PLACCC 2020

Page 1

2020. szeptember 24. - oktรณber 2. 24 September - 2 October 2020


2020. szeptember 24. - október 2.

24 September - 2 October 2020

A 2020-es évet alapvetően meghatározta és a továbbiakban is meghatározza a Covid-19 járvány, ezért szeptemberi fesztiválunk megszervezését is erőteljesen befolyásolja. A PLACCC 2020 programválogatásában azonban sem tartalmilag, sem koncepciójában nem kívánunk a járvány témájára fókuszálni. Bár a programunkban megtalálható produkciók elsődleges problémafelvetései nagyon különbözőek – és a járványtól függetlenül rendkívül relevánsak –, a meghívott alkotók által felvetett témákban és kérdésekben azonban mégis óhatatlanul ott rejlik az áthallás. Felmerülnek olyan kérdések, mint: a klímakatasztrófa mennyiben járult hozzá a járvány kialakulásához? A járvány hogyan hatott a művészeti alkotás mint munkavégzés eddig sem éppen túl pozitív megítélésére? Hogyan győzzük le félelmeinket, legyen az a járványtól vagy a szédítő magasságtól való félelem?

2020 was and will continue to be defined by the Covid-19 pandemic, which has an enormous effect on how we will organize our next festival in September. However, we did not want to focus on the pandemic in terms of either conception or content when planning PLACCC 2020. Though the productions in our programme are varied in what themes and questions they raise (and these questions are indeed relevant regardless of the pandemic), the impact of the Covid-19 situation will still be felt in both the topics and questions posed by our invited artists. Questions such as: what role, if any, did the climate catastrophe play in the emergence of the pandemic? What effect did the pandemic have on the - not overly positive - way people perceive artistic creation as work? How can we overcome our fears, be they of the virus or of heights?

Bővebb információ és jegyek: www.placcc.hu www.facebook.com/placccfesztival

More information and tickets: www.placcc.hu www.facebook.com/placccfesztival

A Placcc során alkalmazott Covid-19 járványügyi előírásokkal kapcsolatosan lásd a füzet végén található összefoglalót!

For information about Covid-19 protocols in place during Placcc please check the summary which can be found at the end of this booklet!


Krisztián VÖRÖS HU

pop-up kiállítás

VÖRÖS Krisztián HU

pop-up exhibition

A tizenötödik Placcc Fesztivált VÖRÖS Krisztián (Piros) popup Placcctörténeti kiállításával nyitjuk meg. A művész tervezte a Placcc mind a tizenöt - így a mostani - kiadásának az arculatát is, ezek közül az idei design azért is különleges, mert „analóg módon”, azaz egy festményből született. A kiállításon az érdeklődők megtekinthetik az eddigi Placcc kiadások plakátjait, valamint az azokhoz készült különböző tervváltozatokat is, amelyek megvilágítják a végül kiválasztott munkákhoz vezető művészi utat. A kiállításon emellett bemutatjuk még Piros néhány további, a művész sajátos világnézetét és művészi stílusát tükröző képét is.

We will open the fifteenth Placcc Festival with Piros’s - or VÖRÖS Krisztián’s - pop-up Placcc-historic exhibition. The artist created the visual design of all fifteen Placcc Festivals, this one included, with this year’s design being special in that it was devised in an “analogue” way - as in it was inspired by an existing painting. Visit­ors will be able to see every poster created for Placcc, along with some other variations, which give exhibitiongoers insight into the artistic method that lead to the works chosen for Placcc. We will also exhibit some other works by Piros which reflect the artist’s unique worldview and artistic style.

Időpont: 2020. szeptember 24. 16.00-20.00 2020. szeptember 25. 12.00-20.00 Helyszín: üzlethelyiség, 1052 Budapest, Károly krt. 10.

Time: 4PM-8PM, 24 September 2020 12PM-8PM , 25 September 2020 Venue: store, 1052 Budapest, Károly krt. 10.

Külön köszönet a helyszín biztosításáért: Manufactory Kft.

Special thanks for providing the venue: Manufactory Kft.

A kiállítás ingyenesen látogatható.

The exhibition can be viewed free of charge.


2020 júniusában és júliusában tizennyolc művész és alkotópáros vette nyakába Budapestet: egyenként ötórás sétáik során rendszeres élő online bejelentkezéseikből bontakoztak ki a városi és a digitális térben egyszerre zajló művészeti alkotásaik. A Wa(l)king the city projektünket a koronavírus-járvány ihlette, célunk az volt, hogy oly módon kezdjük el újra birtokba venni a köztereket, hogy ugyanakkor az akciók a biztonságos távolságtartást biztosító online módon is befogadhatók legyenek.

In the June and July of 2020 eighteen artists and artist duos went on walks around Budapest: their performative works came to life both in the city and virtual space thanks to their regular livestreams during the five hours walks. Our Wa(l)king the city project was inspired by the coronavirus pandemic, and our goal was to slowly starts taking back our public spaces in a way that could be broadcast online in a safe manner in the spirit of social distancing.

Fesztiválunk tervezésekor a járványhelyzet lehetővé teszi, hogy kisebb csoportos sétákat tegyünk, ezért a Wa(l)king the city tizennyolc sétája közül négyet némiképp módosított formában megismétlünk, továbbgondolunk Re:walking the city címen. Olyan alkotásokat hívtunk meg, amelyek a köztereinkhez való viszonyunkban a megszokottól eltérő megközelítéseket képviselnek.

When organizing our festival the current pandemic situation allows us to host walks with small groups of participants - this is why out of the eighteen walks of Wa(l)king the city we can repeat and rethink four of them under the title Re:walking the city. We chose walks which were all created using new me­ thods, allowing participants to see their relationship to public spaces in a different light.


SOMLÓhu Dávid

Dávid SOMLÓ hu

“A ‘Kicsengetés’ során lassan sétálva, három órán keresztül fogok csengetni egy előre pontosan meghatározott belvárosi útvonalon, amihez bárki csatlakozhat. A séta során különböző hangú csengőkön fogunk játszani, megváltoztatva a városi hangképet, húzva magunk után a hangot, mint a csiga a nyálát. A szinte archaikus forma gyakorlásával nemcsak az urbánus tempó és hangzavar kérdőjeleződik meg, de a köztéren való jelenlét intenzitását is megtapasztalhatjuk.” (SOMLÓ Dávid)

“During ‘Ringing’ I will continuously ring bells for three hours walking slowly along a precisely set downtown route which anyone can join. During the walk we will play on different bells, changing the urban soundscape - the sounds will follow us just as its trail of slime follows the snail. By following this almost archaic method we will come to question the urban tempo and noise, while also experiencing our presence in public spaces in a more intense way.” (SOMLÓ Dávid)

Időpont: 2020. szeptember 25. péntek, 16:00 Találkozó: Sándor-palota előtt, Budai Vár Séta hossza: 3 óra

Time: 4 PM, Friday, 25 September 2020 Meet-up Point: Meet-Up Point: in front of Sándor Palace, Buda Castle Length of Walk: 3 hours

A séta ingyenesen látogatható.

Walk free of charge.


A Re:walking the city Imagine Budapesttel közös sétái A következő séták létrehozásában partnerünk a Budapest titkait kutató, tematikus városnéző sétákat szervező Imagine Budapest.

JUHÁSZ Gergő Kaska HU

Make it visible

JUHÁSZ Gergő Kaska az idén júniusban megrendezett Placcc Fesztivál Wa(l)king the city című köztéri eseménysorozat keretein belül Budapesten élő hajléktalan nőkről készült plakátjait helyezte ki a főváros utcáira. Ez az akció kerül most továbbgondolásra olyan módon, hogy a sétához csatlakozók személyesen lehetnek nézői vagy akár aktív résztvevői a streetartefaktumok utcán történő kihelyezésének. Időpont: 2020. szeptember 26. szombat, 15:00 Találkozó: Örkény Színház előtt, Madách tér Séta hossza: 120 perc

Mentor: BÁLINT Angelika (Imagine Budapest)

Ine van HOREN be

Bug

MURÁNYI Marcell HU

“A COVID-19 visszaváltoztatta az antropocént holocénné. Ahogy az emberek eltűntek a városok köztereiről, úgy szivárogtak be az állatok ezekre az gazdátlan helyekre. De ez az időszak hamar véget ért. A visszazökkenő emberi élet újból kiszorította az összes többi élőlényt. A bug hotel egy többnyire fából, téglából, cserépből, kőből, bambuszból barkácsolt konstrukció. Ebbe áttelelő, vagy menedéket, fészket kereső rovarok tudnak beköltözni. A sétám során ilyen menedékeket telepítenék a város elhagyott részeire, a zöld övezetek és a lakott területek határára.” (MURÁNYI Marcell) Időpont: 2020. szeptember 27. vasárnap, 15:00 Találkozó: Margitsziget, szökőkút Séta hossza: 90 perc

Jegyvásárlás ellenében látogatható programok.

Blaha-walk / Bingo-kiadás

2020. július 3-án a Wa(l)king the city program közben rengeteg képet készítettem kis vizuális részletekről a Corvin Áruház épülete körül. Ahelyett, hogy bementem volna vásárolgatni, kívülről vettem szemügyre az épületet és szabadon vándorolt a tekintetem minden lépéssel - egyszerűen jelen lehettem és képeket gyűjthettem. Rájöttem, hogy a városainkat nem úgy építették meg, hogy tápláljanak bennünket. A téglák és utak miatt a városi tereken pusztán átutazunk. Szeptember 28-án ezért mindenkit szeretettel várok 16:00-től a Blaha Lujza téren, a Spar előtt. Vizuális bingót játsszunk: mindenki kap egy kis füzetet, amelynek segítségével kutatásokat végzünk a környéken. Ha megtalálod az egyik képet a téren, az egy BINGO!” (Ine van HOREN) Időpont: 2020. szeptember 28. hétfő, 16:00 (A séta minden egész órában visszatér a kiindulópontjára és onnan folytatódik tovább.) Találkozó: SPAR előtt, 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1-2. Séta hossza: 5 óra


Re:walks created in association with Imagine Budapest During the creation of these next walks we were aided by Imagine Budapest which researches the secrets of Budapest and organizes thematic city walks. Mentor: BÁLINT Angelika (Imagine Budapest)

MURÁNYI Marcell HU

Bug

JUHÁSZ Gergő Kaska HU

Make it visible

As a part of Placcc Festival’s Wa(l)king the city event this June JUHÁSZ Gergő Kaska hung posters of homeless women living in Budapest in the streets of the capital. He will now continue his work but this time participants will be able to follow him, or even help him, as he posts his streetartifacts in the city space. Time: 3 PM, Saturday, 26 September 2020 Meet-up Point: in front of Örkény Theatre, Madách Square Length of Walk: 120 minutes

Ine van HOREN be

Blaha-walk / Bingo-edition

“COVID-19 turned the Anthropocene back into the Holocene. As people disappeared from urban public spaces, animals carefully made their way into these deserted places. But this period didn’t last long. Restarting human life has pushed out all other living creatures once more. A bug hotel is a construction, mostly made of wood, brick, tile, stone or bamboo. Insects can seek refuge and nest in it. During my walk I will build or place these small structures in the abandoned parts of the city, on the border between green belts and residential areas.” (MURÁNYI Marcell) Time: 3 PM, Sunday, 27 September 2020 Meet-up Point: Margitsziget, Fountain Length of Walk: 90 minutes

“During the Wa(l)king the city on the 3rd of July 2020 I took a lot of pictures of little visual details around the building of Corvin Department Store. Instead of going there to shop, I was freed to shift my point of view with every step - just being present, and doing nothing but collecting images. I realized our contemporary cities are not build to nourish us. The bricks and roads make us use the city as a transit place. On the 28th of September 2020 you are very welcome at 16:00 in front of the entrance of the Spar supermarket at Blaha Lujza tér. Then we will play a visual bingo game in the area. You will be given a little booklet and you will need to do a real-life search in the neighbourhood. Every image you find in the space will be a BINGO! ” (Ine van HOREN) Time: 4 PM, Monday, 28 September 2020 (The walk will loop every hour, and will continue from the same place.) Meet-up Point: in front of SPAR, 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1-2. Length of Walk: 5 hours Ticketed progams.


perspektívaváltás. bizalom. bőrrétegek. tériszony. magnézia. mentális játszmák.

shift of perspective. trust. skin peeling. acrophobia. magnesia. mental games.

Ziggurat Project HU Mászni tanul a Ziggurat Project négy táncosa. Sőt még a zeneszerző és a produkciós menedzser is! A Spider Club mászóterembe megálmodott új térspecifikus darab mozgásvilága a kortárs táncot ötvözi valós sportmászó technikával és színházi elemekkel. Azután a bizonyos awe állapot után kutatunk, mely egyszerre ijesztő és felemelő, amelyben egyszerre érezzük magunkat kellemesen jelentéktelennek, mégis az egész világegyetemhez közelinek.

Four dancers of Ziggurat Project are learning how to climb. But not just them! Even the composer and the production manager are taking part! Dreamt up and realized in Spider Climbing Club, the movement language of the new site-specific piece combines contemporary dance and theatre with real indoor climbing techniques. We are looking for that state of awe which is both frightening and uplifting, and in which we simultaneously feel pleasantly insignificant, yet also connected to the whole universe.

Előadók & társalkotók: MÓROCZ Eszter, SARLÓS Flóra Eszter, SZEMESSY Kinga, SZILÁGYI Krisztián Koncepció, koreográfia: SARLÓS Flóra Eszter Zene: MUNKÁCSI Ádám Fény: SZABON Balázs Produkciós menedzser: SZŐKE Tímea Technikai segítség: KOMONDI Csaba “Tódi” és a Spider Club csapata

Performers & Co-creators: MÓROCZ Eszter, SARLÓS Flóra Eszter, SZEMESSY Kinga, SZILÁGYI Krisztián Concept and Choreography: SARLÓS Flóra Eszter Music: MUNKÁCSI Ádám Light Design: SZABON Balázs Production Management: SZŐKE Tímea Technical Assistance: KOMONDI Csaba “Tódi” and the team at Spider Club

Időpont: 2020. szeptember 27., 20:00 Helyszín: Spider Club, 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 19-21. / 31. épület (keressétek a narancssárga ajtót!)

Time: 8 PM, 27 September 2020 Venue: Spider Club (1036 Budapest, Fényes Adolf utca 19-21. / Building no. 31. - Look for the orange door!)

Külön köszönet a helyszín biztosításáért a Spider Clubnak.

Special thanks to Spider Club for providing the venue.

Jegyvásárlás ellenében látogatható program.

Ticketed program.


rész_munka_idő

part_time_job “Egy üzlethelyiségben öt napon keresztül - hétfőtől péntekig részmunkaidőben táncolok. Ebben a boltban nincs semmi, amit meg lehetne venni. A napi négy órányi tánc látványosság, spektákulum, egyfajta szolgáltatás.” (Vass Imre)

“My part time job is to dance in a shop window for five days, from Monday to Friday. You cannot buy anything in the shop. My dancing four hours daily is are a performance, a spectacle, a kind of service.” (VASS Imre)

Kinek hogyan és milyen mértékben térül meg a táncos izommunkája? A társadalmi hasznosság szükséges vagy elégséges feltétele a kreatív energiák aprópénzre váltásának, a termék piacon való jelenlétnek? Különösen akkor, ha figyelembe vesszük - ahogy egy amerikai tanulmány tette -, hogy a táncosé a fizikailag legmegterhelőbb munka a világon? Ezeket a kérdéseket vizsgálja Vass Imre új performansza.

Who profits - and to what degree - off of a dancer’s physical muscle work? Is being useful for a society a necessary or sufficient condition for their artistic product entering the marketplace, for them exchanging their creative energies for money? Especially when - as one American study found - being a dancer is the single most physically demanding and stressful job in the world? This new performance by VASS Imre tries to answer these questions.

Előadó és koncepció: VASS Imre

Performed by, Concept: VASS Imre

Időpont: 2020. szeptember 28. - október 2., naponta 10:00-14:00. Helyszín: üzlethelyiség, 1052 Budapest, Károly krt. 10.

Time: 10 AM - 2 PM daily, 28 September - 2 October 2020 Venue: store, 1052 Budapest, Károly krt. 10.

Külön köszönet a helyszín biztosításáért: Manufactory Kft.

Special thanks for providing the venue: Manufactory Kft.

Az előadás ingyenesen látogatható.

The performance can be viewed free of charge.


Collectief Walden NL

–––––

BME hu

installáció

installation

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rajzi és Formaismereti tanszékével közösen megvalósított program.

A joint program with the Department of Graphics, Form and Design at the Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Architecture.

A holland művészek által megálmodott Windstilleven (Szél­ csendélet) című szabadtéri, Budapestre tervezett hely­ szín­ specifikus előadást a járványügyi helyzet miatt 2021-re kellett ha­ lasztanunk. A Placcc 2020 keretében viszont installá­ció formájá­ban kiállítjuk a holland művészi kollektíva előadásá­nak központi díszletelemét. A több ember befogadására alkalmas, a későbbiekben nagyméretű camera obscuraként is funkcionáló mű­tárgyat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói tervezték újjá Lassu Péter egyetemi tanársegéd irányításával, a hallgatók és a holland társulat tagjai pedig workshop keretében maguk építették meg azt. Az installáció mellett kiállítjuk azokat a terveket is, amelyek a féléves kurzus során születtek, de végül nem valósultak meg.

Due to the pandemic situation we had to postpone the Dutch art collective Collectief Walden’s original open air performance Windstilleven (Windstillife) until 2021. We will however exhibit the Dutch collective’s central visual artwork meant for the production during Placcc 2020. The large-scale construct can fit multiple people, and in the future will function as a kind of camera obscura. It was designed by students from the Budapest University of Technology and Economics (BME) under the leadership of LASSU Péter assistant professor, and was finally built with members of the Dutch group as a part of a workshop. Besides the installation we will also exhibit the other designs created during the semester which were not be realized.

Az installáció tervezői: NYÍRI Csongor, NIEDERKIRCHNER Gitta, LÁDI Krisztina Zoé, MORÓ Júlia, TAKÁCS Laura Panna, A kurzus résztvevői, az installáció megvalósításban résztvevő hallgatók: SÜTTŐ Rita, BENESÓCZKY Zsófia, SOLYMOSI Zsófia Kurzusvezető tanár: LASSU Péter Külön köszönet: PALKÓ Ferencnek és CZEGLÉDI Lajosnak Koncepció: Collectief Walden (René VAN BAKEL, Jente HOOGEVEEN, Thomas LAMERS, Naomi RUSSELL, Thijs VAN VUURE)

The installation was designed by NYÍRI Csongor, NIEDERKIRCHNER Gitta, LÁDI Krisztina Zoé, MORÓ Júlia, TAKÁCS Laura Panna Participating students working on the installation as a part of their coursework: SÜTTŐ Rita, BENESÓCZKY Zsófia, SOLYMOSI Zsófia Instructor: LASSU Péter Special Thanks to PALKÓ Ferenc and CZEGLÉDI Lajos Concept: Collectief Walden (René VAN BAKEL, Jente HOOGEVEEN, Thomas LAMERS, Naomi RUSSELL, Thijs VAN VUURE)

Időpont: 2020. szeptember 29. – október 1. Helyszín: információ a honlapunkon

Time: 29 September – 1 October 2020 Venue: please check our website for information

Az installáció ingyenesen látogatható

The installation can be viewed free of charge.

Az In Situ ACT keretében megvalósuló program.

The program is realised in frame of In Situ ACT project.


Átváltozó Egyesület: Végítélet bíróság: út a bürokrácia labirintusán keresztül Közös játék egy lehetséges apokalipszisre várva Egyes elképzelések szerint a világ végének eljövetelével minden embernek egyedül kell szembenéznie. Akár az érettségin, egyedül egy bizottság előtt kell bizonyítanunk. Izgalommal tele, az esélytelenek nyugalmával. Mielőtt azonban belépnénk a végítélet bíroság csarnokába, együtt felkészülünk a legrosszabbra is! Szereplők: bürokraták, bírák, vizsgázók és a bírósági komornyik Szervezők: FILE Csilla, MAKKAI Dániel (Átváltozó Egyesület - Apokalipszis Tréning) Az elképzelt végítélet időpontja: 2020. október 2. Helyszín: titkos A program ingyenesen látogatható. Az In Situ ACT keretében megvalósuló program.

Transforming Association: Doomsday Court: Journey Through a Labyrinthine Bureaucracy A game to play while we wait for a possible apocalypse Some believe that every person will have to face the coming end of days alone. Similar to a state exam we will have to go before a committee. You’ll be full of excitement, but calm and sure in your knowledge that it is all futile. But we can prepare for the worst together before you have to set foot in the doomsday court! Cast: bureaucrats, examinees and the court butler Organizers: FILE Csilla, MAKKAI Dániel Transforming Association - Apocalypse Training) Time of the imaginary doomsday: 2 October 2020 Venue: secret The program can be viewed free of charge. The program is realised in frame of In Situ ACT project.

IN SITU – európai hálózat a köztéri művészetért Az IN SITU hálózat tagjai olyan fesztiválok és produkciós központok, amelyek kilépve a művészet hagyományos helyszíneiről a legkülönbözőbb kontextusokból inspirálódnak, legyen az egy metropolis vagy egy kisváros, ipari környezet vagy természeti táj. Az IN SITU tevékenysége magában foglalja koprodukciók létrehozását, művészeti projektek turnéztatását, alkotói laboratóriumok szervezését. A hálózat elsődleges céljának tartja a fiatal és / vagy a köztéri művészetek terültére első alkalommal kilépő művészek támogatását, új alkotói irányok keresését, szakmai események és rezidenciaprogramok szervezését. Az In Situ ACT projektet az Európai Unió Kreatív Európa programja támogatja.

IN SITU – European network for artistic creation in public space The membership of IN SITU represents a diverse cross-section of practices and intentions, operating in widely divergent contexts from large cities to small towns, industrial environments to natural landscapes. The primary actions of IN SITU include co-production and circulation of artistic works, hothouses and laboratories to identify emerging artists and develop new ideas, professional seminars and residencies. In Situ ACT is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Zöld PLACCC A Placcc Fesztivál évek óta törekszik a rendezvény környezettudatosabbá, zöldebbé tételére, s ezen a téren idén újabb lépést teszünk: elkezdünk dolgozni a GreenDependent-tel a Placcc Fesztivál karbon-lábnyomának kompenzációja semlegesítése érdekében. A GreenDependent 10 éve alakította ki egyedi módszertanát rendezvények karbon-lábnyomának számítására és kompenzációjára, amelyet azóta folyamatosan fejlesztenek. A lábnyom kompenzációját őshonos gyümölcsfák ültetésével végzik.

Green PLACCC The organizers at Placcc have been working for years on making the festival more green and environment-friendly, and this year we are going one step further: we will begin working together with GreenDependent on the carbon footprint compensation of Placcc Festival. GreenDependent has developed a unique methodology for calculating and compensating the carbon footprint of events 10 years ago, which has been continuously developed since then. Footprint compensation is done by planting native fruit trees.


JEGYINFORMÁCIÓ TICKET INFORMATION

A PLACCC 2020 programjainak nagy része ingyenes. Most of the programmes of PLACCC 2020 can be visited free of charge. A következő programok jegyvásárlás ellenében látogathatók: The following programmes are ticketed: Ziggurat Project: AWE Teljes árú jegy: 2500 Ft Ziggurat Project: AWE Diák / Nyugdíjas jegy / Full price: 2500 HUF Spider-bérlettel: 2000 Ft Student / pensioners / with Spider Club Pass: 2000 HUF Re:walking the city Murány Marcell: Bug Re:walking the city Juhász Gergő Kaska: Murány Marcell: Bug Make it visible Juhász Gergő Kaska: Ine Van Horen: Blaha-walk Make it visible Teljes árú jegy: 1800 Ft / séta Ine Van Horen: Blaha-walk Diák / Nyugdíjas jegy: 1200 Ft Full price: 1800 Ft / walk / séta Student/pensioners: 1200Ft / walk Háromalkalmas bérlet teljes Combined ticket (3 walks) árú: 4000 Ft full price: 4000 Ft Háromalkalmas bérlet diák / Combined ticket (3 walks) nyugdíjas: 2600 Ft reduced price: 2600 Ft Online és mobiltelefonos jegyvásárlás: placcc.jegy.hu, illetve jegyek kaphatók az Interticket jegyirodáiban.

Tickets can be bought online and via mobile app at placcc.jegy.hu, or in the ticket offices of Interticket.

Bővebb információ és jegyfoglalás: placccjegy@gmail.com Jegyek korlátozott számban kaphatók a programok hely­ színein, az előadások kezdete előtt fél órával.

More information and ticket order: placccjegy@gmail.com Tickets can be purchased in limited numbers at the locations of the programmes, a half hour before the performances. At the locations cash

Helyszíni jegyvásárlás esetében csak készpénzes fizetés lehetséges.

payment only.

A koronavírusjárvány Protocols in place to stop terjedésének csökkentését the spread of Covid-19 célzó intézkedések during PLACCC 2020 a PLACCC 2020 lebonyolítás során In the case of our outdoor programmes Szabadtéren zajló programjaink esetében (Re:walking the city, Windstilleven installáció) – javasoljuk a maszk szabályos viselését és az egymástól való biztonságos távolságtartást.

(Re:walking the city, Windstilleven installation) we advise participants to wear their mask appropriately), and to keep a safe distance from each other.

VASS Imre: part_time_job – Audience members may not enter the shop premises where the dance performance is taking place, but may watch it through the window from the street. We advise everyone to wear their mask appropriately), and to keep a safe distance from each other.

Vass Imre: rész_munka_idő – A nézők nem léphetnek be a bolthelyiségbe, ahol a táncelőadás zajlik, hanem a kirakatüvegen keresztül követik azt, ami alatt javasoljuk a maszk szabályos viselését és az egymástól való biztonságos távolságtartást. Red in the city pop-up exhibition We ask that only 2 people be in the exPiros a városban pop-up kiállítás hibition space at once. Kérjük, hogy a helyiségben egyszerre Proper wearing of the mask in the exhimaximum 2 fő tartózkodjon. A szá- bition space is mandatory. jat és orrot takaró maszk szabályos We will provide hand sanitizer at the vise­ lése a helyiségben kötelező. A entrance, and ask visitors to use it. bejáratnál biztosítjuk a kézfertőtlení- The exhibition space will be cleaned tési lehetőségét, és kérjük nézőinket, and disinfected before it opens on both hogy használjanak kézfertőtlenítőt. days. A helyiséget a kiállítás megnyitása előtt és a két kiállítási nap között ta- Ziggurat Project: AWE karítjuk és fertőtlenítjük. Proper wearing of the mask in Spider Ziggurat Project: AWE A szájat és orrot takaró maszk szabályos viselése a teremben kötelező. A bejáratnál megmérjük az érkezők testhőmérsékletét, az előadást csak tünetmentes nézők látogathatják. A bejáratnál biztosítjuk a kézfertőtlenítési lehetőségét, és kérjük nézőinket, hogy használjanak kézfertőtlenítőt. A nézők egymástól kellő távolságban elhelyezett párnákon foglalhatnak majd helyet. Az előadás nézőit az adatkezelési sza­ bályoknak megfelelő adatlapon regisztráljuk, ami egy esetleges meg­betegedés esetén segíti a kontaktvizsgálatot (bővebb információ a honlapunkon). A termet az előadás előtt a Spider Club takarítja és fertőtleníti. Az aktuális rendelkezésektől függően a program változtatásának jogát fenntartjuk.

Club is mandatory. Body temperature of audience members will be checked at the entrance. The performance may only be attended by guests who show no symptoms. We will provide hand sanitizer at the entrance, and ask visitors to use it. Audience members will be seated on pillows spaced appropriately apart. Audience members will be registered as per data management rules to aid in possible contact tracing (please visit our web-site for more information). The room will be cleaned and disinfected before the performance by the staff at Spider Club. We retain the right to change the program according to current guidelines.


24. old. Művészet máshogy, máshol

Art that takes you by surprise

hátsó borító, logókw