Page 1

TYÖELÄMÄN KOULUTUSSALKKU | Lyhytkoulutus – nopea tapa päivittää osaamista |

KEVÄT 2017


POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSPALVELU OY Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistama koulutusyhtiö, joka järjestää koulutusta pääasiallisesti maakunnan alueella. Suunnittelemme ja järjestämme koulutuksia myös työpaikkakohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy hoitaa laskutuksen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitosten tuottamista Työelämän koulutussalkun koulutuksista.

KOULUTUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN JA PERUUTUKSET Koulutuksiin ilmoittaudutaan Pohjois-Karjalan aikuisopiston www-sivujen kautta osoitteessa www.pkky.fi/aiko > Työelämän koulutussalkku Mikäli koulutuksen kohdalla ei ole erityistä mainintaa, koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään kuusi henkilöä. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen koulutuksen aloitusajankohtaa. Lisätietoja koulutuksesta saa koulutuksen yhteyteen merkityltä yhteyshenkilöltä. Koulutusten hinnat sisältävät alv:n 24 %. Henkilöllisyys todennetaan todistusta varten koulutuksen alussa. Varaa siis mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Järjestämme asiakaskohtaisia, räätälöityjä koulutuksia juuri sinun työyhteisösi tarpeisiin.

2

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Sitovan ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen ilmoittautumisajan päättymistä kyseisen koulutuksen yhteyshenkilölle. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutamme koulutuksen hinnan, ellei peruutus tapahdu lääkärintodistuksen perusteella. Ohjelmamuutokset: Pidätämme itsellemme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Muutoksista tiedotetaan ilmoittautuneille ja muutokset päivitetään wwwsivuillemme. Aikuisopiston pidempikestoinen koulutustarjonta on nähtävissä www.pkky.fi/aiko > Koulutuskalenteri (mm. alkava näyttötutkintoon valmistava koulutus).


SISÄLTÖ ASIAKASPALVELU, TYÖYHTEISÖTAIDOT

Ajankäyttö voimavarana ja osana hyvinvointia.....................................4 Tuottoisa motivaatio....................................................................................4 Voidaan hyvin työyhteisössä – työyhteisötaidot ..................................4 Itsensä johtaminen voimavarana..............................................................4

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ

Kehityskeskustelut........................................................................................ 5 Sisäinen laskenta johtamisen tukena -esimieskoulutus..................... 5 Julkinen johtaminen ja kuntatalouden riskit......................................... 5 Luovat voimavarat ja niihin liittyvät menetelmät ................................ 5

KAIVOS- JA LOUHINTA-ALA

Räjäyttäjäkoulutus, nuorempi panostaja................................................6 Räjäytystyön vastuuhenkilökoulutus ......................................................6 Panostajakoulutus, vanhempi panostaja................................................6 Panostajan kertauskoulutus ......................................................................6 Ylipanostajan koulutus................................................................................6

KONE- JA METALLIALA

Hitsaajan pätevöitymiskoulutus............................................................... 7 Hitsausohje (WPS) ........................................................................................ 7 Hitsien silmämääräinen tarkastus............................................................ 7 Hitsaajan päivityskoulutus......................................................................... 7 IW-hitsaajan koulutus.................................................................................. 7 Mastercam 2017.............................................................................................8

LUPAKOULUTUKSET

Anniskelupassikoulutus ja -testi................................................................8 Anniskelupassitesti.......................................................................................8 EA 1® .................................................................................................................8 EA 2® .................................................................................................................9 Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi............................................................9 Palveluja Kotiin -passin koulutus...............................................................9 Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto......................................................... 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus............................. 10 Tieturva 1 -koulutus..................................................................................... 10 Tieturva 2 -koulutus ................................................................................... 10 Tieturva 2 -kertauskoulutus....................................................................... 11 Tulitöiden turvallisuuskorttikoulutus...................................................... 11 Työturvallisuuskorttikoulutus................................................................... 11 Palvelualalle suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus...................... 11 Vesityökortti/Allasvesi.................................................................................12 Vesityökortti/Vesilaitos tai vesijohtoverkostot.....................................12

Haasteita potilassiirroissa? Työpaikalle kohdennettu ergonomiakoulutus......................................................................................15 Uusia ideoita ja työvälineitä kotihoitotyöhön .................................... 16 Mielenterveys- ja päihdetyön palvelut muutoksessa ....................... 16 Haastavien tilanteiden ratkaisu hoito- ja kasvatustyössä – Simulaatioiden avulla hauskaa ja tehokasta oppimista .................. 16 Etiikka mielenterveys- ja päihdetyössä ................................................ 16 Ideointimenetelmistä apua työn kehittämiseen................................ 16 Kokeile niin tiedät ja innostut! – Kokeilevan kehittämisen työpajat ............................................................................... 16

SÄHKÖALA

SFS 6002 -standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus ...................................................................................17 Sähköturvallisuustutkintoon STT2 ja STT3 valmistava koulutus.....................................................................................17 Sähköturvallisuustutkinto STT2 tai STT3................................................17

TIETOTEKNIKKKA

Excel 2013/2016 – tehokas hyödyntäminen.......................................... 18 InDesign CC -ilmoitus- ja julkaisuvalmistuksen tehokäyttö ............ 18 Office 365 -ympäristön perushallinta .................................................... 18 PhotoShop CC -tehokäyttö........................................................................ 18 PowerPoint 2013/2016 – tehokas hyödyntäminen.............................. 19 Word 2013/2016 – tehokas hyödyntäminen ........................................ 19 Tietotekniikan webinaarit........................................................................ 20

TURVALLISUUSALA

Vartijantyön perusteet.............................................................................. 20 Järjestyksenvalvojan peruskoulutus .......................................... 20 Kaasusumutinkoulutus ............................................................ 20 Itsepuolustuksen perustaidot naisille ....................................... 20

KIELET

Asiakaspalveluvenäjä ............................................................... 20 Venäjän alkeet ......................................................................... 20

NÄYTTÖTUTKINNOT............................................................. 22–23

RAKENNUSALA

Märkätila-asentajan henkilösertifiointikoulutus.................................12 Asbestinpurkutyökoulutus ........................................................................12

SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALA

Mediakasvatuksen toteutus ja tablettien hyödyntäminen kasvatuksen sisältöalueiden toteutuksessa -perusteet.....................13 Ryhmävarhaiskasvatussuunnitelman laadinnan ydin .......................13 Lasten osallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa .................... 14 Tablettien käyttö tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden apuvälineenä varhaiskasvatuksessa ......... 14 Tablettien tehokäyttö varhaiskasvatuksessa ....................................... 14 Mitä nyt? Miten toimia? – Väkivaltatilanteiden hallinta kouluyhteisössä ........................................................................................... 14 Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus........................................ 14 Lääkehoidon päivitys ..................................................................................15 Haavahoidon oikeat välineet ja taidot ...................................................15 Näin annat injektion lihakseen turvallisesti .........................................15 Muutos laitospalveluista palveluasumiseen käytännössä – asiakkaan etu ja hoitajan haaste .............................................................15

3


ASIAKASPALVELU, TYÖYHTEISÖTAIDOT Ajankäyttö voimavarana ja osana hyvinvointia

Voidaan hyvin työyhteisössä – työyhteisötaidot

21.2.2017 klo 9–15

6.4.2017 klo 9–15

Sisältö: Ajankäytön hallinta on perusta oman elämän ja työn hallinnalle. Mieti omaa ajankäyttöäsi – mille sinulla ei ole mielestäsi aikaa ja mitä tekisit, jos aikaa olisi määrättömästi? Ajankäytön hallinnan kokonaisuus antaa keinoja ja virikkeitä oman työskentelyn ja ajankäytön tehostamiseen.

Sisältö: Päivän aikana tarkastellaan työyhteisön kokonaisuutta hyvinvointia, ilmapiiriä, ja oman toiminnan merkitystä työyhteisön toimivuuteen sekä mitä haasteita erilaisuus asettaa työyhteisön toiminnalle. Lisäksi pohditaan asenteita, hyviä tapoja ja muita asioita jotka nousevat esille päivän pohdintojen kautta.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu Opettaja Sirpa Liuska

ƒƒ Mitä ajankäytön hallinta on? ƒƒ Hallitseeko aika sinua, vai sinä aikaasi! ƒƒ Tehokas ja järkevä ajankäytön hallinta – tunnista ajankäytön esteet ƒƒ Ajankäytön rajaukset, työn suunnittelu ja mitoitus sekä ajankäytön ennakointi ja suunnittelu ƒƒ Työnantajan joustot – työn ja perhe-elämän yhdistäminen ƒƒ Ajankäytön hallinnan hyödyt työssä ja omassa elämässä ƒƒ Elämäntavat ja oikean rytmin löytyminen ja voimaantuminen ƒƒ Ajanhallinnan työvälineet Hinta: 160 €, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: sirpa.liuska@pkky.fi, p. 050 462 8597

Tuottoisa motivaatio 16.3.2017 klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu Opettaja Sirpa Liuska Sisältö: Osallistujat tutustuvat ja pohtivat mm. miten innostus edistää työntekijän/omaa hyvinvointia ja vaikuttaa suoraan yrityksen tai henkilökohtaiseen menestykseen ja tulokseen.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu Opettaja Sirpa Liuska

ƒƒ Hyvän työyhteisön piirteet ƒƒ Työitsetunnon merkitys työyhteisössä ƒƒ Työnilo, arvostus, onnistumisen ilo ja hauskuus sekä huolenpito ja välittäminen ƒƒ Erilaiset työkaverit, miten tulen toimeen heidän kanssa ƒƒ Oma asenteeni työyhteisössä, työtyytyväisyyden merkitys ja työilmapiirin eri vivahteet ƒƒ Työssä viihtymisen tekijät, oman ja muiden työn arvostus ƒƒ Työpaikan hyvät tavat ja yhteiset pelisäännöt ƒƒ Työpaikkakiusaaminen – Onko sitä vai ei, ja mitä kiusaaminen on! ƒƒ Palautteen antaminen ja vastaanottaminen Hinta: 160 €, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: sirpa.liuska@pkky.fi, p. 050 462 8597

Itsensä johtaminen voimavarana 4.5.2017 klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu Opettaja Sirpa Liuska Sisältö:

Hinta: 160 €, sis. kahdet kahvit

ƒƒ Toiminta, ajattelu ja motivaatio itsensä johtamisen lähteenä ƒƒ Miten omata hyvä itsetuntemus, joka edellyttää reflektointitaitoja ja riittävää itseluottamusta sekä ‒‒ päätöksentekotaitoja ‒‒ itsearviointitaitoja ‒‒ omien tapojen ja toiminnan näkemistä ‒‒ ajanhallintaa ƒƒ Itsensä johtaminen on kyky tunnistaa itselle merkitykselliset asiat ja arvot ƒƒ Uskallatko mukavuusalueeltasi ulos? ƒƒ Jokainen on oman elämänsä toimitusjohtaja ƒƒ Itsensä johtamisen voimavaratekijät ƒƒ Mielenrauhan ja hyvän olon saavuttaminen

Lisätietoja: sirpa.liuska@pkky.fi, p. 050 462 8597

Hinta: 160 €, sis. kahdet kahvit

ƒƒ Sisäinen ja ulkoinen motivaatio ƒƒ Yksilön osaaminen, luotettavuus, joustavuus ja empatiaa – hyvä tulos ƒƒ Onnistuminen ja onnistumisen ilon kokeminen ja merkitys – saatu palkkio ƒƒ Työskentelyvälineet ja tilat – työn helppous ja viihtyvyys ƒƒ Työssä kehittymisen mahdollisuudet ƒƒ Työn sisältö sekä luonne osana motivaatiota ƒƒ Ihmissuhdetaidot – joukkuepelaaminen ƒƒ Itsetuntemus – motivaation lähtökohtana

Lisätietoja: sirpa.liuska@pkky.fi, p. 050 462 8597

Ilmoittaudu koulutukseen: www.pkky.fi/aiko > Työelämän koulutussalkku

4

XX Koulutusten hinnat sisältävät alv:n 24 %.


JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ Kehityskeskustelut 1.2.2017 klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8, Joensuu Opettaja Henna Lamminluoto Sisältö: ƒƒ Kehityskeskustelut esimiestyön välineenä ƒƒ Kehityskeskustelun toteuttaminen vaihe vaiheelta ƒƒ Esimiehen kehityskeskustelutaidot ƒƒ Kehityskeskustelut uusiksi? Hinta: 160 €/hlö, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: henna.lamminluoto@pkky.fi, p. 040 570 4279

Sisäinen laskenta johtamisen tukena -esimieskoulutus 12.4. ja 26.4.2017 klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu Opettaja Heidi Wilska Sisältö: 1. päivä ƒƒ Mitä on johdon laskentatoimi? ƒƒ Johdon laskennan organisointi ƒƒ Laskennan menetelmät ja tekniikat ƒƒ Johdon laskentatoimi strategisessa suunnittelussa ƒƒ Johdon laskentatoimi projektien taloudellisessa ohjauksessa

Luovat voimavarat ja niihin liittyvät menetelmät 11.5.2017 klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8, Joensuu Opettaja Olli Hatakka Sisältö: Osallistuja tutustuu luoviin voimavaroihin ja niihin liittyviin menetelmiin johtamisen välineenä. ƒƒ Mitä luovuus on? ƒƒ Luova ongelmanratkaisu ƒƒ Ideointimenetelmät ƒƒ Luova ilmapiiri ƒƒ Luovuuden aktivointi ja hyödyntäminen Hinta: 160 €/hlö, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: olli.hatakka@pkky.fi, p. 050 462 8587

Koulutuksia järjestetään myös työpaikkakohtaisesti koko maakunnan alueella tilausten mukaisesti.

2. päivä ƒƒ Johdon laskentatoimi strategisessa suunnittelussa ƒƒ Johdon laskentatoimi projektien taloudellisessa ohjauksessa Hinta: 260 €/hlö, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: heidi.wilska@pkky.fi, p. 050 577 7852

Julkinen johtaminen ja kuntatalouden riskit 12.5.2016 klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu Opettaja Heidi Wilska Sisältö: ƒƒ Julkishallinnon johtamisen nykyiset ja tulevaisuuden haasteet ƒƒ Tuloksellisen johtamisen problematiikka ƒƒ Julkisen sektorin riskit ja niiden hallinta ƒƒ Hallittu muutos Hinta: 160 €/hlö, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: heidi.wilska@pkky.fi, p. 050 577 7852

5


KAIVOS- JA LOUHINTA-ALA Räjäyttäjäkoulutus, nuorempi panostaja

Panostajan kertauskoulutus (8 h)

24.4.–28.4.2017

6.2.2017 klo 8–16

Koulutuksen sisältö:

Sisältö:

ƒƒ Ammatilliset opinnot ƒƒ Ammattityö ƒƒ Kuulustelu

ƒƒ Louhintaräjäytysaineet, sytytysvälineet sekä räjähteiden kuljetus ja varastointi ƒƒ Lainsäädäntö ja työturvallisuusohjeet ƒƒ Louhintatyö asutulla alueella sekä louhinta- ja panostussuunnitelman teko ƒƒ Turvallisuussuunnittelu, riskien hallinta ja vahinkojen estäminen ƒƒ Kurssikoe

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Teollisuuskatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen

Hinta: 980 €/hlö Lisätietoja: pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 tai timo.kinnunen@pkky.fi, p. 050 523 4387

Räjäytystyön vastuuhenkilökoulutus (40 h) 6.2.–10.2.2017

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Teollisuuskatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen Koulutuksen sisältö: ƒƒ Louhintatyön suunnittelu, valmistavat työt, työmaan perustus ƒƒ Vakuutukset, vakuudet ja kustannuslaskenta ƒƒ Työn organisoiminen ja johtaminen, tiedon kulku ja yhteydenpito ƒƒ Lainsäädäntö ƒƒ Turvallisuussuunnittelu ja kivien sinkoilun estäminen ƒƒ Riskien arviointi, riskianalyysit ja ympäristöselvitykset, louhintatärinät ƒƒ Kuulustelu Hinta: 980 €/hlö Lisätietoja: pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 tai timo.kinnunen@pkky.fi, p. 050 523 4387

Panostajakoulutus, vanhempi panostaja 6.3.–12.4.2017

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Teollisuuskatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen Sisältö: ƒƒ Ammatilliset opinnot ƒƒ Ammattia tukevat opinnot ƒƒ Ammattityö ƒƒ Kuulustelu Hinta: 3560 €/hlö Lisätietoja: pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 tai timo.kinnunen@pkky.fi, p. 050 523 4387

XX Koulutusten hinnat sisältävät alv:n 24 %.

6

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Teollisuuskatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen

Hinta: 180 €/hlö Lisätietoja: pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 tai timo.kinnunen@pkky.fi, p. 050 523 4387 Muuta huomioitavaa: Koulutuksen kohderyhmänä ovat panostajan pätevyyskirjan uusivat henkilöt.

Ylipanostajan koulutus 13.2.–28.2.2017

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Teollisuuskatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen Sisältö: Koulutuksen tarkoituksena on päivittää panostajan tiedot lainsäädännöstä, työmenetelmien hallinnasta, räjäytystarvikkeista sekä kuljetus- että varastointimääräyksistä. ƒƒ Ammatilliset opinnot ƒƒ Ammattia tukevat opinnot ƒƒ Kuulustelu Hinta: 2160 €/hlö Lisätietoja: pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 tai timo.kinnunen@pkky.fi, p. 050 523 4387 Muuta huomioitavaa: Pääsyvaatimuksena koulutukseen on panostajan pätevyyskirja.

Kaivos- ja louhinta-alan koulutuksiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Koulutuksiin voi ilmoittautua myös opintosihteeri Tuija Turuselle, p. 0500 555 599 tai tuija.turunen@pkky.fi.

Lisätietoja kaivos- ja louhinta-alan koulutuksista: Harri Mikkonen, p. 050 375 2963, harri.mikkonen@pkky.fi, www.pkky.fi/aiko > Yrityksille


KONE- JA METALLIALA Hitsaajan pätevöitymiskoulutus

Hitsaajan päivityskoulutus

Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä!

Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä!

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23 B, Joensuu Opettaja Janne Mononen

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23 B, Joensuu Opettaja Janne Mononen

Sisältö: Hitsaajan pätevöitymiskokeen/kokeiden suorittaminen työpaikan tarpeiden mukaisesti

Sisältö:

Hinta: 100–170 €/hlö/7 h hitsausmenetelmäs-tä riippuen, lisäksi tarvittavat materiaalit, kokeen hinta 130–270 €/hlö pätevyyskokeesta riippuen Lisätietoja: janne.mononen@pkky.fi, p. 050 362 8316

Hitsausohje (WPS) Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä! Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23 B, Joensuu Opettaja Janne Mononen Sisältö: Hitsausohjeiden (WPS) laadinta ja käyttöönoton jalkauttaminen yrityskohtaisesti.

ƒƒ Hitsausliitoksen peruskäsitteitä ƒƒ Hitsausmerkit ƒƒ Silmämääräisen tarkastuksen perusteet ƒƒ Hitsausvirheiden tunnistaminen ja niiden luokittelu SFS-EN ISO 5817 mukaan ƒƒ Hitsauksen suoritustekniikat ja harjoitukset työsalissa ƒƒ Hitsaussuorituksien silmämääräinen arviointi SFS-EN ISO 5817 mukaan Koulutuksen kohderyhmänä ovat esimerkiksi yritykseen palkatut uudet henkilöt, joiden perustietämys halutaan päivittää nykytietojen mukaiseksi tai muut hitsaajina toimineet henkilöt, jotka haluavat päivittää tietojansa. Tarvittaessa koulutusta voidaan räätälöidä niin että osioita suoritetaan yrityksen omissa tiloissa ja omilla tuotteilla.

Hinta: 370 €/hlö

Hinta: 270 €/hlö

Lisätietoja: janne.mononen@pkky.fi, p. 050 362 8316

Lisätietoja: janne.mononen@pkky.fi, p. 050 362 8316

Hitsien silmämääräinen tarkastus

IW-hitsaajan koulutus

Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä!

Koulutukseen on jatkuva haku

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23 B, Joensuu Opettaja Janne Mononen Sisältö: Hitsien silmämääräinen tarkastus Hinta: 270 €/hlö Lisätietoja: janne.mononen@pkky.fi, p. 050 362 8316

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23 B, Joensuu Opettaja Janne Mononen Sisältö: Koulutus sisältää hitsauksen ja materiaalitekniikan teoriaa lähi- ja verkko-opiskeluna, käytännön hitsausharjoittelua sekä hitsauskokeet. ƒƒ Hitsaajan ammattitekniikka ‒‒ Moduuli A, kansainvälisen pienahitsaajan teoriatiedot ‒‒ Moduuli B, kansainvälisen levyhitsaajan teoriatiedot ‒‒ Moduuli C ,kansainvälisen putkihitsaajan teoriatiedot ‒‒ Moduuli SA, puikkohitsauksen täydentävät teoriatiedot ‒‒ Moduuli SM, MIG/MAG-hitsauksen täydentävät teoriatiedot ‒‒ Moduuli ST, TIG-hitsauksen täydentävät teoriatiedot ‒‒ Moduuli PSS, ruostumattomien terästen täydentävät teoriatiedot ‒‒ Moduuli PAL, alumiinien täydentävät teoriatiedot ‒‒ SHY:n IW -teoriakoe ƒƒ Hitsaustyöt ‒‒ Pienahitsaus ‒‒ Levyhitsaus ‒‒ Putkihitsaus ƒƒ Seuraavilla hitsausprosesseilla valintasi mukaan: ‒‒ MIG/MAG (umpi- ja täytelankahitsaus) 135, 136 ‒‒ TIG-hitsaus 141 ‒‒ Puikkohitsaus 111

7


Koulutuksen aikana voi suorittaa IW–pienahitsaajan ja/ tai IW–levyhitsaajan ja/tai IW-putkihitsaajan pätevyyden, josta saa IWF:n todistuksen. Hinta: Opiskelijoilta peritään opiskelumaksu 240 €. Opetushallitukselle tilitettävän näyttötutkintomaksu on 58 € (hinnat arvonlisäverottomia). Lisätietoja: janne.mononen@pkky.fi, p. 050 362 8316 Muuta huomioitavaa: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot hitsauksen tekniikoista sekä taidot vaativien hitsaustehtävien hoitamisessa. Kohderyhmän muodostavat metallialan yrityksissä työskentelevät hitsaustekniikan perusteet hallitsevat ja IW–hitsaajakoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Mastercam 2017 Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä! Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23 B, Joensuu Opettaja Jorma Kareinen Sisältö: Mastercam 2017 -ohjelmointikoulutus työpaikan erityistarpeiden mukaan Hinta: 370 €/hlö Lisätietoja: jorma.kareinen@pkky.fi, p. 050 409 6015 Muuta huomioitavaa: Koulutus voidaan toteuttaa osin myös työpaikalla, ryhmäkoko max. 12 opiskelijaa.

LUPAKOULUTUKSET EA 1® (16 h) Anniskelupassikoulutus ja -testi 22.2.2017 klo 9–15 19.4.2017 klo 9–15 17.5.2017 klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu

9.5.2017 klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savinkontie 13, Kitee

10.5.2017 klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa Opettaja Liisa Saarinen Sisältö: Anniskeluun liittyvät lainsäädännön mukaiset ohjeet ja määräykset: anniskelutoiminta, alkoholijuomien mainonta, valvonta ja sanktiot sekä anniskeluluvan myöntäminen. Hinta: 100 €/hlö, pelkkä teksti 40 € Lisätietoja: liisa.saarinen@pkky.fi, p. 050 3100 628 Muuta huomioitavaa: Testi tehdään sähköisesti. Osallistujamäärä min 6 ja max 20 henkilöä.

Anniskelupassitesti 15.3.2017 klo 14–15 7.6.2017 klo 14–15

1.–2.2.2017 klo 9–15.30 20.–21.3.2017 klo 9–15.30 24.–25.4.2017 klo 9–15.30 29.–30.5.2017 klo 9–15.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 4, E-talo, Joensuu Opettaja Susanna Puustinen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on lisätä ensiavun antamisen perusvalmiuksia. Voit päivittää vielä voimassaolevan EA1-korttisi ensimmäisen päivän aikana! ƒƒ Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa ƒƒ Hätäensiavun perusteet ‒‒ Tajuttomalle annettava ensiapu ‒‒ Peruselvytys ‒‒ Vieras esine hengitysteissä ‒‒ Verenkierron häiriötila (sokki) ƒƒ Haavat ƒƒ Tavallisimmat sairauskohtaukset ƒƒ Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat ƒƒ Nivelvammat ja murtumat ƒƒ Myrkytykset Hinta: 130 €/hlö Lisätietoja: susanna.puustinen@pkky.fi, p. 050 518 0611 Muuta huomioitavaa: ryhmän koko max. 20 hlöä

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu Opettaja Liisa Saarinen Testin hinta: 40 €/hlö Lisätietoja: liisa.saarinen@pkky.fi, p. 050 3100 628 Muuta huomioitavaa: Testi tehdään sähköisesti. Osallistujamäärä min 6 ja max 20 henkilöä.

XX Koulutusten hinnat sisältävät alv:n 24 %.

8

Ensiapukoulutuksista on mahdollista saada Trafi-merkintä, ilmoita asiasta opettajalle etukäteen. Merkinnän hinta 17 €/päivä. Kysy muita koulutusajankohtia: susanna.puustinen@pkky.fi, p. 050 518 0611


EA 2® (16 h) 8.–9.5.2017 klo 9–15.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 4, E-talo, Joensuu Opettaja Susanna Puustinen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on syventää ensiapuvalmiuksia. Kurssille voi osallistua, jos EA 1 -kurssin todistus on voimassa. ƒƒ Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa ƒƒ Hätäensiapu: ‒‒ Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva, sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin ‒‒ Tajuttomalle annettava ensiapu ‒‒ Verenkierron häiriötila (sokki) ‒‒ Vierasesine hengitysteissä ƒƒ Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: ‒‒ Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi ‒‒ Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot ‒‒ Ranka- ja raajavammat ‒‒ Pään- ja kasvojen vammat ƒƒ Vammojen ensiapu ‒‒ Murtumat ‒‒ Nivel- sekä pehmytosavammat ‒‒ Rasitus- ja lihasvammat ƒƒ Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu ƒƒ Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset ƒƒ Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa ƒƒ Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa ƒƒ Ryhmäkohtaiset erityisaiheet ƒƒ Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen ƒƒ Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Sisältö: Hygieniaosaamiskoulutus sisältää perustiedot hygieniasta, mikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, puhtaanapidosta, omavalvonnasta ja lainsäädännöstä. Koulutuksen kesto 6 h, testi 1h (testi 45 min ja oikeiden vastausten läpikäyminen 15 min). Hinta: 100 €/hlö, sis. koulutuksen, hygieniaosaamistestin, yhden hygieniaosaamistestin uusinnan ja hygieniaosaamistodistuksen. Pelkkä hygieniaosaamistesti ja -todistus 50 €/hlö.

Venäjänkielinen erityistesti 26.1.2017 klo 15–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 4, F-talo, Joensuu

Englanninkielinen erityistesti 8.2.2017 klo 15–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 4, F-talo, Joensuu Erityistestin hinta: 185 €, sis. hygieniaosaamistestin ja hygieniaosaamistodistuksen Lisätietoja: marja-leena.hirvonen@pkky.fi, p. 050 306 6257 Muuta huomioitavaa: Hygieniatestiin osallistujalla tulee olla kuvallinen henkilöllisyystodistus eli poliisin myöntämä henkilökortti, passi tai ajokortti. Henkilöllisyys tarkistetaan testitilaisuudessa. Koulutuksen ennakkomateriaali löytyy osoitteesta: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos ilmoittautunut jää tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta ilmoittautumistaan, laskutetaan koko osallistumismaksu. Minimiryhmäkoko koulutuksessa on 6 henkilöä, testissä maksimiryhmäkoko on 39 henkilöä.

Hinta: 130 €/hlö

Palveluja Kotiin -passin koulutus

Lisätietoja: susanna.puustinen@pkky.fi, p. 050 518 0611

Koulutuksia järjestetään tarvittaessa, ota yhteyttä opettajaan!

Muuta huomioitavaa: ryhmän koko max. 15 hlöä

Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi 2.2.2017 klo 9–15, testi klo 15–16 2.3.2017 klo 9–15, testi klo 15–16 6.4.2017 klo 9–15, testi klo 15–16 2.5.2017 klo 9–15, testi klo 15–16 8.6.2017 klo 9–15, testi klo 15–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 4, F-talo, Joensuu

20.4.2017 klo 9–15, testi klo 15–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu Opettaja Eija Maaranen Sisältö: ƒƒ Kuluttajakäyttäytyminen ƒƒ Toiminta asiakkaan kodissa ƒƒ Kotitalousvähennys ƒƒ Kuluttajansuojalaki

Hinta: määräytyy osallistujamäärän mukaan, sisältäen ennakkomateriaalin, koulutustilaisuuden ja osaamistestin. Lisätietoja: eija.maaranen@pkky.fi, p. 050 462 8594

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savikontie 13, Kitee

27.4.2017 klo 9–15, testi klo 15–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa

12.4.2017 klo 9–15, testi klo 15–16

Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Nurmeksenkatu 11, Nurmes Opettaja Marja-Leena Hirvonen

9


Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto

Tieturva 1 -koulutus

16.2.2017 klo 9–14 (koulutus) ja 14–15 (tentti) 27.3.2017 klo 9–14 (koulutus) ja 14–15 (tentti)

17.1.2017 klo 8–16 14.2.2017 klo 8–16 21.3.2017 klo 8–16 19.4.2017 klo 8–16 16.5.2017 klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu Opettaja Tiina Hämäläinen Sisältö: Ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden ostossa, käytössä ja myynnissä tarvittavan tutkinnon suorittaminen. Koulutuksessa perehdytään laajan kasvinsuojeluainetutkinnon mukaisiin vaatimuksiin. Päivän lopussa suoritetaan tutkinto tenttimällä. Laajan kasvinsuojeluainetutkinnon suorittaminen oikeuttaa ostamaan ja käyttämään kaikkia Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. ƒƒ Lainsäädäntö ƒƒ Vaarat ja riskit ja niiden tunnistaminen ja hallinta ƒƒ Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely ƒƒ Integroidun kasvinsuojelun (IPM) menettelyt ja menetelmät ƒƒ Levitysvälineet ƒƒ Käyttökirjanpito ƒƒ Laittomat ja väärennetyt valmisteet Hinta: 120 €/hlö, pelkkä tutkinto 70 €/hlö Lisätietoja: tiina.hamalainen@pkky.fi, p. 050 465 0646 Muuta huomioitavaa: Tutkinto on henkilökohtainen ja se on voimassa 5 vuotta. Tentin hyväksytysti suoritettuasi saat todistuksen kasvinsuojeluainetutkinnosta. Kysy myös mahdollisuudesta suorittaa tutkinto tenttimällä muuna ajankohtana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus 22.3.2017 klo 8.30–16

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi pätevyysvaatimukset turvallisuusasioissa yleisellä tiellä tehtävässä työssä. Tavoitteena on lisätä sekä työnjohdon että erityisesti työntekijöiden tietämystä tiellä työskentelyn turvallisuudesta ja turvallisista työtavoista. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa liikenteenohjausta ja käyttäytymistä tiellä tehtävässä työssä. Hinta: 130 €/hlö, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: kari.lahtinen@pkky.fi, p. 050 376 8429 Muuta huomioitavaa: Tieturva 1 -koulutus vaaditaan: ƒƒ henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön ƒƒ tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta ƒƒ työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä ƒƒ muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä ƒƒ Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Koulutuksesta on mahdollista saada merkintä Trafin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin (merkinnän hinta 17 €).

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 4, E-talo, Joensuu Opettaja Susanna Puustinen

Tieturva 2 -koulutus

Sisältö:

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu Opettaja Kari Lahtinen

ƒƒ Työpaikan turvallisuuskulttuuri ƒƒ Tulipalon ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa ƒƒ Alkusammutus ƒƒ Hätäensiapuvalmiudet ƒƒ Poistumisturvallisuus ja kadonneen etsintä ƒƒ Sisäinen turvallisuustarkastus ƒƒ Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy ƒƒ Kohtaaminen ja jälkihoito ƒƒ Kurssikoe Hinta: 130 €/hlö Lisätietoja: susanna.puustinen@pkky.fi, p. 050 518 0611

Aikuisopiston pidempikestoinen koulutustarjonta on nähtävissä www.pkky.fi/aiko > Koulutuskalenteri (mm. alkava näyttötutkintoon valmistava koulutus).

10

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu Opettaja Kari Lahtinen

12.–13.4.2017 klo 8–16

Sisältö: Koulutus on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet: ƒƒ Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen ƒƒ Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa ƒƒ Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen ƒƒ Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen ƒƒ Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä ƒƒ Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen ƒƒ Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen Hinta: 270 €/hlö, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: kari.lahtinen@pkky.fi, p. 050 376 8429


Muuta huomioitavaa: Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalla on oltava Tieturva 1 -koulutus suoritettuna. Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin.

Tieturva 2 -kertauskoulutus 29.3.2017 klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu Opettaja Kari Lahtinen Sisältö: Koulutukseen osallistuvalla tulee olla voimassa oleva Tieturva 2 -kortti. Tieturva 2 -pätevyyden uusijoiden on etukäteen kerrattava Tieturva 1 -peruskurssin oppikirjan tietoja. Hinta: 130 €/hlö, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: kari.lahtinen@pkky.fi, p. 050 376 8429

Työturvallisuuskorttikoulutus 10.1.2017 klo 8–16 7.2.2017 klo 8–16 14.3.2017 klo 8–16 4.4.2017 klo 8–16 9.5.2017 klo 8–16 6.6.2017 klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3 B, Joensuu

31.1.2017 klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savikontie 13, Kitee

21.2.2017 klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa

25.4.2017 klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Nurmeksenkatu 11, Nurmes Opettaja Kari Lahtinen Sisältö:

Tulitöiden turvallisuuskorttikoulutus 11.1.2017 klo 8–16 8.2.2017 klo 8–16 15.3.2017 klo 8–16 5.4.2017 klo 8–16 10.5.2017 klo 8–16 7.6.2017 klo 8–16

ƒƒ Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla ƒƒ Periaatteena nolla tapaturmaa ƒƒ Yleisohjeet ƒƒ Keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta ƒƒ Onnettomuustilanteissa toimiminen ƒƒ Tentti Hinta: 130 €/hlö, sis. kahdet kahvit

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3 B, Joensuu

Lisätietoja: kari.lahtinen@pkky.fi, p. 050 376 8429

24.1.2017 klo 8–16

Muuta huomioitavaa: Koulutuksesta on mahdollista saada merkintä Trafin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin (merkinnän hinta 17 €).

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savikontie 13, Kitee

28.2.2017 klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa

3.5.2017 klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Nurmeksenkatu 11, Nurmes Opettaja Kari Lahtinen Sisältö: Tulitöiden aiheuttamat palovahingot ja niiden analysointi ƒƒ Paloriskien tunnistaminen tilapäisissä tulitöissä ƒƒ Tulitöiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä ƒƒ Toiminta onnettomuuden sattuessa ƒƒ Alkusammutus ja turvatoimenpiteiden harjoitus ƒƒ Turvallisuustutkinto ja kurssiyhteenveto Hinta: 130 €/hlö, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: kari.lahtinen@pkky.fi, p. 050 376 8429 Muuta huomioitavaa: Tulitöiden turvallisuuskoulutus antaa tulitöitä tekeville tietopuolisen sekä käytännön tiedot ja taidot tulitöiden turvalliseen suorittamiseen. Koulutuksen lopuksi pidettävän tulitöiden turvallisuustutkinnon hyväksytysti läpäisseet saavat Suomen Pelastusalan keskusjärjestön valvoman ja myöntämän tulityökortin (voimassa 5 vuotta).

Palvelualalle suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus Koulutuksia järjestetään tarvittaessa, ota yhteyttä opettajaan! Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu Opettaja Susanna Puustinen Sisältö: ƒƒ Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla ƒƒ Periaatteena nolla tapaturmaa ƒƒ Yleisohjeet ƒƒ Keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta ƒƒ Onnettomuustilanteissa toimiminen ƒƒ Tentti Hinta: 130 €/hlö, sis. kahdet kahvit Lisätietoja: susanna.puustinen@pkky.fi, p. 013 244 2517

XX Koulutusten hinnat sisältävät alv:n 24 %.

11


Vesityökortti/Allasvesi

Vesityökortti/Vesilaitos tai vesijohtoverkostot

Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, ota yhteyttä opettajaan!

Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, ota yhteyttä opettajaan!

Sisältö: Lainsäädännön tuntemus, allasveden käsittely sekä laitostekniikka. Vesihygieniapassi suoritetaan osallistumalla osaamistestaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän päätteeksi. Testin voi suorittaa myös ilman siihen valmistavaa koulutusta. Tällöin testattava saapuu vain testitilaisuuteen. Hyväksytty testitulos on voimassa viisi vuotta.

Sisältö: Lainsäädännön tuntemus, veden hankinta, vedenkäsittely, vesijohtoverkostot, näytteenotto ja talousveden laadun valvonta. Oppikirjana käytetään VVY:n vuonna 2012 julkaisemaa Vesilaitostekniikka ja hygienia -opasta.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu Opettaja Markus Tanninen

Sisältö: ƒƒ Lainsäädäntö ja allasveden laadun valvonta ƒƒ Allasveden mikrobiologia ja kemia ƒƒ Allasveden käsittely ƒƒ Tekniikka ja hygienia sekä huolto ƒƒ Osaamistesti, laitostekniikka ja allasvesihygienia ƒƒ Palautekeskustelu ja oikeat testivastaukset

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu Opettaja Markus Tanninen

ƒƒ Johdanto vesihygieniaan ƒƒ Lainsäädäntö ja talousveden valvonta ƒƒ Veden hankinta ƒƒ Vedenkäsittely ƒƒ Vesijohtoverkostot ƒƒ Näytteenotto ƒƒ Vesityökortti-testausjärjestelyt ƒƒ Vesityökortti-testi ƒƒ Vesityökortti-testin oikeat vastaukset

Hinta: 160 €/hlö sisältäen koulutuksen, opintomateriaalin, STTV:n testin, testin tarkistuksen, todistusten postituksen ja kahdet kahvit.

Hinta: 180 €/hlö sisältäen koulutuksen ja koulutusmateriaalin, Vesityökortin sekä kahdet kahvit. Mahdollisuus tehdä sekä pohja- että pintavesitestit, lisäveloitus toisesta testistä 35 €/hlö. Pelkkä testaus ilman koulutusta 80 €/hlö.

Lisätietoja: markus.tanninen@pkky.fi, p. 050 527 7107

Lisätietoja: markus.tanninen@pkky.fi, p. 050 527 7107

Muuta huomioitavaa: Testiin osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä. Koulutuksen minimiryhmäkoko on 10 hlöä.

Muuta huomioitavaa: Koulutuksen kohderyhmänä ovat vesilaitosten työntekijät ja muut vesihuoltoalan toimijat, esim. verkostopuolen urakoitsijat. Testiin osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä. Koulutuksen minimiryhmäkoko on 10 hlöä.

XX Koulutusten hinnat sisältävät alv:n 24 %.

RAKENNUSALA Märkätila-asentajan henkilösertifiointikoulutus 15.–16.2.2017 klo 8–16 26.–27.4.2017 klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu Opettaja Ari Hassinen Sisältö: Märkätilojen rakentamiseen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet ƒƒ Rakennusfysiikka, lämpö- ja kosteustekniset perusteet ƒƒ Vedeneristealustan rakennusmateriaalit ƒƒ Vedeneriste- ja pintarakennemateriaalit ja LVI-tarvikkeet ƒƒ Mittalaitteet, mittausten suoritus, dokumentointi ja raportointi ƒƒ Märkätilojen rakentamiseen liittyvät työturvallisuusvaatimukset ƒƒ Materiaalivalmistajan esittely/koulutustilaisuus Hinta: 430 €/hlö, koulutuksen hinta koostuu koulutuksesta ja teoriakokeesta (270 €/hlö) sekä työnäytöstä opiskelijan omassa työkohteessa (160 €/hlö). Lisätietoja: ari.hassinen@pkky.fi, p. 0500 881 465

12

Muuta huomioitavaa: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta ja joilla on vesieristystyön aikaisempaa työkokemusta. Koulutus on tarkoitettu myös henkilöille, jotka tarvitsevat VTT:n henkilösertifioinnin työssään. Märkätilojen vesieristystyöt -koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän pystyy tekemään rakennusten märkätilojen vesieristystyöt itsenäisesti sekä tuntee ja osaa käyttää oikein sertifioituja vedeneristysmateriaaleja. Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee rakennusfysiikkaan liittyvät lämpö- ja kosteustekniikan perusteet.

Asbestinpurkutyökoulutus (4 pv) 24.–27.1.2017 klo 8–16 14.–17.3.2017 klo 8–16 9.–12.5.2017 klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu Opettaja Ari Hassinen Asbestin purkaminen ja siihen liittyvä työ on viranomaisten valvomaa toimintaa, ja sitä tehdäkseen tulee suorittaa Asbestipurkutyön näyttötutkinto. Koulutus sisältää teoriatunteja ja harjoituksia mm.


ƒƒ Asbestipurkutyön teoriaa ja lainsäädäntöä sekä eri työvaiheisiin liittyviä käytännön asioista. ƒƒ Asbestipurkumenetelmät – Osastointimenetelmä ƒƒ Pölyämisen välttäminen, jätteiden käsittely ja työkohteen puhdistaminen ƒƒ Osastointimenetelmän keskeiset käsitteet ƒƒ Koneiden valinta eri asbestipurkutöissä ƒƒ Osastointi eli asbestipurkukohteen eristäminen ƒƒ Henkilökohtaisten suojainten käyttö ja huolto ƒƒ Asbestipölyn terveydelle haitalliset ominaisuudet ƒƒ Asbestia koskevat työturvallisuussäädökset ja määräykset Koulutuksen aikana järjestetään asbestitöiden tutkintotilaisuus, jolloin koulutettavat antavat tutkintosuoritteen. Sen läpäisseet saavat oikeuden tehdä asbestipurkutyötä ja saavat tutkintotoimikunnan myöntämän osatutkintotodistuksen.

Hinta: 835 €/hlö, sis. materiaalit, tutkintotilaisuuden ja tutkintomaksun Lisätietoja: ari.hassinen@pkky.fi, p. 0500 881 465 Muuta huomioitavaa: Koulutus on tarkoitettu kaikille asbestipurkutöitä tekeville ja alalle aikoville. Asbestipurkutyön koulutus kestää neljä päivää ja siihen sisältyy uusien määräysten (1.1.2016) edellyttämä tutkintosuoritus. Vain tutkintotoimikunnan myöntämä näyttötutkintotodistus antaa uuden lainsäädännön mukaan oikeuden tehdä asbestitöitä.

Koulutuksia järjestetään myös työpaikkakohtaisesti koko maakunnan alueella tilausten mukaisesti.

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Mediakasvatuksen toteutus ja tablettien hyödyntäminen kasvatuksen sisältöalueiden toteutuksessa -perusteet (12 h)

Ryhmävarhaiskasvatussuunnitelman laadinnan ydin

14.3., 28.3., 11.4. ja 18.4.2017 klo 17–19.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettaja: Kasvatusalan opettaja

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettaja: Eeva-Liisa Metsäluoto Suoraan varhaiskasvatuksen arkeen siirrettävää tietoa ja taitoa koteihin, varhaiskasvattajille ja esiopetukseen. Etukäteen voit myös toivoa, mitä sovelluksia erityisesti halutaan käsitellä ja harjoitella. Voit tuoda oman tabletin tai käyttää lainattavaa tablettia. ƒƒ Mediakasvatuksen toteutus varhaiskasvatuksessa. ƒƒ Lasten motivaation vahvistaminen ƒƒ Tabletin hyödyntämisen haastavuus arjessa ƒƒ Tablettien hyödyntäminen kasvatuksen sisältöalueiden toteutuksessa ‒‒ Ilmaisun monet muodot (esim. piirtäminen, valokuvaaminen, musiikin kuunteleminen, soittaminen, tanssiminen, elokuvien tekeminen) ‒‒ Kielen rikas maailma (esim. tarinoiden ja satujen kirjoittaminen sekä kuvittaminen, oppimispelit, suomen kielen tutkiminen kuten äänteet, tavut ym. konkretisointi) ‒‒ Minä ja meidän yhteisömme (esim. kuvat ja videot, yhdessä pelaaminen, lapsia kiinnostaviin asioihin tutustuminen, tunnetaitojen harjoittelu, ”lasten uutiset” ym.) ‒‒ Tutkin ja toimin ympäristössämme: esim. matemaattiset oppimispelit, uusien asioiden tutkiminen ja dokumentointi, valokuvaus, videointi) ‒‒ Kasvan ja kehityn (esim. liikkumiseen ja terveelliseen ravintoon liittyvät Appsit)

20.4.2017 klo 17–19

Kuinka huomioidaan yksilöt ryhmän jäsenenä ja ryhmädynamiikan suunnittelussa. Kuinka lapselle ominaiset tavat tulevat huomioiduksi ryhmän toiminnassa ja mihin tulisi keskittyä? ƒƒ Ryhmävasu kuukausisuunnittelun, toiminnan arvioinnin ja arjen määräytymisen perustana ƒƒ Ilmaisun monet muodot (esim. piirtäminen, valokuvaaminen, musiikin kuunteleminen, soittaminen, tanssiminen, elokuvien tekeminen) ƒƒ Kielen rikas maailma (esim. tarinoiden ja satujen kirjoittaminen sekä kuvittaminen, oppimispelit, suomen kielen tutkiminen kuten äänteet, tavut ym. konkretisointi) ƒƒ Minä ja meidän yhteisömme (esim. kuvat ja videot, yhdessä pelaaminen, lapsia kiinnostaviin asioihin tutustuminen, tunnetaitojen harjoittelu, ”lasten uutiset” ym.) ƒƒ Tutkin ja toimin ympäristössämme: esim. matemaattiset oppimispelit, uusien asioiden tutkiminen ja dokumentointi, valokuvaus, videointi) Hinta: 50 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685 Muuta huomioitavaa: Ryhmäkoko max. 20

Hinta: 160 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685 Muuta huomioitavaa: Soveltuu varhaiskasvattajille, vanhemmille sekä kerho-ohjaajille, ryhmäkoko max. 20

13


Lasten osallisuuden lisääminen varhaiskasvatuksessa 16.3.2017 klo 17–19

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettaja: Eeva-Liisa Metsäluoto Sisältö: Oppimisympäristöjen laajentaminen tabletin avulla, lasten omakohtaisten materiaalien tuottaminen, toiminnallisia harjoitteita ”lasten” silmin ƒƒ Abstraktien asioiden havainnollistaminen ƒƒ Ympäristön havainnointi ja käsittely sekä jakaminen ƒƒ Visuaalisuus, vuorovaikutus ja yheistoiminnallinen oppiminen ƒƒ Luovuus ja itseilmaisu: lasten omien ja yhteisten tarinoiden kertominen ja tuottaminen Hinta: 50 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685 Muuta huomioitavaa: Ryhmäkoko max 20

Tablettien käyttö tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden apuvälineenä varhaiskasvatuksessa 13.4. ja 20.4.2017 klo 17–19

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettaja: Eeva-Liisa Metsäluoto ja tietotekniikan opettaja Sisältö: Hyödynnetään sovelluksia erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Kuinka käytän ohjauksen välineenä tablettitietokonetta? ƒƒ Tablet tukea tarvitsevan lapsen apuvälineenä ƒƒ Monikanavaiset varhaiskasvatuksenmateriaalit ƒƒ Tablet maahanmuuttajataustaisen lapsen apuvälineenä ƒƒ Sovellukset toiminnan ohjauksen ja kognitiivisten taitojen tukemiseen. ƒƒ Tablet kommunikaation tukena ƒƒ Yksilöllistäen ja eriyttäen Hinta: 90 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685 Muuta huomioitavaa: Ryhmäkoko max 20

Tablettien tehokäyttö varhaiskasvatuksessa 17.5.2017 klo 17–19

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettaja: Eeva-Liisa Metsäluoto

27.3.2017 klo 16–18

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Kouluttaja Jyrki Kostamo Sisältö: Koulutus soveltuu oppilaitoksen ja päiväkotien sekä iltapäiväkerhojen henkilöstölle ja tarjoaa työvälineitä väkivaltatilanteiden hallintaan. Hinta: 50 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus 16.3.–11.5.2017

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettajat Suvi Leppänen ja Jonna Karjalainen Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja opettajille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Siinä on määritelty potilassiirtojen turvalliseen hallintaan vaadittu tieto-taitotaso, jonka koulutukseen osallistuva todentaa käytännön kokeella. Kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen on mahdollista suorittaa kortin päivitys. Hyvä siirtotaito vähentää työn kuormistuksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisää avustajan riskinarviointikykyä, parantaa potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa sekä edistää kuntouttavaa työotetta ja hoidon laatua. Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat: ƒƒ Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisyssä ƒƒ Riskin arviointi potilassiirroissa ƒƒ Oman kehon hallinta potilassiirroissa ƒƒ Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi ƒƒ Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa ƒƒ Apuvälineet ja nostimet ƒƒ Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

Hinta: 50 €/hlö

Koulutuksen toteutus ƒƒ Orientaatio koulutukseen 16.3.2017 klo 14–16 ƒƒ Verkkokurssi ajalla 17.3.–11.5.2017, jonka aikana tehdään kirjallisia tehtäviä, lukutehtäviä sekä harjoituksia ƒƒ Lähiopetusta 20.–21.4.2017 klo 8.30–16 ƒƒ Lisäksi harjoittelua omassa työssä/hoitolaitoksessa käytännön työtehtävissä 1 kk ƒƒ Kertaus ja käytännön koe 11.5.2017 klo 9–16

Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685

Hinta: 695 €, jonka voi maksaa kahdessa erässä

Muuta huomioitavaa: Ryhmäkoko max 20

Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685

Sisältö: Hyvien käytäntöjen harppaus – kokemusten hankkimista sekä mahdollisuuksien ja haasteiden tutkimista ƒƒ Laaja-alaisen oppimisen välineet: mm. livestreemaus, lisätty todellisuus ja videot ƒƒ Lastentarhanopettajan ammatillinen kehittyminen

14

Mitä nyt? Miten toimia? – Väkivaltatilanteiden hallinta kouluyhteisössä


Haasteita potilassiirroissa? Työpaikalle kohdennettu ergonomiakoulutus Järjestämme räätälöityjä kolmen tunnin tehokkaita ergonomiakoulutuksia työyhteisöille. Sopii hyvin kehittämispäivän toiminnalliseksi osuudeksi tai vain ratkaisemaan käytännön ongelman työyhteisössä. Koulutukseen sisältyy perehdytys potilassiirtojen ergonomiaan, keskustelua työpaikan haasteellisista siirtotilanteista, potilassiirtotilanteiden käytännönharjoittelua sekä kertaus sovituista siirtotavoista. Koulutus tapahtuu työpaikalla.

Haavahoidon oikeat välineet ja taidot 20.–21.4.2017 klo 12.00–16.00

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettaja: Päivi Kivelä, haavahoitaja Sisältö: ƒƒ Erilaiset haavatyypit: infektoitunut, kirurginen haava ƒƒ Diabeetikon jalkahaavat ƒƒ Haavan hoitoon liittyvät tekijät ƒƒ Haavan paranemisen vaiheet ƒƒ Haavahoito ƒƒ Haavahoitoon sitoutumiseen vaikuttavat tekijät Hinta: 120 €/hlö

Hinta: 400 €/ryhmä

Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685

Opettajina Suvi Leppänen ja Johanna Karjalainen, TTL:n pätevöitymiskoulutuksen saaneet ergonomiakorttikouluttajat

Näin annat injektion lihakseen turvallisesti

Lääkehoidon päivityskoulutus (4 x 4 h) 15.3., 29.3., 5.4. ja 12.4.2017 klo 12–15.30

Lääkelaskukoe klo 15–16 Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettaja: Riitta Piitulainen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on kerrata lähihoitajatason lääkehoidon ja ammattimatematiikan perusteita ja turvallisen lääkehoidon periaatteita sekä lisätä tietoa lääkkeen antomuodoista, lääkkeiden vaikutuksista ja haittavaikutuksista, lääkkeiden säilyttämisestä ja lääkehoidon toteuttamisen seurannasta. ƒƒ Lääkehoito, keskeiset käsitteet, lääkehoitoa koskevat säädökset, ammattihenkilön eettinen vastuu ƒƒ Ammattimatematiikan kertaus ƒƒ Lääkkeiden käsittely, lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot, lääkkeiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä sekä lääkelaskukoe ƒƒ Lääkkeiden käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä sekä tärkeimmät lääkeaineryhmät eri asiakasryhmillä sekä lääkelaskukokeen uusintamahdollisuus

26.4.2017 klo 12.30–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettaja: Riitta Piitulainen Sisältö: Koulutus antaa osallistujille valmiuksia lihaksensisäisen injektion antamiseen turvallisesti. Osallistuja saa ajantasaista tietoa oikeasta injektiotekniikasta ventrogluteaaliselle alueelle. Koulutukseen sisältyy teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia. Hinta: 80 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685 Muuta huomioitavaa: max. 8 hlöä

Muutos laitospalveluista palveluasumiseen käytännössä – asiakkaan etu ja hoitajan haaste 30.3. ja 12.4.2017 klo 12–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettaja: Sosiaalialan ja hoitotyön opettajat

Hinta: 160 €/hlö

Sisältö: Tavoitteena antaa valmiuksia uudistaa hoitotyönkulttuuria ja työn keskeisiä sisältöjä. ƒƒ Asiakkaan asema sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain mukaisessa palveluasumisessa ja kotihoidossa. ƒƒ Laitospalveluista asumispalveluihin - minkä on muututtava, mitkä ovat keinot ja perustelut sujuvalle työskentelylle sekä asiakkaan edun huomioimiseksi? ƒƒ Monialainen yhteistyö vanhuspalvelulain hengessä. ƒƒ Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö ƒƒ Henkilöstön osaamisen tehokkaampi ja laajempi hyödyntäminen työn sujuvoittamiseksi

Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685

Hinta: 90 €/hlö

Muuta huomioitavaa: Hyödyllisiä lähteitä osallistujille ovat Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaalija terveysministeriön oppaita 2005:32 sekä Nurminen M-L.2010 Lääkehoidon ABC. WSOY

Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 4685

Ilmoittaudu koulutukseen: www.pkky.fi/aiko > Työelämän koulutussalkku

XX Koulutusten hinnat sisältävät alv:n 24 %.

15


Uusia ideoita ja työvälineitä kotihoitotyöhön

Etiikka mielenterveys- ja päihdetyössä

18.4.2017 klo 12.30–16

2.3.2017 klo 9–15.30

Sisältö: Kuinka tuen vanhusasiakkaan toimintakykyä kotihoidossa? Näkökulmia, ideoita ja käytännön harjoitteita kuntoutumisen ja toimintakykyisyyden edistämiseksi. Pienien kokeilujen kautta työn sisällön kehittämiseen ja ikääntyneen kanssa tehtävään aktivoivampaan arkeen.

Sisältö: Keskeisinä dialogisten harjoitusten kautta käsiteltävinä teemoina itsemääräämisoikeus, tahdosta riippumaton hoito ja etiikka sekä lastensuojelullinen näkökulma.

ƒƒ Ideapaja, harjoituksia ƒƒ Omakuvamonologi työvälineenä ja motivaation lähteenä kuntoutumisessa, auttaa löytämään kiinnostuksen kohteet ja tukee asiakkaan merkityksellisyyttä ƒƒ Kokeilevan kehittämisen perusteet

Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 468

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettajat: Johanna Karjalainen sekä Katja Väyrynen

Hinta: 80 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 468

Mielenterveys- ja päihdetyön palvelut muutoksessa 1.3.2017 klo 9–15.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettajat: Yhteiskunnallisten aineiden opettaja/ päihdealan yrittäjä Sisältö: Keskeisenä päivän teemana on perehtyä ajantasaiseen lainsäädäntöön, kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja sopimuksiin. Keskitytään myös mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän kokonaisuuteen ja pohditaan työyhteisöllisiä verkostoratkaisuja palvelujärjestelmän käyttämiseksi asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa. Samalla tutustut myös uuteen Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon! Hinta: 90 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 468

Haastavien tilanteiden ratkaisu hoito- ja kasvatustyössä – Simulaatioiden avulla hauskaa ja tehokasta oppimista 27.4.2017 klo 12.30–17

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettajat: Riitta Piitulainen ja Katja Väyrynen Sisältö: Tutustut ja kokeilet simulaatiota, saat tietoa alan työssä olevista kohtaamistilanteisiin tai viestintään liittyvistä haasteista. Löydetään yhdessä ratkaisuja ja havainnoidaan tehtyä. Simulaatiot ovat hauska, informatiivinen ja aktivoiva oppimisen tapa, jossa jokaisen toiminnalla, kokemuksella ja ajatuksilla on merkitystä. Opitaan yhdessä! Osallistujilta pyydetään etukäteen tietoa omassa työssä olevista asiakaspalveluhaasteista: kun tuntuu, että tekipä niin tai näin, meni väärin päin! Hinta: 90 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 468

16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettajat: Hoitotyön ja sosiaalialan opettajat

Hinta: 90 €/hlö

Ideointimenetelmistä apua työn kehittämiseen 17.5.2017 klo 15–18.15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettajat: Katja Väyrynen Sisältö: Opit ja kokeilet helppoja, mutta tehokkaita ideointimenetelmiä kehittämistyöhösi. Soveltuu kaikille aloille ja työyhteisössä kehittämistyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille, mutta myös TYHY-päiväksi erikseen sovittuna ajankohtana. Iloa, elämyksiä ja tuloksia! Sujuvampaa kehittämistä arjen työn keskelle! Hinta: 60 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 468

Kokeile niin tiedät ja innostut! – Kokeilevan kehittämisen työpajat 6.4., 13.4. ja 20.4.2017 klo 14–18

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, G-talo, Joensuu Opettajat: Katja Väyrynen ja Jere Mutanen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on opettaa helppo, mutta ketterä ja käytännön työtä kehittävä tapa tehdä kokeiluja ja oppia sekä siirtää kokeilussa hyväksi havaitut työskentely- ja toimintatavat osaksi arkityötä. Sopii hyvin LEANajatteluun perehtyneille, mutta myös muille arjen työn kehittämisestä kiinnostuneille. ƒƒ Paja 1: ”Kokeillaan!” – Kokeilevan kehittämisen pelkistetty perusprosessi ja käyttökohteet ƒƒ Paja 2: ”Johan oli älynväläys!” – Ideointimenetelmiä sekä ryhmästä nouseva yhteinen kokeiluteema ja sen suunnittelu, prototypointi. Lisäksi kokeilun toteutus osallistujien työyhteisöissä ƒƒ Paja 3: ”Kappas, sehän toimii!” – Kokeilusta oppiminen yksilö ja yhteisötasolla Hinta: 160 €/hlö Lisätietoja: katja.vayrynen@pkky.fi, p. 050 562 468

Aikuisopiston pidempikestoinen koulutustarjonta on nähtävissä www.pkky.fi/aiko > Koulutuskalenteri (mm. alkava näyttötutkintoon valmistava koulutus).


SÄHKÖALA SFS 6002 -standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus

Sähköturvallisuustutkintoon STT2 ja STT3 valmistava koulutus

28.2.2017 klo 8–16 6.6.2017 klo 8–16

4.–5.4.2017 klo 9–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu, Joensuu Opettaja Timo Sallanne Sisältö: ƒƒ Sähkön aiheuttamat vaarat ƒƒ Sähköstä johtuvat tapaturmat ƒƒ Sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten sisällöt ƒƒ SFS 6002 standardin sisältö

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu, Joensuu Opettaja Timo Sallanne Sisältö: Koulutuksessa käsitellään Turvatekniikan keskuksen (TUKES) ohjeessa S5 Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot määriteltyjä tutkintovaatimuksia sekä kaapelien mitoittamiseen ja suunnitteluun liittyviä laskutehtäviä. Hinta: 230 €/hlö, sis. kahdet kahvit/päivä Lisätietoja: timo.sallanne@pkky.fi, p. 050 310 0578

Hinta: 170 €/hlö, sis. kahdet kahvit

Sähköturvallisuustutkinto STT2 tai STT3

Lisätietoja: timo.sallanne@pkky.fi, p. 050 310 0578

20.4.2017 klo 12–15

Muuta huomioitavaa: Koulutuksen hintaan sisältyy myös sähköinfon myöntämä sähköturvallisuuskortti.

Koulutuksia järjestetään myös työpaikkakohtaisesti koko maakunnan alueella tilausten mukaisesti.

(tutkinnon suorittajan on oltava paikalla klo 11.50) Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu, Joensuu Opettaja Timo Sallanne Sisältö: Turvatekniikan keskuksen (TUKES) laatimat tutkintotehtävät Hinta: 200 €/hlö Lisätietoja: timo.sallanne@pkky.fi, p. 050 310 0578

XX Koulutusten hinnat sisältävät alv:n 24 %.

OSAA JA USKALLA! www.pkky.fi/oppisopimus

M OPPISOPI

US

en työelämään!

pa teroittaa osaamin Käytännönläheinen ta

Opiskelijan ja työnantajan välillä solmitaan koulutussopimus. Opiskelijalle nimetään työyhteisössä työpaikkakouluttaja. Opintojen aikana opiskelija tekee työpaikassaan tutkinnon sisällön mukaisia työtehtäviä, joiden kautta hän osoittaa tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Tietopuolisen opetuksen päivät ovat opiskelijalle palkallisia tai palkattomia. Palkattomista päivistä opiskelijalle maksetaan päivärahaa ja perheelliselle päivärahan lisäksi perheavustusta. Tietyin edellytyksin opiskelija saa matkakustannus- ja majoittumiskorvausta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta sopimuksen mukaisesti.

17


TIETOTEKNIIKKA Excel 2013/2016 – tehokas hyödyntäminen

Office 365 -ympäristön perushallinta

22.2.2017 klo 8.30–16

15.2.2017 klo 12–16 26.4.2017 klo 12–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 D, Tietotalo, Joensuu Sisältö: ƒƒ Perusteiden lyhyt kertaus ƒƒ Funktiot ƒƒ Kolmiulotteinen työkirja ‒‒ taulukkojen välinen laskenta ‒‒ työkirjojen välinen laskenta ƒƒ Tietoluettelotoiminnot ‒‒ lajittelu ‒‒ suodatus ‒‒ pivot-taulukot ƒƒ Makrot Excelissä ƒƒ Excelin yhteys muihin ohjelmiin ƒƒ Muut esille tulevat asiat Hinta: 180 €/hlö, sis. kahdet kahvit

InDesign CC -ilmoitus- ja julkaisuvalmistuksen tehokäyttö 5.4. ja 12.4.2017 klo 8.30–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 D, Tietotalo, Joensuu Sisältö: ƒƒ Käyttöympäristö ja toimintatapa ƒƒ Julkaisun aloittaminen ƒƒ Tekstinkäsittely ƒƒ Tallennus ja tulostaminen ƒƒ Piirtotyökalut ƒƒ Kuvan tuonti, sijoittaminen ja muokkaaminen ƒƒ Läpinäkyvyys ƒƒ Elementit ƒƒ Tasot ƒƒ Linkkien hallitseminen ƒƒ Sivu- ja työpohjat ƒƒ Pdf-tiedoston tekeminen, pakkaus ja esitarkistus Hinta: 340 €/hlö, sis. kahdet kahvit

Järjestämme yrityksille ja yhteisöille räätälöityä ohjelmistoihin tai käyttöjärjestelmiin liittyvää koulutusta sekä tietokoneen loppukäyttäjille että tukihenkilöille! Lisätietoja: kari.viljakainen@pkky.fi, p. 050 523 4268

18

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 D, Tietotalo, Joensuu Koulutuksen tavoitteena on antaa käyttäjälle tehokas alku Office 365 -ohjelmiston käyttöön ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen. Sisältö: ƒƒ Kirjautuminen, käyttäjäasetukset ƒƒ Tiedostojen lisäys/poisto/jakaminen/online-muokkaus ƒƒ Offline synkronointi ƒƒ OneDrive - ympäristö ƒƒ OneNote - ohjelma ƒƒ Skype for Business -etäyhteyden käyttö ƒƒ WebApp sovellukset (Word, Excel, PowerPoint) ƒƒ Muut esille tulevat asiat Hinta: 90 €/hlö, sis. yhdet kahvit

PhotoShop CC -tehokäyttö 15.3.2017 klo 8.30–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 D, Tietotalo, Joensuu Sisältö: ƒƒ Perusteiden kertaus ƒƒ Valokuvan peruskorjailu ‒‒ horisontin oikaisu ‒‒ kuvan rajaus ‒‒ sävyalueen tarkistus/säätö ‒‒ ”roskien” poisto ‒‒ terävöitys ‒‒ tarkoituksenmukainen tallennus ƒƒ Kuvan osan valinnat ‒‒ valintatavat ‒‒ valintojen hienosäädöt ƒƒ Tasot ja makrot ‒‒ kuvatasot ja niiden ominaisuudet ‒‒ tasomaskit ‒‒ säätötasot ‒‒ ohjelman valmiit makrot, omat makrot ‒‒ droplet Hinta: 180 €/hlö, sis. kahdet kahvit

Aikuisopiston pidempikestoinen koulutustarjonta on nähtävissä www.pkky.fi/aiko > Koulutuskalenteri (mm. alkava näyttötutkintoon valmistava koulutus).


PowerPoint 2013/2016 – tehokas hyödyntäminen

Word 2013/2016 – tehokas hyödyntäminen

3.5.2017 klo 8.30–16

1.2.2017 klo 8.30–16

Sisältö: ƒƒ Esitysmallit ja perustyyli ƒƒ Valmiin sisällön luominen ƒƒ Kuvat ja piirrosobjektit ƒƒ Kaaviot, kaaviokuvaajat ja muut lisättävät objektit ƒƒ Näytöllä katseltava esitys ƒƒ Esityksen jakaminen ja hyödyntäminen

Sisältö: ƒƒ Kertaus Wordin perustoiminnoista ƒƒ Sarkaimet ƒƒ Sivunumerot ƒƒ Ylä- ja alatunnisteet ƒƒ Taulukot ƒƒ Osoitetarrat, myös yhdistäminen -toiminnolla ƒƒ Kuvat ja niiden käsittely ƒƒ Lomakkeet ja asiakirjamallit ƒƒ Tyylit ƒƒ Muut esille tulevat asiat

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 D, Tietotalo, Joensuu

Hinta: 180 €/hlö, sis. kahdet kahvit

XX Koulutusten hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 D, Tietotalo, Joensuu

Hinta: 180 €/hlö, sis. kahdet kahvit

WEBINAARIT Webinaarit toteutetaan ilmaisina verkkoluentoina. Osallistuja tarvitsee kuuntelemiseen ja seuraamiseen tietokoneen, internet-yhteyden ja kaiuttimet tai kuulokkeet. Webinaarin kesto on yksi tunti. Webinaarit toimivat osin johdantoina varsinaisiin koulutuksiin, mutta voit osallistua pelkästään näihin. Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse edellisenä päivänä. Webinaarin alussa tarkistetaan osallistujien kanssa käytettävien yhteyksien toimivuus.

Excel 2013/2016 – Miten toimii kolmiulotteinen työkirja?

PowerPoint 2013/2016 – Millainen on hyvä esitys?

ƒƒ8.2.2017 klo 15–16

ƒƒ19.4.2017 klo 15–16

InDesign CC – Työtilan hallinta ƒƒ22.3.2017 klo 15–16

Word 2013/2016 – Miten teen helposti sisällys- ja kuvaluettelon?

PhotoShop CC – Valintatyökalujen perusteet

ƒƒ18.1.2017 klo 15–16

ƒƒ1.3.2017 klo 15–16

Lisätietoja: Kari Viljakainen, kari.viljakainen@pkky.fi, p. 050 523 4268

19


TURVALLISUUS Vartijan työn perusteet (40 h)

Kaasusumutinkoulutus (12 h)

13.3.–15.3., 20.3.–22.3. klo 16.30–21.30 sekä 27.3.2017 klo 9–15

18.4. ja 20.4.2017 klo 16.30–21.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 1, Joensuu Opettaja: Turvallisuusalan asiantuntija

Vartijan työn perusteet on väliaikaisen vartijan koulutus, josta säädetään yksityisestä turvallisuuspalveluista annetussa laissa (1085/2015). Väliaikaiseksi vartijaksi voidaan hyväksyä lain 12 §:n 1 momentin mukaan henkilö, joka täyttää vartijaksi säädetyt edellytykset ja on hyväksytysti suorittanut väliaikaisen vartijan koulutuksen. Väliaikainen vartija voi toimia vartiointitehtävissä yhden kalenterivuoden aikana enintään neljä kuukautta. Hinta: 400 €/hlö

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus (40 h) 28.3.–29.3., 3.4.–5.4., 10.4.–11.4.2017 klo 16.30–21.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 1, Joensuu Opettaja: Turvallisuusalan asiantuntija Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittaneille tai järjestyksenvalvojakortin omaaville henkilöille, joilla ei ole kaasusumuttimen kantamis- ja käyttämisoikeutta. Koulutus koostuu voimankäytön yleisestä osasta ja kaasusumutinta koskevasta erityisestä osasta. Hinta: 160 €/hlö

Itsepuolustuksen perustaidot naisille (8 h) 24.2.2017 klo 9–16 21.4.2017 klo 9–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 1, Joensuu Opettaja: Turvallisuusalan asiantuntija

Koulutuksessa käydään läpi tehtäviin liittyvä lainsäädäntö, järjestyksenvalvojan erilaiset toimialueet ja tehtävät, järjestyksenvalvojan toimivaltuudet ja velvollisuudet sekä voimankäyttö. Koulutus noudattaa sisäasiainministeriön järjestyksenvalvojan koulutuksesta antamaa ohjetta.

Kohderyhmänä ovat naispuoliset henkilöt, jotka työskentelevät työtehtävissä, jossa uhkaavat asiakastilanteet ovat mahdollisia. Koulutukseen voi osallistua myös, jos kokee muuten tarpeelliseksi hallita mahdollisesti eteen tulevat uhkatilanteet oikeudenmukaisesti suojautuen. Sisällössä pääpaino on uhkaavien tilanteiden ennakoinnissa, hätävarjelutilanteessa toimimisessa ja lupavapaiden sumuttimien käytössä.

Hinta: 195 €/hlö

Hinta: 70 €/hlö

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 1, Joensuu Opettaja: Turvallisuusalan asiantuntija

XX Koulutusten hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Lisätietoja turvallisuusalan koulutuksista: kari.viljakainen@pkky.fi, p. 050 523 4268

KIELET Asiakaspalveluvenäjä (6 h)

Venäjän alkeet (8 h)

31.1. ja 7.2.2017 klo 9–12

2.2. ja 9.2. klo 9–12 sekä 16.2.2017 klo 9–10

Sisältö: Tervehdykset ja muut kohteliaisuusfraasit, asiakaspalvelufraasit

Sisältö: Opetellaan kyrilliset kirjaimet, peruskohteliaisuusfraasit, itsestä kertominen ja lukusanat

Kurssilla käytetään erityistä opetusmetodia: opiskelijan ei tarvitse opetella venäjän kyrillisiä kirjaimia.

Hinta: 160 €/hlö

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu Opettaja: Laura Mönkkönen

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 8 C, Maatalo, Joensuu Opettaja: Laura Mönkkönen

Lisätietoja: laura.monkkonen@pkky.fi, p. 050 573 2498

Hinta: 120 €/hlö Lisätietoja: laura.monkkonen@pkky.fi, p. 050 573 2498

Ilmoittaudu koulutukseen: www.pkky.fi/aiko > Työelämän koulutussalkku

20


YRITYKSILLE JA YRITTÄJILLE! Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää aktiivisesti palvelemalla eri kokoisia ja eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä monipuolisesti ja monialaisesti. Kehittämis- ja palvelutuotteitamme ovat: ƒƒ Toimialakohtaisen substanssin lisääminen ammatillisen aikuiskoulutuksen avulla (tekniikan koulutusala, hyvinvoinnin koulutusala) ƒƒ Kehittämishankkeiden hallinnointi ja toteutus ƒƒ Kumppanuudet ƒƒ Asiakaspalveluun ja kielitaitoon liittyvät sekä tietotekniikan valmiuksia lisäävät koulutukset ƒƒ Oppilaitosten tilojen, koneiden ja laitteiden vuokraus ƒƒ Yrittäjien osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen ammatillisen aikuiskoulutuksen keinoin ƒƒ Yrityskohtaiset tilauskoulutukset

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET Järjestämme asiakaskohtaisia, räätälöityjä koulutuksia juuri sinun työyhteisösi tarpeisiin. Räätälöidyissä koulutusasioissa sinua palvelevat:

Hyvinvoinnin koulutusala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Katja Väyrynen katja.vayrynen@pkky.fi | p. 050 562 4685 Elintarvikeala Matkailu- ja ravitsemisala Kotityö- ja puhdistuspalveluala Laboratorioala Tuija Koukkari tuija.koukkari@pkky.fi | p. 050 570 1356

Tekniikan koulutusala Rakennus-, sähkö- ja lvi-ala Kaivos- ja louhinta-ala Harri Mikkonen harri.mikkonen@pkky.fi | p. 050 375 2963 Kone- ja metalliala Jorma Kareinen jorma.kareinen@pkky.fi | p. 050 409 6015 Tietotekniikka Turvallisuusala Kari Viljakainen kari.viljakainen@pkky.fi | p. 050 523 4268 Liiketalous- ja yrittäjyys Olli Hatakka olli.hatakka@pkky.fi | p. 050 462 8587 Luonnonvara-ala Pirjo Korhonen pirjo.korhonen@pkky.fi | p. 050 523 4262

Katso lisää: www.pkky.fi/aiko/yrityksille

21


AIKUISTEN AMMATILLISET NÄYTTÖTUTKINNOT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Ammatilliset perustutkinnot ƒƒ Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

Ammattitutkinnot ƒƒ Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Ammatilliset perustutkinnot ƒƒ Liiketalouden perustutkinto | Merkonomi

Ammattitutkinnot ƒƒ Lähiesimiestyön ammattitutkinto ƒƒ Markkinointiviestinnän ammattitutkinto ƒƒ Myynnin ammattitutkinto ƒƒ Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto ƒƒ Sihteerin ammattitutkinto ƒƒ Taloushallinnon ammattitutkinto ƒƒ Yrittäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot ƒƒ Johtamisen erikoisammattitutkinto ƒƒ Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto ƒƒ Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ƒƒ Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

LUONNONTIETEIDEN ALA Ammatilliset perustutkinnot ƒƒ Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto | Datanomi

Ammattitutkinnot ƒƒ Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto | Datanomi at

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Ammatilliset perustutkinnot ƒƒ Autoalan perustutkinto

Autokorinkorjaaja | automaalari | automyyjä | ajoneuvoasentaja | varaosamyyjä | pienkorjaaja ƒƒ Elintarvikealan perustutkinto | Elintarvikkeiden valmistaja Leipuri-kondiittori | Lihatuotteiden valmistaja ƒƒ Kaivosalan perustutkinto | Kaivosmies

ƒƒ Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistönhoitaja | Toimitilahuoltaja

ƒƒ Kone- ja metallialan perustutkinto | Koneenasentaja | Koneistaja | Levyseppähitsaaja | työvälinevalmistaja

ƒƒ Laboratorioalan perustutkinto | laborantti ƒƒ Maanmittausalan perustutkinto | Kartoittaja ƒƒ Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto | Muovituote-valmistaja | Kumituotevalmistaja

ƒƒ Pintakäsittelyalan perustutkinto | Lattianpäällystäjä | Maalari

ƒƒ Prosessiteollisuuden perustutkinto | Prosessinhoitaja ƒƒ Puualan perustutkinto | Puuseppä

22

ƒƒ Rakennusalan perustutkinto | Talonrakentaja ƒƒ Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Automaatioasentaja | Sähköasentaja

ƒƒ Talotekniikan perustutkinto

Putkiasentaja | lämmityslaiteasentaja | ilmanvaihtoasentaja

ƒƒ Turvallisuusalan perustutkinto | Turvallisuusvalvoja

Ammattitutkinnot ƒƒ Elintarvikejalostajan ammattitutkinto ƒƒ Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto ƒƒ Hitsaajan ammattitutkinto ƒƒ Ilmastointiasentajan ammattitutkinto ƒƒ Kaivosalan ammattitutkinto ƒƒ Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto ƒƒ Kivimiehen ammattitutkinto ƒƒ Kondiittorin ammattitutkinto ƒƒ Koneenasentajan ammattitutkinto ƒƒ Koneistajan ammattitutkinto ƒƒ Kunnossapidon ammattitutkinto ƒƒ Lattianpäällystäjän ammattitutkinto ƒƒ Leipurin ammattitutkinto ƒƒ Levyalan ammattitutkinto ƒƒ Levytekniikan ammattitutkinto ƒƒ Lihanjalostajan ammattitutkinto ƒƒ Lihateollisuuden ammattitutkinto ƒƒ Lukkosepän ammattitutkinto ƒƒ Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto ƒƒ Maalarin ammattitutkinto ƒƒ Maanmittausalan ammattitutkinto ƒƒ Maarakennusalan ammattitutkinto ƒƒ Media-alan ammattitutkinto ƒƒ Muovimekaanikon ammattitutkinto ƒƒ Paperiteollisuuden ammattitutkinto ƒƒ Putkiasentajan ammattitutkinto ƒƒ Puusepänalan ammattitutkinto ƒƒ Suunnitteluassistentin ammattitutkinto ƒƒ Sähköasentajan ammattitutkinto ƒƒ Talonrakennusalan ammattitutkinto ƒƒ Työvälinevalmistajan ammattitutkinto ƒƒ Vartijan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot ƒƒ Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto ƒƒ Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto ƒƒ Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Kunnossapidon erikoisammattitutkinto ƒƒ Leipurimestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Levytyömestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Muovitekniikan erikoisammattitutkinto ƒƒ Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto ƒƒ Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto ƒƒ Tekniikan erikoisammattitutkinto ƒƒ Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ƒƒ Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto ƒƒ Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto


- Menestys syntyy osaamisesta LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

ƒƒ Maatalousalan perustutkinto | Eläintenhoitaja | Maa-

ƒƒ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Lähihoitaja

ƒƒ Puutarhatalouden perustutkinto | Puutarhuri ƒƒ Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | Ympäristönhoitaja ƒƒ Metsäalan perustutkinto | Metsuri-metsäpalvelujen

Ammattitutkinnot

seutuyrittäjä

tuottaja

Ammattitutkinnot ƒƒ Bioenergia-alan ammattitutkinto ƒƒ Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto ƒƒ Floristin ammattitutkinto ƒƒ Luonnontuotealan ammattitutkinto ƒƒ Mehiläistarhaajan ammattitutkinto ƒƒ Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto ƒƒ Viheralan ammattitutkinto ƒƒ Viljelijän ammattitutkinto ƒƒ Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot ƒƒ Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto ƒƒ Metsämestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Puunkorjuun erikoisammattitutkinto

ƒƒ Jalkojenhoidon ammattitutkinto ƒƒ Kehitysvamma-alan ammattitutkinto ƒƒ Perhepäivähoitajan ammattitutkinto ƒƒ Päihdetyön ammattitutkinto ƒƒ Välinehuoltajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot ƒƒ Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto ƒƒ Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto ƒƒ Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto ƒƒ Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto ƒƒ Vanhustyön erikoisammattitutkinto

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Ammatilliset perustutkinnot ƒƒ Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokki | Tarjoilija

ƒƒ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kodinhuoltaja | Toimitilahuoltaja

ƒƒ Matkailualan perustutkinto

Matkapalvelujen tuottaja | Matkailuvirkailija

Ammattitutkinnot ƒƒ Kotityöpalvelujen ammattitutkinto ƒƒ Laitoshuoltajan ammattitutkinto ƒƒ Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto ƒƒ Matkaoppaan ammattitutkinto ƒƒ Maaseutumatkailun ammattitutkinto ƒƒ Ravintolakokin ammattitutkinto ƒƒ Suurtalouskokin ammattitutkinto ƒƒ Tarjoilijan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot ƒƒ Dieettikokin erikoisammattitutkinto ƒƒ Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Aikuisopiston pidempikestoinen koulutustarjonta on nähtävissä www.pkky.fi/aiko > Koulutuskalenteri (mm. alkava näyttötutkintoon valmistava koulutus).

23


Työelämän koulutussalkku kevät 2017  

Pohjois-Karjalan aikuisopiston Työelämän koulutussalkku - lyhytkoulutukset

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you