PLACCC 2022

Page 1

Bővebb információ és jegyek: www.facebook.com/placccfesztivalwww.placcc.hu szeptember20221-13.

PLACC

2022: a Covid-19 járvány még javában velünk van, háború tört ki a szomszédunkban, az áprilisi magyarországi választások után a politikai diskurzus még szélsőségesebbé vált, és talán ez az első év, amikor valóban a saját bőrünkön megéreztük a klímaváltozást. Tehet-e még bármit a művészet egy ennyire eszkalálódott helyzetben? A PLACCC 2022 programjaival erre teszünk kísérletet, amikor a politikai-társadalmi apátiával szembeállítjuk a horizontális, közvetlen demokratikus párbeszéd lehetőségét, a klímapánikkal szembe az érzékeken keresztül történő megértést, a poszt-pandémiás traumával szembe pedig az együtt mozdulást. A magyar, brit, dán, olasz és osztrák művészek projektjei mellett meghívtunk egy ukrán és egy belorusz előadást is, amelyekkel közvetlenül kívánunk reagálni az immár fél éve tartó háborús helyzetre.

1st – 13th September

PLACCC 2022 Festival attempts to answer this question. The festival program is made up of projects contrasting politicalsocial apathy with the possibility of horizontal, direct democratic dialogue, climate panic with understanding our world through our senses, and post-pandemic trauma with moving together. The projects created by Hungarian, British, Danish, Italian and Austrian artists will be joined by a Ukrainian and a Belarusian performance as well. With these we also hope to react directly to the war that has been fought for over half a year now.

2022: the Covid-19 pandemic is still here with us, a war is being fought in a neighboring country, the political discourse in Hungary has become even more extreme since the parliamentary elections this April, and this might be the first year we have really experienced the effects of climate change. What can art do, if anything, in such an escalated situation?

More information and tickets: www.facebook.com/placccfesztivalwww.placcc.hu

KALEIDER (UK):

Helyszín: 1075 Budapest, Madách Imre tér Ingyenes program.

Az In Situ (Un)common Spaces nemzetközi együttműködés részeként megvalósuló program.

Gyártás / Fabriaction: Owen GUNDRY

Az Exeterből érkező köztéri installáció egy nagyméretű átlátszó malacpersely, amelyet csak bizonyos feltételekkel lehet kinyitni: az összegyűlt összeg akkor vehető ki belőle, ha körülötte egy olyan közösség formálódik, amelynek tagjai egyértelműen eldöntik, mire szánják a pénzt. A kollektív döntéshozatalra irányuló beszél getéseket a brit művészek és magyar közreműködők facilitálják.

Alkotók / Creators: Koncepció / Conception: Seth HONNOR

Közreműködők / PigHosts: SZABÓ Vera, LESTYÁN Attila

Időpontok: 2022. szeptember 1-4. naponta 12.00-18.00

PIG Dates: 12-6pm, 1-4 September 2022

Location: 1075 Budapest, Madách Imre square Free of charge. The program is realised as part of In Situ (Un)common Spaces international collaboration project.

The public space installation by the Exeter-based collective is a large, transparent piggy bank, which can be opened when specific criteria are met. The sum collected in the piggy bank may be taken out only when a community is formed around it that can agree unequivocally on what the money should be spent on. The conversations about this collective decision are facilitated by the British artists and Hungarian hosts.

SENSING THE CITY (DK – IT – UK – HU)

Résztvevő művészek / Participating artists: Nana Francisca SCHOTTLÄNDER (DK) Leonardo DELOGU (IT) Seth HONNOR (UK) BUBLA Éva (HU) Kurátor / Curated by: BUBLA Éva Időpont: 2022. szeptember 3-6. Helyszín: (bővebbvárosszerteinformáció: www.placcc.hu) Az In Situ (Un)common Spaces nemzetközi együttműködés részeként megvalósuló program. Többéves projektünk idén is művészeti akciókon és interdiszciplináris beszélgetéseken keresztül járja körül művészet és a környe zeti fenntarthatóság kapcsolatának kérdését. Ez alkalommal három külföldi és egy magyar alkotót hívunk meg Budapestre egy közös művészeti kutatásra és felfedezésre, amely során a résztvevők az ökológiai megközelítés és a problémák művészet segítségével történő érzékenyítésének lehetőségeinek kérdését, valamint a művészet és a tudomány kölcsönösen inspiráló kapcsolatának témáját járják körül – az ötnapos reziden ciaprogram eredményeit a közönséggel is megosztják, hol részvételi workshop formájában, hol releváns szakterület szakértőjével folytatott beszélgetés keretében.

Dates:

The program is realised as part of In Situ (Un)common Spaces international collaboration project. Our program, launched in 2021 will continue also this year with discussions between artists and experts from non-artistic fields which will approach the connection between art and environmental sustainability. This time the organisers invite three foreign and one Hungarian artists to Budapest for a common artistic research and exploration where the artists will touch upon the question of the possibilities of ecological approach and sensibilisation of problems by help of art and will also tackle the topic of the mutually inspiring relation of art and science. They will share the outcomes of the five-day residency with the audience, either in form of a participative workshop or in the frame of a discussion with an expert from the relevant field.

3rd – 6th September 2022

Location: all over the city (more information: www.placcc.hu)

Alkotó / Created by: SZABÓ Renáta

Időpont és Performansz:helyszín: 2022. szeptember 7. 10.00-16.00, Erzsébet-híd Installáció: 2022. szeptember 8. 18.00-21.00, Budapest Project Galéria, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 16. Ingyenes

RENÁTA (HU):

a MOME mester szakos hallgatója Híd című köztéri akciójában, valamint az ahhoz kapcsolódó videóinstalláció jában egy személyes élethelyzetből, döntési szituációból kiindulva jut el az egyén torzult öndeterminációja és a kollektív magyar tehetetlenség kérdéséhez. A projekt gondolatébresztő kíván lenni a magunk által megfogalmazott vagy épp kívülről ránk szabott kulturális, politikai valóság küzdőtér megítélésében. Az akció gondolati alapjait egy fizikailag megterhelő, repetitív köztéri cselekvés ellenpontozza, illetve egészíti ki.

Szabóprogram.Renáta,

SZABÓ HÍD

Dates and Performance:locations: 10AM – 4PM 7 September 2022, Erzsébet Bridge Installation: 6 – 9PM 8 September 2022, Budapest Project Galéria, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 16. Free of

charge.ofthecultural and political arena we find ourselves in – whether we ourselves define this arena, or if it is defined for us. The basic ideas behind the performance itself are contrasted with and complemented by a physically draining, repetitive public space action.

/ BRIDGE

MEETLAB (HU): LÉZERTRICIKLI

Alkotók / Created by: CSISZÁR Mátyás, TÓTH Bálint, ADORJÁN Zalán

Időpontok és helyszínek: 2022. szeptember 7. 19.00-22.00, 1073 Budapest, Kürt u. 8. foghíjtelek 2022. szeptember 11. 19.00-22.00, 1083 Budapest, Bókay utca - Práter utca sarok Ingyenes

és technológia határán alkotó, és általában köztéren dolgozó Meetlab kollektíva ez esetben egy fagylaltos triciklit épített át mobil lézerjáték vetítő állomássá. Az erős lézervetítőkkel felszerelt mobil állomás nagyobb volumenű interaktív fényjáték vetítéseket is lehetővé tesz – mégpedig ez esetben old school számítógépes játékokat játszhatunk a város különböző felületeire kivetítve. Snake, Pacman, Asteroids, Lunar lander, és sok más legendás játék költözik ki az unalmas monitorokról a városi térbe, ahol játszhatunk egyedül vagy egymás ellen e szokatlan játéktérben.

Aprogram.művészet

7 - 10PM 11 September 2022, 1083 Budapest, corner of Bókay utca - Práter utca

Meetlab collective, which works on the border between art and technology, and mostly in public spaces, has renovated an ice cream tricycle into a mobile laser projection station. This mobile station is equipped with powerful lasers, making the projection of large-scale interactive light displays possible – and now everyone will be able to enjoy old school computer games projected onto various surfaces in the city!! Snake, Pacman, Asteroids, Lunar Lander and many other legendary games will leave their boring monitors behind, and move into the city space where anyone will be able to play them by themselves or with friends in an unusual gaming space.

/

Dates and locations:

7 - 10PM 7 September 2022, 1073 Budapest, Kürt u. 8. empty lot

LASERTRICYCLE

Jegyvásárlás ellenében megtekinthető előadás. JegyvásárlásKorosztályokathttp://placcc.jegy.hunemkímélő, többgenerációs, családi előadás. Szabadtéri, térspecifikus, hiszen egy szabadtéri edzőpálya „berendezését” használja, és nyitott abban az értelemben, hogy a koreográfiai kompozíció „hellyel kínálja” az aktív nézőket is. Noha a különböző korosztályokhoz tartozó előadók „profik” – van köztük táncos, akrobata, parkouros –, a közös akcióhoz való csatlakozás nem igényel akrobatikus képességeket, viszont határozottan érdemes megtenni akár gyerekként, akár felnőttként.

Időpontok: 2022. szeptember 9. 19.00 2022. szeptember 10. 16.00 (családi előadás) 2022. szeptember 10. 19.00 Helyszín: 1024 Budapest Mechwart liget, szabadtéri work-out

Alkotók, előadók / Creators, performers: KANCSÓ Luca, KUDLÁK Eszti, RETEK Miki, TAKÁCS Lacek, JUHÁSZ Kata, HARGITAY Ákos  Zene / Music: SZEGŐ Dávid Koreográfia / Choreography: JUHÁSZ Kata, HARGITAY Ákos

JUHÁSZ KATA TÁRSULAT (HU) –CIE. TWO IN ONE (A): HÉTKÖZNAPI CIRKUSZAINK

10th September 2022, 4.00 PM (family-friendly performance)

Dates: 9th September 2022, 7.00 PM

10th September 2022, 7.00 PM

Location: 1024 Budapest, Mechwart liget, open-air work-out

/ OUR EVERYDAY CIRCUSES

Ticketed programme. Book your ticket at http://placcc.jegy.hu

While the players coming from different generations are professionals – including dancers, acrobats, parkour trainers –joining the activity does not require special skills but is very much worth doing for children or adults alike.

A cross-generation family play that’s absolutely not being shy about age groups. It’s an open-air piece yet space specific, because it uses the setting of an street workout park. It is also open in a sense that the choreographic composition “offers active viewers a place” to join the scene.

Az előadást meghatározó mozdulatsorokat és konstellációkat piktogramokra „fordították le”, amelyeket végrehajtva a nézők teremthetik újra az előadás koreográfiáit.

Koreográfia és térkoncepció / Choreography and space: MÉSZÁROS Máté Grafika / Graphics: FISCHER Balázs

Ingyenes előadás, de részvétel regisztrációhoz kötött: előadás három eleme – a koreográfus által vezetett séta, a grafikákat tartalmazó füzet és a piktogramos köztéri táblák –most először élvezhető együtt. Az eredeti produkció a statikus és dinamikus testek térben való elhelyezését és mozgatását vizsgálta, ahol a testek plasztikus, folyamatosan formálható anyagszerűségük miatt képzőművésze ti perspektívába helyezték a táncot. E képzőművészeti megközelítést gondolta tovább a koreográfus, amikor – Fischer Balázs grafikussal együttműködve – megalkotta az előadás köztéri és részvételi, ugyanakkor installatív verzióját.

Időpont: 2022. szeptember 11. 17.00 Találkozópont: Széllkapu, Millenáris Park, 1027 Budapest, Margit körút

MÉSZÁROS MÁTÉ (HU): A TÁVOLSÁG MECHANIKÁJA

www.placcc.huAköztéri

Füzetterv / Layout of the booklet: KOROLOVSZKY Anna Producer / Produced by: SÍN Művészeti Központ / SÍN Art Center

www.placcc.huThethree

Free of charge, but registration need:

elements of this public space performance – a walk led by the choreographer, a booklet with the graphic designs and the public space signs with the various pictograms –can be enjoyed for first time together. In his original production from 2019 Máté Mészáros examined the placement and movement of static and dynamic bodies, where bodies – through their very material, sculptural and malleable nature – put dance into a visual arts perspective. The choreographer focused on this visual arts perspective when –with the help of graphic designer Balázs Fischer – he created a public space, participatory and installation-like version of The Mechanics of Distance. By “translating” movement patterns and constellations into pictograms the participants themselves become performers, recreating the choreography of the performance.

/ THE MECHANICS OF DISTANCE

Date: 5PM, 11 September 2022

Meeting point: Széllkapu, Millenáris Park, 1027 Budapest, Margit körút

Video: Alexandra KONONCHENKO Produkciós vezető / Production: Marina DASHUK

élő négy művész előadása az erőszak, a félelem és a beloruszok (tudatos vagy tudattalan) bűntudatának leküzdé sére tesz kísérletet. +375 a Belorusz Köztársaság országhívó kódja. 09.08 (augusztus 9.) a 2020-ban a hatóságok által cinikusan elcsalt belorusz elnök választás dátuma. 2334 pedig Közigazgatási Törvénykönyv azon cikkének száma, amely alapján 2020 óta több mint negyvenezer beloruszt ítéltek el. Igor Shugaleev a reménytelenség bénító állapota ellen küzd a saját testével. Művésztársaival aktivista perspektívájukból tekintenek a Belaruszban 2020 óta tartó tiltakozásokra, és arra keresik a választ, hogyan lehet szolidaritást vállalni az országban maradt és politikai okokból bebörtönzött honfitársaikkal.

Koncepció és előadó / Concept, performance: Igor SHUGALEEV Kurátor / Curator: Sergey SHABOHIN

IGOR MARINAALEXANDRASERGEYSHUGALEEV,SHABOHIN,KONONCHENKO,DASHUK(BEL):

Időpont: 2022. szeptember 12. 19.00 Helyszín: Nyolc és fél, 1084 Budapest, Német u. 16. Ingyenes

Aelőadás.száműzetésben

charge.Theperformance was born out of the need to oppose violence, stress and fear, to overcome the sense of guilt currently experienced (consciously or not) by Belarussians.  +375 is the telephone code of the Republic of Belarus. 09.08

Date: 7PM, 12 September 2022 Nyolcésfél, 1084 Budapest, Német u.

16. Free of

Location:

375 0908 2334 / THE BODY YOU ARE CALLING IS CURRENTLY NOT AVAILABLE

DARIA PUGACHOVA (UKR):

Alkotó / Created by: Daria PUGACHOVA

Időpont: 2022. szeptember 13. 18.00 Találkozópont:: Hármashatárhegyi parkoló, 1028 Budapest, Hármashegyi út Ingyenes előadás. A helyszínre minibusz és szervezett séta indul az előadás előtt, előzetes regisztráció szükséges: www.placcc.hu Daria Pugachova, köztéri performanszairól ismert ukrán művész a háború kitörését követően Kijevből Európába menekült, és legújabb alkotásaiban a háború és a menekülés traumáit igyekszik feldolgozni. Shelter for Freedom c. alkotása kifejezetten a Placcc Fesztivál felkérésére, a művész által előzetesen választott helyszínre készü lő helyspecifikus előadás. A Hármashatárhegyi légvédelmi bunkerek Dariát azokra a búvóhelyekre emlékeztetik, ahol Kijevben a rakétatámadások elől rejtőztek. Az előadás végigvezeti a nézőket egy metaforikus úton, amely során a szabadságunk egyre korlátozottabbá válik.

SHELTER FOR FREEDOM

Meeting point:: parking lot at Hármashatárhegy, 1028 Budapest, Hármashegyi út Free of charge. We organise a minibus and a common walk to the meeting point before the performance, registration needed: www.placcc.hu

Daria Pugachova is a Ukrainian artist, who works with performance in public space. After the war started, she left Ukraine and came to Europe to continue her work. Her latest works are based on her experience of war. Shelter for Freedom is commissioned by Placcc Festival and created sprecifically for a location chosen in advance by the artist. The air defence bunkers on Hármashatár Hills remind Daria of the shelters where people were hiding from rocket attacks back in Kiev. During the performance she will guide the audience through the metaphorical journey when their freedom was limited.

Date: 6PM, 13 September 2022

Az IN SITU tevékenysége magában foglalja koprodukciók létrehozását, művészeti projektek turnéztatását, alkotói laboratóriumok szervezését. A hálózat elsődleges céljának tartja a fiatal és / vagy a köztéri művészetek területére első alkalommal kilépő művészek támogatását, új alkotói irányok keresését, szakmai események és rezidenciaprogramok szervezését.

MŰVÉSZETÉRT

IN SITU EURÓPAI HÁLÓZAT A KÖZTÉRI

Az IN SITU hálózat tagjai olyan fesztiválok és produkciós közpon tok, amelyek kilépve a művészet hagyományos helyszíneiről a legkülönbözőbb kontextusokból inspirálódnak, legyen az egy metropolis vagy egy kisváros, ipari környezet vagy természeti táj.

Az IN SITU (Un)common Space projektet az Európai Unió Kreatív Európa programja támogatja.

The membership of IN SITU represents a diverse cross-section of practices and intentions, operating in widely divergent contexts from large cities to small towns, industrial environments to natural landscapes. The primary actions of IN SITU include co-production and circulation of artistic works, hothouses and laboratories to identify emerging artists and develop new ideas, professional seminars and residencies. In Situ ACT is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

/

EUROPEAN NETWORK FOR ARTISTIC CREATION IN PUBLIC SPACE

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.