Page 1

Kam za dobrým jídlem a pitím | Where to go for good food and drinks

jídlo/food pivo/beer víno/wine koktejly/cocktails adresy/directory mapa/map — zima/winter 2018

55 Kč / 2 €


E D I T O R I A L # EDITORIAL

Foto: David Tieku

EDITORIAL Máte rádi zimu ve městě? My ano! Zimní nečas je vždy dobrou záminkou k tomu vstoupit do některého ze svých oblíbených podniků. Díky nim nemusí být toto období tak nepříjemné. Další výhody? Pivo je vždy studené a brzký soumrak zažene pochybnosti o tom, zdali je správné již pozdě odpoledne sedět u svého oblíbeného nápoje…

Love winter in the city? We do! Winter weather is a great excuse to enter one of your favourite businesses. They help keep the winter from being too unpleasant. And other benefits? The beer is always cold and early nightfalls will quiet any doubts about whether it’s best to spend the late afternoon over your favourite drink.

Magazín FOOD DRINK BRNO už tradičně otevírá text o zimní nabídce vybraných brněnských podniků. Domácí uzení je fenomén, který nám přiblíží šéfkuchař Jiří Zajíček. Nutrie známe jako roztomilé zvířátko s hebkým kožíškem. Naši předci si na něm rádi pochutnali, a proto byly nutrie častou ozdobou sváteční tabule. Lukáš Nečas nám ve svém článku dokáže, že nutrie v gastronomii nejsou žádný anachronismus, a na závěr přidá originální recept. Co pít v baru, když uhodí mrazy? Vyzkoušejte teplé koktejly! Nemáme tím na mysli tradiční grog s rumem. Pojďte s námi objevit teplé koktejly, které si již tuto zimu můžete objednat v brněnských podnicích. Lukáš Provazník z Ochutnávkové pivnice nám v dalším dílu seriálu o pivních fenoménech poradí, jaká piva pít v zimě. A co VOC? Nevíte o co jde, ale zní vám to ušlechtile? Jste blízko. Sommelier František Macháček vám tuto zkratku rozšifruje. Po přečtení jeho textu budete moci ve společnosti milovníků vína zaperlit. Tradiční součástí průvodce FOOD DRINK BRNO je aktualizovaná mapa a katalog vybraných podniků. Usnadníme vám tak orientaci v neustále se rozrůstající nabídce lokální gastronomie. Nenašli jste svůj oblíbený podnik? Máte pro nás tip? Spojte se s námi přes facebook (www.fb.com/fooddrinkbrno) nebo přes naši webovou stránku www.pocketmedia.cz. Přeji vám zimu plnou zajímavých chutí.

As traditionally, FOOD DRINK BRNO starts with winter offers at selected Brno businesses. Chef Jiří Zajíček then describes the trend of smoking at home. Coypus are known as cute animals with soft fur. Our ancestors enjoying eating them, so they were often found on holiday tables. Lukáš Nečas shows us that eating coypu is by no means out of date and even shares an original recipe. And what should you drink when it starts getting frosty? Try a hot cocktail! Not just traditional grog with rum. Come with us to discover new hot cocktails you can try this winter in Brno. If you prefer beer, the next in the series on beer trends by Lukáš Provazník from Ochutnávková pivnice describes which beers to drink in winter. What about VOC? Don’t know what they are but think they sound fancy? You’re close. Sommelier František Macháček will decipher them for you. After reading his article, you’ll be able to make sparkling conversation with wine lovers. Another traditional part of FOOD DRINK BRNO is an updated map and catalogue of selected businesses. We’ll help you find your way in the constantly expanding options for local gastronomy. Can’t find your favourite? Got a  tip? Connect with us through Facebook (www.fb.com/fooddrinkbrno) or our website at www.pocketmedia.cz. Wishing you a winter full of interesting flavours.

David Tieku šéfredaktor/editor in chief

FOOD DRINK BRNO 2018


VYDAVATELSTVÍ PUBLISHING

Jakubské nám. 3, Brno-střed / www.pocketmedia.cz


OBSAH # CONTENTS

6 Zimní Brno na talíři Winter Brno on a Plate

13 Zauzování Stovetop Smoking

16 Anketa Interview

20 Lukáš Nečas versus nutrie Lukáš Nečas versus coypus

26 Nedat zimě šanci Don’t Give Winter a Chance

30 OFYR – otevřené ohniště

34 Pivo v chladných dnech Beer on Chilly Days

38 VOC: vína originální certifikace Wines of Original Certification

40 Adresář Directory

42 Mapa Map

44 Už jste navštívili? Have you been here yet?

47 Profily Profiles

Vychází: listopad 2017 | Číslo vydání: 3/2017, MK ČR E 22830, ISSN 2570-6837 | Šéfredaktor: David Tieku | Kreativní produkce: Petr Kabourek | Redakční okruh: Kristýna Hromádková, František Macháček, Lukáš Nečas, Lukáš Provazník, David Tieku, Jiří Zajíček | Obchod: Andrea Vojtěchovská, Petr Kabourek | Jazyková korektura: Lucie Pokorná | Překlad do angličtiny: Aaron Collier, Rita Deanová, Jazyková škola Pelican – Zuzana Nováková, Tomáš Hůsek, Vladimír Vaďura, Aleš Ráček | Korektura angličtiny: Anne Johnson, Aaron Collier, Bruno Zalubil | Grafická úprava: Jindřiška Mikešová | Fotografie: Roman Prachař | Obálka byla vytvořena ve spolupráci s Personaldinner a nafocena Romanem Prachařem | Produkce: Simona Osičková | Vydal: Pocket media, s. r. o., Jakubské nám. 644/3, Brno 602 00, info@pocketmedia.cz, www.pocketmedia.cz, tel. 773 287 307 | Redakce: redakce@pocketmedia.cz | Inzerce: obchod@pocketmedia.cz, petr.kabourek@pocketmedia.cz | Cena: 55 Kč / 2 € | Cena obsahuje DPH | Redakce nenese odpovědnost za obsahovou správnost publikovaných materiálů a informací.

FOOD DRINK BRNO 2018 5


Z IMNÍ MENU # WINTER MENU

ZIMNÍ BRNO N A TA LÍ Ř I Ne, ne – žádné ukládání k zimnímu spánku! Sezóna dobrého jídla a pití neskončila! Přichází čas, kdy nás naše tradice zasahují nejvíce z celého roku. Nebo ne? Pojďte se společně podívat, co nového se bude dít v brněnských restauracích během podzimu a zimy. Tým kuchařů restaurace Forhaus wine & restaurant vás v příštích měsících překvapí jak novinkami ve svém stálém jídelním lístku, tak i gastronomickými akcemi. V zimním období se můžete těšit na adventní menu. Od poloviny ledna ku příležitosti účasti na Grand Restaurant Festivalu bude nabízeno 2, 3 i 4chodové menu. Překvapení čekají i na zamilované během sv. Valentýna.

Foto: Atelier cocktail & bistro

V Soupárně se poctivě připravují na podzimní a zimní sezónu. Denně jsou vařeny tradiční české polévky obohacené variací chutí a netradičních přísad. Zkouší se ale i nové zahraniční receptury. Do streetfood jídelníčku se nově zařadí wrapy, vege burger, raw dezerty i bohaté saláty a smoothies plné vitamínů. Podzimní a zimní menu Soul Bistra je postaveno především na sezónních surovinách. Na talířích najdete luštěniny, červenou řepu, houby, brambory nebo dýni v nejrůznějších úpravách. Denní nabídku dvou jídel a polévky doplňuje hlavní menu, kde mezi stálice patří salát s pečenou dýní, baby špenátem, Red Chard, bílým jemným sýrem, vinaigrette a pekany. V průběhu následujícího období se u Kohouta NA VÍNĚ můžete těšit na několik degustačních večerů s vínem (například Christian Tschida). Dále na již tradiční silvestrovský oběd či „Chlív“ – poslední díl gastro trilogie. Nesmíme určitě zapomenout na nedělní oběd pro podporu dětské onkologie a mnoho dalšího. V Jídelně LUKE proběhla během října a listopadu celková rekonstrukce kuchyně. Je tak možné uspokojit vysoký zájem o cateringové služby 6

FOOD DRINK BRNO 2018

Foto: Kohout NA VÍNĚ


Z IMNÍ MENU # WINTER MENU

WINTER BRNO O N A PL AT E Don’t start thinking it’s time to get ready for a winter nap just yet! The season of good food and drink still has a long way to go! We are fast approaching the time of year when our traditions influence us the most. But is that truly still the case? Come and join us in exploring what will be happening in Brno restaurants this autumn and winter. In the upcoming months the team of chefs from the Forhaus Restaurant will pleasantly surprise you not only by adding new dishes to the regular menu but also by holding attractive gastronomic events. First there are Christmas related specialties and then from mid-January the restaurant will serve 2, 3 and 4-course meals on the occasion of  the Grand Restaurant Festival. Lovebirds can look forward to a nice surprise on St. Valentine‘s Day. Soupárna is meticulously preparing for the autumn and winter seasons. Traditional Czech soups with a wide variety of flavours and unusual ingredients are cooked daily and the new international recipes are certainly not left lagging behind. The street-food menu will be enlarged with wraps, veggie burgers, raw desserts and hearty salads as well as vitamin-packed smoothies.

Foto: The Yard Lounge & Dining

The autumn and winter menu in Soul Bistro is based mainly on seasonal ingredients. Dishes include pulses, beetroot, mushrooms, potatoes and pumpkin prepared in a variety of ways. The daily offer of two meals and soup complements the main menu with perennials such as salad with roast pumpkin, baby spinach, red chard, soft white cheese, vinaigrette and pecans. Over the upcoming weeks, you can look forward to several wine tasting evenings (such as Christian Tschida) held in Kohout NA VÍNĚ. In addition, there will be the traditional New Year‘s Eve lunch or “Chlív” – FOOD DRINK BRNO 20187


Z IMNÍ MENU # WINTER MENU

the concluding episode of the gastro trilogy. Finally, among the many events that are held we must mention the special Sunday lunch in support of children‘s oncology. The total renovation of the Jídelna LUKE kitchen took place in October and November. Now it is possible to meet the high demand for catering services such as Christmas parties, corporate events, weddings and family celebrations. Nonetheless, the original idea has remained – good-quality cuisine offered in the daily lunch menu and an openness to innovations as desired by customers.

Foto: Atelier cocktail & bistro

The Thai team of chefs from the Siam Thai restaurant have created an entirely new menu. Moreover, guests can also look forward to a wine list. Wines have been carefully selected to perfectly complement the wonderful tastes of Thailand. And that’s not all – there will also be a tea list.

Foto: The Erin’s Flag Irish Pub

jako například vánoční večírky, firemní akce, svatby a rodinné oslavy. Původní myšlenka ale zůstává – poctivá kuchyně v každodenním obědovém menu a inovace nabídky dle přání a zákazníků. Thajský kuchařský tým restaurace Siam Thai si pro vás připravil zcela nový jídelní lístek. Těšit se můžete i na vinnou kartu. Vína byla pečlivě vybrána tak, aby ladila k thajským chutím. Další novinkou bude čajová karta. Přijďte do restaurace The Yard ochutnat speciální měsíční menu, která se pravidelně obměňují podle sezónních surovin. Do konce roku se tak můžete těšit na speciality s čerstvými bílými a černými lanýži z Toskánska, nebude chybět ani svatomartinská husa a tradiční vánoční jídla. Příští rok se chystá nové à la carte menu.

Come to The Yard restaurant to try the special menu of the month, which is regularly exchanged depending on seasonal produce. Before the year comes to an end, you will be able to treat your palate to specialties with fresh white and black Tuscany truffles, Saint Martin’s goose and traditional Christmas dishes. Next year promises a new à la carte menu. Řeznické Bistro Mikrofarma will be on double duty in December. Their meals will be available not only in the actual shop but also in the heated tent at the Christmas Markets held in the middle of the park on Moravák. You can look forward to Christmas specials including aged beef burgers,

Řeznické Bistro Mikrofarma se v prosinci zdvojnásobí. Jejich jídlo totiž najdete kromě prodejny také ve vyhřívaném stanu na Adventních trzích uprostřed parku na Moraváku. Můžete se těšit na vánoční speciály burgerů z vyzrálého hovězího, na ručně vyrobenou grilovanou vinnou klobásu s porcí dobrého Chardonnay nebo na pečený zabijačkový prejt z farmářského vepříka. Nezapomeňte si také v Mikrofarmě včas objednat své štěpánské kachny či krůty, obložené mísy z dobrých uzenin a sýrů, dárkové balíčky a poukazy pro vaše blízké mlsouny. V listopadu odstartovalo také nové sezonní menu restaurace La Bouchée. Přijďte vyzkoušet třeba konfitovaná líčka divokého 8

Foto: U Starýho Billa

FOOD DRINK BRNO 2018


Z IMNÍ MENU # WINTER MENU

kance s topinambury a chilli čokoládou, kefírovou panna cottu s medem a skořicí v doprovodu hrušek, rakytníku a kardamomu nebo další jídla z podzimních surovin. V Atelier cocktail & bistro rovněž rádi využívají momentálně dostupné klasické sezónní suroviny, které jsou v receptech doplňovány o zajímavé ingredience. Zimní salát z brokolice, dýně, kapusty a křenu je toho typickým příkladem stejně jako český šoulet, sušená masa a zvěřina z českých lesů. A od českých lesů a hájů skokem až do dalekého Řecka. Cosmopolis Grill reflektuje zimu po svém – třeba svým předkrmem Feta meli sousami, které obsahuje sýr feta obalený v těstíčku se sezamem a medem. Zbrusu nové menu navíc obsahuje mořské plody. Foto: Café Pilát

V Café Pilát na Kapucínském náměstí vás čeká voňavá blízkovýchodní atmosféra. Kromě All you can eat poledního menu vhodného i pro vegetariány a vegany podáváme po celý týden širokou nabídku snídaní a o víkendu brunch s kofty či falafelem. V originálním interiéru můžete už od osmi posnídat třeba shakshuku, humus s praženou cizrnou nebo plněnou farinatu.

grilled hand-made Czech wine sausage with a good measure of quality chardonnay or baked pork black sausage mash. Don’t forget to make an early order with Mikrofarma for your Saint Stephen’s duck or turkey, salami and cheese platters or gift vouchers and packages for your nearest and dearest food connoisseurs. November also saw the premiere of the new seasonal menu of the La Bouchée restaurant. Come to try wild boar cheek confit with Jerusalem artichokes and chilli chocolate, kefir panna cotta with honey and cinnamon garnished with pears, buckthorn and cardamom or other meals with autumn produce. Following current trends, the Atelier cocktail & bistro is also keen on using available seasonal produce enhanced with interesting ingredients. Winter salad containing broccoli, pumpkin, cabbage and horseradish is a typical example, as well as Czech cholent, dried meat and venison from Czech forests. Leave Czech forests and groves behind and head for faraway Greece. Cosmopolis Grill deals with the winter in its own way – like with its starter Feta meli sousami, made of feta cheese in batter with sesame seeds and honey. In addition, the brand new menu offers seafood dishes. An exotic aroma and Middle Eastern atmosphere awaits you in Café Pilát on Kapucínské Square. In addition to the All You Can Eat lunch menu, suitable also for vegetarians and vegans, we offer a wide range of breakfast options throughout the week and brunch with koftas or falafel at weekends. Breakfast is served in this original interior from 8 a.m. and  you might want to try shakshuka, hummus with roasted chickpeas or stuffed farinata.

Foto: Butcher’s Grill & Pasta

Pivovarský restaurant Zelená Kočka na ulici Solniční připravil na konec roku párování tradičních pokrmů z české kuchyně s netradičními pivními speciály z pivovaru Lucky Bastard. Z řady svrchně kvašených piv “pussy” to bude hruškový Pearpussy, čtrnáctka ve stylu Sour Spiced Fruit Ale, který byl uvařen z hruškového moštu od Tří dubů ze Stošíkovic. Ze stejného druhu hrušek bude připraven i štrůdl s vlašskými ořechy, který je k tomuto speciálu doporučen. Dále to bude švestkový Ale Plumpussy, který bude čepován k vepřové panence plněné švestkami – ty jsou před finální úpravou macerovány ve slivovici a uzenému vepřovému masu se švestkovou omáčkou a krupicovými noky.

For the end of the year Pivovarský restaurant Zelená Kočka in Solniční Street has prepared an interesting combination of traditional Czech dishes with non-traditional special beers from the Lucky Bastard brewery. The top-fermented „pussy“ beers will be represented by Pearpussy, a Sour Spiced Fruit Ale with original wort extract at 14° brewed from pear cider produced by U Tří dubů in Stošíkovice. The same kind of pears will be used to make a strudel with walnuts, recommended with this special beer. Moreover, there will be draught Plumpussy Ale served with tenderloin of pork stuffed with plums macerated in Slivovice (plum brandy) or with smoked pork, plum sauce and semolina gnocchi.

FOOD DRINK BRNO 2018 9


Z IMNÍ MENU # WINTER MENU

Pop in to VERONIcaffé and treat your taste buds to hot chocolate and explore the magic of the drink of Aztec gods. On cold days you can top up your vitamin intake and warm up with non-traditional hot beverages. Enjoy your Sundays and don’t slave over a hot stove – let yourself be spoiled at regular Sunday brunches held each month. In the Prominent Restaurant & Terrace you will discover goodquality modern gastronomy based on the traditions of Czech and Moravian cuisine. Looking at their brand new menu, one should definitely try Grilled pike perch with champagne cabbage, anise sauce and potato straws.

Foto: The Erin’s Flag Irish Pub

Přijďte ochutnat poctivou horkou čokoládu do VERONIcaffé a objevit tak kouzlo aztéckého nápoje bohů. V chladných dnech vám zde doplní vitamíny a zahřejí netradičními horkými nápoji. Užijte si neděle, nevařte a nechte se hýčkat na pravidelných nedělních brunchích pořádaných každý měsíc.

1. brněnská čokoládovna is first and foremost a newly opened first-class restaurant in Modřice, striving to offer genuine gastronomic experiences. Having worked in the best European Michelin restaurants, the highly skilled chefs employ a modern approach to conjure up real gems of Czech cuisine.

V Prominent Restaurant & Terrace naleznete poctivou gastronomii moderně vycházející z tradic české a moravské kuchyně. Z jejich zbrusu nového jídelního lístku doporučuji ochutnat grilovaného candáta na šampaňském zelí s anýzovou omáčkou a bramborovou slámou. Když se řekne 1. brněnská čokoládovna, je to především nově otevřená špičková restaurace v Modřicích s nejvyššími ambicemi v oblasti skutečné zážitkové gastronomie. Zkušení kuchaři, kteří přijeli z těch nejlepších evropských michelinských restaurací, pro vás připravují opravdové skvosty české kuchyně v moderním pojetí.

Foto: Soul Bistro & People’s bistro

Steakhouse U Starýho Billa připravuje rozšiřování nabídky steaků z legendárních plemen hovězího dobytka (Txogitxu, Luma, Kräuter beef, Boškarin, Chianina, Wagyu, US Prime IBP), které jinde neochutnáte. Dále prohlubují spolupráci s lokálními farmáři a zejména průkopníky zrání (Martin Klouda), se kterými „Bill“ kooperuje při testování nových postupů marinování a staření masa.

The U Starýho Billa Steakhouse is widening its offer of steaks from legendary breeds of cattle (Txogitxu, Luma, Kräuter beef, Boskarin, Chianina, Wagyu, US IBP), which you won’t be able to try anywhere else. In addition, it is increasing its cooperation with local farmers and in particular the pioneers of meat aging (such as Martin Klouda), who „Bill“ collaborates with in testing new procedures of meat marinating and aging.

V Erin’s Flag Irish Pubu můžete kromě vyhlášených burgerů ochutnat některou z místních specialit – skotské vejce, tradiční irský Shepherd’s Pie, originální Fish & Chips, nebo Guinness Beef Stew. K pivu bodnou cibulové kroužky s vlastními omáčkami, domácí kváskový chléb s paštikou, bůčkem či roastbeefem nebo třeba plněné chilli papričky.

Erin’s Flag Irish Pub will tempt you not only with its renowned burgers but also with a few national specialities – scotch eggs, traditional Irish Shepherd‘s Pie, original Fish &Chips as well as Guinness Beef Stew. Try some beer snacks – such as onion rings with the restaurant’s own sauces, home-style sourdough bread with pate, pork belly or roast beef and stuffed chilli peppers.

Pivní opice nabízí v zimní sezóně dva nové, chuťově nadupané burgery. Ke standardní nabídce šesti piv na čepu vždy také ještě jeden speciál. Na Silvestra zde bude pro hosty připraven bohatý raut po celý večer, příjemná atmosféra, přípitek a novoroční ohňostroj.

Pivní opice has prepared two new types of burgers simply bursting with flavour especially for the winter season. The standard offer of six beers on tap has been enlarged with one more special beer. New Year‘s Eve promises a rich buffet throughout the evening, a pleasant atmosphere and a toast to the future along with New Year‘s fireworks.

Kristýna Hromádková redaktorka /editor 10

FOOD DRINK BRNO 2018


TÉMA # TOPIC

Foto: OFYR

Z AUZOVÁNÍ S TOV ETOP SMOK ING Když se řekne uzení, většina lidí si představí venkovní udírnu, šrůtku uzeného bůčku a pochmurné počasí. Nemůžu říct, že by se mi tato představa nelíbila, zvlášť, když si k ní ještě domyslím pár přátel a domácí pálenku. Ale jde to i jinak… Víte, že si můžete příjemnou chuť uzeného dopřát i v teple domova? Vaření je vášeň, nesmíte se bát experimentovat a zkoušet pořád nové a nové věci. Proto jsem se rozhodl rozšířit gastronomické obzory a ukázat vám úplně jednoduchou formu zauzování, kterou zvládne každý. Je to vážně easy! Vynecháme veškeré profi vybavení a budeme pracovat jen s tím, co máme všichni doma. Na začátek je ale důležité vysvětlit rozdíl mezi uzením a zauzováním. Uzení samozřejmě všichni dobře znáte. Je to dlouhý proces, při kterém je nejdůležitější stálá teplota. Toto uzení se většinou rozděluje podle teploty do tří skupin. Uzení studeným, teplým a horkým kouřem.

When someone mentions smoking, most people imagine an outdoor smokehouse, a hunk of pork belly being smoked, and  gloomy weather. I can’t say I don’t like this image, especially when I add in a few friends and some homemade alcohol. But it can be different... Did you know that you can indulge in the pleasant taste of smoked meat even in your cosy home? Cooking is a passion, so you can’t be afraid to experiment and keep trying new things. That’s why I decided to expand the horizons of gastronomy and show you a foolproof smoking method that anyone can manage. It’s really easy! We don’t need any professional equipment – only what everyone has at  home. First, it’s important to explain the difference between smoking and stovetop smoking. You all know smoking well, of course. It’s a long process in which the most important thing is constant heat. Smoking is usually divided into three types according to temperature: cold smoking, hot smoking, and smoke roasting.

FOOD DRINK BRNO 2018 13


TÉMA # TOPIC

Pečená křepelka s nádivkou a zauzenou mrkví 5 × Foto: Roman Prachař

My se ale dnes budeme bavit o zauzování. Tento proces zabere jen pár minut a nemusí se zde hlídat teplota. Jde pouze o aromatiku a ovonění jídla. Cílem je přidat do daného pokrmu nový rozměr chuti. Co budeme potřebovat a jak na to? Základem je starší pánev nebo hrnec, piliny, mřížka a alobal či stejně velká pánev na přikrytí. Do první pánve si v závislosti na její velikosti nasypeme zhruba hrnek pilin, a to tak, aby bylo pokryto celé dno. Takto připravenou pánev si dáme na sporák a zapálíme plamen. Budeme čekat, až nám piliny začnou dostatečně doutnat a trošku pohořívat. Poté vše zakryjeme druhou pánví (nebo alobalem), což uhasí malé plamínky a piliny začnou příjemně doutnat. V tomto okamžiku si dáme na mřížku (rošt nebo třeba napařovák) předem zvolenou surovinu a zavřeme ji do vzniklého uzavřeného prostoru. Vypneme plamen a necháme pokrm přibližně 10 minut zauzovat.

Here, however, we’re going to talk about stovetop smoking. This process only take a couple of minutes and doesn’t require attention to temperature. It’s only about aromatics and aromatizing food. The aim is to give the chosen food a new dimension of flavour. What do we need and how can we do it? The basics are an old pot or pan, wood chips, a rack, and tinfoil or a same-sized pan for a cover. Fill the first pan with a cup of wood chips more or less depending on the size – enough to cover the entire bottom. Place this pan on a cooker and turn it on. Then wait until the wood chips are sufficiently smoldering and slightly burning. Then cover everything with the second pan (or foil) to extinguish the small flames and get the wood chips smoldering nicely. Now place your chosen raw ingredients on the rack (a grate or even a steamer basket) and close them up. Turn off the cooker and let the food smoke for about 10 minutes.

Samozřejmě si můžeme s kouřem různě hrát a dodávat mu tak zcela jedinečné chutě. Výsledek ovlivňuje například druh pilin. Odlišnou vůni mají piliny bukové, třešňové, olšové i švestkové – žádné z nich ale nejsou špatnou volbou. Krokem vedle není ani přidání větvičky smrkového jehličí, to dodá charakteristickou pryskyřičnou chuť, či kousků sušeného ovoce. Skvělý nápad je i upgrade v podobě různých druhů bylinek, od rozmarýnu až po šalvěj. Nebo můžete plamínky zakápnout svým oblíbeným vínem, kouř tak dostane úplně nové aroma. V chuti se opravdu meze nekladou a záleží jen na drzosti a odvaze každého z nás.

Of course, you could play with the smoke in various ways and so add an absolutely unique flavour. The result is affected by such choices as the type of wood. You get different aromas from beech, cherry, alder, and plum – none of which is a bad choice. A next possible step is adding some spruce needles, which gives it a characteristic resiny flavor, or pieces of dried fruit. You can upgrade nicely using various herbs, from rosemary to sage. Or you can drizzle some of your favourite wine on the flames so the smoke takes on an entirely new aroma. You are truly not limited in flavour, and it depends on only the nerve and courage of the chef.

14

FOOD DRINK BRNO 2018


TÉMA # TOPIC

Zauzený marinovaný losos, kozí sýr a nakládané okurky

Uzená polévka z žeber, smažený kapr a kořenová zelenina

Polévka ze zauzené dýně, amareto a dýňová panna cotta

Zauzený sumec s kaší, omáčkou z žita a kyselými houbami

Já osobně miluji zauzenou zeleninu. Zkuste si třeba uvařit obyčejné, sprosté brambory, nechte je na 5 minut zaudit a pak z nich vyšlehejte dokonalou uzenou bramborovou kaši. Nebo třeba mrkev, pórek a květák. Z ryb je bez debat číslo jedna losos. Naložte ho 1:1 do soli a cukru, přidejte citrónovou šťávu, panáka ginu, sečuánský pepř, čerstvý koriandr a nechte 24 hodin v lednici. Pak jej opláchněte studenou vodou, osušte a 10 minut zauzujte společně se sušenými meruňkami. Věřte mi, bude to fantastické.

I personally love stovetop-smoked vegetables. I’d recommend cooking truly ordinary potatoes, smoking them for five minutes, and then mixing up some exquisite smoked mashed potatoes. Or try carrots, leeks, and cauliflower. Undoubtedly, the best fish for this is salmon. Cover it in a  perfectly balanced mixture of salt and sugar and add some lemon, a shot of gin, some Sichuan pepper, and fresh coriander and leave it in the fridge for 24 hours. Then rinse it with cold water, dry it, and smoke it for 10 minutes with dried apricots. Trust me – it’ll be fantastic.

Nebo si hoďte na pánev sumce, poté zauďte a ochutnejte s omáčkou z žitného kvasu a kyselých hub. Můžete použít třeba i kapra, chobotnici a mnoho dalších. Z masa bude stát za to snad vše – od kuřecího přes kachní prsa, vepřové až po vyzrálé hovězí steaky. Představte si lahodný hovězí roastbeef… Hned po vytáhnutí z trouby ho dáte na mřížku, pokladete kávovým máslem a necháte pár minut provonět kouřem ze smrkového jehličí. No prostě pecka!

Or throw some catfish on the pan, smoke it, and flavour it with a sauce from kvaas and sour mushrooms. You can also try carp, octopus, and so much more. If you want meat, anything will do – chicken, duck breast, pork, and even aged-beef steaks. Imagine some delicious roast beef… Immediately after pulling it from the oven, put it on the grill, add some cocoa butter, and leave it for a couple of minutes to take on aroma from spruce needles. Pure bliss!

Opravdu se toho nebojte, užijte si život, užijte si vaření a kdyby něco, volejte 150.

Really, don’t be afraid, enjoy life, enjoy cooking, and if anything goes wrong, call the fire department.

Jiří Zajíček šéfkuchař restaurace Kohout NA VÍNĚ chef of Kohout NA VÍNĚ

FOOD DRINK BRNO 2018 15


A N K E TA # I N T E R V I E W

JIŘÍ ZA JÍČEK

KRISTÝNA V Y KO U Ř I LO VÁ

Kohout NA VÍNĚ, šéfkuchař

9.00

Nejraději mám snídani do postele :-) A mimo ni mám rád ovesnou kaši v Café Momenta na Zelňáku. Oběd je jasná volba – Jídelna LUKE!

Během pracovního týdne většinou snídám doma. O víkendech si ráda vychutnám pozdní snídani v Momentě na Zelňáku, jejich míchaná vajíčka a čerstvý džus skvěle nastartují den a na závěr neodolám máslové sušence s karamelem.

Většinou snídám doma, ale když se zadaří, mám volno a jsem v Brně, rád zajdu do Soul Bistra. Mám raději slanou snídani, takže volím nějakou variantu s vajíčky.

Moc rád vždycky zajdu za kamarádem Lukášem Nečasem (Jídelna LUKE) a dám si nějakou dobrou klasiku. Je zážitek vidět tohoto gastrovelikána za tím pultíkem s naběračkou v ruce :-)

Oběd si dávám nejraději v Bistru Ocean48, které mám kousek od kanceláře. Často taky zavítám do Light of India na skvělou indickou kuchyni nebo na ručně dělané těstoviny do Pastificio v městské tržnici.

Mám kavárnu kousek od Zelného trhu, a tak když se chci pořádně rozmazlit, volím Būcheck. Mám rád jeho nápady, jeho smysl pro ingredience a pohodu, kterou přibalí ke každé porci.

15.00

SORRY – pečeme jinak a Laskominy od Maryny. Dva podniky, ve kterých vládnou dvě nadané ženy. A je opravdu na co se těšit!

Moje nejoblíbenější dezerty dělá pan Martinák na Veveří, nikdy se nemůžu rozhodnout mezi makronkou, věnečkem, větrníkem, laskonkou nebo trubičkou. Kávu nepiju, k zákusku si vychutnám čaj zakoupený v obchůdku u Michala.

Kávy mám u sebe v kavárně dost, ale když jdu městem, stavím se buď do Coffee Fusion, nebo do Melounového cukru. Ten je vyhlášený i svými dezerty.

18.00

Když někdo něco dělá s láskou, je to vždy vidět na první pohled. A u Sergia to platí dvojnásob… Jeho Castellana trattoria je můj zamilovaný podnik a nedám na něj dopustit!

Na večeři ráda vyrážím do Sabaidy na laoskou kuchyni, do Butcher’s na kus masa nebo do Castellany na něco z moře. V poslední době se často vydávám do Vietnamské tržnice na Olomoucké. A když není čas, zachrání to chleba s tvarglema U Poutníka.

Mám rád asijskou kuchyni, takže večer rád zajdu do UMAMI. Většinou si dám něco s kari a kokosovým mlékem. Tu kombinaci mám moc rád. Jídlo je lehké a plné zeleniny.

Víte, proč chodíme po 14hodinové směně na nohách do hospody, kde si nemůžeme sednout a kam nechodí skoro žádný ženský? No protože Na stojáka na Pekandě je přece nejlepší hospoda v Brně :-)

Ideální zakončení večera je pro mě v Don Pintxos se sklenkou vína v ruce a tradičními španělskými dobrotami na talíři. Na něco míchaného ráda zajdu do SKØGu nebo Baru, který neexistuje. Pivo nejlépe plzeňské a nejlépe tam, kde jej čepují mistři.

Večer volím skleničku vína, proto bych šel do PETIT CRU wine bar & shop, nebo, je-li vedro, do Výčepu Na stojáka. Mám rád sezení venku na Jakubském náměstí a pozorování toho reje.

12.00

21.00

16

The Erin’s Flag Irish Pub, manažer

A DA M N E U B A U E R Monogram Espresso Bar, majitel

FOOD DRINK BRNO 2018


A N K E TA # I N T E R V I E W

JIŘÍ JÍZDNÝ Forhaus wine & restaurant a Výčep Na stojáka, Junior Manager

J A N KO M A R T I N KO V I Č

KOISHI, restauratér

LUBOŠ VIDLIČKA

VLADIMÍR KREJČÍŘ

Frančízový koncept vegan bister Forky’s, majitel

Shot Bar, provozní podniku

Jelikož snídaně je základem dne, tak si rád vychutnám dobré espresso po cestě do práce. Když mám chuť na sladké, zastavím se na vafli v Café Brussel. Pokud jsem v časovém presu, tak se otočím pro chlebíček do lahůdkářství EMA.

Cafe Podnebi nebo Bed & Breakfast Klafé. Mnohdy si v Klafé dám tři vejce do skla dvakrát. Tedy šest vajec do skla :-) Cholesterol mám v pořádku.

Pro vegana je v centru problém se kvalitně nasnídat, proto snídám doma, ale situace se má brzy změnit k lepšímu :-)

Ve volném dni, pokud jeho začátek nebyl posunut nočním životem, si rád dopřeji ranní pohodu v Cafe Podnebi. Člověk si vychutná především tamní nepopsatelnou atmosféru v uklidňujícím prostředí.

Pro rychlý oběd rád zavítám na Zelňák, kde sídlí skvělé bistro Būcheck s jeho vynikajícím trhaným vepřovým. Pokud mám více času, vybírám restaurace s lehčím jídlem, proto často volím restauraci Mori přímo na České.

V době oběda bývám viděn ve Forky’s, u Uga či v Soul Bistru. I v KONFIT restaurant & wine a Bistru Franz. Někdy i U BAUMANNŮ v České nebo ve Vietnamské tržnici na Olomoucké.

Občas skočím na výborný oběd do DIE KÜCHE, do MyKitchen anebo do Vegalité. Je super sledovat, jak restaurace, které se specializují na rostlinnou, proteinově bohatou a nutričně vyváženou stravu, jdou s úrovní nahoru.

Během oběda vždy rád navštívím své oblíbené Soul Bistro, kde čiší kreativita z každého rohu. A kde, pokud mě zrovna nezaujme jejich denní nabídka sendviče s hovězím trhaným masem, se nikdy nepřejím.

V odpoledních hodinách mám zpravidla schůzky. Pro tyto události volím Podnik café bar, který má osvěžující kávové limonády. Občas přijde i den, kdy si rád dopřeji skvělý zákusek v Café Momenta.

Kde je svět ještě v pořádku, co se kávy týče, to je pro mě Mezzanine Café a Čestmírův double – Café Pilát a Café Tungsram. V poslední době si ovšem trošku vyčůraně nechávám udělat kapučíno zdarma v prodejně Nespresso :-)

Skvělou kávu i prostředí mají v kavárně Punkt., odpolední rychlé výborné espresso mám rád i v kavárně PRAHA na Husově, domácí limonády si užívám v Café Atlas. Moc fajn místo na dezert je VEGAN SWEET BAR na Orlí.

Při svých odpoledních obchůzkách vždy ocením, když mé kroky vedou přes Zelňák, a mířím za výbornou kávou do Café Momenta. Téměř vždy skončím i se sladkou tečkou od nich, pro tu mám slabost.

Jakožto milovník asijské kuchyně nedám v Brně dopustit na KOISHI, kde bych rád vyzdvihnul polévku Tom Yum Kai a samozřejmě skvělé sushi. Stejně tak ale rád zavítám do Vivobene Gusto na dobrou pastu se sklenkou Chianti.

Nejpříjemnější místo na večeři je doma s rodinou. Jinak večeřím všude tam, kde se otevře něco nového, abych to zkusil. S velkou dávkou nostalgie vzpomínám na zaniklou restauraci U Kastelána! Ten byl (a dlouho bude) v Brně nejvíc!

Mám rád prostředí La Strada, kde pod taktovkou šéfkuchaře Oskara Klanerta umí vykouzlit i veganské pokrmy na slavnostnější úrovni.

Jelikož jsem milovník pořádné flákoty, nedám dopustit na Buffalo American Steakhouse u výstaviště, kde šéfkuchař Jara Kortiš vytváří ty nejlepší steaky – od pštrosa až po můj oblíbený T-Bone steak.

Večer obvykle zahajujeme v Ochutnávkové pivnici testem několik IPA. Následně se dle chuti a nálady přesunujeme do Malej velkej bar za velkým výběrem ginů nebo na znamenité Negroni do Shot Baru.

Nikdy bych si nemyslel, že o sobě řeknu, že jsem konzervativní! Ale ano, jsem konzervativní, chodím do BéKáeNky (Bar, který neexistuje) a odtud do Super Panda Circus. Má-li být večer klidnější a mají-li se ráno stíhat povinnosti, pak volím Don Pintxos.

U našich sousedů Na stojáka jsem docela stálý host, pivo tam opravdu chutná tak nějak víc než jinde. Na panáka si občas zajdu do Malej Velkej Bar. Nejenže to jsou profíci, ale cítíte se tam jako doma, zvlášť ve všední dny, kdy není přeplněno.

Na brněnské barové scéně je z čeho vybírat, ale prozatím je mým favoritem Spirit Bar, kde mě baví pohled na každý kousek podniku. Se správně nakouřenou whisky bych tu mohl sedět hodiny. A když se večer podaří, není lepší místo než PITKIN music bar.

FOOD DRINK BRNO 2018 17


A N K E TA # I N T E R V I E W

FRANTIŠEK MACHÁČEK

9.00 12.00

15.00 18.00 21.00

18

DAV I D M O C H A Ň

MARTINA O Š K R D O VÁ

Front of House Sommelier

Vietnamské bagety, majitel

Bohužel, snídaně je pro mne většinou tabu. Vstávám ráno kolem 8.30, uvařím si čaj a jdu rovnou do práce. Pokud se mi ale poštěstí, tak zajdu do Soul Bistra na francouzský toast a kávu.

Když si doma nedám snídani, nejraději zavítám do Soul Bistra na jejich selský chléb nebo ovesnou kaši. A v neděli na brunch do 4pokojů. O pracovních dnech si nezapomenu zajít pro kafe do Kafe & Kobliha.

Pokud nespěchám do práce, zajdu nejraději na nejskvělejší filtrovanou kávu do Milady Kaffee na třídě Kpt. Jaroše. Po cestě si ještě koupím chlebíček u Tří ocásků. I když je vegan, je  naprosto bezkonkurenční.

Pokud jde o oběd, většinou volím něco asijského, takže Sabaidy a jejich Tom Yum Kung a Lab Petd (kachní salát), nebo do Gỗ na Phở Bo. Občas na rychlý oběd do Kohout NA VÍNĚ.

Pokud si stíhám zajít na oběd, zajdu například do MORI na lososa s teriyaki omáčkou, do Soul Bistra na fried rice nebo do BURGER INN. Jejich Cheddar Bacon je bezkonkurenční.

Obědy mívám různorodé. Není čas. Pokud mám něco vypíchnout, tak je to restaurace Lužánka, kde mají nejlepší polední menu na Lidické. Je málo míst, kde si dopřeju guláš a cítím se jako na návštěvě u babičky.

Nejsem milovníkem dezertů, ale v tomhle čase rád zavítám do Retro Consistorium na skleničku Franciacorty, popřípadě s přítelkyní na víno a sýr. A také do BORGO AGNESE na vyzrálý sýr a pěkná vína z Piemonte.

Během pauzy chodím do nedalekého SKØG Urban Hub na jeden z jejich domácích dortů. Na dobrý dezert se někdy stavím i do podniku V Melounovém cukru.

Na odpolední zákusek je nejlepší jen jediné místo. Z vrozené skromnosti ho neuvedu :-), jen malá indicie – můj zamilovaný podnik začíná písmenem F…

Rád zkouším nové restaurace a nechávám se mile či nemile překvapit. Určitě se ale rád vracím do Lokálu na tradiční pokrmy, ke Kohoutovi NA VÍNĚ, občas do Pad Thai a na pastu do Castellana trattoria.

Na večeři mě pak baví The Butcher’s Grill & Pasta s jejich velkým výběrem steaků. Na dobré posezení s kamarády volím Suzie’s steakhouse na Kounicově ulici. Mají zde geniální žebírka.

Kam na večeři? Můj objev je podnik s krkolomným názvem U Sajmona pod Hájkem na Botanické ulici. Boží burgery ale i zcela netypická jídla, které byste v pivnici rozhodně nehledali. Vše připraveno s láskou.

Většinou volím Pivní opici, je tam živo, výborný personál, dobré pivo a grilovaný hermelín. Chodím rád do m13 rock & pub, kde to zase žije v zadní části, mají tam sál a skoro každý den koncert. S kolegy z branže se setkávám ve Výčepu Na Stojáka. Víno si dám rád v PETIT CRU wine bar & shop a neděle patří Mýdlu a pokeru.

Vždy si rád zajdu na dobrý drink, především do Baru, který neexistuje, kde doporučuji zkusit Shakespeara. Když to chci spojit s dobrým jídlem, zajdu hned za roh do 4pokojů, kde vám udělají snídani i ve dvě ráno.

Ráda občas zajdu na pivko a tam je jasná volba. Ochutnávková pivnice nebo Galeryje. Když je chuť pokračovat, zajdu na šlaftrunk do Café Laundry.

FOOD DRINK BRNO 2018

Funky Donuts, spolumajitelka


TÉMA # TOPIC

LUKÁŠ NEČAS VERSUS NUTRIE LUK Á Š NEČA S VERSUS COY PUS Nutrie patří k nenáročným všežravým hlodavcům, jejichž původ je v Jižní Americe. Na tomto kontinentě se v současné době nachází ve volné přírodě na území třech států: Argentiny, Paraguaye a Brazílie. Zvířata jsou ve svých přirozených podmínkách vázána na vodní toky a typickým znakem je pro ně vytváření kolonií a početných rodin.

Originally from South America, coypus are among the less demanding herbivorous rodents. On their native continent, they can currently be found in the wild in three countries: Argentina, Paraguay, and Brazil. Under natural conditions, these animals live near flowing water and typically form colonies and have large families.

Nutrie na cibuli. Foto: Roman Prachař

20

FOOD DRINK BRNO 2018


BRNO NA GRILU # GRILLING IN BRNO

GRILLING IN BRNO

FOOD DRINK BRNO 2018 21 FOOD drinK BRNO 2 017 21


TÉMA # TOPIC

V Česku došlo k masivnímu rozvoji chovu nutrií zejména v poválečném období a svého vrcholu dosáhly chovy v 70. a 80. letech. V současné době, v situaci, kdy o kůže není velký zájem, je hlavním produktem jejich velmi kvalitní a dietní maso. I přes velmi bohatou zkušenost a vynikající výsledky v chovu nutrií jsou chovy těchto zvířat v podmínkách ČR na ústupu. Faktorů, které tuto neblahou situaci způsobují, je několik, ale jde především o fakt, že chov je časově i technicky náročný, tudíž ne příliš finančně výnosný. Chybí nám mladá generace chovatelů a nutrií maso je všeobecně málo propagováno. Anatomie nutrie je srovnatelná s králičí nebo spíše zaječí. Maso je specifické – tmavé, aromatikou a strukturou připomíná jemnější maso kachny. Typy úprav jsou z pohledu gastronomie velice široké. Od klasického pečení, smažení či dušení se můžeme dostat až k technikám jako je sous vide nebo konfitování. Z nutriích kostí a hlavy získáte kvalitní vývar nebo výbornou přírodní šťávu. Z ořezu a vnitřností můžete vykouzlit nádherně aromatickou a jemnou pěnu nebo paštiku či hrubší a výraznější rillettes dochucené ingrediencemi s ovocnými tóny, které se k nutriím hodí. Přední a zadní běhy jsou kvantitativně největší částí k použití. Můžeme je upéct s velkým množstvím cibule, česneku, piva, nebo se vrhnout na klasickou svíčkovou. Pokud pomýšlíme na modernější gastronomii, použil bych nejprve techniku sous vide, kdy ve vakuu, při velice nízké teplotě, dotáhneme tužší části k úplné měkkosti.

Lukáš Nečas s nutrií

Poté se dají výborně grilovat, smažit i restovat. Hřbety, které jsou překvapivě malé v porovnání s velikostí celého zvířete, můžeme jen tak lehce grilovat a servírovat se salátem a marinovanými houbami. Můj osobní názor je, že nutrií maso je extrémně nedoceněná ingredience, která na náš stůl určitě patří s ohledem na skvělou chuť, dietetické vlastnosti a určité zakořenění v naší kultuře. Bohužel samotné vzezření tohoto zvířete je určitým tabu, které může konzumenty odrazovat, což je pochopitelné, nicméně je to velká škoda. Pokud se podívám na komerční využití nutriího masa, tak jsem na něj za poslední čtyři roky narazil pouze na jídelních lístcích dvou restaurací na jižní Moravě. A právě na jižní Moravě i v okolí Brna jsou farmy, které nutrie chovají pro komerční účely. Jádro problému tkví možná v tom, že většina kuchařů pracuje ve velkých městech, kde se k těmto selským surovinám dostávají hůř. Sami nejsou o komerčně chovaných nutriích dostatečně informováni a neznají historii jejich využití. Také tomu nepřispívá přílišná zaslepenost v současné době trendy nordickou a asijskou kuchyní, která nás nutí používat ingredience, jež zde nemají žádnou tradici.

Sulc z nutrie s rajčatovým salátem

Tak se pojďme vrátit zpátky ke kořenům, poohlédněme se po něčem blízkém a obyčejném. Revitalizujme nutrii a navraťme ji zpět na náš stůl, kde má své místo vedle hus, kachen a dalšího drobného zvířectva z bývalých selských dvorků. Bylo by hezké, kdybych tak ještě někdy mohl pozvat na večeři svého pradědu, dědu nebo otce. Určitě bych jim nutrii uvařil a jsem skálopevně přesvědčený o tom, že by z toho měli ohromnou radost.

Lukáš Nečas šéfkuchař/chef

Rillettes s pečenou řepou a jablky

22

FOOD DRINK BRNO 2018


TÉMA # TOPIC

The Czech Republic saw massive growth in coypu farming especially following World War II and reaching a peak in the ’70s and ’80s. Today, with little interest in coypu fur, their main product is high-quality and low-fat meat. Despite very positive experiences and excellent results from coypu farming, it is on the decline in the Czech Republic. There are many factors behind this unfortunate situation, but the main reason is the fact that coypu farming is demanding in terms of time and technology while not bringing high financial returns. We lack young farmers, and coypu meat isn’t generally promoted very much. Coypu anatomy is similar to that of rabbits, or perhaps rather hares. The meat is rather specific – dark, aromatic, and with a structure reminiscent of tender duck meat. There are a great many ways to prepare it. There are the classic methods of baking, frying, and braising as well as such techniques as sous vide and confit. The bones and skull of coypus can yield broth or wonderful natural juices. You can use the trimmings and innards to whip up an amazingly aromatic and smooth foam or pâté or else distinctive rillettes flavoured with ingredients with fruit tones, which pair well with coypu. The legs represent the largest sections you can use. You can bake them with a lot of onion, garlic, and beer, or throw them into a classic svíčková sauce. If you’re interested in modern gastronomy techniques, I’d recommend sous vide, which means vacuum-sealing the tougher parts in bag and cooking them at very low temperatures until completely tender. Then you can easily grill, fry, or roast them. The loins, which are surprisingly small given the animal’s size, can be lightly grilled and served with salad and marinated mushrooms.

Grilovaný hřbet a kořínek z nutrie

In my personal opinion, coypu meat is an extremely underappreciated ingredient which definitely belongs on our tables given its excellent taste, nutritional properties, and clear roots in our culture. Unfortunately, the animal’s appearance can be off-putting and discourage its consumption, which is understable but a great shame. Regarding commercial use of coypu meat, I’ve seen it on the menu in South Moravia in only two restaurants over the last four years. And right here in South Moravia around Brno are farms raising coypu for commercial use. The problem’s core may lie in the fact that most cooks work in big cities, where they are less likely to encounter this country ingredient. They aren’t given enough information about commercial coypu farming and don’t know the history of its use. It is also not helped by the current trend of over-infatuation with Nordic and Asian cuisines which forces us to use ingredients without any local tradition. So let’s get back to our roots and seek out something close by and common. Let’s bring coypu back to our table and place it next to goose, duck, and other small animals formerly found in farmer’s yards. It would be nice to someday be able to invite my great-grandfather, grandfather, or father to such a dinner. I would definitely cook coypu for them, and I’m thoroughly convinced it would make them overwhelmingly happy.

Nutrie na pivě s baby zeleninou

FOOD DRINK BRNO 2018 23


TÉMA # TOPIC

Hašé z nutrie s marinovanými houbami

NUTRIE NA CIBULI COY PU WITH ONIONS SUROVINY NA 6 PORCÍ

INGREDIENTS TO SERVE 6

1 nutrie , 1 kg cibule, 100 g slaniny, 100 g sádla, 0,5 l piva, sůl, mletý pepř, drcený kmín, 3 stroužky česneku, snítka rozmarýnu

1 coypu, 1 kg onions, 100 g bacon, 100 g lard, 500 ml beer, salt, ground black pepper, crushed caraway seeds, 3 cloves garlic, sprig of rosemary

POSTUP

DIRECTIONS

Nutrii očistíme a rozdělíme na 6 porcí. Dále nasolíme, opepříme, přidáme drcený česnek a kmín s rozmarýnem. Takto nakořeněnou nutrii necháme přes noc odležet. Cibuli očistíme a nakrájíme na kostky spolu se slaninou a vložíme na sádlem vymaštěný pekáč. Přidáme nutrii, podlejeme pivem a pečeme v uzavřeném pekáči na 160 °C po dobu 90 minut. Poté pekáč odklopíme a dopékáme 30 minut při 190 °C.

Clean the coypu and cut into 6 portions. Add the salt, pepper, crushed garlic, caraway seeds, and rosemary. Let sit overnight. Peel the onion and dice it together with the bacon. Place both into a roasting pan greased with the lard. Add the coypu, pour the beer on top, cover the pan, and bake at 160°C for 90 minutes. Then uncover the pan and bake for 30 minutes at 190°C.

Nutrie se skvěle hodí ke kedlubnovému či kysanému zelí, pečeným jablkům, bramborovým lokším, chlupatým knedlíkům nebo šťouchaným bramborám.

This coypu pairs excellently with kohlrabi salad, sauerkraut, baked apples, potato crêpes, potato dumplings, or mashed potatoes.

24

FOOD DRINK BRNO 2018


inzerce

Klid a požitek

Obložené mísy | ručně dělané vinné klobásky | k nim Chardonnay | naše kachní paštika s vánočním kořením | na dřevě vyuzené zvěřinové klobásky | steaky naložené v bylinkách, ready to grill | štědrovečerní balení šneků ve vývaru | máslová vánočka s mandlemi | štěpánská farmářská kachna nebo krůta … Zařídíme advent i Vánoce, na které se bude dlouho vzpomínat. Vám nebo Vašim blízkým formou dárkových poukazů a balíčků s lahůdkami.

Vá no

ce s M

ik r o f ar

mou

E: jsme@mikrofarma.cz | T: +420 605 046 751 www.mikrofarma.cz

V listopadu odstartovalo nové sezonní menu. Přijďte k nám vyzkoušet třeba konfitovaná líčka divokého kance s topinambury a chilli čokoládou, kefírovou panna cottu s medem a skořicí v doprovodu hrušek, rakytníku a kardamomu nebo další jídla z podzimních surovin.

La Bouchée / Údolní 33, Brno / +420 +420 605 520 339

www.labouchee.cz

FOOD DRINK BRNO 2018 25


KOK TE JLY # COCKTAILS

Foto: MayDay cocktail bar café

N E DAT Z I M Ě ŠA N C I DON’T GIVE WINTER A CHANCE Déšť, sníh, studený vítr – chlad leze do kostí i do mozku. S blížící se zimou ale přichází nová naděje na zahnání melancholických mračen. Tou jsou horké koktejly, kterými se někteří průkopníci brněnské barové scény rozhodli utišit dlouhodobou poptávku. Horké drinky jsou tu, aby zahřály ruce, uši, duši a vůbec všechno.

Rain, snow, and icy winds – the cold seeps into our bones and our brains. But there is hope for chasing away the melancholic clouds that come with winter – the hot cocktails that some of the Brno bar scene leaders offer to satisfy the long-term demand for warmth. Hot drinks are here to warm hands, heads, and hearts.

Správný zimní koktejl prostupuje rozvážně celým tělem. Začne polehoučku u rukou a rtů, a když se tělo seznámí s dlouho očekávanou vyšší teplotou, začne rozmrzat. V závěru se dočkáte alkoholového opojení, kterým se zklidní i sychravým počasím pošramocená mysl. Vyrazte do ulic a hledejte, kde všude vám teplé koktejly připraví!

The right winter cocktail moves through the whole body. It starts gently with the hands and lips. As the body gets used to the long-desired higher temperature, it starts to defrost. Eventually, this alcoholic enchantment calms even the mind unsettled by cold wet weather. To experience this magic, set out into the streets and find all the places serving hot cocktails!

S každou blížící se zimou se typicky zvyšoval počet dotazů na méně ledu ve sklenici. Snížení množství ledových kostek ale vede k rychlejšímu tání a výsledná chuť drinku je vodou z nich degradována. Takovým dnům už ale odzvonilo. Barové stoličky ozářilo světlo budoucnosti, a tím jsou horké koktejly.

The demand for less ice in the glass typically increases as winter approaches. The reduction of the amount of ice means it melts faster, turning a tasty cocktail into a watery beverage. Those days are gone now, though. Bar stools have been illuminated by the light of the future: hot cocktails.

26

FOOD DRINK BRNO 2018


KOK TE JLY # COCKTAILS

Tento typ nápojů bychom mohli rozdělit na dvě kategorie. Na opravdu horké a spíše vlažné. Pro vás to znamená, že si před objednáním musíte vybrat, jak moc se chcete nebo spíše potřebujete prohřát. Ve výsledku jde ale vždy jen o konkrétní přání, kterému se každý zkušený barman rád přizpůsobí. V kategorii vlažných koktejlů se ještě stále můžete setkat s ledem ve sklenici. Metody samotného ohřevu se různí. Základním způsobem je přilití horké vody k již vytvořené směsi. Druhou variantou je vložit všechny suroviny s výjimkou alkoholu do jedné nádoby a společně ohřát. Dochází tak k lepšímu chuťovému propojení jednotlivých složek. Po přidání alkoholu je koktejl buď hotov, nebo se ještě doleje horkou vodou. Další možností by mohl být třeba rozpálený lávový kámen, který  by tekutinu postupně ohříval, popřípadě udržoval její teplotu. Oblíbenou technikou užívanou při přípravě nejen zimních koktejlů je infuze. Jedná se o jakousi předehru pro váš koktejl – louhování konkrétní suroviny v alkoholu musí proběhnout vždy s předstihem. Pokud bychom macerovali například vanilku, postačí 2–3 dny, u jiných surovin se ale čas může prodloužit na týdny i měsíce. Destilát díky této  proceduře (tzv. studené cestě) přejímá netěkavé chuťové a aromatické látky.

We can divide this type of drinks into two categories: the really hot and the rather warm. Some warm cocktails even still have ice in the glass. It’s up to you to decide how badly you want or need to warm up. After all, it is always the individual wish that matters and that every bartender is happy to accommodate. The methods used to heat the cocktail differ. The basic method is to add hot water to a pre-made mixture. The second variant is to put all of the ingredients except the alcohol in one dish and warm them up together. This leads to a better blending of flavours. When the alcohol is added, the cocktail is either ready or it might be topped up with hot water. Another possibility is the addition of a red-hot lava stone that gradually warms up the liquid and even maintains its temperature. A popular technique used to prepare cocktails, not only in winter, is infusion. This is a kind of prelude for a cocktail – the infusion of a concrete ingredient in alcohol must always take place in advance. For example, 2–3 days are needed for a vanilla infusion; for other ingredients, the time may be extended to weeks and even months. This procedure (called the cold way) gives the liquor a stable flavour and aromatic substance.

Tím se pozvolna dostáváme k jednotlivým ingrediencím, které se do horkých drinků nejlépe hodí. Začneme rovnou s ústřední složkou, a to s alkoholem. Většinou se používá kombinace slabšího (nejčastěji různých vermutů, které dodají koktejlu plnost) a silnějšího alkoholu. Neobvyklé ale není ani nahrazení vermutu Jägermeisterem, který zajistí typickou kořeněnou chuť. Dalším bylinkovým elementem může být Becherovka. Z tvrdých alkoholů se nejvíce hodí gin, koňak a rum, po kterém se zvedá poptávka právě v chladných měsících. Spíše netradiční, byť neméně dobré, je použití pálenky, třeba ve formě ořechovice. A jak je alkohol ovlivněn vyšší teplotou? Chuť se zjemní, odstraní se tak ostrost a těkavé tóny, ale samotné procento alkoholu při správné přípravě klesne pouze zanedbatelně.

Now we get to the individual ingredients best suited for hot drinks. Let us start straightaway with the central ingredient, which is alcohol. Usually, a combination of a weaker alcohol (most often various vermouths provide the cocktail with fullness) and a stronger spirit is used. Replacing the vermouth with Jägermeister for a distinctive spicy taste is not unusual. Another herbal element could be Becher liqueur. The most commonly used spirits are gin, cognac, and rum, for which the demand rises especially in cold months. A rather nontraditional choice, although no less tasty, is the use of brandy, such as walnut brandy. How is alcohol influenced by higher temperatures? The taste gets more delicate, the pungency and volatile tones are removed, and the percentage of alcohol itself drops, though only insignificantly when the drink is correctly prepared.

Dalším neopomenutelným segmentem je složka ovocná. Ať už v čerstvé či sušené podobě, užívá se hrušek, ananasu, manga a velice často lesních a citrusových plodů. Zejména ve vánočních koktejlech se objevuje ještě kokos. Ovoce se dá využít ve formě pyré nebo přímo šťávy.

Another essential component is the fruit ingredient. Fresh or dried pears, pineapple, mango, berries, and citrus fruits are used. Coconut appears particularly in Christmas cocktails. Fruit may also be used in the form of a puree or juice.

Výslednou chuť dotvářejí bylinky, koření a další přísady. Z těch běžných se jedná o mátu, meduňku, rozmarýn, perníková koření, vanilku a další. Nás ale zajímají hlavně neobvyklé suroviny. Co takhle vyzkoušet koktejl s jehličím – ať už v podobě tinktury, macerátu nebo pouhé ozdoby? Jehličí se hodí do drinků na ginové bázi, vyniká svými pryskyřičnými tóny a vysokým obsahem vitamínu C. Podobně léčivý je i šípek, který k podzimu prostě patří. Do kolonky „neobvyklé“ bychom dále mohli zařadit i použití jasmínu, šafránu, muškátového oříšku, tymiánu či jedlých květů.

The resulting flavour is completed by herbs, spices, and other ingredients. Mint, lemon balm, rosemary, ginger, and vanilla are familiar choices. However, we are mainly interested in uncommon ingredients. What about trying a cocktail with pine needles, in the form of a tincture, macerated, or as a simple decoration? These needles, with their resinous tones and high vitamin C content, go well in gin-based drinks. Another similarly healing plant is rosehip, which is quite typical for autumn. The use of jasmine, saffron, nutmeg, thyme, and edible flowers also go in the “unusual” column.

Co říkáte, nedostali jste chuť na řádné prohřátí? Navštivte svůj oblíbený bar nebo přímo svého oblíbeného barmana a zjistěte, jestli pro vás nemá nějaký teplý koktejl.

What do you say: do you feel like warming up properly? Head to your preferred bar or visit your favourite bartender and find out if they have a hot cocktail for you.

FOOD DRINK BRNO 2018 27


KOK TE JLY # COCKTAILS

Foto: Shot Bar

Abyste nemuseli po Brně bloudit naslepo, přinášíme vám tipy, kde můžete lahodné horké drinky dostat. Vyzkoušejte všechny a sami posuďte, který je nejlepší.

So you don’t have to wander blindly through Brno, here are some tips for where to find tasty hot drinks. Try them all and decide for yourself which is the best.

V Cubana baru to není jen o rumech, i když samozřejmě vedou, ale i o koktejlech jak tradičních, tak i vlastních. Zastavte se tu na různé variace punčů, které v současném počasí doplňují stálou nabídku, nebo skvělý ohnivý Blazer. Dokáží krásně zahřát.

Cubana bar doesn’t have only rums, though there are, of course, plenty of those. There are also traditional and unique cocktails. Stop by for one of the various punches which have been added to the menu for the current weather or a great fiery Blazer. They can warm you up nicely.

Při dnešním sychravém počasí je rovněž ideální zajít do Shot Baru. Čeká tu drink Hot Fruits, tedy Becherovka infuzovaná medem, směs lesního ovoce, ginger beer, limetková šťáva, horká voda, Beefeater 24 a Martini Rosso. Kombinace těchto ingrediencí vrátí v tomhle počasí nejednoho morouse zpět do hry.

In chilly weather, a visit to Shot Bar is also ideal. You can try a Hot Fruits, which is Becherovka infused with honey, a mix of berries, ginger beer, lime juice, hot water, Beefeater 24, and Martini Rosso. This combination can enliven many grumps even in such weather.

Za dalším horkým koktejlem třeba do Atelier cocktail & bistro. Calvados Toddy má jasný francouzský původ i twist typický pro všechny jejich drinky. Pro zimní období se vyloženě hodí také jejich stařené destiláty a silnější nápoje. Rádi zde používají koňak, Calvados a ovocné destiláty. Novou krev do žil vám vlije nealko verze irské kávy, kterou nabízí ve svém zimním menu 4pokoje. Barmani v ní nahradili whiskey domácím sladovým sirupem, který obsahuje opražený slad používaný na výrobu Slavkovské dvanáctky, kakaové boby a vanilku. Filtrovanou kávu vaří ze směsi od brněnské pražírny Rebelbean. A vůbec – pryč se zimou! Na křídlech MayDay cocktail bar café ulétnete do teplých krajin, a to díky skvěle vyvážené chuti hruškovoskořicové senzace z Becherovky Oh My Pear, která vás tak dokonale zahřeje, že i v těch největších mrazech se rázem přenesete za sluncem.

For another hot cocktail, you can go to Atelier cocktail & bistro. Their Calvados Toddy has clear French roots and the twist typical of all their drinks. Their aged spirits and stronger drinks also excellently suit winter. They like using cognac, Calvados, and fruit spirits. You can get your blood pumping again with the non-alcoholic Irish coffee on the 4pokoje winter menu. The bartenders replace whiskey with home-made malt syrup, which contains the roasted malt used to make Slavkovská dvanáctka beer as well as cocoa beans and vanilla. Filtered coffee is brewed from a mixture from the Brno Rebelbean roastery. Or just get rid of winter! Fly on the wings of MayDay cocktail bar café to a warmer climate thanks to the excellently balanced flavours of pear and cinnamon in the Becherovka sensation Oh My Pear, which will warm you so perfectly that even in the deepest winter you’ll be immediately transported to sun.

Kristýna Hromádková redaktorka /editor 28

FOOD DRINK BRNO 2018


TIPY # TIPS

K O K T E J LY C O C K T A I L S

SAP GINGER SOUR

COMANDATOR BLAZER

IRISH REHAB

Russian Standard Original, Kahlua, hruškové pyré, citronový fresh, medová voda, vaječný bílek a zázvor MayDay cocktail bar café

El Comandante Rum, Rum Espero Caribean Orange + oheň Cubana bar

Domácí sladový sirup, filtrovaná káva, kakaové boby a vanilka 4pokoje

CALVADOS TODDY

HOT FRUITS

JAVOROVÉ LISTY

Coquerel Fine Calvados, Chartreuse Verte, citronový fresh, jablečný džus, domácí mandlový sirup, střiky Angostury Atelier cocktail & bistr

Becherovka infuzovaná medem, Beefeater 24, Martini Rosso, lesní směs ovoce, limetková šťáva, ginger beer, horká voda Shot Bar

Rumový elixír Hispanico, javorový sirup s kořením, jablečný mošt a citronová šťáva Air Café

FOOD DRINK BRNO 2018 29


TÉMA # TOPIC

OF YR – VENKOVNÍ OHNIŠTĚ Studený vítr a někdy až mráz brání po většinu chladnějších měsíců jakýmkoli venkovním aktivitám. S nostalgií vzpomínáte na letní grilovačky a příjemnou pohodu, kterou ve vás zanechávaly? Co když vám ale povíme, že není všem grilovacím dnům konec? OFYR jsou synonymem celoročního outdoorového vaření.

Venkovní ohniště OFYR jsou designovány tak, aby se hodily do jakéhokoliv prostředí. Od klasických grilů se značně liší – jsou koncipovány jako otevřené ohniště a slouží kromě grilování i jako zdroj tepla. Vytváří kolem sebe tepelnou bublinu, jež ohřívá široké okolí podobně jako kamna. Díky tomuto rozlévajícímu se teplu je možné grilovat venku po celý rok. Ani závěje a třeskutá zima vás už neodradí od grilovačky jaksepatří. Není přece důvod nechat se omezovat počasím. Už samotný vzhled OFYRů není zcela tradiční. Skládá se ze tří na sobě položených částí: z podstavce, ohniště a plotny. Je proto poměrně vysoký a umožňuje pohodlnou obsluhu. Ohniště a podstavec, který může sloužit i jako úložný prostor chránící dřevo od vlhka a popela, jsou pokryty vrstvou takzvaného COR-TENu a řízené rzi. Použitým materiálem, který se nachází pod vrstvou, je železo. Grilovací deska je vyrobena z černé oceli. Tloušťka této okrouhlé plotny je 1,5 cm. Ohniště vypadá efektně, i když se právě nepoužívá – připomíná moderní cortenovou sochu. Přestože působí masivním dojmem, nemusíte se bát jeho imobility, v případě potřeby se dá jednoduše rozložit na tři hlavní části a přenést na jiné místo. Horní ocelová plotna se po rozpálení stává plochou nepřeberných možností. Grilování rozhodně nemusí být vaší jedinou volbou. Na desce, na níž se šíří teplota směrem od středu ohniště, se dají připravit všechny pokrmy. Klasikou je samozřejmě zelenina a nejrůznější druhy masa – od drůbežího přes hovězí, vepřové, jehněčí až po ryby i plody moře. Dají se na ní ale i smažit vejce, dusit, flambovat, pomalu vařit zelenina, připravit teplé nápoje, polévka, sladké dezerty, různé přílohy a mnohem, mnohem více. Co třeba nechat si na ní svařit víno? Zkrátka – jediné, čím jste u OFYRu limitováni, je vlastní fantazie. 30

FOOD DRINK BRNO 2018

5 × Foto: OFYR


inzerce

TÉMA # TOPIC

Nejlepším a nejzdravějším způsobem, jak lahodné pokrmy vytvořit, je používat jako palivo dřevo. Bezpochyby nejlepší volbou je dobře vysušené bukové, které má skvělou výhřevnost a je snadno dostupné. Alternativou je mnoho dalších dřevin, které doporučujeme volit i podle zamýšleného využití. Pokud budete chtít například zauzovat, ovocné stromy jsou k tomu jako stvořené. Při zauzování se použije OFYR prkénko na uzení, které se umístí spolu se zvolenou surovinou ke vnitřní straně plotny, kde již kouř udělá práci za vás. Oproti uhlí se jedná o mnohem zdravější cestu v oblasti topiv, bez přirozeně se vyskytujících škodlivých izotopů a s ekologickým ohledem na přírodu. OFYRy jsou přes vysokou míru funkčnosti velice jednoduché na obsluhu, čištění i ošetřování. Jejich kouzlo spočívá mimo jiné v téměř nulové nutnosti péče a ve skutečnosti, že vám vydrží celý život. Gril se používá tak, že se roztopí ohniště a čeká na úplné rozpálení horní plotny, což trvá zhruba 25–30 minut. Výsledná teplota se pohybuje okolo 300–350 °C. Povrch se čistí pouze špachtlí a kuchyňskými utěrkami, ničím jiným. Pouze v případě opravdu silných nečistot můžete použít drátěný kartáč. Grilovací desku jím rozhodně nijak neponičíte. Vždy po vychladnutí se plotna potírá potravinářským olejem, aby byla dostatečně mastná a zároveň odpuzovala vodu. Ocel má oproti jiným materiálům tu výhodu, že když vychladne, otevírají se na ní mikropóry. Kuchyňský olej se do nich „vsákne“ a konzervuje povrch – to zamezí případnému reznutí. Při rozpálení se potom póry uzavřou a vytlačí tím mastnotu na povrch. Celá myšlenka tohoto futuristického grilování pochází původně z Holandska, na našem trhu se zabydluje necelé dva roky, zastoupení má ale po celém světě. V nabídce naleznete hned několik typů, vždy FOOD DRINK BRNO 201831


TÉMA # TOPIC

v různých velikostech: OFYR Classic, OFYR Classic Storage, OFYR Classic Black, OFYR Island a OFYR Classic Concrete. Vše k dostání v černé a narezlé úpravě. V případě, že máte dostatek místa, určitě zvolte raději větší variantu, 100/100 cm (vnější průměr a výška) či rovnou XL verzi (150/100 cm). Prostornější ohniště umožňuje používat větší polena, a zajistí tak větší přísun tepla. Na všechny velikostní typy lze strategicky umístit nástavný gril, díky němuž budete mít více místa na vaření i odkládání. Zároveň se na něm dá také grilovat, takže je skvělým a hlavně praktickým doplněním vaší gril výbavy. Pro další možnosti v oblasti přípravy jídla doporučujeme zakoupit navíc buď brazilský nebo horizontální gril set – oba dostupné pouze pro větší varianty ohnišť (100/100 cm a XL). Díky nim můžete ingredience na-

píchnout na špízy a opékat nad plamenem. Pokud nemáte zájem o celý set, můžete si pořídit brazilský nebo horizontální ring i samostatně. Aby mohl být zážitek z outdoorového vaření kompletní, nechybí ani nabídka dalšího originálního příslušenství OFYR, které naleznete na jejich e-shopu. Přípravu pokrmů vám usnadní například kožená zástěra, jejíž povrch vás ochrání od nečistot i tepla. Navíc budete vypadat stylově a profesionálně. Podobnou ochranu zajistí rukavice z pravé kůže – můžete s nimi manipulovat s poleny v ohni, protože jsou nehořlavé. K dostání jsou i prkénka na uzení a odkládání, stylová konvička na olej, špachtle na vaření a čištění plotny nebo praktická taška na dřevo. Velice užitečný je také Buffadoo set, který obsahuje rozfoukávadlo a kleště. Grilování je společenská událost, která už neodmyslitelně patří k letním víkendům stráveným venku v příjemném kolektivu. Nyní je vaše grilovací sezóna celoroční, bez omezení. Protože teplota má určovat pouze propečenost vašeho steaku, nikoliv to, jestli půjdete, nebo nepůjdete grilovat. Vezměte své přátele a zvolte si každý svůj vlastní pokrm, který si chcete připravit – místa je dost a chutě se nebudou mísit. Výhodou je i to, že nemusíte čekat, až bude hotové jedno jídlo, připravovat lze vše naráz. Společná aktivita, při které si všichni návštěvníci vaší akce budou vařit vlastní jídlo sblíží kolektiv. Každý je grillman! OFYR grily ocení ski areály, profesionálové, ale i kdokoliv, kdo chce perfektně grilovat přímo u sebe doma. OFYR se stane srdcem zahrady či terasy a chloubou všech vašich grilovacích párty. Veškeré další informace hledejte na stránkách www.ofyr.cz.

32

FOOD DRINK BRNO 2018


CourtyardBrno.com


PIVO # BEER

PIVO V CHL ADN ÝCH DNECH V minulém čísle jsme si řekli, co je dobré pít v horkých, letních měsících. Tentokrát stlačíme rtuť teploměru dolů a zamyslíme se, jaká piva jsou vhodná pro chladné večery. Samozřejmě, stejně jako v létě můžete pít, na co máte chuť, na druhou stranu, když se teplota propadne o dvacet a více stupňů, mohou se vaše chuťové preference změnit. V tu chvíli máte v podstatě dvě základní možnosti: buď můžete důvěřovat samotným pivovarům, nebo se rozhodovat na vlastní pěst. V dnešní době nenarazíte pouze na vánoční piva – různé speciály se začínají vařit už na konec září na svatého Václava. Často jde o piva, jež se chmelí čerstvým hlávkovým chmelem. Pokračujeme přes svatého Martina na začátku listopadu, kdy si vybíráme vhodné pivo na zapíjení potrestaných hus. A ještě před Vánocemi můžete narazit na Mikulášská piva. Po Novém roce, ale stále za chladného počasí, probíhá masopust a Velikonoce. Začínáte se v tom ztrácet? Pravda, dříve bylo minipivovarů pomálu a ty průmyslové často jen udělaly etiketu s vánočním motivem na pivo své klasické produkce a bylo vymalováno. I v dnešní době jsou ti velcí spíše konzervativní a jen občas udělají nějaký méně tradiční speciál. Jinak se přes zimu můžete setkat nejčastěji se silnějšími světlými ležáky s extraktem původní mladiny (EPM) cca 14 %, případně s polotmavými, spodně kvašenými pivy s EPM 13 % a výš. EPM je moderní označení, které odpovídá dříve používané stupňovitosti (například EMP 13 % se rovná 13°). Tradice vaření silných ležáků je typická hlavně pro Bavorsko, kde se na podzim a v zimě vaří tzv. Bocky a Doppelbocky. Kozel (EPM 15 až 17 %), jak by zněl český ekvivalent, je plnosladové pivo světlé až tmavé barvy, nejčastěji je však v zimě světle hnědé (Dunkel Bock) a na jaře sytě zlaté (Helles Bock, nebo Maibock). Mívá nižší říz, hutné tělo a méně výraznou hořkost. Jsou u něj přípustné lehké ovocné tóny. Dvojitý kozel (Doppelbock) bývá téměř vždy polotmavý až tmavý (EPM 18 % a více). Opět méně nasycený, ale s výrazným tělem. Slad dominuje nad chmelem v podobě karamelových, oříškových, topinkových až čokoládových tónů, ale Doppelbock by neměl být sladký. Můžete také cítit trochu hřejivého alkoholu a něco z tmavého ovoce (švestky, datle, fíky nebo višně). V Bambergu a okolí můžete narazit na verze z nakuřovaného sladu s jejich typickou vůní po kouři a uzeném. Tzv. „session beers“, tedy piva vhodná pro popíjení s kamarády, jsou v Anglii poměrně slabá, často mají méně než 4,5 % alkoholu. Z toho důvodu i piva připravovaná na zimní období nebývají příliš silná. Klidně můžou mít jen něco málo přes 4 %, samozřejmě se ale vaří i silnější varianty (cca do 7,5 %). Většinou jde o typ Brown Ale, Porter nebo 34

FOOD DRINK BRNO 2018

Foto: Sborovna


PIVO # BEER

B E E R O N C H I L LY D AY S Our last issue dealt with what’s good to drink in the hot summer months. This time, we’re pushing down the mercury in the thermometer and covering what beers are best on chilly evenings. Just as in summer, of course, you can drink whatever you like, but your preferences might change when temperatures drop by 20 degrees or more. At such times, you essentially have two basic options: you can trust the breweries or decide for yourself. These days, you won’t see only Christmas beer – the tapping of various specialities starts at the end of September on the feast of St Wenceslas. These are often beers made with fresh hops. Continuing with the feast of St Martin at the beginning of November, we need to choose the best beer to pair with a sacrificial goose. Before Christmas, you can also find St Nicholas beer. In the new year, still in cold weather, it’s the time of carnival and Easter. Starting to get lost? It’s true that previously there were few microbreweries and some of industrial breweries just slapped Christmas-themed labels on their usual beers and called it good. Even now, the largest breweries are rather conservative and only sometimes create a less ordinary speciality. Otherwise, during winter you’ll most often find very strong pale lagers with original gravity (OG) of about 14 % and amber bottom-fermented beers with OG of 13 % and higher. OG is a modern designation corresponding to the traditional degrees Plato (e.g. an OG of 13 % equals 13° Plato). The tradition of brewing strong lagers is strongest in Bavaria, where autumn and winter means Bocks and Doppelbocks. Billy goats (OG 15–17 %), a literal translation of the German, are full-malt beers ranging from pale to brown in colour, most often light brown (Dunkel Bocks) in winter and deep golden (Helles bocks and Maibocks) in spring. They have generally minor bite, full bodies and less intense bitterness. They are permitted to have light fruit tones. Double billy goats (Doppelbocks) are almost always amber to brown (OG 18 % and higher). They are less carbonated but have distinctive bodies. The hops are overwhelmed by the malt with its tones of caramel, nuts, toast, and chocolate, but doppelbocks shouldn’t be sweet. You might also get some warmth from the alcohol and a hint of a dark fruit (plum, date, fig, or cherry). Around Bamberg, you can find examples made from smoked malt which have a typical smoky aroma. In England, session beers, namely beers suitable for drinking with friends, are relatively weak, often with less than 4.5 % alcohol by volume (ABV). For this reason, even beers prepared for winter aren’t very strong. They may have just a little above 4 % ABV, although there are of course stronger variants (up to about 7.5 % ABV). These are mostly Brown Ales, Porters, and Stouts, sometimes flavoured with FOOD DRINK BRNO 201835


PIVO # BEER

Stout, které jsou občas ochucené medem, ovocem a nejčastěji kořením typickým pro vánoční svátky, například muškátový oříšek, skořice, vanilka, hřebíček, anýz, zázvor, badyán nebo koriandr. Na Britských ostrovech ale i jinde můžete narazit na termín Winter Warmer („zimní ohřívač“). Není to pivní styl, ale prostě označení piva, které vás v zimě zahřeje. V Belgii, další tradičně pivní zemi, si se zimními speciály příliš hlavu nelámou. Většinou vaří varianty svých klasických tmavých svrchňáků jako je Dubbel nebo Quadrupel, které jsou často ochucené kořením. Ale to zde není nic zvláštního, protože Belgičané používají běžně při vaření piva koření v průběhu celého roku. Ve Spojených státech amerických je hodně populární Pumpkin Ale vařený na svátek Halloween. Ochucuje se dýní, která ve výsledném pivu není téměř vůbec cítit, zvlášť pokud není pečená a kořením typickým pro Pumpkin Pie (skořice, muškátový oříšek, zázvor, hřebíček a nové koření), které může být cítit hodně. Jako základní pivo se může použít v podstatě jakýkoliv typ, ale nejčastěji to bývá středně silný Amber Ale. V dřívější době byl klasický Christmas (vánoční) nebo Winter Ale (zimní) podobného ražení jako Pumpkin Ale. Vaří se dodnes, nepoužívá se sice dýně, ale většinou je to polotmavý (Amber) až tmavý (Brown), méně chmelený Ale s přídavkem koření. V důsledku rozšíření tzv. „Craft Beer“ scény, která není omezená místně ani stylově, můžete všude po světě ochutnat všemožné variace na zimní speciály. Jedním z mála pojítek je koření, které se používá ve větší míře než u klasických piv. Svařené víno neboli svařák zná asi každý, ale víte, že existují i svařená piva? Asi nejznámější je belgický Liefmans Glühkriek, který je ochucený višněmi, hřebíčkem, skořicí a anýzem. Připravuje se při teplotě do 70 °C, při vyšší by se odpařil všechen alkohol. Nechcete si nechat diktovat, co máte v zimě pít? Tak prostě popíjejte piva, která vám vyhovují. Ale zas kdy jindy je čas sáhnout například do svého archivu a dát si dobře uleželý Imperial Stout nebo silnou verzi Oude Gueuze? Pokud přistoupíme na teorii, že na podzim a v zimě je fajn pít silnější a tmavší piva, pořád nám zůstává široká škála výběru. Můžete si dát výše zmíněný Imperial Stout v nějaké ochucené verzi, nejlépe stařený v sudu po whisky nebo rumu. Skotsko vám nabízí své Strong Scotch Ale neboli Wee Heavy. Sázkou na jistotu je Barley Wine, ať už ve své více sladové anglické podobě, nebo ve více chmelené americké verzi. Vhodný je také v podstatě jakýkoliv silný belgický Ale, světlý Tripel nebo tmavý Quadrupel. Kdo má rád hodně hořká piva, může si otevřít Double India Pale Ale. Německé spodně kvašené Bocky a Doppelbocky se vaří i ve variantě Weizenbock, případně Weizendoppelbock, tedy silná, svrchně kvašená pšeničná piva.

honey or fruit and most often with Christmas spices, such as nutmeg, cinnamon, vanilla, cloves, anise, ginger, star anise, and coriander. On the British Isles and elsewhere, you might hear of Winter Warmers. It’s not a beer style, just a note that the beer will warm you in winter. In Belgium, another traditional beer country, people don’t concern themselves much with winter specialities. They mostly brew variants of their classic dark top-fermented beers, like Dubbels and Quadrupels, which are often flavoured with spices. But that’s nothing special here, as Belgians commonly use spices in their beer throughout the year. In the USA, Pumpkin Ales are very popular around Halloween. They are flavoured with pumpkin, which is almost completely absent from the beer’s final taste, especially when it’s not roasted and pumpkin-pie spices (cinnamon, nutmeg, ginger, cloves, and allspice), which can come through very strongly. To form the base of these beers, you can use essentially any beer style, but brewers usually choose medium-strength Amber Ales. Previously, classic Christmas and Winter Ales were made similarly as Pumpkin Ales are. They’re still brewed today but without pumpkin, usually from an Amber to Brown Ale with fewer hops and added spices. As a result of the spread of craft beers, which aren’t limited to a location or style, you can taste all kinds of winter specialities anywhere in the world. One of the few commonalities is spices, which are used more often than with classic beers. Just about everyone knows mulled wine, but did you know there’s also mulled beer? The most well-known is probably Liefmans Glühkriek, which is flavored with cherries, cloves, cinnamon, and anise. Serve it at up to 70 °C; any higher and all the alcohol would evaporate. Don’t want to be told what to drink in winter? Just drink whatever beer you like. But when would be a better time to reach into your archive and pull out a well-aged Imperial Stout or a strong Oude Gueuze? If we let go of the idea that it’s good to drink stronger and darker beers in autumn and winter, we still have a wide range to choose from. You could have a flavoured Imperial Stout, especially one aged in a whisky or rum barrel. From Scotland, you could choose a Strong Scotch Ale, aka a Wee Heavy. A Barley Wine is a sure bet, whether in the more malty English form or the hoppier American version. Essentially any strong Belgian Ale is suitable, from a pale Tripel to a dark Quadrupel. Anyone who likes very hoppy beer can open up a Double India pale ale. And the German bottom-fermented Bocks and Doppelbocks are also brewed as Weizenbocks and Weizendoppelbocks, meaning strong top-fermented wheat beers. 

Lukáš Provazník spolumajitel Ochutnávkové pivnice co-owner of Ochutnávková pivnice 36

FOOD DRINK BRNO 2018


TIPY # TIPS

PIVO BEER

PORCH PUNKER

Pub U Dvou přátel

PUNK IPA 13° BREWDOG

Chcupivo

BERNARD BOHEMIAN ALE Air Café

DIVOČÁK 10°

Suteren Pub

GUINNESS

The Erin’s Flag Irish Pub

PEAR PUSSY

Lucky Bastard

FOOD DRINK BRNO 2018 37


VÍNO # WINE

VOC: VÍNA ORIGINÁLNÍ CERTIFIK ACE Kolem VOC se vždy točí mnoho otázek. Co to jsou VOC? Jak se v nich vyznat? Dají se spojit s turistikou? K čemu nám tento systém je? A není to vlastně jen marketingový tah a zbytečně nafouklá bublina? Mohli bychom pokračovat dál a dál. Nenechme se ale zahltit otázkami, pojďme na ně hledat odpovědi. Už tomu je dávno, kdy si profesor Vilém Kraus (ať je mu zem lehká) pohrával s myšlenkou, kterou následně i vyučoval. A to tím, že některé části vinohradu se dají rozdělit jako v Bourgogne – na Premier cru a Grand cru. To samé mi každý rok opakuje Radek Nepraš, který má vinohrady na Pálavě. VOC není úplně stejný systém jako v Bourgogne, spíše se dá přiřadit k systémům v Itálii (DOC), Francii (AOC) nebo v Rakousku (DAC). Co je tedy VOC? Je to zkratka pro vína originální certifikace. Tato vína dávají na vědomost, že každá podoblast má své unikum – genius loci, terroir, své typické odrůdy a vlastní styl práce na vinohradu. Kritérií je ale samo sebou více. Takováto vína se řadí spíše k tzv. románskému systému kategorizace vín, ta značí kvalitu hroznů a možný potenciál dané odrůdy v konkrétní oblasti. Germánský hodnotící systém zase spíše zohledňuje cukernatost (kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů atd.). Vína musejí pocházet z vinic a hroznů označené lokality. Všechny musí mít minimálně 19° NM a mají být v suchém provedení. Vinaři VOC regionu si navzájem kontrolují a degustují vína, která poté zařazují. V drtivé většině projde pouhá jedna třetina vín. Právě tak se docílí vysoké kvality výsledných produktů. Co se týče marketingu, jistě se nejedná o pouhou bublinu, což dokazují už předešlé řádky. Jelikož se vinaři sami kontrolují a spolupracují jako tým, zajišťují milovníkům vína ochutnávku skutečně toho nejtypičtějšího (a zároveň nejlepšího) z daného regionu. Tento systém je velice důležitý nejen pro budoucnost vinařství. Jak už jsem zmiňoval, odráží se v něm kvalita dané odrůdy a regionu, který zastupují. Všechny VOC se dají jednoduše poznat podle tzv. kolku na kapsli ve spodní části lahve, kde je uveden nápis „VOC“. Ve většině případů ale vinaři toto logo používají již na etiketách. Zde to ovšem, na rozdíl od kolku, není podmínkou. Díky tomu zákazník na první pohled rozpozná, o jaké víno se jedná. U běžných vín se občas může stát, že si koupíte identické láhve, ale každá je i tak jiná. To se vám u VOC nikdy nestane, s výjimkou různých ročníků, kde jsou mírné nuance. Důvodem je již předem nastavená laťka zvolená ke konkrétním ročníkům (chladnějším/teplejším). V závěru se chci věnovat ještě otázce turistiky. Jsou to právě Vína originální certifikace, která odrážejí krásy těch nejlepších poloh, vinohradů a půvab České republiky. Samy tak přirozeně určují trasu hodnou výletování – ideální pro pěší i cykloturistiku. V neposlední řadě bych chtěl ještě podotknout, že VOC nejsou dražší než obvyklá vína z regionů, takže si je můžeme dopřát kdykoliv, stejně jako jiná vína.

38

FOOD DRINK BRNO 2018

František Macháček Sommelier Front of House Sommelier


VÍNO # WINE

WINES OF ORIGINAL C E R T I F I C AT I O N There are always many questions swirling around VOC. What is it? What does it look like? What is it used for? Is it connected with tourism? Is it anything more than a marketing trick? Such questions could go on forever. Before we get overwhelmed, let’s start with the simple answers.

ZNOJMO VÍNA ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE

ZNOJMO VÍNA ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE

A long time ago, wine aficionado professor Vilém Kraus (1924-2013) flirted with the idea that he later also taught: to divide vineyards, as is practiced with Burgandy wines, into ‘premier cru’ and ‘grand cru’. This idea is repeated to me every year by Radek Nepraš, who owns vineyards in the Palava region. The VOC system is not exactly the same as in Bourgogne; it can be more correctly compared with systems in Italy (DOC), France (AOC), and Austria (DAC). So what is VOC? It is an acronym for Wines of Original Certification. VOC wines show something unique for each sub-region – a genius loci, the terroir, the typical varieties, and the distinctive style of work in the vineyard. There are, of course, multiple criteria... Such wines fit more in the Roman system of wine categorization, reflecting grape quality and the potential of a given variety in a particular region. The German evaluation system, on the other hand, focuses more on taking sugar content into account (the quality of the wine, the time of the harvest, the choice of  grapes, etc.) VOC wines must come from vineyards and grapes within a designated location. The sugar content is measured to certain standards, and they must be dry wines. The winemakers of the VOC region control and taste each other’s wines to classify them. Usually only a third of the wines pass inspection. This method ensures the high quality of the resulting products. As far as marketing goes, this is more than a trend, as has been shown in the previous lines. As the winemakers themselves check each other and cooperate as a team, they provide wine enthusiasts with the ability to taste the most typical (and at the same time the best) from a given region. This system is very important for the future of winemaking. As I mentioned before, it reflects the quality of the given variety and the region it represents. All VOC can be easily recognized by a ‘stamp’ on the bottom part of the bottle where it says ‘VOC’. This logo is often also used by winemakers on the label, although this is not required; the stamp is necessary. The logo on the bottle simply makes it possible for the customer to recognize the wine right away. It is possible to buy identical bottles in which the wines are still different from each other. This almost never happens with VOC, with the exception of some vintages with moderate nuances. The reason is a pre-set level chosen for individual vintages (cooler/warmer years). To conclude I would like to deal with the question of tourism. The VOC designation is a reflection of the beauty of the best locations and vineyards and the charm of the Czech Republic. The VOC wines themselves naturally create a path worth an excursion – ideal for walking or biking. Finally, I would like to note that the VOC wines are not more expensive than common regional wines, so they can be enjoyed any time, as well as other wines.

Foto: David Tieku

FOOD DRINK BRNO 201839


ADRESÁŘ # DIRECTORY

JÍDLO/FOOD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

40

GRANDEZA RESTAURANT E5 VESELÁ VAČICE D5 CUKRÁRNA TUTTI FRUTTI C2 a F1 PROMINENT 54 80 23 Zelný trh 2 Běhounská 22 Jiráskova 1a, Mendlovo nám. 18 RESTAURANT & TERRACE Křižkovského 14, hotel Holiday Inn Brno www.grandezzarestaurant.cz www.veselavacice.cz www.cukrarnabrno.cz 1. BRNĚNSKÁ ČOKOLÁDOVNA www.prominent-restaurant.cz Benešova 166, Modřice HAVANA RESTAURANT VIETNAMSKÉ BAGETY F4 CUKRÁRNA KOLBABA C4 www.1bc.cz 81 28 24 Masarova 9 PRVNÍ DOUBRAVNICKÁ Pekařská 19 Kounicova 11 55 www.havana-restaurant.cz RESTAURACE C5 www.vietnamskebagety.cz www.cukrarnakolbaba.cz ATELIER COCKTAIL & BISTRO D5 Milady Horákové 1a Kobližná 2 JAKOBY D5 VIVOBENE GUSTO D5 CUPCAKEKÁRNA E5 www.prvnidoubravnicka.cz www.atelierbar.cz 82 29 25 Nám. Svobody 21 Jakubské nám. 6 Běhounská 4 www.cupcakekarna.cz www.restauracejakoby.cz RATEJNA MUSIC RESTAURANT D6 www.vivobene-gusto.cz BABINSKÝ BISTRO E3 56 Dvořákova 13 Špilberk 1 JEDNA BÁSEŇ D6 www.ratejna.cz 26 ČOKOLÁDOVNA MINACH E5 83 ZAHRADA AMBROSIA C2 www.fb.com/BabinskyBistro 30 Poštovská 6e Sukova 2 Údolní 37 www.cokoladovna.com www.fb.com/Zahrada-Ambrosia BEST BURGER KITCHEN F5 www.jedna-basen.cz 57 RED PIRANHA CATERING Puškinova 1 Josefská 25 KLUB CESTOVATELŮ www.redpiranha.cz www.bestburgerkitchen.cz 27 D-CAFÉ B5 31 Lidická 18 Veleslavínova 14 www.dcafe.cz www.hedvabnastezka.cz RETRO CONSISTORIUM E5 BISTRO ANDINI B3 58 Mečová 4 Pekárenská 12 BLACK POINT CAFE B6 1 DE FLEURS D5 www.retroconsistorium.cz www.facebook.com/bistroandini/ 32 KOISHI D3 28 Milady Horákové 13 Jezuitská 15 Údolní 11 www.blackpointcafe.cz www.defleurs.cz SABAIDY B5 BISTRO MIKROFARMA D5 www.koishi.cz 59 tř. Kapitána Jaroše 29 Moravské nám. 4 BUKOVSKÝ CAFÉ CUKRÁŘSTVÍ 2 ENVI CAFÉ – KOČIČÍ KAVÁRNA D7 KONFIT RESTAURANT www.sabaidy.cz www.mikrofarma.cz 29 33 Minská 2 Veveří 125 Koliště 55 www.bukovskycukrarstvi.cz www.konfitrestaurant.cz www.envi-cafe.cz BISTRO FRANZ C3 60 SECRET OF RAW A4 Lidická 63c Veveří 14 CAFÉ ATLAS C3 3 KOHOUT NA VÍNĚ D6 KAVÁRNA ERA www.secretofraw.cz www.bistrofranz.cz 30 34 Žerotínovo nám. 6 Zemědělská 30 Malinovského nám. 2 www.cafeatlas.cz www.fb.com/kavarnaera www.kohout-na-vine.cz SBOROVNA A3 BISTRO PRAMENIŠTĚ 61 Botanická 1 Špitálka 37 CAFÉ BRUSSEL F2 4 LA BOUCHÉE D3 www.fb.cz/sborovnapub 31 FALK C3 www.fb.com/bistroprameniste 35 Pekařská 76 Gorkého 12 Údolní 33 www.cafebrussel.cz www.cafefalk.cz www.labouchee.cz SIAM THAI C3 BORGO AGNESE F3 62 Gorkého 15 Kopečná 43 CAFÉ FLEXARET F4 5 GALERYJE B5 LA SPERANZA B5 www.siamthai.cz www.borgoagnese.cz 32 36 Kopečná 21 Lidická 9 Lidická 32 www.fb.com/CafeFlexaret www.fb.com/galeryje-9 www.lasperanza-bistro.cz RESTAURACE BOULEVARD B5 63 SPRÁVNÉ MÍSTO Husitská 3 Lidická 12 CAFÉ MENDEL F1 MÁ HOSTINA 6 www.fb.cz/spravnemisto www.boulevardrestaurant.cz 33 GILL‘S COFFEE C3 37 Mendlovo nám. 1a Veveří 9 Štefánikova 78 www.fb.com/CafeMendel www.gills.cz www.mahostina.cz SONO RESTAURANT BURGER INN D5 64 Veveří 113 Běhounská 9 CAFÉ MEZZANINE D3 MAZANÝ ANDĚL E4 7 www.sonocentrum.cz www.fb.com/burgerinn 34 GIMMI LOUNGE CAFÉ 38 Údolní 15 Slovanské nám. 1 Šilingrovo nám. 5 www.cafe-mezzanine.cz www.gimmicafe.cz SOUL BISTRO D5 www.mazanyandel.cz BUTCHER‘S GRILL & PASTA 65 Jezuitská 10 Dobrovského 29 CAFE MITTE E5 MONTE BÚ 8 www.fb.com/Soul-Bistro www.butchers.cz 35 GOOSE SHISHA LOUNGE E4 Panská 11 39 Údolní 76 Husova 6 www.cafemitte.com www.monte-bu.cz www.goosebrno.cz CAFÉ PILÁT F5 66 SOUPÁRNA C1 Údolní 51 Kapucínské nám. 5 CAFÉ MOMENTA E5 MORGAL D5 9 www.fb.com/souparnabrno 36 CHAJOVNA E4/E5 www.fb.com/cafepilat 40 Zelný trh 2 Dominikánské nám. 7 Moravské nám. 1a www.cafe-momenta.cz www.chajovna.cz www.morgal.cz SUNSET C6 CASTELLANA TRATTORIA E6 67 Příkop 4 Novobranská 4 CAFE PODNEBI D3 10 MORI RESTAURANT & LOUNGE D4 www.sunset-restaurant.cz www.castellana.cz 37 KAFE & KOBLIHA F2 Údolní 5 41 Pekařská 68 Česká 29 www.podnebi.cz www.fb.com/KafeAKoblihaBrno www.themori.cz SUZIE'S PIZZERIE CATTANI JOSEFSKÁ E6 68 & RESTAURANT D3 Josefská 2 CAFÉ PRÁH INDUSTRA COFFEE MYKITCHEN C2 / E4 11 Údolní 4 www.cattani.cz 38 Ve Vaňkovce 1 42 Masná 9 Gorkého 20 / Husova 13 www.suzies.cz www.cafeprah.cz www.industrabrno.cz www.my-kitchen.cz CATTANI VEVEŘÍ C4 69 ŠELEPKA Veveří 6 12 CAFE PTÁČEK B2 NOEM ARCH Šelepova 1 www.cattani.cz 39 JAZZ CAFE E5 43 Grohova 20 Orlí 1 Cimburkova 9 www.selepova.cz www.fb.com/CafePtacek www.fb.com/jazzcafebrno www.noemarch.cz COSMOPOLIS GRILL D5 THE YARD LOUNGE & DINING Kozí 5 CAFÉ TEEVEE D5 70 13 PABLO ESCOBAR Holandská 12 (hotel Marriott) 40 J&T BANKA CAFÉ www.fb.com/cosmopolisgrillBRNO 44 Běhounská 18 Minská 88 Trnitá 7 www.fb.com/theyardrestaurant www.cafeteevee.cz www.pabloescobar.cz www.jtbankacafe.cz EAST VILLAGE BAR & DINER C3/D3 THE IMMIGRANT PUB B2 Jaselská 2 CAFFÉ DEL SAGGIO 71 PADOWETZ F5 14 Veveří 57 41 KAFEC BRNĚNSKÝ E6 www.eastvillage.cz 45 Helceletova 2 Masarykova 34 Orlí 16 www.theimmigrant.cz www.saggio.cz www.restaurant-padowetz.cz www.kafec.cz EBISU C3 TRAPAS BAR C4 Slovákova 8 CAFFÉ FRATELLI E5 72 PALAZZO F4 15 Moravské nám. 13 42 KAVÁRNA AD ALTA www.ebisu.cz 46 Průchodní 2 Václavská 2 (vstup z ul. Hyběšova) Biskupská 2, hotel Barcelo www.trapasbar.cz www.cafefratelli.cz www.kavarna-adalta.cz www.palazzorestaurant.cz FABRIK FOOD FACTORY B6 TŘI OCÁSCI B5 nám. 28. října 20 CAFFÉ TRIESTE C6 73 PANKSY C3 16 tř. Kpt. Jaroše 18 43 KAVÁRNA PRAHA D4 www.fb.com/FabrikFoodFactory 47 Příkop 29 Husova 18 Jaselská 17 www.triocasci.cz www.caffetrieste.org www.prahavbrne.cz www.panksy.cz FAIR HOTEL U BÍLÉHO BERÁNKA Rybářská 19 CAFFÉ VERGNANO E4 74 Štefánikova 16 PASTIFICIO E5 17 www.fairhotel.cz 44 KAVÁRNA ŠVANDA E5 48 Starobrněnská 14 Poštovská 8 Zelný trh 14–16, Tržnice Brno www.ubilehoberanka.cz www.vergnanocaffebrno.cz www.fb.com/kavarna.svanda www.pastalovers.cz FORHAUS WINE & RESTAURANT E4 U DŘEVÁKA Pekařská 4 CAFFETTERIA PELLINI TOP D5 75 Dřevařská 22 KAVÁRNA TROJKA E4 PAVILLON D6 18 45 www.forhaus.cz 49 Jakubské nám. 4 Dominikánská 9 Jezuitská 6 www.udrevaka.cz www.fb.com/Kavárna-Pellini www.fb.com/KavarnaTrojka www.restaurant-pavillon.cz FORKYS D5 UMAMI D5 Jezuitská 1 COFFEE BAR MYMIKA B4 76 Jezuitská 5 19 46 KAVÁRNA U ZLATÉ ŽÁBY www.forkys.cz 50 PIKNIK BOX A1 Lidická 15 Tábor 2 Björnsonův sad www.umamisimplyasian.cz www.mymika.cz www.fb.com/kavarnauzlatezaby www.piknikbox.cz FRESH FANATIC B3 U STARÝHO BILLA B6 Kounicova 39 COFFEE FUSION E6 77 Kudelova 5 20 51 PLZEŇKA D4 www.freshfanatic.cz 47 KÁVOVÁ HVĚZDA D5 Jánská 25 Jezuitská 3 Husova 16, hotel Internacional www.bill.cz www.fb.com/coffee-fusion www.kavovahvezda.cz www.hotelinternational.cz FRESH FREAKS A4/B5 VEG8CAFÉ Lidická 46 COSMOPOLIS CAFFÉ E5 78 Křenová 45 POLÉVKÁRNA POD SCHODY A6 21 48 KLAFÉ www.freshfreaks.cz 52 Zelný trh 2 Klácelova 1a Schodová 2 www.veg8cafe.cz www.fb.com/cosmopolisBRNO www.klafe.cz www.polevkarnapodschody.cz GÔ D5 VEGALITE C3 Běhounská 4 79 Slovákova 10 22 COSTA COFFEE F6 49 KOFFEIN C1 53 PONAVA CAFÉ & RESTAURANT A5 www.fb.com/GoBrno Josefská 14 Gorkého 37 Lužánecká 3 www.vegalite.cz www.costa-coffee.cz www.fb.com/cafekoffein www.ponava.cafe 27

KÁVA/COFFEE

FOOD DRINK BRNO 2018


ADRESÁŘ # DIRECTORY

V MELOUNOVÉM CUKRU E5/E6 ABSENTER D3 PIVNICE U KOCOURA F4 KOPI LUWAK D5 2 DON PINTXOS E4 76 23 3 Dominikánské náměstí 3 Františkánská 17 Údolní 15 Biskupská 6 Rašínova 10 www.donpintxos.cz www.fb.com/ www.fb.com/absenterbrno www.pivniceukocoura.cz www.kopiluwak.eu CukrHudebniCukrarna GARAGE WINE D3 Pivnice U Tekutého chleba C4 AIR CAFE F5 KOZI PIKOLA D5 51 3 24 4 Údolní 5 Zelný trh 8 Moravské nám. 14a Kozí 12 77 VERONICAFFÉ C1 www.garagewine.cz Gorkého 42 www.aircafe-brno.com www.fb.com/hercny www.fb.com/KoziPikolaBrno www.veronicaffe.cz PETIT CRU WINE BAR D3 ALOHA D5 PIVOVAR MORAVIA KULT CAFE 5 4 52 25 Husitská 6 Kytnerova 5 Údolní 11 ZÁKOUTÍ F4 Kozí 10 78 www.kultcafe.cz www.pivovar-moravia.cz www.petit-cru.cz Kopečná 20 www.alohabar.cz www.fb.com/Zakouti 53 KULTURÁRIUM B4 26 PIVOVARSKÁ STAROBRNO F1 6 ATELIER COCKTAIL & BISTRO D5 5 ROCKWINE Vídeňská 18 Janáčkovo nám. 2a Mendlovo nám. 20 Kobližná 2 www.rockwine.cz www.kulturarium.cz www.pivovarskastarobrno.cz www.atelierbar.cz 50

PIVO/BEER

SIESTA LOBBY & WINERESTAURANT E4 Husova 16, Hotel International www.hotelinternational.cz 8 BAR 1920 LONDON E4 PUB U DVOU PŘÁTEL 28 2 BAJKAZYL F6 Tábor 25 VINNÁ GALERIE A5 MADA ICE CREAM F5 Dominikánská 1 7 Dornych 2a Lužánecká 16 www.fb.com/udvoupratelbrno Kapucínské nám. 11 www.1920-bar.cz www.bajkazylbrno.cz www.vinnagalerie.cz www.madaicecream.cz PUB U DVOU PŘÁTEL E4 COHIBA CLUB CONTI C4 29 9 3 CAFÉ LAUNDRY A4 Dominikánská 11 MAGNET CAFÉ C2 Kounicova 6 Lidická 46 www.fb.com/udvoupratelbrno Jiráskova 14 www.cohibaclub.cz www.fb.com/Pradlena www.fb.com/MagnetCafeBrno ROCK’N’ROLL HEAVEN A2 CUBANA BAR D5 30 10 4 FBB KLUB NA DRÁZE F5 Jiráskova 51 MILADY KAFFE C5 Jezuitská 3 Nádražní 9 www.fb.com/rocknrollheavenbrno tř. Kpt. Jaroše 2a www.cubana.cz www.fb.com/nadraze 1 CHCUPIVO E4 www.fb.com/miladykaffee nám. Svobody 21 Stopkova Plzeňská Pivnice D4 DESERT D6 www.chcupivo.cz 11 HLUCHÁ ZMIJE B2 31 Česká 5 MONOGRAM ESPRESSO BAR F5 5 Rooseveltova 11 Veveří 55 www.kolkovna.cz Kapucínské nám. 12 www.dodesertu.cz www.fb.com/hluchazmije 2 FUNKY DONUTS B5 www.monogramespressobar.cz Lidická 28 SUTEREN PUB B2 DUCK BAR www.fb.com/FunkyDonutsBrno 32 12 HOSPODA U SAJMONA 6 Kamenná kolonie 10c Veveří 43 NAŠE VĚCI B2 POD HÁJKEM A3 www.duckbar.cz www.suterenpub.cz Jiráskova 16 Botanická 28 3 GRAN MORAVIA E5 www.naseveci.cz Zelný trh 19 www.usajmona.cz HIGHFIVE BAR F5 THE ERIN'S FLAG IRISH PUB F4 www.brazzalemoravia.com 13 33 Bašty 6 Biskupská 3 PAOLO CAFFÉ F4 7 HOSTINEC U BLÁHOVKY C1 www.fb.com/erinsflag www.fb.com/HighFiveBar Kopečná 24 Gorkého 96 4 KOISHI SHOP D3 www.paolocaffe.cz Údolní 11 www.fb.com/ublahovky KENTAUR BAR D3 U ALBERTA E3 www.koishi.cz/koishi-shop 14 34 Marešova 8 Pellicova 10 PARK LANE CAFE A5 HOSTINEC U DAANA 8 www.kentaurbrno.cz www.fb.com/ualbertabrno Lužánecká 4a LASKOMINY OD MARYNY C3 Staňkova 17 5 www.parklanecafe.cz Slovákova 8 www.fb.com/PivniceUDaana L'APERO C5 U ČOLKA www.laskominyodmaryny.cz 15 35 Tábor 3 Koliště 3 PELÍŠEK – KOČIČÍ KAVÁRNA B5 9 JBM BREW LAB PUB C2 www.fb.com/ucolka www.fb.com/LApéro třída Kpt. Jaroše 37a MARINÁDA STORE B2 Grohova 17 6 www.kocicipelisek.cz Jiráskova 15 www.fb.com/JBMBrewLabPub 16 MALEJ VELKEJ BAR D5 U MÍČE www.marinada-store.cz 36 Staňkova 15 Jakubské nám. 2 CAFÉ PLACZEK E5 10 LOKÁL U CAIPLA D5 www.fb.com/U-Červeného-Míče www.malejvelkej.cz Minoritská 4 MLSNÁ HOLKA D5 Kozí 3 7 www.cafeplaczek.cz Kozí 2 www.lokal-ucaipla.ambi.cz U POUTNÍKA E4 MAYDAY COCKTAIL BAR & CAFÉ E4 www.fb.com/donutsbrno 37 17 Starobrněnská 18 Dominikánská 7 PODNIK CAFÉ BAR F4 11 LUCKY BASTARD BEERHOUSE C1 www.fb.com/pivniceupoutnika www.maydaybar.cz Peroutkova 5 OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY D5 Bratří Čapků 8 8 www.fb.com/Podnikcafebar Rašínova 4 www.lb-beerhouse.cz U TŘECH ČERTŮ D5 / E4 NAPROTI B2 www.tvaruzky.cz 18 38 Dvořákova 8 / Starobrněnská 7 Jana Uhra 3 a 4 PUNKT. A3 12 NA BOŽENCE www.ucertu.cz www.barnaproti.cz Bayerova 7 SKLIZENO E6 Boženy Němcové 18 9 www.fb.com/punkt.cafe Josefská 14, Zelný trh www.fb.com/NaBozence VÝČEP NA STOJÁKA JAKUBÁK D5 ROTOR BAR D5 www.sklizeno.cz 19 39 Běhounská 16 Dvořákova 12 RAW WITH LOVE F4 13 OCHUTNÁVKOVÁ PIVNICE C5 www.vycepnastojaka.cz www.fb.com/rotorbar Anenská 7 SÝRÁRNA MINSKÁ Lidická 10 10 www.rawwithlovebrno.com Minská 6 www.ochutnavkovapivnice.cz VÝČEP NA STOJÁKA PEKANDA E4 20 RUM BAR C3 www.syrarna-minska.cz 40 Pekařská 2 Slovákova 1 SKØG URBAN HUB E4 14 PIVNICE A BAR POD STUDNOU E5 www.vycepnastojaka.cz www.rum-bar.cz Dominikánské nám. 5 THE WHISKY SHOP BRNO E3 Orlí 16 11 www.skog.cz Pekařská 28 www.pivnicepodstudnou.cz ZASTÁVKA C1 21 RUNWAY BAR D6 www.thewhiskyshop.cz 41 Úvoz 78 Jezuitská 6 SORRY – PEČEME JINAK 15 PIVNÍ BURZA C3 Křídlovická 1 www.fb.com/zastavkauvoz www.restaurant-pavillon.cz VEGAN SWEET BAR E6 Veveří 21 12 www.sorry-jinak.cz Orlí 27 www.pivniburza.cz ZELENÁ KOČKA SHOT BAR D5 22 www.fb.com/VeganSweetBar 42 SPOLEK E6 PIVOVARSKÝ RESTAURANT D4 Kozí 12 16 PIVNÍ DVEŘE C3/B3 Orlí 22 Solniční 8 www.shotbar.cz WORLD OF CHILLI E3 Smetanova 4 13 www.spolek.net www.zelenakocka.cz Pekařská 20 www.pivnidvere.cz 23 SPIRIT BAR E5 www.woch.cz STARBUCKS D5 ZELENÁ KOČKA PIVÁRIUM D5 Františkánská 7 43 17 PIVNÍ LOKÁL U BOMBY nám. Svobody 5 Dvořákova 3 www.fb.com/spiritbar Husitská 11 www.starbuckscoffee.cz www.zelenakocka.cz www.fb.com/pivní-lokál-u-bomby 24 SUPER PANDA CIRCUS E4 STEINER CAFÉ C2 ZELENÁ KOČKA GRAND Šilingrovo nám. 3 PIVNÍ OPICE D4 44 18 Gorkého 38 RESTAURANT www.superpandacircus.cz Joštova 4 Kounicova 83 www.fb.com/cafesteiner www.pivniopice.cz www.zelenakocka.cz 25 VYHLÍDKA SOUND ŠESTÁ VĚTEV C4 CAFÉ & BAR E5 19 PIVNÍ PANORAMA Moravské nám. 12 nám. Svobody 17, Dům pánů z Lipé 45 ZUBATÁ ŽÁBA Juliánovské nám. 2 Jungmanova 33 www.fb.com/sestavetev www.vyhlidkacafe.cz www.pivni-panorama.cz www.fb.com/pivnice.zubata.zaba THE CAT CAFE 20 PIVNÍ SADY F4 Martinkova 7 Nádražní 22 www.thecatcafe.cz www.pivnisady.cz TŘI OCÁSCI C1 PIVNÍ STÁJ B3 21 1 4POKOJE D6 Gorkého 39 Vachova 6 Veveří 38 www.triocasci.cz www.fb.com/4pokojebrno www.pivnistaj.cz 1 Degustační Enotéka VINDOM B3 CAFÉ TUNGSRAM F5 Smetanova 17 22 PIVNICE U ČÁPA C2 2 7 HŘÍCHŮ D5 Kapucínské nám. 7 www.degustacnienoteca.cz Jakubská 7 Obilní trh 10 www.fb.com/CafeTungsram www.7hrichu.com www.pivnice-ucapa.cz

54 LITERÁRNÍ ČAJOVNA SKLENĚNÁ LOUKA C4 Kounicova 23 www.cajovna-sklenenka.cz 55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

1

PIVNICE POŠTA 27 2 BLÁZNI NA POLIČCE C5 Burianovo nám. 8a Lidická 5a www.fb.com/pivniceposta www.dvablazni.com

75

7

BAR, KTERÝ NEEXISTUJE D5 6 Dvořákova 1 www.barkteryneexistuje.cz

DELIKATESY/ DELI SHOPS

BAR

74

VINOTÉKY/ WINE BAR/ SHOPS

FOOD DRINK BRNO 2018 41


Místa se nacházejí mimo výseč mapy. / These places are not on this part of map.

1

2

3

43

44

54

57

63

64

á

i ck

ick

ováka

5

9

83 14

ov a

í

o Tvrdéh

3 Ú 7

azd Gor

do

reš

40

ám.

ské n Mora6v

41

Kom

42

4

ova

Špilberk 6

Úvoz 4

37

13

22 40 81

Pekařská

Do

Šilingrovo nám. 23

9

25

8

8

á nsk Pa

2 58 3 48

rou t

33

Bisk ups ká

kov á ká trs Pe

4

in Hl

ky Vý

vní s ta

Annenská

66

o dlov Mennám

Fakultní nemocnice U svaté Anny

60 78

Jircháře

Kop eč

Vodní

5 75

íns

puc Ka13

13

23

Leitnerova

F

Květi 55

á

6

9 27 21

Zelný trh

5

26

15

3

čn Kope

Pivovar Starobrno

á ick

67 36

38 nská Starobrně 64 Pe

46

6

Svobody

va yko

11

7

sar

ná ova

Sch

70

37 17

24 38

Pellicova

17 26 10

Ma

Husova

á nsk iká29 n45 i m

35 34

Sladová

é ikánsk Domin ám. n 17

42

Pivovarská

2 5

11

25 Náměstí

eč n Zám

2

Zahrádky

8

Rašín

ská

í Husova

ova Pellic Úvoz

1

Zahrádky

23 10

2 1

E

16

u Jak

51

13

82

Jakubské nám. 51

31

43

3

39

2

Če

Besedn

3 10

80 29

18

50

í

ičn

n Sol

32 4

Zahrádky

ova

o déh Tvr

lní

18

a Joštov

. o nám enskéh

Ma

68

R

Česká

18

Kozí

Bří

ovo otín Žer nám.

3

eti č

Zachova

Moravské nám.

els ká

Běhounská

pků Ča

24

as

oln

ko va

24

72

16

33

47 J

72

á

62

7

Údolní

15

20

31

nick

Arne N

19

13

1

79 15

10

Rad

ova Jirásk

S

32

53

bs ká

Čápkova

ova Jirásk

a ov

tan

16 me

a ov

71

orkého

27

19

nic

22o Gorkéh

k Pe

u Ko

42

S

24

á sk

nín

to An

Lidická

56

a Grohov

a ov

Slo vák ova

va Jirásko

á

12

35Úd

36 2

í

va Čápko

t an

21

h

Údolní

n eta

Sm

tan me

1

5

á sk

23

66

25

6

ř ve Ve

va Stojano

Bo

ův

š Tyr

n áre

Obilní tr

Úvoz

ap

íČ 11

sk á

sad

32

G

74 49

cká

3

lář

61

va ico un Ko

Úvoz

41 77

7

a ov

á lsk ko o S

5

hra Jana U

9

7

Cih

ří ve Ve 71

59

75

e Lužán 61

6

74

park Lužánky

ká ols ok

18

va Groho

70

60

va ešo Bur

S

B

69

5

Konečného nám. 30

D

39

va ko

ova bk

Ry

C

37

4

tan

č Tu

A

33

6

Bo

ská tlář Ko

31

ejní Muz

1

28

Baye

65

21

12

rova

50

8

ná 20

4


2

11

14

30

34

38

40

42

46

48

52

68

73

8

12

17

19

25

27

28

35

36

44

45

52

Če r n

5

10

7

opoln

6

12

ova pach Žam

78

í

Infocentrum TO JE BRNO – Panenská 1 E4 Informace, předprodej vstupenek, prodej suvenýrů, úschovna zavazadel, free wifi – vše potřebné na jednom místě!

tov a er He lf

Přadlácká

Cejl

Přadlácká

dla

s

Špitálka

ka

a Sukov

Ben ešov Auto a bus Benoevé nádra šova ží

tálk a Špi

nská

Vlhká

fská

Jose

Skořepka

22

Křenová

Mlýn

ská

Spálená

Čec hyňs ká

2

Dornych

vní Hladraží á n

nská

Rumiště

45

Cyril ská

ká Josefs

Seznam doporučených podniků /podzim-zima 2018 sestavil redakční okruh FOOD DRINK BRNO na základě osobní zkušenosti a referencí. Tipy na nové podniky zasílejte na: info@pocketmedia.cz. Koželužská

Koliště

9

Štěp á

a

Nov obra

bní

sepní

Stav e

List of recommended establishments /autumn-winter 2018 created by the editorial staff FOOD DRINK BRNO Křenová based on personal experience and references. You can send tips for new establishments to: info@pocketmedia.cz. Masná

Vachova

Měnínská

í

pn Podnáse

á Podn

14 41 15

nská Františká

žní

lni

ká rits

no

Mi Or

23

y

Vlh 29

69

76

4

á 63

12

iš Kol

14

ho

ade Div

vsk što Po 26

58

itál

Moza

em Malinovské nám.

20

7

34

Old Town Hall Tower – Radnická E5 Have you overeaten? Run up the 173 steps to the 63-meter-high landmark of Brno. Let your reward be a great figure and even more amazing view. Šp

r tova

adl div

1

Kobližná

í Orl

Za

30

3

a ltov eve

38 kova

Dvořá

43 á

dra

Old Town Hall Courtyard – Radnická E5 Looking for a quiet space where you can enjoy a cup of coffee or an evening drink together with a bit of culture? Don’t look any longer, you’ve just found it! Ra

jl Ce 56

19

Cejl

21

11

os Ro

43

t Baš

á sk

ská

Jezuit

m. ské ná

Cejl

49

28

22

á

2

va nero

á itsk

u Jez

65 76

inářsk

InfoCenter TO JE BRNO – Panenská 1 E4 Information, ticket office, gift shop, luggage storage, free Wi-Fi – everything you need in one place! Soudní

Kör

eve ltov a

1

ská islav Brat

16

v slá go

Stará

Příční

Příkop

Věž Staré radnice – Radnická E5 Přejedli jste se? Vyběhněte si 173 schodů na 63 metrů vysokou brněnskou dominantu. Odměnou bude skvělá lková výhled. figura a ještě Spohezčí

Francouzská

Hvězdová

ové rák

Ho

Ju

olní

třída Kpt. Jaroše

M.

Ro os

39

3

1

57

á lavsk Bratis

ká áns

Francouzská

Černop

M

ká Francouzs

Ko liš

44

á

olní

a Kunzov

va ubo Tra

ové rák

o .H

67

7

2

Fakultní nemocnice Dětská nemocnice

Kudelova

55

7

é kov

orá

.H Nádvoří Staré radnice – Radnická E5 M Hledáte klidný prostor, ve kterém si vychutnáte kávu či večerní drink spolu s porcí kultury? Nehledejte, právě jste ho našli!

20

73

77

47

sk láv

íka

Hilleho

59

ova blík

Ho

á Slep

Slav

Černop

nína

Drobného

třída Kpt. Jaroše

62

Anto

Durďákova

á

k Lužánec

7

os Jug

1 53


NOVINK Y # NEWS

Foto: archiv redakce

N O V Ě O T E V Ř E N O N E W LY O P E N E D Gastronomie je neustále se vyvíjející živel. Kromě používaných technik, postupů a surovin se mění i samotné podniky. Vznikají, mění koncepty a někdy zanikají. Stejně jako během celého roku nám jich s létem a jeho koncem na gastronomické mapě Brna mnoho přibylo. A proto jsme se rozhodli vám některé přiblížit. Pohodlně se usaďte a nechte se zlákat. Začneme hezky sladce. Žhavou novinkou je Sorry – pečeme jinak, výjimečná cukrárna v čele se Šárkou Diváckou, ženou, která svou životní vášeň přivedla k životu. Krom netypických dortů jsou dominantou podniku pralinky nejrůznějších tvarů. Cukrovinky jsou zde tak krásné na pohled, že je až škoda se zakousnout. Po ochutnání ale litovat nebudete. Na ulici Orlí vyrostl další sladký podnik, a to i jménem – VEGAN SWEET BAR. Naleznete zde skvělou kávu, limonády, dorty, donuty, plněné koblížky, zmrzlinu, zkrátka oblíbený sortiment každé správné cukrárny, ale pozor – vše ve veganské verzi! Přijďte zkusit třeba všemi milovaný a královsky nazdobený nugátový donut. 44

Gastronomy is constantly developing. In addition to improvements in techniques, processes, and ingredients, even the businesses themselves evolve. They emerge, change concepts, and sometimes vanish. Throughout the year, and particularly during the summer, a number of new restaurants were added to the gastronomical map of Brno. We are taking this opportunity to introduce some of these new places to you. Let yourself be enchanted. We will start pretty sweetly. One hot new place is Sorry pečeme jinak, an exceptional confectionery led by Šárka Divácká, who brings her sweet passion to life. In addition to the offer of unusual cakes, the business specializes in pralines of various shapes. Confections here are so beautiful that you might hesitate to take a bite, but they are so delicious, you won’t regret it. Another new enterprise is VEGAN SWEET BAR, in Orlí Street. They  offer excellent coffees, lemonades, cakes, doughnuts, doughnuts with filling, and ice cream -- basically an assortment available in every good

FOOD DRINK BRNO 2018


NOVINK Y # NEWS

MADA ICE CREAM je unikátní kavárna s oblíbenou mraženou pochoutkou. Samotná prezentace zmrzliny je zážitkem už sama o sobě, dostanete totiž efektně srolovanou trubičku, která při servírování v kelímku připomíná malé růžičky. Vše je navíc různě dozdobeno oříšky, ovocem, oreo sušenkami nebo dalšími lahůdkami. Nabídka zahrnuje mimo jiné i kávu. Kavárenskou scénu dále obohatilo Bistro Andini na Pekárenské, jehož prostory jsou otevřeny výstavám nejrůznějších umělců a fotografů. Hosty ale kromě potěchy oka čeká i dobré, povětšinou vegetariánské, jídlo. Domácí sladké pečivo nebo dorty se skvěle doplňují s kávou Carraro. Pod názvem 1. brněnská čokoládovna se neskrývá jen sladké opojení, ale i vynikající restaurace v Modřicích. Za návštěvu stojí například kvůli kuchařským profesionálům, kteří stáli u zrodu michelinských restaurací. Navíc se zde pořádají degustace čokolády, ukázky výroby a její párování s vínem. I v pivní sféře se najdou novinky. V podchodu na náměstí Svobody se zrodila výběrová prodejna piv Chcu pivo. Uvnitř zákazníci naleznou široký výběr piv a zkušenou obsluhu, která je schopná kvalifikovaně poradit s výběrem. Oříškem pro ně není ani ladění piva se sladkým. Chystají se řízené degustace a mnoho dalšího. S pivem jsme ale ještě neskončili. Pub U Dvou přátel otevřel novou pobočku na Dominikánské. K dostání jsou zde pečlivě vybraná piva z mini a létajících pivovarů. Co ale opravdu stojí za ochutnání, je jejich vlastní značka Brewniverse. Při návštěvě si nezapomeňte pořádně prohlédnout zajímavý design interiéru a pivní mapu na stropě. Gin bar 7 hříchů je brněnským unikátem. Sídlí nedaleko Jakubského kostela a zaměřuje se hlavně na klasické drinky z konce 19. a počátku 20. století. Jedná se o spojení kavárny a baru. Během dne si zde vychutnáte například kávu v prosklené kryté zahrádce a večer se můžete zastavit na nějaký ten drink. A posledním námi zvoleným nově otevřeným podnikem, který rozhodně stojí za návštěvu, je Atelier cocktail & bistro. Toto bistro a koktejlový bar sídlí v jednom z nejstarších brněnských domů, U rudého vola, a o kvalitní gastronomii zde není nouze. Každý drink i pokrm je pečlivě vybrán, aby dával smysl v rámci zvoleného konceptu. Přes den se zde snoubí jídla s koktejly. Správné párování je vyšperkováno k dokonalosti díky dvěma profesionálům – Jakubu Škaroupkovi a Milanu Bukovskému.

confectionery, but with a difference: they are all vegan! We recommend the beloved and lavishly decorated nougat doughnut. MADA ice cream is a unique café serving the popular frozen delicacy. The presentation of the ice cream is an experience in itself: you are presented with a rolled up object resembling a rose, served in a cup. Everything is decorated with nuts, fruit, biscuits, and other delicacies. The offer also includes coffee and other treats. The café scene has further been enriched by Bistro Andini in Pekárenská, which hosts exhibitions of various artists and photographers. In addition to this feast for the eyes, guests can expect good, mostly vegetarian, food. Homemade sweet pastries and cakes perfectly complement the Carraro coffee. Behind the name of 1. brněnská čokoládovna is sweet intoxication as well as an excellent restaurant. This place in Modřice is worth visiting for its professional chefs, who were present at the beginning of Michelin restaurants. Chocolate tastings, demonstrations of chocolate production, and pairings of chocolate and wine also take place here. There are some new places in the beer sphere as well. Chcu pivo is a new exclusive beer shop in an underpass at náměstí Svobody. Customers can find a wide range of beers and an experienced staff able to give professional advice. Complementing beer with sweets is not a problem for them. Guided tastings and a lot more are being prepared here. There’s even more beer news. The Pub U Dvou přátel opened a new branch in Dominikánská. You can get carefully selected beers from mini and traveling breweries here. Their own brand, Brewniverse, is really worth tasting. Don’t forget to examine the interesting interior design and the beer map on the ceiling. Gin bar 7 hříchů is a Brno rarity. It is located near the Church of St James and focuses mainly on classic drinks from the turn of the century. It is a fusion of a café and a bar. You can enjoy coffee served on the glass-enclosed patio in the daytime or stop by for a drink in the evening. The last new enterprise we have chosen to highlight is HighFive. HF is a late-night bar, which is the perfect choice when the evening is not yet over. In addition to its excellent drinks and friendly staff, you will surely be impressed by various regularly scheduled thematic events. And our last selection of newly opened businesses definitely worth visiting is Atelier cocktail & bistro. You can find this bistro and cocktail bar in one of the oldest buildings in Brno, U Rudého vola, and there’s no shortage of quality gastronomy here. Each drink and dish is carefully chosen to make sense within the overall concept. During the day, the food is paired with cocktails. The proper pairing is garnished to perfection by two professionals – Jakub Škaroupka and Milan Bukovský.

Kristýna Hromádková redaktorka / editor

FOOD DRINK BRNO 2018 45


#brnenskevanoce

Gurmánské Vánoce Gourmet Christmas 24 11 – 23 12 Dominikánské náměstí Skvělé jídlo Dobré pití Originální nabídka Excellent food Good drinks Original offers

Vánočně nasvícená Nová radnice Romantická terasa kostela sv. Michala Komfortní konzumační zóny New Town Hall with Christmas lights Romantic terrace at St Michael’s Church Zones for dinning in comfort Vánoční speciality připravují Christmas specialities prepared by: QUICK bistro, Božskej bar, Bar u jesliček, Pivnice u Čápa, Super Panda Cirkus, Monte Bú, Fresh Fries, Restaurace Pohoda, Restaurace Akát, Statek Samsara, Hromčíkova medovina

Statutární město Brno finančně podporuje TIC BRNO, příspěvkovou organizaci


inzerce 3 × Foto: 1. brněnská čokoládovna s. r. o.

1. BRNĚ NSK Á ČOKOL ÁDOVNA Vaří tu guru české kuchyně kuchař Tomáš Levý. Pokrmy mají maximálně čtyři položky. Lokální čerstvé suroviny tvoří základ všeho. A navíc na vlastní oči uvidíte, jak se vyrábí pravá domácí čokoláda. 1. brněnskou čokoládovnu, která je propojená s luxusní restaurací, najdete v Modřicích.

The Czech cuisine guru Tomáš Levý works here. Each dish has no more than four ingredients. Fresh, local ingredients are the basis of everything. And moreover, you get to see how a real homemade chocolate is prepared. The First Brno Chocolate Factory, connected with a luxury restaurant, is located in Modřice.

Způsob, podle kterého 1. brněnská čokoládovna vyrábí čokoládu, vychází z tradice používané v 19. století. Stejně tak receptura pokrmů zdejší restaurace, která se stala novou zářivou hvězdou na brněnském gastronomickém nebi. Jednoduchost, poctivý základ, velký důraz na kvalitu výsledku. A hlavně nadšení z dobrého jídla a pití. Právě to chce podnik předávat svým hostům. Restaurace si připravuje vlastní sýry, peče domácí chléb a housky, suší vepřové maso či mufloní kýtu na slaný koláč, dováží si suroviny z malých místních farem a vaří z toho, co sezóna zrovna nabídne. Zároveň navazuje na trendy, které přicházejí ze západní Evropy, a nebojí se pokrmům vtisknout svěží podobu. Hlavní slovo tu má skutečná gastronomie, proto restaurace pořádá speciální akce jako je škola čokolády, ukázka výroby čokolády nebo netradiční vánoční večírky pro firmy. V současnosti můžete ochutnat také pětichodové degustační menu snoubené s vínem. Přijďte si užít chuť vybroušenou k dokonalosti. Protože kdo miluje jídlo, pro toho se místo vždycky najde.

The method used in 1. brněnská čokoládovna (First Brno Chocolate Factory) is based on a 19th-century tradition. The same is true for the meal preparations in the restaurant, which is a shining star in Brno’s gastronomic heavens. Simplicity, an honest foundation, tremendous emphasis on the quality of the outcome, and the joy of good food and drinks. This is what this enterprise wants to give its guests. The restaurant prepares its own cheeses, bakes its own bread and rolls, dries pork meat or mouflon leg for savoury pies, uses supplies from small local farms and cooks using the best seasonal ingredients. The cooks follow trends from western Europe and are not afraid to give their meals a new, fresh look. True gastronomy calls the tune here. The restaurant regularly organizes special events, such as a chocolate school, presentations of chocolate preparations, and non-traditional corporate Christmas parties. Currently, you can also enjoy a special 5-course degustation meal with wine. Come and taste the flavours, honed to perfection. Whoever truly loves food will always be welcome.

1 1. brně ns ká čokoládovna s. r. o . / Ben eš ova 166, Mo d ř ic e / w w w.1b c .c z

47

FOOD DRINK BRNO 2018

mapa


inzerce 3 × Foto: Atelier cocktail & bistro

AT E LI E R COC K TA I L & B I S T RO Atelier je unikátním propojením moderního bistra s francouzským vlivem a koktejlového baru. Navštivte místo, kde kuchaři a barmani tvoří přímo před vašimi zraky.

Atelier represents the unique combination of a modern French-inspired bistro with a cocktail bar. Here, chefs and bartenders work right before your eyes.

Jedinečnost tohoto podniku tkví právě v tom, že nabídku připravuje šéfkuchař spolu s šéfbarmanem. Výsledkem jsou jídla doprovázená koktejly, drinky, ale i Champagne s evropskými destiláty. Tato nabídka se navíc pravidelně a často obměňuje, a neustále tak nabízí nové chuťové zážitky. Pokrmy jsou připravovány přímo před hosty za barem v otevřené kuchyni. Nabídka Atelieru však nekončí tímto menu, ze kterého si vyberou i vegetariáni, ale pokračuje dál barovým jídlem. Protože Atelier zůstává koktejlovým barem se vším, co k tomu patří, především uvolněnou neformální atmosférou a skvělými drinky. V nabídce jsou dále vína od moravských vinařů, jak od těch „mladých a odvážných“, tak těch „tradičních a zkušených“. V sortimentu šampaňského dominuje Grower Champagne – tedy toho z domů, který nejenom šampaňské vyrábí, ale také si hrozny pěstuje. Většina z nich je v biokvalitě, některé jsou biodynamické. Hlavní body Atelieru jsou kvalita, kreativita a zábava. Cílem je poskytovat návštěvníkům zážitek z gastronomie s pohostinností, která je Milanu Bukovskému, Jakubu Škaroupkovi a jejich týmu vlastní.

What sets this place apart is that its offers are prepared by the head chef together with the head bartender. As a result, you can experience food perfectly accompanied by cocktails, sparkling wine, or European spirits. The options are also regularly refreshed, so there are always new flavour experiences. The food is prepared in view of diners in the open kitchen behind the bar. Atelier’s offer extends beyond its bistro menu, which has vegetarian options, to include bar food. In short, Atelier is a cocktail bar with everything that entails, especially a relaxed informal atmosphere and excellent drinks. The offer also includes wines from Moravian winemakers, including the young and experimental as well as the traditional and experienced. The sparkling wines come mainly from growers – people who not only make the wine but grow the grapes themselves. Most of the wines are organic, and some are even biodynamic. Atelier is based around quality, creativity, and entertainment. Its goal is to provide guests with a gastronomic experience and hospitality ensured by Milan Bukovský, Jakub Škaroupka, and their team.

2 A te lie r cockt ail & bis tr o / Ko b l i žn á 2, Br n o / w w w.atel i er b ar.c z

mapa


inzerce Foto: Butcher’s Grill & Pasta

B U TC H E R ’S G R I LL & PA S TA Stylová americká restaurace Butcher’s si vás získá hovězími steaky, vepřovými žebírky a pořádnými burgery podávanými s poctivou domácí bulkou. Zákazníky čeká neopakovatelný gastronomický zážitek.

The stylish American restaurant Butcher’s will win you over with its beef steaks, pork ribs, and real burgers served on honest home-made rolls. Guests can expect an incomparable dinning experience.

Kromě steaků a burgerů podnik nabízí také hovězí, tuňákové či řepové carpaccio, žebírka s domácí BBQ marinádou nebo mexické speciality. Pokrmy doplňuje například podomácku vyrobený chléb a další pečivo. Steak vám připraví na lávovém grilu s výparníkem na dřevěné uhlí. Maso tak získá nezaměnitelnou vůni a chuť. Díky zkušenostem personálu a vybavení si můžete být jisti, že na stůl dostanete perfektně ugrilovaný kus masa. V Butcher’s připravují pokrmy z českého hovězího pečlivě vybraného od místních farmářů. Před samotným grilováním je marinováno a zraje v chladících boxech. Restaurace Butcher’s je držitelem certifikátu jakosti masa Prime Steaks USDA, což je ta nejvyšší známka kvality v USA. Za výborným masem podávaným s čerstvě připravenými křupavými hranolky se jistě budete rádi vracet. Domácí hranolky jsou ze speciální odrůdy brambor pěstované na farmě výhradně pro restauraci Butcher’s. Milovníci rybího masa ocení širokou nabídku chlazených mořských ryb, která se každý den obměňuje. Pochutnají si tady ale i ti, kteří preferují bezmasá jídla. Kuchaři pro ně mají nachystanou rozmanitou nabídku salátů, pokrmy z chlazené pasty, a to i v chutné bezlepkové variantě.

In addition to steaks and burgers, the offer includes steak, tuna, and beet carpaccio, ribs with home-made BBQ sauce, and Mexican specialities. The dishes are complemented with bread and other baked goods which remind you of home. Steaks are prepared on a lava rock grill with a charcoal evaporator, giving the meat an unmistakable aroma and flavour. This equipment and the experienced staff ensure you will get a perfectly grilled piece of meat. The food at Butcher’s is made from Czech beef carefully selected from local farmers. Before it is grilled, the meat is marinated and aged in cooling boxes. Butcher’s meat is certified prime grade by the USDA, the highest mark of quality in the USA. You’ll definitely want to come back for the excellent meat served with freshly made crispy French fries. The home-made fries are made from a special variety of potato farm grown exclusively for Butcher’s. Lovers of fish will treasure the wide selection of chilled fish which changes daily. Even those who prefer vegetarian food will be satisfied. The chefs can prepare a broad range of salads and chilled pastas, which can even be made in delicious gluten-free versions.

12 Butche r’s Grill & Pas t a / D o b r ov s kéh o 29, Br n o / w w w.b u tc h er s .c z

mapa


inzerce Foto: Café Pilát

C A F É PI L ÁT & T U N G S R A M Dvojice protilehlých, v něčem i opozitních kaváren, vytváří pozoruhodný kavárenský amalgám, který se nalézá na jednom z nejkrásnějších míst historického centra města, v části Kapucínského náměstí s výhledem na věže svatopetrské katedrály a historický Biskupský dvůr pod nimi. Obě kavárny Vás ovšem osloví především svěží a netradiční nabídkou, inteligentním a vtipným designem a v neposlední řadě i sympatickou obsluhou. Kavárny Pilát i Tungsram se díky promyšlené koncepci společného majitele vpravdě doplňují. Starší Tungsram vznikl jako lehce avantgardní podnik, který záhy proslul perfektně ošetřenou kávou. Příjemná atmosféra, které kraluje historický jukebox, přímo vybízí k delšímu večernímu posezení u vína nebo piv malých pivovarů. Můžete zde nerušeně hrát šachy, poker, nebo prostě sedět u filmového baru. K dispozici je také tradiční kavárenské občerstvení. Mladší sestřička Café Pilát svojí nabídkou osloví i náročné návštěvníky. Jedinečný design kavárny architekta Hrdiny, stejně jako samotné umístění v prostorách kapucínského kláštera, symbolicky odkazuje na prostor Předního východu před 2 000 lety. Do časů dávno minulých však nemusíte utéci jen v myšlenkách, ale také díky bohaté nabídce rafinovaných jídel inspirovaných tradiční středomořskou kuchyní, které můžete zapíjet lahodným vínem. Zkrátka nepřijdou ani milovníci kvalitních koňaků. Malé náměstíčko mezi oběma kavárnami vzdálené pět minut od hlavního nádraží se již stalo opravdovou kavárenskou oázou, která vás na těle i duchu zklidní nejen při pochůzkách městem.

This pair of opposing, and in some ways opposite, cafés forms a striking amalgam in one of the most beautiful spots in Brno’s historical centre – on Kapucínské náměstí in view of the tower of St Peter and Paul’s Cathedral and Bishop’s Court beneath it. Both cafés have refreshing and untraditional offers, intelligent and humorous designs, and friendly service. The sophisticated concept from their common owner means the cafés Pilát and Tungsram perfectly complement each other. The older Tungsram began in a  somewhat avant-garde style and soon became known for perfectly prepared coffee. The inviting atmosphere, ruled over by the historical jukebox, encourages you to continue your evening over wine or beer from microbreweries. You can play chess, play poker, or sit at the film bar undisturbed. You can also choose from traditional café refreshments. The younger Café Pilát’s offer can satisfy even more demanding guests. Its unique design from the architect Martin Hrdina together with its location inside the Capuchin monastery symbolically reflect the Middle East of 2,000 years ago. You can reach this distant past not only in your imagination, but also through the wide offer of refined meals inspired by traditional Mediterranean cuisine which you can pair with delicious wine. Even lovers of fine cognac will be satisfied. The small square between the cafés has become a true café oasis only 5 minutes from the train station that will relax your body and spirit not only during your errands around the city.

Café Pilát / K apucíns ké n ám. 5, Br n o / w w w.f b .c o m/c afep i l at Café Tungsram / K apuc í n s ké n ám. 7, Br n o / w w w.tu n g s r am.c z Foto: Café Tungsram

13 ma p a

75


inzerce

JÍDLO # FOOD

Foto: Cosmopolis Grill

COSMOPOLIS GRILL Říká se, že Brno je bohaté na zážitky i různorodé kultury. Už jste zakusili malý kousek Řecka přímo v centru, na Kozí ulici? Autentická atmosféra Cosmopolis Grillu vás snadno přesvědčí, že jste se ocitli daleko od Česka, na Peloponéském poloostrově s přátelskými Řeky a jejich výtečnou kuchyní.

It’s said that Brno is full of experiences and diverse cultures. Have you tried the small slice of Greece right in the centre on Kozí Street? The authentic atmosphere of Cosmopolis Grill will quickly convince you that you’ve found yourself far from the Czech Republic on the Peloponnese with friendly Greeks and their exquisite cuisine.

Jsou to právě Řekové, kteří vám v této restauraci budou objednávku s energií jim vlastní připravovat. Sami majitelé jsou rodilí Řekové a na hodnověrnosti své restaurace si zakládají, sami zde dokonce příležitostně vaří. Zápal do kulinářského řemesla je znát i z nového menu, kterým se kuchaři snaží reflektovat blížící se zimní období a potřeby, které klade na lidský organismus. Na chlad venku vás výborně připraví třeba masové hovězí kuličky s rajčatovou omáčkou, fetou a s pita chlebem (Sutzukakia) nebo baklažán plněný mletým hovězím, rajčaty a zapečený s bešamelem (Papoutsaki). Ideální příležitostí k ochutnání různých řeckých specialit je oběd, protože v tuto dobu se v Cosmopolis Grill připravují promyšlená denní menu i s polévkami. Krokem vedle nikdy není ani pravý vepřový či kuřecí gyros. A co na pití? Jak jinak než něco řeckého! Začněte třeba skvělými řeckými víny, například Retsina Malamatina ve variantě rosé, a postupně vyzkoušejte i tradiční anýzovou pálenku Ouzo, bez které není žádná návštěva Řecka úplná.

These Greeks will put all of their famous energy into preparing your food. The owners were born in Greece, honor their restaurant’s authenticity, and even occasionally cook the food themselves. The passion for culinary art is clear from the new menu, in which the chefs have tried to reflect the coming winter and the needs of the human body. During cold weather, you can enjoy excellent dishes like meatballs in tomato sauce with feta and pita bread (sutzukakia) and eggplant stuffed with ground beef and tomatoes and baked in a bechamel sauce (papoutsakia). The ideal time to try various Greek specialities is lunch, because that’s when Cosmopolis Grill prepares its daily offers with colourful soups. Or you can never go wrong with the pork or chicken gyros. And to drink? It must be something Greek! Start with an excellent Greek wine, like a Malamatina Retsina rosé, and add in some ouzo, the traditional anise spirit without which no visit to Greece is complete.

17 Cosmopolis Grill / Kozí 5, Br n o / w w w.f b .c o m/c o s mo p o l i s g r illBRN O

mapa

FOOD DRINK BRNO 2018 51


inzerce 2 × Foto: Forhaus – wine & restaurant

FO R H AU S – W I N E & R E S TAU R A N T Dokonalá návštěva restaurace je bez debat kombinací výborného jídla, kvalitního vína a příjemné obsluhy. Vyladěnou souhru všech těchto nezbytností naleznete ve Forhausu na Pekařské ulici. Čeká vás kulinářský zážitek, díky kterému se budete rádi vracet.

A perfect restaurant visit is certainly a combination of excellent food, quality wine, and pleasant service. You can find a balance of all these at Forhaus on Pekařská Street. You can expect a culinary experience that you will be eager to return to.

Forhaus se stal během let neodmyslitelnou součástí brněnské gastronomické scény. V jejich kuchyni najdete vliv rakousko-uherských tradic, které v kombinaci s moderními technikami vytváří unikátní chuťovou symbiózu. Inspiraci šéfkuchař Karol Viczén čerpá i z tehdejšího přístupu k potravinám. Klade maximální důraz na domácí výrobu, což ve výsledku znamená, že si v kuchyni sami zavařují, nakládají, udí, pečou, škvaří a tak dále. Každý měsíc se zde pořádají tematické akce využívající sezónních potravin. Stálý jídelní lístek, který se obměňuje na základě poptávky a ročního období, je zpestřován speciálními nabídkami. Prosinci bude dominovat adventní menu a klasiku českých Vánoc tu okoření moderním pojetím. Od poloviny ledna do konce února se Forhaus bude účastnit Grand Restaurant Festivalu (Maurer) a nabídne hostům svou stylovou kuchyni v podobě tříchodového menu za zvýhodněné ceny. Přijďte ochutnat také některé z vín, jimiž se Forhaus pyšní. Uvítá vás čistý moderní interiér, svěží jídla s čerstvými bylinkami a profesionální gastronomie chutí i servisem.

Over the years, Forhaus has become an inseparable part of the Brno gastronomic scene. The influence of Austro-Hungarian traditions is combined with modern techniques to create a unique flavourful harmony. Chef Karol Viczén draws on traditional attitudes to food preparation, emphasizing home-made production including conserving, marinating, smoking, baking, and rendering. Thematic events using seasonal produce take place here every month. The fixed menu, which changes according to the demand and season, features special offers. An Advent menu will dominate in December and the classics of Czech Christmas will be treated to a modern approach. Forhaus will participate in the Grand Restaurant Festival (Maurer) from the first half of January to the end of February; guests will be offered fine cuisine in the form of a three-course meal at special prices. Come and try some of the wines that are the pride of Forhaus. You will be welcomed by a clean modern interior, lush food with fresh herbs, and a professional attitude toward gastronomy and service.

22 Forhaus – wine & r e s t au r an t / Pekař s ká 4, Br n o / w w w.fo r h au s .c z

mapa


food evolution Stir-fry noodles od / from 99 Kč

K jídlu přistupujeme s respektem

Approach food with respect

Gastronomie je řemeslo, vyžadující tvrdou práci i jemnost a cit. Učíme se každým dnem, jak se v tomto vesmíru co nejlépe pohybovat a vždy se snažíme najít správný balanc mezi všemi aspekty, které dělají z jídla něco víc.

Gastronomy is a profession that requires hard work as well as delicacy and sensitivity. We learn every day to improve our approach and we constantly try to maintain the right balance among all of the aspects that elevate food to a higher plane.

Zajímá nás každá surovina, její původ, nutriční hodnoty, efektivita přípravy a samozřejmě vůně a chuť každého prvku, který je součástí výsledného pokrmu.

We are interested in every ingredient, its origin, its nutritional level, the efficiency of its preparation and, of course, its smell and taste. Every element combines to make the final meal. We feel a great respect for every bit of food.

Ke každému jídlu přistupujeme s respektem. S respektem k darům přírody, s respektem k nekonečnému spektru chutí a vůní a jejich kombinací, s respektem k jídlu jako zdroji naší energie a zážitků. S respektem k životu a vám, kteří se k nám již dva roky vracíte a umožňujete nám posunovat hranice rostlinné stravy dál a dál. Díky vám letos otevřeme dvě nové pobočky, navštivte nás již brzy i v Praze či Trnavě.

We give respect to the gifts of nature, respect to the endless spectre of tastes and aromas, respect to the combinations, and respect to food as the source of our energy and experience. We give respect to life and the people who have been returning for two years now and, thus people who have helped us move the borders of vegetarian food onward and upward. Thanks to all of you two new locations are going to be opened this year. You can visit them soon in Prague and Trnava.

Jezuitská 1, Brno | www.forkys.eu | facebook.com/forkysfood


inzerce

JÍDLO # FOOD

Foto: Restaurant PADOWETZ

RES TAURANT PADOWETZ Příjemné posezení je u Restaurantu Padowetz samozřejmostí stejně jako chutná česká kuchyně a výběr z několika druhů piv. Velké porce jídla zapijete třeba tankovým plzeňským ležákem nebo tmavým pivem.

A pleasant setting is guaranteed at Padowetz. So are the tasty Czech cuisine and the choice of several types of beer. Big portions of food can be washed down by, for example, Pilsner that is tapped from beer tank or with brown ale.

Přijďte se najíst do restaurantu, který se nachází v blízkosti brněnského hlavního vlakového nádraží. Pochutnáte si zde v jakoukoliv denní dobu. Určitě se vyplatí přijít na oběd, kdy si vyberete z velké nabídky denního menu. Podává se od jedenácti do dvou hodin. Neprohloupíte ani když do podniku v historickém rohovém domě zavítáte v podvečer. Čeká vás stálá nabídka jídel, kterou si vychutnáte až do devíti hodin. Oblíbenou stálicí na jídelním lístku jsou bezesporu burgery podávané v domácí bulce a další speciality z grilu. Po celém Brně jsou také vyhlášená žebírka. Hosté se sem vracejí i za hovězími steaky, což není divu – maso pochází z prémiového plemene Black Angus a zraje minimálně devadesát dnů. Zkrátka nepřijdou ani milovníci sladkého, domácí dezerty jsou vždy připravovány čerstvé. Ať už žebírka nebo burgery, vše je nejlepší spláchnout dobře vychlazeným pivem. Ochutnejte Velkopopovického Kozla Černého. Každý měsíc navíc Restaurant Padowetz nabízí jednu novinku jako překvapení od sládků. Toto tekuté zlato si můžete vychutnat třeba při přenosu sportovních utkání, které jsou promítány na velkém plátně a šesti televizích.

Come and have a meal in restaurant near the Brno main railway station. You can enjoy the food throughout the day and into the night. It is definitely worth going for lunch because you can choose from a wide selection on the daily menu. Lunches are served from 11 to 2. The restaurant, situated in the historic corner building, serves food into the evening. There is a regular à la carte menu until 9. Burgers, served on a homemade bun, are a perennial favourite and the stars of the menu. There are also other grilled specialties. The ribs are well-known throughout Brno. Guests often return for the beef steak, which is not surprising because the meat comes from a premium-quality breed of Black Angus and matures for at least 90 days. Lovers of sweets will not get a raw deal, either; the desserts are always served fresh. Ribs or burgers -- everything is best washed down with a cold beer. Try Velkopopovický Kozel černý (black). Every month, Restaurant Padowetz also introduces a fresh novelty as a surprise of the brewmasters. You can enjoy this liquid cold while watching live broadcasts of sport events on the big screen and six televisions.

45 Re s t aurant PAD OWE TZ / M asar y kova 34, Br n o / w w w.r es t au r an t-p ad ow etz.c z

54

FOOD DRINK BRNO 2018

mapa


inzerce 2 × Foto: RATEJNA music restaurant

R AT E J N A M U S I C R E S TAU R A N T Chcete-li strávit příjemný večer, dobře se najíst, ochutnat výborné žatecké pivo Sedmý schod 13°, Krakonoše nebo Poličku a o víkendu si zatančit, rozhodně si nenechte ujít návštěvu Ratejny.

If you want to spend a pleasant evening; have a good meal; taste such delicious beer as 13° Sedmý schod, Krakonoš, or Polička; or dance the weekend away, don’t skip out on a visit to Ratejna.

Nyní prošel podnik rozsáhlou rekonstrukcí, která trvala celé léto. Moderní interiér je exkluzivně doplněn obrázky krále komiksů Káji Saudka. Ratejna je rodinný podnik, který si zakládá na přátelském přístupu k hostům. Rezervovat si zde můžete nejen stůl ale i celý salonek. Rádi vám zde zorganizují různé oslavy nebo rovnou večírky. Každý pátek a sobotu je otevřen disko bar, a to až do ranních hodin. Hrají tu hity současné i legendární oldies, to vše je doplněno o videoklipy. Pokud jste milovníci dobrého jídla a především italské pizzy, neváhejte a zamiřte právě sem. Pizza je tak výborná, že se restaurace na své facebookové stránce nebála vydat následující prohlášení: „Komu nebude chutnat, nemusí ji platit!“ Otestovat její kvalitu můžete i během podávání poledního menu, kdy je nabízen vždy jeden druh (a několik dalších vynikajících jídel), nebo si přijďte vybrat z celého jejich repertoáru odpoledne a ve večerních hodinách. Brněnská Ratejna opravdu stojí za návštěvu a určitě si získá vaše sympatie.

The building has just undergone extensive renovations which took all summer. The modern interior is now exclusively decorated with pictures from the king of comics Kája Saudek. Ratejna is a family-owned business based around a friendly approach to guests. It’s possible to reserve a table or even the entire lounge. They are happy to organize various celebrations as well as ordinary parties. Every Friday and Saturday the disco bar is open until morning, featuring hits from today as well as legendary oldies, all accompanied by music videos. If you truly love good food, especially Italian pizza, don’t be afraid to set out for Ratejna. The pizza is so good that the restaurant was unafraid to state on its Facebook page: “Anyone who doesn’t like their food doesn’t have to pay for it!” You can test the quality on such occasions as during lunch, when there is always one daily special (as well as many other excellent dishes). You can also come and select from the entire repertoire during the afternoon and evening. Ratejna in Brno is definitely worth a visit and will certainly earn your affection.

56 RATE JN A music r e s t auran t / D vo ř ákova 13, Br n o / w w w.r atej n a.c z

mapa


Holiday Inn Brno is a hotel complex which offers high-standard accommodation, attractive meeting, conference spaces and innovative gastronomy – is the ideal place for organizing all types of events. Comfortable accommodation near the downtown area A /C, WiFi and Smart IPTV connectable to your smartphone or tablet in all rooms 8 meeting rooms with daylight/audiovisual equipment Main congress hall with a capacity up to 400 delegates Prominent Restaurant & Terrace (seasonaly heated) Rooftop RelaxZone with Finnish sauna and MiniGym 24hour guarded parking with possibility of covered

spaces Info&Booking: Email: sales©hibrno.cz | Phone: +42(0) 543 122 002 www.hibrno.cz | LinkedIn | Facebook | Instagram | Tripadvisor


inzerce 2 × Foto: Prominent Restaurant & Terrace

PRO M I N E N T R E S TAU R A N T & T E R R AC E Kvalita se nejlépe dá prokázat názornou ukázkou, což potvrzuje Prominent restaurant & terrace, renomovaná restaurace nedaleko brněnského výstaviště, která je součástí hotelového komplexu Holiday Inn Brno. Hosté zde totiž mohou nahlédnout do procesu přípravy jim servírovaných jídel. Kuchaři pracují přímo před zraky hostů a nechávají je tak nahlédnout pod pokličku svého kuchařského umění. Koncept zážitkové gastronomie „front cooking“ v Brně nebyl k vidění až do otevření této restaurace v roce 2002. Dalším nezanedbatelným faktorem, který svědčí o poctivé gastronomii, je zapojení do projektů Czech Specials nebo Stezky dědictví. Pro zákazníka je tento fakt důkazem, že v Prominent restaurant & terrace se na český původ nezapomíná, naopak – kuchaři se snaží propagovat národní a regionální produkty se zapojením moderních trendů. To ovšem neznamená, že byste zde nenašli kuchyni mezinárodní. Pestrost zde pak zajišťuje pravidelné obměňování jak stálého jídelního lístku, tak i denního menu. Za ochutnání krom jiného určitě stojí fenyklový krém s pošírovaným lososem a redukcí z citrónové trávy či grilovaný candát na šampaňském zelí s anýzovou omáčkou a bramborovou slámou. Ideálním místem pro pracovní oběd či jednání v příjemném a hlavně klidném prostředí je nejen interiér restaurace, ale také její exteriér. Hostům je zde totiž k dispozici vyhřívaná terasa o velikosti 100 m2. Moderní vzhled působí dojmem paluby lodě s plachtami nad hlavou. Prostory jsou k dispozici i pro soukromé a firemní akce.

Quality is best shown through a demonstration, as can be seen with Prominent Restaurant & Terrace, a renowned restaurant near the Brno Exhibition Centre which is part of Holiday Inn Brno. Diners here can watch their food being prepared. The chefs work right in front of guests, giving them the chance to peek beneath the lid of their culinary art. The concept of open cooking wasn’t seen in Brno until this restaurant opened in 2002. Another indispensable demonstration of the restaurant’s honest food is its participation in the CzechSpecials and Heritage Trails projects. For diners, this is evidence that Prominent Restaurant & Terrace has not forgotten its Czech roots, but rather the opposite – its chefs are trying to promote national and regional products by incorporating modern trends. But this doesn’t mean it lacks international cuisine. Variety is ensured by regular updates to both the regular menu and the daily offers. The many delights worth trying include fennel cream with poached salmon and a lemon-grass reduction and grilled zander on champagne cabbage with anise sauce and shoestring fries. The restaurant is an ideal location for business lunches and meetings in pleasant, and especially calm, surroundings both inside and out. Guests can take advantage of the 100-m2 heated terrace. Its modern appearance gives the impression of  the deck of a ship with unfurled sails overhead. There are spaces available for both private and company events.

54 P r om ine nt Re s t aurant & Te rrace / K ř í žkov s kéh o 20, Br n o / w w w.p r o min en t-r es t au r an t.c z

mapa


inzerce inzerce 3 × Foto: Sabaidy

SABAIDY Když se podnik zrodí z vášně k jídlu a pro radost, kterou jeho servírování vyvolává u strávníků, je půl úspěchu hotovo. To je případ Sabaidy, první laosko-thajské restaurace v celé východní Evropě. Ta v Brně funguje už od roku 2004. Celá myšlenka vznikla přímo v kuchyni majitelů díky jejich přátelům. Paní Amphone jim léta připravovala tradiční laoskothajské mnohachodové večeře, což vyústilo v jejich naléhání, aby své umění rozšířila dál. Vznikla tak rodinná restaurace v tom nejryzejším slova smyslu, což je u cizokrajných kuchyní více než žádané. Zákazníci díky autentické atmosféře mohou zažít reálný kus Thajska a Laosu. Autentičnost je zde patrná z každého sousta. Laoští kuchaři se nesnaží o jakousi fúzi nebo přizpůsobení kuchyně evropským zvyklostem, naopak – vaří přesně tak, jak se to naučili přímo v jejich rodné zemi. Tradičních chutí dosahují užíváním typických surovin, nikdy se nesahá po náhražkách a dochucovadlech. Pokud se rozhodnete Sabaidy navštívit, určitě byste měli vyzkoušet ten nejtypičtější a zároveň národní laoský pokrm – Lab. Jedná se o teplý masový salát s bylinkami a rýžovým prachem, který se podává zásadně s lepivou rýží (nejtypičtější laoskou přílohou vůbec). Mezi zákazníky je také oblíbená kachna na jakýkoliv způsob, nudle Phad Lao či Phad Thai a pikantní polévka Tom Yum. K pití doporučujeme výborné sypané a kvetoucí čaje a laoské nebo thajské pivo.

When a business is based on a passion for food and the happiness that food evokes in diners, it is already halfway to success. This is the case for Sabaidy, the first Lao–Thai restaurant in all of Central Europe, which was founded in Brno in 2004. The idea came to the owners in their kitchen thanks to their friends. For many years, Ms Amphone had been preparing multi-course traditional Lao–Thai meals for them, which led to their insisting that she share her talents with others. Thus was born a family restaurant in the broadest sense of the term, which with foreign cuisine is more than necessary. The restaurant’s authentic atmosphere allows diners to experience a real taste of Thailand and Laos. The authenticity is clear in every bite. The Lao chefs don’t aim for any kind of fusion or to adjust their food to fit European customs. Quite the opposite – they cook just as they learned in their native country. Traditional flavours are achieved using traditional ingredients, not futile attempts at substitutions and additives. If you decide to visit Sabaidy, make sure to try the most typical national Lao food – larb. This is a meat salad with herbs and rice powder served with sticky rice (the most common Lao side dish). Favourites among diners also include any of the duck dishes, phad lao and phad thai noodles, and spicy tom yum soup. To drink, we’d recommend the excellent loose-leaf and flowering teas or Lao or Thai beer.

59 S abaidy / tř. K apitá n a J ar o š e 29, Br n o / w w w.s ab ai d y.c z

mapa


inzerce

JÍDLO # FOOD

Foto: Sborovna

SBOROVNA Když se dá dohromady nově zrekonstruovaný, charismatický interiér s bohatou minulostí a lidé s dlouholetými zkušenostmi z gastronomie, nemůže to být krok vedle. Sborovna na Botanické je právě takovým případem.

If you can combine a renovated charismatic interior with a rich past and people with many years of culinary experience, it’s always a  step in the right direction. Sborovna on Botanická Street is just such a case.

Název Sborovna získal tento podnik právě na základě své historie. Nachází se totiž přímo uvnitř v kostela, který založila v roce 1929 Československá husitská církev. Tehdy byl mimo jiné určen pro takzvaný Husův sbor. Celý kostel je krásná funkcionalistická budova, která příchozí překvapí svým interiérem. Ačkoliv nad restaurací je tradiční křesťanská místnost s oltářem, křížem atd., pod ní se nacházejí svěží a moderní prostory. V současnosti se tato pivnice obrací na cestu kvalitní gastronomie a zábavy. U kulečníku s přáteli si proto můžete vychutnat jak českou (zejména prvorepublikovou), tak italskou kuchyni v podání bývalého šéfkuchaře La Bouchée Vlastislava Nedorostka, který se pyšní bohatými zkušenostmi z Česka i ze zahraničí. Za vlajkovou loď své kuchyně ve Sborovně považuje konfitovaná hovězí líčka na víně a rozmarýnu s bramborovým pyré. Doporučit ale směle lze i domácí pastu, skvělé burgery, marinovaná žebra a špičkový tatarák. Sborovnu ocení především milovníci piva. Na čepu najdete celkem 7 piv – 5 stálých a 2 speciály – která mají za úkol zajistit průřez tím nejlepším. Ochutnat zde můžete například produkci Beskydského pivovárku, Pivovaru Moravia, Líšeňského pivovaru, Račínského minipivovaru Richard, pivovaru Velké Březno a dalších.

Sborovna (Congregational House) got its name from its history. It’s located in a church founded in 1929 by the Czechoslovak Hussite Church. At the time, it was used by the Hussite Congregation. This beautiful functionalist building has a surprising interior. Although upstairs is a traditional Christian space with an altar, a cross, and all the rest, downstairs is the restaurant with its fresh modern interior. Today, this pub has set course for quality food and entertainment. Over a game of pool with friends, you can enjoy both Czech (especially First-Republic era) and Italian cuisine prepared by Vlastislav Nedorostek, a former Head Chef at La Bouchée who takes pride in his rich experiences from home and abroad. He considers the flagship of his cooking at Sborovna to be the beef cheek confit in wine and rosemary with potato puree. But you wouldn’t go wrong choosing the homemade pasta, excellent burgers, marinated ribs, or top-notch steak tartare. Sborovna is particularly appreciated by beer lovers. There are 7 taps – 5 permanent options and 2 rotating specials – to provide a cross-section of the best of the best. Beers on offer have come from such breweries as Beskydský pivovárek, Pivovar Moravia, Líšeňský pivovar, Račínský minipivovar Richard, and  Pivovar Velké Březno.

61 Sborovna / Bot anick á 1, Br n o / w w w.f b .c o m/s b o r ov n ap u b

mapa

FOOD DRINK BRNO 2018 59


inzerce 3 × Foto: Siam Thai

SIAM THAI Thajská kuchyně je proslulá rozmanitostí a vyvážeností chutí sladkých, slaných, kyselých i pálivých. Restaurace Siam Thai v centru Brna vám nabízí skvělý gastronomický zážitek. A díky autentičnosti se přenesete na malou chvíli do Thajska.

Thai cuisine is renowned for its diversity and its balance of sweet, savoury, sour, and spicy. Siam Thai Restaurant in the centre of Brno offers an excellent gastronomic experience. It’s so authentic, you can imagine you are in Thailand for a little while.

Restaurace si zakládá na autentičnosti a čerstvosti veškerých surovin. Tým thajských kuchařů pracuje pod dohledem šéfkuchařky Aruny Nabumrung, která své kuchařské dovednosti zdokonalila v německém Augsburgu či v thajské restauraci v Praze. Ochutnat můžete tradiční Pad Thai, oblíbené pálivé saláty jako je například Som Tam, kari pokrmy nebo pro milovníky pálivého – Pad Ka Prao. Od pondělí do pátku je pro zákazníky připraveno polední menu. Nejen jídla, ale i řada nápojů pochází z Thajska. Ochutnat můžete thajský Redbull, Panchy, pivo Siangha a Chang nebo oblíbený thajský ledový čaj. Byl připraven nový jídelní i nápojový lístek a vinná karta, která je sestavena tak, aby vína dokonale ladila k chutím Asie. Novinkou je také čajový lístek. Můžete ochutnat zástupce polozelených čajů Ruan Zhi, který se sklízí v horách severního Thajska. Výborný je i Oolong, jedná se o drobné čajové kamínky se ženšenem. Originální prostory jsou vhodné i ke konání firemních meetingů, workshopů, večírků a jednání. Díky tomu můžete svým rodinám, kolegům i přátelům zajistit nezapomenutelný večírek. V létě si můžete posedět na klidné zahrádce ve vnitrobloku. Siam Thai, místo kde jídlo není jen každodenní rutina, ale opravdový zážitek.

The restaurant prides itself on its authenticity and fresh ingredients. A team of Thai cooks works under the supervision of chef Arunee Nabumrung, who perfected her cooking skills in Thai restaurants in Augsburg, Germany and in Prague. You can enjoy traditional Pad Thai, popular hot salads, such as Som Tam, curries, and Pad Ka Prao for spicy food fans. A lunch menu is offered from Monday to Friday. The restaurant has a range of drinks from Thailand. You can taste Thai Red Bull, Panchy, Singha or Chang beer, or a popular Thai ice tea. A new food and drink menu is available as well as a wine list that balances the Asian flavours perfectly. The tea menu is unique. You can try semi-green teas called Ruan Zhi which are harvested in the mountains of northern Thailand. Oolong is another excellent tea, coming in compressed tea pellets with ginseng. The premises are suitable for company meetings, workshops, and parties. It’s the perfect space for you to provide your family, colleagues, and friends with an unforgettable party. In the summer, you can sit on the relaxing patio in the inner courtyard. Siam Thai is a place where food is not an everyday routine but a real treat.

62 Siam Thai / Go r kéh o 15, Br n o / w w w.s iamth ai.c z

mapa


inzerce Foto: Soul Bistro

SOUL BISTRO & PEOPLE’S BISTRO Jedním ze zakladatelů kultury bister v Brně je bezpochyby Soul Bistro. Podnik s denně aktualizovanou nabídkou tradičních i lehčích jídel se zaměřením na domácí produkci byl otevřen před více než třemi lety a letos se mu navíc narodil sourozenec – People’s bistro & cooking school.

Soul Bistro is undoubtedly among the originators of Brno bistro culture. Founded more than three years ago, its menu features different daily offers of traditional and light meals focused on in-house preparation. This year saw the birth of its first sibling – People’s bistro & cooking school.

Soul Bistro, jež najdete v centru na Jezuitské ulici, je dobře známo svými snídaněmi, Fish & Chips, Fried Rice, sendvičem s trhaným hovězím, salátem z červené řepy s grilovaným kozím sýrem nebo na podzim podávanou domácí paštikou. Aktuálně se zde také rozšiřuje nabídka vín a menších pochutin vhodných k posezení s přáteli během dlouhých chladných večerů. Mladší sourozenec People’s bistro vyrostlo v Technologickém parku, jako alternativa k rychlým jídelnám, s vírou, že kvalitní strava se odrazí na pracovním výkonu hostů. Od osmé hodiny ranní je zde nabízena kvalitní káva, snídaně a denně pak výběr ze 2–3 jídel doplněných o týdenní nabídku. Minimálně dvakrát do týdne se večer bistro mění na laboratoř – školu vaření s dozorem zkušených lektorů schopných předat své zkušenosti všem, kteří chtějí objevovat svět gastronomie. Univerzální voucher na jeden z těchto večerů je ideálním dárkem pro každého. V obou podnicích vás čeká jídelní lístek, kde převládají sezónní pokrmy, zelenina a fúze tradičních receptů s kapkou originality. Samozřejmostí jsou s láskou připravované dezerty bez zbytečných náhražek. To vše v příjemném prostředí s jedinečnou atmosférou.

Located in the centre on Jezuitská Street, Soul Bistro is known for its breakfast, fish and chips, fried rice, beef sandwiches, and beetroot salad with grilled goat cheese or, in autumn, homemade pâté. It has recently expanded its offer of wine and snacks suitable for enjoying with friends on long cold nights. Its younger sibling People’s bistro was born in Technology Park as an alternative to fast food in the belief that quality food will increase dinners’ efficiency at work. It offers quality coffee and breakfast from 8 a.m. and then a choice from 2 or 3 daily offers and the week’s special. At least twice a week, the bistro transforms into a laboratory – a cooking school under the supervision of seasoned instructors able to pass on their experience to anyone wishing to discover the world of gastronomy. A universal voucher for one such night makes an ideal gift. Both of these bistros offer a regular menu filled with seasonal dishes, vegetables, and traditional recipes spiced up with a hint of originality. Of course, there are also desserts prepared with love without any unnecessary additives. All served up in a pleasant environment with a unique atmosphere.

S oul Bis tro / Je zuits ká 7, Br n o / w w w.f b .c o m/s o u l -b is tr o .c z People’s bis tro & cooking school / P u r ky ň ova 127, Br n o / w w w.f b .c o m/p eo p l es -b is tr o .c z 2 × Foto: People’s bistro & cooking school

65 mapa


inzerce 3 × Foto: Soupárna

SOU PÁ RNA Kvalitně, chutně a rychle, to je heslo Soupárny sídlící v Údolní ulici. Toto malé rodinné bistro vás nadchne konceptem rychlého streetfoodu – polévkárny & salaterie. Jídlo si vychutnejte nebo si je nechte zabalit, případně si užijte odpolední lenošení v pohodové atmosféře útulného interiéru. Prvotní myšlenka byla alternativa k typickým fast-food restauracím, zdravá ale přesto rychlá. Polévky jsou vhodným řešením pro dnešní uspěchanou dobu, zároveň pomohou ke zdravějšímu jídelníčku. V zimě zahřejí, v létě osvěží. Při svých cestách hledají majitelé inspiraci a chtějí, aby bylo bistro stále „živé“. Každý den můžete proto v menu ochutnat nové druhy polévek, salátů, sendvičů, burgerů, quiche, smoothies a spoustu dalšího. Kvalitní kávu nebo domácí limonády ideálně doplní skvělé sladké dorty, dezerty, koláče, cookies a jiné dobroty. Soupárna se pyšní tím, že veškerou produkci vyrábí sama a tím udržuje kontrolu nad kvalitou všech jídel. Orientace na zdravou stravu vede bistro k výběru nejlepších lokálních a regionálních dodavatelů. Nabídka je proto sezónní i tematická. Často tedy najdete v Soupárně týdny zaměřené na určité regiony nebo země. Touha po kvalitě dala vzniknout i značce domácích marmelád, pečených čajů a ovocných či bylinných sirupů GARDEN Secrets, které jsou vyráběny poctivou tradiční cestou, kde jsou zachovány vitamíny a živiny. Po skvělém jídle a domácím dezertu si tak můžete dopřát potěšení z kvalitního produktu i doma. Všechny tyto produkty jsou zde nově v prodeji. Tak neváhejte a navštivte #bistroscharakterem. Interiér bistra byl navržen designérkou Ing. Barborou Botkovou (BB design).

High-quality, tasty, and fast. That’s the motto of Soupárna on Údolní Street. This small family bistro will enchant you with its fast street food – soups and salads. Savour the food here, take it away, or enjoy the afternoon lounging in the bistro’s relaxing cosy interior. The idea for the bistro was an alternative to typical fast-food restaurants – healthy but still fast. Soups are the perfect solution for the fast pace of today while helping dinners stick to healthy diets. They warm us in winter and refresh us in summer. The owners seek inspiration through their travels, always aiming to keep the bistro fresh. Every day, the offer includes new soups, salads, sandwiches, burgers, quiches, and smoothies. Top-quality coffee and homemade sodas perfectly complement the excellent cakes, cookies, pastries, and other desserts. Soupárna takes pride in producing everything in house and so maintaining quality control. Its focus on healthy food means the bistro sources ingredients from local and regional suppliers, resulting in seasonal and thematic offers. Soupárna often has weeks dedicated to a specific region or country. The passion for quality has given rise to the GARDEN Secrets line of homemade fruit preserves and fruit and herbal syrups, all produced in a honest traditional way to retain the vitamins and nutrients. After you’ve enjoyed an excellent meal and homemade dessert, you can indulge in these quality products at home. They are all newly available for sale. So don’t hesitate to visit this #bistrowithcharacter. The interior of the bistro was designed by the designer Ing. Barbora Botkova (BB design).

Soupárna / Údolní 51, Br n o / w w w.f b .c o m/s o u p ar n ab r n o

66

mapa


inzerce

JÍDLO # FOOD

Foto: The Yard Lounge & Dining

T H E YA R D L O U N G E & D I N I N G Ve stylové restauraci The Yard Lounge & Dining na vás čekají oblíbené pokrmy mezinárodní kuchyně specializované na Středomoří i celá řada novinek. Bohatý vinný lístek nabízí známá vína ze světa i pečlivě vybrané lahve z moravských rodinných vinařství, které skvěle doplňují jedinečnou atmosféru.

At the stylish The Yard Lounge & Dining, you’ll find popular international cuisine with a focus on Mediterranean specialities and many innovations. The wine list offers many well-known wines from around the world as well as bottles carefully selected from Moravian family vineyards to complement the unique atmosphere.

V designovém prostředí restaurace Hotelu Courtyard by Marriott si můžete vybrat z masitých pokrmů připravovaných na grilu, těstovin nebo čerstvých ryb a darů moře. Šéfkuchař Radovan Zajíček využívá svých bohatých zkušeností z Anglie, Francie, Španělska či Rakouska a jídelní lístek stále inovuje. Ideální příležitostí pro zábavný a naučný teambuilding jsou cooking classes, které probíhají právě v jeho režii. Kromě oblíbených obědových menu jsou připravována i speciální měsíční menu, která se pravidelně obměňují podle sezónních surovin. Do konce roku se tak můžete těšit na speciality s čerstvými bílými a černými lanýži z Toskánska, platýse s kapary, olivami a batátovým pyré, filet mignon z argentinské svíčkové s portskou omáčkou či foie gras. Zvláštní pozornost si zaslouží lahodné domácí dezerty, připravované ve spolupráci s cukráři z prestižních pražských hotelů. Nenechte si ujít žádnou z novinek a sledujte nás na facebooku „Restaurace The Yard“. Navštivte je, pokud hledáte místo pro obchodní oběd, rodinnou oslavu, romantickou večeři nebo zasloužený drink s přáteli po náročném pracovním dni. Designové prostředí restaurace je také perfektní volbou pro váš vánoční večírek.

Within the design interior of the restaurant located at the Courtyard by Marriott Hotel, you can choose from grilled meats, pasta, and fresh fish and seafood. Head Chef Radovan Zajíček puts his vast experience from England, France, Spain, and Austria to use in continually improving the menu. The cooking classes he leads are an ideal opportunity for engaging and educational team building. In addition to a popular daily menu, the restaurant also prepares monthly menus updated regularly with seasonal ingredients. Before the end of 2017, you can enjoy specialities with fresh white and black Tuscan truffles; halibut with capers, olives, and a sweet potato puree; Argentine filet mignon in a port sauce; and foie gras. Pay special attention to the delicious homemade desserts, made with pastry chefs from prestigious Prague hotels. Don’t miss out on any news by following The Yard on Facebook @theyardrestaurant. If you’re seeking a place for a business lunch, family celebration, romantic evening, or well-deserved drink with friends after a hard day at work, look no further than The Yard. The restaurant’s contemporary interior is also the perfect choice for a Christmas party. They’ll set the table for you!

70 The Yard Lounge & D ining / Ho lan d s ká 12, Br n o / w w w.c o u r t yar d b r n o .c o m

mapa

FOOD DRINK BRNO 2018 63


inzerce 3 × Foto: U Starýho Billa

U S TA RÝ H O B I LL A Tento steakhouse můžeme směle označit za brněnskou gastronomickou legendu. Svůj provoz zahájil roku 1998 a je toho stále mnoho, co může svým hostům nabídnout. Podnik je v plné kondici a s chutí neustále držet nejvyšší kvalitu.

This steakhouse is definitely a gastronomic legend in Brno. It opened in 1998 and still has plenty to offer its guests. The enterprise is in good condition and continues to hold to the highest quality standards.

Jak již sám přídomek steakhouse napovídá, doménou Billa jsou steaky. Ty zde kuchaři připravují z mnoha druhů poctivě vyzrálého a pečlivě ugrilovaného masa z regionálních farem (Agrodružstvo Miroslav, Maso Klouda, Farma Štěpánovsko, Zelenka) i zahraničních chovů. Vedle tradičních partií a druhů masa můžete U Billa ochutnat i opravdové speciality – rakouské bylinné hovězí Kräuter beef, světoznámé baskické hovězí Txogitxu, švýcarské telecí, hovězí i vepřové Luma ochucené ušlechtilou plísní, několik kategorií legendárního japonského Wagyu, nejvyšší třídu amerického hovězího – US Prime IBP, tradiční italskou hovězí Chianinu, unikátní istrijské hovězí Boškarin a iberské vepřové. Menu ozvláštňují i takové speciality jako je kupříkladu maso bizoní, medvědí, sobí či krokodýlí. Skvělou kuchyni vhodně doplňuje zkušený, stabilní personál schopný doporučit k vašemu pokrmu to správné víno a k dokonalému zakončení večera také některou z unikátních Tequil a Mezcal.

As the word ‘steakhouse’ suggests, Old Bill’s area of expertise is steaks. The chefs prepare the steaks from various kinds of properly matured and carefully grilled meats from regional (AGD Miroslav, Maso Klouda, Štěpánovsko, and Zelenka) and foreign farms. In addition to traditional fare, you can also enjoy real specialties at Old Bill’s: Austrian herbal Kräuter beef, world-famous Basque beef Txogitxu, Swiss veal, beef or pork from LUMA flavoured by noble mould, several categories of the legendary Japanese Wagyu, premium class American beef– US Prime IBP, traditional Italian Chianina beef, unique Istrian beef Boskarin, and Iberian pork. The menu is also remarkable for offering unusual specialties like bison, bear, reindeer, and crocodile meat. The excellent cuisine is appropriately complemented by experienced and reliable personnel capable of recommending the right wine to go with your meal as well as one of the unique tequilas or mezcal to provide a perfect ending to your night.

77 U S t ar ýho Billa / Ku d elova 5, Br n o / w w w.b i l l .c z

mapa


inzerce 3 × Foto: Zážitková prodejna a pražírna Kopi Luwak

Z Á Ž ITKOVÁ PRODE JNA A PR A Ž ÍRNA KOPI LUWAK Ptáte se proč zážitková? Snem prodejny a pražírny Kopi Luwak je pozvednout konzumaci kávy a čajů z úrovně konzumní na úroveň zážitkovou. Jakmile zákazníci ochutnají opravdu kvalitní výrobky, stane se sen realitou. V nabídce je zde více než 30 druhů jednodruhových (single origin), čerstvě pražených káv a přes 100 druhů sypaných čajů z plantáží všech kontinentů. Pro Kopi Luwak je cílem spokojený zákazník, který si postupnou degustací nalezne právě tu svou „dobrou“ kávu či čaj. Ano, dobrou kávu a dobrý čaj. Zdánlivě přirozený požadavek většiny zákazníků, k jehož dokonalému naplnění je třeba ukázat cestu formou rady a postupné degustace. Kávy se zde praží denně, aby mohla být garantována jejich čerstvost. Stupeň pražení je laděn dle požadavků zákazníků tak, aby výsledná chuť a aroma každé jednotlivé kávy byly jedinečné, plné a lahodné. Kávu lze v prodejně nejen zakoupit, ale také ochutnat, a to jak v provedení výrazného espressa, ristretta či doppia, tak i její jemnější filtrovanou variantu. Nabídka samozřejmě zahrnuje také kávové nápoje typu cappuccino, macchiato či latté. Chuť však není jen o surovině, ale také o způsobu přípravy. K zakoupení jsou proto i moka konvičky, skutečné italské pákové espresso přístroje Lelit a další kávové či čajové příslušenství značek Hario, G.A.T., Bialetti, Iwaki, d’Ancap, Tescoma a další.

What is an ‘experiential’ shop? The dream of Kopi Luwak is to raise coffee and tea from a consumer to an experiential level. As soon as customers taste high-quality products, the dream becomes a reality. The shop features over 30 kinds of single-origin freshly roasted coffee and over 100 kinds of loose tea from plantations around the world. The goal of Kupi Luwak is happy customers who find a ‘nice’ coffee or tea by gradually trying everything. Yes, a nice coffee and a nice tea. This seems to be a natural expectation for most customers, and meeting that expectation perfectly starts by showing them the way with advice and gradual degustation. Coffee is roasted daily here to guarantee its freshness. The level of roasting is balanced according to customer requests so that the resulting flavour and aroma of each individual coffee is unique, full, and delicious. The coffee can be bought in the shop and also tasted in the form of a distinct espresso, ristretto, or doppio, as well as milder, filtered coffee. The offer naturally also includes cappuccino, macchiato, and latté coffee drinks. Taste is about more than the ingredients; it is also about the preparation. That is why the shop offers moka pots, Lelit Italian lever espresso machines, and other coffee and tea accessories from Hario, G.A.T., Bialetti, Iwaki, d’Ancap, Tescoma and other brands.

50 Zážitková prodejna a pražírna Ko p i L u wak / Raš í n ova 10, Br n o / w w w.ko p i l u wak .eu

mapa


inzerce 3× Foto: MADA ICE CREAM

MADA ICE CREAM MADA ICE CREAM je nově otevřená zmrzlinová kavárna, která celoročně nabízí kvalitně, a hlavně zcela odlišně připravovanou zmrzlinu, než jak ji běžně znáte. Nezvyklost spočívá v metodě přípravy, jejímž výsledkem je úhledně srolovaná zmrzlá pochoutka.

Throughout the year, this newly opened ice-cream cafe offers high-quality ice cream that is entirely distinct from what you’ll find everywhere else. Its singularity comes from the way it is prepared, which results in a perfectly rolled frozen treat.

Abychom ale nepředbíhali… Vše začíná u smetanového nebo jogurtového základu. Každý zákazník si sám zvolí ingredience, které budou následně přimíchány. Na výběr je sezónní ovoce dodávané nejčastěji od místních farmářů ze Zelného trhu. S příchodem podzimu a zimy se dostává do obliby například perník, mák, skořice. Jedna z nejoblíbenějších příchutí je levandule a bezesporu i oreo, ve kterém najdete nasekanou celou oreo sušenku. Populární je také ananas, banán, malina, borůvka a mnoho dalších. Vždy záleží na denní  nabídce. Samotná příprava probíhá přímo před zákazníkem, a to na mrazící ploše, kde jsou do základu nasekány/přimíchány zvolené ingredience. Když je vše důkladně spojeno, směs se rozprostře a škrabkou se odrolují kousky, které ve vychutnávání. V kavárně na vás čekají i další vynikající dezerty, káva a domácí limonády. Nechybí ani dobré víno a koktejly.

Let’s not to get ahead of ourselves… Everything starts with a cream or yoghurt base. Then each customer can choose their own ingredients to mix in. The offer includes seasonal fruit, usually sourced from local farmers at Cabbage Market. In autumn and winter, such flavours as gingerbread, poppy, and cinnamon gain in popularity. The most popular add-ins include lavender and especially Oreo, which contains whole Oreo cookies. Other popular choices include pineapple, raspberry, and blueberry. It all depends on the daily offer. All preparations take place right in front of customers. The chosen ingredients are chopped and mixed together with the base on a chilled pan. When the mixture is just right, it is spread into a thin layer and then scraped into rolls. Then comes toppings and all the delicious final touches. The cafe also offers other exceptional deserts, coffees, and homemade sodas. And, of course, quality wine and cocktails.

55 M A D A I C E C R E A M / K apuc í n s ké n ám. 11, Br n o / w w w.mad ai c ec r eam.c z

mapa


inzerce 3 × Foto: VERONIcaffé

VERONICAFFÉ Mladá kavárna VERONIcaffé neláká zákazníky jen na důmyslný název, vynalézavost je jí vlastní i v kuchyni a při přípravě nápojů. Každodenní stres si zde klidně vyškrtněte z denního rozvrhu.

The new café VERONIcaffé attracts customers with its sophisticated name and its inventiveness in food and drink preparation. You can easily take stress out of your daily schedule with a stop here.

V uklidňujícím prostředí si můžete dopřát hned dva druhy čerstvě namleté kávy, oba od pražírny Coffee Club. Na prvním mlýnku je 100% canephora s oříškovými tóny a na druhém se střídají 100% arabiky z plantáží celého světa. Pýchou kavárny je i prvotřídní horká čokoláda, kterou si dokonce brzy začnou vyrábět sami. Pokud vás při návštěvě zastihne hlad, hravě ho zaženete některou z bezlepkových polévek: marockou cizrnovou, indickou čočkovou nebo pastiňákovým krémem s bílou čokoládou. Větší hlad zase zažehnáte tradičními slanými koláči (třeba gorgonzolový s fíky a ořechy nebo tymiánový cibuláček), tortillami, nakládanými sýry a dalšími poctivě připravenými jídly. Nabídka je pravidelně doplňována a obměňována. Ani na sladké hříchy se u VERONIcaffé nezapomíná. Hřeší se bezlepkově, vegansky i raw. Dezerty se různě střídají, takže někdy vás potěší dýňový cheesecake s kardamomem a jindy nejen dětmi milovaný Míša dort či mnoho jiných. Další oslazení života zajistí domácí marmelády a sirupy přímo od majitelky. Kavárna ožívá pravidelnými měsíčními brunchy, založenými na sezónních surovinách, i kulturními akcemi jako jsou například hudební večery. Hosté jsou vítáni jak na snídaně, tak na večerní posezení u vína. Zároveň je možné si zde objednat dorty, slaný catering nebo sladký candy bar.

In this relaxing environment, treat yourself to two kinds of freshly ground coffee, both by Coffee Club roasters. A 100% canephora with nut tones is in the first grinder; the second grinder features a rotation of 100% arabicas from around the world. The pride of the café is a first-class hot chocolate. If you are hungry, you can easily cure it with a gluten-free soup: Moroccan chickpea, East-Indian lentil, or parsnip cream with white chocolate. You can appease an even bigger hunger with traditional savoury pies such as Gorgonzola pie with figs and nuts, tortillas, marinated cheese, and other thoughtfully prepared food. The daily offer varies. Sweet sinning is also part of a visit to VERONIcaffé. You can sin in a gluten-free, vegan, or raw way. Desserts are diverse and change, so one time you can enjoy a pumpkin cheesecake with cardamom and another time a Czech cheesecake called Misa, loved by children and adults. Life is sweeter thanks to the home-made marmalades and syrups directly from the owner. The café features regular monthly brunches based on seasonal ingredients as well as cultural events, including music nights. It is also possible to order cakes, savoury catering or sweet candy bars here.

77 VE RONIcaf fé / Go r kéh o 42, Br n o / w w w.ver o n i c af fe.c z

mapa


inzerce

PROFILY # PROFILES

P U N K T.

P U N K T.

Punkt. je podnik s neopakovatelnou atmosférou, kavárna, která má duši. Vděčí za ni své milé obsluze, vůni domácích dezertů a neotřelému interiéru. Zdejší legendární Red Velvet cake a variace oblíbených cheesecaků se v lednici obvykle příliš „neohřejí“. Punkt. se zaměřuje na výběrovou kávu z českých i zahraničních pražíren. Vždy zde mají dva druhy kávy na espresso a dva druhy na filtr. Zdejší baristky a baristi si umí pohrát i s různými kávovými koktejly a specialitami. Punkt. je ve všední dny otevřen od osmé hodiny ranní, je tedy možné si sem zajít na snídani nebo ranní schůzku.

Punkt. is a spot with a unique feeling. A café with true soul built around caring staff, smell of home-made desserts, and cosy minimalistic interior. Its legendary Red Velvet cake and variations of popular cheescakes usually sell as soon as they hit the fridge. Punkt focuses on specialty coffee both from Czech and foreign roasteries, offering two types of coffee for espresso and another two for filtered coffee. Experienced baristas know how to prepare broad variety of coffee cocktails and specialties. On working days, Punkt. is open from 8 a.m., so you can drop by for a breakfast or even set  up a morning meeting here.

65 Punkt. / B ay er ova 7, Br n o / w w w.f b .c o m/p u n kt.c afe

mapa

Foto: Punkt.

ROC K’N’ROLL HE AVEN

ROC K’N’ROLL HE AVEN

Při návštěvě Rock’n’roll Heaven vás okouzlí příjemné prostředí zařízené v duchu rock’n’rollových hvězd. Na výčepu dostávají prostor malé řemeslné pivovary, jejichž aktuální nabídku naleznete vždy na facebookových stránkách. Stejnou cestou se podnik vydává i při výběru vín a lihovin. Pokud při popíjení dostanete chuť na něco dobrého na „zub“, jste tu opět správně. K chuťovkám vlastní výroby dostanete vynikající domácí pečivo. Atmosféru dotváří akustické koncerty a setkání se zajímavými lidmi české i zahraniční rock’n’rollové scény.

You will be enchanted by a pleasant space furnished in the spirit of rock & roll stars when visiting Rock’n’Roll Heaven. The bar provides space for small craft breweries; you can always find the current offer on the bar’s Facebook page. The enterprise follows the same style with the choices of wine and spirits. If you feel like eating something tasty while you drink, you are in the right place. You will get excellent homemade pastries and homemade canapés. The atmosphere is completed by acoustic concerts and encounters with interesting people in the Czech and international rock scene.

70 map a Ro c k’ n ’ r oll Heaven / J irás kova 51, Brno / www.f b.co m/r o c kn r o l l h eaven b r n o Foto: Rock’n’roll Heaven

FUNK Y DONUTS

FUNK Y DONUTS

Letošní rok je v brněnské gastronomii ve znamení donut boomu. Vtipné řešení, jak zaujmout zákazníky zvolili ve Funky Donuts. Na akce vozí své pochoutky z belgické čokolády na cargo kolech s doprovodem originální donutové stěny. „Ve Funky Donuts ručíme za kvalitu surovin, ale hodně dbáme i na prezentaci,“ vysvětluje Martina, původně výtvarnice. „Donutovou stěnu si oblíbily hlavně firmy na soukromé akce. Velký zájem registrujeme hlavně teď v období vánočních večírků,“ dodává. Funky Donuts můžete zakoupit v netradičním obchůdku v průchodu do pasáže na Lidické 28.

Brno gastronomy has experienced a real doughnut boom this year. Funky Donuts chose a clever way to impress customers. They travel to events bringing their Belgian chocolate delicacies on cargo bikes accompanied by an original doughnut wall. ‘We guarantee the quality of ingredients in Funky Donuts, but we also put an emphasis on presentation,’ explains Martina, originally an artist. ‘Our doughnut wall is especially popular with companies organizing private events. We’ve had a lot  of interest especially now during the Christmas party planning period,’ she adds. You can also buy Funky Donuts at their unconventional shop in the arcade passage at Lidická 28.

52 Funky D onu ts / L id ic ká 28, Br n o / w w w.f u n ky d o n u ts b r n o .c z Foto: Funky Donuts

68

FOOD DRINK BRNO 2018

mapa


Pivní

s l o v o P l at í !

Řečí bylo dost! beer a Person of your word! enough talk!

ng a čePu/o n draught: Z k •P

rand restaurant  elená  očka ivovarský restaurant Z elená k očka • Z elená k očka P ivárium • h ájenka • P utyka • suteren  P ub • u  k arla • u  dŘeváka • the  roses  beer&Coffee • utoPia • highfive • PivniCe  u  koCoura • Charlie’s  h at  Club • k abinet  huličů • a kát  restauraCe • QíčePu • sborovna • Ponava  Café • naslePo

vs lahvíCh /b ottles: •s •m •g •b vět Piva

kliZeno

akro

lobus

rněnka • b&b náPoje • ChCuPivo • modrý lev

Pivovarmoravia


inzerce

PIVO # BEER

Foto: Hospoda U Sajmona pod Hájkem

HOSPODA U SA JMONA POD HÁ JKEM Jsou to oni, o kterých se všude mluví. V divadle, mezi návštěvníky nákupních center, na náměstích, zastávkách, v parcích. Jejich revírem je hospoda, jejich tempo je vražedné, jejich nepřátelé jsou abstinenti a popíječi čajů. Nasazeni denně, aby se při plné síle a s dobrou náladou starali o vaši kocovinu. Lidé z hospody U Sajmona pod Hájkem!

There are those who are spoken about everywhere. At the theatre, in shopping centres, on squares, at bus stops, in parks. Their precinct is a pub, their pace is break-neck, their enemies are teetotallers and tea-drinkers. They are deployed daily to look after your hangover at full strength and with a good mood. They are the people at U Sajmona pod Hájkem!

Nabízí pivní speciály a nejlépe ošetřenou Chotěboř na Moravě, vařenou výhradně z moravského sladu, s nezaměnitelnou chutí, která nikdy nezevšední! Denně speciality od burgerů, steaků až po těstoviny. Pro hosty udělají, co jim na očích vidí, zázraky pak do druhého dne. Jak sami říkají: „Vše je o domluvě a úsměvu na rtech“. Na počátku příběhu stojí mladý Simon Hájek, který byl již od mládí díky svým rodičům vyzbrojen znalostmi z gastronomie, které prohluboval a následně zkoumal u jiných podniků, aby je pak aplikoval na ten svůj. Stvořil tak hospodu se srdcem, atmosférou, dobrým pivem, jídlem a spokojenými hosty. Zároveň se svým italským kolegou, profesionálem v oboru, Ammarem Otmanem dnes vedou hospůdku, kterou denně mimo jiné navštěvují i Italové, Španělé, Američané a další. Nejdůležitější je však vývoj a touha po dokonalosti. Každý den nemusí být právě podle vašich představ, všichni mají své dny. U Sajmona chtějí být ale neustále lepší a lepší. Mít vždy esa v rukávu, vždy něco navíc. Takže – zdar a sílu najdeš v pívu (a jídlu)!

The pub offers beer specialities and the best-treated Chotěboř in Moravia, brewed exclusively from Moravian malt with an unforgettable taste which never gets old. It has daily offers that include burgers, steaks, and pasta. The staff will do anything for guests that they wish, but miracles have to be ordered in advance. As they say, “It’s all about coming to an agreement with a smile on your face.” The story starts with young Simon Hájek, who has been armed by his family with knowledge of gastronomy since he was a kid. He deepened and tested this knowledge at other establishments before applying it at his own. He’s created a pub with heart, a great atmosphere, good beer, food, and satisfied guests. Together with his Italian colleague Ammar Otman, a specialist in the field, he now leads a pub which is visited daily by Italians, Spaniards, Americans, and others. The most important thing, however, is its growth and passion for perfection. Not every day meets expectations; everyone has their bad days. But at U Sajmon, they want to keep getting better and better. To always have an ace up their sleeve, always something extra. Cheers, go find strength in beer (and food)!

6 H os poda U S ajmona pod H á j kem / Bot an i c ká 28, Br n o / w w w.u s ajmo n a.c z

70

FOOD DRINK BRNO 2018

mapa


inzerce

PIVO # BEER

Foto: Oldřich Hrb

LOKÁL U CAIPLA Rozdíl mezi štamgastem a stálým hostem je zásadnější, než byste možná mysleli. Proč je důležité vědět, čím se tyhle dva důležité typy hostů liší, a jak jim vyjít vstříc?

The difference between a ‘stamgast’ (a regular) and a frequent guest is more fundamental than you might think. How do these two important types of guests differ?

Nejprve si vyjasněme pojmy. Slovo štamgast pochází z německého Stammgast, které se dá doslovně přeložit jako kmenový host. Jak je to ale v praxi? Štamgast chodí pravidelně, třeba i každý den, může mít svoji sklenici a velice si potrpí na svou židli. Pokud není volná, je nervózní. Má rád žoviální chování, nechává se oslovovat křestním jménem, buduje si s výčepním či obsluhou vztah, a těžko nese změny personálu. Najdete ho vždy blízko baru či výčepu. Rád se s vámi dá do řeči, a když má dobrou náladu, s chutí si u stolu popovídá s někým novým. Se stálým hostem to bude komplikovanější. Pozor – kdybyste ho nazvali štamgastem, mohlo by ho to i urazit. Nejspíš nebude stát o tykání. Rád si nechá poradit s výběrem jídla a ocení, když s ním u stolu strávíte víc času, ale často si stejně objedná to, co posledně. Nebude tolik lpět na tom, aby pokaždé seděl na svém oblíbeném místě, ovšem očekává, že i bez rezervace dostane v plné restauraci židli. Určitě se nebude chlubit kamarádům či obchodním partnerům, že tu vysedává každý den přes oběd, ale stydět se za tuto restauraci taky nebude. A víte, co mají štamgasti u svých výčepních schované? Půllitrem to začíná a… To si necháme na další článek.

First, let’s define the terms. The word ‘stamgast’ comes from the German Stammgast, which can be literally translated as a ‘regular guest’. What does it really mean, though? The ‘stamgast’ comes regularly, even daily. He might have his own glass. If his favourite seat is not available, he gets upset. He enjoys cheerful behaviour, likes being called by his first name, builds relationships with the bartender and staff, and takes any personnel changes to heart. You can always find him sitting close to the bar or the tap. Things are more complicated with the frequent guest. Watch out - if you call him a ‘stamgast’, it might even offend him. He will probably accept being on a firstname basis. He will welcome advice about what to eat and will appreciate it if the staff spends more time with him at the table, although he often just orders what he had had last time anyway. He will not insist on always sitting in his favourite spot; however, he expects to get a seat, even without a reservation. He will not boast to his friends or business partners that he spends every lunch hour here, but he will not be ashamed of this restaurant either. Do you know what the ‘stamgasts’ hide with their bartender? It starts with a beer mug and ends with … You can find out in the next article.

10 Lokál U Caipla / Ko zí 3, Br n o / w w w.lo kal -u c ai p l a.amb i.c z

mapa

FOOD DRINK BRNO 2018 71


inzerce

PIVO # BEER

Foto: Pivní opice

PIVNÍ OPICE Máte s přáteli sraz „na Čáře“ a nechce se vám za dobrým pivem dlouho bloudit brněnskými ulicemi? Přímo naproti zastávce šaliny naleznete zlatý grál – Pivní opici. Místo, kde o kvalitní pivo ani jídlo není nouze.

Are you meeting friends on Ceska and don´t feel like roaming the streets of Brno to find good beer? The golden grail is just opposite the tram stop – Pivní Opice. It’s a place with an abundance of quality beer and food.

Již více než šest let působení na brněnské gastronomické scéně zajistilo Pivní opici místo v srdci mnoha Brňanů i přespolních. Rádi se vracejí do příjemného prostředí, kde se o ně postará vstřícná obsluha. Největším lákadlem je ale především dobré jídlo a pivo, jehož nabídka je široká a skládá se zejména z produktů menších českých pivovarů. Na výběr je šest druhů a na čepu je vždy také jedno limitované speciální, které se vybírá podle sezóny. Kvalitu zlatavých moků zajišťuje špičkové výčepní zařízení, pravidelná údržba a vyškolený, zkušený personál. Piva jsou vždy čerstvá a poctivě předchlazená v chladicím boxu. Hosté ale nemusí zůstat jen u piva. Restaurace nabízí velké množství destilátů. Číšníci vám přinesou špičkové rumy nebo jiné speciality s vyšším obsahem alkoholu. Pivní opice si vás rovněž získá výtečným jídlem. Oblíbené jsou kupříkladu různé druhy burgerů. V pracovním týdnu kuchaři připravují polední menu zahrnující polévku a výběr ze dvou chodů. Kapacitou a také mírou své profesionality je podnik plně připraven i na firemní oslavy, narozeninové večírky či svatební hostiny.

Already with more than six years on the Brno gastronomic scene, Pivní Opice has secured its place in the hearts of many in Brno as well as many non-locals. They love coming back to the pleasant environment to be taken care of by the helpful staff. However, the biggest enticement is all of the good food and beer, the range of which is wide and consists mainly of products from small Czech breweries. There is a choice of six beers, and always one limited special on tap which is selected according to the season. The quality of the golden beverages is guaranteed by top-class equipment, regular service and trained, experienced personnel. The beers are always fresh and properly pre-cooled in a cooling box. Of course, guests do not have to stick only to beer. The restaurant offers a large amount of distillates. The waiters will bring you first-rate rums and other specialties with higher alcohol content. Pivní Opice will win your favour with its excellent food, as well. For example, various kinds of burgers are very popular. During the working week, cooks prepare a lunchtime menu, including soup and a choice of two courses. The restaurant has a capacity and degree of professionality that is also available for company celebrations, birthday parties and wedding receptions.

18 Pivní opice / Još tova 4, Br n o / w w w.p iv n io p i c e.c z

72

FOOD DRINK BRNO 2018

mapa


inzerce

PIVO # BEER

Foto: Pub U Dvou přátel

PUB U DVOU PŘÁTEL Pokud hledáte vybočení z nudného světa průmyslových pivovarů a rádi si vychutnáte širokou paletu barev, vůní a stylů, které nabízí craftbeerová scéna, v Brně si rozhodně vyberete.

The difference between a ‘stamgast’ (a regular) and a frequent guest is more fundamental than you might think. How do these two important types of guests differ?

Jednou z variant může být Pub U Dvou přátel, který se na pivní mapě Brna pohybuje tři roky. Nyní už dokonce dvakrát. Kmenová hospůdka byla založena v roce 2015, tehdy se čtyřmi, později se šesti kohouty nabízejícími to nejlepší od českých i zahraničních pivovarů. V září 2017 byla otevřena druhá pobočka v centru, tentokrát se sedmi kohouty. Pub je specifický svou domácí, takřka rodinnou atmosférou a osobitým přístupem k návštěvníkům. „Přátelé“ se také podílejí na značce kočovného pivovaru Brewniverse, takže většinou v tap menu najdete i jejich vlastní medicínu. Můžete si tu dopřát i vymazlené hot dogy z nejkvalitnějších surovin s vlastními houskami, do kterých přidávají plzeňské slady. V nabídce i ve vegan verzi. Nechybí klobásky, nivové koule a tvarůžkové chleby. Při příchodu Vás zaujme stylový design či na zakázku vyrobený steampunkový výčep. Prostor je rozdělen na dvě patra. Čas od času zde můžete navštívit i vystoupení hudebníků z celého světa. Doporučujeme nevynechat některý z „tap takeover“ večerů, který se odehrává každý měsíc. Celý výčep obsadí různé druhy piva z jednoho pivovaru a na místě je přítomen i sládek, takže se host může o daném pivu dozvědět naprosto všechno přímo od zdroje.

First, let’s define the terms. The word ‘stamgast’ comes from the German Stammgast, which can be literally translated as a ‘regular guest’. What does it really mean, though? The ‘stamgast’ comes regularly, even daily. He might have his own glass. If his favourite seat is not available, he gets upset. He enjoys cheerful behaviour, likes being called by his first name, builds relationships with the bartender and staff, and takes any personnel changes to heart. You can always find him sitting close to the bar or the tap. Things are more complicated with the frequent guest. Watch out – if you call him a ‘stamgast’, it might even offend him. He will probably accept being on a first-name basis. He will welcome advice about what to eat and will appreciate it if the staff spends more time with him at the table, although he often just orders what he had had last time anyway. He will not insist on always sitting in his favourite spot; however, he expects to get a seat, even without a reservation. He will not boast to his friends or business partners that he spends every lunch hour here, but he will not be ashamed of this restaurant either. Do you know what the ‘stamgasts’ hide with their bartender? It starts with a beer mug and ends with … You can find out in the next article.

Pub U D vou přáte l / D omini kán s ká 11, Br n o / Táb o r 25, Br n o www.f b.com/u d vo u p r atel b r n o

28

29

ma p a

FOOD DRINK BRNO 2018 73


inzerce 3 × Foto: The Erin’s Flag Irish Pub

THE ERIN’S FLAG IRISH PUB Z Brna se jako lusknutím prstů dostanete do Irska. Nevěříte? Zavítejte do baru nedaleko Šilingrova náměstí. The Erin’s Flag je irský pub, ve kterém jen těžko budete věřit, že jste nepřekročili hranice naší republiky.

It’s easy to get from Brno to Ireland in a snap! Don’t believe it? Come to our bar near Šilingrovo náměstí: Erin’s Flag is an Irish pub where it’s hard to imagine that you haven’t actually crossed any international borders.

Autentické jídlo, pití i přátelská atmosféra by vyvolaly pocit domova u nejednoho rodilého Ira. Na pípě najdete piva z Irska, Anglie a Česka – dohromady 6 druhů (včetně Pilsner Urquell) a k tomu čepovaný irský cider Magners. Na kvalitu piva dohlíží nejlepší výčepní Jihomoravského kraje pro rok 2017, účastník finále Master Bartender a vítěz Brněnské hladinky 2016, Vít Školl. I burgery z domácí kváskové housky s vyzrálým irským hovězím si získaly svou slávu, a to v podobě 2. místa na Burgerfestu 2017. Kreativitu a fantazii místního šéfkuchaře nechává vyniknout pravidelná akce v podobě „Burger měsíce“. Za ochutnání stojí i vyhlášené Fish & Chips a široký výběr destilátů. Jedním z mnoha důvodů, proč podnik navštívit, jsou hudební večery, které se zde pořádají. Přijďte si poslechnout živou hudbu různých žánrů, jak tradiční irskou, tak moderní. Hraje se několikrát do měsíce. Pravidelně jsou promítány přenosy sportovních utkání na velkém plátně a třech televizích. A kde jinde strávit Den svatého Patrika než právě zde na celovíkendové oslavě v doprovodu živé irské hudby, u sklenky irské whiskey! Guinness poteče proudem, irská hudba rozproudí krev a radost udělají i dárky v irském stylu.

Authentic meals, drinks, and a friendly atmosphere make a good many native Irishmen feel right at home. There are draught beers from Ireland, England, and the Czech Republic – six in total, including Pilsner Urquell – and a tap for Magners Irish cider. The quality of the beer is supervised by Vít Školl, awarded as the best bartender in South Moravia in 2017, a finalist for Master Bartender, and the winner of Brněnská hladinka 2016. The burgers, made from aged Irish beef and served on home-made buns, earned second place at Burgerfest 2017. The chef’s desire to express his creativity and imagination has led to the rotating Burger of the Month. It’s also worth trying the renowned fish & chips and the wide selection of spirits. One of the many reasons to come for a visit is the regularly held music evenings. Come and listen to many genres, from traditional Irish to modern. These music evenings are held several times a month. Sports events are regularly shown on the big screen and three televisions. Where else would you spend St Patrick’s Day than here at the big weekend-long party accompanied by live Irish music and glasses of Irish whiskey? Guinness will flow smoothly, Irish music will boost your circulation, and Irish-themed gifts will make you smile.

33 The E rin’s Flag Irish Pu b / Bis ku p s ká 3, Br n o / w w w.er in s fl ag .c z

mapa


inzerce Foto: Zelená Kočka Pivárium

ZELENÁ KOČK A Tři možnosti a každá z nich je výhra v pivní loterii – takové jsou podniky Zelená Kočka. Najdete zde piva těch nejlepších pivovarů servírovaná v nejvyšší kvalitě vyškoleným personálem. Zelená Kočka Pivárium na Dvořákově je pub, který drží prvenství jako nejlepší podnik v České republice v kategorii Pivní pub soutěže Czech Bar Awards. V Piváriu najdete devět výčepních kohoutů, kterými protékají jen piva z malých řemeslných pivovarů a které se střídají několikrát za den. Pivárium tento rok oslavilo pět let své existence, a za tuto dobu se zde již vystřídalo téměř 1 000 druhů piv! Pivovarský restaurant Zelená Kočka v ulici Solniční, to je především špičkový servis piva a výtečná kuchyně. Najdete zde ležáky z Dalešického pivovaru a speciály z brněnského pivovaru Moravia. Zajímavá je polední nabídka hotových jídel a nabídkové večerní menu, které se pravidelně obměňuje podle čerstvých sezonních surovin. Grand restaurant Zelená Kočka na Kounicově je legendární restaurace v Brně-Žabovřeskách, kde již čtrnáct let voní pečená žebra a tradiční česká kuchyně. Na výčepu se vedle českých ležáků z minipivovarů čepují také svrchně kvašená piva z brněnského pivovaru Lucky Bastard.

Three places to choose from, and each one is a win in the beer lottery – such are the Zelená Kočka (‘Green Cat’) enterprises. You can find beers from the best breweries here, served properly by trained personnel. Zelená Kočka Pivarium on Dvořákova is a pub that won first place in the Czech Republic in the ‘beer pub’ category at the Czech Bar Award competition. Pivárium has nine taps, through which flow only beers from small craft breweries; the beers change several times a day. Pivárium celebrated its fifth anniversary this year. Almost 1000 different types of beer were served here during that time! The brewery restaurant Zelená Kočka on Solniční offers first-class beer service and excellent cuisine. This Zelená Kočka features lagers from Dalešice brewery and specials from the Brno brewery Moravia. The interesting lunchtime offer of quick meals is regularly changed to feature fresh seasonal ingredients, and the evening menu does the same. The grand restaurant Zelená Kočka on Kounicova is a legendary restaurant in Brno-Žabovřesky. For fourteen years now, it has been known for its roasted ribs and traditional Czech cuisine. In addition to Czech lagers from minibreweries, there are top-fermented beers from the Brno brewery Lucky Bastard on tap here.

Z e le ná Kočka / Dvo ř ákova 3, Br n o / S o ln ič n í 8, Br n o Kounicova 8 3, Br n o / w w w.zelen ako c ka.c z Foto: Pivovarský restaurant Zelená Kočka

Foto: Grand restaurant Zelená Kočka

42 map a

43

44


TO JE DĂ REK

#11musthave #2 #cokolada #zatozejsi #ickokterenikdonenajde #panenska1 www.suvenyry.ticbrno.cz


inzerce 2 × Foto: Air Cafe

AIR CAFE Zelný trh je v zimě nádherný. Půjdete-li někdy na některý z trhů nebo jen narazíte při zimní procházce městem na zasněženou kašnu Parnas, zpestřete si pobyt návštěvou Air Cafe. Zahřejte se zde některým z teplých koktejlů či sklenkou ušlechtilého rumu. V novém koktejlovém menu jsou tradiční koktejly tak, jak je znají pravidelní návštěvníci, ovšem s vylepšenou recepturou. Za zmínku stojí například Zimní sen nebo Javorové listy. Air Cafe otevřeli před dlouhými 18 lety bratři Albert a Adam Kronkovi. Podnik si díky jejich trvalé přítomnosti drží stabilně vysokou úroveň. Bohatý bar nabízí stovky raritních i tradičních lahví. Najdete zde americkou režnou, tasmánskou whisky a další speciality. Vyhlášeným je však bar především svou rozsáhlou kolekcí rumů z celého světa – až 350 lahví tradičních rumů z Jamajky, Kuby a Dominikánské republiky. Překvapí i „novátorské“ rumy z Ugandy, Thajska, Indie a jiných netradičních destinací. Nebojte se ale, že byste se v rumové invazi ztratili. V Air Cafe si můžete dopřát rumové menu na míru. Co to znamená? Přijďte a požádejte barmana o degustační menu. Air Cafe ho umí uspořádat i u vás ve firmě či na večírku, což je nezapomenutelný zážitek nejen pro milovníky destilátů. Degustace se pořádají pro dvě a více osob a není problém si je rezervovat. Hledáte-li zajímavý dárek pro partnera, dejte mu rumový voucher do Air Cafe.

Vegetable Market is beautiful in winter. If you’re here sometime for shopping or just run into the snow-covered Parnas fountain on a winter walk around the city, spice up your experience by visiting Air Cafe. You can warm yourself with one of the hot cocktails or a glass of aged rum. The  new cocktail menu includes traditional cocktails as they’re known by regular guests but with improved recipes. These include Zimní sen (Winter Dream) and Javorové listy (Maple Leaves). Air Cafe was opened 18 years ago by the brothers Albert and Adam Kronek. Its long presence in one place has let it steadily maintain a high standard. The bar offers hundreds of rare and traditional bottles, including American ryes and Tasmanian whiskies. But the bar is primarily known for its wide collection of rums from around the world – 350 bottles of traditional rums from Jamaica, Cuba, and the Dominican Republic. You might also be surprised by the innovative rums from Uganda, Thailand, India, and other untraditional locations. Don’t fear getting lost in a rum invasion, though. Air Cafe can prepare the perfect rum menu to order. What does that mean? Come and ask your bartender for a tasting menu. Air Cafe can also prepare one at your company or for a party, which is an unforgettable experience for spirit lovers and everyone else. These tastings can be prepared for two or more people, and you can easily reserve one. If you’re looking for an interesting gift for a partner, give them a rum voucher for Air Cafe.

4 Air Cafe / Z e lný tr h 8, Br n o / w w w.air c afe-b r n o .c o m

mapa


inzerce

BAR # BAR

Foto: Cubana bar

CUBANA BAR Hledáte ráj plný latinských rytmů, prosluněné atmosféry a drinků namíchaných ze špičkových rumů? Objevíte ho v brněnském baru Cubana. Z přeplněných polic s rumy v baru na Jezuitské ulici se vám zatočí hlava.

Are you looking for a paradise of Latin rhythms with a sunny atmosphere and drinks mixed with top-quality rum? You can find it at the Cubana Bar in Brno. Your head will spin from the overflowing shelves of rums.

Každého znalce destilátu z cukrové třtiny výběr zde nadchne a určitě si vybere ten svůj. Za první návštěvu rozhodně nezvládnete ochutnat ani zlomek z výběru těch nejlepších rumů ze všech koutů světa. Nabídka skýtá přes 300 druhů a neustále se rozšiřuje. Už to je jeden z důvodů, proč se do Cubana baru vracet. Stále zde hledají nové, ať už známé či neznámé, přesto velmi kvalitní značky. Vybírat můžete také z velké nabídky koktejlů připravených z těch nejlepších rumů. Kromě Mojita a Cuba libre, které jste pili už nesčetněkrát, vyzkoušejte také ostatní, sezónní nebo signature koktejly, které pro vás sami vymýšlí. Bar je rozdělený do několika částí a vy si své místo vyberete podle momentální nálady. Nejvíce živo je v centrální části kolem baru. K dispozici jsou dva salónky pro pořádání oslav, narozenin, večírků – jeden degustační a druhý s tanečním parketem. Pokud s rumy teprve začínáte, využijte rumových degustací, při kterých vás s tímto úžasným destilátem dopodrobna seznámí. Degustační menu vám pro první seznámení doporučí, případně připraví dle vašich chutí a požadavků. Cesta kolem světa s rumovým nádechem tady začíná a nikdy nekončí.

Every expert on sugar cane liquors will appreciate the selection and will definitely find their favourite choice. For sure, it would be impossible to taste even a fraction of the selection of these best rums from all parts of the world. The selection contains more than 300 types, and it keeps growing. This is one of the reasons why Cubana Bar is definitely worth visiting repeatedly. They are always looking for new, well-known -- as well as completely unknown -- top-quality brands. Moreover, you can also choose from a long menu of cocktails prepared with the best rums. Besides Mojitos and Cuba Libres, which you have already tried many times, you can try something new, like seasonal and signature cocktails that our bartenders compose themselves specifically for your pleasure. The overall space is divided into several parts so you can choose your location according to your mood. The central part of the bar is usually the most lively place. There are also two lounges that are available for private parties, birthdays and other celebrations -- the first is dedicated to degustation, the other has a dance floor. If you are only a beginning connoisseur of rums, feel free to join degustations to learn more details about the fascinating liquor. The personnel will recommend a suitable degustation menu to introduce you or prepare a menu specially for your needs and taste. A round-the-world tour for rum starts here and never ends.

1O Cubana bar / Je zu its ká 3, Br n o / w w w.c u b an a.c z

78

FOOD DRINK BRNO 2018

mapa


inzerce 3 × Foto: Desert

DESERT Jen těžko byste hledali podnik, který svou atmosférou vykresluje charakter Brna lépe než Desert. Místo, kde se střetávají nejrůznější generace a navzdory svým rozdílům si dokáží přátelsky popovídat nad škopkem dobrého piva. A to v kulturním prostředí plném hudby, obrazů a špetky bohémského nádechu.

You can hardly find another bar with an atmosphere reflecting the character of Brno better than Desert. It is a place where various generations meet and have a friendly chat over a mug of good beer – and all in an environment full of music and art, with a bit of a bohemian touch.

Je to právě ono kulturní prostředí, které nejlépe popisuje Desert. Po protikuřáckém zákonu navíc celý interiér prošel rekonstrukcí, při které sehrál důležitou roli malíř a performer MgA. Tomáš Ronovský. Dát mu volnou ruku se ukázalo jako dobrý nápad. Podnik si tak zachoval svou osobitou atmosféru a získal svěží vzhled. I přes změnu vzezření zůstal koncept stejný. Desert je i nadále místem koncertů, divadla, autorských čtení, výstav spojených s vernisážemi a dokonce i pravidelných bohoslužeb. Projekt „Prkna, která znamenají Desert aneb Free Desert Stage“ je neustále otevřený novým myšlenkám. Ideální způsob, jak představit začínající kapelu nebo rovnou sebe jakožto písničkáře. Není problém ani s vystavením maleb a uspořádáním vernisáže. Milovníci umění jsou zde zkrátka vítáni. Vzadu je navíc bar, který si můžete pronajmout k soukromým večírkům – stejně jako celý podnik. Ať už na firemní akce, svatby, křtiny, oslavy narozenin nebo na cokoliv, co vás napadne. V nabídce je široký sortiment kvalitních rumů, absintů a dobré pivo. To si navíc Desert vyrábí i vlastní pod názvem Velbloud a Kalahari. Vychutnat si ho můžete třeba u šipek, pinballu či stolních fotbálků.

Desert offers a wide assortment of quality rums, absinthes and good beer on offer. Why don’t you try the special Desert beer brands Velbloud and Kalahari? You can enjoy them, while playing darts, pinball or table football or just chatting with your new friends. What is special about Desert, is its unique cultural atmosphere. The whole interior underwent a reconstruction after the anti-smoking law recently went into effect. MgA. Tomas Ronovsky, a local painter and performer, played an important role in revitalizing the space. It was a great idea to give him such creative freedom because the place has kept its distinctive character and gained a fresh look. Even though it changed on the outside, the concept has stayed the same. Desert continues to be a venue for concerts, theatre performances, writer readings, art exhibitions and even events for Desert regulars. The project „Free Desert Stage“ is constantly open for new ideas. Desert is an ideal place how to introduce a new band or debut your songwriting. In short, art fans are welcome. Once a month you can attend a special local project „The Desert Worship“ - an evangelical worship in a form of an interview with an interesting personality interlaced with live music. Moreover, there is a bar at the back that you can rent for a private party -- as well as the whole place, no matter if it is a company event, a wedding, a birthday party or whatever you can think of.

11

D e se r t / Rooseve ltova 11, Br n o / w w w.f b .c o m/d es er tb r n o

mapa


inzerce 3 × Foto: MayDay cocktail bar café

M AY D AY C O C K TA I L B A R C A F É MayDay je unikátní bar, za jehož vznikem stojí nejen záliba samotného majitele v letadlech a létání, ale i touha vytvořit místo, které bude jedinečné jak interiérem, tak i nabízenými službami. Nouzový stav tedy rozhodně nečekejte.

MayDay is a unique bar that arose from its owner’s passion for planes and flying as well as the desire to create a place that would be unparalleled in both its interior and its offered services. Don’t expect any emergencies.

Při návštěvě vás nepochybně nadchne nově zmodernizovaný interiér laděný do přírodních tónů, kde se snadno zrelaxujete. Kromě světových koktejlových klasik vám připraví i vlastní drinky, například MayDay cocktail, který je hnacím motorem tohoto baru. V koktejlu Emergency Landing můžete okusit domácí hroznovou marmeládu s vaječným bílkem. Rádi vám ale namíchají i signature drink přímo na míru. Nově se v menu objeví teplé koktejly, například horký Mai Tai nebo Blue Blazer. Díky široké nabídce si na své přijdou také milovníci kvalitního českého i zahraničního vína. Příjemné chvíle tu můžete strávit i u výborné kávy nejvyšší kvality. Tento koktejlový bar v srdci historického centra města je ideálním místem pro schůzky, ať už pracovní nebo volnočasové. První patro je otevřeno po celý týden, prostorný suterén s moderními prvky zase v pátek, sobotu a ve vybrané speciální dny. Zábavu zajišťují DJs nejnovější hudbou, ale i oldies hity. Spodní část s vlastním barem a krbem je jako stvořená pro večírky, firemní akce či školení. Soukromí a nezaměnitelnou atmosféru vám dopřejí zachovalé masivní stěny brněnského podzemí.

You’ll certainly be charmed by the newly modernized interior decorated in natural tones, which makes it easy to relax. In addition to classic cocktails, the bar offers its own creations, such as MayDay, the driving force behind the bar, and Emergency Landing, which contains homemade grape jam and egg whites. The bartenders will also happily prepare a signature drink to perfectly fit your wishes. The bar has just introduced hot cocktails, including hot Mai Tais and Blue Blazers. The wide offer ensures even lovers of good Czech and foreign wines will find what they’re looking for. You can also enjoy the highest-quality coffee. This cocktail bar in the heart of the city’s historical centre is the ideal place to meet up, whether for work or with friends. The first floor is open all week, while the spacious modern basement is open Fridays, Saturdays, and on special occasions. You’ll surely be entertained by DJs playing the latest hits as well as the classics. The downstairs with a separate bar and a fireplace is perfect for parties and business events. The preserved walls of the Brno underground will ensure a private and distinctive atmosphere.

17 M ayD ay cockt ail bar café / D o min ikán s ká 7, Br n o / w w w.may d ay b ar.c z

mapa


inzerce Foto: Shot Bar

SHOT BAR Koktejlová mánie s blížící se zimou nekončí. Každým dnem se pod rukama barmanů odehrávají kouzla, která mají za úkol vykouzlit úsměv na vašich tvářích. Navštivte Shot Bar v centru a nechte mrzutost odplout.

Cocktail mania does not end with the arrival of winter. Everyday magic still takes place under the hands of bartenders who try to conjure a smile onto your face. Visit Shot Bar in the centre and watch your grumpy mood disappear.

Hosty čeká v právě probíhajících studených měsících zcela nové menu, které zahřeje na těle i na duši. Nové koktejlové menu je založeno, jak už u barmanů Shot Baru bývá zvykem, na kvalitních destilátech. V nových výtvorech se snoubí chutě těch místních i zahraničních. Z místních je to například Becherovka infuzovaná medem či višňovice. Ze zahraniční produkce potom Hendrick’s Gin, Gin Ish, Laphroaig, Metaxa, Jägermeister a další. Že nové menu opravdu zahřeje, dokládají dva teplé koktejly podávané v sympatických hrníčcích, které dopřejí vašim rukám to správné prohřátí. Navíc se můžete těšit na míchané shoty, které hravě dopomůžou od popracovního napětí nebo zpestří večer s přáteli. Potěší například ty s gumovými medvídky nebo lízátkem, všechny mají ale společné jedno – přímo hrají barvami. Shot Bar návštěvníky nadchne plnými policemi těch nejlepších prémiových destilátů ze všech koutů světa. Novinkou jsou degustační karty, které hostům pomohou se v široké nabídce zorientovat. Zkušení barmani vám ale s výběrem rádi pomohou a doporučí to nejlepší právě pro vás. Princip je jednoduchý – vyplníte si kartu a ta vám na baru zůstane uchována do další návštěvy.

A completely new menu for warming body and soul awaits guests in the upcoming cold months. In keeping with Shot Bar’s standards, the new cocktail menu is based on quality ingredients. Local and foreign flavours merge in these new creations. Local spirits include Becher liquor infused with honey or sour cherry brandy. Foreign ones include Hendrick’s Gin, Gin Ish, Laphroaig, Metaxa, and Jägermeister. The new menu heats things up with two hot cocktails served in attractive hand-warming cups. You can also look forward to mixed shots which will easily relieve your after-work tension or liven up an evening with friends. There are delightful drinks featuring gummi bears or lollipops, all of which have one thing in common: they have every colour of the rainbow. Shot Bar has impressively full shelves of the best premium spirits from all corners of the world. One fun feature is the degustation cards, which help guests orient themselves in the wide range of drinks on offer. Experienced bartenders will be happy to help you choose and can recommend the best drinks for your taste. The principle of the cards is simple - you fill out a card and it will be kept for you till your next visit in the bar.

22 S hot Bar / Ko zí 2, Br n o / w w w.s h otb ar.c z

mapa


inzerce

DELIK ATESY # DELISHOPS

Olomoucké tvarůžky se hodí do pomazánek, salátů ı polévek.

u lé jso í, ě v k S ékán k zapádání nakl ní ı peče ostí. sladk

Slané i sladké pochoutky RODE JNA OLOMOUCK ÝCH T VARŮŽ KŮ moravského sýra z Ptradičního

Foto: Prodejna olomouckých tvarůžků

Za Olomouckými tvarůžky nemusíte až do Loštic. Stačí zavítat do brněnské Rašínovy ulice kousek od náměstí Svobody. Začátkem listopadu se zde slavila významná událost. A to slavností pokřtění Tvarůžkové kuchařky, která má milovníky těchto zrajících sýrů přesvědčit, že jejich nezaměnitelná chuť nevyniká pouze samostatně, ale i v kombinaci s dalšími surovinami. Tato nová kniha obsahuje 50 moderních receptů a je doplněna o krásné fotografie. Některé z receptů jsou velice neortodoxní a mohly by kuchaře příjemně překvapit. Kniha se zaměřuje na populární suroviny a nezapomíná ani na vegetariány a strávníky s bezlepkovou dietou. Pokud byste chtěli sobě nebo blízkým udělat radost nějakým dárkem, vězte, že nová kuchařka je k dostání nejen v podnikových prodejnách společnosti A. W., ale i na pultech vybraných knihkupectví. A co nového se bude v prodejně dít? Chystá se mnoho novinek, které by se mohly vyjímat například na vašem svátečním stole, třeba Vánoční trio – rodinné balení tvarůžkových kousků s kmínem, s chilli a bez koření, vánoční sýrové kazety, výběr paštik a dalších sezónních produktů. Pokud máte informací z tvarůžkového světa stále nedostatek, na pultech prodejny je k dispozici firemní magazín Tvarůžek, jehož druhé číslo vyšlo koncem září. Stejně jako v prvním čísle zákazníkům ukáže část výroby tohoto sýru, seznámí je s akcemi, kterých se společnost A. W. účastní, a samozřejmě zde nechybí ani recepty.

You don’t have to go all the way to Loštice to taste Olomoucké tvarůžky. It’s enough to visit Rašínova Street in Brno a few steps from Freedom Square. The beginning of November marked a special occasion – the release of Tvarůžkové kuchařky (Tvarůžky Cookbook), which should convince lovers of this aged cheese that its unmistakeable taste can be enjoyed not only alone, but also together with other ingredients. This new book contains 50 modern recipes and beautiful photos. Some of the recipes are very unorthodox and might pleasantly surprise cooks. The book is based around common ingredients and includes vegetarian and gluten-free recipes. If you’d like to give yourself or someone close to you a delightful gift, you should know that the cookbook is available from A. W. stores as well as the shelves of selected bookstores. And what else is happening in the store? Many changes are underway which can be put to use on our holiday tables, such as a Christmas trio (a family package of  tvarůžky pieces with caraway seeds, chilli, and without spices) as well as Christmas boxes of cheeses, Choise of pâté and other seasonal products. If you still haven’t got enough information about the world of tvarůžky, the store also offers the magazine Tvarůžek, the second issue of which came out at the end of September. Just as in the first issue, readers can see some of how this cheese is made, learn about events A. W. will participate in, and, of course, also find recipes.

8 Prodejna olomouckých tva r ů žků / Raš ín ova 4, Br n o / w w w.tvar u zky.c z

82

FOOD DRINK BRNO 2018

mapa


Flavours are our colours. a: KobliĹžnĂĄ 2, Brno e: info@atelierbar.cz fb: @ateliercocktailbistro www.atelierbar.cz


Food Drink Brno / Zima 2017  

Průvodce brněnskou gastronomií. Mapa, adresář, novinky, trendy, téma. Anglický překlad. Where to go for good food and drinks in Brno. Map, a...

Food Drink Brno / Zima 2017  

Průvodce brněnskou gastronomií. Mapa, adresář, novinky, trendy, téma. Anglický překlad. Where to go for good food and drinks in Brno. Map, a...

Advertisement