Page 1

nr 4 (10) grudzień 2010 7 zł (w tym 0 % VAT) ISSN 1899-4261

03 9 771899 4261

1 2>

czmarek | o kiczu Wirtz | Krzysztof Ka d lan Ro sz | ? szy cie CAK – czy mponowana | Barto usz Różewicz | MO isiaj | edukacja ko de dz Ta ki ch | ńs i Ba ck nie | pa bło zy r Za zó sta ał ec ek iańskie | wi czy święto Philip Larkin | Mich Indiach | święta ind – muzyka głupców w cja ie an iza ow ow pr ięt Im św | | an u Gerta Sellego rze | Kantor | Form Bali | Dogma w teat Szydłowski | Glee |


Pismo Kulturalne Fragile ŚWIĘTO 4 (10) 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you