Μουσουργοί της Θράκης

Page 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 2013

Τίτλος: ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Συγγραφείς: Γεώργιος Κωνστάντζος, µουσικολόγος ερευνητής

Θωµάς Ταµβάκος, µουσικογράφος, κριτικός και ερευνητής

Αθανάσιος Τρικούπης, συνθέτης, µουσικολόγος

Συντονισµός έκδοσης: Ευαγγελία Κοσµαδάκη, οικονοµολόγος

Χρυσαφένια Παρδαλίδου, αρχαιολόγος

∆έσποινα Βράνη, οικονοµολόγος

Αθανάσιος Τρικούπης

Επιµέλεια έκδοσης: Άννα Παπαγιαννάκη-∆ιβανή, µουσικολόγος

∆ηµήτριος Μπαχτσεβανίδης, καθηγητής µουσικής

Αθανάσιος Τρικούπης

Επιµέλεια εξωφύλλου

ISBN 978-960-89575-3-4

Γεώργιος Κωνστάντζος Copyright: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Έκδοση: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, 2013 Εκδότης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ∆ήµητρας 19 68100 Αλεξανδρούπολη ygeia.evrou@pamth.gov.gr www.peevrou.eu Όλα τα δικαιώµατα µετάφρασης,
και προσαρµογής, κατοχυρωµένα για όλες τις χώρες του κόσµου.
αναπαραγωγής
Προσκύνηµα στη Θράκη των Ελλήνων
9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ................................................................................................................... ................................................................................... 11 Χαιρετισµός της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Έβρου, Γεωργίας Νικολάου – Μαυρανεζούλη ............................................................................ 11 Χαιρετισµός της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, Ευαγγελίας Κοσµαδάκη ................................. 12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ...................................................................................................................... .................................................................................. 13 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ................................................................................................................ ........................................................................... 17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ .................................... 19 Η µουσική στα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Θράκης ............................................................................................................................... ........ 20 Η µουσική στους ελληνικούς συλλόγους της Θράκης ....... 25 ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ........................................................................... .................................... 33 Γενική Επισκόπηση .............................................................................................................................. .......................................................... 34 Βιογραφικά Μουσουργών Ανατολικής Μουσικής .............. 48 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ............................................................................................................ .................................................................... 109 ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ............................................................................................... ........................................................ 133 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ CD) ........................... 281 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ..................................................................................................... .............................................................. 305 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ..................................................................................................... ............................................................. 307 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................. ............................................................................... 309 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ..................................................................................................................... ................................................................................. 315

1. Γρηγόριος Πρωτοψάλτης (1777-1821): «∆εύτε Έλληνες Γενναίοι»

(µουσική µεταγραφή: Γρηγόρης Στάθης)

Nίκος Kωνσταντινόπουλος (φωνή), Πέτρος Ταµπούρης (κανονάκι)

Χορωδία ανδρών και πολίτικα όργανα

2. Βασίλειος Νικολαΐδης (1915-1985): «Άξιον εστίν»

∆ηµοσθένης Φιστουρής (κύρια φωνή και ισοκράτης)

3. Άνθιµος Νικολαϊδης (1795 ?-1865): «Του ∆είπνου Σου

του Μυστικού» (εναρµόνιση: Gottfried Preyer)

Χορωδιακό Εργαστήρι Αθηνών

John Trevit (εκκλησιαστικό όργανο)

Γιάννης Μάντακας (διεύθυνση χορωδίας)

4. Γεώργιος Σούτσος (1817-1875): «Madelaine»

Αντωνία Καλογήρου (φωνή), Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

5. Περικλής Μάτσας (πριν το 1860-;): «Ναννάρισµα» αρ. 28

Αντωνία Καλογήρου (φωνή), Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

6. Περικλής Μάτσας: «Ναννάρισµα» αρ. 33

Αντωνία Καλογήρου (φωνή), Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

7. Περικλής Μάτσας: «Η Μοναξιά» (La Solitude)

Αντωνία Καλογήρου (φωνή), Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

8. Κωνσταντίνος Χαρικιόπουλος (πριν το 1860-;): Allegro moderato

Θανάσης Τρικούπης (εκκλησιαστικό όργανο)

9. Πέτρος Ζαχαριάδης (1860-;): Valse Impromptu op. 1, no. 2

Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

10. Θεµιστοκλής Πολυκράτης (1862-1926): «Ένα φιλί στη µάνα µου» Αντωνία Καλογήρου (φωνή), Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

11. Βασίλειος Γουναρόπουλος (περί το 1865-;): «Στο µνηµείον του Φαλήρου»

Αντωνία Καλογήρου (σολιστική φωνή)

Γυναικεία χορωδία Ωδείου Φαέθων Αλεξανδρούπολης (Υψίφωνοι: Αντωνία Καλογήρου, Λητώ Τζίτζικα, Ιωάννα Τριψιάνη, Μεσόφωνοι Ι: Άννα Παπαγιαννάκη-∆ιβανή, Κατερίνα Σπανοπούλου, Μαρίνα Τερατούροβα, Μεσόφωνοι ΙΙ: Λουσινέ Γκασπαριάν, Ιωάννα Μπεζανίδου, Πελαγία Χονδρού) Λουσινέ Γκασπαριάν (διδασκαλία χορωδίας) Θανάσης Τρικούπης (διεύθυνση χορωδίας, πιάνο)

12. Γεώργιος Παχτίκος(1869-1915): «Που ναύρω ’γω βασιλικό» Φωνητικό Σύνολο (Υψίφωνοι: Αντωνία Καλογήρου, Λητώ Τζίτζικα, Μεσόφωνοι: Άννα Παπαγιαννάκη-∆ιβανή, Μαρίνα Τερατούροβα. Υψίφωνος: Σάββας Γκριτζέλης, Βαθύφωνος: Βαγγέλης Μάµµος)

13. Giovanni Ingenito (1876-1933): «Serenata d’Αmore»

Αντωνία Καλογήρου (φωνή), Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

14. Λουκιανός Καββαδίας (1879-1970): «Ξεµυαλίστρα (Καλαµατιανός)»

Αντωνία Καλογήρου (φωνή), Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

15. Ορέστης Τσαλαπατάνης (1884-;): «Μη µε λιγώνης» Ερ. 361

Αντωνία Καλογήρου (φωνή), Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

16. Γρηγόρης Κωνσταντινίδης (1893-1979): «Παντρεύουν την αγάπη µου» Αντωνία Καλογήρου (φωνή), Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

17. Νότης Σαντοριναίος (1912-1976): «Η Ψυχούλα»

Αντωνία Καλογήρου (φωνή), Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

18. Ηλίας Ξανθόπουλος (1923-2005):

Βαγγέλης Καψάλης (κιθάρα)

19. Τηλέµαχος Μεταλλινός (1926-2011): «Απεικονίσεις (ΙΙΙ)»

Θανάσης Τρικούπης (πιάνο)

-Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, mastering: Γιάννης Αµπατζόγλου (18), ΓιώργοςΑραπάκης (2), Τηλέµαχος Γούδας* (4-7, 9-17,19), Γιώργος Κωνστάντζος (8), Πέτρος Ταµπούρης (1).

- Χώρος, Έτος ηχοληψίας:

Ιδιωτικό Studio Γ. Κωνστάντζου – Π. Ταµπούρη, 1992 (1)

Ιδιωτικό Studio Γ. Αραπάκη, 2005 (2). Studio Columbia, 1987 (3)

Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Παύλου Κηφισιάς, 2013 (8)

Ιδιωτικό Studio Γ. Αµπατζόγλου, 2013 (18)

Αίθουσα Ηχογραφήσεων Μουσικής Εταιρείας Αλεξανδρούπολης Α.Ε., 2013 (4-7, 9-17, 19)

-Αναπαραγωγή CD: Γούδας Τ. - Ρίγγα Ε. Ο.Ε. (Computer Action), Αλεξανδρούπολη -Σχεδιασµός µακέτας CD: Γ. Κωνστάντζος & Γούδας Τ. - Ρίγγα Ε. Ο.Ε.

*Θερµές ευχαριστίες απότονΤηλέµαχοΓούδα, στονκαθηγητή

του ∆ιονύσιο Μπατζάκη για τη βοήθεια που προσέφερε στην επεξεργασία ήχου και στο mastering των κοµµατιών.

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
∆ΙΣΚΟΥ
(Όλα τα έργα
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
(CD)
παρουσιάζονται σε πρώτη ηχογράφηση)

Ελλάδας και του εξωτερικού.

σε όλους τους συντελεστές!

Ιδιαίτερα, εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας στους συγγραφείς του λευκώµατος α) ∆ρ. Γεώργιο Κωνστάντζο, µουσικολόγο ερευνητή, β) Θωµά Ταµβάκο, µουσικογράφο, κριτικό και ερευνητή, και γ) ∆ρ. Αθανάσιο Τρικούπη, συνθέτη και µουσικολόγο, οι οποίοι εργάστηκαν αµισθεί προσφέροντας τις γνώσεις τους, το αρχείο τους και την επιστηµονική τους κατάρτιση, προκειµένου να έχουµε

11 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Τις περισσότερες φορές όταν µιλούµε για τη µουσική της Θράκης, ο νους µας πηγαίνει στα παραδοσιακά ακούσµατα και στους γνωστούς και αγαπηµένους σε όλους µας µουσικούς. Ξεχνούµε, όµως, ότι στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης υπήρχαν σηµαντικά αστικά κέντρα, από τη Βυζαντινή ακόµη περίοδο, µέχρι και τους νεότερους χρόνους, µε ιδιαίτερη οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη, όπου ανθούσαν τα γράµµατα και οι τέχνες. Η µουσική ήταν µία από αυτές. Η λόγια ή έντεχνη αστική µουσική της Θράκης δυστυχώς δεν µας είναι γνωστή για τον απλούστατο λόγο ότι η έρευνα δεν έχει ασχοληθεί ως τώρα µε το θέµα αυτό. Γι’ αυτό η έκπληξη και η χαρά µας ήταν µεγάλη όταν ήρθαµε σε επαφή µε τους εµπνευστές του λευκώµατος που κρατάτε στα χέρια σας. Αποφασίσαµε αµέσως να το συµπεριλάβουµε στις εκδόσεις της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε.Έβρου γιατί η ιδέα της συγγραφής ενός επιστηµονικού πονήµατος για τους Θράκες µουσουργούς και το έργο τους από ερευνητές καταξιωµένους στο χώρο τους, όχι µόνο θα καλύψει το κενό που υπάρχει, όχι µόνο θα αποτελέσει νέο πεδίο έρευνας για
θα αναδείξει τον τόπο µας
σηµαντική µουσικολογική µελέτη θα διανεµηθεί σε σχολεία, ωδεία, πανεπιστηµιακές σχολές και βιβλιοθήκες της
Συγχαρητήρια
τους σπουδαστές της µουσικής, αλλά επιπλέον
διεθνώς, καθώς αυτή η τόσο πρωτότυπη και
σήµερα στα χέρια µας την εξαιρετική αυτή έκδοση. Από τώρα και στο εξής, η ιστορία της µουσικής θα είναι πιο πλούσια! Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη

των παραπάνω στόχων. Η έκδοση του παρόντος βιβλίου συγκαταλέγεται σε αυτές.

Με το βιβλίο αυτό αποδεικνύεται η συνεχής παρουσία ενός τοπικού µουσικού πολιτισµού, που δυστυχώς µέχρι σήµερα βρίσκεται

αφάνεια. Ευχαριστούµε από καρδιάς τους τρεις συγγραφείς, κ. Κωστάντζο, κ. Ταµβάκο και κ. Τρικούπη, καθώς και τους συνεργάτ ες τους, για την τόσο σοβαρή και τεκµηριωµένη εργασία τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τον κ. Τρικούπη για την άψογη συνεργασία που

12 Η ανάδειξη του πολιτισµικού πλούτου της Θράκης και της ποικιλοµορφίας του είναι βασικό µέληµα του Τοµέα Πολιτισµού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Με αυτό ως γνώµονα και µε στόχο να συµβάλουµε στη γνωριµία των πολιτών, και ιδίως των νέων, µε τον τόπο µας, ήδη από πέρυσι προγραµµατίσαµε και υλοποιήσαµε επιλεγµένες δράσεις, στις οποίες «επενδύσαµε» ποικιλοτρόπως την ελπίδα µας για την επίτευξη
την
και νεότερους Θράκες µουσουργούς και το έργο τους. Η Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας (Τοµέας Πολιτισµού Π.Ε.Έβρου) Ευαγγελία Κοσµαδάκη
στην
είχε µε
υπηρεσία µας. Είµαστε σίγουροι ότι το παρόν έργο θα ανασύρει από τη λήθη τους παλιούς

Σάββατο 17 Μαρτίου 2012, ο Σύλλογος Μουσικών Εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Καλλιτεχνικός Όµιλος Αλεξανδρούπολης και το Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου (ΑΕΜΘΤ), υπό την αιγίδα της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.), συνδιοργάνωσαν

έφερε για πρώτη φορά στο φως της δηµοσιότητας σηµαντικά στοιχεία, άγνωστα µέχρι σήµερα, για δεκάδες δηµιουργούς µε καταγωγή από την ευρύτερη Θράκη -Ανατολική (στη σηµερινή Τουρκία), Βόρεια (στη σηµερινή Βουλγαρία) και ∆υτική (στη σηµερινή Ελλάδα)–, των οποίων το έργο και η βιογραφία παρέµεναν στην αφάνεια. Η έρευνα εστιάστηκε

Τουρκοκρατίας καθώς και της νεότερης περιόδου, καταγόµενοι από την Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη, την Ανατολική Ρωµυλία (Φιλιππούπολη, Σωζόπολη, Στενήµαχος, Πύργος),

Κοµοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και πολλές άλλες πόλεις ανασύρθηκαν από τη λήθη, µέσω της ενδελεχούς µελέτης του ερευνητή.

Η εκδήλωση, που

∆ιεύθυνσης, κας Ευαγγελίας Κοσµαδάκη, αλλά κυρίως η έγκριση της Αντιπεριφερειάρχου του Νοµού Έβρου, κας

επίπεδο εξειδικευµένης µελέτης.

Οι γεωγραφικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της θρακικής γης επηρέασαν

του ανατολικού -βυζαντινού και οθωµανικού- και του ευρωπαϊκού πολιτισµού, που υφίσταται από την εποχή του

13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το
στο ∆ηµοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης διάλεξη του µουσικογράφου, κριτικού και ερευνητή Θωµά Ταµβάκου µε θέµα: «Έλληνες και ελληνικής καταγωγής συνθέτες λόγιας µουσικής της ευρύτερης Θράκης, από την αρχαιότητα έως τις ηµέρες µας ». Η συγκεκριµένη οµιλία, που προέκυψε ως προϊόν εξειδικευµένης έρευνας του Θωµά Ταµβάκου µετά από σχετικό αίτηµα του Συλλόγου Μουσικών Εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
στους αποβιώσαντες µουσουργούς και η παρουσίασή της πλαισιώθηκε από σπάνιο
καθώς και από µουσικά παραδείγµατα, τα οποία ερµήνευσαν µέλη του Συλλόγου Μουσικών Εκπαιδευτικών και της Χορωδίας του Καλλιτεχνικού Οµίλου. Ξεχασµένοι µουσουργοί και δάσκαλοι του γένους από την εποχή του Βυζαντίου και της
οπτικοακουστικό υλικό,
την Ξάνθη, την
επαναλήφθηκε στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας την Κυριακή 18 Μαρτίου ως συνδιοργάνωση του ∆ήµου Ορεστιάδας, της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και του Συλλόγου Μουσικών Εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είχε τέτοια απήχηση, όχι µόνο στους µουσικόφιλους και στους µουσικούς, αλλά και σε όλους εκείνους, οι οποίοι τρέφουν κάποιο ενδιαφέρον για την Ιστορία και τον Πολιτισµό της ακριτικής Θράκης και την αδιάρρηκτη σχέση της µε τον Ελληνισµό, ώστε ο Σύλλογος Μουσικών αποφάσισε να καταθέσει πρόταση έκδοσης σχετικού συγγράµµατος στην αρµόδια για θέµατα πολιτισµού ∆ιεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας). Η θετική απόκριση της προϊσταµένης της
Γεωργίας Νικολάου οδήγησε στη δηµοσίευση του παρόντος πονήµατος, το οποίο αποτελεί την πρώτη απόπειρα καταγραφής των µουσουργών της Θράκης της νεότερης ελληνικής Ιστορίας στον χώρο της έντεχνης µουσικής δηµιουργίας σε
προφανώς τη διάρθρωση των περιεχοµένων του συγγράµµατος. Η σπάνια συνύπαρξη και συµπόρευση χαρακτηριστικών
∆ιαφωτισµού και εντείνεται από τον 19ο αιώνα και εφεξής στα µεγάλα αστικά κέντρα της Θράκης, δηµιουργεί µια ιδιάζουσα καλλιτεχνική παραγωγή. Η παιδεία και οι προτιµήσεις του κάθε δηµιουργού καθρεφτίζονται στη µουσική δηµιουρ-

κ.ά.) της κοσµικής ανατολικής µουσικής και εκπονήθηκε από τον µουσικολόγο ερευνητή ∆ρ. Γεώργιο Κωνστάντζο. Η δεύτερη καταγράφει τους µουσουργούς δυτικοευρωπαϊκού ύφους, καθώς και αυτούς που ασχολήθηκαν µε αµφότερες τις τεχνοτροπίες και εκπονήθηκε από τον Θωµά Ταµβάκο. Στο σύνολο δηλαδή καταγράφονται όλοι οι µουσουργοί έντεχνης κοσµικής µουσικής που εντοπίστηκαν και έδρασαν στη Θράκη (Θράκες και µη), κατά την περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας από την Άλωση της Πόλης και εφεξής. ∆εν δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στους µελοποιούς της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής, τουλάχιστον σε όσους ασχολήθηκαν αποκλειστικά µε αυτήν, διότι αφενός η βιογραφία και το έργο τους προϋποθέτει πολλαπλάσιο χώρο τεκµηρίωσης και αφετέρου η δράση τους έχει ως επί το πλείστον µελετηθεί στον χώρο των συγγραµµάτων της βυζαντινής µουσικολογίας. Είναι χρήσιµο επίσης να αποσαφηνισθεί ότι ο όρος «έντεχνη µουσική» στην παρούσα µελέτη υποδηλώνει την ενυπόγραφη µουσική, δηλαδή τη µουσική δηµιουργία που φέρει την προσωπική σφραγίδα του δηµιουργού της, σε αντίθεση µε τη δηµοτική µουσική, ανεξαρτήτως είδους και ποιότητας. ∆ηλαδή,

«ελαφράς» µουσικής (µουσική διασκέδασης), οι µελοποιοί, οι µεταγραφείς, οι διασκευαστές κ.ά., ενώ ολοκληρωµένη κριτική αποτίµηση του έργου τους θα

ο ελληνικός λόγος στη θρακική καλλιτεχνική δηµιουργία. Από όσο µπορούµε να γνωρίζουµε, όλα τα µουσικά παραδείγµατα δυτικής τεχνοτροπίας φωνογραφούνται για πρώτη φορά.

Ο γράφων ασχολήθηκε µε τη συγγραφή µίας σύντοµης γενικής εισαγωγής, στην οποία καταγράφονται περιληπτικά η ανάπτυξη της µουσικής παιδείας και η διαµόρφωση της συλλογικής µουσικής πράξης στο εσωτερικό της θρακικής αστικής κοινωνίας, παράγοντες, οι οποίοι συνετέλεσαν αποφασιστικά στη δηµιουργία του ανθρώπινου καλλιτεχνικού δυναµικού, κυρίως δυτικού προσανατολισµού, που περι-

14 γία του, η οποία αποτελεί µέρος ενός καθολικού φάσµατος όπου συνυπάρχουν όλες οι κατηγορίες και τα είδη µουσικής. Μάλιστα, υφίστανται περιπτώσεις µουσουργών που είναι γνώστες της βυζαντινής και της ευρωπαϊκής µουσικής και εκφράζονται στην καλλιτεχνική δηµιουργία τους αµφίπλευρα, γράφοντας έργα και των δύο τεχνοτροπιών. Με βάση τα παραπάνω, το παρόν σύγγραµµα χωρίστηκε σε δύο κύριες ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στους συνθέτες και σε κάποιους σηµαντικούς παράγοντες (µουσικοί, καταγραφείς
συµπεριλαµβάνονται οι δηµιουργοί «σοβαρής»
µπορεί να υπάρξει µόνο µετά από εµπεριστατωµένη αναλυτική µελέτη και αφού θα έχει συλλεχθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της εργογραφίας τους, δεδοµένης της αδυ`ναµίας εύρεσης του µεγαλύτερου µέρους της επί του παρόντος. Ο συνοδευτικός ψηφιακός δίσκος ακτίνας (cd) εµπεριέχει µουσικά παραδείγµατα όλων των ειδών, διαφόρων εποχών από ευάριθµο υς συνθέτες, τα οποία επιλέχθηκαν από µία πρώτη υπάρχουσα συλλογή που δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω έρευνας, ακριβώς για να τονισθεί η υπάρχουσα ειδολογική ποικιλοτροπία. Τα παραδείγµατα αφορούν κυρίως έργα για φωνή και πιάνο για να διαφανεί η σηµαίνουσα θέση που είχε και εξακολουθεί να έχει
µουσικής,
στο παρόν πόνηµα. Επίσης ασχολήθηκε µε τον σχολιασµό
τεχνοτροπίας του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου, ο οποίος παρουσιάζεται σε µία τρίτη τελική ενότητα του παρόντος και κρίθηκε σκόπιµος ως µία πρώτη ενδεικτική παρουσίαση άγνωστων έργων που σίγουρα ενδιαφέρει τους σπουδαστές και τους καθηγητές της µουσικής.
γράφεται
των µουσικών παραδειγµάτων δυτικοευρωπαϊκής

τον µέσο αναγνώστη να σχηµατίσει µια εναργέστερη εικόνα των προσώπων, του τόπου και της εποχής. Ως αποτέλεσµα, αρκετά στοιχεία παρέµειναν διαθέσιµα είτε για µία µεταγενέστερη επαυξηµένη έκδοση, είτε για εξατοµικευµένες µελέτες που θα αφορούν συγκεκριµένους µουσουργούς.

Από την άλλη πλευρά, η αδυναµία πρόσβασης αρχειακού υλικού που βρίσκεται στη βόρεια και στην ανατολική Θράκη, λόγω έλλειψης σχετικής οικονοµικής ενίσχυσης που θα µπορούσε να υποστηρίξει τέτοιου είδους έρευνα, δηµιουργεί ένα ουσιαστικό κενό, το οποίο ευχόµαστε να καλυφθεί στο µέλλον. Μπορούµε να θεωρήσουµε ως ευτύχηµα τη συλλογή σηµαντικών ευρηµάτων στη Βιέννη, στο πλαίσιο µεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία αποσκοπεί στην τεκµηρίωση των ευρωπαϊκών επιρροών που δέχθηκε

τόσο για την εύρεση επιπλέον σηµαντικών Θρακών µουσουργών που δεν έχουν καταγραφεί ακόµα, όσο και για την ύπαρξη

µπορούµε

όπου εντοπίσαµε στοιχεία για τον πρώτο Έλληνα µουσουργό που ολοκλήρωσε σπουδές σύνθεσης στο Κονσερβατόριο της Βιέννης, τον Κωνσταντινουπολίτη Πέτρο Ζαχαριάδη, καθώς και για τον Γανοχωρίτη Άνθιµο Νικολαΐδη, έναν από τους πρώτους Έλληνες µουσικούς που ασχολήθηκαν µε την εναρµόνιση της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής κατά τα δυτικά πρότυπα, -στην καθηγήτρια του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Βιέννης ∆ρ. Μαρία Στασινοπούλου για τη διάθεση των αρχειακών καταλόγων των προαναφεροµένων αρχείων, που συνέταξαν φοιτητές του Ινστιτούτου υπό την επίβλεψή της, οι οποίοι διευκόλυναν ιδιαίτερα την έρευνά µας και τον εντοπισµό των ζητούµενων χειρογράφων,

15 Το υλικό που περισυλλέχθηκε για τη συγγραφή του παρόντος ξεπέρασε κατά πολύ το όριο που τέθηκε εξ αρχής για αυτή την πρώτη έκδοση. Επιπρόσθετα, λόγω της εν είδει λευκώµατος παρουσίασης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παράθεση µιας µεγάλης συλλογής φωτογραφιών που διευκολύνει
η λόγια νεοελληνική µουσική. Πάντως, από την πληθώρα των υπαρχόντων
υπάρχοντα κενά
σιαζόµενες βιογραφίες
εργογραφίες, όταν κάποτε ευοδωθεί η επιτόπια έρευνα στις χαµένες θρακικές εστίες του Ελληνισµού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι καταβλήθηκε προσπάθεια οµογενοποίησης των κειµένων για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, δεδοµένου ότι ο κάθε συγγραφέας έχει το δικό του προσωπικό ύφος γραφής. Παρά ταύτα, διατηρήθηκαν αυτούσιες ορισµένες ιδιωµατικές εκφράσεις, κυρίως όσον αφορά την καταγραφή των αρχειακών δεδοµένων, καθώς και ορισµένες προσωπικές επιλογές σχετικά µε τη σύνταξη και τη διατύπωση. Θερµότατες ευχαριστίες οφείλουµε: -στον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Αυστρίας κ.κ. Αρσένιο, στον Αρχιερατικό Επίτροπο Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Νικολίτση και στους υπεύθυνους των Ελληνικών Κοινοτήτων της Βιέννης για τη διευκόλυνση της πρόσβασής µας στα ιστορικά αρχεία της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Αγίας Τριάδος και της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος του Αγίου Γεωργίου,
στοιχείων,
να είµαστε βέβαιοι
σηµαντικών στοιχείων που θα συµπληρώσουν
στις παρου-
και

µε τα συγγράµµατα και τα άρθρα τους στον Τύπο και στο ∆ιαδίκτυο µάς πρόσφεραν πολύτιµες πληροφορίες, σχετικά µε την ελληνική ιστορική και πολιτισµική κληρονοµιά της Θράκης, όπως ο καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας του Α.Π.Θ., ∆ρ. Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, ο οµότιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ρ. Γρηγόριος Στάθης, ο δικηγόρος ερευνητής ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος, οι αείµνηστοι Μυρτίλος Αποστολίδης, Νικόλαος Βαφείδης, Κωνσταντίνος

16 -στον Πρόεδρο του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθηγητή ∆ρ. Νικόλαο Μαλιάρα καθώς και στη λέκτορα του ιδίου Τµήµατος ∆ρ. Φλώρα Κρητικού για τη διευκόλυνση της πρόσβασής µας στο αρχείο και τη µουσική βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Ψάχου, που βρίσκονται σήµερα στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος, -στο υπεύθυνο µέλος ∆.Ε.Π. της βιβλιοθήκης του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, αναπληρώτρια καθηγήτρια ∆ρ. Εύη Νίκα-Σαµψών για την πρόθυµη διάθεση των µουσικών κειµένων (εκδόσεις και χειρόγραφα) της εν λόγω βιβλιοθήκης, -σε όλους εκείνους που µε τη διάθεση σχετικού υλικού από το προσωπικό τους αρχείο ή από τη βιβλιοθήκη τους συνέβαλλαν στην έρευνά µας. Επίσης, οφείλουµε ευγνωµοσύνη σε όλους αυτούς, ζώντες και αποβιώσαντες, που
Κουρτίδης, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου και πολλοί άλλοι.
ας µου επιτραπεί σε προσωπικό επίπεδο να ευχαριστήσω εγκαρδίως τους δύο πρεσβύτερους συναδέλφους, Γιώργο Κωνστάντζο και Θωµά Ταµβάκο, όχι µόνο διότι χωρίς την ευγενή συµβολή τους θα ήταν αδύνατη η έκβαση του παρόντος εγχειρήµατος, αλλά κυρίως για την παραδειγµατική τους αφοσίωση στην αδιάλειπτη επισταµένη έρευνα και µελέτη της ελληνικής µουσικής, προϊόν της αστείρευτης αγάπης τους για το ελληνικό πνεύµα και ταυτόχρονα πρότυπο ήθους και επιστηµοσύνης. Θανάσης Τρικούπης Νοέµβριος 2013
Ολοκληρώνοντας,

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΑΕΜ: Αρχείο Ελληνικής Μουσικής (∆ιαχειριστής: Γιώργος Κωνστάντζος)

ΑΕΜΘΤ: Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωµά Ταµβάκου

αρ.: αριθµός

αριθµ.: αριθµός

ΒΒ: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

ΒΚΨ: Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Ψάχου

βλ.: βλέπε (για βιβλιογραφική παραποµπή)

ΒΛΒ: Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη»

δ/νση: διεύθυνση

∆ΕΘ: ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

∆ΠΘ: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

ΕΙΡΤ: Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

ΕΒΕ: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

εκδ.: εκδόσεις

ΕΚΠΑ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΕΛΙΑ: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

ΕΜΠ: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

επιµ.: επιµέλεια

Ερ.: Έργο

ΕΡΑ: Ελληνική Ραδιοφωνία

εφ.: εφηµερίδα

ΗΠΑ: Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής

ΙΜΧΑ: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου

κ.ά.: και άλλοι / άλλα

κ.α.: και αλλού

ΚΕΕ: Κέντρο Ερευνών και Εκδόσεων

κ.λπ.: και λοιπά

ΚΜΣ: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών

µ.: µέτρο

17

ΜΓΣ: Μουσικογυµναστικός Σύλλογος

ΜΕΑ: Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης

ΜΕΛΜΟ: Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

ΜΙΕΤ: Μορφωτικό Ίδρυµα της Εθνικής Τραπέζης

ΜΟΤΣ: Μοτσενίγειο Αρχείο

ό.π.: όπως παραπάνω

ΟΜΜΑ: Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

ΟΜΜΘ: Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

π.χ.: παραδείγµατος χάριν

ΠΑΜΑΚ: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

ΠΑΜΘ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΠΕ: Περιφερειακή Ενότητα

περ.: περίπου

πρβλ.: παράβαλε (για βιβλιογραφική παραποµπή)

σ.: σελίδα

σηµ.: σηµείωση

ΣΜΕΑΜΘ: Σύλλογος Μουσικών Εκπαιδευτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΤΜΣ: Τµήµα Μουσικών Σπουδών

τ.: τόµος

τεύχ.: τεύχος

τόµ.: τόµος

ΦΣ: Φιλολογικός Σύλλογος

χφ.: χειρόγραφο

χ.χ.: χωρίς χρονολόγηση

GfM: Gesellschaft für Musikforschung

KUG: Πανεπιστήµιο Μουσικής και Παραστατικής Τέχνης του Graz, Αυστρία

MA: Master of Arts

Op.: Opus

18
19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Θανάσης Τρικούπης Κανονισµός του πρώτου µουσικού συλλόγου Αλεξανδρούπολης (έτος ίδρυσης 1904), Αρχείο σπάνιων τεκµηρίων, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη».

και κατά τους προηγούµενους αιώνες µετά την άλωση, γινόντουσαν αρχικά κατ’ ιδίαν ή στον χώρο της εκκλησίας. Εξαίρεση αποτελούσαν οι Πατριαρχικές Μουσικές Σχολές, οι οποίες από τις αρχές του 18ου αιώνα και ύστερα, αποτελούσαν κέντρα διδασκαλίας της βυζαντινής εκκλησιαστής µουσικής. Με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήµατος και το χτίσιµο των σχολείων το µάθηµα της εκκλησιαστικής µουσικής εντάχθηκε στα περισσότερα σχολεία της Θράκης 2

Καθεστώτος µέχρι της καταλύσεως της

ελληνικής Κοινότητος», Θρακικά, τόµ. Β΄, Αθήνα 1929, σ. 100-101 και Κωνσταντινίδης Γ., «Η εν Αδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης. 2) Εκπαιδευτήρια και Σωµατεία», Θρακικά, τόµ. 19, Αθήνα 1944, σ. 39-40. Επίσης βλ. Βαφείδης Κωνσταντίνος ∆., «Ανάλεκτα Καλλιπόλεως», Θρακικά, τόµ. 44, Αθήνα 1970, σ. 51 και Τερζίδης Μόσχος Χρ., «Οι Μοναστηριώτες Ανατολικής Ρωµυλίας», ανάτυπον εκ του πρώτου τόµου του περιοδικού Χρονικά της Επαρχίας ∆οµοκού, Αθήνα 1980, σ. 37. Σχετικά µε τη Σχολή της Αίνου βλ. Ευαγγελίδης Τρύφων Ε., «Τα σχολεία Θράκης επί Τουρκοκρατίας», Θρακικά, παράρτηµα τόµ. Γ΄, Αθήνα 1931, σ. 67. Σχετικά µε την ίδρυση της Μουσικής Σχολής στην Κωνσταντινούπολη το 1815 από τον Πατριάρχη Κύριλλο ΣΤ΄, όπου δίδαξαν οι µεταρρυθµιστές του γραφικού συστήµατος της βυζαντινής µουσικής Χρύσανθος Μαδύτου, Γρηγόριος Λευίτης και Χουρµούζιος Χαρτοφύλακας βλ. Άµαντος Κ., «Λόγιοι Θράκης. Κύριλλος ΣΤ΄», Θρακικά, παράρτηµα τόµ. Γ΄, Αθήνα 1931, σ. 111-112 και Λαµπουσιάδης Γ., «Περί Κυρίλλου του ς΄», Θρακικά, τόµ. 19, Αθήνα 1944, σ. 89. 2 Αδαµαντιάδης Ιωάννης, «Κατάστασις των Ελληνικών εν Θράκη Σχολείων κατά τας αρχάς της παρούσης εκατονταετηρίδος», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τόµ. ΣΤ΄, Αθήνα 1939-40, σ. 139. 3 Κανονισµός του Ζαππείου Εθνικού Παρθεναγωγείου εν Κωνσταντινουπόλει ιδρυθέντος τω 1875 , τύποις Σ. Ι.

20 Η µουσική στα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Θράκης Οι πρώτες αναφορές που έχουµε περί οργανωµένης διδασκαλίας της µουσικής στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα αφορούν την εκµάθηση της εκκλησιαστικής βυζαντινής ψαλτικής σε οµάδες παιδιών από ιερείς ή ιεροψάλτες, παράλληλα µε την εκµάθηση ανάγνωσης, γραφής και θρησκευτικών κειµένων (Απόστολος, Οκτώηχος, Ψαλτήρι κ.ά.)1. Τα µαθήµατα, που υφίσταντο
Ήδη από το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα η διδασκαλία της µουσικής (φωνητικής και οργανικής) υφίσταται σε επίλεκτα Παρθεναγωγεία της Κωνσταντινούπολης, όπως το ιδιωτικό της Φιλόµουσης Εταιρείας «Παλλάς» που ιδρύθηκε το 1874, το Ζάππειο Εθνικό Παρθεναγωγείο που ιδρύθηκε το 1875 και το Αµερικανικό Κολλέγιο στο Σκούταρι. Επίσης το µάθηµα της µουσικής διδάσκεται στο Ζωγράφειο Γυµνάσιο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Σταυροδροµίου3. Από το αναλυτικό πρόγραµµα του Πρότυπου Ελληνογαλλικού Λυκείου που ιδρύεται το 1910 στο Πέραν της Κωνσταντινούπολης βλέπουµε ότι το µάθηµα της ωδικής διδάσκεται σε όλα τα έτη της επτατάξιας Αστικής Σχολής και του τετραετούς Γυµνασίου του Ελληνικού Τµήµατος. Κατά τα δύο πρώτα έτη της Αστικής Σχολής διδάσκονται µονόφωνα άσµατα, στο τρίτο έτος εισάγονται και τα δίφωνα άσµατα, ενώ στο πέµπτο έτος εισάγονται και τα τρίφωνα. Στο Γυµνάσιο διδάσκονται τρίφωνα και τετράφωνα 1 Βλ. Αποστολίδης Μυρτίλος Κ., «Τα ελληνικά εν Φιλιππουπόλει Σχολεία επί Τουρκοκρατίας και του Βουλγαρικού
Βουτυρά, Κωνσταντινούπολη 1885, σ. 33-41 και Κανούτα Κόριννα, Τρία χρόνια στη Βιέννη. Αποµνηµονεύµατα Ελληνίδας φοιτήτριας, Εστία, Αθήνα 2001, σ. 9, 13 και 23, καθώς και Βετσόπουλος Βασίλειος Γ., «Η Πόλη µας (όπως ήτο...)», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τόµ. 33, Αθήνα 1967, σ. 250-251.

πόλη αναφέρεται το όνοµα του

Παπαευθυµίου ως διδασκάλου της Βυζαντινής Μουσικής, µεταξύ άλλων που δίδαξαν στις αστικές και δηµοτικές σχολές 5. Μάλιστα η διδασκαλία της µουσικής, έστω και ως φωνητική πράξη άνευ θεωρίας, επιβεβαιώνεται ότι υφίσταται και πριν από το 1880 στα δύο Νηπιαγωγεία και στη Μασσαλιωτική ∆ηµοτική Σχολή (ιδρυθείσα το 1879) του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανούπολης, αφού από τις Λογοδοσίες του Συλλόγου προκύπτει ότι τα νήπια και οι µαθητές των προαναφερόµενων ιδρυµάτων συµµετέχουν στις ετήσιες επετειακές

Ορχήστρα του Ελληνικού Γυµνασίου Αδριανούπολης, Αρχείο ∆ηµητρίου Γκεντσίδη.

παρουσιάζοντας διάφορα µουσικά τεµάχια8. Επιπρόσθετα, στην από 4ης Ιουνίου 1907 έκθεση του Γυµνασιάρχη

4 Κανονισµός του εν τω Πέραν Κωνσταντινουπόλεως Προτύπου Ελληνογαλλικού Λυκείου , τυπογραφείο Αδελφών Γεράρδων, Κωνσταντινούπολη 1910, σ. 24-51.

5 Κουρτίδης Κωνσταντίνος Γ., «Τα γράµµατα εις την Αδριανούπολιν επί Τουρκοκρατίας (1365-1912)», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τόµ. ΣΤ΄, Αθήνα 1939-40, σ. 128-129.

6 Βαλσαµίδης Πασχάλης Ι., Ο Ελληνισµός της Αδριανούπολης. Από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Κανονισµοί-Καταστατικά-ΛογοδοσίεςΕπίσηµα Έγγραφα, εκδ. οίκος Αντ. Σταµούλη, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 273, 305 και 364.

7 Βαλσαµίδης, ό.π., σ. 371-372.

8 Γεωργαντζής Πέτρος Α., Προξενικά Αρχεία Θράκης, τόµ. Γ΄, Στέγη Γραµµάτων και Καλών Τεχνών ∆ήµου Ξάνθης, Ξάνθη 2000, σ. 232 και Ανώνυµος, «Εγχώρια», εφ. Έβρος, έτ. 16, αρ. 1149, Αδριανούπολη 13/6/1907, σ. 1.

21 άσµατα, ενώ προβλέπεται και διδασκαλία οργάνων (πιάνου, πλαγιαύλου, βιολιού και άλλων εγχόρδων), καθώς και θεωρητική διδασκαλία της µουσικής 4 Στην Αδριανούπολη, ήδη από το 1880, διδάσκεται στα σχολεία η βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική. Σε σχετική µελέτη για την εκπαίδευση στη συγκεκριµένη
γιορτές του Συλλόγου ψάλλοντας ύµνους6. Στη Λογοδοσία του έτους 1889, όπου καταγράφεται αναλυτικά το πρόγραµµα µαθηµάτων της Μασσαλιωτικής ∆ηµοτικής Σχολής, αναφέρεται επίσης το µάθηµα της ωδικής και στις τρεις τάξεις της Σχολής, οι οποίες αντιστοιχούν στην γ΄, δ΄ και ε΄ τάξη των αστικών σχολών της εποχής εκείνης, όπως και η διδασκαλία ασµάτων στο Νηπιαγωγείο Γενή Ιµαρέτ του Συλλόγου7. Επίσης γνωρίζουµε ότι ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργεί τµήµα ενόργανης µουσικής στο Ελληνικό Γυµνάσιο Αδριανούπολης και υφίστανται µαθητικές ορχήστρες τόσο του Γυµνασίου όσο και του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, οι οποίες συµµετέχουν σε
Παναγιώτη
σχολικές εορτές

στο Σκοπό, στο Ορτάκιοϊ, στη Βιζύη, στη Μακρά Γέφυρα (Ουζούν-Κιοπρού) κ.α.] διδάσκεται το µάθηµα της «µουσικής φωνητικής» και στα νηπιαγωγεία της περιοχής διδάσκονται άσµατα9 .

Στο Σουφλί, στα ∆ηµοτικά Σχολεία και στο Γυµνάσιο διδάσκεται το µάθηµα της µουσικής, τόσο σε επίπεδο ωδικής, όσο και σε επίπεδο εκµάθησης οργάνου, ίσως και από την ίδρυσή τους. Το γεγονός πιστοποιείται από τις πάµπολλες

που έχουµε στη διάθεσή µας µε τις µαντολινάτες δηµοτικών σχολείων από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, αλλά και από τις προφορικές µαρτυρίες

όπου δίδασκε αφιλοκερδώς µουσική στα παιδιά. Αυτός ανακάλυψε το

Μαντολινάτα του Γυµνασίου Σουφλίου, 1927.

Στο κέντρο, ο αρχιµουσικός Σταύρος Βραχάµης και µπροστά του

ο µουσικός Γεώργιος Τσιτσιπάπας. Αρχείο Μιχάλη Πατέλη.

φωνητικό ταλέντο του τενόρου Νικόλαου Χατζηνικολάου, η φωνή του οποίου κόσµησε για µία εικοσαετία περίπου την Εθνική Λυρική Σκηνή. Από προφορική µαρτυρία του Χατζηνικολάου γνωρίζουµε ότι ο Τσιτσιπάπας τού δίδαξε ένα ρεπερτόριο που περιελάµβανε

Lieder του Schubert και άριες από γνωστές ιταλικές όπερες, δηλαδή ένα ιδιαίτερα ποιοτικό µουσικό ανθολόγιο που το χρησιµοποιούσε και στις µαντολινάτες του. 9 Γεωργαντζής, ό.π., σ. 233.

10 Πατέλης Μιχάλης Ε., Σουφλί. Οδοιπορικό στο χθες, Σουφλί 1994, σ. 66.

22 Αδριανούπολης,
του Προξενείου Αδριανούπολης, αναφέρεται ότι στα
στο ∆ιδυµότειχο, στις Σαράντα
κου ∆. Σάρρου, σχετικά µε τη σχολική εκπαίδευση της περιφέρειας
δηµοτικά σχολεία της περιοχής [στην Αδριανούπολη και στα προάστιά της, Κάραγατς και Ιλδιρίµιο,
Εκκλησίες,
φωτογραφίες-τεκµήρια
παλαιών Σουφλιωτών, οι οποίοι πρόλαβαν να γίνουν φορείς µιας µουσικής παράδοσης που δυστυχώς χάθηκε µε την πάροδο του χρόνου. Από τη δεκαετία του 1920 διατηρούνται φωτογραφίες από τη Μαντολινάτα του Γυµνασίου Σουφλίου µε διευθυντή τον Σταύρο Βραχάµη και από τη Μαντολινάτα του Β΄ ∆ηµοτικού Σχολείου, η οποία είναι δηµιούργηµα του Γεωργίου Τσιτσιπάπα10. Ο θαυµάσιος αυτός άνθρωπος και µουσικός ίδρυσε παιδική µαντολινάτα και στο ∆ιδυµότειχο,

Ο στρατηγός Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν εν µέσω της Ματολινάτας του Παρθεναγωγείου “Τα Θεοδωρίδεια” στη Ραιδεστό τον Ιούλιο του 1920.

Αυτοκρατορίας κατά τον 19ο αιώνα. Η ελληνική κοινότητα είχε αναπτύξει µία αστική τάξη µε εξαιρετικές οικονοµικές δυνατότητες, µέσω της

ενασχόλησης µε την χειροποίητη και τη βιοµηχανική παραγωγή, το εµπόριο

και τις συγκοινωνίες 13

Όσον αφορά τα Ζαρίφεια ∆ιδασκαλεία της Φιλιππούπολης, τα οποία

ιδρύθηκαν το 1875, γνωρίζουµε ότι η µουσική (φωνητική και οργανική)

συµπεριλαµβανόταν από το 1879 στο πρόγραµµα µαθηµάτων τόσο του

11 Βέϊκου-Σεραµέτη Κατίνα, «Επιβάτες. Ιστορία, ήθη και έθιµα, γλωσσάριο», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού , τόµ. 26, Αθήνα 1961, σ. 188-189.

12 Κωνσταντόπουλος Κ. Ν., «Εκπαιδευτικά και κοινωνικά Σκοπού Αν. Θράκης», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού , τόµ. Ι΄, Αθήνα 1943-44, σ. 76-77 και 100-101.

13 Στεριόνοφ Στελιάν ∆., «∆ηµογραφική και

Θράκη). Ιστορία και Πολιτισµός», εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 195-241.

23 Στα Αρχιγένεια και στα Ελένεια Εκπαιδευτήρια (Παρθεναγωγεία και Αρρεναγωγεία αντίστοιχα) που ιδρύθηκαν στους Επιβάτες από τον γιατρό Σαράντη Αρχιγένη τα πρώτα το 1857 και από τη σύζυγό του Ελένη ΦανερλήΑρχιγένη τα δεύτερα το 1868, οι µαθητές αλλά και οι µαθήτριες διδασκόντουσαν βυζαντινή και ευρωπαϊκή µουσική. Μάλιστα ο ίδιος ευεργέτης έχτισε το 1863 εκκλησία των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων για τον αποκλειστικό
αριστερά και οι µαθητές δεξιά. Ευρωπαϊκή
δίδασκε ο ηπειρώτης Θεόδωρος Κουντουράς, ο οποίος είχε σπουδάσει στην Ελβετία 11 . Στον Σκοπό της Ανατολικής Θράκης (περιφέρεια Σαράντα Εκκλησιών) διδάσκει τη βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική ο Οικονόµος Παπασταυρής, ο οποίος είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρξε ένας από τους πρώτους µαθητές της Σχολής της νέας µεθόδου του Χρύσανθου της Μαδύτου. Ο Παπασταυρής διδάσκει κατά την περίοδο 1860-1880 ουσιαστικά για την κάλυψη των αναγκών του εκκλησιαστικού Χορού12 . Η Ανατολική Ρωµυλία υπήρξε ένα από τα κύρια οικονοµικά κέντρα της Οθωµανικής
εκκλησιασµό των µαθητών, στην οποία οι µαθήτριες έψαλλαν
µουσική
οικονοµική ανάπτυξη των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωµυλίας κατά τον ΧΙΧ αι. (µέχρι το 1878)», Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Ανατολικής Ρωµυλίας (Π.Ο.Σ.Α.Ρ.) «Ανατολική Ρωµυλία (Βόρεια

φωνητικής και οργανικής µουσικής και των σχετικών θεωρητικών µαθηµάτων έδιναν και τα µουσικά τµήµατα των Συλλόγων που διατηρούσαν µουσικά σχήµατα (φιλαρµονική, καµεράτα, χορωδία κ.ά.). Μάλιστα υπήρχε η δυνατότητα

οργάνων (πιάνο, µαντολίνο, κιθάρα, φλάουτο, φλογέρα, πίκολο, όµποε, κλαρινέτο, κόρνο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο κ.ά.), όπως επίσης και βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής αφού τα χορωδιακά

Τουρκοκρατίας και του Βουλγαρικού Καθεστώτος µέχρι της καταλύσεως της ελληνικής Κοινότητος», Θρακικά, τόµ. Β΄, Αθήνα 1929, σ. 106-111 και του ιδίου, «Τραγούδια των Φιλιππουπολιτών (Αν. Ρωµ.) κατά τον 19ον αιώνα», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού , τόµ. Α΄, Αθήνα 1934-35, σ. 226. Στη δεύτερη µελέτη του, σε αντίθεση µε την πρώτη, ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι το µάθηµα της µουσικής καταργήθηκε από τα Ζαρίφεια ∆ιδασκαλεία µε τον θάνατο του Gebauer το 1894. Επίσης βλ. Μουτσόπουλος Νικ. – Βακαλόπουλος Κων. – Κεσόοπουλος Αριστ. (επιµ.), Αλησµόνητες Πατρίδες της Θράκης , Τζιαµπίρης Πυραµίδα, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 372 και 423-424 και Αποστολίδης Μυρτίλος, «Μνηµόσυνα. Θησεύς Α. Πίνδιος», Θρακικά, τόµ. 5, Αθήνα 1934, σ. 366. 15 Κοτζαγεώργη Ξανθίππη, «Μουσική και Θέατρο στις ελληνικές κοινότητες της

24 Κεντρικού Ελληνικού Παρθεναγωγείου τους, όσο και του Αρενναγωγείου, στα οποία δίδαξε ο Γερµανός µουσικοδιδάσκαλος Adolf Gebauer. Η διδασκαλία της διατηρήθηκε αδιαλείπτως µέχρι την παύση της λειτουργίας των ∆ιδασκαλείων που επήλθε µε την κατάλυση της ελληνικής Κοινότητας από τους Βούλγαρους το 1906. Η µουσική µαζί µε άλλα καλλιτεχνικά µαθήµατα (π.χ. καλλιγραφία και ιχνογραφία) εισήχθησαν ως νεωτερισµοί κατά την αναδιοργάνωση του συνόλου των ελληνικών σχολείων της Φιλιππούπολης που έλαβε χώρα το 1874 σύµφωνα µε τα νεώτερα ευρωπαϊκά πρότυπα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο της διδασκαλίας της µουσικής και σε άλλα ελληνικά εκπαιδευτήρια της πόλης για τα οποία δυστυχώς δεν έχουµε σχετικές πληροφορίες14 Στη Βάρνα ιδρύθηκε το 1889 ειδικό σχολείο για κορίτσια, το Institut de Musique et de langue française Piano Forte, στο οποίο τα κύρια µαθήµατα ήταν η µουσική και η γαλλική γλώσσα. Επίσης, τόσο στη Φιλιππούπολη, όσο και στη Βάρνα και πιθανώς και σε άλλες πόλεις της Ανατολικής Ρωµυλίας µαθήµατα
διδασκαλίας ιδιαίτερα µεγάλης
τµήµατα των διαφόρων Συλλόγων έψελναν συχνά στις εκκλησίες των κοινοτήτων 15 Ακόµα και µετά την µικρασιατική καταστροφή, µόλις οι συνθήκες το επιτρέπουν, το µάθηµα της µουσικής εισάγεται από εµπνευσµένους διευθυντές υπό τη µορφή τµηµάτων µουσικής πράξης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Ορφανοτροφείο Αρρένων Ξάνθης όπου το 1923 η διευθύντρια Τερψιχόρη Ψάλτου - Ιωαννίδου παραλαµβάνει 350 παιδιά κάθε ηλικίας, από τα οποία τα 325 φέρουν πληγές στο σώµα τους από τις ψείρες και την απουσία της στοιχειώδους υγιεινής. Μέσα σε λίγα χρόνια η αείµνηστη παιδαγωγός καταφέρνει να λειτουργήσει στο εν λόγω ίδρυµα πλήρες εξατάξιο δηµοτικό σχολείο και γυµνάσιο, στα οποία οργανώνει και τµήµατα µουσικής 16 . 14 Αποστολίδης Μυρτίλος Κ., «Τα ελληνικά εν Φιλιππουπόλει Σχολεία επί
Βουλγαρίας (τέλη 19ου αιώνα – αρχές 20ού) ως “απόλαυσις εθνική άµα και καλλιτεχνική”», Βαλκανικά σύµµεικτα, Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, τεύχ. 8, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 93. 16 Ξηραδάκη Κούλα, Από τα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρθεναγωγεία και ∆ασκάλες υπόδουλου Ελληνισµού , Αθήνα 1972, σ. 63-65 και 81-86.
γκάµας

και συνθετικό έργο (π.χ. Βιολάκης Γεώργιος, Κηλτζανίδης Παναγιώτης και Ζωγράφος Ιωάννης) 17. Το 1896 καθιερώνεται η λειτουργία Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής. Το 1898

ιδρύεται από τα µέλη της προαναφερθείσας επιτροπής ο «εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος» µε σκοπό, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Kανονισµού, τη θεωρητική και πρακτική εξέταση, ανάπτυξη και καλλιέργεια της ελληνικής εθνικής µουσικής, εκκλησιαστικής και εξωτερικής, τη µελέτη της ιστορίας της από την αρχαιότητα έως του παρόντος, τη συγκριτική µελέτη της ως προς τη µουσική άλλων εθνών, ανατολικών και δυτικών, αρχαίων και νεώτερων, καθώς και « την ακριβή διόρθωσιν, επιστηµονικώς τε και τεχνικώς, και ανύψωσιν εις το αρχαίον και γνήσιο µέλος, προς δε και την εντελή εκµάθησιν αυτής ». Στο άρθρο 2 προβλέπεται η ίδρυση

Όµιλοι Ερασιµόλπων που επιδίδονται σε βραδινές καντάδες στα στενά σοκάκια και µια σειρά από πιανίστριες που ερµηνεύουν κυρίως έργα διάσηµων ευρωπαίων µουσουργών (Αιµιλία Παπαδηµητρίου, Ελένη Κεσίσογλου, Αργυρώ Αντωνιάδου, Σοφία Σπανούδη κ.ά.). Το 1910 ιδρύεται Μανδολινάτα και στην κοινότητα της

17 Ανώνυµος, Τα επί τω πανηγυρισµώ της εξηκονταετηρίδος του Μουσικού Σταδίου και της εικοσιπενταετηρίδος της πρωτοψαλτείας εν τη Μεγάλη Εκκλησία του άρχοντος Πρωτοψάλτου Γ. Βιολάκη τη 4 ∆εκεµβρίου 1900 επί τη Β΄ επετηρίδι του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, εκ του παραρτήµατος της Εκκλησιαστικής Αληθείας, Πατριαρχικό Τυπογραφείο, Κωνσταντινούπολη 1900, σ. 32-34. 18 Κανονισµός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Πατριαρχικό Τυπογραφείο, Κωνσταντινούπολη 1899, σ. 3-5 και 20-21, καθώς και Κανονισµός του εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου ιδρυθέντος τω 1898 , Πατριαρχικό Τυπογραφείο, Κωνσταντινούπολη 1903, σ. 9 και 22.

25 Η µουσική στους ελληνικούς συλλόγους της Θράκης Στην Κωνσταντινούπολη ιδρύεται το 1863 ο Μουσικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως µε κύριο αντικείµενο την βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική, δέκα χρόνια πριν την ίδρυση του αντίστοιχου Συλλόγου στην Αθήνα. Τα µέλη του είναι διακεκριµένοι ιεροψάλτες, µουσικοί και µουσικοδιδάσκαλοι της Πόλης, πολλοί από τους οποίους παρήγαγαν σηµαντικό συγγραφικό
Μουσικής Σχολής, ως ένα από τα µέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, η οποία όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 47, ασχολείται αποκλειστικά µε τη συστηµατική διδασκαλία της εκκλησιαστικής µουσικής στην οµογενή νεολαία και µε την εκπαίδευση δόκιµων ιεροψαλτών και µουσικοδιδασκάλων. Για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου προβλέπεται επίσης η αποστολή λογίων µουσικοδιδασκάλων στην Ευρώπη για την εκµάθηση της ευρωπαϊκής µουσικής, αλλά και για την ανεύρεση αρχαίων µουσικών χειρογράφων µε σκοπό την έκδοση του έργου των αρχαίων Ελλήνων µουσικών συγγραφέων. Η Μουσική Σχολή λειτούργησε άµεσα, όπως προκύπτει από τον αναθεωρηµένο Κανονισµό που ψηφίσθηκε τον Φεβρουάριο του 1902, ο οποίος αναφέρεται στην συντηρούµενη υπό του Συλλόγου Μουσική Σχολή18 . Οµοίως µεγάλη ανάπτυξη και διάδοση παρουσιάζει και η µουσική δυτικού προσανατολισµού. Ο Μουσικός Σύλλογος «Ορφεύς», που ιδρύεται το 1889 στο Φανάρι, διοργανώνει συναυλίες µε την περίφηµη Χορωδία του που διευθύνει ο διάσηµος Ιταλός µουσικός R. Ricci, ο οποίος µελοποίησε τον ύµνο του Ορφέως του ποιητή Αλέξανδρου Ραγκαβή. Στην υψηλή µουσική δραστηριότητα του Φαναρίου συµβάλλουν επίσης η «Μανδολινάτα Φαναρίου» υπό τη διεύθυνση του Στέφανου Στάγγαλη, διάφοροι

ιδρύθηκε το 1895, κάλεσε από την Ιταλία τον µουσικοδιδάσκαλο Giorgio Frangeschetti, ο οποίος κατόρθωσε να

τον τόπο εκείνο 23 .

19 Μισαηλίδης Χαρίτων, «Το ιστορικό Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού , τόµ. 31, Αθήνα 1965, σ. 325 και 331-332.

20 Ιστεκλής Νίκος Γ., Ιστορία των Ταταούλων από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερον, εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 2011, σ. 440.

21 Βαλσαµίδης, ό.π., σ. 380.

22 Μουτσόπουλος Νικ. – Βακαλόπουλος Κων. – Κεσόοπουλος Αριστ. (επιµ.), Αλησµόνητες Πατρίδες της Θράκης , Τζιαµπίρης Πυραµίδα, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 220, 235,

26 Ξυλόπορτας από τον Μ. Μαρανιτίδη.19 Επίσης στα Ταταύλα δραστηριοποιείται ο Ποδοσφαιρικός και Μουσικός Σύλλογος «Ο Αστήρ» που ιδρύεται το 1908 και ο Μουσικός Σύλλογος «Αµφίων» που ιδρύεται το 1911 µε σκοπό τη διδασκαλία της ενόργανης µουσικής20 . Στην Αδριανούπολη συστήνεται το 1887 Φιλαρµονικό Τµήµα µε έγχορδα και πνευστά όργανα στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αδριανούπολης21. Στην ίδια πόλη, ο Μουσικός Όµιλος Ιλδιµιρίου «Ορφεύς» διατηρεί Φιλαρµονική τουλάχιστον από την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Στις Σαράντα Εκκλησιές υφίσταται η Καµεράτα του Μουσικού Οµίλου «Αρίων» από το τέλος του 19ου αιώνα, καθώς και η Μαντολινάτα του Συλλόγου Κυριών και ∆εσποινίδων «Ήβη» τουλάχιστον από τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα22. Ο «Αρίων», που
δηµιουργήσει την
Καµεράτα πνευστών και εγχόρδων οργάνων, ένα σύνολο ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών για την εποχή και
προαναφερθείσα
240 και 294. 23 Μαγκριώτης Ιωάννης, «Πολιτιστικαί Σηµειώσεις Νοµού 40 Εκκλησιών», Αρχείον Θράκης, τόµ. 34, Αθήνα 1969, σ. 239. Φιλαρµονική των Προσκόπων των Σαράντα Εκκλησιών στο Ολυµπιακό Στάδιο Αθηνών, 1920.

στα διαλείµµατα των οποίων παρουσιαζόταν η Μανδολινάτα. Στην Αρκαδιούπολη (Λουλέ Μπουργκάζ) υπήρχε Καµεράτα εγχόρδων (κυρίως βιολιών), η οποία προσκεκληµένη συµµετείχε σε γιορτές και χοροεσπερίδες, ακόµα και σε άλλες πόλεις, ψυχαγωγώντας το ακροατήριο µε ευρωπαϊκή µουσική (βαλς, πόλκες, µαζούρκες και καντρίλιες)24 .

Στη Ραιδεστό ο Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1871, διατηρούσε Φιλαρµονική. Μετά την απαγόρευση της λειτουργίας συλλόγων από τις τουρκικές αρχές, επανιδρύθηκε το 1897 ως Αναγνωστήριο «Η Βισάνθη» και λειτούργησε τη Φιλαρµονική «Ορφεύς». Στην πόλη υπήρχε και γυναικεία µανδολινάτα που την διεύθυνε ο Μιχάλης Μαρωνιτίδης από την Κωνσταντινούπολη. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός στις µουσικές προτιµήσεις των κατοίκων της Ραιδεστού αποδεικνύεται από το γεγονός της ευρείας χρήσης του βαλς, της καντρίλιας, της πόλκας, της µαζούρκας, εκτός των ελληνικών χορών, στους χορούς και στις λοιπές κοσµικές συγκεντρώσεις, όπως και από την ύπαρξη κλειδοκύµβαλου (πιάνου) σε πολλές οικίες της πόλης25 . 24 Ψαθάς Απόστολος ∆. – Μήτρακλη-Ψαθά Βασιλική, «Ο Σκοπός Ανατολικής Θράκης», Αρχείον Θράκης, τόµ. 35, Αθήνα 1970, σ. 254-255 κα 349. 25 Μανουηλίδης Φίλιππος, «Ραιδεστός», Θρακικά, τόµ. 24, Αθήνα 1955, σ. 121-125 και Μανουήλ-Κορφιάτου Θεοδοσία, Η Ραιδεστός της Ανατολικής Θράκης (Η Αρχαία Βισάνθη}, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 16-17.

Η Φιλαρµονική «Ορφεύς» της Ραιδεστού, Μουσική.

27 Στον Σκοπό ιδρύεται το 1908 ο Σύλλογος Κυριών και ∆εσποινίδων «Η Ελπίς», ο οποίος σε σύντοµο χρονικό διάστηµα καταρτίζει γυναικεία Μανδολινάτα υπό τη διεύθυνση της Προέδρου του Συλλόγου και ∆ιευθύντριας του Παρθεναγωγείου Ελπινίκης Αλεξιάδου. Ο Σύλλογος έδινε και θεατρικές παραστάσεις,

της πόλης. Μουσικοδιδάσκαλος

οι οποίες συµµετείχαν σε συναυλίες και χοροεσπερίδες που διοργάνωναν διάφοροι φορείς

το 1885 µουσική σχολή εφήβων. Στη Βάρνα λειτούργησε ο «Μουσικός Όµιλος», η «Φιλαρµονική Ένωση» και ο «Φιλαρµονικός

σωµατείο «Πρόοδος» και στη Μεσηµβρία υπήρχε ο µουσικός

σύλλογος «Ορφεύς», ο οποίος είχε

εορταστικές εκδηλώσεις, σε θεατρικές παραστάσεις, σε χοροεσπερίδες, κ.λπ. Το ρεπερτόριό τους περιλάµβανε έργα κλασικής

του τουρκικού Συντάγµατος το 1908, αρχίζουν οι επίσηµες εµφανίσεις των µουσικών σχηµάτων του: της Μαντολινάτας,

έγχορδα (βιολιά κ.ά.), η οποία λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του 26 Αποστολίδης Μυρτίλος Κ., «Τα ελληνικά εν Φιλιππουπόλει Σχολεία επί Τουρκοκρατίας και του Βουλγαρικού Καθεστώτος µέχρι της καταλύσεως της ελληνικής Κοινότητος», Θρακικά, τόµ. Β΄, Αθήνα 1929, σ. 117-118 και του ιδίου, «Τραγούδια των Φιλιππουπολιτών (Αν. Ρωµ.) κατά τον 19ον αιώνα», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού , τόµ. Α΄, Αθήνα 1934-35, σ. 226 και του ιδίου, «Μνηµόσυνα. Θησεύς Α. Πίνδιος», Θρακικά, τόµ. 5, Αθήνα 1934, σ. 367. Επίσης βλ. Statistischer Bericht über das Konservatorium für Musik und darstellende Kunst für das Schuljahr 1906-1907, Verlag der Gesellschaft der Musikfreunde, Βιέννη 1907, σ. 30. 27 Μουτσόπουλος Νικ. – Βακαλόπουλος Κων. – Κεσόοπουλος Αριστ. (επιµ.), Αλησµόνητες Πατρίδες της Θράκης , Τζιαµπίρης Πυραµίδα, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 414-416 και 426· Κοτζαγεώργη Ξανθίππη, «Μουσική και Θέατρο στις ελληνικές

28 Στη Φιλιππούπολη ιδρύθηκε το 1892/4 ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος «Ορφεύς» µε σκοπό τη διάδοση της µουσικής και την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του µουσικού αισθήµατος στους Φιλιππουπολίτες. Ο Σύλλογος συγκρότησε Ορχήστρα από πνευστά και έγχορδα όργανα, καθώς και εφηβική Χορωδία,
στον «Ορφέα» διετέλεσε ο Τσέχος Anton Teiner, µαθητές του οποίου υπήρξαν ο βιολονίστας Χρήστος Εράστης και ο πιανίστας Θησεύς Πίνδιος. Το επίπεδο της διδασκαλίας πρέπει να ήταν αρκετά υψηλό αφού και οι δύο προαναφερόµενοι σπουδαστές έλαβαν γερές βάσεις και εξελίχθηκαν σε σηµαντικούς µουσικούς: ο Εράστης έγινε δεκτός το 1906 στο Κονσερβατόριο
Βιέννης προς τελειοποίηση της
και ο Πίνδιος
όπου αποφοίτησε µε ∆ίπλωµα Πιάνου µε χρυσό µετάλλιο και ακολούθως συνέχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο δίπλα στον διάσηµο πιανίστα Egon Petri 26 . Στο Μακροχώρι της επαρχίας ∆έρκων η «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Κοραής» δηµιούργησε
Σύλλογος Απόλλων», στη Στενήµαχο ο «Ελληνικός Φιλαρµονικός Σύλλογος», στον Πύργο το ελληνικό φιλαρµονικό
βιβλιοθήκη µε 3.000 βιβλία που καταστράφηκε από τους Βούλγαρους το 1906. Όλα τα προαναφερόµενα Σωµατεία διέθεταν µουσικά σχήµατα (µαντολινάτες, χορωδίες, φιλαρµονικές, καµεράτες) που έδιναν συναυλίες ή και συµµετείχαν σε
µουσικής, έργα Ελλήνων λογίων συνθετών (π.χ. Γεώργιος και Ναπολέων Λαµπελέτ, Παύλος Καρρέρ κ.ά.), ακόµα και γηγενών (π.χ. Βασίλειος Γουναρόπουλος κ.ά.) και ελληνικά δηµοτικά τραγούδια. Καλλιτεχνική δραστηριότητα ανέπτυσσαν και τα ελληνικά σχολεία, υπό τη µορφή εσπερίδων και για τον εορτασµό των εθνικών επετείων27 Περί το 1900 σχηµατίζεται στη Ξάνθη η πρώτη ανεπίσηµη µαντολινάτα και χορωδία από οµάδα Ελλήνων µουσικών. Το 1903 ιδρύεται ο Μουσικογυµναστικός Σύλλογος «Ορφεύς», ο οποίος δηµιουργεί τον πρώτο επίσηµο µουσικό πυρήνα της πόλης. Όµως, το 1906 οι τουρκικές αρχές απαγορεύουν τη λειτουργία του. Με την αναγνώριση του Συλλόγου, που γίνεται µετά την ανακήρυξη
της Χορωδίας και της Φιλαρµονικής. Βεβαιωµένα, το ίδιο έτος υφίσταται και Ορχήστρα που συµπεριλαµβάνει και τοξωτά
κοινότητες της Βουλγαρίας (τέλη 19ου αιώνα – αρχές 20ού) ως “απόλαυσις εθνική άµα
σύµµεικτα, Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου, τεύχ. 8, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 91-94· Παναγιωτούνης Πάνος, «Η προ των καταστροφών δύναµις του Ελληνισµού εν Ανατολική Ρωµυλία», Αρχείον Θράκης, τόµ. 37, Αθήνα 1974, σ. 208.
της
γνώσης του βιολιού
έγινε δεκτός στο Ωδείο Αθηνών,
και φιλεκπαιδευτικός
και καλλιτεχνική”», Βαλκανικά

Κωνσταντίνου Σπάθη 28. Μετά την απελευθέρωση το 1920 και µε τον ερχοµό του προσφυγικού ελληνισµού αναπτύσσεται έντονη µουσική καλλιτεχνική δραστηριότητα από πολλούς νεοϊδρυθέντες συλλόγους: ο «Αρίων» µε την µανδολινάτα του, ο «Άτλας» και η «Εργατική Πρόοδος» µε τις Φιλαρµονικές του, η Χορωδία του Ορφανοτροφείου Θηλέων Ξάνθης, κ.λπ.29 Το 1930 ιδρύεται η Φιλαρµονική

Μουσικογυµναστικού Συλλόγου

29
«Παν», µε τη διάλυση του οποίου τα όργανά της περιέρχονται στον ∆ήµο Ξάνθης. Το 1934 ιδρύεται η Φιλαρµονική του ∆ήµου Ξάνθης, η οποία διαλύεται το 1936 µε εντολή των δικτατορικών αρχών και το 1938 ιδρύεται η Φιλαρµονική της Ε.Ο.Ν., η οποία επίσης διαλύεται το 1940 µε την κήρυξη του πολέµου. Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Ξάνθης επαναλειτούργησε µετά την απελευθέρωση το 194630 Η Μουσική Σχολή του Μουσικογυµναστικού Συλλόγου «Ορφεύς» Ξάνθης το 1906 µε τον αρχιµουσικό, Κωνσταντίνο Σπάθη, και τον γυµναστή31 . 28 Εξάρχου Θωµάς Π., Ξάνθη 1861-1911. Στοιχεία Ιστορίας, ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη
29 Μουχτάρης Παναγιώτης ∆., Η Ξάνθη
Σήµερα
6. 30 Ζαλιµίδης Σταύρος, Ξάνθη, Ξάνθη 1959, σ. 45 και Ιωαννίδης Στέφανος Ευ., Βαρταλαµίδι µε κείµενα για τον πολιτισµό της Ξάνθης, τόµ. Β΄, ∆ήµος Ξάνθης, Ξάνθη 1994, σ. 671. 31 Ιωαννίδης Στέφανος, Βαρταλαµίδι, τόµ. Α΄, σ. 338.
του
2005, σ. 137 και 155-187.
του
και του Χθες, Ξάνθη 1979, σ.

µε το άρθρο 1 του κανονισµού του, σκοπός του Συλλόγου είναι

ανάπτυξη του µουσικού

να λειτουργήσει Σχολή εκκλησιαστικής και ευρωπαϊκής µουσικής, στην οποία θα παρέχεται δωρεάν η διδασκαλία

στις διδασκαλίες που γίνονται τρεις φορές κάθε εβδοµάδα (∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή) από τις 8 έως τις 11 το βράδυ. Η πρώτη ώρα κάθε τρίωρου αφορά τα µαθήµατα και οι υπόλοιπες την Ορχήστρα32 .

Μετά την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης το 1920, ιδρύεται για πρώτη φορά ∆ηµοτική Φιλαρµονική το 1928 µε αρχιµουσικό τον Κωνσταντίνο Καρατζιόλα από την Κωνσταντινούπολη. Σύµφωνα µε τη γραπτή µαρτυρία του ∆ηµάρχου Αλεξανδρούπολης, κου Κωνσταντίνου Αλτιναλµάζη,

του ξεριζωµού των Ελλήνων από τη βόρεια Θράκη. Με τον ελληνοτουρκικό πόλεµο (1919-1922) και τη Μικρασιατική Καταστροφή πραγµατοποιείται και η τελική φάση του

Ελλήνων από την ανατολική Θράκη. Όλες οι προαναφερόµενες εστίες του ελληνισµού (Αδριανούπολη, Ραιδεστός, Σαράντα Εκκλησίες, 32 Κανονισµός του εν ∆εδέ-Αγάτς Φιλαρµονικού Συλλόγου «Ευµόλπου» , ∆εδέ-Αγάτς 1905, σ. 1-2 και 4. 33 Αλτιναλµάζης Κωνσταντίνος, «Έκθεσις περί της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Αλεξανδρουπόλεως», Αλεξανδρούπολη 8/2/1948, Μοτσενίγειο Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Μουσικής, Φ. 550, αρ. 3, Εθνική Βιβλιιοθήκη της Ελλάδος. Ο ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης Κων/νος Αλτιναλµάζης υπήρξε ο κατά το έτος 1922 Προέδρος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανούπολης και πιστοποιεί τα γεγονότα ως αυτόπτης µάρτυρας. 34 Σφέτας Σπυρίδων, «Η εκπαίδευση ως µοχλός εκβουλγαρισµού των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωµυλίας: ο σχολικός νόµος του 1891», Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Ανατολικής Ρωµυλίας (Π.Ο.Σ.Α.Ρ.) «Ανατολική Ρωµυλία (Βόρεια Θράκη). Ιστορία και Πολιτισµός», εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη,

30 Ήδη περί το 1905 ο Μουσικός Όµιλος Σουφλίου διαθέτει ορχήστρα µε έγχορδα (βιολιά, µανδολίνα, τσέλο, κόντρα µπάσο) και πνευστά όργανα. Το 1904 ιδρύεται στο ∆εδέ-Αγάτς (στη σηµερινή Αλεξανδρούπολη) ο πρώτος µουσικός σύλλογος µε την επωνυµία «Φιλαρµονικός Σύλλογος ο Εύµολπος». Σύµφωνα
της µουσικής και η
αισθήµατος στις οικογένειες και το λαό, καθώς και ο καταρτισµός ορχήστρας και χορωδίας προς υποστήριξη φιλανθρωπικών Ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 3, ο Σύλλογος µπορεί, αν το επιτρέπουν τα οικονοµικά του και το απαιτούν οι περιστάσεις,
της µουσικής. Τα ενεργά µέλη του Συλλόγου και οι µαθητές
η καλλιέργεια
οφείλουν, σύµφωνα µε το άρθρο 13, να παραβρίσκονται
χρησιµοποιήθηκαν τα παλιά πνευστά όργανα της Φιλαρµονικής του Ελληνικού Γυµνασίου Αδριανούπολης, τα οποία είχαν µεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη κατά την εκκένωση της Αδριανούπολης το 1922. Η πρώτη αυτή ∆ηµοτική Φιλαρµονική διαλύθηκε το 1941 µε την εισβολή των Γερµανών και των Βούλγαρων κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο33 . Με το ανθελληνικό κίνηµα των Βουλγάρων το 1906 κλείνουν 77 ελληνικά σχολεία στην Ανατολική Ρωµυλία και περίπου 8.300 ελληνόπουλα µένουν χωρίς ελληνική εκπαίδευση. Η βουλγαρική κυβέρνηση θέτει ξανά σε ισχύ τον απενεργοποιηµένο σχολικό νόµο του 1891, βάσει του οποίου η στοιχειώδης εκπαίδευση πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στη βουλγαρική γλώσσα (άρθρο 10) και οι δάσκαλοι των δηµοτικών σχολείων πρέπει να είναι Βούλγαροι υπήκοοι (άρθρο 58). Οι Βούλγαροι υφαρπάζουν τα σχολικά κτίρια των ελληνικών εκπαιδευτηρίων και η πλειοψηφία του ελληνισµού της Βόρειας Θράκης τρέπεται σε φυγή προς τη µητέρα πατρίδα34. Με την ελληνοβουλγαρική συνθήκη του Neuilly πραγµατοποιείται το 1919 και η τελική φάση
Θεσσαλονίκη 2009, σ. 178 και 193, όπως επίσης και Κοτζαγεώργη Ξανθίππη, «Οι τελευταίες αντιστάσεις στην πολιτιστική και εθνική αφοµοίωση: ελπίδες και ενέργειες για αναβίωση του ελληνικού εκπαιδευτικού δικτύου στη Βόρεια Θράκη (1906-1912)», Πρακτικά ό.π., σ. 251.
ξεριζωµού των

συµπληρωµατικά µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των εναποµείναντων Ελλήνων στη Κωνσταντινούπολη,

συνολικά οι 120.000 Έλληνες χριστιανοί που παραµένουν το 1924 στην Τουρκία έχουν αποδεκατισθεί σε 5.000-7.000 σήµερα35 .

Εύκολα µπορεί να διακρίνει κανείς τις συνέπειες

31
Μακρά Γέφυρα, Αρκαδιούπολη, κ.λπ.) ερηµώνουν από κάθε ελληνικό στοιχείο µε την εφαρµογή της υποχρεωτικής ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσµών βάσει της συνθήκης της Lausanne το 1923. Όσον αφορά τη συνέχεια, τα γεγονότα του 1955, του 1964 και του 1974 λειτουργούν
ενώ
της τραγικής κατάληξης του Ελληνισµού της βόρειας και της ανατολικής Θράκης στα βιογραφικά των µουσουργών που γεννήθηκαν εκεί και βίωσαν την αποφράδα εκείνη περίοδο. Οι περισσότεροι από αυτούς ξενιτεύτηκαν σε αστικά κέντρα της Ελλάδας, η πλειοψηφία στην Αθήνα, και του εξωτερικού. 35 Φραγκούλης Φράγκος Σ., Ποιά Τουρκία; Ποιοί Τούρκοι;, Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη, Αθήνα 2012, σ. 386 και 413. Η Φιλαρµονική της Αλεξανδρούπολης το 1950 µε αρχιµουσικό τον Χριστόφορο Παπαδόπουλο µπροστά από το Πασαλίκι.
33 ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γιώργος Κωνστάντζος

φορείς νέων ιδεών και συγκρότησαν σιγά σιγά τη νέα αστική τάξη. Βέβαια, η εκκλησιαστική µουσική και οι διδάσκαλοί της ήταν η βασική πηγή θεωρητικών γνώσεων για την διάδοση αυτής της µουσικής, µια και πολλοί µεγάλοι πρωτοψάλτες ήταν γνώστες και της ευρωπαϊκής και της αραβοπερσικής µουσικής και ταυτόχρονα, συνθέτες εκκλησιαστικών και κοσµικών µελών. Επίκεντρο όλης αυτής της κίνησης ήταν η Κωνσταντινούπολη. Η παρουσία του Οικουµενικού Πατριαρχείου και το έντονο ενδιαφέρον του για τη µουσική, η Εκκλησιαστική Σχολή της Χάλκης, οι διάφορες µουσικές σχολές, οι καλλιτεχνικοί σύλλογοι που ιδρύθηκαν από τον 19ο αιώνα, η µεγάλη εµπορικότητα του λιµανιού µε τα πολυάριθµα πλοία που το επισκεπτόταν κάθε µέρα, οι µεϋχανέδες, δηλαδή οι µουσικές ταβέρνες (που ήταν στα χέρια των χριστιανών µια και απαγορευόταν να τις κατέχουν µουσουλµάνοι), οι τεκέδες δηλαδή τα µοναστήρια των Σούφηδων, Μεβλεβήδων κ. ά. και τέλος, η ευµάρεια της πλειοψηφίας των Ελλήνων της Πόλης, που τους επέτρεπε να σπουδάζουν µουσικά τα παιδιά τους, να αγοράζουν πιάνα, διάφορα όργανα, παρτιτούρες, γραµµόφωνα και να συχνάζουν σε διάφορες µουσικές εκδηλώσεις. Από τις άλλες πόλεις ξεχώριζαν η Αδρι ανούπολη, η Φιλιππούπολη,

οργανώνεται και διαχέεται σε όλο τον ελληνικό κόσµο, που απλώνεται από τη Βενετία ως τον Καύκασο, τα Βαλκάνια, την τσαρική Ρωσσία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μικρά Ασία και τις πολυάριθµες ελληνικές παροικίες στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και αργότερα, την Αµερική, την Αυστραλία, την Αίγυπτο και τη

λοιπή Μέση Ανατολή και Αφρική. Ακόµη και οι αλλόγλωσσοι ορθόδοξοι λαοί ασπάζονται την εκκλησιαστική µουσική των Ελλήνων και απλώς, µεταφράζουν τα ιερά κείµενα στα ρουµανικά, αραβικά, τουρκικά (καραµανλίδικα) και άλλες γλώσσες. Παράλληλα, από τον 17ο αιώνα και µετά, προοδευτικά οι

34 Γενική Επισκόπηση Η Θράκη, και ιδιαίτερα οι µεγάλες πόλεις της, υπήρξαν ανέκαθεν, µαζί µε τις αντίστοιχες περιοχές της Μικράς Ασίας, το στ αυροδρόµι όπου συναντήθηκε εποικοδοµητικά η µουσική της δύσης µε την ανατολική, δηλαδή την αρχαιοελληνική και βυζαντινή, όπως αυτές διαµορφώθηκαν διά µέσου των αιώνων, µετά τις κάποιες αραβοπερσικές επιδράσεις. Οι χώροι που καλλιεργήθηκε αυτή η µουσική ήταν κατά κύριο λόγο τα µεγαλοαστικά σπίτια και τα παλάτια των Φαναριωτών και Τούρκων ηγεµόνων, αλλά και οι κύκλοι των
ήταν
η Βάρνα, η Ξάνθη και, µετά την απελευθέρωσή της, η Αλεξανδρούπολη. Εδώ θα πρέπει να θυµίσουµε ότι η Θράκη διαθέτει παράλληλα πλούσια και πολυποίκιλη παραδοσιακή µουσική που οι ρίζες της χάνονται στα βάθη των αιώνων. Η µουσική ιστορία της Θράκης αρχίζει από τους µυθικούς χρόνους και φτάνει σε µια κορύφωση κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Η µουσική τέχνη, παρ’ ότι η εξέλιξή της ανακόπτεται για ένα περίπου αιώνα, διατηρείται αλώβητη και µετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Από τον 17ο αιώνα και µετά όµως, µε την προστασία φωτισµένων Πατριαρχών
σπουδασµένων νέων που
Οικουµενικό
Πατριαρχείο

σούφικα

Άλωση. Όµως και εκεί δηµιουργήθηκαν από τις γόνιµες αλληλοεπιδράσεις των Ελλήνων µε τους όµορους λαούς. Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές όψεις της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, δηλαδή, όπως την διατήρησαν οι Βυζαντινοί και όπως την διέδωσαν οι Άραβες µε τις συνεχείς διαφοροποιήσεις

που υφίστατο από κάθε λαό που περνούσε.

Τα κρατήµατα είναι συνθέσεις µε βασικό χαρακτηριστικό τις άσηµες συλλαβές οι οποίες χρησιµοποιούνται ως κείµενο όπως: ανανέ, τεριρέµ κ. ά. Αποτελούν τον κρίκο ανάµεσα στην εκκλησιαστική και την εξωτερική µουσική36. Μερικά από αυτά έχουν ονόµατα τοπωνυµικά (Περσικόν, Εθνικόν, Θετταλικόν, Βουλγαρικόν), οργάνων (βιόλα, ψαλτήρα, ανακαράς) ή διάφορα άλλα ( παπαδοπούλα, χορός, ροδάνιον). Το κρατηµατάριο αποτελεί ιδιαίτερο

(ή µαθηµατάριο του στιχηραρίου). Ο Μανουήλ ο Χρυσάφης, ο τελευταίος λαµπαδάριος της Αγίας Σοφίας,

τί συνίσταται όµως αυτή η «εξωτερική», δηλαδή η κοσµική και όχι θρησκευτική µουσική (τουλάχιστον για τους χριστιανούς ) της Ανατολής; Πρόκειται για ένα πολύπλοκο µουσικό σύστηµα µε πολλές και ποικίλες επιρροές και πολλούς διαφορετικούς όρους για παρεµφερή µουσικά είδη. Χωρίς να εµβαθύνουµε καθόλου θα προσπαθήσουµε πολύ περιληπτικά να περιγράψουµε τις κυριότερες µορφές της. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να θυµίσουµε ότι δεν περιορίζεται σε µείζονες και ελάσσονες κλίµακες, αλλά ακολουθεί τους ήχους της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής µουσικής κατά πολύ εµπλουτισµένους και από τους αραβοπερσικούς τρόπους. Έτσι σχηµατίζονται τα λεγόµενα µακάµια

36 Ερευνίδης Παύλος, «Τα Κρατήµατα και η ιστορία τους»

35 Έλληνες συνθέτες και δεξιοτέχνες κλασικής ανατολικής µουσικής κατέχουν περίοπτες θέσεις στα οθωµανικά παλάτια, καλλιεργώντας µια νέα µουσική που εξελίχθηκε ταυτόχρονα από Έλληνες, Άραβες, Αρµένιους και Πέρσες διδασκάλους, άνθισε στα σουλτανικά παλάτια καθώς και στα µεβλεβίδικα
οθωµανική
σιγά σιγά την παραδοσιακή µουσική των νοµάδων
Τούρκων και σήµερα υπηρετείται από σπουδαίους Τούρκους καλλιτέχνες. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτή η µουσική δεν γεννήθηκε στα σουλτανικά παλάτια εκ του µηδενός. Κάποια είδη της, όπως τα κρατήµατα και οι καλοφωνικοί ειρµοί, προϋπήρχαν και στο Βυζάντιο πριν από την
και
µοναστήρια, υιοθετήθηκε προοδευτικά από την
αριστοκρατία, αντικατέστησε
Σελτζούκων
µουσικό είδος, αν και συχνά τα κρατήµατα ακολουθούν τον τελευταίο στίχο ενός καλοφωνικού ειρµού. Τα κρατήµατα ενσωµατώθηκαν στη λατρεία κυρίως λόγω του Ιωάννη του Κουκουζέλη ο οποίος από το παλάτι τα µετέδωσε στο Άγιο Όρος. Οι λεγόµενοι καλοφωνικοί στίχοι 37 ήταν γνωστοί ήδη από τον 13ο αιώνα, έργα των µαϊστόρων πρωτοψαλτών εκείνης της εποχής (Ξένου του Κορώνης, Ιωάννη του Κουκουζέλη κ. ά.). Τότε αρχίζει να διαµορφώνεται το καλοφωνικό στιχηράριο
του έδωσε την οριστική του µορφή, την οποία αργότερα ο Χρυσάφης ο Νέος και ο Γερµανός Νέων Πατρών τελειοποίησαν καλλωπίζοντάς την. Το είδος αυτό καλλιέργησαν και ο Πέτρος ο Γλυκύς, ο Μπαλάσιος ο ιερέας, ο Θεοφάνης ο Καρύκης κ. ά. ∆εοντολογικά, τουλάχιστον κατά περί λιτής και όχι επιδεικτικής ψαλµωδίας. Όµως συχνά εκτελο ύνται “θύραθεν”, δηλαδή σε χώρους γύρω από τον κυρίως ναό. Παράλληλα µε τους καλοφωνικούς ειρµούς εξελίχθησαν
Σε
και άλλα είδη, όπως το οικηµατάριο, οι πολυέλεοι, τα κοινωνικά κ.λπ.
, κεφάλαιο στον τόµο Ο γλυκασµός των αγγέλων του Εκκλ. Πνευµ. Κέντρου Αγ. Νικολάου Ι. Μ. Πέτρας, 2000. 37 Πρ. Γεωργίου Τζάβλα, «Προφήτες-Υµνογράφοι, Μελουργοί-Αοιδοί», κεφάλαιο στον τόµο Ο γλυκασµός των αγγέλων του Εκκλ. Πνευµ. Κέντρου Αγ. Νικολάου Ι. Μ. Πέτρας, 2000.

σε ρυθµό ακσάκ σεµάι, δηλαδή 10/8. Το συρτό που κι αυτό έχει οίκους

υπακοές όπως τα προηγούµενα και είναι σε γρήγορο δίσηµο ή τετράσηµο ρυθµό (γιουρούκ σοφιάν). Τέλος, έχουµε τα οργανικά γυρίσµατα, µικρές φόρµες που προηγούνται, παρεµβάλλονται ή ακολουθούν φωνητικές συνθέσεις, τα ταξίµια, δηλαδή τους ελεύθερους αυτοσχεδιασµούς πάνω σε ένα µακάµι και τα oyun havasi, δηλαδή χορευτικές συνθέσεις. Προοδευτικά στις οργανικές φόρµες συµπεριελήφθησαν και επιρροές από τις στρατιωτικές µουσικές ή τις Βαλκανικές χώρες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας,

Στις φωνητικές συνθέσεις έχουµε τα µπεστέ που χωρίζονται σε τέσσερεις στροφές (οίκους), στο τέλος της καθεµιάς

) που είναι ένας φωνητικός αυτοσχεδιασµός πάνω σε ένα µακάµι, µε ή χωρίς οργανική εισαγωγή ή επίλογο και τέλος, άλλες µορφές φωνητικής µουσικής, όπως το canto (τραγούδι µε δυτικές επιρροές).

Αυτή η µουσική εκτελείται από τις λεγόµενες ορχήστρες λεπτών οργάνων ( oyun saz), κυρίαρχο ρόλο στις οποίες παίζει το κανονάκι (το βυζαντινό επιγόνιον), αφού µε τη βοήθεια κινητών µανδαλίων µπορεί να κουρδίσει επακριβώς στο εκτελούµενο µακάµι, αλλά και να αλλάζει κατά τη διάρκεια της ερµηνείας. Το ταµπούρ ή ταµπούρα (λέξη δανεισµένη από την αρχαιοελληνική πανδουρίδα) έχει µακρύ χέρι χωρισµένο µε µπερντέδες (δηλαδή δεσίµατα, παλιότερα από έντερο και τώρα από νάιλον) σε αποστάσεις που επιτρέπουν την ερµηνεία των διαστηµάτων κάθε ήχου. Το ταµπούρ παίζεται µε πλήκτρο ή µε δοξάρι (γιαλί ταµπούρ). Μπερντέδες έχουν και το σάζι, όργανο µε τρεις διπλές µεταλλι-

κές χορδές σε διάφορα µεγέθη, και η λάφτα, δηλαδή το πολίτικο

µτφ. Σ. Κοµποτάκη, Fagotto, Αθήνα 2012. 39 Κηλτζανίδης Π., Μεθοδική διδασκαλία Θεωρητική τε και Πρακτική προς εκµάθησιν και διάδοσιν του γνησίου Εξωτερικού Μέλους της καθ’ ηµάς Ελληνικής Μουσικής κατ’ αντιπαράθεσιν προς την Αραβοπερσικήν, τυπογραφείον Α. Κοροµηλά, εν Κωνσταντινουπόλει 1891.

40 Πολλές πληροφορίες πήραµε από το βιβλίο των Χρίστου Τσιαµούλη

Φαίδρος Γεώργιος, Πραγµατεία περί του Σµυρναϊκού µανέ ή του παρ’ αρχαίοις Μανέρω. εν Σµύρνη 1881.

36 Είναι στην ουσία δώδεκα, αλλά µε την προσθήκη των καταχρηστικών σουπιέδων ο αριθµός τους φτάνει περίπου στα εξήντα38, ενώ άλλοι συγγραφείς ανεβάζουν τον αριθµό τους στα ενενήντα39. Οι ρυθµοί ή ουσούλια δεν περιορίζονται στα απλά δίσηµα ή τρίσηµα µέτρα, αλλά χρησιµοποιούνται και αρκετά πολύπλοκα, όπως 28, 32 ή και 64 σηµείων. Η µουσική αυτή διακρίνεται σε οργανική και φωνητική 40. Στις οργανικές µορφές ανήκουν τα πεσρέφια. Σε κάθε πεσρέφι διακρίνουµε τέσσερα µέρη που λέγονται οίκοι (χανέδες). Οι οίκοι καταλήγουν σε µια υποδιαίρεση που λέγεται υπακοή. Υπάρχει µια πολύπλοκη διαδικασία µετάβασης από τον ένα οίκο στον άλλον και έτσι τα πεσρέφια έχουν συνήθως µεγάλη διάρκεια. Το οργανικό σεµάι είναι το τελευταίο µέρος σε κάθε φασήλ (σειρά οργανικών µελών στο ίδιο µακάµι). Έχει κι αυτό τέσσερεις οίκους από τους οποίους τουλάχιστον οι τρείς είναι
και
όπως οι ρουµάνικες λόνγκες και χόρες, και βέβαια από τα türkü, τα λαϊκά δηλαδή τραγούδια της Ανατολίας.
δε ακολουθεί, αντί για υπακοή, ένα τενερούµ ή γιαλέλι µε ακαταλαβίστικες συλλαβές (κάτι σαν το τεριρέµ της εκκλησίας). Ένα άλλο είδος φωνητικής σύνθεσης είναι το σεµάι που διακρίνεται σε αργό (αγκίρ) και γρήγορο (γιουρούκ). Πρώτα εκτελείται ένα αργό σεµάι, ακολουθεί ένα σαρκί, δηλαδή µελοποιηµένο ποίηµα σε τέσσερεις στροφές που αντιστοιχούν στους τέσσερεις οίκους του, και η σειρά ( φασήλ) τελειώνει µε ένα γρήγορο σεµάι. Το gazel και o µανές (πιθανόν να προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη µανέρως41, δηλαδή θρηνητικό άσµα ή από την τουρκική αµάν, δηλαδή, έλεος
λαούτο. Αντίθετα το ούτι, το βιολί και η πολίτικη λύρα δεν έχουν καθόλου 38 Αϋντεµίρ Μουράτ, Το τουρκικό Μακάµ,
και Παύλου Ερευνίδη, Ρωµηοί συνθέτες της Πόλης (17ος-20ος αι.) , ∆όµος, Αθήνα 1998. 41

Οι Έλληνες καλλιέργησαν αυτή τη µουσική, επειδή τους άρεσε µια και ήταν συγγενής µε την εκκλησιαστική, αλλά και έδινε, ιδιαίτερα στους µουσικούς, και ευκαιρίες βιοπορισµού. Ως αποτέλεσµα όµως του χαρίσµατος που έχουν οι Έλληνες να συγχωνεύουν εποικοδοµητικά ανατολικά και δυτικά πολιτισµικά στοιχεία, είχαµε µια προοδευτική µεταβολή. Σιγά-σιγά συνδύασαν τη µουσική αυτή µε κάποια νέα δυτικά πρότυπα τα οποία µόνο αυτοί (και διάφοροι λεβαντίνοι) γνώριζαν. Έτσι βλέπουµε ότι τα τραγούδια µε ελληνικούς στίχους αποκτούν στροφικότητα, ισοµερή κατανοµή µουσικών µέτρων σε κάθε ποιητικό στίχο και καταλήξεις ηµιπεριόδων στη δεσπόζουσα ή ouvert (ή στην υποτονική όταν πρόκειται για τρόπους) και περιόδων στην τονική ή clos 42. Επίσης, όλο και περισσότερα τραγούδια έχουν τη σήµανση

συλλογές τις Μισµαγιές (από την τουρκική λέξη mecmua ), οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν έγραφαν στην επικεφαλίδα κάθε ποιήµατος το όνοµα του ποιητή ή του συνθέτη, ίσως γιατί ήταν γνωστά σε όλους και συνήθως έγραφαν µόνο το µακάµι και το ουσούλι, δηλαδή τον ήχο και το ρυθµό. Αργότερα, όταν οι παρτιτούρες της δύσης διαδόθηκαν και στην

37 µπερντέδες και έτσι η τονική ακρίβεια έγκειται στο αφτί των εκτελεστών. Το ίδιο και το πλάγιο καλαµένιο φλάουτο (νέι) που, αν και έχει τρύπες, οι νότες κουρδίζονται από τον αυλητή. Τις ορχήστρες συµπληρώνουν και διάφορα κρουστά όπως το µπεντίρ (µεγάλο ταµπουρίνο χωρίς ζίλια), τα κουντούµ (διπλά ρηχά χάλκινα τύµπανα) κ. ά. Σε αντιδιαστολή να θυµίσουµε ότι οι παραδοσιακές τουρκικές ορχήστρες αποτελούνται κυρίως από ζουρνάδες ή κλαρίνα και νταούλια, τελείως έξω από το πνεύµα της έντεχνης αραβοπερσικής µουσικής.
“εις µέλος ευρωπαϊκόν”, δηλαδή, σε µείζονα ή ελάσσονα κλίµακα και απλό δίσηµο ή τρίσηµο µέτρο. ∆εν είναι λίγες οι φορές, βέβαια, που οι Έλληνες υιοθέτησαν και ελληνοποίησαν και συνθέσεις Τούρκων ή Αρµενίων συνθετών που ταίριαζαν στα γούστα της κάθε εποχής 43 Τα τραγούδια αυτά συγκεντρώνονταν σε εγκόλπιες χειρόγραφες
ανατολή, δηλαδή από τις αρχές του 19ου αιώνα, πολλές φορές συναντάµε την ένδειξη ότι «το παρόν άδεται εις τον ήχον ...» και πράγµατι µας κάνει εντύπωση πόσο γνωστές ήταν οι διάφορες µελωδίες από τις όπερες της εποχής στις αστικές κοινωνίες της Πόλης και της Σµύρνης. Εκτός από τις χειρόγραφες αυτές µισµαγιές, έχουµε και αρκετές τυπωµένες, όπως αυτή του Ζήση ∆αούτη µε τίτλο Ηθικά και Αστεία 42 Οι όροι ouvert και clos είναι πολύ παλιοί. Χρησιµοποιούνται για τις ηµιπεριόδους µουσικών φράσεων από τον Μεσαίωνα και ιδιαίτερα για τη χορευτική µουσική της δύσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε µετά τις Σταυροφορίες. 43 Risto Pekka Pennanen, «Η Ελληνοποίηση της οθωµανικής λαϊκής µουσικής», Μουσικός Λόγος, Νο 8, Κέρκυρα 2009. Μπεντίρ, Σάζι, Νέι.

Ιωάννη Καρατζά46, και ο Νέος Ερωτόκριτος του ∆ιονυσίου Φωτεινού (Βιέννη 1818) 47. Από το 1830, µε την έκδοση της Ευτέρπης

γνωρίζουν εξαιρετική διάδοση. Στους ανθισµένους κήπους των Ψωµαθειών, στα σαλόνια του Σταυροδροµίου, αλλά και στις ροµαντικές βαρκάδες στον Κεράτιο και στον Βόσπορο, στα καφενεία, στις λέσχες, και στις µουσικές ταβέρνες, παντού ηχούν αυτά τα τραγούδια. Πολλές τέτοιες σκη νές περιγράφουν µε ενθουσιασµό διάφοροι ξένοι περιηγητές, όπως ο Guys49. Ανάµεσα στα ονόµατα ποιητών και συνθετών συναντάµε και των Αλεξάνδρου Καλφόγλου (1725-1795), Γεωργίου Σούτσου ∆ραγουµανάκη (1745-1816), του Νικηφόρου Ναυτουνιάρη του Αρχιδιακόνου (+1830), του Αθανασίου Χριστόπουλου, του Πέτρου Λαµπαδάριου και πολλών άλλων.

µια συνοπτική επισκόπηση της µουσικής ιστορίας µετά την Άλωση θα πρέπει να επισηµάνουµε µερικούς σταθµούς και πρόσωπα που επηρέασαν αυτή την πορεία. Αν και το βιβλίο µας είναι αφιερωµένο στους λόγιους συνθέτες της δυτικού τύπου µουσικής, θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε και στους

στους συνθέτες εκκλησιαστικής µουσικής και το έργο τους θα απαιτούσε ένα πολύτοµο σύγγραµµα. Έτσι θα σταθούµε µόνο

οργανοπαίκτες, αλλά

παιδαγωγοί που µας άφησαν πολύτιµα θεωρητικά συγγράµµατα, βιβλία µε εκκλησιαστικές συνθέσεις και συλλογές τραγουδιών. Επίσης, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι πολλοί

Ἀουστρίας. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἰωσήπου τοῡ Βαουµεϊστέρου, 1790.

46 Ι. Κ.: Έρωτος αποτελέσµατα, ήτοι ιστορία ηθικοερωτική µε πολιτικά τραγούδια, συντεθείσα µεν εις την απλήν ηµών διάλεκτον προς ευθυµίαν και εγλεντζέν των ευγενών νέων. Εν Βιέννη, 1792. Εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Βεντόττη.

47 Νέος Ἐρωτόκριτος παρὰ ∆ιονυσίου Φωτεινοῦ. Τόµος Πρῶτος. Ἐ

38 Στιχουργήµατα που κυκλοφόρησε το 1818 στη Βιέννη44. Όµως ποιήµατα από τραγούδια της εποχής βρίσκουµε και σε παλαιότερες εκδόσεις ενσωµατωµένα µέσα σε κείµενα, όπως είναι το Σχολείο των Ντελικάτων Εραστών (Βιέννη 1790) του Ρήγα45, το Έρωτος Αποτελέσµατα (Βιέννη 1792) του συντρόφου του, γιατρού
48, έχουµε τυπωµένες µισµαγιές µε καταγραµµένη και τη µουσική των τραγουδιών τους σε βυζαντινή παρασηµαντι-
Τα
σχεδόν πάντοτε στον έρωτα ή στη µαταιότητα του κόσµου. Τον 18ο
Για
µελοποιούς της ανατολικής µουσικής, η οποία και χαρακτηρίζει περισσότερο την περιοχή. Μια εκτενής αναφορά όµως
σ’ αυτούς που ασχολήθηκαν και µε την κοσµική µουσική µελοποιώντας ποιήµατα σύγχρονων ποιητών ή συνθέτοντας οργανικά µέλη που εκτελούντο στις οθωµανικές αυλές. Πολλοί από αυτούς τους συνθέτες ήταν ταυτόχρονα δεξιοτέχνες
από τους συνθέτες αυτούς δεν ήταν γεννηµένοι στην Κωνσταντινούπολη ή την ευρύτε44 ∆ιάφορα Ἠθικά καὶ Ἀστεῖα Στιχουργήµατα, ἐκδοθέντα ὑπὸ Ζήση ∆αούτη τοῦ ἐκ Τυρνάβου τῆς Θεσσαλίας, καὶ τυπωθέντα διὰ ∆απάνης τῶν εἰλικρινεστάτων, καὶ φιλογενεστάτων φίλων του, κυρίων Παρίση ∆ηµητρίου Παµφύλου τοῦ ἐκ Τυρνάβου τῆς Θετταλίας, καὶ ∆ηµητρίου Χ. Σωτὴρ Μαλκότζογλου, τοῦ ἐκ Ροδοστοῦ τῆς Θράκης. Ἐν Βιένν ῃ τῆς Ἀουστρίας, Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τοῦ Ἰωάννου Βαρθ, Ζβεκίου, 1818. 45 Σχολεῖον τῶν Ντελικάτων
νῡν
ῶτον µεταφρασθὲν Παρ
ῆ Θετταλοῡ. Ἐν Βιέννῃ τῆς
κή.
τραγούδια των µισµαγιών αναφέρονται
αιώνα
και καλλίφωνοι ιεροψάλτες και
Ἐραστῶν. Ἐκ τῆς Γαλλικῆς ∆ιαλέκτου
πρ
ὰ τοῡ Ρήγα Βελεστινλ
48
Εὐτέρπη Περιέχουσα συλλογ ὴν ἐκ τῶν νεωτέρων καὶ ἡδυτέρων ἐξωτερικῶν µελῶν, µὲ προσθήκην ἐν τῷ τέλει καὶ τινων ρωµαϊκῶν τραγῳδίων εἰς µέλος ὀθωµανικὸν καὶ εὐρωπαϊκόν Ἐξηγηθέντων εἰς τὸ νέον τῆς Μουσικῆς σύστηµα· Παρὰ Θεοδώρου Φωκέως, Καὶ Σταυράκη Βυζαντίου Τῶν Μουσικολογιωτάτων. Ἐπιθεωρηθέντων δ`ἐπιµελῶς παρὰ τοῦ Μουσικολογιωτάτου διδασκάλου Χουρµουζίου Χαρτοφύλακος. Φιλοτίµῳ δαπάνῃ τῶν ἰδίων· Ἐν τῇ κατὰ τὸν Γαλατᾶν Τυπογραφίᾳ τοῦ Κάστορος· 1830 ᾳωλ΄. 49 Guys Μ., Voyage litteraire de la Grece ou Lettres sur les grecs, anciens et modernes avec un parallele de leurs moeurs. A Paris, chez la veuve Duchesne. 1783.
ν Βιέννῃ 1818. Ἐκ τοῦ Χιρσφελδείου Τυπογραφείου.
Βίβλος καλουµένη

Θεοφάνη Καρύκη, πρωτοψάλτη της Μεγάλης Εκκλησίας στα πρώτα µεταβυζαντινά χρόνια (ο οποίος αργότερα έγινε και

ανάπτυξης µε εξάρχοντα τον λαµπαδάριο (και στη συνέχεια πρωτοψάλτη) Γεώργιο Ραιδεστηνό τον Α’, που δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για νέες µελοποιήσεις, τις οποίες ακολούθησε µια πλειάδα έξοχων µουσικών του 17ου αιώνα, µε πρώτο τον µαθητή του Παναγιώτη Μανουήλ Χρυσάφη τον Νέο. Σηµαντικότατη συµµετοχή στην ψαλτική αυτή αναδηµιουργία είχαν τρεις ακόµη µουσικοί, ο Γερµανός επίσκοπος Νέων Πατρών, ο Μπαλάσιος ιερέας και ο Πέτρος

50 Π.χ. µετά το «εθνικό» του κράτηµα στο χφ. 305 Ι.Μ. Ξηροποτάµου, φ. 310, ακολουθεί ένα «περσικόν» σε ήχο πλάγιο του τετάρτου (Rast).

51 Τσιαµούλης Χρίστος και Παύλος Ερευνίδης, Ρωµηοί συνθέτες της Πόλης (17ος-20ος αι.), ∆όµος, Αθήνα

39 ρη Θράκη, αλλά µετέβησαν εκεί για σπουδές και πέρασαν ένα µεγάλο µέρος της ζωής τους δραστηριοποιούµενοι γύρω από το Πατριαρχείο, τα διάφορα µουσικά στέκια ή τα αριστοκρατικά σπίτια. Ξεκινώντας από τον τελευταίο Λαµπαδάριο της Αγίας Σοφίας, τον Μανουήλ Χρυσάφη, τον πρώτο Πατριάρχη µετά την Άλωση Γεννάδιο Σχολάριο, τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη που διέφυγε και δίδαξε στην Ιταλία και πολλούς άλλους που έδρασαν µέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα, διαπιστώνουµε ότι ενώ έχουµε πολλές πληροφορίες για τις εκκλησιαστικές συνθέσεις τους, δεν γνωρίζουµε τίποτε για τυχόν ενασχόλησή τους µε την κοσµική µουσική. Αντίθετα για τον
Πατριάρχης), γνωρίζουµε ότι συνέβαλε στην εξέλιξη ενός είδους εξωτερικού µέλους, των κρατηµάτων. Για τη µουσική δραστηριότητα του Καρύκη γνωρίζουµε ότι, εκτός από Πρωτοψάλτης, ήταν ο πρώτος µεταβυζαντινός που συνέθεσε «εθνικά» κοµµάτια50. Κρατήµατα είχαν γραφτεί και πριν την Άλωση, όπως η “Ψαλτήρα” του Πρασίνου. Το όλο έργο του Καρύκη θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα ξεκίνηµα νέων µουσικών τάσεων που αρχίζουν να εµφανίζονται προς το τέλος του 16ου αιώνα για µια αποδέσµευση από τις καθιερωµένες παραδοσιακές µορφές51. Ο ίδιος ο Μωάµεθ ο Πορθητής ενδιαφέρθηκε για το µουσικό σύστηµα γραφής των Ελλήνων και κάλεσε δύο ψάλτες, τον Γεώργιο και τον Γεράσιµο, να καταγράψουν τις µελωδίες που τραγουδούσαν οι Πέρσες χανεντέδες (τραγουδοποιοί) του παλατιού του52. Η περσική µουσική αυτή όµως άρεσε και στους Έλληνες, έτσι ώστε να συναντάµε Περσικά µέλη σε κώδικες εκκλησιαστικής µουσικής του 16ου και 17ου αιώνα στο Άγιο Όρος 53 . Από τις αρχές του 17ου αιώνα η ψαλτική τέχνη ξαναµπαίνει σε πορεία καλλιτεχνικής
1998. 52 Mαρτυρείται από τον χρονογράφο ∆ωρόθεο Μονεµβασίας. 53 Μονή Ιβήρων, κώδικες 1189 και 1562. Πολύ περισσότερες πληροφορίες µας δίνει η Νεκταρία Λιάσκου στην διπλωµατική εργασία της Καταγραφές κοσµικής µουσικής µε βυζαντινή σηµειογραφία σε χειρόγραφα από τα µέσα του15ου ως τις αρχές του 2ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2000. Ιωάννης ο Γλυκύς

ούτε αισθητικά. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκουµε σποραδικά τέτοιες προσπάθειες, όπως από τον µαθητή του Zarlino, Κύπριο συνθέτη Ιερώνυµο Τραγουδιστή, ο οποίος έγραψε και µια πραγµατεία για την επανόρθωση της ελληνικής µουσικής 57. Αργότερα η Ρωσσική Ορθόδοξη Εκκλησία δηµιούργησε ένα δικό της είδος πολυφωνικής µουσικής, το οποίο επηρέασε

ο Αγγέλης ο επονοµαζόµενος Μέγας (1610-1690), συνθέτης και δεξιοτέχνης της ταµπούρας. Ο ∆ηµήτριος Καντεµίρης

Κωνσταντίνου, έµαθε µουσική από τον Αγγέλη και τον Αhmed Çelebi. Ήταν δεξιοτέχνης στο νέι (αραβικός πλαγίαυλος)

πολλά βιβλία, µεταξύ των οποίων και το περίφηµο Kitâbu 'İlmi'l-Mûsiki alâ Vechi'l-Hurûfât, Mûsikiyi Harflerle Tesbi t ve İcrâ

İlminin Kitabı, που περιλαµβάνει

2401 f. 328 της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Βλ. Αδάµης Μιχάλης, «Πολυφωνική εκκλησιαστική µουσική στο Βυζάντιο του 15ου αιώνα». Μουσικολογία, 1986, τ. 1, σ. 51.

56 Πρόκειται για τον ύµνο «Ο εωρακώς εµέ» που βρέθηκε στο χφ. 215, f. 67 της Μονής ∆οχειαρίου του Αγίου Όρους. Βλ. Conomos Dimitri, Experimental polyphony in late Byzantine psalmody, 1982.

57 Πρόκειται για το πεντάφωνο µοτέτο «Ω, Πάσχα το Μέγα».

58 Ταµπούρης Πέτρος, «∆ίσκοι Μισµαγιά και Θύραθεν», FM Records No 623 και 624.

40 Μπερεκέτης, ψάλτης του Αγίου Κωνσταντίνου στα Ψωµαθειά. Η Κωνσταντινούπολη ξαναγίνεται το βασικό κέντρο για τη µουσική. Οι αναζητήσεις και ο πόθος για µάθηση οδηγούν εκεί πολλούς φιλόµουσους από το Άγιο Όρος, τη Θεσσαλονίκη, το Σινά, τη Λέσβο και άλλα κέντρα, για να µαθητεύσουν κοντά στους πατριαρχικούς µουσικούς δασκάλους54. Συχνά αναφέρεται πλέον ότι διάφοροι εκκλησιαστικοί συνθέτες ήταν κάτοχοι και της ευρωπαϊκής µουσικής, ίσως έτσι εξηγούνται και κάποιες πειραµατικές προσπάθειες που έγιναν από ορισµένους για τη σύνθεση πολυφωνικής µουσικής κατά τα πρότυπα της ευρωπαϊκής. Τέτοια δείγµατα είχαµε ήδη τον 15ο αιώνα από τον Μανουήλ Γαζή55, τον Ιωάννη Πλουσιαδηνό 56 κ. ά. Σίγουρα η Φραγκοκρατία και η Ενετοκρατία επέδρασαν στη δηµιουργία αυτών των πειραµατικών συνθέσεων, οι οποίες όµως δεν βρήκαν απήχηση ούτε ιδεολογικά
και τους Έλληνες ορθοδόξους της διασποράς, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί τον 19ο αιώνα η σύγχρονη εκκλησιαστική τετραφωνία. Όσον αφορά στην κοσµική µουσική την ίδια εποχή, αλλά και νωρίτερα ακόµα, έχουµε καταγραφές δηµοτικών τραγουδιών σε χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Λίγο νωρίτερα από τον Θεοφάνη Καρύκη, το 1562, ένας άλλος λόγιος ιεροµόναχος, ο Λεόντιος, ο επονοµαζόµενος Κουκουζέλης, καταγράφει στον κώδικα 1189 της Ι. Μ. Ιβήρων δύο συνθέσεις, τη µία µε ελληνικούς στίχους και την άλλη µε στίχους στα οθωµανικά. Πρόκειται για δύο λόγιες συνθέσεις, γιατί από τη δοµή του στίχου και από τα ενδιάµεσα παρεµβαλλόµενα «τερενούµ» φαίνεται ότι δεν είναι δηµοτικά τραγούδια. Όπως αναφέρει ο Π. Ταµπούρης58 τέτοιου είδους συνθέσεις καταγράφονται και σε άλλους κώδικες, όπως για παράδειγµα στον κώδικα 1080 της Ι.Μ. Ιβήρων, γραµµένο από τον Κοσµά ιεροµόναχο Μακεδόνα τον Ιβηρίτη το έτος 1668. Στην Κωνσταντινούπολη έχουµε καταγραφές από τον Πολωνό µουσικό και µεταφραστή του παλατιού Wojciech Bobowski (έργων µε την υπογραφή Παππάς (Papaz), συνθέτης που αναφέρεται και από τον Καντεµίρη. Λίγο αργότερα φαίνεται ότι εργαζόταν στο παλάτι
(1673 – 1723), Ρωµιός µε την ευρεία έννοια της λέξεως, µάλλον ταταροµολδαβικής καταγωγής και γιος του βοεβόδα της Μολδοβλαχίας
και την ταµπούρα. Υπήρξε σηµαντικός συνθέτης και θεωρητικός της µουσικής και επινόησε
σύστηµα µουσικής γραφής. Παράλληλα ήταν και ιστορικός, γεωγράφος, εθνολόγος, µυθιστοριογράφος και πολιτικός. Έγραψε
δικό του
ένα θεωρητικό µέρος και 350 καταγραφές µουσικών συνθέσεων δικών του και άλλων. 54 Μπαλαγεώργος ∆ηµήτριος, Εκκλησιαστική µουσική στην Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, 2008. 55 Πρόκειται για το δίφωνο «Αινείτε τον Κύριον» που βρέθηκε στο χφ.

στη διαµόρφωση της µουσικής γραφής. Ειδική αναφορά

αρµόζει στον Πέτρο Πελοποννήσιο, µια και το µεγαλύτερο

και καταγραφή. Η δραστηριότητά εκτείνεται και στην εξωτερική µουσική. Ήταν γνωστός δεξιοτέχνης στην ταµπούρα και στο νέι. Προικισµένος µε εξαιρετική µουσική έµπνευση, φιλοπονία, φωνητικό τάλαντο και ευφυΐα,

αιώνα και έναν από τους κορυφαίους γενικότερα της µεταβυζαντινής και οθωµανικής περιόδου. Μαθητής και συνεχιστής

Βελεστινλής, Σχολείον Ντελικάτων Εραστών, Βιέννη, 1790.

την viola d’ amore, υπήρχε και ένας άλλος που δραστηριοποιήθηκε µισό

αιώνα νωρίτερα. Κάπου ανάµεσα στους δύο υπήρξε και ο τραγουδιστής Σεβελίογλου Γεωργάκης, ο οποίος πιθανόν να ταυτίζεται µε τον άρχοντα ποστέλνικο Γεώργιο Ν. Σούτζο τον ∆ραγουµανάκη. Τέλος, έχουµε και τον Γιωργάκη τον Χανεντέ, ο οποίος ταυτίζεται µε τον Γεώργιο Παντζόγλου, και έργα του περιέχονται στο Απάνθισµα του Κέιβελη και στην Αρµονία του Βλαχόπουλου. Ένας άλλος συνθέτης και βιολιστής

41 Από τα µέσα του 18ου αιώνα ξεκινά για την εκκλησιαστική µουσική µια νέα µεγάλη περίοδος ακµής και άνθησης. Στα ψαλτικά πράγµατα της Κωνσταντινούπολης κυριαρχεί µια νέα τετρανδρία µουσικών, ο Ιωάννης Τραπεζούντιος πρωτοψάλτης, ο ∆ανιήλ πρωτοψάλτης, ο Πέτρος Πελοποννήσιος ο λαµπαδάριος και ο Ιάκωβος ο πρωτοψάλτης, η οποία διαµόρφωσε την έως σήµερα ισχύουσα ψαλτική πράξη και συνέβαλε αποφασιστικά
µέρος του ρεπερτορίου που ψάλλουµε σήµερα είναι είτε προσωπική του σύνθεση, είτε οφείλεται σε δική του εξήγηση
επηρέασε την εποχή του, αλλά και τους µετά απ' αυτόν µουσικούς, έτσι ώστε να µιλάµε για το µεγαλύτερο µουσικό του 18ου
του έργου του υπήρξε ο Πέτρος Βυζάντιος, γνωστός µελοποιός και εξηγητής, αλλά και παραγωγικός κωδικογράφος. Την ίδια εποχή αναφέρεται και ένας άλλος Έλληνας βιολιστής, ο Μυρώνης, ο οποίος, µαζί µε τον Εβραίο Isaak Fresco Romano που έπαιζε ταµπούρα, ήταν οι σηµαντικότεροι µουσικοί της εποχής τους. Μαθητής του Μυρώνη ήταν ο Γιοβανίσκος ο Μολδοβλάχος, δάσκαλος το παλάτι του Σουλτάνου Μαχµούτ. Εκείνη την εποχή δραστηριοποιήθηκε και ένας από τους σηµαντικότερους συνθέτες κοσµικής µουσικής, ο Ζαχαρίας ο χανεντές (1680
1750). Καταγόµενος από την Πόλη, δεξιοτέχνης της ταµπούρας και φίλος του ∆ανιήλ του Πρωτοψάλτη. ∆ιετέλεσε αυλικός µουσικός και συνέθεσε πολλά τραγούδια και εκκλησιαστικά µαθήµατα. Τον 18ο αιώνα ζούσαν και τρεις ή τέσσερεις µουσικοί µε το όνοµα Γιώργης, εκ των οποίων οι δύο ήταν τυφλοί. Έτσι, οι αναφορές για τη δραστηριότητά τους και τις συνθέσεις τους στις διάφορες πηγές συγχέονται. Μπορούµε να πούµε όµως ότι πριν από τον Στραβογιώργη που πέθανε το 1810 και εισήγαγε στα παλάτια το µεγάλο βιολί , δηλαδή
Ρήγας
που ζούσε στο παλάτι µαζί µε τον Στραβογιώργη ήταν ο Ηλίας (+1799), που θεωρείται από τους Τούρκους ως ο σηµαντικότερος Ρωµιός συνθέτης µετά τον Ζαχαρία.

Τον 18ο αιώνα γράφεται στην Κωνσταντινούπολη µια έντεχνη µουσική σύνθεση που επιγράφεται στα τουρκικά Μακαµλάρ κιαρί και στα ελληνικά έχει τίτλο «Μέγα Σύστηµα»,

το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αραβοπερσικά µακάµια µε τη σειρά που διδάσκονται και µε στίχους που περιγράφουν ακριβώς όλες τις µουσικές κινήσεις και µετατροπίες.

τις µεταβάσεις από το ένα στο άλλο. Τη µουσική έγραψε ο τζελεµπής Γιάγκος ο Θεολόγος και τους στίχους ο µπεϊζαδές Γιάγκος Καρατζάς. Στη νέα παρασηµαντική το µετέφερε ο Κωνσταντίνος Πρωτoψάλτης και το εξέδωσε ο Θεόδωρος Φωκαεύς,

τη διαφύλαξη και διάδοση της εκκλησιαστικής µουσικής µε την ίδρυση µουσικών πατριαρχικών σχολών. Στα 1727 ιδρύεται η Α΄ Πατριαρχική Μουσική Σχολή από τον Οικουµενικό Πατριάρχη Παΐσιο τον Β΄. ∆άσκαλος διορίστηκε ο Ιωάννης

δίδαξαν οι ιδρυτές του νέου γραφικού µουσικού συστήµατος Γρηγόριος, Χουρµούζιος και Χρύσανθος. Η σχολή αυτή

διαλύθηκε δυστυχώς το 1821 λόγω των αντιποίνων για το ξέσπασµα της επανάστασης.

Ελληνικές µουσικές σχολές υπήρχαν και στην Αίνο, την Αδριανούπολη, τις Κυδωνίες, την Μυτιλήνη, τη Σµύρνη και την Τραπεζούντα, αλλά και στους διάφορους µουσικούς συλλόγους.

στην Κωνσταντινούπολη.

42
κειται για έναν ευφυέστατο
για να κατανοήσει κανείς όλα τα µακάµια και
περιλαµβάνεται όµως και στη µέθοδο του Κηλτζανίδη59 . Το Οικουµενικό Πατριαρχείο µεριµνά επίσηµα για
Τραπεζούντιος. Το έτος 1776 συστήθηκε η Β΄ Πατριαρχική Μουσική Σχολή από τον Πατριάρχη Σωφρόνιο τον Β’. Σε αυτή δίδαξαν οι ∆ανιήλ, Πέτρος Πελοποννήσιος και ο δοµέστικος τότε Ιάκωβος. Το έτος 1791 ιδρύθηκε η Γ΄ Πατριαρχική Μουσική Σχολή από τον Πατριάρχη Νεόφυτο τον Ζ΄, ο οποίος διόρισε για να διδάξουν τον πρωτοψάλτη Ιάκωβο και τον λαµπαδάριο Πέτρο Βυζάντιο. Η τετάρτη ιδρύθηκε το 1815, πατριαρχούντος του Κυρίλλου του ΣΤ΄. Σ’ αυτή,
Πρό-
τρόπο
59
Έχει ηχογραφηθεί αριστοτεχνικά από τον Νίκο Κωνσταντινόπουλο στο CD “Θύραθεν” µε επιµέλεια Πέτρου Ταµπούρη (FM Records 624). Μ. Guys: Γάµος

της Νέας Μεθόδου αναλυτικής σηµειογραφίας (1814) από τους Γρηγόριο πρωτοψάλτη, Χουρµούζιο χαρτοφύλακα και αρχιµανδρίτη Χρύσανθο και η εφεύρεση της µουσικής (βυζαντινής) τυπογραφίας. Στους τελευταίους σπουδαίους µελουργούς που δρουν στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 19ο αιώνα θα πρέπει να κατατάξουµε τον Κωνσταντίνο πρωτοψάλτη (1821-1855), τον Ιωάννη πρωτοψάλτη (1831-1866), τον Στέφανο Λαµπαδάριο (+1864), τον Γεώργιο Ραιδεστηνό τον Β΄ (+1889) και τον Γεώργιο

Κανονισµός Εκκλησιαστικού

Μουσικού Συλλόγου, Kωνσταντινούπολη 1899.

διάδοση της ψαλτικής τέχνης ανέλαβαν στη συνέχεια διάφορ οι µουσικοί ή φιλολογικοί σύλλογοι, όπως ο Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς κ. ά., που ιδρύθηκαν στην Κωνσταντινούπολη συγκεντρώνοντας γύρω τους ένα σηµαντικό φιλόµουσο κοινό και ανέπτυξαν αξιοζήλευτη εκδοτική δράση. Το 1899, ιδρύθηκε από τον Εκκλησιαστικό Μουσικό Σύλλογο στην Κωνσταντινούπολη µια µουσική σχολή µε σηµαντικό έργο. ∆ιευθυντής της ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και δάσκαλοι ο Κωνσταντίνος Ψάχος, ο Αριστείδης Νικολαΐδης, ο Νηλεύς Καµαράδος, ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης, ο Πέτρος Φιλανθίδης

43 Οι δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα θεωρούνται από τις πιο γόνιµες στην ιστορία της ψαλτικής τέχνης κατά την Οθωµανική Περίοδο. Στα χρόνια αυτά δραστηριοποιείται στην Κωνσταντινούπολη ένας µεγάλος αριθµός µουσικών, αλλά και πολλοί αντιγραφείς µουσικών βιβλίων. Αξιοµνηµόνευτες είναι τέσσερις σπουδαίες µουσικές προσωπικότητες: ο ιατροφιλόσοφος Βασίλειος Στεφανίδης, γνωστός κυρίως ως θεωρητικός, ο οποίος προσπαθεί να επανασυνδέσει την αρχαία ελληνική θεωρία µε την εκκλησιαστική µουσική, ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος, ο πολυγραφότερος Έλληνας κωδικογράφος, ο Γεώργιος ο Κρης και ο Μανουήλ πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος. ∆υο γεγονότα όµως καθόρισαν αποφασιστικά τη µετέπειτα πορεία της ψαλτικής τέχνης: η επινόηση και καθιέρωση
Βιολάκη τον πρωτοψάλτη (+1911). Το έτος 1866 ιδρύθηκε η Ε΄ Πατριαρχική Μουσική Σχολή, µε πρωτοβουλία του Οικουµενικού Πατριάρχη Σωφρονίου του Β΄, αλλά µε µικρό έργο λόγω οικονοµικών δυσκολιών. Μετά από δύο χρόνια, το 1868, συστήθηκε η ΣΤ΄ Πατριαρχική Μουσική Σχολή, επί Πατριάρχη Γρηγορίου του ΣΤ΄, µε δασκάλους τον Σταυράκη Γρηγοριάδη, τον Γεώργιο Ραιδεστηνό, τον Στέφανο Βυζάντιο, τον Ιωάσαφ τον Ρώσο, τον ∆ηµήτριο Βυζάντιο, τον Παναγιώτη Κηλτζανίδη, τον Ονούφριο Βυζάντιο και άλλους. Το έτος 1863, ιδρύθηκε ο Μουσικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως και το 1880 ο Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος. Το 1896 συστήθηκε από το Πατριαρχείο η Μουσική Επιτροπή για την τακτοποίηση διαφόρων µουσικών ζητηµάτων και την πρακτική διαφύλαξη της γνήσιας εκκλησιαστικής ψαλµωδίας. Λίγους µήνες µετά λειτούργησε για βραχύ διάστηµα η Ζ΄ Πατριαρχική Μουσική Σχολή. Τη µέριµνα για τη διατήρηση και
κ. ά. Την ψαλτική υπηρετεί µια σειρά δεινών ψαλτών, µε εξαιρετική καλλιφωνία και θαυµασ τή µουσική αντίληψη.
Ιάκωβος Ναυπλιώτης, ο Ευστάθιος
Κωνσταντίνος Πρίγγος, ο
ο Βασίλειος Νικολαΐδης κ. ά.
Ας αναφερθούν ενδεικτικά ο
Βιγγόπουλος, ο
Θρασύβουλος Στανίτσας,

δης που έπαιζε λύρα και ταµπούρα και έψελνε στο Πέραν και αργότερα, στον Πατριαρχικό Ναό.

Πολλοί ακόµη µουσικοί, που ενδεχοµένως ήταν και ψάλτες, έδρασαν τον 19ο αιώνα κυρίως στους µεϋχανέδες. Πρόκειται όπως προαναφέραµε

υψηλών απαιτήσεων. Οι πιο φηµισµένες βρίσκονταν στη Μεγάλη Οδό του Πέραν που ήταν και το κέντρο της οικονοµικής ζωής της Πόλης. Πολλά ονόµατα

µείνει από συχνές αναφορές σε πηγές της εποχής, όπως του Μικέ, του λυράρη Γιώργη από το Φανάρι, των αδελφών Γιάννη, Χρήστου και Αντώνη Κυριαζίδη, του Βασιλάκη και του Νικολάκη. Από το τέλος του 18ου αιώνα έχουν πλέον αναδειχθεί και πολλοί αξιόλογοι Τούρκοι συνθέτες οι οποίοι συνυπάρχουν

και µερικοί, οι πιο τολµηροί, ακολουθούν τους νεωτερισµούς της εποχής. Αναφέρουµε απλά τους Çemil bey, Ismail Dede efendi, Haci Arif bey,

ο Χρήστος Κυριαζίδης (Christaki efendi), ήταν ίσως ο σηµαντικότερος τραγουδοποιός της εποχής του, συνέθεσε όµως και αρκετά οργανικά µέλη. Παραφρόνησε και αυτοκτόνησε το 1914. Τέλος, ο Βασιλάκης, γεννηµένος το 1845 στο Λίτρος κοντά τη Σηλυβρία. Στην αρχή έπαιζε κλαρίνο σε διάφορα πανηγύρια. Το 1870 εγκαταστάθηκε στο Γαλατά παίζοντας λύρα και αργότερα συνέπραξε µε το συγκρότηµα του Κυριαζίδη. Ήταν φίλος και συνεργαζόταν και µε τον Çemil Bey. Την ίδια εποχή

και άλλοι µουσικοί και συνθέτες όπως ο βιολιστής Αντώνης, ο επίσης βιολιστής και συνθέτης Ζαφειράκης (+1920) που εξέδωσε και µέθοδο για βιολί το 1901, ο Βασιλάκης ο Λαουτιέρης από το ∆ιπλοκιόνιο (Besiktas), ο εξαίρετος λυράρης Αναστάσιος Λεονταρίδης του οποίου σώζονται ηχογραφήσεις. Οι γιοί του, επίσης λυράρηδες, ο Παράσχος

Ανεψιός του Αναστάση ήταν και ο λυράρης Σωτήρης Τσάνταλης

από τη Σηλυβρία (+1939). Ανιψιοί του Αναστάση και του Σωτήρη ήταν και τα παιδιά του λαουτιέρη Χαράλαµπου Μπατζανού (1860 – 1915), ο Αλέκος και ο Γιώργος Μπατζανός. Ο Αλέκος

44 Παράλληλα τον 19ο αιώνα δραστηριοποιούνται στην Πόλη και αξιόλογοι συνθέτες κοσµικής µουσικής. Τέτοιοι ήταν ο Γιάννης ο Χανεντές, ο γνωστός ως Τσορµπατζής που έπαιζε και πολίτικη λύρα. Επίσης, ο γεννηµένος στα Ταταύλα Σταυράκης (Βυζάντιος) ο Χανεντές (+1835), που συνέψαλλε στον Γαλατά µε τον Θεόδωρο Φωκαέα µε τον οποίον ήταν και συνεκδότης της «Ευτέρπης», για την οποία ο Κυριακός Φιλοξένους, µάλλον καθ’ υπερβολήν, αναφέρει ότι περιέχει έργα αποκλειστικά του Ζαχαρία Χανεντέ. Άλλος Σταυράκης ήταν ο Γρηγοριά-
για µουσικές ταβέρνες όπου οι θαµώνες άκουγαν µε περισσή ησυχία εξαίρετους καλλιτέχνες να παίζουν µουσική
αρµονικά και µε αλληλοσεβασµό µε τους Ρωµιούς συναδέλφους τους, διδάσκουν και διδάσκονται απ’ αυτούς
Sevki bey, Rifat bey κ. ά. Σπουδαίοι Τούρκοι µουσικοί υπήρχαν και νωρίτερα ακόµη αφού στον 17ο αιώνα έδρασε ο Mustafa Itri. Ο Αντώνης Κυριαζής ή Κυριαζίδης (Lavtaci Anton) έπαιζε λάφτα και ούτι. Έγραψε µερικά τραγούδια και πολλές οργανικές συνθ έσεις. Μαζί µε τα αδέλφια του έκαναν συχνές εµφανίσεις στο παλάτι. Μαζί είχαν και τον λυράρη και συνθέτη Νικολάκη. Ο Γιάννης (Τζιβάννης) Κυριαζίδης +1910), έξοχος µελοποιός, έπαιζε λαούτο και τραγουδούσε. Καλός γνώστης της θεωρίας και των µουσικών δρόµων υπήρξε δάσκαλος σπουδαίων µουσικών της εποχής του. Ο µικρότερος αδελφός τους
και ο Λάµπρος που έµεινε θρυλικός από τη συµµετοχή του στις ηχογραφήσεις των πρώτων ρεµπέτικων τραγουδιών.
µας έχουν
δραστηριοποιούνται
γεννήθηκε το 1888 στη Σηλυβρία. Έπαιζε κυρίως λύρα αλλά και βιολί. Συνέθεσε τραγούδια και συµµετείχε σε ηχογραφήσεις. Ο Γιώργος γεννήθηκε στην Πόλη το 1900. Από µικρός έπαιζε ούτι και µε τις επιδόσεις του καθιέρωσε το όργανο αυτό ως όργανο υψηλών απαιτήσεων. Πέθανε το 1977. Μπορούµε να πούµε ότι ήταν ο τελευταίος σπουδαίος Έλληνας µουσικός που έδρασε στην Πόλη.

Τελειώνοντας, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι εκτός από τους Έλληνες, στην Κωνσταντινούπολη

και πολλοί άλλοι µουσικοί και συνθέτες όπως Αρµένιοι (που ανταγωνίζονταν σκληρά τους Έλληνες), Εβραίοι και διάφοροι Λεβαντίνοι, κυρίως Ιταλοί.

ξεχνάµε ότι επίσηµος αρχηγός των στρατιωτικών µουσικών του Σουλτάνου για περίπου µισό αιώνα ήταν ο Giuseppe Donizzetti pasha αδελφός του γνωστού συνθέτη Gaetano.

στα µουσικά πράγµατα της Τουρκίας προσπαθώντας να δώσει ευρωπαϊκό χαρακτήρα στη µουσική εκπαίδευση της χώρας. Ένα

κληρονοµιάς, χωρίς να ταυτίζεται µε το αναχρονιστικό θεοκρατικό παρελθόν. Έτσι, σε δεύτερο χρόνο το κράτος

Πολίτικος Μεϋχανές 16ου αιώνα.

(1892-1945), ο Γρηγόρης Ασίκης (1890–1967), ο Κώστας Καρίπης (1890–195?), ο Κώστας Σκαρβέλης ή Παστουρµάς (1880–1942), ο Αγάπιος Τοµπούλης (~1890–1967), o Λάµπρος Λεονταρίδης (1898-1965), ο Λάµπρος Σαββαΐδης (1886-?), ο Γεώργιος Μητσάκης (1921-1993), ο Πρόδροµος Μουτάφογλου – Τσαουσάκης (1919–1979), η Ρόζα Εσκενάζυ (1883–1980), η Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου η Πολίτισσα (~1895–1977), η Άννα Παγανά (1910-1943), ο Ελληνοαρµένιος Μάρκος Μελκόν-Αλεµσεριάν (~1890-1975) και ο Τέτος (Θεόδοτος) ∆ηµητριάδης (1895-1968;) που έδρασαν στις Η.Π.Α. κ.α. Στην Κωνσταντινούπολη γεννήθηκε και η Σπεράντζα Καλό (Καλογεροπούλου, 1885-1949) και ο Παναγιώτης Σεϊτανίδης, ενώ από την Καλλίπολη καταγόταν η Σοφία Βέµπο (1910-1978).

45
Οι Άραβες και Πέρσες µουσικοί που κυριαρχούσαν µέχρι τον 18ο αιώνα σιγά σιγά περιορίζονται, ενώ συνεχώς εµφανίζονται αξιόλογοι νέοι Τούρκοι µουσικοί. Μετά την επανάσταση των Νεότουρκων ο Κεµάλ ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο
πλήγµα
το
των Ρωµιών µουσικών. Σύντοµα όµως έγινε αντιληπτό ότι αυτή η µουσική αποτελούσε ένα αναπόσπαστο µέρος της τουρκικής
βοήθησε στη διατήρηση και διάδοσή της. Εν τω µεταξύ οι αστικές κοινωνίες της περιοχής είχαν προχωρήσει σε µια ακόµα διαφοροποίηση των µουσικών τους προτιµήσεων, δηµιουργώντας σιγά σιγά ένα νέο είδος τραγουδιού που αργότερα θα εξελιχτεί στο λεγόµενο ρεµπέτικο και λαϊκό. Και σε αυτή την εξέλιξη οι Έλληνες έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο. ∆ιάφοροι συνθέτες, κάτοχοι τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της βυζαντινής και αραβοπερσικής µουσικής, µε βαθειά γνώση των µουσικών δρόµων (µακαµιών), χωρίς τους αυστηρούς φορµαλιστικούς περιορισµούς που επέβαλλαν οι σχολαστικοί δάσκαλοι, έγραψαν εύληπτα αριστουργήµατα, µικρά σε διάρκεια ώστε να χωράνε στα µέσα ηχογράφησης της εποχής, αλλά περιεκτικά σε µουσικό πλούτο και νόηµα. Στην Κωνσταντινούπολη (και αργότερα ως πρόσφυγες στην Αθήνα) δραστηριοποιήθηκαν
ή Νταλκάς
δραστηριοποιούνταν
Μ ην
πρώτο
ήταν
κλείσιµο των τουρκικών µοναστηριών και ο περιορισµός της εξωθρησκευτικής δραστηριότητας
ο Αντώνιος ∆ιαµαντίδης

βιβλία και ιστότοποι που αναφέρονται κατά περίπτωση. Εκτός από τους συνθέτες µνηµονεύονται και µερικοί άλλοι, όπως τραγουδιστές, συγγραφείς, µουσικοί καταγραφείς κ. ά., που µε το έργο τους υπηρέτησαν τη µουσική της ευρύτερης Θράκης. Μερικοί από τους εκκλησιαστικούς συνθέτες, επειδή έγραψαν και έργα ευρωπαϊκής µουσικής, φιλοξενούνται στο οικείο κεφάλαιο µε παραποµπή στην αντίστοιχη σελίδα. Τέλος, για µερικούς από τους αναφερόµενους µελουργούς υπάρχουν ελάχιστα ή και καθόλου βιογραφικά στοιχεία. Αναφέρονται, όµως, µε την προοπτική να βρεθεί κάτι περισσότερο στο µέλλον. Χορός στην Πόλη.

46 Όπως προαναφέραµε, στις βιογραφίες των συνθετών θα εστιάσουµε κυρίως, σε όσους ασχολήθηκαν εκτός από την εκκλησιαστική και µε την εξωτερική µουσική, αφού συχνά αυτοί µας άφησαν κοσµικά έργα και ανατολικού και δυτικού ύφους. Θα χρησιµοποιήσουµε σύντοµα κατατοπιστικά λήµµατα, προτείνοντας και άλλα συγγράµµατα για περισσότερες πληροφορίες. Τα περισσότερα στοιχεία τα αντλήσαµε από το πολύτιµο σύγγραµµα του Γεωργίου Παπαδόπουλου Συµβολαί εις την Ιστορίαν της παρ’ ηµίν εκκλησιαστικής µουσικής , Αθήναι 1890 και 1904 και από το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής του Τάκη Καλογερόπουλου. Χρησιµοποιήθηκαν όµως και άλλα

Παναγιώτης Αγαθοκλής

σε στον Γεώργιο Γεννάδιο και έγινε δάσκαλος στο Κρανίδι. ∆ιετέλεσε ιεροψάλτης στον Άγιο Πέτρο, καθεδρικό ναό του Άργους και µουσικοδιδάσκαλος στην εκεί µουσική σχολή. Το 1855 εξέδωσε στην Αθήνα θεωρητικό βιβλίο µουσικής µε βάση το “Θεωρητικό” του Χρύσανθου, του οποίου επιχείρησε να αναπληρώσει τις ελλείψεις. Πολέµιος της τετράφωνης µουσικής στην εκκλησία, δίδαξε σε πολλούς µαθητές την πράξη και θεωρία της µουσικής. Το 1870 µετακόµισε οικογενειακώς στην Αθήνα όπου και συνέχισε να διδάσκει. Πέθανε το 1880.

ο Παλιέρµος 61: Γεννήθηκε στη Χίο

επιτυχία. Προσπάθησε µάταια το ίδιο και στην Έφεσο και πάλι στην Κωνσταντινούπολη και

απεσύρθη στη Βλαχία όπου και πέθανε.

(π. 1610 - 1690) 62: Μουσικός, δάσκαλος µουσικής και συνθέτης στην Οθωµανική αυτοκρατορία του 17ου αιώνα. Έπαιζε ταµπούρα

και γνώριζε τόσο τη βυζαντινή όσο και την οθωµανική µουσική, καθώς και την πρώιµη δηµοτική. Ήταν µουσικός στο Παλάτι και µάλιστα ο πιο ακριβοπληρωµένος, αφού έπαιρνε µισθό 40 ακτσέδες ηµερησίως. Στις πηγές αναφέρεται ως «tanburi Angeli», είναι µάλιστα ο πρώτος αυλικός µουσικός που αναφέρεται ως "tanburi". Είχε την προσωνυµία «Αγγέλης ο Μέγας (Koca Angeli)», τίτλο που αργότερα θα αποκτήσει και ο Πέτρος Λαµπαδάριος. Νεότεροι ερευνητές, όπως ο Σταθακόπουλος, αναφέρουν ότι ήταν γουναράς από την Καστοριά. Είναι πολύ πι-

60 Κωνσταντόπουλος Νικόλαος, Ο εκ Θράκης µουσικός Παναγιώτης Αγαθοκλής, Ανάτυπο Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού & Γλωσσικού Θησαυρού, 1941.

61 Πλεµµένος Γιάννης, To µουσικό πορτραίτο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, Ψηφίδα, 2002.

62 Τσιαµούλης Χρίστος και Παύλου Ερευνίδης, Ρωµηοί συνθέτες της Πόλης (17ος-20ος αι.), ∆όµος, Αθήνα 1998.

47 Βιογραφικά Μουσουργών Ανατολικής Μουσικής Αγαθοκλής Παναγιώτης 60: Γεννήθηκε το 1800 στην Αίνο, έχασε µικρός τους γονείς του και ανατράφηκε από κληρικό συγγενή του στην Κίο της Μικράς Ασίας, όπου διδάχθηκε γράµµατα και µουσική. Κατά την επανάσταση κατέφυγε στο Άγιο Όρος, όπου και παρέδωσε την πολύτιµη µουσική του βιβλιοθήκη. Αργότερα βρέθηκε στην Πελοπόννησο, ίσως ως αγωνιστής. Μαθήτευ-
στα µέσα του 18ου αιώνα και πέθανε στο Βουκουρέστι το 1815. Γνώριζε καλά τόσο την πολυφωνική µουσική της δύσης όσο και την Βυζαντινή µουσική. Θέλοντας να απλοποιήσει την πριν από τη µεταρρύθµιση του 1814 πολύπλοκη µουσική σηµειογραφία έφτιαξε ένα µουσικό εγχειρίδιο που χρησιµοποιούσε ευρωπαϊκή γραφή, το οποίο και δίδασκε. Το 1797 παρουσίασε αυτό το σύστηµα στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’ και την Ιερά Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη και καθότι έµπειρος µουσικός και δάσκαλος, τους έπεισε, να το καθιερώσουν. Έτσι δίδαξε το σύστηµά του για λίγο χρόνο στο Πατριαρχείο, όµως όταν ο Ιάκωβος πρωτοψάλτης υπέδειξε τις αδυναµίες του, ο Αγάπιος έφυγε για την Ευρώπη ώστε να το τελειοποιήσει. Αργότερα προσπάθησε να διδάξει στο Άγιο Όρος ένα άλλο σύστηµά του σε αλφαβητική µορφή, χωρίς όµως
τέλος
Αγγέλης
Αγάπιος

µουσικής. Λόγιος µουσικός, µε πείρα στη θεωρία και πράξη της µουσικής, γνώστης δε του παλαιού και νέου µουσικού συστήµατος και της αραβοπερσικής µουσικής. Ήταν µαθητής του Γεωργίου του Κρητός και της πατριαρχικής Μουσικής Σχολής, όπου δίδασκαν οι τρεις διδάσκαλοι. Ερµήνευσε (δηλαδή µετέφερε στη νέα γραφή) πολλά έργα του Πέτρου του Πελοποννήσιου. Οι συνθέσεις του πέρασαν στα χέρια του µαθητή του Κυριακού Φιλοξένους του Εφεσιοµάγνητος.

Αναστάσιος ο βιολιστής (kemani Anastasios) (Μέσα 18ου αιώνα): Η viola d’ amore παιζόταν εκείνη την εποχή στις ταβέρνες από διάφορους µουσικούς και, όπως αναφέρουν οι περιηγητές, οι πιο γνωστοί ήταν ο Ρωµιός Αναστάσιος και ο Αρµένιος Stefano.

Ανέστης

Εφεσιοµάγνης ο αρχιδιάκονος 63: Πρωτοψάλτης Μεσολογγίου. Γεννήθηκε στη Μαγνησία της Εφέσου το 1794. Ήταν και µαθητής του Γεωργίου του Κρητός και αργότερα των τριών δασκάλων. Αγιογράφος και µουσικός κάλλιστος, γνώριζε την αρχαία και νέα µέθοδο και την εξωτερική µουσική και ήταν δεξιοτέχνης σε διάφορα µουσικά όργανα. Όταν ήταν πρωτοψάλτης

48 θανόν ο Αγγέλης να έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην τυποποίηση του tanbur, αφού ήταν όχι µόνο εκτελεστής αλλά και δάσκαλος στο Παλάτι. Μεταξύ των µαθητών του και ο πρίγκιψ ∆ηµήτριος Καντεµίρης. Έχουν διασωθεί 5 συνθέσεις του (πεσρέφια). Πέθανε περί το 1690. Αγγελίδης Γεώργιος ο Ταγκός: Πρωτοψάλτης
από τη Θράκη, διδάσκαλος του Σταυράκη Γρηγοριάδη του Πρωτοψάλτου. Γνώστης της αρχαίας και της νέας µεθόδου, την οποία διδάχθηκε στην ∆’ Πατριαρχική Μουσική Σχολή. Έχει βρεθεί ένα Κοινωνικό του το Γεύσασθε σε ήχο ∆' που γράφτηκε στη Σµύρνη το 1830, ένας πολυέλεος µε τίτλο Λόγον αγαθόν του Πέτρου Πελοποννησίου, εξηγηµένος από αυτόν κ. ά. Αθανάσιος Σελευκείας ιεράρχης : Γεννήθηκε περί τα τέλη του 18ου αιώνα στη Λευκωσία της Κύπρου και πέθανε το 1850 στην Κωνσταντινούπολη. Βαθύς γνώστης της Θεολογίας και της Ελληνικής γλώσσης και
Αίνου
Χανεντές ο Αδριανουπολίτης : Σύγχρονος του Μυρώνη και του Γιοβανίσκου του Μολδοβλάχου και µεταγενέστερος του Στραβογιώργη. Ήταν νεωκόρος του Αγίου Νικολάου στο Γαλατά και διδάχθηκε την εκκλησιαστική µουσική από τον Θεόδωρο τον Φωκαέα. Του άρεσε όµως και η εξωτερική µουσική, έτσι µαθήτευσε στον Γεωργάκη Πάντζογλου Χανεντέ. Γρήγορα εξελίχθηκε σε άριστο µελωδό και δάσκαλο της ρυθµοποιίας. Μελοποίησε διάφορα άσµατα χρησιµοποιώντας τη βυζαντινή σηµειογραφία, έπεσε όµως θύµα διαφόρων Αρµενίων χανεντέδων που τον ζήλευαν και πέθανε το 1858. Άνθιµος
στη Μαγνησία της Εφέσου δίδαξε µουσική σε πολλούς συµπατριώτες του. Επειδή αναµείχθηκε σε επαναστατικά κινήµατα αναγκάστηκε να φύγει από την Τουρκία. Την εποχή του Καποδίστρια βρέθηκε ως διά63 ∆ακαλάκης Γιάννης, Αρχιδιάκονος Άνθιµος Εφεσιοµάγνης ο Πρωτοψάλτης και η Βυζαντινή Μουσική Σχολή της Αιτωλίας 1837 – 1991, Μεσολόγγι 1991. Άνθιµος Εφεσιοµάγνης ο αρχιδιάκονος

Ήταν προικισµένος µε σπάνια φωνή βαρυτόνου, αµίµητος στην απαγγελία, ρωµαλέος και ελεήµων, δίδασκε τη µουσική δωρεάν.

Aντώνης ο βιολιστής (kemani Andon) (?-1915): Είναι γνωστός από την πολύ δηµοφιλή σύνθεσή του kürdîli-hicazkâr aksak. Αντωνιάδης

του ∆ηµητρίου. Σώζονται εξαίρετα ανέκδοτα µουσουργήµατά του.

Αντώνιος Λαµπαδάριος της Μ. Εκκλησίας :

της ταµπούρας την οποία χρησιµοποιούσε για την ακριβή καταγραφή των συνθέσεών του. Μελοποίησε χερουβικά, δοξολογίες κ. ά. Ήταν βαθύς γνώστης των µυστικών της σηµειογραφίας. Ασχολήθηκε µε την εξήγηση της παλαιάς σηµειογραφίας

ποσοτική) όλων των σηµαδόφωνων της παλαιάς γραφής. Αντέγραψε πολλές Ανθολογίες και επτά τουλάχιστον φορές

49 κονος στην Αίγινα και αργότερα στο Μεσολόγγι και το 1832 µετέβη στην Ιθάκη ως ιεροψάλτης για µια επταετία. Τέλος ξαναπήγε στο Μεσολόγγι όπου έψαλλε µέχρι το θάνατό του το 1879. Είχε αναλάβει και τα καθήκοντα του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου. Μελοποίησε ύµνους, ειρµούς, µεγαλυνάρια και άλλα.
∆ηµήτριος, Βυζάντιος : Ήταν µαθητής του Νικολάου Γεωργίου του πρωτοψάλτη Σµύρνης και γνώστης του γραφικού συστήµατος του Γεωργίου του Λεσβίου. ∆ιετέλεσε Β΄ δοµέστικος της Μ. Εκκλησίας και κατόπιν προσελήφθη στην εκκλησία των Εισοδίων στο Πέραν, όπου και έψαλλε επί 43 χρόνια. ∆ίδαξε στην ΣΤ’ Πατριαρχική Μουσική Σχολή. Εξέδωσε µε δική του δαπάνη και µαζί µε τον Σταυράκη Γρηγοριάδη και τον Ιωάσαφ τον Ρώσο τη Μουσική Βιβλιοθήκη , η οποία µετά την έκδοση των δύο πρώτων τευχών, ναυάγησε, λόγω του θανάτου του Σταυράκη και την ασθένειας
και τον Γεώργιο τον Κρήτα, τον οποίο και µιµήθηκε στον τρόπο της αναλυτικής γραφής. Ήταν καλλίφωνος και γνώστης της εξωτερικής µουσικής. Πέθανε στη Ρωσσία το 1828. Τα έργα του έµειναν στα χέρια του µουσικού Γεωργίου, ιερέως του Ρυσίου. Μελοποίησε χερουβικά, κοινωνικά, στιχηρά ιδιόµελα του Εσπερινού της Κοιµήσεως της Θεοτόκου και το οκτάηχον και δίχορον ∆οξαστικόν στιχηρόν «Θεαρχίω νεύµατι». Χειρόγραφος κώδικάς του µε έργα διαφόρων µελοποιών βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Ψάχου. Απόστολος Κώνστας ή Κρουστάλας ή Κωνστάλας : Γεννήθηκε στη Χίο το 1790 και έζησε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν από τους άριστους φιλολόγους και µουσικούς της εποχής του, δεξιοτέχνης
και έγραψε ένα µεγάλο θεωρητικό, στο οποίο επεξηγεί λεπτοµερώς την σηµασία και την αξία (ποιοτική και
το Θεωρητικό του για βιοποριστικούς λόγους. Παρά τη µεγάλη του προσφορά αγνοήθηκε, δυστυχώς, από τους τρεις ∆ασκάλους. Πέθανε πάµπτωχος το 1840. Αριστοκλής Θεόδωρος : Γεννήθηκε στη Χάλκη στις αρχές του 19ου αιώνα και πέθανε στα Ταταύλα το 1880. Ήταν λόγιος και µουσικολόγος, µαθήτευσε στον Χουρµούζιο Χαρτοφύλακα και δίδαξε βυζαντινή µουσική στην Ε’ Πατριαρχική Μουσική Σχολή. Συνεργάστηκε στην έκδοση της «Μουσικής Βιβλιοθήκης» και έγραψε τη βιογραφία του Πατριάρχη Κωνσταντίου Α' του από Σιναίου.
Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη και ήταν ανιψιός του πατριάρχου Κυρίλλου. Μαθήτευσε στον Μανουήλ τον Πρωτοψάλτη

στον Βύρωνα. Έπαιζε ούτι σε ένα λαϊκό µαγαζί της οδού Αθηνάς µε

την επωνυµία Μικρά Ασία και σύντοµα έγινε αποδεκτός από τους ντόπιους µουσικούς. Στη δεκαετία

του 60 ηχογράφησε για την Columbia, την Odeon και την Parlophone, παραδοσιακά ρεµπέτικα και αµανέδες. Πέθανε το 1967 στην Αθήνα.

Αφθονίδης Γερµανός 64: Το όνοµά του ήταν Γεώργιος και γεννήθηκε το 1823 στο Τζιµπαλί του Φαναρίου. Σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και γνώριζε καλά εκτός από την

µελωδικής γραµµής και κατέληξαν στο λεγόµενο “διπλό ίσον”, κάτι που ακολούθησε αργότερα και ο Κ. Ψάχος. Έγραψε

50 Ασίκης Γρηγόρης: Τραγουδοποιός και δεξιοτέχνης στο ούτι. Γνώρισε επιτυχία στα χρόνια του µεσοπολέµου. Γεννήθηκε το 1890 στην Κωνσταντινούπολη και από τα 15 του άρχισε να παίζει ούτι και να ξεχωρίζει για τη φωνή του. Τελείωσε το Ελληνικό σχολείο, έµαθε πολύ καλά την τουρκική γλώσσα και ασχολήθηκε επαγγελµατικά µε την κατασκευή µπρούτζινων µεταλλικών κρεβατιών. Το 1922 βρέθηκε στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε
ο,
στο µετόχι του Σινά εκάρη µοναχός µε το
Γερµανός. Ήταν κάτοχος της εκκλησιαστικής µουσικής, της ευρωπαϊκής και της εξωτερικής, δεξιοτέχνης σε διάφορα µουσικά όργανα. Το 1875 έχασε το φως του στο Λονδίνο αλλά υπέµεινε µε πολλή καρτερία το δεινό πάθηµά του, βρίσκοντας παρηγοριά στην ποίηση και την µουσική. ∆ιακρινόταν για την ευρεία παιδεία και συγγραφική ικανότητά του. Συνέγραψε την ιστορία του Σινά και εξέδωσε Τα µετά την Άλωσιν του Υψηλάντη το 1876, τη µετάφραση από τη Μολδαυική Περί του σχίσµατος των Ρασκολνίκων και το 1888 την Ηθικήν ψυχαγωγίαν, ποιήµατα ηθικού και ψυχαγωγικού περιεχοµένου. Εξυπηρέτησε τα συµφέροντα της Εκκλησίας ως µέλος και γραµµατεύς εκκλησιαστικών επιτροπών, αλλά και µε σειρά άρθρων στην Εκκλησιαστική Αλήθεια. Συνέβαλε και στο να κατασκευαστεί το µουσικό όργανο “Ψαλτήριον” επί της πρώτης πατριαρχείας του Ιωακείµ του Γ'. ∆ηµοσίευσε το 1872 στο Ηµερολόγιο ο «Χρόνος Κωνσταντινουπόλεως» την πραγµατεία µε τίτλο ∆οκίµιον περί της ελληνικής ιεράς µουσικής κατ’ αντιπαράθεσιν προς την ευρωπαϊκήν υπό την έποψιν της τέχνης . Συνεργάστηκε µε τον γνωστό Γάλλο µουσικό L. Bourgault-Ducoudray για τη δυνατότητα κάποιας συνοδείας της
και πολλά ποιήµατα τα οποία µελοποιούσε ο ίδιος ή προσάρµοζε κατά τη συνήθεια της εποχής σε προϋπάρχουσες µελωδίες. Απεβίωσε στη Χάλκη το 1895 σε ηλικία 72 ετών. 64 Λήµµα του Νεοκλή Σαρρή στην Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας , εκδ. Χάρη Πάτση. Γερµανός Αφθονίδης Γρηγόρης Ασίκης
ελληνική, τη βλάχικη και τη γαλλική γλώσσα. Το 1862 πήγε στο Κάιρ
όπου
όνοµα

στον κεµεντζέ. Περιγράφεται επίσης ως καλλιτέχνης σοβαρός και λιγοµίλητος, που οι βιοτικές ανάγκες δεν του επέτρεψαν

Μάρκος (1856-1919) 65: Προικισµένος µουσικολόγος της Κωνσταντινουπόλεως.

και σε ηλικία 17 ετών πήγε στην Κωνσταντινούπολη, εργάστηκε στο Πατριαρχείο ως γραµµατέας της Ιεράς Συνόδου

του 1895, που µετατράπηκε αργότερα σε Μουσικό Σύλλογο. Πολλά µελουργήµατά του, που έψαλλαν οι µεταγενέστεροί του Ι. Ναυπλιώτης και Κ. Πρίγγος, όπως τα "Πατριαρχικά" λειτουργικά σε Ήχο Α', αποδίδονται λανθασµένα σε αυτούς. Μαθήµατα του περιέχονται στον Μουσικό θησαυρό του Αγιορείτη µοναχού Νεκτάριου Κανάρου, ενώ το 1905 εξέδωσε διάφορα

51 Βασιλάκης (kemençeci Vasilaki, Σηλυβρία 1843(5) - Κωνσταντινούπολη 1907): Ονοµαστός λυράρης και λαϊκός συνθέτης της Πόλης. Αρχικά έπαιζε κλαρίνο. ∆ιδάχθηκε βιολί από τον Γιώργη τον Φενερλή. Αργότερα, ήρθε στον Γαλατά, έµαθε λύρα, διδάχθηκε το οθωµανικό ρεπερτόριο από τους Γιάννη και Αντώνη Κυριαζή και έγινε µέλος στην ορχήστρα τους. Αναδείχτηκε σε δεινό δεξιοτέχνη του οργάνου και αναφέρεται ότι αυτός εισήγαγε τον κεµεντζέ στην κλασική τούρκικη µουσική, ενώ πειραµατίστηκε προσθέτοντας και τέταρτη χορδή
να δηµιουργήσει µεγάλο σε έκταση έργο. Στους µαθητές του και ο περίφηµος Τούρκος µουσικός και συνθέτης Ταµπουρί Τζεµίλ Μπέη (1873-1916). Ως σπουδαιότερο έργο του θεωρείται η οργανική του σύνθεση «Κιουρντιλί Χιτζαζκιάρ Πεσρέφι». Βασιλάκης ο Λαουτιέρης (Lavtaci Vasilaki) από το ∆ιπλοκιόνιο (Besiktas). Χωρίς άλλα βιο-
στοιχεία.
Γεννήθηκε στη Σιάτιστα της Μακεδονίας
και διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Οικουµενικού Πατριάρχου Ιωακείµ του Γ’. Συνέψαλλε µε τον Πρωτοψάλτη τού Οικουµενικού Πατριαρχείου Ιάκωβο Ναυπλιώτη (1864-1942). Του είχε ανατεθεί µάλιστα να γράψει τον πρώτο δοξαστικό ύµνο της πρώτης µετά το 1453 λειτουργίας πού θα γινόταν στην Αγία Σοφία. Ήταν µέλος της Πατριαρχικής Επιτροπής
τραγούδια του µε τίτλο Άσµατα Εκκλησιαστικά και Σχολικά . 65 ∆ραγούµης, Μ., «Μάρκος Βασιλείου - Ένας πρωτοπόρος της Βυζαντινής Μουσικολογίας», ανάτυπο από περιοδικό Απόψεις, τ. 4, Μάϊος 1988. Βασιλάκης
γραφικά
Βασιλείου

Βιγγόπουλος Ευστάθιος (Κανδυλλί Βοσπόρου 1882 – Κων/πολη 1938): Σπούδασε στη Σχολή του Ελλ. Μουσικού Συλλόγου Γαλατά, µε τον Μιχαήλ Παυλίδη. Έψαλλε σε διαφόρους ναούς, ώσπου προσλήφθη-

κε το 1913 στον Πατριαρχικό Ναό ως Β' δοµέστικος και το 1916 έγινε λαµπαδάριος. Έψαλλε επί 22 χρόνια µε τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη. ∆ίδαξε στην τελευταία Πατριαρχική Σχολή και πολέµησε σθεναρά την τετράφωνη εκκλησιαστική

θαυµαστών του. Η εργογραφίας του, σύµφωνα µε ιδιόγραφο σηµείωµά του είναι: 1. Αναστασιµατάριον, 2. Ειρµοί Κανόνων, Κανόνες, Κοντάκια, Απολυτίκια, 3. Κανό-

νας του Όρθρου της Μεγάλης Πέµπτης, 4. ∆οξαστικά των κυριότερων εορτών, 5. Τρία ∆οξαστικά της

Παµµακαρίστου, 6. Μία στάση Χερουβικών σε όλους τους Ήχους, 7. ∆ύο στάσεις Κοινωνικών «Αινείτε»

σε όλους τους Ήχους, 8. Όλα τα Κοινωνικά του έτους συντετµηµένα, 9. Λειτουργικά και «Άξιον εστίν» σε όλους τους Ήχους, 10. Πολυχρονισµοί και Ύµνοι σε Πατριάρχες και Αρχιερείς. Οι κυριότεροι µαθητές

Μαργαριτόπουλος, Θεοχάρης Στ. Ανεστίδης

και ΣΤ' Πατριαρχικές Μουσικές Σχολές. Μεταξύ των µαθητών του και οι Κων/νος Κυρ. Κλάββας, Πέτρος Μανέας, Ιάκωβος Ναυπλιώτης, Κων/νος Σακελλαρίδης ο Θετταλοµάγνης κ. ά. Μαθητής του στην

ταµπούρα ήταν και ο Γάλλος Bourgault Ducoudray. Πολύτιµη ήταν και η συµβολή του στην κατασκευή

του µουσικού οργάνου ψαλτήριον, και στον καθορισµό των διαστηµάτων της βυζαντινής µουσικής. Συµµετείχε στην επιτροπή που αναθεώρησε τα προγενέστερα Τυπικά της Εκκλησίας και αργότερα εξέδωσε το διορθωµένο Τυπικό που τηρείται ως σήµερα. Πίστευε ότι οι υπάρχουσες συνθέσεις επαρκούν 66 Βυζαντινόν Μέλος: http://www.ec-patr.net/gr/psaltai/violakis.htm

Βιολάκης

52
µουσική. Συνέθεσε πολλά µαθήµατα (κυρίως κοινωνικά) που παρέµειναν ανέκδοτα στα χέρια πολλών µαθητών και
του είναι οι Ελευθέριος
κ. ά. Βιολάκης Γεώργιος 66: ∆ιέπρεψε ως Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας κα ι ως Μουσικοδιδάσκαλος. Γεννήθηκε στη Σίφνο περί το 1810. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Χίο, όπου διδάχτηκε το θεωρητικό µέρος της µουσικής από τους Μελέτιο Μοναχό και Νικόλαο Πουλάκη. Αρχικά το επώνυµό του φέρεται να ήταν Σίφνιος, ενώ το Βιολάκης του δόθηκε για το «γλυκύφθογγον καὶ µελίρρυτον » της φωνής του. Κατόπιν πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου διδάχτηκε από τον Γρηγόριο Κωνσταντά και κυρίως από τον Θεόδωρο Φωκαέα όλη τη σειρά των µουσικών µαθηµάτων, µελετώντας και ευρωπαϊκή µουσική. Ταυτόχρονα, έψαλλε σε διάφορες εκκλησίες, κυρίως στον Άγιο Ιωάννη των Χίων στο Γαλατά. Από το 1875, προσελήφθη ως Πρωτοψάλτης στο Πατριαρχείο. ∆ίδαξε µουσική στη Σχολή της Χάλκης καθώς και στην Ε'
Γεωργιάδης, Νικόλαος ∆ανιηλίδης, Αλέξανδρος
Ευστάθιος
Γεώργιος
Βιγγόπουλος

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.