Page 1


NAJLEPSZE PIÓRA O NAJLEPSZYCH KSIĄŻKACH

tę winietę napisał andrzej stasiuk

ŻYCIE ODKRYWANE CZYTANIE TAK MOŻE OPOWIEŚCI? OPOWIEŚCI? PISANIE OBRAZEM DOSTOJEWSKI REAKTYWACJA POCIĄG DO PODRÓŻY

ISSN 2082-0372 Dodatek do „Tygodnika Powszechnego”

ŻYCIE

ODKRYWANE

DOSTOJEWSKI REAKTYWACJA

POCIĄG DO PODRÓŻY

magazyn literacki

co miesiąc wraz z „Tygodnikiem Powszechnym””

CZY TA NIE TAK

PISA NIE OBRAZEM

www.tygodnik.onet.pl nast ępne wyda nie:

NJU J ORK , NJU

JORK


jacek majchrowski prezydent miasta krakowa zaprasza

mi´dzynarodowy festiwal literatury im. josepha conrada kraków, 2–7 listopada 2010 w w w. c o n r a d f e s t i v a l . c o m

14. targi ksià˝ki w krakowie 4–7 listopada 2010 w w w. k s i a z k a . k r a k o w. p l

Pismo Kulturalne "Fragile" nr 9 EKO  
Pismo Kulturalne "Fragile" nr 9 EKO  
Advertisement