KAM v Brně / Where in Brno 4/2023

Page 1

KAM V BRNĚ | WHERE IN BRNO BRNO | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVY | FILM | GASTRO | DUBEN | APRIL | VYCHÁZÍ OD 1957 LIFESTYLE | ODJINUD | WHERE | TIC BRNO | BRNO DNES 04 23 Michal Doležel
příběhy brněnských vil rozhovor story Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá
Skryté
KAM ← INZERCE
3 KAM ← INZERCE
KAM ← INZERCE 4

Milé čtenářky a milí čtenáři, procházím bezúčelně ulicemi. Míjím velkolepé i nuzné budovy. Ruch města utichá. Jsem na periferii. Tovární komíny obrací pohled k nebi. Tajím dech. Kvetoucí zahrady na kopci skrývají zdobné i strohé vily. Němí svědkové vzestupů a pádů Brna vypráví svůj příběh.

Kdo jsou ti, jejichž důvtip se zhmotnil v industriálních palácích a honosných rodinných sídlech?

Jaký osud potkal mocné brněnské podnikatele, jejichž mateřštinou byla němčina a jidiš?

Na následujících stránkách se obracíme do minulosti. Odkrýváme historii vrstvu za vrstvou. Jsme přesvědčeni, že neopakovatelná atmosféra města, které máme tak rádi, vychází z odvahy a vizí našich předků.

Obsah

6

Skryté příběhy

Zasvěceným průvodcem je nám Michal Doležel. Popularizátor historie a architektury. Neúnavný chodec. Dokumentarista světa, který mizí. Vydejte se na cestu spolu s námi.

Těší nás váš zájem. Celý náklad KAM je krátce po vydání beznadějně rozebrán. Pro ty, na které se nedostalo, máme řešení. Prolistujte si časopis v digitální formě na displeji telefonu na issuu.com/pocketmedia4 nebo podpořte náš tým a zvolte předplatné na shop.pocketmedia.cz. KAM přistane každý měsíc ve vaší poštovní schránce.

Inspirativní jaro přeje

story 20 Brno 56 gastro

Akce pro rodiny s dětmi a městské novinky

32 hudba

vil Představujeme neznámé brněnské vily

12

rozhovor

Michal Doležel

O ohrožených budovách i architektonických objevech

Brněnské kluby a koncerty

38 divadlo

Dubnové premiéry brněnských divadel

44

výstavy

Nové výstavy, festivaly i umělecká díla

52 film

Novinky v kinech vs. streamovací platformy

KAM v Brně… Vychází od roku 1957 | Číslo vydání: 4/2023 | MK ČR E 12197 | Vydává: TIC Brno, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 602 00 Brno, www.ticbrno.cz | Dodává: Pocket media s.r.o., Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno | IČO: 04541227, DIČ: CZ-04541227 | e-mail: info@pocketmedia.cz | Redakce: redakce@pocketmedia.cz | Šéfredaktor: David Tieku | Editor: Filip Živný | Redakční okruh: Živný (živ), Radka Beránková (rb), Hana Drahokoupilová (hd), Bára Jurášková (jur), Tereza Holotíková (th), Miloš Henkrich (mh), Sylvie Poukarová (sp), Sabina Minářová (sam), Robin Smith (rs) | Jazyková korektura: Lucie Pokorná | Grafika a sazba: Jindřiška Mikešová, Kamila Hrubešová | Autorka obálky: Adéla Wiederlechnerová, foto: Simona Modrá | Inzerce: obchod@pocketmedia.cz | + 420 608 101 550, + 420 604 239 957 | Přetisk materiálů pouze se souhlasem redakce | Příští vydání vychází: 1. 5. 2023 | Cena pro předplatitele 63 Kč | FB a IG: @kamwhere | Anglické texty jsou vytvářeny ve spolupráci s Robinem Smithem, Ritou Deanovou, Brno Daily a Brno Expat Centre | REDAKCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAHOVOU SPRÁVNOST MATERIÁLŮ A INFORMACÍ, ZMĚNY PROGRAMŮ A REKLAM | Předplatné: info@pocketmedia.cz / shop.pocketmedia.cz

Velikonoční gastronomie a nové podniky

58 lifestyle

Jóga, fitness i nákupy

62 odjinud

Kam na výlet?

66 where What to do in Brno in April!

72 TIC

Turistické informační centrum zve na prohlídky

@kamwhere

vydavatel

5 KAM ← EDITORIAL / OBSAH
brněnských
Předplať si KAM: shop.pocketmedia.cz
Foto: Tony Tieku

Skryté příběhy brněnských vil

KAM ← STORY 6
Foto: Kamil Saliba

Které brněnské vily unikají mainstreamové pozornosti, a přesto jsou v jejich zdech uloženy pozoruhodné příběhy? Kolikrát denně procházíme kolem staveb, jejichž historie i současnost je spletena z pohnutých osudů či neotřelých architektonických nápadů? Zveme vás na procházku po „neznámých“ brněnských vilách.

Jak se staví vily dnes? Rodinný Dům ve Skrejši od studia Refuel s.r.o. v Mokré Hoře (dokončený v roce 2020) se svému okolí otevírá velkými posuvnými okny, čímž interiér přirozeně splývá s lesem a tvoří jeden propojený celek. K „přírodnímu“ dojmu budovy přispívají i dřevěné obklady fasády a podhled stropu nad prvním nadzemním podlažím, který je z dřevěných lamel.

7 KAM ← STORY

V loňském story Brněnské vily známé/neznámé jsme vám představili ikonické domy napříč historií. Nyní se k tématu vracíme, abychom blíže prozkoumali vily tak trochu na periferii veřejného zájmu a spojili je s příběhy konkrétních osob a událostí. Za spolupráci a materiály děkujeme Michalu Doleželovi a tvůrcům Brněnského architektonického manuálu (www.bam.brno.cz).

Počátek doby vilové

Nejstarší vilou v první brněnské vilové kolonii v Černých Polích je vila Karla Kaisera od stavitele Josefa Arnolda , který navrhl i o dva roky mladší Giskrovu vilu, již neexistující Adamčikovu vilu nebo vlastní Arnoldovu vilu, v níž při aktuální rekonstrukci vzniká Centrum dialogu, které ji má otevřít veřejnosti. Honosné domy vyšších tříd společnosti však v Brně existovaly i před tímto datem, za příklad může sloužit vila, již si nechal v polovině 19. století zbudovat brněnský starosta Christian d‘Elvert. Dům na Veslařské 234 stojí dodnes, avšak výrazně

přestavěný prezidentem Spolku moravských tiskařů Rudolfem Rohrerem , jehož rodina ji zakoupila na přelomu 19. a 20. století. Po druhé světové válce byla vila zestátněna a využívána jako Speciální mateřská a základní škola pro žáky s vadami řeči.

Očividný luxus

Meziválečné období spojené v Brně se vzestupem funkcionalismu je rozhodně nejbohatší na fascinující vilové domy. Ne každého však fascinovaly v době svého vzniku, alespoň ne v dobrém slova smyslu.

V dobovém levicově orientovaném tisku pravidelně vycházely články kritizující očividný luxus panských sídel velkopodnikatelů ve srovnání s bídou přecpaných domečků dělnických kolonií. Zajímavý příběh se pojí s vilou Himmelreich na Schodové, jež při jarní procházce roku 1936 zaujala čtenáře detektivek Jana Peiperta, který usoudil, že v domě zřejmě bydlí velmi bohatá rodina. Z Lidových novin se dozvídáme, že Peipert si koupil v drogerii na náměstí Svobody žíravinu, jíž polil auto paní Himmelreichové, načež začal rodině psát vyděračské dopisy. Muž dokonce plánoval

← Vilu Engelsmann si nechal ve 30. letech 20. století na Hlinkách postavit brněnský průmyslník a sběratel umění Felix Engelsmann. O velkoryse pojaté vile, kterou budete moci navštívit v rámci květnového festivalu Open House Brno, se více dočtete v rozhovoru tohoto vydání.

Foto: Technické muzeum v Brně

unést malou dceru manželů Himmelreichových Miriam, což se mu naštěstí nepodařilo.

Nad vilami se stahují

mraky

Ačkoli předchozí příhoda měla dobrý konec, za několik let se mělo nad majiteli brněnských vilových domů začít stmívat. Se začátkem okupace byly vily židovským podnikatelům masově zabavovány a jejich majitelé buď stihli ze země uprchnout, nebo nalezli smrt v nacistických vyhlazovacích táborech. Mnohé vily pak potkal podobný poválečný osud jako zmíněnou Rohrerovu (d‘Elvertovu) vilu a v druhé polovině 20. století sloužily jako různé školy, ústavy či sídla státních institucí, což bylo bohužel mnohdy doprovázeno necitlivými stavebními úpravami.

Pokračování příště

V tomto článku ani zdaleka nepředstavujeme všechny brněnské vily, které stojí za pozornost – k tématu se v budoucnosti vrátíme a naservírujeme vám další architektonické perly i překvapivé příběhy s nimi spojené. Všem, kdo se o brněnských vilách chtějí dozvědět více, také doporučujeme k přečtení publikaci Slavné brněnské vily: 77 domů s příběhem, z níž jsme mimo jiné čerpali při tvorbě tohoto textu.

KAM ← STORY 8

Zahradní domek pro Samuela

Berana

Giskrova vila, druhá nejstarší vila v Černých Polích postavená v roce 1863 podle návrhu Josefa Arnolda, ukrývá na své zahradě další architektonickou zajímavost – vůbec první brněnskou realizaci architekta Ernsta Wiesnera Je jí dřevěný zahradní domek, který si nechal v roce 1919 navrhnout tehdejší majitel Giskrovy vily, první poválečný předseda brněnské židovské obce Samuel Beran. Ačkoli při pohledu zvenčí by si domek jen málokdo spojil s architektem, který se proslavil funkcionalistickými stavbami, interiér nese hned několik typických prvků Wiesnerovy tvorby.

Foto: Muzeum města Brna

Vila Ondřeje Brandstättera

Honosná vila postavená za 50 tisíc korun pro středoškolského učitele. Aby tato věta dávala smysl, musíme se přenést téměř o 120 let zpátky. V roce 1904 si nechal středoškolský učitel a pozdější ředitel husovického gymnázia Ondřej Brandstätter od stavitele Františka Aloise Dvořáka navrhnout a zbudovat čtyřpodlažní vilu s mohutnou schodišťovou věží v působivé lokalitě na Černopolní ulici Pozemek pořídil od Luisy Weiglové, které v té době patřila také sousední Kaiserova vila – vůbec první vilový dům v Černých Polích.

Foto: Lenka Konečná

Vila Valerie Fischerové

Na stránkách KAM v Brně jsme již představovali Reissigovu vilu neboli první rakouský moderní dům. Kontrast s vilou Valerie Fischerové ve stylu historismu zarazí, když si uvědomíme, že jde o dílo stejného architekta – Leopolda Bauera – pro stejného zadavatele – advokáta Karla Reissiga. Ten nechal vilu na Preslově ulici vystavět v roce 1925 pro vedoucí své advokátní kanceláře jako odměnu za její dlouholeté služby. Valerie Fischerová měla mít na dům doživotní užívací právo, které však po 10 letech Karel Reissig ukončil. Což zavdalo, stejně jako samotná stavba vily, podněty k mnoha spekulacím o vztahu váženého advokáta a jeho asistentky.

Foto: BAM

9 KAM ← STORY

Slavíkova vila

Na skok do Žabovřesk – na Tůmově ulici najdete funkcionalistickou vilu z let 1930–1932, kterou architekt Josef Kranz navrhl pro ředitele brněnského Radiojournalu a rozhlasového reformátora Antonína Slavíka. Slavík (po němž je také pojmenována ulice v Černých Polích) se za druhé světové války zapojil do protinacistického odboje, načež byl v prosinci 1939 zatčen gestapem a po téměř třech letech věznění byl v Berlíně popraven. Vila patří rodině Slavíkových dodnes a až na přístavbu garáže se zachovala v původním stavu. Foto: BAM / Barbora a Karel Ponešovi

Vila Augusta Löw-Beera

Příběh vily Augusta Löw-Beera na Hlinkách je od samého počátku plný zvratů – na konci 19. století měl na této adrese vilu doktor Hieronymus Fiala, v roce 1908 ji pak získal krejčí Ludvík Dukát, jenž byl o deset let později usnesením okresního soudu zbaven svéprávnosti. V roce 1921 objekt zakoupil textilní podnikatel August Löw-Beer, nechal jej strhnout a vystavět novou, monumentální vilu. Ta padla za okupace do rukou německé bezpečností službě Sicherheitsdienst, po poválečném znárodnění v ní fungoval (až do roku 2011!) kojenecký ústav – což se projevilo necitlivými stavebními úpravami budovy. Momentálně je v rukou soukromníka a budoucnost této fascinující stavby je ve hvězdách.

Foto: Michal Doležel

Vila Wittal

Jedna z nejohroženějších brněnských vil je vila Wittal postavená ve svahu pisáreckého kopce podle návrhu architekta Heinricha Bluma, rodáka ze Soběšic, k jehož známým realizacím patří také např. budova První moravské spořitelny v Jánské ulici. Dům na Hroznové ulici si u něj na počátku 30. let objednal brněnský textilní podnikatel Johann Wittal pro sebe a svou ženu Friederike. Po začátku okupace jim vilu zabavilo gestapo a manželé Wittalovi byli, stejně jako architekt Heinrich Blum, deportováni do koncentračního tábora, kde jejich stopy končí.

Foto: BAM

KAM ← STORY 10

Žáčkova vila

Vlastní rodinný dům architekta Eduarda Žáčka z let 1934–1935 najdete na Lipové ulici Žáček byl jedním z prvních studentů, kteří v polovině 20. let absolvovali nově založený obor architektury na České vysoké škole technické v Brně, a patřil k mladší generaci funkcionalistických architektů. V druhém patře vily, kterou si postavil v brněnských Pisárkách, měl i svůj ateliér, dům je díky četným terasám, balkonům a zimním zahradám otevřený do okolního prostoru. Rekonstrukci vily projektovali Ludvík Grym a Jindřich Škrabal, jejichž studio v ní v současné době sídlí.

Foto: Harold (www.rb.gy/nh2r7x)

Vila Spitzer

Vila Spitzer v Havlíčkově ulici je nejen ukázkou elegantní brněnské vilové architektury počátku 30. let 20. století, ale také příkladem kvalitně provedené památkové obnovy. Díky citlivé rekonstrukci pod vedením Mojmíra Kopeckého z ateliéru Tišnovka tak můžeme při pohledu na vilu i po více než 80 letech od jejího vzniku obdivovat prvky typické pro původem maďarského architekta Emericha Spitzera, který je velmi pravděpodobně autorem původního návrhu stavby. Zajímavostí je, že dům v 50. a 60. letech dočasně sloužil jako mateřská škola ve správě Závodů přesného strojírenství.

Foto: BAM / Barbora a Karel Ponešovi

Vila Osvaldových

Úchvatné interiéry meziválečné vily manželů Osvaldových na adrese Hlinky 114 byste v budově při pouhém pohledu zvenčí pravděpodobně nehádali. Vilu si nechal od architekta Evžena Škardy postavit velkoobchodník, konzul království holandského, komerční a burzovní rada František Osvald, který byl mimo uvedené i zakladatelem firmy Bratří Osvaldové – velkoobchod s kávou a smíšeným zbožím. Schodiště ve vstupní hale nese motiv písmena O coby rodinného znaku Osvaldových. Další vilu od Evžena Škardy nechal Osvald postavit pro svou dceru Marii na adrese Hlinky 88.

Foto: Michal Doležel

11 KAM ← STORY

Stoupáme po úchvatném schodišti vily Engelsmann a posloucháme vyprávění Michala

Doležela – člověka, který se baví objevováním a oprašováním

pozapomenutých staveb, interiérů i lidských

osudů. Připojte se k nám na procházce po Michalových oblíbených brněnských místech.

Michal Doležel vystudoval etnologii a archeologii, je zastupitelem Jihomoravského kraje, věnuje se brněnské historii a obnově památek. Ve volném čase pořádá komentované procházky nebo organizuje dobrovolnické aktivity spojené s péčí o opuštěné hroby.

KAM ← ROZHOVOR 12

Michal Doležel

13 KAM ← ROZHOVOR
„Jakmile se místo stane běžně přístupným, ztratí pro mě kouzlo.“

Michal Doležel prezentuje své objevy z historie Brna nejen na sociálních sítích, ale i na komentovaných procházkách, prohlídkách a přednáškách. Na jaká místa nás vzal při našem rozhovoru?

→ Co je tvůj nejčerstvější architektonický objev?

Před nějakou dobou jsem myslel, že už mě v Brně nic nezaujme, ale loňský rok byl na objevy hodně bohatý, tak jsem změnil názor. V Archivu města Brna jsem našel Wiesnerovy plány přístavby vily na Hlinkách, hodně zajímavá je také funkcionalistická vila manželů Klimešových ze 30. let na ulici Marie Pujmanové. Vůbec nejvýraznějším objevem však je pro mě vila Engelsmann.

→ Můžeš o ní říct něco víc?

V roce 1930–1931 si ji nechal na Hlinkách postavit brněnský továrník židovského původu Felix Engelsmann. Je velkorysá a velmi konzervativní, na první pohled by ji člověk zařadil do 19. století. Navíc veřejnost neměla moc možností se do této krásné budovy podívat

až od září loňského roku, kdy jsme po dohodě s majiteli rozjeli prohlídky organizované TIC BRNO. Nejbližší termín bude v rámci květnového Open House Brno.

→ Na co dalšího se můžeme na Open House těšit? Téma, které kromě vily Engelsmann silně rezonuje aktuálním ročníkem, je funkcionalistický byt manželů Herdanových (také na Hlinkách).

Židovský

→ Kolik takových neobjevených pokladů, jako byl byt Herdanových, může ještě v Brně být? Myslím, že celkem dost. Byty unikají běžné pozornosti veřejnosti i odborníků, přitom si na nich člověk hodně uvědomuje přerušení kontinuity – i když je to od 2. světové války už mnoho desetiletí, pořád v těchto prostorách vnímáte ztrátu části identity Brna v podobě židov-

ského a německého obyvatelstva. A tato ztráta se mimo jiné projevuje i na tom, že často vůbec nemáme přehled, které předválečné interiéry (a v jaké míře) jsou ve městě zachovány či kdo byli jejich autoři a obyvatelé. Příběhy musíme složitě dopátrávat a často se to ani nepodaří, protože nejsou zdroje.

→ U bytu Herdanových se na tebe ale usmálo štěstí. Podařilo se zkontaktovat potomky rodiny a získat od nich informace, aktuálně tam probíhá deponování nábytku do restaurátorských dílen. Malá zajímavost – pod jednou skříní se našla původní tapeta a členský odznak NSDAP. Někdo ho tam zřejmě ztratil nebo „záměrně ztratil“ na konci války, kdy byl byt tedy pravděpodobně obýván nacisty. Ale to už jsou takové střípky, které člověk dohledává. Někdy to jde těžko, ale o to je to větší dobrodružství.

→ Způsobil tento objev nějaké reakce? Volali ti lidé s dalšími tipy? Po medializaci bytu Herdanových se mi nezávisle na sobě ozva-

KAM ← ROZHOVOR 14
Důležité místo paměti. S Pamětí národa, Židovskou obcí Brno a ŠTETLEM pořádáme dvakrát za rok –na jaře a na podzim –dobrovolnickou akci na čištění a revitalizaci náhrobků.
hřbitov

lo několik lidí, kteří mě zvali do svých bytů s podobnou historií. Mohl jsem si tak prohlédnout krásné, téměř neznámé interiéry vily W na Tvrdého, další v bytovém domě na Helfertově či na Erbenově. Nebo třeba nádherný dům Melanie Weissové, který si na sklonku 30. let postavila hned vedle Löw-Beerovy vily. Je hezké, když najdeme alespoň nějaké připomínky bývalých obyvatelů těchto domů, po naprosté většině židovských rodin tu totiž nezbylo nic.

→ Koho mám kontaktovat v případě takového objevu?

V první řadě je potřeba mít trochu cítění a rozpoznat, že se nacházíš v mimořádném prostředí.

A na první dobrou jej nezničit.

Což je jeden z důvodů, proč se snažím svoje objevy prezentovat – aby si jich lidé všímali i ve svém okolí. A na koho se obracet? V Brně je celá řada institucí, které se zabývají architekturou – Národní památkový ústav a Muzeum města Brna jsou asi nejpovolanější k tomu, aby s vámi tyto věci konzultovaly.

→ Co znamená pro Brno nová památková zóna?

Já si ji vykládám pozitivně. Brno je město, které má cennou architekturu, ať už jednotlivých budov, nebo celých čtvrtí, zejména severně od historického jádra. Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, ulice Jaselská, Marešova, Masarykova čtvrť, Hlinky… Doteď nebyly tyto celky žádným způsobem chráněné, Brno mělo pouze městskou památkovou rezervaci, což je v podstatě jen historické centrum. A pak celou řadu solitérně chráněných objektů. Památková zóna by měla těmto větším celkům pomáhat uchovat jejich výraz.

→ Jak bojovat proti ničení hodnotných budov, které ani do této zóny nespadají? Jak motivovat majitele, aby k nim přistupovali citlivěji?

Myslím, že jde o soubor opatření. Systém, jak s architektonickým či kulturním dědictvím obecně pracovat. Důležitá a stále podceňovaná je osvěta mezi běžnou společností, to je alfa a omega – popularizovat historii a architekturu, především pak pomocí budování vztahů k městu, čtvrtím i konkrétním domům.

Když si totiž k domu a příběhům, které se v něm odehrály, nevytvoříte vztah, nahlížíte na něj jen jako na běžnou spotřební

věc. Instituce, o kterých byla řeč (Národní památkový ústav, Muzeum města Brna, ale také třeba Kancelář architekta města), mohou s investory a developery hledat nějaký kompromis, jak kulturní dědictví zachovat, ale chybí mi tady systematická osvěta. Zdůrazňovat, že právě toto dědictví tvoří identitu města.

→ Co vnímáš jako v současnosti nejohroženější budovu či lokalitu ve městě?

Zmiňované Hlinky jsou velmi exkluzivní ulice, i díky tamější sociální skladbě mezi válkami –převažovali židovští obyvatelé, ale bydleli tam i Němci a Češi. Takže ulice vlastně reflektovala etnické rozložení města. Na Hlinkách lze dokreslovat, že i po desítkách let od konce války se vztah k místním objektům stále buduje, nebo spíše objevuje znovu. Je to takové cizí dědictví. Po válce a konci socialismu jsme ho zdědili, ale chybí tam kontinuita původních majitelů a právě náš blízký vztah k domům. Tím pádem se stavby občas ocitají ve velmi ohrožené situaci.

15 KAM ← ROZHOVOR
Roman je jedním z lidí, kteří mě hrozně moc inspirují. Je velký srdcař a dává Brnu obrovský význam a smysl tím, co (a jakým způsobem) dělá.
Ateliér Romana France

→ A nějaké konkrétní budovy na této ulici?

Na Hlinkách jsou dvě vily (jedna patřila Löw-Beerovým, druhá Hedvice Ornsteinové) bez využití, chátrají, a přitom jsou to naprosto monumentální budovy, jedna ze 70. let 19. století, druhá z 20. let 20. století.

→ Kdy ses zamiloval do architektury?

Za řadu věcí v téhle oblasti může moje babička a její sestra. Od útlého dětství mě tato dvojice žen velmi formovala. Babička mě přivedla do Sokola a i skrze něj jsem si nacházel vztah k historii a tradici. A samozřejmě vyprávění babičky i pratety z doby jejich dětství a mládí mě do velké míry inspirovaly k zájmu o lidské příběhy, město, jednotlivá místa i architekturu jako takovou.

→ Začalo pro tebe pátrání po příbězích brněnských domů nějakým konkrétním zážitkem? Úplně první byl příběh rodiny, která postavila dům na Mášově ulici, v němž bydlím. Byli to taky

nabídne Open House Brno.

Židé, rodina Deutschova. Na Pekařské ulici měli lihovar, ve 30. letech si na Mášově postavili nájemní dům a nastěhovali se do něj. Příběh (který mi vyprávěla moje prateta) je dost podobný příběhu naprosté většiny moravských Židů – po okupaci byli vystěhováni a deportováni, zahynuli během holocaustu. Pak mě určitě ovlivnily i příběhy mých dětských hrdinů, sokolských olympioniků.

→ Nepřemýšlel jsi o tom, že své objevy vydáš knižně?

Přemýšlel, už několikrát. Jenže mám problém s jednou věcí – mou snahou, aby to bylo co nejdokonalejší. Ale chtěl bych se k tomu v letošním roce odhodlat.

→ Angažuješ se také v pokládání tzv. kamenů zmizelých připomínajících válečné oběti – jak vybíráš osoby, kterým bys rád kámen věnoval?

Když pokládáme kameny zmizelých za oběti války, téměř vždycky jsou s tím spojené silné příběhy. Každý rok přemýšlím, komu kámen položit, a to jméno vždycky vyvstane samo, objeví se mi v životě. Letos mám v plánu pokládat tři kameny rodině Redlichových, která žila na Údolní ulici v bytě, jenž teď rezonuje Brnem jako Rezidence Café Kaprál – dlouhá léta tam totiž bydlel básník Zeno Kaprál.

→ A máš nějaká konkrétní setkání, na která rád vzpomínáš?

Vzpomenu si na moment z prvního nebo druhého roku, kdy jsem kameny pokládal. Důležité je pro mě na akt pozvat lidi z ulice či konkrétního domu, protože právě pro ně může být odkaz k historii důležitý. Tak jsem v Masarykově čtvrti zazvonil na jeden dům, že bych před ním rád položil kámen za sourozence Roubíčkovy –a paní mi řekla, že paní Roubíčková byla její babička. Pozvala mě dál a vyprávěla mi příběh rodiny. Skutečnost, že její členové dnes žijí, souvisí s rozhodnutím pana Roubíčka rozvést se za války se svou ženou, aby zachránil ji a jejich

KAM ← ROZHOVOR 16
Tato velkorysá vila, kterou si nechal na Hlinkách ve 30. letech postavit továrník Felix Engelsmann, byla donedávna veřejnosti uzavřená – její prohlídky
Vila Engelsmann

rozhlas Brno

Progresivní stavba z 30. let od Ernsta Wiesnera. Nádherná uvnitř, navíc jeho střecha je jedním z míst, které umožňují krásný výhled na Brno.

17 KAM ← ROZHOVOR
Český

dceru – sám pak byl deportován a zemřel v koncentračním táboře. To byl velmi silný zážitek, taková setkání člověka motivují, aby v práci pokračoval dál.

→ Kde kromě Open House Brno si můžeme poslechnout tvé povídání o architektuře a historii?

V tuto chvíli dělám procházky pro TIC BRNO i pro stále ještě nový festival židovské kultury ŠTETL FEST, jehož druhý ročník se chystá v září. Festival má ambici prezentovat nejen ztracenou židovskou kulturu, ale i tu současnou, žijící.

→ Bavili jsme se o tom, že svoje objevy bys rád vydal knižně. Máš nějakou oblíbenou určující knihu o Brně?

Důležitá kniha mého dospívání bylo Brněnské podzemí od Aleše Svobody – na střední škole jsme s kamarády každý pátek chodili podzemí objevovat. Bylo to hrozně dobrodružné… a dobře se na to balily holky. Nesčetněkrát jsme byli v podzemí pod Zelňákem, když ještě bylo nepřístupné. Ale od té doby, co tam může veřejnost, už mě tolik nefascinuje. Tak to mám

se vším – jakmile se z toho stane přístupná věc, ztratí to pro mě kouzlo. Myslím, že lidé by neměli jít mainstreamovou cestou, ale bádat a objevovat zajímavá místa sami.

→ Co pro tebe znamená Sokol?

Pořád hodně. Byla to důležitá identifikační věc v mém útlém dětství – babička mě do něj přivedla asi ve čtyřech letech. Úžasné je, že lidé si k této organizaci dokázali udržet vztah i během války nebo socialismu, kdy Sokol nefungoval, a o několik desítek let později ho znovu obnovili. Síla hodnot a vytrvalost, kterou jsem v tom vnímal, je pro mě stále velmi důležitá.

A rád jsem se jako místostarosta brněnského Sokola I. podílel ne -

jen na předávání těchto hodnot dál, ale i na obnově sokolského stadionu na Kounicově – další úžasné památky meziválečného období.

→ KAM v Brně za kulturou? Máš nějaká oblíbená kina, divadla?

Mé nejoblíbenější kino je určitě Scala, pak Art. Z divadel mám rád Provázek a HaDivadlo nebo Janáčkovo divadlo – za ten dům by se v době jeho vzniku nemuseli stydět ani v západní Evropě.

→ Kam rád chodíš na pivo?

A kam na jídlo?

Nejčastěji do podniku Pivo a Syn na Veveří – myslím, že tady je nejlepší plzeň v Brně. A je to skvělá, autentická hospoda, podobně jako

U Poutníka, kam taky zajdu rád. A i když Veveří je skrze dopravu občas trochu nepřívětivá, je příjemné tu stát na zahrádce u piva a ten ruch pozorovat. Na jídlo bych doporučil Atelier na Kobližné, Lokál U Caipla, MÂY House na Veselé, malé italské bistro La Speranza na Lidické… Záleží, na co má člověk zrovna chuť.

→ Když pomineme kulturu i gastronomii, kam chodíš relaxovat?

Nejčastěji (tedy když zrovna nelezu na nějakou střechu!) chodím asi do Lužánek. Pomalu je ale začínám nahrazovat zahradou Löw-Beerovy vily, kde není tolik lidí, a je to krásný veřejně přístupný kus zeleně ve městě. Planýrka za Lužánkami má zas super výhled na Brno. Ale rád jezdím i do oblastí kolem řek Oslavka a Jihlavka, do okolí Ivančic… Dolní Kounice jsou krásný městečko! A pak samozřejmě do Velké nad Veličkou na Horňácké slavnosti.

KAM ← ROZHOVOR 18
Pivo a Syn
Skvělá komunitní hospoda, kde se schází lidi z Veveří. A jsem přesvědčený, že tady mají nejlepší pivo v Brně!
19 KAM ← INZERCE

Brno

Užijte si rodinné Velikonoce na Špilberku –akce Špilberk žije! Velikonocemi nabídne hledání vajíček, jarmark či tvořivé dílny. Velikonoční program si pro vás připravili i ve vile Stiassni nebo v SVČ Lužánky. Čarodějnice zase můžete oslavit s kavárnou Rebelbean na Bzzzukotu.

FESTIVAL

Oslava romské kultury

Fascinující meteorický roj

Nová aplikace Brno INdustrial

Připojte se k oslavám Mezinárodního dne Romů a užijte si vícedenní program plný hudby a zábavy. Celé oslavy začnou ve čtvrtek stužkováním Stromu tolerance v Lužánkách. Navazovat bude program pro rodiny s dětmi, a to hudba s ochutnávkou romské kuchyně. Zapojit se můžete také do diskuzí, průvodů po městě či sledování filmů. (th)

13–15/4

Dny romské kultury různá místa, Brno www.bit.ly/3TjGhvi

Ve druhé polovině dubna se můžete podívat na meteorický roj Lyrid. Mezi 14. a 30. dubnem totiž naše Země proletí meziplanetárním proudem drobných prachových částic uvolněných v minulých staletích z jádra komety Thatcher, objevené v roce 1861.

Vylétat budou jakoby ze souhvězdí Lyry, proto se nazývají Lyridy. Jedná se o jeden z nejstarších známých meteorických rojů, první zaznamenané pozoro -

vání v Číně se totiž datuje rokem 687 před naším letopočtem. Nejvíce meteorů půjde spatřit v noci z 22. na 23. dubna, resp. z 23. na 24. dubna. Přestože nejsou tak vydatné jako srpnové Perseidy, občas překvapí až stovkou meteorů za hodinu.

Zpravidla lze během noci zahlédnout asi deset jasnějších Lyrid za hodinu.

V dubnu spatří světlo světa zbrusu nová aplikace Brno INdustrial, která umožní poznávat industriální Brno optikou rozšířené reality Dronové průlety, 3D modely staveb a mnoho dalšího bude možné si prohlížet kdekoli, ale ideálně přímo na industriální stezce s 11 zastaveními přímo u řeky Svitavy v posvitavské výrobní zóně. (len)

Jiří Dušek ředitel Hvězdárny a planetária Brno Brno INdustrial www.brnoindustrial.cz

KAM ← BRNO 20
Foto: xxx Foto: Muzeum města Brna Foto: archiv pořadatele TIC BRNO Foto: TIC BRNO Foto: ilustrační OBLOHA NAD BRNEM

PŘEDNÁŠKA

FESTIVAL Zkoumání prostoru

Druhý ročník festivalu Plácek nabízí platformu pro tvorbu, vzdělání a komunitu studentů středních škol. Tématem je SPAWN – objevení se v prostoru. Zkoumání jeho hranic, vůní, jaký je, když v něm nejsem, a jaký, když se do něj vracím? Vše se odehraje v brněnském Klubu Leitnerova a nově i v prostorách zóny nezávislého umění Co.Labs. (th)

20–22/4

Festival Plácek.23

Klub Leitnerova www.bit.ly/3yGEhnA

VELETRH

Historické vozy na BVV

Nechte se pozvat ve čtvrtek 20. dubna do planetária Brno a užijte si večerní přednášku pod hvězdami, ale vůbec ne o hvězdách. Čeká vás hravá a tajuplná Austrálie.

Když je kreativní showman František Skála fascinován přírodními pigmenty, vznikne z toho cesta po Austrálii za aboriginskými skalními malbami. Když se k němu přidá Václav Cílek, je z toho zamyšlení nejen nad šamany a australskými jes-

3 otázky

Kateřina Petrášová

kynními malbami. A když se Petr Nikl zrovna neztratí v překladu, pak vás tenhle originální malíř, hudebník, fotograf a divadelník zaručeně něčím překvapí. Ti tři pak tvoří fascinující combo v jinak celkem běžné cestopisné přednášce. (rb)

20/4 od 19.30

František Skála, Petr Nikl, Václav Cílek Hvězdárna a planetárium Brno

www.bit.ly/3LuO9bP

TALKSHOW

1)Jak byste představila jarní Dny dobrovolnictví?

Jedinečná kampaň, která ukáže světu, v čem dobrovolná práce spočívá. Je to příležitost otestovat neziskové organizace a stát se na chvíli dobrovolníkem. Poznat nové tváře, získat novou zkušenost v jiném prostředí a něco pro druhé udělat. Zároveň se inspirovat od ostatních, to vše hned v šesti krajích.

2)Chystá vaše centrum v nejbližších měsících i další akce?

Letos se již podruhé můžete těšit na největší burzu historických vozidel v Česku. Burza, dříve známá pod názvem MotoTechna, nabídne i výstavu historických vozidel, jejich součástí, náhradních dílů a dokumentace. Najdete je na ploše 1 730 m2 uvnitř v pavilonech a 11 200 m2 venku. Milovníci historických vozů, stavte se! (th)

15/4 9.00

VeteránTechna Brno

BVV

www.bit.ly/3Z4ouKd

České reprezentantky se utkají o postup na mistrovství světa se švýcarskými házenkářkami v brněnské hale Vodova. První zápas o postup se koná u soupeře, ale rozhodne až odveta v Brně. Pod vedením norského trenéra Benta Dahla se bude jednat o premiérové domácí utkání. Cesta za snem začíná a podpora bude třeba! (th)

11/4 19.30

Česko x Švýcarsko

Hala Vodova

www.bit.ly/3Tj6lqr

Je to deset let, co Lukáš Hejlík napsal svůj první gastroreport, a založil tím úspěšný projekt Gastromapa. Skrze mobilní aplikaci a tři knihy sděluje svým sledujícím tipy na skvělé jídlo, kávu, ale třeba i pivo nebo cocktail. Velká žranice je oslavné turné, na které se Lukáš vydal i s hosty z lokální gastroscény, přijďte to s nimi oslavit! (th)

21/4 20.00

Velká žranice

Univerzitní kino Scala www.bit.ly/3yFULfz

Následovat bude příprava ceny Křesadlo, kterou spolupořádáme. Každoročně oceňujeme dobrovolníky a dobrovolnice. Nominovat může i veřejnost, pokud je kolem vás někdo, kdo si ocenění zaslouží, nominujte ho.

3)V jaké oblasti aktuálně vnímáte největší potřebu dobrovolníků?

Předně bych ráda smekla před všemi, kteří pomáhají. Poslední roky šlo o tisíce a tisíce dobrovolnických hodin. Loni v přepočtu za 30 miliard. Aktuálně je potřeba hlavně doučování, bezednou studnou je pak sociální oblast.

21 KAM ← BRNO
Foto: BVV
SPORT Cesta k mistrovství
Foto: Česká házená
O jídle a pití
Foto: Gastromapa
ředitelka Jihomoravského dobrovolnického centra
Foto: Festival Plácek Foto: František Skála
Austrálie, země šamanů

Inspirační diskuse z oblasti hudby a zvuku

4. dubna se oborové měsíce hudby otevřou výstavou PřístavVlna Kumst, která spojí tři multimediální umělce: Martina Marka, Polinu Khatsenko a Jiřího Suchánka v kontextu práce se zvukem, jenž využívá různých médií pro zaznamenávání, která jsou charakteristická různými přesahy, volbou materiálů, tvůrčích kanálů a formou zprostředkování.

Výstava si klade za cíl propojit výzkumný přístup ke zvuku s dalšími aspekty hudební produkce a vy ji můžete navštívit do 28. 4.

Hudba a právo?

Ano, jde to dohromady – a často prostě musí. Odborníci na problematiku licencí a autorského práva z kanceláře ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI 13. 4. v 17 hod. představí případy z praxe a odpoví na všechny vaše otázky. Na následné afterparty to roztočí nebezpečně satiričtí právníci Jelení lawyers písněmi s texty inspirovanými skutečnými příběhy české politiky.

Brno

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA www.kjm.cz

Líšeň Jírova 2

RNDR. VÁCLAV ŠTĚPÁNSKÝ: DENNÍ

MOTÝLI výstava do 30/4 otevírací doba

ÚK Kobližná Kobližná 4

BUDOUCNOST EVROPY OČIMA ANDREY

ČEPOVÉ vzdělávání st 5/4 17.30

LITERÁRNÍ DÍLNY S TEREZOU

MATOUŠKOVOU workshop

čt 6/4 15.30

DUBNOVÉ SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ

KNIHOVNY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ st 12/4 14.00

JUNIORSKÝ MARATON – ACTIVE LIFE, HAPPY MIND štafetový závod pro střední školy

út 18/4 11.00

ROBOTÍME! kroužek pro děti 8–13 let

čt 20/4 16.00

MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACESE

SOŇOU pasivní prožitková relaxace po 24/4 16.30

DIVADLO AGADIR: BRUNO MONTANÉ

KREBS hudebně poetické pásmo

čt 27/4 18.30

MANGA A ANIME japonská animovaná

tvorba a kultura po 3/4 16.00, po 17/4 16.00

KEEP TALKING angličtina zábavně

čt 6/4 16.00, čt 13/4 16.00, čt 20/4 16.00, čt 27/4 16.00

KNIŽNÍ STŘEDA představení novinek st 12/4 10.00

Experimenty s Jiřím Suchánkem

Ve čtvrtek 20. 4. multimediální experimentátor Jiří Suchánek v talku představí přístupy k následující hudební performance, která je syntézou zvuku a videa s přesahy do pečlivě konstruovaných technologických experimentů. Umělec si je sám vytváří, a proto nás v úvodu provede ideační rovinou a poté praktickou performativní ukázkou.

Co je to úspěch?

26. 4. do KUMSTu přijedou inspirovat Pavel Klusák a Karel Veselý. Podíváme se na to, jak se popkultura a s ní spojený pojem úspěchu proměňuje. „Co je pro různé hudebníky úspěchem? Mezinárodní distribuce, přeměna nahrávky ve virál, přeměna záliby v obživu?“ (kom)

KUMST www.kumstbrno.cz

O KÁTĚ, KTERÁ CHTĚLA BÝT DĚDEČKEM vzdělávání

út 18/4 10.00, 16.00, čt 20/4 10.00, 16.30

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

BRNO

Kraví hora 2 cc

DNY DĚTSKÉ ONKOLOGIE kulturní

program

so 1/4

SE ZVÍŘÁTKY O VESMÍRU 2D

so 1/4 10.00, 14.00

ASTRONAUT 2D so 1/4 12.00

VOYAGER 2D

so 1/4 16.00

HVĚZDNÝ CIRKUS 2D

so 1/4 17.00

KOSMONAUTICKÉ AKTUALITY ohlédnutí

s Dušanem Majerem

út 4/4 18.00

MEZINÁRODNÍ DEN KVANTOVÉ FYZIKY experimentální odpoledne

čt 13/4

VĚDA HROU

čt 13/4 16.00

KVANTOVÉ TECHNOLOGIE; OPTICKÉ KVANTOVÉ HODINY – CESTA

K ZPŘESNĚNÍ A NOVÉ DEFINICI JEDNOTKY ČASU přednášky

čt 13/4 18.00

JAK STAVĚT STROJE Z MOLEKUL?

přednáška

út 18/4 18.00

CK LIVINGSTONE

čt 20/4

PAVEL LIŠKA, JAN RÉVAI, VANDRÁCI –

Z PANAMY DO MEXIKA

čt 20/4 17.30

FRANTIŠEK SKÁLA, PETR NIKL, VÁCLAV CÍLEK

čt 20/4 19.30

GALAXIE DEF v rámci festivalu Dny evropského filmu

22/4–23/4

JACÍ JSME BYLI so 22/4 16.00

NÁROD VELRYB so 22/4 19.00

MISE ASTEROID ne 23/4 15.00

PLANETA PRAHA ne 23/4 16.00

-22,7 A MĚSÍČNÍ ZÁKLADNA ne 23/4 19.00

TAJEMSTVÍ GENŮ – OD VZNIKU ŽIVOTA

PO GENOM ČLOVĚKA přednáška

čt 27/4 18.00

POZNEJ BRNĚNSKOU DŽUNGLI

28/4–30/4

KOUZELNÝ ÚTES 2D

so 1/4 13.00, čt 6/4 10.00, pá 7/4 10.00

POZOROVÁNÍ OBLOHY

st 5/4, čt 6/4, so 8/4, st 12/4, čt 13/4, pá 14/4, st 19/4, čt 20/4, pá 21/4, so 22/4, čt 27/4, pá 28/4, so 29/4 vždy 21.00

RELAXACE POD HVĚZDAMI

pá 7/4, pá 14/4, pá 21/4, pá 28/4

vždy 17.15 ŽIVÝ VESMÍR 2D

ne 2/4, st 5/4, čt 6/4, pá 7/4, so 8/4, ne

9/4, po 10/4, st 12/4, pá 14/4, st 19/4, pá 21/4, st 26/4, pá 28/4, so 29/4 vždy 18.00

POLÁRNÍ ZÁŘE 2D

čt 6/4, so 8/4, pá 14/4, pá 21/4, pá 28/4, so 29/4 vždy 20.00

3-2-1 START! 2D so 1/4 11.00, 15.00, ne 2/4 10.00, 14.00, 16.00, čt 6/4 14.00, pá 7/4 14.00, so 8/4

JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ st 5/4 18.30, st 12/4 18.30, st 19/4 18.30, st 26/4 18.30 UTRŽENÉ SLUCHÁTKO so 8/4 14.00. 16.00, po 10/4 14.00, 16.00, so 29/4 14.00, 16.00

VESMÍR 3D

14.00

ZÁBAVNÝ VĚDECKÝ PARK VIDA! Křížkovského 12 vida.cz

VIDA! OBJEVY akce pro rodiny s dětmi so 1/4 10.00

VIDA! AFTER DARK SOUND akce pro dospělé, hudba po 24/4 19.00

BARVOSVĚTEM výstava, pro děti a dospělé duben–září

SVČ LUŽÁNKY luzanky.cz

Labyrint Švermova 19

DIVANGLI PŘESPÁVAČKA 10–18 let 1/4–2/4

DEN ZEMĚ – DEJ LABYRINTU ZELENOU! rodiče s dětmi so 22/4 9.00

Legato Stamicova 7

LOUTKA V BRNĚ 2023 rodiče s dětmi so 1/4 9.00

Lesná Milénova 13

JARO NA LESNÉ rodiče s dětmi ne 2/4 10.00

KAM ← BRNO 22
Foto: Kapela VeHiBa
10.00,
10.00,
10.00,
10.00,
30/4 10.00, 14.00
ne 9/4 10.00, 14.00, 16.00, so 22/4
ne 23/4
so 29/4
ne
čt
6/4 16.00, pá 7/4 16.00 SHOW PINK FLOYD st 5/4, st 12/4, st 19/4, st 26/4 vždy 20.00 OŘÍŠKY so 22/4 14.00, 15.00, ne 23/4

Vyšla nová hudební revue Opus musicum!

Dopřejte si předplatné Opus musicum a připojte se k rostoucí komunitě náročných čtenářů o hudební kultuře, hudební vědě a hudebních fenoménech, které hýbou oborem.

Tradiční médium v atraktivním layoutu

Opus musicum je tradiční hudební revue, která vychází v Brně nepřetržitě už od roku 1969 a je jedním z nejstarších hudebních časopisů v České republice. Vychází v atraktivním grafickém layoutu Barbary

Zemčík. Obálky ročníku 2023 zdobí díla výtvarnice Hany Svobodové

Opus musicum vychází 6× ročně.

Předplatitelé najdou časopis ve své poštovní schránce, můžete jej také zakoupit v síti knihkupectví Kosmas nebo objednat v redakci. Aktuální číslo je vždy k prolistování na opusmusicum.cz

Redaktor Martin Pašek

doporučuje z obsahu:

Leitmotivem celého letošního ročníku Opus musicum bude

Lidická Lidická 50

ŠPÍL-BERG 2023 divadelní přehlídka, děti

i dospělí

čt–ne 30/3–2/4 12.00

SWINGOVÝ PLES

so 1/4 19.30

VELIKONOCE V LUŽÁNKÁCH

čt 6/4 10.00

BRNKAČKA – PŘEHLÍDKA DDS

BRNKADLA

14/4–15/4

ASTROVÍKEND festival esoteriky

15/4–16/4

SOUTĚŽ V ELEKTRONICE

ne 23/4 8.00

Louka Bzenecká 23

WORKSHOP CAPOEIRA

1/4–2/4

SPOLEČENSKÉ CENTRUM

BYSTRC

Odbojářská 2

www.bystrc.cz

MUZIKÁLOVÝ KONCERT MARIANA

VOJTKA A HOSTŮ závěrečný koncert z cyklu Setkání žánrů

út 4/4 19.00

MR. SWING taneční podvečer

pá 14/4 18.00

LEGENDY A TAJEMSTVÍ BRNĚNSKÉHO

PODZEMÍ přednáška

út 18/4 18.00

O STATEČNÉM JANKOVI pohádka

so 22/4 16.00

VZTAHY NA ÚROVNI komedie divadelní

společnosti Háta

čt 27/4 19.00

ZOO BRNO U Zoologické zahrady 46 www.zoobrno.cz

VELIKONOCE V ZOO BRNO pro rodiče s dětmi 7/4–10/4

INTO THE WILD WITH ENGLISH GUIDE

soutěž st 12/4 9.00

TIC BRNO

Radnická 2 www.ticbrno.cz

Labyrint pod Zelným trhem Zelný trh 21, www.podzemibrno.cz

út–ne 9.00–18.00

Kostnice u sv. Jakuba

Jakubské náměstí, www.podzemibrno.cz

út–ne 9.30–18.00

Vodojemy na Žlutém kopci

Tvrdého, www.podzemibrno.cz

vždy ve středu 15.00, 16.00, v soboty 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 a 16.00 a ve vybraných mimořádných dnech

Kryt Denis Roh Husova – Nádražní (vchod z ulice Husova), www.podzemibrno.cz

MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY PRO

VEŘEJNOST

Věž Staré radnice Radnická 8, www.gotobrno.cz pá–ne 10.00–18.00

Káznice Bratislavská 68, www.gotobrno.cz

PROHLÍDKY KÁZNICE NA CEJLU

vstup vždy ve 14.00 a v 15.00

Sklep pod Novou radnicí

Dominikánské náměstí 1, www.sklepbrno.cz st–po 9.30–18.00

Brno – INdustrial www.brnoindustrial.cz

URBAN CENTRUM Stará radnice Mečová 5 www.urbancentrum.brno.cz

DEKÁDA METROPOLITNÍ SPOLUPRÁCE

výstava 5/4–12/5

KUMST Údolní 19 www.kumstbrno.cz

PŘÍSTAVVLNA KUMST: MARTIN

MAREK, POLINA KHATSENKA, JIŘÍ

SUCHÁNEK vernisáž výstavy út 4/4 18.00

AUTORSKÉ PRÁVO A LICENČNÍ PRAXE

V HUDEBNÍM PRŮMYSLU: RUDOLF

LEŠKA, JELENÍ LAWYERS seminář

čt 13/4 17.00

PŘÍSTAVVLNA KUMST koment. prohlídka

čt 20/4 18.00

FAIL A FUCKUP JAKO FORMA ÚSPĚCHU

ANEB VESELÝ A KLUSÁK RADÍ MLADÝM

TALENTŮM, JAK ZKRACHOVAT V POPU

st 26/4 17.00

KLUB LEITNEROVA

Leitnerova 2 www.leitnerka.cz

MATTIAS BRUNN: PO FREDRIKOVI

divadlo

út 4/4 19.00

NEŘEŽ TRIO hudba

čt 13/4 19.30

DŘEVĚNÉ DIVADLO: PRINCEZNA NA

HRÁŠKU divadlo

ne 16/4 15.00

DIVADLO KJÓGEN: TŘI HRY PO JAPONSKU divadlo

po 17/4 19.30

150. výročí otevření Besedního domu. O výročí i plánech do budoucna rozmlouval Lukáš Pavlica s ředitelkou Filharmonie Brno Marií Kučerovou. S Besedním domem je samozřejmě neodmyslitelně spjat Leoš Janáček, kterému je v aktuálním čísle věnována celá řada textů. V sekci Galerie-knihovna naleznete první část připravovaného seriálu ukázek z prakticky neznámého literárního díla skladatele Josefa Berga a v rubrice kompozice pak nabízíme první část textu Vojtěcha Dlaska o v únoru zesnulém skladateli Pavlu Mariovi Slezákovi. Samozřejmostí jsou v Opus musicum původní muzikologické studie. Zuzana Dupalová se věnuje Matthesonově libretu k opeře Boris Godunov, zatímco Stanislav Pecháček analyzuje dvě kantáty Jana Vičara. (kom)

Opus

FESTIVAL PLÁCEK divadlo

čt–so 20–22/4

LUBOŠ POSPÍŠIL TRIO hudba po 24/4 19.30

RADIM ZENKL A ONRA KOZÁK hudba st 26/4 19.30

DIVADLO ALDENTE: STAND UP DOWN divadlo

čt 27/4 19.00

ROALD DAHL: MATYLDA divadlo pá 28/4 19.00

REZIDENCE CAFÉ KAPRÁL Údolní 17 www.cafekapral.cz

JOLANTA TROJAK: UVEDENÍ NOVÉ KNIHY SVATAVA moderace Michaela Dermauw út 4/4 19.00

VEČER LITERÁRNÍCH REZIDENCÍ:

ANNA LAURA KOLLÁTH (MAĎARSKO)

moderace Martin Krafl

út 11/4 19.00

UVEDENÍ ČASOPISU HOST: PETRA HŮLOVÁ moderace Jan Němec čt 13/4 19.00

DARINA ALSTER + ADAM BORZIČ:

MEDITACE PROTÉKAJÍCÍ CHVÍLE performance út 18/4 19.00

ANNA BEATA HÁBLOVÁ: DRAMATIZOVANÉ ČTENÍ Z ROMÁNU SMĚNA moderace Silvie Šeborová čt 20/4 19.00

TOMÁŠ PŘIDAL: RŮZNÉ TEXTY moderace Libor Staněk út 25/4 19.00

ONDŘEJ KYAS: UVEDENÍ BÁSNICKÉ SBÍRKY DÉMONOSKOPIE moderace Martin Kyšperský čt 27/4 19.00

23 KAM ← BRNO
musicum www.opusmusicum.cz
Foto: obálka Opus musium

Jaká bude socha Marie Restituty Kafkové?

V rámci projektu Sochy pro Brno ve městě přibude ženská figura blahoslavené Marie Restituty Kafkové. Výsledky architektonicko-výtvarné soutěže na návrh sochy přiblíží nejen veřejná výstava všech hodnocených soutěžních návrhů, ale i elektronický katalog.

Socha vtahuje do veřejného dění

Umělecké dílo ve veřejném prostoru plní hned několik funkcí. Na první pohled je zřejmá funkce estetická, zkrášlovací a kultivační, ale umělecké dílo ve veřejném prostoru zvyšuje i atraktivitu místa pro obyvatele, posiluje jejich identifikaci s místem a vtahuje je do veřejného kulturního dění, ať již podněcováním diskusí, nebo setkáním s uměním a tím, co je „neobvyklé“ v dobře známé každodennosti. Sochařské objekty realizované pod dohledem Odboru kultury Magistrátu města Brna výše uvedené principy naplňují beze zbytku.

Minulé realizace

Stačí vzpomenout na monumentální jezdeckou sochu personifikované Odvahy nacházející se na Moravském náměstí nebo vodní prvky na Dominikánském náměstí představující do sebe zapadající zploštělé kužely, jež potěší oko každého Brňana i turisty v září tohoto roku.

Víra, odvaha, humanita

Nejnovějším uměleckým přírůstkem do brněnského veřejného prostoru se stane socha Marie Restituty Kafkové, jejíž život a osobní postoje – hluboká víra, odvaha, smysl pro spravedlnost, svobodu a humanitu – byly, jsou a vždy budou příkladné.

I žárovka má sochu

Současně realizace sochy reaguje na obecnou absenci výtvarných děl zpodobňujících historicky významné ženy v českých městech. Za významného přispění iniciativy „I žárovka má

Park Marie Restituty

Odbor kultury MMB obdržel celkem 38 návrhů, z předložených návrhů porota vybrala začátkem roku ten nejvhodnější. Vítězné dílo bude zdobit stejnojmenný husovický park, jenž projde v nejbližší době revitalizací. Na fotkách vám představujeme vítězný návrh, ale jakou podobu měly další návrhy?

Výstava návrhů

sochu“ se před několika lety podařilo zařadit husovickou rodačku do seznamu osobností navržených k výtvarnému ztvárnění v rámci projektu Sochy pro Brno. Na podzim roku 2022 byla vypsána veřejná architektonicko-výtvarná soutěž hledající odpovídající umělecké zpodobnění.

Vypravte se na Špilberk, kde bude ve výstavních sálech západního křídla probíhat 29. 3.–16. 4. 2023 veřejná výstava všech hodnocených soutěžních návrhů. Potěšíme i ty z vás, kteří výstavu nestihnou, zveřejněním elektronického katalogu představujícího jednotlivé návrhy na webu socharske.brno.cz. (kom)

KAM ← BRNO 24
Foto: Kultura Brno, ak. soch. Radim Hanke Sochařské Brno socharske.brno.cz

SVČ LUŽÁNKY

Velikonoce v Lužánkách

SVČ LUŽÁNKY Lanové centrum a minigolf

FESTIVAL

Držte si klobouky, poletíme

Už máte program na Zelený čtvrtek? S rodinou můžete vyrazit do SVČ Lužánky na tvořivé dílny s pletením pomlázky, barvením vajíček nebo přípravou přírodní kosmetiky. Těšit se můžete i na vynášení Morany, přednášky o včelách a trasu s úkoly v parku. O velikonoční dobroty se postará L Caffe. Přijďte kdykoliv od 10 do 17 hodin na lužánecké pracoviště Lidická! (kom)

6/4

SVČ Lužánky luzanky.cz

Najdi kámen mudrců

Sportoviště SVČ Lužánky vás zvou na adrenalin a hry pod širým nebem. V Lanovém centru PROUD Brno na Lesné si malí i velcí užijí lezení deset metrů nad zemí, big swing houpačku a týmovou hru Arrow game. Na Minigolfu Liška v Bílovicích nad Svitavou zase celou rodinu potěší netradiční hra inspirovaná příběhem Lišky Bystroušky a vyzkouší si lukostřelbu. (kom)

od 1/4

Lanové centrum PROUD Brno / Minigolf Liška luzanky.cz

Že nevíte, co budete dělat v neděli 30. dubna? Kavárna brněnské pražírny Rebelbean v areálu juliánovského hřiště vás zve na pořádný čarodějnický Bzzzukot.

Blíží se čas čarodějnic a ten byste rozhodně měli strávit někde, kde to žije. Spolu s městskou částí Židenice si pražírna kávy Rebelbean a její hravá kontejnerová kavárna Rebelbean Bzzzukot přichystali slušnou nálož zábavy pro návštěvníky

všech věkových kategorií. Akce opět slibuje muziku, kterou chcete slyšet, výborné jídlo, skvělé pití a zábavu od rána až do večera pro celou rodinu. Sledujte událost na Facebooku a žádná novinka z chystaného programu vám neunikne. (rb)

30/4 10.00

Čarodky na Bzzzukotu 2023 Rebelbean Bzzzukot www.bit.ly/3JGP4EA

u paní Hermíny

VIDA! science centrum je sice v Brně, ale díky novým dílnám s pokusy vás přenese do staré Prahy. V dobách císaře Rudolfa II. byla Praha evropským centrem alchymie, zkoumání a tajemných příběhů.

Jako správní alchymisté si vytvoříte elixír neviditelnosti, kámen mudrců nebo se seznámíte s tajuplným golemem. Nebude chybět ani oheň, který využijete u dalších čarovných pokusů. Dílny s pokusy uvádí

VIDA! od 6. dubna o víkendech a velikonočních svátcích až do konce června. Začátky programu jsou ve 12.00, 14.00 a 16.00. Program je za příplatek 50 Kč ke vstupnému a je kapacitně omezen. Během velikonočních prázdnin je otevřeno čt–ne 10.00–18.00, na Velikonoční pondělí je zavřeno. (kom)

od 6/4

Víkendové dílny

VIDA! science centrum www.vida.cz

Tradiční a oblíbená akce Velikonoce u paní Hermíny ve vile Stiassni již pošesté. Vezměte celou rodinu a hledejte s námi!

Během Velikonočního pondělí 10. dubna se v zahradě vily objeví stovky schovaných vajíček Tuto tradici slavení Velikonoc zavedla již tehdejší paní domu Hermína, která vajíčka schovávala pro svoji dcerku a její kamarády. Již pošesté se do vily tato rodinná tradice vrací. Nejen děti, ale i hraví dospělí

mohou zkusit své štěstí při hledání a prožít ve vile tak trochu jiné Velikonoce. Pro všechny hledače bude kromě odměny připraven i doprovodný program a bohaté občerstvení v Café Ernst. (kom)

10/4

Velikonoce u paní Hermíny Vila Stiassni www.vila-stiassni.cz

KAM ← BRNO 26
Foto: SVČ Lužánky Foto: SVČ Lužánky Foto: archiv pořadatele
Foto: VIDA! science centrum
VIDA! PRO RODINY
Foto: vila Stiassni VILA STIASSNI Velikonoce

Vzácná mláďata v brněnské zoo

Letos v brněnské zoo návštěvníky s představením prvního mláděte roku malinko napínali. Ale měli pro to dobrý důvod. Jedním z prvních přírůstků je totiž malý margay. Matka ho pečlivě střežila, vzorně se o něj starala, takže můžeme zhruba po dvou měsících oznámit, že se malému samci margaye daří velmi dobře.

Margay

„Malý margay se narodil zhruba v polovině ledna. Při první veterinární prohlídce na začátku března jsme zjistili, že se jedná o vitálního samečka,“ uvedla kurátorka chovu savců Zoo Brno Oldřiška Kučerová. Margay (Leopardus wiedii) je kočkovitá šelma, která dorůstá délky až 80 centimetrů a váží do devíti kilogramů. Žije především na stromech, ale za potravou se vydává i na zem.

Anolis

Ještě o jeden den dříve se v Zoo Brno radovali z mláděte anolise (Anolis leachii), který ani nemá

ZOO BRNO

Velikonoce mezi zvířátky

KÁVÉESKA Hravé odpoledne

Velikonoce budou v Zoo Brno opravdu pestré. Pro rodiče s dětmi budou připraveny kreativní dílničky nebo zábavná stezka. Velikonoční pondělí bude patřit hledání vajíček (v areálu zahrady bude schovaných 1 000 vajíček a kdo aspoň jedno z nich najde a přinese, dostane odměnu) nebo ukázce stříhání ovcí. (kom)

7–10/4

Velikonoce v Zoo Brno www.zoobrno.cz

Ve spolupráci s pobočkou KJM připravila Kávéeska ve volnočasovém centru na Vojtově 7 odpolední Deskohraní.

V pondělí 24. 4. od 16 do 18 hod. si budete moci pod vedením lektora vyzkoušet různé deskové hry – kvarteta, karty, pexesa a další. Hrát mohou skupiny i jednotlivci, děti i s rodiči a vítáni jsou také senioři. V sobotu 29. 4. od 15 do 18 hod. zveme malé ježibaby, čaroděje a jinou havěť do Björnsonova sadu na

Ježibabí slet. Užijete si hopsání, soutěžení, výtvarnou dílničku, divadlo, k dispozici bude ohniště a napichovátka k opečení buřtíků. V případě velmi špatného počasí se akce neuskuteční. Vstup na obě akce zdarma. (kom)

24 a 29/4

Deskohraní a Ježibabí slet Volnočasové centrum

Vojtova 7 www.kaveeska.cz

v češtině druhové jméno, je k vidění v Tropickém království. Zajímavostí je, že se jedná o endemit z Karibiku. V Evropě tyto anolise chová jen pět zoologických zahrad, v České republice pouze ta brněnská.

Trnuchy

Shodou okolností také pět zoologických zahrad, ale na celém světě, chová trnuchy (Plesiotrygon nana). Už loni se na Mniší hoře podařil vzácný odchov, letos v něm s úspěchem pokračují. Velké akvárium v Tropickém království tak zaplnily další čtyři malí ojedinělí rejnoci.

Takin indický

Rozhodně největším letošním mládětem je zatím takin indický. Narodil se první březnový den přímo ve výběhu, kde o něj také matka Hanička pečuje. Návštěvníci ho tak mohou bez problémů vidět. (kom)

Zoo Brno

www.zoobrno.cz

INTERAKTIVNÍ PROCHÁZKA Poklad vládce hrášků

Vydejte se po stopách Gregora Johanna Mendela, možná během pátrání v okolí brněnského hradu Špilberk objevíte poklad augustiniánského opatství! Hru plnou úkolů, luštění, pokusů a poznatků z historie si pro vás připravilo Středisko volného času Lužánky společně s Jihomoravským krajem. Vytiskněte si příručku, ořežte tužku a vyrazte za dobrodružstvím. (rb)

do 31/12

S Mendelem za pokladem Špilberk mendel.luzanky.cz

KAM ← BRNO 28
Foto: live.luzanky.cz Foto: Zoo Brno Foto: Kávéeska Foto: Zoo Brno

Brněnská metropolitní oblast

184 obcí jako jeden živý organismus

Brněnská metropolitní oblast (BMO) je tu s námi již 10 let. Tvoří jeden vzájemně propojený celek 184 obcí, jehož centrem je město Brno –účelem tohoto spojení je efektivnější řešení projektů a plánování. Za deset let fungování přiteklo do BMO více než pět a půl miliardy korun z evropských peněz a dalších osm miliard bude proinvestováno v následujících pěti letech.

Které významné projekty se podařilo v metropolitní oblasti uskutečnit, a to nejen v Brně, ale i v okolních obcích? A co se chystá do budoucna?

Brněnské projekty

Největší investicí do veřejné dopravy v Brně za posledních 20 let bylo nedávné prodloužení tramvajové tratě do kampusu v Bohunicích – díky němu se denně zjednoduší doprava pro asi 40 000 studentů, pacientů fakultní nemocnice a dalších cestujících. Ale Brno investova-

Víte, že…

Brno v Cannes

lo i do životního prostředí nebo sociální oblasti – letos by se měl otevřít Dům pro Julii, první dětský hospic v Česku. Do budoucna je pak v plánu například tramvaj na Bystrc-Kamechy Okolní obce

V okolí Brna vznikla jedenáctikilometrová síť cyklostezek na Šlapanicku, cyklistické trasy se budují také na Pozořicku. Spolu s modernizací vlakové trati mezi Hrušovany a Židlochovicemi vyrostl v Židlochovicích nový přestupní terminál propojující vlakovou, autobusovou, individuální automobilovou, cyklistickou i pěší dopravu. V Pohořelicích mohou občané využívat nové multigenerační komunitní centrum a zámek v Rosicích se dočká stavební obnovy a rehabilitace. Pokud chcete zjistit více o Brněnské metropolitní oblasti, doporučujeme navštívit novou výstavu Dekáda metropolitní spolupráce (od 5. 4. v URBAN CENTRU BRNO).

Město podporuje mladé vědce

Brno od roku 2006 revitalizovalo již 99 brownfieldů, v databázi pak má dalších 129 pustnoucích lokalit čekajících na využití. Které brněnské brownfieldy se dočkají nového života? V lokalitě bývalého Dřevopodniku by mělo vzniknout družstevní bydlení, v káznici na Cejlu kreativní centrum a v areálu MENDELU u Anthroposu moderní sportovně-rekreační areál.

Město Brno se od 14. do 17. 3. účastnilo největšího evropského realitního veletrhu MIPIM v Cannes, kde představilo model chytré čtvrti Špitálka, koncept nové čtvrti Trnitá (s budoucím novým hlavním nádražím)

a model areálu Technologického parku. Účastí na prestižním veletrhu chce město pro představované projekty získat strategické partnery a investory či nájemce.

Brno pomáhá rozvíjet místní vědecké talenty. Díky programu s názvem Brno Ph.D. Talent získalo 25 studentů doktorského studia od města stipendium ve výši 330 000 korun. Slavnostního předání se 21. 3. zúčastnila i ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Mladí vědci tak mohou světu dopomoci k plazmovému pohonu,

k účinnější léčbě epilepsie, Alzheimerovy choroby nebo mozkové mrtvice. Brno takto od roku 2009 podpořilo 257 nadějných studentů téměř 90 miliony korun. Brno tak nadále buduje svou pověst studentského města, v němž se daří výzkumu a inovacím.

Odbor strategického rozvoje a spolupráce www.bit.ly/OSRSBrno

KAM ← CHYTRÉ BRNO 30
Foto: MMB Foto: MMB Metropolitní oblast zahrnuje více než ¼ obcí Jihomoravského kraje. Foto: MMB Foto: Maryia Ostrenko

VIDA! PRO DOSPĚLÉ

Rozehrané exponáty

Další VIDA! After Dark se uskuteční výjimečně v pondělí 24. dubna. Tento večer na téma Sound je jedinečnou příležitostí zažít zapojení VIDA! exponátů do originálního koncertu Brno Contemporary Orchestra.

„V rámci koncertu zazní v premiéře několik skladeb, vyzdvihnout bych chtěl tu, ve které hudebníci rozezní i naše exponáty! Návštěvníci tak budou součástí netradičního hudebního zážitku,“ láká na akci Tomáš

Gabrhelík, koordinátor VIDA!

After Dark. Několikrát za večer zažijete také zvukovou science show Mr. Ucho, seznámíte se s muzikoterapií nebo zjistíte, jak zvuk ovlivňuje naši psychiku. Nebudou chybět originální drinky Baru úplně všude a oblíbený fotokoutek.

(kom)

24/4 19.00

VIDA! After Dark: Sound VIDA! science centrum www.vida.cz

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA

Na vlně současné poezie

Básníci Edice MLAT nakladatelství Větrné mlýny v Literárním salónu MA21 Knihovny Jiřího Mahena v Brně. A Małgorzata Lebda poprvé v Brně!

Oceňovaná polská básnířka Małgorzata Lebda uvede 27. 4. v zahradě Mahenova památníku dvě ze svých sbírek. Básně zazní polsky i v českém překladu Bogdana Trojaka Literární salón No. 8. představí 25. 4. v knihovně na Kobližné Kateřinu Koutníkovou, která leccos

ví o Bondym i undergroundu, Annu Sedlmajerovou, která vychází z češtiny k jiným jazykům, Filipa Klegu, jehož básně stojí na obou stranách zdi – pomyslné i té berlínské, a Tomáše Štilera s lyrickým hlasem na pomezí dobra a zla, pekla i ráje. (kom)

25 a 27/4

MA21

Ústřední KJM

www.kjm.cz

31 KAM ← BRNO
Foto: David Konečný
Foto: VIDA! science centrum

HARD & HEAVY

Hudba

Kdo by neznal Parov Stelar? Rakouská legenda populárního žánru electro swing přijede 18. 4. po šesti letech zpátky do Brna a v brněnském Bobycentru se očekává pořádná party. Vyznavači komornějších hudebních zážitků by neměli minout šansony Saši Niklíčkové 29. 4. v Duck baru.

POST-ROCK

Metalové legendy 21/4

Gaia

Mesiah pokřtí VLN∞BYTÍ na Flédě

Brno po Brně

Jste milovníky tvrdé hudby a nepohrdnete našlapaným koncertem kvalitního tribute bandu? V pátek 21. dubna proběhne v brněnském Semilasse večer ve stylu Hard and Heavy, který představí nejlepší tribute bandy AC/DC, Metallica a Rammstein na jednom podiu! Info a vstupenky na www.vecerlegend.cz nebo na facebook.com/vecerlegend. (kom)

Večer legend 21 Semilasso www.vecerlegend.cz

Živelná čtveřice Gaia Mesiah se přihlásila v březnu s novinkou VLN∞BYTÍ a vyrazila na turné. Mezi jejími zastávkami nechybí 27. dubna brněnská Fléda.

Kapela pověstná svou nezničitelnou energií se na albu vrací ke svým kořenům a současně plně zužitkovává zkušenosti nasbírané v průběhu mnoha let působení na domácí rockové scéně. Gaia Mesiah, to jsou i na nové desce vynalézavé kytarové riffy Katky Morella, nekom-

promisní basový groove Joshe Stewarta, emotivní i přesná hra bubenice Mishy a samozřejmě charakteristický zpěv Marky Rybin. Pokud potřebujete pustit ventil nebo naopak dobít energii, koncert Gaia Mesiah je tu pro vás. (kom)

27/4 20.30

Gaia Mesiah Fléda www.fleda.cz

Čím bude Postbrünn ve světě po konci světa? Může být odpovědí snaha prozkoumat vody post-rocku? Organizátoři žánrového večera na Sibiři tvrdí, že to za zkoušku určitě stojí. Zahrají tři domácí projekty, slovenští (ovšem spíše pražští) Myncryst a brněnští Nachttante a N00100000!

Dveře klubu se otevírají už v 18.00. (jur)

14/4 18.00

Postbrünn: Myncryst + Nachttante + N00100000!

Sibiř www.biosibir.cz

KAM ← HUDBA 32
Foto: xxx Foto: Parov Stelar Foto: archiv pořadatele Foto: Nachttante Foto: Gaia Mesiah KŘEST DESKY

Šanson k popukání

Jubilejní festival duchovní hudby

3 otázky

Kamenka se bude otřásat smíchem, šansony Saši Niklíčkové jsou totiž pověstné svým vtipem. V textech zpracovává humorné náměty jako divoké večírky v domovech důchodců nebo nešikovně umístěná tetování. V setlistu má nicméně zařazených i pár vážnějších kousků, o emoce tedy nebude nouze. Přijďte si zatančit 29. 4. do Duckbaru. (jur)

29/4 20.00

Saša Niklíčková Duckbar www.duckbar.cz

BRETAŇSKÁ HUDBA

Šum moře z Bretaně

Letošní ročník Festivalu duchovní hudby není jen pokračováním akce, která je již s Brnem nenávratně spjatá. Rok 2023 bude oslavou 30 let této velkolepé hudební události.

Festival tentokrát nese podtitul Přetváření a využívá svého termínu k tematizování velikonočních svátků a jejich symbolů smrti a vzkříšení. Ty jsou obrazně zastoupeny pozapomenutými hudebními perlami a nečekaným prolínáním hudby

staré i nové. K jedněm z pomyslných vrcholů programu patří Stabat Mater Františka Musila a Te Deum Antonína Dvořáka pod taktovkou dirigenta Tomáše Krejčího nebo návštěva komorního orchestru L‘Armonia Terrena (jur)

2–16/4

Festival duchovní hudby Brněnské kostely www.velikonocni-festival.cz

Neřež Trio na Leitnerce

Marie Butula Cichá dramaturgyně klubu Fléda

1)Co byl zatím váš nejlepší hudební zážitek v tomto roce?

Právě jsem se vrátila z Londýna, kde jsem na doporučení jedné agentky navštívila miniaturní klub pro padesát lidí v Brixtonu. Po dlouhé době jsem si zase užila energii malého „doupěte“, kde hrály tři mladé kytarovky. Mít u nás kapelu dosahující alespoň z 50 % jejich kvality, všichni se z toho zblázní.

2)Na jaké koncerty byste pozvala v dubnu?

Možná díky neobvyklým hudebním nástrojům, které slyšíme v tradiční bretaňské hudbě, jsou jí okouzlení lidé po celém světě. Dudy, housle, flétny i píšťalky uslyšíme také v tvorbě francouzsko-slovenských Roc‘hann. Posluchače vezmou na výlet do legendami opředené západní Francie a nabídnou příběhy o lásce, moři i námořnících. (jur)

13/4 20.00

Roc‘hann

Stará Pekárna www.starapekarna.cz

Na jaře navštíví Brno v rámci své letošní šňůry folkoví mistři z kapely Neřež. Trio ve složení Vít Sázavský (basa, kytara, viola, zpěv), Robert Fischmann (flétny, bicí, klávesy, perkuse, zpěv) a Zdeněk Vřešťál (kytara, foukací harmonika, zpěv) rozezní sál Klubu Leitnerova už 13. dubna.

Kapela představí program z největších hitů skupiny

Neřež (V pořádku, Nad tebe není, Podivín aj.) a samozřejmě

i nejznámější písně původní kapely Nerez (Já s tebou žít nebudu, Za poledne, Černá voda, Do posledního dechu, Javor aj.). Koncert v Klubu Leitnerova na Starém Brně začíná v 19.30 a vstupenky jsou již v předprodeji na GoOut.cz. (kom)

13/4 19.30

Neřež Klub Leitnerova www.leitnerka.cz

V polovině dubna u nás bude hrát Legowelt, nizozemský producent a syntetizátorový virtuos. 21. dubna bude na Flédě Michajlov spolu s Danielem Vardanem, který zde zároveň pokřtí novou desku. Techno festival Maushaus se nám rozrůstá, rozhodli jsme se udělat také spring warm up s konceptem dark room 28. dubna.

3)Kterému

žánru to podle vás na Flédě nejvíc sluší?

Těžko říct, umíme to udělat hezké pro různé posluchačstvo, ale sluší nám větší kapely nebo elektronické projekty, které vyniknou na našem silném, kvalitním zvuku.

33 KAM ← HUDBA
ŠANSONY
Foto: Saša Niklíčková Foto: Velikonoční festival duchovní hudby
FESTIVAL
Foto: Roc‘hann Foto: archiv pořadatele KLUB LEITNEROVA

Multižánrový nářez na Provázku

STUDENTSKÝ MAJÁLES BRNO

Za málo peněz hodně muziky!

FAUN je dobrodružný hudební projekt, který hledá průniky mezi hudebními žánry, jako je ambient, drone music, noise, live electronics, experimentální jazz, avant-pop a improvizovaná hudba.

To vše třetí dubnový víkend obsadí velkou a malou scénu brněnského Divadla Husa na provázku. Festival mimo jiné uvede v Berlíně usazeného íránského perkusionistu Mohammada Rezu Mortazaviho,

který předvede svou jedinečnou hráčskou virtuozitu na tradiční íránský buben tonbak, dále kolumbijskou skladatelku

Lucrecii Dalt nebo norského zvukového umělce Deathproda, legendu drone a dark ambient scény, která představí své zbrusu nové album Compositions . (kom)

21–22/4

FAUN festival

Divadlo Husa na provázku faunfestival.tumblr.com

Užijte si s kamarády a rodinou Studentský Majáles Brno –festival od studentů pro všechny.

Těšit se můžete na živá vystoupení oblíbených interpretů jako Pokáč, Lenny, Gleb, UDG, Redzed, Michal Horák, Adam Mišík, Malalata a mnoho dalších, na bohatý doprovodný program a širokou nabídku jídla a pití za studentské ceny. Letošní ročník se koná v sobo -

tu 20. 5. v areálu Hněvkovského v Komárově. Přijďte si odpočinout od všedních starostí na festival na prosluněné louce a zahajte léto ve velkém stylu. Vstupenky jsou v předprodeji za 299 Kč. (kom)

20/5

Studentský Majáles Areál Hněvkovského www.studentskymajales.com

KAM ← HUDBA 34
Foto: archiv pořadatele Foto: Mohammad Reza Mortazavi
FESTIVAL
35 KAM ← INZERCE

Hudba

SONO MUSIC CLUB

Veveří 13 www.sonomusicclub.cz

TIMOTHY worshipová kapela ne 2/4 15.00

VELIKONOČNÍ PÁRTY

čt 6/4 22.00

EVA BUREŠOVÁ pop st 12/4 19.00

DAVID KOLLER rock st 19/4 20.00

G’OLDIES: 80’S & 90 HITS PARTY pá 21/4 22.00

SUZI QUATRO rock‘n‘roll so 22/4 19.30

OPRAVDOVÉ ZLOČINY: NAŽIVU

A NAŽIVO podcast po 24/4 18.30

ČARODKY 2023 party pá 28/4 22.00

MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE bigbít so 29/4 20.00

HARRY POTTER ORCHESTRA LIVE

TRIBUTE filmová hudba ne 30/4 20.00

FILHARMONIE BRNO

Komenského nám. 8 www.filharmonie-brno.cz

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY www.velikonocni-festival.cz 2–16/4

KOMORNÍ RODINNÉ ODPOLEDNE III komorní koncert so 15/4 15.00

CARLOS PIÑANA: BODY & SOUL flamenco st 19/4 19.00

BRUCKNEROVA ROMANTICKÁ

Janáčkovo divadlo čt 20/4, pát 21/4 19.00

KC SEMILASSO

Palackého třída 126 www.semilasso.cz

BSP rock čt 20/4 19.00

VEČER LEGEND rock, heavy metal pá 21/4 18.30

IVAN HLAS TRIO + ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA folk po 23/4 19.30

OLGA LOUNOVÁ pop

čt 27/4 18.30

STEVE VAI rock pá 28/4 20.00

METRO MUSIC BAR Poštovská 5 www.metromusic.cz

JEZEREL + LIDOPOP křest alba, grunge so 1/4 20.00

WOODSTOCK BARBIE + BAND OF HEYSEK bluesrock

čt 6/4 20.30

XIII. STOLETÍ gothic rock so 8/4 20.30

ŠKAREDÁ HOLKA rock st 12/4 20.30

KAM ← HUDBA 36

WE ARE DOMI elektropop

čt 13/4 20.00

LIPO rap

pá 14/4 20.30

DIRTY LOOPS Groove Brno so 15/4 20.00

NA STOJÁKA stand-up st 19/4 17.30, 20.30

THE BACKWARDS The Beatles revival

čt 20/4 20.30

BRÜNNFIELD + PERMANENT RISK + SOUPERMAN rock

pá 21/4 19.30

AC/DC BON SCOTT MEMORIAL BAND

20. výročí kapely so 22/4 20.30

ADAM MIŠÍK pop

st 26/4 20.00

THE FAKERS – PEARL JAM TRIBUTE

revival

čt 27/4 20.30

ABRAXAS + U2 STAY TRIBUTE BAND

revival so 29/4 19.30

FLÉDA

Štefánikova 24 www.fleda.cz

YZOMANDIAS & NIK TENDO + NOBODYLISTEN rap

so 1/4 21.00

80‘S & 90‘S PARTY

čt 6/4 21.00

LEGOWELT LIVE elektro

pá 14/4 21.00

EKTOR rap

so 15/4 20.00

MAJÁLES BAND CONTEST soutěž kapel st 19/4 20.00

FLÉDA & 1312 RECORDS PRESENTS rap

pá 21/4 20.00

GAIA MESIAH rock

čt 27/4 20.30

DARKROOM techno

pá 28/4 22.00

KABINET MÚZ

Sukova 49 www.kabinetmuz.cz

HELLO MARCEL + MUTANTI HLEDAJ

VÝCHODISKO + DON JUAN DISCO

elektro

so 1/4 20.00

EMMA SMETANA & JORDAN HAJ pop

ne 2/4 20.00

ZRNÍ pop po 3/4 20.00

ECKO BAZZ FEAT. STILL + LLOYDFEARS + LAOKOON rap

út 4/4 20.00

HELLSHOCK + DEATH CULTURE

DEPRIVATION + G.U.T.S. + LIFE DISAPPOINTMENT punk st 5/4 20.00

CHIEF BROMDEN + THE TRUTH IS OUT

THERE + SMALL TOWN LIFE noise

čt 6/4 20.00

DAREWIN + FAKIN BŮH hip-hop

so 8/4 20.00

HENGE + JAK SEN progrock

ne 9/4 20.00

TOYOTA VANGELIS + TOKYO DRIFT + KRABS elektro po 10/4 20.00

POST-HUDBA + IVY Z alternativní

út 11/4 20.00

POST-HUDBA + MAT 213 alternativní

st 12/4 20.00

KHOIBA + WATERBASED indie-pop

čt 13/4 20.00

7KRÁT3 + DJ + IGOR OCHEPOVSKY

fusion

pá 14/4 20.00

LABELLO rap

so 15/4 20.00

NERO KANE + EPADUN darkfolk

ne 16/4 20.00

WAYFARER + HAVUKRUUNU metal

út 18/4 20.00

BRATŘI ORFFOVÉ folk

st 19/4 20.00

AMELIE SIBA + BLACK TAR JESUS folk

čt 20/4 20.00

AMOCLEN + FUNUS + FAÜST +

PRŮMYSLOVÁ SMRT + NO GOD

RHETORIC metal

pá 21/4 19.30

SAUL: CHAOS TOUR rap

so 22/4 20.00

SAVAK + PROHRA PRAHA rock

po 24/4 20.00

MARIE KIESLOWSKI & KAPELA folk

út 25/4 20.00

MARIE PUTTNEROVÁ S KAPELOU folk

st 26/4 20.00

WEEDPECKER + DOPELORD + ACID

ROW rock

pá 28/4 20.00

PORTRAYAL OF GUILT + MÜSCLE

WÖRSHIP + PROTIJED punk

so 29/4 20.00

ALTERNA MUSIC BAR

Kounicova 506, Brno www.alterna.cz

BEHIND THE DOOR smooth jazz

ne 2/4 20.00

LAND OF OOO + HELLO INCOGNITO indie rock

čt 6/4 20.00

RANDOM CHOICES + THEM

SWITCHEROOS rock

čt 13/4 20.00

EVAH + MAEA indie

st 19/4 20.00

PLUM DUMPLINGS + KONTROLLA punk

čt 20/4 20.00

37 KAM ← HUDBA

Divadlo

Divadlo Husa na provázku ve čtvrtek 20. 4. naposledy odehraje představení Čerwuiš – dílo o jinakosti a potřebě ji poznávat a riskovat proměnu vlastního vidění světa. Pokud jste doteď inscenaci nestihli, rozhodně si nenechte derniéru ujít. O dva dny dříve hraje Divadlo na Orlí premiéru rockového muzikálu Láska. Krev. Excalibur!!!

Čerwuiš. Foto: Divadlo Husa na provázku

PREMIÉRA

Falstaff od Havelky

PREMIÉRA Pomozte Garrymu

PREMIÉRA Jak překvapit sukničkáře

PREMIÉRA Velká ryba dopluje

až do Brna

Nenechte si ujít nové provedení Verdiho opery Falstaff, kterou uvede Janáčkova opera Národního divadla Brno v režii Ondřeje Havelky 5. dubna v Janáčkově divadle. Elegantní a vtipný, s občasnou jemnou parodií na typické verdiovské hrdinské výstupy a s humorem naplněným porozuměním pro vše lidské, takový je Verdiho Falstaff, kterému bude po padesáti letech opět patřit brněnské jeviště. (kom)

5/4 19.00

Falstaff

Janáčkovo divadlo www.ndb.cz

Aprílový den přinese příznačně komediální premiéru. Činoherní soubor Městského divadla nastudoval hru Noëla Cowarda o herecké hvězdě Garrym, kterému se jeho osobní život neustále víc a víc zamotává. Jako by nestačilo, že řeší vlastní milostné eskapády, musí u toho ještě urovnávat průšvihy svých přátel – a samozřejmě se do nich sám zaplést. (jur)

1/4 19.00

Hvězda v pasti

MdB www.mdb.cz

Dílo dramatika Arthura

Schnitzlera kritizuje morálku vídeňské společnosti na přelomu století. Ústřední postavou je sebestředný svůdník Anatol zaskočený svérázným a sebevědomým chováním žen způsobeným pozvolným procesem emancipace. Jeho konání a milostné pletky komentuje Max, přítel hlavního hrdiny, který dokáže mít na společnost o něco střízlivější pohled. (jur)

21/4 19.00

Anatol NdB, Divadlo Reduta www.ndbrno.cz

Příběh inspirovaný románem Daniela Wallace je divákům známý především z filmu Tima Burtona. Také o něj se opírá muzikálové zpracování původně hrané v broadwayském Neil Simon Theatre, autorem scénáře k obojímu je totiž John August. Příběh o otci žijícím v pohádkovém světě a jeho synovi, který se snaží tento svět dešifrovat, nastudoval pro MdB Stanislav Moša (jur)

22/4 19.00

Velká ryba

MdB www.mdb.cz

KAM ← DIVADLO 38
Foto: xxx Foto: NdB Foto: gotobrno.cz Foto: NdB Foto: Noël Coward

PREMIÉRA

Pohled do divočiny

PREMIÉRA Vítejte v divadle

PREMIÉRA Legendy v rockovém

Peter Gonda přináší na prkna

HaDivadla téma divočiny.

Chráněná krajinná oblast

Moravský kras skrývá stopy našich předků a vypráví nám minulost, co v divočině, z níž jsme vzešli, ale dnes vidíme? Co od ní očekáváme a jak jsme ji proměnili? Hra je experimentem, který pracuje s krajinou CHKO jako s tématem, ohledává její minulost i současný život a vazby mezi nimi. (jur)

28/4 19.30

Moravský kras HaDivadlo www.hadivadlo.cz

STUDENTSKÉ Havlovské aktovky v Martě

Jeden večer v Mahence si nebudete jistí, jestli koukáte na představení, nebo do šaten a zákulisí. V situační komedii od Michaela Frayna skočíte po hlavě rovnou do noční můry všech divadelníků. Těsně před představením se vše komplikuje, zaseknou se dveře a nikdo neví, kde zajistit zcela zásadní rekvizitu, a to všechno samozřejmě ještě rozviřují zjitřené vztahy mezi herci. (jur)

28/4 19.00

Bez roucha Mahenovo divadlo www.ndbrno.cz

DIVADLO BARKA

Holan, Káťa a Bajaja

Dubnovou premiéru v Divadle

Na Orlí ovládne žánr rockového muzikálu. Témata souboje dvou protikladů jsou prověřena časem stejně jako pradávné legendy, které si tentokrát obléknou současný postmoderní háv. Inscenaci Láska. Krev. Excalibur!!! režíroval Jiří Seydler, za hudební stránkou představení stojí Lenka Císařová a Michal Pavlíček. (jur)

18/4 19.00

Láska. Krev. Excalibur!!! Divadlo na Orlí www.divadlonaorli.jamu.cz

BALET

Vyzkoušejte balet

bazmek entertainment

1)Jak byste představila bazmek entertainment?

Jsme umělecké uskupení a tvoříme hlavně divadlo. Potkáte nás nejčastěji v Co.Labs, ale vyrážíme hrát i jinam a taky do veřejného prostoru. Baví nás propojovat lokální i globální témata, folklór a vědu, postavy reálné s těmi vyfabulovanými. Chceme, aby bylo naše divadlo aktuální a ideálně i zábavné.

2)Chystáte teď nějaké nové projekty?

Komponovaný večer Rozpadání představí texty autorů a autorek, kteří se zúčastnili soutěže Havlovské aktovky. Představeny budou hry Je potřeba změna! od Daniely Vošahlíkové a Bublifuk od Vojtěcha Balcara. Zpracování se ujali absolvující studentky a studenti herectví a režie na JAMU. První aktovku zrežírovala Eliška Houserová, druhá vznikala pod vedením Jakuba Hekla. (jur)

14/4 19.00

Rozpadání Studio Marta www.studiomarta.cz

Divadlo s poezií, jemností, energií, hudbou, originalitou, integrací a legrací. Baví děti všeho věku i dospělé. To všechno je Káťa a Bajaja, představení podle básní Vladimíra Holana, za kterým stojí Divadlo ALDENTE angažující umělce s Downovým syndromem. A které uvidíte v brněnském bezbariérovém Divadle BARKA . Ideální program na neděli. (kom)

23/4 16.00

Káťa a Bajaja Divadlo BARKA divadlobarka.cz

Jako každý rok máme vážný důvod přát si na 29. dubna dobré počasí. Jde totiž o Mezinárodní den tance a to znamená baletní open class před Janáčkovým divadlem. Kromě lekcí taneční průpravy, do nichž se zájemci budou moci zapojit, čeká návštěvníky taky krátký program členů Baletu Ndb, juniorního souboru NdB 2 a dalších hostů. (jur)

29/4 15.00

Mezinárodní den tance s Baletem NdB | Piazzetta před Janáčkovým divadlem www.ndbrno.cz

Chystáme inscenaci Uran 235, která se věnuje jaderné energii a všemu, co s ní souvisí a co ovlivňuje naše životy. Premiéra bude už 6. května. Taky připravujeme audiowalk Sny z betonu, který tematizuje nástrahy spojené s životem ve městě, jako jsou smog, hluk, zeleň nebo sousedské vztahy.

3)Na které inscenace byste nás pozvala v dubnu?

Moc zvu na Ein Strudel und Nekonečno, je to oblíbená pomalá komedie o životě brněnského rodáka, slavného logika Kurta Gödela. Hrajeme 11. a 12. dubna v Co.Labs.

39 KAM ← DIVADLO
Foto: DIFA JAMU
Foto: archiv pořadatele Foto: NdB
otázky
3
Foto: NPÚ, Zámek Lysice Foto: NdB Foto: Ricardo Cruz, Unsplash
KAM ← INZERCE 40
41 KAM ← INZERCE

Divadla

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO www.ndbrno.cz

MAHENOVO DIVADLO

Malinovského nám. 1

MAJITELÉ KLÍČŮ činohra

so 1/4, st 12/4 19.00

KUBULA A KUBA KUBIKULA pro děti

út 4/4 10.00 ne 30/4 15.00

RADIO AND JULIET balet

út 4/4 19.00, st 5/4 11.00 a 19.00 st 15/4 10.00

HANA činohra

út 11/4 19.00

NEKLAN činohra

čt 13/4 19.00

PŘI VŠÍ BOLESTI JE VZPOMÍNKA NA

VÁS TOU NEJVĚTŠÍ RADOSTÍ činohra

čt 13/4 16.00

ČEKÁNÍ NA GODOTA činohra

pá 14/4 19.00

SATURNIN činohra

so 15/4 19.00

SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE činohra

st 19/4 19.00

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ činohra

čt 20/4 19.00

2X WOODY ALLEN hostující divadlo

so 22/4 19.00

LUCERNA činohra

ne 23/4 14.00

BEZ ROUCHA premiéra, činohra

čt 27/4 10.00 pá 28/4, so 29/4 19.00

JAK KRÁSNĚ JSME SI ŽILI činohra

čt 27/4 19.00, so 29/4 16.00

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?

činohra ne 30/4 19.00

JANÁČKOVO DIVADLO

Rooseveltova 31

ŘECKÉ PAŠIJE opera ne 2/4 17.00

FALSTAFF premiéra, opera st 5/4, po 10/4 19.00 so 15/4 17.00

TOSCA opera

pá 14/4 19.00

EVŽEN ONĚGIN opera ne 16/4 17.00

BEETHOVEN balet

út 18/4 18.00 st 19/4 19.00

VESELÁ VDOVA opera so 22/4 18.00

NABUCCO opera ne 23/4 18.00

CARMEN opera

čt 27/4 19.00

RADIO AND JULIET balet ne 30/4 18.00

DIVADLO REDUTA

Zelný trh 4

BRNĚNSKÉ POVĚSTI pro děti ne 2/4 14.00

IMPROVOZOVNA impro

út 4/4 19.00

AMFITRYON činohra st 5/4 19.00

ADAM A EVA / REM / PAMPÚŠIK balet

čt 6/4, pá 7/4, pá 28/4 19.00

STARÝ DOBRÝ NOVÝ (OLDŘICH)

činohra

čt 13/4 19.00

ZTÍŽENÁ MOŽNOST SOUSTŘEDĚNÍ

činohra

pá 14/4 19.00

MIRANDOLÍNA činohra so 15/4 19.00

EDISON! činohra

ne 16/4, ne 23/4 14.00

PŘED OPONOU – TALKSHOW ROMANA

BLUMAIERA po 17/4 19.00

ANATOL premiéra, činohra

čt 20/4 10.00 pá 21/4, so 22/4 19.00 so 29/4 17.00

PAPAGENO HRAJE NA KOUZELNOU

FLÉTNU opera pro děti po 24/4, út 25/4 10.00

SŇATKY NA ŽELEZNICI činohra

čt 27/4 19.00

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

www.mdb.cz

MDB - HUDEBNÍ SCÉNA

Lidická 16

MEDICUS muzikál

so 1/4, ne 2/4, po 3/4, st 5/4 19.00

út 4/4 18.00

VELKÁ RYBA muzikál, premiéra

pá 21/4, so 22/4, ne 23/4, po 24/4, út 25/4, st 26/4, čt 27/4, pá 28/4, so 29/4 19.00 pá 21/4 14.00 ne 30/4 18.00

MDB - ČINOHERNÍ SCÉNA

Lidická 16

HVĚZDA V PASTI činohra, premiéra so 1/4, ne 2/4, po 3/4, út 4/4, čt 13/4, pá 14/4, so 15/4, út 18/4, čt 20/4, pá 21/4, út 25/4 19.00 st 19/4, ne 30/4 18.00

MARY PAGE MARLOWOVÁ

činohra, derniéra st 5/4, čt 6/4 19.00

POHLED Z MOSTU činohra

pá 7/4, út 11/4, st 12/4 19.00

TI DRUZÍ činohra so 8/4 19.00

PRVNÍ RANDE činohra ne 16/4 18.00

NE/NORMÁLNÍ činohra po 17/4 19.00

SPLAŠENÉ NŮŽKY činohra ne 23/4 18.00

VRABČÁK A ANDĚL činohra po 24/4 19.00

SÁM NA DVA ŠÉFY činohra pá 28/4, so 29/4 19.00

DIVADLO BARKA

Svatopluka Čecha 35a www.divadlobarka.cz

ŽENA JE ZMĚNA tanečně divadelní představení pá 14/4 19.00

BRNKAČKA – PŘEHLÍDKA DDS

BRNKADLA divadelní festival so 15/4 14.00

KÁŤA A BAJAJA pro děti i dospělé ne 23/4 16.00

DIE SÄULE činohra v němčině st 26/4 19.30

I PUT A SPELL OF ME činohra v němčině čt 27/4 18.00

PYGMALION činohra v němčině čt 27/4 19.30

MATURASTREICH činohra v němčině pá 28/4 18.00

DREI SCHWESTERN činohra v němčině pá 28/4 19.30

EIN FEST FÜR HUGO SONNENSCHEINEINE REVUE činohra v němčině so 29/4 18.00

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

Jakubské nám. 5 www.divadlobolkapolivky.cz

KATI komedie

KAM ← DIVADLO 42

ne 2/4, út 4/4, út 25/4 19.00

TAK JÁ LETIM! komedie

st 5/4 19.00

KDO SESTŘELIL ANDĚLA

(VOLI SLZY NEPIJÍ) komedie

čt 6/4 19.00

HOUSLE komedie

po 10/4 19.00

ŠAŠEK A SYN komedie

út 11/4 19.00

PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA

BURKEHO komedie

st 12/4 19.00

DNA komedie

čt 13/4, pá 14/4 19.00

HONZA MÁLEM KRÁLEM pro děti

so 15/4 10.00

MILÁČEK ANNA komedie

so 15/4 19.00

VYSAVAČ komedie

ne 16/4 19.00

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI

TÝDNECH komedie

po 17/4 19.00

S ADÉLOU talk show

út 18/4 19.00

REBELKY komedie

st 19/4 19.00

JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE

VĚRA ČÁSLAVSKÁ komedie

čt 20/4 19.00

DADA REVUE komedie

pá 21/4 19.00

CYRANO drama

so 22/4 19.00

POPELKA pro děti

ne 23/4 10.00

CAVEMAN komedie

ne 23/4 19.00

MUŽSKÉ ODDELENIE komedie

po 24/4 19.00

CAVEWOMAN komedie

st 26/4 19.00

PRACHY!!! komedie

čt 27/4 19.00

VĚRA komedie

pá 28/4 19.00

ABY SE DĚTI DIVILY pro děti

so 29/4 10.00

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ komedie

so 29/4 19.00

S LÁSKOU MARY komedie

ne 30/4 19.00

DIVADLO POLÁRKA

Tučkova 34 www.divadlopolarka.cz

A NA NOZE PEVNINA hostující divadlo, pro děti 4+ ne 2/4 15.30

AKIAK ANEB CESTA ZA SVĚTLEM pro děti 3+

út 4/4 17.30

KULHAVÝ ŠERMÍŘ derniéra, pro děti 11+ st 5/4 19.00

SLYŠÍŠ? KDO TO ZPÍVÁ? pro děti 0+

čt 13/4 14.30, 16.00 pá 14/4 9.30, 11.00

NAŠE TŘÍDA pro děti 15+

pá 14/4, so 15/4 19.00

DOBRODRUŽSTVÍ V ZEMI NIKOHO pro děti 9+

út 18/4 17.30

CO BY KDYBY pro děti 3+

čt 20/4 17.30

VINNETOU pro děti 6+

so 22/4 15.30

MISE POLARIS 5 pro děti 5+

ne 23/4 10.30, 15.30

VE JMÉNU REPUBLIKY pro děti 13+

st 26/4 19.00

NEDRÁŽDI BRÁCHU BOSOU NOHOU pro děti 4+

čt 27/4 17.30

SLON A MRAVENEC pro děti 3+ so 29/4 10.30, 15.30

DIVADLO RADOST

Bratislavská 32 www.divadlo-radost.cz

ŘÍŠE DŽUNGLE: MAUGLÍ pro děti 7+ ne 2/4 10.00, 14.30

MIMINÍ DIVADLO: LESNÍ FANTAZIE pro děti 0+ st 5/4, čt 6/4, čt 13/4, pá 14/4, po 17/4, út 18/4, po 24/4, st 26/4 15.30

O KŮZLÁTKÁCH A VLKOVI ANEB KDYŽ

JDE KŮZLE OTEVŘÍT pro děti 3+ ne 16/4 10.00, 14.30 OPERKY pro děti 4+ ne 23/4 10.00, 14.30

KUBULA A KUBA KUBIKULA pro děti 3+ ne 30/4 10.00, 14.30

CED

www.ced-brno.cz

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

Zelný trh 9 www.provazek.cz

ČAS SRDCE činohra ne 2/4, pá 28/4 19.00

CHAZARSKÝ SLOVNÍK činohra po 3/4, út 4/4 19.00

VYKOUŘENÍ činohra st 5/4, čt 6/4 19.00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA improterapie

út 11/4 19.00

GADŽOVÉ JDOU DO NEBE multižánrové st 12/4, čt 13/4 19.00

2851 JAK JSEM TO PŘEŽILA

hostující divadlo so 15/4 19.00

DYNASTIE činohra

po 17/4 19.00

PROČ SE DÍTĚ VAŘÍ V KAŠI činohra

út 18/4 19.00

ČERWUIŠ činohra

čt 20/4 19.00

CIRKUS ABRAFRK pro děti

ne 23/4 16.00 po 24/4 9.00

BÍDNÍCI činohra

po 24/4 19.00POZDRAVUJU

A LÍBÁM VÁS VŠECKI činohra

út 25/4 19.00

VITKA činohra so 29/4, ne 30/4 19.00

HADIVADLO

Poštovská 8d www.hadivadlo.cz

NEŽ SKONČÍ VÁLKA / ДО КІНЦЯ ВІЙНИ dokumentární inscenace ne 2/4, po 3/4, út 4/4 19.30

VYHNÁNÍ GERTY SCHNIRCH drama st 5/4 19.30 čt 6/4 17.30

PO CELOU DOBU PŘEDSTAVENÍ PROBÍHÁ PŘEDSTAVENÍ alternativní čt 13/4 19.30

VNÍMÁNÍ činohra

pá 14/4 19.30

NIKOLA 2030, 2045, 2080 činohra so 15/4 17.30, 19.30

MALOMĚŠŤÁCI činohra ne 16/4 19.30

POŽÁR V ŠŤASTNÉM RAKOUSKU činohra

út 18/4 19.30

ZEĎ činohra st 19/4 19.30

INDIÁN V OHROŽENÍ činohra

čt 20/4 17.30

MORAVSKÝ KRAS premiéra, činohra pá 28/4 19.30

43 KAM ← DIVADLO

Výstavy

Od 17. do 23. 4. nás čeká festival Brno Art Week věnovaný výtvarnému umění. Nové výstavy pro vás připravuje Dům umění města Brna i Moravské zemské muzeum, naopak poslední příležitost máte v dubnu k návštěvě výstavy věnované Věře Běhalové ve vile Stiassni nebo k Minoritní zprávě Josefa Bolfa v Jurkovičově vile.

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

Harry Potter v Letohrádku

NOVÁ Holandský velikán

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST Co víme o Věře

Běhalové

NOVÁ

Životní příběhy v TICu

Komorní výstava pro fanoušky legendárního čaroděje Harryho Pottera. Expozice představuje různé sběratelské předměty spojené s fenoménem H. P. Uvidíte především modely ze stavebnice LEGO, figurky hlavních hrdinů (Funko POP, Bendyfigs) i magických zvířat (Magical Creatures), filmové repliky apod. Výstava je vhodná zejména pro děti od 3 do 12 let. (kom)

do 30/4

Čarodějnický učeň Potter

Letohrádek Mitrovských v Brně www.letohradekbrno.cz

Moravské zemské muzeum představuje tvorbu předního holandského výtvarníka

Reného Eicka. Obrazy z nepravidelné změti různě velikých teček jako by na plátnech vibrovaly v rytmických kompozicích. Muzeum vybízí diváky, aby se nebáli vnímat tato vizuální díla jako hudbu a tak je také nechali působit na své emoce a smysly. (jur)

od 17/3

René Eicke: Kresby

MZM, Památník Leoše Janáčka www.mzm.cz

Ve vile Stiassni se můžete seznámit s životem Věry Běhalové. Poněkud opomíjená brněnská historička se významně přičinila o interpretaci prací světoznámého domácího architekta Adolfa Loose. Zanechala za sebou zcela zásadní obsah, a to přestože jí do života krutě zasáhlo 20. století. Výstava představí důležité milníky v jejím působení i díle. (jur)

do 17/4

Věra Běhalová 101

Vila Stiassni www.vila-stiassni.cz

Pod kurátorskou taktovkou Mariky Kupkové vznikla společná výstava Kataríny Hládekové a Václava Magida Komentuje životní příběh Matreny Makovické, jemuž se Hládeková dlouhodobě věnuje, Magid posouvá tuto konkrétní linii do obecnějších kontextů. Zasazuje vyprávění mezi množství dalších, která společně interpretují zákonitosti fungování světa, z nějž vycházejí. (jur)

21/3–27/5

Všade doma, dobře nejlíp Galerie U Dobrého pastýře www.galerie-tic.cz

KAM ← VÝSTAVY 44
Foto: xxx Foto: Brno Art Week Foto: Letohrádek Mitrovských Foto: sjch.cz, Václav Magid Foto: vila Stiassni Foto: René Eicke

SOUČASNÉ UMĚNÍ Nepropásněte Kvíčalu v Pitevně

Z Milána až do centra Brna

NOVÁ Projekt mezi generacemi

3 otázky

Pro brněnské diváky je Petr Kvíčala známý především díky fasádě moderního kostela blahoslavené Marie Restituty na Lesné. Jeho další dílo bude ještě v první polovině dubna k vidění v Galerii Pitevna, kde se v současné době v rámci projektu Schopen představ střídají zástupci současné umělecké scény. Kurátorem výstavy je Ondřej Chrobák. (jur)

do 14/4

Petr Kvíčala – Dřevo Galerie Pitevna www.facebook.com/ galeriepitevna

DÍLO

V rámci milánského trienále se představí výstava Made by Fire. Ta poté poputuje na pražský Designblok a nakonec stráví třičtvrtě roku v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea. Vystavovaná díla předních českých sklářů a keramiků reflektují ambivalentní vztah mezi obvykle energeticky náročným designem skla a porcelánu a bojem proti environmentálním hrozbám. (jur)

od 18/4

Made by Fire

Triennale Milano www.moravska-galerie.cz

Výstavní projekt Barbory

Klímové Navzájem pracuje se zážitkem mezigeneračního dialogu. K vidění bude série videí zachycujících rozhovory s lidmi, kteří autorku v životě nějak ovlivnili, často jako nějaká forma autority, někdy přímo ve vzdělávacím procesu. Na videích se podílel také Filip Cenek, který už dřív podobné akce dokumentoval, v Navzájem se postaral o editaci. (jur)

od 19/4

Navzájem Dům umění www.dum-umeni.cz

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST

Josef Bolf

v Jurkovičově vile

Bohuslava

Olešová

výtvarná umělkyně, spoluzakladatelka sdružení Magma

1)Jak se zpětně díváte na Otevřené ateliéry sdružení Magma?

Bylo to období velkého nadšení. Vše jsme organizovali zcela zdarma a odměnou nám byl zájem lidí. Dnes je to vzpomínka na dobu otevřenosti a poznávání.

2)V uplynulém měsíci proběhla v Art Gallery Brno výstava sdružení Magma s názvem Meeting 2023. Co novéhovám setkání přineslo?

Po delší době je to potvrzení sepětí členů Magma, které nás stále neopouští. Pro všechny to bylo přínosem i povzbuzením a díky Art Gallery Brno jsme tak měli možnost na minulá setkání navázat.

Příhodné podmínky opuštěné vily milovníka umění Dušana

Jurkoviče dávají sílu a nový horizont všem projevům práce malíře Josefa Bolfa, které nikdy neměly překročit práh ateliéru jinak než jako

tříděný odpad. V dubnu máte poslední příležitost zhlédnout výstavu Minoritní zpráva v Jurkovičově vile. (red)

do 30/4

Josef Bolf

Minoritní zpráva

Jurkovičova vila www.moravska-galerie.cz

3)Duben patří v Art Gallery vaší samostatné výstavě. Co pro vás znamená konfrontace vaší starší a nové tvorby?

Pracuji v cyklech, v nichž nastiňuji určité poznatky vědy. Některé cykly procházejí celou tvorbou, ale i ty nové v podstatě stavějí na předešlých. Jsou však obohacené posledními novinkami. Vše je to o zvědavosti a působení energií na naše životy.

45 KAM ← VÝSTAVY
Foto: Josef Bolf Foto: Galerie Pitevna Stříhali dohola malého chlapečka, Bohumír Matal. UMPRUM.
BRNO VE SVĚTĚ
Foto: Moravská galerie Foto: Dům umění

Není TESLA jako Tesla

Technické muzeum v Brně představí na konci dubna novou výstavu Není TESLA jako Tesla věnovanou slavnému vědci i podniku stejného jména. Na co se můžete těšit?

Kdo byl Nikola Tesla

Jméno Tesla je známé po celém světě. Jeho držitel Nikola Tesla svými vynálezy a vizemi překročil časové hranice a zásadně ovlivnil vývoj moderní civilizace. TESLA byl pojmenován podnik, založený u nás v roce 1946. Později se výklad názvu tohoto podniku vysvětloval jako zkratka slov TEchnika SLAboproudá. A právě odtud vznikl název nové výstavy Technického muzea v Brně Není TESLA jako Tesla, která bude zpřístupněna od 28. dubna.

3D laboratoř

Jedna část je věnována Nikolu Teslovi (1856–1943). Nejen na panelech se návštěvníci dozví základní informace o jeho

Galerie & muzea

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ www.moravska-galerie.cz

JURKOVIČOVA VILA

Jana Nečase 2, Brno www.moravska-galerie.cz/kontakt/ jurkovicova-vila/

DUŠAN JURKOVIČ. ARCHITEKT

A JEHO DŮM stálá expozice

JOSEF BOLF V JURKOVIČOVÉ VILE /

MINORITNÍ ZPRÁVA výstava do 30/4

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC

Moravské náměstí 1a, Brno www.moravska-galerie.cz/kontakt/ mistodrzitelsky-palac/ Z DŮVODU REKONTRUKCE ZAVŘENO

PRAŽÁKŮV PALÁC

Husova 18, Brno www.moravska-galerie.cz/kontakt/ prazakuv-palac/

ART IS HERE: NOVÉ UMĚNÍ, MODERNÍ UMĚNÍ, VINCENC MAKOVSKÝ stálá expozice VÝSTAVNÍ INTERVENCE HOTOVO

výstava

do 23/9

VALOCH & VALOCH výstava do 27/8

WE SHALL OVERCOME výstava do 30/4

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

Husova 14, Brno www.moravska-galerie.cz/kontakt/ umeleckoprumyslove-muzeum/

ART DESIGN FASHION stálá expozice

VRTIŠKA & ŽÁK: ZA DOBRÝ DESIGN výstava do 28/1/2024

TMÁNÍ instalace/film do 23/4

JIŘÍ PELCL: DESIGN výstava do 3/9

DESIGNLAB: OTEVŘENÉ DÍLNY

každou středu 17.00

MUZEUM JOSEFA HOFFMANNA

náměstí Svobody 263, Brtnice www.moravska-galerie.cz/kontakt/ muzeum-josefa-hoffmanna/

POSEL KRÁSY stálá expozice

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA www.dum-umeni.cz

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA

Malinovského náměstí 2, Brno

NAVZÁJEM výstava od 19/4

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU

Dominikánská 9, Brno

KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÁ

SOUTĚŽ NA PŘEDPROSTOR DOMU

UMĚNÍ A PARK KOLIŠTĚ I výstava do 9/4

G99

Dominikánská 9, Brno

KARIN PÍSAŘÍKOVÁ výstava do 28/5

CENTRUM UMĚNÍ NOVÝCH MÉDIÍ VAŠULKA KITCHEN BRNO

Malinovského náměstí 2, Brno www.vasulkakitchen.org

LLOYD DUNN výstava od 19/4

VILA STIASSNI Hroznová 14, Brno www.vila-stiassni.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

INTERIÉRU

vždy v pátek, sobotu, neděli a pondělí 9–17 hodin

VĚRA BĚHALOVÁ 101 výstava do 17/4

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

Veletržní 19, Brno www.letohradekbrno.cz

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ POTTER výstava do 30/4

FAIT GALLERY Ve Vaňkovce 2, Brno www.faitgallery.com

TLNVXYK HLAVOLAM výstava do 6/5

O DŮSLEDNOSTI VĚDY výstava do 6/5

THE RAVINE – THE ROOM výstava do 6/5

životě a vynálezech. Seznámí se např. s 3D modelem jeho laboratoře v Colorado Springs v USA a budou si moci vyzkoušet i konkrétní fyzikální jevy na interaktivních exponátech.

Podnik TESLA

Stěžejní část výstavy prezentuje podnik TESLA – jeho širokou škálu výrobků, od těch drobných (např. elektronky) až po celé produkty: rádia, televize, počítače, měřicí techniku, tel. ústředny atd. Na výstavě se podílejí i zahraniční instituce jako muzea ze Srbska, Chorvatska, Rakouska a Slovenska. Technické muzeum v Brně úzce spolupracuje také s VUT v Brně. Výstava Není TESLA jako Tesla je první ucelenou prezentací přístrojů TESLA ze sbírek TMB. (kom)

od 28/4

Není TESLA jako Tesla Technické muzeum v Brně www.tmbrno.cz

GALERIE TIC www.galerie-tic.cz

GALERIE MLADÝCH

Radnická 4, Brno

JUDITA LEVITNEROVÁ / OD HLAVY K PATCE výstava do 22/4

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Radnická 4, Brno

KATARÍNA HLÁDEKOVÁ A VÁCLAV MAGID / PUSTINA výstava do 20/5

GALERIE KONTEXT Radnická 4, Brno JAKUB POLÁCH výstava do 31/12

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM www.mzm.cz

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno www.mzm.cz/pavilon-anthropos O PŮVODU ČLOVĚKA A VZNIKU KULTURY stálá expozice

ARCHEOLOGIE Z NEBE výstava do 3/9

NEJSTARŠÍ ŠPERKY A OZDOBY TĚLA výstava do 2/4

BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno

www.mzm.cz/biskupsky-dvur

FAUNA MORAVY; AKVÁRIUM SLADKOVODNÍCH RYB; MENDELIANUM stálá expozice

ČESKO-NĚMECKÉ VZTAHY PO ROCE 1989 výstava do 9/4

KAM ← VÝSTAVY 46
Foto: Technické muzeum v Brně

MUZEUM BRNĚNSKA

Básník obrazu

Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě nabízí od dubna novou výstavu nazvanou Básník obrazu – Max Švabinský a literární inspirace.

Max Švabinský je jedním z nejznámějších českých výtvarných umělců. Zanechal po sobě rozsáhlé dílo a zasáhl do různých oblastí vizuálního umění. Výstava uspořádaná ke 150. výročí umělcova narození sleduje linii, která byla v jeho díle přítomná od počátku, ale nebyla tak zjevná jako

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac

STŘEDOEVROPSKÁ KŘIŽOVATKA:

MORAVA VE 20. STOLETÍ; ZANIKLÝ

ŽIVOT NA MORAVĚ; PRAVĚK MORAVY; VELKÁ MORAVA; MORAVA VE STŘEDOVĚKU; SVĚT NEROSTŮ; PAMÁTNÍK

KARLA ABSOLONA

stálá expozice

PRAŽSKÁ PALLAS A MORAVSKÁ

HELLAS 1902: AUGUSTE RODIN

V PRAZE A NA MORAVĚ výstava do 3/9

ANTON RZEHAK – CESTA DO HLOUBI

PROFESOROVY DUŠE výstava od 28/4

PRŮZKUM ŽIVOTA POLITICKÝM

BOJEM - JAROSLAV ŠABATA/

CHARTA 77 výstava do 9/4

DŮM JIŘÍHO GRUŠI

Hudcova 76, Brno www.mzm.cz/dum-jiriho-grusi

CORPUS LITTERARUM / STOPY

PÍSEMNICTVÍ NEJEN V MORAVSKÝCH

DĚJINÁCH; NORMALIZACI NAVZDORY stálá expozice

LUDVÍK KUNDERA – HORA DĚNÍ

dlouhodobá výstava

ŠŤASTNÝ BEZDOMOVEC – EVROPAN

A SVĚTOOBČAN JIŘÍ GRUŠA výstava

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno www.mzm.cz/palac-slechticen

LOUTKÁŘSKÉ UMĚNÍ; TRADIČNÍ KULTURA NA MORAVĚ

V ZRCADLE ČASU stálá expozice

Auguste Rodin v Čechách a na Moravě

okouzlení ženskou krásou nebo přírodou. Tou linií je literární inspirace. Kromě portrétů významných osobností, autoportrétů, kreseb a ilustrací se návštěvník seznámí s publikacemi, jež Švabinský sám vyzdobil nebo do nich literárně přispěl. (kom)

do 1/10

Básník obrazu – Max Švabinský a literární inspirace Památník písemnictví na Moravě www.muzeumbrnenska.cz

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka

ŽIVOT A DÍLO LEOŠE JANÁČKA stálá expozice RENÉ EICKE: KRESBY výstava do 17/5

MUZEUM BRNĚNSKA www.muzeumbrnenska.cz

MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH Masarykova nám. 18, Šlapanice www.slapanice.muzeumbrnenska.cz

JÍDLO! interaktivní výstava do 4/9

V KUCHYNI výstava do 4/9

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU

K Mohyle míru 200, Prace www.mohylamiru.muzeumbrnenska.cz

BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ. SLAVKOV/ AUSTERLITZ 1805; FENOMÉN AUSTERLITZ stálá expozice

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

Klášter 1, Rajhrad www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz

STAROSLOVĚNŠTINA A MORAVSKÉ

PÍSEMNICTVÍ V 9.–18. STOLETÍ; STŘEDOVĚKÉ SKRIPTORIUM

A HISTORIE RAJHRADSKÉHO

KLÁŠTERA; MORAVSKÁ LITERATURA 19.–20. STOLETÍ;

BÁSNÍK OBRAZU – MAX ŠVABINSKÝ

A LITERÁRNÍ INSPIRACE do 1/10

HISTORICKÁ BENEDIKTINSKÁ

KNIHOVNA stálá expozice

Psal se rok 1902, když významný francouzský sochař Auguste Rodin nejprve zhlédl v Praze výstavu svých děl a pak odjel se svojí družinou na Moravu a absolvoval zde v plné šíři to, co dnes nazýváme zážitkovou turistikou: výlet na venkov s lidovými kroji, hudbou a zvyky.

Zdánlivý ráj s lidmi v pestrých krojích měl Rodina přimět k proslavenému zvolání „Moravská Hellas“. Výstava prostřednictvím fotografií

PODHORÁCKÉ MUZEUM

Porta coeli 1001, Předklášteří www.predklasteri.muzeumbrnenska.cz

DĚJINY A SOUČASNOST KLÁŠTERA PORTA COELI; PALEONTOLOGIE

A MINERALOGICKÝ SYSTÉM; MINERÁLY NA TIŠNOVSKU; MĚŠŤANSKÝ OBYTNÝ INTERIÉR

Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ stálá expozice

MUZEUM V IVANČICÍCH

Krumlovská 25, Ivančice www.vancice.muzeumbrnenska.cz

VILA LÖW-BEER

Drobného 22, Brno www.vilalowbeer.cz

MUZEUM MĚSTA BRNA www.spilberk.cz/muzeum-mesta-brna/ HRAD ŠPILBERK Špilberk 1, Brno www.spilberk.cz

OD MODERNY PO SOUČASNOST; ŽALÁŘ NÁRODŮ; BRNO NA ŠPILBERKU; OD HRADU K PEVNOSTI; RAKOUSKÁ MORAVA; O NOVÉ BRNO stálá expozice

POKLADY ŠPILBERSKÉ ZBROJNICE výstava do 31/12

TVÁŘE ZE ZAPOMNĚNÍ výstava do 31/8

SVĚT OČIMA SENIORŮ výstava do 13/4

ZUŠ SMETANOVA výstava od 20/4

NAMALUJ ŠPILAS výstava od 20/4

Karla Brunnera-Dvořáka sleduje jeho cestu v doprovodu Alfonse Muchy, Josefa Mařatky, Zdenky Braunerové a dalších osobností tehdejší kulturní a politické scény. Slavná monumentální socha s názvem Kovový věk výstavu smysluplně doplňuje. (kom)

do 3/9

Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902

Dietrichsteinský palác www.mzm.cz

VILA TUGENDHAT Černopolní 45, Brno www.tugendhat.eu EPIDERMITEKTURA výstava do 30/4

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY Bratislavská 67, Brno www.rommuz.cz

PŘÍBĚH ROMŮ stálá expozice VESMÍRY/KOSMOSA/UNIVERSES výstava do 31/12

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ Purkyňova 105, Brno www.tmbrno.cz

BRNO NA DVOU KOLECH; ČAS NAD NÁMI A KOLEM NÁS; HISTORICKÁ STEREOVIZE; HISTORICKÁ VOZIDLA; KOVOLITECTVÍ; KULTURA NEVIDOMÝCH; NOŽÍŘSTVÍ; OPTIKA; POZOR, ZÁKRUTA!; SALON MECHANICKÉ HUDBY; SDĚLOVACÍ TECHNIKA; TECHNICKÁ HERNA; ULIČKA ŘEMESEL; VÝPOČETNÍ TECHNIKA; ŽELEZÁŘSTVÍ stálá expozice NENÍ TESLA JAKO TESLA výstava od 28/4

UMĚNÍ KOVADLIN výstava do 28/1

DIGITÁLKY výstava do 6/6

LIDÉ ODVEDLE – NEOBVYKLÝ VÝLET DO SVĚTA LIDÍ S HENDIKEPEM výstava do 12/11

47 KAM ← VÝSTAVY
Foto: MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Reprodukce: Muzeum Brněnska

NOVÁ

Animovaný čas

NOVÁ

Micl v Kočkafé

Výstava Dekáda metropolitní spolupráce

Výstava nových prací Matěje Smetany s názvem Čas zvenku navazuje na prostředky, které autor využíval ve svých animovaných sériích Návody, Továrny a nověji v animovaných filmech Poslední malíř nebo O stavbě a oděvu. Ústředním motivem několika vystavených digitálních a ručně animovaných kreseb je pozorování

času a způsob, jakým jej zprostředkovává médium animace. (red)

od 19/4

Čas zvenku

Dům umění www.dum-umeni.cz

Prostory Kočkafé Schrödinger na Dominikánském náměstí obohatí nová výstava umělce s pseudonymem Micl, vernisáž se koná 13. 4. ve 18.00. Micl se narodil v Brně jako Michal Novotný, vyučil se dřevomodelářem a vystudoval sochařství a malbu na pražské AVU. Dle vlastních slov je realista, ale s realitou zachází velmi, velmi svobodně. (red)

od 13/4

Micl

Kočkafé Schrödinger www.kockafe.com

Brněnská metropolitní oblast je tu s námi už 10 let. Už 10 let se snažíme společnými silami systematicky koordinovat rozvoj Brna a okolních obcí. Čeho jsme na poli metropolitní spolupráce dosáhli a kam jsme pokročili?

Zjistěte, které významné projekty se podařilo v metropolitní oblasti zkoordinovat a zrealizovat, a to nejen v Brně, ale i v okolních obcích s rozšířenou působností. Zároveň nakoukněte pod poklič-

ku, co se chystá do budoucna a jak vnímají metropolitní spolupráci představitelé největších obcí. Výstavu Dekáda metropolitní spolupráce můžete zhlédnout od 5. dubna do 12. května v URBAN CENTRU BRNO na Staré radnici, otevřeno je po–pá 10.00–18.00. (kom)

5/4–12/5

Dekáda metropolitní spolupráce URBAN CENTRUM BRNO www.urbancentrum.brno.cz

KAM ← VÝSTAVY 48
Foto: Dům umění Foto: Micl Foto: ITI BMO URBAN CENTRUM
BRNO
49 KAM ← INZERCE

Navzájem. Barbora Klímová s Filipem Cenkem a dalšími v

Domě umění

I když práce, které tvoří nový výstavní projekt „ Barbory Klímové v Domě umění města Brna, vznikly specificky pro tuto událost, dá se říci, že jejich počátky lze vysledovat do dvou různých bodů v minulosti.

Performance ze 70. a 80. let

Jedním z nich je REPLACED –BRNO – 2006, projekt z roku 2006 (jak napovídá název), ve kterém autorka rekonstruovala performance ze 70. a 80. let 20. století. Od tohoto momentu se začala soustředit na kulturní historii, která souvisí s konkrétním místem/městem, jeho institucemi, osobnostmi a vztahy a která se promítá do životů určitých komunit.

Film jako leitmotiv

Druhým bodem je pak film Navzájem z roku 2009, který je rekonstrukcí stejnojmenné -

ho němého filmu z roku 1981 zachycujícího cestu tehdejších studentů Pedagogické fakulty UP v Olomouci do Budapešti, Pécse, Sofie a Burgasu. Spolu se dvěma původními aktéry, Vladimírem Havlíkem a Edou Cupákem, a ve spolupráci s Filipem Cenkem vznikla nejen filmová rekonstrukce, ale i deníkové záznamy v dopisech. Tento film lze jako leitmotiv výstavy vnímat nejen s ohledem na název, ale také proto, že je v něm pozornost upřena na možnost sdílení autentického prožitku v rámci umělecké tvorby, na vztahy a individuální setkání napříč uměleckou obcí.

Na hraně civilních událostí a rozhovorů

Samotná výstava, která bude v prvním patře Domu umění k vidění od 19. dubna do 9. července, je tvořena videoinstalacemi, jež dokumentují akce na hraně civilních událostí a rozhovorů.

K účasti na nich přizvala autorka na základě subjektivního výběru osobnosti, s nimiž už v minulosti spolupracovala, tedy například již zmíněného Vladimíra Havlíka, Marii Filippovovou, Inge Koskovou, Marii Kratochvílovou a další. Společná akce či spíše konstelace, v jejímž rámci je rozhovor s účastníky veden, předchozí zkušenost setkání a spolupráce vědomě reflektuje.

Nedorozumění, vzpomínání, životní touhy…

Důležitým faktorem při výběru osobností dále byla skutečnost, jak je, či není jejich hlas v současnosti slyšet nebo jaký význam může jejich životní

příběh mít pro zkušenost mladší generace – s jednou výjimkou se totiž jedná o osobnosti generace starší. Ve vzniklých dokumentacích se kromě pohledu Barbory Klímové (který se projevuje

především v rovině audia – vyprávění) promítá i pohled jejího spolupracovníka Filipa Cenka, který na základě předložené audiostopy pořizoval záznamy a stříhal obraz. Výsledkem jsou krátká videa na pomezí dokumentárního medailonu a metaforické videoeseje, v nichž je řeč například o nedorozumění, vzpomínání, životních touhách, starání se nebo stárnutí.

Doprovodný program

I doprovodný program odráží téma setkávání, komunikace a sdílení. Návštěvníci se tak pod vedením umělců zastoupených na výstavě mohou těšit například na workshop kreslení ve dvou, fotografickou procházku městem nebo lekci písma a psaní nejen v rámci umění. (kom)

od 19/4

Navzájem Dům umění města Brna www.dum-umeni.cz

KAM ← VÝSTAVY 50
Foto: archiv tvůrce výstavy Foto: Sportovní a rekreační areál Kraví hora

Předplať si KAM v Brně

shop.pocketmedia.cz
měsíc
schránky
překvapením.
Každý
do poštovní
i s malým

Film

V dubnové nabídce na první pohled chybí české filmy, což je docela šok. Nepočítá-li se archivní kousek Konec starých časů (1989) a koprodukce se Slovenskem (Zešílet), pak jde o výjimečný stav, během nějž máme čas dohnat české novinky uplynulých měsíců.

PREMIÉRA

Legendární boty

OBNOVENÁ PREMIÉRA Kultovní

erotický thriller

PREMIÉRA

Jeden za všechny!

PREMIÉRA Strachy v nás

Komediální drama se soustředí na zásnuby obuvnického a sportovního průmyslu – na výrazné setkání basketbalisty

Michaela Jordana a společnosti Nike. Matt Damon a Ben Affleck se spolu sešli nejen před kamerou, ale potřetí v kariéře i za kamerou – spolu napsali scénář k filmům Dobrý

Will Hunting, Poslední souboj a teď Air: Zrození legendy, který Ben Affleck i zfilmoval. (mh)

od 6/4

Air: Zrození legendy

USA 2023

www.bit.ly/3Fq8wTp

Manipulativní spisovatelka (Sharon Stone) obviněná z vraždy rockera si pohrává s příští možnou obětí – s detektivem Nickem (Michael Douglas) vyšetřujícím její případ. Z trojice erotických thrillerů s M. Douglasem v hlavní roli si životnost klasiky a hitchcockovský esprit uchoval prostřední titul, kde sex i práce jsou toxicky ničivé. (mh)

od 20/4

Základní instinkt USA 1992 www.bit.ly/405ujb1

Dalším kostýmním francouzským velkofilmem v kinech je osmnáctá (?) adaptace Tří mušketýrů A. Dumase staršího. Tři mušketýři nejsou jen dalším předělem mezi generacemi diváků. Netají se ambicemi na divácky úspěšný „film-událost“. Hlavní role v kostýmním filmu přijali François Civil (D‘Artagnan), Vincent Cassel (Athos) a Eva Green jako Milady de Winter. (mh)

od 6/4

Tři mušketýři: D‘Artagnan Francie 2023 www.bit.ly/42glGfy

„Největší dobrodružství je spleteno z jeho nejhlubších obav.“ Tvůrce filmu Slunovrat (2019) Ari Aster se vrací s novým autorským filmem! Hrdinou snímku On se bojí je Beau (Joaquin Phoenix). Beau je stárnoucí muž trpící paranoiou, který se rozhodne vyrazit domů za svou matkou, s níž má složitý vztah. Návraty domů však nebývají procházkou růžovým sadem. (mh)

od 20/4

On se bojí

USA/Kanada 2023

www.bit.ly/3E4XpyE

KAM ← FILM 52
Foto: xxx Z filmu Zešílet (2022). Foto: D1 films
Foto: Vertical Ent.
Foto: Aerofilms Foto: Pannonia Ent. Foto: Bioscop

PREMIÉRA

Drákulův sluha

PREMIÉRA Rap a pomsta

PREMIÉRA 5 a 1/2 filmu Jiřího Menzela

3 otázky

Renfield (Nicholas Hoult) je sluha. Žije sto let pokorně ve stínu pána. V duchu se bouří. Nesmrtelnost po boku Draculy (Nicolas Cage) a příležitostné nadpřirozené schopnosti, jichž nabude po slupnutí pár pavouků, mu již nestačí. Filmy s Nicolasem Cageem překvapují tím, jak umí být extrémně skvělé, špatné nebo zábavné, zvlášť i dohromady. (mh)

od 13/4

Renfield

USA 2023

www.bit.ly/3JlqcAX

PREMIÉRA

Probuzení Smrtelného zla

Slovenské maloměsto. Devadesátky. Laco Hunder (Gregor Hološka) je údržbář v muzeu. Jeho život navždy změní rádio vyhozené z okna, parta grázlů, kanál bez poklopu a Róm Gabo (Zdeněk Godla). Gabo a Laco připraví rafinovanou pomstu. Komedie

Jonáše Karáska a scenáristy

Tomáše Dušičky nezastírá inspiraci Podfu(c)kem Guye Ritchieho. (mh)

od 20/4

Invalida

SR 2023

www.bit.ly/4038j0m

PREMIÉRA

Politický thriller

Stojí za povšimnutí, že v posledních devíti letech

Národní filmový archiv digitalizoval a znovu uvedl do kin čtyři celovečerní a jeden krátký film J. Menzela:

Perličky na dně, Ostře sledované vlaky, Skřivánky na niti, Postřižiny a Slavnosti sněženek. Nově se k nim připojuje

Konec starých časů, adaptace románu Vladislava Vančury. (mh)

od 20/4

Konec starých časů

ČR 1989

www.bit.ly/3YID2yQ

PREMIÉRA

Za polární kruh

Michal Orsava

tvůrce virálních videí

1)Na

čem teď pracuješ (chystáš nějaké nové video)?

Pracuji teď na videonástroji, který má změnit svět v oblasti filmu a reklamy. Nástroj Webout, který vyvíjíme přes dva roky, má desetinásobně zjednodušit a zautomatizovat výrobu videí pro každého diváka. Přes tento nástroj jsme například dělali naše poslední virální video s Jamesem Bondem. Mrkněte na www.poslednimise.cz a vyzkoušejte sami. V podobném duchu plánujeme další videa, ve kterých hlavní roli budete mít vy, diváci.

2)Který film tě zaujal za poslední rok?

Ve zchátralém činžovním domě v LA, kde bydlí Ellie, matka se třemi dětmi, se staví na návštěvu její sestra. Když spolu objeví knihu Necronomicon, domácnost se promění v místo, kde nebude snadné přežít. Režisér Lee Cronin podrobuje prověřenou značku filmaře Sama Raimiho nové zkoušce. Vytvořil příběh, který se přesouvá z lesa do města. (mh)

od 20/4

Smrtelné zlo: Probuzení

USA 2023

www.bit.ly/3JlKM40

Film Chlapec z nebe vypráví o Adamovi, synovi rybáře z městečka Manzala, jemuž je nabídnuto privilegium studovat na káhirské univerzitě al-Azhar. Na univerzitu Adam nastupuje v momentě, kdy společností otřese vražda Velkého imáma. Mladý muž-student se nečekaně ocitá v soukolí politických třenic. Film je volně inspirovaný románem Jméno růže. (mh)

od 6/4

Chlapec z nebe Švédsko 2022 www.bit.ly/3lcFTlX

Cestě k severnímu pólu, kterou podnikl ve 20. letech 20. století vzduchoplavec Umberto Nobile, se věnovalo vícero dokumentů i hraných filmů. Prvním celovečerním animovaným snímkem však je bezpochyby až norský titul, v jehož centru je teriérka Titina, psí účastnice obou výprav. Titina je přístupná i nejmenším divákům. (mh)

od 30/3

Titina, psí polárnice Norsko 2022 www.bit.ly/3LoI4xe

Jsem velký filmový fanoušek, ale protože jsem hlavně i tvůrce, nestíhám chodit do kina tak moc, jak bych chtěl. Za poslední dobu se mi líbily filmy Trojúhelník smutku, Víly z Inisherinu a Duna.

3)Kdybys měl vybrat jeden film (z kterékoli doby), kterému bys dal Oscara za speciální efekty, který by to byl?

Oscara by podle mě zasloužil film Duna, jelikož jde o sci-fi žánr, kde vytváříte zcela nové světy a máte prostor pro kreativitu.

53 KAM ← FILM
Foto: Vertical Ent.
Foto: Film Europe Foto: AČFK Foto: CinemArt Foto: CinemArt Foto: NFA

Dubnové kinopremiéry

6/4

Air: Zrození legendy

USA 2023

Chlapec z nebe Švédsko/Francie 2022

Král králů USA 1927

Papežův vymítač USA 2023

Super Mario Bros. ve filmu USA/Japonsko 2023

Tři mušketýři: D‘Artagnan

Francie 2023

Zachraňte tygra Itálie 2022

7/4

Zešílet SR/ČR 2022

13/4

Metallica: 72 Seasons –

Global Premiere USA 2023

Renfield USA 2023

Supercela USA 2023

Sázka na zlato USA 2023

Východní fronta USA/Ukrajina 2023

20/4

Bratr a sestra Francie 2022

Invalida SR 2023

Konec starých časů Československo 1989

Mafia Mamma

Velká Británie/Itálie 2023

Myška a medvěd na cestách Francie/Lucembursko 2022

Národ velryb Francie 2023

On se bojí USA/Kanada 2023

Smrtelné zlo: Probuzení USA/Irsko 2023

Základní instinkt USA/Francie 1992

21/4

Coldplay – Music of the Spheres: Live at River Plate Velká Británie 2023

22/4

Jací jsme byli Německo 2021

Sůl Země Francie/Itálie 2014

27/4

Falcon Lake Kanada 2023

Krásná katastrofa USA 2023

Mia a já ve filmu

Německo/Austrálie 2022

Zabít Pok-sun

Mezi peepshow a ubytovnou

Láska akční, špionážní

Nejlepší nájemná vražedkyně pracující pro dobře promazaný vražedný korporát se odcizuje dospívající dceři, která prožívá první lásku. Podaří se Pok-sun vybalancovat haprující pracovní prostředí a rodinný život? Jihokorejský film (se strhujícími bojovými scénami!) je přiznaným koktejlem Brutální Nikity a Johna Wicka. (mh)

od 31/3

Pok-sun nesmí přežít Jižní Korea 2023 www.netflix.com

lékařky

Znepokojivá klasika Davida Cronenberga Příliš dokonalá podoba (1988), adaptace románu B. Woodové a J. Geaslanda Dvojčata (česky 1996), se dočkala nové sedmidílné adaptace. Sestry dvojčata (dvojrole Rachel Weiszové) nahradily tehdejší bratry dvojčata. A není to jediná změna, které se látka pod dohledem showrunnerky Alice Birchové dočkala. (mh)

od 21/4

Dead Ringers USA 2023

www.primevideo.com

Do druhé poloviny se v dubnu posouvá seriál Pod psa, který má celkem osm půlhodinových dílů. Navazuje na tradici britského sociálního filmu, jehož soustředění a zájem o dělnickou třídu sahá hluboko do minulosti – v 60. letech byl označován jako tzv. filmy kuchyňského dřezu. Scenáristka Cash Carraway vychází z vlastních zkušeností. (mh)

od 6/3

Pod psa VB 2023

www.hbomax.com

Chris Evans a Ana de Armas se potkávají v romantickém akčním filmu režiséra Dextera Fletchera, jenž naposledy režíroval Rocketmana (2019).

On – Cole – se na první pohled romanticky zamiluje do ní – Sadie. Druhé setkání nečekaně a dynamicky odhalí, že dívka je trénovanou agentkou CIA v utajení. Scénář k žánrové oddechovce napsali P. Wernick a R. Reese. (mh)

od 21/4

Ghosted

USA 2023

www.apple.com

DNY

EVROPSKÉHO FILMU Do

Pestrá přehlídka nabízí hrané filmy a dokumenty ověnčené cenami z předních festivalů i ty, které se pyšní nominací na Oscara, například irské drama Mlčenlivá dívka. V nabídce nechybí ani oblíbené hudební filmy nebo průřez tvorbou německého

režiséra Fatiha Akina. V Brně se festival zabydlí v kinech Art a Scala a o festivalovém víkendu 22. a 23. dubna i na brněnské hvězdárně, kde nabídne netradiční projekce, například animovaný film Oříšky, Národ velryb nebo Mise asteroid. (kom)

22–25/4

Dny evropského filmu různá místa, Brno

www.eurofilmfest.cz

KAM ← FILM 54
PRIME VIDEO Dvě Foto: PRIME VIDEO
NETFLIX
Foto: Netflix
MAX
HBO
Foto: HBO MAX
APPLE TV+
Foto: Apple TV+
Foto: archiv pořadatele Artu, Scaly i obří kopule hvězdárny
Na nejaktuálnější oceňované filmy s hvězdnými jmény i progresivní debuty láká od 20. do 25. dubna jubilejní 30. ročník festivalu Dny evropského filmu (DEF).
55 KAM ← INZERCE

Gastro

Od koho o letošních Velikonocích ochutnat zelené pivo? Doporučujeme skočit si na zelený speciál od Moravie do její pivovarské restaurace. Jako každý rok uvaří zelené i Starobrno, ale vyzkoušejte také irský speciál PH 13 Sv. Patrick od Petra Hauskrechta, otce fenoménu zeleného piva. Kam chodíte na velikonoční speciály vy? Dejte nám vědět na našich sociálních sítích.

VELIKONOČNÍ NABÍDKA KAM na sladké?

TRADIČNÍ JÍDLA Kočičí tanec nebo pučálku?

ZEMANOVA CUKRÁRNA A KAVÁRNA Pro čerstvý mazanec a beránka

Nemáte čas na pečení velikonočních dobrot? Nevadí, brněnské pekárny a cukrárny přichází s bohatou velikonoční nabídkou. Zdobené perníčky si pro vás připravila Cukrlenka nebo Perníčky od Aničky, speciální makronky napeče Mlsná holka, rohatý mazanec každoročně pečou v Paneolitu na Pekařské, beránka si můžete objednat například v Cukrářství Martinák na Veveří. (red)

Velikonoce jsou tu a se speciální nabídkou pokrmů na Zelený čtvrtek či Bílou sobotu přichází nespočet brněnských podniků. Jaké tradiční velikonoční pokrmy ale v restauracích téměř nepotkáte?

Zelený čtvrtek máme dnes spojený především se špenátem, naši předkové si však připravovali jiné „speciality“. Na stolech jste mohli vidět například kočičí tanec, což je zapečená čočka, kroupy, čes-

nek, cibule a majoránka, jeho fazolovou obměnu s názvem šumajstr nebo pučálku čili osolený a opepřený naklíčený hrách opečený na másle. Oblíbeným velikonočním pokrmem bylo také pražmo, nasucho opražené naklíčené obilí. Na Škaredou středu se pak jídaly potrhané bramborové placky (trhance). (red)

Funkcionalistická památkově chráněná Zemanova cukrárna a kavárna na Josefské v centru Brna se pilně chystá na Velikonoce. Svým zákazníkům nabídne čerstvě napečené mazance a beránky s čokoládovou polevou i bez. Přijďte si užít prvorepublikovou atmosféru a pochutnat si na poctivých tradičních zákuscích. (kom)

Zemanova cukrárna a kavárna www.zemanovacukrarna.cz

KAM ← GASTRO 56
Foto: xxx Foto: Pocket media / Ivo Dvořák Foto: Cukrlenka Foto: Zemanova cukrárna Foto: ilustrační

Divoký bistro na Údolní

FOOD DRINK BRNO

Jarní FOOD DRINK BRNO se blíží

3 otázky

Nový ráj divoké gastronomie a neotřelých kombinací na Údolní 37! Bistro Divočina nabízí nejen pokrmy ze zvěřiny, vyberou si tu i vegani či milovníci dobrého piva a kvalitního vína. Přijďte ochutnat místní jídlo i zažít skvělou atmosféru, otevřeno je od úterý do neděle. Těšit se kromě stylového interiéru můžete i na pohodovou zahrádku přímo pod Špilberkem.

Bistro Divočina www.bistrodivocina.cz

FESTIVAL

Další vydání oblíbeného gastronomického průvodce je za dveřmi. FOOD DRINK BRNO je jediný časopis o lokální gastronomii a spojuje to nejlepší ze světa brněnských restaurací, bister, kaváren a barů.

Co vás čeká v jarním vydání FOOD DRINK BRNO? Nové restaurace i jarní menu brněnských podniků, přehled vegetariánských restaurací a produktů, čerstvé novinky místních pivovarů, pivnic, vinných barů,

AKCE

kaváren i cukrářství a spousta dalších tipů na aktuální gastronomické perly města. Chcete být součástí unikátního gastronomického průvodce? Dejte nám vědět a připojte se k projektu, který mapuje komunitu dobrých podniků v Brně. (red)

FOOD DRINK BRNO jaro 2023 IG @fooddrinkbrno

NOVINKA Gyros a pivi!

Hana Pokorná

majitelka cukrárny Mlsná holka

1)Chystáte speciální nabídku na Velikonoce?

Určitě, je to příjemná změna a prostor pro naši kreativitu. Budeme dělat makronky ve tvaru zajíčků a malovaných kraslic –nedávnou jsem pořídila vysněnou jedlou tiskárnu na makronky, takže si vyhraju s motivy i zde. Na donuty si připravíme čokoládové zajíčky jako ozdoby a z dezertů máme prozatím namyšlené vajíčko s kokosem plněné mučenkou na čokoládovém hnízdě a novou roládu.

2)Kdybyste měla doporučit jednu věc z vašeho sortimentu, která by to byla?

Oslavy Dne Země se blíží!

A letos budou přímo k nakousnutí. Středisko ekologické výchovy Lipka si 21. a 22. 4. vezme na mušku všemi oblíbené téma – JÍDLO. Nakouknete pod pokličku produkci potravin lokálně i globálně, využijete kdejaký jedlý plevel, co roste v okolí Brna, a samozřejmě budete vařit, péct a hlavně ochutnávat. (red)

21–22/4

Den Země Lipka www.lipka.cz

Food festival na podporu lidí s autismem Vařím pro dobrou věc podruhé? I díky vaší podpoře prvního ročníku teď mají autisté Nový domov. Práce ale nekončí! A to je dobře, protože to znamená spoustu skvělého jídla na jednom místě a ještě víc zábavy. Vařit pro vás budou skvělé restaurace a foodies a každý nákup se počítá! Užijte si piknik jako nikde. (rb)

2/4 11.00

Vařím pro dobrou věc Piknik box www.varimprodobrouvec.cz

Kam zajít na skvělý gyros v pitě, gyros plate, poctivou polévku a batch od brněnské pražírny Mitte? A všechno to zajíst kusem koláče nebo spláchnout jedním či dvěma pivečkama? Nové bistro FLEK Brno najdete na Veveří 6, otevřeno mají od úterý do soboty od 11 do 17 hodin (nebo do kompletního vyjezení). Přijďte vyzkoušet!

FLEK Brno www.instagram.com/ flek_brno

Red velvet roláda s malinami, náplní z cream cheese, který si vyrábíme, ozdobená šlehačkovým mascarpone a celá obalená v kyselkavých, mrazem sušených malinách. Kombinace sladkokyselého mě nikdy nezklame.

3)Jaká sladkost byla v dětství vaše nejoblíbenější?

V dětství i teď v těhotenství, kdy si strašně ujíždím na sladkém, rozhodně krupicová kaše s hromadou kakaa, másla a čokoládou.

57 KAM ← GASTRO
Jiný svět,
chutě
stejné
Planeta na talíři
Foto: archiv pořadatele Foto: ilustrační Foto: FLEK Brno
(red)
NOVINKA
Foto: Bistro Divočina Foto: ilustrační

Lifestyle

3 otázky

Jaro je tu naplno a s ním i ideální čas spojit pohyb a relax. V dubnové lifestylové rubrice se zabýváme jógou, fitness i odpočinkem ve wellness a nabízíme tipy, jak spojit příjemné s užitečným. V druhé polovině rubriky se pak podíváme na příležitosti z oblasti vzdělání a nákupů.

Karolina

Jarošová

Fitness a jóga instruktor

Studio Life

1)Kterou z vašich lekcí byste doporučila jógovým začátečníkům?

Foto: xxx

ZONE4YOU

Fitness & wellness pod jednou střechou

Těm, kteří se sportem začínají, hatha jógu, je pomalejší a má větší důraz na techniku. Kdo je aktivnější sportovec, ocení power jógu, která je dynamická, hravá a silovější.

2)A které naopak těm zkušenějším, kteří chtějí zkusit něco nového, originálního?

Z jógového světa akrojógu, kterou můžete vyzkoušet s partnerem nebo kamarádkou.

3)Chystáte na jaro nějaké zajímavé akce (otevřené lekce, pobyty atd.)?

Jednou z krás jógy je, že ji můžete praktikovat v podstatě kdekoli – potřebujete jen podložku a pokud možno prostředí, ve kterém se cítíte dobře. S tím pomáhají jógové retreaty, tedy jedno- nebo vícedenní výlety spojené s cvičením. Pokud hledáte něco poblíž Brna, oblíbené jógové víkendy lze navštívit ve Vinařství U Kapličky, v Mikulově nebo v jedovnickém penzionu Kůlna. (red)

Foto: ZONE4YOU

ZONE4YOU je jedinečný fitness & wellness club v Brně. Jeho členové mohou neomezeně využívat fitness, solárium, wellness s parní saunou, finskou saunou, vířivkou i bazénem.

V clubu jsou k dispozici i kvalifikovaní osobní trenéři, maséři a fyzioterapeuti. Na jednom ze tří kurtů si také můžete zahrát squash nebo stolní tenis. Club se navíc může pyšnit nejširší nabídkou sálových lekcí v Brně. Jsou tu čtyři sály, kde

můžete neomezeně navštěvovat náročnější lekce, jako je např. kruhový trénink, HEAT a lekce boxu, nebo klidnější lekce typu hatha jóga a SM systém. Přehled nabídky sálových lekcí najdete na zone4you.cz/salove-lekce. (kom)

ZONE4YOU www.zone4you.cz

V dubnu startujeme první relaxační workshopy jin jógy propojené s obličejovou gau sha masáží, začíná série rehabilitačních kurzů DNS a také vyrážíme na jarní víkendové pobyty. Všechny naše lekce jsou otevřené, stačí se na jednu z třiceti den předem přihlásit a vyzkoušet něco nového. V následujících měsících plánujeme zařadit na naše sociální sítě cvičební videa, abychom předali inspiraci a radost z pohybu i on-line.

KAM ← LIFESTYLE 58
Vyzkoušejte fly jógu v brněnském studiu Mayfly. Foto: Mayfly
TIPY Výlety
za jógou

Saunový svět a Brno jako na dlani

Sportovní a rekreační areál na Kraví hoře má nový trumf –saunový svět se sedmi prohřívárnami, dvě z nich jsou střešní, a vy se tak při saunování můžete pokochat úchvatným výhledem na Brno a hrad Špilberk.

Ráj odpočinku v centru

města

Areál na Kraví hoře slouží Brňanům již několik desítek let, díky neustálým inovacím však drží krok s dobovými standardy. Kromě oblíbeného krytého plaveckého bazénu, venkovního letního

bazénu, dětského bazénu, hřiště a občerstvení tak nově nabízí i propracovanou wellness zónu V tu se proměnila provozní budova areálu v rámci tzv. třetí etapy jeho dostavby.

Z bazénu do sauny

Prostory saunového světa jsou pro vás přístupné přes hlavní vstup a skříňky u krytého bazénu. V saunovém provozu je sedm prohříváren, z toho pět finského typu (klasická finská, solná), ceremoniální a dvě střešní panoramatické. Dále se zde nachází

jedna nízkoteplotní aromasauna a turecká parní lázeň. Vlastní prostory jsou v přízemí členěny na společenskou zónu s možností drobného občerstvení, klidovou zónu s mechovými stěnami a saunovou část. Dále se uvnitř nachází ochlazovací bazén a Kneippův chodník, ochlazovací sprchy a vířivka.

Výhledy a saunové ceremoniály

Terasa na střeše budovy se přeměnila ve venkovní relaxační plochu s lehátky, dvěma panoramatickými saunami, dvěma

ochlazovacími bazénky, sprchou a venkovní vířivkou s výhledem na město. Výstup na střešní terasu je přímo z vnitřní části saunového světa. Každou neděli se můžete těšit na saunové rituály mistrů tohoto oboru. Ručník a saunovací plátno vám vydají na recepci wellness, kde si za vstupem můžete uložit plavky a pokračovat dále do saunového světa. (kom)

Saunový svět Sportovní a rekreační areál Kraví hora www.kravihora-brno.cz

59 KAM ← LIFESTYLE
Foto: Barbora Ponešová Foto: Barbora Ponešová Foto: Městská část Brno-střed

Kvantová fyzika mezi námi

VZDĚLÁNÍ Snová noc na pajdáku

MASARYKOVA UNIVERZITA

Nikdy není pozdě začít studovat

Foto: archiv pořadatele

U příležitosti Mezinárodního dne kvantové fyziky představí 13. 4. v prostorách Hvězdárny a planetária Brno vědci z ÚPT AV ČR veřejnosti téma kvantové fyziky a s ní spojených kvantových technologií. Odpolední program (16.00–18.00) bude patřit dětským návštěvníkům, následovat budou přednášky v sále digitária (18.00–20.00). (kom)

13/4

Mezinárodní den kvantové fyziky Hvězdárna a planetárium Brno www.isibrno.cz

Ať už jste studenti, kantoři, nebo jen jdete ze zájmu kolem, nechte se pozvat ve středu 12. dubna na Pedagogickou fakultu MU v Brně, kde proběhne Noc vzdělávání. Pokud vám tohle téma taky nedá spát, máte tu dveře otevřené. Jak ve třídě vytvářet bezpečné prostředí? Jsou digitální technologie opravdu nebezpečné? Přijďte se naučit, jak se dá učit. (rb)

12/4 17.00

Noc vzdělávání 2023 Pedagogická fakulta MU nocvzdelavani.cz

Od 2. 5. do 30. 6. přijímá Univerzita třetího věku MU přihlášky na akademický rok 2023/2024!

Máte ve svém okolí aktivní seniory, kteří se stále chtějí učit něco nového, nebo jste to právě vy? Přidejte se k nám a začněte studovat na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity! Máme pro vás připravenou pestrou nabídku dlouhodobých i krátkodobých kurzů, mimořádných přednášek

a workshopů. Vybere si opravdu každý. Setkáte se špičkovými odborníky a navážete nová přátelství s vrstevníky podobného smýšlení a zájmů. Vybere si opravdu každý. Přesvědčte se sami, přihlaste se nebo udělejte radost někomu blízkému např. formou dárkového poukazu. Více informací: www.u3v.muni.cz. (kom)

Univerzita třetího věku Masarykova univerzita www.u3v.muni.cz

KAM ← LIFESTYLE 60
Foto: archiv pořadatele Foto: ilustrační
VĚDA

Sviťte podle nálady

Také byste chtěli světlo, které díky úsporné LED technologii šetří vaši peněženku a zároveň svou intenzitu přizpůsobí vašim potřebám? Stmívatelná LED

světla vám umožní světlo ztlumit či rozjasnit podle nálady!

Pojďme si posvítit na časté obavy, které vám brání začít svítit moderně.

Není stmívatelné

osvětlení příliš drahé?

Začít můžete klidně stmívatelnou žárovkou, kterou u nás seženete i pod 100 Kč.

Jde o technicky příliš náročné řešení?

Vůbec ne. Například německé osvětlení Trio s funkcí SwitchDimmer nebo svítidla Philips s technologií SceneSwitch můžete stmívat pomocí běžného vypínače, aniž byste museli jakkoli zasahovat do současné elektroinstalace. Přechod na modernější a úspornější technologii je tak bez problémů.

HAIR HUB

Chtěli byste od světla víc než jen stmívání?

V tom případě můžete získat i pokročilejší funkce, jako je výběr až z milionů barev světla díky inteligentnímu osvětlení Philips Hue či dalších osvědčených

HOBBY

značek, kdy můžete parametry osvětlení měnit pomocí aplikace ve svém telefonu, dálkovým ovladačem, nebo dokonce vlastním hlasem. Světla stačí jen zapojit, stáhnout do telefonu aplikaci a jste připraveni do akce. Pro více informací nejen

Je čas začít se zahradničením!

o stmívatelném osvětlení navštivte dekolamp.cz nebo vás rádi uvítáme osobně přímo v našem showroomu na Křenové ulici v Brně. (kom)

Dekolamp www.dekolamp.cz

PRO DĚTI

Inovativní dámské a pánské kadeřnictví HAIR HUB v Brně-Židenicích nabízí kromě dokonalého střihu, barvení barvami Mydentity a šetrného zesvětlování na vzduchu bez použití alobalu také nejnovější technologie čištění vlasů a vlasové pokožky s přípravky Malibu C. Neváhejte se objednat on-line na nezávaznou konzultaci na našem webu hairhub.cz. (kom)

HAIR HUB hairhub.cz

Hezké počasí nás překvapilo už v březnu, a pokud jste již nezačali se zahradničením, máte nejvyšší čas. V následujícím článku poradíme, kam se zastavit pro potřebné vybavení, hnojivo či sazenice.

Doporučit můžeme například Zahradnictví Brno Kresa v Bosonohách nebo Zahradnické centrum Brabec v Modřicích, pokud hledáte něco blíže centru, pak navštivte Zahradnictví U Mašků

na Božetěchově nebo Zahrádkářské potřeby Flora na Jánské. Pro nářadí si skočte k Cupákovi na Veveří nebo k Veselému na Olomouckou. A tip na závěr – pokud si chcete na léto založit zahradní jezírko, a obohatit tak okolí svého domu o hezký přírodní prvek, obraťte se na odborníky ze Small LAKE, jejich brněnskou kamennou pobočku najdete na Kaštanové ulici. (red)

Máte doma budoucího prvňáčka? Skibi prodejna na Josefské 2 nabízí široký sortiment kvalitních školních batohů a potřeb do školy. Neváhejte a stavte se. Najdete u nás vše potřebné na jarní sezónu a také naši novinku –Skibi Home, kouzelné doplňky a nábytek do dětského pokoje i domácnosti. Otevírací doba po-pa: 9.00–18.30, so: 9.30–17.00. (kom)

61 KAM ← LIFESTYLE
Do školy se Skibi
Skibi Kids Brno skibi.cz Foto: Skibi Kids
Špičková péče o vlasy
Foto: HAIR HUB Foto: Dekolamp Foto: ilustrační

Odjinud

Pro milovníky historie a výletů po Moravě znamená duben především začátek sezóny hradů a dalších lokalit přes zimní měsíce uzavřených. Od dubna se tak znovu podíváte na hrad v Dolních Kounicích, Janův hrad, hrad Bítov, Nový hrad u Blanska, ale třeba také na zámek v Lysicích nebo v Rosicích. Pro aktuální info sledujte weby jednotlivých památek.

TIŠNOV

Vzpomínka na Miloše Budíka

MIKULOVSKO

Mikulovsko otevírá sklepy

DRNHOLEC Ztratit se v Drnholci

ROSICE

Prago, Mucha a Řáhol

12. února nás opustil fotograf

Miloš Budík. V tišnovském muzeu již v loňském roce plánovali výstavu jeho fotografií, která se tak stala vzpomínkou na tohoto všestranného umělce, jenž dokázal zachytit krásu architektury, atmosféru divadelních či hudebních představení, řadu portrétů, později přidal módní fotografii, užitou fotografii či krajinářské fotografie. (red)

do 19/5

Miloš Budík – fotografie

Muzeum města Tišnova www.mekstisnov.cz

Mikulov, Březí a Dolní Dunajovice oslavují příchod jara –jak jinak než víkendem plným vína. V sobotu 22. a v neděli 23. dubna budete moct navštívit sklepy téměř třiceti vinařů. Abyste stihli ochutnat vína ze všech tří obcí, můžete využít autobusovou kyvadlovou dopravu, kterou festival zajišťuje. (hdr)

22–23/4

Jaro na Mikulovsku Mikulov, Březí a Dolní Dunajovice www.otevrenesklepy.cz

Druhý dubnový víkend bude v Drnholci opravdu rušno. Kromě bludišť a labyrintů si můžete se svými ratolestmi projít i malé kovozoo, na minifestivalu sladkého budete moct ochutnat americké lívance, makronky nebo trdelník.

A protože budou Velikonoce za dveřmi, můžete odejít i s vlastnoručně upletenou pomlázkou. Nebude chybět ani skákací hrad nebo jízda na ponících. (hdr)

7–9/4

Velikonoční víkend na bludišti Svět Bludišť Drnholec www.bit.ly/40977st

Kulturní dům v Rosicích zažije originální hudební událost. Zahraje a zazpívá kontroverzní brněnská zpěvačka Nikola Mucha se svou kapelou, vystoupí také Prago Union, jedna z nejoblíbenějších crew české rapové scény. K tomu všemu místní interpret Řáhol one pokřtí pokřtí své nové album a celou akci zakončí DJ Mehdi z Questablists crew. (hdr)

21/4 19.00

Prago Union & Nikola Mucha KD Cristal Rosice www.bit.ly/3JlSon1

KAM ← ODJINUD 62
Foto: xxx Hrad Bítov. Foto: jizni-morava.cz Foto: archiv pořadatele Foto: Prago Union Foto: archiv pořadatele Foto: archiv pořadatele

OLOMOUC

Tvarůžkový festival

Pračlověku tváří v tvář

3 otázky

15.–16. dubna se v Olomouci koná již 6. ročník Olomouckého tvarůžkového festivalu. Po oba dny proběhne prodej tvarůžkových specialit a regionálních produktů, cooking show michelinského kuchaře Romana Pauluse a Sandry Pogodové, vystoupí folklorní soubory, cimbálová muzika, řada kapel a divadelních souborů a na závěr bude koncert kapely Mňága a Žďorp. (kom)

15–16/4

Olomoucký tvarůžkový festival Horní a Dolní náměstí tvaruzkovyfestival.olomouc.eu

HODONÍN

Vína ze tří stran

Nejen na víno láká Pavlov. S jarem přichází nová sezóna také do Archeoparku Pavlov, který má pro turisty a výletníky v rukávu přichystaných pár zajímavých akcí.

Vedle své stálé expozice zpřístupňující jednu ze světově nejvýznamnějších pravěkých lokalit z doby lovců mamutů nabídne do 28. května výstavu Tvář minulosti, jejímž tématem je rekonstrukce podoby pravěkého člověka pomocí moder-

OSTRAVA Rozduněné trojhalí

ních metod. Ve společnosti mamutů si s celou rodinou užijete i Velikonoce. Od 7. do 10 dubna na vás bude při návštěvě archeoparku čekat tematická hra a v sobotu 8. dubna od 10.00 se spolu s dětmi zabavíte ve velikonoční dílně. (rb)

do 28/5

Tvář minulost Archeopark Pavlov Pavlov www.archeopark pavlov.cz

PRAHA Připraveni na Vzlet?

Lenka Machovská vinařova žena, vinařství Baraque

1)Jaká budou vína ročníku 2022?

V bílých už máme jasno: velmi svěží, pitelná, plná šťavnatého ovoce. U červených vín se zdá, že neprohloupil ten, kdo se sklizní trpělivě vyčkal do závěru sezóny – když teď vínu dáme čas i v sudech a lahvích, budeme se těšit plnými, kulatými víny s typickou moravskou ovocitostí.

2)Které víno tě právě teď nejvíc baví?

Osm set vzorků z téměř dvou set vinařství ze tří příhraničních regionů – z vinařství z Moravy, Rakouska a ze Slovenska – vás bude čekat v sobotu 22. dubna v Kulturním domě Hodonín. Kromě toho se můžete těšit na neutichající hudební doprovod – cimbálovou muziku, která k vinařským akcím prostě patří. Stejně tak i dobré občerstvení, o které nebude nouze. (hdr)

22/4 14.00

Výstava vín Trojzemí

Kulturní dům Hodonín www.bit.ly/42j0LIL

Ostravu čeká další zastávka d’n’b Let It Roll On Tour. Osobitou atmosféru dodá akci nově zrekonstruovaný industriální prostor Trojhalí Karolina. A na jaké interprety se můžete těšit? Vedle velkých jmen jako Camo & Krooked nebo Kanine zahrají Madface, Mandidextrous, Pythius, Zombie Cats, ale i Akira, Bifidus Aktif, Elvis, Snookey, Thiew nebo Pixie. (hdr)

15/4

Let It Roll On Tour Trojhalí Karolina letitroll.cz

Na kulturní mapě matičky Prahy se objevilo nové místo –centrum Vzlet. Tenhle sto let starý sokolský biograf díky organizacím divadlo Vosto5, baroknímu orchestru Collegium 1704 a vršovickému Kinu Pilotů po letech opět zapulzoval životem a slibuje povznášející zážitky. Vyrazte na divadlo, výstavu, za vzděláním, hudbou nebo třeba na dobré kafe. (rb)

Vzlet

Vršovická kulturní křižovatka vzlet.cz

Teď si užívám mlaďoučkého Veltlínu 2022. Vína popisujeme jako osobnosti a tohle bude módní návrhářka, která v tvorbě propojuje moderní styl s prvky tradiční kultury a vazbou na místo, odkud pochází. Moderně zpracovaná tradiční odrůda, která odráží terroir.

3)Chystáte

v příštích měsících nějaké zajímavé akce?

1. dubna otevíráme Vinnou Galerii Baraque ve Velkých Pavlovicích, ale naplno to vypukne v květnu: otevřené sklepy Z kopca do kopca na Vrbici (13. 5.), Den otevřených sklepů v Bořeticích (27. 5.). A 6. května nás čeká náš první den otevřených dveří (a lahví) Baraque dokořán.

63 KAM ← ODJINUD
Foto: ilustrační Foto: Trojhalí Karolina Foto: Vzlet Foto: archiv pořadatele Foto: Archeopark Pavlov PAVLOV

BRATISLAVA

Do Bratislavy na festival

VÍDEŇ Hledání v obrazech

ZNOJEMSKÁ BESEDA

Víno, gastronomie, zpěv!

Sharpe festival představuje nadějné slovenské a zahraniční interprety napříč mnoha žánry. Formát festivalu navíc doplňují workshopy a konference, na kterých mají umělci ze všech koutů světa možnost se od sebe navzájem něco přiučit a diskutovat o čerstvých hudebních tématech. Z interpretů svou účast přislíbili Alapastel, XCES, Krstní Otcovia nebo Boh Vajec Orchestra. (hdr)

20–22/4

Sharpe Festival

Nová Cvernovka sharpe.sk

Kde se inspiroval mistr vídeňské moderny Gustav Klimt? Jak dobře znal Vincenta van Gogha? A viděl někdy obrazy Henriho Matisse? Společná výstava Belvedere Vienna a Van Gogh Museum v Amsterdamu sleduje stopy od umělcových předchůdců až k jeho současníkům. Nenechte si ujít jedinečnou možnost porovnat mezi sebou díla velkých umělců. (rb)

do 29/5

Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse... Belvedere Vienna www.belvedere.at

Davy poddaných krále Jana Lucemburského budou na letošním Znojemském historickém vinobraní opět vítat svého vznešeného panovníka, oslavovat jiskřivé víno, lahodný burčák a veselit se při hudbě v ulicích a mázhauzech.

Přijeďte prožít jedinečnou historickou slavnost, která vás nenechá po celé tři dny jejího konání vydechnout. Nebude chybět plejáda ikon české hudební scény, zážitková

gastronomie a autentické historické atrakce. Vstupenky na největší slavnost vína v České republice jsou v předprodeji za nejvýhodnější cenu až do konce dubna. Více hledejte na webu uvedeném pod článkem. (kom)

8–10/9

Znojemské

historické vinobraní Znojmo

www.znojemskevinobrani.cz

KAM ← ODJINUD 64
Foto: Alapastel Foto: Belvedere Foto: archiv pořadatele
65 KAM ← INZERCE

Where

Do you LOVE Rock ‘n’ Roll?

Be sure to check out Suzi Quatro at Sono Music Club, because apparently she does too! 22nd at Sono. If you don’t like rock, try the Mestske Divadlo’s classical and spiritual Easter Concert on the 14th with Iva Bittova and others.

ALTERNATIVE ROCK

Gaia Mesiah at Fléda!

ART

Archaeology from the Sky

OPERA Falstaff is coming

Czech alternative esoteric rock band Gaia Mesiah will release their new album VLN∞BYTÍ in March this year. This will then be supported by a spring tour of the Czech Republic and Slovakia and an album launch party at Fléda in Brno! On the 27th, you won’t want to miss out on seeing these legendary figures from the Czech music scene. Tickets will sell out fast. (rs)

27/4

Gaia Mesiah Fléda www.fleda.cz

“Archaeology from the Sky” highlights how aerial photography is used to discover hidden archaeological sites. Aerial photos of archaeological sites are displayed. Visitors will learn how to read these tracks in the landscape and understand each archaeological find.. Discover our ancestors’ hidden lives. At Anthropos. All Month. (rs)

Archeology from the Sky Anthropos www.mzm.cz

Comedy and director Ondřej Havelka, a combination that never disappoints. Especially when it’s a comedy by Giuseppe Verdi.

Verdi wanted to write a comedy all his life and only got around to it in his last opera. And so a masterpiece was created, inspired by Shakespeare’s famous character, the knight Falstaff. Sir John Falstaff enjoys good food and drink, and is particularly interested

in local Windsor ladies Alice Ford and Meg Page. Meg and Alice, however, are not interested in his favour, so with the help of Mrs. Quickly, they entangle him in their nets and give him a good beating. Falstaff will be at Brno stage after fifty years. (kom)

5/4

Falstaff

Janáček Theatre

www.ndb.cz/en

KAM ← WHERE 66
Foto: xxx Photo: Iva Bittova Photo: Marek Olbrzymek Photo: Gaia Mesiah Photo: MZM

ORCHESTRAL PERFORMANCE

Harry Potter with an orchestra

Days of European Films is coming

20 breweries, 1 place

On the 30th, Sono Music Club presents the Harry Potter Orchestra Live Tribute. Immerse yourself in the magical world of Harry Potter with the theme music from all eight films play by a live classical orchestra. Accompanying the orchestra will be a stunning light show and projections of scenes from the films. (rs)

30/4

Harry Potter Orchestra

Live Tribute

Sono Music Club

www.sonomusicclub.cz

PSYCHEDELIC ROCK

Henge

at Kabinet

Another English friendly film festival is coming to Kino Art! This month, you can look forward to Days of European Films between the 20th and 22nd of April, which will bring the best of European cinematography from last years.

Kino Art will present 6 movies, all of them will be either with English subtitles or dubbing. One of the selected movies is Romanian retro drama Metronom about love in the shadow

BALLET Ballet Gala

of communism by the director Alexandru Belc. The film was rewarded in the section Un certain regard at the Cannes Film Festival, so don’t miss out the special opportunity to see it on the big screen! Check out the whole programme at www.kinoart.cz.

20–22/4

Days of European Films

Kino Art www.kinoart.cz

The Brno Beer Festival, as always, takes place on Namesti Svobody in Brno! Around 20 breweries from all over the Czech Republic will be represented in the centre of Brno. Beer (and food) stands open every day from 11 a.m. to 10 p.m. You will be able to buy a reusable festival glass. Don’t miss out on this crucial piece of Czech culture. 18th - 22nd. (rs)

18–22/4

The Brno Beer Festival Namesti Svobody www.pivnifestivalbrno.cz

ELECTRONIC

Múz 9/4

On April 9th, Kabinet Múz in Brno is hosting Henge, a psychedelic rock band from the UK. Known for their energetic live performances and unique stage presence, Henge combines rock music with elements of space rock, krautrock, and electronic music This is a must-see for fans of psychedelic and experimental music. (rs)

Henge

Kabinet MÚZ

www.kabinetmuz.cz

The highlight of the International Dance Day celebrations on 29 April at the NdB will be Ballet Gala – gala evening of the NdB Ballet with international participation.

Leading stars of European ballet will perform in one evening at the Janáček Theatre. The stars of the Royal Ballet in London, Fumi Kaneko and Vadim Muntagirov, who will dance a classic pas de deux from the ballet Corsair, will be

the special highlights of the gala. Other stars will include Romanian National Opera Ballet soloists Rin Okuno and Robert Enache performing a pas de deux from Swan Lake and Cristina Dijmaru and Bogdan Canila performing Diana and Actaeon. (kom)

29/4

Ballet Gala

Janáček Theatre

www.ndbrno.cz

The April edition of the ECHOES festival will bring the unique electronic producer and playful performer Legowelt back to Brno. The Dutch experimental musician will present his unique live show full of synthesisers and playful rhythms from his latest record “A Philosophy of Tracking” on the 14th in Fléda. (rs)

14/4

Legowelt Fléda www.fleda.cz

67 KAM ← WHERE
Photo: Harry Potter Orchestra Photo: Kino Art KINO ART
(red)
FESTIVAL
BEER
Photo: The Brno Beer Festival Photo: Henge Foto: NdB
MUSIC Unique live show
Photo: Legowelt

If you’ve been in the Czech Republic for a while, you might be surprised by the way the Czechs celebrate Easter.

It is the custom here for boys to spank girls with a ‘pomlázka’ (Easter Whip). A pomlázka should be woven from a young tree to pass on the freshness to the girl and not take away her youth. As you can see, it all revolves around the meaning of youth - the word ‘pomlázka’ is

derived from the word omladit (to rejuvenate). In some regions (mainly in the northeast of Moravia) they have their rejuvenating tradition, and that is pouring cold water. Although it seems unfair to women, it was not like that in the past. Originally, people rejuvenated each other.

(red)

The American Academy in Brno hosted a TEDx youth event. Speakers from American Academy Prague, who took the trip from Prague to speak, and students and teachers from Brno spoke to all of the grade 6-12 students about varying topics.

informative while others were more relaxed and casual. This is just one of the many events that this international school offers to their Czech and international students as a part of the varying study program.

Correct Language Centre

www.jc-correct.com

THIS IS BRNO IV

Several years have passed since we published the first volume of this authentic guide, which unleashed a tidal wave of interest, enthusiastic emotions and sometimes even rejection. In the meantime, two more volumes have seen the light of day, and now TIC BRNO has come up with the fourth.

Curiosities and peculiarities of the city

“You can look forward to stories of celebrities, both well-known and those you’ve probably never even heard of along with the legends and phenomena that have shaped today’s city of Brno. You will learn about the curiosities and peculiarities of the city, which is characterised by still being able not to take itself too seriously. We will invite you to beautiful and impressive places, but also to (non)places that do not meet the usual standards of tourist attractions and are sometimes filled with contradictions. However,

The talks were diverse in topic and tone from the importance of sleep to the benefits of poetry, with some serious and

that makes them all the more interesting and inspiring,” says the director of TIC BRNO Jana Janulíková.

Jungle, Hamburg and Shanghai?

These were the nicknames of former workers’ housing quarters in Brno! Or the so-called Brno Bronx - a part of Brno with a diverse, dramatic and multicultural history, which today is experiencing a significant transformation. You can explore these and other places with this book in your hand or after reading it you can visit these sites with the actual authors of the texts during authentic guided tours. The guidebook is available in the TIC BRNO e-shop or at its information centres.

KAM ← WHERE 68 AMERICAN ACADEMY TEDx Youth Talks MASTER YOUR CZECH WITH CORRECT
Pomlázka
Photo: Martin Strachoň Photo: Matouš Novák Matouš Novák Sophomore student at American Academy in Brno THIS IS BRNO IV TIC BRNO
www.darkyzbrna.cz www.autenticke-prohlidky-brno.cz
Photo: Jan Cága

A Year after the Outbreak of the War in Ukraine

More than a year has passed since the outbreak of the military conflict in Ukraine. From day one, the staff of the JMK Centre for Foreigners has strived to share, connect, inform and help everyone who needed it. Our staff has addressed questions regarding residence permits and accommodation, schools, employment, validation of diplomas and many others. It has been a difficult year but is has strengthened us all in many aspects and moved us forward.

Providing information

Since the first days of the arrival of Ukrainian refugees, the Centre set up two telephone information lines, one for those speaking Ukrainian and the second for institutions, municipalities and employers. These lines operated for 7 days a week at the beginning of the war. Special sections were also created on the Centre

website to provide necessary information in Czech and Ukrainian.

Informing and connecting

Informing and connecting have been the most significant roles of our Centre. Refugees were met with institutions which were not prepared, did not know where to look for current information, and were not familiar with the procedures and organizations to whom they could turn. Our Centre shared information with them and has been one of the main information channels in our region.

Finding jobs

Arriving refugees have been extremely interested in the consulting services of our Centre and in participating in Czech language courses. Our Centre has also actively worked with the

refugees to help them find jobs in positions corresponding with their qualifications. Our Centre also created a Ukrainian-Czech application for processing professional CVs for this purpose.

Education

Nevertheless, our Centre also addressed issues connected with education. The Centre staff has supported activities of the class for Ukrainian children in Brno and was instrumental in the creation of materials in Ukrainian concerning compulsory schooling and enrollment.

What has our Centre accomplished in the past year?

• 197 Czech language courses which were attended by almost 2,300 foreigners;

• 114 adaptation-integration courses for 2,431 participants;

• socio-cultural lectures focusing on practical topics

about life in Czechia for 200 foreigners; and

• within our work at the Regional Assistance Centre for Help to Ukraine we interpreted and provided consulting for 47,000 Ukrainians and helped to ensure accommodations for over 10,000 persons.

Make an appointment

Our Centre has been here for all foreigners from the first day of their arrival in the Czech Republic. You can find all necessary information for arriving parties from Ukraine at the website cizincijmk.cz/cs/ukrinfo/. If you need advice, you can make an appointment with a social, career or legal advisor. If you would like to improve your command of Czech, you can start to attend language courses for free.

Centre for Foreigners

www.cizincijmk.cz/cs/ukrinfo

69 KAM ← WHERE
Jan Suchánek, Centre for Foreigners JMK

Brno short-story writing contest is back!

For the 7th year in a row, Brno expats and writing enthusiasts prepared a short-story contest to spark that creative streak in any English-speaking resident of Brno (or past resident). It’s your chance to compete not only for the recognition of a story well told, but for a hefty prize pool, too!

Perfect Strangers

This year contest will have a record total purse of 17,000 CZK to entice local writers to address the theme “Perfect Strangers” in a creative way. The deadline for entries is 21 May. Only one entry per person. The short stories must be in English, 2,500 words or less, and address the theme “Perfect Strangers”, in Brno context, in some significant way.

Write creatively in English

The jury includes a cross-section of local cultural icons and writing enthusiasts:

Don Sparling, Tomáš Kačer, Anna Formánková, Anne Johnson, Joe Lennon. They will be instructed that the story is the most important aspect, including writing, originality, character development, and plot development. It is understood that most of the entrants will not be native English speakers and that, in fact, this may be their first attempt to write creatively in English. Put your thoughts on paper, and your short-story out there!

Newcomers meeting: AHOY Brno Workshop for expat businesspeople

Are you starting a business in Brno? Thinking of starting one? If so, the Brno Expat Centre is here to help you. We’re organising a series of free workshops for aspiring or starting entrepreneurs, led by an experienced coach.

Our April workshop will focus on your financial plan. How much money do I need for the first year? What is a business model? Fixed and variable

costs? Cashflow plan? How to predict my revenues? How to set up a prize for my product? Vojtěch Krmíček will lead you through these questions. This is the 4th workshop in a series – it’s alright to join us even if you’ve missed the first three. Attending is for free.

We invite all new talents in Brno, their partners and family members to an informal welcome evening. We’ll meet at our office for a 60 min session + networking and then take you for a city tour.

Every month, a number of foreigners arrive in Brno, to start their new lives here. We want to soften their landing: during one evening, you’ll learn the most important things to take

care of after your arrival, find out how the Brno Expat Centre can help you, and you’ll get a chance to ask your questions. If you know of anyone (a colleague, maybe) who would benefit from coming, feel free to share the invitation. There’s no charge for coming.

KAM ← WHERE 70
Brno short-story writing contest
fb.com/brnowritersgroup
Photo: Canva.com, Min An Photo: Canva.com
13/4 Business meeting brnoexpatcentre.eu/events
AHOY Brno brnoexpatcentre.eu/events
Photo: The City of Brno
9/5

Meet other 1,000 foreign Brňáci: at the Brno Expat Fair

Discover and enjoy what life in Brno has to offer! All in one day, all in one place - at the Brno Expat Fair 2023. And more importantly, meet other internationals who now call Brno their home.

“Whoever is bored in Brno hasn’t done proper research yet.”

A visitor at last year’s fair said. Whether that is your case or not, visit the Brno Expat Fair to get some new ideas to fill up your time with, learn tips on how to solve practical issues that might have been bothering you (housing, legal, medical?), or meet old and new friends.

The city’s international vibe poured into Tržnice

On 22 April, the City Market Hall (Tržnice on Zelný trh, on the picture) will fill up with English-

friendly experts and services (legal, finance, insurance; medical services, housing, lifestyle, schools, etc), international food, jobs, clubs and communities. No matter what challenge your life in Brno has thrown your way recently (Learning the language? Looking for a new job? Buying a flat? Starting a family? ), the chances are that you’ll find useful tips for solutions at the expat fair. At the very least, you’ll meet your peers whilst searching for answers together!

That is the most amazing part of the event - hundreds of foreigners meet in one place in one day. There’ll be plenty of space to enjoy a good meal (you can pick from a dozen different cuisines), have a drink together and even stay for the afterparty at 6 pm Last year, more than 1,300 expats and their friends visited the fair throughout the day.

Bring your family & friends, for a full day in the centre

The four floors of Tržnice provide plenty of space to spend a pleasant day in. For parents, we have a children’s corner with sitters, to keep your children entertained as you browse the rest of the fair.

Throughout the day, there’ll be expert seminars and interactive workshops you can sign up to on the spot. There’ll be coffee,

wine, drinks, beer and of course, international food, to enjoy with your friends.

Organised by the Brno Expat Centre

“We are bringing all that we do online throughout the year into Tržnice for one day,” says the organiser. “Our daily workload is to help expats solve a variety of issues relevant to their lives in Brno. We connect them with expat-friendly services, with public officials, with business opportunities. We support them, we help them to adjust. This is usually done online. We decided to up the scale and bring all that into one big Expat Fair.”

22/4

Brno Expat Fair

Tržnice on Zelný trh livinginbrno.cz

71 KAM ← WHERE
Photo: the City of Brno

Galerie jsou nejpřístupnějším

Většina z nás sedí na více židlích, což pro kulturní sféru platí speciálně. Ty jsi toho ukázkovým příkladem. Učíš výtvarku, působíš jako galerijní lektor, jsi kurátorem výstav, studuješ na Katedře výtvarné výchovy PedF doktorát, věnuješ se i své volné umělecké tvorbě. Jak se ti v tom profesním spletenci žije? A kde v něm má místo Brno Art Week, na jehož programu se dlouhodobě podílíš?

Žije se mi moc dobře. Všechny mé aktivity jsou v rámci výtvarné a vzdělávací oblasti, ovlivňují se navzájem. Důležitým aspektem je, že rád spolupracuji s lidmi. Brno Art Week je pro mě vrcholná forma propojení všech aktivit v jeden celek, který je pro mě kromě jiného také zdro -

Jak konkrétně?

Letos se kupříkladu v rámci BAW připravuje výstava prací mých žáků ze ZUŠ Smetanova na Špilberku. Stejně tak se do letošního ročníku zapojíme s OFF/FORMAT galerií a Moravskou galerií. Dělá mi radost, že žákovské práce budou vystaveny na těchto místech. Minulý rok jsme v týdnu BAW prezentovali v rámci Art rozcviček kolaboraci Vendulky Chalánkové se Studiem Scala, kde také lektoruji, a společně s Bárou Herichovou jsme měli vlastní akci na BAW party s názvem Shopping is my cardio. A v neposlední řadě s BAW produkuji pořad Art rozcvičky nebo letos připravované DIY as…

Jaké přání máš jako učitel výtvarky a galerijní lektor směrem

a dějiny.

Aby hodinové dotace výtvarné výchovy na školách zohledňovaly potřebu více času na výuku, a byla tak možnost trávit s žáky výuku častěji mimo školu, například v galeriích a muzeích. Ty by pak fungovaly jako další spolupracoviště škol.

O tom se hovoří už velmi dlouho. Co tomu stále brání?

Částečně i všeobecné mínění, že umění je jen pro specifickou skupinu lidí. A já jsem ze své praxe přesvědčen o pravém opaku.

Jak by mohly pomoci změnit tuto situaci samy výstavní instituce?

Galerie jsou připraveny tuto situaci měnit svými výstavním

případě dopřejí žákům pocit, že umění, se kterým se budou celý život setkávat, je tu pro všechny a ne jen pro úzkou skupinu lidí, kteří se jím zabývají.

Můžeš zmínit nějaký žhavý trend současné galerijní edukace?

Zažít umění v galerii i mimo ni. Obracet se k současným technologiím a jejich prostřednictvím přiblížit umění veřejnosti. Dostat do obecného povědomí, že galerie jsou nejpřístupnějším a nejvlídnějším veřejným prostorem ever.

17–23/4

KAM ← 72
Šimon Kříž. Foto: Maciej Bohdanowicz
Brno Art Week www.brnoartweek.cz www.galerie-tic.cz

TO JE BRNO IV. –Džungle, Hamburk, Šanghaj, Bronx…

Od prvního dílu tohoto autentického průvodce, který rozpoutal bouři zájmu, nadšených emocí i odmítání, uplynulo několik let. Mezitím byly vydány další dva díly a nyní TIC BRNO přichází s dílem čtvrtým. V průvodci opět nenajdete žebříček turistických must-see Brna, zato si tu přečtete několik autorských textů, které toto svérázné město vnímavě reflektují.

„Čekají na vás příběhy osobností – známých i těch, o kterých jste pravděpodobně v životě neslyšeli. Čekají vás legendy a fenomény, které utvářely dnešní Brno. Čekají vás kuriozity a zvláštnosti města, které je specifické i v tom, že se stále umí nebrat tak úplně vážně. Pozveme vás na místa krásná

Art-rutina / Do It Yourself As

Brněnská muzea, galerie a školy zabývající se výtvarným uměním již počtrnácté společně organizují brněnský art week, tedy týden, v němž představí širokou škálu výstavních i doprovodných programů.

Letošní Brno Art Week připravil mimo jiné seriál videí inspirovaný tutorialy Jak na to / Do It Yourself, přičemž v roli masterchefů budou brněnští umělci a umělkyně jako například Vendula Chalánková, Marián Palla,

Matěj Smetana, Jiří Suchánek a další. Ti odkryjí své technologické triky, pracovní i mentální postupy a povedou vás krok za krokem k možné „výrobě” vlastního díla. Sledujte sociální sítě a YouTube kanál festivalu.

17–23/4

Brno Art Week www.brnoartweek.cz

a reprezentativní, ale i na (ne) místa, která nesplňují obvyklé standardy turistické atraktivity a, někdy naplněna rozpory, jsou o to zajímavější a inspirativnější,“ zve ředitelka TIC BRNO Jana Janulíková. Džungle, Hamburk a Šanghaj? Takto se říkalo některým brněnským dělnickým koloniím! Anebo takzvaný Brněnský Bronx, kus Brna s členitou, dramatickou a multikulturní historií, který dnes zažívá významnou proměnu. Tato a další místa můžete poznávat buď s knihou v ruce, která je k dostání v e-shopu TIC BRNO nebo v jeho infocentrech, nebo na ně po přečtení průvodce vyrazit se samotnými autory textů v rámci komentovaných autentických prohlídek.

www.darkyzbrna.cz

Genius loci brněnské Káznice

Káznice na Cejlu byla v provozu mezi lety 1784 až 1956, dnes je objektem s neobyčejným duchem místa a stojí za návštěvu. Navštívit ji můžete v rámci akcí Káznice žije nebo s profesionálním průvodcem TIC BRNO.

Poznejte historii bývalé krajské věznice v Brně na Cejlu, která je výjimečným objektem s historií sahající až do závěru 18. století. Brněnská filmová kancelář tento objekt nabízí jako filmovou lokaci a natáčelo se zde

například Nabarvené ptáče, nominované do užšího výběru na Oscary. Komentované prohlídky probíhají pravidelně každý měsíc. Potřebujete vstupenku, kterou je možné si bezplatně vyzvednout v infocentrech TIC BRNO nebo on-line.

Prohlídky bývalé Káznice na Cejlu www.GOtoBRNO.cz

73 KAM ←
TIP NAAKCI
BRNO
TIC
V Brně nad Brnem. Foto: Jan Cága Blahoslav Rozbořil a Josef Daněk. Foto: Šimon Kříž Z natáčení filmu Nabarvené ptáče v Káznici. Foto: Jan Dobrovský

O brněnských murálech

Rezidence Café Kaprál

TIC BRNO

E-SHOP

V e-shopu TIC BRNO najdete spousty knížek z Brna i o Brně. Jednou z nich je ta, která vypráví o pouliční galerii, která má ambice být jednou největší ve střední Evropě.

Městská galerie v brněnském Bronxu bude dle autora knihy největší pouliční galerií ve střední Evropě. Publikace

Martina Reinera MĚSTSKÁ

GALERIE – Obrazy s příběhem je plná fotografií tohoto originálního brněnského street artu

a taky se v ní dozvíte, co vzniku galerie předcházelo, proč vlastně malovat po zdech nebo kdo je autorem kterého murálu a kde jej najdete. Kniha je v dostání v e-shopu TIC BRNO i v infocentru na Panenské.

MĚSTSKÁ GALERIE

Obrazy s příběhem www.darkyzbrna.cz

Unikátní literární salon Rezidence Café Kaprál byl otevřen v září roku 2022 pod hlavičkou kandidatury Brno 2028. Najdete jej na adrese Údolní 17 a v dubnu jste zváni na sedm akcí!

Jedinečně zachovaný byt brněnského básníka Zeno Kaprála se skvěle etabloval jako místo pro literární setkání, čtení, besedy, knižní křty a další akce. Ty budou pod hlavičkou TIC BRNO v rámci kandidatury BRNO 2028 pokračovat i letos.

Těšit se můžete na jarní a podzimní blok akcí v dramaturgii, na které se podíleli zástupci brněnských nakladatelství Host, Druhé město a Větrné mlýny s Moravskou zemskou knihovnou a časopisem Host. Začíná se většinou v 19 hodin a vstup je zdarma.

Rezidence Café Kaprál Vstup zdarma www.cafekapral.cz

Aby o Brně věděl celý svět, TIC BRNO ročně zprostředkovává návštěvy desítkám zahraničních novinářů. Díky tzv. press tripům se pozvání do Brna objevilo například v britském The Guardian, francouzském Les Hardis nebo rakouském Die Burgenlanderin. Jak si takový press trip představit?

Vždy se začíná v centru. Sochy, legendy, architektura, ruch pulzujícího města. To všechno v sobě má esenci Brna. Města, které se nebere příliš vážně a přezdívku „předměstí Vídně“ vnímá s nadhledem. Milým překvapením bývá pro novináře především to, že v centru to žije místními, nikoli davy turistů. Obzvlášť když z České republiky znají jen Prahu. S tím souvisí i další důležité téma: hudba. Často se stává, že průvodce

musí novináře upozornit, že je čas z náhodného pouličního koncertu odejít, protože již za chvíli na ně čeká buď prohlídka vily Tugendhat, nebo jednoho z míst brněnského podzemí. Tam v současnosti rezonují nejvíce Vodojemy na Žlutém kopci, ale i Kostnice u kostela sv. Jakuba stále láká. Ovšem nejen zážitky živ je člověk, a tak je potřeba myslet i na stravu. Díky průvodci Gourmet Brno nejen TIC BRNO ví, kde nikdy nešlápne vedle, a zástupci médií jsou maximálně spokojeni.

TIC BRNO na press tripech spolupracuje s agenturou Czechtourism, MMB a CCRJM.

KAM ← 74
… čte Dora Kaprálová (dcera Z. Kaprála). Foto: Jiří Sláma
Brno ve světových médiích
David Pokorný ukazuje zahraničním novinářům město. Foto: CCRJM www.ticbrno.cz

termíny

Že je Brno městem architektury, především té funkcionalistické, je všeobecně známo. Má taky čtyři ikonické vily, které – přestože byly postaveny v rozmezí necelých 30 let – jsou každá úplně jiná. Nyní je můžete všechny poznat během jednoho zážitkového víkendu za sympatické vstupné 790 Kč.

Dostanete se do jinak vyprodané funkcionalistické vily Tugendhat, spolu s ní jste zváni do secesní vily Löw-Beer, na prohlídku vily Stiassni postavené ve stylu individualistické moderny a k návštěvě vily Jurkovičovy, inspirované zas britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění.

Sborový rok s dvacítkou sborů

Brno – město hudby UNESCO zve na Rok sborů a na happening, který se uskuteční v Evropský den hudby, tj. 21. června, na Zelném trhu a vystoupí na něm na dvacet brněnských sborů.

Již sedmým rokem je Brno členem prestižní Sítě kreativních měst UNESCO, která spojuje 301 měst z celého světa. Rok sborů představí menší i velká sborová tělesa, kterých působí v Brně a jeho blízkém okolí téměř stovka. Jde o aka-

demické, dětské, kostelní, školní či zkrátka zájmové pěvecké ansámbly nejrůznějšího složení a zaměření. Na červnovém happeningu vystoupí ansámbly jak samostatně, tak při společném zpívání ve večerním finále.

Brno – město hudby

UNESCO Rok sborů www.mestohudby.cz

Prohlídka vily Tugendhat je v rámci víkendů možná v konkrétních daných termínech, prohlídek ostatních vil se mohou návštěvníci zúčastnit kdykoliv během daného víkendu individuálně. Doporučujeme však rezervovat si termíny v předstihu. Prohlídky vil jsou komentované, k dispozici je taky on-line průvodce v aplikaci LOXPER a kromě tematického dárku od TIC BRNO nabízíme také možnost 10% slevy na ubytování a prohlídkový okruh v nově otevřeném funkcionalistickém hotelu Avion. Užijte si v Brně víkend ve vilách architektů Ludwiga Miese van der Rohe, Ernsta Wiesnera, Dušana Jurkoviče a Alexandra Neumanna, jejichž leitmotivem je rozmanitost představ o moderním rodinném bydlení, a přespěte v zrekonstruovaném funkcionalistickém hotelu od architekta Bohuslava Fuchse.

www.GOtoBRNO.cz

TIC BRNO dubnová TOP 11

4/4 Vychází průvodce TO JE BRNO IV.

5/4 Otevření Sklepa pod Novou radnicí

8/4 AutenTICké prohlídky: Brněnské pověsti pro děti

8 a 22/4 Komentované prohlídky Káznice

13/4 Kino Art: Suzume / premiéra s Animefestem

14/4 Káznice žije: Točkolotoč (CZ) a Manuša (SK) – koncert

17–23/4 Brno Art Week

19/4 Brno INdustrial: Fenomén art protis – přednáška

22/4 AutenTICké prohlídky: Murály v brněnském Bronxu

26/4 Brno INdustrial: Textilní podniky na ulici Přízova – přednáška

Út, ne Kryt Denis – prohlídky

Změna vyhrazena. Kompletní aktuální nabídka na GOtoBRNO.cz/akcetic.

75 KAM ←
1 víkend, 4 vily hlásí vyprodáno, ale nabídne nové
Vila Stiassni. Foto: Statutární město Brno Přípravné oddělení Kantilény s Magdalénou Koženou. Foto: C.E.M.A. / Jiří Sláma, 2013 Foto: xxx

Jaro! Hrách! Včely!

Přivítejte jaro s kolekcí Mendel, která nabízí i hrách a je plná ilustrací hrachových ratolestí a včel Kamily Rokytové.

Půvabné ilustrované motivy najdete na kolekci porcelánového nádobí od Rokyta porcelán, ve které nechybí miska a hrnek, ale ani speciální espresso, latte či cappuccino hrnky, dále na zápisnících od Peas in my heart a voskovaných ubrouscích Božan holič. Kolekci doplňují pěstební sady

Na Mendláku vyrostla Hrachovina

Cesta ke slavnostnímu odhalení sochy věnované Gregoru Johannu Mendelovi započala již v roce 2019, kdy obecně prospěšná společnost Společně deklarovala svůj záměr vzdát poctu otci genetiky i prostřednictvím uměleckého díla. Následně byla vyhlášena mezinárodní veřejná soutěž, na jejímž základě odborná porota vybrala po anonymním vícekolovém hodnocení jako vítězný návrh Hrachovinu známého sochaře, umělce a slévače Jaromíra Garguláka.

Socha byla po ukončení rekonstrukce umístěna na Mendlově náměstí a slavnostně odhalena 21. února. „Jak tomu v takových případech bývá, hodně se o plastice mluví. Ale to je podle

od firmy Tvoje farma pro váš zdravý životní styl a dobrou imunitu. Potěšte se svěží zelení hrášku a bzučením včel na e-shopu TIC BRNO a v infocentrech IC Radnická a IC Panenská.

O brněnských sochách

www.darkyzbrna.cz

Vydejte se za poznáním některých soch a instalací v brněnském veřejném prostoru s portálem GOtoBRNO a jeho okruhem Sochy v Brně.

V ulicích Brna narazíte na objekty, o kterých občas nebudete vědět, co si myslet. Některé vyvolávají vášně, kolem jiných se často chodí bez povšimnutí. Poznávací okruh najdete na www.GOtoBRNO.cz v záložce Poznejte Brno a zjistíte v něm například,

která socha je v Brně nejmenší, kde můžete prohlédnout skrz tvář Jana Skácela nebo kde najít Spravedlnost a Odvahu. Některé sochy můžete poznávat taky díky první brněnské turistické aplikaci s rozšířenou realitou Play Brno.

www.GOtoBRNO.cz

mne vždycky lepší, než když věci bez zájmu zapadnou… Na pohled se už teď cihlově červené dláždění i barva přístřešků propojuje se zdmi kláštera a opatství a já jsem přesvědčená, že záměr architektů i podobu plastiky naplno oceníme, až se zazelenají nově vysazené stromy i střechy zastávek. V každém případě je z frekventovaného přestupního uzlu, kde neměl nikdo důvod se zdržovat, příjemné a komfortní místo,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková. Umělecké dílo bylo financováno prostřednictvím příspěvku statutárního města Brna, ze zdrojů veřejné sbírky a individuálních dárců. Tyto zdroje zajistilo právě sdružení Společně.

KAM ← 76
www.sochapromendela.cz
Hrachovina / Jaromír Gargulák. Foto: Marie Schmerková Adam Čekač / Václav Sigurson Kostohryz. Foto: Kamil Till

A co probudí Brno v tobě?

Přátelství – živé centrum, které tě zahřeje.

„Brno je pro rok 2022 druhým nejlepším evropským městem na výlet,“ napsal magazín Time Out.

Jak to žije v Brně? Zažijte brněnskou pohodu. #přátelství

77 KAM ← www.GOtoBRNO.cz

TIPY redakce KAM na každý den

JARNÍ FLER JARMARK nakupování SC Sýpka 9.00

VIDA! OBJEVY pro rodiny s dětmi Zábavný vědecký park VIDA! 10.00

NATURAL WINE FEST 2023 festival naturálních vín Tržnice Brno 12.00

VAŘÍM PRO DOBROU VĚC food festival na podporu lidí s autismem Piknik box 11.00

AGÁTIN HRAVÝ FESTIVAL 2023 pro děti Tržnice Brno 11.00

BRNĚNSKÉ POVĚSTI pro rodiče s dětmi Reduta 14.00

THE RING: 30 LET MUAY THAI BRNO sport SONO MUSIC CLUB 17.00

HVĚZDA V PASTI premiéra, činohra MdB 19.00

TIMOTHY worshipová kapela SONO MUSIC CLUB 15.00

PROUTKOBRANÍ III. pletení pomlázek a ukázka tradic Holzova 7, Líšeň 15.00

SWINGOVÝ PLES ples SVČ Lužánky 19.30

A NA NOZE PEVNINA hostující divadlo, pro děti 4+ Divadlo Polárka 15.30

JEZEREL + LIDOPOP křest alba, grunge METRO MUSIC BAR 20.00

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO klavírní soubor KD Rubín 17.00

HELLO MARCEL + MUTANTI HLEDAJ VÝCHODISKO + DON JUAN DISCO elektro Kabinet MÚZ 20.00

YZOMANDIAS & NIK TENDO + NOBODYLISTEN rap FLÉDA 21.00

PSH rap ENTER Club 21.00

Michal Doležel politik, archeolog a etnolog

Hrozně doporučuju výstavu Tmání v Uměleckoprůmyslovém muzeu využívající virtuální realitu.

AŤ MÉ SRDCE HOŘÍ zahájení Velikonočního festivalu duchovní hudby Katedrála sv. Petra a Pavla 19.00

EMMA SMETANA & JORDAN HAJ pop Kabinet MÚZ 20.00

BEHIND THE DOOR smooth jazz, funk, fusion ALTERNA MUSIC BAR 20.00

Karolina Jarošová My fitness life / Studio life

V dubnu startujeme první relaxační workshopy jin jógy propojené s obličejovou gau sha masáží a také vyrážíme na jarní víkendové pobyty.

04 23
1 2 SOBOTA SATURDAY NEDĚLE SUNDAY
DUBEN APRIL
BRNO GASTRO DIVADLO BRNO GASTRO DIVADLO HUDBA HUDBA HUDBA HUDBA BRNO BRNO BRNO DIVADLO LIFESTYLE HUDBA HUDBA HUDBA HUDBA HUDBA KAM ← BRNO DNES 78

SOUČASNÉ UKRAJINSKÉ DIVADLO přednáška Maxe Nowotarského a Břetislava Rychlíka HaDivadlo 17.00

TOMÁŠ CHADIMFOTOGRAFIE vernisáž Café Práh 18.00

PATRÍCIA CHAMRAZOVÁTHE BODY A POEM vernisáž Postpost

KOSMONAUTICKÉ AKTUALITY ohlédnutí s Dušanem Majerem Hvězdárna a planetárium 18.00

PŘÍSTAVVLNA KUMST: MARTIN MAREK, POLINA KHATSENKA, JIŘÍ SUCHÁNEK vernisáž výstavy

JOLANTA TROJAK uvedení nové knihy Svatava Café Kaprál 19.00

MATTIAS BRUNN: PO FREDRIKOVI drama Klub Leitnerova 19.00

JEDU DO MAGADANU hostující divadlo sklepní scéna CED 19.30

5 6 STŘEDA WEDNESDAY ČTVRTEK THURSDAY

EASTER EGG HUNT pro děti Park Lužánky 10.00

VELIKONOCE V LUŽÁNKÁCH rodiče s dětmi Lužánky 10.00

PRO MĚ V DOMĚ workshop DUMB 16.30

LENKA PILAŘOVÁ vernisáž PONAVA 18.00

EXPEDIČNÍ KAMERA filmový festival Klub cestovatelů Brno 18.00

KULHAVÝ ŠERMÍŘ derniéra, pro děti 11+ Divadlo Polárka 19.00

OTEVŘENÁ VRATA PIVOVARU MORAVIA Společenské centrum Sýpka 14.00

MARY PAGE MARLOWOVÁ činohra, derniéra MdB 19.00

CHIEF BROMDEN + THE TRUTH IS OUT THERE + SMALL TOWN LIFE noise Kabinet MÚZ 20.00

WOODSTOCK BARBIE + BAND OF HEYSEK bluesrock METRO MUSIC BAR 20.30

19.00

ZE VŠECH SIL Velikonoční festival duchovní hudby - světová premiéra kostel sv. Augustina 19.30

HLÁSÁM MILOST Velikonoční festival duchovní hudby kostel sv. Janů 20.00

ECKO BAZZ FEAT. STILL + LLOYDFEARS + LAOKOON rap Kabinet MÚZ 20.00

VERONIKA VÍTOVÁ A MIKULÁŠ POKORNÝ jazz Ponava 20.00

ZTRACENÝ RÁJ STARÝCH MÁJŮ V BRNĚ přednáška Café Práh 20.00

AMFITRYON činohra Divadlo Reduta 19.00

SILNÉ REČI stand-up Dělnický Dům Židenice 19.00

HELLSHOCK + DEATH CULTURE DEPRIVATION + G.U.T.S. + LIFE DISAPPOINTMENT punk Kabinet MÚZ 20.00

TEMNÉ HODINKY: NA HOŘE OLIVETSKÉ Velikonoční festival duchovní hudby Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie 21.00

TEMNÉ HODINKY: NASTALA TMA Velikonoční festival duchovní hudby Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie 21.00

80‘S & 90‘S PARTY taneční party FLÉDA 21.00

VELIKONOČNÍ PÁRTY SONO MUSIC CLUB 22.00

ŠPILBERK ŽIJE! VELIKONOCEMI festival Špilberk do 10/4

PUNK AGAINST LUKASHENKO benefiční koncert Studio CED 21.00

Filip Živný KAM v Brně

Zběsilý očistný rituál? Vykouření v Divadle Husa na provázku Pro mě zatím nejlepší hra letošního roku. V dubnu dvakrát – 4. a 5. 4.

LIDÉ ODVEDLE – NEOBVYKLÝ VÝLET DO SVĚTA LIDÍ S HENDIKEPEM začátek výstavy Technické muzeum v Brně do 12/11

Kateřina Vižďová Městské divadlo Brno

Využijte jedinečné poslední příležitosti a nahlédněte do neobyčejného života účetní Mary Page Marlowové, jež se s vámi 6. 4. v MdB rozloučí derniérou.

DEKÁDA METROPOLITNÍ SPOLUPRÁCE nová výstava URBAN CENTRUM do 12/5

TŘI MUŠKETÝŘI: D‘ARTAGNAN premiéra v kinech

Pavel Novák CinemArt Saša Bolfová CO.LABS

Super Mario Bros. ve filmu Od 6. 4. se v kině přesvědčíte, že s kníratými instalatéry může být ukrutná zábava, nejen pro malé, ale i pro velké.

6. 4. se v CO.LABS uskuteční premiéra PEOPLE AND MACHINES_from the cycle WOODS WON’T VAPORIZE –jde o koprodukční projekt Alice Minar & col. a CO.LABS.

79 KAM ← BRNO DNES 3
4 PONDĚLÍ MONDAY ÚTERÝ TUESDAY
Husa
CHAZARSKÝ SLOVNÍK činohra Divadlo
na provázku 19.00
gallery 18.00
BUTY pop,
divadlo
rock Mahenovo
ZRNÍ pop Kabinet MÚZ 20.00
Studio Marta
KUMST 18.00 LOUPEŽNÍCI činohra
19.00
MEDICUS muzikál Městské divadlo Brno 19.00
BRNO BRNO DIVADLO DIVADLO VÝSTAVA BRNO HUDBA HUDBA HUDBA BRNO VÝSTAVA VÝSTAVA DIVADLO HUDBA DIVADLO DIVADLO HUDBA HUDBA HUDBA VÝSTAVA
BRNO BRNO DIVADLO HUDBA VÝSTAVA DIVADLO BRNO HUDBA HUDBA BRNO BRNO GASTRO DIVADLO HUDBA FILM HUDBA HUDBA HUDBA VÝSTAVA FILM

7 PÁTEK FRIDAY

VÝTVARNÁ DÍLNA Výtvarné aktivity pro rodiče s dětmi na téma jara (vhodné pro děti 2-10 let). Podhorácké muzeum 10.00, 13.00

+ MR. PINK AND THE BAD THOUGHTS + JACK THE

VELIKONOČNÍ

ADAM A EVA / REM / PAMPÚŠIK

BILL BARRETT & BRAD LEWIS

VELIKONOČNÍ MIKULOV slavnost

Jan Škrlant Melvil Publishing

Knihou roku 2023 jsou pro mě zatím Geniální potraviny, které mi jasně ukázaly důležité spojení mezi jídlem, psychickou pohodou a tím, jak mi to myslí.

BRNO BRNO

TUNING SHOW BRNO 2023 moto sraz Masarykův okruh 7.00-18.00

TRADIČNÍ VÝSTAVA PÁLAVSKÝCH VÍN výstava Kulturní dům Pavlov 10.00

BRNO

PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ – TRASA III. prohlídka Vila Stiassni 10.30

JARNÍ KILIANGANG 2023 hudba Zimní stadion Boskovice 12.00

PROHLÍDKY BÝVALÉ KÁZNICE NA CEJLU prohlídka Káznice na Cejlu 14.00, 15.00

HUDBA

NAZARETH rock Zoner Bobyhall 20.00

HUDBA

DAREWIN + FAKIN BŮH hip-hop Kabinet MÚZ 20.00

BUBR OPEN STAGE Burleska Brno Jazz bar U Kouřícího králíka 20.00

XIII.STOLETÍ gothic rock METRO MUSIC BAR 20.30

BRNĚNSKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ II. ŠPILBERKA výstava Výstaviště Brno do 9/4

Hana Pokorná Mlsná holka

Na Velikonoce budeme dělat makronky ve tvaru zajíčků a malovaných kraslic – nedávnou jsem pořídila vysněnou jedlou tiskárnu na makronky, takže si vyhraju s motivy i zde.

VELIKONOČNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY ČEJKOVICE otevřené sklepy Čejkovice 10.00

SNĚHURKA A SEDM TRPAJZLÍKŮ pro děti Divadlo Koráb 11.00

AUTENTICKÉ PROHLÍDKY

2023: KURIOZITY A VNADY

MĚSTA BRNĚNSKÉHO sraz: Denisovy sady u obelisku www.gotobrno.cz 14.00

BENEFIČNÍ OPEN MIC & JAM poezie, slamové texty, písně, hudba Bývalá Káznice 16.20

NEKRODEUS + AUSZAAT punk Sibiř 18.00

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ POTTER výstava Letohrádek Mitrovských 10.00-16.00

VELIKONOCE U PANÍ HERMÍNY hledání vajíček Vila Stiassni 10.00-18.00

UTRŽENÉ SLUCHÁTKO dobrodružná pohádka Hvězdárna a planetárium Brno 14.00, 16.00

ŽIVÝ VESMÍR 2D promítání Hvězdárna a planetárium Brno 18.00

HOUSLE komedie Divadlo Bolka Polívky 19.00

LORETTA + VOLUME rock Melodka 19.00

FALSTAFF opera Janáčkovo divadlo 19.00

HENGE + JAK SEN progrock Kabinet MÚZ 20.00

ČESKO-NĚMECKÉ VZTAHY PO ROCE 1989

konec výstavy Biskupský dvůr

KRAJINÁŘSKOARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA PŘEDPROSTOR DOMU UMĚNÍ A PARK KOLIŠTĚ I konec výstavy Dům Pánů z Kunštátu

PRŮZKUM ŽIVOTA POLITICKÝM BOJEMJAROSLAV ŠABATA/ CHARTA 77 konec výstavy Dietrichsteinský palác

TOYOTA VANGELIS + TOKYO DRIFT + KRABS elektro Kabinet MÚZ 20.00

VELIKONOCE V ZOO BRNO pro rodiče s dětmi Zoo Brno 7/4–10/4

LANOVÉ CENTRUM lezení Lanové centrum PROUD Brno od 1/4

MINIGOLF LIŠKA mingolf, lukostřelba Bílovice nad Svitavou od 1/4

Kateřina Malec Houfková Centre for foreigners JMK Jiří Hajdyla Divadlo Polárka

Do you want to improve your Czech? Come to our open course. We meet every Tuesday at 1 p.m., practice vocabulary and discuss various topics.

V dubnu Divadlo Polárka opět uvede výjimečnou inscenaci režiséra B. Rychlíka podle románu Tadeusze Slobodzianka Naše třída mapující dějiny 20. století!

KAM ← BRNO DNES 80 8 SOBOTA SATURDAY
HUDBA ODJINUD
ODJINUD HUDBA BRNO
9 10 NEDĚLE SUNDAY PONDĚLÍ MONDAY
ODJINUD VÝSTAVA HUDBA DIVADLO BRNO BRNO HUDBA HUDBA VÝSTAVA BRNO DIVADLO BRNO HUDBA DIVADLO HUDBA BRNO VÝSTAVA BRNO VÝSTAVA ODJINUD
balet Divadlo Reduta
19.00
MdB 19.00
Jazz bar U Kouřícího králíka 20.00
ARCHEOPARKU Archeopark Pavlov do 10/4
noise Sibiř 18.00
punk Melodka 19.30
KONCERT
harmonikář
VELIKONOCE V
ELEKTROKOHLE
HIPPER
ZNOUZECTNOST + N.V.Ú.
činohra MdB 19.00
POHLED Z MOSTU
Mikulov do 10/4
10/4
DIVADLO HUDBA HUDBA ODJINUD HUDBA HUDBA DIVADLO ODJINUD ODJINUD
VELIKONOCE NA ZÁMKU VALTICE slavnost zámek Valtice do
BRNO

11 ÚTERÝ

AUTENTICKÉ PROHLÍDKY 2023. RUNNING TOUR – BVV sraz: před BVV, u sousoší Nový věk www.gotobrno.cz 17.00

ZAJÁSEJTE JIŽ, ZÁSTUPY Velikonoční festival duchovní hudby

12

STŘEDA

WEDNESDAY

INTO THE WILD WITH ENGLISH GUIDE soutěž Zoo Brno 9.00

NOC VZDĚLÁVÁNÍ 2023 téma: učím v bezpečí! Pedagogická fakulta MU 17.00

BAT CAVE CINEMA #9 projekce FAVU Kino CIT 17.00

DIVADLO

VEČER LITERÁRNÍCH REZIDENCÍ

EXPEDIČNÍ KAMERA BRNO filmový festival Univerzitní kino Scala 18.00

PUTIN LYŽUJE hra o zrození vraha a beseda o válce Moravské náměstí, u Jošta 19.00

MEZINÁRODNÍ DEN KVANTOVÉ FYZIKY přednášky Hvězdárna a planetárium Brno 16.00-20.00

DNY ROMSKÉ KULTURY zdarma komentovaná prohlídka expozice a výstavy Muzeum romské kultury 16.00

VRTIŠKA & ŽÁK: ZA DOBRÝ DESIGN komentovaná prohlídka UMPRUM 17.00

AUTORSKÉ PRÁVO A LICENČNÍ PRAXE V HUDEBNÍM PRŮMYSLU: RUDOLF LEŠKA, JELENÍ LAWYERS seminář KUMST 17.00

MICLDELIKA vernisáž Michal Novotný Kočkafé Schrödinger 18.00

IVA BITTOVÁ, KONCERT V KNIHOVNĚ koncert Moravská zemská knihovna 18.00

MONOPÓL křest CD LumosArt 18.00

MR. SWING swingový orchestr SC Bystrc 18.00

ČEKÁNÍ NA GODOTA činohra Mahenovo divadlo 19.00

DO SANTIAGA JEDINĚ PĚŠKY ANEB 900 KM SAMA NAPŘÍČ ŠPANĚLSKEM přednáška Expediční klubovna Brno 19.00

BRNO

EIN STRUDEL UND NEKONEČNO o životě a myšlenkách

EVA BUREŠOVÁ pop SONO MUSIC CLUB 19.00

ROZJÍMÁNÍ O TAJEMSTVÍCH Velikonoční festival duchovní hudby bazilika Nanebevzetí Panny Marie 19.30

ČESKO X ŠVÝCARSKO / KVALIFIKACE MS 2023

POST-HUDBA + MAT 213 alternativní Kabinet MÚZ 20.00

ŠKAREDÁ HOLKA rock METRO MUSIC BAR 20.30

HUDBA

JAM S SHANNYM funky Jazz bar U Kouřícího králíka 20.30

Ivo Marušák Knihovna Jiřího Mahena

TUESDAY 11. 4. v 17 h se mohou návštěvníci KJM na Kobližné setkat s ruským opozičním historikem prof. Andrejem Zubovem a debatovat o tom, v čem se liší ruské vidění světa.

DIRTY ELECTRONICS + TIM SHAW, AGF A MARY C elektro Centrum umění nových médií Vašulka Kitchen Brno

Eva Lietavová bazmek entertainment

Moc zvu na Ein Strudel und Nekonečno, je to oblíbená pomalá komedie o životě brněnského rodáka, slavného logika Kurta Gödela. Hrajeme 11. a 12. 4. v Co.Labs

SLAVNOSTNÍ KONCERT K MEZINÁRODNÍMU DNI ROMŮ Káznice 19.00

TOMÁŠ VANĚK A ROMAN TOMEŠ koncertní show SC Bystrc 19.00

NEŘEŽ folkové trio Klub Leitnerova 19.30

DARK CABARET show Kabaret Špaček 19.30

DNY ROMSKÉ KULTURY 2023 festival různá místa do 15/4

LIPO: PŘÍBĚHY TOUR 2023 rap Metro Music Bar 20.00

7KRÁT3 + DJ + IGOR OCHEPOVSKY fusion Kabinet MÚZ 20.00

LEGOWELT LIVE elektro FLÉDA 21.00

GAME JAM 2023 hackathon v tvorbě her KUMST do 16/4

COMIC-CON PRAGUE 2023 festival O2 Universum, Praha do 16/4

Miloš Henkrich KAM v Brně Jan Škubal Studio Marta

Třetí současný klasik anime Makoto Šinkai přichází 13. 4. se Suzume, potenciální artovou trvalkou. Duben uzavírá finská akční vyvražďovačka Sisu.

Ve Studiu Marta uvádíme 14. 4. v 19 h představení s názvem Rozpadání. Dva původní texty. Dva režijní styly. Jeden večer.

81 KAM ← BRNO DNES
Café Kaprál 19.00
folk Café Práh 19.00 WHY
an English Stand Up Comedy Show Music Lab 19.30
Z alternativní Kabinet MÚZ 20.00
VÍŤA TRONÍČEK TRIO
BRNO?!
POST-HUDBA + IVY
Červený kostel 19.00
Gödela Co.Labs 19.30 DENÍK DÍVKY činohra Studio Marta 19.00
Kurta
házená Starez aréna Vodova 19.30
BRNO BRNO HUDBA BRNO HUDBA HUDBA DIVADLO
BRNO DIVADLO FILM HUDBA HUDBA BRNO HUDBA FILM HUDBA HUDBA 13
ČTVRTEK
PÁTEK FRIDAY
14
THURSDAY
BRNO HUDBA VÝSTAVA BRNO VÝSTAVA HUDBA HUDBA HUDBA BRNO BRNO VÝSTAVA HUDBA HUDBA HUDBA BRNO DIVADLO HUDBA HUDBA BRNO ODJINUD

15 SOBOTA SATURDAY

JARNÍ VETERÁNTECHNA BRNO burza a výstava historických vozidel Výstaviště Brno 9.00

NEDĚLE SUNDAY

NEBUĎ DŘEVO! loutkový workshop pro děti 7+ Divadlo Polárka 9.00

PROHLÍDKA KRYTU DENIS prohlídka Kryt Denis 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

MONDAY ÚTERÝ TUESDAY

MANGA A ANIME japonská animovaná tvorba a kultura Knihovna Jiřího Mahena 16.00

DĚJINY ODÍVÁNÍ: REVOLUČNÍ 70. LÉTA přednáška UMPRUM 18.00

BRNO INDUSTRIAL: Z PEKAŘSKÉ NA HLINKY sraz: Pekařská 76 www.brnoindustrial.cz 16.30

BÍLÝ DŮM komentovaná prohlídka Žerotínovo náměstí 6, Brno 17.00

SATURNIN činohra Mahenovo divadlo 19.00

2851 JAK JSEM TO PŘEŽILA host, inscenace

MÝDLOVÝ PRINC muzikál Zoner BOBBYHALL 14.00

AUTENTICKÉ PROHLÍDKY 2023: ROMSKÉ BRNO ANEB ŽIDOVSKÝ, NĚMECKÝ A ROMSKÝ CEJL sraz: Bratislavská 67 www.gotobrno.cz 14.00

HODINY TANCE A IMPROVIZACE kurz Co.labs 18.00

PŘED OPONOU – TALKSHOW ROMANA BLUMAIERA Divadlo Reduta 19.00

HOUBY CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY mykologická přednáška Dietrichsteinský palác 17.00

TUBABU západoafrická hudba Stará Pekárna 20.00

„DJ STONED KID + DISCMAN DJ SHOW“ vernisáž výstavy obrazů, posterů a zinu SPOT 19.00

BRNO INDUSTRIAL: ŠALINOU MORAVSKÝM MANCHESTEREM sraz: konečná tramvaje č. 4 v Obřanech www.brnoindustrial.cz 14.00

PÁRTY PRO DĚTI: VE STYLU TLAPKOVÉ PATROLY pro děti Dělnický dům Židenice 15.00

NEZMAŘI folk Mahenovo divadlo 19.00

ZDRHNOUT Z INDIE Reverzní dveře z. s. LumosArt 19.00

ROZPADÁNÍ činohra Studio Marta 19.00

NAVZÁJEM + ČAS VENKU vernisáž DUMB 18.00

Viktor Tichák náměstek primátora Olomouce

Olomoucký tvarůžkový festival proběhne 15.–16. 4. a těšit se můžete na ochutnávku tvarůžkových specialit i regionálních produktů a bohatý kulturní program.

DARUJ NÁM POKOJ Velikonoční festival duchovní hudby kostel sv. Janů 20.00

NERO KANE + EPADUN darkfolk Kabinet MÚZ 20.00

Anna Bajerová Regionální muzeum v Mikulově

Začátkem dubna odstartoval svou třetí návštěvnickou sezonu Památník bratří Mrštíků v Divákách — místo jako stvořené pro výlet za prvními jarními paprsky.

UDÁLOST NA MYSLIVCI vesmírná komedie Café Práh 19.00

„LLOYD DUNN vernisáž Centrum umění nových médií Vašulka Kitchen Brno 18.00

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH komedie Divadlo Bolka Polívky 19.00

DIVADLO KJÓGEN: TŘI HRY PO JAPONSKU japonské divadlo Leitnerka 19.30

VĚRA BĚHALOVÁ 101 konec výstavy Vila Stiassni

BRNO ART WEEK 2023 festival různá místa do 23/4

Kateřina Kopuletá KAM v Brně

Zvu vás do Kočkafé Schrödinger na výstavu Micldelika malíře Michala Novotného alias Micla, brněnské legendy, na kterou se nezapomíná.

LÁSKA. KREV. EXCALIBUR!!! premiéra, muzikál Divadlo na Orlí 19.00

WAYFARER + HAVUKRUUNU metal Kabinet MÚZ 20.00

DARINA ALSTER + ADAM BORZIČ performance Café Kaprál 19.00

PIVNÍ FESTIVAL nám. Svobody do 22/4

Simona Osičková Odbor kultury MmB

Doporučuji zajít na Brno Art Week (17–24. 4.) a pak na autorská čtení v Rezidenci Café Kaprál, v bytu s neuvěřitelným geéniem loci, která startují od 4. 4.

KAM ← BRNO DNES 82 16
DIVADLO BRNO DIVADLO HUDBA HUDBA BRNO BRNO BRNO BRNO HUDBA
17 18 PONDĚLÍ
BRNO BRNO DIVADLO VÝSTAVA BRNO BRNO DIVADLO DIVADLO VÝSTAVA BRNO BRNO BRNO DIVADLO VÝSTAVA DIVADLO HUDBA DIVADLO HUDBA BRNO GASTRO
DIRTY LOOPS jazz Metro Music Bar 20.00 ASTROVÍKEND festival esoteriky SVČ Lužánky, Lidická do 16/4 EXKURZE STRÁNSKÁ SKÁLA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ exkurze Dietrichsteinský palác 10.00 SLOBODNÁ EURÓPA punk Melodka 19.30
Divadlo Husa na provázku 19.00 EKTOR rap FLÉDA 20.00
festival Horní
Dolní náměstí Olomouc do 16/4 BRNO VÝSTAVA DIVADLO HUDBA BRNO BRNO HUDBA DIVADLO HUDBA ODJINUD
TVARŮŽKOVÝ FESTIVAL OLOMOUC 2023
a

19

STŘEDA WEDNESDAY

POKLADY ŠPILBERSKÉ ZBROJNICE komentovaná prohlídka Hrad Špilberk 16.00

BAT CAVE CINEMA #9 projekce FAVU Kino CIT 17.00

20

ČTVRTEK THURSDAY

TRADICE JAKO DESIGNLAB? komentovaná prohlídka s kurátorkou stálé expozice PhDr. Hanou Dvořákovou Palác šlechtičen 17.00

FRANTIŠEK KOUKOLÍK: PSYCHOPATI MEZI NÁMI přednáška Univerzitní kino Scala 18.00

VEČER LEGEND 21 Hard and Heavy KC Semilasso 18.30

PŘEHLÍDKA AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY Depozitáře TMB – ul. Terezy Novákové 9.00–17.00 do 23/4

VLASTA REDL S KAPELOU multižánrový Mahenovo divadlo 19.00

LIVING IN BRNO 2023 veletrh Tržnice Brno 10.00

NA STOJÁKA stand-up METRO MUSIC BAR 17.30, 20.30

POČÁTEK UMĚNÍ I. komponovaný večer k výstavě Valoch & Valoch

CARLOS PIÑANA: BODY & SOUL flamenco Filharmonie Brno 19.00

DAVID KOLLER rock SONO MUSIC CLUB 20.00

MAJÁLES

BSP rock KC Semilasso 19.00

ANATOL premiéra, činohra Divadlo Reduta 19.00

ANNA BEATA HÁBLOVÁ dramatizované čtení z románu Směna Café Kaprál 19.00

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA –FRANTIŠEK SKÁLA, PETR NIKL, VÁCLAV CÍLEK přednáška Hvězdárna a planetárium Brno 19.30

CAROLINA ARANDIA: AURORA host, fyzické divadlo sklepní scéna CED 19.30

UDI SHLOMO QUINTET + POOGIE BELL – JURAJ GRIGLAK BAND JazzFestBrno2023 Cabaret des Péchés 19.30

THE BACKWARDS The Beatles revival METRO MUSIC BAR 20.30

PLUM DUMPLINGS + KONTROLLA alternative rock ALTERNA MUSIC BAR 20.00

VÝSTAVA

Jindřiška Mikešová grafická designéra

Duo umělců František Skála a Petr Nikl hodně cestuje a promítá vše do své tvorby. 20. 4. se s nimi a Václavem Cílkem můžeme potkat na brněnské hvězdárně

FESTIVAL PLÁCEK.23 festival Leitnerka do 22/4

Jana Glocarová Kino Art

Šestice snímků z šesti různých zemí se představí na Dnech evropského filmu v Kině Art od 20. 4. Můžete se těšit třeba na finský dokument Ráj karaoke.

LYRARKESTRA+ JAN STEKLÍK audiovizuální interpretace grafických partitur Dům pánů z Kunštátu 19.00

BRÜNNFIELD + PERMANENT RISK + SOUPERMAN rock METRO MUSIC BAR 19.30

FLÉDA & 1312 RECORDS PRESENTS rap FLÉDA 20.00

VELKÁ ŽRANICE talkshow 10 let Gastromapy Univerzitní kino Scala 20.00

G’OLDIES: 80’S & 90 HITS PARTY taneční párty SONO MUSIC CLUB 22.00

FAUN festival Divadlo Husa na provázku 21-22/4

GO KAMERA 2023 cestovatelský festival PAVILON ANTHROPOS 21-23/4

Marie Lungová Brno Expat Centre

Discover and enjoy what life in Brno has to offer – at the Brno Expat Fair, 22 April Tržnice will fill up with everything that makes Brno international.

TRADIČNÍ UMĚNÍ PÍSKEM VYSYPÁVANÝCH ORNAMENTŮ SPOJENÉ S DÍLNOU PRO RODINY S DĚTMI Palác šlechtičen 14.00

KAREL WOLF, JAN ŠIBÍK cestopisná přednáška Anthropos 16.45

VELKÁ RYBA premiéra, muzikál MdB 19.00

2X WOODY ALLEN hostující divadlo Mahenovo divadlo 19.00

TRAVESTIE CABARET BRNO: STARDANCE ANEB KDYŽ TRANSKY TANČÍ show První Patro 19.30

SAUL: CHAOS TOUR rap Kabinet MÚZ 20.00

AC/DC BON SCOTT MEMORIAL BAND 20. výročí kapely METRO MUSIC BAR 20.30

GALAXIE DEF festival Dny evropského filmu Hvězdárna a planetárium Brno 22/4–23/4

Kristýna Kolibová SVČ Lužánky

Den Země oslavte ekologicky laděnou hrou Bílovický Hovnivál! Od 22. 4. do 31. 5. bude trasa s úkoly ke stažení v mobilní aplikaci lapka.luzanky.cz.

83 KAM ← BRNO DNES
20.00
BAND CONTEST soutěž kapel FLÉDA 20.00 TERRIBLE 2S alternative PONAVA
Pražákův palác 18.00
ORFFOVÉ folk Kabinet MÚZ 20.00
+ ČAS VENKU začátek výstavy DUMB do 9/7
BRATŘI
NAVZÁJEM
VÝSTAVA HUDBA BRNO HUDBA
HUDBA FILM HUDBA VÝSTAVA HUDBA
BRNO HUDBA HUDBA HUDBA BRNO DIVADLO BRNO HUDBA BRNO 21 22 PÁTEK FRIDAY SOBOTA SATURDAY
VÝSTAVA
HUDBA BRNO HUDBA DIVADLO DIVADLO VÝSTAVA BRNO BRNO HUDBA HUDBA HUDBA BRNO HUDBA DIVADLO BRNO BRNO HUDBA HUDBA BRNO BRNO

DIVADLO

NEDĚLE SUNDAY

MISE POLARIS 5 pro děti 5+ Divadlo Polárka 10.30, 15.30

BRNO

AUTENTICKÉ PROHLÍDKY 2023: LEGENDÁRNÍ NAPOLEON V BRNĚ sraz: Moravské náměstí, u Jošta www.gotobrno.cz 14.00

BRNO

BRNO INDUSTRIAL: KAMENKA prohlídka www.brnoindustrial.cz 14.00

BRNO

OBJEVENÉ ŠLAPANICE komentovaná procházka pro rodiny s dětmi Muzeum ve Šlapanicích 14.30

DIVADLO

HOLAN, KÁŤA A BAJAJA pro děti Divadlo BARKA 16.00

DIVADLO

NABUCCO opera Janáčkovo divadlo 18.00

FILM

20 000 KM VRAKEM DO PÁKISTÁNU cestovatelská projekce Kino Art 19.00

HUDBA

IVAN HLAS TRIO + ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA folk KC Semilasso 19.30

BRNO

BAROKNÍ SÝPKA KLÁŠTERA PORTA COELI – OD PŮVODNÍHO VYUŽITÍ K PIVOVARSKÝM SKLEPŮM přednáška Podhorácké muzeum

VÝSTAVA

TMÁNÍ konec výstavy Uměleckoprůmyslové muzeum

Jiří Votava Alliance Française Brno

Přijďte 25. 4. do Alliance Française Brno (Muzejka) na výstavu dětských výtvarných prací na téma Osmá planeta malého prince (festival Bonjour Brno).

PAPAGENO HRAJE NA KOUZELNOU FLÉTNU opera pro děti Divadlo Reduta 10.00

DESKOHRANÍ deskové hry KVS Vojtova 16.00-18.00

OSMÁ PLANETA MALÉHO PRINCE vernisáž Alliance Française Brno 17.00

BONJOUR BRNO’23 degustace francouzských

BONJOUR BRNO’23 festival francouzské kultury Kabaret Špaček 17.30

DĚJINY ODÍVÁNÍ: DIVOKÁ 80. LÉTA přednáška UMPRUM 18.00

OPRAVDOVÉ ZLOČINY: NAŽIVU A NAŽIVO podcast SONO MUSIC CLUB 18.30

VRABČÁK A ANDĚL činohra Městské divadlo Brno 19.00

VIDA! AFTER DARK SOUND akce pro dospělé, hudba Zábavný vědecký park VIDA! 19.00

HUDBA

BÁRTEK A YOUNGPEKÁČ jazz Café Práh 19.00

LUBOŠ POSPÍŠIL TRIO folk Leitnerka 19.30

HUDBA

SAVAK + PROHRA PRAHA rock Kabinet MÚZ 20.00

Roman Válek Czech Ensemble Baroque

26. 4. zvu všechny milovníky baroka do Besedního domu na unikátní koncert z díla J. S. Bacha s tajuplným názvem Bach parodický.

STAČÍ VYKROČIT, IDEÁLNÍ ČAS NEEXISTUJE přednáška s cyklu Večery se sirem Paulem Dukesem Vila Löw-Beer 18.00

DEGUSTACE VÍNA V CAFÉ LÖW-BEER Vila Löw-Beer 18.00

BLUEGRASS - KOUSAVÁ DEKA blues Jazz bar U Kouřícího králíka 19.00

TOMÁŠ PŘIDAL: RŮZNÉ

POP V ČASE INTERNETU: PAVEL KLUSÁK A KAREL VESELÝ povídání s klipy KUMST 17.00

BRNO INDUSTRIAL: TEXTILNÍ PODNIKY NA ULICI PŘÍZOVA – BRATŘI STIASSNI A PAUL NEUMARK

ADAM MIŠÍK LIVE 2023 turné Metro Music Bar 19.00

BACH PARODICKÝ Czech Ensemble Baroque, J. S. Bach: Koncert BWV 1052 Besední dům 19.00

CAVEWOMAN komedie Divadlo Bolka Polívky 19.00

NOT A SWAN fyzické divadlo

KONTRAST DVOU ISLÁMSKÝCH ZEMÍ – KONZERVATIVNÍHO ÍRÁNU A LIBERÁRNÍHO AZERBÁJDŽÁNU přednáška Expediční klubovna Brno 20.00

THE LABYRINTH OF DR. PARADISE host, pohybové sólo Maura Bernardiho sklepní scéna CED 19.30

LITERÁRNÍ SALÓN NO. 8 autorské čtení Knihovna Jiřího Mahena

Aneta Vidurová Divadlo BARKA

Od 26. do 29. 4. bude Divadlem BARKA znít němčina, uskuteční se totiž 14. ročník mezinárodního studentského festivalu Drehbűhne Brno

DREHBŰHNE BRNO 2023 XIV. ročník Mezinárodního studentského festivalu v německém jazyce Divadlo Barka do 29/4

Kateřina Petrášová Jihomoravské dobrovolnické centrum

Dny dobrovolnictví (v termínu 26.–29. 4.) jsou jedinečná příležitost otestovat neziskové organizace a stát se na chvíli dobrovolníkem.

KAM ← BRNO DNES 84 24
PONDĚLÍ MONDAY
DIVADLO BRNO BRNO BRNO
BRNO DIVADLO BRNO
HUDBA
26 25 ÚTERÝ
STŘEDA WEDNESDAY
TUESDAY
Co.Labs 19.30
INTERPRETACE JazzFestBrno 2023 Divadlo na Orlí 19.30
KONCERT KATEDRY JAZZOVÉ
& KAPELA folk Kabinet MÚZ 20.00 LAB JAM SESSION JazzFestBrno 2023 Music Lab 22.00
MARIE KIESLOWSKI
Vinný
18.00
vín
bar Franck&Thierry
přednáška Bochnerův palác 17.00
TEXTY literární večer Café Kaprál 19.00 CESTA K VODOPÁDŮM komedie KC Semilasso 19.00
VÝSTAVA BRNO HUDBA DIVADLO BRNO HUDBA DIVADLO HUDBA HUDBA HUDBA BRNO BRNO BRNO DIVADLO GASTRO HUDBA BRNO DIVADLO BRNO DIVADLO 23

ZANIKLÝ ŽIVOT NA MORAVĚ + SVĚT NEROSTŮ komentovaná

PAROV STELAR elektroswing Zoner BOBBYHALL 19.00

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ V PAVLOVĚ otevřené sklepy Pavlov 10.00

ČARODKY NA BZZZUKOTU 2023 festival Rebelbean Bzzzukot 10.00

BEZ ROUCHA premiéra, činohra Mahenovo divadlo 19.00

BONJOUR BRNO’23 debata se spisovatelem Martinem Danešem

MORAVSKÝ KRAS premiéra, činohra HaDivadlo 19.30

SLON A MRAVENEC pro děti 3+ Divadlo Polárka 10.30, 15.30

ARCHEOLOGIE Z NEBE dětský program k výstavě, dílny Pavilon Anthropos 14.00

STEVE VAI rock KC Semilasso 20.00

JEŽIBABÍ SLET pro děti Björnsonův sad 15.00-18.00

PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ – TRASA I. prohlídka Vila Stiassni 10.30

PŘEDSTAVENÍ SE SAŠOU RAŠILOVEM: ROMÁN ZAJÍCŮV poetická performance Česko-francouzské kulturní centrum Petrkov 15.00

ŠPILBERK ŽIJE! ČARODĚJNICEMI festival Hrad Špilberk 17.00

FESTIVAL FOTOJATKA promítání dokumentárních fotografií kino Art 20.15

DARKROOM techno FLÉDA 22.00

ONDŘEJ KYAS uvedení básnické sbírky

ČARODKY 2023 party SONO MUSIC CLUB 22.00

SAUNOVÁ NOC / ZPĚT NA SAUNAFEST festival Infinit Maximus 22.30

NENÍ TESLA JAKO TESLA začátek výstavy Technické muzeum v Brně od 28/4

BALET GALA Mezinárodního dne tance, balet Janáčkovo divadlo 15.00, 19.00

ABRAXAS + U2 STAY TRIBUTE BAND revival METRO MUSIC BAR 19.30

MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE bigbít SONO MUSIC CLUB 20.00

PORTRAYAL OF GUILT + MÜSCLE WÖRSHIP + PROTIJED punk Kabinet MÚZ 20.00

MIDI LIDI & VENTOLIN hudba Prostor, Boskovice 20.00

MAŁGORZATA LEBDA poezie - autorské čtení zahrada

Tereza Teerink Turzíková HaDivadlo

V pátek 28. 4. uvede HaDivadlo premiéru scénického experimentu Moravský kras. Jak se dá zachytit krajina na divadelní scéně?

LIFESTYLE

MISTROVSTVÍ ČR MIXŮ curling hala Nová Zbrojovka 28/4 - 30/4

Radek Štěpánek Technické muzeum v Brně

Výstava Není TESLA jako Tesla (od 28. 4.) odkryje a propojí osobnost N. Tesly, čs. národní podnik Tesla a další zahraniční podniky téhož názvu.

HISTORICKÝMI VLAKY DO LEDNICE začátek sezóny Břeclav

Ondřej Pojzl Live Nation

Doporučuji navštívit koncert excelentního kytaristy Steva Vaie, který 28. 4. vystoupí v brněnském Semilassu.

RADIO AND JULIET balet Janáčkovo divadlo 18.00

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? činohra Mahenovo divadlo 19.00

HARRY POTTER ORCHESTRA LIVE TRIBUTE filmová hudba SONO Music Club 20.00

PAVEL ZLÁMAL & PQ jazz PONAVA 20.00

WHYOHWHY live koncert SPOT 20.00

JOSEF BOLF V JURKOVIČOVÉ VILE / MINORITNÍ ZPRÁVA konec výstavy Jurkovičova vila

Tereza Uřičářová TIC BRNO

Když jsem četla o Viktoru Bauerovi, žasla jsem nad tím, co tento rytíř, pilot a podnikatel zažil. Přijďte na prohlídku Příběh cukrovarníka 29. 4. a uvidíte sami!

27
ČTVRTEK THURSDAY
palác 16.00
LOUNOVÁ
MORI turné KC Semilasso 18.30
prohlídka Dietrichsteinský
OLGA
– MEMENTO
Academia 17.30
Knihkupectví
Démonoskopie Café Kaprál 19.00
JAM TRIBUTE revival METRO MUSIC BAR 20.30 TEDXMASARYKUNIVERSITY 2023 konference Univerzitní kino Scala 17.00 SŇATKY
ŽELEZNICI činohra Divadlo Reduta 19.00
komentovaná prohlídka DUMB 18.00
MESIAH rock FLÉDA 20.30
THE FAKERS – PEARL
NA
NAVZÁJEM
GAIA
VÝSTAVA HUDBA BRNO BRNO
BRNO DIVADLO VÝSTAVA
28
Mahenova památníku
HUDBA
HUDBA BRNO
PÁTEK FRIDAY
HUDBA FILM DIVADLO HUDBA VÝSTAVA DIVADLO HUDBA HUDBA BRNO
30 29 SOBOTA SATURDAY NEDĚLE SUNDAY
ODJINUD BRNO DIVADLO DIVADLO VÝSTAVA ODJINUD HUDBA HUDBA ODJINUD HUDBA DIVADLO BRNO HUDBA DIVADLO BRNO BRNO HUDBA HUDBA ODJINUD VÝSTAVA
KAM ← BRNO DNES 86
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.