Page 1

     

Onderzoeksrapport Hoe denken Vlamingen over pleegzorg? - 15/05/2014


Naamsbekendheid

  Kennen Vlamingen pleegzorg? Kunnen ze het correct plaatsen? Leggen ze de juiste linken?

1. Kent u pleegzorg, al was het maar bij naam? 93,3%

JA

6,7%

NEEN

Wanneer bij de 1.502 respondenten gepeild wordt naar de herkenning van het woord ‘pleegzorg’ geeft maar liefst 93% aan pleegzorg te kennen. Toch merken we in de daaropvolgende kwalitatieve vraag om pleegzorg te beschrijven dat het aandeel correcte beschrijvingen al lager ligt. Verschillende kenmerken die van toepassing zijn voor pleegzorg worden bovendien niet herkend. Daar blijkt dat pleegzorg nog steeds verward wordt met mantelzorg, adoptie of thuisverpleging.


Â

Â

2. Wat is pleegzorg volgens u? Pleegzorg - 89,0%

Thuisverpleging - 3,0%

Ouderenzorg - 1,7%

Adoptie - 0,1%

Andere - 6,2%

3. Wat is volgens u van toepassing voor pleegzorg? Tijdens weekends of vakanties - 63,4%

Adoptie - 10,5%

Enkel voorminderjarigen - 58,8%

Verpleging - 6,6%

Voor korte of lange tijd - 96,0%

Ouderenzorg - 12,2%

Toegankelijk voor volwassenen met een beperking - 32,8%


Gezinsvormen

 

Weten Vlamingen welke gezinsvormen in aanmerking komen om pleeggezin te worden?

4. Welke gezinsvormen kunnen volgens u pleeggezin worden? We vroegen aan onze respondenten welke gezinsvormen volgens hen in aanmerking komen om pleeggezin te worden. Daaruit blijkt dat er vooral onduidelijkheden zijn rond de mogelijkheden voor alleenstaanden. Slechts 72% van de ondervraagden denkt dat ook zij pleeggezin kunnen worden. Vier op vijf weet dat ook holebi-gezinnen zich kandidaat kunnen stellen als pleeggezin.

Gezinnen met kinderen - 96,8%

Gehuwde of samenwonende koppels - 95,5%

Gezinnen zonder kinderen - 93,5%

Nieuw samengestelde gezinnen - 86,5%

Lesbische koppels - 80,0%

Homokoppels - 79,1%

Alleenstaanden - 73,6%


Pleeggezin worden Hoe ver reikt het engagement van Vlamingen? Zouden ze zelf overwegen om pleeggezin te worden? Waarom niet?

5. Zou u zelf overwegen om pleegouder te worden? 24,4%

40,2%

23,5%

EERDER WEL

EERDER NIET

NEEN

11,9%

JA

Het globale aandeel dat aangeeft wel of eerder wel pleegouder te willen worden is 36,6%. Als we hier dieper op inzoomen kunnen we ontdekken dat vrouwen eerder openstaan voor pleegzorg dan mannen. Opmerkelijk is echter vooral dat bij de respondenten binnen de leeftijdscategorie tussen 20 en 39 jaar 48,4% zou overwegen om pleegouder te worden. Daarbij antwoordt 15,6% volmondig ‘Ja’, 32,8% is iets voorzichtiger.

Vrouwen 26,4%

39,8%

20,9%

EERDER WEL

EERDER NIET

NEEN

12,9%

JA Mannen 7,9%

18,6%

JA EERDER WEL

42,3%

30,9%

EERDER NIET

NEEN

20-39 jaar 15,6%

JA

32,8%

EERDER WEL

38,6%

12,9%

EERDER NIET NEEN


6. Wat houdt u (nog) tegen om pleegouder te worden?

   

Druk gezinsleven & te kleine kinderen Drukke job Emotionele impact & moeilijk kunnen loslaten Te weinig woonruimte Te jong Partner wil niet Andere

23,7%

28,1%

11,1% 7,4% 8,4%

10,9% 10,6%

Globaal gezien valt op dat Vlamingen de stap naar pleegzorg niet durven wagen omdat ze een druk gezinsleven hebben of een drukke job. In vergelijking daarmee valt het bij de leeftijdscategorie tussen 20 en 39 jaar dat naast het drukke gezinsleven vooral de emotionele impact en de tijdelijke factor van pleegzorg een gevoelig punt blijken.

20-39 jaar

22,0% 28,8%

4,7% 8,1% 18,0%

8,7% 9,8%

Druk gezinsleven & te kleine kinderen Emotionele impact & moeilijk kunnen loslaten Te weinig woonruimte Te jong Drukke job Partner wil niet Andere


Waardering

     

Pleeggezinnen geven kwetsbare kinderen en volwassenen een nieuwe thuis. Hoe waarderen Vlamingen hun engagement?

Vlamingen hebben zeer veel respect en bewondering voor de inzet van pleeggezinnen. Ondervraagden geven aan dat ze het waarderen dat gezinnen onbaatzuchtig hun huis openstellen voor kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. En dat, zo geven ze zelf aan, ondanks de moeilijke geschiedenis die een kind vaak al met zich meedraagt.


Hoe denken vlamingen over pleegzorg?  

In het kader van 15 mei, Dag van het Gezin, hielden we een bevraging bij 1.500 Vlamingen. Wat weten zij over pleegzorg? Zouden ze zelf overw...