__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kleurrijk!

Jaargang 2 – nr. 1 – driemaandelijks, maart, april, mei 2021 – Afgiftekantoor: 9000 Gent X – P 918599 Pleegzorg West-Vlaanderen, Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare

Pleegzorg West-Vlaanderen

PB- PP  BELGIE(N) - BELGIQUE


Kleurrijk Maart 2021 > Welkom <

Welkom Beste lezer In 2021 willen we de nare coronaherinneringen snel vergeten. Maar we willen ook de positieve herinneringen en ervaringen doen overleven. Zoals bijvoorbeeld de uit noodzaak aangeleerde maar vaak nuttige digitale mogelijkheden. In de rubriek ‘In beeld’ geeft de redactie je pleegzorggerichte info over de do’s en don’ts van sociale media. Voor jongeren hebben we al een tijdje digitaal nieuws op maat. Motiveer je hen om eens te gaan snuisteren op www.pleegjongeren.be? Wat positieve herinneringen betreft: in haar column benadrukt pleegmama Lies hoe belangrijk het is om herinneringen door te geven aan (pleeg)kinderen en om extra herinneringen te creëren. Haar ‘poddingpap uit de casserole van moemoe’ bleef bij mij hangen. Centraal in dit nummer vind je tips rond veilige hechting. Het is zo belangrijk dat pleegkinderen jullie zien als een veilige haven van waaruit ze de buitenwereld durven ontdekken. Een proces dat vaak veel tijd vraagt. Vroeger kregen pleegzorgers soms het advies om zich niet te sterk te hechten aan een pleegkind om zichzelf en het pleegkind te beschermen. Het artikel legt je uit waarom die visie ondertussen achterhaald is. We konden ook de kinderrechtencommissaris strikken voor een interview over de sector die duidelijk haar hart heeft gestolen. Ze praat vol bewondering over pleegzorgers die hun hart, huis en netwerk openstellen. Graag herhaal ik haar oproep tot meer participatie, tot mee nadenken over een sterkere pleegzorg in Vlaanderen. Doe jij ook mee? Surf dan naar pleegzorgvlaanderen.be/digitale-participatie, waar je af en toe via korte digitale vragenlijsten jouw mening kan geven. Alvast bedankt! Op naar een zonnig voorjaar waarin we hopelijk stilaan samen corona overwinnen, Nathalie Dessein Algemeen Directeur Pleegzorg West-Vlaanderen

2


Kleurrijk Maart 2021 > Inhoud <

Welkom

2

Nieuwtjes uit de regio’s

4

Beeldverhaal

6

Interview: kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens

7

“Participatie is echt mijn dada” Column

10

Lies

Achtergrondartikel

Op zoek naar veilige gehechtheid In beeld

Sociale media en pleegzorg Juridisch advies

11 14

Vraag het aan Min

16

Iedereen verdient vakantie

18

COLOFON Kleurrijk! verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Pleegzorg Vlaanderen vzw en de vijf provinciale diensten voor pleegzorg. Redactie: Anne Baert, Hilde Cloet, Mishi Jooken, Ann Macharis, Charlotte Max, Karina Van Belle, Bernadette Verdonck

Verantwoordelijke uitgever: Pleegzorg Vlaanderen vzw Ravenstraat 98, 3000 Leuven BE 0537.432.161 / RPR Leuven 016/23 97 75 www.pleegzorgvlaanderen.be info@pleegzorgvlaanderen.be

Vormgeving: www.dsigngraphics.be

Kleurrijk wordt gedrukt op X-per papier, gemaakt met FSC®-gecertificeerde ECF-pulp

3


UIT DE REGIO’S Het pleegzorgteam in Vlaams-Brabant en Brussel blijft groeien. Ons team in Tienen zat dan ook al een tijdje te krap behuisd in de gehuurde kantoren in het Sociaal Huis. Vorig jaar kochten we daarom een nieuw pand in de Getestraat. Het gebouw biedt voldoende ruimte om verdere groei mogelijk te maken en vooral om onze cliënten nog beter te kunnen ontvangen. De aanpassingswerken duurden door de coronamaatregelen iets langer dan gepland, maar naderen nu hun einde. Als alles verder volgens plan verloopt, verhuizen onze medewerkers in Tienen in maart naar hun gloednieuwe werkplek. Het kantoor is helemaal aangepast aan de moderne noden en heeft bovendien ook nieuwe overlegruimtes en twee goed ingerichte bezoekersruimtes waar begeleide bezoeken in ideale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Het team is alvast enthousiast en kijkt ernaar uit iedereen er nog beter te kunnen bedienen.

Pleegzorg voor kinderen en jongeren met een beperking Kinderen en jongeren met een psychische of fysieke beperking of kwetsbaarheid vinden niet snel een plekje in een pleeggezin. Veel mensen schrikken er wat voor terug, omdat ze geen ervaring hebben met die kinderen en jongeren. Er zijn ook heel wat vooroordelen over de impact op je gezin, zoals “je kunt nergens meer heen” of “de verzorging van zo’n kind is erg zwaar”.

zorgen die zij ervaren. Verschillende verhalen met eenzelfde boodschap: pleegzorg voor kinderen en jongeren met een beperking is zonder meer de moeite waard en geeft je leven een extra boost aan liefde. Hopelijk kunnen die enthousiaste pleeggezinnen anderen motiveren om deze vorm van pleegzorg te overwegen. Je vindt de getuigenissen op de facebookpagina van Pleegzorg Provincie Antwerpen of op onze website.

Omdat die vooroordelen lang niet altijd kloppen, maakten we enkele mooie getuigenissen waarin pleeggezinnen van een kind met een beperking vertellen waarom zij voor die vorm van pleegzorg kozen. Ze praten over de mooie kanten, maar ook over de

Sociaal fonds biedt extra financiële ondersteuning Bij Pleegzorg West-Vlaanderen vinden we dat alle doelgroepen zo veel mogelijk ondersteuning moeten kunnen krijgen, ook op financieel vlak. Als pleegkinderen, -jongeren, -gasten, -zorgers of ouders met kosten te maken hebben die verband houden met de pleegzorgsituatie, kan pleegzorg op verschillende manieren

ANTWERPEN

Ons team in Tienen verhuist!

financieel een steentje bijdragen. Voorbeelden daarvan zijn extra tegemoetkomingen bij therapiekosten, medische kosten, … Of financiële ondersteuning is ook mogelijk als de fysieke zorg voor het pleegkind of de pleeggast heel groot is. Daarnaast is er bij Pleegzorg West-Vlaanderen ook een Sociaal Fonds. Dat fonds is gereserveerd voor extra ondersteuning bij vragen met de hoogste financiële nood. Of er extra ondersteuning kan voorzien worden, hangt af van de meerwaarde voor de

pleegkinderen of de -gasten in relatie met hun ouders/pleegzorgers. In 2019 kreeg het Sociaal Fonds tien aanvragen, waarvan er zeven effectief goedgekeurd werden. Door de coronacrisis kreeg het Sociaal Fonds in 2020 opvallend veel meer aanvragen: meer dan 40, waarvan er minstens 25 werden goedgekeurd. Wist je trouwens dat het Sociaal Fonds gespijsd wordt door gulle sponsors? We zijn ontzettend dankbaar dat die – ondanks de huidige omstandigheden – de weg naar Pleegzorg West-Vlaanderen blijven vinden!

WEST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

NIEUWTJES

Kleurrijk Maart 2021 > Nieuwtjes uit de regio’s <


Kleurrijk Maart 2021 > Nieuwtjes uit de regio’s <

Nieuwe pleeggezinnen vinden blijft broodnodig. Want nog steeds wachten heel wat kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek op een warm plekje in een gezin. We willen daarom onze oproep om pleeggezin te worden zo zichtbaar mogelijk maken.

VLAANDEREN

We riepen de hulp in van enkele streetart kunstenaars die onze boodschap letterlijk uitvergrootten en een muur op een centrale plek in een ‘pleegzorgjasje’ staken. In Limburg vonden we een mooie muur in Hasselt, waar we een hele warme boodschap op lieten schilderen door Yvon Tordoir van Aerosol Kings.

Heb jij hem al gespot? Om onze oproep zo breed mogelijk te verspreiden, kan ook jij helpen. Maak een selfie voor de muur en deel hem op sociale media met #pleegzorgmuur #jethuisdelenverrijktjeleven (en vergeet ons niet te taggen). Zo help ook jij om nieuwe kandidaat-pleeggezinnen te vinden, die hopelijk een plekje kunnen vrijmaken aan de ontbijttafel, in hun zetel, in hun hart. Bedankt alvast!

#pleegzorgm u

ur #jethuisdelenverrijkt je

leven

Meer info: pleegzorgmuur.be

Verlenging pleegouderverlof Het pleegouderverlof, dat in voege is sinds 2019, wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid met één extra bijkomende week. Sinds 2019 kunnen werknemers, zelfstandigen en Vlaamse ambtenaren pleegouderverlof opnemen. Bij de plaatsing van een minderjarige voor een langdurige, continue periode van minimum zes maanden kunnen pleegzorgers pleegouderverlof opnemen om het onthaal van het kind te vergemakkelijken. Elke pleegouder

kan een aaneensluitende periode van zes weken opnemen en bijkomend kon er tot eind 2020 één extra week opgenomen worden door één van de pleegouders. Die week moet wel aansluitend opgenomen worden bij de eigen termijn van (maximum) zes weken. Vanaf 1 januari 2021 wordt die bijkomende week verdubbeld naar twee weken. Vanaf dat moment kunnen de pleegouders bovendien onderling bepalen hoe die twee bijkomende weken worden

opgenomen: elk één week of één partner beide weken. De regel blijft wel dat het pleegouderverlof in één ononderbroken periode moet worden opgenomen.

Meer informatie over het pleegouderverlof en andere verlofregelingen voor pleegzorgers vind je op www.pleegzorgvlaanderen.be/ikben/pleeggezin/financiën-en -regelingen.

Huur eens een wasbareluierpakket Voel jij wel iets voor wasbare luiers, maar heb je de stap nog niet durven zetten? Goed nieuws! Vanaf 1 januari 2021 kan je wasbare luiers proberen met de vernieuwde luiersubsidie van de Stad Gent. Handig! Als je een luierpakket huurt gedurende minstens vier weken, krijg je een subsidie tot maximum 85 euro. Hebben de hippe luiers je tijdens die proefperiode overtuigd, waarom zou je ze dan niet verder gebruiken? Give it a try! Bovendien kunnen pleegzorgers van de subsidie genieten ook als het kindje gedomicilieerd is bij de ouders.

sidie-wasbare-luiers-een-nieu milieu/nieuws-evenementen/sub Alle info op: stad.gent/nl/groen-

w-kleedje

5

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG

Pleegzorgmuur al gespot?


Kleurrijk Maart 2021 > Beeldverhaal <

6


Kleurrijk Maart 2021 > Interview <

Sinds augustus 2019 staat Caroline Vrijens aan het roer van het Kinderrechtencommissariaat. Als Kinderrechtencommissaris verdedigt ze de rechten van alle kinderen en jongeren in Vlaanderen. Maar ook voor jou als pleegzorger kan zij iets betekenen.

Participatie is echt mijn dada — Tekst: Charlotte Max – Foto’s: Koen Broos —

“De sector van de jeugdhulp heeft mijn hart gestolen”, vertelt Caroline Vrijens. Hoewel ze nog niet heel lang Kinderrechtencommissaris is, is ze wel heel vertrouwd met de sector. “Ik heb 10 jaar gewerkt binnen de Vlaamse Overheid rond jongerenwelzijn en jeugdhulp. Eerst werkte ik bij het departement Welzijn, waar ik als juriste de pen heb vastgehouden van de hervorming van de integrale jeugdhulp. Daarna ben ik nog gebleven om die hervorming verder te begeleiden en de Toegangspoort mee te implementeren. Tot slot heb ik nog drie jaar voor SOS Kinderdorpen gewerkt, voordat ik in deze functie terechtkwam.” Wanneer ze voor het eerst in contact kwam met pleegzorg, weet Caroline niet meer zo goed. Maar het idee van een warme thuis en kleinschalige zorg vindt ze heel belangrijk. “Die insteek zag ik ook bij SOS Kinderdorpen. Daar werkt men met het concept van een SOS-moeder die zorg draagt voor kinderen alsof het haar eigen kinderen zijn, in haar eigen huis. Bovendien staat bij SOS Kinderdorpen ook het belang om met broers en zussen op te groeien centraal. Ik ben grote fan van de gedachte van kleinschalige warme nesten, dus ook van pleegzorg.”

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens verdedigt de rechten van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Maar ook voor pleegzorgers kan zij iets betekenen.

Ik ben grote fan van de gedachte van kleinschalige warme nesten, dus ook van pleegzorg.

Kinderrechten en pleegzorg Het Kinderrechtencommissariaat, dat opgericht is door het Vlaams Parlement, gaat op zoek naar signalen van kinderen, jongeren en professionals en zet die om in concreet beleidsadvies. Daarnaast is er ook de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat, waar iedereen in Vlaanderen terecht kan met vragen of klachten rond rechten van kinderen.

7


Kleurrijk Maart 2021 > Interview <

“Wij houden ons bezig met héél veel domeinen, gaande van onderwijs tot gezondheidszorg, sport, vrije tijd, wonen, mobiliteit, … Eigenlijk met alles wat voorkomt in het leven van kinderen en jongeren”, legt Caroline uit. “Dat betekent dat jeugdhulp, en dus ook pleegzorg, heel belangrijk is voor ons. Want bij pleegzorg zit je met een heel specifieke context van mensen die met hun hele hart tijd en energie vrijmaken om voor een kind te zorgen dat niet van hen is. Daarmee komen ze vaak in een spanningsveld terecht met de ouders van het kind die natuurlijk meestal graag in beeld willen blijven. Dat is helemaal geen gemakkelijk spanningsveld volgens mij. Ik heb dan ook heel veel bewondering voor wat pleegzorgers doen.” Ook voor pleegzorgers “Pleegzorgers worden wel opgeleid en ondersteund door de pleegzorgdiensten, maar ook als Kinderrechtencommissariaat kunnen wij een rol spelen voor hen”, gaat Caroline verder. “Wij zijn wel een tweedelijnsinstantie. Dat betekent dat pleegzorgers met problemen of klachten altijd eerst terecht kunnen bij de pleegzorgdienst zelf, het Agentschap Opgroeien of de Jo-lijn. Maar als ze zich dan niet genoeg gehoord voelen of als ze denken dat de rechten van een kind of jongere geschonden worden, kunnen ze contact opnemen met onze Klachtenlijn. Wij zijn er om een luisterend oor te bieden en om samen te zoeken wat we nog kunnen doen. Wij kunnen bijvoorbeeld in overleg met alle partijen onderzoeken of er inderdaad sprake is van een schending van de rechten van het kind of de jongere. We zullen altijd concrete oplossingen zoeken voor het kind of de jongere in kwestie en samen met al de betrokkenen nagaan wat er anders kan om de situatie te verbeteren. Structurele knelpunten nemen we mee naar het beleid.” Naast die klachtenlijn heeft het Kinderrechtencommissariaat ook een opdracht naar het Vlaams Parlement en de ministers toe. “We volgen zowel de evoluties op het terrein als de veranderingen in de regelgeving op”, vertelt Caroline. “Als er bijvoorbeeld rond pleegzorg bepaalde wijzigingen in het parle-

8

“Bij pleegzorg zit je met mensen die met hun hele hart tijd en energie vrijmaken om voor een kind te zorgen dat niet van hen is.” (Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens)

ment terecht komen, dan kunnen wij daarrond adviseren vanuit een kinderrechtenperspectief. Dus dat is een andere manier voor ons om structurele knelpunten aan te kaarten.” Broers en zussen Zo stond eind 2020 het samen plaatsen van broers en zussen op de agenda in de Kamer van het Federaal Parlement. “Wij zijn een heel grote verdediger van het principe om broers en zussen samen te plaatsen. Ze hebben het recht om samen op te groeien, of ten minste om contact te hebben met elkaar. Hoewel we eigenlijk heel weinig exacte cijfers hebben, weten we wel dat kinderen en jongeren nu helaas nog veel te vaak gescheiden worden als ze uit huis geplaatst worden. Heel dikwijls komt dat door plaatsgebrek. Als men denkt aan pleegzorg en het plaatsen van meerdere kinderen in één gezin, is dat natuurlijk ook helemaal niet evident. Of soms zijn hulpverleners van oordeel dat het niet in het belang is van de kinderen om ze samen te plaatsen in dezelfde voorziening. Daarvan zeggen wij dat het volgens ons wél altijd in het belang van het kind is om samen op te groeien, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen. Een biologische band met

een familielid is vaak een beschermende factor tegen eenzaamheid, maar geeft ook een idee van hun identiteit.”

Een biologische band met een familielid is vaak een beschermende factor tegen eenzaamheid en geeft een idee van identiteit. Momenteel ligt de eventuele opname van een artikel in het Burgerlijk wetboek rond het samen plaatsen van broers en zussen dus voor in het federale parlement. Hoewel dat een eerste grote stap is, beseft Caroline dat het werk daar niet stopt. “Na die eerste stap moeten we ook de nodige stappen zetten om het in de praktijk mogelijk te


Kleurrijk Maart 2021 > Interview <

maken om broers en zussen samen te plaatsen. Want ik denk dat het nu wel al heel vaak wordt geprobeerd, maar dat het gewoon nog niet lukt om dat praktisch te organiseren. We zullen moeten evolueren naar een systeem dat daarop aangepast is.” En daarin ziet Caroline een grote mogelijkheid voor gezinshuizen. “Dat is een soort van professionele pleegzorg waarbij mensen opgeleid zijn en betaald worden om thuis voor kinderen te zorgen. Zij worden daar dan heel sterk in ondersteund door experten en vanuit een jeugdhulpvoorziening. Dat is dus niet in een voorziening, maar in hun eigen woning of in een woning die een jeugdhulporganisatie ter beschikking stelt. Ik geloof heel erg in het feit dat die gezinshuizen voor sommige kinderen en jongeren een oplossing kunnen bieden.” “Voor pleegzorgers is het natuurlijk veel minder evident om broers en zussen samen op te vangen”, erkent Caroline. “Zij engageren zich vrijwillig en moeten ook rekening houden met hun job en misschien nog eigen kinderen. Bovendien hebben pleegkinderen dikwijls extra zorgen nodig, wat het zeker niet gemakkelijk maakt.” Au sérieux Voor Caroline is het heel belangrijk om de stem van kinderen en jongeren te horen. “Dat is eigenlijk altijd mijn boodschap geweest sinds de dag dat ik ben begonnen. Dat artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag: het recht om gehoord te worden. Hoewel ik denk dat het beleid al stappen vooruit heeft gezet op vlak van participatie en het luisteren naar ervaringsdeskundigen, denk ik toch dat het nog beter kan. Dat hebben we tijdens de coronacrisis ook gemerkt. Kinderen en jongeren worden dikwijls niet genoeg au sérieux genomen als burgers die volwassenen ook echt wel iets te leren hebben over de situatie waarin ze zitten.” “In onze enquête rond corona hebben we bijvoorbeeld gemerkt dat heel wat kinderen en jongeren niets te zeggen hadden over de regels thuis, in de voorziening of op school. En ook binnen de jeugdhulp denk ik dat het nog beter kan. We moeten op een zo laagdrempelig mogelijke manier in hun taal met

hen in gesprek gaan over succesverhalen, wat ging goed, wat helpt, … Zo kunnen we de focus leggen op de kracht die ze hebben en de nadruk weghalen van eventuele gedragsstoornissen of de moeilijke context waarin de kinderen opgroeien. Pleegzorgers kunnen daar een ontzettend belangrijke rol in spelen, maar vertrouwenspersonen bijvoorbeeld ook.” Realistisch optimisme Die focus op het positieve en op de krachten van mensen komt heel natuurlijk bij Caroline. “Ik geloof in de kracht van constructief nadenken over hoe we dingen beter kunnen aanpakken voor kinderen en jongeren. Maar daarbij moeten we ook durven kritisch zijn en benoemen

Mee nadenken over een sterkere pleegzorg in Vlaanderen? Om pleegzorg in Vlaanderen nog sterker en efficiënter te organiseren hebben wij jouw stem nodig. Elke pleegzorgdienst heeft daarom een Participatieraad. Daarin zitten pleegjongeren, pleeggasten, pleegzorgers en ouders. Ze bespreken samen hoe iedereen nog beter ondersteund kan worden. Ben je geïnteresseerd om daaraan deel te nemen? Bespreek het dan met jouw begeleider. Soms moeten we héél snel jouw mening kennen, bijvoorbeeld om in te spelen op veranderingen in het beleid. Daarom hebben we iets nieuws bedacht: via korte digitale vragenlijsten kan jij heel snel jouw stem laten horen. Je ontvangt die vragenlijsten via mail of een speciale app. Wil je meer weten over deze nieuwe digitale vorm van participatie? Surf dan naar pleegzorgvlaanderen.be/ digitale-participatie.

wat niet goed gaat. In dat opzicht ben ik een realist. Dat is ook deel van mijn job: een kritische stem zijn voor het beleid.”

Ik vind het mooi dat pleegzorgers zo’n groot vrijwillig engagement opnemen. “Gelukkig gebeuren er ook veel positieve dingen. Zo heb ik veel bewondering voor het werk dat medewerkers van pleegzorg én pleegzorgers elke dag doen voor kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen. Pleegzorgers stellen hun hart, huis en netwerk open voor hen. Zo hebben zij iemand die in hen gelooft en die hen steunt. Op al die vlakken heeft pleegzorg misschien wel een streepje voor. Ik vind het ontzettend mooi dat pleegzorgers zo’n groot vrijwillig engagement opnemen.”

“Het beleid heeft al stappen vooruit gezet op vlak van participatie, maar ik denk dat het nog beter kan.” (Kinderrechtencommisaris Caroline Vrijens)

9


Kleurrijk Maart 2021 > Beeldverhaal < Juni 2015 Kleurrijk Maart 2021> >xxxxx Lies <

‘Lies’

Kleurrijk Maart 2021 > Week van de Pleegzorg <

Hallo, ik ben Lies (41). Ik ben getrouwd met Gert (42) en samen runnen we, naast een eigen zaak, ook nog een gezin met 4 kinderen: Marie (15), Jef (12), Josefien (9) en Lou (5)*. 7 jaar geleden waagden we de sprong als pleeggezin. We begonnen als crisisgezin maar sinds 5 jaar verblijft ons pleegzoontje Lou bij ons. De gezellige chaos en onvermijdelijke drukte in ons gezin zijn een bron van inspiratie voor mijn blog ‘Leef lach Lies’ (www.leeflachlies.com).

Stel: je huis staat in brand en je man en kinderen zijn veilig. Wat zou je dan absoluut willen redden? Er is weinig materieels waarvoor ik de vlammenzee zou trotseren. Ik denk dan in de eerste plaats aan de fotoboeken die me helpen om herinneringen vast te houden, want mijn manke geheugen heeft het daar soms moeilijk mee. Er is echter één ding waarvoor ik een risico wil nemen en dat is de casserole van moemoe. Niet omdat het een duur ding is. Integendeel, hij moet minstens 50 jaar oud zijn en ziet er ook zo uit. De buitenkant is nochtans prachtig blauw met grote wit-rode bloemen op. Een kras hier en daar. Geweldig retro en hij blendt heerlijk met ons gasfornuis. Er zit zelfs nog een deksel bij. Ik redde deze en nog een kleinere pot van de afvalcontainer toen moemoe verhuisde naar het woonzorgcentrum. Mijn god, wat riep dat ding herinneringen op toen ik het daar tussen een hoop troep zag liggen wegkwijnen. Ik rook opnieuw moemoe haar weergaloze ‘poddingpap’, zoete vanillepudding met daarin macaroni. Ik zag de kalkoenrollade weer sudderen op het vuur of hoorde het gesis van het witloof dat erin lag te stoven. De kriekenspijs voor bij de frikadellen met haar secret ingrediënt: groseille. Herinneringen… die gaan niet verloren, al is er soms iets tastbaars nodig om ze op te roepen. Ze zijn van onschatbare waarde. Moemoe is er intussen al ruim vijf jaar niet meer, maar haar casserole staat hier nog wel parmantig op ons vuur

10

te pronken. Niet weggestoken in de rommelige lade die zij ongetwijfeld een schande zou vinden, maar prominent aanwezig in de keuken. Soms zie ik haar dan weer staan, aan haar kleine gasfornuis, in die blauw-paarse keukenschort. Zo eentje als die van ma Flodder. Die grijze haren die er altijd zijn geweest, want vroeger waren alle grootmoeders nog grijs en hadden ze een leven lang dezelfde snit. Elke keer als ik in haar casserole de patatten kook of een soep maak, proef ik die poddingpap weer en ruik ik de stevig gekruide kalkoen. Dan denk ik weer aan die avonden voor de tv in het pikkedonker terwijl ik met mijn hoofd op haar schoot lag en ze onophoudelijk mijn paternosterbollekes telde. Ze ging dan met haar vinger over mijn ruggengraat en drukte eventjes op elke wervel. Dan krijg ik weer zin in een Choco as die in de Nescafé Gold oploskoffie werd gesopt, soms net iets te lang zodat een stuk afbrak en naar de bodem van mijn tas zonk. Het zijn zulke herinneringen waar ik belang aan hecht, ongrijpbaar maar van waarde onschatbaar. Het zijn zulke herinneringen die ik mijn (pleeg)kinderen wil meegeven. Dat ze later ook zo’n waardeloos ding bewaren, een hulpmiddeltje om af en toe met de glimlach terug te denken aan hun kindertijd. Als pleeggezin bied je in de eerste plaats een thuis, veiligheid en geborgenheid. Als die basisbehoeften ingevuld zijn, is er ruimte om herinneringen te maken, leuke herinneringen. Iets wat in de situatie waar ze uit komen misschien niet mogelijk was.


Kleurrijk Maart 2021 > Achtergrondartikel <

Elk kind hecht zich aan zijn zorgfiguren, bijvoorbeeld ouders of pleegzorgers. Ook wanneer de opvoedingsomstandigheden niet goed zijn, is dat het geval. De kans is dan wel groter dat die gehechtheid onveilig is. Hoe werkt die hechting juist? En hoe kan je als pleegzorger bijdragen aan een veilige gehechtheid van je pleegkind? — Tekst: Kenniscentrum Pleegzorg —

Kinderen gaan met iedere zorgfiguur in hun leven een unieke gehechtheidsrelatie aan. Dat wil zeggen dat een kind de gehechtheid aan een persoon dus niet meeneemt naar een andere persoon. Kinderen kunnen zich dan ook aan meerdere opvoedingsfiguren hechten. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is er geen kritieke periode om een veilige gehechtheid te vormen. Kinderen die negatieve ervaringen hebben met gehechtheidsfiguren kunnen het wel moeilijker hebben om nadien veilige gehechtheid aan te gaan, maar het ontwikkelen van een veilige gehechtheid blijft mogelijk. Zo toont adoptie-onderzoek bijvoorbeeld aan dat zelfs heel verwaarloosde kinderen in staat zijn om een veilige gehechtheid te ontwikkelen met hun adoptieouders. Een veilige haven De kwaliteit van gehechtheid wordt vaak ingedeeld in groepen. Als eerste zijn er de ‘veilig gehechte’ kinderen. In het dagelijks leven zal een veilig gehecht kind naar de ouder of verzorger toegaan wanneer het van streek is of in een onbekende omgeving terecht komt.

Op zoek naar veilige gehechtheid Het kind laat zich troosten wanneer het triest is en bij het spelen zal het kind af en toe kijken of de ouder nog in de buurt is. De hechtingsfiguur wordt dus als veilige basis beschouwd waar het kind bescherming of troost zoekt. Die persoon is ook een veilige haven van waaruit het kind de buitenwereld durft te ontdekken. Daarnaast zijn er ‘vermijdend gehechte’ kinderen. In het algemeen

zijn die kinderen meer gericht op ontdekken en lijken ze weinig steun nodig te hebben in een onbekende of beangstigende situatie. Ten derde spreken we van ‘onveilig ambivalent gehechte’ kinderen. Zij hebben vaak moeite om op ontdekking te gaan en zoeken de nabijheid van de verzorger. Het ene moment willen ze heel dicht bij hun ouders zijn, maar vlak daarna kunnen ze hen weer wegduwen.

11


Kleurrijk Maart 2021 > Achtergrondartikel <

Als laatste zijn er ‘gedesorganiseerd gehechte’ kinderen. Zij vertonen heel chaotisch gehechtheidsgedrag. Dat betekent dat ze zich op heel tegengestelde manieren kunnen gedragen door voortdurend te wisselen van strategie. Hechten aan pleegzorgers Aangezien pleegkinderen een kwetsbare groep zijn, is het belangrijk om hun ontwikkeling zo veel mogelijk te stimuleren. Kinderen die met minstens één gehechtheidsfiguur (bijvoorbeeld ouder of pleegzorger) een veilige gehechtheid hebben, ontwikkelen zich beter. Bovendien hebben pleegkinderen met een veilige gehechtheidsrelatie minder kans op breakdown van de pleegzorgplaatsing. Het is dus duidelijk dat het heel belangrijk is dat een kind zich veilig kan hechten aan pleegzorgers. Vroeger kregen pleegzorgers soms het advies om zich niet te sterk te hechten aan een pleegkind om zichzelf en het pleegkind te beschermen. Ondertussen is dat achterhaald en weten we dat een

kind zich altijd zal hechten, ook al is dat soms onveilig. Het is dus de boodschap om het pleegkind altijd op te vangen alsof het een eigen kind is en het zo de kans te geven zich te hechten, ook wanneer je op voorhand weet dat het om een kortdurende plaatsing gaat.

“Vroeger kregen pleegzorgers soms het advies om zich niet te sterk te hechten aan een pleegkind om zichzelf en het pleegkind te beschermen. Ondertussen is dat achterhaald.” Kinderen die opgroeien in een onveilige situatie en meermaals afscheid moeten nemen van

Kenniscentrum Pleegzorg In 2018 werd het Kenniscentrum Pleegzorg opgericht. Momenteel werken twee halftijdse medewerkers voor het Kenniscentrum, dat wordt aangestuurd door de inhoudelijke directies van de vijf provinciale pleegzorgdiensten. Een van de doelstellingen is het verzamelen en delen van kennis over pleegzorg. Dat kan kennis zijn die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek: we verzamelen de resultaten uit onderzoek en vertalen die naar de pleegzorgpraktijk. Ook kennis van pleegzorgmedewerkers uit de dagelijkse praktijk wordt verzameld en gedeeld. Ten slotte is ook ervaringskennis belangrijk. Dat is de kennis die mensen ontwikkelen door hun ervaring als pleegzorger, pleegkind, pleeggast of ouder. Een tweede doelstelling is de ondersteuning van de diensten voor pleegzorg bij het uitwerken en implementeren van methodieken die de pleegzorgpraktijk kunnen verbeteren. De diensten worden ook ondersteund bij de organisatie van trainingen, de uitwerking van sommige interventies in de behandelingspleegzorg en bij het opstellen van dossiers voor subsidieaanvragen. De samenwerking en uitwisse-

12

personen en situaties, ontwikkelen overlevingsstrategieën. Die kinderen zijn dikwijls heel alert en houden hun omgeving nauwkeurig in de gaten. Bovendien stellen pleegkinderen zich vaak wantrouwig en controlerend op, omdat ze leerden om enkel op zichzelf te vertrouwen. Daarnaast merkten sommige kinderen in hun thuissituatie dat er niet naar hen geluisterd werd wanneer ze verdriet, angst of pijn hadden. Soms werden ze omwille van die gevoelens zelfs gestraft of afgewezen. Zo leerden ze dat ze in moeilijke situaties niet kunnen rekenen op steun en troost. Na een tijdje leren ze onbewust om hun gevoelens te verstoppen. Die kinderen laten zich heel moeilijk troosten en zoeken weinig nabijheid, waardoor het moeilijk kan zijn voor pleegzorgers om een relatie met hen op te bouwen. De kinderen duwen in geval van verdriet of nood de pleegzorgers eerder weg in plaats van troost bij hen te zoeken. Veel pleegkinderen tonen het ook niet wanneer ze van streek zijn, waardoor dat voor pleegzorgers moeilijk aan te voelen is. Het advies

ling van expertise tussen de vijf provinciale diensten voor pleegzorg staat centraal, net als uitwisseling van kennis en expertise met externe diensten. Hoe geven we dit vorm in ons werk? Tweemaandelijks stuurt het Kenniscentrum nieuwsbrieven naar alle pleegzorgmedewerkers en externe geïnteresseerden. Die nieuwsbrieven vatten een wetenschappelijk artikel samen en focussen op de betekenis van dat onderzoek voor de praktijk. We schrijven ook aan de zogenaamde ‘Richtlijn Pleegzorg’. De bedoeling van die richtlijn is om kennis over pleegzorgspecifieke thema’s te bundelen en toegankelijk te maken. Daarvoor wordt input van alle in pleegzorg betrokken partijen gebruikt. Wetenschappelijk onderzoek over relevante onderwerpen wordt eveneens in de vorm van thema’s op onze website gebundeld. De thema’s en gepubliceerde nieuwsbrieven van het Kenniscentrum Pleegzorg vind je op www.kenniscentrumpleegzorg.be Wil je graag de nieuwsbrieven rechtstreeks ontvangen? Stuur dan een mail met jouw vraag naar info@kenniscentrumpleegzorg.be


is hier dus om altijd steun en troost te bieden wanneer je denkt dat het kind het nodig heeft, ook al toont of vraagt het kind dit niet.

“Het advies is om altijd steun en troost te bieden wanneer je denkt dat het kind het nodig heeft, ook al toont of vraagt het kind dit niet.” Tips voor veilige gehechtheid Onderzoek over de mate waarin pleegkinderen veilige gehechtheidsrelaties ontwikkelen is niet eenduidig. Uit een studie die meerdere onderzoeken bundelt bleek dat pleegkinderen even vaak veilig gehecht waren, maar dat meer pleegkinderen gedesorganiseerd gehecht zijn. Dat is net de gehechtheid die het minst wenselijk is en waarvan men weet dat het op lange termijn schadelijk kan zijn. Omdat de informatie niet helemaal eenduidig is, ging het Kenniscentrum Pleegzorg en de Vrije Universiteit Brussel aan de slag met de onderzoeken over welke factoren de gehechtheid in pleegzorgsituaties mogelijks beïnvloeden. Uit de informatie uit dertien onderzoeken was de voornaamste conclusie dat pleegzorgerfactoren meer invloed lijken uit te oefenen op de gehechtheid tussen pleegkind en pleegzorger dan factoren die verbonden zijn aan de plaatsing, de ouders of het pleegkind zelf. Het meeste eensgezindheid was er over de manier van opvoeden: wanneer pleegzorgers positief en sensitief opvoeden blijkt er vaker een veilige gehechtheid tussen pleegkind en pleegzorger.

Tips v oor gehec veilige hthei d

Kleurrijk Maart 2021 > Achtergrondartikel <

Zorg voor een positieve en sensitieve opvoeding. Dat betekent dat je aandacht hebt voor de signalen van het kind, dat je ze juist probeert te interpreteren en dat je er snel op kan reageren. Let wel, dat wil niet zeggen dat het kind altijd zijn zin krijgt. Consequent grenzen stellen is ook belangrijk en biedt veiligheid.

kind Behandel het pleeg d is. kin en eig je t alsof he om zich te ns ka de t he je f Zo gee op voorhand hechten. Ook als je kortdurende n ee weet dat het om t va n belang. da jft bli at, plaatsing ga

Beleef zo veel moge lijk fijne momenten same n met je pleegkind. In een aa ngename sfeer kunnen pleegzorgers en kin deren elkaa r beter leren kennen of hun ba nd onderhouden. Het is va n belang dat je daarbij reken ing houdt met wat het kind wi l en op we lk tempo het kind ka n groeien, zek er bij fysieke spelletjes.

Stabiele gehechtheidsrelaties met een handvol vaste personen zijn goed voor kinderen. Dat betekent in de praktijk dat het belangrijk is om opgebouwde gehechtheidsrelaties zo veel mogelijk in stand houden, natuurlijk op voorwaarde dat het kind geen psychisch of lichamelijk gevaar loopt. Daarnaast moeten overplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden.

Wees als pleegzorger alert voor kleine of zelfs ontbreke nde signalen van het kind en ga daar sensitie f op in. Dat kan bijvoorbeeld gaa n om: “Oei daa r moet je wel van geschrok ken zijn”, “Ai, dat zal wel pijn doen,” of “Moet ik je even helpen?” Op die man ier leert het kind op term ijn dat je als pleegzorger te vert rouwen bent. Enkele pleegkinderen gaa n tijdens spe lletjes ‘aumomenten’ vertonen, waa rbij ze spelen dat ze pijn hebben. Ook daa rop reag eer je als pleegzorger best. Zo leert het kind via spel dat de pleegzorgers er zijn wan neer het zich pijn doet.

n gehechtheid ka Bij tw ijfels over d tij egeleider al je je pleegzorgb ka n meedenken ij j/z Hi . aa nspreken ast vragen. Daarna over bepaalde ee tw n te ns ie gd gzor bieden alle plee ode vi enties aa n die soorten interv g tin ch he ui ken om de feedback gebr . en te bevorder

13


Kleurrijk Maart 2021 > In beeld <

Algemene tips Geen verbod: We kunnen sociale media nu eenmaal niet volledig controleren, verbieden of beperken. De toegang blokkeren kan er net voor zorgen dat dit nog aantrekkelijker wordt voor een kind en dat het stiekem (en zonder begeleiding) op onderzoek uitgaat. Maak het bespreekbaar: stel vragen om te polsen naar hun activiteiten op Facebook, Snapchat, Twitter of WhatsApp. Zo krijg je zicht op hun leefwereld en vriendenkring. Kijk daarbij ook steeds naar de emotie erachter: met welk gevoel zitten ze voor hun scherm? Voer een open gesprek en geef hen een veilig gevoel.

Sociale media en pleegzorg Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Snel een foto posten op Facebook, een leuke story op Instagram. Een vakantiekiekje, een

Als je ’t ons als organisatie vraagt, zijn we toch liever extra voorzichtig op dat vlak. Facebook, Instagram en co zijn handig om snel informatie te delen. Maar we moeten ook beseffen dat acties op sociale media vaak voor iedereen zichtbaar en vooral onomkeerbaar zijn.

klasfoto, een gekke bek.

Gevaren

Onschuldig op zich. En

Logisch dus dat pleegzorgers zich vragen stellen over dit thema. Kunnen we minderjarige pleegkinderen bijvoorbeeld verbieden om bepaalde foto’s te posten? Hoe controleer je of ze contact maken met hun context van oorsprong? Wat als er foto’s verschijnen die hij of zij niet op het internet wil? Wat mogen ouders zelf posten? Hoe hou je controle over online contacten?

toch. Natuurlijk hanteren we altijd de algemene richtlijnen* omtrent het in beeld brengen van een pleegkind. Maar hoe gaan we om met sociale media?

14

Leef je in: wees zelf op de hoogte van de populairste sociale media. Vraag of je eens mag meekijken. Bekijk het eens met hun bril. Zo open je de deur om een ruimer gesprek aan te gaan.

Voorzichtig met informatie Nog een belangrijke vraag om bij stil te staan: ‘Welke informatie mag je als pleegzorger wel/niét posten?’ Voorzichtig met persoonlijke info: deel geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie. Vertrouwelijke informatie hoort niet thuis op sociale media/het internet. Deel zeker geen info van anderen zonder uitdrukkelijke toestemming. We hechten veel belang aan het recht op privacy voor elke minderjarige in de integrale jeugdhulp en aan de rechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Beroepsgeheim: als pleegzorger ben je gehouden aan beroepsgeheim. Het is mede jouw taak om de privacy van je pleegkind te beschermen, ook online. Je mag dus niet zomaar gegevens over een specifieke pleegzorgsituatie delen met anderen. Zelfs niet in gesloten groepen op Facebook of Instagram. Elke verspreiding van vertrouwelijke informatie aan derden is een schending van het beroepsgeheim en een strafbaar feit.


Kleurrijk Maart 2021 > In beeld <

Visie van samenwerking respecteren: in onze visie en vormingen leggen we de nadruk op het belang van ‘samenwerken’ met alle betrokkenen in een pleegzorgsituatie. Ook online verdient dat de nodige aandacht. Elke negatieve uitlating (herkenbaar of niet) omtrent een pleegzorgsituatie die online gedeeld wordt, schendt niet alleen het individueel belang van het aan jou toevertrouwde pleegkind (of dat van zijn ouders), maar brengt in brede zin ook schade toe aan je eigen engagement aan pleegzorg. Wees daar voorzichtig mee.

Meer info en nuttige tips vind je hier: Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid www.mediawijs.be Child Focus – Clicksafe: www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten

ALGEMENE RICHTLIJNEN Herkenbaar in beeld brengen van minderjarige pleegkinderen. Kan dat? Zowel voor sociale media als in de traditionele media gelden duidelijke richtlijnen voor het delen van foto’s van een pleegkind. Blijkt uit de foto of de begeleidende tekst dat het gaat om een pleegzorgsituatie of een context van jeugdhulp?

Nee

De minderjarige mag herkenbaar in beeld gebracht worden op voorwaarde dat er toestemming is van de (bekwame) minderjarige zelf én de wettelijke vertegenwoordiger of diegene die het ouderlijke gezag uitoefent.

Ja

Buitengerechtelijke (vrijwillige) jeugdhulp

Gerechtelijke jeugdhulp (beslissing van de Jeugdrechtbank)

De minderjarige mag herkenbaar in beeld gebracht worden op voorwaarde dat er toestemming is van de (bekwame) minderjarige én diegene die het ouderlijk gezag uitoefent. Wanneer de vraag wordt gesteld door de pers, betrek je de pleegzorgbegeleider ook best bij deze keuze.

De minderjarige mag niet herkenbaar in beeld worden gebracht, dus zelfs niet met toestemming.

#PleegzorgPowerFood Bij een pleeggezin krijgen pleegkinderen en -gasten de power om stevig in hun schoenen te staan en de wereld te ontdekken. Wat is het favoriete #PleegzorgPowerFood van jouw pleegkind of pleeggast? Voor een nieuwe pleegzorgcampagne zoeken we naar pleegkinderen, -jongeren en -gasten die een kunstwerk willen maken van hun favoriete PleegzorgPowerfood. Je kan het zo gek niet bedenken: een tekening van glitterspaghetti of een schilderij van intergalactische pannenkoeken, alles kan! Die kunstwerken geven we binnenkort aan Vlaamse foodies met de uitdaging om dat PleegzorgPowerFood écht op tafel te toveren. Tijdens die uitdaging zetten ze hun socialemediakanalen in. En zo maken we pleegzorg nog meer bekend in Vlaanderen!

Doe je mee? Stuur jouw kunstwerk voor 21 maart 2021 naar Pleegzorg Vlaanderen, Ravenstraat 98, 3000 Leuven of charlotte.max@pleegzorgvlaanderen.be.


Kleurrijk Maart 2021 > Vraag het aan Min <

Thuis blijven van het werk voor je pleegkind, wat is er mogelijk? Pleegouderverlof, pleegzorgverlof, opvangverlof … Er bestaan heel wat verschillende vormen verlof voor pleegzorgers. Weet jij nog waar je recht op hebt? Tijd voor een overzicht.

— Tekst: Min Berghmans — Steunpunt Mens en Samenleving (SAM)

België kent een uitgebreide bescherming voor (pleeg)ouders die tijdelijk stoppen met werken om tijd en aandacht te besteden aan hun kinderen. De regels en vergoedingen hangen af van het kader waarin je werkt: ben je een federaal, Vlaams, Brussels, provinciaal of gemeentelijk ambtenaar of een ‘gewone’ werknemer in de privé, werk je in het onderwijs of ben je zelfstandige. Voor werklozen is er enkel het pre- en postnataal verlof, het mantelzorgverlof en verlenging van de referteperiode voor de aanvraag van werkloosheidsvergoeding. Daarnaast verschillen de regels ook naargelang het gaat om (juridisch) eigen kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen, de kinderen van je wettelijke partner of andere pluskinderen, kleinkinderen of een pupil onder voogdij of een kind van andere ouders dat zonder formele kaders bij jou woont. Pleegouderverlof Werknemers, zelfstandigen en Vlaamse ambtenaren hebben recht op zes weken aaneensluitend pleegouderverlof bij de start van een langdurige plaatsing. Voor Vlaams statutair onderwijspersoneel geldt sinds 2019 een gelijkaardig opvangverlof. In september 2020 nam de Vlaamse regering de

16

principiële beslissing dat ook statutair tewerkgestelde personeelsleden van lokale besturen recht krijgen om pleegouderverlof op te nemen. De bedoeling van het pleegouderverlof is om het gezin de tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Sinds 2019 komt bij die zes weken tweejaarlijks nog een extra week verlof bij. Die week is te verdelen tussen de pleegzorgers. Vanaf 2027 zal elke pleegzorger afzonderlijk zes weken pleegouderverlof kunnen nemen en zijn er vijf extra weken te verdelen. Opvangverlof Federale ambtenaren kunnen gebruik maken van een betaald opvangverlof voor pleegkinderen die bij beslissing van de jeugdrechtbank aan hun gezin werden toevertrouwd. Voor een kind jonger dan drie jaar duurt het verlof ten hoogste zes weken; in de andere gevallen ten hoogste vier weken. Dat aantal wordt verdubbeld wanneer je pleegkind een handicap heeft. Het opvangverlof wordt verminderd met het aantal werkdagen pleegzorgverlof die opgenomen worden in hetzelfde jaar.

Vlaams Zorgkrediet Vlaamse ambtenaren hebben sinds 2016 recht op zorgkrediet (minimum 3, maximum 12 maanden) voor zowel eigen kinderen als voor hun pleegkinderen tot en met 12 jaar. Pleegzorgverlof of verlof voor pleegzorgen Tijdens de plaatsing van een pleegkind in een gezin worden de pleegzorgers vaak verwacht op overlegmomenten met bijvoorbeeld de pleegzorgdienst of andere instanties. Momenteel is het pleegzorgverlof vastgelegd op zes dagen per jaar en per pleeggezin, ongeacht hoeveel pleegkinderen of pleeggasten ze opvangen of ondersteunen. Op de website van de RVA vind je meer uitleg over de wet en het formulier dat pleegzorgers-werknemers moeten invullen voor de aanvraag van hun uitkering. Ook federale ambtenaren, Vlaamse ambtenaren en Vlaams onderwijspersoneel kunnen gebruik maken van het pleegzorgverlof. Dit is niet zo voor zelfstandigen. Bij ziekte van het pleegkind of de pleeggast Werknemers kunnen bij onvoorziene ziekte, ongeval of hospitalisatie van het pleegkind of de pleeggast een beroep doen op het


Kleurrijk Maart 2021 > Vraag het aan Min <

verlof om dwingende redenen, het zogenoemde familiaal verlof. Voor voorwaarden, duur, modaliteiten en verloning geldt dezelfde regelgeving als bij plotse ziekte van eigen kinderen. Bij een (inwonend) zwaar ziek pleegkind of pleeggast kan de werknemer of het personeelslid van gemeente of provincie gebruik maken van het verlof voor bijstand van een zwaar ziek gezins- of familielid. Dat kan door een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst of door een vermindering van de arbeidsprestaties. Het is de arts die bepaalt of de medische toestand zwaar is en of de bijstand noodzakelijk is voor het herstel.

In dit artikel gaat het enkel over pleegzorgsituaties, maar misschien zijn ook andere regels voor zorgsituaties van toepassing voor jou. Het is de moeite waard om dat na te kijken! Zo gelden tijdskrediet en thematische verloven soms ook voor pleegkinderen en sommige werkgevers staan de regels van klein verlet ook toe voor pleegkinderen. Daarnaast kan het Vlaams Zorgkrediet interessant zijn als je een Vlaams ambtenaar bent. Tot slot kom je als pleegzorger misschien ook in aanmerking voor een vorm van mantelzorgverlof. Op de website van het steunpunt Mantelzorg (steunpuntmantelzorg.be) vind je meer informatie.

Geen ‘gewoon’ ouderschapsverlof Momenteel is er (nog) geen ouderschapsverlof voor werknemers-pleegzorgers. Pleegzorg Vlaanderen pleit wel voor zo’n regeling. In 2020 was het corona-ouderschapsverlof en het quarantaineverlof alvast wel van toepassing voor pleeggezinnen.

Bronnen: https://www.pleegzorgvlaanderen.be/ik-ben/ pleeggezin/financiën-en-regelingen M. Berghmans, Op welk soort verlof heeft een pleegouder recht?, www.jeugdrecht.be https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de-arbeidsovereenkomst/schorsingen-van-de#toc_heading_8 https://steunpuntmantelzorg.be/heb-ikrecht-op-verlof-als-mantelzorger/

Pleegouderverlof

Opvangverlof

Pleegzorgverlof

Voor wie?

Werknemers (ook die bij lokale besturen) Zelfstandigen Vlaamse ambtenaren Vlaams statutair onderwijspersoneel Zeer binnenkort ook ambtenaren van lokale besturen

Federale ambtenaren die zorgen voor een pleegkind dat door de jeugdrechtbank werd geplaatst

Werknemers Vlaamse ambtenaren Vlaams onderwijspersoneel Federale ambtenaren

Wat?

6 weken aaneensluitend

Maximum 6 weken als pleegkind jonger is dan 3 jaar.

6 dagen per jaar per pleeggezin

Dit aantal wordt tweejaarlijks aangevuld met een extra week. Die vermeerdering loopt tot in 2027. Op dat moment heeft elke pleegzorger afzonderlijk recht op 6 weken en zijn er 5 extra weken onderling te verdelen.

Maximum 4 weken als pleegkind ouder is dan 3 jaar. Dit aantal wordt verdubbeld als het pleegkind een handicap heeft. Dit verlof wordt verminderd met het aantal werkdagen pleegzorgverlof die opgenomen worden in hetzelfde jaar.

Wanneer?

Bij aanvang van een langdurige plaatsing

Bij aanvang van een plaatsing

Tijdens plaatsing

17


Kleurrijk Maart 2021 > Iedereen verdient vakantie <

Iedereen verdient vakantie! We snakken met z’n allen naar wat ontspanning. Dat onbezorgde vakantiegevoel. Corona maakt het ons heel moeilijk om al ver vooruit te plannen, maar we doen toch een voorzichtige poging om aan de toekomstige vakantieperiodes van onze (pleeg) kinderen te denken. Enkele organisaties die vakantiekampen verzorgen, bieden weer mooie kortingen aan pleeggezinnen. Die gelden voor alle pleegkinderen én eigen kinderen in het pleeggezin. Kijk jij al even mee?

Koning Kevin

Idee kids

Sporta

Hier vind je creatieve vakanties voor kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar. Zoek je kampen die tot de verbeelding spreken? Kies dan voor een kamp vol dans, toneel, muziek, beeld, media en/of spel en laat je creativiteit de vrije loop.

Deze landelijk erkende jeugdvereniging organiseert projectkampen voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. De kinderen amuseren zich niet alleen te pletter tijdens hun kamp, ze steken er ook nog iets van op.

Sporta organiseert dagkampen voor de allerkleinsten en meerdaagse sportkampen voor de iets oudere kinderen. Wat de interesses van je (pleeg)kinderen ook zijn, hier vinden ze vast een kamp dat bij hen past.

Hoeveel korting?

Hoeveel korting?

• €7 korting per kind per kamp. • €10 gezinskorting vanaf het 2de kind van een gezin dat deelneemt aan een kamp op dezelfde locatie en in dezelfde week. • De kortingen zijn niet cumulatief; de hoogste korting wordt automatisch verrekend. • De korting is enkel geldig op de Idee Kidskampen.

• €20 directe korting voor een allin vakantie (waarbij de kinderen blijven slapen) • €10 korting op een dagkamp

Hoeveel korting? • Pleegzorgers krijgen 10% korting.

Noteer bij het boeken meteen de kortingscode Pleegzorg2021 10%, [naam pleegouder]. Als de kortingscode niet ingevuld wordt bij de inschrijving, wordt er geen korting toegekend. De verantwoordelijkheid ligt bij de inschrijver. Meer info: www.koningkevin.be

Vul de kortingscode KG1UK48TPK direct in bij het boeken, zodat de korting onmiddellijk wordt toegekend. Meer info: www.sportakampen.be

Bij ‘korting’ typ je de eerste letters en selecteer je vervolgens Pleegzorg Vlaanderen. Bij ‘code’ vul je met hoofdletters PLEEGZORGVKIDS in. De korting wordt verrekend op de factuur. Opgelet bij het invoeren van de kortingscode: deze is hoofdletter- en spatiegevoelig en moet je onmiddellijk bij inschrijving toevoegen. Meer info: www.ideekids.be

Belangrijk!

Platform Steunpunt Vakantieparticipatie Is je vakantiebudget beperkt? Ook dan zijn er mogelijkheden om je gezin te laten genieten van vakantie. Meer info: iedereenverdientvakantie.be. Heb jij recht op korting? Check het even op https://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/budgetcheck

Kampen en/of vakanties kunnen alleen plaatsvinden als de coronamaatregelen het op dat moment toelaten. De meest recente informatie over de huidige coronamaatregelen vind je op de website van de federale overheidsdienst (www.info-coronavirus.be). Ook de organisaties zelf geven de nodige informatie op hun eigen websites. 18


Kleurrijk Maart 2021 > West-Vlaanderen <

“We zijn fier dat we drie van onze pleegdochters terug konden toevertrouwen aan hun mama” ‘Een ervaren pleeggezin’, dat is absoluut een understatement om dit koppel enthousiaste jonge zestigers mee te omschrijven. Bij Martine en Johan verbleven intussen maar liefst twaalf pleegkinderen. “Stuk voor stuk kinderen met bijzondere verhalen en uit speciale situaties”, steekt Martine trots van wal. – Foto: Klaas Verdru —

Het pleegzorgverhaal van Martine en Johan begint, zoals wel vaker, met een vergeeld krantenartikeltje aan het prikbord in de keuken. “Johan had dat ooit eens uit een lokaal krantje geknipt en zo nu en dan viel ons oog daar weer op. Het begon al iets van een perkamentje te krijgen, toen ik hoorde dat ze er bij mij op het werk mee zouden stoppen. Ik moest nog een hele periode opzeg doen en toen begon ik te denken dat dit misschien het geschikte moment was om eindelijk iets concreets te doen met het idee van Pleegzorg. We hadden al vier eigen zonen grootgebracht, maar we voelden dat we wel nog iets konden betekenen voor kinderen. Toen ik thuiskwam van mijn laatste werkdag, had Johan ons ingeschreven voor een informatiesessie.” Voor korte of lange tijd In de loop van de jaren hebben we heel veel verschillende situaties gehad. Kleintjes, maar ook wat grotere kinderen. Vier pleegkinderen zijn hier echt voor een langere tijd geweest, toevallig alle vier meisjes. Daarnaast hebben we ook wel eens een broertje en zusje tijdens een vakantie opgevangen. We namen die dan mee naar de camping aan zee. We hebben ook aan crisisopvang gedaan. Dat ging toen bijvoorbeeld eens over twee broertjes die naar hun eigen oma en opa zouden

gaan, maar voor ze daar terecht konden even hier verbleven. Die grootouders waren ons ontzettend dankbaar voor de tijdelijke oplossing die wij toen geboden hebben.” Terug naar huis Bij het graag zien maken Johan en Martine nooit een onderscheid tussen eigen kinderen of pleegkinderen “maar een kind hoort altijd bij zijn ouders”, gaat Martine even ernstig verder: “Dat is tenslotte ook de bedoeling van pleegzorg: dat ouders tijd en ruimte krijgen om zaken in hun eigen leven weer op orde te krijgen, zodat ze zelf weer in staat zijn om voor hun kind te zorgen. We zijn er heel fier op dat we al drie van onze pleegdochters na een behoorlijke tijd hier, terug konden toevertrouwen aan hun mama. Zij konden de draad weer oppikken en wij houden sporadisch contact. Dat vinden wij geweldig, daar genieten we echt van en zijn we oprecht content mee.” Over grenzen en water bij de wijn “Of het dan echt allemaal van een leien dakje is gelopen tijdens die bijna veertien jaar pleegzorg? Nee, natuurlijk niet. Je moet kunnen relativeren, maar vooral ook goeie afspraken kunnen maken. Je moet je eigen grenzen durven bewaken en ook bereid zijn eens water bij de

wijn te doen. Maar met praten en met de reflectie hoe je zelf zou reageren in een gelijkaardige situatie kan je echt veel bereiken.” Natuurlijk is het ook moeilijk een kind te zien vertrekken dat een tijd in je gezin heeft gewoond. Natuurlijk zien we daar ook van af. Maar toch is het vooral trots die dan blijft hangen. Trots dat we die kindjes op een goeie manier hebben op weg geholpen en trots op die ouders, dat ze het voor mekaar gekregen hebben die zorg weer te kunnen opnemen, ondanks dat ze een aantal stappen hebben gemist.” Blik op de toekomst Momenteel verblijft er een 11-jarig meisje met Afrikaanse roots bij Johan en Martine. “Ze is er ook al sinds ze anderhalf jaar was. Bij haar is de kans klein dat ze bij ons weggaat vóór ze is afgestudeerd. Door corona loopt het wat moeilijker, maar met haar mama is er geregeld contact en ook met haar broer die in een voorziening verblijft en haar zusje dat in een ander pleeggezin woont. Het vraagt soms wat organisatie, maar uiteraard probeer je die contacten warm te houden. Als we één droom hebben voor onze pleegdochter, dan is het wel dat ze de talenten die ze heeft kan benutten om te worden wie ze wil zijn.”

19


het

kleine

Je thuis delen, verrijkt je leven.

V.U.: Pleegzorg Vlaanderen vzw, Ravenstraat 98, 3000 Leuven

Koester

Profile for Pleegzorg Vlaanderen

Kleurrijk! - Maart 2021 - West-Vlaanderen  

Kleurrijk! is een kwartaaltijdschrift voor pleegzorgers. Met dit tijdschrift willen we pleegzorgers informeren, verbinden en ondersteunen.

Kleurrijk! - Maart 2021 - West-Vlaanderen  

Kleurrijk! is een kwartaaltijdschrift voor pleegzorgers. Met dit tijdschrift willen we pleegzorgers informeren, verbinden en ondersteunen.

Advertisement