Pismo Studentów WUJ - Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego Prowadzący

Pismo Studentów WUJ - Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego Prowadzący

Kraków, Poland

Pismo Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „WUJ” (Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego) jest miesięcznikiem wydawanym przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”. Jego nakład wynosi 5 tys. egzemplarzy rozdawanych bezpłatnie.