Page 1

Kam za dobrým jídlem a pitím | Where to go for good food and drinks

ZIMA WINTER 2016 2017 adresář mapa tipy 55 Kč / 2 €

directory map tips

partner projektu


KOISHI SHOP Delikatesy na dosah

KOISHI SHOP

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA POTRAVIN A DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ Ú D O L N Í 1 1 | 6 0 2 0 0 B R N O | + 4 2 0 7 7 4 4 9 7 4 6 7 | S H O P @ K O I S H I . C Z | P O N D Ě L Í – S O B O TA 1 0 – 1 8 W W W. KO I S H I . CZ


EDITORIAL

DOBROU CHUŤ BRNO

BON APPETIT BRNO

Druhé, doplněné vydání průvodce FOOD DRINK BRNO 2016/17 nabízí mimořádné menu sestavené z toho nejlepšího, co moravská metropole v sezóně nabízí. Na gastronomické mapě se od léta objevilo několik nových podniků. Zprávou sezony je, že Brno trumflo Prahu. Bar Super Panda Circus a Zelená kočka pivarium zvítězily v kategoriích koktejlový bar, respektive pivní bar v prestižní profesní soutěži Czech Bar Awards. Dnes můžete v Brně během večera navštívit nejlepší koktejlový bar a vzápětí zajít do nejlepší pivnice v České republice. To je příjemná výzva, nemyslíte? Považujme za prokázané, že Brno je svébytnou gastronomickou scénou, a buďme rádi, že u toho můžeme být. V obsahu reflektujeme sezónní témata. ZIMNÍ MENU přináší přehled novinek v nabídce brněnských restaurací. Zástupců podniků jsme se zeptali, čím nás chtějí v zimě ohromit. ZVĚŘINA ve stylu street food? To zní sexy. O tom, že si lze připravit zvěřinu trendy, vás přesvědčí Vladimír Kokolia z brněnského Debut gangu. Pohled odjinud na brněnskou barovou scénu přináší pražští autoři webu etbars.com. Téma BARY doplňuje sezónní nabídka koktejlových barů. Zima ve Vídni – to zní romanticky. Ve FOOD TRIP jsme se zaměřili na Vídeň gastronomickou. Jen hodinu a půl jízdy od Brna najdete osvědčenou klasiku, špičkovou kuchyni z celého světa, ale i nejnovější trendy. Přinášíme pár tipů, kam ve Vídni v sezóně zajít. Lokál u Caipla se během roku zapsal na pivní a gastronomickou mapu města. Více než stoletou historii tradiční pivnice v novém hávu si přiblížíme v rubrice FLASHBACK. V tomto průvodci přinášíme také první z tematických speciálů FOOD DRINK. Prvním tématem je VÍNO. Fenomén, který je s gastronomií nerozlučně spojen. Dozvíte se, jak vzniká svatomartinské víno, a představíme vám profily zajímavých vinařství a wine barů. Nyní nezbývá než vyrazit do města a okusit co nejvíc jeho chutí. Jak začít? Přesně uprostřed sešitu naleznete MAPU, KATALOG A ADRESÁŘ pro zimní sezónu. Věříme, že se FOOD DRINK BRNO stane vaším spolehlivým průvodcem.

The second, extended edition of the guide FOOD DRINK BRNO 2016/17 offers a special menu of the best that the Moravian metropolis canoffer this season. Since the summer several new businesses have appeared on the Gastronomic map. And the big news of the season is that Brno has trumped Prague. A double win for Brno as Super Panda Circus and Green Cat Pivarium won in the categories Cocktail Bar and Beer Bar in the prestigious Czech Bar Awards. So, today, you can walk through Brno and visit the Best Cocktail Bar and the Best Beer Pub in the Czech Republic. It is a nice challenge, isn’tit? We regard it as proven that Brno has become a distinct gastronomic scene and we‘re glad we can be a part of it. The contents of this guide reflect seasonal themes. WINTER MENU provides an overview of innovations on Brno restaurant menus. We asked the restauranteurs what they plan to amaze us with this winter. VENISON street food style? That sounds sexy. Vladimír Kokolia from Brno‘s Debut Gang is here to prove that wild game receipts can be trendy. Authors of the Prague website etbars.com are here to offer us a sideways look at the Brno bar scene. In the BARS section, we will look at seasonal offerings of cocktail bars. Winter in Vienna - it sounds romantic. In FOOD TRIP we focused on gastronomic Vienna. Just an hour and a half drive from Brno there is a proven classic, top-notch cuisine from around the world, but also the latest trends. Here you can find some tips on where to go in Vienna this season. Lokal u Caipla has made its mark on the beer and gastronomy map of the city this year. More than a century of thea traditional pub’s history, yet now in new attire, you can find in the FLASHBACK section. Moreover, we bring the first of our thematic specials in FOOD DRINK in this guide. The first theme is WINE. A phenomenon inextricably linked with gastronomy. You will learn about how Svatomartinské wine is made and we will bring you interesting profiles of wineries and wine bars. Now there is no other choice but to go into town and try as much of its taste as possible. Where to begin? Right in the middle of this guide, you can find a MAP, CATALOGUE AND ADDRESS BOOK for this winter season. We believe that FOOD DRINK BRNO will become your faithful guide.

Šefredaktor/Editor in chief David Tieku

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 3


opoln

ská

í

tlář

Če r n

rova Baye

OBSAH # CONTENTS

ta Bo č Tu

n ic

va ešo Bur

Cih

Bo

lář

tan

sk á

á

va ico un Ko

eta

ova

Slo vák ova

ováka Arne N

á

Ko liš

Bratis Ro os

eve ltov a

Česká

m. ého ná

sk Komen

ská

Jezuit

Vlh

Kozí

á

lni

ská

vsk što Po

á ick

iš Kol

ho Malinovské nám.

Kobližná

ade Div

Husova

Špilberk

eč n

em

kova Dvořá

Náměstí Svobody

Zám

51 – V Í N O WINE

a ltov eve

ova Rašín

ská

Če

í

Besedn

32 – M A PA u Jak M A P

os Ro

Jakubské nám.

bs ká

Sol

r tova Moza

ni

í

adl div

ční

Za

oln

27 – K ATA L O G PODNIKŮ C ATA L O G U E

ká uits

Jez

.

ám ské n Morav

a Joštov

Běhounská

Ma

reš

ov a

í

á lavsk

ovo otín Žer nám.

Měnínská

lsk

oln

Zahrádky

Stará

Moravské nám.

Úd

Příční

a ov

nic

í

Úd

Příkop

u Ko

ř ve Ve

o

Gorkéh

ové rák

Ho

24 – F L A S H B A C K LOK ÁL U CAIL A

20 – FOOD TRIP – VÍDEŇ FOOD TRIP – VIENNA

Ho

Francou

M.

16 – P O L É V K Y SOUPS

M.

Kudelova

třída Kpt. Jaroše

mm

S

se

r to va

ub Tra

S

a ov tan me

ohova

to An

Lidická

á sk

á sk

nín

tan me

ren

Ja

Fakultní nemo Dětská nemoc

ů

š Tyr

a ov

ká Pe

Hilleho

Sm

ad vs

a Sukov

So

Vachova

á lsk ko

va no

12 – B A R Y BARS

íka

a Kunzov

ick

10 – Z V Ě Ř I N A VENISON

Slav

Drobného

6 – ZIMNÍ MENU WINTER MENU

S

nína

Lu

třída Kpt. Jaroše

ká ols ok

Anto

á žáneck

lf e

á

k Lužánec

He

va ko

park Lužánky

ám.

Skořepka

nská

nská Františká

Kře

ká Josefs

ínské n

Kapuc

ašt

y

vní Hladraží á

h

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 5

Rumiště

Annenská

čná Kope

ká trs Pe

ářská

Květin

Nov obra

á nick Rad

Bisk ups ká

kov á

ejní Muz

Do

rou t

Zelný trh

Koliště

Pekařská

ká Starobrněns Pe

fská

Šilingrovo nám.

Jose

Pellicova

va yko

Partneři projektu:

sar Ma

Husova

m

Ben ešov Auto a bus Benoevé nádra šova ží

ká rits

no

Mi

Vychází: listopad 2016 / rozšířené vydání / Šefredaktor: David Tieku / Redakční Ján Petra Cibulková, Vladimír Kokolia, Simona Osičková, é okruh: Zuzana Brandová, ikánsk Domin ám. /Jazyková korektura: Olga Erhartová / Překladrlí do angličtiny: Jazyková škola Pelican Honza Šmikmátor / Obchodní oddělení: Andrea Vojtěchovská, Petr Kabourek n O Dorektura angličtiny: Robin Smith / Grafická úprava: Jindřiška Mikešová / Ilustrace: LenkaanKřikavová / Vydal: Pocket media s.r.o., Špitálka 70/16, Brno, ská P PSČ: 602 00, info@pocketmedia.cz / www.pocketmedia.cz / Redakce: redakce@pocketmedia.cz / Inzerce: obchod@pocketmedia.cz / Cena: 55 Kč / 2 € Cena ská í án Orl kpublikovaných i obsahuje DPH / Redakce nenese odpovědnost za obsahovou správnost materiálů a informací n i


ZIMNÍ MENU # WINTER MENU

CO SE PEČE… V BRNĚNSKÝCH PODNICÍCH NA PODZIM A V ZIMĚ 2016 Podzim a zima. Co tato dvě období letos přinášejí do brněnských restaurací, kaváren a dalších podniků, které se zuby nehty drží trendu sezónnosti? A proč je honba za sezónou vlastně tak trendy, když si každý provozní může v půlce prosince zajet pro jahody ke dvanácti měsíčkům do Makra? „Lidi se posledních pár let začali o jídlo strašně zajímat. A zajímají je příběhy. Nechtějí jíst celý rok to stejné, těší se na sezónní potraviny. Krásně je to vidět například na medvědím česneku, chřestu, jahodách, dýních… Ano, čerstvé ovoce a zelenina se dají koupit i v zimě, ale když musí suroviny cestovat přes půl světa, sklízejí se obvykle nezralé a nechávají se dozrávat uměle. A to není dobré, ta surovina senzoricky ztrácí,“ vysvětluje trend sezónnosti Raed Kahwaji, provozovatel restaurací Veselá vačice a Šelepka a pořadatel festivalu Vivat Zelňák. Podzimní a zimní sezóna má několik klíčových okamžiků. Začíná v říjnu dýňovými menu. Když se přeženou, přiveze svatý Martin (jak jinak, než na bílém koni) husí a kachní speciality. No a pak už je čas Vánoc, tekutých kapříků a tradičních i moderních pojetí disciplíny štědrovečerní večeře. Na Boží hod bývá tradičně zavřeno, ale některé restaurace nabízejí svatoštěpánské menu. Jako třeba restaurace Konfit: „Kromě svatomartinské husy, adventních pokrmů a novoročního oběda chystáme na Štěpána kachní menu. Jako největší lahůdku budeme připravovat naši domácí šunku z kachních prsou. Kachny si dovážíme z maďarských farem a ta kvalita je opravdu poznat.“ Pojďme ale zpět na začátek podzimu. Které suroviny jsou pro něj charakteristické? Třeba ty, z kterých vaří v restauraci RYNK: „Houby, dýně, červená řepa, kukuřice, kdoule, ořechy, švestky. Dále pak uzené suroviny, které si u nás udíme sami. Všechny tyhle suroviny používáme nejen pro naše speciální tematická menu, ale také pro každodenní obědovou nabídku,“ říká šéfkuchař David Viktorin. A když už jsme ty speciální akce nakousli, tak je dokousneme – na RYNKu se chystá svatomartinské menu, degustace rumů, vánoční menu a silvestrovské menu (formou rautu). Typický příklad sezónních gastrovln můžeme najít v nově otevřeném podniku Kozi Pikola Cafe | Bar | Restaurant. „Podzim u nás začne svátečním menu na svatého Martina husími a kachními specialitami. Budeme mít husí konfit, paštiku z kachních jater s kaštany, pošírovanou hrušku s karamelovou omáčkou s brandy a další speciality. Pozvolna se pak přesuneme do předvánočního času, kdy našim hostům nabídneme speciální zimní menu teplých alkoholických i nealko nápojů a k jídlu například pečenou medovou šunku nebo kachní prsa v úpravě sous-vide s omáčkou z červeného vína a pyré ze sladkých brambor a kaštanů. Na svatomartinské menu si můžete zajít i na Šelepku. Naservírují vám krém z pečeného česneku s kachním konfitem a máslovými krutony, husí roládu se zeleným hráškem, nakládanými mladými cibulkami a šouletem z krup a červené čočky a přímo na svatého Martina také burger s trhaným kachním masem, smaženou cibulkou, bramborovou plackou a chilli majonézou. Svůj recept na zimu má i Burger Inn: „Jakmile začne přituhovat, je potřeba pořádně promastit žaludek (aby vám z toho Turbomoštu nebylo blbě). Náš nejoblíbenější burger Cheddar Bacon je ideální kandidát. Kompletujeme ho z hovězího předního masa, sýra Cheddar, karamelizované cibulky, slaniny a rajčatové majonézy. Pokud by jeden hambáč nestačil, zachrání situaci Red Leicester, kde kromě masa a slaniny najdete i Whiskey majonézu, sýr Red Leicester a nakládanou červenou cibulku s okurčičkami,“ říká Jakub Koudelka. Zcela nové menu chystá The Immigrant na Veveří. Představí nejméně tři nové burgery a spoustu nových pochoutek nejen k pivu, v čele s mexickou Quesadillou a Buttermilk fried Chicken Strips. 

6

FOOD FOODDRINK DRINKBRNO BRNO2016 2016–2 – 2017 017


ZIMNÍ MENU # WINTER MENU

WHAT’S GOING ON… IN BRNO FOOD ES TABLISHMENT S IN AUTUMN AND WINTER 2016 Autumn and winter. What those two seasons bring into Brno restaurants, cafés, and other establishments, which fight hard to be up to date with the seasonal trends? And why is the chase after seasons so trendy, when every restaurant owner can pick up strawberries at the Twelve Months of the Year in the middle of December in Makro? “People have started to be very interested in food couple of past years. And they are interested in stories. They don’t want to eat the same thing all year round; they look forward to seasonal ingredients. You can clearly see that with wild garlic, asparagus, strawberries, and pumpkins…Yes, fresh fruit and vegetables can be bought in winter, but when they have to travel over half of the world, they are usually harvested unripe and they left to ripen artificially. And that’s not good, the ingredient loses its taste,” the manager off the restaurant Veselá vačice and Šelepka and organizer of the festival Vivat Zelňák, Raed Kahwaji explains. Autumn and winter seasons have a couple of key moments. It starts in October with pumpkin menu. When it’s over, St. Martin (on white horse, of course) brings goose and duck specialties. And then comes the time of Christmas, liquid carps (Christmas event), and traditional and modern takes on Christmas Eve dinner. Everything is traditionally closed on the 25th of December, but some restaurants offer a St. Stephen menu. One of those restaurants is the restaurant Konfit: “Apart from St. Martin goose, Advent dishes, and New Year’s lunch, we are preparing duck menu for St. Stephen. One of the biggest delicacies is our homemade ham made of duck breasts. We import the ducks from Hungarian farms and you can tell the quality is good.” But let’s take a step back to the beginning of autumn. What are characteristic autumn ingredients? For example those which are used in the RYNK restaurant: “Mushroom, pumpkin, beetroot, corn, quince, nuts, plums. Then there are smoked goods, which we smoke ourselves. All of these ingredients are used not only for our theme menu, but for our everyday lunch offer as well,” chef David Viktorin says. And since we already started talking about the special events, we will tell you the rest – RYNK is preparing St. Martin menu, rum tasting, Christmas menu and New Year’s menu (in a form of a feast). The typical example of seasonal gastro-waves is the newly opened Kozi Pikola Cafe | Bar | Restaurant. “Autumn will begin here with festive menu for St. Martin with goose and duck specialties. We’ll have duck confit, paté made of goose liver and chestnuts, poached pear with caramel sauce with brandy and other specialties. We will then slowly move to pre-Christmas time and we will offer our guests special winter menu of hot alcoholic and non-alcoholic beverages. Furthermore, there will be roasted honey ham or sous-vide duck breasts with red wine sauce, and sweet potato and chestnut puree. You can go to Šelepka for St. Martin menu. They will serve you cream made of roasted garlic with duck confit and butter croutons, goose roll with green peas, pickled young onions with cholent of groats and red lentils, and right on St. Martin, there will be burgers with pulled goose meat, fried onions, potato pancake, and chilli mayonnaise. Burger Inn has also its recipe for winter: “You have to fill your stomach with fat the minute it starts to get cold (so you wouldn’t be sick from all of that Turbomošt). Our favourite Cheddar Bacon is the ideal candidate. We prepare it from beef front quarter, Cheddar cheese, caramelized onion, bacon, and tomato mayonnaise. If one burger is not enough, Red Leicester will save the day, apart from meat and bacon, there is even Whiskey mayonnaise, Red Leicester cheese, and pickled red onion with cornichons,” Jakub Koudelka says.

FOOd FOOdDRINK DRINKBRNO BRNO2016 2016–2 – 2017 7 017 7


ZIMNÍ MENU # WINTER MENU

Je libo pečenou husičku... Foto: iStock

... nebo paštiku. Foto: iStock

Nové menu má i Veselá vačice. Najdete v něm nový burger Mr. Black – roastbeef s avokádovým pestem v sépiové bulce, starý dobrý tvarůžkový tatarák a taky steaky. Nabídka dobrých piv včetně rotující pípy zůstává beze změn. Na zimu se chystá i řecký Cosmopolis Restaurant. A dělá to po svém, tedy po řecku: „Musaka (zapečené mleté maso s cibulí a česnekem, lilek, brambory a bešamel) se perfektně hodí k podzimnímu a zimnímu počasí. A ta naše je opravdu jako od (řecké) maminky,“ říká Filip Georgiu. Šéfkuchař restaurantu PAVILLON Jan Kaplan vás zve na speciální degustační menu, ze kterého vybíráme dančí hřbet, uzený sumec, tuňáková omáčka, kapary a citron nebo specialitu grilovaná foie gras, karamelový ananas a chilli. Přijďte ochutnat. „Podzim je o změně počasí a ta by se měla projevit i na talíři. S podzimem se musíme nakrmit mastným a tučným. Takže se těšte na husy a tučná jídla. Ale také je o tradicích, které se nám vytrácejí. Takže určitě se u nás můžete těšit na 1. leden a naše čočkové menu,“ zve Martin Špaček z Kabaretu Špaček. Restaurace Butcher’s nabízí od 1. do 24. listopadu Halloween menu, kde můžete ochutnat dýňovou polévku nebo dýňové gnocchi se sušenou šunkou, závitek z krůtích prsíček v úpravě sous-vide s dýňovým pyré a dýňový cheesecake na kakaovém biskvitu. Poslední listopadový čtvrtek můžete do Butcher’s zajít na Thanksgiving menu, které se bude podávat až do Silvestra, kdy bude na programu pořádný večírek s menu ve stylu Hollywood stars. Po Novém roce se v Lokálu u Caipla těšte na Caiplovu zabíjačku. Vepřík přímo před lokálem, řezníci a šéfkuchaři vám připraví jitrnice, prejt, ovar i další zabijačkové speciality v přímém přenosu. Na zahřátí bude slivovica a pivo. Honza Šmikmátor

A completely new menu is also ready at The Immigrant on Veveří. They will present at least three new burgers and lots of new delicacies not only to go with beer, led by Mexican Quesadilla and Buttermilk Fried Chicken Strips. Veselá vačice also has a new menu. You can find there the new burger Mr. Black – a roast beef with avocado pesto in sepia bun, the good old tvarůžky (cheese) tartar steak, and steaks. The menu of great beers including the rotating tap stays the same. The Greek Cosmopolis Restaurant is also preparing for winter. And they do it their own way, which is Greek: “Moussaka (ground meat baked with onion, garlic, aubergine, potatoes, and béchamel sauce) goes perfectly well with autumn and winter weather. Ours tastes just like our (Greek) mothers used to make,” Filip Georgiu says. The chef of the restaurant PAVILLON, Jan Kaplan invites you to a special tasting menu, from which we choose fallow deer back, smoked catfish, tuna sauce, capers, and lemon, or grilled foie gras, caramel pineapple, and chilli. Come and try it. “Autumn is about change of weather and it should be reflected on a plate. We have to eat greasy and fatty food in autumn. So look forward to geese and fatty meals. But it is also about tradition we are gradually loosing. So we definitely look forward to the 1st of January and our lentil menu,” Martin Špaček from Kabaret Špaček invites us. The restaurant Butcher’s offers a Halloween menu from the 1st to 24th of November, where you can taste pumpkin soup or pumpkin gnocchi with dried ham, sous-vide turkey breasts roll with pumpkin puree, and pumpkin cheesecake on cocoa biscuit. You can go to Butcher’s for Thanksgiving menu on the last November Thursday, which can be served until New Year. There will be a programme with a proper party with Hollywood stars menu. You can look forward to Caipl’s pig slaughter in Lokál u Caipla after New Year. A pig right in front of the restaurant, butchers, and chefs will prepare for you sausages, prejt (filling of a blood sausage), ovar (boiled pork), and other pig slaughter specialties right before your eyes. And if you’ll feel cold, there will be slivovice and beer for you.

TIPY / TIPS BISTRO DEGUŠTACE Moravské nám. 4 www.mikrofarma.cz

FORKYS Jezuitská 1 www.forkys.cz

LOKÁL U CAIPLA Kozí 3 lokal-ucaipla.ambi.cz/cz

RETRO CONSISTORIUM Mečová 4 www.retroconsistorium.cz

BURGER INN Běhounská 9 www.facebook.com/burgerinn60200

KABARET ŠPAČEK Kopečná 46 www.kabaretspacek.cz

MORGAL Moravské nám. 1a www.morgal.cz

RYNK Zelný trh 2 www.rynk.cz

BUTCHER‘S GRILL & PASTA Dobrovského 29 www.mexicana.cz

KONFIT RESTAURANT Veveří 125 www.konfitrestaurant.cz

PADOWETZ Masarykova 413/34 www.restaurant-padowetz.cz/

ŠELEPKA Šelepova 1 www.selepova.cz

COSMOPOLIS GRILL Kozí 5 www.facebook.com/ cosmopolisgrillBRNO

KOZI PIKOLA CAFE BAR | RESTAURANT Kozí 12 www.fb.com

PAVILLON Jezuitská 6 www.restaurant-pavillon.cz

THE IMIGRANT Veveří 57 www.theimmigrant.cz VESELÁ VAČICE Běhounská 22 www.veselavacice.cz

8

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


Z VĚŘINA # VENISON

Foto: Roman Prachař

POCHUTNEJTE SI NA ZVĚŘINĚ ENJOY THE VENISON Je chladné ráno. Pro mě naštěstí v bezpečí vyhřátého bytu. David z našeho Debut gangu to štěstí nemá, protože se ve volném čase věnuje myslivosti. Zima pro myslivce znamená nejen začínající sezónu lovu holé zvěře, tedy bez paroží, ale i zvýšenou četnost krmení, závozů krmelců senem nebo solí a zásypy plevami pro pernatou zvěř, takže ráno před odjezdem do práce tráví David péčí o zvěř. Dřív jsem vůbec netušil, kolik skryté práce tento obor obnáší. Pro mě to má ale především výhodu v podobě občasných balíčků se zvěřinou. Tentokrát mi David donesl kousek divoké kachny a já teď stojím před otázkou, které rozumím lépe než myslivosti. Co teď s tím super kouskem masa? Naskakuji na trend, který jsem si nastavil v průběhu letní sezóny v Piknik Boxu a rozhoduji se pro předělávku klasického zimního pokrmu na jídlo do ruky s trošku vyváženějším poměrem surovin. Nehledám zdravou stravu, ale spíš moderní formu. Kachnu dlouze nepeču, zelí nedusím celé hodiny a nakonec

It is a cold morning. For me, luckily, in the safety of my warmed flat. David from our Debut gang does not have that luck, because he is a free-time gamekeeper. For gamekeepers, winter does not mean only start of the hunting season of “bare” game (e. g. without antlers), but also higher frequency of feeding, filling the racks with hay or salt and dissemination of chaffs for game birds, so he spends each morning before travelling to work by taking care of animals. I did not know before, how much hidden work it takes. For me, nevertheless, it does mean an advantage in the form of occasional packages of game meat. This time, David brought me a piece of wild duck, so I face a question much more familiar to me than gamekeeping. What now with this super piece of meat? I follow the trend set during the summer season in Piknik Box and decide to rework a classic winter meal into a take-away food with a bit more balance among the ingredients. I don’t seek healthy food, rather a modern form. No need to

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 9


Z VĚŘINA # VENISON

Foto: Roman Prachař

jenom ty lokše ponechám v klasické podobě. Pro přípravu této rychlé zimní chuťovky do ruky potřebuji následující: kachní prso, červené zelí, sušené švestky, javorový sirup, ocet, šalotku, 3 uvařené brambory, hladkou mouku, sůl a pepř. Uvařené brambory nastrouhám a smíchám s moukou. Těsto vypracuji na pomoučeném vále a přidávám mouku, dokud se směs nepřestane lepit. Následně vyválím tenké placky a nasucho je osmahnu na pánvi, dokud nenaskočí tmavé puchýřky. Očistím pánev (minimalizace špinavého nádobí neodmyslitelně patří k mojí kuchařské filozofii) a na másle zpěním jemně nasekanou šalotku. Přidám nakrájené švestky a nastrouhané zelí. Nechám krátce podusit a na závěr směs překapu javorovým sirupem. Zelí může trošku křupat a pro náznak svěží kyselosti přidám pár kapek medového octa. Nakonec vezmu kachní prso, naříznu na pár místech kůži, osolím, opepřím a vložím kůží dolů do rozpálené pánve na pár kapek oleje. Maso průběžně otáčím a nakonec, jakmile uvnitř dosáhnu teploty 55 až 60° C, maso nechám chvilku odpočinout v teple. Nakrájím ho na velmi tenké plátky a začnu kompletovat. Na lokši dám z půlky zelí a švestky a s rozestupy kladu plátky kachny. Prázdnou polovinu přetřu výpekem z masa a přeložím přes náplň a pak celou placku přehnu napůl. Vznikne tak pevný konout, ze kterého nevyteče ani kapka. Potom se už jen nořím do hlubin gastrální demence a říkám si, že ten podzim je taky dobré roční období.

bake the duck for a long time or cook cabbage for hours; in the end, I only leave “lokše” in the classic form. For the preparation of this winter tasty meal I need the following: duck breast, red cabbage, dried plums, maple syrup, vinegar, shallot, 3 cooked potatoes, flour, salt and pepper. Grate baked potatoes and mix them with flour. Work out the dough on the flour-covered rolling board and add flour, until the mixture stops sticking. Then roll thin pancakes and fry them up dry on the pancake, until dark small blisters appear. Clear the pancake (minimizing dirty dishes is an unavoidable part of my cooking philosophy) and sauté the finely cut shallot with butter. Add cut plums and grated cabbage. Stew briefly and in the end, sprinkle the mixture with maple syrup. Finally, take the duck breast, cut the skin on several places, salt, pepper and put into the hot pancake – skin downwards – on several drops of oil. Turn the meat continuously while baking and finally, when it gets about 55–60°C inside, let it rest for a while. Cut into very thin slices and start completing. On the “lokše”, put half the cabbage and half the plums, then with a reasonable distance slices of duck meat. Wipe an empty part of “lokše” with meat juice and fold over the filling and then fold the whole pancake in half. Thus, it makes a solid cone which does not release even a drop of juice. Then, I sink into the depths of gastro-dementia, while considering that autumn is a nice part of a year. Lokše = sometimes called “Slovak tortillas”; thin pancakes made out of potato dough that are baked on a hot plate or an ungreased frying pan 

Vladimír Kokolia Debut www.fb.com/bytdebut

10

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


RYBOLOV # FISH H A RV EST ING

Foto: iStock

VÝLOV – ZAČÁTEK PŘÍPRAV N A VÁNOCE FISH HARVESTING – THE BEGINNING OF PREPARATIONS FOR CHRIS TMAS Pošmourné podzimní ráno těsně před rozedněním. Po hladině rybníka se válí mlha, čas od času ve vodě pleskne ploutev ryby, kterou zřejmě trápí zlé sny. Ospalý klid nedává tušit, že už za pár hodin bude toto místo plné lidí, ruchu a vůně rybích specialit. Ano, takhle to vypadá vždycky předtím, než na rybníku začne výlov. Výlov je něco jako žně pro zemědělce, sklizeň pro sadaře a zahradníky, vinobraní pro vinaře nebo sběr medu pro včelaře. Jinými slovy zhodnocení celoroční práce. Ale na rozdíl třeba od sadařů rybáři plody své práce uvidí v plné kráse právě až při výlovu. Většinou se výlovy dělají právě v podzimním období na přelomu října a listopadu. Ryby v kádích putují do sádek a po několika týdnech na předvánoční náměstí a do rybáren. „Barbarství!“ volají jedni. „Tradice!“ odpovídají druzí. Tak nebo tak, na výlovu můžete ochutnat (nebo si koupit a odnést domů) čerstvou rybu, která o Vánocích a rybí úloze v nich nikdy neslyšela. Nabídka rybích specialit na výlovu se liší vesnice od vesnice, jejím těžištěm ale zůstává kapr na spoustu různých způsobů. Kapr na kmíně, kapr pečený se zeleninou, kapr na modro, kapr na černo nebo populární kapří hranolky. Super na tom je, že můžete ochutnat vícero úprav, abyste načerpali inspiraci, co s koupenou rybkou doma provedete. A pokud vám některá úprava vyloženě sedne, můžete si hned zatepla říct o recept, chvorem (rybářským košem – znáte z křížovek) určitě nedostanete. Výlovy českých a moravských rybníků ale nejsou jen o kaprech. Žijí v nich amurové, líni, tolstolobici a taky pstruzi. Takže si vybere i ten, pro koho je kapr jen čuně, které se celý rok jen válí na dně rybníka v bahně. A samozřejmě se výlov neobejde bez piva, limonády, svařáku, koláčů a dalších laskomin. Honza Šmikmátor

A dreary autumn morning right before dawn. There is fog on the surface of a pond, time to time a fish, which is probably haunted by bad dreams, splashes in the water. You wouldn’t guess that in a few hours the sleepy calmness of the place will be disrupted by crowds, noise, and a smell of fish specialties. Yes, this is how it always looks before fish harvesting starts. Fish harvesting is something like harvest for farmers, orchardmen, and winemakers, or honey extraction for beekeepers. In other words, it is evaluation of year-long work. But unlike orchardmen, fishermen see the results of their work in its full splendour only during fish harvesting. Usually, fish are harvested in autumn, between October and November. Fish in tanks are placed into fish hatcheries and after a couple of weeks, the fish go to Christmas squares and fish restaurants. “Barbarians!” shout some. “Tradition!” others respond. One way or the other, during fish harvest you can try (or buy and take home) fresh fish, which have never heard about Christmas and their role in it. The offer of fish specialties during the harvest is different in every town, but the basics are always the same – a carp prepared in many different ways. Carp with caraway, roasted carp with vegetable, carp blue, carp with black sauce, or popular carp chips. The great thing is, you can taste many variations and get inspired about what to do with your bought fish at home. And if you like any of the fish dishes, you can ask for the recipe, surely, you won’t get smacked with a bag (used for keeping fish from escaping). However, fish harvesting of Czech and Moravian ponds is not only about carps. There are also grass carps, tenches, silver carps and trout. So there are fish to choose from even for those who consider carps to be pigs, which just lay in dirt at the bottom of a pond. And fish harvest can’t be complete without beer, lemonade, mulled wine, pies, and other delicacies.

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 11


BARY # BARS

O BRNĚNSKÉ BAROVÉ SCÉNĚ Na barové mapě České republiky není až tolik míst, k nimž by se v posledních letech pozornost barmanské komunity obracela s takovým očekáváním jako k Brnu. Důvod je zřejmý. Ty hlavní jsou vlastně hned dva: Bar, který neexistuje a Super Panda Circus. O obou podnicích se díky lidem, kteří za nimi stojí, a nápaditým marketingovým postupům, jichž využívají, mluvilo dávno před jejich otevřením. A v reálu rozhodně nezklamaly. Začátky Baru byly sice těžší a možná i trochu rozpačité, protože se barový tým i jeho majitelé spoustu věcí učili za pochodu, Panda ale hraje od počátku první ligu. Její koktejlové menu bylo dvakrát za sebou oceněno Czech Bar Awards jako nejlepší a potřetí na cenu nedosáhlo dost možná jen proto, že pro letošní rok byla kategorie Nejlepší koktejlové menu zrušena. Bar ani Panda totiž nespí na vavřínech a samy si svou laťku posouvají pořád výš. Sledují aktuální trendy, vyrážejí ven za inspirací a k sobě za bar zvou barové osobnosti. Podobně jako londýnská barová legenda Tony Conigliaro mají svou vlastní laboratoř, kde vaří, udí, redukují, vaporizují, infuzují, fermentují a všemožně experimentují s chutěmi nebo třeba konzistencí jednotlivých ingrediencí. Pro někoho je to možná až moc, i mezi barmany někteří zastávají názor, že se Bar, který neexistuje svými drinky pohybuje na hraně toho, o čem by měl koktejlový bar být, a že Super Panda Circus už ji dávno překročil. To je ale otázka úhlu pohledu a vkusu. Ne každému musejí drinky s rumem infuzovaným škvarky, čajem touareg nakvašeným kombuchou nebo kokosovou vodou obohacenou o kefírové kultury chutnat. V Brně ale mají celou řadu dalších možností, kam zajít na sofistikovanější klasické koktejly i na ty základní, třeba na Cuba Libre nebo v poslední době trendový G&T. Pandě s Barem ovšem patří plusové body za originalitu, osvětu a rozšiřování obzorů. Do značné míry se vlastně i díky nim o Brně víc mluví jako o koktejlové metropoli. I v tom velkém městě 200 kilometrů na západ se tak dneska ví, že relativně nedávno otevřel Craig Bar, že Runway má nový barový tým a že se jeho někdejší šéfbarman chystá otevřít Atelier. Dřív než ten by měl ale své první hosty přivítat nový projekt barovo-pandího týmu – Čtyři pokoje. Na místě někdejšího nonstopu Černá perla na Vachově ulici se chystá podnik s prakticky nepřetržitým provozem, jenž by se měl v poledne z kavárny transformovat v polévkárnu, večer v koktejlový bar a v pozdních nočních hodinách v dive bar. Prostě další úlet, o kterém se jistě bude hodně vášnivě diskutovat... Autorem textu je tým AtBars www.atbars.com

12

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


BARY # BARS

ABOUT BRNO BAR SCENE There aren’t many places in the Czech Republic, which would be as intriguing to the bartender community as Brno. The reason for it is apparent. Or there are even two main reasons: Bar, který neexistuje (“Bar Which Doesn’t Exist”) and Super Panda Circus. Both establishments were talked about long before their opening, thanks to the people who manage them and their creative marketing ideas. And in reality the bars did not disappoint at all. The beginnings of Bar were a bit hard and maybe a little awkward because its owners and the bar’s team were learning on the job. However, Panda is doing very well since its beginning. Its cocktail menu was awarded twice in a row by Czech Bar Awards as the best and it didn’t win the award for the third time maybe only because the category of The Best Cocktail Menu was cancelled. Neither Bar nor Panda have time for complacency and they continually raise the bar for themselves. They follow current trends, go outside to find inspiration and invite prominent bar figures to their bar. Similar to the London bar legend Tony Conigliaro, they have their own laboratory, where they cook, smoke, reduce, vaporise, infuse, ferment, and experiment with many flavours or with consistency of ingredients. For someone it may be too much, even among bartenders, there is an opinion, that Bar, který neexistuje is crossing the line of what a cocktail bar should be and that Super Panda Circus crossed that line long time ago. It is a question of point of view and taste. Not everybody appreciates the taste of rum infused with speck, Touareg tea fermented with kombucha, or coconut water infused with kefir cultures. But there are many other options in Brno, where you can enjoy more sophisticated classic cocktails or the basic ones, such as Cuba Libre or lately very trendy, G&T. Panda and Bar, however, are special for their originality, creativity, and expanding horizons. To a certain degree, it is because of them that Brno is called a cocktail capital. Even in the city 200 kilometres to the west, they know that Craig Bar was opened quite recently, that Runway has a new bartender team, and that its former leading bartender is opening Atelier. Sooner than that, the new Panda bar team project going to open – Čtyři pokoje (“Four Rooms”). In place of former nonstop Černá Perla (“Black Pearl”) in Vachova street, there is going to be an establishment with practically non-stop service, which should change from a café into a place serving soup after noon, into a cocktail bar in the evening and into a dive bar during late night hours. Simply another eccentricity, which will be surely passionately debated…. 

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 13


Z I M N Í K O K T E J L O V É M E N U # W I N T E R C O C K TA I L M E N U

COHIBA CONTI CLUB R u b y G &T: G in L i qu eur L em o n jui c e To ni c w w w. c o h i b a c l u b . c z

AIR CAFE S m o ke y p i ñ a : 0 4 2 5 1 5 2 0

ml ml ml ml 3x

p r v o t ř ídní M ezc a l č er s t v á c i t r o n o v á š ť á v a a g á v o v ý s ir up a na na s o v ý jui c e s t ř ik Ta b a s c o

R U N W AY Blue bird spritzer: 20 1 0 0 20 10

w w w. a i r c a f e - b r n o .c o m

ml v o dk a ml p r o s e c c o ml mul d c i t r u s s ir up ml c i t r o n , A n g o s t ur a b i t ter s

w w w. r e s t a u r a n t - p a v i l l o n . c z /r u n w a y

BAR, K TERÝ NEE XISTUJE E xtravagantní: 0 4 1 5 1 0 3 0 4 0

ml ml ml ml ml

gin t y p e l o n d o n dr y w hi te p o r to c uk r o v ý s ir up j a s mín o v ý č a j m a n g o v o - a v o k á d o v á p a s t a

w w w. b a r k t e r y n e e x i s t u j e . c z

3 0 ml a p p l e to n s p e c i a l in f u zo v a ný š k v a r k a mi 5 ml b e c h er o v k a o r i gina l 1 5 ml c uk r o v ý s ir up 1 5 ml č er s t v á lim e to v á š ť á v a 4 0 ml py r é z v o dní h o m el o unu 1 0 ml y u z u py r é 1 l o p a t k a t ř í š tě

SHOT BAR Drink Ponamerra: B o mb ay s a p p hir e citronová š ťáva gr ep o v ý f r e s h jui c e m a liny b í l ek c ha mb o r d likér

w w w. s u p e r p a n d a c i r c u s . c z

w w w. s h o t b a r. c z 14

S U P E R PA N D A C I R C U S N ev i ň á t ko č e r v e n é :

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


POLÉVK Y # SOUPS

ZAMYŠLENÍ NAD HLUBOKÝM TALÍŘEM Honza Šmikmátor Polívka a Brno – to jde historicky dobře dohromady. „Bolku, nepřejmenovávej se! Když se nepřejmenuješ, budeš mít reklamu v každém jídelním lístku,“ citoval v rozhovoru asi před šesti lety svého otce populární herec. Ale tohle nemá být kulturní článek, tak pojďme od Polívky k polívce. Nebudeme tu omílat vousaté rčení, že polívka je grunt. Raději se zeptejme, proč tomu tak je. Proč se na polévky klade takový důraz? Vysvětlení je celkem prosté a hledejme za ním – jak jinak – ekonomiku. Zbytky masa, kosti, zelenina a obiloviny vařené ve vodě ve velkém hrnci znamená přece hodně jídla pro hodně strávníků za málo peněz. Jen si to srovnejte se steakem ze svíčkové – drahá surovina, která se úpravou na pánvi nebo grilu ještě zmenší (odpařením vody během přípravy). Axiom o nezbytnosti polévky v jídelníčku člověka tak nejspíše vznikl jako přesvědčovací argument v domácnostech, aby si strávník nacpal břicho hned na začátku a na steak už neměl pomyšlení. Nicméně i lidový gastronomický žánr – polévku – dokázali mistři šéfkuchaři během dekád a staletí povýšit na umění. Česká i světová kuchyně má své polévkové globální celebrity i místní speciality, kterým v jiných koutech světa nemohou přijít na chuť. Na polévkovém trůně sedí samozřejmě bujón neboli vývar – čirá tekutina vzniklá vyvařením masa, kostí a zeleniny ve vodě. Správný vývar se vaří při teplotě těsně pod bodem varu dlouhou dobu, v restauracích se na speciálním vařiči „stoličce“ na malém plameni „táhne přes noc“. Tímto způsobem se jednak nevyvaří velká část vody a jednak polévka zůstane čirá. Bujón potom slouží jako základní surovina při přípravě složitějších polévek nebo i dalších jídel. Mezi nejslavnější polévky světa patří francouzská rybí polévka bouilabaise, pikantní sladkokyselá pekingská, východoevropský boršč a španělské gazpacho. U nás jsou nejznámější ty nejkontroverznější polévky, kde se národ dělí na dvě poloviny – jedni je milují, druzí nenávidí. Asi už tušíte, kam mířím: řeč je o dršťkové a kulajdě. Trio by mohlo doplnit Krkonošské kyselo nebo Valašská kyselica. Mezi nejoblíbenější české polévky patří taky bramboračka a houbová (mimochodem – všimněte si, že kromě dršťkové ve všech těchto polévkách najdete houby, což u houbařského národa vlastně ani nemůže překvapit). A jaké jsou dnes trendy? K podzimnímu a zimnímu období patří husté krémové polévky z pečené zeleniny (pečení zintenzivňuje chuť). Zkusili jste třeba pečenou mrkev, dýni, červenou řepu nebo topinambury? Tak to byste měli. A trendem jsou samozřejmě cizokrajné ethnopolévky, mezi nimiž už několik let hraje prim vietnamské Pho a thajská Tom Yum. Asi nejvíce si s poslední jmenovanou polévkou vyhrál šéfkuchař Petr Fučík v brněnské restauraci Koishi. Pevnou složku jeho Tom Yum přinese obsluha v talíři a až před hostem ji zalije polévkou. Chuť polévky se tak krásně spojí s tím, co najdete „na dně“ – krevety, asijský knedlíček gyoza plněný krevetami a slávkami, shitake, kousky chobotnice a spoustu bylinek. K polévce se výborně hodí sklenka plnějšího bílého vína. Snoubení kultur zase nabízí restaurace RYNK a její šéfkuchař David Viktorin se svou zelňačkou. Tuřanské zelí, maďarská paprika, italská salsiccia (ovšem vlastní výroby) a francouzské crème fraîche v jednom talíři – to je cesta Evropou, aniž byste opustili Zelný trh. Jaká jsou další místa v Brně, kde si pochutnáte na dobré polévce? Například první polévkový rozvoz v Brně – munGO polévky. Funguje jednoduše: podíváte se na web, vyberete ze dvou polévek a velikost porce a objednáte si. Klidně na týden dopředu. Všechny polévky jsou vegan nebo vegetariánské a bezlepkové. Další možností je zajít do Polévkárny Pod schody, kterou najdete na spodním konci Schodové ulice. Vyberete si také ze dvou polévek každý den a navíc si můžete dát slaný koláč nebo buchtu k snídani. O dalších podnicích se dozvíte z naší mapy. 

16

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017

m


POLÉVK Y # SOUPS

CONTEMPLATIONS OVER A BOWL OF SOUP Polívka (“soup”) and Brno – historically, they go well together. “Bolek, don’t change your name! If you won’t change your name, you will be advertised on every menu,” the popular actor remembered his father in an interview six years ago. But this is not supposed to be a cultural article, so let’s move from Polívka to soup.

mm

We won’t repeat the old Czech saying here, that a soup is the base of every meal. But let’s ask what the reason is for that. Why are soups so important? The explanation is simple, economics – what else – is behind it. Meat leftovers, bones, vegetable, and grains boiled in water in a big pot – that is lot of food for many people for little money. Just compare it to a tenderloin steak – an expensive ingredient, which even shrinks when prepared on a pan or grill (by the water vaporisation during preparation). The axiom of necessity of soup on a menu originated as a convincing argument at home, so people could stuff themselves right from the start and wouldn’t even think about steak. However, the best chefs managed to turn this folk gastronomic genre of soup into an art after decades and hundreds of years. Czech and world cuisine have their own soup global celebrities and local specialties as well, which are not as popular in other parts of world. Broth reigns among all the soups – clear liquid made of boiled meat, bones, and vegetables in water. A proper broth is cooked right below boiling point for a long time, in restaurants, on a special cooker “stool” on small flame overnight. Thanks to this method, the water won’t reduce as much and the soup will stay clear. Broth then serves as a basic ingredient for preparation of more complex soups and other dishes. One of the most famous soups of the world is the French fish soup bouillabaisse, spicy sweet and sour Beijing soup, East European borscht and Spanish gazpacho. The most popular Czech soups are ones with the most controversy around them, which divides the nation into two – there are those who love them and those who hate them. You probably know where I am going with this – I’m talking about tripe soup and kulajda (a cream soup made of eggs, potatoes, and dill). A trio could be completed by either Krkonošské kyselo (a sour cream soup made of potatoes and mushroom) or Valašská kyselica (a sauerkraut soup). The most favourite Czech soups are potato soup and mushroom soup (by the way, you can notice that apart from tripe soup, you can find mushroom in all of these soups, which isn’t really a surprise with mushroom picking being such a popular Czech hobby). And what are current trends? Thick, cream soups made of roasted vegetable fit autumn and winter weather (the baking intensifies the flavour). Have tried, for example, roasted carrot, pumpkin, beetroot, or Jerusalem artichokes? You should. And another trend is, of course, exotic ethno-soups, with Vietnamese Pho and Thai Tom Yum in the lead for several years. The chef, Petr Fučík, of the restaurant Koishi has experimented with the Thai soup probably the most. The base of his Tom Yum is served on a plate and the soup is poured over it right in front of a customer. The flavour of the soup is then beautifully combined with what you find at the bottom of the plate – shrimps, asian dumplings, gyoza with shrimp and mussels filling, shiitake, pieces of octopus and a lots of herbs. The soup goes great with a glass of rich white wine. The restaurant RYNK offers combinations of cultures and the chef David Viktorin prepares his special cabbage soup. Sauerkraut from Tuřany, Hungarian pepper, Italian Salsiccia (homemade) and French crème fraîche all in one plate – that is a journey through Europe without leaving Zelný trh. Where else can you try delicious soups in Brno? There is for example the first soup delivery in Brno – munGO soups. It’s simple: go to their web, choose one of the two soups, the serving size, and order. You can order even one week ahead. All soups are vegan or vegetarian and gluten free. The onther option is to go to Polévkárna Pod schody (“The Soup Restaurant Under the Stairs”), which you can find at the bottom end of Schodová street. You can also choose from two soups every day and have a savoury pie or pastry for breakfast. You can find out about more soup restaurants from our map. 

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 17


POLÉVK Y # SOUPS

PROČ JSEM SI VYBRALA NETRADIČNÍ PŘÍPRAVU ZAVAŘOVÁNÍ POLÉVEK WHY I CHOSE A UNIQUE METHOD OF CANNING SOUPS Petra C i b u l ková L a b u že ri a After years of hesitation, whether or not I should do something with my vision of a soup shop I finally started. And how did I come up with the idea of canned soups? I thought of a method, which is comfortable for me. I cook more kinds of soups, can them and then offer them. And to my surprise, I found out customers like this method. They buy a jar and eat the soup whenever they want. The preparation takes three minutes. You can buy the soup for later or as a gift. When you don’t have time for lunch or when you’re going for a vacation. The first step was to find out, which soups are the most popular. From the more traditional ones it is goulash soup and beef broth (especially for older men or for those who overdid it at a party). Goulash soup is prepared according to a Slovakian pot goulash recipe. Pieces of beef, potatoes, and overcooked peppers with tomatoes. The broth is simple – a lot of meat, a lot of vegetable and boil for five hours. Cream vegetable soups (for ladies for lunch in an office), broccoli soup, which may surprise you with its spiciness of celery, and tomato soup made from fresh peeled tomatoes. Mix until smooth and add a bit of cream for a milder taste. And then there are the exotic ones (for those, who are not afraid) – Asian carrot cream with ginger, chilli, coconut milk, honey, and orange. Spicy, fresh, and exciting flavour. I chose a method of concentrate, so there is a very thick soup in one jar, which gains its right consistency and flavour of a soup after adding more water. That means that apart from beef broth, there are two portions in every jar. Find the best flavour, the ratio of ingredients and spice – that cost me loads of time over the pot, many Excel tables, and a lot of food tasters. However, the base of all soups is the same – I cook only with fresh ingredients, I never thicken a soup with flour, but only with vegetable or potatoes. I buy meat only at small butcher shops and I choose those with the longest queues. It is generally worth the waiting because beef from Beskydy cattle is just the best. I never add flavour enhancers, food colourings, or preservatives and other chemical additives. For me, the most important thing is to not cheat while cooking, don’t be afraid to put in lots of ingredients, and listen to what others have to say when tasting my soups. 

inzerce

Po letech váhání, zda začít, nebo nezačít se svou vizí polévkárny jsem se do toho vrhla. A jak vznikla myšlenka zavařených polévek? Vymyslela jsem pro mě pohodlnou variantu zavařených polévek. Navařím více druhů polévek, zavařím je a postupně nabízím. A kupodivu jsem zjistila, že tato varianta se zákazníkům líbí. Zakoupí si sklenici a sní si ji, kdykoli chtějí. Příprava trvá tři minuty. Polévku můžete koupit do zásoby, nebo jako dárek. Když nestíháte oběd, anebo když jedete na dovolenou. První krokem bylo zjišťování, o jaké druhy polévek je největší zájem. Z tradičních polévek vyhrály gulášová a hovězí vývar (především pro starší pány nebo pro ty, co to přehnali na večírku). Gulášová je vařena podle receptury slovenského kotlíkového guláše. Kostky hovězího masa, brambory a zahuštěna rozvařenými paprikami a rajčátky. U vývaru není co dodat – hodně masa, hodně zeleniny a pět hodin táhnout. Krémové zeleninové (pro dámy do kanceláří na oběd) brokolicová, která překvapí ostřejší chutí díky celeru, a rajská z čerstvých oloupaných rajčat. Rozmixovat dohladka a trocha smetánky na zjemnění. A exotické (pro ty, co se toho opravdu nebojí) – asijský mrkvový krém se zázvorem, chilli, kokosovým mlékem, ale i medem, pomerančem. Pálivá, osvěžující a hodně překvapivá chuť. U polévek jsem zvolila variantu koncentrátu, takže v jedné sklenici je uvařená velmi hustá polévka, která až po naředění vodou dostává konzistenci i chuť klasické polévky. Takže, kromě hovězího vývaru jsou v každé sklenici dvě porce. Najít nejlepší chuť, poměry surovin a koření – to už stálo kvanta času u hrnce, excelových tabulek a velké množství ochutnávačů. Základ je ale u všech polévek stejný – vařím pouze z čerstvých surovin, nikdy nezahušťuji moukou, ale pouze zeleninou nebo bramborami. Maso kupuji nejčastěji v malých řeznictvích, vybírám si ta, kde je největší fronta. Tam se většinou vyplatí si počkat, protože hovězí maso ze skotu z Beskyd za to prostě stojí. Nepřidávám do polévek žádné zvýrazňovače chuti, barviva, ani žádné konzervanty a chemické přísady. Pro mě je hlavní zásadou nešidit vaření, nešetřit na surovinách a poslouchat, co říkají ti, kteří moje polévky ochutnají.  

18

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


POLÉVK Y # SOUPS

Foto: Polévkárna pod schody

POLÉVKÁRNA POD SCHODY Vyzkoušejte tradiční i méně známé polévky v Polévkárně pod schody. V červenci otevřená polévkárna může být příjemnou zastávkou při procházce mezi vilami Tugendhat a Löw-Beer. Polévky jsou až na výjimky všechny bezlepkové. Vaří je z čerstvých surovin, které denně nakupují, a snaží se o minimalizaci alergenů v pokrmech. Nabídka se bude postupně rozšiřovat, prozatím je výběr z deseti polévek za týden, ale při větším odběru vám uvaří i polévku podle vašeho přání a chuti. K polévkám se podává kváskový chléb, a to i bezlepkový. Na doporučení majitelky ochutnejte oblíbenou kamennou fazolovou polévku s výjimečnou kombinací mnoha ingrediencí (název je podle legendy, kdy se na dno hrnce vkládal velký hladký kámen). Samozřejmostí je rozvoz všeho, co naleznete v nabídce. Vyberte si ze slaných koláčů dle klasických i zapomenutých receptur, které vás okouzlí svojí rozmanitou chutí a tajemstvím použitých surovin – nejoblíbenější je cibulový, ale mnoho příznivců si získal i špenátový s kozím sýrem nebo slaný koláč s krůtími játry. Na své si přijdou i nadšenci baget a obloženého pečiva. Denně je tady připravují čerstvé z kvalitních uzenin, sýrů, čerstvé zeleniny a domácích omáček. Mlsouni, kteří rádi sáhnou po sladkém, ať zaměří svůj zrak na klasické koláče, buchty, bábovky, štrůdly jako od babičky či poctivé věnečky, rolády a dortíky. Vše je domácí výroby a také v bezlepkové variantě. K zákusku se hodí káva – dostanete tady výběrovou ze soukromé rodinné pražírny. Přijďte si vychutnat nejen tyto pokrmy, ale i příjemnou domácí atmosféru.

Try traditional and less well-known soups in Polévkárna pod schody. The restaurant, which opened in July, can be a nice stop during your walk around the villas, Tugendhat and Löw-Beer. The soups are, apart from a few exceptions, gluten free. They are prepared from fresh ingredients, which are bought daily, and they try to minimize the amount of allergens in their dishes. The menu will gradually grow, now there are ten soups per week, but they will cook a soup according to your tastes and wishes with a bigger order. The soups are served with sourdough bread, even a gluten free one. The owner recommends the popular stone bean soup with the unique combination of many ingredients (the name comes from a legend, where a big smooth stone would be put at the bottom of the pot). Of course, there is also delivery available for everything on the menu. Choose from savoury pies baked according to classic or even forgotten recipes. The pies will charm you with their various flavours and the mystery of the used ingredients – onion pie is the most popular, but spinach pie with goat cheese or savoury pie with turkey liver have also many fans. Lovers of baguettes and sandwiches won’t be disappointed as well. They are prepared daily here with quality meat, cheese, fresh vegetable, and homemade sauces. Those who have a sweet tooth can focus on classic pies, cakes, pastries, strudels as our grandmothers used to make, or proper wreaths and rolls. All is homemade and also available in a gluten free variant. Pastries go hand in hand with coffee; you can get specialty coffee from a private family roaster. Come and enjoy not only the food, but also a relaxing homely atmosphere.

Polé vkárna p o d s c h o d y / S c h o d ová 2, Br n o www.p o l ev kar n ap o d s c h o d y.c z

47 mapa

19 Foto: Polévkárna pod schody


J A K C H U T N Á V Í D E Ň # T H E TA S T E O F V I E N N A

Motto am Fluss. Foto: www.mottoamfluss.at

Shiki reastaurant. Foto: www.shiki.at

Cafe Sperl. Foto: David Tieku

Shiki reastaurant. Foto: www.shiki.at

JAK CHUTNÁ VÍDEŇ THE TAS TE OF VIENN A Výjimečnou roli ve vídeňské kultuře hraje kuchyně – lákavá kombinace kulinářských tradic národů bývalého Rakousko-Uherska. Dotyk Alp, výrazný vliv Maďarska, Čech, Moravy a severní Itálie, špetka Chorvatska a Galicie, troška jidiš, malinko Bavorska, s lehkou inspirací Štýrska a Slovinska. Motto am Fluss je jedním z nejčastěji diskutovaných míst. V této stylové restauraci přímo na břehu dunajského kanálu jsou všechny pokrmy připravovány výlučně z organických ingrediencí. V Manameierei na kraji Vienna Woods vaří většinou z lokálních surovin. Kavárna v nejstylovějším vídeňském pekařství Joseph se zaměřuje na slow food z organických a lokálních surovin. Místní suroviny jsou základem kuchyně také v Brasserie & Bakery v hotelu Guesthouse. Heuer am Karlplatz připravuje to nejlepší z právě dostupných surovin, z nichž část vyrůstá přímo před restaurací. Proslulá atmosféra tržnice Naschmarkt obklopené atraktivními secesními budovami na Yppenplatz ve čtvrti Ottakring je spjata s množstvím vináren, restaurací a kaváren v okolí. MuseumQuartier je nejen jedním z deseti největších kulturních center na světě – zároveň jde o středisko událostí a restauračních zařízení.

20

The starring role in Vienna’s culture of enjoyment is reserved for Viennese cuisine – an appetizing mixture of culinary traditions from the nations of the former Austro-Hungarian Empire. A touch of the Alps, a healthy portion of Hungary, Bohemia, Moravia, and northern Italy, a dash of Croatia and Galicia, a bit of Yiddish, a little Bavarian, with inspiration from Styria and Slovenia. Motto am Fluss is one of the most talked-about places. At this fashionable restaurant located right on the Danube Canal, all of the food served is made using exclusively organic ingredients. At Manameierei on the fringes of the Vienna Woods, the majority of products come from the local area. The concept café by Vienna’s trendiest bakery, Joseph, focuses on organic and regional slow food products. Regional products are at the heart of the Brasserie & Bakery in The Guesthouse hotel. Meanwhile, Heuer am Karlsplatz is all about getting the best out of the ingredients available, a number of which are grown directly outside the restaurant. The Naschmarkt’s famous atmosphere, combined with its attractive mix of Art Nouveau market buildings and Yppenplatz in Ottakring have become well known with its many wine bars, restaurants and cafés. MuseumsQuartier is not only one of the ten biggest cultural centers in the world – it’s also a large hub for events and restaurants.

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


J A K C H U T N Á V Í D E Ň # T H E TA S T E O F V I E N N A

Loos Bar. Foto: www.loosbar.at

Naschmarkt. Foto: David Tieku

Currywurst. Foto: David Tieku

Apfelstrudel. Foto: David Tieku

KAM NA SNÍDANI A RYCHLOU SVAČINU?

BRUNCHING OUT AND A QUICK SNACK

V posledních letech vzniklo ve Vídni mnoho skvělých kaváren s nabídkou snídaní, včetně delikates jako vejce Benedikt, domácí džem z planého rybízu, organický jogurt a fair-trade káva. Snídaně v Meierei Stadtpark je oblíbená, stejně jako pekařství Bakery v hip hotelu Daniel. Zákazníci Freyung 4 mohou zahájit den na nádvoří barokního paláce. Ve Vídni najdete 70 stánků s klobásami a mnoho stánků s kebabem, které v poslední době rovněž zažívají rozkvět. Můžete si koupit „Heisser“ – horkou místní klobásu, nebo plátek Leberkäse – opečené boloňské šunky, případně Käsekrainer – klobásu plněnou sýrem. Wulfisch nabízí rybí rolky a ve Verde 1080 dostanete na cestu nejlepší burger ve městě, který si můžete vychutnat s některým ze 400 speciálně vybraných piv z minipivovarů po celém světě.

The number of cool breakfast cafés has grown in recent years, with delicacies like eggs benedict, homemade wild berry jam, organic yoghurt and fair trade coffee all on the menu. Breakfast at Meierei Stadtpark is popular, also the Bakery at the hip Hotel Daniel. At Freyung 4 patrons can start the day in the courtyard of  a Baroque city Palais. There are 70 sausage stands in Vienna and a large number of kebab stands have also sprung up in recent years. You can buy a “Heisser” – a hot Burenwurst or Klobasse, or a slice of Leberkäse – a kind of baked bologna meat loaf, or the Käsekrainer, a sausage stuffed with cheese. Wulfisch serves fish rolls, and at Verde 1080 guests can get the best take-away burger in the city – to enjoy with one of 400 specially selected beers from microbreweries around the world.

MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ

INTERNATIONAL CUISINE

Italská kuchyně je nejpopulárnější zahraniční kuchyní mezi Vídeňany. Přes 500 restaurací ve Vídni servíruje bohaté vůně a lahodná klasická jídla, od jednoduchého panini a delikates z regionu Friuli v restauraci Cantina Osteria Friulana až k několikachodovému italskému menu v exkluzivní restauraci Fabios. Z francouzské kuchyně je možné vychutnat např. výborné brasserie v Le Salzgries nebo bistro pokrmy v Beaulieu. Velký rozkvět zažívá asijská restaurační scéna. Pestrost kuchyně japonské je možné objevit v podnicích jako Benkei, Unkai v Grand Hotelu, hypermoderní Shiki, hip urban restaurant Mochi, Karma Ramen a Sakai.

Italian food is the most popular foreign food among the Viennese. Over 500 restaurants in Vienna serve up the powerful flavors and delightful classics from simple panini and Friulian delicacies in Cantina Osteria Friulana, to an Italian meal of several courses in the exclusive Fabios. Examples of French cuisine are the high quality brasserie food served at Le Salzgries or bistro dishes at Beaulieu. The Asian restaurant scene is thriving. An astonishing variety of Japanese cuisine can be found at Benkei, Unkai in the Grand Hotel, hypermodern Shiki, hip urban restaurant Mochi, Karma Ramen and Sakai.

SKLENKA VÍNA

A GLASS OF WINE

Sklenka dobrého vína je nezbytnou součástí vídeňského životního stylu. Wein & Co Bar nabízí mimořádně širokou škálu vín, zatímco vinný bar Unger und Klein disponuje jedinečnou atmosférou. Návštěvníci si mohou užít víno a fenomenální výhled na město z nejvyššího patra 25 poschoďového hotelu nebo z Bloomovy terasy v Hotelu Lamee. Pivní degustační scéna se ve Vídni dynamicky rozvíjí, v pivnici 1516 je možné ochutnat některé z alternativních piv uvařených přímo na místě. A pro ty, kdo chtějí zakončit den v nejmenším, nejkrásnějším a nejdivočejším baru ve městě, existuje pouze jedna adresa – Loos Bar.

A glass of good wine is a quintessential part of the Viennese lifestyle. The Wein & Co Bar presents an especially broad selection, while wine bar Unger und Klein has a special atmosphere. Visitors can enjoy a drink and a fabulous view of the city on the top floor of the 25hours hotel, or the Bloom terrace bar at Hotel Lamee. The craft beer scene is blossoming in Vienna, at the 1516 pub patrons can drink one of the avant-garde beers brewed on-site. And for those who want to end the day at the smallest, most beautiful and unruly bar in the city, there is only one place to go – Loos Bar. www.wien.info

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 21


J A K C H U T N Á V Í D E Ň # T H E TA S T E O F V I E N N A

KAM ZAJÍT VE VÍDNI

Chystáte-li se do Vídně, máme pro vás několik tipů, které restaurace a kavárny stojí za to navštívit. Z Rakouského institutu – Österreich Institut Brno doporučují nevynechat Café OBEN – kavárnu na terase hlavní budovy knihovny na Urban Loritzplatz. Nejen pro nadšené cyklisty je skvělým místem Das Radlager – šálek kávy tu můžete spojit s opravou svého kola. Milovníci jazzu a branche si zase přijdou na své v kavárně Fischerhaus na Höhenstraße. O další tipy na zajímavá gastronomická místa se s vámi podělí Češi, kteří jsou s Vídní v užším kontaktu.

KAMILA POLÍVKOVÁ režisérka inscenace Vévodkyně a kuchařka (divadlo Reduta) a výtvarnice kostýmů několika inscenací ve vídeňských divadlech Burgtheater a Volkstheater

Do kavárny Kleines Cafe (Franziskanerplatz 3) se chodím ráda „zašít“. Je sice v samém centru města, ale skrytá před návaly turistů na malém náměstí s kašnou a františkánským kostelem. Objevila jsem ji díky románu Ladislava Fukse „Vévodkyně a kuchařka“, kde slouží jako zašívárna vévodkyni Sophii La Tâllière d´Hayguères-Kevelsberg, která tam chodí psát svou divadelní hru o zániku Říše římské. Svůj kočár vždy zaparkuje opodál, do kavárny se dostaví inkognito, objedná si griotku a přemýšlí o pomíjivosti… všeho. V teplých měsících je tam příjemná zahrádka, nemají tam wifi a smí se tam kouřit. A jako ve všech klasických vídeňských kavárnách je tam tak trochu nepříjemná obsluha, což patří k místnímu koloritu. Dávám si kleiner Brauner a Soda Zitron a jsem tam ráda sama. Kleines Café. Foto: archiv redakce.

SIMONA ELSNEROVÁ spolumajitelka brněnských podniků KOISHI fish & sushi restaurant PETIT CRU wine bar & shop Ve Vídni nikdy nezapomenu hoďku dvě strávit v Leo Hillinger Winebar & Shop. Je kousek od legendárního Plachuttova taffelspitzového restaurantu. Všechna svá vína nabízejí na skleničku a k tomu s láskou připravované regionální dobroty. Rozhodně doporučuji zajít do Mochi – jde o takový mini lokál v malebném 2. okrsku. Panasijská kuchyně říznutá nejen Evropou. Sushi, veggie špízy, rolky… a japonské pivo. A chcete-li nejlepší chleba ve městě, najděte si Joseph Bistro & Bäckerei. Absolutní „must be, must see“, pokud vám není jedno, co je ve vašem rohlíku… Nákup na Naschmarktu nemůžete vynechat a zastávka v bistru Neni je podle mě povinná! Skvělá, moderní kuchyně Blízkého východu, od snídaně po večeři, nebo aspoň na rychlý kafe. Malý insider tip pro milovníky vína: Pub Klemo Wein Bar. Podobně jako v našem brněnském Petit Cru mají systém na uchovávání otevřených lahví, a tak na vinné kartě objevíte po skleničce i ojedinělé skvosty. Větší sortiment raritních vín a zralých ročníků ve Vídni nenajdete! Leo Hillinger Winebar & Shop. Foto: archiv redakce.

22

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


J A K C H U T N Á V Í D E Ň # T H E TA S T E O F V I E N N A

ALBERT KRONEK

manažer kavárny Air Cafe

Do Vídně jezdím pravidelně a hrozně rád buď na rodinné výlety, nebo se ženou na romantický pobyt. Poslední dobou mě nejvíce baví legendární vídeňský trh Naschmarkt s nejlepšími rybími restauracemi ve městě, Fischviertel a Umar, kde většinou obědváme. Na dobrou kávu stačí přeběhnout silnici do Cafe Drechsler, což je moderní varianta typické vídeňské kavárny. Chcete-li jít po stopách dnes už kultovního filmu Before sunrise, musíte navštívit Kleines Cafe. Podvečerní posezení doporučuji v legendárním baru v centru Loos Bar, navrženém v roce 1908 naším architektem Adolfem Loosem, nejmenší bar, který znám, s dobrou nabídkou rozlévaného champagne. Večer můžete zakončit v jednom z mnoha vyhlášených barů – Roberto American bar a kousek za Vídeňskou radnicí je speakeasy bar Tür7, ale pozor, ty správné dveře si už musíte najít sami. S dětmi určitě navštivte zmrzlinářství Eissalon Tichý. Kromě skvělé zmrzliny tu mají také vyhlášenou místní specialitu – Eismarillenknödel neboli zmrzlinové meruňkové knedlíky, což je vanilková zmrzlina, uvnitř domácí meruňková zavařenina obalená v pražených oříšcích s cukrem, vymyšlená v roce 1967.

Eissalon Tichý. Foto: archiv redakce.

JAKUB

ve Vídni bydlí už tři a půl roku. Živí se jako fotograf, kameraman a střihač

Na zmrzlinu nejradši chodím do Eis-Greissler. Všechny jsou bio a mají i pár příchutí pro vegany. Dalším oblíbeným místem je Falaferia. Je to malý podnik, spíše připomínající fast food a mají tu podle mě nejlepší falafel ve Vídni, a ještě k tomu za super cenu do pěti euro. Je přímo pod nádražím Praterstern, v podchodu. Pokud mám chuť na schnitzel nebo jiné jídlo z rakouské kuchyně, zajdu do restaurace Figlmüller. Jen je třeba si většinou předem rezervovat stůl, protože restaurace je velmi známá a tedy i vyhledávaná turisty. Zajímám se i o zdravou kuchyni, proto asi nejčastěji chodím do podniku Fresh Soup & Salad. Mají ve Vídni tři pobočky a za šest euro se tam už dobře najíte.

Figlmüller. Foto: archiv redakce.

DÁŠA RÁČEK PELIKÁNOVÁ ředitelka Jazykové školy Pelican www.skolapelican.com In Vienna like at home in Brno. Because I am a Brno citizen, Vienna is very close to my heart. So, welcome to my “Vienna gastro day”. I start the day with an abundant breakfast in Freiraum Restaurant on Mariahilfer Strasse 117. As usual, I order a veggie frühstücks-box. After a nourishing and healthy breakfast I head to Albertina. The dinner will be quite imposing; I decided to combine it with supper. In the vegetarian restaurant TIAN experience taste on Himmelpfortgasse 23, I order a 5-course meal. For a while, I hesitate to pair each course with a wine selection – and finally, wine wins ;) Such an outstanding food-related feeling I probably only experienced in a French village restaurant in Provence specialized in truffles. With a full stomach and a feeling that I have just experienced something unique, I finish my day on Kärntner Durchgang 10. The American bar, designed by architect Adolf Loos, was established in 1908. My order? Coctail Golden Champagne. I am happy, my gastro day in Vienna turned out well and with all the kilometres and vegetarian dinner, even my diet program of sportwoman did not suffer a lot of damage ;) Advice at last: follow my steps!

Tian. Foto: archiv redakce.

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 23


FL ASHBACK

Personál pivnice U Caipla v polovině 30. let 20. století. Foto: archiv redakce

LOKÁL U CAIPLA I když se pohostinská historie na Kozí 3 začala psát před více než stoletím, o přesných počátcích tohoto kdysi velmi známého podniku toho tolik nevíme. Pravděpodobně spadají do posledních let Rakouska-Uherska, kdy si tu zřídil hostinec Alois Caipl (nar. 15. října 1864) a – jak bylo zvykem – pojmenoval ho po sobě. Krátké zvučné a neobvyklé jméno si kdekdo brzy vštípil do paměti a dodnes je známé přinejmenším pravověrným Brňanům. Nezapomnělo se na něj ani za  socialismu, kdy restaurace nesla jiný název. U Z N Á N Í O D Š TA M G A S T Ů Pohostinství se Alois Caipl věnoval už mnoho let před otevřením restaurace. V Hostinských listech se o něm psalo, že „dbal vždy toho, aby svůj obchod povznesl, aby v něm hosté byli spokojeni jako doma.“ Jeho um oceňovali štamgasti hlavně v časech světové války a po ní, protože „když bylo nejhůře, nebylo přímo do čeho kousnouti, tu u Caiplů vždy se našel kousek dobrého sousta, chutně upraveného.“ Právě v meziválečném období zažívala Caiplova restaurace největší věhlas, který posílil její jméno na dlouhá léta dopředu. Na čepu tu byl oblíbený Jehnický ležák (později pohlcený rostoucím Starobrněnským pivovarem), ale vyhlášená

24

Even though the history of the pub on Kozí street 3 started more than a century ago, we know very little about the origins of this well-known establishment. It was most likely founded by Alois Caipl (born on the 15th of October 1864) during the last years of Austria-Hungary and – as was the custom of the time – Caipl named the pub after himself. Soon, everybody would remember the short, interesting and unusual name and now, it is still popular at least among the people of Brno. Caipl wouldn’t be forgotten even during the times of socialism, when the restaurant had a different name. RECOGNITION AMONG THE REGUL ARS Alois Caipl dedicated many years to food service even before opening the restaurant. Hostinské listy (“Restaurant Newspaper”) wrote about Caipl that he “always cared about improving his establishment so its visitors would feel at home there.” His skills would be appreciated mainly by the regulars during the times of war and after it because “when worst comes to worst and there was nothing to eat, one would always find something good and well prepared at Caipl’s.”

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


FL ASHBACK

Foto: Oldřich Hrb

Foto: Oldřich Hrb

byla i zdejší kuchyně. Pro zajímavost, oběd stál 7 korun a večeře 6,50. Nabízeli tu i snídaně „na vidličku“ a pro personál nebyl žádný problém vystrojit banket na úrovni. Běžně se tu konaly i svatební hostiny. Ve 30. letech se začal v restauraci čepovat Plzeňský Prazdroj, což tehdy svědčilo o vysoké úrovni podniku. V denním tisku několikrát vyzdvihli, že Prazdroj zde čepovaný patří k nejlepším pivům v moravské metropoli.

It was the interwar period which was the most popular time of Caipl’s restaurant and it strengthened the fame of its name for long years ahead. One could get here the popular draft beer Jehnický ležák (“Jehnice Lager Beer”) (later under the Starobrno brewery brand), but the restaurant’s cuisine was also popular. For example, a lunch cost 7 crowns and a dinner cost 6,50. Furthermore, breakfast was offered “on a fork” and the staff had no problem with preparing a sophisticated banquet. Wedding feasts were not unusual either. In the ‘30s, they started to offer Plzeňský Prazdroj (a beer brand), which suggested the high class of the establishment. The press praised Prazdroj several times for being one of the best beers in the Moravian capital.

P Ě S T O V AT I D U C H A P O S P O L I T O S T I Alois Caipl si velmi potrpěl na dobré vztahy s hosty. Svým spolkařům nabízel k pronajmutí oddělené spolkové místnosti a pravidelně je zásoboval patřičným občerstvením. Všestranné služby zajišťoval na svou dobu nezvykle početný personál, mimo jiné devět číšníků, dva vrchní a čtyři kuchaři. Tito muži byli – stejně jako jejich kolegové z jiných podniků – organizováni v místní pobočce Ústřední jednoty československého číšnictva Otakar. Spolek vznikl už za monarchie a kromě obrany hospodářských zájmů svých členů se snažil „pěstovati ducha pospolitosti, udržovati a zvelebovati čest stavu.“ Aktivita otakaristů – jak se jim neformálně říkalo – byla největší v meziválečném období.

Z Á V O D V R YC H L O O B S L U Z E Roku 1937 uspořádali otakaristé při Brněnských výstavních trzích na výstavišti v Pisárkách závod v rychloobsluze, ve kterém se vyznamenali právě Caiplovi číšníci. Akce vzbudila značný zájem veřejnosti, která účastníky dobře znala z místních kaváren a restaurací. Začalo se o půl třetí odpoledne, kdy od Besedního domu (Komenského náměstí) vyrazila směrem ke Starobrněnskému pivovaru propagační štafeta s praporem Otakara. U pivovaru pak byly připraveny další dvě štafety se studenou mísou, jejichž cílem bylo hlavní závodiště na výstavišti. První doběhlo družstvo restaurace Zemského domu (na rohu dnešního Moravského náměstí) a jako druhé se umístili zaměstnanci Caiplovy restaurace. Obě družstva se pak utkala ještě jednou – ve stolničení. Tentokrát vyhráli Caiplovi lidé; nakonec zvítězili i celkově na body a získali pohár Výstavního sboru. Mezitím se závodilo s černou kávou, se dvěma vejci na plytkém talíři a s lahví vína, které se muselo stejnoměrně nalít do rozestavěných sklenic. Číšníci přitom na trati probíhali mezi různými překážkami. Všechny disciplíny budily značnou pozornost diváků, kteří se dobře bavili a „neskrblili pochvalou ani vtipy,“ jak uměli ocenit i v odborném tisku brněnských hostinských a kavárníků.

SOUČASNOST Z historie čerpá Lokál u Caipla i dnes. Rytiny v dřevěném obložení od Rudolfa Brančovského odkazují na Aloisovu rodinu, na toaletách najdete tapetu doplněnou starými brněnskými fotkami. U Caipla se dnes vaří poctivá česká jídla z čerstvých surovin a čepuje pečlivě ošetřené pivo. V době oběda je na výběr několik expres jídel, v jejichž ceně je polévka, a na stole jsou do pěti minut. Navíc si k nim můžete přidat tolik omáčky a přílohy, kolik se do vás vejde.  (red)

T O C U LT I V AT E T H E S P I R I T O F C O M M U N I T Y Alois Caipl always cared about good relationships with his guests. He would rent out private rooms to clubs and societies and bring in refreshments regularly. For the times, there were an unusually high number of staff - nine waiters, two head waiters and four cooks, and others - provided versatile services. These men were – just as their colleagues from other establishments – organized by the local branch of The Central Czechoslovakian Union of Waiters. The union originated during the times of the monarchy and as well as the defence of the interests of hospitality services, they tried “to cultivate the spirit of community, keep and improve honour of the union.” The activity of Otakarists – that’s how they were informally called – was at its highest during the interwar period.

SPEEDSERVICE R ACES Otakarists held speedservice race in 1937 during Brno exhibition markets at the exhibition centre in Pisárky. Caipl’s waiters were among the best of the races. The event was also popular among the public, who knew its participants very well from the local cafés and restaurants. The event started at 2.30pm, the publicity relay race from Besední dům (Komenský Square) to Starobrno brewery was led by the Otakar banner. There were two other relay runs with bowl of cold water at the brewery and they finished at the main racetrack at the exhibition centre. The first ones to finish the race were the union of the restaurant Zemský dům (at the corner of today’s Moravian Square) and the second were the employees of Caipl’s restaurant. Both teams later competed once again – in table setting. This time, Caipl’s people won. In the end, they won in overall by points and won the Exhibition Union cup. Between the races, there were competitions with black coffee, with two eggs on a plate and with a bottle of wine, which had to be equally poured into prepared glasses. The waiters ran between many obstacles. The audience found the disciplines quite entertaining, they were having fun and “were joking and praised a lot”, as was appreciated by trade press of Brno restaurant and café owners.

PRESENT Lokál u Caipla draws from its history even today. There are carvings by in the wooden panelling by Rudolf Brančovský referencing Alois’s family and on the wallpaper in the restrooms you can find old photos of Brno. U Caipla prepares genuine Czech dishes from fresh ingredients and has carefully treated beer. During lunch, there are several express dishes to choose from. The price includes a soup and you will get the food within five minutes. Furthermore, you can have as much sauce and side dish as you can eat. (red)

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 25


TIC

BRNĚNSKÉ VÁNOCE NA VLNĚ CHUTI BRNO CHRIS TMAS ON THE TAS TE WAVE Letošní Brněnské Vánoce s sebou přinášejí dvě novinky – bar na náměstí Svobody a Gurmánské Vánoce na Dominikánském náměstí. V geokopuli stojící přímo uprostřed vánočního tržiště na náměstí Svobody vznikne velký Zimní bar, který představí Adam Vodička. Na co se mohou návštěvníci na náměstí Svobody během Brněnských Vánoc těšit? Velký zimní bar přinese celkem dva venkovní a tři vnitřní bary. V nich budou mít návštěvníci možnost ochutnat mnoho variant vánočních drinků s českou, ale i světovou tradicí. Co tradičně oblíbený Turbomošt, bude k dostání? Klasickým místním nápojům, jako je už legendární Turbomošt, bude věnována venkovní část baru. Mimo něj se objeví také další drinky z moštu, zázvorové limonády či vína. Anton aus Tiroll, Spalená malina nebo Slovenská Strela se tak postarají o to, aby návštěvníci poznali, zač je toho vánoční Brno! A jak se budou v konceptu prezentovat světové tradice? Exkurzi do světa nabídnou tři vnitřní bary. Zastřešený prostor se stolečky bude patřit vánočním klasikám, jako jsou v anglosaských zemích velmi oblíbené Eggnogy a Flipy, tedy bohaté krémové drinky. Na vnitřních barech budou také punče, které zná svět už od 17. století. Ve dvou variantách punčů, tedy klasické a královské (royal), lze ochutnat prémiové destiláty z řad tequilly, rumu, whisky nebo koňaku, namíchané s ibiškem, citronovou trávou, bergamotem, medem, rooibosem a mnoha dalšími surovinami. Na vlně chuti se poveze také program Dominikánského náměstí. Vánoční program na nich letos bude poprvé a jeho konkrétní podobu představí Dana Drásalová. K Vánocům neodmyslitelně patří dobré jídlo. Na co se můžeme na Dominikánském náměstí těšit? Hlavním tématem bude gastronomie navazující na tradice. V minulých staletích se zde pravidelně konaly rybí a drůbeží trhy a ve stejném duchu se ponese také nabídka v roce letošním. Podle čeho se vybíral sortiment? Dominikánské náměstí bude místem, kam by si návštěvníci měli přijít především v klidu pochutnat a odpočinout si od předvánočního shonu. Hlavním kritériem je tedy kvalita surovin a nápad producenta. Těšit se tak můžeme na ucelenou přehlídku gastronomie se zaměřením na rybí a drůbeží speciality, která bude doplněna o kávové speciality, domácí vína či pro Vánoce v Brně tak typický Turbomošt. Kdy to celé propukne? Dominikánské náměstí se stejně jako náměstí Svobody zahalí do vánočního 25. listopadu. K dispozici bude deset stánků s denní otvírací dobou od devíti hodin ráno do tři čtvrtě na deset večer. Stánky budou fungovat po celý advent až do 23. prosince.  (TIC)

26

This year’s Brněnské Vánoce (“Brno Christmas”) will have two new things – a bar in Svoboda square and gastronomically oriented programme in Dominikánské square. Big Winter Bar will be located right in the middle of the Christmas markets in the geo-copula in Svoboda square. Adam Vodička will tell us more. What can we look forward to during Brněnské Vánoce in Svoboda square? Big Winter Bar will bring two outdoor and three indoor bars. Visitors will have the opportunity to try many variants of drinks with Czech and world tradition as well. What about the favourite Turbomošt, will it be available? An outdoor part of the bar will be dedicated to classic local drinks, such as the legendary Turbomošt. Apart from that, there will be also other drinks made of must, ginger lemonade, or wine. Anton aus Tiroll, Spálená malina (“Burnt Raspberry”) or Slovenská Strela (“Slovakia Bullet”) will show the customers what Christmas in Brno is really about! And how are world traditions going to be presented in the concept? The three indoor bars will offer a world excursion. This roofed space with small tables will belong to Christmas classics, such as very popular Eggnogs and Flips in Anglo-Saxon countries, very rich and creamy drinks. On the menu of the indoor bars, there is also going to be authentic punches, which originated in the 17th century. Two variants of punch, classic or royal, contain premium distillates of tequila, rum, whiskey, or cognac, mixed with hibiscus, lemon grass, bergamot, honey, rooibos, and many other ingredients. The programme in Dominikánské square will also ride on the wave of taste. The Christmas programme will be held here for the first time and Dana Drásalová will describe its specific form. Good food inherently belongs to Christmas. What can we look forward to in Dominikánské square? The main theme of the programme is gastronomy with traditions. In the last century, there were regular fish and poultry markets and this year’s programme will be held in the same spirit. How was the selection of food decided? Dominikánské square will be a place where its visitors can enjoy food and relax in peace and quiet away from Christmas rush. The main criteria is the quality of ingredients and idea of producer. We can look forward to an exhibition in gastronomy focused on fish and poultry specialties, which will be complemented by coffee specialties, homemade wines, or typical for Brno Christmas, Turbomošt. When will it all start? Dominikánské square, same as Svoboda square, will begin spreading Christmas spirit on the 25th of November. There will be ten stands, open from 9am to 9.45pm. The stands will be available during the whole period of Advent up until the 23rd of December.  (TIC) 

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


KATALOG MAPA ADRESÁŘ C ATALOGUE MAP ADDRESS BOOK

27

K ATA L O G P O D N I K Ů C ATA L O G U E

32

ADRESÁŘ DIRECTORY

34

M A PA MAP

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 27


inzerce

PROFIL # PROFIL

Foto: Butcher’s Grill & Pasta

BUTCHER’S GRILL & PAS TA Americká steaková restaurace Butcher’s představuje koncept, jehož hlavní myšlenkou je nabídnout zákazníkům neopakovatelný gastronomický zážitek s důrazem na čerstvost surovin, kvalitního skladování a jedinečné technologie přípravy pokrmů. Menu restaurace nabízí kromě steaků také hovězí, tuňákové nebo řepové carpaccio, vepřová žebírka spare ribs s domácí BBQ marinádou, burgery podávané v nejrůznějších úpravách a také mexické speciality od quasedillas, guacamole, chipotle až po fajitas. Ty, kdo dávají spíše přednost bezmasým jídlům, jistě zaujme nabídka salátů, pokrmů z chlazené pasty, a to i v bezlepkové variantě. Lávový gril s výparníkem na dřevěné uhlí dodá masu nezaměnitelnou vůni a chuť a zaručí, že na váš stůl dostanete perfektně ugrilované pochoutky. České hovězí maso, ze kterého v Butcher’s vaří, vybírají pečlivě od tuzemských farmářů, přičemž důraz se klade na kvalitu a certifikaci. Hovězí maso se marinuje a nechává dozrát v chladicích boxech a tím dostává jedinečnou chuť. Domácí hranolky se připravují ze speciálně pěstované odrůdy brambor na farmě dodávané výhradně pro restauraci Butcher’s. Díky tomu si zákazníci mohou vychutnat čerstvé křupavé hranolky zářivě žluté barvy. Kvalita a prověřená kvalita je rozdíl – restaurace Butcher’s je držitelem certifikátu jakosti masa Prime Steaks USDA, což je ta nejkvalitnější známka jakosti ve Spojených státech. Velmi žádaná je také nabídka chlazených ryb, která se doplňuje každý den a převažují na ní mořské ryby. Restaurace má i svoji pekárnu, kde se peče veškeré pečivo od hamburgerových bulek až po domácí chléb.

The American steak restaurant Butcher’s introduces a concept, whose main idea is to offer customers a remarkable gastronomic experience with an emphasis on the freshness of resources, the quality of storage and a unique technology of food preparation. Beyond steaks, the menu also offers beef, tuna or beet carpaccio, pork spare ribs with homemade BBQ marinade, burgers served in many variants and also Mexican specialties, from quesadillas, guacamole, chipotle to fajitas. Those preferring vegetarian food will be definitely impressed with our salads and meals from cold pasta, prepared also in gluten-free options. A lava grill with a charcoal vaporizer gives the meat a unique aroma and taste and ensures that only perfectly grilled specialities will be brought to your table. The fresh beef used in Butcher’s is carefully chosen from local farmers, while the emphasis is given on the quality and certification. Beef is then marinated and matures in the refrigerator, which makes its taste truly unique. Homemade fries are prepared from a special variety of farm potatos, grown exclusively for the Butcher’s restaurant. The customers can thus enjoy fresh crispy fries of bright yellow colour. Quality and a proven quality is the difference - Butcher’s restaurant holds the certificate of quality Prime Steaks USDA, which is the highest quality mark in the United States. Also very desired is the offer of fresh fish, which is replenished every day and where sea fish prevail. The restaurant also has its own bakery, where all cereals are made, from hamburger buns to a homemade bread.

8 Butche r’s Grill & Pas t a / D o b r ov s kéh o 29, Br n o / w w w.b u tc h er s .c z

mapa

28 Foto: Butcher’s Grill & Pasta 28 FOOD DRINK BRNO 2016


inzerce

Foto: Cosmopolis Grill a Café

COSMOPOLIS GRILL A CAFÉ Jezdíte rádi na dovolenou do Řecka, ale přes rok vám chybí typické řecké pokrmy, na kterých jste si pochutnávali na dovolené? Navštivte řeckou restauraci přímo v centru moravské metropole. Cosmopolis Grill je moderní řecká restaurace, na jejímž menu najdete tradiční řecká jídla, mezi kterými nechybí grilované speciality a samozřejmě tradiční řecký gyros. Všechna jídla vám připraví kuchaři z Řecka, kteří vaří z prvotřídních řeckých surovin. A k dobrému jídlu patří také dobré pití – a jaké jiné než taky pravé řecké. V restauraci rozlévají řecká vína, včetně vína Retsina, milovníci piva mohou ochutnat řecké pivo a podávají se tady také řecké pálenky. Toužíte-li nasát pravou řeckou atmosféru a zavzpomínat na letní dovolenou, nebo se zkrátka chcete perfektně najíst, navštivte restauraci Cosmopolis Grill. Najdete ji na Kozí ulici. A kdo by měl chuť na něco sladkého, ať zavítá do Cosmopolis Café na Zelném trhu. Specialitou tohoto podniku je větrníkový dort, kterým jsou vyhlášení. Tradiční cukrárna-kavárna vídeňského stylu nabízí zákusky vyráběné přímo v cukrárně. Cukrářští mistři pečou dorty a zákusky pouze z klasických surovin a pro výrobu používají tradiční metody. Přijďte ochutnat jejich dobroty, ke kterým si můžete dát špičkovou italskou kávu značky illy nebo si vybrat oblíbenou příchuť vaší domácí limonády. Cosmopolis Café dále nabízí velký výběr alkoholických nápojů a míchaných drinků.

Do you like to spend your holidays in Greece, but you miss the typical Greek dishes over the rest of the year? Come and visit a Greek restaurant right in the centre of the Moravian capital. Cosmopolis is a modern Greek restaurant, whose menu includes traditional Greek dishes, grilled specialties and, of course, traditional Greek gyros. All the food is prepared by cooks from Greece, who cook with first-class Greek ingredients. Good food should be always accompanied by a good drink – and from where else than Greece. The restaurant serves Greek wines including Retsina wine, lovers of beer can enjoy authentic Greek beer and then there are Greek spirits as well. If you wish to absorb the right Greek atmosphere and enjoy the memories of your summer vacation, or you just want to have good food, visit the Cosmopolis Grill restaurant. You can find it on Kozí street. Those who would like to eat something sweet can go to Cosmopolis Café on Zelný trh. The větrník (an éclair-like dessert) cake is the café’s specialty, for which they are renowned. The traditional pastry shop / café in the Vienna style offers sweets made right in the café. The professional bakers bake cakes and sweets using only traditional ingredients and they use only traditional methods of baking. Savour their delicacies, which you can enjoy with top-quality Italian coffee of the Illy brand or you can choose the flavour of your favourite lemonade. Cosmopolis café offers a wide selection of alcoholic beverages and mixed drinks.

Cosmopolis G r ill / Ko zí 5, Br n o / w w w.f b .c o m Cosmopolis Café / Zeln ý tr h 2, Br n o / w w w.f b .c o m

12

25

mapa

29 Foto: Cosmopolis Grill a Café


inzerce

Foto: Konfit

KONFIT Pomalé pečení, nízká teplota, lokální suroviny – přesně to je restaurace Konfit, která nabízí rakousko-uherskou a českou venkovskou kuchyni. V Konfitu si nehrají na zážitkovou kuchyni, ale zážitky sami vytvářejí. Návštěvníci restaurace Konfit se setkají s láskou a respektem k dobrému jídlu a pití. Při vaření se tady klade důraz zejména na tradiční staročeské postupy a kuchaři si dávají záležet především na kvalitě, čerstvosti a poctivosti. Protože na své tradice bychom neměli zapomínat, ale spíše je dále rozvíjet. Základ menu představuje tradiční staročeská kuchyně v původním i modernějším pojetí. Kromě kvalitních surovin si v restauraci zakládají také na výběru toho nejlepšího vína. Ochutnejte vína jak od místních menších vinařství z Moravy, tak vína italská či německá, která pro vás vybírá manager restaurace Robert Smejkal, který se profesionální gastronomii věnuje mnoho let a doslova pro ni žije. Šéfkuchař Pavel Rohoška sbíral praktické zkušenosti po celém světě. V Německu se specializoval na českou kuchyni, v karlovarském Grandhotelu Pupp se stal šéfkuchařem francouzské restaurace a jako člen českého kuchařského týmu prezentoval českou kuchyni v luxusních restauracích v jihokorejském Soulu. A jaké speciality vám připraví? Pochutnejte si na konfitovaných kachních jazýčcích, Tafelspitzu, pikantních zadělávaných hovězích dršťkách nebo konfitované vepřové lopatce. Konfit je tím pravým místem nejen pro pracovní oběd či klidnou večeři. Díky útulnému interiéru, ve kterém k dokonalé romantice nechybí krb, je také vhodným místem pro uspořádání svatební hostiny.

Slow roast, low temperature, local ingredients – that is exactly what the restaurant Konfit represents. The restaurant offers AustriaHungary and Czech rustic cuisine. They are not just pretending to make experience cuisine in the Konfit restaurant, they create experience itself. The visitors of the Konfit restaurant will find here love and respect towards good food and drinks. The cooks are focused mainly on traditional old Czech methods and exceptional quality, freshness and authenticity. Because we shouldn’t forget our traditions, we develop them further. The basic menu consists of traditional old Czech cuisine in the original and modern concept as well. Apart from quality ingredients, they take their pride in the choice of the best wine. Try wines from the small local wineries from Moravia, Italian or German wines, which are chosen by the manager of the restaurant Robert Smejkal, who has been devoted to professional gastronomy for many years and he basically lives for it. The chef Pavel Rohoška has gained practical experience all over the world. He specialised on Czech cuisine in Germany, he became the chef of French restaurant Grandhotel Pupp in Karlovy Vary, and as a part of Czech cooking team, he represented Czech cuisine in luxury restaurants in Soul, South Korea. And what can he cook for you? Enjoy confit of duck tongues, Tefelspitz, spicy beef tripe, or confit of pork shoulder blade. Konfit is the right place not only for a work lunch or quiet dinner. Thanks to the cosy interior, which is very romantic with its fireplace, the restaurant is an ideal place for weddings as well.

26 Konfit / Veve ří 125, Br n o / w w w.ko n fitr es t au r an t.c z

mapa

30 Foto: Konfit Foto: Konfit


inzerce

Foto: Kozi Pikola

KOZI PIKOLA Nově zrekonstruovaná kavárna, restaurace a bar Kozi Pikola nabídne posezení ve třech rozdílných interiérech. Podnik s přátelskou atmosférou najdete přímo v centru Brna. Jeho hlavním mottem je dělat vše poctivě, s radostí a srdcem. Z bývalé trochu už zašlé kavárny vznikl nový prostor v industriálním stylu spojující v sobě přírodní a art decor prvky, které dohromady působí útulným a pohodlným dojmem. Co by mělo být standardem, je tady samozřejmostí, z toho důvodu připravují limonády z domácích sirupů a nepoužívají polotovary a umělá dochucovadla. Z pestré nabídky restaurace, kavárny a baru Kozi Pikola si vybere určitě každý. Ráno je otevřeno od půl deváté, kdy můžete přijít na kvalitně připravenou espresso kávu a snídani, v poledne na lehký oběd. Večer si potom dejte dobrou večeři, čepovanou Plzeň na hladinku, kvalitní moravská a zahraniční vína nebo původní či signature koktejly. K dobrému pivu i vínu vám rádi připraví chuťovky, jako jsou sýrové variace či variace sušené šunky, klobásek a kanapek. Restaurace se zaměřuje na kvalitní a čerstvé ingredience, ze kterých připravují masitá i bezmasá jídla, saláty a těstoviny vařené výhradně z produktů od italských dodavatelů. Vzhledem k sezónnosti používaných surovin se můžete často těšit z nového menu připraveného s poctivostí a péčí. Z nápojového lístku vyzkoušejte smoothies či mléčný koktejl z ovoce, nebo si vyberete ze speciálních nabídek zaměřených na roční období. Ke kávové specialitě ochutnejte třeba raw dortík. Přijďte si i vy užít chvilku pro sebe nebo posedět se svými přáteli.

The newly reconstructed café, restaurant and bar Kozi Pikola will offer you nice space to relax in three different interiors. You can find the establishment with a friendly atmosphere right in the centre of Brno. Its main philosophy is to do everything properly with joy and with all one’s heart. A former a bit shabby café turned into a new place in industrial style combining natural and art deco elements, which create a cosy and comfortable atmosphere. What should be a standard is given here, they prepare lemonades from homemade syrups and they don’t use store-bought products or artificial additives. Everyone can choose from the wide selection of the restaurant, café, and bar Kozi Pikola. They open at half past eight in the morning, when you can come and have a cup of quality espresso and breakfast, and you can have lunch around noon. In the evening, you can enjoy a good dinner, drought Pilsner, quality Moravian and international wines, or original or signature cocktails. They will also prepare for you something small to eat with beer or wine, such as cheese variations or variations of dried ham, sausage and canapés. The restaurant is focused on quality and fresh ingredients, which are used to prepare dishes with or without meat, salads, and pasta cooked only from products by Italian suppliers. Considering the season of the used ingredients, you can look forward to new menus prepared with care. You can try smoothies or fruit milk shakes from the menu, or you can choose from the special offers based on seasons. To a delicious coffee order for example a piece of raw cake. Come and enjoy a moment for yourself or sit with your friends.

48 Kozi Pikola / Kozí 12, B r n o / w w w.fac eb o o k .c o m/Ko ziP iko laBr n o

mapa

31 Foto: Kozi Pikola Foto: Kozi Pikola


ADRESÁŘ # DIRECTORY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JÍDLO/FOOD

27

BABINSKÝ BISTRO E3 Špilberk 1 www.facebook.com/BabinskyBistro

28

BISTRO DEGUŠTACE D5 Moravské nám. 4 www.mikrofarma.cz

29

BISTRO FRANZ C3 Veveří 14 www.bistrofranz.cz BISTRO LE SOCIAL C1 Úvoz 80/432 www.lesocial.cz

13

14

EBISU C3 Slovákova 8 www.ebisu.cz

25

KOISHI D3 Údolní 11 www.koishi.cz

KONFIT 26 Veveří 125 www.konfitrestaurant.cz

32

SUNSET C6 Příkop 4 www.sunset-restaurant.cz

13 CAFÉ PILÁT F5 Kapucínské nám. 5 www.fb.com

56

TRIPOLI RESTAURANT E5 60 Starobrněnská 1 www.tripolistarobrnenska.cz

17 CAFFÉ DEL SAGGIO Helceletova 2 www.saggio.cz

MY FOOD E5 Radnická 11 www.myfoodmarket.cz

UMAMI D5 61 Jezuitská 5 www.umamisimplyasian.cz

18 CAFFÉ FRATELLI E5 Průchodní 2 www.cafefratelli.cz

MY KITCHEN C2 36 Gorkého 20 www.my-kitchen.cz

VALORIA 62 Bohunická 2 www.brno.valoria.cz

CAFFÉ TRIESTE C6 19 Příkop 29 www.caffetrieste.org

37 NOEM ARCH Cimburkova 9 www.noemarch.cz

VEG8CAFÉ 63 Křenová 45 www.veg8cafe.cz

CAFFÉ VERGNANO E4 20 Starobrněnská 14 www.vergnanocaffebrno.cz

35

38

OKO VAČICE D5 Běhounská 22 str. 49

64

VEGALITE C3 Slovákova 10 www.vegalite.cz

14 CAFE PODNEBI D3 Údolní 5 www.podnebi.cz 15

16

21

CAFÉ PRÁH Ve Vaňkovce 1 www.cafeprah.cz CAFÉ TEEVEE D5 Běhounská 18 www.cafeteevee.cz

CAFFETTERIA PELLINI TOP D5 Jakubské nám. 4 www.fb.com

PABLO ESCOBAR 39 Minská 88 www.pabloescobar.cz

VELOREX 65 Palackého 162 www.restauracevelorex.cz

COFFEE BAR MYMIKA B4 22 Lidická 15 www.mymika.cz str. 46

PADOWETZ F5 40 Masarykova 413/34 www.restaurant-padowetz.cz str. 37

VERBENA A5 66 Lužánecká 3 www.verbenabrno.cz

COFFEE FUSION E6 23 Jánská 25 www.fb.com

49

RAW WITH LOVE F4 Anenská 7 www.rawwithlovebrno.com

50 RETRO CONSISTORIUM E5 Mečová 4 www.retroconsistorium.cz 51

52 str. 30

12 CAFÉ MOMENTA E5 Zelný trh 2 www.fb.com

MORGAL D5 Moravské nám. 1a www.morgal.cz

www.jedna-basen.cz

KLUB CESTOVATELŮ 24 Veleslavínova 14 www.hedvabnastezka.cz/brno

STERN ORIGINAL RESTAURANT 55 Hilleho 1 B5 www.sternrestaurant.cz

TRAPAS BAR C4 59 Moravské nam. 13 www.trapasbar.cz

PALADEO RESTAURANTE 41 Purkyňova 35G www.paladeo.cz FORHAUS WINE & RESTAURANT 15 Pekařská 4 E4 www.forhaus.cz 42 PALAZZO (HOTEL BARCELO) F4 Biskupská 2 www.palazzorestaurant.cz FORKYS D5 16 Jezuitská 1 www.forkys.cz str. 47 43 PANKSY C3 Jaselská 17 www.panksy.cz FORMAN BEEFBAR D4 17 Česká 29 PAVILLON D5 www.forman-beefbar.cz 44 Jezuitská 6 www.restaurant-pavillon.cz str. 38 FRESH FANATIC B3 18 Kounicova 39 PIKNIK BOX www.freshfanatic.cz 45 Björnsonův sad www.facebook.com/piknikbox FRESH FREAKS A4 19 Lidická 46 PLZEŇKA www.freshfreaks.cz 46 (HOTEL INTERNACIONAL) D4 Husova 16 CHARLIE‘S SQUARE E5 20 Římské náměstí www.hotelinternational.cz www.charliessquare.cz POLÉVKÁRNA POD SCHODY A6 47 Schodová 2 JAKOBY III. D5 21 Jakubské nám. 3 www.polevkarnapodschody.cz str. 19 www.restauracejakoby.cz POTREFENÁ HUSA E5 48 Starobrněnská 3 JEDNA BÁSEŇ D6 22 Sukova 2 www.husabrno.cz KABARET ŠPAČEK F4 23 Kopečná 46 www.kabaretspacek.cz str. 47

CAFE MITTE E5 Panská 11 www.cafemitte.com

MONTE BÚ Údolní 76 www.monte-bu.cz

34

EAST VILLAGE BAR D3 Jaselská 2 www.eastvillage.cz

11

CAFÉ MEZZANINE D3 Údolní 15 www.cafe-mezzanine.cz str. 46

58 THE IMIGRANT B2 Veveří 57 www.theimmigrant.cz str. 48

BURGER INN D5 Běhounská 9 www.facebook.com/burgerinn60200

COSMOPOLIS GRILL D5 12 Kozí 5 www.fb.com str. 29

SOUL BISTRO D5 Jezuitská 10 www.facebook.com/Soul-Bistro

10

MONAME Hudcova 2 www.moname.cz

33

CATTANI VEVEŘÍ C4 Veveří 6 www.cattani.cz

54

SONO RESTAURANT Veveří 113 www.sonocentrum.cz

ŠELEPKA 57 Šelepova 1 www.selepova.cz

32

CATTANI JOSEFSKÁ E6 Josefská 2 www.cattani.cz

LA SPERANZA B5 Lidická 32 http://lasperanza-bistro.cz/

53

MAZANÝ ANDĚL E4 Šilingrovo náměstí 5 www.mazanyandel.cz

31

BREADWAY E5 Náměstí Svobody 20 www.breadway.com

CASSTELLANA TRATTORIA E6 Novobranská 4 www.castellana.cz

LA BOUCHÉE D3 Údolní 33 www.labouchee.cz

30 MARINÁDA STORE C2 Jiráskova 15 www.marinada-store.cz

BORGO AGNESE F3 Kopečná 43 www.borgoagnese.cz

BUTCHER‘S GRILL & PASTA Dobrovského 29 www.butchers.cz str. 28

KUPÉ B3 Veveří 34 www.kupeorient.cz

RYNK E5 Zelný trh 2 www.rynk.cz str. 41 SECRET OF RAW A4 Lidická 63 www.secretofraw.cz str. 42

67

VESELÁ VAČICE D5 Běhounská 22 www.veselavacice.cz str. 49

24

COFFEE SHOP LAVAZZA E5 Náměstí Svobody 16 www.coffeeshoplavazza.cz

VIETNAMSKÉ BAGETY F4 68 Pekařská 19 www.vietnamskebagety.cz

COSMOPOLIS CAFFÉ E5 25 Zelný trh 2 str. 29 www.facebook.com/cosmopolisBRNO

VIVOBENE GUSTO D5 69 Běhounská 4 www.vivobene-gusto.cz

COSTA COFFEE F6 26 Josefská 14 www.costa-coffee.cz

KÁVA/COFFEE 1

ATLAS C4 Žerotínovo nám. 6 www.cafeatlas.cz

2

BÍLÝ KRÁLÍK Staňkova 29 www.facebook.com/BilyKralik29

3

BLACK POINT CAFE B6 Milady Horákové 13 www.blackpointcafe.cz

4

CAFE 04 B2 Veveří 65 www.cafe04.cz

5

6

7

CAFÉ ART A4 Cihlářská 19 www.kinoart.cz/artek/o-kavarne CAFÉ BRUSSEL F2 Pekařská 76 www.cafebrussel.cz CAFÉ FLEXARET F4 Kopečná 21 www.facebook.com/CafeFlexaret

8

CAFE MAHEN D5 Kobližná 4 www.facebook.com/cafemahen str. 46

9

CAFÉ MENDEL F1 Mendlovo náměstí 1a www.facebook.com/CafeMendel

27

CUKRÁRNA AIDA D5 Kozí 9 www.cukrarnaaida.cz

CUKRÁRNA TUTTI FRUTTI C2 28 Jiráskova 209/1 www.cukrarnabrno.cz CUKRÁŘSTVÍ MARTINÁK C3 29 Veveří14 www.cukrarstvimartinak.cz 30

CUPCAKEKÁRNA E5 Nám. Svobody 21 www.cupcakekarna.cz

31 ČOKOLÁDOVNA MINACH E5 Poštovská 6 www.cokoladovna.com 32 D-CAFÉ B5 Lidická 18 www.dcafe.cz 33 ENVI CAFÉ - KOČIČÍ KAVÁRNA Koliště 55 www.envi-cafe.cz 34 ERA Zemědělská 30 www.kavarnaera.cz FALK C3 35 Gorkého 12 www.falkcafe.cz GILL‘S COFFEE C3 36 Veveří 9 www.gills.cz

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017

37

38

39

GRIMMINI LOUNGE CAFÉ Slovanské nám. 1 www.gimmicafe.cz CHARAKTER BAKERY & COFFEE SHOP E6 Orlí 27 www.chrktr.com INDUSTRA COFFEE Masná 9 www.industrabrno.cz

40 JAZZ CAFE E5 Orlí 1 www.jazz-cafe.cz 41 KAFE NA GAUČI A3 Bayerova 6 www.facebook.com/kafenagauci 42 KAFEC C3 Veveří 10 www.kafec.cz 43 KAVÁRNA A PEKAŘSTVÍ ZASTÁVKA Táborská 232 www.fb.com 44 KAVÁRNA PRAHA D4 Husova 18 www.prahavbrne.cz 45 KAVÁRNA TROJKA E4 Dominikánská 9 www.3trojka.cz 46 KÁVOVÁ HVĚZDA D5 Jezuitská 3 www.kavovahvezda.cz 47 KLAFÉ Klácelova 1a www.klafe.cz 48 KOZI PIKOLA D5 Kozí 12 www.fb.com str. 31 49 KRYT 10-Z MLÉČNÝ BAR E4 Husova ulice www.10-z.cz/mlecny-bar 50 KULT CAFE Husitská 6 www.kultcafe.cz 51 KULTURÁRIUM B4 Janáčkovo nám. 549/2 www.kulturarium.cz 52 NAŠE VĚCI B2 Jiráskova 16 www.naseveci.cz 53 PAOLO CAFFÉ F4 Kopečná 24 www.paolocaffe.cz 54

PARK LANE CAFE A5 Lužánecká 4a www.parklanecafe.cz

55 PELÍŠEK - KOČIČÍ KAVÁRNA B5 Třída Kpt. Jaroše 37A http://kocicipelisek.cz/ 56

PELLEGRINI CAFE BAR E5 nám. Svobody 18 www.cafe-cocktailbar-pizzeria.cz

57 PLACZEK E5 Minoritská 4 www.cafeplaczek.cz 58

59

60

61

62

PUNKT. A3 Bayerova 7 www.fb.com RŮŽOVÁ SLEPIČKA E5 Jánská 12 www.ruzovaslepicka.cz SAVOY D5 Jakubské nám. 1 www.savoy-brno.cz SKØG URBAN HUB E4 Dominikánské nám. 5 www.skog.cz SOMA B2 Jana Uhra 11 www.fb.com


ADRESÁŘ # DIRECTORY 63

64

65

SPOLEK E6 Orlí 22 www.spolek.net STARBUCKS D5 Nám. Svobody 5 www.starbuckscoffee.cz STEINER CAFÉ C2 Gorkého 38 www.fb.com

ŠESTÁ VĚTEV C4 66 Moravské náměstí 12 www.fb.com 67 ŠVANDA E5 Poštovská 8 www.fb.com 68 THE CAT CAFE Martinkova 7 www.thecatcafe.cz 69 TŘI OCÁSCI C1 Gorkého 37 www.triocasci.cz 70 TUKALOKA CAFÉ C3 Slovákova 8 www.fb.com

15

NA BOŽENCE Boženy Němcové 18 www.fb.com

41

OCHUTNÁVKOVÁ PIVNICE C5 Lidická 10 www.ochutnavkovapivnice.cz

42

PIVNÍ DVEŘE C3/B3 17 Smetanova 4 www.pivnidvere.cz

ZLATÁ LOĎ D5 44 nám. Svobody 5 www.zlatalod.com

19

20

21

PIVNÍ LOKÁL U BOMBY Husitská 11 www.fb.com PIVNÍ OPICE D4 Joštova 4 www.pivniopice.cz

BAR

HARPAGON PUB Líšeňská 31, Brno , www.harpagonpub.cz

1

PIVNÍ PANORAMA Juliánovské nám. 2 www.pivni-panorama.cz

2 str. 39

23 PIVNÍ STÁJ B3 Veveří 38 www.pivnistaj.cz

4

73 VERONICAFFÉ C1/C2 Gorkého 42 www.veronicaffe.cz

PIVNICE U ČÁPA C2 24 Obilní trh 10 www.pivnice-ucapa.cz

5

PIVOVAR LUCKY BASTARD Kotlářská 51a www.lucky-bastard.cz str 40

6

PIVOVARSKÁ F1 Mendlovo nám. 20 www.pivovarskabrno.cz

7

74

75

ZAHRADA CAFÉ THERAPY C2 Údolní 37 www.fb.com ZÁKOUTÍ F4 Kopečná 20 www.fb.com

PIVO/BEER 1

2

3

4

5

6

2 BLÁZNI NA POLIČCE C5 Lidická 5a dvablazni.com BAJKAZYL F6 Dornych 2a www.bajkazylbrno.cz BEER HOUSE LUCKY BASTARD Bratří Čapků 8 C1 www.lb-beerhouse.cz str. 40 CAFÉ LAUNDRY A4 Lidická 46 www.fb.com CLUB OSAMĚLÝCH SRDCÍ Poděbradova 12 www.fb.com DOMINIK PUB E4 Dominikánská 3 www.dominikpub.cz

25

26

27

28

29

30

31

32

33

DŘEVĚNÝ SUD Hlinky 90 www.fb.com

34

FBB KLUB NA DRÁZE F5 Nádražní 9 www.fb.com

35

HLUCHÁ ZMIJE B2 Veveří 55 www.fb.com

36

10 HOSTINEC U BLÁHOVKY C1 Gorkého 96 www.fb.com

37

JBM BREW LAB PUB B2 Grohova 17 www.jbmbrewlab.cz

38

LÍŠEŇSKÝ PIVOVAR Kotlanova 5 www.lisenskypivovar.cz

39

LOKÁL U CAIPLA D5 Kozí 3 lokal-ucaipla.ambi.cz/cz str. 24 – 25

40

7

8

9

11

12

13

2

3

4

V MELOUNOVÉM CUKRU E5 Františkánská 17 www.fb.com

72

22

1

45 ZUBATÁ ŽÁBA Jungmanova 33

3

TUNGSRAM F5 Kapucínské nám. 7 www.fb.com

ZELENÁ KOČKA D4 Solniční 8 www.zelenakocka.cz str. 45

ZELENÁ KOČKA PIVÁRIUM D5 43 Dvořákova 3 www.zelenakocka.cz

18

VINOTÉKY/ WINE BAR/ SHOPS

ZASTÁVKA C1 Úvoz 78

PEGAS D4 Jakubská 4 www.hotelpegas.cz

16

PIVNÍ SADY F4 Nádražní 178/22 www.pivnisady.cz str. 39

71

14

POŠTA Burianovo nám. 8a www.facebook.com/pivniceposta

8

PUB U DVOU PŘÁTEL Tábor 25 www.facebook.com/udvoupratelbrno STOPKOVA PLZEŇSKÁ PIVNICE Česká 5 D4 www.kolkovna.cz SUTEREN PUB B2 Veveří 43 www.fb.com THE ERIN`S FLAG IRISH PUB F4 Biskupská 3 www.facebook.com/erinsflag THE IMMIGRANT PUB B2 Veveří 57 www.theimmigrant.cz str. 48 TOULAVÝ KOCOUR F4 Biskupská 6 www.toulavykocour.cz U ALBERTA E3 Pellicova 10 www.facebook.com/ualbertabrno

9

COHIBA CLUB CONTI C4 Kounicova 6 www.cohibaclub.cz str. 47 DESERT D6 Rooseveltova 11 www.dodesertu.cz

DUCK BAR Kamenná kolonie 10c www.duckbar.cz KENTAUR BAR D3 Marešova 8 www.kentaurbrno.cz

ROTOR BAR D5 14 Dvořákova 12 www.fb.com RUM BAR C3 15 Slovákova 350/1 www.rum-bar.cz

U POUTNÍKA E4 Starobrněnská 18 www.facebook.com/pivniceupoutnika/

18

GARAGE D3 Údolní 5 www.garagewine.cz PETIT CRU WINE BAR D3 údolní 11 www.petit-cru.cz ROCKWINE Vídeňská 18 www.rockwine.cz

str. 65

VINDOM DEGUSTAČNÍ ENOTÉKA B3 Smetanova 17 www.degustacnienoteca.cz str. 66 VINNÁ GALERIE A5 Lužánecká 16 www.vinnagalerie.cz

VINAŘSTVÍ/ WINERY 1

2

3

DIAMONT CAFÉ BAR D4 Jakubská 7 www.diamond-bar.cz

PAVILLON BAR RUNWAY D6 13 Jezuitská 6 www.restaurant-pavillon.cz str. 38

17

VÝČEP NA STOJÁKA JAKUBÁK Běhounská 16 D5 www.vycepnastojaka.cz

BAR KTERÝ NEEXISTUJE D5 Dvořákova 1 www.barkteryneexistuje.cz

NAPROTI B2 12 Jana Uhra 4 www.barnaproti.cz

U MÍČE Staňkova 15

6

ALOHA D5 Kozí 10 www.alohabar.cz

MALEJ VELKEJ BAR D5 11 Jakubské nám. 2 www.malejvelkej.cz

16

U TŘECH ČERTŮ D5 Dvořákova 8 www.ucertu.cz

AIR CAFE F5 Zelný trh 8 www.aircafe-brno.com

L‘APERO C5 10 Koliště 3 www.fb.com

U ČOLKA Tábor 3 www.facebook.com/ucolka

5

ABSENTER D3 Údolní 15, Brno str. 46 www.fb.com

DON PINTXOS E4 Dominikánské náměstí 3 www.donpintxos.cz

ČERVINKA Horní Věstonice-Hlavní 25 www.vinarstvi-cervinka.cz

str. 64

OMASTA Boleradice-Boleradice 417 www.vinarstvi-omasta.cz

str. 63

SING WINE Velké Bílovice-Žižkovská 1365 www.singwine.cz str. 62

DELIKATESY/ DELI SHOPS 1

2

3

4

5

6

7

GRAN MORAVIA E5 Zelný trh 19 www.brazzalemoravia.com KOISHI SHOP D3 Údolní 11 www.koishi-shop.cz OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY D5 Rašínova 4 www.tvaruzky.cz str. 36 SKLIZENO E6 Josefská 14 www.sklizeno.cz/josefska SÝRÁRNA MINSKÁ Minská 6 www.syrarna-minska.cz THE WHISKY SHOP BRNO E3 Pekařská 28 www.thewhiskyshop.cz WORLD OF CHILLI E3 Pekařská 20 www.woch.cz

SHOT BAR D5 Kozí 12 www.shotbar.cz str. 43 SPIRIT BAR E5 Františkanská 7 www.fb.com SUPER PANDA CIRCUS E4 Šilingrovo nám. 3 www.superpandacircus.cz

TWO FACES E4 19 Dominikánská 7 www.twofaces.cz 20

VYHLIDKA SOUND CAFE & BAR Dům pánů z Lipé–Nám. Svobody 17 E5 www.vyhlidkacafe.cz str. 44

VÝČEP NA STOJÁKA PEKANDA Pekařská 2 E4 www.vycepnastojaka.cz

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 33


Místa se nacházejí mimo výseč mapy. / These places are not on this part of map.

24

26

32

33

37

39

41

45

53

57

62

63

65

2

15

17

33

34

37

39

43

47

50

68

5

2

3

4

58

41

Bo

ská tlář Ko

tan á

park Lužánky

va ko

Konečného nám.

5

52

ováka

Slo vák ova

14 70

5

29

ovo otín Žer nám.

28

Úd

9

oln

í

ov a

eti č

1 10 Ú

azd Gor

do

m.

á ské n Mora2v 42

2

25 3 2

So

16

ova

í Husova

ova Pellic

6

Úvoz

Zá é

ikánsk Domin ám. n

49

Do

Zahrádky 34

18

S

6

7

15 40

Úvoz

68

Pekařská

6

vní s ta

Annenská

6

o dlov Mennám

Fakultní nemocnice U svaté Anny

49

48

utko vá ká trs Pe

2

Zelný trh

7

75

Jircháře

Kop eč

Vodní

ná 22

35 3

60

Per o

53

Leitnerova

Hl

y ink

26

Bisk ups ká

18

1

á

9

F

á nsk P2a

50

něnská

31

čn Kope

5

33 Starobr

42

23

Pivovar Starobrno

11

6

37 20

31

Šilingrovo nám.

24

61

va yko

ská 45án nik i m

56 á ick 20

sar

Zahrádky

19

čn me

Ma

Husova

E

Pellicova

4

Svobody

7

Sladová

64 44

12 13

30 Náměstí

1

Pivovarská

1 3

11 60 7

8

46

Špilberk

á van cho

3

Rašín

ská

u Jak 29

44

1

Jakubské nám. 27 48

7

Če

Besedn

14

38 16 67 69 39 16 44 13

21

21

í

n lnič

Zahrádky

ova

o déh Tvr

lní

34

Kom

Ma

o Tvrdéh

Zachova

19

štova Jo17

. o nám enskéh

reš

ko va

R

Česká

13

Kozí

74

Běhounská

pků

11

els ká

Bří

h

Ča

Moravské nám.

42

36

as

1

Údolní

59

a ov

43 J

66

á

24o

3

G

10

15

35

Gorkéh

65

15

1

64

Arne N

ova Jirásk

S

51

nic

va Čápko

a ov

tan

17 me

u Ko

36

32

22

í

va Stojano

41

S

18

á sk

nín

to An

Pe

27

Obilní tr

69

28

Údolní

D

a ov

tan me

nick

Čápkova

ova Jirásk

23

orkého

Úvoz

ap

íČ

10

29

Lidická

ká ns

re ká

ř ve Ve

4

n eta

Sm

Rad

va Jirásko

á

va ico un Ko

va Groho

19

5

sad

30

11

73

sk á

ick

t an

ří ve Ve 62

a Grohov

3

ův

š Tyr 5

30

4

lář

a ov

á lsk ko o S

9

12

Úvoz

B

32 58

hra Jana U

54

Bo

S

4

cká

e Lužán

4

Cih

ká ols ok

bs ká

ova bk

Ry

C

52

va ešo Bur

i ck

č Tu

A

5

ejní Muz

1

Baye

rova

8

8

51 12

Květi

71

s

pucín Ka13


7

12

14

18

20

21

25

27

28

35

36

45

8

4

1

2

5

Če r n

47

3

5

7

opoln

6

1

ova pach Žam

5

í Informační centrum na brněnském letišti Přiletěli jste do Brna? Zastavte se v našem informačním centru na letišti a naservírujeme vám všechny důležité informace nejen o gastronomii!

1

tov a

Ju

er He lf

2

á sk

Fakultní nemocnice Dětská nemocnice

olní

5

ové rák 56

Příkop

Stará

Příční

Ho

islav

Brat

ská

1 19

Kör

á lavsk

va nero

Bratis

Ro os

Cejl

2

6

ka

itál

Měnínská

tálk a

Mendel – The Legacy F1 The father of genetics is well-known thanks to legumes. There is a number of Stav ebnoffer shops in Brno which í them. The birthday of the famous Brno native Gregor Johann Mendel will also be remembered at the end of July with the festival Mendel – The Legacy. Information centre – Panenská 1 E4 Information services, tickets, souvenirs, luggage room

Mlýn

Koželužská

nská

Křenová

ská

Cyril ská

2

Dornych

žní

Spálená

List of recommended establishments /autumn – winter 2016/ created by the editorial staff FOOD DRINK BRNO based on personal experience and references. You can send tips for new establishments to: info@pocketmedia.cz

35 á

dra

vní Hladraží á n

Čec hyňs ká

nská Nov obra

Špi

Rumiště

ty

40

Information Centre at Brno water dam After swimming and other sports activities in the sunlight, a man gets hungry. Contact us at the Information Centre at Brno water dam and we will tell you epní to eat and drink and what else you can experience dnásplace where is thePobest there.

Seznam doporučených podniků /podzim – zima 2016/ sestavil redakční okruh FOOD DRINK BRNO na základě osobní zkušenosti a referencí. Tipy na nové podniky zasílejte na: info@pocketmedia.cz.

Křenová

Štěp á

.

Cinema Art A4 Romantic films, horror, sci-fi, classics. Afterwards, let’s absorb all the movie impressions with a glass of something good. You can also take your favourite drink into the projection hall.

Masná

a Sukov

Vachova 4

ká Josefs

m ské ná

nská

7

Skořepka Koliště

Františká

6

Vlhká

17

á

Baš

26

fská

20

Jose

a

72

inářsk

Šp

Moza 10

í

25

Brno underground E5 Brno underground premises are an ideal place where to cool down in hot summer days. Moreover, at the end of the tour, a short degustation of quality Moravian wines is prepared.

sepní

Or

Old Town Hall Tower E5 Did you eat too much? Just run up 173 stairs to the 63 m high Brno landmark. As a reward, you will obtain not only a great physique, but also a great view over the roofs.

á Podn

ká rits

no

Mi

63

Orl

40

5

lni

57

á 59

ká áns

38

Vlh

9

4

ade Div

vsk što Po 31

ho

Malinovské nám.

23

iš Kol

Kobližná

67

em

Dvořá

3

a ltov eve

22

14 38 kova

adl div

r tova

Za os Ro

43

2

jl Ce

Špitálka

ská Jezuit

Ben ešov Auto a bus Benoevé nádra šova ží

61

16

4

The Old Town Hall Courtyard –Summer at Old Town Hall E5 The premises of the Old Town Hall are really enticing to come and relax. Moreover, during summer evenings you can also enjoy a regular amount of culture during the festival Léto na Staré radnici (The Summer at the Old Town Hall). No doubt you could also find here something good for lunch.

s

54

4

Cejl Information Centre at Brno Airport Did you just arrive in Brno? Just drop by our information centre at the airport and we will give you all important information, not just about gastronomy!

dla

ká uits

Jez 46

Informční centrum – Panenská 1 E4 Informační služby, předprodej vstupenek, prodej suvenýrů, uschovna zavazadel, free wifi (otevřeno: leden 2017)

Ra

eve ltov a

Mendel – The Legacy F1 Otec genetiky je znám díky luštěninám. V Brně je určitě řada podniků, které je nabízí. Narozeniny slavného brněnského rodáka Gregora Johanna Mendela ale na konci července připomene i festival Mendel – The Legacy.

Soudní

Ko liš

7

Přadlácká

6

3

Hvězdová

třída Kpt. Jaroše

ká Francouzs

Kino Art A4 Francouzská Romantika, horror, sci-fi, klasika. Všechny filmové dojmy pak vstřebáte u sklenky něčeho dobrého. A oblíbené pití si můžete vzít i přímo do sálu. Francouzská Informační centrum na brněnské přehradě Po sportu, plavání a na sluníčku člověku vyhládne. V informačním centru na Brněnské přehradě vám poradíme, kde se u vody nejlépe najíst a napít á ovprožít. Spo a co všechno se tulkdá

Cejl

H

4

Černop

va ubo Tra

M.

é kov orá

Kudelova

M.

Brněnské podzemí E5 Brněnské podzemí je ideálním místem, kde se v horkých letních měsících můžete zchladit. A na konci prohlídky je pro zájemce připravena ochutnávka kvalitních moravských vín.

3

Přadlácká

Hilleho

Věž Staré ové radnice E5 rák Přejedli Ho jste se? Vyběhněte si 173 schodů na 63 metrů vysokou brněnskou . M dominantu. Odměnou bude skvělá figura a ještě hezčí výhled.

v slá go

olní

a Kunzov

55

Nádvoří Staré radnice – Léto na Staré radnici E5 Prostory nádvoří Staré radnice přímo vybízejí k posezení a odpočinku. Během letních večerů navíc s pravidelnou dávkou kultury v rámci festivalu Léto na Staré radnici. Určitě se zde najde i něco dobrého na zub.

2

á

íka

sk láv

ova blík

Ho

á Slep

Slav

Černop

nína

Drobného

třída Kpt. Jaroše

55

Anto

Durďákova

á

k Lužánec

6

os Jug

66


inzerce

Foto: Olomoucké tvarůžky

PRODEJNA OLOMOUCKÝCH T VARŮŽKŮ Nakoupit vše na jednom místě? Báječné! Ale je to opravdu pro zákazníky úspora času? Každé plus mívá i své mínus. V tomto případě jsou nakupující odsouzeni spoléhat jen sami na sebe a informace o výrobcích se dozvědí pouze z obalů. A v dnešní době stále více lidí zajímá, co jedí a kde a jak se určité potraviny vyrábějí. V prodejnách Olomouckých tvarůžků se klade důraz na osobní přístup. V současné době existují už tři podnikové prodejny – v Lošticích, Brně a od letošního podzimu i v Olomouci. Tým vyškolených prodavaček zákazníky ochotně poučí o tom, jak s Olomouckými tvarůžky zacházet, vysvětlí jim organoleptické vlastnosti tohoto zrajícího sýru a poradí i s jejich přípravou. Olomoucké tvarůžky se vyrábějí stále stejným způsobem jako před lety, ovšem za použití moderní techniky. Jsou jediným původním českým sýrem. Přestože mají téměř šestisetletou historii, jsou moderní potravinou, a to díky svým nutričním vlastnostem. S obsahem tuku průměrně půl procenta jsou přitom bohatým zdrojem bílkovin a vápníku. A po letech, kdy kralovaly výhradně ve studené kuchyni, pronikly na jídelní lístky mnoha restaurací, které se pyšní neuvěřitelně širokou škálou využití Olomouckých tvarůžků v tepelné úpravě. Kromě Olomouckých tvarůžků se podnikové prodejny specializují na nejrůznější lahůdky, ve kterých tvoří Olomoucké tvarůžky hlavní složku. Dále na sýrové speciality od menších a spíše rodinných firem a farem, kozí a ovčí sýry a vůbec na delikatesy, které nenaleznete právě v těch obřích nákupních střediscích.

To buy everything at one place? Great! But is it really a time saving for customers? Every plus has its own minus. The customers are sometimes forced to rely on their own judgement and they can only get information about goods from the wrappings. However, more and more people are interested in what they eat, where and how certain types of food are made. Welcome to Olomoucké tvarůžky factory shop, where the personal approach is vital. There are three company shops nowadays – in Loštice, Brno and, from this autumn, also in Olomouc. Team of qualified shop assistants is happy to inform the customers about how to treat Olomoucké tvarůžky, explain organoleptic attributes of this ripened cheese and recommend, how to prepare and serve it. Olomoucké tvarůžky are made the same way as many years ago, but modern technology also takes place there nowadays. It is the only original Czech cheese. Despite its 600-year-old history, it is still a modern food, mainly because of its nutritive attributes. With only 0,5 % fat on average, it is a great source of protein and calcium. And after years of dominance in buffet lunch, it gradually gets into menus of many restaurants, which can be proud on immensely wide range of variants, how to use Olomoucké tvarůžky heat-treated. Besides Olomoucké tvarůžky, the company shops also specialize in various goodies, in which Olomoucké tvarůžky are an integral part. Moreover, cheese specialities from smaller and family enterprises and farms, goat and sheep cheese and delicatessen in general, which are hard to find in those gigantic shopping centres.

3 Prodejna Olomouckých tvar ů žků / Raš í n ova 4, Br n o / w w w.tvar u zky.c z

mapa

36 Foto: Olomoucké tvarůžky


inzerce

PROFIL # PROFIL

Foto: Padowetz

PADOWETZ ORIGIN AL RES TAURANT & PUB Restaurant Padowetz nabízí příjemné posezení u chutného jídla, které skvěle doplňuje dobré pivo. Vybrat si můžete tankové plzeňské pivo nebo některé z dalších sedmi druhů. Je libo ležák, tmavé pivo, nebo ochutnáte pivo pšeničné? Přijďte na oběd či večeři do restaurantu, který se nachází v centru Brna v blízkosti hlavního vlakového nádraží. Denní menu nabízí širokou nabídku hotových jídel a nápojů. Každý všední den sem můžete zajít na obědové menu, které se podává od 11 do 14 hodin. Samozřejmostí je stálá nabídka pokrmů, na kterých si v restaurantu můžete pochutnat každý den do třiadvacáté hodiny večer a o víkendu až do půlnoci. Padowetz je vyhlášený žebírky a burgery s pečivem, které si tady sami pečou. Zásadou kuchyně je používání kvalitních surovin. Hovězí steaky připravují z prémiového plemene Black Angus. Maso zraje nejméně 90 dnů u pečlivě vybraných dodavatelů. Z rozmanité pivní nabídky si můžete vybrat ležák, tmavé pivo nebo pšeničné. Víte, že slad má podstatný vliv na výslednou podobu piva? Při sušení sladu při vyšší teplotě vzniká tmavý slad zbarvený do hněda, který se využívá pro výrobu tmavých piv – ochutnejte Velkopopovického Kozla Černého. Každý měsíc restaurant Padowetz nabízí „Volbu sládků“, kterou připravuje vrchní sládek Plzeňského Prazdroje a v níž postupně představí várky speciálních piv. Pro sportovní fanoušky Padowetz pořádá přenos důležitých sportovních utkání na velkém plátně a šesti televizích. A svým stálým zákazníkům nabízí také věrnostní programy.

Padowetz offers a pleasant space to enjoy delicious food, which goes perfectly with good beer. You can choose from draught Pilsner or one of the other seven kinds. Would you like lager, dark beer, or wheat beer? Have lunch or dinner in the restaurant, which is located in the centre of Brno near the central train station. There is a wide selection of dishes and drinks on the daily menu. Every weekday, you can come here for a lunch menu, which is served from 11am to 2pm. There is, of course, a regular menu of dishes, which you can enjoy every day until 11pm and until midnight at weekends. Padowetz is well-known for its ribs and burgers, with their homemade buns. The rule of the kitchen is to always use quality and fresh ingredients. Beef steaks are prepared from the premium breed Black Angus. The meat rests at least 90 days at carefully selected suppliers. From the many kinds of beer on the menu, you can choose lager, dark beer, or wheat beer. Did you know that malt has a substantial effect on the colour of the beer? While drying malt at high temperature, dark malt is produced of brown colour, which is used when making dark beers – try Velkopopovický Kozel Černý. The restaurant Padowetz offers “Brewer’s Pick”, which is prepared by the head brewer of Plzeňský Prazdroj and there are gradually introduced batches of special beers. Padowetz also holds viewings on a big screen and six televisions of important sport events for sport fans. And they offer loyalty programmes to their loyal customers.

40 Padowetz / M asar ykova 413/34, Br n o / w w w.r es t au r an t-p ad ow etz.c z

mapa

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 37


inzerce

Foto: Pavillon

R E S TA U R A N T PAV I L L O N A B A R R U N WAY Přijďte ochutnat speciální podzimní degustační menu a večer zakončit nad originálním koktejlem. Na opravdovou večeři vás zve restaurant PAVILLON a bar RUNWAY. Restaurant PAVILLON sídlí v krásné funkcionalistické budově Zemanovy kavárny v parku na Kolišti. Najdete jej mezi Janáčkovým a Mahenovým divadlem. Vyznačuje se velmi příjemným interiérem, vstřícným personálem a něčím, co ocení vaše chuťové buňky – fantastickou kuchyní. Tvůrcem menu je už od roku 2012 šéfkuchař Jan Kaplan. Do Brna se vrátil s bohatými zkušenostmi z Londýna, kde působil i v michelinské restauraci Gordona Ramsaye. Do PAVILLONU vás šéfkuchař zve na nové podzimní degustační menu. Přijďte ochutnat pečené tygří krevety s omáčkou tom yum, marinovanými shimeji, šalotkou, cherry rajčátky a lepivou rýží s kokosem. Další specialitou, kterou si šéfkuchař přichystal, je variace z divoké kachny, kaštanové pyré, švestkové červené zelí a omáčka z uzené whisky. A jako sladkou tečku bavarois z tmavé čokolády, sorbet z pomeranče a mučenky, želé z koktejlu pornstar martini. V budově restaurantu PAVILLON se nachází také jeden z nejzajímavějších cocktail barů v Brně. Bar RUNWAY je známý rozsáhlou nabídkou originálních koktejlů, promyšlenými kombinacemi, používáním čerstvých surovin a přátelským přístupem. Přejete si namíchat drink podle vaší aktuální nálady? Pánové za barem vám velmi rádi takový koktejl dle vašich chutí připraví.

Come and try the special autumn degustation menu and round off the evening with an original cocktail. For a real dining experience, you are invited to the restaurant PAVILLON and the bar RUNWAY. The restaurant PAVILLON is set in the beautiful functionalist building, Zemanova kavárna, in the park off Koliště. You can find it between Janáčkovo and Mahenovo divadlo. It is remarkable for its pleasant interior, helpful staff and something your taste receptors will definitely appreciate - a fantastic kitchen. From 2012, head cook Jan Kaplan is the author of the menu. He has returned to Brno with vast experience from London, where he had been employed in the Michelin restaurant of Gordon Ramsay, among others. In PAVILLON, he has prepared a new autumn degustation menu. Feel free to taste baked tiger shrimps with tom yum sauce, marinated shimeys, shallot, cherry tomatoes and sticky rice with cocoa. Another speciality prepared by the head cook is the variation of wild duck, chestnut purée, plum red cabbage, orange and passionflower sorbet, a jelly from a pornstar martini cocktail. In the PAVILLON building there is also one of the most fascinating cocktail bars in Brno. RUNWAY is well known for the vast range of original cocktails on offer, thoroughly elaborate combinations, using fresh ingredients and a friendly approach. Would you like a drink according to your mood? The bartenders would be happy to make up a cocktail to suit your taste.

Re s t aurant PAVILLO N a b ar R U N WAY / J ezu i ts ká 6, Br n o www.r es t au r an t-p av illo n .c z w w w.r u nway -b ar.c z

44

13

mapa

38 Foto: Runway 38 FOOD DRINK BRNO 2016


inzerce

Foto: Pivní panorama

Foto: Pivní stáj

SÍŤ BURGER’S PUB Kam v Brně zajít na domácí burger, ke kterému si můžete dát dobré pivo z nabídky menších pivovarů? Síť burger‘s pubů nabízí v Brně hned čtyři taková místa – Pivní stáj na Veveří, Pivní sady blízko hlavního vlakového nádraží, Pivní panorama v Židenicích a Pivní dveře na Smetanově ulici. V menu si můžete vybrat z široké nabídky domácích burgerů. Bulky na ně si tady pečou sami, maso pečlivě vybírají a pak ho sami melou. Denně pro své zákazníky nakupují čerstvou zeleninu a také vytvářejí dressingy podle vlastních jedinečných receptur. Žádné náhražky tady nečekejte, důraz se klade na kvalitu a čerstvost. Vyberte si burger podle vaší chuti, v jídelním lístku najdete různé druhy. Co třeba farmářský burger? V domácí bulce se zakousněte do hovězího masa, grilované slaniny, vejce, salátu, uzeného sýra a grilované cibule. Nebo je libo něco ostřejšího? Připraví vám chilli burger, který doplňují papričky jalapeño, grilovaná cibule a slanina a chilli dressing. Na své si přijdou i vegetariáni – vegetariánský burger se skládá z domácí housky, rukolového pesta, balkánského sýru, dressingu a grilované zeleniny. K burgerům se podávají bramborové dolárky nebo hranolky. Protože k burgeru se hodí dobré pivo, odebírají tady pivo výhradně z menších pivovarů. Nápojové lístky nabízejí téměř deset druhů piv z pivovaru v Poličce, ze Svijan a pelhřimovského pivovaru Poutník. Pokud se vám už nyní sbíhají sliny, přijďte ochutnat domácí burger do jednoho ze čtyř brněnských podniků sítě burger‘s pubů.

Where to accompany a homemade burger with a good beer from smaller breweries? The net of burger pubs in Brno offers even four such places – Pivní stáj on Veveří, Pivní sady close to the main railway station, Pivní panorama in Židenice and Pivní dveře at Smetanova street. The menu offers a wide variety of homemade burgers. The buns are baked here, the meat is carefully chosen and minced right at the place. Fresh vegetables are bought every day, dressings are prepared according to own, unique recipes. No substitutes here, everything is quality and fresh. Choose the burger according to your own taste; you have a lot of variants in the menu. What about the Farmer’s burger? Sink your teeth through a homemade bun to beef meat, grilled vegetables, egg, salad, smoked cheese and grilled onion. Something more spicey? Try Chilli burger, with jalapeños, grilled onion and bacon and chilli dressing. The vegetarians can enjoy the veggie burger which consists of homemade bun, rukola pesto, Balcan cheese, dressing and grilled vegetables. As a side-dish, fries or potato dollars go together quite well. Good beer always goes together well with good burger - so the only beer you can get here comes from smaller breweries. The drink menu offers up to 10 beers from breweries like Polička, Svijany or Poutník. If this offer is making your mouth water, come to taste a homemade burger to some of four Brno burger pubs.

Pivní panorama / Juliánov s ké n áměs tí 3878/2, Br n o / w w w.p iv n i-p an o r ama.c z Pivní s táj / Veveř í 325/38, Br n o / w w w.p iv n is t aj.c z 17 Pivní dve ř e / Smet a n ova 342/4, Br n o /w w w.p iv n id ver e.c z Pivní sady / Nádra žn í 178/22, Br n o / w w w.p iv n is ad y.c z map a

21

22

23

39 Foto: Pivní dveře Foto: Pivní sady


inzerce

PROFIL # PROFIL

Foto: Pivovar Lucky Bastard

PIVOVAR LUCKY BAS TARD Představme si ideální svět, ve kterém je vše dokonalé, příjemné a jednoduché. Přesně v takovém světě plném rozmanitých svrchně kvašených piv působí pivovar Lucky Bastard. A právě z tohoto světa pochází originální a vyvážené recepty jejich piva. Cílem pivovaru Lucky Bastard je vařit to nejlepší pivo bez kompromisů, které se nebude pít na objem, ale za účelem uspokojení chuťových buněk. Pivo, jehož konzumace bude zážitkem a zpestřením všedních dní i oslavou výjimečných příležitostí. Patnáctistupňová India s 6,7 procenty alkoholu ze světlého sladu a směsi amerických chmelů byla letos v dubnu v médiích prezentována jako „bezchybně namíchaná chuťová stopa, která dělá z piva Lucky Bastard India domácí špičku ve své kategorii.” Tento speciál byl oceněn stříbrnou medailí na berlínském festivalu řemeslných pivovarů v roce 2013. Pivo z pivovaru Lucky Bastard je výsledkem kombinace pravých surovin určených k výrobě daného pivního stylu. Výsledný plnohodnotný produkt není ošizený ani na kvantitě, ani na kvalitě, a už vůbec ne na čase. Na dobré věci se vyplatí počkat. V pivovarské pivnici Lucky Bastard Beerhouse čepují piva z vlastní produkce i vybraná piva z malých českých i zahraničních pivovarů. Cílem je učinit z konzumace výjimečných piv jedinečný zážitek, a to nejen prostřednictvím vlastní degustace, ale také třeba živým hudebním doprovodem. Příjemnou atmosféru pivnice ocenily letos v lednu hned dvě světové cestovatelské rubriky – amerických New York Times a britského The Guardian.

Let’s imagine an ideal world, in which everything is perfect, nice, and simple. Lucky Bastard brewery flows in exactly such a world full of many kinds of top-fermented beer. And it is this world, which their original and balanced beer comes from. The goal of the Lucky Bastard brewery is to brew the best beer without compromise, which won’t be drunk for quantity, but for its taste. Beer, which will make your ordinary days extraordinary and which will also celebrate your special occasions. Fifteen-degree India Pale Ale with 6.7 percent of alcohol made from pale malt and American hops was presented this year in media as “perfectly balanced taste, which makes the beer Lucky Bastard India the absolute top in its category.” This beer was awarded a silver medal at the Berlin Festival of Craft Breweries in 2013. Beer from the Lucky Bastard brewery is a combination of genuine ingredients for production of a certain beer style. The authentic quality product isn’t ripped off on quantity, nor quality, nor time. Anything worth having is worth waiting for. In Lucky Bastard Beerhouse, they serve both beer from their own production and beer from selected Czech and international craft breweries. The aim is to make consumption of special beer an extraordinary experience, not only by simple beer tasting, but also with a live music accompaniment. The pleasant atmosphere of the brewery was praised by two global travel sections in January this year – by the American New York Times and by the British Guardian.

Pivovar Lucky Bas t ard / Kotl ář s ká 51a, Br n o / w w w.lu c ky -b as t ar d .c z Pivovar s ká pivnice Lucky Bas t ar d Beer h o u s e / Br atř í Čap ků 8, Br n o w w w.l b -b eer h o u s e.c z

40

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017

3 ma p a

25


inzerce

inzerce

PROFIL # PROFIL

Foto: RYNK

RYNK Rychlý, nápaditý a kvalitní – takový je koncept restaurantu a baru RYNK. Rychlost je prioritou při dodávání surovin, aby se od farmářů dostaly do kuchyně co nejdřív. K tomu napomáhá umístění přímo na Zelném trhu. Zelný trh (nazývaný také jako Zelný rynk) je po staletí spojený s jídlem – téměř celoročně je zdrojem čerstvých potravin, ovoce a zeleniny. V restaurantu RYNK vaří poctivě z těch nejlepších surovin. Protože z polotovarů umí vařit kdekdo, nic takového tady nečekejte. Kvalitní maso odebírají například od My Food Market a sýry od Gran Moravia. Co jde, to si připravují sami, protože výsledek je pak mnohem lepší – pečou si kváskový chléb i svoje bulky na Rynk dog a burgery, které letos mimo jiné zvítězily na Burgerfestu. Hosty chtějí nejen dobře nasytit, ale také bavit a překvapovat. V menu tedy najdete jak klasiku, tak i moderní trendy – protože tady ale chtějí vařit trochu jinak než v ostatních podnicích, snaží se moderní kuchyni ještě zajímavě vylepšit podle svého. Menu je velmi rozmanité – vybrat si můžete pokrmy z různých druhů mas, od kuřecího přes kachní, hovězí či telecí, a na jídelním lísku najdete také bezmasá jídla. Pravidelně obměňují menu à la carte a polední nabídka se mění každý den. Hostům tu totiž chtějí nabízet zajímavé a nevšední pokrmy. Pro šéfkuchaře Davida Viktorina je podle jeho slov obrovskou odměnou pohled na hosta, který u nich okusí pokrm a přitom se usměje na důkaz, že mu chutná. Do RYNKu by hosté měli chodit nejen proto, že se chtějí dobře najíst, ale také, aby si jídlo užili.

Quick, creative, and quality – that is the concept of the restaurant and bar RYNK. Speed is a priority when delivering groceries, so they would get from farmers to kitchens ASAP. That is why the location of Rynk in Zelný trh is ideal. Zelný trh (“Vegetable Market”) (also called Zelný rynk) is associated with food for centuries – it is a source of fresh food, fruit, and vegetable almost all year round. The restaurant RYNK cooks with heart from with the best ingredients. Because anybody can cook with store-bought semi-finished products, don’t expect anything like that here. They get quality meat for example from My Food Market and cheese from Gran Moravia. What they can make themselves, they make it because the result is so much better – they bake their own sourdough bread, their own buns for Rynk dog and burgers, which also won at Burgerfest this year. Not only do they want to feed their customers, but they also want to entertain and surprise them. You can then find classics and modern trends as well on the menu – because they want to cook a bit differently than in other restaurants, they try to make modern cuisine even better according to their tastes. The menu is very diverse – you can choose dishes from various kinds of meat, from chicken to goose, beef or veal, and there are vegetarian dishes too. They regularly change their menu à la carte and the lunch menu changes every day. They want to offer interesting and unique dishes. A customer, who tastes food and smiles as a proof that they really like it is the best reward for the chef, David Viktorin. Customers should visit RYNK not only because they want to satisfy their hunger, but also because they want to enjoy the food.

51 RYNK / Z el n ý tr h 2, Br n o / w w w.r y n k .c z

mapa

41 Foto: RYNK


inzerce

Foto: Secret of raw

Foto: Secret of raw

SECRET OF RAW Na oběd a večeři, lahodné dorty, dezerty a kvalitní kolumbijskou kávu můžete nově zajít do restaurace a cukrárny Secret of raw. Ta představuje největší brněnský raw food koncept a najdete ji nedaleko lužáneckého parku v novém prostoru rezidence Lužánky. Všechny dobroty si můžete vychutnat bez výčitek, protože jsou z čistě rostlinných, přírodních surovin, bez lepku, laktózy a přidaných cukrů a navíc v raw kvalitě. Pokrmy se připravují z čerstvých surovin s maximální šetrností a do teploty 42 stupňů Celsia pro zachování všech nutričních hodnot. Restaurace nabízí několik druhů jídel na stálém menu a každý týden od 11 do 14 hodin novou polední nabídku dvou jídel. Díky kombinaci s cukrárnou a kavárnou si zákazníci mohou vybrat také z širokého sortimentu dezertů nebo třeba zdravou snídani, která se nabízí od osmi hodin ráno. V nabídce sladkých dobrot jsou také raw dorty, vhodné pro slavnostní okamžiky, nebo jen pro radost někomu blízkému. Posezení v příjemném moderním prostředí v kavárenském stylu v křeslech nebo sofa je kombinováno s pohodlnými židlemi a dřevěnými stoly v restaurační části. Spolu s krásným výhledem do okolí tvoří klidný prostor Secret of raw ideální místo pro pracovní snídaně, obědy, posezení u kávy a dortu, večeře s přáteli, ale také pro oslavy všeho druhu. V Secret of raw také najdete malý obchůdek s nabídkou surovin pro raw food a sortimentem vlastních potravin. A kdo chce o vánočních svátcích mlsat zdravě, může si už teď objednat raw vánoční cukroví.

Visit the new restaurant and pastry shop Secret of Raw for lunch, dinner, delicious cakes, desserts, and quality Columbian coffee. It represents the biggest exponent of the Brno raw food concept and you can find it near the park Lužánky, in the housing complex, Lužánky. You can enjoy all the delicacies with no regrets because they are made exclusively from natural ingredients, without gluten, lactose, and added sugars, in raw quality. The dishes are prepared from fresh ingredients with maximum care and no more than 42 degrees Celsius to preserve nutritional value. The restaurant offers several kinds of dish on their regular menu and there is a new lunch menu of two dishes from 11 to 2pm every weekday. Thanks to the combination of the pastry shop with the café, customers can choose from a wide selection of desserts, or healthy breakfasts, which is available from 8am. There are also raw cakes on the menu, great for special events, or just to make someone close to you happy. The pleasant modern space of the café with armchairs and a sofa is complemented with comfortable chairs and wooden desks in the restaurant part Secret of Raw. Together with a beautiful view outside, the calm atmosphere of Secret of Raw is ideal for business breakfasts, lunches, relaxing with coffee and cake, dinner with friends, or events of any kind. You can also find here a small shop with ingredients for raw food cooking and a selection of their own groceries. And those who would like to eat healthy sweets during Christmas can order raw sweets for Christmas now!

52

S e cr et of raw / Lidická 1023/63c , Br n o / w w w.s ec r eto f r aw.c z

42

Foto: Secret of raw

mapa

Foto:Foto: Secret Shot of raw bar


inzerce

Foto: Shot bar

SHOT BAR V Shot Baru vás provedou světem kvalitních rumů ze všech koutů světa, té nejlepší whisky a ginů. V novém nápojovém menu si můžete vybrat z nabídky destilátů a míchaných drinků. Po těžkém pracovním dni se přijďte odreagovat ke sklence dobrého pití. V rumotéce najdete více než sto druhů rumů. Můžete tak ochutnat známé i vzácnější kousky. V baru navíc rádi přijmou váš tip na zařazení nového rumu do aktuální nabídky. Na své si přijdou i milovníci whisky. Ochutnejte klasickou skotskou whisky, whiskey z Irska, Spojených států nebo méně známé whisky z Japonska, Indie nebo Tchaj-wanu – na výběr máte z více než 80 druhů. Bar se zaměřuje také na giny. Díky obrovskému nárůstu poptávky po kvalitních ginech jich v barové nabídce naleznete přes 20 druhů a barmanský tým pátrá po dalších zajímavých novinkách. Myslíte si, že je gin jako gin? Stavte se a zjistíte, že Gin a Tonic není žádná nuda. Chcete vyzkoušet méně tradiční destilát? Objevte kouzlo nápoje bohémů a umělců. Podezřele zelené destiláty tady ale nehledejte. Přednost dávají pravým absintům a jejich správnému servírovaní. Pod rukama barmanů se každý večer rodí jedinečné míchané drinky. Při přípravě používají výhradně kvalitní prémiové destiláty a čerstvé ovoce. V nabídce najdete jak signature drinky, tak i světově známé koktejly vytvořené podle receptur Mezinárodní barmanské asociace. A pro náročnější barmanský tým rád namíchá koktejl přesně podle chuti zákazníka tak, aby si drink opravdu užil. V Shot Baru se můžete těšit na příjemné prostředí, odbornou obsluhu a přátelský přístup.

In Shot Bar, they will show you the world full of quality rums from all parts of the world, the best whiskey and gin. You can choose from a selection of distillates and mixed drinks from the new drink menu. You can unwind here over a glass of something good after a hard day. Choose from more than a hundred kinds of rum, you can try the well-known ones or the rarer kinds as well. In the bar, they will also gladly listen to your tips for new rums for the current menu. Lovers of whiskey can find here classic Scotch, Irish whiskey, whiskey from the United States or lesser known whiskeys from Japan, India or Taiwan – you can choose from more than 80 different kinds. The bar is also focused on gin. Thanks to the huge increase in demand for quality gin, you can find on their menu more than 20 kinds of gin and the bartender team keeps looking for more new interesting kinds. Do you think it doesn’t matter what kind of gin you are drinking? Come and find out and Gin and Tonic is not boring at all. Do you want to try some less traditional distillate? Discover the magic of the drink of bohemians and artists. But don’t look for suspicious looking distillates. They prefer genuine absinth here and serve it properly. The bartenders here will mix you unique drinks every night. They use quality distillates and fresh fruit only. You can find signature drinks on the menu as well as popular cocktails prepared according to the recipes of International Bartenders Association. The bartender team will gladly prepare cocktails exactly as you wish so you could really enjoy your drink. In Shot Bar, you can look forward to nice environment, professional service, and a friendly atmosphere.

16 Shot Bar / Ko zí 12, Br n o / w w w.s h otb ar.c z

mapa

43 Foto: Shot bar


inzerce

PROFIL # PROFIL

Foto: Sound Café Vyhlídka

SOUND CAFÉ VYHLÍDKA Přijďte si vychutnat kávu nebo koktejl s krásným výhledem na moravskou metropoli. Hudební kavárna Sound Café Vyhlídka spojená s koktejlovým barem se nachází na střeše historické budovy Domu pánů z Lipé. Multikulturní hudební kavárna má za sebou patnáctiletou tradici a od prvopočátku patřila k základům brněnské houseové scény. Pamatuje návštěvy významných osobností českého i zahraničního showbusinessu a vystoupení zahraničních umělců v čele s Davidem Moralesem. Svojí nabídkou Vyhlídka uspokojí jak milovníky rumů, ginů, whisky či koktejlů, tak ty, kdo si chtějí dopřát kvalitní a pečlivě vybraná vína. Tento podnik se pyšní interiérem, který jinde neuvidíte – množství mozaik, ruční kovovýroby a desítky precizně zakomponovaných světel tvoří nezaměnitelný komplex, který si na první pohled oblíbíte. V Sound Café Vyhlídka načerpáte pozitivní atmosféru. Tu dokresluje kvalitní hudba a pravidelné hudební produkce zaměřené na house music a jam s hudebními nástroji. Nejen v letním období vás nadchne „předzahrádka“ Vyhlídky v posledním patře, jejíž dominantou je veřejně přístupná rozhledna s překrásným výhledem na celé Brno. Krásy města vyniknou především v nočních hodinách. Za pěkného počasí si na venkovním posezení vyberete z široké nabídky koktejlů, domácích limonád či kávy Carraro. Denní atmosféra je poklidná, ideální pro odpočinek, konverzaci s kamarády, učení či pracovní schůzku. Po setmění se rozsvítí decentní světla, na stolech se zapálí svíčky a právě v tento moment máte celé město takřka na dlani.

Come and enjoy coffee or a cocktail with a beautiful view of the Moravia capital. The music café Sound Café Vyhlídka and cocktail bar is located on the roof of the historical building of the House of Lords of Lipá. The multicultural music café has a fifteen year old tradition and belongs to the foundation of Brno’s house scene since its beginnings. It remembers the visits of famous figures of Czech and international show business and the shows of international artists led by David Morales. Vyhlídka will please lovers of rum, gin, whiskey, or cocktails with its menu, as well as those, who want to enjoy quality and hand-picked wines. This establishment has an unusual interior, which you can rarely see – there is a number of mosaics, hand-made metalwork, and tens of carefully incorporated lights, which create an extraordinary complex space as a whole, which you will love at first sight. You can recharge in Sound Café Vyhlídka. The atmosphere is complemented by quality music and regular music productions focused on house music and jams with musical instruments. The “patio” of the last floor of Vyhlídka will charm you not only during summer months with its viewing tower available to public with a view all over Brno. The dominant sights of the city stand out the best during the night. During nice weather, you can enjoy a wide selection of cocktails, homemade lemonades, or coffee Carraro outside.The atmosphere during the day is calm, ideal for relaxation, a conversation with friends, studying, or a business meeting. After the sun sets, subtle lights are turned on, candles are lit on the tables and right in this moment, the whole city is at your fingertips.

20 S ound Café V yhlídka / Nám. Svo b o d y 17, Br n o / w w w.v y h lid kac afe.c z

44

Foto: Sound Café Vyhlídka

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017

mapa

Foto: Sound Café Vyhlídka


inzerce

PROFIL # PROFIL

Foto: Zelená Kočka

PIVOVARSKÝ RES TAURANT ZELENÁ KOČKA Pivovarský restaurant navazuje na tradici příjemného gastronomického zážitku z kvality podávaných pokrmů a široké nabídky nápojů pod značkou restaurací Zelená Kočka. Atmosféru restaurantu podtrhuje prostředí prvorepublikového dalešického pivovaru z filmu Postřižiny. Restaurace se zaměřuje na podávání kvalitního čepovaného piva – nabízí piva z dalešického pivovaru a beskydského pivovárku, dále pivní speciály a svrchně kvašená piva typu Ale, IPA a další z produkce malých pivovarů. Výčepní restaurace jsou absolventi kurzu čepování a podávání piva vedeného Lukášem Svobodou, mistrem světa v čepování piva. Zelená kočka pivárium v říjnu zvítězila v Czech Bar Awards v kategorii Nejlepší pub/pivní bar. Pokud dáte přednost vínu, najdete tady pestrou nabídku moravských a světových vín prestižních značek. Ve stylovém prostředí pivovarského restaurantu můžete vybírat z široké nabídky specialit tradiční české kuchyně, doplněnou o kuchyni italskou. V menu najdete také speciality pro dvě osoby, pro malé zájezdy, denní nabídku hotových jídel a tříchodové menu. Pivovarský restaurant připravuje tradiční svatomartinské hody, které se konají od 11. do 13. listopadu. Legenda ke svátku svatého Martina praví, že svatý Martin husy proklel, protože ho rušily při kázání. V Zelené Kočce husy upekli a přidali k nim bruschettu s paštikou z restovaných husích jater jako teplý předkrm, dále polévku husí kaldoun s knedlíčky, ke čtvrtce husy se podává červené zelí a chlupaté nebo bramborové knedlíky a jako dezert martinské rohlíčky. To vše spolu s martinským vínem.

The brewery restaurant offers a pleasant gastronomic experience with quality food and a wide selection of drinks from Zelená Kočka. The atmosphere of the restaurant is inspired by the First Republic brewery, Dalešice, which featured in the Czech film, Postřižiny. The restaurant focuses on serving quality draft beer – the restaurant offers beer from Dalešice and Beskydy breweries, specials and top-fermented Ales, IPAs, and more from small independent breweries. The bartenders are certified in draft beer and its serving, by Lukáš Svoboda, a draft master. Zelená Kočka pivárium (“beerium”) won in Czech Bar Awards in category The Best pub / beer bar in October. If you prefer wine, you can find here a great selection of Moravian and world wines of top brands. In the stylish environment of the brewery restaurant, you can find numerous specialties of traditional Czech cuisine complemented by Italian dishes. On the menu, there are also specialties for two people, for small excursion groups, daily offer of quick meals and a three-course menu. The brewery restaurant offers a traditional St. Martin feast, which is held from the 11th to 13th of November. The legend of St. Martin says that St. Martin cursed geese because they kept interrupting his sermon. In Zelená Kočka, they roasted geese and added bruschetta and pâté made from fried goose liver as an appetizer. Then there is goose kaldoun, an old Czech soup recipe, with dumplings, a quarter of goose served with red cabbage and potato or furry dumplings (made of previously uncooked potatoes) and as a dessert, there are St. Martin sweet rolls. All offered with “Svatomartinské” wine.

42 Pivovar s ký r e s t aurant Z e le ná Ko č ka / S o ln ič n í 8, Br n o / w w w.zel en ako c ka.c z

mapa

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 45


inzerce

PROFIL # PROFIL

K AVÁ R N A , K D E S E S N O U B Í POŽITEK Z KÁVY S VŮNÍ KNIH Nová kavárna Café Mahen se nachází v centru Brna přímo v historické budově Knihovny Jiřího Mahena. V chladných podzimních a zimních dnech se tady můžete ohřát u šálku kávy a potěšit se dobrou knihou či společností přátel. V nabídce najdete kromě jednodruhové kávy z brněnské pražírny Rebelbean také vína z moravského vinařství Sýkora z Čejkovic. Na své si přijdou i celiaci a vegani – ať už nad zákusky nebo lahodnými polévkami od Mun-go. Návštěvník tu může strávit příjemný čas ve společnosti knih, kterými je kavárna zásobena. Knihy si tady můžete číst, půjčovat nebo je i darovat.

A C A F É , W H E R E T H E F L AV O U R OF COFFEE MIXES WITH THE SMELL OF BOOKS The new Café Mahen is located in the centre of Brno, right in the historical building of the Jiří Mahen Library. During cold winter days, you can enjoy a warm cup of coffee and relax over a good book or in the company of your friends. Apart from single-origin coffee from the Brno roaster Rebelbean, there are also wines from the Moravian winery Sýkora from Čejkovice on the menu. There is something for people with celiac disease and vegans as well – there are desserts or delicious soups from Mungo. You can spend a pleasant time reading books, which the café provides. You can read the books, borrow them and even donate some.

8

Café Mahen / Kobližná 4, Brno / facebook .com/cafemahen

mapa

Foto: Café Mahen

CAFÉ MEZZANINE ABSINTHE & CAFÉ À DEUX É TA G E S

CAFÉ MEZZANINE ABSINTHE & CAFÉ À DEUX É TA G E S

Kavárna je tradičním místem, kde si můžete vychutnat nejen exkluzivní espresso italiano či cappuccino, ale i výběrovou kávu od nejzajímavějších tuzemských pražíren. Ctíme věci tradiční a zároveň rádi zkoumáme věci nové... i tak vznikají zajímavá propojení. Nechte se (s)vést absintovou vílou a přijďte ochutnat mýty opředený nápoj, který byl po dlouhá desetiletí v nemilosti. Vybírat můžete ze široké nabídky více než patnácti druhů výběrových absintů, mezi kterými nechybí klasické francouzské a švýcarské, ale i holandské a nejlepší české absinty.

The café is a traditional place, where you can enjoy not only exclusive espresso italiano or cappuccino, but also specialty coffee from the most interesting domestic roasters. We honor traditions and at the same time, we like to try new things... and so, new intriguing combinations develop. Let yourself be led by the absinthe fairy and come and taste the mythical beverage, which used to be treated with distain for many years. You can choose from a wide selection of more than fifteen kinds of quality absinthe, including classic French and Swiss ones, but also Dutch and the best Czech absinthe.

10 Café Mezzanine / Údolní 15, Brno / www.cafe-mezzanine.cz

map a Foro: Ivo Valenta

NEJEN NA KÁVU DO COFFEE BARU MYMIKA

N O T O N LY F O R C O F F E E TO THE COFFEE BAR MYMIKA

Coffee bar MyMiKa provozuje parta mladých nadšenců, kteří si chtěli splnit sen a vytvořit v Brně prostor umožňující to, co jim u jiných podniků chybělo – pracovat tady, předávat své poznatky z cest a nabízet nové chutě. MyMiKa si potrpí na kvalitu, jednoduchost, nápaditost a hledá kouzlo v maličkostech. Sortiment obsahuje daleko víc než jen výběrovou kávu. Přijďte se osvěžit domácí limonádou ze sezónních surovin, zakousnout se do voňavého domácího koláče nebo posedět s přáteli nad sklenkou lahodného moravského vína ze sklípku pana Vrátila. Novinkou budou také slané pochutiny a lehké pokrmy inspirované severskou kuchyní.

The coffee bar MyMiKa is managed by a couple of young enthusiasts, who wanted to fulfill their dreams and create a space in Brno, offering what they found lacking in other establishments – the opportunity to work there, to exchange experience from travels and to offer new flavours and cuisines. MyMiKa is based on quality, simplicity, creativity, and  has its charm in details. The bar offers much more than just specialty coffee. Come enjoy their fresh homemade lemonade made from seasonal fruit, delicious homemade pie, and relax with your friends over a glass of Moravian wine from the cellar of Mr. Vrátil. A new addition here is savory dishes and light meals inspired by Nordic cuisine.

22 Cof fee bar MyMiKa / Lidická 15, Brno / www.mymika.cz Foto: Coffee Bar MyMiKa

46

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017

mapa


N AV Š T I V T E C O H I B A C L U B CONTI V CENTRU BRNA

C O M E V I S I T C O H I B A C LU B CONTI IN THE CENTRE OF BRNO

Hledáte ideální místo pro schůzku nad sklenkou dobrého rumu a doutníkem s přáteli či obchodními partnery? Navštivte bar Cohiba Club Conti, který nabízí více než 140 druhů rumů a velký výběr alkoholických i nealkoholických míchaných nápojů. Správnou atmosféru originálnímu klidnému prostředí dodá živá klavírní hudba. Na své si tu přijdou i milovníci doutníků – mohou si vybrat z nabídky kubánských či dominikánských. Abyste si vychutnali sklenku whisky, brandy nebo vína, nemusíte být hotelovými hosty. Bar také nabízí degustace a díky profesionální obsluze je vhodným místem pro uspořádání soukromé akce.

Are you looking for an ideal meeting place over a glass of delicious rum and cigar with friends or business partners? Visit the bar Cohiba Club Conti, which offers more than 140 kinds of rum and a variety of alcoholic and non-alcoholic mixed drinks. Live piano music nicely complements the relaxing atmosphere of the place. Lovers of cigars will be happy to find out that there are numerous kinds of Cuban and Dominican cigars on the menu. To enjoy a glass of whiskey, brandy, or wine, you don’t have to be the hotel guests. The bar also offers tastings and thanks to the professional service, it is a perfect place for throwing private events.

5 mapa Cohiba Club Conti / Hotel Continental / Kounicova 6, Brno / www.cohibaclub.cz Foto: Cohiba Club Conti

DO FORKY’S NA SUPERBOWL

FOR SUPERBOWL TO FORKY’S

Forky’s – veganské bistro a obchod se už rok po otevření stalo důležitou součástí brněnské gastronomické scény. V létě v bistru přišli s novým konceptem „Superbowl” vydatné obědové misky plné superpotravin, kde základ tvoří 100 gramů bio quinoa – plodina s velkým množstvím proteinů, vitaminů a minerálů. Forky’s Burger je vyhlášený daleko za hranice Brna, přestože se skládá jen z čistě rostlinných surovin. A o to přesně týmu Forky’s jde. Ukázat lidem, že se dá chutně, zajímavě a nutričně bohatě stravovat i bez živočišných složek. Čistě, zdravě, ekologicky a bez krutosti.

Forky’s - a vegan bistro and shop, which has become an important part of Brno’s gastronomy scene only one year after opening. This summer, they came up with the new concept “Superbowl”, which is a nutritional lunch bowl filled with superfoods, which has a base of 100 grams of bio quiona – a crop with a large amount of proteins, vitamins, and minerals. Forky’s Burger is renowned far beyond the borders of Brno, even though it consists of only plant-based ingredients. And that’s what the Forky’s team focuses on. Showing people how to eat tasty, interesting, and nutritional food without animal product. Clean, healthy, ecological, and cruelty free.

16 Fo r ky ’s / J ezuits k á 1, Brno / www.forky s.cz

map a Foto: Forky’s

K A B A R E T Š PA Č E K N A B Í Z Í S VAT O M A R T I N S K É C O M B O

K A B A R E T Š PA Č E K O F F E R S S T. M A R T I N S P E C I A L

Dříve byla ke slavnostnímu stolu přizvána i chasa a sám hospodář dělil husu tak, že děvečka a pacholek dostali křídla, aby při práci pěkně létali, tovaryši stehna a nejlepší kousky si nechal hospodář. V Kabaretu Špaček vám poradí, jak máte husu porcovat a pokračovat v tradici i v dnešní době. Když si tehdejší teambuldingový oběd s hospodářem převedeme na dnešní dobu – vysocí manažeři si nechají nejlepší kousky, střední management dostane stehýnka, aby dobře běhal, a elévové zase ta křídla. Od 11. do 19. listopadu si tady můžete pochutnat na svatomartinském combu – husa, zelí, lokše a láhev svatomartinského vína.

In years gone by, a whole household staff would be invited for the dinner and the householder himself would carve a goose so that the domestic help would get the wings, the journeymen the thighs and the householder would get the best parts. In Kabaret Špaček, they will advise you on how to carve a goose and how to continue in the tradition even in the present. We can apply the traditional teambuilding dinner with the householder to the present image – senior managers will get the best parts, middle management will get the thighs so it would run smoothly and the interns will get the wings. You can enjoy a delicious St. Martin combination since the 11th to the 19th of November ­– a goose, sauerkraut, potato pancakes and a bottle of “Svatomartinské” wine.

23 Kabaret Špaček / Kopečná 46, Brno / www.kabaretspacek .cz

mapa

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 47

inzerce

PROFIL # PROFIL


inzerce

PROFIL # PROFIL

S VAT O M A R T I N S K É M E N U V C A F É P I L ÁT

S T. M A R T I N M E N U I N C A F É P I L ÁT

V Café Pilát se můžete letos těšit na svatomartinskou husu opět trochu netradiční, ovoněnou blízkovýchodními vlivy, jak je v naší pilátovské kuchyni dobrým zvykem. Popíjet se k tříchodovému menu bude víno mladé – svatomartinské z vinařství Hrdina a dcera a vinařství Rajhradské klášterní. Jako předkrm se bude podávat domácí husí klobáska s kaštanovým pyré, jako hlavní chod pak husí prsa s datlemi a celerovým pyré a jako sladkou tečku si můžete vychutnat čokoládovou pěnu s pomerančem. Tříchodové menu se třemi vzorky vína stojí tři sta korun Nezapomeňte si včas rezervovat svoji husu.

Just as before, you can look forward to this year’s non-traditional goose - with Middle Eastern flavours –  in the Café Pilát kitchen. The threecourse menu will be accompanied by young wine – “Svatomartinské” wine from the Hrdina a dcera winery and the Rajhradské klášterní winery. For the appetizer, there is homemade goose sausage with chestnut puree, for the main course, goose breasts with dates and celery puree, and as a dessert, you can enjoy chocolate mousse with orange. The three-course meal with three samples of wine costs three hundred crowns. Don’t forget to book your goose ahead of time.

13 mapa Café Pilát / Kapucínské náměs tí 5, Brno / www.facebook .com/cafepilat Foto: Café Pilát

S VAT O M A R T I N S K É H O DY TROCHU JINAK

S T. M A R T I N F E A S T A B I T D I F F E R E N T LY

Přestože si většina restaurací na pátek 11. listopadu přichystala vybrané menu, jehož hlavním bodem je svatomartinská husa a svatomartinská vína, v Secret of raw plánují něco netradičního. Bez Svatomartinského by se to samozřejmě neobešlo, takže 11 minut a 11 vteřin po jedenácté hodině se uskuteční otevírání svatomartinských vín z Kobylí, kterými si účastníci připijí na všechny zachráněné husí životy. Počínaje 11. listopadem si tady pak můžete pochutnat na Svatomartinském menu aneb Svatomartinská husa bez husy v raw vegan kvalitě.

Although a majority of restaurants prepared a special menu for Friday November 11 with the main course of St. Martin goose and “Svatomartinské” wines, they plan something unconventional in Secret of raw. There is no going around “Svatomartinské” wine, of course, so 11 minutes and 11 seconds after the 11th hour, there is going to be held the opening of “Svatomartinské” wines from Kobylí. Everyone will drink for all the saved lives of geese. Starting November 11, you can enjoy St. Martin menu or St. Martin goose without goose in raw vegan quality.

52 Secret of raw / Lidická 1023/63c, Brno / www.secretofraw.cz

map a Foto: Secret of raw

NA PIVO A BURGER DO BARU THE IMMIGRANT

FOR BEER AND A BURGER TO THE IMMIGRANT BAR

The Immigrant je místem s přátelskou a živou atmosférou. Americký šéfkuchař Chris vám připraví originální burgery, které získaly nejedno ocenění. Obědové menu každý týden nabízí vyhlášenou specialitu světové kuchyně. Pro ty, kdo mají chuť na dobré pivo, je The Immigrant správnou volbou. Vybrat si můžete z široké nabídky točených piv od českých i zahraničních minipivovarů. Sportovní fanoušci jistě ocení projekce mezinárodních sportovních akcí, jako je Premier League, NFL či rugby. Každý týden také můžete zajít na Pub kvíz a v mezinárodním prostředí si procvičit svoji angličtinu.

The Immigrant is a place with friendly and lively atmosphere. The American chef Chris will prepare for you original burgers, for which he received several awards. The lunch menu offers a well-known specialty of world cuisine every week. For those who want to have a good beer, The Immigrant is the right choice. You can choose from a wide selection of draught beers from Czech and International mini breweries. Sport fans will also appreciate the screenings of international sport events such as Premier League, NFL, or rugby. You can also go for a Pub quiz every week and practice your English in the international environment.

58 The Immigrant / Veveří 57, Brno / www.theimmigrant.cz Foto: Immigrant

48

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017

mapa


inzerce

PROFIL # PROFIL

O KO VA Č I C E HLADOVÉ OKNO

O KO VA Č I C E A HUNGRY WINDOW

Street food (neboli jídlo, které si koupíte a taky sníte na ulici) nemusí být těžká, tukem nacucaná a z polotovarů připravená kalorická bomba. Náš street food potěší vaše oko, polahodí chuťovým pohárkům a nezatíží žaludek. OKO Vačice najdete na začátku pasáže TYPOS. Otevřeno má od čtyř odpoledne do půlnoci. Nabízí vám vietnamské bagety bánh mì paté s domácí paštikou, bůčkem nebo tofu, nakládanou zeleninou a bylinkami. Dále také vynikající, vydatné a nápadité saláty inspirované Středomořím. Anebo poctivý hot dog v americkém stylu. Přijďte hodit OKO. A každou sedmou bánh mì máte zdarma.

Street food doesn’t have to be heavy, fat-dripping, defrosted calorific bomb. Our street food is easy on the eye and it will please your taste buds and won’t feel heavy in your stomach. You can find OKO Vačice at the entrance to the passage TYPOS. It’s open from 4pm until midnight. They offer Vietnamese baguettes bánh mì paté with homemade paté, brisket, or tofu, pickled vegetables and herbs. Also, there are delicious, nutritional, and imaginative salads inspired by Mediterranean cuisine. Or genuine hot dogs - American style. Come and see for yourself. And every seventh bánh mì is free.

38 mapa OKO Vačice / Pasáž T YPOS, Běhounská 22, Brno / www.facebook .com/okovacice Foto: Oko Vačice

NA ŠELEPCE JE TO PRÍMA , AŤ J E L É T O N E B O Z I M A

TO ŠELEPKA I N E V E R Y W E AT H E R

Zima sice už natahuje ledové spáry, dětem je na prolézačkách zima a pivo na zahrádce si dávají leda Eskymáci. Ale stále je tu spousta důvodů, proč si zajít na Šelepku. S dětmi i bez nich. Šelepka klub je zrekonstruovaný multifunkční prostor pro denní i večerní akce. Místo pro přednášku, workshop, svatbu, koncert, divadlo nebo diskotéku. Pořádají tady spoustu kulturních i gastronomických akcí pro všechny možné věkové skupiny, od těch nejmenších až po ty nejstarší. A restaurace? Tradiční česká kuchyně v moderním pojetí, která ctí lokální suroviny a sezónu.

Winter is coming, kids are cold in the playground, and only Eskimos can enjoy beer on the patio. But there are still many reasons to come to Šelepka. With or without children. Šelepka club is a newly reconstructed multifunctional place for day and evening events. It is a great place for presentations, workshops, weddings, concerts, theatre, or a discotheque. They hold many cultural and gastronomic events for everyone, from the youngest to the oldest. And the restaurant? It serves traditional Czech cuisine in modern style, which honours local ingredients and season.

57 Šelepka res taurace & klub / Šelepova 1, Brno / www.selepova.cz

map a Foto: Šelepka

V E S E L Á VA Č I C E U VÁ D Í : MR. BLACK!

V E S E L Á VA Č I C E P R E S E N T S : MR. BLACK!

Sépiová bulka, avokádové pesto, růžové plátky roastbeefu, čerstvý salát… Seznamte se s Mr. Blackem, absolutně nejtěžší váhou v celém novém menu Veselé vačice. A nejde o jedinou novinku. Šéfkuchař Miroslav Kaňa rozpálil nejen gril, ale i svou fantazii a vášeň pro asijskou kuchyni a praxi ze Spojených států přetavil například v Bánh-Mì burger. Kus Ameriky a kus Vietnamu. Must try! V nabídce přibyly steaky a vrátil se tvarůžkový tatarák. Co zůstává, je nabídka poctivých piv a kvalita – v kuchyni neznají kupovaný kečup ani tatarku. A hlavně na place zůstává rychlá, profesionální a veselá parta. Stejně veselá jako Vačice.

Sepia bun, avocado pesto, pink slices of roast beef, fresh lettuce...Meet Mr. Black, the most unique item on the whole new menu. And that is not the only news. The grill of chef Miroslav Kaňa is not the only thing that’s on fire, it is also his fantasy and passion for Asian cuisine. He, and his experiences from the United States, have come up with, for example, Bánh-Mì burger. A piece of America and a piece of Vietnam. Must try! Also, there are more steaks on the menu and tvarůžkový (“cheese”) steak tartar was added again. What stays the same, is the selection of authentic beer and the quality - they don’t know store-bought ketchup or mayonnaise in the kitchen. And most importantly the quick, professional, and happy team stays the same. Happy as a Vačice (“Opposum”). 67

Veselá vačice / Běhounská 22, Brno / www.veselavacice.cz

mapa

Foto: Veselá Vačice

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 49


#brnenskevanoce 25 11 –– 23 12

www.brnenskevanoce.cz fb/brnenskevanoce #brnenskevanoce

Statutární město Brno finančně podporuje Turistické informační centrum města Brna, p.o. Brněnské Vánoce se konají pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.


VÍNA # WINE

VINAŘSKÝ SPECIÁL WINE SPECIAL Víno je tu s námi už tisíce let a tvoří přirozenou součást gastronomie. Food Drink Brno by vám rád na těchto stránkách opojný svět vína přiblížil. Tým Food Drink pije víno, vy pijete víno, tak ho pojďme pít spolu!

Wine has been with us for thousands of years and it is a very important part of gastronomy. Food Drink Brno would like to show you the intoxicating world of wine on these pages. Team Food Drink drinks wine, you drink wine, let’s drink it together!

Připravili jsme pro vás tematický speciál o víně, který vás zavede jak ke sklizni a výrobě vína, tak do zákoutí vinných sklepů. Vybrali jsme menší vinařství, která si svoji cestu teprve prošlapávají, nebo už jsou na cestě k vám. Chceme nahlédnout těmto vinným umělcům pod ruce a pokusit se vám přiblížit jejich všední život. Pěstování, výroba vína a um vinaře je to, co vám ve Vinařském speciálu představíme. Texty doplňují krásné ilustrace Lenky Křikavové. Čeká vás fotoreportáž z hodnocení svatomartinského vína a popíšeme vám také, jaká je cesta svatomartinského vína, co všechno musí absolvovat, abychom ho mohli na svatého Martina ochutnat. Zajímavosti, ale také odborné informace, díky kterým se něčemu přiučíte, pro vás vybral sommelier a vinařský průvodce Petr Kabourek. Rád by vám představil svět vína svýma očima, ohodnotil jeho kvalitu a nadhodil zajímavá témata. Co se nevešlo do našeho průvodce světem vína, najdete na našich facebookových stránkách FOOD DRINK/BRNO.

We have prepared for you a thematic special about wine, which will introduce you to a harvest, wine production, and wine cellars. We selected smaller wineries, which are still looking for their signature taste, and those, which already found it. We want you to discover the wine production methods and show you a day in a life of a winemaker. Wine Special will introduce to you wine-growing, production of wine, and a winemaker’s craft. The texts are accompanied by the beautiful illustrations of Lenka Křikavová. Furthermore, there is photo reportage from the judging of “Svatomartinské” wine and we will also show you the journey of “Svatomartinské” wine and what is necessary for its preparation so we can finally drink it. The sommelier and wine specialist Petr Kabourek has chosen interesting facts for you and professional information so you could learn more. He would like to introduce you to a world of wine through his eyes, evaluate the quality of wine, and talk about interesting topics. What didn’t fit into our wine guide, you can find on our Facebook page FOOD DRINK/BRNO.

Přejeme příjemné čtení! Tým Food Drink

We wish you a pleasant read! Team Food Drink

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 51


PETIT CRU Vína z celého světa na skleničku

PETIT CRU

WINE BAR & SHOP Ú D O L N Í 1 1 | 6 0 2 0 0 B R N O | + 4 2 0 7 7 4 4 9 7 7 8 7 | P E T I T @ P E T I T- C R U . C Z | N E – P O 1 5 – 2 3 | Ú T– S O | 1 5 – 0 1 W W W. P E T I T- C R U. C Z


VÍNA # WINE

S VATOMAR TINSKÁ VÍN A UŽ KLEPOU NA DVEŘE THE TIME OF “S VATOMAR TINSKÉ” WINE IS COMING S příjezdem svatého Martina na bílém koni můžeme otevřít první lahve mladých svatomartinských vín. Letos to bude ve znamení jedenáctek – v pátek 11. listopadu se totiž láhve těchto vín slavnostně otevřou už po jedenácté. Znovuobnovená tradice otevírání mladých svatomartinských vín na Martina se za poslední léta stala doslova celonárodním fenoménem A jaká jsou vlastně mladá svatomartinská vína? Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter. Značka „Svatomartinské“ byla registrována v roce 1995 a o deset let později se jejím vlastníkem stal Vinařský fond. Ten v letošním roce už po jedenácté zajišťuje propagaci těchto vín pod jednotným logem. Značku „Svatomartinské“ mohou používat v tuzemsku registrovaní vinaři, jejichž vína splní všechna přísná kritéria. A kde se vlastně vzala tradice svatomartinského vína? Navazuje na zvyky, jejichž počátky můžeme najít v době vlády císaře Josefa II. Právě tehdy se ujal zvyk připíjet si poprvé na den svatého Martina novým vínem. Vinařům pracujícím u větších sedláků končila služba a její pokračování se na další rok projednávalo při sklence prvního vína z podzimní sklizně. Svatomartinské oslavy vnímané jako čas pro dobré jídlo a pití přetrvaly až dodnes.

With the arrival of St. Martin on his white horse, we can open first bottles of young “Svatomartinské” wine. This year is full of ones – the bottles full of wine will be officially opened for the eleventh time on Friday November 11. The rediscovered tradition of opening the bottles of young “Svatomartinské” wine became a national phenomenon during recent years. And how do those young “Svatomartinské” wines taste? The wines are fresh and fruity, which matured only a couple of weeks, but enough to acquire its distinctive flavour. The brand “Svatomartinské” was registered in 1995 and Vinařský fond (“Wine Fund”) became its owner ten years later. Vinařský fond manages the promotion of these wines under the same brand for the eleventh time this year. The “Svatomartinské” brand can be used only by the winemakers registered in the Czech Republic, whose wines satisfy all rigorous criteria. And where did the tradition of “Svatomartinské” wine come from? It is based on customs originating during the years of the reign of the emperor Josef II. It is during his reign, when the custom to drink young wine on the day of St. Martin emerged. The wine makers working at bigger land-owners were finishing their service and its continuation would be debated over a glass of the first wine from autumn harvest. St. Martin celebrations perceived as a time for good food and drink survived to this day.

Petr Kabourek

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 53


1. Už od dávných dob vinaři oslavovali konec sklizně dobrým vínem a připravovali se na příchozí zimu. In times past, winemakers would celebrate the end of the harvest with good wine andpreparations for the coming winter. 2. Svatomartinská vína dostala svoji podobu teprve nedávno a bylo třeba dát jim jistý řád, vybrat ta správná vína a vymyslet poznávací znamení. Takovým znamením je pečeť svatého Martina na koni. "Svatomartinské" wines originated not long ago and it was necessary to somehow classify them,choose the right kinds of wine and mark them. Such a mark would be the seal of St. Martin riding a horse.

3. Slunce a půda jsou neodmyslitelně důležitou částí vinařovy cesty k pěknému Svatomartinskému vínu. The sun and soil are an inherently important part of the winemakers’ journey towards "Svatomartinské" wine. 4. S nadcházející zralostí hroznů přichází na řadu sklizeň a následně lisování a kvašení vína do finální podoby. When the grapes are ripe, they need to be harvested, then processed and fermented into thefinal product.


Then comes the important part of winemaking and that is the proper processing of wine. When making wine, winemakers put their heart into their artistry. The wine is then bottled and winemakers bring it to the "Svatomartinské" committee. The committee oversees the quality of wine and gives it the seal of "Svatomartinské" wine.

6. Nás pak čeká nejdelší část – čekání na příjezd svatého Martina na bílém koni. Když 11. listopadu dorazí, mohou se Svatomartinská vína otevřít. Svatý Martin tak nám všem otevře bránu k těmto prvním vínům. Then comes the longest part – waiting for St. Martin to arrive on his white horse. When he arrives on the 11th of November, all "Svatomartinské" wines can be opened. St. Martin opens the door to those first wines.

7. Všechny, kdo se těší na Svatomartinské víno, pak už jen čeká otevřít lahev, vychutnat si tuto jedinečnou příležitost se svými blízkými a připravit se na nadcházející zimu stejně tak, jak tomu bylo kdysi. Everyone who is looking forward to "Svatomartinské" wine can just simply open a bottle, enjoy this amazing opportunity with their close ones and prepare for the upcoming winter just as in the old times.

ilustrace: Lenka Křikavová

5. Poté následuje pro vinaře důležitá část, a tou je správné zpracování vína. Při výrobě vína vkládá vinař do svého umění i kus svého srdce. Víno se poté lahvuje a vinař ho donese k svatomartinské komisi. Ta dohlíží na kvalitu vín a uděluje vinaři pečeť Svatomartinského vína, dle které se dají poznat všechna Svatomartinská vína.


ROZHOVOR # INTERVIEW Tak ono to není najednou. Výběr odrůd pro Svatomartinské byl postaven tak, aby se jednalo o odrůdy ranější, tedy s možností dřívějšího sběru. Zweigeltrebe – rosé bylo doplněno na základě návrhu samotných vinařů, kteří prokázali, že i tato odrůda v podobě rosé je velmi vhodná a obohatí sortiment svěžích svatomartinských vín. A ujala se, je to velmi dobré víno s výtečnou chutí. Každým rokem se zpřísňují podmínky ke schválení svatomartinských vín. Je to znát i na kvalitě vín a jsou naši vinaři už naučení dělat víno v maximální kvalitě? Domnívám se, že naši vinaři už technologii výroby a přípravy svatomartinských vín zvládli. Přes celkem vysoké nároky na kvalitu v letošním roce neuspělo přibližně 10 procent z vín usilujících o právo nosit značku Svatomartinské. A to je myslím výborné číslo. Svatomartinské může být i cuvée, ale prozatím ho moc výrobci nedělají. Myslíte, že by to zákazníci nepřijali? To záleží na posouzení jednotlivých vinařství, jaká vína chtějí uvádět na trh pod označením Svatomartinské. Většinou se rozhodují pro jednoodrůdová vína, ale to neznamená, že by zákazníci nepřijali cuvée. Vždy záleží na kvalitě vína a mnohá cuvée jsou velmi dobře připravena a výborně spojují pozitivní vlastnosti odrůd a vín, ze kterých jsou vyrobena. Jaroslav Machovec. Foto: Vinařský fond

ROZHOVOR S ŘEDITELEM VINAŘSKÉHO FONDU JAROSLAVEM MACHOVCEM Jaroslav Machovec je ředitelem Vinařského fondu od roku 2002. Vystudoval Střední vinařskou školu ve Valticích a Vysokou školu zemědělskou v Lednici – zaměření na vinohradnictví a vinařství. Má rád přírodu – hlavně vinohrady, kulturu, četbu a už jen lehce sport. Vinařský fond (se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3) je instituce zřízená zákonem o vinohradnictví a vinařství. Vznikl v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (zejména v Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti je propagace moravského a českého vína, vinařství a vinohradnictví. Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech“, která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích a na prodejních místech. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské“ – uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. listopadu. Dalším speciálním projektem je podpora prodeje domácích růžových a červených vín. Letos je Svatomartinské ve znamení jedenáctek, a to doslova… Když se ohlédnete zpět, jak hodnotíte tuto nově oprášenou tradici?

56

První svatomartinská vína v současné podobě spatřila světlo světa v roce 2005 a už v tomto nultém ročníku se prodalo přibližně 125 000 láhví. Strmý nárůst prodeje v dalších ročnících ukázal, že tato cesta byla správná, lidé mají svatomartinská vína rádi a jejich obliba a rozšířenost každým rokem stoupá. Svátek svatého Martina je také příležitost k setkání se známými a příteli a ke společným zážitkům. Je to významný a oblíbený svátek, o čemž svědčí stoupající počet svatomartinských akcí, hodů, posvícení a koštů ve všech částech naší republiky. Obliba k svatomartinským vínům zatím roste. Kolik se asi letos vyrobí a kdy myslíte, že se tento růst zastaví? Samozřejmě, nic nemůže růst donekonečna. Osobně se domnívám, že je tu ještě prostor pro navýšení množství svatomartinských vín, ale netroufnu si odhadnout, na jakém čísle se produkce v budoucnu zastaví. V letošním roce je připraveno pro prodej 375 vzorků už schválených svatomartinských vín od 111 vinařství o celkovém objemu cca 2 300 000 lahví. A to je myslím úctyhodný počet. Svatomartinské víno se rozšířilo o Zweigeltrebe. Co tak najednou a ujala se tato odrůda?

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017

Svatomartinské lze vnímat jako moravskou odpověď na Beaujolais, jak u nás tato vína vnímají cizinci? Nemáme žádný speciální průzkum, který by se zabýval otázkou vnímání svatomartinských vín cizinci. Nicméně se domnívám, alespoň z osobní zkušenosti, že velmi dobře. Líbí se jim zejména propojení s gastronomií a akce, které svatomartinská vína uvádí na trh. Kvalitu také oceňují. Svatomartinské víno je nejprodávanější v odrůdě Müller Thurgau. Proč tomu tak je jen na svatého Martina a jinak se celoročně nevyhledává? Nebylo to tak vždy. V minulosti byla odrůda Müller Thurgau sice viditelnější než dnes, ale to neznamená, že by se neprodávala. Je sice pravda, že se méně vysazuje (nahradily ji mnohé moderní odrůdy), ale její zastoupení ve vinicích je stále vysoké a odrůda je to velmi známá. Svěží a ovocitá, voňavá Svatomartinská odrůdy Müller Thurgau jsou oblíbená právě pro své vlastnosti, které vynikají u mladého vína. Máme se těšit na svatomartinská vína? Jak hodnotíte tento rok? Určitě. Domnívám se, že se máme všichni na co těšit a milovníky mladých vín letošní Svatomartinská určitě nezklamou. Vína jsou výrazná, odrůdová, ovocitá, svěží a hlavně letošní. Byl by hřích je neochutnat. Užijte si společnost svých blízkých a přátel při ochutnávce letošních svatomartinských vín s dobrým jídlem. Nezapomeňte na dozlatova upečenou husu a kdo ji nemusí, ať zkusí i jiné gastronomické kombinace. Bude to stát za to.  Petr Kabourek


HUSÍ MENU V R E S TA U R A C I PA D O W E T Z

GOOSE MENU I N T H E PA D O W E T Z R E S TA U R A N T

Svatomartinské menu si na pátek 11. listopadu připravila také restaurace Padowetz. A na jakých specialitách si tady můžete pochutnat? Jednou z nich je pečená čtvrtka svatomartinské husy na medu, variace zelí, zelňák plněný kachními játry. Druhou specialitou je roláda z mladé husičky plněná mandlemi a kachními játry. K tomu se bude podávat dýňové zelí a mačkaný brambor s cibulkou. Přijďte ochutnat pokrmy ze svatomartinského menu do restaurace Padowetz!

The restaurant Padowetz also prepared for you a St. Martin’s menu on Friday, November 11. And what specialties can you try here? One of them is a roasted quarter of St. Martin’s goose on honey, many kinds of cabbage, and cabbage pancake filled with goose liver. Another specialty is a roll of a young goose filled with almonds and goose liver. As a side dish, there will pumpkin cabbage and mashed potatoes with onions. Come and enjoy the St. Martin dishes in Padowetz!

inzerce

RECEPT Y # RECIPES

Pa d owet z / Ma s ar y kova 413/34, Brno / www.r e s t au r an t-p ad ow etz.c z Foto: archiv redakce

HUSÍ KALDOUN

GOOSE KALDOUN

Šéfkuchař restaurace Konfit Pavel Rohoška si jako polévku na svatomartinské menu připravil husí kaldoun – krémovou drůbkovou polévku s žemlovými knedlíčky. Na její přípravu budete potřebovat husí žaludky, srdce a játra, sůl, mletý pepř, mléko, smetanu a muškátový oříšek. Drůbeží vnitřnosti uvaříme doměkka, vyjmeme z vývaru a nakrájíme na požadované kousky. Z vývaru si uděláme velouté na másle. Povaříme a přidáme drůbky, na závěr ochutíme solí, mletým pepřem a muškátovým oříškem. Nakonec polévku zjemníme smetanou a můžete si ji vychutnat.

The chef of the restaurant Konfit, Pavel Rohoška, has prepared a special goose kaldoun for his St. Martin menu – a creamy offal soup with dumplings. For the preparation, you will need goose stomachs, heart and liver, salt, ground pepper, milk, cream, and nutmeg. Cook the offal until tender, take out of the stew and cut into desired pieces. Use the stew to make velouté with butter. Boil, add the offal, and add salt, ground pepper and nutmeg. Finally, add cream and enjoy

Konfit r e s t au r an t & w in e / Veveř í 125, Br n o / w w w.ko n fitr es t au r an t. c z Foto: archiv redakce

S VAT O M A R T I N S K É H O DY NA ŠELEPCE

S T. M A R T I N F E A S T AT Š E L E P K A

Datum se čtyřmi jedničkami je něčím magicky přitažlivé. V tento den se totiž každoročně otvírají láhve s mladým vínem a na pekáči se pečou husičky a kachny. Nejinak tomu bude na Šelepce i letos. V pátek 11. listopadu úderem jedenácté začíná Šelepka podávat své vyhlášené svatomartinské menu, které je každý rok jiné, ale vždycky skvělé. Přijďte si pochutnat na krému z pečeného česneku s kořenovou zeleninou a restovaným husím masem, pečeném husím stehně na bílém a červeném zelí se špekovým knedlíkem a na dalších, i méně tradičních specialitách.

The date with four ones in it seems somehow magical. Every year on this day, bottles of young wine are opened and young geese and ducks are roasted. Šelepka is no exception to that. On Friday November 11, when the clock strikes eleven, Šelepka will start serving its famous St. Martin menu, which is different every year, but always delicious. Come and enjoy their roasted garlic cream with root vegetables and fried goose meat, roasted goose thigh with white wine, red cabbage, and speck dumplings, and many other, even less traditional specialties.

Š e l ep ka r es t a u r a ce & klub / Še le pova 1, Brno / ww w.s elep ova.c z Foto: Šelepka

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 57


ODRŮDY # FLAVORS

Foto: David Tieku

ODRŮDY S VATOMAR TINSKÝCH VÍN THE VARIETIES OF “S VATOMAR TINSKÉ” WINE Pod značkou SVATOMARTINSKÉ lze vyrábět pouze vína raných odrůd:

“SVATOMARTINSKÉ” wine, the following early varieties of wine can be produced:

 ílé víno: Müller Thurgau, Muškát b moravský, Veltlínské červené rané červené víno: Modrý Portugal a Svatovavřinecké růžové víno, klaret: Modrý Portugal, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké Tyto odrůdy byly pro značku Svatomartinské vybrány proto, že v našich podmínkách dozrávají dříve a nabízejí tak vysokou kvalitu hroznů. Mezi svatomartinskými víny najdete vína z jediné odrůdy, ale také cuvée, což je víno vyrobené z více odrůd. Aby mohlo být víno označeno jako Svatomartinské, musí nejprve projít kontrolou nezávislé komise. Ta zhodnotí, zda kvalita vín odpovídá přísným požadavkům. Ty se navíc od loňského roku ještě zpřísnily, což zaručuje ještě o něco vyšší kvalitu vín.

58

 hite wine: Müller Thurgau, Muškát moravský, w Veltlínské zelené rané red wine: Modrý Portugal, Svatovavřinecké rose wine, klaret: Modrý Portugal, Zweigeltrebe, Svatovavřinecké These varieties have been selected for the brand “Svatomartinské”, because they mature earlier in our environment and so they bring high quality grapes. Among svatomartinské there are one-variety wines, as well as cuvées, which is a wine made from more than one variety. To be branded as Svatomartinské, a wine has to pass the control of an independent committee. It checks the quality of wine is up to high standards, which have become even stricter from last year, so the quality of the final product will be even better.

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


ODRŮDY # FLAVORS

MÜLLER THURGAU

MÜLLER THURGAU

Co můžeme čekat od této odrůdy, která byla zapsána do odrůdové knihy vín už v roce 1941? Ve vůni by nás měla oslovit vůně muškátu s dalšími ovocnými odstíny jako třeba broskev, vanilka či citrusy. V chuti by mělo být víno šťavnaté s příjemnou kyselinkou a působit svěžím dojmem. Jemné perlení, které dodá mladistvý charakter, není na škodu. Chuť by měla být lehce po muškátu či broskvích, ale i dalších ovocných složkách s příjemnou dochutí a pobízet k dalšímu doušku. Tato odrůda je nejoblíbenější ze svatomartinských vín a je jedna z hlavních bílých odrůd pro výrobu svatomartinského.

What can we expect from this variety, recorded in the wine variety book as early as in 1941? An aroma of muscat with other fruit tones such as peach, vanilla or citrus. Taste is juicy with a pleasant acid, so it makes a fresh impression. A gentle sparkling gives the wine a youthful character and does not make any harm. The taste should resemble muscat or peach, but also other fruit components with a pleasant ending that invites to another sip. This variety is the most popular Svatomartinské and is one of the main varieties aimed for the production of Svatomartinské.

MUŠKÁT MORAVSKÝ

MUŠKÁT MORAVSKÝ

Poměrně mladá odrůda byla zapsána do odrůdové knihy vín až v roce 1987. Vůně tohoto vína by měla být příjemně muškátová až květinová, hroznová a mile překvapit svým zajímavým aroma, které se u vín jen tak nenajde, proto také byla vyšlechtěna k těmto účelům. Chuť vína by měla mít lehký charakter s příjemnou harmonií a dostatečnou svěží kyselinkou, aby si zachovala svěžest svatomartinských vín, kde by měly vyniknout její zajímavé aromatické látky.

A rather young variety has been recorded in the wine variety book in 1987. The aroma of this wine should be pleasantly muscat to flower, grape and surprisingly original; this is why the new variety has been made. The taste should be of light character with a pleasant harmony and sufficient fresh acid, so it preserves the freshness of svatomartinské víno, in which its interesting aroma tones should dominate.

VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ

VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ

Vraťme se opět ke starším odrůdám. Tato se zapsala do odrůdové knihy v roce 1952. Ve vůni je víno spíše neutrální, což ocení ti, kteří mají rádi nenáročná vína. S přibývající vyzrálostí dostává víno ve vůni medové tóny. Jeho chuť je plná s nižším obsahem kyselin a jde o harmonické víno, které je vhodné na cuveé a je ideální na nenáročné běžné denní pití.

Let’s get back to older varieties. This one was recorded in the wine variety book in 1952. The aroma is rather neutral, which should suit those, who like not-so-demanding wines. During maturing process, the wine gradually develops honey tones in aroma. The taste is full with lower acid and it is a harmonic wine, good for cuvée and ideal for unambitious daily drinking.

MODRÝ PORTUGAL

MODRÝ PORTUGAL

Další ze starších odrůd, která byla zapsána do odrůdové knihy vín v roce 1941, patří k hojně pěstovaným vínům v Evropě. Ve vůni by mělo mít svěžest aromatického vína s květinovou vůní nebo lehce do černého peckového ovoce. Jeho chuť má být lehká k běžné konzumaci, kde víno samo o sobě je taková moravská odpověď na francouzské Beaujolais, k němuž se dá nejlépe přirovnat svým charakterem a harmonií.

Another older variety, recorded in the wine variety book in 1941, is a widely grown wine throughout Europe. The aroma is a fresh aromatic wine with flowery tones or a slight sniff of black stone fruits. The taste should be light, aimed for usual consummation, where the wine itself is a kind of Moravian answer to the French Beaujolais, which it resembles by its character and harmony.

SVATOVAVŘINECKÉ

SVATOVAVŘINECKÉ

Odrůda Saint Laurent (svatovavřinecké) je nejhojněji pěstovaná červená odrůda v České republice a je zapsána v odrůdové knize vín roku 1941. Tato odrůda si vás získá svojí výraznou švestkovou až povidlovou vůní. V chuti Saint Laurent najdeme hrubší výraz tříslovin, a proto se hodí k tmavým masům a výrazným sýrům plísňového typu.

The variety of Saint Laurent (svatovavřinecké) is the most widely planted variety of red wine in the Czech Republic, recorded in the wine variety book from 1941. This variety will catch your attention with its dominant peach to plum butter aroma. The taste of Saint Laurent contains a rougher track of tannin, so it goes together well with dark meat and strong kinds of blue cheese.

ZWEIGELTREBE

ZWEIGELTREBE

Toto poměrně mladá odrůda původem z Rakouska se zapsala do odrůdové knihy vín v roce 1980 a získala si v ní své místo. Zweigeltrebe je tmavě granátové víno, někdy až s fialovými záblesky. S ovocně-kořenitým aroma dává tato odrůda zajímavá vína. Chuť této rakouské odrůdy má výrazné třísloviny, které postupně zráním na láhvi ustupují, a proto se hodí k tmavým masům a vyzrálým sýrům. Z tohoto vína se smí vyrábět svatomartinské rosé. V červeném provedení budete svatomartinské hledat těžko. Tato odrůda se doplnila nedávno a je výborná právě na rosé vína svatého Martina.

This rather young variety originally from Austria was recorded in the wine variety book in 1980. Zweigeltrebe is a dark grenade wine, sometimes even with violet gleaming. Its fruit-spicy aroma is part of interesting wines of this variety. The taste of this Austrian variety contains distinctive tannin, which gradually recede during maturing process in the bottle, so it goes together well with dark meat and matured cheese. Svatomartinské rosé can be produced from this wine; Svatomartinské red, however, is hard to find from this variety. This variety has been replenished recently, so it is quite suitable for rosés of St. Martin.

Petr Kabourek

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 59


ROZHOVOR # INTERVIEW

Foto: Josef Balík

ROZHOVOR ZE ZÁKULISÍ HODNOCENÍ S VATOMAR TINSKÉHO VÍN A AN INTERVIEW ABOUT HOW “S VATOMAR TINSKÉ” WINES ARE EVALUATED Josef Balík působí na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy univerzity v Brně jako vedoucí ústavu posklizňových technologií zahradnických produktů. Specializuje se na kvasné technologie, řízení jakosti a senzorické hodnocení vín a destilátů.

Josef Balík works at Faculty of Horticulture in Lednice of Mendel University in Brno as the head of department of Postharvest Storage of Fruits and Vegetables. He specializes in fermentation technologies, control of quality and sensory evaluation of wines and destillates.

Letošní ročník má na svatomartinské prezentaci poprvé více šroubových uzávěrů než kdykoliv jindy. Je to nějaká předzvěst, že se to promítne i do přívlastkových vín? Určitě to kopíruje běžný trend v Evropě, jen u nás se projevuje pomaleji. Šrouby se postupně prosadí prakticky u všech druhů vín i přívlastkových. Korek u nás určitě zůstane u vín pro špičkovou gastronomii a u kvalitativně vyšší řady červených vín. Znamená to, že ustupuje klasický korek a nahradí jej šroubové uzávěry – proč tomu tak je? U svatomartinských vín se předpokládá konzumace do jednoho roku. Korek je uzávěrem pro vína senzoricky složitější se zracím potenciálem. V ročníku 2016 bylo přihlášeno opět více vín, a to 375. Jak vnímáte tento rok od roku se zvyšující počet? Obliba mladých vín vůbec a zároveň obchodovaných pod touto ochrannou známkou narůstá a bude u nás ještě narůstat. 11. listopad je prostě svátkem mladého vína. Na degustaci je prozatím zastoupeno málo vín jako klaret či cuveé. Je to tím, že by je trh nepřijal nebo prozatím není na tyto novinky připravený? Klaret je komplikovanější na výrobu než rosé. Podle platného právního předpisu musí jít o víno bílé vyrobené z modrých hroznů. Předpokládám, že klarety budou první „dopité“. Cuveé se často tvoří až z hotových vín s určitou vizí a u svatomartinského na to obvykle není čas. Zato při letošním ročníku padl rekord v počtu přihlášených růžových vín. Je to tím, že svatomartinské a rosé k sobě neodmyslitelně patří? Prostě to kopíruje trend nárůstu obliby rosé vín u nás. Přitom u nás se dělá jiný druh rosé než třeba ve francouzské Provence. Většina našich rosé je na krátkodobou spotřebu, jsou velmi aromaticky a chuťově provokativní, a to je pasuje do role oblíbeného svatomartinského. Můžete uvést ještě nějakou zajímavost z hodnocení svatomartinských vín? Kvalita letošních svatomartinských mě mile překvapila a všem doporučuji ochutnat.

This year at the St. Martin presentation, there are more screw caps than ever. Is it possible this will have an effect on quality wines with predicate as well in the future? It definitely follows the common trend in Europe, only it is not as popular in the Czech Republic yet. Screw caps will be ultimately used with every type of wine even the ones with predicate. Cork will be surely still used in first-class gastronomy and with quality red wines in the Czech Republic. Does that mean that the classic cork is on the decline and will be substituted by screw caps – why is that? “Svatomartinské” wines are meant to be consumed within a year. A cork is a seal for wines that are sensorily more complex and have the potential to mature. During the year 2016, more wines were registered again, specifically 375. What do you think about this continually rising number? The popularity of young wines and the wines sold under this trademark keeps growing and is going to grow. The 11th of November is simply the date for the celebration of young wine. There still aren’t many claret or cuveé wines at the tasting. Is it because the market hasn’t accepted them yet or because it is still not ready for them? The production of claret is more complicated than rosé. According to a valid regulation, it has to be wine made from the Concord grape. I assume, clarets will be the first ones to be drunk. Cuveé are often made from already finished wines with a certain vision. There is no time for something like that with “Svatomartinské” wines. However, this year, there was a record number of rosé wines entered. Is it because “Svatomartinské” and rosé wines inherently belong together? It simply copies the trend of the popularity of rosé wines in the Czech Republic. However, there is a different kind of rosé produced here than, for example, in French Provence. The majority of our rosés are meant for short-term consumption, they are very aromatic and their taste is quite provocative, that’s what makes them so popular within the line of “Svatomartinské” wines. Could you talk about any other interesting things from the St. Martin evaluation? I was pleasantly surprised by the quality of this year’s “Svatomartinské” wines and I recommend everyone try them.

Petr Kabourek

60

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


FOTOREPORTÁ Ž # PHOTO REPORTAGE

Foto: David Tieku

V E VA LT I C Í C H S E H O D N O T I LO S VATOMAR TINSKÉ VÍNO “S VATOMAR TINSKÉ” WINE WA S J U D G E D I N VA LT I C E Na valtickém zámku se koncem října konalo druhé závěrečné kolo hodnocení vín, která usilují o možnost používat známku Svatomartinské 2016. Do obou kol hodnocení vinaři přihlásili 416 vzorků vín, z nichž uspělo 375. Svatomartinských vín ročníku 2016 budete letos moci ochutnat o šest více než loni. A kolik láhví svatomartinského vína se letos vyprodukuje? Podle odhadů Vinařského fondu dodají vinaři na trh přes dva miliony láhví.

The second final round of wine judging was held in the end of October in Valtice chateau. The wines are competing for the brand of Svatomartinské 2016. There were entered 416 samples of wine in both rounds together and 375 of them passed. You will have the opportunity to try Svatomartinské wine 2016 with six more kinds of wine than the last year. And how many bottles will be produced this year? Vinařský fond (“Wine Fund”) estimates that wine makers will supply more than two million of bottles.

FOOd DRINK BRNO 2016– 2017 61


inzerce

PROFIL # PROFIL

Foto: Vinařství Sing Wine

VINAŘSTVÍ SING WINE Z VELKÝCH BÍLOVIC Propojení s hudbou není v názvu vinařství Sing Wine, tedy zpívající víno, náhodný. Vinař Michal Tetur totiž vystudoval operní zpěv a kromě milovníka hudby je to také vinař tělem i duší. Rodinné vinařství Víno Tomáš Tetur s tradicí sahající do 70. let minulého století se v roce 2010 přejmenovalo na Sing Wine. Manželé a majitelé vinařství Tomáš a Sáša Teturovi se svou rodinou hospodaří a vlastní ve Velkých Bílovicích 12 hektarů vinohradů. V největší vinařské oblasti v České republice pěstují širokou paletu bílých a červených vín – odrůdy Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Irsai Oliver, Chardonnay, Rulandské šedé, Sauvignon, Tramín červený, Rulandské modré, Modrý Portugal, Zweigeltrebe, Dornfelder a Pálava. Milovníci vína v nabídce najdou jakostní, přívlastková vína i vína jemně perlivá. Oblíbená jsou i jedinečná cuvée, a to bílá, růžová i červená. Od roku 2012 nabízí vinařství Sing Wine také vína s originální značkou Svatomartinské. Vinařství je držitelem významných lokálních i zahraničních ocenění. Nejnověji získala odrůda Irsai Oliver ocenění šampiona bílých vín na Valtických vinných trzích 2016 a také šampiona v roce 2015 na Vinum Juvenale 2015. Moderní postupy ve výrobě, design založený na jednoduchosti, ale především příběh lidí, jejich každodenní odhodlání a absolutní oddanost práci, dělají z vína Sing Wine víno se skutečnými hodnotami. Novinkou vinařství je také osvěžující cider z jablek odrůd Granny Smith a Jona Prince nasbíraných z vlastních sadů.

The combination of wine and music in the title of Sing Wine is no accident. The wine maker, Michael Tetur, graduated from opera singing and as well as being a music lover, he is also a born wine maker. The family winery, Víno Tomáš Tetur – with a tradition going back to the ’70s – was renamed, Sing Wine, in 2010. The husband and wife, the owners of the winery, Tomáš and Sáša Teturovi with their family own and manage 12 hectares of vineyards in Velké Bílovice. In the largest wine-growing region of the Czech Republic, they grow a wide range of white and red wines – Rhine Riesling, Welsch Riesling, Irsai Oliver, Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon, Gewürztraminer, Pinot Noir, Blauer Portugieser, Zweigeltrebe, Dornfelder and Pálava. Lovers of wine will find quality wines and sparkling wines. The unique white, rosé, and red cuvée wines are also very popular. Since 2012, Sing Wine Winery also offers original wines with the “Svatomartinské” brand. The winery has received many significant local and international awards. The most recent one for their Irsai Oliver wine, a champion in the category of white wines of Valtické vinné trhy 2016 (“Valtice Wine Markets 2016”) and a champion of Vinum Juvenale 2015. The modern procedures of production, design based on simplicity, and mainly the story of people, their everyday commitment and absolute dedication to work, is what gives the wines of Sing Wine. They now also offer a refreshing cider made from their own Granny Smith and Jona Prince apples.

V inařs tví Sing W ine / Ž ižkov s ká 1365, Vel ké Bílov i c e / w w w.s i n g w in e.c z

62

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


inzerce

Foto: Vinařství Omasta

VIN AŘS T VÍ OMAS TA Malé rodinné vinařství se nachází v malebné obci Horní Bojanovice ve velkopavlovické podoblasti. Vinařství má v rodině Stanislava Omasty tradici po mnoho generací. Díky bývalému panskému sklepu z 15. století mají vína z tohoto vinařství vynikající podmínky pro archivaci i skladování. Vinařství Omasta nabízí přívlastková a ročníková vína mnoha odrůd velkopavlovické, slovácké a mikulovské podoblasti, která vinaři vyrábějí v Horních Bojanovicích. O chod firmy se stará její zakladatel Stanislav Omasta spolu se svými syny Tomášem a Stanislavem – oba jsou úspěšní absolventi Vinařské školy ve Valticích. Rodinná tradice se tak spojuje s moderními poznatky z enologie, tedy nauky o vinařství a víně, a technologickými dovednostmi. Ve vinařství obhospodařují jeden hektar vlastních vinic, další hrozny nakupují od dlouholetých smluvních partnerů. Proto má vinařství širokou škálu odrůd prakticky ze všech moravských podoblastí. V letošním roce vyrobili novou řadu svěžích vín Frizzante, která u zákazníků sklízí velký úspěch. Ročně vinařství Omasta vyprodukuje 45 tisíc lahví kvalitního vína. Bílá a růžová vína zrají v nerezových tancích a ta červená v dubových sudech. Vinařství je také výrobcem svatomartinského vína. Víno z vinařství Omasta může být také pěkným dárkem pro vaše blízké a obchodní klienty. Pokud si přejete speciální edici vína pro svatby, narozeniny či jiné příležitosti, dopíší vám na etiketu váš vlastní text. Samozřejmostí je také dárkové balení vín.

This small family winery is located in a small town Horní Bojanovice in the area of Velké Pavlovice. The winery has its tradition in the family of Stanislav Omasta for many generations. Thanks to the former manor cellar from the 15th century, the wines of the winery have exceptional conditions for storage. Winery Omasta offers quality wines with predicate and vintage wines of many kinds from the areas of Velké Pavlovice, Slovácko, and Mikulov. The wines are then made in Horní Bojanovice. Stanislav Omasta, the founder, runs the company together with his two sons Tomáš and Stanislav – both successful graduates of Wine School in Valtice. The family tradition combines with modern findings from the area of enology, the study of wine, winemaking, and technology. The winery manages one hectare of their own vineyard and the rest of the wine grapes are bought from long-term contractors. That is why the winery has a wide selection of wines from practically all Moravian areas. This year, the winery made a new range of refreshing wines Frizzante, which is very popular among its customers. The winery produces annually 45 thousand of bottles of quality wine. White and rosé wine matures in stainless steel tanks and red wine in oak barrels. The winery produces “Svatomartinské” wine as well. The wine from Winery Omasta can be a great gift for your close ones and business clients. If you wish to buy a special edition for weddings, birthdays or other occasions, the winery will create special labels with your own text. And of course, you also can get your wine gift wrapped.

V in ař s tví Omas t a / Bole radice 417 / s kl ep Ho r n í Boj an ov i c e / w w w.v i n ar s tv i -o mas t a.c z

63 Foto: Vinařství Omasta


inzerce

PROFIL # PROFIL

Foto: Vinařství Červinka

VINAŘSTVÍ ČERVINKA Vinice Vinařství Červinka se rozkládají v jedinečné lokalitě Horních Věstonic na dotek od Pálavských vrchů. Hrozny vinné révy dostávají díky vápenitým svahům pálavského masivu nezaměnitelnou chuť. Při výrobě vína kladou ve vinařství důraz na kvalitu a zdraví vypěstovaných hroznů. Díky spojení generačních zkušeností s moderními technologiemi vyrábějí vína té nejvyšší kvality. Důkazem toho jsou ocenění z mezinárodních výstav a odměnou pro samotné vinaře je zájem zákazníků, díky kterému každým rokem zvyšují produkci. Nabídka vín představuje širokou škálu odrůd, od suchých vín až po sladká. Červené víno tady najdete pouze suché. Na 118 hektarech vinic pěstují kromě tradičních odrůd také hybridní, které se díky odolnosti nemusejí téměř vůbec chemicky ošetřovat. Většina vín byla prokvašena spontánně bez přidání sušených kvasinek. Vína zrají několik měsíců na jemných kalech a dochází k jejich promíchávání. Vinařství je od roku 2013 členem sdružení VOC Pálava. Vychutnejte si degustaci v novém degustačním sklepě, na terase nebo přímo na vinici! Ochutnávka vína se přizpůsobí vašim přáním. Máte chuť na celovečerní posezení ve sklípku s cimbálovou muzikou a vydatným pohoštěním? Po večerním posezení jistě uvítáte ubytování v příjemném prostředí rodinného penzionu. Odtud můžete vyrazit na toulky po Pálavě a navíc to nikdy nebudete mít daleko ke skleničce dobrého vína.

The Winery Vinařství Červinka is in the unique location of Horní Věstonice, close to Pálavské vrchy. The local wine grapes have the distinctive flavour of the lime hills of the Pálava massive. The wineries focus on the quality and health of the grapes during production of wine. The combination of generations of experience with modern technology allows usto create wines of the highest quality. The proof is in the awards from various international exhibitions and from winemakers themselves, but it is the interest of our customers, which drives the increase in production every year. The selection of wines is from a wide range of varieties from dry wines to sweet ones. However, the red wines are dry. On the 118 hectares of the vineyard, apart from the traditional types of wines, there are also hybrid ones, which, thanks to their endurance, don’t have to be chemically treated at all. Most of the wines were fermented naturally without adding cultured dry yeasts. The wines mature in small tanks and are continually mixed there. The winery is a part of the  union VOC Pálava since 2013. Enjoy tastings in the new tasting cellar, on the terrace or right in the vineyard! The wine tastings will adapt to your wishes. Do you feel like having an evening get-together in a cellar with dulcimer music and a great feast? After the evening get-together you will surely welcome accommodation in a pleasant environment of a family establishment. You can hike over Pálava from there and you will never be far from a glass of good wine.

V inařs tví Če r vinka / H lavní 25, Ho r n í Věs to n ic e / w w w.v in ar s tv i-c er v i n ka.c z

64

FOOD DRINK BRNO 2016– 2017


inzerce

Foto: Vinotéka RockWine

VINOTÉKA ROCKWINE Vinotéka RockWine je originálním a atraktivním místem, kde můžete relaxovat nad sklenkou kvalitního vína za zvuků klasické rockové muziky. Vášeň a lásku k vínu tady totiž propojují s uměním a rockem. Popíjet víno nad jednou z nejstarších rotund v Brně? To je možné pouze v RockWine na Vídeňské ulici. V prostoru vinotéky mohou její návštěvníci pod skleněnou podlahou spatřit pozůstatky románské rotundy z poloviny 11. století, která je českou kulturní památkou. Tomuto archeologickému nálezu mimořádného kulturního významu společnost kvalitních vín rozhodně sluší. Základ nabídky RockWine tvoří vína z originálních vinařství ze všech podoblastí Moravy. Znáte vinařství Mezi Horami, Klobása, Holánek, Beneš, Baláž či Ampelos? Můžete tu ale ochutnat i vybraná špičková italská vína z oblasti od Dolomit až po Sicílii. Nechybí ani vína rakouská z oblasti Weinviertel či německá z oblasti Mosela. Z nabídky vinotéky si můžete vybrat také exkluzivní edici vín RockWine. Vinotéka nadchne nejen vaše chuťové pohárky, ale také váš zrak. Netradiční prostor navíc oživuje galerijní stěna, na které jsou koncertní fotografie a v budoucnu se na ní vystřídají další umělci i umělecké směry. RockWine je ideálním místem pro rodinnou oslavu i firemní akci. Přijďte se podívat na jeden z pravidelných degustačních večerů, při němž se představují vinaři s novými kolekcemi vín. A jak už napovídá název vinotéky, v němž se skrývá jeden z hudebních žánrů, budou se tady pořádat také hudební večery.

RockWine wine shop is an original and attractive place, where you can relax over a glass of quality wine while listening to the sounds of classic rock music. Passion and a love of wine is combined with art and rock music. Drink wine above one of the oldest rotundas in Brno? That is possible only in RockWine on Vídeňská street. Under the glass floor of the wine shop, its visitors can see the remnants of the Roman rotunda from the second half of the 11th century, which is a unique Czech cultural monument. The wine suits this archaeological discovery of exceptional cultural significance perfectly. The standard menu of RockWine consists of wines from original wineries from all over Moravia. Have you heard of these wineries: Mezi Horami, Klobása, Holánek, Beneš, Baláž or Ampelos? You can also try the selection of the first-class Italian wines from the areas of Dolomity down to Sicily. Furthermore, there are Austrian wines from the area of Weinviertel or German ones from Mosela. You can also enjoy exclusive RockWine wines. The wine shop will not only excite your taste buds, but your sight as well. The unusual space is further complemented by a gallery wall. It is decorated with photographs of concerts, which will be followed by photos of other artists and art movements in the future. RockWine is an ideal place for family and business events. Come and enjoy one of the regular tasting evenings, during which wine makers introduce their new collections of wines. And you may have guessed from the name, we also hold music events too.

4 RockW ine / Víde ň s ká 18, Br n o / w w w.r o c kw in e.c z

mapa

65 Foto: Vinotéka RockWine


inzerce

PROFIL # PROFIL

Foto: Degustační Enoteca Vindom

DEGUS TAČNÍ ENOTEC A VINDOM Máte rádi skutečně kvalitní víno? Pokud ano, máte jedinečnou možnost denně ochutnat více než třicet vynikajících vín z prestižních vinařství Moravy i celého světa. Navštivte nově otevřenou DEGUSTAČNÍ ENOTECU VINDOM na Smetanově ulici. Ochutnávka vína je díky jedinečnému samoobslužnému degustačnímu automatu Taste4Wine velmi jednoduchá. Můžete sami dávkovat buď dva centilitry, půl deci nebo celé deci a vybírat ze 32 vín. Ochutnávku můžete mít ve vlastní režii, nebo se nechejte vést zkušenými sommeliery. Enoteca nabízí vína z osvědčených moravských vinařství vybraných v soutěži TOP 77 nejlepších vín České republiky a také exkluzivní vína z celého světa oceněná na mnoha světových soutěžích. Můžete ochutnat jedinečný australský Shiraz z nejstarší vinice na světě, šampaňské pouze z odrůdy Pinot Meunier, německé ryzlinky a skvělé Sauvignony z Nového Zélandu. Dále také italské Barolo, Barbaresco či Brunelo di Montalcino, vína z Bordeaux nebo ročníková portská vína. Vindom je přímý dovozce vína z malých rodinných vinařství, která jsou vyhlášená svou jedinečností a kvalitou, s vinaři se tu osobně znají a společně vybírají ta nejlepší vína. A protože se ke kvalitnímu vínu hodí skutečné delikatesy, ochutnejte řemeslné paštiky, sýry, domácí uzeniny nebo tatarský biftek. Ochutnávku vín si zpestřete specialitami přímo z vína – vyzkoušejte třeba vinné želé či vinný mošt z různých odrůd vína.

Do you like quality wine? If yes, you have a special opportunity to taste daily more than thirty delicious wines from prestigious wineries from Moravia and the whole world. Visit the newly open Degustační Enoteca Vindom. The wine tastings are very simple thanks to the unique self-service tasting automat Taste4Wine. The tasting automat can measure for you two centilitres, a half or a whole decilitre, and offers 32 wines. You can be in control of your own tasting or you can choose to be led by experienced sommeliers. Vindom offers wines from Moravian wineries chosen by the prestigious competition TOP 77 best wines of the Czech Republic. You can try here wines from all wine areas of Moravia and Bohemia – Chardonnay, Veltlínské zelené, Pálava, Muškát moravský, Ryzlink vlašský, Hibernal, Cabernet Moravia, Neronet, Agni, Svatovavřinecké, Frankovka. You can try many of these wines only in Moravia or in the neighbouring countries. Vindom is a direct importer of wine from small quality family wineries, they know the winemakers personally and together they choose the best wines. And because you need to eat something delicious with delicious wine as well. you can try craft patés, cheese, homemade smoked meat, or steak tartar. You can enjoy the tasting with the delicacies made of wine – for example, try wine jelly or wine must made from various kinds of wine.

5 DEG US TAČNÍ E NOTEC A VIND OM / S met an ova 17, Br n o / w w w.d eg u s t ac n ien otec a.c z

mapa

66 Foto: Degustační Enoteca Vindom Foto: Degustační Enoteca Vindom


„ Rumové království, tradice, atmosféra, to vše již od roku 1999. Domluvte si soukromou rumovou degustaci, posaďte se s kamarády na bar a vyzkoušejte naše originální mícháné koktejly. To vše v přátelské atmosféře s personálem, který znáte už roky.“ „Rum kingdom, tradition, atmosphere, all of that since 1999. Book a private rum tasting, sit with your friends at a bar and try our original mixed cocktails. All of that in friendly atmosphere with stuff, who you have known for years.“ Air cafe / www.aircafe-brno.com / Zelný trh 8, Brno


Food drink zima 2016 17  

Průvodce brněnskou gastronomií. Vychází: listopad 2016 Mapa, adresář, novinky, trendy, téma. Všechny texty česky a anglicky Where to go for...

Food drink zima 2016 17  

Průvodce brněnskou gastronomií. Vychází: listopad 2016 Mapa, adresář, novinky, trendy, téma. Všechny texty česky a anglicky Where to go for...

Advertisement