autorem hudby je Michal David a Bryan Adams a texty složil Lou Fanánek Hagen. (red)

Foto: muzikalyprovsechny.cz

březen

Muž se železnou maskou Bobycentrum, Zoner BOBYHALL Sportovní 2a, Brno www.muzikalyprovsechny.cz

Foto: muzikalyprovsechny.cz

Velkolepý romantický příběh na motivy románu Alexandra Dumase o přátelství, lásce, ale také o intrikách a nenávisti se odehrává v první polovině 17. století, kdy Francii vládl Ludvík XIII. Vládu nad státem držel pevně v rukou kardinál Richelieu – člověk zrozený pro politické machinace. Ve snaze zkompromitovat královnu Annu povolá Richelieu falešným dopisem anglického lorda, vévodu z Buckinghamu, do Paříže. Rozehraje se vysoká politická hra, do níž vstupuje mladý Gaskoněc d´Artagnan za doprovodu svých přátel – tří mušketýrů Athose, Porthose a Aramise. V muzikálových rolích se představí vynikající zpěváci jako Josef Vojtek, Bohouš Josef, Jan Kopečný, Vojtěch Drahokoupil, v ženských rolích zazáří Alžbeta Bartošová, Radka Fišarová, Linda Finková. Zazní hudba Michala Davida a autory námětu, scénáře a libreta jsou Oldřich Lichtenberg, Lou Fanánek Hagen, Michael Čech a Libor Vaculík. (red)

únor, březen

Tři mušketýři Bobycentrum – Zoner BOBYHALL Sportovní 2a, Brno www.muzikalyprovsechny.cz

30

NEJVĚTŠÍ HIP-HOPOVÁ HALOVKA HEART OF MUSIC V BOBYCENTRU V sobotu 8. prosince proběhne největší hip-hopová halová akce této zimy. Do Zoner BOBYHALL totiž míří dvanáct hip-hopových koncertů v podání českých i slovenských umělců. Na návštěvníky se těší Ego, Separ, Kali, Ektor, Strapo, Pil C nebo třeba Blakkwood, Aless, Calin, Lvcas Dope a další. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru a dvanáct skvělých koncertů včetně společných featuringů interpretů. V průběhu večera si budete moci odpočinout v pohodlných chill-out boxech a v případě hladu pro vás bude nachystané speciální plant based občerstvení a dostatečný počet barů s lákavými drinky. Koupí lístků uděláte i dobrý skutek, jelikož se organizátoři rozhodli věnovat určité procento z každé vstupenky organizaci Green Life na záchranu deštného pralesa na Sumatře. Přečtěte si více na www.pralesdetem.cz/zachran-prales. (red)

Slovenský rapper Kali bude jedním z hostů hip-hopové akce Heart of Music. Foto: archiv pořadatele

8/12

Heart of Music Bobycentrum – Zoner BOBYHALL Sportovní 2a, Brno www.heartofmusic.cz


31

inzerce


NA VÝSTAVY ZVE BARBORA JAVOROVÁ Pomalu končí velkolepé oslavy výročí republiky a tak možná pro mnohé nastává ten pravý okamžik navštívit Moravské zemské muzeum a v klidu si prohlédnout nové výstavy. I já se tam v tichosti, těsně před „zavíračkou“ vypravila… Snad v každém městě se objevila nějaká ta výstava k výročí, ale v MZM máme hned tři. Proč vlastně? Výstavy vznikly v rámci projektu, který iniciovala česká a slovenská zemská muzea, a my v tom moravském jsme chtěli obsáhnout různé oblasti života, různé etapy společného vývoje, různé úhly pohledu, o nichž jsme se domnívali, že nebudou dostatečně rezonovat v hlavní Česko-slovenské a Slovenskočeské výstavě. Jednou z nich je Srpen 68 mezi dějinnými osmičkami, tady jsem se chvíli zastavila… „Výstava ukazuje, že rok 1968 byl nejsvobodnějším a současně nejtragičtějším rokem v období totality,“ tak zní hlavní motto výstavy a já to v té expozici opravdu vidím! Ústředním bodem jsou fotografie z okupovaného Brna, doplněné autentickým filmem

32

„Výstava ukazuje, že rok 1968 byl nejsvobodnějším a současně nejtragičtějším rokem v období totality,“ tak zní hlavní motto v ýstavy a já to v té expozici opravdu vidím! Clemense Cordinga, dnes profesora, tehdy náhodného turisty a studenta z Řezna. Byl během těch pohnutých dnů dvakrát zatčen, nejdříve Rusy, pak i policií, část materiálu mu zničili, ale část zůstala uchována a my ji tu dnes můžeme zhlédnout v celé její autentičnosti. Expozice normalizační pak ukazuje ucelený dojem z atmosféry tehdejší doby z prostředí lidí, kteří se s totalitou nikdy nesmířili. Celistvost expozice není záměrně narušována ani popiskami, jsou zde patrné jen tři hlavní okruhy – oficiální kultura prezentovaná

Pohled do jedné z mnoha expozic Moravského zemského muzea. Foto: MZM

Rudým právem, samizdat jako takový a nástroje a místa, kde a jak vznikal. A tak mi to nedá, musím vás pozvat už teď na jeden z doprovodných programů, který je směřován k závěru výstavy – 7. června 2019 se v Biskupském dvoře v Brně uskuteční koncert legendárních Plastic People of the Universe. Ale pojďme i k jiným žánrům, vždyť v Brně se toho děje tolik! Musím určitě ještě stihnout výstavu brněnské textilní výtvarnice, kostýmní návrhářky a akademické malířky Inez Tuschnerové v Moravské galerii. Na Špilberk se zase vydám za Spejblem a Hurvínkem a jsem zvědavá, jak mě osloví „Feministická avantgarda“, která bude od února v Domě umění. A kam se vypravíte vy, jen tak v tichosti, těsně před „zavíračkou“?

Barbora Javorová vedoucí Oddělení komunikace a marketingu Moravského zemského muzea


NA VÝSTAVU DOMA U JANÁČKŮ A MAGNETICKÝ SEVER, VÝCHOD

TANGENTY SE OBJEVÍ V DOMĚ PÁNŮ Z KUNŠTÁTU

V prosinci budou mít návštěvníci Moravského zemského muzea možnost prohlédnout si dvě unikátní výstavy.

Výstava Tangenty v Domě pánů z Kunštátu spojuje výrazné talenty z Ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové z pražské Akademie výtvarných umění.

První výstava v Mramorových sálech Biskupského dvora s názvem Doma u Janáčků zahrnuje část archivu Leoše Janáčka (nedávno zapsaného do registru Paměť světa UNESCO). Až do 24. února 2019 jsou zde k vidění věci spojené s Janáčkovým soukromým životem, které takto komplexně dosud nebyly vystaveny. Zájemci tak mají možnost vidět např. Janáčkovy psací potřeby, sbírku lidových výšivek či nádobí, ze kterého se u Janáčků jedlo. Výstava je doplněna o úryvky ze vzpomínek na život u Janáčků, ať už hospodyně M. Stejskalové, manželky Zdenky či Janáčkových žáků. Nevšední propojení, v němž se setkává věda s uměním, nabízí už jen do 13. 1. 2019 druhá výstava v Pavilonu Anthropos. Mezinárodní projekt představuje pozoruhodný dialog tvorby dvojice současných francouzských umělců QWA (Sofi Hémon a Inna Maaímura) s archeologií, antropologií, muzeologií i postfunkcionalistickou architekturou Anthroposu. (red)

Dvojice francouzských umělců QWA vystavuje v Anthroposu projekt Magnetický sever, východ. Foto: Filip Fojtík/MZM

Doma u Janáčků Magnetický sever, východ Moravské zemské muzeum Brno – různá místa www.mzm.cz Ukázka z tvorby výtvarnice D. Sahánkové

ERICH ROUČKA V PATENTECH

Kurátoři Karel Srp a Lukáš Machalický se zaměřili na kresby studentů, kteří prošli výukou na AVU od roku 1990 do přelomu let 2011/2012 – tedy období, kdy Ateliér kresby vedla prof. Jitka Svobodová. Výjimečnost jejího přístupu spočívala ve výuce kladoucí důraz na vnitřní růst osobnosti a širokou volbu technických prostředků, v jejichž základech tkvěla kresba. Inovativním prvkem, který do techniky kresby vnesla, bylo používání spreje. Výstava představí třináct autorů z řad studentů Svobodové, a to prostřednictvím jejich tvorby z různých období po absolvování akademie i prostřednictvím některých jejich školních prací. Do výstavy budou zapojeny také kresby Jitky Svobodové. Výstava byla zahájena na konci listopadu a k vidění bude do 13. ledna. (mš)

Letos uplynulo 130. výročí od narození významného českého technika a vynálezce Ericha Roučky. Muže, který své patenty na elektrické měřicí přístroje konzultoval přímo s T. A. Edisonem a jehož automatické regulátory parních kotlů putovaly do celého světa. V Moravské zemské knihovně je uspořádána výstava k jeho poctě a nese název Erich Roučka v patentech. Výstava se věnuje životu a dílu vynálezce, dokonce je možné si jeho patenty prolistovat. Erich Roučka (1888–1986), zakladatel první továrny měřicích přístrojů v Rakousku-Uhersku (byla v Blansku) a zakladatel závodu na výrobu parních kotlů v Brně-Slatině je představen také jako člověk, který se zabýval zdravou životosprávou a léčbou rakoviny. Během svého pobytu ve Spojených státech se Roučka setkal s T. A. Edisonem, s nímž projednával své nápady. Výstava Erich Roučka v patentech je rozdělena na dvě části – ve studovně přírodních a technických věd v 7. patře se nacházejí československé patentové listy a životopisná data, ve foyer 3. patra jsou nainstalovány vynálezcovy knihy. (mš)

Továrna v Blansku, kterou E. Roučka založil (1911). Foto: Moravská zemská knihovna

15/12

do Erich Roučka v patentech Moravská zemská knihovna Kounicova 65 a, Brno www.mzk.cz

13/1

do Tangenty Dům pánů z Kunštátu Dominikánská 9, Brno www.dum-umeni.cz

33


NA VÝSTAVU

OBRAZ ŽENY V DÍLECH SVĚTOVÝCH UMĚLKYŇ

SPLNĚNÝ SEN JIŘÍHO KUHNERTA

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Vernisáž proběhne 11. prosince v Domě umění.

Jiří Kuhnert vešel ve známost díky své designerské práci pro Porsche. Výstava v Moravské galerii připomíná tohoto původem brněnského konstruktéra prostřednictvím designérských skic, které zůstávají v pozůstalosti jeho rodiny. V roce 1977 uchvátil návštěvníky Ženevského autosalonu nový vůz Porsche 928, ale málokdo tušil, že s tímto legendárním modelem je spojeno také jméno Jiřího Kuhnerta z tehdejšího Československa. Ten si po emigraci v roce 1968 splnil svůj klukovský sen, když se dostal do elitního designerského týmu Porsche pod vedením Anatolije Lupina. Jeho kariéra pokračovala ve firmě BMW, nebyla však bohužel příliš dlouhá, protože Kuhnert zemřel v pouhých 37 letech. Na výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu, za kterou stojí kurátoři Michal Froněk a Rostislav Koryčánek, můžete vidět kromě modelů aut třeba i stavebnici nebo originální autorádio Blaupunkt, které bylo na svou dobu revoluční. (zm)

Různé pohledy na ženskou identitu nabízí výstava Feministická avantgarda. Na obrázku fotografie od Birgit Jürgenssen. Foto: Dům umění města Brna

Putovní výstava, která začala svou cestu v roce 2014 v Muzeu Bozar v Bruselu, pokračovala do Mnichova, Milána, Vídně, Karlsruhe a v Brně bude mít svou poslední zastávku. Zde ji doprovodí konference, která porovná generační přístupy k ženskému emancipačnímu hnutí a tvorbě v České republice oproti západní Evropě a Spojeným státům americkým. Vystavované práce pocházejí ze soukromé rakouské sbírky Sammlung Verbund a vytvořily je světově významné autorky ze zemí, ve kterých se kolekce postupně prezentuje. Předmětem děl je obraz ženy na fotografiích, kresbách, videích, filmech a objektech, kde se tematicky rozvíjí pojem vlastního těla a otázky sebeurčení a ženské identity. Práce zaujmou mnohdy provokativním, radikálním či poetickým nebo ironickým přístupem. (zm)

11/12

od Feministická avantgarda Dům umění Malinovského nám. 2, Brno www.dum-umeni.cz

34

Nejen skici, ale i slavný model vozu Porsche jsou k vidění na výstavě Jiří Kuhnert – Sketch the Dream. Foto: Andrea Bratrů Velnerová/ Moravská galerie v Brně

13/1

do Jiří Kuhnert – Sketch the Dream Moravská galerie Uměleckoprůmyslové muzeum Husova 14, Brno www.moravska-galerie.cz

SERIÁLNÍ ABSTRAKCE HUGA TÁBORSKÉHO Volná malířská tvorba brněnského umělce Huga Táborského ze 30. let minulého století zůstávala ve srovnání s jeho avantgardními fotografiemi doposud téměř neznámá. Návštěvníci Domu umění se s ní nyní mohou seznamovat až do 3. března příštího roku. Hugo Táborský (1911–1991) byl fotografem a zároveň umělcem, který se skrze svou užitkovou grafiku hlásil k mezinárodnímu hnutí tzv. nové nebo funkcionalistické typografie. Jeho malířské dílo tvoří seriální řady abstraktních kompozic, pozoruhodné i v mezinárodním kontextu. V úzké souvislosti s jeho studiem na Škole uměleckých řemesel v Brně a s jeho fotografickými a zejména grafickými kompozicemi vznikaly i geometrické kompozice, například série prací zkoumající různé možnosti geometrických tvarů písma. Tyto studie spolu s čistě abstraktními díly obohacují obraz českého meziválečného umění o dosud málo zastoupenou stylovou polohu seriální geometrické abstrakce. (zm)

Dílo Huga Táborského zastupuje v českém meziválečném umění ojedinělý styl seriální geometrické abstrakce. Foto: Dům umění města Brna

12/12

od Hugo Táborský: Seriální abstrakce Dům umění – Galerie Jaroslava Krále Malinovského náměstí 2, Brno www.dum-umeni.cz


35

inzerce


DO KINA ZVE PAVEL NOVÁK Vánoce jsou obdobím příběhů šťastných konců. Bez ohledu na to, jaký máme k těmto svátkům vztah, většina z nás dobrovolně potlačí nebo zcela odhodí své intelektuální já a nechává se unášet příběhy, v nichž je zlo po zásluze potrestáno a dobro dostane nějakou tu odměnu. Vánočně naladění peciválové se spokojí s tradiční nabídkou českých televizí, ti aktivnější můžou vyrazit třeba do kina. Skvělá zpráva je, že letos v prosinci se dá za filmovou zábavou vyrážet opakovaně. Oceníte to zejména ve chvíli, kdy máte doma (podobně jako já) puberťáka, jenž sváteční zjihlost ukrývá pod nánosem demonstrativní suverenity, a zároveň slečnu, která si ještě není úplně jistá, jak to s tím Ježíškem doopravdy je. Synův vánoční kinoseznam zahrnuje tři položky. Aquamana z comicsové stáje DC Comics, protože svět potřebuje nějakého toho superhrdinu i na konci roku a ukázky slibují opulentní podvodní dobrodružství. Dalším je Bumblebee, vlastní film vůbec nejoblíbenějšího

36

Protože je syn poměrně sečtělý, ještě před svátky budeme muset vyrazit na adaptaci fantasy Smrtelné stroje, což je první díl ságy, pod kterou je podepsaný tvůrce Pána prstenů a Hobita Peter Jackson. Transformera (to jsou roboti z vesmíru, kteří se na Zemi maskují jako auta, v případě Bumblebeeho je to hodně jetý Volkswagen Brouk). A protože je syn poměrně sečtělý, ještě před svátky budeme muset vyrazit na adaptaci fantasy Smrtelné stroje, což je první díl ságy, pod kterou je podepsaný tvůrce Pána prstenů a Hobita Peter Jackson. Jiné doporučení asi není potřeba. I dcera má tři tipy. Nestydím se za to, že do ní odmalička vtloukám filmovou klasiku, takže Mary Poppins s Julií Andrews zná skoro nazpaměť a remake s Emily

V dobrodružném fantasy Bumblebee, jenž má premiéru 20. 12., hraje kromě Bumblebeeho i hvězdička Hailee Steinfeld. Foto: CinemArt

Blunt v roli kouzelné a okouzlující chůvy je proto tak trochu povinnost. Sněhová královna: V zemi zrcadel je klasický zimní animáč inspirovaný Andersenem, vizuálně dokonalý kýč jako bič plný roztomilých zvířátek a srdnatých hrdinů, ale co byste pro rozzářená dívčí očka neudělali. Abych její estetické cítění trochu zkalibroval, vezmu ji taky na rozkošnou francouzskou komedii Vánoce a spol., která uličnicky a s nadhledem popisuje Santův strastiplný výlet na Zemi ve snaze zachránit ochořelé vánoční skřítky. Abych byl upřímný, byť mám filmy rád, jsem jen člověk a je dost možné, že po téhle náloži začnu být trochu protivánočně naladěný, cynický a budu alespoň doma vyžadovat audiovizuální klid. I když ty Tři oříšky pro Popelku a Lásku nebeskou si i přesto dát musím. Jako každý rok.

Pavel Novák filmový distributor, CinemArt


DO KINA ZIMNÍ FILMOVÁ NABÍDKA (NEJEN) PRO DĚTI

AQUAMAN – HRDINA Z DC COMICS Marvel letos válcoval kina pěti supehrdinskými tituly. Prostor měl Black Panther, Deadpool, Ant-Man i antihrdina Venom, zatímco spektákl Avengers bujel rozmáchlým marvelovským světem. Prosinec však patří konkurenci – společnosti DC Comics a jejímu superhrdinovi. Do kin vstupuje Aquaman.

Každý měsíc se v kinech uvádí obvykle dva filmy určené dětskému obecenstvu anebo, což je skoro totéž, dva rodinné filmy. Výjimkou z pravidla bývá prosinec. Letošní prosincová nabídka obsáhne, přihlédneme-li i ke snímkům premiérovaným těsně na konci listopadu, dokonce šest filmů. Vedle titulů ze Švédska (Gordon a Paddy), z Francie (Asterix a tajemství kouzelného lektvaru) a z Ruska (Sněhová královna v zemi zrcadel) se v kinech objeví i tři české rodinné snímky: Večerníčkové pásmo Pat a Mat: Zimní radovánky představí další katastrofy ze života dvojice nešikovných kutilů, ať už budou uklízet sníh anebo stavět saunu. Po politické pohádce pro dospělé (Prezident Blaník) natočil Marek Najbrt celovečerní pohádku pro děti Čertí brko o hříšné obci Pytlov, kde přestane fungovat kouzelné brko zapisující hříchy místních. Večerníček Mimi & Líza: Záhada vánočního světla vypráví o dvou kamarádkách – „jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán“. K večerníčkovým epizodám přibyl nový, půlhodinový díl. (mh)

Pat a Mat: Zimní radovánky r. Marek Beneš ČR 2018 Bioscop Čertí Brko r. Marek Najbrt ČR/SR 2018 Falcon Mimi & Líza: Záhada vánočního světla r. Ivana Šebestová a Katarína Kerekesová SR/ČR 2018 CinemArt

ASIJSKÉ FILMY NA LEITNERCE Ve dnech od 12. do 16. prosince proběhne v Klubu Leitnerka 2. ročník brněnského filmového festivalu Kino Asia, věnovaný tématu Na oltářích předků. Během pěti dnů představí ve dvou sálech celkem dvanáct filmových bloků o rodině, předcích, stáří a minulosti, ale také umírání a trvání. V poměrně pestré nabídce hraných filmů, dokumentů, animované tvorby a experimentů by určitě neměl zapadnout drsný dobový dokumentární film z Japonska Hirošima (1953) od Hidea Sekigawy, ale ani koprodukční titul Act of Killing (do češtiny někdy překládaný jako Způsob zabíjení), což je pozoruhodná reflexe vracející se s odstupem k masakrům v Indonésii, kde bylo v 60. letech vyvražděno na milion lidí – údajných komunistů, etnických Číňanů a intelektuálů. Festival nejenže rozšiřuje povědomí o současném čínském dokumentu, ale je též jedinečnou příležitostí k seznámení se s kreslenými snímky od výtvarníka a animátora Lei Lei. Do asijské kultury zve festival i každodenními gastrospecialitami z Číny, Japonska, Bhútánu, Koreje a Vietnamu. (red)

Výjev z japonské bizarní komedie Big Man Japan. Foto: Magnolia Pictures

12–16/12 Kino Asia Klub Leitnerova Leitnerova 2, Brno www.kinoasia.cz

Na první pohled se může zdát, že se poetika DC Comics a Marvelu od sebe neliší. Ale přesto – DC si dává záležet na temnějším vizuálu a pochmurnější atmosféře. Proto neváhá sáhnout po režisérech s reputací autorských tvůrců s citem pro brutalitu, kteří se vynořili z vod nezávislé či nízkorozpočtové žánrové produkce. Po Nolanovi (Temný rytíř), Snyderovi (Muž z oceli, Liga spravedlnosti) a Patty Jenkinsové (Wonder Woman) dostal příležitost James Wan a jeho tým (Saw, V zajetí démonů), který se musel invenčně poprat s klišé dvou bratrů bojujících o trůn, zatímco světu hrozí zkáza. Aquaman alias Arthur Curry (Jason Momoa) je tedy vystaven porovnávání s Thórem či Black Pantherem, kteří, aby zachránili Zemi, se museli chopit vlády. (mh)

13/12

od Aquaman r. James Wan USA 2018 Vertical Ent.

37


DO KINA

FILMOVÉ PREMIÉRY PROSINEC 2018 6. 12. Doktor Martin: Záhada v Beskydech (ČR 2018, r. Petr Zahrádka, 90 min.)

Gordon a Paddy (Švédsko 2017, r. Linda Hambäck, 62 min.)

Mimi & Líza: Záhada vánočního světla (SR/ČR 2018, r. Ivana Šebestová a Katarína Kerekesová, 65 min.)

Smrtelné stroje (Nový Zéland/USA 2018, r. Christian Rivers, 128 min.)

Ve spárech ďábla (USA 2018, r. Diederik van Rooijen, 86 min.)

Záhada Silver Lake (USA 2018, r. David Robert Mitchell, 139 min.)

Útěk (Polsko/ČR/Švédsko 2018, r. Agnieszka Smoczyńska, 103 min.)

9. 12. Black Sabbath (Velká Británie 2017, r. Dick Carruthers, 120 min.)

ZÁHADA SILVER LAKE Silver Lake je čtvrť v Los Angeles v blízkosti Hollywoodu, vystavěná okolo stejnojmenné vodní nádrže. Tady natáčel v němé éře kinematografie westerny herec Tom Mix, postavil si zde filmové studio Walt Disney a čtvrť také bývala, zvlášť v 70. letech, silně spjatá s homosexuální komunitou. Právě sem, do čtvrti se spletitou a pestrou kulturní historií, situoval režisér a scenárista David Robert Mitchell (Neutečeš) osobní poctu současnému i klasickému Hollywoodu – a nejen jim. Hlavní hrdina, třiatřicetiletý Sam, je voyeur a šmíruje sousedku u bazénu. Další den zjistí, že mladá žena zmizela. Proto se promění v amatérského detektiva a jeho pátrání po ženě se stává halucinačně zlomyslným i zábavným tripem, který leckde ambivalentně připomene Davida Lynche (Mullholand Drive), Davida Cronenberga a jeho Mapy ke hvězdám, případně kultovní snímek Big Lebowski od bratří Coenů. Ač Mitchel odkazuje na filmaře, jejichž dílo je fascinované americkou filmovou tradicí a tepe postmodernou, má svůj vlastní styl. (mh)

13. 12.

6/12

od Záhada Silver Lake r. David Robert Mitchell USA 2018 Film Europe

Aquaman (USA 2018, r. James Wan, 143 min.)

Spider-Man: Paralelní světy (USA 2018, r. Bob Persichetti a Peter Ramsey a Rodney Rothman, 100 min.)

Vánoce a spol. (Francie 2017, r. Alain Chabat, 99 min.)

20. 12. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Francie 2018, r. Alexandre Astier, Louis Clichy, 105 min.)

Bumblebee (USA 2018, r. Travis Knight, 110 min.)

Mary Poppins se vrací (USA 2018, r. Rob Marshall, 100 min.)

27. 12. Sněhová královna v zemi zrcadel (Rusko 2018, r. Robert Lence a Alexej Cicilin, 80 min.)

The Silence (USA/Německo 2018, r. John R. Leonetti, 90 min.)

Utop se, nebo plav (Francie 2018, r. Gilles Lellouche, 122 min.)

Znovu ve hře (USA 2018, r. Peter Segal, 98 min.)

31. 12. The Doors: Live at the Bowl ‚68 (USA 2012, r. Ray Manzarek, 75 min.)

38

ÚTĚK Čtyřicetiletá Alicja trpící ztrátou paměti je objevena na varšavském hlavním nádraží. Díky televiznímu pořadu ženu pozná její rodina. Alicja, jejíž pravé jméno je Kinga, se vrací ke svým blízkým – a přesto cizím lidem. Polské psychologické drama inspirované skutečnými událostmi o paměti a identitě. Ženino setkání se zapomenutou či vytěsněnou minulostí otevírá vějíř témat, které se týkají lidské svobody, individuality, role ve společnosti (a v rodině) a jejich konfrontace z dvouletého odstupu. Alicja (v hlavní roli scenáristka Gabriela Muskała) se ocitá v prostředí, kterému přestala rozumět a postupně odhaluje, co způsobilo vytěsnění vzpomínek a její útěk od rodiny. Druhý film režisérky Agnieszky Smoczyńské (Vábení sirén) byl uveden ve vedlejší sekci v Cannes. Smoczyńska náleží do skupiny pozoruhodných současných polských filmařek s vysokým festivalovým kreditem – jejími generačními souputnicemi jsou např. Małgorzata Szumowska (Tvář), Katarzyna Rosłaniec (Bejby Blues) či Anna Kazejak-Dawid (Slib). (mh)

6/12

od Útěk r. Agnieszka Smoczynska Polsko/ČR/Švédsko 2018 Pilot Film


Kudrnovské cestovatelské večery Každé úterý v 18:30 v Café Práh BRNO – Vaňkovka vstupné na promítání je dobrovolné

aktuální program i s anotacemi na: inzerce

kudrna.cz/promitaniBrno 39


40

inzerce


DECEMBER 2018

Photo: Pocket media/Monika Hlaváčová

41

WHERE IN BRNO IN OCTOBER

44

CITY CENTER MAP BRNO 2018

46

TIPS CULTURE, SPORT, EDUCATION

41


CHRISTMAS TIME, MISTLETOE AND HOT FRUITY BOOZE Really, the first two weeks of December are fantastic in Brno: the decorations are up, the lights are on, the children are ringing the bell in the square, and there is hot fruity booze everywhere. The second two weeks of December get a bit more hectic, but they are still great. The month of December is when Brno let’s you know that it has become something special. The four main central squares, Moravské, Svobody, Dominkanské and Zelný Trh will be jammed with food, gift ideas, mulled wine and happy people. Náměstí Svobody will have the big igloo up, do make sure you try out the unique local speciality, Turbomošt. The market on Dominkanské is supposed to be more relaxed, family-friendly and foody, with lots of international street food on offer. Zelný trh will have the more traditional crafts and gift ideas and Moravské will have funky concerts and the Ferris wheel. There is so much to do – did I mention hot fruity booze? Brno is a UNESCO city of music, the only Czech city to be awarded this honour and as if to prove it, our favourite Brno music

42

Náměstí Svobody will have the big igloo up, do make sure you try out the unique local speciality, Turbomošt. The market on Dominkanské is supposed to be more relaxed, familyfriendly and foody, with lots of international street food on offer. venue, Kabinet Muz, won the prestigious Czech music venue of the year award. This is largely down to the hard work of the promoters at Kabinet, Tom and Slowča. Do pop in and check out some of their awesome line up for December. The highlight for me, are Midi Lidi on the 19th and 20th of December for their traditional Christmas double bill. There are lots of other exciting venues in Brno, of course, Fléda, Desert, Vibe, Sono, Bajkazyl, Melodka, Stara Pekarna, Praha

Photo: VISUALOVE/Michal Okleštěk a Jan Machát

v Brně – and December’s dance card is full! My choice for December are flamboyant, Moravian, indie rockers, 3+, with the experimental post-rock supergroup, Sounds of Occupation, at Desert (Rooseveltova) on the 14th of December. And for something a little bit different, check out Ventolin at Vibe Club on the 21st of December. If you haven’t seen Ventolin yet, give it some youtube and see what all the fuss is about.

Robin Smith editor Where in Brno


WHERE IN BRNO TO ALL THE BRITS IN BRNO: GET READY FOR BREXIT

READING CZECH BOOKS IN ENGLISH? YES, YOU CAN

No matter how unlikely or likely a nodeal exit appears right now (or what the content of such a deal would be), both the British and the Czech governments agree that it’s a good idea to get your residence card sorted before the transition period ends, or even better before March 2019. Right now, you are not obliged to have a residency card issued – as an EU citizen, it is an option that you can take but you are not required to. However, the Czech government recommends doing so in order to prevent administrative difficulties in the future. The card (either temporary or permanent, if you have stayed for more than five years) is an easily-obtained proof that you will have stayed in the Czech Republic before March 2019. Without the card, it will be significantly more difficult to prove the same after Brexit goes through. Obtaining one’s card is a simple thing. And it is for free. All it takes is about two visits to the Immigration office. Go to the Brno Expat Centre’s website for a step by step guide now and have it sorted before the Immigration Office gets swamped with your countrymen!

Photo: Pocket media

Saturnin by Zdeněk Jirotka

Marie Lungová Brno Expat Centre

CZECH RETRO CHRISTMAS PARTY As every year, the Brno Expat Centre team would like to invite every expat to an informal, cosy evening get-together in the Christmas mood. This time, we are preparing a brief exploratory journey back in time. We’d like to illustrate what Czech (and Slovak) Christmases looked like in the notso-distant past of the previous regime. For some of us who remember it as children, those were happy times spent in a large family circle with toys and sweets. Only the adults knew the downsides of hunting for presents that were hard to find, or standing in a long queue for oranges, bananas or tangerines. But – in this Christmas season, let’s just recall the good side of things! You can look forward to traditional Czech Christmas sweets and drinks (you are welcome to bring some samples of your national Christmas sweets to share, too), kid’s corner and a photo corner with quirky Czech retro accessories for some crazy pics! The Brno Expat Centre is more than just a public office. We’re here for you and we’d like to meet you. See you there and have a lovely Christmas!

Photo: Pocket media

What are an expat’s options when it comes to Czech literature? There’s more of them every year. Karolinum Press, part of the Charles University in Prague, cultivates contemporary translations of influential literary works into English. These books had not been previously available to global readership due to censorship or the effects of Cold War. In Brno, Pálava Publishing has brought out four titles of contemporary Czech authors.. Books by Vladislav Vančura (Rozmarné léto, Summer of Caprice), Zdeněk Jirotka (Saturnin), or Karel Poláček (Bylo nás pět, We Were a Handful) might not sound familiar to you, but ask any of your Czech friends: they will know them. If you want to get a taste of Czech literature style, any of these would be a good place to start. At the Brno Expat Centre, we have a few of these Czech literary works as well as books on the Czech Republic and Brno. If you’d like to borrow one, just pay us a visit. Or you can find more information on czechlit.cz

13/12

Café Flexaret Kopečná 21, Brno brnoexpatcentre.cz

This page was created in cooperation with the

43


2

ro Baye

1

3

4

Bo

ská tlář Ko

tan á ick

č Tu

park Lužánk

va ko

A

va ešo Bur

Konečného nám.

cká

ick

Čápkova

va ico

ova Jirásk

10

va no

ováka Arne N

ova Jirásk

Slo vák ova

a ov

nic

í

Obilní tr

Úvoz

ap

íČ pků

u Ko

o

Ja

Moravské nám.

se

lsk

á

ovo otín Žer nám.

Bří

h

Ča

9

eta

Sm

Gorkéh

Údolní

Údolní

oln

í

ov a

2

eti č

reš

ko va

Úd 6

Morav ní

nič

í

Sol

u Jak

ova

í Husova

ova Pellic

Náměstí Svobody

3

1

Úvoz

6

9

Ja

4

Rašín

ská

4

Besedn

1

m.

á ské n

3

1

Če

Zahrádky

ova

o déh Tvr

3

a Joštov

nám.

oln

azd Gor

D

ského Komen

Ma

o Tvrdéh

Zachova

5

Česká

Úd Vš

Lidická

k Pe

o

A

Sm

á sk

n áre

Gorkéh

n nto

ř ve Ve

va Čápko

ká íns

a ov

n eta

bs ká

va Jirásko

á

un Ko

S

sad

ův

š Tyr

hra

Úvoz

va Stojano

tan

ří ve Ve

tan me

Jana U

a Grohov

C

sk á

a ov

ká ols ok

S

va Groho

lář

Bo

S

B

e Lužán

Cih

ká ols ok

Běhounsk á

ova bk

Ry

5

3

Špilberk

čn me

5

á ick

é

ikánsk Domin ám. n 4

Pivovarská

ná ova

Pellicova

Sladová

Sch

8

Fakultní nemocnice U svaté Anny

Leitnerova

í avn

Annenská

t 44 Výs

o dlov Mennám

rou t 6

kov á ká trs Pe

Jircháře

1

Kop eč

Vodní

nick

Zelný trh

6 8 7

č Kope

in

Hl

10

ká Starobrněns Pe

Bisk ups ká

2

F

Šilingrovo nám.

Pekařská

Úvoz

Pivovar Starobrno

ky

2

Do

Zahrádky

á

ská án nik i m

7

Rad

Zahrádky

á nsk Pa

ejní Muz

Husova

E

K


6

11

Ž

í opoln Čern

5

7

12

INFORMAČNÍ CENTRUM | INFOCENTRE

tov a er He lf

á

VÝZNAMNÁ MÍSTA | TOP PLACES OF INTEREST Ju

v slá go

olní

Drobného

a Kunzov

Fakultní nemocnice Dětská nemocnice

olní

Černop

va ubo Tra

é kov

orá

H M.

Přadlácká

Hilleho

á sk

třída Kpt. Jaroše

á

ové rák

GALERIE | MUSEUM AND GALLERY

Příkop

islav

Brat

ská

Soudní

Ko liš

1 Dům umění města Brna | Brno House of Arts 2 Mendelovo muzeum | Mendel Museum 3 Místodržitelský palác | MG, Governor‘s Palace (Moravská galerie v Brně | The Moravian Gallery in Brno) 4 Pražákův palác | Pražák Palace (Moravská galerie v Brně Cejl| The Moravian Gallery in Brno) 5 Uměleckoprůmyslové muzeum | Museum of Applied Arts (Moravská galerie v Brně | The Moravian Gallery in Brno) 6 Moravské zemské muzeum | Moravian Museum in Brno 7 Biskupský dvůr | Bishop‘s Court (Moravské zemské muzeum | Moravian Museum in Brno) 8 Dietrichsteinský palác | Dietrichstein Palace (Moravské zemské muzeum | Moravian Museum in Brno) 9 Palác šlechtičen | Palace of Noble Ladies (Moravské zemské muzeum | Moravian Museum in Brno) 10 Památník L. Janáčka | L. Janáček Memorial (Moravské zemské muzeum | Moravian Museum in Brno)

Stará

Příční

Ho M.

Hvězdová

k Francouzs

3

Kör va nero

vská ratisla

B

7

Ro os

Cejl

dla

Ra

eve ltov a

s

ká uits

Jez

ka

itál

Ben ešov Auto a bus Benoevé nádra šova ží

á á

Čec hy

Cyri lská

ská

Spálená

ňská

ánsk

Mlýn

Štěp

Dornych

vní Hladraží ná

KOSTEL A KATEDRÁLA | CHURCH AND CATHEDRAL 1 Katedrála sv. Petra a Pavla | Cathedral of St. Peter and Paul 2 Kostel J. A. Komenského – Červený kostel | Jan Amos Comenius Church – Red Church 3 Kostel sv. Jakuba | Church of St James 4 Kostel sv. Michala | Church of St. Michael 5 Kostel sv. Tomáše | Church of St Thomas 6 Pravoslavný chrám sv. Václava | Orthodox Church Křenová of St. Wenceslas 7 Minoritský klášter / kostel sv. Janů | Minorite Monastery / Church of St. Johns 8 Augustiniánské opatství na Starém Brně | Augustinian Abbey in Old Brno

Koželužská

Křenová Rumiště

žní

dra

tálk a Špi

ská Nov obra n

sepní

nská

4

ty

á Podn

Koliště

Baš

Vlhká

fská

Skořepka

ká Josefs

Ka

1 Divadlo Bolka Polívky | Bolek Polívka Theatre 2 Divadlo na Orlí | Orlí Street Theatre 3 Divadlo Radost | Radost Theatre Brno 4 Divadlo Reduta | Reduta Theatre sepní 5 HaDivadlo Theatre Podn| áHaDivadlo 6 Husa na provázku | Theatre Husa na provázku 7 Janáčkovo divadlo | Janáček Theatre 8 Mahenovo divadlo | Mahen Theatre Stav ební Brno | Brno City Theatre 9 Městské divadlo

Masná

Vachova

a Sukov

Měnínská

4

. ké nám pucíns

Vlh

Or

Jose

va yko

Františká

ářská

Květin

ká rits

no

Mi

sar

ý

DIVADLO | THEATRE

8

Ma í

Orl

iš Kol

á 2

7

ho

lni ade Div

vsk što Po

Malinovské nám.

5

2

1 8

Šp

r tova Moza

Kozí

em

Kobližná

ská Ján

adl div

a ltov eve

á

Za os Ro

kova Dvořá

9

Špitálka

jl Ce

ská

Jezuit

akubské nám.

Přadlácká

Kudelova

třída Kpt. Jaroše

1 Besední dům – Filharmonie | Philharmonic Orchestra ové 2 Labyrint pod Zelným trhem | Labyrinth rák o H M. (Brněnské podzemí | Brno Underground) 3 Mincmistrovský sklep | Mint Master’s Cellar (Brněnské podzemí | Brno Underground) 4 Kostnice u sv. Jakuba | Ossuary (Brněnské podzemí | Brno Underground) 5 Brněnský orloj | Brno Clock Sculpture 6 Hrad Špilberk | Špilberk Castle Francouzská 7 Katedrála sv. Petra a Pavla | Cathedral of St. Peter and Paul Francouzská 8 Měnínská brána – muzeum hraček | The Měnín Gate – Toy Museum 9 Protiatomový kryt 10-Z | 10-Z Bunker á Town Hall 10 Stará radnice Old Spolk| ov 11 Vila Löw-Beer | Villa Löw-Beer 12 Vila Tugendhat | Villa Tugendhat

Cejl

íka

Sl ep

Slav

Černop

nína

ská

ova blík

Ho

TO JE BRNO, Panenská 1 Pod Krokodýlem, Radnická 8 Špilberk, Špilberk 1 Nádraží, Hlavní nádraží, Nádražní 1

áv osl

Anto

Durďákova

á

k Lužánec

1 2 3 4

Jug

ky

45


Photo: Národní divadlo Brno

Photo: Dům umění města Brna

Photo: Kino Asia

THE NUTCRACKER

IMAGE OF A WOMAN

ASIAN MOVIES

„Considered as a classic, this ballet by Tchaikovsky has seen many changes since its premiere in 1892, yet its popularity still grows. The Nutcracker, created by the Canadian choreographer Fernand Nault in 1964 and scheduled to be staged in the Brno National Theatre, presents a fresh rhythm, grandiose stage settings and costume design along with performers from the National Theatre, Brno Dance Conservatory and V. Psota Ballet School. www.ndb.cz

Feminist Avant-garde, an international group exhibition, will present outstanding works by female artists, focusing on feminist topics. A preview will take place in the House of Arts on December 11. Started in Brussels in 2014, the travelling exhibition will have its last stop in Brno, where it will be accompanied with a conference on the generational approaches to feminism and artistic production in the CR and abroad. www.dum-umeni.cz

Taking place from Dec. 12 to 16 at Leitnerka Club, the 2nd year of the Cinema Asia Film Festival presents a total of 12 film blocks focusing on family, ancestors, old age and the past, as well as death and perseverance. The wide range of feature films, documentaries and animated production includes a Japanese documentary - Hiroshima (1953), directed by Hideo Sekigawa, Act of Killing, based on the Indonesian massacres, and much more. www.kinoasia.cz

Photo: Pocket media/Roman Prachař

Photo: NC Královo Pole

Photo: Dům umění města Brna

CHRISTMAS AT THE ZOO

CHARITY IN BRNO

HUGO TÁBORSKÝ EXHIBITION

Traditionally, on Christmas Eve a farmer would serve some special treats to his animals. But what about zoo animals? Do they get any goodies? As the Brno Zoological Garden will be open on Christmas Eve from 9 a.m. to 2 p.m. you can come and see for yourselves. More details including the feeding times of specific animals will be posted on the website or be available during the visit.

Advent and Christmas time in Brno is traditionally connected with charitable activities organised by the Brno Diocesan Charity. The trees of fulfilled wishes aim at helping children and mums in a difficult situation as well as seniors from sheltered accommodation. The trees will appear in Na Orlí Gallery, Královo Pole Shopping Centre and Česká spořitelna in Jánská Street. The Three Kings’ charity appeal starts on January 2, 2019. www.dchb.charita.cz

Famed for his avant-garde photographs, the Brno artist Hugo Táborský also concentrated on freestyle painting in the 1930s. Visitors to the House of Arts will be able to explore his lesser-known artwork until March 3 next year. Hugo Táborský was a photographer and a protagonist of the modernist typography movement. His artwork consists of series of abstract compositions, which are remarkable even in an international context. www.dum-umeni.cz

www.zoobrno.cz

46


TIPS

CHRISTMAS MARKETS AT OUR NEIGHBOURS’

CHRISTMAS CHOIR CONCERT AND NEW YEAR WITH DVOŘÁK

If you think Christmas markets in Brno can’t surprise you any longer, you visited Olomouc last year and Prague is a bit too far, then Christmas markets in Vienna or Bratislava are the best choice for you! Both destinations can be easily reached from Brno by train in less than 90 minutes and the service runs almost every hour.

On December 25, the Cathedral of St. Peter and Paul will stage the traditional Christmas concert of Kantiléna and Kantilénka choirs under the baton of conductors Michael Jančík and Jakub Klecker. Kantiléna, a 150-member children and youth choir attached to the Brno Philharmonic Orchestra, cooperates with leading artists, conductors, orchestras and contemporary composers. The annual Christmas concert will present Czech and international carols and pastorals. New Year’s Day concerts will also be held at The Babylon Cultural Centre. In the afternoon and evening the orchestra will play pieces by Antonín Dvořák, Nikolai Rimsky-Korsakov, Franz von Suppé and Jacques Offenbach. Brno Philharmonic Orchestra will welcome 2019 under the baton of Robert Kružík. On January 1 from 16.30, there will be a New Year’s Concert of Spiritual Music in the Cathedral of St. Peter and Paul with soloist Jan Šťáva and organist Petr Kolař. (ed)

Photo: Filharmonie Brno

25/12 and 1/1

Traditional Christmas Concert of Kantiléna and Kantilénka New Year’s Concerts Cathedral of St. Peter and Paul Babylon Cultural Centre – Stadion Hall filharmonie-brno.cz

Photo: Pocket media

BRNO DAILY HIGHLIGHTS Flights from Brno-Tuřany to MilanBergamo will fly twice a week from this October. From next Spring, a new connection to Berlin will be in operation. The low-cost airline Ryanair has announced a new route from Brno-Tuřany to Berlin-Schönefeld from April 2019, as part of their Summer 2019 schedule. The new route will be a twice-weekly service. The Czech Statistical Office has reported a record number of tourists in South Moravia. According to the latest data from the Czech Statistical Office, in the third quarter of 2018 accommodation facilities in the South Moravian Region hosted 788,000 guests, who spent over 1.83 million nights here altogether. Foreign clients accounted for 31% of the total number of guests. The city architect’s office has announced an open international competition to create a new smart design for the Špitálka district. A part of the currently disused complex of the local heating plant is to be transformed into one of the most modern districts in Brno. The future Špitálka district is expected to provide housing, services, and new job opportunities. Read more every day on brnodaily.cz. Brno Daily - Brno’s Online News in English.

BRNODaily Photo: Casadei Graphics

In Vienna Christmas World awaits you on City Hall Square. A total of 150 stalls offer Christmas gifts and handcrafted items as well as an abundance of local food and sweets and various drinks to keep out the cold. If you want a little exercise, you can try the beautiful 3,000 m2 ice skating rink situated in the Park The Slovak capital holds Christmas markets at several sites. While listening to folk music you can admire the local Nativity Scene. The stalls sell not only souvenirs and Christmas items but also local specialties. To make sure your head doesn’t spin too much after sipping punch, mulled wine or hot mead, you can treat yourselves to favourite dishes of Bratislava folk such as special pancakes, roast beef and goose delicacies. You will need skates here too - an ice rink on Hviezdoslavovo Square is in operation from November 17. (ed)

Old Town Christmas Markets www.visitbratislava.com Kateřina Kukrechtová Brno Daily

Vienna Christmas World at Rathausplatz evants.wien.info

47


48ZA KNIHAMI ZVE ZDEŇKA ONDRÁŠKOVÁ Krásný barevný podzim je za námi a před námi období, které jedni milují a druzí z duše nenávidí. Ano, řeč je o Vánocích. Do které skupiny patříte vy? Já jsem dlouhou dobu patřila do té druhé kategorie a přežít ony „svátky klidu a míru“ mi dlouhou dobu pomáhaly hlavně knihy. Na vánoční odpočinek se i letos už těším, zapálím si svíčky, uvařím si litr šípkového čaje a zalezu si s knížkou pod deku (ve stylu všude skloňovaného modrobílého hygge). Letošní podzim byl hodně pracovní, s módní pekelnicí Adou Bartlovou jsme dokončovaly její knihu Vše, co jste chtěli vědět o módě, která se, myslím, opravdu povedla. Velmi se také těším, až se začtu do nové knihy Kateřiny Dubské Z kopce do kopce, a po ní už na nočním stolku čeká román o femme fatale Almě Mahlerové s výmluvným názvem Extáze. Knihy o výjimečných ženách mám velmi ráda, jednou z mých nejoblíbenějších je netradičně zpracovaný příběh o životě Marie Magdaleny Očekávaná od Kathleen McGowanové, kterou jsem právě dočetla už potřetí, a i další dva díly této skvělé trilogie – Kniha Lásky

50

A jelikož vtipu a nadhledu není nikdy dost, obzvlášť pokud jste matka pracující na plný úvazek, nemůžu se dočkat, až se začtu do českého vydání knihy francouzské blogerky a ilustrátorky Nathalie Jomardové, jejíž humorné obrázky ze života matky obletěly celý svět. a Princ básník – rozhodně stojí za to. Velmi mě oslovila také útlá kniha Martina Selnera Autismus & Chardonnay, vycházející ze stejnojmenného blogu a s nadhledem (mnohdy asi velmi těžce získaným) líčící každodenní situace v domově pro osoby s poruchou autistického spektra. Jedním z mých nejoblíbenějších spisovatelů je Romain Gary, jehož život sám by

Krátké prosincové dny jsou ideální pro odpočinek s oblíbeným čtením. Foto: Nakladatelství JOTA

vydal na několik románů. Jeho Příslib úsvitu anebo pod pseudonymem Émile Ajar vydaný Život před sebou mě vždy pohladí po duši. A protože mám slabost pro vše francouzské, velmi se těším, až v češtině vyjde i prvotina Juliena Nuzza, thrillery Karine Giebelové a Život elfů, nová kniha Muriel Barberyové, autorky S elegancí ježka. A jelikož vtipu a nadhledu není nikdy dost, obzvlášť pokud jste matka pracující na plný úvazek, nemůžu se dočkat, až se začtu do českého vydání knihy francouzské blogerky a ilustrátorky Nathalie Jomardové, jejíž humorné obrázky ze života matky obletěly celý svět. A nakonec musím zmínit také brněnského publicistu, reklamního textaře a stand-up komika Pavla Tomeše, jehož audioknihu Tohle si poslechni „točíme“ v autě pořád dokola – i mé děti už znají některé pasáže zpaměti a recitují je společně s autorem.

Zdeňka Ondrášková redaktorka Nakladatelství JOTA


ZA KNIHOU DIÁŘ 1 000 STATEČNÝCH, BUĎTE STATEČNÍ I VY!

CO SE ŘÍKÁ V BRNĚ…

Diář 1 000 statečných pro rok 2019 je svým obsahem i posláním jedinečný. Zahrnuje mnoho inspirativních příspěvků různých osobností z našeho kulturního a společenského prostředí, ale i osob neznámých, zdánlivě obyčejných. Všechny spojuje jedno: jsou jedním z tisíce statečných. A svými příspěvky vás budou po celý rok bavit a inspirovat. Inspirovat k touze jít dál, chtít víc, umět otevřít své srdce. Těšte se na Jiřího Kolbabu, Miroslava Bobka, Lenku Klicperovou, Dana Přibáně, Petra Horkého, Miroslava Náplavu, Viet Anh Doana a mnoho dalších. Projekt 1 000 statečných vznikl v roce 2012. Všechny finanční prostředky získané ze sbírky putují na optimalizující studie v oboru dětské onkologie a hematologie, realizované v rámci nadace Národ dětem, již založil profesor Josef Koutecký. Tyto studie nejvíce pomohly v léčbě dětských nádorů. Projekt je plně nezávislým zdrojem financování a výsledky výzkumu mají mezinárodní přesah. Stát se jedním z 1 000 statečných může kdokoliv, stačí zadat pravidelnou platbu v minimální hodnotě nebo jinak podpořit aktivity projektu.

NÁMĚSTÍ Brněnské Vánoce jsou stále oblíbenější akcí. O tom, že je místní i turisté zbožňují, svědčí i fakt, že je letos prodloužili, a tak bude možné se až do 28. prosince tlačit v davech u stánků nabízejících vánoční dárky, prokřehlými prsty svírat horké nápoje, které mnohdy končí na vlastních i cizích kabátech (s oblibou zejména ty červené nápoje), a taky v třeskuté zimě donekonečna postávat před dřevěným betlémem a počítat, která ta ovce nebo kráva je letos v betlémě nová.

Diář 1 000 statečných Nakladatelství JOTA www.jota.cz

Foto: VISUALOVE/Michal Okleštěk, Jan Machát

BONVIVÁN BOHUSLAV KILIAN

Od 23. listopadu si lidé krátí předvánoční čas na čtyřech hlavních brněnských náměstích – náměstí Svobody, Moravském náměstí, Zelném trhu a Dominikánském náměstí, slangově Svoboďáku, Moraváku, Zelňáku a… Dominikáku? Domiňáku? Dominičáku? Domáku? Pro Dominikánské náměstí se zatím žádný jednoslovný název nevžil, což může být jednak vzhledem k slovotvorným překážkám nebo vzhledem k tomu, že Dominikánské náměstí mělo doposud funkci parkoviště (samozřejmě s výjimkou prosince). A protože Brňané na toto náměstí běžně nechodí ani za kulturou, ani za nákupy a že si tam nedávají pravidelně sraz, nemají potřebu vytvořit mu jednoslovný slangový název. Díky zrušeným parkovacím místům a zasazeným stromům se to třeba změní. A pokud by Dominikák a jiné varianty názvu nevyhovovaly, mohou se Brňané inspirovat názvem, který neslo Dominikánské náměstí od 14. století až do druhé poloviny 19. století: Rybný trh. Tak co? Sejdeme se v prosinci na Rybáku?

V rámci 100. výročí vzniku Československé republiky vydalo brněnské Nakladatelství Legraf knihu Bonviván Bohuslav Kilian. Historik Miroslav Jeřábek vytvořil poutavou biografii právníka, vydavatele společensko-uměleckých revue a strýce Bohumila Hrabala. Kniha přináší podrobnou sondu do života Kilianovy rodiny, kterou česká veřejnost zná pouze částečně a zprostředkovaně z filmu Postřižiny. Prostřednictvím Bohuslava a jeho sestry Marie se seznamujeme s životem a studiem mladých lidí na sklonku Rakouska-Uherska. V kapitolách o Kilianem redigovaných společenských revuích nacházíme často neznámé okolnosti dění uvnitř vydavatelské sféry i informace o spolupráci s evropsky významnými umělci, např. s K. Čapkem, V. Nezvalem, bratry Mannovými nebo J. Rothem. Kilian, jenž ve svých časopisech propagoval moderní funkcionalistickou architekturu, byl dynamickou osobností, svým charismatem i espritem ovlivnil literární tvorbu svého synovce B. Hrabala. Atraktivitu knihy zvyšuje i více než 160 převážně nepublikovaných fotografií, obálek dobových časopisů a barevných reprodukcí. Součástí titulu je také velkoformátová mapa Velkého Brna z roku 1925. (red)

Bonviván Bohuslav Kilian Miroslav Jeřábek Nakladatelství Legraf www.legraf.cz

Zuzana Děngeová editorka KAMu

51


ZA KNIHOU

MODRÁ

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL

POSLEDNÍ DNY JACKA SPARKSE

Maja Lunde Maja Lunde uchvátila čtenáře románem Historie včel a nyní je zpět s dalším strhujícím příběhem, který tentokrát pojednává o vodě, nejdůležitější součásti života na Zemi. Rok 2017: Signe táhne na sedmdesát, ale přesto se vydává na riskantní cestu přes oceán, aby stanula tváří v tvář muži, jehož kdysi milovala. 2041: David se cítí příliš mladý na to, aby byl otcem. Je však nucen prchat se svou malou dcerou přes vyprahlou Evropu, kde již není dostatek vody pro všechny. Jak jejich příběhy dopadnou? www.knihydobrovsky.cz

Jonathan Maberry, George R. Romero V roce 1968 svět objevil zcela nový druh teroru – díky debutovému filmu George A. Romera Noc oživlých mrtvol. Právě zemřelí vstávali a napadali živé. Bylo to něco nového a děsivého. Od té doby se zombie rozšířily do všech odvětví kultury. Všechno to začalo jedné strašlivé noci na opuštěném statku… Antologie Noc oživlých mrtvol se vrací právě k této noci. Jonathan Maberry společně s Georgem A. Romerem dali dohromady zcela nové povídky, které se odehrávají během 48 hodin následujících po oné první noci. www.knihydobrovsky.cz

Jason Arnopp V roce 2014 Jack, kontroverzní popkulturní novinář, zemřel za záhadných okolností a jeho nečekaná smrt zasáhla široké okolí. Nebylo tajemstvím, že se Jack při sbírání materiálu pro novou knihu začal zabývat okultismem. Jeho příspěvky na Twitteru a YouTube, ve kterých se vysmívál rituálu vymítání ďábla, vyvolaly zuřivou bouři nevole a nenávisti. Za pár dní se na jeho YouTube kanálu objevilo nové hrůzné video. Jack však tvrdil, že ho nenatočil… Kniha, sestavená ze záznamů nalezených po jeho smrti, odhaluje mrazivé podrobnosti o posledních hodinách Jacka Sparkse. www.knihydobrovsky.cz

ZNALCEM VÍNA SNADNO A RYCHLE

VÍTE, CO JE POD ZEMÍ?

Svět vína můžete nyní snadno a rychle, navíc poutavou formou, poznávat díky ilustrované encyklopedii Vinografie od autorek F. Darrieussecqové a M. Denturckové.

Brněnské podzemí je fenomén, který k potěše místních i turistů odhaluje stále nová tajemství. Za více než dvacet let systematické činnosti bylo objeveno a sanováno překvapivé množství zajímavých sklepních prostor, chodeb, štol a studní, při nichž bylo zdokumentováno na tisíce archeologických nálezů a učiněno mnoho důležitých historických poznatků. Neúnavným objevitelem a průzkumníkem brněnského podzemí je Aleš Svoboda, jenž je autorem publikací na toto téma a prostřednictvím TIC Brno pořádá i komentované prohlídky. Vydal již tři knihy pod prozaickým názvem: Brněnské podzemí, kniha první/druhá/třetí. (zd)

Vinografie předkládá informace o víně od jeho zrání až po degustaci. Příznivce teoretických informací jistě zaujmou počáteční kapitoly, kde se dozví o pěstování vína, o vlivu počasí a půdy, zpracování vína a činnosti vinohradníků. Ti, kteří si radši užívají rovnou aplikovanou podobu vínoznalectví, mohou zalistovat na kapitoly Degustace a Výběr vína. Chcete-li se v laické společnosti blýsknout poučeným ochutnáváním vína, správným výběrem skleniček, ale třeba i informací o lisování, odkalení a fermentaci, Vinografie vaše očekávání naplní. Nehledejte zde však podrobné poučení, a to ani o vinných odrůdách – autorky jich vybraly jen několik desítek a protože se jedná o překladovou publikaci, na mnoho z nich v našich končinách nenarazíte. A na ty, které jsou u nás nejrozšířenější, zase nenarazíte ve Vinografii. Plně odborné poučení s jistotou najdete spíše v encyklopediích Viléma Krause – ovšem v takovém případě se zase budete muset obejít bez zábavných a poutavých ilustrací. (zd)

52

Autorkou ilustrací v encyklopedii Vinografie je Mélody Denturcková.

Vinografie Fanny Darrieussecqová, Mélody Denturcková Grada www.grada.cz

Brněnské podzemí Aleš Svoboda Vydal R-atelier www.ratelier.com


Nastartuj svou future Join our Technical Support team Are you passionate about customer service? AT&T is a world leader in communication, entertainment and technology. Join us and discover lots of ways to grow your career – including improving your English skills.

att.jobs/customercare

Make a global impact inzerce

Technology | Media | Entertainment

53


VELKÝ ŠPALÍČEK A DOBRÉ SKUTKY NEJEN O VÁNOCÍCH Vánoce jsou tu co by dup. Spousta z nás si tak představí shon, stres a shánění dárků. Nás, které „nic“ netrápí, čekají o Vánocích chvíle v rodinném kruhu u stromečku s dárky, dobré jídlo a pití. Těm, kteří to štěstí nemají, můžeme udělat radost jinak. Existuje řada nadací a sdružení, jež je možné podpořit. Pokud nelze přispět finančními prostředky, můžeme přispět koupí potravin, hygienických potřeb, darovat oblečení. Ve Velkém Špalíčku v průběhu adventu každoročně u V8nočního stromu plníme přání dětským onkologickým pacientům příspěvky pro Nadační fond Krtek. A všem, kteří jste také pomohli nebo se na to chystáte, moc děkujeme. V průběhu roku v našem centru spolupracujeme se sdružením Mamma HELP, podporujeme projekty Masarykovy Univerzity, osvětové akce atd. Ve Velkém Špalíčku můžete zvládnout vše pod jednou střechou. Zaparkujete v podzemních garážích bez registrace a po celý den. Nakoupíte v široké škále obchodů. Občerstvíte se v některé z restaurací. Za zmínku stojí nově otevřená restaurace LET´S STEAKing na Dominikánské ulici.

54

Ve Velkém Špalíčku v průběhu adventu každoročně u V8nočního stromu plníme přání dětským onkologickým pacientům příspěvky pro Nadační fond Krtek. A všem, kteří jste také pomohli nebo se na to chystáte, moc děkujeme. Půjdete za zábavou do kina. A u vánočního stromu můžete přispět na dobrou věc. V nejbližším okolí Špalíčku se nachází troje vánoční trhy a každý z nich má své kouzlo. Najdete zde tipy na dárky, gurmánské speciality, moky na zahřátí i bohatý doprovodný program. V průběhu předvánočních shonů bychom si měli udělat čas pro sebe a naše blízké. S těmi nejmenšími lze strávit společný čas

Zažijte vánoční atmosféru na čtyřech brněnských náměstích. Foto: MČ Brno-střed

na procházce, nazdobit stromky jablíčky pro zvířátka. Nebo jít rovnou do Zoo Brno na rozsvěcení vánočního stromu či na Štědropolední krmení zvířátek. Pro ty dospělejší trocha kultury taky neuškodí a nabídka brněnských divadel i výstav je bohatá. V listopadu bylo otevřeno zrekonstruované Janáčkovo divadlo, kde je nyní zajímavá výstava Janáčkovy rukopisy. V Mahenově divadle se konají mimo činoherní představení i krásné koncerty. A nejen tam. Vánočních koncertů a muzikálových představení je po celý prosinec nepřeberné množství, každý si tak vybere dle svého vkusu. Kdo dává přednost technice, zajímavá bude výstava KOMUNIKUJEME v Technickém muzeu. Ať máte adventní čas dle Vašich představ a Vánoce šťastné a veselé.

Věra Katolická ředitelka OC Velký Špalíček


DO MĚSTA KLOUŽE TO? VYUŽIJTE TRÉNINK BEZPEČNÉ JÍZDY

ČESKOSLOVENŠTÍ STÁTNÍCI VE VILE STIASSNI

Mlha, ledovka a nevyzpytatelní řidiči. Na podzim a v zimě se běžná cesta do práce nebo na nákup může snadno zvrtnout. Nebezpečí na řidiče číhá v každé zatáčce. Jak se s nástrahami na silnicích vypořádat? To řidičům radí na brněnském polygonu, který nabízí trénink bezpečné jízdy.

Vila, která byla léta nazývána vládní, sloužila k různým společenským a státnickým účelům. Kdo všechno navštívil tuto funkcionalistickou budovu, jaké významné osobnosti hostila a jaké bylo vilové zázemí?

Základem kurzů bezpečné jízdy, které se konají v nově vybudovaném tréninkovém centru přímo v areálu Masarykova okruhu, je škola smyku. Na třech moderně vybavených tréninkových modulech vás profesionální instruktoři připraví na hrozící krizové situace v běžném silničním provozu. Podstatou kurzů je především zvládnutí vozu v nestandardních podmínkách. Může to být právě kluzký povrch, se kterým se na podzim a v zimě setká asi každý, kdo vyrazí na silnice. Pod dohledem instruktorů si účastníci natrénují zvládnutí vozu v situaci, kdy auto dostane smyk. K tomuto účelu slouží speciální kluzné plochy, díky kterým řidič bezpečně otestuje chování svého auta a naučí se ho zvládnout. Kurzy bezpečné jízdy na Polygonu Brno jsou odstupňované podle řidičských schopností účastníka – od začátečníků po každodenní řidiče. (red)

Foto: Polygon Brno

Škola bezpečné jízdy Polygon Brno Masarykův okruh 201, Ostrovačice polygonbrno.cz

Časová osa s portréty státníků u vilového schodiště. Foto: Vila Stiassni

ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KRMENÍ ZVÍŘAT

To se návštěvníkům pokusí přiblížit výstava Českoslovenští státníci ve vile Stiassni, která byla vytvořena k oslavě osmičkových let. Kromě medailonků jednotlivých československých prezidentů se autoři zaměřili také na významné státnické návštěvy od nás i ze zahraničí. Z těchto setkání se nedochovalo mnoho fotografií, proto ty, které návštěvník uvidí, jsou velmi vzácné a ojedinělé. Výstavu si lze prohlédnout samostatně, ale také je začleněna do klasické prohlídkové trasy. Po celý rok je akce doplňována doprovodným programem – přednáškami, komentovanými prohlídkami, a to i nočními, nebo představením dobové módy přímo nainstalované v interiéru (z období 60.–80. let 20. století). (mš)

„Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku? Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce; kohoutovi česneku, hrachu jeho družce.“ Tradice rozdělování pokrmů hospodářským zvířatům zná ze Štědrého dne J. E. Erbena každé dítko školou povinné. Jak jsou na tom ale během Vánoc zvířata v zoo? To i mnoho dalšího se dozvíte při komentovaných krmeních zvířat v brněnské zoologické zahradě, která bude mít v tento sváteční den své brány pro návštěvníky otevřeny od 9 do 14 hodin. Krmení zvířat bude probíhat u vybraných expozic v průběhu celého dopoledne. Expozice a časy krmení budou zveřejněny na webových stránkách zahrady a dozvíte se je také při návštěvě. Bude-li tomu počasí přát, můžete si s dětmi zkrátit čekání na komentovaná krmení projížďkou na ponících, kteří na malé jezdce budou čekat v Dětské zoo. Ta má štědrovečerní pracovní dobu od 9.30 do 13.00. Děti se vyřádí, krásně se unaví, a vy tak budete mít čas doma v klidu dosmažit kapra, nachystat dárky a čekat na Ježíška. (mo)

Na Vánoce bude v brněnské zoo komentované krmení zvířat. Foto: Zoo Brno

31/12

24/12

Zoo Brno U Zoologické zahrady 46, Brno www.zoobrno.cz

do Českoslovenští státníci ve vile Stiassni Vila Stiassni Hroznová 14, Brno www.vilastiassni.cz

55


DESIGNOVÉ VÁNOCE?! Mohou být tradiční Vánoce netradiční? Ano, v Brně je mnoho míst, kde kromě klasických vánočních stánků s pochutinami a nepřeberným množstvím zboží narazíme na ty, které jsou zcela stylové a moderně designové. Vzhůru do víru jejich objevování!

3D CIRKUS NA HVĚZDÁRNĚ Odkud jsme se tu vzali? Darwin tvrdí, že jsme se vyvinuli z opic, věřící, že nás stvořil Bůh... Ať tak či onak, jisté je jen jedno, všichni jsme z vesmíru. Jeho historie se uchovává v každém atomu lidské bytosti. Každý kousek nás i kolem nás má svůj původ ve vzdálených bodech svítících na nebi. Chcete-li se o původu a vzniku všeho dozvědět víc, navštivte speciální 3D Hvězdný cirkus, program Hvězdárny a planetária Brno. Vydáte se v něm zpátky do minulosti, do doby, kdy ještě neexistovala ani naše Země, ani hvězdy, do okamžiku Velkého třesku. Tehdy se teprve začalo všechno tvořit, především základní stavební částice světa – protony, neutrony a elektrony. Při cestě za poznáním se seznámíte s nejdůležitějším prvkem ve vesmíru a zjistíte, proč se vesmír člení na galaxie, hvězdy a planety. Dostanete také odpověď na otázku, jakou v tom všem hraje roli gravitace. Představení Hvězdný cirkus vám ukáže explozi supernovy, vznik Sluneční soustavy, Země i života na ní. A až se příště budete dívat na nebe, budete o nich vědět zase o něco víc. (mo)

Představení Hvězdný cirkus 3D pochází z dílny společnosti NSC Creative, české znění namluvili herci Městského divadla Brno. Foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Hvězdný cirkus 3D Hvězdárna a planetárium Brno Kraví hora 2, Brno www.hvezdarna.cz

Autorkou suvenýrů s nápěvy Leoše Janáčka je designérka Barbara Zemčík. Foto: TIC Brno

Opět se rozzáří vánoční stromy a zavládne vánoční atmosféra na čtyřech brněnských náměstích, a to až do 28. prosince. A aby nebyla nuda, objeví se na několika místech netradiční překvapení. Originální designové kousky najdete např. na náměstí Svobody v rámci December Design Days (4.−23. 12.). Během nich se můžete setkat v tzv. prosklených modulech se stylovými a nadčasovými módními doplňky, šperky, porcelánem a originálními dárky přímo od jejich tvůrců. Nebudou chybět ani vánoční suvenýry s novým dekorem a výtvarně ztvárněný hrneček, tentokrát od streetového umělce TIMA. Vybírat budete moct také mezi netradičními dárky pod stromeček od výtvarnice Venduly Chalánkové. (mš)

23/11–28/12

Brněnské Vánoce Nám. Svobody, Dominikánské nám., Zelný trh, Moravské nám., Brno www.gotobrno.cz

56

VÁNOČNÍ LABODÍLNY VE VIDA! Pokud nebudete trávit prosincové víkendy čekáním ve frontách u pokladen při nakupování vánočních dárků a pokud vy a vaše děti rádi trávíte čas intelektuální aktivitou, pak můžete zavítat do VIDA! Science centra, které vám nabízí tematické vánoční labodílny. Kromě 1. a 2. prosince budou každou sobotu a neděli posledního měsíce v roce co dvě hodiny (ve 12, 14 a 16 hodin) probíhat vánoční labodílny pro rodiny s dětmi s názvem Vánoční jiskření. Jak už jejich název dává znát, většina programu bude zaměřena na prskavky. Dozvíte se, jak fungují i jak si je můžete vyrobit doma. Vedle klasických prskavek se navíc naučíte vyrábět i takové, co hoří pod vodou, tudíž hrozí menší riziko vzplanutí vánočního stromečku. Závěr bude věnovaný dílničce netradičních vánočních přání. Přijďte se naučit nové věci a zpestřit si tak Vánoce o vlastní jiskřičky a přání. Malé, vlastnoručně vyrobené dárky mnohdy zahřejí u srdce víc než třeba svetr ze supermarketu. (mo)

Stálá expozice VIDA! Science centra. Foto: Pocket media/Monika Hlaváčová

Vánoční jiskření VIDA! Science centrum Křížkovského 12, Brno www.vida.cz


57


DO MĚSTA

BRNĚNSKÉ VÁNOCE VE ZNAMENÍ CHARITY Již tradičně bude adventní a vánoční čas v Brně spojen s charitativní činností a plněním mnohých přání. Diecézní charita Brno nabízí několik možností, jak v předvánoční době pomoci lidem v nouzi.

JAK SE POZNÁVALI… V Dietrichsteinském paláci si mohou milovníci historie prohlédnout hned dvě výstavy, které se týkají novodobých dějin. Jsou zaměřené nejen na Moravu, ale i na území celého Československa – od roku 1848 až po současnost. První z nich, na téma moravsko-slovenských vztahů v letech 1848–1919, se věnuje přiblížení kulturních a historických vazeb mezi Slovenskem a Moravou od období Velké Moravy až po založení Československa. Připomíná i odlišný státoprávní vývoj, důraz je kladen zejména na 2. polovinu 19. století a počátek 20. století, kdy vzájemné vazby zesílily. Druhá výstava, Tradiční kultura – výkladní skříň státu, se snaží zachytit projevy lidové kultury v roli politického symbolu ve dvou rovinách. Sleduje proměnu oděvu napříč sociálním spektrem a zároveň vyobrazuje tradiční oděvy včetně doplňků. Součástí je také projekce ze života společnosti, v níž zahlédneme různé symboly politické reprezentace. (mš)

Pro ty, kteří chtějí přispět a zároveň si něco hezkého odnést domů, budou na Moravském náměstí a Zelném trhu charitativní stánky. Foto: TIC/Michal Růžička

Strom splněných přání pravidelně plní přání dětem, které se spolu se svými maminkami ocitly v nouzi a kterým můžete pomoct, aby jejich vánoční svátky byly opět radostné a klidné. Přání dětí z Azylového domu sv. Markéty budou na Stromě splněných přání v Galerii na Orlí, kde si některé z přání můžete vybrat a splnit jej. Novinkou letošního vánočního Brna je, že přání se nebudou plnit jen dětem, ale také seniorům – na stromě přání se poprvé objeví přání seniorů z Domova pokojného stáří Kamenná a z Chráněného bydlení sv. Anežky (10.−16. 12.). Stromy splněných přání se objeví také v Nákupním centru Královo Pole a v České spořitelně v Jánské ulici. Po Novém roce bude možné zapojit se do Tříkrálové sbírky, jež bude zahájena 2. ledna 2019 slavnostním požehnáním koledníků v katedrále svatého Petra a Pavla na Petrově. O den později projdou městem Tři králové na koních i velbloudovi a se svou družinou se pokloní Jezulátku v živém Betlémě na náměstí Svobody. Malí i velcí koledníci budou pak s poselstvím obcházet až do 14. ledna. (red)

Diecézní charita Brno www.dchb.charita.cz

58

Fotografie T. G. Masaryka z výstavy Tradiční kultura. Foto: Moravské zemské muzeum v Brně

30/6

do Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848–191 Tradiční kultura – výkladní skříň státu Moravské zemské muzeum Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno www.mzm.cz

ADVENT VE VILE STIASSNI Během adventního i vánočního období nabídne vila Stiassni bohatý program a otevřeno bude dokonce i na Silvestra, kdy budou návštěvníci moct zhlédnout netradiční módní přehlídku. Elegantní interiéry v duchu první republiky v kombinaci s tradiční výzdobou – to čeká návštěvníky vily Stiassni během adventních a vánočních prohlídek, kdy nebude chybět vánoční stromeček a nejedno překvapení. Jedno z nich jistě potěší zejména nejmenší návštěvníky – součástí prohlídkové trasy totiž bude výstava dobových prvorepublikových hraček. Oslava Vánoc má ve vile tradici již od dob první republiky, a to i přes to, že si vilu nechala postavit rodina židovského textilního podnikatele. Jak je to možné a jak se ve vile ve 30. letech slavilo, se dozví každý, kdo sem zavítá na prohlídku. Letos poprvé se vila návštěvníkům otevře i mezi svátky a také na Silvestra, kdy bude připraven zcela netradiční program – silvestrovská módní přehlídka s hranými scénkami v podání Divadla historie v pohybu Exulis. Bližší informace o akcích, otevírací době a rezervacích najdete na webových stránkách vily. (red)

Foto: Vila Stiassni

Advent ve vile Stiassni Vila Stiassni Hroznová 14, Brno www.vila-stiassni.cz


59


ŠŤASTNÉ A GURMÁNSKÉ VÁNOCE Vánoce, svátky klidu, míru a pohody. Ale je to opravdu tak? Sehnat kapra, udělat pořádný nákup, půl dne strávit přípravou večeře, to člověku příliš času na klid a pohodu nezbývá. V Brně to však jde i jinak. Spousta místních restaurací otevře i na Štědrý den a k tomu chystá pro zákazníky parádní gurmánské štědrovečerní menu. Vězte, že se nejedná o výkřik moderní doby, například v Hotelu International začala tradice přípravy štědrovečerní večeře pro hosty již v roce 1962. A každý rok jsou plně obsazeni. Máte za to, že Vánoce mimo domov tráví jen samotáři či senioři? Kdepak. Majitelé podniků, které mají 24. prosince otevřeno, potvrzují, že k nim často chodí právě rodiny s dětmi, ale i páry všeho věku. Zkrátka lidé, kteří si chtějí užít dobré jídlo a pohodu. A co konkrétně brněnské restaurace nabízejí? Pokud si Vánoce bez kapra nechcete ani představit, potěší vás široká nabídka tradičních jídel. Většina restaurací do svých čtyřchodových menu zařadila jako hlavní chod smaženého kapra s domácím bramborovým salátem. Na výběr je i klasický

60

Máte za to, že Vánoce mimo domov tráví jen samotáři či senioři? Kdepak. Majitelé podniků, které mají 24. prosince otevřeno, potvrzují, že k nim často chodí právě rodiny s dětmi, ale i páry všeho věku. řízek. Nechybí rybí polévka doplněná o křupavé máslové krutony či jikry a mlíčí. I předkrm si zachovává tradiční ráz, ať už jde o houbového kubu či paštiku s kachními játry. Lákají vás spíše mezinárodní speciality? Zkuste ty inspirované Francií i dalšími státy. Menu v Hotelu International minulý rok otevíral předkrm v podobě salátu z chobotnice či šneků pečených na bylinkovém másle. Následuje polévka – vánoční bouillabaisse či bažantí consommé.

Připravit bohatou štědrovečerní tabuli je někdy nadlidský úkol – co takhle vyrazit si o Vánocích na večeři do restaurace? Foto: iStock

Jako hlavní chod pak nadívaná krůta s bramborovou kaší a lanýžem, smažený telecí hřbet s bramborovo-celerovým pyré či filované kachní prsíčko s houbovým kubou. Aby bylo menu kompletní, čeká vás i sladká tečka na závěr. Co třeba macerovaná hruška či švestka s želé ze svařeného vína či skořicovým krémem? U krémů zůstává i Hotel Myslivna nabízející třeba čokoládový crème brulée a Palazzo Restaurant s osvěžující citrusovou cremou catalana. Jinde štědrovečerní menu uzavírá exotický lava cake s passion fruit. A pokud se vám myšlenka štědrovečerní hostiny v restauraci nepozdává, ale chcete se vyhnout hodinám v kuchyni, objednejte si kompletní vánoční menu s vyzvednutím 23. prosince. I to některé brněnské restaurace nabízejí. Krásné gurmánské vánoční zážitky přeje

Nikol Chrástová, redaktorka KAMu


ZA JÍDLEM A PITÍM ATELIER, BISTRO I BAR Vánoce se blíží. Dny se ještě stále zkracují, světla ubývá. A právě adventní a předvánoční čas bývá ideální dobou k setkávání s přáteli, ještě lépe se sklenkou dobrého vína či nad talířem skvělého jídla.

Spodně kvašená piva Pivovaru Moravia

Gurmánské Vánoce na Dominikánském nám.

ŘEMESLNĚ VYRÁBĚNÁ PIVA JAKO DÁREK

GURMÁNSKÉ VÁNOCE V BRNĚ

Jistě jste už přemýšleli, čím obdarujete obchodní partnery nebo spolehlivé zaměstnance za celoroční poctivou práci. Vhodným dárkem může být dárkové balení 2 lahví 0,75 l řemeslně vyráběných nefiltrovaných a nepasterovaných piv. Dárkové balení vám v pivovaru zkompletují a v rámci Brna a blízkého okolí dovezou nebo si jej můžete po předchozí domluvě vyzvednout v centrálním skladu (Areál mrazíren Rovner, Masná 9) nebo v Pivovaru Moravia (Kytnerova 5). Nadělte svým blízkým radost a výjimečný chuťový zážitek. (red) Pivovar Moravia a Lucky Bastard www.pivovar-moravia.cz www.lucky-bastard.cz/pivovar

Hlavním lákadlem Brněnských Vánoc bývá gastronomie. Klidnějším prostorem, kde si vychutnat dobré jídlo a pití, je Dominikánské náměstí, kde najdete stánky známých a úspěšných podniků z Brna a okolí. Vše si zde v klidu vychutnáte v komfortních konzumačních zónách nebo při posezení na terase kostela. Nabídka je moderní, ojedinělá, chutná a rozmanitá, vévodí jí, tak jako je na tomto náměstí tradicí již od první republiky, ryby a drůbež. Nabídku jídla doplní tradiční i netradiční vánoční drinky, něco sladkého a bude možné si koupit i chutný dárek. (red) do 28/12 Brněnské Vánoce Dominikánské nám., Brno www.gotobrno.cz Foto: Atelier Coctail Bar & Bistro

Foto: archiv Jana Punčocháře

Štědrovečerní vánočka s mandlemi

ZÁSOBUJTE SE V KOISHI

MUZIKA, ŠTĚDROVKA A KUBA

Na dobu předvánoční, večírkovou, a na samotné Vánoce vůbec je potřeba se předzásobit a zásobit. Ve vinném baru PETIT si můžete vybrat z více než 400 vín všech kategorií, v KOISHI SHOPU najdete přes 1 500 položek, které jsou ideální inspirací pro vánoční dárky. A samozřejmě je vám k dispozici i restaurant KOISHI jako místo společných večírků i pro přivítání nového roku během silvestrovské večeře. Těšíme se na vás. (red)

Co takhle letos kapra a salát doplnit o tradiční české štědrovečerní pokrmy? Některé z nich se na vánoční tabuli objevují i dnes, např. Černý Kuba připravovaný z krup a hub, štědrovka neboli vánočka (ta bude nejlepší, pokud ji pečete tolik minut, z kolika mouky je pečivo, tedy z půl kila mouky se peče 30 minut), někteří si ještě před večeří dopřávají vánoční oplatky pomazané medem (a tradičně i česnekem jako symbol hojnosti a zdraví). A co je muzika, odvárka, vocet nebo tomáškový kompot? Kaše ze sušených jablek, hrušek, švestek svařená s kořením a zahuštěná strouhaným perníkem. Zkuste letos zalistovat ve starých kuchařkách, jistě vám něco padne do oka. (zd)

KOISHI fish & sushi restaurant Údolní 11, Brno www.koishi.cz

www.chvalaceskekuchyne.cz

Kromě tradičních restaurací lákají k posezení také bistra nebo bary. Již celý rok působí na Kobližné ulici podnik Atelier, jenž výhody obou propojil. Bistro určené k rychlému, avšak kvalitnímu občerstvení a bar. Bar a bistro Atelier za první rok své existence připravil spoustu sezonních menu, degustací a akcí. Právě nyní nabízí originální svatomartinské menu využívající kvalitních surovin a čerpající z tradičních staročeských receptur. Husí stehna, prsa či vývar doplňuje nezvyklé koktejlové menu vystavěné na netradičních základech – meruňkovici a borovičce. Atelieru záleží nejen na kvalitě drinků, ale i na gastronomické úrovni. Každodenní shon si zde můžete zpříjemnit posezením nebo své blízké potěšit dárkovým vánočním poukazem. Vždyť společné zážitky jsou něčím, co přetrvává. (red)

Atelier Coctail Bar & Bistro Kobližná 1, Brno www.atelierbar.cz

61


BYLO A BUDE Brno je víc než jen lokace „Nalákej do města filmaře a oni přivedou turisty,“ dalo by se parafrázovat známé rčení o rodičích a dětech. Proto má TIC BRNO Filmovou kancelář Brno, která aktivně pracuje na nabízení města jako zajímavé filmové lokace. Neboť ty, spolu s příběhem, působí na turisty jako magnet.

JE A BUDE Husa vánoční Vánoce v Huse na provázku začaly 28. listopadu, kdy se přesně ve tři čtvrtě na sedm rozsvítil na venkovní Alžbětinské scéně za doprovodu koled a svařeného vína husí vánoční stromeček. V Huse tak začal advent. Vyvrcholí v týdnu od 17. prosince, kdy ke každému představení na diváky bude čekat malý sladký dárek… … a možná i nějaké další překvapení. Budete-li sledovat provázkovské informační kanály, webové stránky a sociální sítě, jistě vám neuniknou. No a pokud je vaše přání na dárek divadlo, máme pro vás fantastický tip. „Na provázku“ je k dostání vánoční předplatné, tedy dárek, který potěší hned několikrát! Nejen že udělá radost přímo pod stromečkem, ale pak ještě minimálně čtyřikrát – při návštěvách divadelních představení Hráč, Vitka, Mariina volba a naposledy ještě v červnu, kdy předplatné ukončí Zkušebna na hrad!, uváděná na Špilberku. Letošní abonentní řada má zkratku PHP. Co to znamená? Přítel Husy na provázku. Být jím, to je zkrátka dobrý nápad.

Vitka v Huse na provázku © Jakub Jíra

www.provazek.cz

Manažerka FKB Ivana Košuličová s filmovým architektem Janem Vlasákem © FKB

Přestože Brno není newyorským nákupním rájem (Sex ve městě) a Jihomoravský kraj nemá novozélandské kopce (Pán prstenů), máme co nabídnout. V bývalé brněnské káznici v uplynulém roce natáčel Václav Marhoul celovečerní film Nabarvené ptáče, kulisy lednického zámku zase využila výpravná pohádka Hodinářův učeň. FKB asistovala například také u filmů Skleněný pokoj (Tugendhat), Trhlina (káznice) nebo u snímku Tonight the World americké umělkyně Darii Martin (Stiassni), který bude mít v lednu premiéru v prestižní londýnské Barbican Curve Gallery. V době uzávěrky tohoto čísla proběhla v Brně velká listopadová lokační tour a již nyní víme, že další rok přijedou do regionu natáčet taková režisérská jména jako Jiří Vejdělek a Petr Zelenka. Tak držte FKB a Brnu pěsti. Filmu zdar! www.brnofilm.cz

BUDE Noc hotelů V prvním měsíci příštího roku, konkrétně 25. ledna, otevřou brněnští hoteliéři už podruhé své hotely Brňákům. Smyslem akce je poděkovat místním obyvatelům za vstřícnost k turistům, za toleranci případných negativních vlivů a nabídnout jim nový zážitek v jejich městě, ale také ukázat, jak cestovní ruch přispívá ke zlepšování jejich životní úrovně. Hosté budou mít možnost nahlédnout do zákulisí hotelů, setkat se se zajímavými lidmi nebo strávit romantickou noc ve svém městě tak, jak nejsou běžně zvyklí, neboť spávají doma. Noc v hotelu bude možné strávit za symbolickou cenu 777 Kč, 999 Kč nebo 1 111 Kč. Jedná se o noc ve dvojlůžkovém pokoji se snídaní, cena je včetně DPH. Seznam hotelů bude znám od 3. prosince a od té doby budou možné on-line rezervace. Možnost rezervace pokojů platí do vyčerpání kapacity. Poznejte své město očima turistů! Akce je určena zvlášť obyvatelům městských čtvrtí, v jejichž blízkosti podnikají. Přijďte je na jeden den poznat i z druhé strany, očima turistů. Zažijte tak trochu jinou noc v sousedství. www.nochotelu.cz

62

Pohled z pokoje Hotelu International © Asociace hotelů a restaurací České republiky


Kino Art naděluje!

Zeptali jsme se…

Art je (skoro) lepší než Ježíšek, protože bude nadělovat po celý prosinec. Jako první dárek dostanete 5. 12. pop-up – Morbidního Mikuláše v pitevně. Těšit se můžete nejen na snímek Noční můra před Vánocemi, ale i na tradiční doprovodný program. Tentokrát v podobě stezky odvahy, za jejíž absolvování budete odměněni punčem.

… kurátorky současného umění Terezy Jindrové, která připravila pro Galerii TIC aktuální výstavu Divák má cenu.

Pokud už jste unavení z pobíhání po obchodech a shánění dárků, přijďte si oddechnout na Filmový kvíz #2 – Vánoce. Můžete si vybrat ze dvou termínů, a to 12. nebo 17. 12. (oba kvízy budou stejné). Přijďte zúročit všechny ty znalosti, které jste nabyli při pečení cukroví a následném pojídání! V Artu můžete pořídit i vánoční dárek pro vaše blízké v podobě voucheru na pět vstupů na běžné projekce za 500 Kč! Kino vás neopustí ani na Silvestra, kdy si můžete přijít užít Šíleného Maxe a oslavit Nový rok! A pokud vám to nevyjde, Art vám přeje ten nejlepší vstup do nadcházejícího roku a plno skvělých filmů! A v lednu znova na Radnické a během roku zpět na Cihlářské!

The Nightmare Before Christmas © Touchstone Pictures

Tereza Jindrová © archiv Terezy Jindrové

Co právě děláš, Terezo? Právě jsme otevřeli výstavu 29. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, která se letos koná v NGP a už teď vzbuzuje široké spektrum reakcí – od nadšení po pobouření, což je, myslím, lepší než reakce nemastné neslané.

www.kinoart.cz

V létě chladí, v zimě hřeje. Co to je?

Jak s tímto oceněním souvisí výstava v Galerii TIC Divák má cenu? Výstava představí výběr děl dosavadních vítězů tzv. divácké ceny, která se po boku CJCh udílí od roku 2002. Především nám ale jde o tematizaci samotného diváctví a toho, jak je role diváka důležitá.

Brněnské podzemí. Nabízí po celý rok stabilní teplotu kolem 15 °C a úkryt před pozemským shonem, který v předvánočním období vrcholí. Na konci listopadu bohužel kvůli rekonstrukci zavřel Mincmistrovský sklep, ale na vaši návštěvu se i v adventu těší Kostnice u Svatého Jakuba a Labyrint pod Zelným trhem. Druhá největší kostnice ve střední Evropě, hned po té pařížské, ukrývá desetitisíce lidských ostatků vyrovnaných do působivých kompozic. Při rekonstrukci byly všechny vyzvednuty, očištěny a znovu pietně uloženy na místo svého posledního odpočinku, kde je nyní můžete vidět. V Labyrintu pod Zelným trhem zažijete putování za poznáním využití sklepů v době jejich vzniku a seznámíte se s významnými postavami brněnské historie. Můžete si zde také zahrát únikovou hru Poklad v Labyrintu, nebo darovat někomu voucher pod stromeček. Otevřeno je každý den kromě pondělí a státních svátků. Pondělní výjimkou je poslední den v roce, tedy Silvestr, kdy pro Vás otevřeme. Poslední prohlídka tento den bude v 15.30.

Zabýváš se dlouhodobě diváctvím. Co tě na tom fascinuje? Mám dlouholeté zkušenosti z galerijní pedagogiky i konkrétních výstavních projektů, které publikum současného umění aktivně oslovovaly nebo poukazovaly na jeho kompetence. Jsem přesvědčená, že každý kurátor by měl mít vedle zájmu o umělce a umění také intenzivní zájem o diváky, protože jak už nás dávno poučili myslitelé jako Barthes, Foucault nebo Eco: v rovnici tvůrce-dílo-recipient je poslední jmenovaný zásadní při tvorbě významu. Rozjímání v podzemí © TIC BRNO Michal Růžička

Galerie u Dobrého pastýře 5. 12. 2018 – 2. 2. 2019 vernisáž 4. 12. 2018 v 17.30 www.galerie-tic.cz

www.ticbrno.cz/podzemi

63


Památky vánočního Brna Vánoce se v Brně neomezují jen na trhy. Jsou všude. Taky na vánočně vyzdobené věži Staré radnice, která je nejstarší světskou stavbou na území města Brna, ve vilách, jež jsou brněnskou chloubou, v podzemí, v němž se ukryjete před pozemským mumrajem. TIC BRNO připravil speciální adventní program, který slibuje zábavu i mimo trhy na náměstích. Vánoční atmosféru v centru města a pohled na slavnostně nasvícené ulice si vychutnejte s nadhledem z věže Staré radnice. K vidění je v ní také nová expozice věnovaná architektu Antonu Pilgramovi. Ten mimo jiné navrhl a se svojí dílnou následně vytvořil jeden ze symbolů města – skvostný gotický portál Staré radnice se slavnými pokroucenými fiálami. Nebo nasedněte do vyhřátého minibusu a vyjeďte si. Kdy? V sobotu a neděli. Kam? Za brněnskými vilami. Během dvouhodinové jízdy uvidíte dvacet míst, mimo jiné brněnské vily Löw-Beer, Stiassni a Jurkovičovu.

Srdečně zveme na věž Staré radnice a na procházky městem © Statutární město Brno

Adventní čas si také můžete zpříjemnit s profesionálními průvodci TIC BRNO a vydat se s nimi vánočně vyzdobeným městem. Na Toulkách adventním Brnem si prohlédnete zajímavosti v centru města a dozvíte se něco o adventu a příchodu vánočních tradic k nám. Na závěr prohlídky také zjistíte, proč každý rok

stojí na náměstí Svobody nazdobený strom a že byl historicky vůbec první u nás. Na vánočně laděné procházce Brněnské betlémy si „jesličky“ nejen prohlédnete, ale také se dozvíte něco o jejich historii u nás a ve světě.

www.ticbrno.cz

Ne, raději knihu

TIC BRNO oslavil 100 let od vzniku republiky vydáním dvou tištěných průvodců Brnem. Publikace osloví především ty, kteří rádi objevují nové souvislosti a neuspokojí je klasické turistické bedekry. Ta pro dospělé představuje brněnské fenomény očima současníků a osobností první republiky. Průvodce určený dětem je zase plný půvabných ilustrací a příběhů. TIC BRNO prezentuje Brno jako živé a duchem mladé město s bohatou kulturní nabídkou a unikátní architekturou. A tomu odpovídají i publikace, které vydává. K mání jsou i v e-shopu. V publikaci TO JE BRNO po sto letech 1918–2018 najdete názory a vize vždy devíti brněnských spisovatelů, intelektuálů, architektů, umělců, kavárníků, vědců a představitelů nejvýznamnějších značek. Přítomnost je v ní pro srovnání doplněna vždy devíti příklady obdobných osobností a fenoménů z časů první republiky. Setkání s lidmi a fenomény obecně známými, ale i s těmi, jenž šíří slávu města spíše v zahraničí a zdejším občanům byly dosud skryty, budou jistě pro mimobrněnské čtenáře inspirací

64

Brněnské fenomény a Brno první republiky – dva noví průvodci © TIC BRNO Michal Růžička

k návštěvě a pro Brňany dalším zdrojem hrdosti na své město. Frčíme Brnem provádí děti a jejich pra/rodiče městem po čtyřech fiktivních cestách, na kterých potkají významné brněnské osobnosti a poznají nejvýznamnější pamětihodnosti. Procházky Brnem první republiky

s Helenkou, Jaruškou, Theodorem a Hugem doplňují originální ilustrace Venduly Chalánkové, Barbory Strakové, Pavla Matysky, Jana Šrámka a Veroniky Vlkové. www.suvenyry.ticbrno.cz


Vánočním dárkům z Brna letos vévodí hrnky od sprejujícího básníka Prskavky, brože a čokoládky Suvenýry z Brna sází na originalitu, uměleckou a designovou hodnotu a u vánočních to nemůže být jinak. Kromě hrníčků nabízí TIC BRNO také jiskřivé prskavky, adventní čokoládky či krystalicky krásné designové brože, které (stejně jako trojice barevných zrcátek a letošní vizuální styl Brněnských Vánoc) odrážejí realitu kolem nás a je jen na vás, čemu je nastavíte a co v nich uvidíte.

Brněnské Vánoce mají mnohá nej. Rozsvítily první vánoční strom u nás – v historii i letos, jsou jediným místem na světě, kde si dáte Turbomošt, jako první u nás zavedly plošný systém vratných obalů na nápoje, mají každodenní živý hudební program a letos jsou navíc nejdelšími vánočními trhy v Česku. Každý rok také nabízejí nové a originální dárky pod stromeček. Již třetím rokem jim vévodí autorské hrnky od známých brněnských umělců.

Janáček pod stromeček Podle statistiky zveřejněné na portálu operabase.com je Leoš Janáček ve světě jedničkou mezi českými operními tvůrci a Brno se ke svému skladateli hrdě hlásí! Dárek pod stromeček si můžete vybrat hned ze dvou originálních janáčkovských kolekcí. Jedna je založená na grafických prvcích výtvarnice Venduly Chalánkové, která podle historických fotografií z Archivu Leoše Janáčka zpracovala vlastní vyobrazení Leoše Janáčka a jeho blízkých a k tomu navíc postavy z opery Příhody lišky Bystroušky. Na druhé, od designérky Barbary Zemčík, najdete Janáčkovy nápěvky mluvy – zápisy situací a útržků hovorů, včetně notového záznamu, které si skladatel více než třicet let zaznamenával do svých deníků.

Umělecké vánoční hrníčky Vysoce sledovaný zvyk navrhování vánočních hrníčků brněnskými umělci započal před třemi lety. Prvním osloveným se stal malíř Petr Kvíčala, který (v pro něj typické červené barvě) zachytil na čtyřdílné sérii hrnků půdorysy náměstí s adventními trhy. Následovala

Láska jako Brno Je vaší láskou Brno? Obdarujte své blízké tričkem se srdcem inspirovaným brněnským znakem, origami papíry z kolekce Brno je zlatá loď nebo kvalitním porcelánem s perokresbou kráčející kostry brněnského draka – ano, legenda se vrátila!

Série dárkových hrníčků od TIMA © TIC BRNO Barbora Tatarová

Brož odrážející realitu kolem ní © TIC BRNO Barbora Tatarová

bleskurychle vyprodaná trojice hrnečků od Venduly Chalánkové. Kultovní umělkyně a designérka na nich ztvárnila fronty před stánky. Na horké (alkoholické) nápoje na nich čekaly tři generace místních osobností – za historické postavy to byli například Mendel, Janáček a Gollová, starší generace VIP osobností reprezentovali Polívka, Bittová či Donutil a zástupci „mládeže“ byli Tučková, Šedá a TIMO. Letošním autorem exkluzivní hrníčkové řady se stal právě poslední zmíněný – mytický streetartista, jehož pravou podobu nikdo nezná, ale každý jeho tvorbu uznává a obdivuje. Připravil opět tři druhy designů, které srší jeho vybroušeným pouličním vtipem. Aby toho nebylo málo, navrhl také sérii vánočních přání pro ty, kteří ještě posílají vánoční pozdravení svým známým poštou. Letos se můžou odvázat a místo pohlednice s baňkou a svítící svíčkou do světa poslat něco z „brněnské ulice“.

Všechny zmíněné suvenýry a mnohé další můžete zakoupit v informačních centrech TIC BRNO. Nejširší nabídku najdete v infocentru TO JE BRNO na adrese Panenská 1 nebo můžete nakupovat z pohodlí domova v e-shopu TIC BRNO. www.suvenyry.ticbrno.cz

Galerie U Dobrého pastýře Divák má cenu

65


MIMO BRNO ZVE MARTINA JANDLOVÁ Advent a Vánoce jsou pojmy, které i v dnešní uspěchané době mají pro většinu lidí nevšední význam. Pro mnohé to znamená prožívání blízkosti či vzdálenosti našich blízkých, dárky nebo čas, který lze trávit s přáteli v zimní přírodě. Brněnské biskupství pro toto období tradičně připravilo řadu akcí i tematických brožur. Možná bude některá z nich blízká i čtenářům KAMu. Od roku 2007 organizuje biskupství projekt Křesťanský advent a Vánoce, jenž nabízí více než tisíc rozmanitých programů. Webové stránky www.krestanskevanoce.cz předkládají přehlednou nabídku programů adventního a vánočního času jednotlivých farností – adventní koncerty, mikulášské besídky, rorátní mše, možnosti návštěvy betlémů, půlnoční bohoslužby, obřady žehnání vína, silvestrovské děkovné bohoslužby či Tříkrálovou koledu. Pokud si chcete adventní čas zpříjemnit výletem, pak doporučuji navštívit poutní kostel Narození Panny Marie ve Vranově u Brna. Pod kostelem se nachází krypta rodu Lichtenštejnů a v kostele můžete

66

A vás i vaše děti jistě zaujme další krásný exponát vranovského kostela – dřevěný betlém s pohyblivými figurkami. obdivovat gotickou sochu Panny Marie, která je jednou z nejvzácnějších památek tohoto druhu na Moravě. A vás i vaše děti jistě zaujme další krásný exponát vranovského kostela – dřevěný betlém s pohyblivými figurkami. A i v Brně bude co obdivovat – tradiční průvod světla se svícemi a lampiony se odehraje na začátku prosince. Průvod vyjde v pátek 7. prosince v 17.20 hodin z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla a předchází slavnostní bohoslužbě od 17.30 hodin. Pravidelnou událostí adventního času je také předávání Betlémského světla. V Brně bude předáno do rukou brněnského biskupa při mši v neděli 16. prosince v 9 hodin, poté si bude moct každý odnést plamének lásky a naděje domů.

Kostel Narození Panny Marie ve Vranově u Brna je jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Foto: www.cirkevnituristika.cz

Adventní čas je období vhodné k zastavení se a zamyšlení, proto již poosmnácté vydává Biskupství brněnské oblíbenou brožuru Průvodce adventem, v níž jsou biblická rozjímání doplněna o myšlenky papeže Františka, biskupů Vojtěcha Cikrleho a Juraje J. Dovaly a řady autorů křesťanské literatury. Ani se nenadějeme a adventní čas se přehoupne do konce roku – poslední kalendářní den tradičně nabízí možnost rekapitulace, poděkování. V katedrále na Petrově bude 31. prosince v 16 h. biskup Vojtěch Cikrle předsedat slavnostní bohoslužbě a v řadě brněnských kostelů je možné vstoupit do nového roku 2019 novoroční bohoslužbou ve 23 či 24 hodin. Přeji všem čtenářům pokojné a radostné svátky lásky.

Martina Jandlová Biskupství brněnské


MIMO BRNO

Vánoční atmosféra na zámku v Lysicích

Ukázka z díla J. Jambora

Nová expozice Osvobození 1945

PROSINCOVÁ NÁVŠTĚVA ZÁMKU LYSICE

DO TIŠNOVA ZA TVORBOU JOSEFA JAMBORA

NOVÁ EXPOZICE V HUSTOPEČSKÉM MUZEU

Zámků, které během zimní sezóny nezavírají natrvalo své brány, je jako šafránu. Jedním takovým je zámek Lysice, který bude pro veřejnost otevřen v několika posledních dnech tohoto roku. Možnost zámek navštívit se naskytne v prosinci ve dnech 25. a 31. od 10 do 16 hodin. Návštěvníci si budou moct prohlédnout vyzdobené zámecké komnaty a poslechnout si, jak se na zámcích slavily šlechtické Vánoce. (red) 25 a 31/12 Státní zámek Lysice Zámecká 1, Lysice www.zamek-lysice.cz

V tišnovské galerii opět obnovili a vystavili obrazy Josefa Jambora, „malíře Vysočiny“. Výstava Souznění s krajinou ztvárňuje harmonické a krásné scenérie krajiny Žďárských vrchů a zachycuje především vrcholná díla malíře. Divákovi představí různé pohledy a vhledy do kraje, na chalupy, kvetoucí i zasněžené louky či vřesoviště a neopomene ani zobrazení drsného horského kraje. Otevřeno je od čtvrtka do neděle mezi 10. a 18. hodinou. (mš) do 3/2 Josef Jambor: Souznění s krajinou Galerie Josefa Jambora Brněnská 475, Tišnov www.mekstisnov.cz

Výstava s názvem Osvobození 1945 mapuje kontext osvobozovacích bojů během Bratislavsko-brněnské operace, část je věnována přímo okupaci Hustopečí, část vojákům Rudé armády, kteří zde při osvobozování položili své životy. Sbírka militarií pochází ze soukromého vlastnictví Josefa Babáčka z Morkůvek. Pro expozici byl také nově upraven prostor bývalých stájí, a to pod vedením architekta Jiřího Šťasty. Nechybí ani nové filmové ztvárnění daných historických událostí. (mš) Osvobození 1945 Městské muzeum a galerie Dukelské náměstí 23, Hustopeče www.muzeumhustopece.cz

Světelský oltář v Adamově

Adventní soboty v Blansku

Kostýmované prohlídky na zámku v Boskovicích

ADAMOVSKÝ OLTÁŘ

BLANENSKÝ ADVENT

VÁNOCE NA ZÁMKU

Po celé jižní Moravě je rozeseto plno poutních míst či kostelů. Nedaleko Brna, v Adamově, v kostele Sv. Barbory stojí Světelský oltář. Ten je sice fragmentem hlavního oltáře pocházejícího ze 16. století, i přesto se jedná o významnou památku pozdně gotického řezbářství, která se dokonce dostala na seznam národních kulturních památek. Pokud dáte farnosti vědět alespoň tři dny dopředu, ochotně vám ho zpřístupní během celého roku, s výjimkou doby konání bohoslužeb. (mo)

1., 8., 15. a 22. prosince – to jsou data letošních adventních sobot, během nichž proběhne v Blansku na náměstí Republiky vánoční kulturní program. Začátek každého vystoupení je v 15 hodin. První sobotu zazpívá sbor ZUŠ Blansko. Týden nato se představí žáci a učitelé Soukromé ZUŠ Blansko se svým Muzicírováním. 15. prosince Divadlo eMILLIon odehraje vánoční příběh Nad Betlémem svítí hvězda. Poslední sobotu vás čeká interaktivní muzikál Mrazík. (mo)

Hrady i zámky mají své brány během Vánoc zavřené. Boskovický zámek se ale na tři prosincové dny otevře, aby ukázal návštěvníkům zámecké kouzlo Vánoc. A to navíc prostřednictvím průvodců v dobových kostýmech. První prohlídka začíná v 16 a poslední v 19 hodin. Z kapacitních důvodů je potřeba si účast zarezervovat. Jelikož se jedná o jubilejní 20. ročník vánočních prohlídek, bude připravena bohatá tombola. Mimořádně bude vystaven také Boskovický betlém ze sbírek Třebechovického muzea betlémů. (mo)

Světelský oltář, Adamov www.adamov.name

Adventní soboty, Blansko www.blansko.cz, www.ksmb.cz

26–28/12 Vánoční kostýmované prohlídky Zámek Boskovice www.zamekboskovice.cz

67


#ZNOJMOCHUTNA

VISIT ZNOJMO IN DECEMBER Christmas markets in Znojmo offer a peaceful family atmosphere. The Christmas tree lighting ceremony will take place on Masaryk Square on Sunday December 2.

ZNOJEMSKÝ ADVENT Pokud hledáte poklidné vánoční trhy, kde panuje rodinná atmosféra a ulice nepraskají ve švech, pak je cesta do Znojma ideální variantou. Nezapomeňte si doma lední brusle a těšte se hned na několik překvapení. Vánoce ve Znojmě budou zahájeny v neděli 2. 12. slavnostním rozsvícením vánočního stromu na Masarykově náměstí. Kromě tradičního vánočního trhu s vyřezávaným betlémem, zvoničkou a dřevěným kolotočem zde najde své místo i velkoformátová obrazovka. Tu si zamilují filmoví nadšenci, pro které je připraveno zimní kino. Vůbec poprvé bude na náměstí umístěna také fotostěna s motivem obrázku Josefa Lady, která vám vytvoří pozadí k originální fotografii. Dětem vykouzlí úsměv na tváři předvánoční zábavný program Veselé Vánoce s Perníčkem, známým z animované pohádky Shrek. Pakliže si potrpíte na něco strašidelného, průvod rohatých čertů Perchtenlauf vám rozhodně nedá spát až do Vánoc. Chybět nebudou vánoční koncerty, adventní dílničky, zimní kluziště, nazdobené stromky dětí ze základních a mateřských škol či živá zvířátka. Kompletní program Znojemského adventu, včetně doprovodných akcí, najdete na www.znojemskabeseda.cz. Těšíme se na vás! (red)

Foto: Znojemská Beseda

Znojemská Beseda Masarykovo náměstí 22, Znojmo www.znojemskabeseda.cz

Photo: Znojemská Beseda

Visitors can look forward to traditional Christmas displays such as a carved Nativity Scene and a wooden historic merry-go-round, as well as a large format screen prepared for open-air cinema projections. The markets promise a varied festive programme including shows for children, concerts, a photo-wall with Josef Lada’s winter scenery and even an ice rink. Although most historic sites close with the arrival of autumn, Znojmo boasts two expositions that are open daily even out of season. Until spring the Gallery in the House of Understanding at Slepičí trh presents the Town Fortification Exhibition, which sheds some light on the history of the defence system. Located a few storeys below, the Life in the Underground Exposition will take you to the 14th century, when construction of this famous underground labyrinth began. (ed)

Znojemská Beseda Masarykovo náměstí 22, Znojmo www.znojemskabeseda.cz

68

DVĚ NOVINKY, KTERÉ SI V ZIMNÍM ZNOJMĚ NENECHTE UNIKNOUT S příchodem podzimu se většina památek a prohlídkových tras uzavírá. Přestože je hlavní sezóna za námi, v druhém největším jihomoravském městě je stále co objevovat. A že pro zážitky nemusíte chodit daleko – hlavní lákadla najdete přímo v samotném centru, na Slepičím trhu. Sídlí zde dvě expozice, které jsou denně přístupné i mimo letní sezónu. Galerie v Domě porozumění se až do jara může pyšnit Expozicí hradebního opevnění. V rámci volné prohlídky se zde seznámíte s vývojem budování městského opevnění. A proč se něco nedozvědět o jednotlivých věžích či si přímo nevyzkoušet dobovou zbroj? Když pak sejdete o pár pater níže, vlastně do samotného podzemí, narazíte v rámci klasické prohlídky na jeho nové obyvatele. Expozice „Život v podzemí“ vám přiblíží jeho využití od 14. století, kdy se tento labyrint začal budovat. Nedivte se tedy, když po cestě potkáte dávného obchodníka, měšťanskou rodinu nebo statečné vojáky. Co dokáže zmrzlého návštěvníka příjemně potěšit, je celoroční teplota 13 stupňů. (red)

Foto: Znojemská Beseda

Znojemská Beseda Masarykovo náměstí 22, Znojmo www.znojemskabeseda.cz#MIKULOV

Barbora Poláková zazpívá v Mikulově.

Loutkové představení České Vánoce

Třídenní oslava moravského vína

KONCERT BARBORY POLÁKOVÉ NA ZÁMKU

VÁNOČNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO

PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ – LIMITOVANÁ EDICE VSTUPENEK S DEGUSTACÍ

Mikulov navazuje na tradici adventních koncertů a letos zde vystoupí Barbora Poláková. Několikanásobná držitelka výročních Cen Anděl se představí se svou kapelou, těšit se můžete na dobře známé písně jako například Nafrněná a zároveň i na novinky z alba ZE.MĚ. Koncert se odehraje v krásném prostředí mikulovského zámku. Vstupenku si můžete zakoupit za 450 Kč v prodejní síti Ticketstream nebo v Turistickém informačním centru na mikulovském Náměstí. (red) 15/12 Adventní koncert Barbory Polákové Zámek Mikulov www.mikulov.cz

Loutkové divadlo představí v Mikulově Collegia Marianum & Buchty a loutky. Originální představení plné barokní hudby a tradičního loutkového divadla vychází z jednoho z nejstarších a nejoblíbenějších lidových textů s vánoční tematikou – Rakovnické hry vánoční. Cílem divadelního projektu je podle jeho autorů propojení duchovní podstaty Vánoc s lidovým humorem a unikátními dřevěnými loutkami, které jsou spolu s podmanivou barokní hudbou hlavními hrdiny fantaskní a zábavné inscenace. Předprodej vstupenek v TIC Mikulov. (red) www.collegiummarianum.cz www.buchtyaloutky.cz

Pálavské vinobraní se bude v roce 2019 konat už po 72. Návštěvníci se mohou těšit na tři dny plné dobrého vína, burčáku, folkloru a koncertů hvězd české a slovenské popové scény. Tentokrát nabídne novinku v podobě limitované edice vstupenek s degustací. Vstupenka v ceně 1 000 Kč obsahuje třídenní vstupné, degustační vzorky na Národní soutěži vín mikulovské vinařské podoblasti, lahev vína lokálního vinaře, skleničku s logem Pálavského vinobraní a malý dárek. Vstupenky zakoupíte v prodejní síti Ticketstream. (red) 6–8/9 Pálavské vinobraní, Mikulov palavske-vinobrani.cz

Mikulovský ples ve stylu vídeňské Opery

Třídenní oslava moravského vína

Atmosféra adventního Mikulova

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA MIKULOVA

VÁNOČNÍ SLAM POETRY V MIKULOVĚ

VÁNOCE POD RADNICÍ

Hojně navštěvovaný reprezentační ples města Mikulova letos slaví 25. výročí a tématem bude Ples ve vídeňské Opeře. Ples proběhne 26. ledna od 19 hodin v zámeckém sálu mikulovského zámku. Večer zahájí vystoupení mikulovského Salonního orchestru. Následovat bude Unique Quartet, smyčcový kvartet, který spolupracoval s hvězdami, jako je Dara Rolins, Ewa Farna nebo Barbora Poláková. Milovníci dobrého vína si mohou při ochutnávání vzorků poslechnout lidové písně v podání cimbálové muziky Klaret. (red) 26/1 Reprezentační ples města Mikulova Zámek Mikulov www.mikulov.cz

Oslavte příchod svátků netradičně. Den před hojně navštěvovanou akcí Vánoce pod radnicí se můžete zaposlouchat do veršů živé poezie. Do Mikulova přijedou přednést své rýmy moderní básníci ulice. Těšte se na hvězdy slamu Daniele Kunze a Ellen Makumbirofu. Nalaďte se na Vánoce jinak. Vstupné 50 Kč na místě. (red)

70

14/12 Vánoční slam poetry exhibice Národní dům, Mikulov www.mikulov.cz

Mikulovské náměstí opět rozzáří tradiční akce Vánoce pod radnicí. Návštěvníci se mohou těšit na vánoční jarmark s kulinářskými specialitami a rukodělnými výrobky. Na náměstí vystoupí folklorní soubory a cimbálové muziky. V sobotu 15. 12. proběhne představení Adventní koledivy v podání divadla 100 opic. Děti i dospělí si mohou poslechnout příběh, který se odehrává čtyřiadvacátého v noci, jež tehdy nebyla tichá a přesvatá a chudák ponocný to vše musel vyřešit. Vrcholem Vánoc pod radnicí bude 15. 12. koncert Barbory Polákové na zámku. (red) 15–16/12 Náměstí, Městské kino Mikulov www.mikulov.cz


71

inzerce


4 DÔVODY, PREČO BY STE MALI PRÍSŤ POČAS ADVENTU DO BRATISLAVY Počas najromantickejšieho obdobia v roku sa Bratislava premieňa na zimnú rozprávku. Klziská pod holým nebom, vôňa lokálnych pochúťok a vianočná zábava. Nie len preto sa oplatí prísť. Storočná história nie je to jediné, čo má Brno s Bratislavou spoločné. Druhé najväčšie české mesto spája s hlavným mestom Slovenska plným kultúry, korunovačnej histórie a skvelej gastronómie len jeden a pol hodinová cesta vlakom. Zo stanice sa do centra dostanete za pár minút, kde vás čaká jazda čarovnou električkou (6.–30. december 2018). Stovky svetielok, vianočné koledy a červeno-zelený interiér pripomínajúci pohodu vo vašej obývačke. Vedeli ste, že bratislavská vianočná električka bola vyhlásená za jednu z najkrajších v strednej Európe? Odvezte sa ňou zadarmo aj vy. Kráľovskú minulosť Bratislavy si pripomenieme tento rok aj v zime. Počas Vianočných trhov (23. november – 22. december 2018) sa môžete odfotiť v krásnych kostýmoch v Korunovačnom foto-video pointe v Michal-

Foto: www.visitbratislava.com

skej veži. Čakajú vás tiež historické vystúpenia. Ak chcete spoznať, ako Bratislava chutí, advent je ideálnou príležitosťou. Slané aj sladké lokše, trdelníky či domáce perníky, samozrejme delikátne varené víno a punč od výmyslu sveta. To všetko vás čaká na Vianočných trhoch na viacerých miestach v historickom centre. Atmosféru doplní bohatý kultúrny program.

Využite vstupy do múzeí a galérií zdarma a skvelé zľavy až do 50 percent s Bratislava CARD City & Region. Viac o vianočnom programe nájdete na www.visitbratislava.com/ vianoce. Bratislava je aj tvoje hlavné mesto! Hana Kuchárová Bratislava Tourist Board/Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Foto: Slovenské národné divadlo

Foto: Galéria mesta Bratislava

Foto: Slovenské národné divadlo

BEATLES GO BAROQUE

ZA INSTALACÍ PASÁŽ DO GALERIE MĚSTA BRATISLAVY

ZA ODVÁŽNOU INSCENACÍ ELITY DO SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA

Že spolu Beatles a baroko nesouvisí? Přijďte se v prosinci přesvědčit o opaku do Slovenského národního divadla v Bratislavě (SND). Jeden z nejnahrávanějších světových hudebníků Peter Breiner a pětice choreografů Baletu SND představí originální večer původních choreografií v doprovodu orchestru Opery SND. Na legendární hity anglické rokenrolové skupiny přetlumočené do barokní hudby a baletní doprovod se můžete těšit 1. a 18. prosince v historické budově SND. (vk) 1 a 18/12 Beatles go Baroque Historická budova SND Gorkého 132/2, Bratislava www.snd.sk

72

Pokud se vydáte do Bratislavy, nezapomeňte navštívit instalaci Pasáž etablovaného výtvarníka Martina Kréna. Instalace obsahující víc než 15 tisíc knih vytváří iluzi nekonečnosti lidského poznání. Pasáž byla oceněna mnohými světovými odborníky a veřejností, hlavní cenu získala i v celosvětové výtvarné soutěži UNESCO v Paříži. Objekt s iluzí nekonečného prostoru z knih najdete v expozici Príbehy a fenomény Slovenského výtvarného umenia 20. storočia. (vk)

Galéria mesta Bratislavy – Pálffyho palác Panská 19, Bratislava www.gmb.sk

Jací lidé se dostali k moci po tzv. Něžné revoluci v roce 1989? Inscenace Elity nechce být jen politickým thrillerem s prvky krimi, ale také zamyšlením nad podstatou moc, vládnutí a procesem přechodu z jednoho režimu do druhého. Elity v režii Jiřího Havelky získaly významné slovenské ocenění Dosky za nejlepší inscenaci roku 2017 a letos je v Bratislavě můžete naposledy vidět 12. prosince. (vk) 12/12 Elity Nová budova SND Pribinova 17, Bratislava www.snd.sk


KAM DO BRATISLAVY A VÍDNĚ

VÁNOČNÍ TRHY U NAŠICH SOUSEDŮ

Foto: WKE Konzert & Eventveranstaltungs GmbH

Foto: Holiday on Ice/Deen van Meer

ZA KLASIKOU SCHÖNBRUNNU

ATLANTIDA VE VÍDNI

Ať už jste milovníkem klasické hudby, nebo se s ní plánujete teprve seznamovat, můžete vyjet za hranice Brna i České republiky, a to třeba do rakouské Vídně, kde má klasická hudba dlouhou tradici, jež nekončí pouze u Mozarta. Jeden ze série vídeňských koncertů bude hostit zámek Schönbrunn ve své oranžerii, která je vůbec nejdelší na světě. Váš sluch oblaží Mozartova a Straussova díla zahraná zámeckým komorním orchestrem za doprovodu sboru a sólistů v historických kostýmech. (mo) Schloss Schönbrunn Konzerte Orangerie Schönbrunn Schönbrunner Schloßstraße 47, Wien www.wien.info/cs

Zábavná ledová show Holiday on Ice zas tak moc často do Česka nezavítá. Pokud jste milovníky této umělecké show na ledě, můžete si vyjet za hranice do nedaleké Vídně. Ta bude 16.–27. ledna 2019 hostit představení Atlantis. Krasobruslařské představení s akrobacií, fantastickými kostýmy a neotřelými efekty vás přenese do bájné Atlantidy, bohatého a okouzlujícího ostrovního království plného života nad i pod vodou, která možná zmizela z map nadobro, ale na chvíli se opět vyjeví ve Wiener Stadthalle. (mo)

Foto: KHM-Museumsverband

Foto: Wien Museum

REŽISÉR WES ANDERSON KURÁTOREM V MUZEU VE VÍDNI

VÍDEŇ ZA ČASŮ BEETHOVENOVÝCH

Režisér Wes Anderson a jeho partnerka Juman Maloufová rádi cestují vlakem po Evropě a mají v oblibě staré věci. Jejich nevšední záliby si všimlo Uměleckohistorické muzeum ve Vídni. Po dvou letech prohrabování se ve skladech muzea tak spatřila světlo světa jedinečná a nesourodá výstava Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures. V ní se vám představí na 400 starých uměleckých předmětů. Od rakve s mumií rejska přes řecké a římské starožitnosti až po umělecké výtvory starých mistrů či klenoty. (mo) Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures Kunsthistorisches Museum Wien Maria-Theresien-Platz, Wien www.khm.at

Je druhá polovina 18. století a mladý Beethoven vyráží do Vídně za Mozartem, plány mu však zhatí smrt matky, a tak se do rakouské metropole vrací o pár roků později, ve svých 22 letech, a učí se u Haydna. Zde zůstane až do své smrti. Jaký byl Beethovenův život v rodném Bonnu i v osudné Vídni, můžete zjistit v Beethovenově muzeu. To zahrnuje jeho původní byt, rozšířený ještě o další pokoje. Nejenže se tu seznámíte s etapami jeho života, ale nahlédnete i do skladatelova boje se slábnoucím sluchem. Vystaveny jsou i dobová naslouchadla. (mo) Beethoven Muzeum Probusgasse 6, Wien www.wienmuseum.at

16–17/1 Holiday on Ice – Atlantis Wiener Stadthalle Roland-Rainer-Platz 1, Wien www.stadthalle.com

Pokud cítíte, že už vás vánoční trhy v Brně nemají moc čím překvapit, v Olomouci jste byli loni a do Prahy je to na jeden den už trochu z ruky, pak jsou pro vás vánoční trhy ve Vídni nebo v Bratislavě tou nejlepší volbou! Z Brna se do každé z destinací dostanete vlakem za necelou hodinu a půl a spoje jezdí takřka každou hodinu.

Každý rok v prosinci se Radniční náměstí ve Vídni promění v obrovské kluziště. Foto: Wiener Eistraum

Ve Vídni vás na náměstí před radnicí čeká Vánoční svět. Na 150 prodejních stáncích nabídne nejen vánoční dárky a ručně vyrobené předměty, ale taky hromadu místního jídla a cukrovinek. Nápoje na zahřátí snad nemusíme zmiňovat. Toužíte-li si i trochu zasportovat, můžete si zabruslit na přes 3 000 m2 velké ledové ploše rozložené v parku – stojí to za to! Jedná se totiž o jedno z nejkrásnějších kluzišť na světě. Slovenské hlavní město pořádá vánoční trhy hned na několika náměstích. Při poslechu folklorních umělců a souborů se můžete kochat zdejším betlémem. Stánky se suvenýry a vánočními předměty budou prokládány těmi s místními specialitami. Aby se vám nezačala brzy motat hlava z punče, svařáku či horké medoviny, můžete vyzkoušet oblíbené pokrmy Bratislavanů jako lokše, cikánskou pečeni či pochoutky z husího masa. A i do Bratislavy si nezapomeňte přibalit brusle – na Hviezdoslavově náměstí se bruslí už od 17. listopadu. (mo)

Staromestské vianočné trhy www.visitbratislava.com Vienna Christmas World at Rathausplatz events.wien.info

73


PROGRAM MIMO BRNO PROSINEC/DECEMBER 2018

FENOMÉN AUSTERLITZ Bitva tří císařů a napoleonské války očima současníků, kronikářů, vojáků, diplomatů, historiků, spisovatelů, malířů, ale i filmařů.

MUZEUM BRNĚNSKA

www.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/muzeumbrnenska

MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH

Masarykovo nám. 18, Šlapanice | 544 228 029 | slapanice@muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: st–pá 13–18 h, so–ne 10–12 a 12.30–18 h, 22.–26. 12., 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 zavřeno. SPOJENÍ: MHD trolejbus č. 31 z Hl. nádraží do Šlapanice – Kalvodova VÝSTAVY do 10. 3. OČIMA ŽENY. OSUDOVÉ I VŠEDNÍ DNY STOLETÉ REPUBLIKY V ŽIVOTĚ ŽEN Jak se změnil život českých žen za posledních sto let? do 3. 2. ZIMA NA DLANI Přijďte sdílet své nejkrásnější vzpomínky na zimní období a vánoční svátky. Uzavřete své zážitky do vánočních ozdob a vyzdobte jimi naše muzeum. AKCE 2.

ŠLAPANICKÉ VÁNOCE ZA TATÍČKA MASARYKA Celodenní program pro děti i dospělé inspirovaný vánoční atmosférou první republiky.

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU

K Mohyle míru 200, Prace | 544 244 724 mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: út–ne 9–16.30 h, poslední prohlídka v 15.30 h; 23. 12. 2018 až 1. 1. 2019 zavřeno. SPOJENÍ: MHD BUS č. 48 z Brna, Úzká ul. (OD Tesco) do Prace (náves) EXPOZICE BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ. SLAVKOV/AUSTERLITZ 1805 Netradičně pojatá multimediální expozice, která přináší poučení i silný zážitek.

TECHNICKÉ HRAČKY 1880–1980

Muzeum v Ivančicích připravilo ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou výstavu věnovanou technickým hračkám všeho druhu. Přijďte zavzpomínat a prohlédnout si autíčka, vláčky, pohyblivá zvířátka, hrací skříňky i optické hračky a stavebnice, které znáte z dětství. Součástí výstavy je dětský herní koutek.

do 27/1 Památník Alfonse Muchy Palackého nám. 9, Ivančice www.muzeumbrnenska.cz

74

VÝSTAVA do 6. 1. SOCHAŘ A LEGIONÁŘ RUDOLF BŘEZA k 100. výročí oficiálního uznání československých legií ve francouzském Darney

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

Klášter 1, Rajhrad | 547 229 136 | pokladna 547 229 126 | rajhrad@muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: út–ne 9–16 h, poslední prohlídka v 15 h; 24.–26. 12., 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 zavřeno EXPOZICE STAROSLOVĚNŠTINA A MORAVSKÉ PÍSEMNICTVÍ V 9.–18. STOLETÍ; STŘEDOVĚKÉ SKRIPTORIUM A HISTORIE RAJHRADSKÉHO KLÁŠTERA; MORAVSKÁ LITERATURA 19.–20. STOLETÍ; HISTORICKÁ BENEDIKTINSKÁ KNIHOVNA; PRACOVNA BÁSNÍKA JOSEFA SUCHÉHO VÝSTAVY do 10 .3. VLAJKY VLAJTE! STÁTNÍ SYMBOLY VČERA A DNES Vážně i nevážně o podstatě, formách a symbolech české a československé státnosti. do 13. 1. ADVENTNÍ INSPIRACE Náměty pro sváteční výzdobu domácností v období adventu a vánoční svátků. do 3. 2. PŘÍBĚH VÁNOC Poznejte s námi vánoční zvyky napříč Evropou! od 12. CO ROK 2018 DAL Tradiční první veřejné představení nejvýznamnějších aktuálních přírůstků do sbírkového fondu, poděkování dárcům, příznivcům a spolupracovníkům muzea.

MUZEUM V IVANČICÍCH

VÝSTAVA do 27. 1. TECHNICKÉ HRAČKY Výstava technických hraček z let 1880–1980. Památník Alfonse Muchy, Palackého nám. 9, Ivančice. AKCE 9. 13.00–17.00 MAGICKÝ SVĚT HRAČEK šifrovací hra, při které můžete zavzpomínat na své oblíbené hračky z dětství a vyrobit si thaumatrope, populární hračku z 19. století založenou na principu optického klamu.

PODHORÁCKÉ MUZEUM

Porta coeli 1001, Předklášteří | 549 412 293 pokladna 549 213 933 predklasteri@muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: út–ne 8–12 h a 12.30–16 h; 24.–26. 12., 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019 zavřeno EXPOZICE KLÁŠTER PORTA COELI – RANĚ GOTICKÁ KŘÍŽOVÁ CHODBA, KOSTEL, KAPITULNÍ SÍŇ; MĚŠŤANSKÝ OBYTNÝ INTERIÉR Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ; PALEONTOLOGIE A MINERALOGICKÝ SYSTÉM; MINERÁLY NA TIŠNOVSKU; LAPIDÁRIUM KAMENNÝCH FRAGMENTŮ VÝSTAVY do 20. 1. 2019 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA – ROK 1918 Poslední válečný rok a ohlas vzniku Československé republiky na Tišnovsku – závěr dokumentačního a výstavního projektu Velká válka 1914–1918, součást projektu Republika 100. do 10. 3. 2019 ŽIVOT V MĚŠŤANSKÉ DOMÁCNOSTI PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Pohled do jedné z významných tišnovských rodin.

Široká 1, Ivančice | 546 451 489 ivancice@muzeumbrnenska.cz Otevírací doba: út, čt, pá 9–12 a 13–16 h, st 9–12 a 13–17 h, so, ne 13–17 h; 26. 12. 13–17 h, 24.–25. 12., 31. 12. 2018 a 1.1. 2019 zavřeno

VÝSTAVA DAVIDA MOŽNÉHO HEAT WAVE

Instalace a mizanscéna fiktivního filmu inspirovaná horkým létem. Autor se vydává na místa paměti. Divák se ocitá v roli pomyslné kamery snímající scénu. Do idyly sentimentálního bezčasí se vkrádá neklid. Vernisáž výstavy 8. prosince.

8/12–27/1 Galerie města Blanska Dvorská 2, Blansko www.galerie.blansko.cz

Sleduj Facebook KAM www.fb.com/kambrno


75


PROGRAM BRNO PROSINEC/DECEMBER 2018

DIVADLO /THEATRE BURANTEATR

Sokolský Stadion, Kounicova 20 | 774 492 131 vstupenky@buranteatr.cz | www. buranteatr.cz 3. 18.00 WORKSHOP R. Štěpánková: hodina tance: improvizace a kompozice 4. 18.00 WORKSHOP K. Kamecká: otevřené tréninky autentického pohybu 7.–9. 18.00 WORKSHOP Tvář pod maskou – Gestalt Theatre v Buranteatru 7. 19.30 FAUST A MARKÉTKA J. W. Goethe, J. Šotkovský – M. Tyc – básnické drama 8. 19.30 VÝSLECH ZAHÁJEM G. Mitchell, J. Šotkovský – R. Grozsmann – kriminální drama 10. 18.00 WORKSHOP R. Štěpánková: Hodina tance: improvizace a kompozice 10. 19.30 PARCHANT V KLOBOUKU S. A. Guirgis, J. Šotkovský & J. Šotkovská – M. Tyc – tragikomedie o závislostech 17. 18.00 WORKSHOP R. Štěpánková: Hodina tance: improvizace a kompozice 17. 19.30 PAN POLŠTÁŘ M. Mcdonagh, J. Šotkovský – J. Hájek – velmi černá komedie 18. 18.00 WORKSHOP K. Kamecká: otevřené tréninky autentického pohybu 19. 19.30 HOMO EROTICUS ANEB LÁSKA V DOBĚ TĚLA S. Machačová & Buranteatr – G. Ženatá – erotická balada

DIVADLO BARKA OTEVŘENÝ KULTURNÍ PROSTOR LIGY VOZÍČKÁŘŮ

Svatopluka Čecha 35a | 608 635 578 barka@ligavozic.cz | www.divadlobarka.cz 2. 15.00 ONDRÁŠEK PRO JASMÍNKU benefiční koncert. Účinkuje Dětské taneční studio ONDRÁŠEK. 3. 16.00 PONNY KIDS MATEŘSKÁ ŠKOLA www.ponny-brno.cz 6. 18.00 VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ Palackého tř. 70, Brno-Královo Pole 8. 16.30 PEC NÁM SPADLA pro děti, hudební loutková pohádka se spoustou známých dětských písniček, Divadlo Paravánek 9. 16.30 ČERVENÁ KARKULKA, PERNÍKOVÁ CHALOUPKA pro děti, Pohádky pro nejmenší hraje loutkové divadlo V. Schildera, hrají: O. Marková, V. Čapek 13. 16.00 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA UNIVERZITKA tanečně-hudební vystoupení dětí soukromé MŠ Univerzitka. 14. LIGOVÝ DEN Zadáno! Den pracovníků Ligy vozíčkářů v Divadle Barka. 15. ARŠÁCKÉ VÁNOCE Zadáno! Vánoční setkání sdružení Archa Community. 16. 16.00 VÁNOČNÍČEK Pro děti, Pohádečka o čertovi Hudrabovi a vánoční pásmo s písničkami pro nejmenší, Divadlo Paravánek. 17. 18.00 VÁNOČNÍ KONCERT Taneční obor ZUŠ Brno, Charbulova 84, p. o.

76

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

Jakubské nám. 5 | 542 214 692 | divadlo@bolek.cz www.divadlobolkapolivky.cz 1., 2. 16.00, 20.00 BETLÉM pro děti, V. Hauser, J. Šmíd, I. Hloužková, N. Maláčová 3., 4. 19.00 VĚRA I. Chýlková, B. Polívka, S. Remundová, L. Pernetová 4. 16.30 MILOŠ ŠTĚDROŇ UVÁDÍ… prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., téma: Heinrich Schütz: Adventní hudba 5. 19.00 SZIDI TOBIAS Koncert: Szidi Tobias, Jolanka band 6. 19.00 THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA G. Míčová, P. Špindlerová, D. Choděrová / K. Apolenářová 7., 21. 19.00 ŠAŠEK A SYN B. Polívka, V. Polívka, M. Chovanec, O. Klíč 8. 10.00 PRINCEZNA ZE MLEJNA K. Jelínková / M. Černá, J. Roskot / A. Kubát 8. 19.00 JAVORY – HANA A PETR ULRYCHOVI Koncert: H. Ulrychová, P. Ulrych, K. Štruncová, D. Štrunc, M. Adamus 9. 10.00 PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA L. Klíma / O. Venclík, P. Vojtíšek / R. Jíra 9. 19.00 HVĚZDA Eva Holubová 10. 19.00 MISERY Z. Adamovská, P. Štěpánek, P. Pěknic / P. Meissel 11. 19.00 SRNKY J. Polášek, M. Sýkora, P. Šimčík, R. Blumaier 12. 19.00 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD Eliška Balzerová 13. 10.00 RE-KABARET RE:PUBLIKA M. Chmelařová, M. Sýkora, J. Sýkorová, M. Chovanec 13., 27. 19.00 ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH Ch. Poullain, M. Kraus 14. 19.00 CAVEMAN J. Holík / J. Slach 15. 10.00 JAK SE ČERTI ŽENILI P. Stehlík / D. Koťan, N. Ďuricová / M. Černá 15. 19.00 LETEM SOKOLÍM M. Chovanec, O. Klíč 16. 16.00, 19.00 CIMBAL CLASSIC – KATKA A DALIBOR ŠTRUNCOVI – 26 LET K. Štruncová, D. Štrunc, R. Kozoň, K. Kovaříková 17. 19.00 SMOLÍKOVI E. Holubová, B. Klepl, J. Stryková / M. Váňová 18. 19.00 BETLÉM V. Hauser, J. Šmíd, I. Hloužková, N. Maláčová 19. 19.00 RE-KABARET RE:PUBLIKA P. Seriš, F. Teller, M. Chovanec, O. Klíč 20. 19.00 DNA A. Polívková, B. Polívka, J. Barin Tichý, J. Fretti Pfeifer, diváci 22. 14.00, 17.00 CAVEMAN J. Holík / J. Slach 28. 19.00 MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK M. Kraus, M. Badinková, D. Homolová, D. Rous

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

Zelný trh 9 | 542 123 425 | vstupenky@provazek.cz www.provazek.cz 1. 19.00 AMADEUS (TJ. MILOVANÝ BOHEM) P. Shaffer

2. 17.00 O PEJSCÍCH A KOČIČKÁCH J. Jelínek 2. 19.00 ZKUŠEBNA improvizační cyklus ve volném stylu, mimořádné setkání s herci, jak je neznáte. 3. 10.00 O PEJSCÍCH A KOČIČKÁCH J. Jelínek 3. 19.00 TRIPTYCH Brecht/Bresson/Kosztolányi/Pitínský 4., 5. 19.00 DYNASTIE S. Massini 6. 19.00 TICHÝ TARZAN (ZCIZENÉ DENÍKY FANTOMA EROTICKÉ FOTOGRAFIE) S. Petrů, P. J. Kryštof 7. 19.00 UBU KRÁLEM: SVOBODA! A. Jarry, derniéra 10. 19.00 CORRESPONDENCE C. MacDonald 10., 11. 19.00 AMERIKA F. Kafka 11. 10.00 OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ E. E. Schmitt 12. 19.00 ALMA. AMOROSO PRESTO J. Ort 13. 19.00 MEIN ŠVEJK J. Hašek, K. Vaněk 18. 18.00 CAFÉ REPUBLIKA: 1918: PRYČ OD VÍDNĚ, PRYČ OD ŘÍMA Kongresový sál DHNP 18., 19. 19.00 HRÁČ F. M. Dostojevský 20. 19.00 TURNOVÝ HÁJ E. Turnová, S. Machačová 21. 18.00 BABIČKA B. Němcová, P. Oslzlý, I. Krobot 22. 19.00 VITKA K. Tučková

DIVADLO LÍŠEŇ

Ondráčkova 20 | 728 818 034 | www.divadlolisen.cz 22. 18.00 ANDĚLÉ Z LESA pohádkový příběh, Centrum experimentálního divadla, Sklepní scéna, Zelný trh 9

DIVADLO NA ORLÍ

Orlí 19 | 542 591 800 | dno@jamu.cz www.divadlonaorli.jamu.cz 3. 19.00 SVĚTOVÁ DUŠE O. Smilková, sk. A 4. 19.00 SVĚTOVÁ DUŠE O. Smilková, sk. B 5. 19.00 GENEVIEVE MURPHY + SOLARIS 3 v rámci Setkání nové hudby Plus 7., 8. 16.00, 19.00 FESTIVAL BICÍCH NÁSTROJŮ 2018 koncerty konzervatoří 9. 19.00 FESTIVAL BICÍCH NÁSTROJŮ 2018 koncerty konzervatoří 10., 11. 19.00 ANNA KARENINOVÁ A. Kohout 13. 19.00 ZÍTRA TO SPUSTÍME (HISTORICKÁ MEDITACE O PĚTI DĚJSTVÍCH) V. Havel, sk. D 14. 19.00 ZÍTRA TO SPUSTÍME (HISTORICKÁ MEDITACE O PĚTI DĚJSTVÍCH) V. Havel, sk. E 18., 19. 19.00 VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍCH ANSÁMBLŮ HUDEBNÍ FAKULTY JAMU koncert

DIVADLO POLÁRKA

Tučkova 34 | 541 247 274 zahorikova@divadlopolarka.cz | www.divadlopolarka.cz 4. 9:30 PREZIDENTI: CESTA TAM A ZASE představení a workshop 4. 17.30 FRANTIŠEK Z KAŠTANU, ANEŽKA ZE SLUNEČNIC Malá scéna 5. 8:45 CIRKUS UNIKUM Velká scéna, pro školy 5., 6. 9.00, 10.15 OBŘI Klub Leitnerka, pro školy 5. 10:30 CIRKUS UNIKUM Velká scéna 5. 17.30 OD MALIČKÝCH K VELKÝM Malá scéna


PROGRAM PROSINEC 2018 6. 9.00 OD MALIČKÝCH K VELKÝM Malá scéna 6. 17.30 CIRKUS UNIKUM Velká scéna 7. 8.45, 10.30 TAMTADAROVA DOBRODRUŽSTVÍ Malá scéna 8. 10.30, 14.30 TAMTADAROVA DOBRODRUŽSTVÍ Malá scéna 15. 15.30 HOMO ZABIJENSIS: KONEC LOVCŮ MAMUTŮ Velká scéna 17. 9:30 HOMO ZABIJENSIS: KONEC LOVCŮ MAMUTŮ Velká scéna 17. 14.00 JAK DĚLÁ RYBA? Malá scéna 18. 9:30 HOMO ZABIJENSIS: KONEC LOVCŮ MAMUTŮ Velká scéna 18. 17.30 HOMO ZABIJENSIS: KONEC LOVCŮ MAMUTŮ Velká scéna 19. 9:30 BRATŘI LVÍ SRDCE Velká scéna 19., 20. 14.00, 15.30 JAK DĚLÁ RYBA? Malá scéna 19. 16.30 BRATŘI LVÍ SRDCE Velká scéna 20. 9.30, 17.30 ALENKA ZA ZRCADLEM Velká scéna 21. 9:30 ALENKA ZA ZRCADLEM Velká scéna

DIVADLO RADOST

Bratislavská 32 | 545 321 273 divadlo@divadlo-radost.cz | www.divadlo-radost.cz 2. 10.00, 14.30 JÁJA A PÁJA představení pro děti 2., 9. 10.30, 15.00, 17.00 JAK PEJSEK A KOČIČKA CHYSTALI VÁNOCE představení pro děti + Mikulášská nadílka, Muzeum loutek 7. 18.00 STRAKONICKÝ DUDÁK rodinné představení 8. 19.30 SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ GALA KONCERT účinkují: I. Jiříková (soprán), V. Chmelo (baryton) 9. 10.00, 14.30 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY ANEB TRAUTENBERK A KRAKONOŠ představení pro děti 12. 18.00 KOUZELNÁ FLÉTNA rodinné představení 14. 15.30 KAO A MAKI miminí divadlo, Malá scéna 14. 18.00 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA rodinné představení 16. 10.00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ představení pro děti 19. 17.00 HUSOVICKÉ BETLÉM rodinné představení 19. 19.00 NAŠI VAŠI FURIANTI rodinné představení, hostuje ochotnické Ořechovské divadlo 21. 17.00 JAK PEJSEK A KOČIČKA CHYSTALI VÁNOCE představení pro děti, Muzeum loutek 21. 19.00 HUSOVICKÉ BETLÉM rodinné představení, derniéra 31. 10.00 POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT představení pro děti 31. 10:30 JAK PEJSEK A KOČIČKA CHYSTALI VÁNOCE představení pro děti, Muzeum loutek

DIVADLO U STOLU

Zelný trh 9 | 542 123 420 | dus@ced-brno.cz www.divadloustolu.cz 7. 19.30 AUDIENCE – KATASTROFA V. Havel – S. Beckett 9., 16., 23. 14.00 JEŽÍŠKOVA KOŠILKA J. Zahradníček 14. 19.30 NĚŽNÁ F. M. Dostojevskij, derniéra 17. 19.30 DON JUAN A FAUST Ch. D. Grabbe, derniéra

HADIVADLO

Poštovská 8d | 530 330 869 | pokladna@hadivadlo.cz www.hadivadlo.cz 1., 5. 19.30 DOMA U HITLERŮ ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC KUCHYNĚ A. Goldflam, kolektiv HaDivadla

2. 16.00 HACHUCPA koncert 3. 19.30 VYHNÁNÍ GERTY SCHNIRCH K. Tučková, M. Amsler 13. 19.30 MALOMĚŠŤÁCI M. Gorkij, I. Buraj (premiéra) 15., 18. 19.30 MALOMĚŠŤÁCI M. Gorkij, I. Buraj 19., 20. 19.30 PSANÍ JEŽÍŠKOVI F. hrabě Pocci, J. Sedal 21. 17.30, 19.30 PSANÍ JEŽÍŠKOVI F. hrabě Pocci, J. Sedal 23. 19.00 JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ koncert v Alfa pasáži, veřejná generálka 24. 22.00 JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ koncert v Alfa pasáži, volný vstup

KULTURNÍ DŮM RUBÍN

Makovského nám. 3 | 541 213 704 rubin@zabovresky.cz | www.kdrubin.cz 2. 10.00 DĚTSKÉ ODPOLEDNE V RUBÍNU Čert a Káča, Divadlo Parnas 5. 19.00 KOUZELNÁ VYHLÍDKA Divadelní spolek Frída 9. 10.00 DĚTSKÉ ODPOLEDNE V RUBÍNU Tancování s lektroy Efekt Dance 11. 19.00 THE BACKWARDS The Beatles revival band 14. 19.00 ČARODĚJKY V KUCHYNI V. Žilková, M. Dolinová, V. Navrátil, L. Ondřej, M. Duchek 16. 10.00 DĚTSKÉ ODPOLEDNE V RUBÍNU Předvánoční show s karaoke s DJ Savanou 20. 19.00 JIŘÍ KOLBABA Severozápadní Afrika – cestovatelská přednáška

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Lidická 16 | 533 316 347 | predprodej@mdb.cz www.mdb.cz ČINOHERNÍ SCÉNA 1. 19:00 RENT rocková opera, A6 2. 19:00 RENT rocková opera, E7 3. 19:00 JMÉNO konverzační komedie 4. 18:00 JMÉNO konverzační komedie 5. 19:00 LAKOMEC komedie 6. 19:00 SPLAŠENÉ NŮŽKY detektivní komedie 13. 19:00 KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA fotbalová pohádka, C4 14. 14:00 KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA fotbalová pohádka, veřejná generálka 14. 19:00 KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA fotbalová pohádka, C5 15. 19:00 KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA fotbalová pohádka, premiéra 16. 19:00 KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA fotbalová pohádka, D 17. 19:00 MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) muzikál 18. 18:00 MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) muzikál 19. 18:00 OSMYČKY rekapitulační leporelo, SP 20. 19:00 OSMYČKY rekapitulační leporelo, A4 21. 19:00 OSMYČKY rekapitulační leporelo, E5 22. 18:00 KŘÍDLA 2017/2018 slavnostní vyhlášení divácké ankety 26. 14:00 VRABČÁK A ANDĚL Edith a Marlene 26. 19:00 VRABČÁK A ANDĚL Edith a Marlene 27. 19:00 BROUK V HLAVĚ komedie 28. 19:00 BROUK V HLAVĚ komedie 29. 14:00 KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA fotbalová pohádka 29. 19:00 KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA fotbalová pohádka 30. 14:00 KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA fotbalová pohádka 30. 19:00 KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA fotbalová pohádka

31. 18:00 KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA Silvestrparty 2018 HUDEBNÍ SCÉNA 1. 14:00 BÍTLS muzikál 1. 19:00 BÍTLS muzikál 4. 18:00 NOC NA KARLŠTEJNĚ muzikál 5. 16:00 NOC NA KARLŠTEJNĚ muzikál 6. 19:00 NOC NA KARLŠTEJNĚ muzikál 8. 14:00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ hudební pohádka 8. 18:00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ hudební pohádka 9. 14:00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ hudební pohádka 9. 18:00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ hudební pohádka 11. 18:00 BIG rodinný muzikál 12. 18:00 BIG rodinný muzikál 13. 18:00 BIG rodinný muzikál 14. 19:00 BIG rodinný muzikál, A5/AB5 15. 14:00 BIG rodinný muzikál 15. 18:00 BIG rodinný muzikál 18. 18:00 HOREČKA SOBOTNÍ NOCI muzikál, PP1/PP2 19. 19:00 HOREČKA SOBOTNÍ NOCI muzikál 20. 18:00 HOREČKA SOBOTNÍ NOCI muzikál, PPP/P18 21. 19:00 HOREČKA SOBOTNÍ NOCI muzikál 22. 15:00 VÁNOČNÍ KONCERT JAVORY + JAVORY BEAT koncert 22. 18:00 VÁNOČNÍ KONCERT JAVORY + JAVORY BEAT koncert 23. 18:00 VÁNOČNÍ KONCERT JAVORY koncert 27. 18:00 MONTY PYTHON´S SPAMALOT bláznivá muzikálová komedie 28. 18:00 MONTY PYTHON´S SPAMALOT bláznivá muzikálová komedie 29. 18:00 MONTY PYTHON´S SPAMALOT bláznivá muzikálová komedie 30. 18:00 MONTY PYTHON´S SPAMALOT bláznivá muzikálová komedie 31. 18:00 MONTY PYTHON´S SPAMALOT bláznivá muzikálová komedie

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

542 158 120 | obchodni@ndbrno.cz | www.ndbrno.cz

JANÁČKOVO DIVADLO

Rooseveltova 31/7 1. 19.00 JEJÍ PASTORKYŇA Velké divadlo Stanisława Moniuszka v Poznani, opera, sk. E 5. 19.00 VÝLETY PÁNĚ BROUČKOVY Národní divadlo Praha, opera, sk. U, O, S 8., 9., 14. 18.00 LOUSKÁČEK P. I. Čajkovskij, balet 9. 14.00 LOUSKÁČEK P. I. Čajkovskij, balet 10. 11.00 LOUSKÁČEK P. I. Čajkovskij, balet 13. 19.00 POLSKÁ KREV O. Nedbal, opera 15., 22., 30. 14.00, 18.00 LOUSKÁČEK P. I. Čajkovskij, balet 16. 15.00 LOUSKÁČEK P. I. Čajkovskij, balet 19. 17.00 HRY O MARII B. Martinů, opera 20. 11.00 HRY O MARII Krok za oponou, B. Martinů, opera 21. 19.00 PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY L. Janáček, opera 29. 15.00 PRODANÁ NEVĚSTA B. Smetana, opera 31. 17.00 PRODANÁ NEVĚSTA Silvestr v opeře, B. Smetana, opera

MAHENOVO DIVADLO

Malinovského nám. 1 1. 15.00 FOLKLORNÍ KONCERT komponovaný pořad pro MFJB 2., 8. 14.00, 17.00 JAK JSEM SE ZTRATIL ANEB MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA L. Aškenazy, J. Borna 3. 19.00 U KOČIČÍ BAŽINY M. Carr 5. 19.00 MARIE STUARTOVNA F. Schiller

77


Čtenáře KAMu zvu na pravidelný nedělní brunch po bohoslužbě na faře v Botanické ulici, a 25. prosince v 10 dopoledne bude dokonce bohoslužba s přímým přenosem České televize. Přijďte!

Po každé mši svaté je u nás v Bohdalicích farní klub, kde podávám opravdu to nejlepší kafe mezi Brnem a Olomoucí – takže srdečně zvu na mši, klub i kafe do Bohdalic.

Sandra Silná, farářka

Jan Hanák, farář

5., 6. 9.00 OFF PROGRAM Louskáček 7. 19.00 MILENCI NEBES J. Prévert 9., 14.–16. 10.00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA V. Renč 9. 19.00 PRAŽSKÝ VÝBĚR koncert 12. 19.00 APARTMÁ V HOTELU PLAZA N. Simon 13. 19.00 KDO JE PAN SCHMITT? S. Thiéry 14., 17. 19.00 JÁNOŠÍK REVISITED J. Mahen, M. Františák 15. 19.00 NĚCO ZA NĚCO W. Shakespeare 16. 19.00 ANNA K koncert 18. 19.00 JÁNOŠÍK REVISITED J. Mahen, M. Františák, sk. SPČ 19. 19.00 DAN BÁRTA koncert 20. 19.00 SATURNIN Z. Jirotka, M. Vačkář, O. Havelka 21. 19.00 VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE koncert 22. 19.00 PETROLEJOVÉ LAMPY J. Havlíček 27. 17.00 ČERT A KÁČA A. Dvořák, opera 28. 19.00 LETNÍ BALETNÍ KOKTEJL Bonsoir Brel /1968/ O hudbě a tanci 29. 17.00 OSTROV POKLADŮ R. L. Stevenson 30. 19.00 VIVALDIHO BENÁNSKÉ NEŠPORY S COLLEGIEM 1704 mimořádný vánoční koncert 31. 17.00 MILENCI NEBES J. Prévert

REDUTA

Zelný trh 4 1. 19.00 KÁMEN A BOLEST K. Schulz, M. Amsler 2. 11.00 PAVEL HAAS QUARTET koncert 3. 19.00 RECITÁL THOMASE ADESE koncert 4., 5. 10.00 KOCOUR V BOTÁCH J. Templ, opera 4. 17.00 JEJÍ PASTORKYŇA Krok za oponu 6. 19.00 TEROR F. von Schirach

7. 10.00 TEROR F. von Schirach 9. 19.00 VERONIČIN POKOJ I. Levin 10., 20. 19.00 ROKY A KROKY B. Holiček a kol. 11. 19.00 VĚRA S. Petrů 12. 19.00 KMENY K. Veselý, T. Souček, Vladimír 518 13. 19.00 ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ M. Uhde 14. 19.00 RAPPER Divadelní spolek Frida 15. 14.00 KOCOUR V BOTÁCH J. Templ, opera 15. 18.45 LA TRAVIATA Záznam představení Metropolitní opery New York 16. 15.00 KOCOUR V BOTÁCH J. Templ, opera 17. 11.00 KOCOUR V BOTÁCH J. Templ, opera 17. 20.00 VÉVODKYNĚ A KUCHAŘKA L. Fuks, V. Knotková 18. 19.00 IMPROVOZOVNA M. Dalecký, R. Blumaier, J. Jelínek, J. Kniha, A. Stankov 19., 20. 10.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI J. Šafránek, pro děti od 7 let 21. 19.00 STRACH JÍST DUŠI R. W. Fassbinder 28. 14.00 POHÁDKA O NEVYDAŘENÉM DĚDEČKOVI A. Kastnerová 30. 14.00 BRNĚNSKÉ POVĚSTI J. Šafránek, pro děti od 7 let

PROJEKT CED

Zelný trh 9 | 542 123 425 | ced@ced-brno.cz www.ced-brno.cz 1. 19.00 TOCALO TOUR FLAMENCO SIN FRONTERAS Flamenco bez hranic, sklepní scéna 21. 19.30 MUSICA POETICA Barokné ženy, sklepní scéna 22. 18.00 ANDĚLÉ Z LESA Divadlo Líšeň, sklepní scéna

STUDIO MARTA

Bayerova 5 | 542 591 510 | marta@jamu.cz www.studiomarta. cz 14. 18.30 SRDCE V PRACHU, OČI PLANOUCÍ A. Kratochvílová a kol. 17. 19.00 SRDCE V PRACHU, OČI PLANOUCÍ A. Kratochvílová a kol., sk. A 18. 19.00 HAMLET A TMA W. Shakespeare a kol. 19. 19.00 KONEC HRY S. Becket, sk. C 20. 19.00 ISBN M. Hodoň a kol., sk. D

HUDBA /MUSIC

FILHARMONIE BRNO, P.O. BAROKNÍ ŽENY

Hudebně-dramatické představení Barokní ženy se odehraje na Sklepní scéně Centra experimentálního divadla. Představí se Martina Pavlíková (Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Isabella Leonarda), Jana Janků (mezzosoprán, trojřadá barokní harfa), Tereza Samsonová (theorba) v režii Igora Dostálka.

21/12 v 19.30 hodin Zelný trh 9, Brno vstupenky: pokladna@ced-brno.cz

78

Komenského nám. 8 | 539 092 818, 602567017 www.filharmonie-brno.cz 8. 10.30 ACH, TY VÁNOCE…! Koncert pro pra/rodiče a děti. Besední dům 12. 19.30 MLADÁ KREV ANEB HUDBA ZBLÍZKA Koncert členů Orchestrální akademie Filharmonie Brno. Besední dům 13. 19.30 ZA BAROKEM NA MORAVU, DO ČECH A LIPSKA Předvánoční koncert. Besední dům 16. 10.30 VÁNOČNÍ MATINÉ MAGDALENKY A KANTILÉNKY Koncert přípravných oddělení Kantilény. Besední dům 25. 16.00 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY České a světové koledy a pastorely. Katedrála sv. Petra a Pavla

FLÉDA

Štefánikova 24 I 533 433 559 I info@fleda.cz www.fleda.cz 1. 20.00 FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR VE SLAM POETRY slam poetry 5. 19.30 VISACÍ ZÁMEK & PLEXIS punk, rock 11., 12. 19.00 POLETÍME? turbošansón 14. 20.00 TY NIKDY LABEL rap, hip hop 15. 19.00 MONKEY BUSINESS funk, pop 21. 22.00 ELEKTRA: REBEKAH (UK) techno 24. 22.00 ŠTĚDRÝ DEN electro, party 28. 20.00 XMAS HELL rap, hip hop 31. 22.00 SILVESTR party, pop, disco

HUDEBNÍ FAKULTA JAMU V BRNĚ

Komenského nám. 6 | 542 591 604 | www.hf.jamu.cz 3. 19.30 HOUSLOVÝ RECITÁL TEREZIE VARGOVÁ 4. 16.00 VÁNOČNÍ HUDBA PRO HOBOJ Koncert posluchačů Hudební fakulty JAMU 5. 19.00 FÓRUM NOVÉ HUDBY, SETKÁVÁNÍ NOVÉ HUDBY PLUS 2018, ZÁVĚREČNÝ DVOJKONCERT FESTIVALU: GENEVIÉVE MURPHY (SCT), SOLARIS 3 (CZ) Divadlo na Orlí 5. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) ZBYNĚK PAVLUŠ – TROMBON 6. 19.30 STUDIO SOUDOBÉ HUDBY, KONCERT ZE SKLADEB STUDENTŮ A PEDAGOGŮ Komorní sál 7. 16.00 FESTIVAL BICÍCH NÁSTROJŮ KONCERT STUDENTŮ KONZERVATOŘÍ Divadlo na Orlí 7. 19.00 FESTIVAL BICÍCH NÁSTROJŮ, KONCERT STUDENTŮ AKADEMIÍ V PADOVĚ, VÍDNI A BUKUREŠTI Divadlo na Orlí 7. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) YELYZAVETA SUKHYNA – HOBOJ 8. 16.00 FESTIVAL BICÍCH NÁSTROJŮ, KONCERT STUDENTŮ KONZERVATOŘÍ Divadlo na Orlí 8. 19.00 FESTIVAL BICÍCH NÁSTROJŮ, KONCERT STUDENTŮ HF JAMU, HAMU PRAHA A AU BANSKÁ BYSTRICA Divadlo na Orlí 9. 16.00 FESTIVAL BICÍCH NÁSTROJŮ, ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU, EMMANUEL SÉJOURNÉ, DOM FAMULARO Spoluúčinkují pedagogové a studenti KBN HF JAMU a členové Filharmonie Brno. Divadlo na Orlí 10. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) NASTASSIA ZALATUKHINA – HOBOJ, MARIE LOUBOVÁ – HOBOJ 11. 19.30 KOMORNÍ KONCERT TEREZA LÁSKOVÁ – HOUSLE, KATEŘINA BLAHOVÁ J. H. – VIOLONCELLO, MARIÁN KUBAČKA J. H. – KLAVÍR 12. 17.00 KONCERT CVIČNÉHO SBORU A KONTRABASOVÉHO ORCHESTRU Program: fimová hudba, A. Tučapský – Vánoční cyklus Hej, hej koleda a další 13. 19.30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) PATRICIE ŠMÍDOVÁ – LESNÍ ROH 14. 11.00 ŽESŤOVÝ KONCERT, KONCERT ABSOLVENTŮ KATEDRY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ Účinkuje: NdBrass Brno (Lukáš Soldán, Jozef Zimka, Antonín Kolář, Ondřej Pavluš, David Křížek) 17. 19.30 KONCERT POSLUCHAČŮ ZLATA MITSURA – KYTARA, DENNIS SCHNEIDERKA – HOUSLE 18., 19. 19.00 VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍ FAKULTY JAMU Účinkují: komorní soubory HF JAMU –


79


PROGRAM PROSINEC 2018 Trombonový kvartet, Žesťový nonet, Soubor staré hudby, Percussion Ensemble JAMU umělecký vedoucí prof. Martin Opršál, Dechová harmonie HF JAMU umělecký vedoucí doc. Vít Spilka, Cvičný sbor HF JAMU umělecký vedoucí odb. as. MgA. Jan Ocetek, Sbor studentů Katedry zpěvu umělecký vedoucí doc. Tomáš Krejčí. Divadlo na Orlí 18. 20.00 KONCERT POSLUCHAČŮ BARBORA ZONOVÁ – CEMBALO, TEREZA LÁSKOVÁ – HOUSLE

KABINET MÚZ

Sukova 4 | info@kabinetmuz.cz | www.kabinetmuz.cz 1. 20.00 JOHNNY THE HORSE + VELLOCET ROLL + THE SHULLINS SOUND SYSTEM Art punk, R´n´r, post-punk 2., 3., 4., 9., 10., 16., 17. 20.00 BEST THEATRE Divadlo 6. 20.00 KVĚTY A PROJEKT YM + OLDŘICH JANOTA Alternativa, Písničkářství 7. 20.00 JAMES COLE JE STANLEY KUFFENHEIM Hip Hop, Rap 8. 20.00 SCHWARZPRIOR + LIGHTNING GLOVE Temno, Electro, Experimental 11. 20.00 JAMES HARRIES (UK) Songwriter 12. 20.00 KATARZIA (SK) + PJONI + DVDJNNS Indie, Pop, electro 13. 20.00 RADIO WAVE LIVE SESSION – BASTL INSTRUMENTS Synth, Modular 15. 20.00 BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU ROMSKÝCH STUDENTŮ Benefit, IQ Roma, Dárky 18. 20.00 ISSUES House, Dance 19., 20. 20.00 MIDI LIDI + JEŠTĚ JSME SE NEDOHODLI + KONĚ A PRASE Kraut, Disco, Trisko 21. 20.00 A-BEAT Revival 22. 20.00 BRANKO'S BRIDGE, FROPLES Indie, Psychedelic, Garage 31. 20.00 FILTR. NYE Dubtechno. House. Minimal

KC SEMILASSO

Palackého tř. 126 | koncerty@glanc.cz www.semilasso.cz 1. 20.00 METAL THUNDER Metal v podobě TOOR + ROOT + ARCH OF HELL 3. 19.00 HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA 6. 19.00 TRAUTENBERK Jemnosvět tour 2018 8. 19.00 DAVID CORIA, ANA MORALES Poprvé v ČR vystoupí největší hvězdy Flamenca 10. 19.00 EVA PILAROVÁ – VANOČNÍ KONCERT Host Tomáš Ringel 13. 19.30 XINDL X seXi eXity tour 2018 16., 17. 19.00 DIVADLO: VIM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM 20. 19.00 LÁĎA KERNDL – VÁNOČNÍ KONCERT 21. 20.00 KONCERT PETRA JANŮ v doprovodu smyčcového orchestru 28. 18.00 METALOVÉ VÁNOCE tradiční Metalová smršť – letos Vitacit, Motorband, Gate crasher, Regon, Forrest Jump

MELODKA

Kounicova 20 | 733 669 731 | www.melodka.cz 1. 18.00 KGB III ATTACK OF PIGS Mincing Fury, Belly Error, Nihil, Cult Of The True Light (AUT), Condylomata Acuminata (AUT) 3. 19.00 REVOCATION (USA), ARCHSPIRE (CA), SOREPTION (SWE), RIVERS OF NIHIL (USA) 4. 19.30 STAROBRNO FREE NIGHT Feel The Void, On the Roof 6. 19.30 INGESTED (UK), EXTERMINATION DISMEMBERMENT (BY), STILLBIRTH (DE) 7. 19.30 DELORAINE, STRIGÔŇ 8. 19.30 U2 STAY TRIBUTE BAND, PINK REVIVAL

80

0. 19.30 PEPSI FREE NIGHT Křupky, Ending, Wrak! 1 11. 19.30 ÁRSTÍÐIR (ISL) 12. 19.30 LORETTA 13. 19.30 EPONINE, SEÑOR SANCHEZ, INDRID COLD, EMPLANE 15. 18.00 ABUSED DIRTY NIGHT OF PANIC II Solution of Panic, Abused & Neglected, Brewed & canned (AU), Prototyper (AU), Loco Loco 17. 19.30 THE COMPLICATION, THE FALL OF GHOSTFACE 19. 19.30 ZÁVIŠ KŘTÍ NOVÉ ALBUM 22. 18.00 POWER GRINDCORE 6 Antigama (PL), Six-Score (AUT), Purulent Spermcanal, Crusher, Amoclen, Radiation, ShitSystem, Kandar 27., 28. 19.30 MORČATA NA ÚTĚKU 31. 19.30 OLDSCHOOL SILVESTR DJ Spoko: rock, punk, oldies, rock'n'roll, hardcore, metal…, vstup 50 Kč, jídlo zdarma!

MERSEY KLUB

Minská 15 | 721 971 052 | mersey@volny.cz www.mersey.cz 1. 20.00 SJET PODLE MAJKLA Michael Viktořík /JAR/, Green Romeo, Pan Urb 6. 20.00 THE DEVILS Koncert rockerů ze Žabin 7. 20.00 KAPITÁN DEMO Křest alba + afterparty DJ Pan Urb 8. 20.00 TOP DREAM COMPANY /LIVE/ Funky párty 12. 19.00 THE PLASTIC PEOPLE + ZUBY NEHTY Koncert undergroundových legend 14., 15. 20.00 ERIC CLAPTON TRIBUTE WITH CLIFF STEVENS Blues 19. 20.00 GHOST OF YOU Vánoční koncert + afterparty 20. 20.00 GREAT ROCK'N'ROLL SWINDLE Live: Rabies + Liquid Jesus 21. 20.00 LONG LIVE JOE STRUMMER Live: Panoptikum, Purplefox Town 31. 20.00 HOUSOVÝ SILVESTR V MERSEY Noc plná housu

MUSIC LAB

Opletalova 1 | 735 077 730 | musiclabbrno@gmail.com www.musiclab.cz 1. 20.00 JAM SESSION AFTER JAZZ CEOMPETITION jam session 3. 20.00 LAB JAM SESSION #173 WITH KOTLÁR/RAGAN/ ŠEVČÍK jam session 4. 19.30 HOSPODSKÝ KVÍZ kvíz 5. 19.00 KYTAROVAČKA 6. 19.30 PŘÍBĚHY HUDBY – SWINGOVÁ MUZIKALITA #12 přednáška/workshop/swingová tančírna 7. 20.00 PROMÍTÁNÍ SITCOMU MIRI FAJTA film 10. 20.00 LAB JAM SESSION #173 WITH LOU LOU jam session 11. 19.30 HOSPODSKÝ KVÍZ kvíz 12. 18.30 GAMEDEV AREA MEETUP # 35 přednáška 13. 19.30 PŘÍBĚHY HUDBY - SWINGOVÁ MUZIKALITA #13 přednáška/workshop/swingová tančírna 15. 20.30 SERIŠ & TELLER: IMPROVIZACE divadlo 17. 20.00 LAB JAM SESSION #175 WITH HEARTBEAT PROJECT jam session 18. 19.30 HOSPODSKÝ KVÍZ kvíz 19. 20.00 ANTONÍN DLAPA & JEN HOVORKA hip hop/ electro 20. 19.30 PŘÍBĚHY HUDBY – SWINGOVÁ MUZIKALITA #14 přednáška/workshop/swingová tančírna

MUSILKA

Musilova 2a 5. 19.30 VLASTA REDL S TICHOU PARTOU 7. 19.30 A V TÉJ HRUBÉJ VRBCE, TAM JE DOBŘE Mužský a ženský sbor z Hrubé Vrbky, sólisté a hosté, Horňácká muzika Petra Mičky 8. 19.00 SPIRITUÁL KVINTET vánoční koncert 14. 19.30 ZNOUZECTNOST 15. 19.30 KLÍČ adventní koncert 28. 19.30 ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA Tradiční novoroční koncert

SONO CENTRUM METRO MUSIC BAR

Poštovská 6 | www.metromusic.cz 1. 20.00 MAORSKA SKUPINA od 23.00 DJ 3. 20.00 SPECIAL PROVIDENCE (HU) + POOL (CZ) 4. 20.00 BIGBAND KONZERVATOŘE BRNO 5. 20.00 POP ROCK FUNK THERAPY DJ 6. 20.00 XAVIER BAUMAXA – 45! od 23.00 DJ 7. 20.00 LIPO + POETIKA od 23.00 DJ 8. 20.00 DIZZY od 23.00 DJ 10. 20.00 SKYEY GOSPEL 11. 20.00 NAMIKROFON – 17.30 & 21.00 12., 13. UZAVŘENÁ SPOLEČNOST, VEŘEJNOST OD 23.00 14. 20.00 ROLLING STONES REVIVAL od 23.00 DJ 15. 20.00 VERONA od 23.00 DJ 17. 20.00 FOLK TEAM 18. 20.00 VÁNOČNÍ KONCERT MILAN KAŠUBA & MILAN MARKOVIČ A HOSTÉ 19. 20.00 FOURWAY CLOSE od 23.00 DJ 20. 20.00 DOORS REVIVAL BAND BRNO od 23.00 DJ 21. 20.00 ZAKÁZANÝ OVOCE + ATD od 23.00 DJ 22. 20.00 AC/CZ od 23.00 DJ 26. 20.00 NA STOJÁKA – 18.00 & 21.00 od 23.00 DJ 27. 20.00 ZADÁCI IN ASIA tradiční vánoční veselice s kompostovaným programem vodácké kulturní úderky tentokrát v asijském stylu 28. 22.00 FRIDAY NIGHT FEVER DJ 29. 22.00 PERFECT SATURDAY DJ 31. 20.00 SILVESTR S UKULELE TROUBLEMAKERS velcí mistři malých nástrojů – světové megahity v okouzlujících provedeních, od 23.00 DJ

Veveří 113 | 721 770 742 | www.sonocentrum.cz 1. G’OLDIES: NEJVĚTŠÍ PARTY VE STYLU 80. A 90. LET 2. MASTER’S HAMMER 3. JANEK LEDECKÝ 4. TŘI SESTRY 5. POCTA RADIMU HLADÍKOVI A BLUE EFFECT 8. MARILLION 9. XMAS GALA: ŠTEFAN MARGITE & KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ A JIŘÍ BRÜCKLER 10., 11. JELEN 12. UKULELE ORCHESTRA JAKO BRNO 15. THE SWEET 16. TATA BOJS 17. LUCIE BÍLÁ 18. DAGMAR PECKOVÁ 19. PETR BENDE 20. MŇÁGA A ŽĎORP 23. ADVENTNÍ GOSPELY 31. G’OLDIES: SILVESTR VE STYLU 80. A 90 .LETVÝSTAVY /EXHIBITIONS

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA Malinovského nám. 2 |774 227 375 www.dum-umeni.cz Otevírací doba: út–ne 10–18 h

VÝSTAVA do 24. 2. 2019 FEMINISTICKÁ AVANTGARDA umělkyně tvořící v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. do 24. 2. 2019 HUGO TÁBORSKÝ: SERIÁLNÍ ABSTRAKCE avantgardní fotografická tvorba i užitková grafika.

GALERIE UMAKART

Lidiká 40 | www.umakart.tumblr.com od 11. KRÁTKÉ FILMY A ANIMACE ZROZENÉ NA OSTROVĚ, KTERÝ SE OTŘÁSÁ, ALE NEPOTOPÍ. VŠEDNÍ PERLIČKY Z NEVŠEDNÍ ZEMĚ. Autoři jsou absolventi Tokyo University of the Arts, Tama Art University, Musashino Art University a Joshibi University of Art and Design.

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

Veletržní 19 | 605 972 588 | www.letohradekbrno.cz do 2. so–ne 10.00–17.00 NEJVĚTŠÍ ZÁHADY A TAJEMSTVÍ SVĚTA Výstava od 8. út–ne 10.00–16.00 BETLÉMY A DIORÁMA ŽIVOT KRISTŮV

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ www.moravska-galerie.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM 14. VÁNOCE SE BLÍŽÍ... DO ČEHO TO ZABALÍME? výtvarný workshop pro dospělé i děti

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

DŮM PÁNU Z KUNŠTÁTU

VÝSTAVA od 2. JIŘÍ KUHNERT – SKETCH THE DREAM Výstava připomíná tvorbu designéra, který se podílel na legendárním modelu Porsche 928.

Dominikánská 9 do 13. 1. 2019 NINA GRÚŇOVÁ: IMMORTAL BOUQUET témata repetice, absence a povaha vidění.

GALERIE 99

do 2. 12. OVIDIU ANTON (RO, A) Původem rumunský autor žijící ve Vídni pracuje s veřejným prostorem i s našimi každodenními aktivitami

FAIT GALLERY

Ve Vaňkovce 2, Brno, www.faitgallery.com VÝSTAVA do 12. 1. 2019 VLADIMÍR KOKOLIA / TO NEZBYTNÉ Z KOKOLII výstava do 12. 1. 2019 ALENA KOTZMANNOVÁ & Q: / POSLEDNÍ STOPA & VTEŘINY PŘED… výstava do 12. 1. 2019 NIKA KUPYROVA / NO MORE MR NICE GUY výstava

Husova 14 | 532 169 130 Otevírací doba: st−ne 10−18 h, čt 10−19 h

DOPROVODNÝ PROGRAM 5. 17.00 MIKULÁŠ V PORSCHE Mikuláš, čert a anděl ve výstavě Jiří Kuhnert − Sketch the Dream.

PRAŽÁKŮV PALÁC

Husova 18 | 532 169 130 Otevírací doba: st−ne, 10−18 h; čt, 10−19 h EXPOZICE ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ, MODERNÍ UMĚNÍ MILAN MAUR: PROJEKTY / DOČASNÁ INTERVENCE V EXPOZICI VÝSTAVA do 27. 1. 2019 INEZ TUSCHNEROVÁ Česká textilní výtvarnice, kostýmní návrhářka a akademická malířka pocházející z Brna. do 27. 1. 2019 TOMÁŠ HLAVINA Originálních objekty absolventa Pražské Akademie výtvarných umění.

do 31. 1. 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2017 DOPROVODNÝ PROGRAM BAREVNÉ DOPOLEDNE: KRÁSNÁ HEBKÁ ČERVENÁ Program pro děti 2−6 let s rodiči. SOBOTNÍ ATELIÉR: MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ KNÍŽKA Pro děti 6–12 let inspirovaný výstavou Nejkrásnější české knihy roku 2017. BAREVNÉ DOPOLEDNE: O NEŠŤASTNÉ A HNED ZASE ŠŤASTNÉ ŽIDLI Program s Gabrielou Imreczeovou pro děti 2−6 let s rodiči. VÝŽIVA: JAK SE KOJÍ U ZVÍŘÁTEK BAREVNÉ DOPOLEDNE: JAK SE DĚLÁ KNIHA pro děti 2−6 let s rodiči. WORKSHOP S BRNO ŠIJE rezervace předem

PRAHA / FÓRUM PRO ARCHITEKTURU A MÉDIA DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM 6. 18.00 PROSTOR PRO ARCHITEKTURU: ARCHITEKTONICKÉ DESATERO DAVIDA VÁVRY 12. 19.00 VIDEOGRAM: LUKÁŠ LIKAVČAN

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC

Moravské nám. 680/1A | 532 169 130 VÝSTAVA od 26. JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE Výstava zásadního představitele evropského moderního malířství. DOPROVODNÝ PROGRAM 1. 10.00 DĚTSKÝ KNIŽNÍ FESTIVAL BALDUR 2018 Třetí ročník prodejního festivalu, téma PŘÍBĚH! 1. 10.00 SOBOTNÍ ATELIÉR: CESTA DO FANTAZIE pro děti 6−12 let 1. 15.00 JIŘÍ FRANTA, SILVIE ŠEBOROVÁ: JOSEF ŠÍMA MG připravuje ve své edici Junior další publikaci, určenou hlavně teenagerům a mládeži. 1. 17.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE 9. 15.30 TEENLAB #2 Výzva všem teenagerům! Pojďme si udělat vlastní filmový štáb.

JURKOVIČOVA VILA

Jana Nečase 2 | 532 169 501 Otevírací doba: út−ne 10−12 h a 12.30−18 h EXPOZICE DUŠAN JURKOVIČ. ARCHITEKT A JEHO DŮM VÝSTAVA do 24. 3. 2019 V KŮŽI DUŠANA JURKOVIČE Výstava, která se pokouší vlézt do hlavy D. Jurkoviče. DOPROVODNÝ PROGRAM 13. 14.00 JURKOVIČOVA VILA VE STROJI ČASU Zážitkový program pro skupinu max. 13 účastníků. 14. 19.00 JURKOVIČOVA VILA VE STROJI ČASU Podle scénáře Venduly Borůvkové. Rezervace předem 16. 19.00 RODINNÉ ODPOLEDNE: VÁNOCE U JURKOVIČŮ Dušan Jurkovič a jeho žena Boženka vás zvou k sobě domů do Žabovřesk.

RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA náměstí Svobody 263, Brtnice | 567 216 128

VÝSTAVA BETLÉMY A DIORÁMA ŽIVOT KRISTŮV

Tradiční výstava betlémů v Letohrádku Mitrovských představí dřevěné, vyřezávané betlémy, které vyrábí rodina Haldova ze Sedloňova v Orlických horách. K vidění bude také největší betlémové dioráma v ČR na téma Život Kristův. Autorka, Ivana Langrová z Beskyd, zhotovila z ovčího rouna celkem 105 postaviček v 25 scénách.

8/12–13/1 Letohrádek Mitrovských www.letohradekbrno.cz

82

SVĚTY ANDREJE PEŠTY PRO DĚTI

Věděli jste, že Andrej Pešta nebyl jen fotografem? Že rád vdechoval věcem nový život a stále něco tvořil? Přijďte zažít zábavné odpoledne, ze kterého si odnesete malovaný talíř nebo vlastní knihu. Vstupné zdarma!

9/12 od 15 hodin Muzeum romské kultury Bratislavská 67, Brno www.rommuz.cz

EXPOZICE JOSEF HOFFMANN: INSPIRACE

MALÁ GALERIE, VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Hudcova 70 | artvernisaz@gmail.com, Otevírací doba: po–pá 9–16 h, nebo po domluvě na telefonu: 533 332 032 do 31. JAN TURÁNEK: Z MĚSTA DO PŘÍRODY akvarely

MENDELOVO MUZEUM

Mendlovo nám.1A | info@mendelmuseum.muni.cz 549 496 669 Otevírací doba: út–ne 10–17 h


PROGRAM PROSINEC 2018 G.J.MENDEL - PŘÍBĚH SKROMNÉHO GÉNIA stálá expozice o životě a díle známé brněnské osobnosti MUZEUM STAROBRNĚNSKÉHO OPATSTVÍ exponáty ze sbírek brněnských augustiniánů

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

DŮM JIŘÍHO GRUŠI

Hudcova 76 | 515 910 422 DLOUHODOBÁ VÝSTAVA LUDVÍK KUNDERA – HORA DĚNÍ život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele, editora a výtvarníka LIDSKÉ MRAVENIŠTĚ ONDŘEJE SEKORY svědectví o celku Sekorova bytí CORPUS LITTERARUM. STOPY PÍSEMNICTVÍ NEJEN V MORAVSKÝCH DĚJINÁCH. Významné výstavy, na kterých se Oddělení dějin literatury MZM podílelo.

Zelný trh 6 | 533 435 220 | mzm@mzm.cz www.mzm.cz

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8 | 533 435 443 Otevírací doba: út: 9–15 h, st–pá: 9–17 h, so, ne: 13–18 h,svátky (pouze ty, které připadnou na út–ne): 13–18 h EXPOZICE NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE STŘEDOEVROPSKÁ KŘIŽOVATKA: MORAVA VE 20. STOLETÍ Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země. VÝSTAVA do 30. 12. CHVÁLA SBĚRATELSTVÍ: 200 LET SLUŽBY MORAVSKÉ KULTUŘE A VĚDĚ KAREL ABSOLON – MANAŽER A STRŮJCE VELKÝCH VIZÍ 140 let od narození nejznámějšího badatele meziválečného období Karla Absolona a 120 let od úmrtí zakladatele moravské archeologie Jindřicha Wankla, Absolonova dědečka. od 19. JAK SE POZNÁVALI: MORAVSKO-SLOVENSKÉ VZTAHY V LETECH 1848–1919 Přiblížení historických a kulturních vazeb Moravy a Slovenska od počátků společných kořenů v období Velké Moravy od 19. TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA – VÝKLADNÍ SKŘÍŇ STÁTU – VDĚČNÝ SYMBOL NÁRODA projekce tradiční kultury do života společnosti po roce 1918 od 19. SRPEN 1968 MEZI DĚJINNÝMI OSMIČKAMI Ústředním bodem je připomenutí padesátého výročí srpnové okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy AKCE 4. 8. 13.

LIDOVÁ KULTURA JAKO SOUČÁST HISTORICKÉ PAMĚTI NÁRODA přednáška VÁNOCE JAK JE NEZNÁME – VÁNOCE ZA PRVNÍ REPUBLIKY workshop KOUSNUTÍ PAVOUKEM V ČR A VE SVĚTĚ přednáška

MUZEUM BRNĚNSKA

www.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/muzeumbrnenska

VILA LÖW-BEER V BRNĚ

Drobného 22 | 544 245 010 | pokladna 545 211 352 vila@vila.muzeumbrnenska.cz | www.vilalowbeer.cz vilalowbeer.pano3d.cz Otevírací doba: expozice, galerie a kavárna Celnice út–ne 10–18 h, zahrada po–ne 10–20 h; prohlídky technického zázemí vily pá–ne v 10:30, 12:30, 15:30 h 22.–26. 12., 31. 12. a 1. 1. 2019 zavřeno PROHLÍDKOVÉ OKRUHY SVĚT BRNĚNSKÉ BURŽOAZIE MEZI LÖW-BEER A TUGENDHAT Expozice zasazená do interiéru představuje kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně od 2. poloviny 19. až do počátku 20. století. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VILY Komentovaná prohlídka technického zázemí vily seznámí se zachovalými prvky unikátního systému teplovzdušného vytápění a chlazení. VÝSTAVA do 30. TEXTILNÍ FIRMA MOŘIC FUHRMANN 1918–1948 Přijďte se seznámit s jednou z rodin, která se podílela na vlnařské tradici a která pomáhala udávat ráz města Brna. Součást projektu Republika 100. AKCE 9. 16.00 ADVENTNÍ KONCERT Koncert smíšeného pěveckého sboru Choirchestra Brno. 29. 10.00 a 14.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY TEXTILNÍ FIRMA MOŘIC FUHRMANN Výstavou provází její autor, historik Jakub Pernes. Nutná rezervace

Zelný trh 8

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5 | 515 919 760 | www.mzm.cz DLOUHODOBÁ VÝSTAVA ZÁPAS ICHTYOSAURŮ ANEB PRAVĚK ŠTĚTCEM ZDEŇKA BURIANA Pestrobarevný život v prvohorním moři hemžící se trilobity, medúzami, ostnokožci, hlavonožci či pancířnatými rybami. VÝSTAVA do 6. 1. 2019 MAGNETICKÝ SEVER, VÝCHOD dialog mezi kolekcí pavilonu Anthropos a tvorbou současného umění

AKCE 1. 8. 15.

VÍNO Z BLÍZKA NA ŠPILBERKU Na 100 vzorků výborných vín, 13 vinařství ze všech 4 vinařských podoblastí Moravy. KAŠPÁRKOVY VÁNOCE NA ŠPILBERKU jarmark, divadelní představení pro děti, vánoční dílničky, oblíbené opékání špekáčků apod. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY Pavel a Marie Jiráskovi, sběratelé a odborníci v oblasti českých historických loutek a loutkových divadel.

MUZEUM HRAČEK

BISKUPSKÝ DVŮR VÝSTAVA do 6. 1. 2019 DOMA U JANÁČKŮ Na výstavě bude prezentována část archivu (který byl nedávno zapsán do registru Paměti světa UNESCO), která zahrnuje tzv. trojrozměrné sbírkové předměty, tj. věci spojené s Janáčkovým soukromým životem.

od 22. UMĚNÍ LOUTKY Historické české loutky včetně Spejbla a Hurvínka ze sbírky manželů Pavla a Marie Jiráskových

MUZEUM MĚSTA BRNA

Špilberk 1 | 542 123 611 | www.spilberk.cz Otevírací doba: út–ne 9–17 h (Poslední vstup v 16.30).

HRAD A PEVNOST ŠPILBERK Objednávky prohlídek: 542 123 614 kasematy@spilberk.cz

KASEMATY PROHLÍDKY S PRŮVODCEM v každou celou hodinu PŘÍBĚHY Z KASEMAT! unikátní hra v tajemném prostředí JIHOZÁPADNÍ BASTION nutná objednávka prohlídek – den dopředu EXPOZICE ŠPILBERK OD HRADU K PEVNOSTI; ŠPILBERK – ŽALÁŘ NÁRODŮ; BRNO NA ŠPILBERKU; OD RENESANCE PO MODERNU; OD MODERNY PO SOUČASNOST; O NOVÉ BRNO; VULCANALIA; DĚTSKÁ DÍLNA; ROZHLEDNA otevřeno út–ne od 9 do 17 h., pouze za příznivých povětrnostních podmínek! VÝSTAVA do 31. ROK 1918 – CO NÁM VÁLKA VZALA A DALA. Na stopadesát historických exponátů a fotografií.

Měnínská brána, Měnínská 7 | 542 214 946 muzeum.brno@spilberk.cz | www.meninska-brana.cz Otevírací doba: čt–po 10–18 h EXPOZICE STÁLÁ EXPOZICE HISTORICKÝCH HRAČEK ZE SBÍRKY BRNĚNSKÉ VÝTVARNICE MILADY KOLLÁROVÉ.

VILA TUGENDHAT

Černopolní 45 | +420 515 511 015/17, +420 731 616 899 | info@tugendhat.eu www.tugendhat.eu Otvírací doba: út–ne 10–18 h VÝSTAVA do 8. VÝSTAVA: JINDŘICH HALABALA: MIMO ČAS Výstava připravená u příležitosti druhého, rozšířeného vydání publikace Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně připomíná Halabalovy nadčasové návrhy především sedacího nábytku. AKCE 5. 20.00 PROART SETKÁNÍ VE SKLENĚNÉM POKOJI: Tomáš Halík 19. 20.00 VÁNOČNÍ PROJEKCE FILMU GRAND HOTEL VE VILE TUGENDHAT

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

Bratislavská 67 | 545 581 206 | www.rommuz.cz EXPOZICE PŘÍBĚH ROMŮ Dějiny Romů od starověké Indie až po události II. světové války a současnost. VÝSTAVA do 10. 3. 2019 ANDREJ PEŠTA: MIRE SVETI / SVĚTY ANDREJE PEŠTY fotografická výstava DOPROVODNÝ PROGRAM říjen 2018–únor 2019 FOTOGRAFICKÁ SOUTĚZ K VÝSTAVĚ ANDREJ PEŠTA ve dvou kategoricích: Romové a rodina a Romové za objektivem fotoaparátu 9. 15.00 PROHLÍDKA VÝSTAVY A VÝTVARNÁ DÍLNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY S DĚTMI debata

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, VILA STIASSNI

Hroznová 14 | 778545993 | vila@npu.cz www.vila-stiassni.cz Otevírací doba: pá–ne 10–16 h do 31. ČESKOSLOVENŠTÍ STÁTNÍCI VE VILE Výstava vznikla v rámci oslav tzv. osmičkových výročí a představí slavné návštěvníky tzv. vládní vily. do 16. každou celou hodinu ADVENT VE VILE Prohlídky svátečně vyzdobených interiérů vily s překvapením. 27.–31. každou celou hodinu, denně VÁNOCE VE VILE Prohlídky svátečně vyzdobených interiérů vily s překvapením.

83


31. 15.00 KDO NÓBL ŠATY NOSÍ, TEN STIASSNI BÝTI MUSÍ Silvestrovská módní přehlídka s hranými scénkami, prohlídka svátečně vyzdobené vily. Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

Purkyňova 105 | 541 421 411 | info@tmbrno.cz www.tmbrno.cz Otevírací doba: út–pá 9–17, so–ne 10–18 EXPOZICE (DLOUHODOBĚ) OPTIKA; VÝPOČETNÍ TECHNIKA; OD TAMTAMU K INTERNETU; NOŽÍŘSTVÍ; KULTURA NEVIDOMÝCH; KOVOLITECTVÍ; BRNO NA DVOU KOLECH; HISTORICKÁ VOZIDLA; HISTORICKÁ STEREOVIZE; ČAS NAD NÁMI A KOLEM NÁS; ULIČKA ŘEMESEL; SALON MECHANICKÉ HUDBY; PARNÍ MOTORY; ŽELEZÁŘSTVÍ; VODNÍ MOTORY; LETECKÉ MOTORY; TECHNICKÁ HERNA VÝSTAVA (dlouhodobě) POZOR, ZÁKRUTA! Automobily reálného socialismu do 21. 4. 2019 PRŮMYSL NA MORAVĚ 1918 dlouhodobě MECHANISMY KARLA ŠEBELY – VE STÁLÉ EXPOZICI SALON MECHANICKÉ HUDBY REPLIKA PRVNÍHO MOTOROVÉHO VOZU NA SVĚTE do 15. KOMUNIKUJEME interaktivní výstava jak se komunikovalo kdysi a dnes od 6. 11. HODINY ZE SCHWARZWALDU OPTIKA; VÝPOČETNÍ TECHNIKA; OD TAMTAMU K INTERNETU; NOŽÍŘSTVÍ; KULTURA NEVIDOMÝCH; KOVOLITECTVÍ; BRNO NA DVOU KOLECH; HISTORICKÁ VOZIDLA; HISTORICKÁ STEREOVIZE; ČAS NAD NÁMI A KOLEM NÁS; ULIČKA ŘEMESEL; SALON MECHANICKÉ HUDBY; PARNÍ MOTORY; ŽELEZÁŘSTVÍ; VODNÍ MOTORY; LETECKÉ MOTORY; TECHNICKÁ HERNA VÝSTAVA (DLOUHODOBĚ) POZOR, ZÁKRUTA! Automobily reálného socialismu do 21. 4. 2019 PRŮMYSL NA MORAVĚ 1918 dlouhodobě MECHANISMY KARLA ŠEBELY – VE STÁLÉ EXPOZICI SALON MECHANICKÉ HUDBY REPLIKA PRVNÍHO MOTOROVÉHO VOZU NA SVĚTE do 15. 12. KOMUNIKUJEME interaktívní výstava jak se komunikovalo kdysi a dnes od 6. 11. HODINY ZE SCHWARZWALDU AKCE od 1. do 10. TÝDEN VĚDY A TECHNIKY séria tematických prednášek

FILM /CINEMA KINO ART

Radnická 4 | 513 039 035, 775 868 826 rezervace@kinoart.cz | www.kinoart.cz Rezervace denně do 18.00 na IC Panenská. 1. 18:00 MALÁ ČARODĚJNICE Art dětem 1., 13. 20:30 DOGMAN Itálie, Francie, drama 2. 20:30 DOMESTIK ČR, Slovensko, drama, psychologický 2., 9., 19. 18:00 SVĚDKOVÉ PUTINOVI Švýcarsko, Lotyšsko, dokumentární

84

5. 19:00 MORBIDNÍ MIKULÁŠSKÁ V BÝVALÉ PITEVNĚ NA ÚDOLNÍ pop up 6. 18:00 | 16. 20:30 ÚTĚK ČR, Polsko, drama, psychologický 6., 10., 15. 20:30 ZÁHADA SILVER LAKE USA, thriller, mysteriózní 7., 28. 18:00 TEHERÁNSKÁ TABU Rakousko, Německo, drama, animovaný 7. 20:30 MRTVÝ MUŽ USA, Německo, western, drama 8. 18:00 GORDON A PADDY Art dětem 8., 27. 20:30 ONI A SILVIO Itálie, komediální drama 9. 20:30 BLACK SABBATH: THE END OF THE END VB, dokumentární 10., 20. 18:00 3 DNY V QUIBERONU Rakousko, Německo, drama 11. 15:30 JÁ, MARIA CALLAS student / senior 11. 18:00 TOUCH ME NOT Rumunsko, Německo, drama 11. 20:30 GAMER PIE EVE: HRANÍ NA PLÁTNĚ Gamer pie 12 15:30 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN MIMIkiNO 12., 17. 19:00 FILMOVÝ KVÍZ #2 - VÁNOCE filmový kvíz 13. 18:00 | 19., 30. 20:30 CLIMAX Francie, horor, drama 14. 18:00 | 20. 20:30 DÍVKA Belgie, drama 14. 20:30 TAJUPLNÝ VLAK USA, Japonsko, krimi, komedie 15. 18:00 MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA Art dětem 16. 18:00 V MOSULU ČR, dokumentární 19. 15:30 TOUCH ME NOT MIMIkiNO 20. 9:30 KRÁLÍČEK PETR školní 21., 27. 18:00 MCQUEEN VB, dokumentární 21. 20:30 NOC NA ZEMI Německo, Francie, drama, komedie 28. 20:30 KAFE A CIGÁRA USA, drama, komedie 29. 18:00 DILILI V PAŘÍŽI Art dětem 29. 20:30 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ Dánsko, thriller 30. 18:00 HOVORY S TGM ČR, drama, historický 31. 18:00 ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA USA, Austrálie, sci-fi, akční

KINO LUCERNA

Minská 19 | 549 247 070 | biograf@seznam.cz www.kinolucerna.info 1., 2. 13:45 | 1., 2., 8., 9., 15., 16. 16:00 | 27., 18. 15:00 ČERTÍ BRKO ČR, Slovensko, pohádka, komedie 1., 2., 7.–9. 18:15 | 10. 15:30 | 12.–14., 18., 19. 18:00 | 17., 27., 28. 20:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL ČR, rodinný, komedie 1.–3., 8., 9. 20:30 | 12.–14. 20:15 | 17. 17:15 BOHEMIAN RHAPSODY VB, USA, drama, životopisný 3. 15:15 ZLATÝ PODRAZ ČR, drama, romantický 3., 11. 17:30 TOMAN ČR, Slovensko, drama, historický 4.–6. 18:00 OBCHOD NA KORZE filmový cyklus 4., 5., 10., 11., 15., 16. 20:30 | 17. 15:00 | 20., 21., 29., 30. 20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ ČR, komedie 6., 7. 20:30 | 10. 17:45 | 18., 19. 20:00 ZRODILA SE HVĚZDA USA, drama, romantický 7. 16:15 PRINCEZNA A DRÁČEK Rusko, pohádka, animovaný 8., 9., 15., 16. 14:00 | 29., 30. 15:00 GRINCH USA, rodinný, animovaný 12. 16:15 HOVORY S TGM ČR, histrorický, drama 14. 16:15 PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY ČR, animovaný, rodinný 15., 16. 18:15 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH ČR, krimi, komedie 20., 21., 27.–30. 17:15 MARY POPPINS SE VRACÍ USA, fantasy, rodinný

KINO SCALA

Moravské nám. 3 | 608 330 088 | info@kinoscala.cz www.kinoscala.cz 1. 10:00 BALDUR FESTIVAL Pohádky naruby + výtvarná dílna 2. 18:00 KASKADEŘI S.R.O. ČR, akční, komedie 4. 18:00 HOŘÍCÍ KEŘ ČR, Polsko, drama, životopisný 5.–6. 18.00, 20.30 FESTIVAL ITALSKÉHO FILMU festival 7. 20:30 STYX Lux film days 8. 20:30 DOMBAS Lux film days 9. 20:30 DRUHÁ STRANA VŠEHO Lux film days 9., 11., 16., 19. 21:00 FILMOVÝ KVÍZ #4 filmový kvíz 11. 20:30 JAN PALACH ČR, Slovensko, drama, životopisný 15. 18:45 MET – LA TRAVIATA Metropolitan Opera: Live in HD

MĚSTO /CITY

CK KUDRNA

Café Práh, Ve Vaňkovce 1 | kudrna.cz/promitani 4. 18.30 OSTROVY ATLANTIKU A MALLORCA Jan Haruda 11. 18.30 MAROKO Lenka Hrabalová 18. 18.30 GRUZIE A ARMÉNIE Dalibor Mahel

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO

Kraví hora 2| 777 605 310 |e-mail@hvezdarna.cz www.hvezdarna.cz 1., 2., 8., 9., 15., 16., 10.00 TAJEMSTVÍ GRAVITACE 2D 1., 2., 8., 9., 15., 26., 27., 28., 29., 30. 14.00, 16.00 TAJEMSTVÍ GRAVITACE 3D 1. 15.00 MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE Velmi netradiční 1., 5., 7., 8., 12., 15., 19., 26., 27., 28., 29., 30. 18.00 HVĚZDNÝ CIRKUS 3D 1., 5., 6., 7., 8., 12., 15., 19., 20., 19.00 POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY 1., 8., 15., 29., 30. 20.00 MORAVA 360 2D 2., 9. 18.00 HVĚZDNÝ CIRKUS 2D 3., 4. 19.00 KONCERT: DISTANT BELLS Již tradiční vystoupení brněnské kapely Distant Bells rozezvučí sál digitária, kde vás obklopí hudba Pink Floyd, obraz, hvězdy i tma. 5., 12., 19., 26. 18.30 JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ 7. 17.15 RELAXACE POD HVĚZDAMI 16., 31. 14.00 TAJEMSTVÍ GRAVITACE 3D 17. 16.00 POSVÍTIT SI DO TMY – SUBATOMÁRNÍ SVĚT A UMĚNÍ přednáška 21. 17.00– SVÁTEK SVĚTLA I letos oslavíme zimní slunovrat – tedy první zimní den světelnou show v parku Kraví hora. 22. 10.00 VÁNOCE NA HVĚZDÁRNĚ I v předvánoční čas máme otevřeny naše brány a připraveny příběhy pro malé i velké nadšence do vesmíru. 26., 27., 28. 20.00 HVĚZDNÝ CIRKUS 3D 27., 28., 29., 30., 31. 10.00 SE ZVÍŘÁTKY O VESMÍRU 2D 31. 16.00 HVĚZDNÝ CIRKUS 3D


PROGRAM PROSINEC 2018 KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ

Kotlanova 7 | 731 117 114 | info@kclisen.cz www.kclisen.cz Otevírací doba: út a čt 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 5. 19.00 MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK NA DĚLŇÁKU společenská akce 7. 17.30 KLOKÁNCI NA HORY koncert 7. 19.30 BESEDA U CIMBÁLU koncert 8. 18.00 JASINOVSKÉ DIVADÝLKO: MRAZÍK A JEHO MRAZIVÁ TAJEMSTVÍ divadlo 9. 16.00 DIVADLO MALÉHRY: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA pohádka 13. 18.00 VÁŽNÁ HUDBA NA ZÁMKU koncert 15. 8.00 LÍŠEŇSKÉ VÁNOCE společenská akce 21. 19.30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA LÍŠŇÁCI koncert

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA

Kobližná 4 | 542 532 164 | www.kjm.cz 3. 10 30 ČERTOVSKÉ SMÍCHOCVIKY cvičení, které zlepšuje náladu 3. 17.00 SETKÁNÍ S KEVINEM J. ANDERSONEM beseda s úspěšným autorem Star Wars knih 4. 18.30 MALINKÝ JAK PECKA TŘEŠNĚ čtyřverší a básně Jana Skácela doprovázené moravskými lidovými písněmi 5. 17.30 VÁNOCE A NOVÝ ROK V JAPONSKU přednáška 6. 17.00 SKUPINOVÁ ARTETERAPIE pod vedením Hany Sakmarové 6. 17.00 KNÍŽÍŠEK NADĚLUJE autorské čtení tří českých spisovatelek – Markéty Harasimové, Petry Nechtmanové a Danky Šárkové 10. 18.00 KLUK Z KOSTEK Scénické čtení Listování 11. 17.30 FILMOVÝ VEČER – PROJEKT BABIČKA Maďarsko, V. Británie, 2017, 93 min., pořádá Europe Direct 11. 18.00 VÁNOČNÍ FLÉTNOVÝ KONCERT 7. 10.00 S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – VÁNOČNÍ DÍLNA Setkání pro rodiče s dětmi 21. 10.00–13.30 ZASNĚŽENÉ VÁNOCE předvánoční tvořivé setkání pro rodiče s dětmi POBOČKY KJM 4. 17.00 MÓDA S VŮNÍ BENZÍNU přednáška o eleganci první republiky. Pobočka Starý Lískovec, Kurská 1 5. 15.00 ČERTOVINY čerstovská zábava pro děti i dospělé. Pobočka Bystrc, Vondrákova 15 3. 13.00 MIKULÁŠSKÁ DÍLNA SE ZDOBENÍM PERNÍČKŮ tvořivá dílna pro děti i jejich rodiče. Pobočka Černá Pole, nám. SNP 33 4. 16.30 ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ O sedmi havranech. Pobočka Bohunice, Lány 3 18. 14.00 ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA vánoční pohádky pro děti a jejich rodiče. Pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a 6. 14.00 MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ PRO DĚTI pobočka Židenice, Stará Osada 15 17. 14.00 KOLO ŠTĚSTÍ přijďte si vytočit dárek pro své blízké. Pobočka Lesná, Haškova 4 11. 9.00 CVIČENÍ S ŘÍKANKOU, ČTENÍM A TVOŘENÍM pro rodiče s děmi od 0 do 4 let. Pobočka Kohoutovice, Libušina tř. 27 6. 16.00 MIKULÁŠSKÁ DÍLNA tvoření pro děti. Pobočka Vinohrady, Velkopavlovická 25

KLUB LEITNEROVA

Leitnerova 2 | www.leitnerka.cz | info@leitnerka.cz KONCERTY 4. 19.30 LETO S MONIKOU Elektropopové intimnosti 6. 19.30 LESNÍ ZVĚŘ & HORŇÁCKÁ MUZIKA PETRA MIČKY Nu-jazz a cimbál v jednom večeru 7. 19.30 VILÉM SPILKA QUARTET Jazz, folk, současné vlivy, špetka experimentu

8. 18.00 CESTA Folkový večer se spirituály 18. 19.30 SWING KONG DANCE ORCHESTRA Swingová tančírna na Leitnerce! 21. 19.30 BARDO (SISA FEHER & VLADKO MIKLÁŠ) Magický jazzový les DIVADLO 1. 19.30 KEEP CALM – UFFTENŽIVOT Mozaika složená z monologů, asociativního pohybu, loutkohry, videa, přednášky nebo rapu. DIVADLO PRO DĚTI 16. 15.00 „SLYŠTE, SLYŠTE“ ANEB CO SE STALO V BETLÉMĚ – DIVADLO FACKA Nedělní pohádka DALŠÍ PROGRAM 1. 13.00–17.00 ADVENTNÍ WORKSHOP S VYCHÁZKOU DO KRAJINY S EFEMÉREM Vycházka s Efemérem, sběr symbolických rostlin, povídání o zimních zvycích. 5. 19.00 EROZE A REÁL / REÁL A EROZE Autorské čtení 11. 19.30 POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO – GLEN HANSARD (THE FRAMES) Dokument Ještě do druhý nohy o přátelství Jiřího Černého a Glena Hansarda 12.–16. FILMOVÝ FESTIVAL KINO ASIA – NA OLTÁŘ PŘEDKŮ Asijské filmy 19. 19.00 PÍŠETE DO ŚUPLÍKU? – HOST MONIKA PROCHÁZKOVÁ Nezavírejte svůj talent do šuplíku!

KULTURNÍ STŘEDISKO OMEGA

Musilova 2a I 545 211 875 I ksomega@ksomega.cz www.ksomega.cz 2. 16.00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU nám. Republiky, Husovice 4. 17.00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU nám. SNP, Černá Pole 7. 16.30 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU Soběšice

LUŽÁNKY – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Lidická 50 | 549 524 111 | info@luzanky.cz www.luzanky.cz OD KONCE LISTOPADU DO JARA 2019: KLUZIŠTĚ NA LESNÉ Kluziště na hřišti u ZŠ Milénova na Lesné nabízí bruslení pro veřejnost i pronájmy pro školy, na místě také broušení bruslí, půjčovna a bufet. 5. 10.00–18.30 MIKULÁŠ NA LATĚ Kdo si chce na Mikuláše vykoledovat nadílku, taky si zazpívat, užít pár her a upéct vánoční dobrůtky, vydá se na Latu do Žabovřesek 10. 17.45–19.00 ADVENTNÍ DÍLNA NA LINCE Voňavou vánoční atmosféru zažijete ve Starém Lískovci v lužáneckém pracovišti Linka, kde si vyrobíte originální dárky, ozdoby a upečete vánoční mňamku. 15. 9.00–16.30 VÁNOČNÍ DOMEČEK NA LIDICKÉ Zvyky, výroba dárků a dekorací, koncert i dobročinný obchůdek. Tradiční akce Vánoční domeček se koná na lužáneckém pracovišti Lidická. 17. 16.00 DIVADLO NA LÁNECH Jak vypadají Vánoce u pejska a kočičky? A co si budou přát od kouzelné rybičky? Dozvíte se na pohádce v lužáneckém pracovišti Lány v Bohunicích. Rezervace na petra@luzanky.cz.

PONAVA

Lužánecká 3 | produkce@ponava.cafe www.ponava.cafe 2. 18.00 AUTORSKÉ ČTENÍ MIROSLAVA JEŘÁBKA Z KNIHY BOHUSLAV KILIÁN 5. 19.00 NAROZENINY PONAVY hudební doprovod: CM Javor 6. 19.00 PIVONOŠOVA DEGUSTACE BELGICKÝCH POKLADŮ

9. 18.00 AGADIR: NA STRUNÁCH NADĚJE, SERHIJ DZJUBA Ukrajinská poezie, setkání s básníkem a překladateli 12. 20.00 KATKA ŠČEVLÍKOVÁ A BAND koncert 16. 18.00 ZDENĚK VOLF A MANŽELÉ HAVLOVI autorské čtení 18. 19.30 REMEMBER KAREL KRYL Pavel Foltán & Petr "Bubák" Bublák

PRAHA / FÓRUM PRO ARCHITEKTURU A MÉDIA

Husova 18 | prahavbrne@gmail.com www.prahavbrne.cz 3. 20.00 BRNĚNSKÉ UVEDENÍ FILMU VIENNA CALLING projekce 4. 19.00 VISITING EDITORS: REBEKKA KIESEWETTER přednáška, diskuse 5. 19.00 TIM MASTER CLASS: PALO FABUŠ přednáška, diskuse 6. 19.00 PROSTOR PRO ARCHITEKTURU: DAVID VÁVRA autorská přednáška 7. 20.00 VINYLA: MARKET, DUKLA koncert 9. 17.00 S(O)UNDAY MIXTAPES: SOUNDS QUEER? – ABLETON LIVE INTRO workshop 12. 19.00 VIDEOGRAM / TIM MASTER CLASS: LUKÁŠ LIKAVČAN přednáška, diskuse 14. 20.00 D'EPOG PARTY: BENNELUX ENERGY, STACHKVAS, VOJTA&HANNES vánoční večírek 15. 13.00 ŽIVÉ HRANÍ K PROMÍTANÍ dětský multimediální workshop

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC

Odbojářská 2 | 546 224 320 | www.bystrc.cz/kultura 5. 16.00 MIKULÁŠ za básničku na promítání pohádek 6. 19.00 FILMOVÉ VÁNOCE Beladona Quartet v rámci Setkání žánrů 7.–9. 10.00–19.00 VÁNOČNÍ TRHY U SPOLEČENSKÉHO CENTRA 8. 8.00–13.00 PLANETÁRIUM interaktivní sledování komet pro děti v každou celou hodinu 8. 14.30 PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA POHÁDKA

BONVIVÁN BOHUSLAV KILIAN

Historik Miroslav Jeřábek představí svoji novou knihu, která vychází k 100. výročí vzniku republiky. Dílo přibližuje život právníka, vydavatele společensko-uměleckých revue a strýce Bohumila Hrabala.

5/12 v 17.30 Knihovna Jiřího Mahena Ústřední knihovna Kobližná 4, Brno www.bohuslavkilian .cz

85


PROGRAM PROSINEC 2018 9. 15.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH / KOLEDY pěvecký sbor Gymnázia Bystrc BYSTRCKÁ ZABÍJAČKA 16.00 „HEJ MISTŘE!“ RYBOVA VÁNOČNÍ MŠE 17.00 ČERTOVSKÁ SHOW S DÁRKY 10. 19.00 SVĚTÁCI divadelní představení 11. 17.00 MILAN PEROUTKA A SKUPINA PERUTĚ KONCERT

SPOLEČENSKÉ CENTRUM SÝPKA

Kytnerova 1a | 538 706 252 | www.medlanky.cz 2. 17.00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V MEDLÁNKÁCH 2. 17.00 KRABICE OD BOT v rámci rozsvícení vánočního stromečku budeme i sběrné místo pro akci , kdy děti darují dětem z chudých poměrů krabici od bot plnou dárků 3.–9. 15.00 VÁNOČNÍ VÝSTAVA téma "Vánoce s vůní koření 2018" 5. 17.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA SÝPCE vánoční pohádka s Mikulášskou nadílkou 7. 16.00 SETKÁNÍ GENERACÍ tradiční setkání důchodců s bohatým doprovodným programem 8. 9.00 FARMÁŘSKÉ TRHY 8. 9.00 FLER JARMARK 1. ročník prodejního jarmarku 19. 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT UNIVERSUM koncert umělecké školy 26. 9.00 ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD Štěpánský pochod za jesličkami do Vranova

URBAN CENTRUM BRNO

Stará radnice, Mečová 5 | 778 520 752 www.urbancentrum.brno.cz od 5. JEDEME V TOM SPOLU / PLÁN MOBILITY BRNO Co se má zlepšit v brněnské dopravě? Na tuto otázku odpoví aktuální výstava.

STÁLÁ EXPOZICE přes 170 hravých exponátů např. tornádo, zemětřesení, oceán v lahvi, obří srdce, magnetická socha, trenažér pilotů stíhaček DOČASNÁ VÝSTAVA do 1. 3. 2019 KUK nahlédněte do světa menšího než atom HRA O POKLAD EXPOZICE kdykoliv během otevírací doby PEVNOST VIDARD nová dimenze návštěvy expozice, startovní balíček k dostání na pokladně SCIENCE SHOW denně KOLO, MR. UCHO představení se zábavnými pokusy, několikrát během dne, v ceně vstupenky denně BASTLÍRNA prostor pro všechny malé i velké kutily, otevřeno denně, v ceně vstupenky 3D FILM denně PREDÁTOŘI film z divoké přírody o tom, jak těžké je být stále na lovu o víkendech PIDIOBŘI hlodavčí western DOPROVODNÝ PROGRAM 1., 2. 11.00–16.00 NAROZENINOVÝ VÍKEND speciální program pro rodiny s dětmi 8., 9., 15., 16., 22., 23. 12.00–16.30 VÁNOČNÍ JISKŘENÍ víkendové labodílny pro rodiny na téma Vánoc, několikrát během dne 30minutový program 24.–26. ZAVŘENO

ZOO BRNO

U Zoologické zahrady 46 | 546 432 311 zoo@zoobrno.cz | www.zoobrno.cz Otevírací doba: po–ne 9–16 h 2. 15.00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na tradičním místě u expozice Beringia, bohatý adventní program. 24. 09.00 ŠTĚDRODOPLEDNÍ KOMENTOVANÁ KRMENÍ V případě příznivého počasí se mohou děti svézt na ponících v Dětské ZOO

VIDA! SCIENCE CENTRUM

Křížkovského 12 | 515 201 000 | info@vida.cz www.vida.cz

VÝTVARNÁ DÍLNA MATILDA

Palackého tř. 95 | 774 704 044 vd.matilda.jankuj@seznam.cz | www.dilnamatilda.cz Každou st 16–17 a čt 16.30–17.30 KERAMIKA PRO PRŤATA Nové dlouhodobé keramické kruzy a Keramika pro prťata bude opět od 21. 1. 2019 1. 10.00 ZELŇÁKSTORY VE LHOTIČCE účastníci vánočního stánku na Zelňáku pod hlavičkou Dílny Matildy z minulých roků zvou na nákuo na dvorek dílny, ohřát se u ohně, dát si svařák... 1. 17.00 CÍNOVÁNÍ S IVETOU HLOBILOVOU 1., 2. 10.00 KERAMICKÁ PLASTIKA POD VEDENÍM JANY BĚLSKÉ 2. 10.00 ÚČAST MATILDY NA VÁNOČNÍM TRHU VE SLAVONICÍCH VE SPOLKOVÉM DOMĚ SE SMALTY A PORCELÁNEM S PLATINOU 3. 17.00 MOZAIKOVÁNÍ S MÁŘÍ BEZUCHOVOU kombinace klasických střípků, skla a „čtverečkové“ průmyslové mozaiky, ze které se dají vytvářet skvělé rámy zrcadel, květináče… aj. 7. 17.00 JEDNORÁZOVÉ TOČENÍ NA KRUHU PRO ZAČÁTEČNÍKY 8. 13.00 PEČENÍ KVÁSKOVÉHO CHLEBA OD A DO Z 8., 9. 10.00 ŠKOLA ŠPERKU PRO ZAČÁTEČNÍKY 9. VYŘEZÁVÁNÍ KERAMICKÝCH VĚŽIČEK volná dílna pro kohokoliv, svícny budou do Vánoc vypálené a k odnesení 10. 17.30 SVOBODNÉ MALOVÁNÍ S LEYLOU KOLKOPOVOU 15., 16. 10.00 VÁNOČNÍ TRHY V MOSILANĚ MINT MARKET 15., 16. 10.00 VÍKEND TOČENÍ NA KRUHU PRO ZAČÁTEČNÍKY I MÍRNĚ POKROČILÉ 17. 17.00 MOZAIKA A TIFFANY S MÁŘÍ BEZUCHOVOU 20. 17.00 CÍNOVÁNÍ S IVETOU HLOBILOVOU 21, 22. 10.00 VÁNOČNÍ OTEVŘENÉ DVEŘE V MATILDĚ prodej keramiky a smaltů od MO. Jankůj a kamarádů a přátel dílny

JEDEME V TOM SPOLU PLÁN MOBILITY BRNO

BUBLINOVÝ NAROZENINOVÝ VÍKEND

www.urbancentrum.brno.cz www.mobilitabrno.cz

1–2/12, 10–18 hodin VIDA! science centrum www.vida.cz

Co se má zlepšit v brněnské dopravě? Jaká je vize mobility 2050? Znáte strategické cíle města Brna v oblasti mobility? Seznamte se s Plánem mobility.

86

VZDĚLÁNÍ /EDUCATION

Zábavní vědecký park VIDA! slaví čtvrté narozeniny. Nenechte si ujít oslavu s jedinečným bublinovým programem. Čeká vás bublinový stroj na suchý led, bublinový had i obří bubliny, do kterých se můžete schovat. Vyzkoušíte si, čím vším je možné bubliny tvořit i jak do nich dostat kouř.


#brnenskevanoce #designove #objevne

December Design Days Náměstí Svobody 10.00 – 19.00 4. – 6. 12. Ateliér Studánka

14. – 16. 12. Indra Stein Hana Novotná

7. – 9. 12. Rokyta porcelán Huhů Pavel Klvaňa Kalimbas

17. – 20. 12. Product Statement Feelo Cosmetics

10. – 13. 12. Arki Reparáda

21. – 23. 12. iUmeni Magdaléna Ševčík 7. – 23. 12. TotumoFoto: archiv autorky

Anastasia Stročkova Umanutá osoba pracující na rozhraní kresleného a animovaného světa. Lépe podává věci kresbou než slovy a s vášní pro barvy a linky ukazuje svoji vizi světa. Maluje ručně i digitálně, používá intenzivní barevnost, dynamické vzory, bezprostřední vyprávění. Miluje improvizaci v tvorbě i v životě, chodí do hor a létá do dalekých zemí. Absolventka Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM 2017. Autorka motivu na obálce pro předplatiteleIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.