Pirkanmaan Yrittäjä -lehti 7/2022

Page 1

Edin konttori on tässä

Tiina Ropo on ehtinyt työural laan nähdä yhtä lailla julkista kuin yksityistäkin puolta, mutta kumpaisessakin kansainvälinen aspekti on aina ollut vahvasti läsnä. Eritoten Tiinaa on työllis tänyt Japani, johon keskittyy myös hänen nykyinen yritystoi mintansa.

Edvard Shehun polussa on riittänyt mutkia ja notkelmia jo ennen kuin hänestä tuli metsäkone yrittäjä. Kommunismin ja sisällissodan repimässä Albaniassa kun mahdollisuudet tulevaisuuden rakentamiseen olivat hyvin rajalliset. Usko on kantanut miestä vaikeissa paikoissa ja lopulta myös tie metsäalan töihin Pohjoismaihin sai alkunsa tuttujen uskonveljien kautta. Maa tosin vaihtui, kun mies tapasi tulevan vaimonsa Ruotsissa. Pirkanmaan Yrittäjä -lehti tapasi yrittäjän kangasalalaisessa korvessa.

VaasantienPentinmaantievarrella2539150Pinsiöp.0331222510 Palvelemme: ma–pe 9–18 la 10–16 • su myymala@pinsiontaimisto.fisähköposti:12–16.www.pinsiontaimisto.fi Suomentaimivalikoimatrunsaimmat Tavataan taimistolla!Suomen suurin taimiale! Myymälämme uudistuu. Remontin alta KAIKKI TAIMET MYYMÄLÄSTÄPUUTARHAKIVETJA Alennus ei koske hedelmäpuita. Tarjoukset voimassa 19–25.9. Ei ennakkovarauksia. -50-50%% Pirkanmaan Yrittäjä -lehti perustettu vuonna 1948 Aina työn tekijän puolella www.py-lehti.fi NRO 7 20.9.2022 75. vsk. • jakelu 150.000 kpl Porrasremontti onnistuu myös kevytversionaUrjalassaratkotaan maailmaa uhkaavaa hiekkapulaa veiJapanivoiton s.s.2210s.34s.4

Maakunnan energiastrategia syntyy kreivin aikaan s. 27

PÄÄK i RJO i TU s 20.9.2022 s. 31s. 29 s. 18 s. 40 Aina työn tekijän puolella sYYsKUU 2022 sisÄLTÖ Pirkanmaalla hieman positiivisemmat näkymät – laaja yhteistyö mahdollistaa meille paljon Aina työn tekijän puolella Pirkanmaan Yrittäjät ry, Laukontori, Kehräsaari B, 2. krs, 33200 Tampere puh. (03) 251 6500 www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajatwww.py-lehti.fi ● JAKELU 150JakelumääräPosti000kpl ● JAKELUPÄIVYSTYS Postin varhaisjakelu / p.Pirkanmaa01003355 (pvm/mpm) arkisin klo viikonloppuisin6–16klo www.aamulehti.fi/asiakastuki6–12 ● JULKAISIJA Pirkanmaan Yrittäjät ry ● PAINOPAIKKA s anoma Manu Tampere 2022 ● ULKOASU ilmoitukset ja sivutaitto Heku Oy p. 010 681 781 ● AINEISTOT aineistot@dorimedia.fi ● TOIMITUS VilleToimitussihteeriJennipäätoimittajaPöllänenKulmala040 535 ville.kulmala@py-lehti.fi9953 ● MEDIAMYYNTI Mediatoimisto Dorimedia Oy Leena etunimi.sukunimi@dorimedia.fi(PirkanmaanKimmoTimoErjaMyyntipäälliköt:leena.kolehmainen@dorimedia.fiyrittäjä,Kolehmainen-Naaralainenp.0415019902Joentaustap.0503749444Hyvönenp.0504682290Vaittinenp.0503062228Yrittäjäjärjestönjäsenyydet)

Epävarmassa tilanteessa erityisen hienoa ja tärkeää on, että Pirkanmaalta löytyy positiivinen tekemisen mei ninki. Henkilökohtaisesti uskon, että vahvalla yhteis työllä ja halulla onnistua luomme edellytyksiä kehitty miselle ja elinvoimalle laajasti maakunnassamme.

Tiis TA i 20. s YY sKUUTA 20222

Tutkimuksessa nousi oivasti esiin sekin, että meillä in novaatioiden kehittämisen suhteen yhteistyö on mut katonta ja voimakasta yritysten ja oppilaitosten välillä. Lähes joka kolmas (31%) yritys tekee yhteistyötä oppi laitosten kanssa innovaatioihin liittyen. Vähintään yh tä rohkaiseva poiminta tutkimuksesta on se, että myös kolmasosa (32%) korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä tehneistä yrityksistä odottaa yhteis työn myös johtavan uuden teknologian, menetelmän tai laitteen käyttöön ottoon 2022 aikana. Tämä lupaa hyvää, sillä tulevaisuus rakennetaan yhä enenevissä määriin juuri yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Yhteistyö on avainsana sekä taloudellisesti hyvinä että vähemmän hyvinä aikoina. Kunnan päättäjien, oppilai tosten ja yrittäjien kesken luodaan siis nyt ja aina yh dessä onnistumisen edellytyksiä, innovaatioita, kasvua ja positiivista uskoa tulevaisuuteen. Erinomaisia käy täntöjä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen sekä yritys vaikutusten arviointiin löytyy jo useista kunnista. Juu ri nyt on hyvä hetki varmistaa, että yrittäjiä kuunnel laan ja elinvoimakuntia vahvistetaan päätöksillä, joissa yrittäjille tärkeät osa-alueet huomioidaan esimerkiksi hankinnoissa, lupa-asioissa, palvelumalleissa sekä eri laissa yhteistyöfoorumeissa. Näin myös yrittäjien ääni saadaan kuuluviin.

Lakilaarissa pohditaan, mitä perustajaurakointiin kuuluu s. 6 Lounasvieraana Lempäälän kehityksen nokkamiehenä aloittanut Ahti Laakso s. 13 Mitä ihmettä – loppuvuonna Tampereella avataan uusi fyysinen pankkikonttori s. 14 Vuotovahinko käy kukkaron päälle s. 16 inflaatio on näkynyt myös kattoremonttien kysynnässä – urakoita silti entiseen malliin s. 18 Näin sukupuoli vaikuttaa ensiasunnon ostamisessa s. 20 Monipaikkatyö voi hyvinkin olla tulevaisuudessa maaseudun valtti s. 21 Ydinvoima on nyt suositumpaa kuin koskaan s. 29 Tampereen teatterilla on edessä iso peruskorjaus – palvelutarjontaa se jatkossa kuitenkin parantaa s. 31 Nokia Arenalle Pirkanmaan palkinto s. 33 Valkeakosken uusi elinkeinojohtaja omaa vahvan teollisuushistorian s. 40 Yrittäjyyskasvattaja kehottaa mokailemaan, ainakin koulussa s. 42 Kiinnostaako hallitusvastuu – Pirkanmaan Yrittäjissä on nyt haku päällä s. 44

töksenteossa yrittäjät kokevat tärkeimmiksi yritysläh töisyyden, toimivat yrityspalvelut, elinkeinopolitiikan asema sekä kunnan hankintapolitiikan. Jos ja kun yri tysten toimintaedellytyksiä halutaan varmistaa ja ke hittää, nämä ovat Kuntabarometrin perusteella yrittä jien näkökulmasta ne ykköskohteet.

Epävarmuus painaa yritysten suhdanneodotuksia. Pir kanmaalla odotukset ovat kuitenkin hieman positiivi semmat. Myös arviot liikevaihdon ja investointien ar von kehityksestä ovat meillä valtakuntaa valoisammat. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometristä. Siihen vas tasi noin 470 pirkanmaalaista yritystä.

Vaikka yrittäjät arvioivatkin Pirkanmaalla harjoitetun elinkeinopolitiikan maan keskiarvoa paremmaksi (Suo men Yrittäjien Kuntabarometri, kevät 2022), top5-alueeksi emme lukeudu - vielä. Pirkanmaan kun tien välilläkin on eroja. Esimerkiksi Nokia ylsi keski suurten kaupunkien 8. sijalle koko maassa.Kunnan pää

Parhaillaan työn alla kunnissa ovat talousarviot. Hyvin vointialueuudistuksen myötä kunnalle jää merkittävä rooli elinvoiman kehittämisessä, ja tässä yrittäjien ja kunnan yhteistyöllä on entistä merkittävämpi rooli. Kunnan tärkeä tehtävä on varmistaa yritysten elinvoi maisuuden edellytyksiä ja huomioida päätöksenteos saan erilaiset vaikutukset yritystoimintaan.

Uusia, moder neja katutason liiketiloja Tampereen sydämessä. Satamakadulle joulukuussa valmistuvan Teatterineuvoksen kivijalkaan tulee yhteensä kolme liiketilaa. hyödynnettävissäALV-palautuskaikkienosalta.

Tiis TA i 20. s YY sKUUTA 2022 3 YIT ASUNTOMYYNTI:Hatanpään valtatie 11, 1. krs, palvelemme ma−pe klo 9−16 SOITA JA SOVI YKSITYISESITTELY:p. 020 433 4635 (0,088 eur/min kotimaan puheluista) asuntomyynti.tampere@yit.fi, facebook.com/YitKotiTampere, instagram.com/yitkoti *Valinnainen, osakkeenomistajalla on mahdollisuus lunastaa huoneistokohtainen osuutensa tontin määräosasta yhtiölle ja vapautua tontin vuokravastikkeen maksamisesta.

TAMPEREEN YLÄRIMA TAMMELAN STADION

TAMPERE TAMMELA

Tamper een Y lär ima Kerrostalo, Kalevan Puistotie 24 Osaksi historiallista Kalevaa Ar vioitu valmistuminen 11/23 Valinnainen vuokratontti B 2018 Esim. m² krs mh. vh. LT3 34,5 0/11 31 410 104 700 *Vuokratontin ar vioitu lunastusosuus 14 249 LT2 66,0 0/11 60 120 200 400 *Vuokratontin ar vioitu lunastusosuus 27 258 yit.fi/ylärima

Visualisointi

TAMPERE KESKUSTA Tampereen Teatterineuvos Kerrostalo, Satamakatu 10 Kolme liiketilaa Ar vioitu valmistuminen 12/22. Oma tontti B 2018 Esim: m² krs mh. vh. LT1 39,0 1/8 43 290 101 010 LT3 37,0 1/8 42 180 140 600 parhaillekeskustanLiiketilojapaikoille Visualisointi LT 1

TAMPEREEN TEATTERINEUVOS

Ylärima - liiketilasi täysosuma. Rakennamme myytäviäkortteliinjalkapallostadioniaTampereenympäröiväänkorkealaatuisiakotejasekäliiketilojatalonkivijalkaan.

yit.fi/teatterineuvos LT 66,02 m² YIT ASUNTOMYYNTI: Hatanpään valtatie 11, 1. krs, palvelemme ma−pe klo 9−16 SOITA JA KYSY LISÄÄ: p. 020 433 4635 (0,088 eur/min kotimaan puheluista), asuntomyynti.tampere@yit.fi, facebook.com/YitKotiTampere, instagram.com/yitkoti

Eipä olisi 12-vuotias Eduart Shehu kotimaassaan Albaniassa purukumia ja tupakkaa kaduilla myydessään osannut aavistaa, mitä tuleman piti. Siis esimerkiksi sitä, että hän asuisi puolen Euroopan päässä Suomi-nimisessä maassa, hänellä olisi vaimo ja kaksi lasta sekä ohjattavana monen sadan tuhannen euron metsäkone ja metsäalalla toimiva yritys. Ei, tätä hän ei totta tosiaan olisi uskonut. 90-luvun Albaniassa haaveet olivat melko lailla maltillisempia. Albania ei totta vie ollut Edin lapsuudessa mukava asuinpaikka.

kuskiksi, hän miettii nyt, kun tiedus telen pikku Edin silloisia unelmia.

Seuraavana kesänä Edin lähtemises sä tuli mutkia matkaan, sillä hänelle aikaisemmin määrätty matkustus kielto Italiaan oli laajentunut koko mantereen laajuiseksi Euroopan tii vistäessä yhteistyötään. Sillä kertaa hän ehti olla töissä Ruotsissa vain kaksi kuukautta. Mitään omaisuuk sia reissuissa ei päässyt tekemään, vaikka työstä maksettu korvaus oli kin Albaniaan verrattuna hyvä.

lbania oli outolintu jopa sen ai kaisen kommunistisen maail man mittapuulla. Kovin kauak si ei mennä, jos silloista Albaniaa ver ta tämän päivän Pohjois-Koreaan. Lä hes yhtä eristyksissä piskuinen, kol men miljoonan ihmisen valtio oli muusta maailmasta noihin aikoihin. Albania ei oikeastaan tehnyt yhteis työtä edes kommunistivaltioiden kanssa, kapitalistisesta lännestä pu humattakaan. Edi asui pienessä, muutaman sadan talon kylässä, jos sa ainoa yhteys ulkomaailmaan oli lä pi virtaava joki. Sen alkulähteet oli vat Kreikassa. Aika ajoin se tarjosi ly hyitä väläyksiä toisenlaiseen arkeen. – Oli todellinen aarre, jos joskus joesta löydettiin tyhjä Coca Cola -pullo, hän muistelee.

– Asuminen Ruotsissa maksoi aika paljon, ja tuohon aikaan myös mat kustaminen oli hyvin kallista, Edi kertoo. Näiden osa-aikatöiden seu rauksena Edille kuitenkin avautui mahdollisuus lähteä koulunpenkille. Opinnot kun olivat jääneet hänen osaltaan melko vähiin. Tämäkin oli

Kommunistimaan kasvatista tuli metsäalan yrittäjä

hyvinkin tienata kymmenkuntaa eu roa vastaavan summan, joka oli sil loisessa Albaniassa ihan käypä tie nesti. Ei sillä tosin rikastumaan oli si päässyt. Hedelmärahat menivät pääosin perheen kuluihin. Ruoka kuntaan kuului äidin ja Edin lisäksi kaksi huomattavasti pienempää sis koa. Edi joutui ottamaan jo varhai sella iällä perheenpään roolia, sillä vanhempien avioeron seurauksena isä oli muuttanut kauas, ja isoveli oli onnistunut pääsemään Kreikkaan.

maastossa sijaitseva vuoristo oli vie nyt voiton. Sisällissodan kaaos tarjo si kuitenkin uudenlaisen mahdolli suuden. Huhut kertoivat, että ulko maalaisia, kuten lähetyssaarnaajia ja liikemiehiä, joita maa oli houkutel lut jo 90-luvun alkupuolella, oltiin evakuoimassa kiristyvän tilanteen al ta veneellä Italiaan. Satamassa viesti oli kuitenkin tyly. Evakuointialukset oli tarkoitettu vain ulkomaiden kan salaisille. Albanien kohtalona oli jää dä katsomaan rettelöivää kotimaa taan. Sattumoisin eräs Italian armei jan sotilas kuitenkin suostui otta maan Edin matkaan. Niinpä hän oli kuin olikin pian matkalla Italiaan. Ei siinä mistään huvireissusta ollut ky se. Noin 300 matkaan otettua albaa

Lyhyeksi jäi Italian ekskursio

viä tienestejä tehdyille sijoituksille. Uskottavuutta sille toi, että jopa val tion ylin johto oli kannustanut ihmi siä siihen. Valtavan moni äkkirikas tumisen mahdollisuuden nähnyt al baani oli iskenyt koko omaisuutensa kiinni tähän massiivisessa mielessä toteutettuun kupruun. Kun katteet tomat lupaukset sitten romahtivat, päätyi maa sodista siihen julmim paan, sisällissotaan. Kadulle protes toimaan lähti se iso osa kansasta, jo ka oli menettänyt pyramidihuijauk sessa peräti 1,2 miljardia dollaria. Ameijan tukikohdat jäivät vartioi matta, kun siellä työskennelleet so tilaat saivat käskyn ampua omiaan –eivät suostuneet ja asevarastot jäivät vartioimatta. Kansalaiset hakivat su vereenisti aseita omaan käyttöön ja Kalashnikovit lauloivat pihoilla ja puistoissa.Tämäsai Edin, kuten monen muunkin albaanin päättämään, että maasta oli päästävä pois.

Paluu pulpettiin

Pohjois-Euroopasta löytyi kesätöitä

EDUART SHEHU kertoo nauttivansa mahdollisuudesta työskennellä luonnon lähellä. − Aina tämä konttorihommat voittaa, mies hymyilee.

Sitten kaatui Neukkula

OHJAIMIA KUIN avaruusaluksessa. Metsäkoneen hytissä riittää näppäintä ja na miskoja molemmille käsille. Työpaikkamukavuus on korkealla, sillä vaihtelevien metsämaisemien lisäksi viihtyvyyden takaa myös ilmastointi. Sille on ollut tänä kesänä käyttöä.

Sodista se julmin Vuonna 1997 Albanian kaaos ajau tui sisällissodaksi. Se oli oikeastaan lähtenyt liikkeelle valtavasta pyrami dihuijauksesta, jossa oli lupailtu hy

– Meidät oli Albaniassa pakotet tu uskomaan kommunismiin, mut ta se kaatui. Seuraavaksi piti uskoa demokratiaan, mutta sen myötä meille tuli sisällissota. Kaipasin jo tain pysyvämpää, ja usko on ollut mi nulle se asia, Edi kertoo. Sitä mies ei tosin osannut vielä tuolloin aavistaa, että usko olisi vahvasti mukana myös hänen elämänsä seuraavissa isoissa käänteissä.

– Aikalailla ajateltiin niin, että minne tahansa muualle piti päästä Al baniaan jäämisen sijaan, Edi kertoo.

Uskonnolle oli selvä tilaus Se aikaisemin koko maassa kielletty uskonto oli alkanut kiinnostaa Ediä kovasti jo kommunismin luhistumi sen jälkeen. Vuosien saatossa hän oli kin löytänyt itsensä yhtä useammin erilaisista ulkomaalaisten lähetys saarnaajien järjestämistä tilaisuuk sista. Uskonto täytti nuoren miehen maailmankuvassa aikaisemmin val linnutta tyhjiötä.

Oli Edi teininä veljensä tapaan Kreik kaan jalkapatikalla pyrkinyt, useam paankin otteeseen, mutta haaveeksi se oli hänen osaltaan jäänyt. Raja

Teini-ikäiselle albanialaispojalle uu si tilanne oli vaikea. Nyt töitä ei ol lut nimittäin enää edes niissä kaivok sissa tahi tiloilla. Niinpä elannon hankinnassa oli luovuus valttia. Edi aloitti omat bisneksensä jo 12-vuo tiaana. Ensin myyntiartikkelina oli vat purukumi ja tupakka ja vähän myöhemmin hedelmät. Niissä oli mahdollisuus isompiin tienesteihin. Parhaina päivinä saattoi banaaneilla

Tiis TA i 20. sYY sKUUTA 20224

Kun maailman mittavin ihmiskoe ni meltään Neuvostoliitto sitten päättyi kaatumiseen, mikä veti mukanaan myös muut rautaesiripun itäiselle puolelle jääneet maat, oli Albaniakin uuden edessä. Mitenkään sujuvasti orastava demokratia ei Albanian yl le laskeutunut. Kommunismi oli kuollut, mutta sen tilalle oli tullut de mokratian sijaan pikemminkin anar kia. Aatteen pahasti pettämä kansa janosi kostoa. Siinä sivussa pistettiin kin sitten rikki iso osa sekä maan teh taista että muusta infrastruktuurista. Ja kun järjestystä ei ollut enää ylläpi tämässä kukaan, korruptio ei vaan re hottanut, vaan suorastaan räjähti.

Hedelmäbisnes ruokki perheen

– Kirkot ja uskonnollinen kirjalli suus oli tuhottu, poltettu, papit viety vankeuteen tai tapettu, Edi kertoo. Kommunismin aikaan uskonnot oli vat virallisestikin kielletty. Raamattu oli tämän maan rajojen sisällä kiellet ty kirja. Kovin monipuolisia tulevai suudensuunnitelmia kommunisti maassa ei nuorelle miehenalulle ollut tarjota. Vaihtoehtoja oli oikeastaan kaksi, joko päätyi työhön kaivokseen, tai sitten oli tarjolla maanviljelys. Ei kuitenkaan millään omalla tilalla, vaan tietysti koko kansan yhdessä omistamalla yhteisviljelmällä.

Läheltä liippasi rintamalle lähtö Albanian levottomuuden loppuivat vasta uusiin parlamenttivaaleihin se kä noin 7000 rauhanturvaajan tur vaamana. Hetkessä sekään ei kuiten kaan Albanian asioita korjannut. Edi kuten moni muukin haikaili edelleen muutosta ulkomaille. Nyt sitä kui tenkin haittasi myös viideksi vuodek si asetettu maahantulokielto Italiaan. Sellainen sanktio pikakeikasta oli langetettu. Vuoden päivät Edi vietti armeijan leivissä. Se oli looginen rat kaisu, sillä työt olivat kortilla, ja ar meijassa ainakin oli takuuvarma ruo ka ja edes jonkinmoiset tulot. Vähäl tä piti, ettei miestä lähetetty naapu rimaa Kosovon rajalle sotatantereel le. Hän oli jo itse asiassa rajalla läh tevässä autossa, varusteineen kaikki neen. Lopulta joku keksi, että se ryh mä saa jäädä lähtemättä, heillä kun palvelusaikaa oli enää kuukausi. Kos ka maan työtilanne oli edelleen sur kea, oli vastaanotettava se, mitä löy tyi. Käytännössä ainoa toimiva elin keino maassa tuntuivat olevan baa rit ja ravintolat, joissa nuori mies eh ti työskennellä sekä tarjoilijana että baaritiskin takana.

A

nia paiskattiin syvimpään ruumaan, ja koko nelipäiväisen matkan aikana heille annettiin vain muutama vesi pullo ja keksipaketti. Matka länteen jäi kuitenkin lyhyeksi. Neljä päivää myöhemmin kaikki albaanit haettiin keskellä yötä majoituspaikasta heli koptereihin ja lennätettiin takaisin Tiranaan. Koko tapaus oli kansain välinen uutinen, ja Edi näkyi jopa Euronewsin televisiokuvissa.

Kontaktit lähetyssaarnaajiin mah dollistivat lopulta Edin pääsemisen ulkomaille. Kesäksi vuonna 2001 hä nelle nimittäin tarjoutui mahdolli suus lähteä sesonkihommiin Ruot siin. Se ei ehkä vastannut alkuperäi siä suunnitelmia, mutta se mahdol listi työt – puiden istuttamisen - ai van toisella puolella Eurooppaa. Kol men kuukauden työkomennukselle lähti Edin lisäksi ensimmäisellä ker ralla viisi hänen maamiestään. Työ oli raskasta ja yksipuolista taimien istuttamista, mutta kertaan se ei jää nyt. Tekijämiehelle kun oli tarjolla sama mahdollisuus myös tulevina vuosina.–Tosiasia oli, että noihin aikoi hin halusin vain pois Albaniasta, hän kertoo.

Vaihtoehdot vähissä Albaniassa elettiin aikamoisessa kur juudessa. Maalle asetetut pakotteet näkyivät kaikessa, ja jopa perunois ta oli pulaa. Tämänkaltaiset huo miot, niin totta kuin olivatkin, oli pa rempi pitää kuitenkin omana tieto naan. Moisen asian julkilausuma tai ylipäätään minkäänlainen kritiikki maan johtoa kohtaan olisi ollut maanpetokseen yllyttävää puhetta ja sanktiot ankarat. Kommunismi kun nyt vaan ei voinut olla väärässä. Se olikin maassa tosiallisesti korvannut

myös virallisesti uskonnot.

– Niistä varmaan se kaivos olisi ol lut vaihtoehtoni, joskin toivoin, että pääsisinpä kaivoksessa edes rekka

Teksti: MARIA

Tekijöiden löytäminen on helpottunut Metsäalan työt ovat erittäin vahvas ti sesonkiluontoisia. Talvikauden Edi työllistää itsensä ja koneensa, mutta huhtikuusta marraskuuhun hänellä on tarjota töitä peräti 20–25 tekijäl le. Käytännössä hommat ovat Edille hyvin tuttuja raivauksia ja istutuksia. Monena vuonna tekijät ovat löyty neet Romaniasta, mutta nyt kun myös oman kotimaan viisumiasiat ovat petraantuneet, on hän pystynyt tarjoamaan työmahdollisuuksia myös albaaneille.

Raamattukoulun kautta Edi Suo meenkin tutustui, ainakin välillises ti. Ruotsissa nimittäin polut yhdis tyivät Hannakaisan kanssa. Hän oli samaisen opinahjon kasvatteja, jos kin hän oli saanut opintonsa jo pa kettiin ja muuttanut takaisin Suo meen. Hän sattui olemaan juuri tuol loin Ruotsissa piipahtamassa tapaa massa vanhoja kavereitaan. Liikkeet olivat rivakat. Kolmannella kohtaa miskerralla vaihdettiin kihlat ja vii dennellä astuttiin avioon. Aikatau lua vauhditti se, että Edin oleskelu lupa oli umpeutumassa. Kiireen vuoksi avioon astuttiin ensin Suo messa maistraatissa ja kirkossa vas ta 4. kesäkuuta 2006. Silloin paikka na oli Tampereen Keskustorin van ha kirkko. Päivä oli muuten sama kuin Hannakaisan vanhempien vih kipäivä, joskin 30 vuoden erolla.

Vuotta myöhemmin töitä alkoi olla jo sen verran, että Edi pystyi ensim mäistä kertaa tarjoamaan töitä jo toi sellekin. Ensimmäiseksi apumiehek si Edi pestasi isoveljensä.

haasteena pitänyt. Hän kiittelee myös Uusyrityskeskus Ensimetristä saa maansa apua. ES Metsä Oy:n toimen kuvaan kuuluivat raivaukset ja istu tukset. Startti oli varsin maltillinen. Tässä tarinassa nimittäin alussa oli Edi, raivaussaha sekä jo paremmat päivänsä nähnyt pakettiauto. Aiem missa metsähommissa luodut suhteet auttoivat. Ensimmäiset toimeksian tonsa Edi sai Roineen metsänhoito yhdistykseltä Kangasalta. Suomen kielen oppimisen kannalta metsätyöt olivat siinä mielessä hyvä koulu, että

– Edi oli jonkin aikaa töissä raken nuksilla, mutta ei hän selvästi siitä nauttinut, Hannakaisa kommentoi.

Toki firman pystyttäminen jonkin verran paperitöitä vaati, mutta ei yrit täjä sitä mitenkään kohtuuttomana

Saan olla suuren osan ajasta ulkona, enkä istua toimistolla koko ajan.

VaikuttajavalioPirkanmaanYrittäjien kunta: Hankintalain heikentääkiertäminenalueenelinvoimaa

Kunnat ja lutusta.köyhtiöjärjestelyinjala-,merkiksitamallakiertäväthyvinvointialueetkilpailutuksiaosjulkisyhtiöiltäesipalkkahallinto-,pesukiinteistönhuolto-,kuljetus-ateriapalveluitasidosyksikilmankilpai

Pirkanmaalla näitä tuki palveluita tuottavat julkisyhtiöt tuottavat merkittävää voittoa ja osinkoja erityisesti Tampereen kaupungille. Pirkanmaalaiset sotepalvelun käyttäjät ympäri maakun nan toimivat maksajina.

Työnantajan konkurssi oli myös mahdollisuus

Tiis TA i 20. sYY sKUUTA 2022 5

Suomalaisilla pk-yrityksillä on osaamista ja resursseja tarjota pal veluita ja tuotteita julkiselle sek torille. Yritystemme tarjoamat vaihtoehdot ja mahdollisuudet tu lee hyödyntää eikä lyhytnäköises ti sivuuttaa välttelemällä kilpailu tuksia.Huolellinen markkinavuoro puhelu on tarpeen, jotta hankin ta onnistuu. Huolellinen markki navuoropuhelu auttaa ymmärtä mään hankkeen laajuuden ja markkinoilla tarjolla olevan osaa misen. Sitä, mistä parhaimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut löytyvät, ei voi tietää ilman mark kinavuoropuhelua.

Mukavan monipuolista

VIRTANEN

dempaan malliin. Laitetta mies ope roi itse. Yrittäjä myöntää, että omas sa työssä häntä miellyttää sen tarjo ama vaihtelevuus.

Edi itse päätyi syventämään osaamis taan Kurun metsäoppilaitokseen. Siellä oli alkanut juuri sopivasti eng lanninkielinen linja. Koulutus osoit tautui erittäin hyödylliseksi. Lisäksi opintojen loppupuolella vuonna 2011 hänelle aukesi oppilaitoksen kautta myös mahdollisuus kasvattaa kertaheitolla omaa liiketoimintaan sa. Metsänhoitoyhdistyksellä kun oli myynnissä metsätyökone. Koneen hinta, 90 000 euroa vähän hirvitti, mutta koneen yrittäjä kuitenkin os ti. Se on sittemmin päivitetty uu

Teksti ja kuvat: VILLE KULMALA

Tämä ei kuitenkaan säästä veron maksajienVarsinkinrahoja.nythätäisiä ratkaisu ja ja päätöksiä tehtäessä on myös vaarana, että monesta yrityksestä loppuvat työt kokonaan, varoittaa Pirkanmaan Yrittäjien vaikuttaja valiokunta.Ainoastaan kilpailuttamalla palvelut ja tuotteet avoimesti markkinoilta ja yrityksiltä voidaan vertailla laatua ja hintaa, tehostaa toimintaa, saavuttaa säästöjä ja saada veronmaksajille parasta.

– Sesonkityöläisten työmahdolli suuksia on helpotettu merkittävästi viime aikoina, hän kiittelee. Tekijöitä hommiin Edi on löytänyt varsin mu kavasti, sillä hänen tarjoamansa kor vaus työstä on hyvin kilpailukykyinen oman maan ansiomahdollisuuksiin.

•Otetaan käyttöön viiden prosen tin vähimmäisomistusraja määrit tämään, milloin hankintayksiköl le syntyy määräysvalta omistamatjasen•kilpailluilleohjaustanetaanVähimmäisomistusrajallayhtiöön.parankuntayhtiöidenomistajajaestetäänrönsyäminenmarkkinoille.Laajennetaankilpailuviranomaitoimivaltakattamaanjulkisenyksityisensektorinyhteisestiyritykset.

KUVASSA TYÖN alla on pöllien kasaus tien varteen. Ne yrittäjä asettelee siistiin pinkkaan, jonka rekka käy sitten myöhemmin noukkimassa.

alalla toimivat pääasiassa vanhemmat miehet eivät pahemmin englantia pa misseet. Niinpä pakko oli tässäkin ta pauksessa kovin tehokas opettaja.

– Saan olla suuren osan ajasta ul kona, enkä istua toimistolla koko ajan. Tykkään muutenkin luonnos ta ja mahdollisuudesta tehdä työni siellä, hän kertoo.

Salamasuhde

-

Yrittäjien vaatimukset reilun edistämiseksi:kilpailun

SEN VERRAN pitkään Edi on ehtinyt jo yrittäjänä hommia painaa, että hänen nykyinen metsäkoneensa on järjestyksessä jo neljäs.

Pakko on hyvä opettaja

– Olin aikaisemminkin miettinyt, että haluan joskus oman yrityksen, hän kertoo. Nyt siihen oli parempi sauma kuin koskaan. Päätöksentekoa helpotti sekin, että finanssikriisin seurauksena avoinna olevia työpaik koja oli tarjolla varsin rajoitetusti. Vaimokin kannusti yrittäjyysideaa.

•Viranomainen (KKV) tutkii hy vinvointialueiden uusimmat sido •syksikköjärjestelyt.Edistetäänpk-yritysten parem paa pääsyä julkisiin hankintoihin jakamalla hankinnat pienempiin •osiin.Rajoitetaan yksinoikeudella toi mivien kuntayhtiöiden omistus pohjan pirstaloitumista.

– On kyseenalaista, että hyvin vointialue piiloutuu hankintalain harmaan alueen (sidosyksikkö aseman todentaminen) taakse ei kä kilpailuta tukipalveluiden tuot tamista. Veronmaksajien etu oli si, että vähintään näiden palvelui den osalta selvitettäisiin markki nahintataso avoimella kilpailulla. Julkisomisteisia yhtiöitä pitäisi kohdella markkinoilla yhdenver taisesti muiden kanssa, sanoo Pir kanmaan Yrittäjien vaikuttajava liokunnan puheenjohtaja Jari Haapaniemi

Pariskunnan yhteinen kieli oli al kuun englanti. Se oli ollut myös up psalalaiskoulussa käytetty kieli. Alus ta asti selvää oli, että Edi halusi op pia myös suomen kielen. Hän oli tul lut tänne jäädäkseen. Töiden kanssa miehellä kävi hyvä mäihä. Metsäalan osaajaksi jo Ruotsissa huomattu mies nimittäin pestattiin jo Ruotsissa työ tä tarjonneen metsäalan firman lei piin myös Suomessa. Se pesti tosin loppui vuonna 2009, kun kovaa vauhtia kasvanut ruotsalaisfirma ajautui vaikeuksiin ja joutui ajamaan toimintojaan alas. Kasvuvauhti oli ollut liian suuri. Ediä tämäkään ei kuitenkaan lannistanut.

Yleensä julkinen sektori lähtee mukaan yhtiöhimmeleihin sääs tääkseen aikaa kilpailutuksilta.

kytköksissä siihen Edin aiemmin löytämään uskoon. Uppsalassa toi miva Raamattukoulu oli kansainvä lisen helluntaiseurakunnan ylläpitä mä. Sekin auttoi, että hänen oli mah dollista opiskelujen ohella jatkaa metsätöitä. Ahkera mies kun oli pi detty tekijä, ja hän oli päässyt istu tuksista raivaushommiin.

– Työmatka on tietysti pitkä ja edellyttää muuttoa, mutta toisaalta täällä he ansaitsevat usein jopa vii sinkertaisesti kotimaahan verrattu na, Eduart Shehu kertoo. Yrittäjä on miettinyt sitäkin, voisiko hän hyö dyntää vieläkin paremmin kahden eri kulttuurin tarjoamia mahdolli suuksia. Sekä työvoiman tuominen Albaniasta että mahdollinen suoma laisten turismi Albaniaan kiinnostai si. Albania kun on edelleen turismis sa lapsenkengissä verrattuna moneen naapuriinsa.

Hämeenkatu 18 a 10-1 33200 TAMPERE puh. 020 749 Markkutampere@lindblad.fiwww.lindblad.fi8190Lindblad*,Minna

yhtiölle. Yksinkertaistettuna perus tajaurakoitsijan tulot syntyvät pe rustetun kohdeyhtiön osakkeiden myynnistä loppukäyttäjille ja me not vastaavasti rakentamis- ja tont Seuraavaksitikustannuksista.muutamia yleisiä asioi ta perustajaurakoinnin verotuk seen liittyen, mitkä olisi hyvä tie tää. Ensimmäinen tärkeä huomio liittyy tontin hankintaan. Kohde yhtiön omistukseen tuleva tontti voidaan hankkia joko perustajau rakoitsijan nimiin, perustettavan yhtiön lukuun tai suoraan jo ole massa olevalle kohdeyhtiölle. Va linnalla on vaikutuksia osapuolten veroseuraamuksiin. Yleisesti tont ti on hyvä hankkia suoraan kohde yhtiölle tai perustettavan yhtiön lu kuun, jottei varainsiirtoveroa jou duta maksamaan useampaan ker taan. Arvonlisäverotukseen liittyen perustajaurakoinnin arvonlisäve rotuksessa sovelletaan niin kutsut tua oman käytön verotusta. Näin ollen arvonlisäveroa ei lasketa urakkahinnan perusteella vaan sen sijaan kohteen välittömien ja välil listen kustannusten perusteella. Tä mä johtuu siitä, että sopimusosa puolet eivät ole toisistaan riippu mattomia ja perustajaurakoitsijal la on mahdollisuus vaikuttaa hin noitteluun. Tätä oman käytön ve

Asianajotoimisto Veneskoski Oy Tuomiokirkonkatu 34 A, 33100 Tampere puh. (03) 213 2903, (03) 213 2973 toimisto@veneskoski.comwww.veneskoski.comJuhoSiitari*,KimmoLahtinen*,JennaBarrow*,Anna-KatariinaLoukola,lupalakimiesHasudinHodzic,lupalakimiesJormaPutkonen,asiantuntija,kiinteistöasiat

Perustajaurakointi sisältää useita huomioitavia asioita verotuksen ja juridiikan osalta. Kirjanpitolauta kunnan yleisohjeen mukaisesti rahoituksenkanssamustenrakennushankettatyviäkuuluviakana.pukäyttäjilletavienönRakennusliiketuasakohdeyhtiöntäjille.jakennustalukuun,tontinten,toimintaakulmastaosakkeita.omistukseensasäostajaliike-noi,kennusliiketarkoitetaanrustajaurakointiliiketoiminnallapetoimintaa,jossarasuunnittelee,markkituottaajamyyasuntojasekäjatoimistotilojasiten,ettäsaahallintaoikeudenkyseesoleviintiloihinhankkimallakohdeyhtiöidenOikeudellisestanäköperustajaurakointiliikekuvataantyypillisestisiettärakennusliikehankkiiperustettavankohdeyhtiönlaatiirakennettavaarakoskevatsuunnitelmatmarkkinoikohdettaloppukäytRakennusliikesiisperustaajasiirtäähankkimantontintälleyhtiölletämäntulmerkityksikaupparekisteriin.aloittaakohdeyhtihuoneistojenhallintaanoikeutosakkeidenmyynninlopuseinjorakennusaiMuitarakennusliikkeelleperustajaurakointiinliittehtäviäovatmuunmuassakoskeviensopisolmiminenkohdeyhtiönjapuolestasekätarvittavanjärjestäminenkohde

Tammer-JuristitAsianajotoimistoOy puh. 010 etunimi.sukunimi@tammer-juristit.fiJannewww.tammer-juristit.fi3466640Nuutinen*,SariHonkalampi*

Eversheds Asianajotoimisto Oy Kauppakatu 7, 33200 TAMPERE puh. 010 684

Romu*

PerttiAsianajotoimistoHolopainen Oy

Verstaankatu 3 D 27, 33100 Tampere p. 050 5519 765 www.pjh.fi | pertti@pjh.fi Kuolinpesät, perinnönjaot, avioerot ja ositukset. Lasten asuminen, elatus, huolto ja tapaaminen.

rotusta sovelletaan rakentamis palvelun myyntiin, kun perusta jaurakoitsija myy uudisrakenta miseen liittyvän rakentamispalve lun sellaiselle asunto- tai kiinteis töosakeyhtiölle, jossa sillä on määräysvalta urakkasopimusta tehtäessä. Tuloverotuksessa pe rustajaurakoitsija ei voi vähentää liikevaihdosta rakentamispalve lusta suorittamaansa oman käy tön arvonlisäveroa, koska suori tettava vero ei ole välittömästi myynnin määrään perustuva ve ro. Perustajaurakoitsijan suoritta ma oman käytön arvonlisävero sen sijaan luetaan osaksi raken nusurakan alustajansuositeltavaatajaurakoinninjavaihto-omaisuuteen,jajontajaurakointiinjestäminenloussuunnittelupuolisiltaennenmaksamaanrahoitusta,nössäPerustajaurakointihankintamenoa.vaatiikäytänmerkittävissämäärinomaakoskakulujajoudutaanuseinhuomattavastikuinrahaasaadaanulkotahoilta.Huolellinentajarahoituksenjäronkintärkeää.Perusliittyylisäksipalmuitamielenkiintoisiaseikkojayksityiskohtiamuunmuassatuloutukseenkatteisiinliittyen.Ennenperusaloittamistaonkääntyäasiantuntipuoleen,jottahankesaadaansaakkaoikeilleurille.

Tiis TA i 20. sYY sKUUTA 20226 LAK i LAAR i HAGLEX OY / JARMO HAGMAN AVOMINNE KLINIKATAvominnellähoitoamyösCostadelSolissaHOITOA PÄIHDEPELIRIIPPUVUUTEENJASEKÄLÄHEISILLE Tilaa meiltä päihdekoulutus.työelämän VIIMEINENKIRJAMMEPISARA –toipumisen avaimet. Myös äänikirjana! www.avominne.fiVoitkäydäavohoidossamyösiltaisinpäivätyönohella. AVOMINNE KLINIKAT PELIRIIPPUVUUTEENHELSINKI-RIIHIMÄKI-LAHTI-TAMPERE-KOKKOLA-OULU-FUENGIROLAHOITOAPÄIHDE-JASEKÄLÄHEISILLEwww.avominne.fiHELSINKI AVOMINNE KLINIKAT PELIRIIPPUVUUTEENHELSINKI-RIIHIMÄKI-LAHTI-TAMPERE-KOKKOLA-OULU-FUENGIROLAHOITOAPÄIHDE-JASEKÄLÄHEISILLEwww.avominne.fiRIIHIMÄKI AVOMINNE KLINIKAT PELIRIIPPUVUUTEENHELSINKI-RIIHIMÄKI-LAHTI-TAMPERE-KOKKOLA-OULU-FUENGIROLAHOITOAPÄIHDE-JASEKÄLÄHEISILLEwww.avominne.fiLAHTI AVOMINNE KLINIKAT PELIRIIPPUVUUTEENHELSINKI-RIIHIMÄKI-LAHTI-TAMPERE-KOKKOLA-OULU-FUENGIROLAHOITOAPÄIHDE-JASEKÄLÄHEISILLEwww.avominne.fiTAMPERE AVOMINNE KLINIKAT PELIRIIPPUVUUTEENHELSINKI-RIIHIMÄKI-LAHTI-TAMPERE-KOKKOLA-OULU-FUENGIROLAHOITOAPÄIHDE-JASEKÄLÄHEISILLEwww.avominne.fiAVOMINNE KLINIKAT HOITOA PÄIHDE- JA SEKÄ LÄHEISILLE KOKKOLA AVOMINNE KLINIKAT HOITOA PÄIHDE- JA SEKÄ LÄHEISILLE OULU AVOMINNE KLINIKAT HOITOA PÄIHDE- JA SEKÄ LÄHEISILLE FUENGIROLA AVOMINNE KLINIKAT HOITOA PÄIHDE- JA SEKÄ LÄHEISILLE TAMPERELAINEN PERHEYRITYS Henkilö- tai Yrittäjienmääräaikaiskatsastuspakettiautonpäästömittauksineenjäsenkortilla 55€ Sellukatu 28 (Lielahden Gigantin vieressä) Pirkanmaan Yrittäjät r.y. (norm.jäsen 71€) Puh. 010 3222 710 Avoinna ma-to 9-17, pe 8-16 ja la www.kymppikatsastus.fi9-14 * Asianajajat Asianajotoimisto ACTAS Oy Väinölänkatu 1, 33100 TAMPERE Ideaparkinkatu 4, 37570 LEMPÄÄLÄ Puistokatu 16 A, 38200 SASTAMALA Tietotie 1 B 143/3, 37600 VALKEAKOSKI puh. 010 548 6060, info@actas.fi Mikawww.actas.fiAllén*,Antti Malinen*, Risto Tuori*, Emmi Kalliosalo MikaAsianajotoimistoAla-UotilaOy Kelloportinkatu 1, TAMPERE Pirkkalaistori 4 A, NOKIA puh. (03) 3421 www.nokialaw.fi110 Asianajotoimisto Alfa Oy Hämeenkatu 20 A, 6. krs 33200 puh.TAMPERE033142 9000 alfalaw.com Peter Rasmussen*, Tiina Koskinen-Tammi*, Jani Hovila*, Leena Laurila*, Maria Ahoniemi, Ilkka Miettinen Asianajotoimisto Facta Oy Tuomiokirkonkatu 15 A 8, 33100 Tampere p. (03) 230 HeikkiVeeraPerttiIlkkawww.asianajofacta.fietunimi.sukunimi@asianajofacta.fi3000Syrjänen*,HeikkiDunder*,Dunder*,JaakkoDunder*,JoukoJuntunen*,JuliaSaraste*Harjuniemi,OlliTeivaala,Lehtinen,AriNiemi HilkkaAsianajotoimistoTuoriOy Näsilinnankatu 27 C, 33200 Tampere puh. 050 555 5612, 040 587 1510 hilkka@tuori.fi, www.tuori.fi Hilkka Tuori*, Eveliina Kunvik*, Sini Ruusila, Laura Lehesvuori. perhe-Painopistealueet:japerintöoikeus. JariAsianajotoimistoHytti Aleksis Kiven katu 10 E, 33210 Tampere puh. (03) 273 AssistenttiKiiaJarietunimi.sukunimi@jarihytti.fiwww.jarihytti.fi0145Hytti*,EijaHeikkilä-Pimiä*,Korhonen,KatiHaapanen Lexia Asianajotoimisto Technopolis Yliopistonrinne Kalevantie 2, 33100 TAMPERE puh. 03 260 2000 lexia.fi

Asianajotoimisto Merkurius Oy Keskustori 5, 33100 TAMPERE puh. 050 571 TommiKirsi-MarjaHeliLassietunimi.sukunimi@merkuriuslaw.fiwww.merkuriuslaw.fi7327Kettula*,JussiLampinen*,Piksilä-Rantanen*,Salokangas*,TomiKauppinen*,Härmä*,IdaKoskinen*,MereteLehto,LottaLampinen,LasseParkkamäki

SannaLaviniaTiinaJukkaVesaAnttiwww.eversheds.fi1500Husa*,TimoJarmas*,Turkki*,HarriTolppanen*,Reilin*,TerhiHolkeri*,Koivisto*,SinikkaTurkki*,Husa*,JohannaTolppanen*,Soukko*

Yrityksemme on melko uusi toimija rakennusalalla. Tähän mennessä olemme lähinnä remontoineet asuntoja ja liiketiloja, mutta nyt olisi mahdollisuus siirtyä isompiin projekteihin ja aloittaa uudiskoh teiden rakentaminen. Käsityksemme mukaan toimisimme perustajaurakoitsijana. Mitä meidän tulisi huomioida verotuksen ja juridiikan osalta, jos päädymme toimintaamme laajentamaan?

LindbladAsianajotoimisto&CoOy

Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B, 33100 TAMPERE puh. (03) 3123 5100, fax 3123 5121 KristinaIirisTeijaJanneetunimi.sukunimi@tempolaw.fiwww.tempolaw.fiVuorilahti*,JarkkoLehtokannas*,HannaRäihä-Mäntyharju*,Saraste*,TapioPihlaja*,Härmä,EemeliVilpponen,Holmqvist

Onko tässä ilmoitustila sinun yrityksellesi?

A S I A N AJ OT OI MI S T O JA A S I A NAJ OT OI MI S T O JA

Ota yhteyttä lehden mediamyyntiin!

Talouden ja tuottavuuden johtaminen

Tiis TA i 20. sYY sKUUTA 2022 7

Näihin kysymyksiin saat käytännön työkaluja ja toimivia ratkaisuja valmennusohjelmasta.

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelma on suunnattu aktiivisesti liikevaihdon kasvua hakeville pk-yrityksille.

Ohjelma sisältää 10 koulutuspäivää ja kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää.

Yrityksen kehittämispalvelut tarjoavat AnalyysiKonsultointipalvelunja lisäksi 1590Valmennusohjelmanavainhenkilöille.pk-yritystenKoulutuksetkoulutusohjelmia.käytännönläheisiäontarkoitettujohdollejahintaonyritykselleeuroa+alv/osallistuja. Katso lisää ja ilmoittaudu: yritystenkehittamispalvelut.fi Yrittäjä, sähköistä taloushallintosi. Sähköiseen FennoaaHelpotatilitoimistosisujuvastivaihtaminentaloushallintoontapahtuujaturvallisestiyhdessäjaFennoankanssa.työtäsi–kysytilitoimistoltasi! ASIANTUNTEVISTA TILITOIMISTOISTA! Saatavilla vain sinullaonoikeus.fi

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

Miten johdat yrityksesi markkinointia tuloksellisesti? Miten hyödynnät tehokkaasti uusimpia digitaalisia ratkaisuja markkinoinnissa? Kuinka johdat liiketoiminnan kasvua asiakkuuksista käsin? Miten motivoit ja innostat myynnin tekijöitä arjessa? Millainen on toimiva markkinointistrategia?

Valmennuksen 1. koulutuspäivä pidetään 19.10.2022 Tampereella. Ilmoittaudu viimeistään Koulutuksen12.10.2022.toteutuksesta vastaa Intotalo Oy.

Kehitä huippukoulutuksillaavainhenkilöitäyrityksesi

Talouden ja tuottavuuden johtamisen valmennusohjelma päivittää pk-yrityksen talousosaamisen nykyhaasteiden tasolle. Talousinformaation hyödyntäminen suunnit telussa ja johtamisessa tehostuu, kun lukujen ymmärrys vahvistuu. Kannattavuus näkyy uudessa valossa, kun tuottavuuden palaset löytyvät ja Konsultoinneissatarkentuvat.tarkastellaan ja työstetään päivien teemoja sinun yrityksessä tarkentu vien tavoitteiden mukaisesti. Lopputuloksena syntyy omaan yritykseen räätälöity talouden ja tuottavuuden kehittämissuunnitelma.

Ohjelma sisältää viisi kahden päivän koulutusjaksoa ryhmässä ja kaksi yrityskohtaista Valmennuksenkonsultointipäivää.1.koulutusjakso pidetään 12.–13.10.2022 Tampereella. Ilmoittaudu viimeistään Koulutuksen3.10.2022.toteutuksesta vastaa Toimitusjohtajakoulu Oy.

Kilpailun voitti edeltävällä kerralla Päivi Kitunen TälläTampereeltakerralla voittajalle on tiedossa sarjalippu Finnkinon-elokuviin.

Kirjailija Pekka Seppänen Ylen kolumnissa 6.9.

EI pidä unohtaa, että venäläiset ovat myös hyöty neet hyökkäyksestä ukrainaan. sotilaiden suku laisilla on nykyään paremmin pestyt vaatteet. tai viimeistään sitten kun pesuainetta saa kaupasta Tuomas Embusken twiittaus 12.9.

TAIWANIN palauttaminen emämaan hallintaan on keskeinen osa Kiinan suurta kehitystarinaa. Ajatus, että Taiwanista ei tulisi kiinteä osa Kiinaa, on kiinalaisille mahdotonta, ja vielä käsittämättö mämmältä kuulostaa ajatus, että Taiwanista tulisi osa Yhdysvaltain etupiiriä. Nordin West Ofificen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Kauppalehden Optiossa 24.8.

KUN luovuus on hukassa, nimitetään luova joh taja. Kun vastuullisuudesta ei ole tietoakaan, ni mitetään vastuullisuusjohtaja. Kun ei ole elinvoi maa, on edes elinvoimajohtaja.

Toimittaja Unto Hämäläinen HS Kuukausiliitteessä 9/2022

Vuonna 1991 sosiaalivakuutusmaksujen yh teinen keskiarvo oli 23,09 prosenttia, kun vuo den 1993 arvio on 26,88 prosenttia. Työnteki jät osallistuvat ensi vuonna markoissa lasket tuna neljällä miljardilla markalla eläkkeiden sä rahoitukseen. Uudistus ei vaikuta työeläke maksujen suorittamiseen eläkelaitokselle, se kuuluu edelleenkin työnantajalle. Työnanta jan takaisinlainausoikeus koskee vain työnan tajan maksamaa eläkevakuutusmaksua.

SEINÄMAALAUSTEN turmeleminen on muraalitonta.

PirkanmaanHopealinjatYrittäjät ry

2. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

Venäjän ympäristöpolitiikan professori VeliPekka Tynkkynen Suomen Kuvalehdessä 9.9.

SUOMALAINEN liike-elämä hyötyisi, jos meilläkin arvottaisiin ihmisten kompetensseja laajemmin. Jos yritysten johtopestit rajataan vain diplomiinsinööreille ja kauppatieteilijlille, silloin yritys johto on täynnä samantaustaisia ihmisiä, jotka käyttävän samanlaisia välineitä. Konsulttiyhtiö Noren asiakkuusjohtaja Leena Pihlajamäki Kauppalehti Faktassa 7.9.

Laukontori, Kehräsaari B 33200 Tampere

postimerkki

SUOMESTA ei pidä tehdä Keski-Euroopan ener giareservaattia – sillä sitä tuulivoimarakentami sen jopa 50-kertaistaminen ja sähköntuotannon moninkertaistaminen tarkoittaisi. Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Riikka Rajanlahti Kanava-lehdessä 5/2022

maksun uskotaan lisäämään palkansaajien sitoutuneisuutta eläkejärjestelmään ja herät tämään keskustelua etuuden hinnasta. Elä ke-Sammon toimitusjohtaja Risto Kausto ih mettelikin suomalaista systeemiä:

DEMAREIDEN jäsenistä yli puolet on eläkkeellä. Kokoomuksen ja keskustan jäsenten keski-ikä on kuudenkympin pinnassa. Jos tylysti sanotaan, puolueet pysyvät pystyssä boomereiden aktiivi suuden varassa. Ja valitettavasti boomerit ovat ehtyvä luonnonvara.

Sähköinen media:

JOS elämässä on jotain, mitä ei voi muuttaa, miksei yrittäisi kääntää sitä voimavaraksi? Tamperelainen näyttelijä, juontaja ja yritysvalmentaja Eero Herranen Invalidiliiton It-lehdessä 5/2022

1. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

YKSITTÄINEN ihminen voidaan aina heittää vankilaan, mutta jos vastustajia on miljoonia, enää ei löydy tarpeeksi vanginvartijoita. Näin kävi DDR:n viime hetkinä, kun mielenosoittajat kokoontuivat messuamaan: ”Wir sind das Volk!” Kosmologian emeritusprofessori Kari Enqvist Ylen kolumnissa 1.9.

VENÄJÄ on vihdoin matkalla sinne, mihin se kuuluukin. Yhtäläisyys Natsi-saksan romahtami seen 1944-45 on monin paikoin häkellyttävä. Mika Ihamuotilan twiittaus 12.9.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuihin on kaavailtu ensi vuodelle kolmesta neljään pro senttiyksikön korotusta. Pessimistisimmät ar viot veikkaava maksujen olevan ensi vuonna liki 27 prosenttia. Nousu johtuu suurimmak si osaksi työttömyysvakuutusmaksun sekä TEL-maksun korotuksesta.

YPirkanmaanrittäjä-lehti30vuottasitten

SARJALIPUNvoittaaFINNKINON-ELOKUVIIN

Kuukauden POiMiNNAT

Pirkanmaan Yrittäjälehden lukijakilpailussa sinun tehtäväsi on löytää kolme Ykä Yrittäjä -hahmoa, jotka on sijoitettu tämän lehden kolmeen eri ilmoitukseen. Kun olet löytänyt kaikki Ykät, täytä alla oleva kuponki ja postita se Pirkanmaan Yrittäjien toimistoon 8.10.2022 mennessä. Voit myös vastata internetissä osoitteessa Sivu 31 – Jaakko Pohjola Oy Sivu 37 – Tampereen Komediateatteri Sivu 39 –

EI kaupunkien ratkaisu voi olla, että menkää pe rähikiälle. Poliisien ja palomiestenkin pitää voidda asua siellä, missä käyvät töissä. Pörssiyhtiö Lehdon toimitusjohtaja Juuso Hietanen Talouselämä-lehdessä 2.9.

3. Ykä löytyi sivu/ilmoitus

Tiis TA i 20. sYY sKUUTA 20228 Kuukauden POiMiNNAT PIRKANMAAN YRITTÄJÄ-LEHDEN LUKIJAKILPAILU

VANHANPaperilehdet:viisauden mukaan Venäjä on vakaa, kunnes ei ole. Helsingin Sanomien pääkirjoitus 13.9.

Toimittaja Riikka Suominen Image-lehdessä 8/2009

MILLOIN sota tai sen uhka alkaa vaikuttaa jour nalismin tehtäviin? Tai jopa: onko journalismin perustehtävistä joustaminen jo alkanut? Ylen toimittaja Janne Zareff Journalisti-lehdessä 6/2022

MEILLE on kasvanut analyytikko-, ekonomisti-, ja poliitikkokunta, jolta puuttuu sanavarastosta sel laiset kaksitavuiset sanat kuin lama, pula ja sota. Rahoituksen professori Vesa Puttonen Talouselämä-lehdessä 2.9.

www.py-lehti.fiElokuunvastaukset olivat:

- Kuka maksaa eläkkeet, kuka työttömyysturvan?

SUOMALAISET juomatavat ovat siistiytyneet ja varsinkin nuoremmissa ikäluokissa on yhä isompi osa kokonaan raittiita. Oletus siitä, että vasta painohuvittelu tarkoittaa rajua juomista, ei enää pitään ole vastannut suuren kansanosan todelli suutta. Markus Leikola Apu-lehdessä 8.9.

Yli 15:een kivunnut työttömyysprosentti synkistää syksyn tulopoliittisia neuvotteluja. TEL-maksuista sopiminen ja palkansaajien kolmen prosentin suuruinen työeläkemaksu puhuttavat tupoväkeä. Koska YEL-maksi vas taa keskimääräistä TEL-maksutasoa, se nous see ensi vuoden osalta noin 18 prosenttiin. Pirkanmaan Yrittäjät ry:n ja Sampo-Yhtiöi den järjestämässä tilaisuudessa tarjottiin aa mukahvin lisäksi annos ajankohtaista tietoa sekä työeläkevakuutuksesta että työttömyys turvanPalkansaajienrahoittamista.työeläkemaksun tarkoituk sena on pohjustaa vuoden 2010 suurten ikä luokkien eläkerynnäkköä. Oman työeläke

puhelin:postinro:osoite:nimi:

POLIITIKOT tykkäävät parannella lakeja, mutta vähemmän kiinnostaa varmistaa rahat siihen, että entisiä olisi varaa noudattaa.

KOMISSIOLLA tuntuu olevan käynnissä ristiretki metsätaloutta vastaan. Kaikenlainen metsien käyttö koetaan pahana. Komission meininki on se, että yhtään puuta ei saisi kaataa. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen Aarre-lehdessä 7/2022

KOKO energiajärjestelmän pitää opetella eletään oloissa, joissa välillä on saatavilla runsain mitoin hyvin edullista sähköä ja välillä pitää joustaa tai selvitä jollain tavalla varastoidulla energialla. Päätoimittaja Matti Kalliokoski Suomen Kuvaleh dessä 2.9.

ÄKSIISI, vääpelöinti ja maahan painaminen ei vät toimi täällä kilpailun pontimena samalla ta voin kuin vaikkapa Kiinassa ja intiassa, jossa oven takana riittää aina uusia valmennettavia. Meidän on keksittävä tapoja johtaa, jotka ovat yhtä aikaa kekseliäitä, pehmeitä ja kovia. Valmentaja Henrik Dettman Helsingin Sanomien kolumnissa 20.8.

VENÄJÄN talous ei ole koskaan perustunut aja tukseen siitä, että yksittäinen ihminen, kylä tai kaupunki olisi tuottoisa ja niitä verottamalla valtio pärjää.

Työnantajan sosiaalimaksut nousevat

- Esimerkiksi Sveitsissä katsotaan ensin pal jonko rahaa on saatu kasaan ja vasta sitten pää tetään paljonko voidaan maksaa eläkkeitä.

HOLLANNISSA asia on ratkaistu niin, että hyvin yksikertaisella testillä pisteytetään vanhuksen hoidon tarve. Pisteytykseen tarvittava testi on äärimmäisen yksinkertainen: pystyykö peseyty mään, käymään vessassa, syömään tai nouse maan sängystä itse ja niin edelleen. Näin sen pitäisi olla meilläkin. Osmo Soininvaara blogissaan 24.8.

Koomikko Robert Pettersson Twitterissä 17.8.

Yrityksille työntekijöiden maksuosuus merkitsee tervetulluttahelpotusta työnantajan maksuosuuteen. Työnantajan sosiaalivakuu tusmaksut ovat olleet jatkuvasti nousussa.

Voit

ELÄKKEET JA työttömyysturva puhuttivat Suomessa myös kolme vuosikymmentä sitten. Lehdessä spekuloitiin eritoten työnantajan sosiaalivakuutusmaksuihin kaavaillun korotuksen vai kutusta yrityskenttään. Oy Suomi Ab:ssä oli tuolloin taloudellisesti hyvin kehno tilanne ja työttö myyskin huiteli 15 prosentissa. Autokouluala on vapautumassa ja mainoksista päätellen vaali kausi lähestymässä.

Etätuki ark. 8–16

Yrityksen

Etätuki ark. 8–16

KumppaniSisältyy

Katso lisätiedot paketeista: www.ipp.fi tai tilaa heti: 03 450 5590

Tiis 9 Olet sitten pien- tai PK-yrittäjä, löydät meiltä kustannustehokkaat IT-ratkaisut

SujuvaLangatonTietoliikenneyhteysPalomuuripalveluvarmuuskopiointiPalvelimienSalattuPäätelaitteidenLähitukiDomainSähköpostiensähköpostitpilvivarmistuswww.yritys.fitarvittaessatietoturvasähköpostijatyöasemienlähiverkko(Wi-Fi)IT

SujuvaLangatonTietoliikenneyhteysPalomuuripalveluvarmuuskopiointiPalvelimienLähitukiSalattuPäätelaitteidenDomainSähköpostiensähköpostitpilvivarmistuswww.yritys.fitietoturvasähköpostitarvittaessajatyöasemienlähiverkko(Wi-Fi)IT

Toimisto&Turva

Yrityksen

Microsoft: Business Standard

Yrityksen

Optio Ei sisälly

Microsoft: Business Basic

Näppärä

SujuvaLangatonTietoliikenneyhteysPalomuuripalveluvarmuuskopiointiPalvelimienLähitukiSalattuPäätelaitteidenDomainSähköpostiensähköpostitpilvivarmistuswww.yritys.fitietoturvasähköpostisisältyyjatyöasemienlähiverkko(Wi-Fi)IT

Microsoft: Business Standard

Mukanasi

huomennakin

Etätuki ark. 8–16

Vaikka paineita hiekan kierrätykseen luultavasti löytyy jatkossa muiltakin sektoreilta, ainakin tässä vaiheessa tarinaansa Finn Recycling on keskit tynyt valimoissa käytetyn hiekan kierrättämiseen. Tässäkin tapaukses sa puhutaan jo tähtitieteellisistä mää ristä santaa.

iimeisenä mainittu lasinvalmis tus kytkeytyy tämän jutun kes kipisteenä olevaan Finn Recy cling Oy:n toimintaan aivan oleelli sesti, sillä yrityksen päämaja löytyy Urjalan Nuutajärveltä. Täällä lasia on ehditty valmistaa jo 1700-luvun lo pulta saakka. Oiva Toikan linnut ja moni muu suomalainen lasiteollisuu sikoni ovat lähtöisin juuri tältä samai selta tontilta. Tulevaisuudessa Nuu tajärven kunniakkaaseen teollisuush istoriaan voidaan kirjoittaa myös uu si uljas luku, sillä tällä hetkellä van han lasitehtaan tiloissa tehdään glo baalistikin kiinnostavaa pioneerityö tä hiekan kierrättämisen parissa. Finn Recycling on saanut viimeisen viiden vuoden aikana luoduksi menetelmän, joka paitsi vähentää kustannuksia myös säästää luontoa.

– Se, että olemme tuoneet lämmön mukaan tähän prosessiin, on tuotta nut paitsi parempaa laatua, myös sel keästi vähentänyt pölyn määrää, mi

komaantoimitus. Se suuntautuu Sak saan, joka on avainasemassa yrityk sen valimonpäivänätuslaitteistoa,leFinntymuttatässäTeollisensentelupöydänvitetty,Kunkansainvälistymispyrkimyksissä.Keski-Euroopantilanneonpäimeistummealasisonneuvotääreen.Sesijaitseeentilasitehtaantoisessakerroksessa.mittakaavanlasinvalmistuskiinteistössälopetettiinjo2014,nyttemminsielläontaaspäästyönmakuun.KaikenkaikkiaanRecyclingonvalmistanutalueelkolmetäysimittaistahiekanpuhdisjoissakierrätetääntänäuseansuomalaisenmetallikäyttämäthiekat.

V

se lisääntynyt ekologisuus sekään tu lee ainakaan laskemaan hintoja.

Hiekkapula on pian tosiasia – Nuutajärven vanhassa lasitehtaassa toimii yritys, jolla on tähän ongelmaan tutkitusti toimiva ratkaisu

Pelkkä määrätarvitseevalimoteollisuusastronomisensantaa

Tehtaan uusi elämä

hes 48 000 valimoa, joista pukkaa maailmalle yli 100 miljoonaa tonnia valutuotteita, ja siis kutakuinkin sa man verran kuluu hiekkaa. Siinä on silloin hiekanjyvä poikineen. Kysees sä on myös melkoinen ympäristö haitta, sillä valimoilla hiekka on en nen ollut lähinnä kertakäyttötavaraa, jonka osoite on käytön jälkeen ollut kaatopaikka.

– Se on hyvin epätodennäköistä, sillä hävityshinnat ovat jatkuvasti nousseet. ja sääntely sekään tuskin tulee ainakaan vähenemään, Toni Wesin tuumaa.

Tiis TA i 20. sYY sKUUTA 202210

Koska kyseessä on globaali ongelma, on siihen haettu ratkaisua muualla kin kuin Suomen Urjalassa. Täällä kuitenkin onnistuttiin synnyttämään paitsi täysin uudenlainen idea, myös saatiin se toimimaan käytännössä. Koska nyt et lue Tekniikan maailmaa, ei sukelleta tämän syvemmälle tek nisiin yksityiskohtiin. Riittänee kun kerrotaan, että toisin kuin muualla, missä prosessissa oli keskitytty pää asiassa hiekan mekaaniseen puhdis tamiseen, keksittiin Urjalassa mu kaan ottaa myös lämpömekaniikka. Ja juuri se on osoittautunut toimi vaksi ratkaisuksi.

Onnistunut idea

– Hyvä, teollisuuden kaipaama hiekka on pinnaltaan selvästi kar heampaa, röpyliäistä, Nieminen jat kaa. Tällaista hiekkaa taas on maail massa hyvin rajallisesti. Leijonanosa hyötykäyttöön kelpaavasta hiekasta

– Se, että kuljetukset pystytään jät tämään pois, tarkoittaa selvää sääs töä sekä rahallisesti että ympäristöl lisesti, miehet huomauttavat. Ja kos ka siitä sopivasta hiekasta on ollut pu laa, selvä on, että myös sen hinta on ollut nosteessa. Kysynnän ja tarjon nan lajit ja niin poispäin. Ja tuskinpa

Pirkanmaan Yrittäjä -lehdelle yritys toimintaa esittelivät yrityksen perus taja Toni Wesin, kansainvälistymis tä vauhdittava Mikko Immonen se kä teknisestä myynnistä vastaava JukkaVähänNieminen.haastattelun aika lykkään tyy, mutta hyvästä syystä. Yrityksellä on meneillään videopalaveri, jonka aihe on parhaillaan käynnissä oleva, yrityksen historian ensimmäinen ul

Aavikot eivät ole vastaus Maailman hiekkapula saattaa kuu lostaa omituiselta, etenkin kun tie dossa on, että Sahara, Kalahari ja muut aavikot ovat ympäristön läm penemisen myötä pikemminkin laa jenemassa kuin vähentymässä. Vali tettavasti niiden hiekka on kuitenkin koostumukseltaan sellaista, ettei sii tä ole hyötyä valimoissa rikä raken nustyömaillakaan.–Autiomaidenhiekka ei käy edes rakennusteollisuuteen, sillä se on ra kenteeltaan liian pyöreää, selittää Jukka Nieminen. Tuuli jauhaa aavi kon dyyneissä muodostuvan hiekan pinnaltaan liiankin sileäksi.

Pitkä kuljetusmatka Suomeenkin pääosa valimoiden käyttämästä hiekasta tuodaan Belgi asta laivarahteina, sillä suomalaisva limoiden käyttämästä hiekasta vain noin 20–30 prosenttia on kotimais ta perua. Meillä käytännössä ainoat hiekkakaivokset löytyvät Porin suun nalta. Suomen maaperän kvartsipi toisuus kun on turhan matala.

– Nyrkkisääntö on, että tuotettua valukiloa kohden tulee noin kilo jä tehiekkaa, tiivistää perustaja Toni Wesin. Se tarkoittaa maailmanlaajui sesti melkoista santakasaa, sillä arvi oiden mukaan maailmassa toimii lä

ENNEN JA jälkeen. Yrityksen neuvottelutilojen pöydällä sijaitsevat minihiekka laatikot antavat hyvän kuvan siitä, miten prosessi hiekkaan vaikuttaa.

URJALAN YR i TTÄJÄT Yrittäjä, varaa paikkasi! DORIMEDIA OY Leena 041 501 9902

NUUTAJÄRVEN TEHTAASTA solmittu kauppa Fiskarsin kanssa tuli sopivaan aikaan, joskin vielä tuolloin mietteissä ei ollut ryhtyminen valimobisnekseen. Maailma tosin oli tuttu, sillä Wesin(oik.) oli tehnyt tiivistä yhteistyötä valimoiden kanssa vuodesta 2008 saakka. Hän toimi aiemmassa bisneksessään metalliraaka-ainetoimittajana. Jukka Nieminen vastaa Finn Recyclingissä teknisestä myynnistä.

pitää haalia kasaan pääosin vesistö jen pohjista imuruoppaamalla. Myös se on ympäristön kannalta vähem män hyvä juttu, koska luonnollises ti siihen liittyy aina uhka esimerkik si pohjavesistöille. Ympäristötietoi suuden kasvaessa suunta on pikem minkin sulkea kuin avata uusia hiek kakaivoksia – ainakin meillä Euroo passa.

Niin omituiselta kuin se kuulostaakin, hiekka on yksi resursseista, joista on jatkossa huutava pula. Ja ei, ne saharat ja muut valtavat aavikot eivät ole vastaus. Mutta mennään siihen myöhemmin. Fakta on, että maailman kaupungistuminen vaatii valtavat määrät hiekkaa. Sitä tarvitaan, olipa kyseessä sitten rakentaminen, tienteko, teräsosien valaminen tai lasinvalmistus.

hovipuhdistajaSuomalaisvalimoidentoimii tätä nykyä Urjalassa

– Meillä on automaatioinsinööri Jyväskylässä, Jukka on Porissa ja Mikko Sveitsin Zugissa, Toni kertoo. Toimitusjohtajana aloitti vuosi sitten loka kuussa Kalle Härkki, joka on Outotec-taustainen, pitkän valimohistorian omaava ja kokenut kaveri.

AIKANAAN SAUNANLAUTEILLA (kuten hyvän suomalaisen idean kuuluukin) syntynyt ajatus päästiin siirtämään käytäntöön. Ajatellun prosessimallin pilotointiin mahdollisuuden nimittäin avasi se, että Wesin oli ostanut vähän aikaisemmin vuonna 2014 tyhjäksi jääneen Nuutajärven lasitehtaan kiinteistön.

Ensimmäinen ulkomaille toimitetta va täysi toimintayksikkökin on saa tu matkaan. Sellainen toimitetaan Saksaan Freibergin yliopistolle, jossa on yksi metallialan johtavia teknisiä tutkimuslaitoksia koko Euroopassa.

Suunnanmuutos

sessakatonnistaleese,taamyyntivalttiAsiakkaallepaanhiekkaakäyttämäänpystytäänsamaauseamotteeseen.parastaikuitenkinollaettähänelletukäytetystähieksäästöä.Niinpätässätapaukvihreäsiirtymäei

Jos kaikki menisi optimististen skenaarioiden suun taan, viiden vuoden sisällä yrityksellä voisi olla maailmalla jo 500 toimitettua yksikköä. Sellainen lukema tarkoittaisi toimimista noin kymmenessä Euroopan maassa. Valimoteollisuuden kokonais volyymista hyvän kuvan antaa se, että tuolloinkin koko maailman valuhiekasta käsiteltäisiin Finn Re cyclingin laitteistolla vasta kaksi prosenttia. Kas vunvaraa alalla siis piisaa pidemmällekin. Edellä mainittu nopea kasvu ei ole pelkkää toiveunta, sil lä yrityksen koko toiminta on alusta alkaen raken nettu juuri skaalautuminen mielessä.

Peiron. Tällä hetkellä työn alla on myös ensimmäinen asiakkaan luok se rakennettava laite, jota pystytetään Raahen valimolle. Sieltä kun hiekal la on vähän liian pitkä, yli 500 kilo metrin välimatka kierrätykseen.

– Olemme pyrkineet standardoimaan kaiken toimintamme aina käytettyä teknologiaa, sopimuk sia, rahoitusta ja asiakaspalvelua myöten, sillä tä ten meidän malliamme on mahdollista skaalata, kertooAsiakkaitakinvientiekspertti.onmietitty, sillä hiekan kierrätys tä ei ole lähdetty väen väkisin ahtamaan olemassa oleviin prosesseihin, vaan niin, että investointi lait teeseen voidaan tehdä täysin itsenäisesti, haittaa matta pätkääkään olemassa olevaa tuotantoa.

Finn Recycling työllistää tänä päivänä noin 20 henkeä. Tonin mukaan heille on löydetty ”pirun hyvä ja vahva” tiimi. Tahti on ollut kutakuinkin sellainen, että kuukauden välein tiimin koko on kasvanut yhdellä hengellä. Tuotannollisten teki jöiden lisäksi vahvuuteen kuuluu esimerkiksi la boratoriotyöntekijöitä, mekaniikkasuunnittelijoi ta että automaatti-insinöörejä. Etätyön yleistymi nen on auttanut asiaa, sillä se on mahdollistanut organisaation hajasijoittamisen.

Pilottivaiheesta on aikaa nyt jo vuo sia, ja toden teolla toiminta on ollut käynnissä jo useampia vuosia. Toi minta on varsin tehokasta, sillä yh den valmiin tuotantoyksikön kautta puhdistetaan päivässä 50–100 ton nia hiekkaa, joka taas vastaa hyvin kin keskisuuren valimon päivätar vetta. Lasitehtaan tontilla pyörii nyt kolme täysimittaisia hiekanpuhdis tuslaitteistoa. Niissä jauhettava hiek ka lähtee prosessin jälkeen valimoil le. Tässä vaiheessa kaikki seitsemän valimoasiakkaista ovat kotimaisia. Isoja taloja ne ovat, kuten Valmet ja

MAAILMAN VALIMO- ja rakennusteol lisuus imee valtavia hiekkamääriä ja synnyttää myös paljon jätehiekkaa. Suomalainen perheyritys Finn Reycling Oy on ensimmäisiä yrityksiä, jotka tar joavat ratkaisun ongelmaan: jätehie kan voi elvyttää ja kierrättää uudel leenkäyttöön. 010 508 4150

– Meidän liiketoimintamallimme perustuu puhdistettuihin tonneihin. Asiakas siis maksaa meille tuotetusta tonnista eli tällaisella pay by use -menetelmällä, Immonen selkeyttää.

– Tarvittaessa kierrätysyksikkö voidaan raken taa vaikka erilliseksi yksikökseen asiakasvalimon

kä on ainainen ongelma hiekan kans sa toimittaessa, kierrätysfirman mie het vertaavat. Käytännössä asiakas saa samalla myös parannus ta omaan huoltovarmuu teensa siitä, että pro sesseissa

Tiis TA i 20. sYY sKUUTA 2022 11

myös hiekkakokeiluille.

Kovat tavoitteet

Sen verran hyvin pilotista liikkeelle lähtenyt kokeilu on sujunut, että ko ko yrityksen toimintasuunta meni sen seurauksena uusiksi. Toni Wesi nin mukaan vielä viisi vuotta sitten yritys oli suuntautunut aivan toisel le saralle. Silloin sen erikoisalaa oli nimittäin metallien kierrätystoimin ta, josta on sittemmin luovuttu tyk känään. Tosin ilman sitä taustaa tus kin oltaisiin tässä, sillä ilman niitä aiemmin solmittuja suhteita sulat toihin koko hiekkapulahaaste tuskin olisi ikinä tullut tietoisuuteen. Supi suomalaiseen tapaan ajatus uuden laisesta kierrätysmetodista virisi To ni Wesinin päähän saunanlauteilla, jossa hän oli löylyttelemässä kolmen valimoihmisen kanssa.

– Siellä minä ensimmäistä kertaa totesin ääneen, että voisikohan läm pöelvytys olla ratkaisu, hän taustoit taa. Tuolloin elettiin kevättä 2016.

Saksassakin on saatu nyt pää auki

Ajoitus oli sinänsä osuva, että saman vuoden elokuussa Wesin sitten sol mi Fiskarsin kanssa kaupat Nuutajärven tehdas alueella alas ajetus ta sentarjosihaKauppalasitehtaasta.solmittiintuolloinlähinnämetallibisnessilmälläpitäen,muttakuinkasollakaan,lasitehtaanvanmäskisalierinomaipilottiverstaan

Teksti js kuvat: VILLE KULMALA

pihaan, niin ettei sitä varten tarvita erillistä sisäti laa, miehet vakuuttavat. Mitään suuria resursseja pitkälti automatisoitu laitos ei vaadi. Yrittäjien mu kaan sen voi hyvin ottaa vastuulleen sivuhommak si joku tuotannon operaattori.

ai heuta kustannuksia, vaan päin vastoin vähentää niitä, Mikko Im monen huomauttaa.

– Saksassa valimoiden tuotekehi tys on pitkälti ulkoistettu yliopistoil le, joten vaikka kone meneekin yli opistolle, sillä tullaan tekemään yri tysasiakkaiden testejä. Insinöörihän uskoo vasta kun näkee, pitkään kan sainvälistä uraa tehnyt Immonen kertoo. Yhteistyö yliopiston kanssa on edennyt nopeasti, sillä keskuste lu asiasta aloitettiin vajaa vuosi sit ten. Muutenkin Saksassa asiat ovat jo pitkällä.–Meillä on Saksassa hyviä kon takteja ja konsultteja, joilla on suh teet aina toimitusjohtajatasolla saak ka. Totuus onkin, että tämä asia pi tää myydä juuri sinne toimitus- ja ta lousjohtajille, hän kertoo. Tässä vai heessa focus pidetään muutenkin Euroopassa. Saksan jälkeen kiinnos tavimpina maina yrityksessä näh dään esimerkiksi Puola ja Tšekki ja vähän pidemmällä aikajänteellä myös Ranska. ●

Se on merkittävä päänavaus ja kan sainvälistymisen kulmakivi. Saksa on siinäkin mielessä järkivalinta, että valimoteollisuudessa se on koko maailman viidenneksi suurin.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 202212

a

PERHE:

Vaimo ja kaksi lasta HARRASTUKSET: Kuntoliikunta, metsänhoitotyöt, Kaanaa-Centerin pyörittäminen

KUKA?

KARI TOLONEN, järjestöneuvos ja Chaine des Rotisseurs -järjestön Officier-jäsen, kutsuu kuukausittain ruokavieraan tutustumaan pirkanmaalaisen ravintolan ruokatarjontaan.

Kehitys Oy:n toimitusjohtaja na elokuun alussa. Ennen tätä Laakso toimi YIT Suomi Oy:n maan hankintapäällikkönä, jossa hänen vastuualueena oli asunto- ja toimiti larakentamisen maanhankinta sekä hankekehittäminen. Lisäksi Laakso on toiminut aiemmin myös Pirkka lan kunnan elinkeino- ja hankejoh tajana. Tuoreessa pestissään Ahti Laakso vastaa yhtiön strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, työpaik ka-alueista ja ryhmissäkuttamaankonserninsäksikeinoviestinnänmatkailumarkkinoinnistatoimitilaratkaisuista,sekäelinkehittämisestä.Litoimitusjohtajakuuluukuntajohtoryhmäänjatuleevaiaktiivisestierilaisissatyöjasidosryhmäverkostoissa.LounaspaikkalöytyiluonnollisestiLempäälästä,javalintaosuitälläkertaaIdeaparkissasijaitsevaanCoyote-ravintolaan.Lounaallaolitarjollalihapullat,talonpippurikastikejapaneroituapunakampelaa.AhtiLaaksonmukaanheidäntaloudessaanvirallisenaruokavastaavanatoimiivaimo,muttaeihänitsekäänvarsinaisestiruoanlaittoavierasta.–Toiminkesäaikaanperheengrillimestarina.Myöskalansavustusonnistuu,hänkertoo.

Tampereella

syytä odottaa. Kunnan väkiluvun ke hitys kun on ollut noususuuntaista. Tietynlaista piikkiä siihen on tiedos sa muutaman vuoden päästä, sillä Lempäälässä järjestetään asuntomes

AHTI LAAKSO aloitti Lempäälän Kehitys Oy:n toimitusjohtajana elokuussa.

yrityksille, korostaa vieraamme. – Myös uusien yritysalueiden hankinta ja myyntikuntoon saatta minen on yksi tärkeimmistä kunnan tulevaisuutta varmistavista toimista,

hti Laakso aloitti Lempäälän

tyksellä on paraikaa myynnissä noin 15 hehtaarin Pajalan alue, millä myy tävien tonttien pinta-ala on noin 11 ha .Alue sijaitsee aivan Ideaparkin etelä puolella. Alue on tarkoitettu tuotan nollisen teollisuuden alueeksi ja ensim mäisiä yhteydenottoja tonteista on jo tehtykin. Lempäälän keskustassa ky syntää tuntuu olevan erityisesti pieneh köille toimistotiloille ja toivottavasti myös uusien kerrostalojen katutasoon saadaan toimitiloja kivijalkaliikkeille. Ahti Laakso pitääkin kunnan kannal ta tärkeimpänä uusien työpaikojen määrää kun arvioidaan yritysalueen toteutumista.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022 13

NOPEAT JÄLKIRUOKAKYSYMYKSET

Olemme

LOUNASVIERAS: a hti Laakso, toimitusjohtaja Lempäälän Kehitys oy

Maittavan lounaan jälkeen nautitun kahvikupposen kera sain myös vastaukset nopeisiin kysymyksiin: Parasta syksyssä - ruska Lempäälä-talo - moderni Lähijuna - mahdollisuus Sähkön hinta - liian kova Sähköpotkulauta - vaarallinen turhake

RAVINTOLA COYOTEN lounasannos ja lounasvieraamme Ahti Laakso.

Alihankintamessuillamukana27.29.9.2022.TulepoikkeamaanosastollammeA706! Akaa kehittyy yrityksesi ja henkilöstösi tarpeita kuunnellen. Poikkeuksellisen ketterästä ja laajasta palvelusta, henkilöstön saatavuudesta, erinomaisesta sijainnista ja yritysten välisestä synergiasta syntyy kokonaisuus, jota et muualta saa. Akaa on kasvusi alusta. Miten voin auttaa? Soita 040 335 6098 Meillä 24h-palvelulupauson – elinkeinopäällikköJARIJOKINEN

KASVUSI ALUSTA

ASUU:

– Näemme kaupungissa ja lähi kunnissa merkittävää kasvupotenti aalia. Kokemuksesta jo tiedämme, kuinka nopeasti uusiin konttoreihin liittyvät investointipäätökset alkavat tuottaa tulosta. Tämä uusin inves tointipäätöksemme on syntynyt ky synnän kasvusta, kertoo aluejohtaja Harri Karjalainen.

Kakkoskonttori tulee Lielahteen

uden konttorin avaamiseen on syitä useampikin, kuten luon nollisesti se, että aivan Tampe reen ydinkeskustassa sijaitseva OmaSp:n Hämeenkadun konttori on viime vuosina kasvanut ripeästi, ja Tampere ympäristöineen on sekin vahvasti kasvu-uralla.

MYYDÄÄN / VUOKRATAAN TOIMISTO-, LIIKE- JA / TAI TUOTANTOTILAA TAMPEREELLA SARANKULMASSA 6500 kem2 HYVÄ SIJAINTI JA VILKKAAN OHITUSTIEN NÄKYVYYS 40ap YHTEYSHENKILÖ: Mikko Sammalisto, hankekehityspäällikkö 0400 810 599 mikko.sammalisto@jhs-rakenne.fi SARANKULMA PATAMÄENKATU 71 6878367II II 114ap 121ap 40ap I 32 II VT3 HAVAINNEPIIRROS mk 1:1000 Liittyy asemakaavakarttaan nro 8787 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUS SuunnittelijaPiirtäjä ANNEJGKARLSSON LastauslaituriHuoltopihaAjotontille 68 Ajo tontille 71 Huoltopiha Yhteisliittymä Ajo tonteille 68 ja 67 bussipysäkki OKRATAAN A TAI TUOTANTANTOTILAA TAMPEREELLE SARANKULMAAN 6500 kem2 E YHTEYSHENKILÖ: sä laadukasta toimi a en yhteistyöhankkeen kansanne a i e m G 0400 810 599 Mikko Sammalisto , hankekehityspäälikkö E mikko sammalisto@jhs rakenne fi HYVÄ SIJAINTI JA VILKKAAN OHITUSTIEN NÄKYVYYS ! toimitilojenKiinteistömanageeraus,jaasuntojenvuokraus Saat nyt KAIKEN oleellisen palvelun meiltä! Ota yhteyttä ammattilaisiimme, me autamme sinua kaikissa kiinteistön johtamiseen sekä toimitilojen ja asuntojen vuokraamiseen liittyvissä asioissa. Ari Majasalmi ari.majasalmi@pamisoy.fiPuh.MyyntipäällikköLKV,LVV,IAT0440475005 Juha Toivanen KMA,KiinteistöpäällikköFMA,AIT,IAT, JET Puh. 0440 475 juha.toivanen@pamisoy.fi011 1 2 var aukset 21 1 8 3 var aukset 25 2 5.4 var aukset 25 3 1 0 5 var aukset 29.4 1 4 6. var aukset 3 6 16 8 var aukset 5 8 20 .9. var aukset 9 9 18. 10. var aukset 7 10 15. 1 1 . var aukset 4 11 1 3 1 2 var aukset 2 12 P y lehden ilmestyminen 2022 Ilmoitusmy ynti: 041 501 99 02 Toimitus: 0 4 0 5 35 995 3

OMASP KULKEE vastavirtaan ja avaa uuden konttoriin loppuvuodesta. Täyden palvelun konttori avataan Kruunukeskukseen.Lielahteen

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022U14

40ap HAVAINNEPIIRROS mk 1:1000 Liittyy asemakaavakarttaan nro 8787 40ap HAVAINNEPIIRROS mk 1:1000 Liittyy asemakaavakarttaan nro 8787 Pvm. 5.3.2020, tark. 6.4.2020

– Panostamme myös uudessa konttorissamme erinomaiseen saa

Yritysluotot kasvussa Henkilöasiakkaiden lisäksi pankki palvelee luonnollisesti myös yritys asiakkaita.

Harri Karjalaisen mukaan uuden konttorin avaaminen Tampereelle on ollut heillä harkinnassa noin vuoden päivät. Paikkavalintaa eli Lielahteen sijoittumista puolsi paitsi alueen voi makas kasvu myös tarjolle tulleet hy vät ja lähes valmiit pankkitilat. Tar kempi paikka on Kruunukeskus ja osoite Taninkatu 2. Avajaisia viete tään joulukuussa, joskaan päivää ei ole vielä lyöty lukkoon. Siitä pankis sa ollaan vakuuttuneita, että sekä ole massa olevien että uusien asiakkai den palvelut tulevat uuden konttorin myötä paranemaan entisestään.

Nyt tarjolla hyvien kulkuyhteyksien päässä laadukasta toimitilaa. Vastuullinen rakentaja tarjoaa erinomaisen yhteistyöhankkeen kanssanne. Tarvittavat tilat suunnitellaan ja rakennetaan tilaajan toiveiden mukaisesti. Ota yhteyttä, niin neuvotellaan asiasta tarkemmin.

vutettavuuteen ja asiantuntevaan palveluun. Haluamme tarjota paik kakunnan parasta pankkipalvelua lä hellä ja läsnä, mikä näkyy asiakkail lemme kattavana konttoriverkosto na ja valtakunnallisena asiakaspalve luna laajoilla aukioloajoilla, päivit täispalveluna ilman ajanvarausta se kä monipuolisina digitaalisina pal velukanavina, Karjalainen listaa.

Kerran näinkin päin. Siis uutinen avattavasta, ei suljettavasta pankkikonttorista. Se kun se suunta on jo pidemmän aikaa Suomessa ollut. OmaSp kulkee kuitenkin vastavirtaan ja kertoo avaavansa Tampereen Lielahteen aivan uuden konttorin loppuvuodesta. Jatkossa pankilla on siis Tampereella kaksi konttoria, jotka molemmat ovat täyden palvelun toimipisteitä.

– Luottovolyymillä mitattuna yri tysluottojen osuus luottokannasta on noin 40 prosenttia, Karjalainen ker too yritysluottojen kasvun kuluvan vuoden aikana kiihtyneen. Aluejoh tajan mukaan myös yritysasiakas puolella valttikortteja ovat asioiden vaivaton ja suoraviivainen hoito pan kysyntään

Oma Säästöpankki avaa Tampereelle toisen täyden palvelun konttorin – Lielahden konttori vastaa kasvaneeseen

– Miellän meidät enemmänkin kumppaniksi; yrityksen asioista voi tulla vaikka vähän sparrailemaan pankin asiantuntijan kanssa, eikä pelkästään hakea päätöstä tai ehtoja investointiin.

Teksti: VILLE KULMALA Kuva: OMASP KATTOREMONTTI 10KATTOREMONTITVUODENASENNUSTAKUULLA! Pirkanmaan katoilla vuodesta 0102006470 8999 www.pisakattoremontti.fi KAIKKI PALVELUT SAMALTA TOIMIJALTA Siivouspalvelut Aula- ja MuuttopalvelutSähkö-Kiinteistönhuoltovahtimestaripalvelutjalvi-palvelutjakuljetuksetVäestönsuojientarkastusAV-suunnittelu TUTUSTU PALVELUIHIMME JA PYYDÄ TARJOUS Campusta Oy Puh. 010 3408 500 asiakaspalvelu@campusta.fi WWW.CAMPUSTA.FI Yksi toimitilapalvelujensuurimmistatuottajistaTampereella

Määräys perustuu elokuussa julkais tuun SFS 6000 -sähköturvallisuuss tandardin päivitykseen. Standardi oh jaa tekemistä merkittävissä määrin, sillä kaikki enintään tuhannen voltin sähköasennukset pitää toteuttaa ky seisen standardin mukaisesti. Sähkö

kin–kanssa.Jokaiselle yritysasiakkaalle on oma yhteyshenkilö, jolle on suora pu helinnumero ja joka hoitaa sekä yri tyksen että yrittäjän henkilökohtai set pankkiasiat. Täten asiakas välttyy pompottelulta ja saa kaikki pankki asiat sovittua asiantuntijan kanssa kerralla, ja konttorissa neuvottelut voi hoitaa kasvotusten, Karjalainen takaa. Lisäksi etuna ovat hyvät yri tysrahoitukseen liittyvät takaustuot teet kuten Euroopan investointipan kin ja Finnveran-takaustuotteet.

– Maadoittamattoman sähkö laitteen vikaantuessa voi syntyä sähköiskun vaara, mutta ehjässä laitteessa tätä vaaraa ei ole, Esa Ti ainen kiteyttää. Hän toimi standar din ylläpidosta vastaavan Sesko ry:n komitean puheenjohtajana. Edellä mainittu SFS 6000 -standar di uusitaan viiden vuoden välein, ja siinä tehtävien muutosten ja tek niikan kehitystä seuraavien lisäys ten tavoitteena on eritoten sähkö turvallisuuden parantaminen.

ja oikealla maadoitettu pistorasia. Sähköturval lisuuslaki kertoo, että kiinteiden sähköasen nusten teko, nanharjoittajille.rekisteröimillekaalivirastonTurvallisuus-onminenpistorasioidenkutenvaihta-jaasentaminen,sallittuaainoastaanjakemiTukesintoimin

l

Kuva: STUL RY

uusia maadoittamattomia pistor asioita, joskin rikkoutuneen pisto rasian tilalle saa niissä asentaa jat kossakin vastaavan pistorasian.

Kehitystä myös muualla OmaSp on avaamassa kuluvan syk syn aikana uuden konttorin myös Es pooseen Isoon Omenaan. Työn alla on myös pankin historian suurin yri tysjärjestely Liedon Säästöpankin kanssa, mikä vahvistaa OmaSp:n markkina-asemaa sekä palveluver kostoa Varsinais-Suomessa. Kaiken kaikkiaan pankissa tuntuu siis ole van päällä tekemisen meininki.

– Henkilöstömme ennätyskorkea työtyytyväisyys sekä halu omistaa pankin osakkeita kertoo paljon yri tyskulttuuristamme. OmaSp tunne taan hyvin yrittäjämäisestä ja asia kasystävällisestä toiminnasta. Erityi sesti tässä hetkessä tuntuu hyvältä kertoa Tampereen lisäinvestoinneis ta ja syntyvistä työpaikoista, kertoo Karjalainen.l

eijonanosa Suomessa käytös sä olevista pistorasioista on jo entuudestaan suojamaadoi tettuja eli niin sanottuja suko-pis torasioita. Ne on helppo tunnistaa niiden sivuilla olevista metallisista maadoitusosista. Vanhemmissa, siis käytännössä ennen 1990-lukua valmistuneissa kiinteistöissä on kuitenkin yhä edelleen käytössä merkittävissä määrin maadoitta mattomia pistorasioita. Vuoden 2023 alusta lähtien vanhoihinkaan rakennuksiin ei enää saa asentaa

Elokuun lopulla julkaistussa uudessa sähköturvallisuusstandardissa kielletään maadoittamattomien pistorasioiden lisäämisen vanhoihinkin rakennuksiin. Uudisrakennuksiin niitä ei ole saanut asentaa enää 25 vuoteen, eli vuoden 1997 jälkeen.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022 15 www.sahkotekniikka.fi Siltatien mooHelsinki–Ylöjärvi-yritysalue ttoritien päässä on logistinen napakymppi! Elovainion lähellä olevalla kehi ttyvällä Siltatien alueella myös pienemmät hallihankkeet ovat mahdollisia. Timo Isolähteenmäki, p. 050 351 6507 Tanja Vuori, p. 050 437 1281 Inkeri Remsu, p. 044 423 5233 ylojarvenyritystontit. yritystontit Ylöjärvellä SILTATIEN VARATAANALUEENNYT! Varattu Vapaa KURU HELSINKI TAMPERE VAASA 365 ELOVOAIANINO SO PPP EEE NM ÄÄE N TEO L LI SU US ALU E Y LÖ JÄ R V I

L

Maadoittamattomat pistorasiat jäivät historiaan

Siirtymäaika oli pitkän puoleinen

turvallisuusstandardissa maadoit tamattomien pistorasioiden käytös tä on haluttu luopua vaiheittain. Näin on myös tehty, sillä tässä asias sa siirtymäaika on kestänyt pian jo 30 vuotta. Sähkö- ja teleurakoitsi jaliiton tekninen johtaja Esa Tiai nen suosittelee, että maadoittamat tomat, nollaluokan peruseristetyt sähkölaitteet kannattaa uusia mui den remonttien yhteydessä, sillä ne eivät ole läheskään yhtä turvallisia kuin maadoitetut.

MAADOITTAMATONVASEMMALLA

Orivesi,monipuolisestihienojatontteja EnojärvelläjaLängelmävedellä,sekä pysyväänasumiseenettälomakäyttöön. Reilunkokoisiajapaljonrakennusoikeutta lähelläkaupunkiseutua.

mpäristöministeriö valmistelee parhaillaan la kiesitystä, jonka mukaan 1.1.2024 jälkeen erityi salojen työnjohtajien pätevyyden toteaisi raken nusvalvonnan sijasta erillinen laitos. Työnjohtajien kelpoisuudesta päätöksen tekisi edelleen rakennusval vonta, mutta pätevyys osoitettaisiin pätevyyden totea mislaitoksen antamalla erillisellä todistuksella.

V

Näin toimit vahinkotilanteessa

AINA VESIVAHINKO ei johdu oman asunnon laitteista tai omasta toiminnasta. Kerrostaloissa isoissa vuodoissa vesi kulkeutuu nopeasti alempiin kerroksiin ja aiheuttaa kosteusvahinkoja. Pihalla tai tiellä tulvinut vesi voi puolestaan kulkeutua kellariin tai kivijalkaliikkeeseen.

Jos asunnossa tai kiinteistössä il menee vesivahinko, aivan ensimmäi seksi pitää vedentulo sulkea tykkä nään. Sen jälkeen lattialle valunut ve si tulee mahdollisuuksien mukaan

Aina ei vakuutuskaan auta Fennian tilastojen mukaan vesi vahinkojen keskimääräinen korvaus oli viime vuonna noin 5 000 euroa. Vesivahingon aiheuttamiin korjaus kuluihin voi hakea korvauksia talo yhtiön kiinteistövakuutuksesta tai omakotitalon kotivakuutuksesta. Li säksi kotivakuutuksesta on mahdol lista hakea korvauksia ylimääräisiin asumiskuluihin. Aina vuotovahin goista ei makseta korvauksia. Tyypil lisiä tapauksia korvausten epäämi seen ovat rakennus- ja asennusvir heet. Rakennusvirheet kuuluvat ra kentajan vastuulle, ja korvauksia hae taan sieltä. Rakentajalla on usein oma vastuuvakuutus korvausten maksamista varten. Myös rakentei den huono kunto tai asukkaan huo limattomuus, esimerkiksi pesuko neen tai hanan jättäminen päälle, voi johtaa korvauksen alentamiseen tai kielteiseen korvauspäätökseen.

rajata ja saada pois. Jos vesivahinko on johtunut vuodosta viemäriput kessa, tulee hanan ja vessan käyttöä välttää.–Joskus paikalle saatetaan tarvi ta jopa palokunnan kalustoa veden pumppaamiseksi. Myös putkimiehen voi pyytää paikalle. Jos asut taloyh tiössä, ota välittömästi yhteyttä isän nöitsijään, joka järjestää paikalle oi keat ammattilaiset. Vakuutusyhtiöl le kannattaa ilmoittaa viipymättä va hingosta, tarkastaja listaa.

Vastoin monen luuloja, LVI-asennuksia saa tehdä ilman alan koulutusta, toisin kuin esimerkiksi sähkö töitä. Alaa edustavan järjestön mukaan tästä saa syys täkin huolestua, sillä yksittäisten vesivahinkojen taus talla on useimmiten juuri asennusvirhe. Niiden mää rää olisi mahdollista laskea, jos asentajilta vaadittai siin alan ammatillisen tutkinnon suorittamista. Tut kintovaatimuksen puolesta puhuu sekin, että nyky päivän LVI-järjestelmät ovat huomatavan kehittynei tä sekä toiminnoiltaan että materiaaleiltaan. Niinpä niiden asentaminenkin vaatii aiempaa pidemmälle ke hittynyttä osaamista.

Finanssiala ry:n mukaan vajaa kol mannes vuotovahingoista sattui yri tysten tiloissa. Määrä on siis selväs ti vähemmän kuin asunnoissa, mut ta toisaalta aiheutuneet vahingot voivat olla hyvinkin mittavia.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 202216 Länsi-SuomenMetsätilatOyLKV Kiikanojantie23,Sastamala|www.metsatilat.fi Palkkio4,5%,minimi2800€(sis.alv.)taisopimuksenmukaan. JanneSavilahti 0447607788 LKV,kaupanvahvistaja MiikaBucktman 0405573947 LKV,KiAT,AKA, kaupanvahvistaja Virrat,erä-jaluontoharrastajanmökki. Hirsimökki30m²+kaksivarastorak.ja grillikatos.Omakaivo. Hp.45000€ Maatiloja,tontteja,paljon metsäkohteitaym. kaikenaikaamyynnissä. www.metsatilat.fi JukkaPusa 0400636113 toimitusjohtaja,LKV, AKA,kaupanvahvistaja Sastamala,Kiikoinen,halliyli200m², päädyssäasuinosa68/80m².Rauhallisella 6750m²tontilla.Hakelämpökeskustakaa edullisetasuinkustannukset, kunnanvesiym. Hp.209000€

– On tärkeää, että työn laadusta vastaavalla henki löllä on riittävä pätevyys, mutta olisiko nyt aika huo lehtia myös siitä, että myös asentaja on pätevä, esittää erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-asennus alan toimiala- ja työnantajajärjestö LVI-Tekniset Ura koitsijat LVI-TU: ry:stä.

l asennuta ja korjauta pesukoneet aina vain ammattilaisella.

Suomessa tapahtui viime vuonna lähes 35 000 vuotovahinkoa, mikä tarkoittaa keskimäärin 95 vuotoa joka ikinen päivä. Tyypillisimmät syyt näille ovat viemäriputkien ja astianpesukoneiden poistoputkiin liittyvät viat tai vuodot. Tämä tulee kalliiksi, sillä esimerkiksi vuonna 2021 vuotovahingoista aiheutuneita korvauksia maksettiin noin 171 miljoonan euroa.

Rakennusten olosuhteita ylläpitäviin järjestelmiin liittyy runsaasti myös automatiikkaa, jonka kehitys on nopeaa. Toimialajärjestön toimitusjohtaja Mika Hok kanen käyttää vertailukohtana sähköalaa, joka muo dostaa toisen merkittävän osan koko talotekniik ka-alasta. Useat yritykset tarjoavat asennuspalveluja molempiin ja tulevaisuudessa näiden osa-alueiden us kotaan edelleen lähestyvän toisiaan. Myös pätevyys vaatimuksissa nähtäisiin mielellään kehitystä sähkö alan suuntaan.

Sastamala,iso,upeaparitaloSammaljoentienvarressa.Rauhaa,siltilyhyt matkapalveluihin.1990valmistunut, paljonremontoitujahyvinpidettytalo, asuinala2�148m²,kokonaisala419m². Isoautokatos/tallirakennus189m².Katso jatuletutustumaan. Hp.260000€

NÄIN VÄLTÄT VUOTOVAHINGOT

TontithalutullaalueellaLempäälässä! LempäälänMiemolassakaksitonttia taajamanjamaaseudunrajalla,palvelut lähellä,kunnallistekniikanlinjatvalmiina. Tontti1�1378m². Hp.99000€ Tontti2�2420m²,rak.oik.357m², myöspienirivitalo. Hp.175000€

– Vakuutuksen ensisijainen tar koitus on korvata äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Jos omal la huolimattomuudellaan edistää va hingon syntymistä, ei sitä voida pi tää enää yllättävänä.

– Sähköasennusten osalta pidetään täysin selvänä, että asentajallakin on oltava koulutuksella hankittu pätevyys jo työuran alusta lähtien. Tästä on pitkä ko kemus ja asiaa ei kyseenalaisteta laisinkaan, huomaut taa toimitusjohtaja Mika Hokkanen.

uotovahinkojen määrät vaihte levat vuodesta toiseen. Esimer kiksi vuonna 2016 niitä sattui erityisen paljon, yli 42 000. Vuosien saatossa korvausmaksut ovat heilah delleet 140–180 miljoonan euron vä limaastossa. Suhteellisesti vahinkoja sattuu eniten nenlillätoletkunkoskaneetvähänsyyToinentavatikääntyneethyvätiovatTyypillisinkerrostaloissa.syyvuotovahingolleikääntyneetputkistot,erityisesviemäriputket,joidenkuntoaolisitarkkaillasäännöllisesti.Myöskäyttövesiputketaiheutjonkinverranvesivahinkoja.tyypillinenvesivahinkojenovatastianpesukoneet,etenkinvanhemmatmasiinat.–Yli15vuottakäytössäolleetkokannattaauseimmitenuusia,iänmyötäriskitkasvavat.Poiskuntoakannattaaainavätarkkailla,listaaFennianteknitarkastaja

l Tarkista astianpesukoneen poistoputki. se on putkistovuotojen jälkeen tyypillisin vuotovahinkojen aiheuttaja. Jos pesukoneella on ikää yli 15 vuotta, sen uusimista kannattaa harkita.

– Esimerkiksi nykyisten lämmitysjärjestelmien vi

Nyblom kehottaa kuluttajien ta paan myös yrityksiä kiinnittämään huomiota putkiston ikään. Fakta on, että kymmeniä vuosia toimi nut putkisto saattaa pettää milloin tahansa.–Myös vakuutusturva kannat taa tarkistaa ajan tasalle, sillä las ku putkirikoista voi olla todella iso – varsinkin, jos yrityksen toimin ta keskeytyy putkirikon tai muu ve sivahingon johdosta.

LVI- ala haluaisi asentajille pätevyysvaatimukset

– Erityisesti tuotantolaitoksissa saatetaan käyttää erilaisia vesiput kia, joiden rikkoutuminen aiheut taa pahimmillaan miljoonavahin got. Putkistot ja viemärit ovat eri tyisen kovilla silloin, kun ulkoläm pötila sahaa nollan molemmin puo

Yrityksissä putkirikoista voi tulla valtava lasku lin, Nyblom sanoo.

FAKTA

VESIVAHINKO TULEE usein kalliiksi, sillä vahingon sattuessa putket voivat valuttaa pahimmillaan kymmeniä litroja vettä lattialle. Jos vettä ei saada nopeasti pois, se kulkeutuu talon rakenteisiin, jolloin seiniä ja lattioita täytyy purkaa vahinkoalueen kuivaamiseksi. Pahimmillaan vuoto on sattunut piilossa, esimerkiksi jääkaapin takana, ja vesi on ehtinyt tehdä tuhoja pidemmän aikaa.

– Yritykset ja asiakkaat ovat tottuneet toimimaan sähköalan pätevyyksien kanssa, joten ihmettelen, mik sei asia hoituisi myös LVI-alan asennusten osalta yh tä hyvin.

rittäminen energiatehokkaaksi tai ilmanvaihdon sää täminen vaativat monimutkaisten prosessien ymmär tämistä ja oikeiden työmenetelmien käyttämistä, Mä kinen toteaa.

Jacob Nyblom. Hä nen mukaansa pesukoneen alla olisi hyvä käyttää niin sanottua vuotokau kaloa, eikä pesukonetta myöskään tulisi jättää ikinä käyntiin valvomat ta. Muuten mahdollinen vesivahin ko voi ehtiä levitä laajalle ja aina ra kenteisiin saakka. Nyblomin mukaan myös jääkaappien ja pakastimien ta kaosa tulisi siivota säännöllisesti. Sil loin huomaa, jos haihdutusveden kanssa on ongelmia. Pölyjen siivoa minen kylmälaitteiden takaa eh käisee samalla paloriskiä.

l Puhdista lattiakaivot säännöllisesti, jotta niihin ei pääse syntymään tukoksia. Älä kaada lavuaariin tai vessanpönttöön ruoantähteitä, rasvaa, öljyä tai roskia, jotka eivät sinne kuulu.

Sähköalalta mallia?

Hp.75000�170000€

y

l Putkien kunto kannattaa tarkastaa säännöllisesti. yli 20 vuotta vanhoille viemäreille kannattaa teettää kuntokartoitus.

l Erilaiset vuotohälyttimet auttavat reagoimaan nopeasti vuotovahinkoihin, jolloin vahingot jäävät pienemmiksi. Kylmälaitteiden ja pesukoneiden alle kannattaa asentaa vuotokaukalo.

Vuotovahinkoja sattuu harmillisen usein

Tarjous voimassa 30.9. asti.

Inaria Studio Tampere Jaana Mäki-Äijö, puh. 050 4642 510 inariastudio.tampere@inaria.fi

Inaria Studio Pirkkala Malla Peltola, puh. 044 2309 627 inariastudio.pirkkala@inaria.fi

Kauppakeskus Veska, Saapastie 2 Maanantai, keskiviikko ja perjantai: klo 11-18 Lauantai: klo 10-14, tiistai, torstai: sopimuksen mukaan.

www.inaria.fi MITTAUS SUUNNITTELUJA 0 e Tervetuloa Inaria-uutuuksiin!tutustumaan Tampere 50 min Turku 75 min 9-tien varrella! YRITYSTONTIT 1 €/m²alkaen URJALA URJALA.FI 040 335 6096

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022 17 Suomen suurimmat 23.-24.9.2022konepäivätTERVETULOA! IKH Tampere • Lehti: Pirkanmaan Yrittäjä • Ilmestyy: TI 20.9.2022 • Koko: 1/2-sivua, 254 x 180 mm • Aineisto: TI 13.9.2022 • Osoite: aineistot@dorimedia.fi Tarjoukset voimassa 24.9.2022 saakka vain alla olevassa myymälässämme. *Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. Tampere Kenkätie 2 A, 33950 PIRKKALA Puh. myymälä/varaosat 0201 323 562* Yritysmyynti 0201 323 569* info.tampere@ikh.fi ma-peAvoinna:7-18, la 9-15 www.ikh.fi Mukana Mansen mörinöillä! Runkokoneet 18 V FMTIW2F120XväänninMutterin-½” • max. vääntö 881 Nm • max. kiristys 745 Nm • 1/2” MW478449neliökara 219,BLLT-0Akkuruohotrimmeri • 2-nopeuksinen säädeltävä kytkin • leikkuukapasiteetti 40 cm • sis. 1 x terätappi, 1 x T30-torx-avain, 1 x trimmerin siima MW472218 259,FBL-0Akkupuhallin • ilmannopeus 193 km/h • ilmantilavuus 212 l/s • ilmantuotto 12,74 m³/min Powerstate-moottorihiiliharjaton MW459825 189,ML-LED taskulamppu • max. 325 lm • 2,4 mm x 76 m siima KAUPANMW162713PÄÄLLE!(arvo45,-) MW464825 2990 Salaojaremontittaloyhtiöihinjaomakotitaloihin Varaa maksuton tarkastus: salaojakeskus.com Pyydä tarjous, soita: 010 4114 900 Tampereen seudun Inaria Studioissa

Juhlatalonkatu 2, 33100 Tampere Maanantai–perjantai: klo 11-17 Muina aikoina sopimuksen mukaan.

– Minulla oli sääntönä, että kello 10 aamusta aloitin ja iltakasilta läh din kotiin, Annala muistelee.

jan ”työhaastattelusta”, joka oli tapa na pitää siinä firmassa hyvin käytän nönläheisellä tavalla. Ilmeisen hy vin näyttömahdollisuus meni, sillä seuraavat reilut viisi vuotta kuluikin sitten yläilmoissa. Koska myynti hommat kuitenkin kiinnostivat ja mahdollisuus aukesi, päätyi Annala myyntitehtävien pariin. Asennustyöt olivat nekin sujuneet mallikkaasti, mutta myyntityö tuntui heti alusta alkaen omalta jutulta. Vaikka päivät olivat pitkiä, tulostakin syntyi, ja työ tuntui hyvin mielekkäältä.

– Haaveammatti lapsena oli kyllä autokauppias. Ja muutenkin myynti on aina kiinnostanut. Isän kanssa kiersin16-vuotiaaksi asti erilaisia rompetoreja, ja olen minä itsekin pyrkinyt pienestä pitäen myymään esimerkiksi leluja ja VHS-nauhoja, Annala taustoittaa.

Brändi meni uusiksi Muutosta oli ilmassa, sillä kolmikko oli yhdessä päättänyt, että brändi pis tettäisiin uusiksi. Se tarkoitti myös nimenmuutosta, joskin se Pisa säily tettiin.–Pisa-nimi

hyödyksi myös myyntitehtävissä. Myyntiä kipparoiva Annala kertoo, että heillä myynnin parissa toimii useampi kokenut kattoasentaja. Li säarvo on selvä.

Pisa Kattoremontti astui Jesse An nalan elämään vuonna 2019. Silloin hän sai kuulla, että yrityksessä oli ha kusessa hyvä osaaja myynnin kehit

Yrityksesi tähän? YRITYSTONTTEJA eri tarpeisiin valtatie 2:n varrella. Pääset vaikuttamaan alueeseen ja kaavaan Ota rohkeasti yhteyttä! kanteenmaankiertotalousklusteri.fi tekninen johtaja Satu Alajärvi 040 645 2141 elinvoimakehittäjä Henna Ärrälä 040 185 5253

hylännyt. Kun kerran osaamista löytyy, tuurailee hän tarpeen

JESSE ANNALALLA on kädessään sekä tiili- että peltikattovaihtoehdot. Asiakkaat valitsevat näistä pellin noin 80-prosenttisesti. Vaikka hänen päätoiminen työnsä onkin nykyään myynnissä, täysin hän ei ole

80-prosenttisesti kattomateriaaliksi valitaan pelti.

Käytännössä tämä kaikki tarkoit ti kokonaan uuden osakeyhtiön pe rustamista. Yritys sai nimen Pisa Kat toremontit Oy, joka puolestaan myö hemmin osti kokonaisuudessaan Pi sa Saneerauksen liiketoiminnan.

Tuplarekrytointi

Pelti peittoaa tiilen

tunnettiin jo hyvin Pir kanmaalla, mutta se saneeraus siitä ti putettiin, koska se oli vähän harhaan johtava. Koska me käytännössä teim me jo tuolloin vain kattoihin liittyviä töitä, halusimme kertoa sen myös ni messämme, Annala taustoittaa.

Jesse Annala, Pisa Kattoremontti Oy:n markkinointi- ja myyntijohta ja ja yksi yrityksen kolmesta yrittä jästä laskeskelee olleensa kattoalalla reilun vuosikymmen. Tästä ajasta hän teki ensimmäiset viisi vuotta var sinaisia asennuksia, jonka jälkeen oli aika siirtyä myyntihommiin. Niihin töihin hänellä oli kova hinku, joka oli syttynyt jo lapsena.

Myyntireviirit löytyvät työmaiden siimeksestä Yrityksen toimipisteen yläkerrassa si jaitsevassa konttoritilassa on Pirkan maan Yrittäjä -lehden vieraillessa var sin rauhallista. Tätä tosin selittää se, että myyntitiimin palaveri on päätty nyt vähän ennen haastattelua, ja osal

esse Annala aloitti kattojen asen nuksista, vaihtoi myyntihommiin ja toimii nyt yrittäjänä – Inflaatio näkyy hiljentyneenä kysyntänä, mut ta hyvä vuosi tästä silti on tulossa.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022J18

– Jos ja kun on tehnyt asennuk sia, kohteen osaa kartoittaa tarkem min, Annala kertoo. Hänen mu kaansa ennakkokartoittaminen on tärkeää erityisesti siksi, että yritys pystyy alusta saakka arvioimaan sel laisen hintalapun remontille, johon ei ole oletettavissa enää yllättäviä li säkustannuksia.

Jesse Annala aloitti kattojen asennuksista,

– Muutosta ei kuitenkaan rysäy tetty kerralla, vaan vuosi 2020 toi mittiin vielä oikeastaan kahdella yri tyksellä. Niinpä viime vuosi oli en simmäinen, jolloin nykyinen nimi vakiintui, Annala kertoo. Uuden yri tyksen kolme omistajaa ovat kaikki mukana tasavertaisilla osuuksilla.

neeraus. Perustaja Tuomas Ahonen jatkoi toimitusjohtajana myös yritys järjestelyiden jälkeen. Rauhala ja An nala puolestaan ottivat hoteisiinsa heille jo entuudestaan tutun myyn nin.

vaihtoi myyntihommiin ja toimii nyt yrittäjänä – inflaatio näkyy hiljentyneenä kysyntänä, mutta hyvä vuosi tästä silti on tulossa.

Jesse Annala, Pisa Kattoremontti Oy:n markkinointi- ja myyntijohtaja ja yksi yrityksen kol mesta yrittäjästä laskeskelee olleensa kattoalalla reilun vuosikymmen. Tästä ajasta hän teki ensimmäiset viisi vuotta varsinaisia asennuksia, jonka jälkeen oli aika siirtyä myynti hommiin. Niihin töihin hänellä oli kova hinku, joka oli syttynyt jo lapsena. – Haaveammatti lapsena oli kyllä autokauppias. Ja muutenkin myynti on aina kiinnosta nut. Isän kanssa kiersin16-vuotiaaksi asti erilaisia rompetoreja, ja olen minä itsekin pyrki nyt pienestä pitäen myymään esimerkiksi leluja ja VHS-nauhoja, Annala taustoittaa.

KORKEUKSISSA AHERTAA kuvassa Lasse Vehkalampi kattojakaan tullen työmailla esimerkiksi

sairauspoissaoloja. – Siihen olen pyrkinyt, että joka vuosi ainakin kolme kattotyömaata käyn tekemässä, hän kertoo.

– Peltikatossa valinnanvaraa on enemmän, sillä katon saa niin suo raprofiilina, lukkosaumalla kuin tii likuvioisesta pellistä tehtynä, Annala esittelee.

– Jouduimme silloin miettimään, miten oikein selviämme, ja lomau tukset olivat pohdinnassa. Kuinkas ollakaan, melkein välittömästi sen palaverin päätyttyä, vielä samana il tapäivänä meille varmistui kaksi isoa kohdetta, jotka sitten työllistivät mei dän pitkälti kesään saakka. Ja silloin maailma olikin sitten jo palannut lä hes Asennustennormaaliasentoon.arjessa koronan vai kutus jäi lopulta varsin piskuiseksi. Mitä nyt ehkäisevänä varotoimenpi teenä eri asennusryhmien töihin läh töjä pääkallopaikalta kohteisiin por rastettiin kontaktien minimoimisek si. Myyntipuolella vaikutukset olivat paljon selvemmät. Messuja ja mark kinoita tauti perui, eivätkä tyypilli sesti ovelta toiselle risteilevät myyjät voineet käyttää tätä tuttua kanavaa.

Pisan työmaat löytyvät omakotija rivitaloasunnoista. Kappalemää räisesti omakotitalot ovat selvästi yk könen.–Kun

Kuluva kesä oli kelien puolesta kattohommille varsin hyvä. Se saat taa monelle tulla yllätyksenä, että kattoremonttien teko onnistuu ihan hyvin myös talvikaudella.

pyrimme tekemään 150–170 kattoa vuodessa, tästä määrästä noin 10–15 on rivitaloja ja loput omakotitaloja, Annala laskeskelee. Yrityksen reviiriin kuuluu Pirkan maan lisäksi Hämeenlinnan seutu.

– Etenkin kesäisin meidän on hy vä varautua ukkoskuuroihin. Meillä on aina kohteella pressut valmiudes sa, ja aika paljon me toimimme niin, että katto avataan kahdessa osassa. Hyvällä suunnittelulla remontit saa daan onnistumaan hankalammissa kin olosuhteissa, Annala vakuuttaa.

– Minua aidosti kiinnostaa men nä asiakaskohteemme ohi vaikkapa 20 vuoden kuluttua ja kertoa lapsil le, että tuohonkin on iskä myynyt katon, hän kertoo. Tärkeää on myös, että mahdolliset reklamaatiot hoide taan asianmukaisesti kuntoon.

Tällä hetkellä kattotyömaa saa daan käynnistymään noin 3–4 vii kon päästä tarjouksen hyväksymi sestä, joskin kiiretilanteissa aikatau luja voidaan rukata.

Aivan joka päivä kattoremonttia ei voida toteuttaa. Pisan porukalle Suo men sääkarttojen seuraaminen on kin tärkeää siksi, että vesisateella ei kattoja lähdetä aukomaan.

– Me osaamme nostaa käden vir heen merkiksi ja hoitaa mahdolliset ongelmat kuntoon, vaikka sitten vuosien jälkeen. Toki se meille mak saa, mutta haluamme pitää asiak kaamme tyytyväisinä ennen kaikkea.

Kun ennakkosuunnitelmat on teh ty tarkkaan ja katolle päästetään osaa vaa porukkaa, ei siinä varsinaisessa re montissakaan kauan aikaa hurahda. Pisalaisilta tyypillinen omakotitalon katto saadaan alusta loppuun valmiik si viidessä päivässä, ja silloin mukana ovat jo kaikki tarvittavat telineiden pystytykset ja loppusiivoukset. Juuri tätä ripeää tahtia moni asiakas onkin kiitellyt, ehkä jopa ihmetellyt. Ripeys perustuu paitsi hyvään osaamiseen myös tarkkaan suunnitteluun ja suju vaan yhteispeliin.

Kattohommat onnistuvat myös talvella

– Tarjouspyyntöjä on tullut vä hemmän kuin tavallisesti, hän sanoo. Pääsyyksi Annala näkee yleisen in flaation. Kun ihmisten kauppa- ja sähkölaskut ovat entistä suuremmat, ja tulevan talven hintaralli on vielä kysymysmerkki, jätetään siinä isoja päätöksiä mielellään hautumaan tu levaisuuteen. Mutta vaikka kysyntä onkin vähäisempää, remonttien aloi tuksissa ollaan edelleen viime vuo den luvuissa. Asiakkaan näkövink kelistä tilanne on nyt siinä mielessä hyvä, että remonttia ei joudu odot tamaan kovin kauan.

Korona ei asennuspuolella pahem min sotkenut pakkaa. Joskin maalis kuussa 2020, taudin iskiessä Suo meen piti hetki tuumata.

– Meidän piti satsata sitten muil la tavoilla näkyvyyteen.

Uran hiljaisin vuosi Yrittäjä, markkinointi- ja myyntijoh taja Jesse Annala myöntää, että ku luva vuosi on ollut hänen oman myyntiuransa hiljaisin.

– Kun paljon tehdään, niin väki sinkin välillä sattuu virheitä. Joskus tulee ihan jokaiselle toimijalle rekla maatioita. Mutta kyse onkin siitä, miten ne virheet korjataan.

Näin on hyvä

Viime vuonna Pisa Kattoremontit saavutti 2,8 miljoonan euron liike vaihdon, ja samankaltainen on ta voitteena myös tänä vuonna. Muu tenkaan yritys ei ole edes asettanut itselleen mitään aggressiivisia kasvu tavoitteita.–Haluamme pysyä kutakuinkin tässä kokoluokassa sekä henkilöstön että liikevaihdon puolesta, emmekä me esimerkiksi mieti uusien toimipistei den avaamisia. Tavoitteena on, että kai kille on hommia ja että meillä töissä olevat viihtyvät, Annala tiivistää.l

– Viime vuonna tilauksesta sen toteuttamisen aloitukseen oli kahden kuukauden jono, ja nyt se on enää kuukausi, Annala kertoo. Ja mitä kat toremontteihin tulee, niissä varsinai set materiaalien hinnat ovat nousseet varsin maltillisesti.

Asiakkaina omakotitaloudet ja rivitaloyhtiöt

REMONTTI JA

Korona kauhistutti, mutta vain lyhyen aikaa

Teksti: VILLE KULMALA KATTO VILLE KULMALA

YRITYKSEN TOIMIPISTE sijaitsee Lempäälän Moisiossa. Peltisepät valmistelevat peltiosia täällä valmiimpaan suuntaan.

Annala kertoo. Sukupuolistettu muo to hyväksyttäneen, sillä juuri tällä het kellä Pisan asentajavahvuuteen ei kuu lu yhtään naispuolista asentajaa.

Viiden päivän työmaita

– Tiilen osalta hinta on noussut hyvin maltillisesti, ja pellinkin osal ta se suurin nousu tapahtui jo viime vuonna, hän kertoo.

– Meillä on kohteella 4–5 miestä, joilla jokaisella on tarkka oma rooli,

– Oli meillä juuri äskettäin Tam pereella sellainen työmaa, jossa vesi oli jo tullut sisään. Vähän siinä siir rettiin työmaita, jotta se saatiin on nistumaan pikavauhtia.

Kuvat: PISA

– Myyntitilanteessa haluan ker toa, mikä on asiakkaalle järkevä va linta, ja ehdotan sellaista ratkaisua, jonka myös itselleni toteuttaisin, An nala kertoo.

– Hyvinkäällä asti olemme käy neet eteläisimmillä keikoilla, hän kertoo. Omakotitalojen osalta ky syntä on varsin ympärivuotista, mut ta rivitalomaailmoissa taloyhtiöko koukset näkyvät selvinä piikkeinä. Selvä on, että rivitalon kattoremont ti on sen verran iso päätös, että sille vaaditaan useamman osakkaan yh tiössä virallinen hyväksyntä.

– Nosturiporukka meillä on pe ruskohteessa kahdesta kolmeen päi vää, ja peltisepät tästä ajasta yhden päivän. He siis tekevät rännihommat ja piippujenpellitykset. Kun tämän yhdistää hyvään kalustoon ja tarkas ti tehtyyn kartoitukseen, niin hom ma toimii, Annala kertoo. Yritys myös laskuttaa kohteen aina vasta sitten, kun työ on tehty ja asiakas hy väksynyt sen.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022 19 Valokuitu on luotettava ja moderni nettiyhteys, jolla Teet etätöitä ja opiskelet sujuvasti Hoidat yrityksesi asiat mutkattomasti Nautit viihdesisällöistä katkottomasti Asioit ja luet uutiset kätevästi Pelaat verkkopelejä pienellä pingillä LIITY SINÄKIN tutkitusti joukkoonasiakkaidemmetyytyväistenjatilaakuituLounealta! Pssst! Olemme täysin kotimainen yritys, joka on palveluumme.tutkitustiasiakkaammeKymmenettuhannet15Suomessavalokuituverkkojarakentanutjovuodenajan.ovattyytyväisiä Katso oman osoitteesi saatavuus ja tilaa tai ilmoita kiinnostuksesi: Täysinkuitusaatavuus.lounea.fikotimainenLouneanGIGAVAUHDIKASVALO-KUITU Purku - ja saneeraust yöt järeän järkevästi • Hait ta ainekar toitukset ja asbestipurkut yöt • Timant tiporaukset ja sahaukset • Vuokraamme myös piikkausrobot teja: Brokk 180, 90 ja 60 A ri 04 0 518 8088, 050 911 8126ww w.t i m a n t t i t yö t .fi

– Lumi ei ole ongelma. Sehän saa daan pudotettua katolta. Lisäksi tal vessa on se hyvä puoli, että kun maa on jäässä, pihan kantavuutta ei jou duta miettimään samalla tavalla kuin kesäisin. Lisäksi pakkasjaksoilla il ma on yleensä varsin kuivaa, eikä ve sisateesta ole pelkoa, Annala kertoo.

– Suomessa naisilla on koulutusja työvalintojen takia usein alhaisem mat tulot, ja naiset tekevät myös mie hiä jonkin verran enemmän määrä aikais- ja osa-aikatyötä. Miehet myös hakevat aktiivisemmin keinoja kar tuttaa omaa varallisuuttaan, kun taas naiset saattavat huolehtia ensin kai kesta muusta, Laine-Tolonen sanoo.

Sukupuoli ohjaa asunnonostotottumuksia, mutta arvaapa, kumpi sukupuoli ostaa ensiasuntonsa tyypillisemmin yksin ja kumpi kimpassa puolison kanssa? Kuva: mvuorenmaa 0207 639 770 • myynti@tarvikekulma.fi • tarvikekulma.fi

Tiis Tai 20. syysKUUTa 202220 Parhaat betonit Turkkilanjärventie 6, 39200 KYRÖSKOSKI Puh. (03) 371 www.laurilanbetoni.filaurilanbetoni@laurilanbetoni.fi6106 19 6260 Talonpohjan kaivuut ja kiviainestoimitukset Pirkanmaalle ammattitaidolla. www.turtolankaivin.fi Kysy kilpailukykyinen tarjous. Kannattaa.

Luottamus heikompi kuin muualla Pohjoismaissa Tutkimuksen toteuttaneen pankin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Riikka Laine-Tolosen mukaan taus talla vaikuttanee naisten heikompi luottamus omaan talouteen sekä hei

Ja tässä sitten se vastaus otsikon kysymykseen: Yksin ensimmäisen asuntonsa hank kiva on todennäköisemmin mies. Miehistä yli puolet, 54 prosenttia os taa ensiasunnon yksin, kun taas nai sista näin toimii 30 prosenttia. Käy tännössä tämä tarkoittaa että naisis ta kaksi kolmesta ostaa ensiasunton sa yhdessä puolison kanssa.

kommat taloudelliset mahdollisuu det. Tätä tukee myös pankin suoma laisten taloudellista mielenrauhaa kartoittanut tutkimus, jota Danske Bank on toteuttanut vuodesta 2018. Sen mukaan luottamus talouteen ja kaantuu Suomessa epätasaisesti su kupuolten välillä. Ero on selvästi isompi kuin muissa Pohjoismaissa.

Vastauksen otsikon kysymykseen kertoi Danske Bank ja tarkemmin ottaen pankin kesäkuussa teettämä ensiasunnon ostajille suunnattu tutkimus. Sitä varten haastateltiin valtakunnallisesti suomalaisia 18–39-vuotiaita, potentiaalisia ensiasunnon ostajia sekä sellaisen jo hankkineita.

– Säästämiseen voi hyödyntää esimerkiksi asuntolainan lyhennys vapaita sekä pidempää laina-aikaa, jolloin pienempi kuukausierä mah dollistaa myös säästämisen, Lai ne-Tolonen sanoo. l

Asunnonosto kerryttää varallisuutta

Laine-Tolonen rohkaisee naisia tun temaan oman taloutensa paremmin ja pohtimaan vaurastumista mah dollisimman aikaisessa vaiheessa.

Teksti: VILLE KULMALA

KAIKKI KONEET RAKENTAMISEEN OLEMMEMUKANA Pirkkalan23.-24.9.2022toimipisteellämmeTERVETULOA! Autokuja 1A, Pirkkala • 0104249460 • www.talhu.fi Parempia koteja

– Naiset voivat turvata ja paran taa talouttaan eri tavoin, esimerkik si kerryttämällä säästöjä. Jos talous tilanne mahdollistaa, oman asunnon ostaminen on järkevä asumismuoto myös yksin. Lainaa lyhentämällä kertyy omaa varallisuutta, sen sijaan että maksetaan vuokran muodossa sijoitustuottoa vuokranantajalle. Vaikka korot ovat lähteneet nou suun, asuntolaina on vielä suhteelli sen edullista, Laine-Tolonen sanoo. Hän kertoo pankin suosittelevan ai na asuntolainan lyhentämisen ohel la myös säännöllisistä säästämistä.

Monipaikkatyö vaikuttaa monen yrittäjän toimitilatarpeisiin – ja tämä voi hyödyttää eritoten maaseutumaisia kuntia

opa joka viides yrittäjä uskoo etä työn yleistymisen vaikuttavan hei dän toimitilatarpeisiinsa tulevai suudessa. Asia selvisi tämän vuoden Yrittäjien kuntabarometrissä, johon vastasi liki 10 000 yrittäjää ympäri maata. Niin sanotussa monipaikkai suudessa piilee suuria mahdollisuuk sia ainakin maaseutumaisten ja mök kikuntien elinvoiman kannalta.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022 21 PIRKANMAATAMPERE TIPPAVAARA HANHIJÄRVI PORI 90 VAASAkm205km Nyt HANHIJÄRVENmyydään JA 20SuomenYRITYSTONTITTIPPAVAARANkasvukäytävälläminuuttiaTampereelta. Tontit joustavasti tarpeen Nopeatmukaan ja lupapalveluttoimivat KYSY marko.kosonen@hameenkyro.fi050MarkoelinkeinojohtajaLISÄÄKosonen31003311 PIRKANMAA Betonin sahaukset ja poraukset P. 03 2365200 www.mansentimanttisaha.fiwww.pkhpalvelut.fi0400 746 745 ➤ Maanrakennus-työt ➤ Auraukset hiekoituksetja ➤ Roskalavat

– Etätyön ansiosta työnvaihtajan tai koko perheen ei tarvitse välttämättä muuttaa työn perässä muualle, Wickström huomauttaa joskin lisäten heti perään, että kaikissa tehtävissä etä työ ei onnistu.

– Esimerkiksi valmistava teollisuus ja palveluntuottajat pääasiassa tarvit sevat työpanoksen työpaikalla, Wickström huomauttaa. Suomen Yrit täjien johtaja Harri Jaskari sanoo, et tä kuntien kannattaa nyt aidosti miet tiä, miten he voisivat hyödyntää mo nipaikkaisuutta ja hybridityötä.

– Lisäksi monipaikkaisuus voi myös parantaa yritysten työvoiman saatavuutta, huomauttaa elinkeino politiikan asiantuntija Henrik Wickström Suomen Yrittäjistä.

– Fiksu kunta miettii, miten lisätä monipaikkaisten työntekijöiden osal lisuuden kokemusta, ja mahdollistaa, että monipaikkaiset yrittäjät ja työnte kijät voivat verkostoitua ja saada tukea myös toisen kotipaikkakunnan elin keinopalveluista, Jaskari vinkkaa.l

Teksti ja kuva: VILLE KULMALA.

J

prosenttia kertoi, että monipaikkai suuden myötä ei ole tarvetta inves toida nykyisiin toimitiloihin. Pie nempiin toimitiloihin voi siirtyä 6 prosenttia yrittäjistä ja 5 prosenttia aikoo hyödyntää toimistohotelleja.

Monen asian mahdollistaja Monipaikkatyön yleistymisen usko taan vauhdittavan myös työvoiman saatavuutta, ja mahdollisuus etänä työskentelemiseen voi olla myös kil pailuvaltti. Wickströn uskookin mo nipaikkaisuuden avaavan uusia mah dollisuuksia eritoten maaseudulla.

Se vastauksista selvisi, että muu tosta toimitilatarpeisiin on joka ta pauksessa odotettavissa. Niistä yrit täjistä, joilla oli vaikutuksia toimiti latarpeisiin, liki puolet eli 44 prosent tia vastasi, että tilojen tarve ei vähe ne. Kuitenkin kaikista vastanneista yrittäjistä 24 prosenttia uskoi toimi tilatarpeiden vähenevän vähän, ja 12 prosenttia uskoi niiden vähenevän merkittävästi. Kaikista vastaajista 12

me Ruotsissa

sä työssään palkkahommissa, mutta yrittäminenkään ei ole vierasta.

yy siihen, että hän ylipäätään istuu täällä, liittyy siihen, että hän sattui soittamaan ovikel loani täydelliseen aikaan. Kyseessä ei silloin ollut Kehräsaaren konttorin ovisummeri, vaan kotini ovikello. Se ei ollut hänelle ainoa ovikello Epiläs sä tuona iltana. Hän kun oli liikkeel lä myyntimielessä. Meidän taloudes samme porrasremontti ei ollut juuri

nyt ajankohtainen asia, mutta koska idea oli uusi ja Lari työssään pätevä, ehdotin, että juttua jatkettaisiin myö hemmin konttorilla. Siis juuri nyt. Joten aloittakaamme siitä, mitä tai mikä on Stepfix, ja miten hän on pää tynyt yrityksen kelkkaan.

– Yrittäminen ja myynti on ollut minun juttuni oikeastaan aina. Se, että saa itse rakentaa raaminsa, laa jentaa niitä ja päättää itse tekemisen sä, on sopinut minulle paremmin kuin hyvin, hän taustoittaa. Perhe taustakin tukee tätä, sillä sekä hänen isänsä että äitinsä ovat tehneet mer että tämä(kin) on ollut länsinaapurissam voimissaan parikymmentä Nyt siis puhutaan vanhojen portaiden Pirkanmaan Yrittäjien toimistolle asiasta

jo

vuotta.

Aina ei porrasremontin tarvitse tarkoittaa purkutöitä

remontoinnista astetta kevyemmällä metodilla.

LARI HILTUNEN on Stepfix-yrityksen Pirkanmaan myyntipäällikkö. Hän omaa myös useamman vuoden mittaisen yrittäjätaustan.

Yrittäjätaustaa löytyy 28-vuotias Lari Hiltunen on nykyises

s

on saapunut puhumaan Lari Hiltunen, Stepfix-yrityksen Pirkanmaan myyntipäällikkö.

• RAIVAUSSIIVOUKSET • VAHINKOSIIVOUKSET JA MUUT ERIKOISSIIVOUKSET • LOPPUSIIVOUKSET RAKENNUKSILLE •OtaJAMUUTTOSIIVOUKSETMUUTSIIVOUSPALVELUTyhteyttä: 050 592 2160 | info@seran.fi Seran Puhtautta ja Palvelua Oy Vihiojantie 14, 33800 Tampere KAIKKIINSIIVOUSPALVELUARASKAANSARJANTILANTEISIIN Seuraava Pirkanmaan Yrittäjä-lehti ilmestyy 18.10. Viihde Ilmoittamalla 150 000 talouteen jaettavassa Py-lehdessä, tavoitat asiakkaasi jo Postin aamujakelun yhteydessä. tiedustelutIlmoitusvarauksetHervantaNekala-Koivistonkylä,AlueteemoinajaTammerkoskija7.10.mennessä: leena.kolehmainen@dorimedia.fi, soita 041 5019902 tai dorimedia.fi/varaa-ilmoitustila Vähemmän yllättävää on,

varsin nokkela idea,

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 202222 HRK KONE VUOKRAAMOT - Kalusto maanrakentamiseen - Roudansulatus, lämmitys, valaistus - Henkilönostimet - Kaikki rakennuskoneet HRK mukana Mansen Mörinöillä pe 23.9. klo 9-15:30. Tutustu tarjontaamme ja poikkea lättykahville. Tuottotie 7, PIRKKALA | 03 2772511 VUOKRAA

Teksti: VILLE KULMALA Kuvat: VILLE KULMALA, STEPFIX OY

– Ehdin toimia ennen Stepfixiä yrittäjänä useamman vuoden, hän taustoittaa. Stepfixin ja Larin tiet kohtasivat tammikuussa 2021. Sil loin hän tapasi yrityksen perustajan, Olliver Juujärven. Hän oli pistänyt yrityksen pystyyn neljä vuotta aikai semmin. Larin ajoitus oli silläkin kerralla hyvä, sillä Lari oli juuri lo pettelemassa edellistä myyntiprojek tiaan ja aikeissa aloittaa uusien haas teiden etsimisen.

– Tai ainakin meidän suun taamme otetaan nyt vähemmän yhteyttä, mutta toisaalta ostot ovat säilyneet samalla tasolla, hän ker too. Tästä syystä tämä juttukin syntyi. Kun kerran se omaehtoinen kysely on ollut vähäisempää, on jal katyö ollut jälleen voimissaan.

Ripeät liikkeet

UUDET PORTAAT sahataan mittaan paikan päällä. kittävimmän osan urastaan nimen omaan yrittäjinä.

maan aluevetäjänä. Idea tuotiin naapurimaasta Stepfixin toimintaidea on ruotsalais lähtöinen. Siellä vanhojen portaik kojen massiivijalopuulla pinnoitta misesta on kokemusta jo yli 20 vuot ta. Nykypäivänä samankaltaista pal velua tarjoaa Ruotsissa jo useampi kin yritys. Juuri Ruotsista yrityksen perustaja Olliverkin oli idean bon gannut. Hän kun asui aiemmin siel lä. Kun hän sitten myöhemmin muutti takaisin Suomeen, tajusi hän, että tässä on iskun paikka.

Ne portaikkouusinnat, joissa Stepfi xin toimintamallilla joudutaan nos tamaan kädet pystyyn, ovat hyvin harvassa. Käytännössä tämä tarkoit taa tapauksia, joissa varsinainen por taiden runko on liian huonossa kun nossa. Esimerkiksi silloin kun askel mien liitokset ovat vuosien saatossa

– Hakemuksia on tullut edel leen ihan mukavasti. Sen olen huomannut, että noin 5–8 haas tattelua on pitänyt pitää, jotta on löytynyt hyvä tekijä, hän kertoo.

on kyllä ollut rakennus alan firma, mutta yhtä lailla tiesin, että alalla on myös paljon tyhjiä pu heita, hän kertoo. Mutta mitä enem män Lari ennakkoon tutustui Step fixiin, sitä paremmalta yrityksen toi minta näytti.

l

Harvalle joudutaanportaikollesanomaan ei

– Ja se on ollut etenkin näin etä töiden aikaan varsin hyvä asia, hän

Kevyehkö ratkaisu Kantavana ajatuksena koko proses sissa on, että vanhat portaat saadaan edustuskuntoon mahdollisimman ke vyesti. Purkutöitä ei tarvita, sillä uu det kestävät, kahdeksan millin vah vuiset puupinnoitteet saadaan asen nettua vanhojen runkojen päälle.

huomauttaa. Aikaa touhuun menee 1–3 työpäivää, keskimäärin koko homma on paketissa 18 tunnissa. Uusien pintojen asentaminen hoi tuu yhden ammattilaisen voimin, mitä nyt joskus saatetaan esimer kiksi kantoavuksi tarvita työmaalle toinenkin tekijä.

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 2022 23

– Kyllä meillä Suomessa maala taan ja matotetaan portaita uudes taan, mutta juuri muita vaihtoehto ja portaiden kunnostamiseen ei sit ten olekaan, paitsi tietysti niiden to taalinen purkaminen ja uudelleen rakentaminen. Tällaiseen tilantee seen me olemme sitten lähteneet luo maan tarjontaa, Lari kertoo.

– Vaikka nuuskin netistä kaiken mitä löysin, en löytänyt mitään ne gatiivista, hän kertoo. Eikä siinä asian kanssa sitten sen kauempaa jahkailtukaan. Vain viikko ensitapaa misesta Stepfixin perustaja Juujärvi

Kuinkas ollakaan, kävi ilmi, että Juu järven yritys Stepfix, joka sekin oli vielä tuolloin Larille täysin uusi tut tavuus, oli käynnistämässä toimipis tettä Tampereelle ja täten etsimässä potentiaalista myynnin vetäjää. Yri tys kiinnosti, vaikka toimialana ra kentaminen vähän tekikin Larin ske ptiseksi.–Minulla

sekä yrityksen hallituksen puheen johtaja Juuso Markkanen matkasi vat Tampereelle, jossa pidettiin yh distetty työhaastattelu sekä tutustu mistapaaminen. Ja pian Lari löysikin itsensä yrityksen Espoon konttorilta palaverista, jossa hän esiintyi Pirkan

– Ja tässä ei myöskään mene mi tään hukkaan, joten tähän on ympä ristöystävällinenkin näkökulma, La ri huomauttaa. Toimenpide on sii näkin mielessä asiakasystävällinen, että portaat ovat asukkaiden käytös sä koko remontin ajan.

Kangasalantie 1067, 36200 Kangasala • www.pmaanrv.fi Laadukasta kotipaikkakunnallasi.valvontaa Heikki Mäenpää p. 045 209 5300 heikki.maenpaa@pmaanrv.fi RPirkanmaanakennuttamis- ja Valvontapalvelu Oy Maanrakennusta ammattitaidolla OMAKOTITALOJEN POHJATYÖT! 0500 511 www.arskajapoika.fi499 Puh ( 0 3) 3 6 4 0 0 6 9 my ynti@charmikaluste fi • ww w charmikalus te fi Pukinekatu 6 • Avoinna ma pe 8 0 0 –16 0 0 HUONEK ALUJEN VERHOILUT YÖT SEK Ä K ANG ASMY YNTI Kotien ja julkisten tilojen verhoilut yöt Myös vaahtomuovin my ynti CHAR M I-K ALUSTE Monipuolinen, tehokas ja luotettava asennusurakoitsija Pyydä kartoituskäynti! info@pmp-asennus.fi p. 0400 1313 63 Salaojitus ja MaanrakennusMaalämpöPiharakentaminensadevesijärjestelmätjatimanttiporaus ENNEN JA jälkeen. Ero on varsin selvä. TÄSSÄ SYNTYY uutta portaikkoa.

löystyneet liikaa ja ne on kasattu niin, että niiden kiristäminen on jälkikäteen mahdotonta.

– Olan laskenut, että noin 95–97 prosenttia kaikista omalla koh dallani esille tulleista portaikois ta voidaan kunnostaa meidän me netelmällämme, hän kertoo. Tä män vuoden aikana Pirkanmaal la on tarkoitus saada valmiiksi noin 130 portaiden uudistusta. Yhden portaikon kohdalle hin naksi tulee noin 2800–5500 euroa.

– Verrattuna viime vuoteen ky syntää on nyt vähemmän. Varmaa syytä en tiedä, mutta eiköhän ai nakin tämä yleinen hintatasojen nousu siihen vaikuta, hän kertoo.

Kysyntä on laimentunut, mutta uskoa riittää Yrityksen asiakaskohteet ovat pää sääntöisesti rivi- ja omakotitalo ja. Niiden osalta porrastoteutuk set jakautuvat miehen mukaan ai ka tasan. Pirkanmaalla yrityksel lä on nyt ollut omaa myyntiä rei lut 1,5 vuotta, joten nyt heille tu lee jo mukavassa määrin kyselyi tä tyytyväisten asiakkaiden suosi tusten perusteella. Toisaalta myös markkinointiin on panostettu var sin isolla kädellä. Sen huomion mies tosin on tehnyt, että viimei sen puolen vuoden aikana kysyn tä on hiljentynyt.

Tarkat osat valmistetaan paikan päällä Käytännössä portaiden päälle asetet tavat massiivipuut leikataan muo toonsa paikan päällä, kunhan enti sistä portaista on saatu tarkat mitat. Asentaja työstää räätälöidyt porras osat puutavarasta, jonka aihiot on käsitelty jo valmiiksi omalla tehtaal la Jyväskylässä.–Puutavara meille tulee Ruotsis ta, mutta käsittely tehdään omatoi misesti. Käytännössä puutavara öl jyvahataan niin, että ensin siihen ruiskutetaan vaha, sitten se hierotaan kovakierroksisella koneella ja lopuk si se kuivataan uv-valolla, hän sel keyttää. Lopputulos on paitsi edus tava myös kestävä, sillä öljyvaha imeytyy hyvin syvälle puun raken teisiin jättäen silti sen pintaan halu tun karheuden.

Niinpä sitten tämänkertainen haastateltavani lähtee haastatte lijaksi.

Sen verran paljon luottoa tule vaan löytyy, että tästäkin haastat telusta Lari on suuntaamassa kah teen työhaastatteluun. Ja siis juu ri haastattelijaksi. Tarkoitus on palkata myyntipuolelle vielä yksi tekijä, ja kunhan se saadaan maa liin, aiotaan remmiin ottaa myös kolmas asentaja.

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 202224 Lokomonkatu 25, Tampere, 03–2834 111 automyynti ark. 9–18, la 10–14 automyynti I huolto I varaosat I vauriokorjaamo KAYTTOAUTO.FI Alkaen 65 103 € tai 599 €/kk*. Vapaa autoetu 1 120 €/kk, käyttöetu 955 €/kk 8,3 s 1 100 km 168 g/km 6,3 l/100 km 0-100km/h toimintamatka** CO 2 -päästöt EU-yhd. kulutus yhdellä tankilla jopa Viimeinen erä vm.2023 vähäpäästöisiä diesel-kevythybridejä XC60 B4 AWD D-MHEV Core aut. Nyt XC60-varastoautoihin kaupan päälle Nokian 18” -nastarenkaat! Etusi arvo jopa 2 440 € Kevythybridimme ottavat talteen jarruttamisessa syntyvää energiaa ja varastoivat sen 48 voltin akkuun. Kun tätä energiaa käytetään, sekä polttoaineenkulutus että pakokaasupäästöt pienenevät. Kevythybrideissämme saat nauttia pienemmästä polttoaineenkulutuksesta suorituskyvystä tinkimättä. Sisäänrakennetut Googlen palvelut ja henkeäsalpaava ajokokemus – tämä keskikoon citymaasturimme on kaikin puolin älykkäämpi. VOLVO XC60 B4 AWD D-MHEV Business Core aut: autoveroton hinta 50 300 €, autovero 14 203,34 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 65 103,34 €. EU-yhd. 6,3 l/100 km, CO2 168 g/km. Hinnat 18.4.2022 hinnaston mukaan. Kuvien autot lisävarustein. * VOLVO XC60 B4 AWD D-MHEV Business Core aut, hinta 65 103,34 € (sis. toim. kulut 600 €), käsiraha 10 000,00 €, sopimusaika 72 kk, kuukausierä 598,63 €, luoton määrä yht. 55 372,34 (sis. perustamismaksun 269 €), viimeinen suurempi erä 20 600 €. Kuukausierä sisältää koron 2,95 %, perustamismaksun 269 € ja käsittelykulun 13 €/kk. Luottokustannukset yht. 8 012,32 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 63 384,66 €, todellinen luottohinta 73 115,66 € ja todellinen vuosikorko 3,54 %. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki tai LähiTapiola Rahoitus Oy. Tarjous koskee vain yksityisasiakkaiden uusia tilaus- ja kauppasopimuksia. Volvo XC60 Älykkäämpi kevythybridi toimitukseenNopeaan

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 2022 25 Volvo -myyjäsi Käyttöautossa: Jere Blom, p. 040 7548 601 Ari Karjalainen, p. 0500 627 374 Stanislav Kostyuchenko, p. 044 5502 237 Vesa Lehtiö, p 050 5215 237 Juuso Lintukangas, p. 044 5501 529 Teemu Luoma, p. 050 4015 473 Henrik Raisio, p. 040 9359 929 Uusi Volvo C40 Recharge -täyssähköauto Uusi Volvo C40 Recharge -täyssähköauto. Alkaen 52 000 €. Täyssähköauto C40 Recharge Single 231 hv. Volvo Car Yksityisleasingilllä alk. 654€/kk** C40 Recharge on Volvon ensimmäinen täysin sähköinen Crossover – ja samalla aito Volvo. Nautit hienostuneesta ajokokemuksesta ja Volvo Cars -sovelluksen etähallintamahdollisuudesta. Huolenpitopaketti kuuluu hintaan ja sisältää huollot, takuun, tiepalvelun; halutessasi voit hankkia myös edullisen Volvia- vakuutuksen ja kotilatauslaitteiston. Koeajettavana nelivetoinen Volvo C40 Recharge Twin. 7,4 s 438 km 0 g/km Huollot 0-100km/h toimintamatka** CO 2 -päästöt sisältyvät sähköllä jopa 3v/100.000 km C40 Recharge Core aut: autoveroton hinta 51 400 €, autovero 0 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 52 000 €. EU-yhdistetty energiankulutus 18,0-19,3 kWh/100 km, CO2-päästöt 0 g/km (WLTP). Vapaa autoetu 650 €/kk, käyttöetu 605 €/kk. Hinnat 23.5.2022 hinnaston mukaan. Kuvien autot lisävarustein. ** Toimintamatka- ja kulutusarvot on tarkoitettu ensisijaisesti automallien väliseen vertailuun. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpö tila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. *** Yksityisleasingin kuukausihinta sisältää 36 kk/30 tkm, takuun, huollot ja kuluvat osat sekä Volvo-talvirenkaat.

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 202226 Ylöjärvi, Elopellontie 2, puh. (03) 3142 4300 Palvelemme MA-PE 7-18, LA 9-15 ERITUOTETTAKESTOPUUTutustu tarjouksimme ja suurvalikoimaamme www.puutoimi.fi/ tuotteet Voit lähettää tarjouspyynnön, tilata tuotteet kotiin/ mökille vaikka kotisohvalta. Meille on hyvät ja nopeatyhteydet joka suunnasta sahauspalvelu!RakennuslevyjenPeräkärrylainaus!Kuljetuspalvelu! Tarjoukset voimassa 20.9.- 8.10.22, mikäli eriä riittää - Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin - Ei vaihto - ja palautusoikeutt a - Ei jälleenmyyjille - 6 kpl lainaperäkärryjä SAUNA-PUUTOIMIJASISUSTUSPÄIVÄT Olemme riittämiin saaneet kuulla, kun hinnat vain nousee…ja nousee. Nyt on ilosanomaa tiedossa. Puutoimen sauna- ja sisustuspäivät ovat jättimäinen kattaus saunan- ja kodin pintojen rakentajalle/ remontoijalle. KAIKKI SAUNAPANEELITSISUSTUS/JA LISTAT PINTAKÄSITELLYT JA PUUVALMIIT KAIKKI PUULAJIT! MYÖS JO EDULLISET TARJOUS JA KatsoII-LAATUERÄT!suurvalikoimamme ja hinnat www.puutoimi.fi/tuotteet Syksy on sisustamisen aikaa ja tarjoamme nyt kodin, mökin pintoihin kaikki varastossamme olevat paneelit ja listat poikkeuksellisen edullisesti. Valikoimaa on runsaasti, Showroomimme tarjoaa ideoita ja Puuasiantunteva henkilökunta opastaa valinnoissa. Tervaleppä 28x185....14,50/m28x140......8,50/m28x120......9,20/m Thermo Royal 26x190.......14,50/m Haapa 28x140.........9,80/m28x120.........9,20/m haapaLämpökäsitelty 28x160.......13,50/m28x140.......12,50/m28x120.........9,90/m leppäLämpökäsitelty 28x185........15,50/m28x140........10,90/m Karava Thermo Royal Siparila Design Ja sauna tarvitsee myös laudepuut. Alla muutama esimerkki -20%-20%-20%

Pirkanmaan energiastrategiaa laaditaan kreivin aikaan

Strategian varsinaisiksi tavoitteiksi määriteltiin seuraavat asiat:

Paikallisesti tuotetun energian mer kitys on kasvanut entisestään Venä jän aloittaman hyökkäyssodan seu rauksena. Sen myötä itänaapurin tuontienergiasta halutaan irtautua tykkänään, ja oleellista on myös var mistaa maakunnan energiajärjestel män toiminta- ja huoltovarmuus. Strategiatyölle haasteita tuovat enti

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 2022 27 Hei yritysjohtaja Onko kasvua ilmassa? Seinäjoelle on junalla tunti Tampereelta. Suuntaa siis avaruuden pääkaupunkiin. Kerron mielelläni lisää, miten voimme auttaa yritystäsi kasvamaan. Jukka Pajunen, Into Seinäjoki Oy Puh. 044 418 1215, jukka.pajunen@intoseinajoki.fi www.intoseinajoki.fi

PIRKANMAAN ENERGIASTRATEGIA oli tapetilla elokuussa järjestetyssä tilai suudessa. Aamupäivätilaisuudessa kuultiin lukuisia kiinnostavia asiantuntijapu heenvuoroja sekä esimerkiksi paneelikeskustelu.

Energiastrategia valmistuu ensi talven aikana.

• varmistaa energiamurroksen oi keudenmukaisuus ja kustannuste hokkuus

oikeudenmukaisuusHaasteena kustannustehokkuussekä

jestöjäkin. Myös asukkaita halutaan kuulla. Syksyn aikana verkossa jokai selle avautuu mahdollisuus kantaa kortensa kekoon.

Teksti ja kuvat: VILLE KULMALA

käistiin käyntiin jo huhtikuussa, jol loin maakuntahallituksen ympäris tö- ja ilmastojaosto käsitteli strategi an lähtökohtia ja tavoitteita. Samal la strategialle asetettiin myös tavoi tevuosi, joka on 2030. Se on sama, mihin mennessä Pirkanmaa oli jo aiemmin sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalisuutta. Tausta-aineisto na työssä on vuonna 2021 valmistu nut Pirkanmaan energiajärjestelmä selvitys. Siinä on kartoitettu maakun nan energiantuotannon ja -kulutuk sen sekä siirtoverkon nykytilannet ta, mahdollisuuksia ja rajoitteita.

• mahdollistaa Pirkanmaan hiili neutraalius luonnon monimuotoi suutta heikentämättä

Energiastrategian työstäminen ny

Energia-asiat ovat olleet tämän vuoden aikana tapetilla kenties vahvemmin kuin pitkiin aikoihin. Ilmastonmuutoksen estämisen lisäksi kun Ukrainan sota ja siitä aiheutuneet muutokset energiavirroissa ovat muuttaneet totuttua pelikenttää hyvin nopealla ja pe rustavanlaatuisella tavalla. Itse asiassa Pirkanmaalla energiastrategian varsinainen aloitus osui samalle viikolle kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joten se on vääjäämättä heijastunut myös strategian sisältöön. Pirkanmaan Yrittäjä -lehti osallistui asian tiimoil ta järjestettyyn Energiatulevaisuuden aamupäivään 24.elokuuta ja haastatteli tilaisuu den jälkeen Pirkanmaan liiton ilmastoasiantuntija Tiina Luukkosta. Hänen haastattelun sa voit lukea seuraavalta sivulta.

T

yön alla olevan energiastrategi an tarkoituksena on viitoittaa maakuntaa kohti tulevaisuuden energiajärjestelmää, kestävin aske lin. Pirkanmaan liitto on strategiaa laadittaessa kuskin paikalla, mutta työtä tehdään isolla porukalla, mis sä on mukana niin kuntia kuin jär

sestään sen toteuttaminen oikeuden mukaisesti sekä kustannustehok kaasti. Strategian keskiössä on myös aluetalouden sekä energiaan liitty vän tutkimus-, kehitys- ja innovaa tiotoiminnan vahvistaminen. Edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrkiessä on huolehdittava siitä, ettei saman aikaisesti heikennetä luonnon moni muotoisuutta. l

• varmistaa Pirkanmaan energiajär jestelmän toiminta- ja huoltovar •muusirrottaa maakunta venäläisestä •tuontienergiastavahvistaaaluetaloutta ja energiaan liittyvää TKI-toimintaa

set strategiat toimivat erittäin hienoi na esimerkkeinä.

maakuntakaavan kansalaisilta saa maa palautetta.

kartan toimenpiteistä, ja sen aikatau luksi oli silloin hahmoteltu aikaväliä 2020–23, joten energiastrategian laa timisesta päätettiin jo kauan ennen viime kevättä. Strategiatyön varsinai nen aloitus osui kuitenkin samalle viikolle kuin Venäjän hyökkäys Uk rainaan, joten se on värittänyt ener giastrategian laatimista alusta asti ja tilanne heijastuu väistämättä strate gian sisältöön. Yhtenä strategian ta voitteena on irrottaa Pirkanmaa ve näläisestä tuontienergiasta ja esimer kiksi huolto- ja toimitusvarmuus ei välttämättä nousisi normaalitilan teessa samalla tavalla keskiöön.

Energiastrategian laatiminen oli yk si Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tie

VARRELLAVALTAVÄYLIENYRITYSTONTTEJA BUSINESSNOKIA.FI Kysy lisätietoja tonteista ja toimitiloista: Tiina Laakkonen, elinkeinojohtaja 044 486 tiina.laakkonen@nokiankaupunki.fi0918 Nokian Haluatko20yritysalueellaKolmenkulmanonnyttarjollahehtaariayritystontteja.yrityksellesi näkyvyyttä huippusijainnilla valmiit erinomaisetyhteistyöverkostotkasvumahdollisuudet Etsitkö toimitilaa?sopivaa Nokian myytävät ja vuokrattavat tilat on koottu kätevästi Business toimitilapalveluun:Nokian

6. Miten varmistetaan, että strategia saadaan myös jalkautettua?

Strategiatyötä jatketaan vielä syys kuun ajan keskustellen eri sidosryh mien kanssa, minkä jälkeen siirrytään kerätyn tiedon koostamiseen strate giatekstiksi ja sen vaikutusten arvi ointiin. Energiastrategia lähtee lau suntokierrokselle syksyn aikana ja valmistuu alkuvuodesta 2023. Pirkan maan liitto viestii aktiivisesti strate giatyön etenemisestä sekä nettisivuil laan että sosiaalisessa mediassa.

Miten tästä eteenpäin?

1. Miten energiastrategiaprosessi tästä etenee?

Sidosryhmäyhteistyöhön on kutsut tu erilaisia energian tuotantoon, siir toon, kuljetukseen, varastointiin ja kulutukseen liittyviä toimijoita sekä muita yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja, järjestöjä ja luonnol lisesti kaikki Pirkanmaan kunnat ja kaupungit. Energia-asiat koskettavat koko yhteiskuntaa ja jokainen näkö

7. Parin viikon takaisessa tilaisuudessa esitettiin arvioita, että kaavoitus olisi jarru väitteen?allekirjoitatkoympäristöasioissa,tämän

Strategiatyössä on pyritty ottamaan mahdollisimman laajasti monenlai sia toimijoita mukaan, jolloin Pir kanmaan energiastrategiasta tulee yhteisten ponnistelujen tulos, jonka tavoitteisiin koko maakunta voi si toutua. Myös työpajoissa käydyt kes kustelut toimijoiden kanssa osaltaan edistävät tavoitteiden toteutumista, kun ideat jäävät elämään ja voi syn tyä kiinnostavaa yhteistyötä eri toi mijoiden välillä. Tällä hetkellä ener gia-asiat ovat vahvasti tapetilla, eikä tilanne ole hetkeen laantumassa, jo ten tahtoa maakunnan energiajärjes telmän kehittämiseen löytyy varmas ti tulevinakin vuosina.

Pirkanmaan energiastrategia katsoo asioita maakunnallisesta näkökul masta, eli kuinka koko maakunnan energiajärjestelmä voisi toimia vuon na 2030. Painopiste on energiantuo tannossa, siirtämisessä, kuljettami sessa ja varastoinnissa, mutta jossain määrin strategia käsittelee myös eri sektorien kulutusta sekä energiate

Jotkut toimijat voivat kokea asian niin ja kaavoituksen eteneminen vaa tii toki kunnalta tahtoa edistää asiaa, mutta energiastrategiaa varten teh dyissä haastatteluissa useimmat Pir kanmaan toimijat näkevät kuitenkin kaavoituksen (sekä maakunta- että kuntatasolla) nimenomaan melko suurena tai merkittävänä energiajär jestelmän kehityksen ajurina. Esi merkiksi tuulivoimahankkeissa kaa voitus ei tietääksemme ole Pirkan maalla erityisesti hidasteena. Kaavoi tuksessa arvioidaan aina kokonai suutta, muun muassa vaikutuksia ih misiin ja ympäristöön, oikeaa ja hy väksyttävää sijaintia pitkällä aikavä lillä, sekä muita lähialueilla valmis teilla olevia hankkeita. Laadukkaal la suunnittelulla ja kaavoituksella varmistetaan hankkeiden hyväksyt tävyys.

Energiatulevaisuuden aamupäivässä maakunnan työn alla olevaa energiastrategiaa esitteli yleisölle ilmastoasiantuntija Tiina Luukkonen Pirkanmaan liitosta. Pirkan maan Yrittäjä lähetti hänelle tilaisuuden jälkeen 10 kysymystä, joihin hän vastasi seuraavasti:

9. Sanoit esityksessäsi, että mukana on yli 40 organisaatiota. Millä perusteella nämä on valittu mukaan?

4. Onko niidenponnistuksia,Suomessamuuallavastaavanlaisiatehdäänkökanssayhteistyötä?

5. Miten tähän?kansalainentavallinenvoiosallistua

8. Vaikuttiko Venäjän aloittama hyökkäyssota jotenkin Entätekemisenstrategianaikatauluun?sensisältöön?

kulma on tärkeä, joten kutsut on py ritty lähettämään mahdollisimman laajalti – eri organisaatiot ovat sitten tarttuneet tilaisuuteen omien mah dollisuuksiensa puitteissa, ja strate giatyöhön osallistuva joukko on muotoutunut sen mukaisesti. nuoria on ollut mukana, miten heidän näkemyksensä ovat erottuneet muista vastaajista?

Syyskuun aikana Pirkanmaan liiton sosiaalisen median kanaviin lisätään kyselyitä, joihin pirkanmaalaiset pääsevät vastaamaan ja tuomaan mukaan oman näkemyksensä maa kunnan energiatulevaisuudesta. Stra tegiatyössä hyödynnetään myös energia- ja elonkirjoaiheisen vaihe

Teksti: VILLE KULMALA

Kuvat: VILLE KULMALA, PIRKANMAAN LIITTO

3. Tavoitevuodeksi on asetettu 2030, kuinka kireä aikataulu tämä on? Tavoitevuosi on sama kuin Pirkan maan hiilineutraaliustavoitteella, jo ta energiastrategialla on tarkoitus

hokkuutta. Energiastrategialla ei ole tarkoitus esimerkiksi neuvoa kulut tajia lämmitysmuodon valinnassa, mutta toisaalta vaikkapa energiayh teisöihin tai liikenteeseen liittyvät ta voitteet voivat tulla hyvin lähelle myös tavallisia kuluttajia.

Tärkein ponnistus tällä hetkellä on työ- ja elinkeinoministeriön valmis telema ilmasto- ja energiastrategia, joka on olennainen pohja myös mei dän energiastrategiallemme. Muiden maakuntien vastaavanlaiset strate giat ovat joko aivan viime vuosina tai sitä aiemmin valmistuneita, eikä tie dossa ole tehdäänkö jossain maakun nassa parhaillaan sikäläisen strategi an päivitystä. Muiden maakuntien kanssa on kuitenkin vaihdettu aja tuksia strategiaprosessista ja sikäläi

10. Myös

2. Mitä jastrategiassaasioitakäsitelläänmitäei?

TIINA LUUKKONEN myöntää, että huolto- ja toimintavarmuus ei välttämättä olisi noussut aivan yhtälailla keskiöön strategiatyössä ilman Venäjän hyökkäystä. Nyt kuitenkin yksi koko strategian avaintavoitteista on irrottaa Pirkanmaa venäläises tä tuontienergiasta. Se tuskin oli sekään naapurin diktaattorin tavoitteissa.

Nuoret seuraavat aktiivisesti yhteis kunnallista keskustelua ja teknolo gian kehitystä, joten nuorten näke mykset ovat varsin samansuuntaisia asiantuntijoiden kanssa. Nuoret kan tavat huolta energiajärjestelmän kes tävyydestä yhteiskunnan sähköis tyessä sekä energiamurroksen oikeu denmukaisuudesta eri puolilla maa kuntaa. Nuorten vahvuutena on en nakkoluulottomuus ja kyky rohkeas ti kyseenalaistaa vallitsevaa tilannet ta, joten heidän näkökulmansa on korvaamaton osa kestävästi elinvoi maiseen tulevaisuuteen tähtäävää strategiatyötä. l

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 202228

osaltaan edistää. Aikataulu on kireä, mutta toisaalta kuluvana vuonna on nähty, miten nopeisiin peliliikkeisiin vihreän siirtymän puitteissa pysty tään, kun tarve vaatii ja tahtoa löy tyy. Pirkanmaan toimijoilla on halua tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja ol la vihreän siirtymän edelläkävijöitä.

– Omavaraisuus energiantuotan nossa on aika suosittu ajatus näissä olosuhteissa, Kostama jatkaa.

Olkiluodon ydinvoimalan upouusi kolmosyksikkö saa vutti 1000 megawatin haamu rajan viikko sitten perjantai na aamulla. Ja pari päivää ai kaisemmin meneillään ole vassa koekäytössä päästiin sellaisiin megawattimääriin, mikä riitti tekemään OL3:sta sähköteholtaan koko maan suurimman sähköntuotanto yksikön. Kosolti toivoa Suo men talven energiahaasteisiin tuo sekin tieto, että Olkiluo don kolmosyksikön odote taan saavuttavan täyden 1 600 megawatin tehon myöhem min syksyllä.

myös mantilannemaailmanpoliittinenonlisännytydinvoisuosiota.

Muutenkin pitkän linjan projekti saatiin maaliin kreivin aikaan. Ydin voiman kasvu tuo nimittäin markki noille paitsi lisää kotimaista sähköä, myös omavaraisuutta ja huoltovar muutta. Ne ovat kaikki tässä maail mantilanteessa tervetulleita asioita.

nergiateollisuus ry:n teettä mässä kyselyssä 60 prosenttia vastanneista suhtautui ydin voimaan myönteisesti. Tästä ryp päästä 34 prosentin suhtautuminen oli täysin myönteinen ja 26 prosen tilla pääpiirteissään myönteinen. Kielteisesti ydinvoimaan puoles taan suhtautuu vain 11 prosenttia. Varsin kiinnostavaa on sekin, että ydinvoiman kannatus on nyt kai kissa puolueissa korkeampaa kuin vastustus. Puhelinhaastatteluna jo ennen kesälomia toteutettuun tut kimukseen vastasi yli tuhat suoma laista.

tuottaa sarjavalmisteisesti, mistä koituisi sekä kustannus- että aika tauluhyötyjä. Suomessa pienreak toreissa nähdään potentiaalia eri tyisesti lämmityssektorin päästöjen vähentämisessä. l

Teknologiakin kiinnostaa Ydinvoiman suosioon vaikuttaa myös se, että Suomi on ensimmäisenä saa massa valmiiksi käytetyn ydinpoltto aineen loppusijoitusratkaisun. Posi van Onkalo valmistuu 2020-luvun puolivälissä. Käytetty polttoaine si joitetaan peruskallioon noin 430 met rin syvyyteen, ja se eristetään elolli sesta luonnosta moninkertaisilla tur vallisuusratkaisuilla. Myös teknolo gian kehittyminen kiinnostaa suoma laisia. Nykyisten isojen ydinvoima loiden rinnalle on kehitteillä pienre aktoreita (SMR), jotka voisivat tuot taa sähköä ja / tai lämpöä. Pienreak toreita on tulevaisuudessa tarkoitus

Teksti: VILLE KULMALA

Kuva: TVO

E

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 2022 29 MENESTY LEMPÄÄLÄSSÄ Lempäälän Kehitys apunasi, kun haussa yritykselle tontti tai toimitila Lempäälän Tervetuloaalueelta. tapaamaan meitä myös Alihankintamessuille 27. 29.9. / E401 Tiimimme palveluksessasi: Ahti Laakso / toimitusjohtaja 040 661 7496 Anette Almi / kehittämispäällikkö 040 133 businesslempaala.fi7913lempaalankehitys.fi LEMPÄÄLÄSSÄMENESTY ✆ 0400 851 335 • BITUMIKATTEET • VESIERISTYKSET • KATELAATAT • KATTOHUOLTO • PELLITYKSET • SUUNNITTELU JA NEUVONTA KATEPALLUOTETTAVILLAVESIKATTOURAKOINTIAKOTIMAISILLASBS-TUOTTEILLA Koivistontie 33, Tampere | Vanhamaantie 27, Akaa www.pirkanmaankattajat.fi Päivystys24h p. 03-2133 303 PISPALASI OY Käyräkuja 30, Vuorentausta elementti-Betoni-asennusta www.elementtiasennukset.fi Osaamista, joka menee pintaa syvemmälle Nostopalvelut Ikaalisissa ja lähialueilla, asennus nosturit 15-85 tm • Siiviläputkikaivot ja kaivojen pesu ja elvytys • MaanrakennuspalvelutPuh.SiiviläputkikaivotBiokaasukaivotMaanrakennuspalvelut0400862596|Palinperäntie35, 39500 Ikaalinen | www.maanrakennusjokinen.fi P. 020 742 1080 | Palinperäntie 35, 39500 Ikaalinen | www.maanrakennusjokinen.fi • Peruskorjaustyöt • Liike- ja teollisuusrakennukset • Julkiset rakennukset Oikojankatu 7, 33840 www.karhenrakennus.fiTAMPERE KARHENOY RAKENNUS Maanrakennusalan Tampereenammattilainenvahvatalousalueella maanrakennusjariniemela.fi 0400 913 159 OLKILUODON SAARELLA sijaitsee kaikkiaan kolme ydinvoimalaa. Ilmakuvas sa niistä uusin on etualalla. Se on tarkoitus saada täyteen tuotantovauhtiin tä män vuoden aikana.

Monenlaista motiivia Aikaisempaa myönteisempää suh tautumista ydinvoimaan edesauttaa tällä hetkellä muutamakin isompi taustatekijä, kuten korostuva ilmas totietoisuus.–Tietoisuus ilmastonmuutokses ta on tärkeä syy siihen, että ydinvoi man kannatus on noussut jo useita vuosia, toteaa Energiateollisuus ry:n tuotannosta vastaava johtaja Jari Kostama. Tuoreessa tutkimuksessa 62 prosenttia piti ydinvoimaa tärkeä nä keinona ilmastonmuutoksen tor junnassa. lmastoasia ei ole tosin etenkään juuri nyt ainoa syy ennä tyssuosion takana. Energiateollisuu den Kostaman mukaan fossiilisen energian hinnannousu sekä tarve ir rottautua energiayhteistyöstä Venä jän kanssa näyttävät nekin nyt nos tavan kannatusta.

Kolmonen valmistui kreivin aikaan

Uraanin halkominen on nyt Suomessa suositumpaa kuin koskaan

Hartaasti odotetun Olkiluoto 3:n to dennäköinen käynnistyminen on erinomaisen hyvä uutinen paitsi tal ven energiaongelmalle myös Suomen sähkötuotannon päästöille. Ne ni mittäin laskevat käynnistymisen myötä aiempaakin alemmalle tasol le. Jo viime vuonna päästöttömän sähkön osuus oli Suomessa 87 pro senttia, ja ensi vuonna sen ennakoi daan nousevan jo yli 90 prosenttiin.

Ydinvoiman kannatus on tä nä vuonna noussut Suomes sa korkeammalla kuin kos kaan aiemmin. Tai no aina kin siitä asti, kun ydinvoi man kannatusta on alettu mitata, eli vuodesta 1983. Ilmastonmuutoksen lisäsi

meniTonnijorikki

Kokous- tai ryhmämatka Punaisilla laivoilla on helppo tapa yhdistää työ ja hyvinvointi.

Hyvä idea!

monista Luevaihtoehdoistamme.lisää:Vikingline.fi/TYHY Ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön, niin räätälöimme ryhmä- ja kokousmatkanne yhdessä.Tervetuloa Punaisille laivoille! Heini Laurell heini.laurell@vikingline.com0400Myyntipäällikkö912292 Hintansa arvoisin Itämerellä

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 202230 Täyden tapahtumatalopalvelunmerellä Punaisten laivojen ryhmä- ja kokousmatkat on tarkoitettu kaikennäköisille ja -kokoisille ryhmille.

Varaa valmiiksi ideoitu TYHY-hyvinvointipaketti kätevästi ennakkoon

Kokous merellä

Virtuaalipalaverien rinnalle kaipaamme nyt luovaa yhdessäoloa ja ajatusten vaihtoa. Ideoita syntyy kun vietämme aikaa yhdessä merellisessä ympäristössä ilman kiirettä.

TEATTERINJOHTAJA MIKKO Kanninen sekä Tampereen Teatteri Oy:n puheenjoh taja Päivi Myllykangas ovat sitä mieltä, että remontilla alkaa olla jo kiire. Parhaas sa tapauksessahan se olisi tehty jo korona-aikaan, mutta koska se ei ollut mah dollista, korkea aika sille olisi nyt.

TYÖTEKIJÖIDEN KULKUREITTI omaan konttoriinsa tänä päivänä

lavan halki.

Jatkuu seuraavalla sivulla → ja Arenan kokous- ja juhlamaailma tarjoaa tilaisuudellesi poikkeuksellisen lumoavan näyttämön. Tule ja nauti pohjoisesta vieraanvaraisuudesta ja sen puhtaista mauista. Pikkujoulukautena tarjolla pohjoisten herkkujen pikkujoulumenut sekä buf ffet. Kysy lisää!

Tampereen teatterilla on edessään jättiremontti

Alustava aikataulu Tuleva remontti koskee pääraken nusta ja teatterin 465-paikkaista pää katsomoa. Lisäksi remontin aikana menee uusintaan siis myös Kulttuu riravintola Kivi. Edellisen kerran teatteria remontoitiin esityskaudella 1988–1989, eli reilut 30 vuotta sitten. Alustavan suunnitelman mukaan päänäyttämö suljetaan toukokuussa 2024 ja peruskorjaus aloitetaan sa man tien. Tarkoitus on, että ovet saa daan taas auki syyskuussa 2025, juu ri parahiksi syksyn ohjelmistokau teen. Sekä Päivi Myllykangas että Mikko Kanninen korostavat, että re

ammerkosken ja sen yli kulke van Hämeensillan vieressä ko meilee teatterirakennus, joka on ihastuttanut tamperelaista kult tuurielämää jo vuodesta 1912. Kan sallismaisemaan erottumattomana osana kuuluvan rakennuksen edel lisestä remontista on sen verran ai kaa, että se on nyt vääjäämättä edes sä. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Tampereen Teatterin pää näyttämö ja siihen kuuluva Kulttuu riravintola Kivi pistetään työn alle keväällä 2024 ja avataan vasta syys kaudelle 2025. Asiasta kertoivat me dialle teatterinjohtaja Mikko Kan ninen sekä Tampereen Teatteri Oy:n hallituksen puheenjohtaja Päi vi Myllykangas. Aivan upouusi aja tus remontista ei ole. Sitä on punta roitu vähintäänkin viimeiset viisi vuotta.

Tampereen ikonisimpiin rakennuksiin kuuluva Tampereen Teatteri on menossa remonttiin, eikä nyt puhuta mistään pienestä pintasellaisesta. Tovi asiaa joudutaan tosin vielä odottamaan. Ja koska arvokiinteistöä ollaan samalla myös laajentamassa, vaaditaan siihen vielä luvat. Teatterilla ol laan kuitenkin optimistisia niiden suhteen. Remontille on myös selvä tarve, sillä nykymuodossaan työtiloissa on pa hoja puutteita.

– Nykyisten vaatimusten mukai nen saavutettavuus, esteettömyys ja

montilla alkaa olla hoppu. Nykyai kaisia vaatimuksia kun tämän päivän tilat eivät enää vastaa.

T

muunneltavuus sekä yleisöturvalli suus vaativat peruskorjauksen teke mistä, teatterintekijät perustelevat.

kulkee

LAPLAND HOTELS ARENA – KESKELLÄ TAPAHTUMIA Lapland Hotels Arenassa olet keskellä tapahtumakaupungin sykettä. 5. kerroksessa sijaitseva kokous- ja juhlamaailma on yhdistelmä elämyksiä ja mukavuutta. -Ainutlaatuiset aitiot kokoustamiseen ja Arenan tapahtumiin Ravintola Saivossa 250 asiakaspaikkaa sekä baari -12. kerroksessa elämyksellinen Laawu Rooftop Terrace sekä tilaussauna Tuohta ja Huvila -kabinetti -Tilat jopa 300 henkilön tilaisuuksiin -Neljä teknisesti huippuvarusteltua ja muunneltavaa kokoustilaa Tunnelma ratkaisee! Järjestä onnistunut kokous, seminaari, illallistilaisuus tai vaikka aitoa Lapin taikaa henkivät pikkujoulut Tampereen parhaalla paikalla. Lapland Hotels Tampereen

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 2022 31

Kerro meille millaista tilaisuutta olet

järjestämästä, niin luomme sinulle ehdotuksen ikimuistoisesta päivästä täynnä herkullista ruokaa ja pohjoisen taikaa! LAPLAND HOTELS TAMPERE –TUNNELMAA TILAISUUKSIIN Lapland Hotels Tampere loihtii kokoukseesi lämpimän ilmapiirin, jossa syntyvät niin ideat kuin ikimuistoiset hetket. -Sauna- ja juhlatila Kero, josta aukeaa upea näkymä yli -RavintolakaupunginDabbalissa 135 asiakaspaikkaa sekä baari -Viisi muunneltavaa kokoustilaa jopa 160 henkilölle Lapland Hotels Arena myyntipalvelu: +358 (0)3 3830 100, sales.tampere@laplandhotels.com Lapland Hotels Tampere myyntipalvelu: +358 3 3830 100, sales.tampere@laplandhotels.com LISÄÄ TILAISUUTEESI LAPIN TAIKAA LÖYDÄ LUMOAVAT KOKOUS- JA JUHLATILAMME LAPLANDHOTELS.COM

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 202232 Kun juhlaanaihettaon040 829 0626 www.mancester.fi | juhlakeskus@mancester.fi Kalevan puistotie 7, 33500 Tampere Pitopalvelua arkeen ja juhlaan yli 30 vuoden kokemuksella. Juhlatilat Lilla Mancester 30:lle, Mancester Järvensivu 50:lle, Juhlakeskus Mancester 70:lle Willa Mancester 80:lle henkilölle ja NYT MYÖS Mancester Lamminpää 40:lle henkilölle (Rinnetie 31)

000 euroa vuodessa, Kanninen huo mauttaa. Kokonaisuudessaan Tam pereen teatterin remonttisuunnitel maan on varattu noin 22,5 miljoo naa euroa. Tästä leijonanosan eli noin 17 miljoonaa vaatii peruskor jaus. Sen lisäksi laajennusosaan on budjetoitu reilut kolme miljoonaa euroa, ja esitystekniikkaa aiotaan uu distaa noin 2,5 miljoonalla eurolla. Päänäyttämöön remontti ei luo ko vin montaa uutta asiakaspaikkaa. Tä män hetken suunnitelmissa katsoja määrä olisi nousemassa vajaalla kymmenellä lisäpaikalla.

– Talosäätiön säännöissä sano taan, että talossa tulee toteuttaa vain teatteria, joten muuhun tarkoituk seen tiloja ei voi muuntaa. Molem pien hallitusten tehtävä on toimia Tampereen Teatterin parhaaksi, ja vahvaa yhteistyötä tarvitaan, osa keyhtiön hallituksen puheenjohtaja Päivi Myllykangas selkeyttää.

TEATTERIN VINTTIKERROKSESTA löytyy myös oma ompelimo.

teuttaa, mutta vinkkaa sen onnis tuvan yhteistyökumppanien kans sa myöhemmin paljastettavilla so pimuksilla. Todennäköisintä siis lienee, että Tampereen Teatteria nähdään joillakin muilla Tampe reen estradeista.

kellä käynnissä ovat rakennushisto rialliset selvitykset.

LÖYTYY

KÄYTETYILLE lavasteille tilat ovat käyneet ahtaiksi jo aikaa sitten. Iso osa niistä on tänä päivänä säilössä muualla päin Tamperetta. Kuva on otettu vuonna 1989 valmistuneen remontin yhteydessä maan

– Teatterien katsojamäärä laski pandemiassa 75 prosenttia, ja eniten asia raapaisi teattereita, joilla lippu tuloilla on iso merkitys, Kanninen kertoo. l

– Ja me haemme tätä arkkitehdin kanssa kiireellisenä. Nämä kaava muutokset ovat aina pitkiä prosesse ja, teatterinjohtaja muistuttaa. Laa jennussuunnitelman on suunnitellut Tampereen teatterille Arkkitehtitoi misto Forssi

HYLLYISTÄ jos jonkinmoista pukua ja tarvetta, kuten miesvatsoja.

jatkoa

Teksti: VILLE KULMALA Kuvat: TAMPEREEN TEATTERI

Ennakoivaa tiedottamista Teatterin remontointi ei ole aivan yk sinkertainen asia, sillä perustoimin taa eli teatterintekoa ei voida tyystin pistää stoppiin näin pitkän remon tin –ajaksi.Sekä rahoittajat että katsojat odottavat toiminnan jatkuvan, joten aiomme jatkaa perustoimintaamme myös remontin aikana, kertoi teatte rinjohtaja Mikko Kanninen, ja myöntää, että asia on Tampereen teatterin kaltaiselle toimijalle erittäin iso –ponnistus.Jaseonmyös syy, miksi tiedo tamme asiasta näin aikaisin. Ha luamme asiallemme mahdollisim man laajan tuen, hän kertoo. Tam pereen teatteri on voittoa tavoittele maton osakeyhtiö, joka on perustet tu jo liki 120 vuotta sitten, vuonna 1904. Tämän lisäksi olemassa on myös Teatterin Talosäätiö, joka omis taa sekä tontin että talon.

Työllistäjänäkin teatteri on varsin merkittävä. Vuonna 2019 se työllisti 89 kuukausipalkkaista ja 77 tunti palkkaista henkilöä. Teatterinjohtaja käyttää vuoden 2019 lukuja hyvästä syystä, sillä korona pakkosulkuineen romahdutti useammankin tunnuslu vun. Toisaalta henkilöstön osuuteen se ei Tampereen teatterissa koskenut. Tamperelaisteatteri kun ei turvautu nut koko korona-aikana edes lomau tuksiin. Tietysti optimaalisessa maa ilmassa remontti olisi saatu toteutet tua koronapandemian aikana.

– Me olemme Suomen neljännek si suurin teatteri, melkein millä ta hansa mittarilla, Myllykangas huo mauttaa. Tampereen teatterin liike vaihto on noin 4,5 miljoonaa euroa, ja suurin piirtein saman verran se saa myös avustuksia. Lipputuloilla siis kustannetaan noin puolet kokonais budjetista.–Seon

Väistötiloista ei tule puutetta

Koronassakin pidettiin osaajista kiinni

... edelliseltä sivulta

Kovia lukuja Teatteri käyttää omasta toiminnas taan vuoden 2019 lukuja. Koronan

– Niistä ei ole puutetta, sillä Tampereella mahtuu mailin mat kalle kaikkiaan yhdeksän teatteria, muistuttaa puheenjohtaja Päivi Myllykangas. Vielä nyt teatterin johtaja ei halua kuitenkaan sopi muksiin vedoten niitä kertoa.

varsin korkea luku, sillä suomalaisteattereissa keskiarvo on noin 30 prosenttia, ja osassa teatte reista lipunmyynnin osuus on alle 10 prosenttia, hän kertoo.

TÄLTÄ NÄYTTÄÄ arkkitehtien visioissa tuleva laajennusosa.

KAIKILLE alle tehdystä lisätilasta. Täyttä alkaa olla täälläkin.

MAISA Juhlaravintola Country Bistro WWW.RESTAURANTMAISA.FITiedustelut/varaukset03-3789700myynti@restaurantmaisa.fi PERINTEINEN SUOMALAINENSAVUSAUNAHÄMYISÄSAUNAVIIHTYISÄTAKKATUPALAADUKASCATERING NÄSIJÄRVEN RANNALLA Miljöömme tarjoaa upeat puitteentilaisuuksille.erilaisille sekäMoottorikelkka-,mönkijä-,vesijettisafaritlaitevuokraus Puh. 0400-539 www.sydanhameensafarit.fi410 Vesijetti-, mönkijämoottorikelkkasafaritsekäoheispalveluineen.Kysytarjous!

Peruskorjauksen yhteydessä teatte riin ollaan rakentamassa myös noin 500 neliötä uudistilaa. Lisätila tulee teatterinjohtajan mukaan tarpeeseen.

– Sillä on kokemusta teatterien re monteista esimerkiksi Porin teatte rista, teatterinjohtaja kertoo. Toteu tuessaan uudisosa avaa mahdolli suuksia myös kokonaan uudenlais ten palveluiden kehittämisen ravin tolakonsepteineen, ulkolavoineen ja terasseineen.

Sitä teatterinjohtaja ei kerro, miten korvaava esitystoiminta aiotaan to

takia niiden jälkeiset vuodet kun ovat tietysti olleet poikkeuksellisia. Se sel viää, että Tampereen teatterilla oli vuonna 2019 470 näytöstä ja yhteen sä niissä kävi noin 124 000 ihmistä.

Kaavamuutos hakusessa Ihan sormia napsauttamalla muutos ei tietysti onnistu, vaan tähän vaadi taan asemakaavan muutos. Sitä var ten teetettävä kulttuurihistoriallinen selvitys on jo käynnistetty. Tällä het

Yli 20 miljoonan euron työmaa

– Vuoden päästä olemme tie dottamisen suhteen viisaampia tästä asiasta, hän kertoo. Remon tinaikaista esiintymistä helpotta nee tietysti sekin, että Tampereel la on käytössä myös Frenckellin näyttämö. Väistötiloissa toimimi sessa turvaudutaan yhteistyökumppanienpaikallistenapuun.

– Meillä ei ole tällä hetkellä toi mistotiloja läheskään riittävästi. Ny kyisellään tiloissa piilee jopa työtur vallisuusriskejä, kuten se, että osaan toimistotiloista joutuu tällä hetkellä kulkemaan pimeän näyttämön hal ki. Lisäksi näyttelijälämpiössä ei ole esimerkiksi vessoja, joten sosiaaliti latkin ovat tähän päivään täysin riit tämättömät, Mikko Kanninen listaa. Samalla remontilla pystytään myös järkevöittämään esimerkiksi lavaste logistiikkaa. Tällä hetkellä pelkäs tään lavastesiirtoihin menee noin 30

Tilaa postitse tai nouda! Noudot Tampereen varastoltamme Keskuojankatu 5, 33900 Tampere.

AUTON

PIRKANMAAN PALKINNON vastaanottivat yhdessä Nokia Arenan toimitusjohtaja Marko Hurmeen mitusjohtaja Mika Aro ja Ilveksen asiakkuus- ja kehitysjohtaja Mikko Mattila

VERKKOKAUPPANA!NYTEDELLÄKÄVIJÄNÄPUHDISTUKSENLIKI30VUOTTA!MYÖS

Pirkanmaan palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, yh teenliittymälle tai yhteisölle Pirkan maan hyväksi tehdystä merkittäväs tä työstä, joka on edistänyt Pirkan maan tunnettuisuutta, pirkanmaa laista identiteettiä tai elinolosuhtei den kehittämistä Pirkanmaalla tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkan maan maakunnan järjestetäänValtakunnallisetasukkaille.yrittäjäpäivättänävuonnasamaisella

Pirkanmaan palkinto, Valkohäntä-veistos sekä 7 000 euron rahapalkinnon luovutettiin Pirkan päivän vastaanotolla 1. syyskuuta. Pirkanmaan palkinnon vastaanottivat yhdessä Nokia Arenan toimitusjohtaja Marko Hurmeen kanssa Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro ja Ilveksen asiakkuus- ja kehitysjohtaja Mikko Mattila.

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 2022 33 KUN AIKA ARVOKASTA.ON matkustatTampere-Pirkkalastasuoraanperillehelpostijanopeasti. lentoontampereelta.fi

Mänttä–Vilppula-mittauksetIlmanvaihtopuhdistukset,ja-säädötPirkanmaalla! 050 569 1058, 050 462 4685 www.nuohouspalvelu.com

alkinnon perusteena on täysin uuden konseptin luominen kansallisesti ja kansainvälises ti merkittävän suuren areenan raken tamisessa aikataulussaan, Tampereen ydinkeskustaan vilkasliikenteisen junaradan päälle, vaikeana koro na-aikana ja monen toimijan yhteis työn tuloksena. Lisäksi areenan mah dollistamat urheilu-, kulttuuri- ja elä mystapahtumat toteuttavat Pirkan maan maakuntaohjelman tavoitteita parhaimmillaan.

P

Pirkanmaan palkinto Nokia Arenalle ja sen yhteistyökonseptille

www.tampereenpesuainepalvelu.fi toimisto@tampereenpesuainepalvelu.fi puh. 042 466 221

www.pesuainepalvelu.fi

tarpeisiin meiltä.

Nokia Arenalla 21.–22. lokakuuta. Nokia Arenalla järjestettävien Yrit täjäpäivien teemana on kestävin askelin tulevaisuuteen. Teeman kautta avautuu useita mielenkiin toisia ja innostavia näkökulmia to della tärkeään kilpailutekijään, vastuulliseen liiketoimintaan. l

Teksti: VILLE KULMALA Kuva: RAMI MARJAMÄKI

ja kauniit astiat hotelli- ja ravintola-alan

ja www.horecatukku.fitilaa:

Laadukkaat yksilöllisiin Tutustu lisää

teitaan Japanin markkinoille. Yritys toiminta oli agentuuripohjaista.

lutuksissaan käyttämässä Power pointissa sama asia on kuvattu myös

sessa, jossa hän toimi kansainvälisty misasiantuntijana tammikuusta 2010 kesäkuuhun 2014.

Myös Tiinan ura on ollut vuorot telua oman yrityksen ja palkkatyön välillä, sillä yritystoiminnan väliin mahtuu useampiakin loikkia toisaal le. Tiina Ropon projektiura alkoi Tampereen Yrittäjänaisissa, missä hän oli aikanaan vetämässä seurasika-hanke-koulutusprojektin.NapakTätäpestiPirkanmaan Ely-keskuk

Väliin mahtui kuitenkin vielä toi nenkin hyppy valtion hommiin. Sellaiseen Tiina Ropo uskaltautui pari vuotta sitten, kun hän täytti 50 vuotta.–TE-toimistolle haettiin yritys puolelle asiantuntijaa. Hain ja sain paikan toukokuussa 2020. Virka oli vakituinen ja töitä olisi ollut, mut ta helmikuussa 2022 Ropo päätti kuitenkin palata yrittäjäksi.

pöytälaatikkoon ja vuonna 2010 Akira aloitti Tampereen kauppaka marin yhteyspäällikkönä, jossa hän edelleenkin työskentelee.

– Esimerkiksi vietiin takkoja ja ruoppauskoneita sekä enenevissä määrin 2000-luvulle tultaessa myös vaatetusalan tuotteita, erityisesti naisten vaatteita, Tiina muistelee. Vaatepuolella kysyntä kasvoi siinä määrin, että Tiina perusti alkuperäi sen yhteisyrityksen rinnalle myös oman firman, joka keskittyi juuri tekstiileihin. FinnKlaudia Oy mer kattiin kaupparekisteriin vuonna 1999. Nimen firma sai Tiinan omal ta isoäidiltään.–Mietin,mikä kuulostaisi japani laisenkin korvaan arvokkaalta, hän muistelee. Valittu nimi sopi vaatepuo len firmalle siinäkin mielessä, että Tii nan muistikuvissa nimen antanut iso äiti istuu tiiviisti Singerin ääressä.

126 asukkaanmiljoonanJapanion yksi maailman rikkaimmista maista ja erittäin mielenkiintoinen markkinaalue myös monelle suomalaisyrityk selle. Maailmantalouden virtoja uu siksi laittava Ukrainan sota tuskin ainakaan himmentää maan kiinnos tavuutta vientikohteena, jossa Suomella on jo lähtökohtaisesti hyvä imago. Näin arvioi Tiina Ropo, Japaniin erikoistuneen Business Japan -firman yrittäjä, joka on mat kannut samuraimaassa jo liki 30 vuoden ajan. Puh. 010 397 8600 info@ajaksline.fi www.ajaksline.fi KSET YKSI L Ö L LI S ESTI SU UN N ITTEL U S T A TOTEUTUK S EE N , T AKU U TYÖ N Ä . kehykset - peilit - ripustuskiskot Myymme ammattitaidolla perikunnat ja muun laadukkaan irtaimen tavaran. Kysy lisää p. 0400 884 434 HUUTOKAUPSeuraavaPA 1.10. klo 13 KATSO KUVAT Myös Vantaalla viikoittain nettihuutokauppa SAARIVALTIOSSA ASUU tällä hetkellä noin 127 miljoonaa ihmistä. Pinta-alal taan se on kutakuinkin Suomen kokoinen. Kuvan Tiina Ropo on ottanut Tokios sa, jota pidetään mailman suurimpana kaupunkina. Yhteensä jättimäisellä metropolialueella asuu peräti 38 miljoonaa ihmistä.

Isän opissa Tiinalle yrittäjyys oli siinä mielessä tuttua, että hänen isänsä oli tehnyt työuransa yrittäjänä. Tiina oli kol mesta tyttärestä ainoa, jolla oli int ressiä kaupalliselle saralle, joten hän päätyi tekemään isänsä firmalle kir janpitoa.–Oikeastaan tuolloin päätin, et tä yrittäjäksi en ryhdy, Tiina hymyi lee, sillä edellä mainittu osoittautui sittemmin aikalailla hätiköidyksi johtopäätökseksi. Jälkeenpäin ajatel len Tiina on iloissaan siitä, että hän pääsi näkemään isänsä rakennusu rakointifirman kautta myös ne huo nommat talousajat.

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 202234T

– Se kuvaa mielestäni tämän ko ko asian aika hyvin, Tiina tuumaa.

Perheyritys firmasta tuli pari vuotta myöhemmin, 1995, kunhan perhee seen syntyneet kaksi ensimmäistä

Proaktiivisuus kunniaan Tiinan tuoteportfolioon kuuluva vientipalvelu tarkoittaa tiukkaa en nakkotyötä, jossa käydään läpi se kä asiakasyrityksen kansainvälisty misen painopisteitä että kehittämis tarpeita juuri kohdemarkkinan nä kökulmasta.

Tätäkin mietimme vain kaksi viik koa. Tampereelle kotiuduimme heti hienosti, ja sittemmin täällä ovat viihtyneet myös lapset. Ropojen per heen kolmesta lapsesta kaksi asuu Tampereella eikä kolmaskaan kauas ole kotiutunut, Akaan Toijalaan.

– Eli voi leivän päälle tuli siitä, et tä saimme aikaan myyntiä. Käytän nössä se tarkoitti kauppasuhteiden hoitamista Japanin päässä. Ensi al kuun myimme etenkin hirsitaloja ja puutavaraa. Pohjoisen tiukkasyinen puu nimittäin puhuttelee Japanissa, Tiina taustoittaa. Tampereelle per he muutti aikanaan siitä syystä, että japaninmarkkinoista kiinnostuneita asiakkaita löytyi hyvin. Hyvin on viihdytty.–Olemme aina olleet heittäytyjiä.

On useampiakin perheitä, joissa lap set menevät vanhempien työreissu jen ajaksi mummolaan hoitoon, mut ta ilmeisen harvassa olivat ja ovat ne perheet, joissa lapset pääsevät työ matkojen ajaksi Japaniin mummo laan. Ropojen klaanissa tämäkin kui tenkin tuli kokeiltua. Akiran van hemmat nimittäin asuivat maassa ai na vuoteen 2008 saakka. Vuosien saa tossa asiakasyritysten määrä kasvoi ja laajeni myös uusille toimialoille.

iina Ropon ja Japanin tiet koh tasivat oikeastaan ensimmäistä kertaa Riihimäellä, jossa hän ta pasi Akiran, tulevan aviomiehensä. Ja vaikka supi-Suomessa oltiin, Aki ralle Japani hyvin tuttu maa. Hän oli viettänyt koko lapsuutensa maassa, jossa hänen vanhempansa olivat lä hetystyössä. Akira oli omaksunut se kä kielen että kulttuurin siellä viet tämänsä lapsuuden ansiosta. Akira oli kuitenkin päätynyt Suomeen, oli han armeijakin käytävä, ja muuten kin Akira oli päätynyt siihen loppu tulokseen, että tulevaisuuden asuin paikka olisi Japanin sijaan Suomi. Se onkin pitänyt paikkansa, mutta ko vin isoa roolia Japani on Ropon per heen elämässä kuitenkin näytellyt. Akiran kotiutumista tuskin ainakaan haittasi se, että rinnalle löytyi suo malainen mielitietty.

– Siinä oli se haaste, että alkuvai hetta usein rahoitettiin omasta sel känahasta ennen kuin se varsinai nen myynti alkoi rullata, Tiina Ro po kertoo. Hän sanoo halunneensa tuolloin kehittää siihen rinnalle myös jotakin muuta. Lopputulok sena syntyi uusia palvelutuotteita, kuten liiketoimintamatkat ja kou lutukset sekä vientiprojektit. Tiinan yrityksen virallinen nimi on edel leen FinnKlaudia Oy, mutta vuo desta 2014 saakka hän kaupallinen nimi on ollut Business Japan

– Se opetti minulle valtavasti epä varmuudensietokykyä ja sen, että vaikeistakin paikoista pystytään nou semaan.

KohtalonaJapani

Ei pelkkää Japania Vaikka Ropojen perheessä Japaniin liittyvää yritystoimintaa onkin har joitettu yhtäjaksoisesti jo 90-luvulta alkaen, välillä sen osuus on ollut suu rempi, välillä pienempi. Se alun pe rin perustettu Akira Ropo Oy siirtyi

– Loin sen brändin ja varasin domainit ja muut ja myönnän, että varsin leveä hymy oli huulillani, kun luin lehdestä, että yhdistyneet Te kes ja Finpro ottivat omaksi nimek seen Business Finlandin, siis reip paasti minun brändäykseni jälkeen, hän hymyilee. Edelleen yritykselle tulee myös jonkin verran tulkkaus palveluita. Niissä Tiina kääntyy aviomiehensä puoleen, sillä Tiinan työkielensä on englanti. Japaniakin hän tosin osaa jonkin verran.

Valtiolle ja takaisin

Kahden kauppa

Skaala laajenee

– Ymmärrän enemmän kuin an nan ymmärtää ja pärjään arkipäi vän askareissa.

Uudet kuviot Projektitöiden päätyttyä 2010-luvun puolessavälissä Tiina Ropo otti esiin

vanhan ison kalenterin, jonka taka sivujen keskelle hän iski yrityksen ja sen osaamisen. Tähän saakka toi minta oli keskittynyt hyvin pitkälti agentuuritoimintaan eli siihen pro visiopohjaiseen myyntiin.

Oikeastaan se Japanin-kauppa tuli vähän vahingossa kuvioihin, sillä tie to Akiran kielitaidosta oli jotakin kautta päätynyt erääseen Japanin kauppaa pohtineeseen suomalaisyri tykseen. Kun kerran kysyntää oli, sii hen ratkaisu oli, että Akira perusti oman vuonnayrityksen,1993.Sen ydinidea oli aut taa suomalaisyrityksiä viemään tuot

– Minun yrittäjänsielullani ja in tohimollani koin, että olin heittä mässä hukkaan omaa vuosien paris sa kertynyttä ammattitaitoa, ja siitä syystä palasin yrittäjäksi. Tykkäsin olla siinä yritysrajapinnassa ja hyö dyntää minun Japaniin liittyvää eri tyisosaamistani, hän perustelee.

– Se oli näköalapaikka pk-yri tysten vientiin, sekä mahdollisuuk siin että haasteisiin. Työskentelin Innovaatiot ja kansainvälistyvä lii ketoiminta -yksikössä, ja meillä oli todella dynaaminen ja kansainvä linen porukka, hän muistelee. Hän vastasi vientiohjelmien suunnitte lusta ja järjesti useampiakin liike toimintamatkoja.–EsimerkiksiIndonesiaan, Yh dysvaltoihin, Brasiliaan ja Kiinaan, Tiina muistelee.

perona kuvattu matka-arkun päällä Kiotossa. Sen vieressä on tasan puo li vuosisataa myöhemmin otettu ku va Tiinasta Airbnb-asunnossa Japa nissa. Seinälle on maalattu puiden oksia ja teksti: ”Joku istuu tänään puun varjossa, koska joku istutti puun kauan sitten.”

TIINA ROPO palasi keväällä yrittäjäk si ja Japanin kauppaan. Siitä hänellä ja aviomies Akiralla on jo 30 vuoden kokemus.

Erikoisosaaminen synnytti yrityksen

Pelkkä markkinatutkimus ei riitä

ainakaan se pelkästään ei avaa ovia, ja Japanissa juuri se ovis ta sisään pääseminen on monesti se suuri haaste, hän kertoo. Tiina Ro pon mukaan heidän erityinen valtti korttinsa toiminnassa on vuosien saatossa luotu laaja verkosto, jonka merkitystä ei voi ylikorostaa eten kään Japanissa.

– Ja sitten kun alkuun on päästy, saatetaan edetä todella nopeastikin.

postiluukkuihin. Ropo vei sinne ryh män yritysten johtohenkilöitä opin tomatkalle, ja vaikka tämä ryhmä on kin jo takaisin kotimaassa, yrittäjäl lä on lokakuussa vielä siellä erikseen toinen porukka pirkanmaalaisten yritystenEnsimmäisenedustajia.ryhmän ohjelmaan Tiina onnistui esimerkiksi järjestä mään tapaamisen maailman suurim man autovalmistajan Toyota Motor Corporationin kanssa, mikä on saa vutus sinänsä. Jättifirman ovet kun eivät kenelle tahansa avaudu. Siinä, kuinka monta kertaa hän on itse Ja panissa käynyt, Tiina Ropo on tip punut laskuista jo jonkin aikaa sit ten. Sen verran paljon reissuja on plakkarissa.–Äsken passia uusiessani laskin leimani, ja viiden vuoden passiin oli kertynyt 15 Japanin leimaa. Käytän nössä ne ovat kertyneet neljän vuoden sisällä, aikana, joka jäi Ely-keskus-pes tini ja covid-pandemian väliin.

– Luin Suomen ensimmäisen Japa nin lähettilään Gustaf John Ramst edtin muistelmia 1920-lvulta, jossa hän nosti esiin kohdan, että Sibeli usta saattoi kuulla Tokiossa. Se koh ta saa edelleen kylmät väreet itsel lenikin, Ropo miettii. Hänen mu

– Vapaa-aika ja perhearvot ovat nostaneet päätään, ja työtahti ei ole yhtä kiivas kuin se on ollut joskus aikaisemmin.

merkiksi bisnesmahdollisuuksista. Japanissa on tuhat tapaa sanoa ei, vaikka ei sanoisi mitään, Tiina Ro po huomauttaa. Siihenkin saarival tiossa kannattaa varautua, että kysy myksiä satelee aivan laidasta laitaan.

– Me metsästäjät yleensä voimme kyllästyä kysymyksiin siinä vaihees sa, kun mennään detaljeihin. Japanis sa toimimiseen vaaditaan kärsivälli syyttä, Ropo korostaa, joskin täsmen täen sitä, että prosessin hitaus usein kohdistuu juuri alkuvaiheeseen.

Metsästäjät maanviljelijätja

Entä minkälaisilla firmoilla sitten voisi olla potentiaalia Japanin isoil la markkinoilla? Tiina miettii hetken ennen vastaustaan.

Ryhmä ennen yksilöä

Tiis Tai 20. s yysKUUTa 2022 35 UUDET JA KÄYTETYT RENKAAT SEKÄ VANTEET Tavataan renkaanvaihdon merkeissä! Lehdistöntie 2, ORIVESI, 03–334 6655, www.orivedenkumikorjaamo.com KUMIKORJAAMOORIVEDENKY • Renkaiden kausisäilytys (rengashotelli) • TPMS ilmanpaineenohjelmoitavattunnistimet • Rengastyöt ja korjaukset • Pultit, mutterit, soviterenkaat • Kaikki alan työt TYÖN TOUHUISSA. Tiinan työpäivien palaveripöydästä on melko usein sekä suo malaisia että japanilaisia.

Näissä asioissa piilee potentiaalia

– Jos suomalaisen yrityksen vien ti Japaniin tyssää, niin yleensä se joh tuu muusta kuin puutteista tuotteis sa. Sen takia skannaan alusta asti ko konaiskuvaa ja sitä, onko vientipo tentiaalia yleensä olemassa, hän ker too ja myöntää suoraan, että Japanis sa asioiden pitää todellakin olla kun nossa aina johtamisesta lähtien.

Hyvä maakuva

Suomella on Japanissa hyvin positii vinen maakuva, sen Tiina Ropo –myöntää.Eisevälttämättä takaa menestys tä, mutta onhan se positiivinen läh tökohta, Ropo toteaa. Eikä kyse ole vain paljon julkisuuttakin saaneiden Muumien ja Marimekon suhteellisen tuoreista tapauksista. Suomen mai netta Japanissa ovat luoneet niin ark kitehdit, kapellimestarit kuin muu kin Suomen historia. Tämä kaikki on luonut hyvää pohjaa Japaniin me nemiseen myös 2020-luvulla.

Sitä Tiina Ropo tosin korostaa, että monen mielikuva siitä, että ja panilaisen naisen asema olisi joten kin erityisen huono, ei pidä paik kaansa. Ei vaikka Tokion kuvernöö riksi noussut nainen aikanaan ker toikin, että Japanissa naisten ylene misen esteenä on ollut lasikaton si jaan pikemminkin teräskatto.

– Kuten sanoin, en ole ikinä pe lännyt epävarmuutta, hän toistaa. –Jonkin verran väliin on mahtunut myös haastavampia vuosia, etenkin kun jossakin välissä Japanin valuut ta jenin ja meillä käytössä olevien eu rojen suhde oli hyvin epäsuotuisia vientitoimintaa ajatellen.

– Meillä on mielessä uudet mark kinat ja asiakkaat. Se on sinänsä hy vä, mutta japanilaisten silmiin se saat taa näyttää lyhytnäköiseltä ja siltä, et tä meiltä puuttuu suunnitelmallisuus, hän korostaa. Japanilaisten bisnes mentaliteetti on Ropon mukaan pi kemminkin maanviljelijämäinen.

– Japani ei ole testimarkkina, vaan sinne kannattaa mennä aika valmii na. Ja uskallan väittää, että jos Japa nin viennissä onnistuu, niin yritys pärjää sitten missä päin maailmaa ta hansa, hän listaa.

– He toimivat olemassa olevilla

– Japani on kulttuuri, jossa bis nestä tehdään hyvin pitkälti suosit telijoiden pohjalta, ja niitä meillä on jo 30 vuoden ajalta. Ilman suositte lijaa tietyt ovet ovat ikuisesti säpissä, Tiina Ropo kertoo. Eniten menestys mahdollisuuksia Tiina näkee sellai sissa yritysasiakkaissa, joilla on jo en tuudestaan ainakin jotakin vientiko kemusta. Hän nimitäin myöntää suo raan, että helpoimpiin markkinoihin Japania ei voida lukea.

– Digitaalisissa ratkaisuissa Japa ni on meitä jäljessä, olipa kyse sitten julkisesta tai yksityisestä sektorista. Itse näen suomalaisessa teknologias sa ja osaamisessa paljon mahdolli suuksia tällä saralla, hän aloittaa. Toi nen selkeä vahvuus liittyy suomalai seen biomateriaaleihin ja edelleenkin siihen vanhaan tuttuun puurakenta miseen.–Pakkauspuolella Japanissa on tajuttu, että muoveista pitäisi siirtyä pois, ja puurakentamisessa on ase tettu säädöksiä siitä, kuinka puura kentamista pitäisi ottaa nykyistä laa jemmin käyttöön, hän kertoo. Lisäk si iskun paikkoja Ropo näkee myös elintarvikkeissa, terveysteknologias sa sekä suomalaisessa lifestylessä.

Tiina Ropo on ollut mukana Japa nin vientikuvioissa sen verran pit kään, että lienee sopivaa kysyä myös, mitä asioita on muuttunut liki 30 vuoden aikana.

– Edelleenkin vastapuolella lä hes poikkeuksetta kaikki ovat miehiä, mutta naisten arvostus ja asioiden hoitaminen on kehitty nyt myös siellä, hän kertoo.

Syyskuussa seuraavan kerran

Teksti: VILLE KULMALA Kuvat: TIINA ROPON ARKISTO

– Mutta toki myös oleellisia eroja, hän korostaa. Bisnesmentaliteetissa isoimpana erona Ropo pitää sitä, että suomalaiset ovat muiden länsimaiden tapaan pikemminkin metsästäjiä.

– Suomessa meillä on monesti on gelmana, että johto, tuotanto ja myyn ti eivät puhu samaa kieltä. Mutta jos yrityksellä on potentiaalia, niin me lähdemme etsimään kumppaneita ja keräämään markkinoilta lisätietoa.

Tuhat tapaa sanoa ei – Tärkeä pointti, mitä aina haluan korostaa, on harmonian merkitys. Se on kaiken ydin. Shintolaisuus koros taa humanismia ja harmoniaa, joka käytännössä tarkoittaa, että ryhmän etu menee aina yksilön edelle, Ropo huomauttaa. - Harmonian rikkou tumista pyritään välttämään viimei seen asti. Käytännön liiketoiminnan näkökulmasta se voisi näkyä esimer kiksi siinä, että oleellisiakin asioita jätetään sanomatta.

Sitä yrittäjä korostaa useampaankin otteeseen, että pelkällä markkina tutkimuksella ei Japanissa pitkälle pötkitä.–Tai

– Japanilaisilla naisilla on haas teita, mutta ei mielikuva aivan to denmukainen ole. Naiset ovat Ja panissa lähes poikkeuksetta vas tuussa kotien taloudesta. On hyvin tavallista, että miehet tuovat lyhen tämättöminä palkat kotiin, ja vai mot sitten jakavat heille siitä kuu kausirahaa. Japanilainen kulttuuri on tunnetusti ollut myös hyvin työ orientoitunut, mutta siinäkin ele tään nyt murrosvaihetta.

kaansa myös maitten monet asen neasiat ovat lähellä toisiaan. – Me molemmat rakastamme luon toa. Ja kun me saunomme, japanilai set kylpevät, ja tänä päivänä yhä useammin myös haluavat saunoa, Ro po kertoo ja huomauttaa, että sekä suomalaisessa että japanilaisessa kult tuurissa siedetään myös hiljaisuutta. – Neuvottelutilaisuuksissa voi olla pitkiäkin taukoja. Meidän on paljon helpompi kestää ne kuin esimerkik si amerikkalaisten.

Myös se on muuttunut, että vie lä 30 vuotta sitten Tiina Ropo ei olisi naisena pystynyt toimimaan Japanin bisneselämässä yksin sa maan tapaan kuin tänä päivänä.

markkinoilla, olemassa olevien asi akkaiden parissa ja meillä se voidaan tulkita niin, että uusi ei kiinnosta. Mutta jos ja kun japanilaisen yrityk sen saa asiakkaaksi, sen todennäköi sesti saa pitkäaikaiseksi yhteistyö kumppaniksi.–Käytännössä suomalaisten yri tysten pitäisi osata myydä Japaniin eritoten hyötyä eli siis perustele maan, mikä saisi japanilaisen vaih tamaan nykyisen ratkaisun ja tarttu maan uuteen, Ropo kertoo.

– Japanissa pitää oppia lukemaan rivien välistä. Siis etsimään sitä, mi tä oikeasti tarkoitetaan. Kun vaikeis ta asioista vaikenemiseen yhdiste tään positiivinen vieraanvaraisuus, tulee helposti vääriä mielikuvia esi

– Se ainakin on positiivinen muutos, että ulkopuolista asian tuntija-apua käytetään enenevis sä määrin. Ennen tehtiin paljon enemmän itse. Nykypäivänä yri tykset ymmärtävät, että Japanin kohdalla kyseessä on erikoismark kina. Myös se tajutaan, että siellä tarvitaan ei vain ovien avaajaa, vaan sen kulttuurin tapaa toimia.

Pöydän toisella puolella on melkein aina mies

Japanissa myös ryhmäkulttuuri on korostetun tärkeä. Ropo kertoo juu ri äsken pitäneensä isolle kansainvä liselle yritykselle koulutuksen sen tii moilta, että heillä oli juuri käynnis tynyt isompi projekti Japanissa.

– Monikansallinen ryhmä piti saada ymmärtämään japanilaista bis neskulttuuria. Yksilö- ja ryhmäkult tuureissa oleva ero on keskeinen. Me edustamme yksilökulttuuria, joissa omat ja perityt ansiot sekä tittelit ovat tärkeitä. Japanissa puolestaan on vah vasti ryhmäkulttuuri, ja siellä ihmi set identifioivat itsensä sen mukaan, mihin ryhmään he kuuluvat. Siis mi tä yliopistoa he ovat käyneet ja mis sä firmassa he ovat töissä, Ropo ker too. Myös suosittelijajärjestelmä ja suhteet korostuvat tässä ryhmäkult tuurissa. Ulkomaisia nimitetään ja panissa sanalla gaijin, joka tarkoittaa suoraan käännettynä ulkopuolista.

Viimeksi Tiina matkasi Japaniin vas ta pari viikkoa sitten, ja on siellä edel leenkin tämän lehden kolahtaessa

Edeltävän kerran hän kävi Japa nissa tämän vuodenhuhtikuussa, jol loin Japaniin oli mahdollista jälleen palata businessviisumilla. Huhti kuussa tehdyn Japanin-matkan ta voitteena oli käydä esittäytymässä ja kertoa, että hän on takaisin kuviois sa. Lisäksi siinä saattoi valmistella myös sitä syksyllä tulevaa matkaa.

– Olen saanut varsin hyvin yhtey denottoja yrityksiltä, sillä meitä Ja panin markkinoiden tuntijoita ei ole Suomessa kovinkaan paljon, hän ker too. Koulutusten lisäksi Tiina on käy nyt useampiakin neuvotteluja Japa niin suuntautuvista projekteista.

Oleellista on myös, että Japanin markkinoille halajava yritys saadaan ymmärtämään eroja kulttuurissa ja mentaliteetissa. Tiina Ropo ei pidä katteettomana väitettä siitä, että suo malaisissa ja japanilaisissa on paljon myös samankaltaisuutta.

– Covidin aikana myös Japanissa koettiin sisustusbuumia, jolle suo malaisella yrityskentällä varmasti olisi tarjottavaa. l

Katso menut ja verkkosivuiltamme:lisätiedot www.hopealinjat.fi

Laivalla yritystilaisuus on elämys. Anna meidän suunnitella juuri Teidän tarpeeseenne sopiva ohjelma kauniissa järvimaisemissa.

Koe Suomen kauneimmat järvimaisemat unohtumattomassa syysruskassa. Brunssia sävyttää syyskauden makujen maailma. Kulinaristinen elämys, jossa kohtaa kaunis Järvi-Suomi ja herkullinen ruoka.

VIETÄ PIKKUJOULUUNOHTUMATONLAINEILLA! – 15.10. SILVER LAUKONTORILTA:SKY

Punajuurta ja balsamicoa (M, G)

RUSKABRUNSSIN MENU:

Tomaattia ja TillivoillaMetsäsienisalaattiamozzarellaabasilikamarinoitua(G)(L,G)marinoitujaperunoita(L, G)

Laivan silli- ja silakkavalikoima (M, G)

Granolaa, jogurttia & herukkaa (L)

Laivan leipää& tuorejuustoa ( L, saatavilla G)

Pinaattimunakasta (L, G)

Tiis Tai 20. syysKUUTa 202236

2.12. Classic Rock Pikkujoulut Trubaduuri Joe Vestich

Hinta 62 € / hlö sis. risteilyn, ohjelman.noutopöydästämenunja

10.9.

Riistamakkaraa ja puolukkaa (M, G)

9.12. Jazz & Blues Pikkujoulut Nekala Jazz Club

Elämyksiä laineilla! PYHÄJÄRVELLÄRUSKASTA

25.11. Suomirock Pikkujoulut Trubaduuri Henry Kuronen

Kahvia ja Mehuateetä

Pikkujoulukaudella aluksemme ovat lastattuina hyvällä ruualla, lämpimällä tunnelmalla ja musiikilla. Risteily on loistava tapa viettää pikkujoulua kaveriporukalla, tiimillä, perheporukassa tai vaikka kaksistaan!

Sesongin raikkaita vihanneksia (M, G)

Omenapiiras ja vaniljakastiketta (L)

Hinnat ovat verkkokauppahintoja. Tarjoamme verkkokaupasta ostettuihin laivalippuihin 2 € hintaedun. Muutokset mahdollisia, tarkistathan risteilyt, aikataulut ja hinnat verkkosivuiltamme. Loppuvuoden risteilykalenterimme löydät verkkosivuiltamme: www.hopealinjat.fi NAUTI

kloLauantaisin12.00– 14.00 Risteily ja brunssi: Aikuinen 46 € Lapsi (3 – 12-v.) 23 € Risteily: M/S SILVER LAUKONTORILTA:SKY M/S

Tiedustele ja pyydä tarjous: myyntipalvelu@hopealinja.fi | 010 422 5699

18.11. Ysäri Pikkujoulut (K-18) DJ Juissi ja DJ Jykke (Huom! Ysäriristeilyllä tarjolla cocktailmenu)

18.11., 25.11., 2.12. ja 9.12. kloPerjantaisin19.00– 22.00

Juustoja & luumuhilloketta (L, G)

Caesarsalaatti savulohella (L)

OHJELMAA JOKAISEEN MAKUUN:

tanut vanhaan ja komean kokoiseen tiilinavettaan. Yhteensä omenoille on varattu saaressa seitsemän erillistä lohkoa, joista kaikkia ympäröivät jy kevän näköiset verkkoaidat. Ne ovat paikalla ilmeisen hyvästä syystä, sil lä nytkin tiellä tulee vastaan kaksi pientä kaurista.

• Rekisteröidyt tapahtumaan: https://europeanjobdays.eu/en/event/finland-works

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022 37

Omenaprojekti alkoi jo kaksi sukupolvea sitten Omenatarhan maa-alue sijaitsee saa rellekin nimensä antaneen Teristen kartanon entisillä mailla. Se hallin noi isoja maa-alueita näillä nurkilla vielä 1800-luvun loppupuolella. Jo hannes Vuorisen suku ei ole näin pit kään kuvioissa ollut. Osaksi heidän tarinaansa paikka ilmestyi vasta 1980-luvun loppupuolella.

• Olet valmis aloittamaan rekrytoinnin

Teksti ja kuva: VILLE KULMALA

– Se, että Vanajavesi ympäröi mei tä oikeastaan joka suunnasta, suojaa meitä isommilta jyrkiltä lämpötila

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

hedelmäpuillekasvuolosuhteetihanteelliset

Puista suurin osa kasvatettiin vanhempien vetovuorolla

– Tuolloin äitini vanhemmat os tivat ison osan tästä saaresta, yrittä

Ingressi Arial Bold 7,8 pt riviväli 9,8 pt. Otaspedi tatur? Sam, que volum estis dolec impori andi sequos excerferunt molupta lodent eteostquatur amestdis derenisplamnim.

en verran laajalla alalla ome naa kasvaa, että ensimmäiset omenapuut tulevat vastaan jo

Väliotsikko Arial Bold 9 pt riviväli 10 pt Faceper epreptatus quiam dipsandebit eiunt autdiciumlu faceper epreptatus quiam dipsandebit eiunt autdiciumluken coresnatur as volorumdebis maio. Etlab idevollor sent, volorumque occat. Ruame eos eum quiqui voriatates dev doluptur, temolum doorem. Et hilignate explicto blaut eiunt prest, reprovid quatempos.

OSALLISTUMINEN ON HELPPOA

Pääotsikko Arial Regular 12/13, vaihtoehto 14/15 ja 10/11

Yritysten ilmoittautuminen tapahtumaan: https://europeanjobdays.eu/en/event/finland-works

Annamme mielellämme lisätietoja tapahtumasta: eojd@te-toimisto.fi tai kvrekry.pirkanmaa@te-toimisto.fi

Toijalan Terissaaressa pitää majaansa Suomen suurin luomuomenatila, ainakin jos mittarina käytetään kasvatus pinta-alaa. Tilalla hedelmiä, pääsääntöisesti omenaa, kasvaa peräti 13 hehtaarin alueella. Yrittäjä Johannes Vuorinen on todellinen alanvaihtaja, sillä fyysikko ja teknii kan tohtori vaihtoi yliopistouran juomien valmistamiseen. Se tosin kävi selville oikeastaan jo ennen aloittamista, että pelkästään tuorehedelmillä tilasta ei kannattavaa olisi mahdollista saada. Ja tähän ratkaisu oli jalostaminen, eli ensin mehu ja myöhemmin siiderit. Viimeksi mainittu tuote sai äskettäin arvokkaan tunnustuksen, sillä se valittiin koko maan parhaaksi siideriksi yli 80 kilpailevan tuotteen joukosta.

Finland Works -rekrytointitapahtumassa tavoitat eri alojen työnhakijat Suomesta ja ulkomailta. Tapahtumaan ilmoittamasi avoimet työpaikat näkyvät Euroopan laajuisesti ja saat työhakemuksia työnhakijoilta, joita olisi muuten vaikea tavoittaa. Monipuolinen tapahtuma-alusta mahdollistaa onnistuneet live-tapaamiset suoraan työnhakijoiden kanssa.

Tervetuloa mukaan Finland Works-online rekrytointitapahtumaan!

Seuraava sukupolvi, eli nykyisen yrit täjän vanhemmat Minna ja Juha Vuorinen ottivat tilan hoteisiinsa vuonna 1991. Suurin osa tilan nykyi sestä hedelmäpuista on istutettu hei dän aikanaan. Puumäärä kasvoikin reippaasti, sillä Johanneksen van hempien aikana tilalle istutettujen puiden määrä nousi jo pitkälle neli numeroisiin lukuihin, niin että kun edessä oli seuraavan sukupolven vaihdos, oli puutarhassa jo reilut 3 500–omenapuuta.Minunaikanani puumäärä on noussut vielä noin tuhannella, Johan nes kertoo. Varsinainen päätoiminen elinkeino hedelmien kasvatus ei hä nen vanhemmillensakaan ollut, sillä varsinaiset työuransa he tekivät toi saalla. Tosin jo heidän aikanaan tilan omenamäärä kasvoi sen verran, että kokolailla täyden työpanoksen tilan puusto alkoi jo vaatia. Noin vuosi kymmen sitten oli aika jälleen vaih taa–vetovastuuta.Vanhempani olivat sillä kannal la, että he eivät enää jaksa hoitaa tar haa. l

tyomarkkinatori.fi

Leipäteksti Arial 7,8 pt riviväli 9,8 pt. As magnam res et eossus es sedi volorei ctenisqui dipsales porum, sapietestiure pr maiore vollup tassitodkmmo consequ untin ih illaboriae venienissum earciis magnis nis inturrem imolupitel mi, quia nus eos dolorpo rruptint officipsum.

Saaressa on etunsa Omenapuut olisivat kovasti kaurii den mieleen. Pihalla Pirkanmaan Yrittäjä -lehteä vastassa oleva Johan nes Vuorinen kertoo, että saari on omenan kasvattamiseen monestakin syystä erinomainen kasvualusta.

s

TÄNÄ PÄIVÄNÄ omenapuita* kasvaa yhteensä seitsemällä aidatulla alueella, jotka on nimetty yrittäjän omin sanoin ”hieman tylsästi” numerojärjes tyksessä. Yhteensä omenapuita on tänä päivänä 4500, joka on kuulemma ”hirveän vähän kaupalliselle tilalle”. Hehtaareissa kuitenkin aluetta on 13, mikä on paljon. Toisin kuin tuorehedelmätiloilla, jossa omenapuut kasvavat metrin välein riveissä, ja joiden kasvua hillitään poimin nan helpottamiseksi, Terissaares sa puut muistuttavat enemmän kin ihan tavallisia pihaomenapuita.

hyvän matkaa ennen kuin ollaan pe rillä tarhan varsinaisella mehusta molla. Sellaisen Vuorinen on raken

Milloin: 5.10.2022 Klo 12.00–16.00 Paikka: Verkossa

jä kertoo. Se oli oikeastaan eläkepro jekti. Isoisä Pentti Muurama kun oli vähän aikaisemmin myynyt perus tamansa rakennusalan yrityksen Var sinais-Suomessa ja jättänyt työelä män pysyvästi. Ja juuri hänen toimes taan se omenankasvatuskin näillä le veysasteille alkoi. Mutta isoisälleni se oli siis ehdottomasti harrastus, ei elinkeino. Hänestä oli hienoa, että omilla tiloilla löytyi 200 omenapuu ta, hän muistelee. Kauaa isoisä ei elä keprojektinsa kanssa ehtinyt touhu ta, sillä hän menehtyi vain kuusi vuotta maakaupoista.

– akaalainen saari tarjoaa

• Ilmoitat avoimet työpaikat

Tapahtuma on maksuton, englanninkielinen, järjestäjänä toimii EURES-työnvälitysverkosto

Fyysikko vaihtoi tutkijankammion omenatarhoihin ja siiderin tekoon

Tervetuloa mukaan, ilmoita avoin työpaikkasi tänään ja aloita rekrytointi!

muutoksilta, hän kertoo. Toinen mer kittävä etu on se, että kiitos järven, kasteluvettä on käytettävissä rajatto masti, mikä ei sekään tietysti ole si sämaassa aina itsestäänselvyys.

KOSKA YRITYS valmistaa vain kotimaista luomutuotetta, ovat potentiaaliset omenantoimittajat varsin rajalliset. – Minulla on nytkin kokolailla avoin viesti, että ostan kyllä kaiken ylimääräisen sertifikoidun luomuomenan, mitä saatavilla on, hän kertoo.

rinteistä insinöörityötä, hän miettii. Tämä oli suurin virhearvio Ensi vuonna tulee täyteen 10 vuotta siitä kun Johannes Vuorinen aloitti elintarvikealan yrittäjänä. Hän tote aa, että hieman hitaammin asioita on tapahtunut kuin hänen alkuperäises sä visiossaan. Hänen mukaansa tä mä näkyy esimerkiksi siinä, että en simmäiset siiderit ja limsat hän sai myyntiin vasta 2018, vaikka etenkin siiderin teko alusta saakka olikin se johtava ajatus.

Voice of Finland -ohjelman ääni rat kaisee kierrosta mukaillen kisassa siis metodina oli Maku ratkaisee. Termi aito asettaa useampiakin vaatimuk sia, mutta kenties tärkein on se, että tässä kategoriassa myös valmistuk seen käytetyn omenan on oltava ko timaassa kasvanutta omenaa. Lisäk

– Suunta on ollut oikea, ja vuosi vuodelta on menty eteenpäin, hän jatkaa.

Terissaaren kauppavahvuisista siide reistä vahvempi on nimeltään Korte Se sai komeaa meriittiä, sillä se valit tiin alkuvuodesta koko maan par haaksi siiderituotteeksi. Eikä kyse ol lut mistään pikkukisasta, vaan valta kunnalliseen skabaan osallistui yli 80 siideriä yli 20 eri valmistajalta. Oike astaan Korte saalisti kisoissa tupla kultaa, sillä ensin se voitti oman ”ai dot siiderit” -sarjansa, ja myöhem min se valittiin vielä ykköseksi kaik kien kolmen lohkovoittajan parista. Voittajan valitsivat kuusi ulkopuolis ta ja riippumatonta tuomaria, jotka maistoivat kaikki tuotteet sokkoina.

– Päädyin kerta toisen jälkeen excel-laskuissani siihen, että puhtaana omenatilana tällä ei ole mahdollisuuk sia, hän kertoo. Sen sijaan jalostamisen myötä mahdollisuudet alkoivat näyt tää paljon paremmalta. Sen verran hy viltä, että päätös oli tehty.

Eikä tästä pelkällä pänt täämisellä selvitty.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022y38

myötenulkomaitaSiiderioppia

tolla opetteluun.tarviketuotannonpuihinvaihtuiopettaminenhedelmäsekäelin

sa ympäri maata. Tampereella Teris saaren siidereitä myyvät esimerkiksi Linnainmaan Citymarket sekä Kale van Prisma.

Mikään itsestäänselvyys hedelmätarhan jatkaminen ei Johannekselle ollut. Hänellä kun oli meneillään aivan toinen ura – akateeminen sellainen. Diplomi-insinööriksi Hervannasta valmistunut mies oli jatkanut opintojaan vielä tekniikan tohtoriksi ja ehtinyt toimia Hervannassa tutkijana useampia vuosia. Edessä oli siis isoja päätöksiä.

– Kielitaidon lisäksi ehkä suurin hyöty on kyky oppia. Ja jos totta pu hutaan, tuskin ilman yliopistouraa olisin tähän rohjennut lähteä. Kos ka tässä kuitenkin pelataan aika pal jon myös koneiden kanssa, yllättä vän paljon tähän sisältyy myös pe

Yrittäjällä on jonkun verran pal kattua työvoimaa, mutta mahdolli suutta palkata vaikkapa kymmentä henkeä hän ei ole pitänyt realistise na.– Se on vähän sellainen muna vai kana -ongelma. Kyllä kannattavuu den ja kasvun saisi paremmin nou suun, jos palkkaisi enemmän, mutta tietysti riskitasot olisivat nekin sitten paljon korkeammat. Minä olen va linnut enemmänkin pikkuhiljaa ta pahtuvan nousun.

– Omenatarha on siinä kyllä poh jana, mutta pelkästään tuorehedel mien myynti kannattavasti Man ner-Suomessa on hyvin hankalaa, jos ei siinä sitten pohjata mahdollisim man halpaan ja ei-suomalaiseen työ voimaan, hän kertoo. Niinpä yliopis

Hehtaareista huolimatta sato on suurin pullonkaula Tuotantomäärät ovat vielä toistaisek si yrittäjää lainaten ”hyvin maltilli set”, vuodesta riippuen valmista mehua on valmistettu noin 10 000–

• Rakentamisen suunnittelu Pirkanmaan Asuntoykkönen Oy Anne Tuusa anne.tuusa@asuntoykkonen.fi • 040 505 1564 Valtatie 18, 37800 Akaa

Fyysikko uravalintojen edessä

– Mitä lyhyemmän aikaa omenat siellä ovat, sitä parempi. Toisaalta raakaa omenaa ei kannata puristaa, vaan ehdottomasti jos vaihtoehto on raakana puristus tai säilyttäminen, on jälkimmäinen parempi. Puristettaessa omenan on oltava joko kypsä tai ylikypsä.

liopistourani oli siinä vaihees sa, että käytännössä minun oli si pitänyt lähteä joko Tampe reen ulkopuolelle tai hakeutua yri tysmaailmaan, Johannes kertoo. Omenatarha kuitenkin onnistui pai namaan puntarissa tarpeeksi. Eikä ajatus siis missään mielessä täysin vieras ollut.

Täyden palvelun huoltoasema Nest e Toijala Uusiutuva Diesel • Kaikki polttoaineet tankattavissa 24 / 7 • Autopesu avoinna 24 / 7 • Imurointi 24 / 7 • Virvoitusjuoma-automaatti 24 / 7 Neste Toijala Kurisjärventie 5, puh. 03-542 4230 www.nestetoijala.fi • jokaScanBurgerpäivä10–19 • Huoltoasema ark. 6.30–21, la 8–19, su 9–19 Kahvi ja omena-murupullaVaasan Hinta 28.9.2022voimassaasti kinkkusämpyläTuhti Hinta 28.9.2022voimassaasti 420 YhteensäTarjous! 420 Tarjous!kpl

– Isoin virhearviointini on kui tenkin ollut se, kuinka paljon itse voin tehdä töitä. Vuorokauden tun tien määrä kun on rajallinen.

– Kyllä tämä oli ollut lukioikäises tä alkaen minulle yksi vaihtoehto, hän myöntää.

ELOKUUSSA TERISSAARESSA oli avoimien ovien päivät ja kävijöitä riitti. Akaa on yrittäjän mukaan hyvä paikka yrittää. Omat kokemukset kunnan kanssa asioimisesta puoltavat yrittäjäystävällisyyttä, ja myös logistisesti paikka on oiva. – Tampereen lisäksi myös Helsinki ja Turku ovat varsin lähellä, hän kehuu.

tehtiin varsin isot investoinnit ja ryhdyttiin valmistamaan omena- se kä pienessä määrin muitakin mehu ja, yrittäjä taustoittaa. Sittemmin mehusta on päädytty pidemmälle kin, eli siidereihin ja limonadeihin. Etenkin siideri oli miehen mielessä jo mehutoimintaa aloitettaessa. Hän kävi tätä varten oppireissuilla Eng lannissa, ja haaveissa on vielä myö hemmin päästä tutustumaan juo mantekoon myös Ranskaan ja Es panjaan. Johannes Vuorinen myön tää, että aivan yksi yhteen apua fy siikan tohtorin tutkinnosta ei hedel mätarhurina ole, ei toki haittaakaan.

Tuumasta toimeen Eikä Johannes mitenkään soitellen sotaan lähtenyt, vaan toki tohtoris mies halusi ensin tutkia, oliko ome natilayrittäjällä edes teoriassa mah dollista elättää itsensä. No, mikään itsestäänselvyys se ei näyttänyt todel lakaan olevan.

la avoin viesti, että ostan kaiken yli määräisen sertifioidun luomuome nan, mitä saatavilla on, hän myön tää.Siideriä on valmistunut viime vuosina suurin piirtein yhtä paljon kuin mehua. Toisin kuin mehusta, josta vain murto-osa päätyy asiak kaille kauppojen kautta, siiderien myynti keskittyy vahvasti päivittäis tavarakauppoihin. Terissaaren sii derit Vuorinen on saanut sekä K- et tä S-ketjuihin. Pirkanmaan osuus kaupalla niitä on myynnissä yli kym menessä kaupassa, ja Keskon jake lussa ne ovat kauppiaiden tilattavis

OMAN TILAN paras vuosi on toistaiseksi ollut noin 30 000 kiloa omenaa, josta syntyy noin 20 000 litraa mehua. Jonkun verran yritys on mehustanut myös mansikkaa, mustaherukkaa ja raparperia. Tänä vuonna tarkoitus on tehdä erät myös päärynä- ja luumumehuja. Lehden ilmestymisen aikaan eletään kiivainta satokautta. Välivarastona yrittäjällä on sadan neliön kylmävarasto.

Suomen paras

Tuulilasit kaikkiin merkkeihin nopeasti ja edullisesti.

Myllytie 3, 37800 Akaa puh. 03 542 1567, 040 527 www.lounaspirtti.fi2079PITOPALVELU Puh. (03 ) 542 4140 0400 735 302 RASKAAN KORJAUKSETKALUSTON Koskenkarintie 2, 37800 AKAA TOIJALAN RASKASKONE OY Yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Tuulilasit kaikkiin merkkeihin nopeasti ja edullisesti. Akaan Tuulilasipiste Kaukolantie 6, 37830 Akaa 050 3575 myynti@akaantuulilasi.fi365www.akaantuulilasi.fi Yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden

Kaukolantie 6, 37830 Akaa 050 3575 myynti@akaantuulilasi.fi365www.akaantuulilasi.fi

Kaukolantie 6, 37830 Akaa 050 3575 myynti@akaantuulilasi.fi365www.akaantuulilasi.fi

Kohtuullinen sato Vuoden 2022 omenasato ei ole paras mahdollinen, jos ei nyt huonoinkaan.

Yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa.

Tuulilasit kaikkiin merkkeihin nopeasti ja edullisesti.

– Siideriä tehdään hyvin mones sa maassa, mutta yhtälailla omenois ta tehdään myös etikkaa, jota sitten käytetään esimerkiksi salaatinkastik keissa. Myös se kiinnostaa meitä, yrittäjä myöntää.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022 39

Akaan Tuulilasipiste

sen vuotta. Tosin aivan näin pitkään ensimmäisiä tisleitä ei tarvitse odot taa, sillä esimerkiksi gini-versiona tuotetta voi markkinoida vaikka he ti pullotuspäivänä. Myös etikan te keminen kiinnostaa yrittäjää.

– Kukinnan aikana näytti jo lois tavalta, mutta raakileita oli kuiten kin sitten varsin maltillisesti, hän kertoo. Varsinaisia katovuosia oman liki 10 vuoden aikaan yrittäjän mu kaan ei mahdu, ja hänen vanhem

piensakin aikaan vain yksi. Silloin syy oli hyvin vahva pihlajanmarja koi. Se ei sinänsä estä omenankäyt töä, mutta heikentää ikävästi ome noiden säilyvyyttä. Koin tekemistä reistä kun kaikenlaiset taudit ja sie net iskevät hedelmiin helposti.

si tuotteen omenapitoisuus pitää ol la hyvin korkea, 75 ja 100 prosentin välissä. Tästä mittakaavaa saa siitä, että niissä kauppojen myydyimmis sä siiderimerkeissä kyseinen pitoi suus on noin 20-30 prosenttia. Kort tessa se on jopa 99 prosenttia. Siitä kin Vuorinen on hyvillään, että suo malaisilla kompaktin kokoluokan sii derintekijöillä on erittäin hyvät välit keskenään.–Meemme kilpaile verissä päin toisiamme vastaan, vaan pikemmin kin toisia autetaan ja neuvotaan. Vä hintään kerran kuussa minä jonkun kanssa juttelen tai tapaan.

Seuraavaksi tislataan Eivätkä siiderit, tunnustuksesta huo limatta, mikään lopullinen maali yrittäjälle ole. Tuotekehitys on jatku vaa, joskin tässäkin yrittäjä on tosin edennyt erittäin systemaattisesti ja kaikessa rauhassa. Mehulla aloitet tiin, sitten siirrytty siidereihin ja par haillaan yrittäjä tekee töitä sen eteen, että ensimmäiset tislatut tuotteet saa taisiin pullotettua jo kuluvana syk synä. Näistä omenatisleistä puhut taessa pitää olla varovainen. Suomes sa tuotettua tislattua omenajuomaa ei ainakaan auta kutsua calvadoksek si, sillä kyseinen termi on rajattu vain yhden maan omenatisletuotteisiin. Eivätkä edes kyseisestä sanasta teh dyt nimijohdannaiset onnistu. Tästä on jopa unionin laajuinen ennakko päätös, joka tuli nimenomaan suo malaiselle omenatuottajalle, Johan neksen ystävälle. Ja se tuli tietysti kal liin hintalapun kera. Niinpä esimer kiksi Tervisdosiksi Terissaaren tislei tää ei tulla kutsumaan. Tislatussa sii derissä, eli siis sellaisessa calva dos-tyyppisessä ratkaisussa joudu taan kuitenkin odottelemaan, sillä minimissään kypsymisaika on pari kanssa.

Sadonkorjuussa apuna on ollut sesonkityövoimaa sekä esimerkiksi sukulaisia.Käytännössä koko sato jaloste taan nykyään, ja sitä varsinaista tuo rehedelmää myydään erittäin rajal lisissa määrissä. Tätä haastattelua tehtäessä elokuun loppupuolella elet tiin juuri satokauden alkupäiviä. Käytännössä seuraavat 1,5 kuukaut ta menevät sitten pitkälti poiminnas sa, sillä valtaosa sadosta on saatu tal teen lokakuun puolivälissä. l

AKAAN y R i TTÄJÄT Viialasta puuta ja paljon muuta! Riitiäläntie 7, VIIALA • Puh. (03) 573 7200 KiuasSeppäläkivi O y:n KIUASKIVET 7,00€5-10cm,20kg 7,00€10-15cm,20kg PISLANKORPI kamiina, musta kamiina, punainen 459€ 590€PISLANHOHTO lehtiseuraavailmestyy tiistaina18.10.

Teksti: VILLE KULMALA

KUVASSA KOMEILEVAT Terissaaren pullotuotteet.

Akaan Tuulilasipiste

Kuvat: VILLE KULAMA JA TERISSAARI

18.1.2023 Keskeiset

Tiis Tai 20. syysKUUTa 202240

tattelua tehtäessä pestiä ei ole taka na edes täyttä kuukautta, on tarkem man analyysin tekeminen vaikeaa.

VALKEAKOSKEN y R i TTÄJÄT

lon kasvatti, mutta uran hän on teh nyt vahvasti teollisuuden palveluk sessa. Tätä tukee paitsi koulutusmyös työhistoria. Silloisella Tampe reen Teknisellä Korkeakoululla pää

TIMO KÄRKKÄINEN siirtyi Valkeakoskelle Forssan Yrityskehityksestä. aloitus sisällöt

linkeinojohtaja Timo Kärkkäi sen mukaan uudessa tehtäväs sä häntä kiinnosti nimen omaan Valkeakosken teollisuusvoit toisuus. Kärkkäinen on itse maata

Graafinen Kyltit3D-grafiikkaTulostuspalveluMainonnansuunnittelutuotantojateipit www.roulamo.fi vaao.fi Valkeakosken ammattiopisto -koulutus,

Sekä samaa että uutta Elinkeinojohtaja näkee Forssan ja Valkeakosken välillä samankaltai suuksia siinä, että kumpikin on vah vasti teollinen paikkakunta. Valkea kosken teollisuushistoria tietysti on vahvasti sidoksissa paperiteollisuu teen, sillä koko kaupungin teollinen perusta on kehittynyt vahvasti tälle pohjalle. Se on edelleen merkittäväs sä roolissa, mutta rinnalle on kasva nut paljon muutakin.

Valkeakosken Yrit t äjät r y L#ostakoskista iit y meihin!

Valkeakosken elinkeinoelämän ruoriin tarttui elokuun alussa uusi kippari. Kaupungin elinkeinojohtajaksi valittu Timo Kärkkäinen on ehtinyt toimia pitkään paitsi teollisuudessa myös elinkeinoyhtiöiden palveluksessa. Pirkanmaalle mies siirtyi Forssasta, mitä edelsi pitkähkö pätkä Hämeenlinnan seudussa samoissa tehtävissä. Valkeakosken vahvuuksina mies pitää paitsi sijaintia myös pitkää teollista perintöä.

Valkeakosken elinkeinoelämän ruorissa aloitti Timo Kärkkäinen

– Lisäksi yhteistä on se, että Hä meen Ammattikorkeakoulu toimii molemmilla alueilla, elinkeinojoh taja huomauttaa. Hämeenlinnan kanssa yhteistä puolestaan on vesis tön–läheisyys.Isoeroentisiin on myös se, et

aineena oli tuotantotekniikka ja teol lisuustalous. Tähän suuntaan Her vantakin häntä vahvasti tuuppasi.

Sama laji, mutta uusi kenttä Teollisuusyritysten jälkeen edessä oli pitempi aika julkisen puolen omis tamissa elinkeinoyhtiöissä. Ensin oli vuorossa Hämeenlinnassa vaikutta va Linnan Kehitys Oy ja seuraavaksi pesti vastaavan firman pesti Forssan seudulla. Valkeakosken elinkeino johtajana laji itsessään on tuttu, mut ta pelikenttä uusi. Häme vaihtui sa malla Pirkanmaan maakuntaan.

– Se ero tietysti on, että siinä mis sä aikaisemmin olen aina toiminut osakeyhtiömuotoisessa elinkeinoyh tiössä, olen nyt kaupungin palveluk sessa, hän kertoo. Koska tätä haas

– Varmasti siitä, että nyt olemme kaupunkiorganisaation sisällä, on

• nykyisen analysointiyritystoiminnan • kehittämistoimenpiteet • ja verkkosivuiltamme!KatsoYrittäjyydenKoulutuksenyritystoiminnassa.suunnitelmallisuustavoitteenaonammattitutkinto.tarkemmattiedot

omat hyötynsä, mutta tämän arvioi miseen vajaa kuukausi on aika vä hän, hän myöntää.

– Valkeakoski on sittemmin mo nialaistunut valtavasti, ja tänä päivä nä Valkeakosken elinkeinorakenne on hyvin laaja, hän kertoo.

E

– Oma taustani on vahvasti teol lisuudessa ja perheyrityksissä, joten valkeakoskelainen elinkeinorakenne oli itselleni varsin luonteva, hän aloit taa. Ansioluettelosta löytyy niin Ahlströmiä kuin Tervastaso Oy:tä. Ja siinä sivussa on tullut opiskeltuakin. Ahlströmille hän teki aikanaan kor keakoulun diplomityönsä, ja Tervas tason aikana hän suoritti kaupallisen MBA-tutkintonsa.

– Me olemme joka viikko joko yritysasiamies Vesa Varhon tai markkinointipäällikkö Petri Ahosen kanssa käyneet vierailulla yrityksis sä, mikä on ollut hyvin hedelmällis tä, hän kertoo. Käytännössä vierai lut ovat menneet niin, että Varhon kanssa on käyty enemmän teollisuus puolen yrityksissä, kun taas Petrin kanssa on listalla ollut pikemminkin matkailualan toimijoita. Pääasialli nen yritysvierailuista jäänyt tunne on ollut positiivinen.

Selvä on, että energian hinta ja muut epävarmuu det omataiheuttavathaasteensa Radio Musa 100,5 Radio Musa 100,5 – aikuisten suosikkiradio |

häntielinvoimaisuudenkätoimenkuvassa,sesairaanhoitopiirientuvatkunoikeinki-kasvukolmionTampere–Turku–Helsinsuhteenolemmehyvissäasemissa,hänkertoo.Kuntienfunktiomuuttuuisosti,terveys-jasosiaalipalvelutmuutsote-muutoksenseurauksenavastuulle.Mitätarkoittaakuntienjakaupunkienjäänähtäväksi.–Mahdotonontietystisanoa,mikaikkimuuttuu.Muttakyllähänmerkitysvarmaspikemminkasvaakuinvähenee,kertoo.

YRITTÄJÄJÄRJESTÖKIN ON jo käynyt tutuksi Timo Kärkkäiselle. Tuore johtaja osallistui taannoin yrittäjien järjestämälle risteilylle, ja yrittäjänpäivänä hän oli mukana toritapahtumassa yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Kuva on otettu Valkeakosken torilla yrittäjänpäivänä 5. syyskuuta, ja siinä Kärkkäisen lisäksi esiintyy puheenjohtaja Matti Lintula. facebook.com/radiomusa

Mikko Kangasjärvi – Pitkän linjan muusikko, kapellimestari, levytuottaja, studiomies, artistien valmentaja ja paljon, paljon muuta.

Selvät sävelet

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022 41

Teksti: VILLE KULMALA’

Elinkeinopomo on alkanut ottaa uut ta pestiään haltuun paitsi oman po rukan kanssa sovituilla tapaamisilla

Kesän Diskohitti: CatCat – Kaunis elämä

Kilpailu työvoimasta on kasvanut yrityspalveluidenmuidenohessa

– Olen tavannut koskilaisia en tuudestaan lähinnä sekä täällä että muualla urheilukenttien kautta, hän myöntää. Omia lajeja miehellä on kaksi, jalkapallo ja salibandy, eikä kumpikaan ole rajoittunut pelkkään pelaamiseen.–Polvivamman takia oma pelaa miseni on jäänyt vähälle, mutta olen toiminut tyttöjoukkueen valmenta jana ja vihellän edelleen salibandyot teluita lähinnä junioreille, hän ker too.Elinkeinojohtaja Kärkkäisen oma koti löytyy edelleen Hämeenlinnas ta, josta hän sukkuloi töissä autolla.

| radiomusa.fi kahveille.TervetuloaYrittäjä!yrittäjä­Soita0400620036Musa­gaalan

Kuvat: RIINA SYRJÄNEN, VILLE KULMALA

Kärkkäisen titteli Valkeakoskella on elinkeinojohtaja. Mutta minkä hän itse näkee oman toimenkuvansa merkittävämmäksi tavoitteeksi.

– Elinkeinojohtajan tärkein rooli on tuottaa taloudellista hyötyä kau punkiin juuri yritystoiminnan kaut ta. Tiimini kanssa me olemme tääl lä, jotta pystymme edistämään val keakoskelaista yritystoimintaa kas vamaan ja kukoistamaan. Kaupun gin yrityspalvelut ovat olemassa sii tä syystä, että sitä kautta voidaan saa da synnytettyä paitsi uusia työpaik koja myös kasvua, hän visioi.

– Työmatkani on noin 45 kilomet riä ja puoli tuntia, hän kertoo. l

Kesän Tanssihitti: Pauli Haapalainen –Lauantaitanssit

Tuore elinkeinojohtaja näkee Valkea kosken yrityspalveluissa olevan juu

Tamperelainen Musa -palkinto:

Radio Musa onnittelee erityisesti tämän vuoden voittajia:

Entä mitä tuore elinkeinojohtaja sitten näkee Valkeakosken erityisinä valttikortteina?–Tampereen läheisyys ja teolli nen pitkä perinne ovat aivan avain asemassa. Täällä on vuosien varrel la kehittynyt vahvaa osaamista, joka kantaa. Sijaintimme puolen tunnin ajomatkan päässä vahvasti kasvavas ta Tampereesta on siis ehdottomasti meille hyväksi. Ylipäätään pidän kyl lä Valkeakosken sijaintia oikein hy vänä.

Vuoden Tanssittaja: Saija Tuupanen

– Varsin hyviä näkymiä sekä ha lua kasvaa ja kehittyä olen tunnista nut, hän kertoo. Tosin haasteitakin nykytilanne varmasti tarjoaa.

– Selvä on, että energian hinta ja muut epävarmuudet aiheuttavat omat haasteensa, hän kertoo. Näiden käyntien pohjalta myös mietitään tu levaa.–Selvä on, että ei meidän kanna ta ruveta puskemaan asioita, joille ei ole tilausta. Tässäkin mielessä nämä visiitit ovat hyvin tärkeitä.

Vuoden Tanssittajatulokas: Pauli Haapalainen

ri nyt tilausta työvoiman saatavuu den edistämiselle.

– Meillä on yhteinen CRM-järjes telmä työllisyyspalveluiden kanssa, josta voimme suoraan jakaa tietoa ja apua. Toki tuotamme edelleen myös vakiintuneempia yrityspalveluita, hän kertoo. Tähän mennessä koke mus uudesta pestistä on ollut pelkäs täänArvostanmyönteinen.todella paljon pitkää ko kemusta ja näkemystä, jota meiltä ta losta löytyy. Yritysasiamies Vesa Var ho, yrityskoordinaattori Piritta Fors ten sekä markkinointipäällikkö Pet ri Ahonen tiimeineen ovat todella hyvä ja arvokas resurssi tässä työssä.

Vuoden valinnat!

Perinteinen, suuri Musa-gaala järjestettiin kahden välivuoden jälkeen. Tanssilistan laatijoiden vuoden valinnat ja paikallisradioiden Kuukauden Levyt palkittiin kolmen vuoden ajalta.

myös yritysvierailuilla. Tämäkin haastattelu sovittiin iltapäivään, kos ka aamupäivästä oli kalenteriin mer kitty yritysvisiitti.

– Työllisyysasiat ovat työn alla, hän kertoo. Työllisyysasioissa kehi tetään juuri nyt Tanja Kulmalan ve tämä Power-hankkeen avulla.

Urheilu lähellä sydäntä Valkeakoski oli Kärkkäiselle entuu destaan tuttu lähinnä urheilun kaut ta. Hän kun on ollut läpi elämänsä vahvasti urheilun ystävä.

Viikoittaiset visiitit keskeisessä roolissa

Aiemmin sen ajateltiin liittyvän en

Case Santeri Urhonen – Opiskelun yhteydessä tulisi saada riittävän paljon mahdollisuuksia teh dä virheitä ja oppia niistä turvallises sa ympäristössä, kertoo Santeri Ur honen viherrakentamiseen ja viher suunnitteluun keskittyvästä Omatar huri Oy:stä. Urhonen perusti yrityk sensä jo opiskeluaikana Tampereen AhlmanEdussa. Kyseisen oppilaitok sen yrittäjyysopinnoissa oli ja on käy tössä Nuori Yrittäjyys ry:n tuottama Vuosi yrittäjänä -ohjelma, jonka li säksi pedagoginen osuuskunta Luon noste toimii oppilaitoksen tiloissa. Yhdessä nämä luovat toimivan kou lutuspolun yrittäjyydelle. Santeri Ur honen vastaa tänä päivänä viherra kentamisesta monessa kohteessa, ku ten esimerkiksi kattopuutarhoista

Tulevaisuuden työpolku on toisenlainen kuin nykyään

mielestäni harjoitella nimenomaan käytännössä. Nykypäivänä yrittäjyys kasvatuksen perimmäisenä tavoittee na on, että nuori tunnistaa omia vah

Mutta mitä sitten oikein on vuonnayrittäjyyskasvatus2022?

Finlaysonin alueella. Yrittäjyys on Urhosen mukaan jatkuvaa kantapään kautta oppimista.

Haastantaitoja.kaikki yrittäjät, koulut ja järjestöt edistämään tulevaisuuden työelämätaitoja ja yrittäjyyskasvatusta sekä tekemään aktiivista yhteistyötä tu levan työelämän rakentamiseen! Nuo ri Yrittäjyys ry tarjoaa maksuttomat ja käytännönläheiset oppimisohjelmat aina varhaiskasvatuksesta korkea kouluun asti. Yrittäjyyden ja työelämä taitojen oppiminen tulisi aloittaa mah dollisimman nuorena! l

Muista mokailla! Ainakin koulussa

Tekstin on kirjoittanut Nuori Yrittäjyys ry:n Pirkanmaan aluepäällikkö, YTM Harri Paltila. Hän on sitä mieltä, että Lillan Hotellin perustaminen ja pyörittäminen normaaleine alkuvaikeuksineen ja sitten koronan kielis sä opetti enemmän kuin kaikki vuodet yliopistossa. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten jeesaamisen hän kertoo kokevansa sydämen asiana.

Kuva:

SANTERI URHONEN Omatarhuri Oy:stä perusti viherrakentamisen yrityksensä jo opiskelujen aikana AhlmanEdussa.

MIKKO VARES resurssiksituottavaksiYlijäämästä-seminaari 5.10. klo 13.15–16 etänä ja TAMK:lla Mitä jos yrityksessäsi syntyvä jäte voisi olla toiselle yritykselle raaka-ainetta? Tule muuttamaan yrityksesi menoja tuloiksi! Kiertotalousteemaisen tilaisuuden alussa kuulet inspiroivan pakkaustarinan Fazerilta: Yhteistyöllä tulevaisuuden kiertotalous ratkaisuihin: Fazerin Kaurankuoresta valmistetussa leipäpussissa akanaakaan ei ole hukattu! sekä Excellence Finlandin puheenvuoron: Vastuullisuus lisäarvon tuottajana yritykselle. Työpajassa pääset ideoimaan sivuvirtojen hyödyntämistä yhdessä muiden yritysten kanssa. Työpaja on kohdennettu elin tarvikealan arvoketjun toimijoille – tuotannosta pakkaajiin ja käyttäjiin. Lisäksi pääset seuraamaan paperilaboratorioon mäskipaperin valmistusta. Lue lisää ja ilmoittaudu 21.9. mennessä: projects.tuni.fi/pits Ajankohtaista Paikka: Tampereen Ammattikorkeakoulu, tila H1-24 (Kuntokatu 3, 33520 Tampere) tai etäyhteyden kautta (linkki toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen) Järjestäjä: Pirkanmaan teolliset symbioosit (PITS) -hanke Rahoitus: Pirkanmaan liitto, EU:n kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Tiis Tai 20. syysKUUTa 202242

– Virheitä tulee, ja kuuluukin tulla, Urhonen vahvistaa.

vuuksiaan ja kasvattaa luottamusta osaamiseensa. Olennaista on teke mällä oppiminen, erehtyminen ja uu delleen yrittäminen. Yrittäjyyskasva tus lisää monipuolisesti työelämätai toja ja vahvistaa itseluottamusta ja rohkeutta. Kynnys lähteä yrittäjäksi myöhemmin madaltuu. Yrittäjyys- ja työelämätaitojen oppiminen vaatii siis mokailua!

nen kaikkea yrityksen taloudenhal linnan opettamiseen, ja opiskelu oli usein hyvin teoreettista. Yrittäjyysa sennetta ja -taitoja tulee kuitenkin

Yrittäjyyskasvatuksen tarve liittyy myös työelämän muutokseen. Tule vaisuuden työpolut ovat erittäin mo nimuotoisia ja palkkatyön ohella teh dään joko sivu- tai päätoimista yrit täjyyttä. Tulevaisuudessa työllistymi nen saattaa vaatia entistä enemmän yrittäjyystaitoja, esimerkiksi kevyt yrittäjyyden kautta. Myös oman osaamisen myyminen edellyttää yrit täjämäisiä

Suhtautuminen yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta kohtaan on kehittynyt yhteiskunnassa koko ajan myönteisempään suuntaan. Parin vuoden takaisessa, Suomen lukiolaisten liiton kyselyssä jo lähes puolet (47 %) kaikista Suomen lukiolaisista toivoi lisää yrittäjyyskasvatusta lukioihin. Ja ammatillisella puolelle yrittäjyyteen liittyvän tiedon tarve on vähintään yhtä suuri, sillä hyvin monella on edessään tie yrittäjäksi.

Nokia: 1.11.2022 klo 16.00 yrittäjien minimessut, klo 18.00 ohjelma, Silta-kampus

Lisätietoja myös: Tredun yritys- ja työnantajapalvelut Sami Heikkilä sami.heikkila@tampere.fi 040 163 2945 Puhujana myyntikuiskaaja Pasi Rautio ”Yrittäjä - erotu massasta ja lopeta se aggressiivinen Tänäänodottaminen.”kuuletmiten! Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.tredu.fi/tapahtuma Yrittäjähanki buustia myyntiin ja digimarkkinointiin! Kysy lisätietoja: Palvelumestari Ville Isokoski p. 040 7575 449 tai sähköposti info@irow.fi

43

Lempäälä: 21.9.2022 klo 14.00, Lempäälä-talo

Ylöjärvi: 15.11.2022 klo 17.00, koulutuskeskus Valo

Pirkkala: 8.11.2022 klo 8.00, ravintola Mylly

Kangasala: 9.11.2022 klo 16.30, Kangasala-talo

Virrat: 1.12.2022 klo 17.30, Marttinen

okialainen Arctic Safety Oy:n yrittäjä Hanne Nurmi on No kian Yrittäjien varapuheen johtaja ja paikallisyhdistyksen tapah tumien järjestämisestä ja varainhan kinnasta vastaavan Kroisos-työryh män toinen vetäjä. Lisäksi hän istuu Suomen Työturvallisuuden Liiton hallituksessa. Viime keväänä Hanne valittiin Pirkanmaan Yrittäjien vaa livaliokuntaan.”Koenyhdistystoiminnan ääret

NÄINMUKAAN!PÄÄSET

me kuitenkin aikaiseksi jäsenistöä tasapuolisesti palvelevia tilaisuuk sia ja muita yrittäjyyttä edistäviä sisältöjä,” hän sanoo.

Hanne muistuttaa, että yrittäjäporu kassa titteleillä tai yrityksen koolla ei juuri ole ”Erilaisuudestammemerkitystä. huolimatta olemme kuin yhtä suurta perhettä. Jo ku meitä yhdistää – ehkä se hullu tai mahtava idea, josta olemme joskus lähteneet rakentamaan yritystämme.”

Haku verkkosivuiltammeonYrittäjienPirkanmaanhallitukseenparhaillaankäynnissä.Lisätietoalöydätosoitteestaww.pirkanmaanyrittajat.fi.Hakupäättyy25.10.

Tiesitkö, että meillä Pirkanmaalla yli 400 yrittäjää toimii vapaa-ajallaan luottamushenkilönä tai muuten aktiivisesti yrittäjäjärjestön tehtävissä. Parhaimmillaan yhdistystoiminta tarjoaa mukavaa vastapainoa työlle, mutta kartuttaa myös yrittäjän osaamista ja tukee yritystoimintaa.

Kuva: VISUAL RAMA / MARKO RÄMÄ

Yrittäjäyhdistyksen toimintaan voit tulla mukaan milloin tahansa. Parhaiten pääset alkuun, kun lähdet rohkeasti verkostoitumaan koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin – tietoa saat paikallisellapaikallisella,sosiaalisenjäsentiedotteistammeesimerkiksijamediankanavista.Yrittäjäjärjestölläontarjotaaktiivisillejäsenilleenluottamustehtäviäniinalueellisellakuinvaltakunnallisellakintasolla.Hallitustyöonmonipuolistavaikuttamistajaetenkintasollamyösvarsinkäytännönläheistätekemistä.

Suurta perhettä

Vaalivaliokunta kutsuu osan hakijoista haastatteluun. Uudet hallituksen jäsenet ja valitaanvarapuheenjohtajatPirkanmaanYrittäjiensyyskokouksessa9.12.2022.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 202244 VERHOILUALAN ERIKOISLIIKKEESTÄ Kolismaankatu 1, Tampere MYYMÄLÄ ma–pe 10–17 Puh. 03 345 1520, 0400 835 329 VERSTAS ma–pe 10–16 Puh. 050 405 7607 verhoiluliike.m.vartiainen@elisanet.fi | www.verhoiluliikevartiainen.com MYYMME • Vaahtomuovipatjat • Solumuovit • Huonekalukankaat • Tekonahat, aidot nahat • Verhoilutarvikkeet VALMISTAMME • Nostalgia -keinutuolit • Seniori-tuolit • Oma Kalevala-Kaluste mallisto • Yksilölliset patjat ja petarit mittatilauksena, täyspuuvillaisenamyös erikoisosaaminen-kalusteiden • vyötökset, verhoilut • lakkaukset, maalaukset Koe Tiger-vaahtopatjojen huippuominaisuudet VERHOILEMME, ENTISÖIMME • Kodinkalusteet • Julkisten tilojen kalusteet • Antiikki -ja tyylikalusteet • Matkailuajoneuvojen patjat • Venepatjat MäkelänkankaantieMaahantuontijamyynti: 2 49490 NEUVOTON 05-343 5666 (24 h) info@hamre.fi www.hamre.fiOlemme mukana Mansen Mörinöillä 23–24.9. Rotatorin ulkopihalla osastolla U7. Golfkentäntie 4 33960 Pirkkala julisteetlehdet ja säänkuvastotkestävätpainatukset rasiat ja pakkaukset toimitukset ja asennukset esikortittteet kuoret ja lomakkeet banderollit ja suurkuvat myymälä-ratkaisut tarrat ja teippaukset kilvet ja kyl tit Yhdistystoiminta rikastuttaa ja tukee yrittäjän arkea Taloushallintoliiton hyväksymiä ja valvomia tilitoimistoja Pirkanmaalla: Aldia Oy* Netvisor-palvelun erikoisosaaja Aleksanterinkatu 23 A, Tampere Tiina Raatikainen, 040 512 tiina.raatikainen@aldia.fi8680www.aldia.fi SolidiaTilit Oy* Postikatu 7, 33100 Tampere Mastontie 4, 33470 Ylöjärvi Tuija Holmala KLT p. 044 551 tuija.holmala@solidiatilit.fi4457www.solidiatilit.fi Mattila Taloushallinto Oy* Sarvijaakonkatu 5B, 33540 Tampere puh. 010 2390 info@kirjanpitomattila.com880www.kirjanpitomattila.com Pluscom taloushallinto Oy* Sammonkatu 19 H, 33540 Tampere puh. 045 635 Jaakkowww.pluscom.fi3901Oikemus,KLT R-tilipalvelu Oy* Tuomiokirkonkatu 36 A, 33100 Tampere Risto Poussa KLT puh. 0500 464 posti@r-tilipalvelu.fi851www.r-tilipalvelu.fi Tilkon Oy* Hämeenkatu 13 B, a-rappu 33100 Tampere Ilse Alander KLT, www.tilkon.fiKHT VALITSE OSAAVA TILITOIMISTO!VALITSE OSAAVA TILITOIMISTO! TietoAkseli Oy* Tampereen toimipiste Åkerlundinkatu 11, Tulli Business Park 33100 Tampere Ikaalisten toimipiste Rahkolankuja 19 39500 Ikaalinen puh. 010 3472 myynti@tietoakseli.fi800 www.tietoakseli.fi * = auktorisoitu www.tilitoimistot.fi

”On henkilökohtaisesti palkitse vaa, kun tulee kuulluksi ja pääsee vai kuttamaan yhteisiin asioihin. Kun an taa vähän itsestään, saa monin verroin takaisin – esimerkiksi yhteenkuulu vuuden tunne muiden yrittäjien kans sa ja vertaistuki ovat korvaamattomia. Ja samalla pääsee osalliseksi mitä mie lenkiintoisemmista tapahtumista ja kohtaamisista,” hän sanoo. l

tömän palkitsevana. Jäsenistön kaut ta pääsen tutustumaan mitä moni naisempiin toimialoihin ja erilaisiin yrittäjiin. Opin jatkuvasti uutta,” Hanne”Yrittäjäjärjestönsummaa. ja hallituk semmekin vahvuus on ehdotto masti monipuolisuus – meitä on eri aloilta ja muutenkin olemme tyyp peinä erilaisia omine mielipitei nemme. On niin tuoreita kuin ko keneitakin yrittäjiä. Tiiminä saam

N

Raisa Taurinka Visual RAMA oy:stä kertoo olleensa yrittäjäjärjestön jäsen kymmenisen vuotta, mutta vas ta nyt hakeutuneensa mukaan luotta mustehtäviin. Alkuvuodesta Raisa va littiin Nekalan-Koivistonkylän Yrittä jien hallitukseen ja keväällä Pirkan maan Yrittäjien vaalivaliokuntaan.

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022 45 VALTAKUNNALLISET YRITTÄJÄPÄIVÄT TAMPERE 21.–22.10.2022 Inspiraatiota, iloa ja intoa yrittäjän arkeen lupaavat huippupuhujat kuten suosikkikirjailija Miika Nousiainen, karismaattinen bisnesantropologi André Noël Chaker sekä innovaatiojohtaja Raija Polvinen. Vuoden kohokohta Yrittäjägaala tarjoaa viikonloppuun myös ripauksen luksusta. Kaikki yrittäjät koolle – Hanki lippusi upouudelle Nokia Areenalle nyt! MITÄ TARJOLLA TAMPEREELLA? Kestävin askelin tulevaisuuteen -seminaari, jossa puheenvuoroja johtamisesta, myynnistä, vastuullisuudesta ja menestyksestä. Uutuutena businessklinikka eli pääseminaarin ohessa kulkeva tietoiskuohjelma, joka tarjoaa tiiviissä paketissa ajankohtaisia ja käytännönläheisiä vinkkejä verotuksesta, myynnistä ja markkinoinnista, taloudesta sekä yrittäjän sosiaaliturvasta.

UUTTA!SEKÄBUSINESS-SEMINAARIKAKSIPÄIVÄINEN-KLINIKKA

KUMPPANITMIELENKIINTOISET

ja heidän messualueensa tarjouksineen. VERKOSTOITUMISTA ja uusia musiikkiayrittäjäkollegoita,tuhatpäinenmahdollisuuksia,joukkojapaljonmuuta. YRITTÄJÄGAALAELEGANTTI Yrittäjäpäivät Halutessasilippupaketteja.MyynnissäYrittäjägaalassa.täjäpalkintojenValtakunnallistenhuipentuuyrit-jakoonlukuisiaerilaisiavoitostaa lipun vaikka Manserock-bileisiinperjantaintai koko paketin – valitse omasi. Ja jäsen ostaa aina edullisemmin! MANSEROCK-ILTABILEETVILLITSEVÄT yrittajapaivat.fiOHJELMAANTUTUSTU

8.10.2022 Pälkäneen, Luopioisten ja Kuhmalahden Yrittäjien yhteinen Vuoden yrittäjä -juhla klo 18 alkaen, Nuijantalo, Onkkaalantie 102. 26.10.2022 Yrittäjän aamukahvit klo 9 Mikkolan Navetalla Luopioisissa. Tervetuloa tutustumaan Mikkolan Navettaan sekä kuulumiset.elinkeinopalveluidenkuulemaanjayrittäjien

1.11.2022 Buustia myyntiin ja markkinointiin klo 16-21, Silta-kampus, Nokia Erotu joukosta ja tee vaikutus persoonallasi tai tuotteella! Yrittäjille ja yritysten edustajille suunnattu tapahtuma on tehokas paketti sinulle, joka kaipaat apua verkostoitumiseen ja myyntiin. Tapahtumaan voit varata halutessasi oman messupaikan, ja kenties osallistut myös pikadeiteille?

PIRKKALA

27.-29.9.2022 Alihankintamessut Tampereen Messu- ja Urheilukeskus ti–ke 9–17, to 9–16. Suomen johtava teollisuuden messutapahtuma tarjoaa kolmessa päivässä ainutlaatuisen läpileikkauksen toimialan näkymistä sekä alan tulevaisuudesta. Alan ykköstapahtumassa kohtaavat teollisuuden yritykset, asiantuntijat ja päättäjät. Tervetuloa poikkeamaan myös Pirkkalan osastolle A 738.

21.-22.10.2022 Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Nokia Arenalla järjestettävien Yrittäjäpäivien teemana on kestävin askelin tulevaisuuteen. Teeman kautta avautuu useita mielen kiintoisia ja innostavia näkökulmia todella tärkeään kilpailutekijään, vastuulliseen liiketoimintaan. Yrittäjälle tämä tarkoittaa taloudellisten, ekologis ten ja sosiaalisten tekijöiden huomioimista kestävällä ja liiketoimintaa edistävällä tavalla, jota asiakkaat arvostavat. Lisätietoja ja yrittajapaivat.fi.ilmoittautuminen

Yrittäjien? Vuoden yrittäjä -juhla klo 18 alkaen, Hotelli Ellivuori.

TAMPERE

8.10.2022 Lempäälän Yrittäjien vuoden kohokohta saapuu jälleen ja tällä kertaa isompana kuin koskaan! Vuoden 2022 juhlan osalta olemme päivittäneet puitteet uudelle tasolle yhdistyksen 75-vuotisen taipaleen kunniaksi.

1.10.2022 Tammelanpuiston Yrittäjien Yrittäjäjuhla, Lapland Hotels Arena.

KANGASALA JA KUHMALAHTI

LEMPÄÄLÄ

NOKIA

8.10.2022 YrittäjäyhdistystenSastamalansekä Punkalaitumen

24.9.2022 Ikaalisten Yrittäjien Vuoden yrittäjä -juhla klo 18 alkaen, Ikaalinen Spa.

18.11.2022 Nekalan-Koivistonkylän Yrittäjien syyskokous ja Vuoden Yrittäjä -juhla, Svenska Klubben. Tämä kannattaa laittaa jo kalenteriin! Syyskokous klo 17.15 alkaen ja juhla klo 18 alkaen. Tuleeko sinulle pyöreitä vuosia täyteen yrittäjänä? Jaamme Vuoden Yrittäjä -juhlassa yrittäjäristejä. Mikäli haluat hakea yrittäjäristin, olethan yhteydessä pikimmiten hallituksen jäseneen Janne Hakaseen, puh. 050 089 5788 tai nekala.koi@yrittajat.fi, niin autamme sinua

ilolla0805)!esimerkiksiniinjäseneksihakeutuaSyyskokouksessahakuprosessissa.PS.onmahdollisuusuudeksihallituksen-mikälitämäkiinnostaa,kannattaaollayhteydessäpjUllaan(puh.050344Otammeuudethallituslaisetmukaan.

URJALA

29.10.2022 Hämeenkyrön Yrittäjät Vuoden Yrittäjä -juhla klo 18 alkaen, Toukola Seuraintalo Sasintie 20, 39130 Sasi.

24.11.2022 Hervannan Yrittäjien vuosikokous klo 18-21, Ravintola Plevna. Lisätietoja hervannanyrittajat.fi. 26.11.2022 J. Karjalainen Tamperetalossa: Tammelanpuiston Yrittäjät on varannut kasan lippuja, eiköhän lähdetä isolla porukalla katsomaan yhtä Suomen legendaarisimmista muusikoista!

Tässä illassa on kaikkea! Lisätietoja ja ilmoittautuminen nokianyrittajat.fi.

VESILAHTI

Tiis Tai 20. syysKUUTa 202246 Tapahtumakalenteri y R i T ys PALVELUT l KEITTIÖ- JA KYLPYHUONEKALUSTEITA l KODINKONEHUOLTOA l AUTOKORJAAMOJA l TILINTARKASTUSTOIMISTOJA 30 Yli vuotta Peugeot-Citroen-erikoiskorjaamo.jaCitroen-huollot, korjaukset ja varaosat. Keittiökauppa Kylväjä Oy Enqvistinkatu 7, Tampere puh. 010 420 3400 noblessa.fi Tervetuloa Lielahden suurmyymälään 24 h verkkokauppa piketa.comKodinkoneKodinkoneet-KylmälaitteetKiinteistöpesulakoneetValtuutettutakuu-keskushuoltovaraosat-jatarvikkeet Lentokentänkatu 9 b A-talo Puh.03-2333 200 Rantaperkiön Yrittäjätalo 23.9.2022 Muuttunut työelämä klo 8-9, verkossa. Mitä muuttunut työelämä vaatii opiskelijan työelämätaidoilta ja yrittäjältä itseltään? Tervetuloa kuulemaan, jakamaan kokemuksia ja päivittämään ajatuksia yrittäjyydestä sekä tulevaisuudessa tarvittavista työelämätaidoista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen pirkanmaanyrittajat.fi 23.9.2022 Yrittäjä – ota yritysvastuu haltuun klo 9.30-10.30, verkossa. Sidosryhmien odotukset ja kehittyvät lainsäädäntö nostavat vastuullisuuden jokaisen yrittäjän ja yritystoiminnan elinehdoksi. Kysymys on vain siitä, kuuluuko yritys edelläkävijöihin vai mattimyöhäisiin. Tässä inspiroivassa webinaarissa kuulet, miksi yritysvastuun huomioiminen on tärkeää ja miten käytännössä yrittäjänä voit lähteä kehittämään vastuullisuutta ja luoda siitä yrityksellesi menestystekijän. Tule mukaan innostumaan, haastamaan ja vaihtamaan ajatuksia! Lisätietoja ja ilmoittautuminen pirkanmaanyrittajat.fi. 27.9.2022 Mistä rahaa liiketoiminnan kehittämiseen? Klo 9.30-10.30, verkossa. Tilanteet yrityksessä muuttuvat, mutta mistä lähteä liikkeelle, kun rahoitusta tarvitaan arjen pyörittämiseen, uuteen investointiin tai myynnin kasvattamiseen? Kuka rahaa myöntää, millaiselle yritykselle ja mitkä ovat tyypillisiä vaatimuksia? Mikä on vastuullinen ja kestävä tapa hyödyntää ulkopuolista rahoitusta? Koulutus on tarkoitettu yrityksensä kehittämisestä kiinnostuneille pk-yrittäjille. Koulutuksesta saat tiiviin tietopaketin ja käytännön vinkkejä yleisimmistä pk-yrittäjän käytössä olevista pirkanmaanyrittajat.fi.Lisätietojarahoitusvaihtoehdoista.jailmoittautuminen

VALKEAKOSKI

22.9.2022 Hervannan Yrittäjien road show. Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.9.! Liikumme välit linja-autolla ja kierroksen päätteeksi yhdistys tarjoaa ruokailun ravintola Haitarissa. Ks. vierailukohteet: hervannanyrittajat.fi.

11.11.2022 Yksinyrittäjäpäivä – Yhdessä! Klo 9.30-21, Aino Areena, Maamiehenkatu 14, 04400 Järvenpää. Uudenmaan Yrittäjät kutsuu yksin yrittäjät ympäri Suomea Järvenpään upouudelle AinoAreenalle. Sinkkujen päivänä 11.11.2022 pärähtää käyntiin ensimmäinen koko maan kattava yksinyrittäjäpäivä! Yksinyrittäjät ovat tavanneet Uudellamaalla monen monta vuotta. Tiedämme, että yksinyrittäjien tapahtumisissa puhe ja nauru raikaa, kun yrittäjät ottavat hetkestä, toistensa kohtaamisesta ja toinen toistensa osaamisesta kaiken irti. Niinpä nytkin luomme puitteet tehdä samoin, mutta

3.11.2022 Ruoveden Vuoden Yrittäjä -juhla klo 19 alkaen Ravintola Lierassa.

21.9.2022 Tasting and eating keskiviikko klo 18-21 Pirkkalan Citymarketin uudessa Birk ravintolamaailmassa.

PÄLKÄNE JA LUOPIOINEN

28.10.2022 Pimmeemmän kaupan ilta Luopioisissa klo 16-19. Kylänraitti ja tori täyttyvät iloisista kauppiaista ja ihmisistä. Rölli vierailee ja illan päättää huikea Fire Lady tuli/valoesityksellä Pytingin puistossa. Mikkolan pihapiirin ja Navetan basaarin paikkavaraukset Suvilta, p. 040 567 7199. Toripaikan varaukset Piialta, p. 0400 447 319. Lisätietoja luopioisten@yrittajat.fi tai whatsapp 040 734 6010. Katso myös Luopioisten Yrittäjien fb-tapahtuma.

4.11.2022 Pispala-Pyynikin Yrittäjien ja Tampereen Käsityö- ja Teollisuus yhdistyksen Vuoden Yrittäjä -juhla klo 18, Pispalan Haulitorni. 16.11.2022 Tampereen Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen sääntö määräinen syyskokous klo 18 Ravintola Astor.

14.10.2022 Vesilahden Yrittäjien Vuoden yrittäjä -juhla klo 19 alkaen, Tilausravintola onjäsenet,7.10.IlmoittautuminenHukianhovintieHukianhovi,10,37370Vesilahti.ari@arvela.pp.fimennessä.Tervetuloakaikkikutsuonavecjapukukooditummapuku.

8.10.2022 Kuhmalahden, Pälkäneen ja Luopioisten Yrittäjien yhteinen Vuoden yrittäjä -juhla klo 18 alkaen, Nuijantalo, Onkkaalantie 102.

Primadonnat.PaikallalisäksikolmenomakustannushinnallaPienelläsaatmaistellahuippuravintolanherkkujasekäpienpanimoHimontuotteita.onesiintymässämyösDuoEnnakkoilmoittautuminen.

14.10.2022 Valkeakosken Yrittäjien syyskokous ja teatteri-ilta klo 17.15 alkaen Valkeakosken kaupungin teatterin tiloissa.Tervetuloa päättämään yhdistyksen tulevaisuudesta. Ilmoitathan mielellään tautuminenPirkanmaa.tarjoaaväliaikatarjoilut.avec-nimiseensyyskaudenilmoittautuneelle19hallitukseen.halukasvalkeakosken@yrittajat.fiennakkoonmikälioletliittymäänmukaanKokouksenjälkeenklotarjoamme20:llenopeimmalleteatteriliputEnimmäkseenihminenlaulunäytelmään.KutsuonjasisältäälippujenlisäksiVäliaikatarjoilutkumppanimmeOPEtelä-Lisätietojajailmoitvalkeakoskenyrittajat.fi.

29.10.2022 Urjalan Yrittäjien Vuoden Yrittäjä -juhla klo 19 alkaen, Säätiötalo.

29.10.2022 Akaan Yrittäjäyhdistysten yhteinen Vuoden Yrittäjä -juhla klo 18 alkaen, Karllundin kivinavetta.

12.10.2022 Pirkkalan Yrittäjien aamupala.

isommin kuin koskaan aiemmin! Nyt sinulla on mahdollisuus tavata toisia yksinyrittäjiä, tehdä bisnestä, oppia uutta ja päivän päätteeksi heittää vapaalle. Lisätietoja ja pirkanmaanyrittajat.fi.ilmoittautuminen 18.-19.11.2022 Nuorten Yrittäjien risteily Nuorten Yrittäjien risteily risteillään jälleen Suomen Turusta Viking Gracella. Risteily alkaa maissa pre-tilaisuudella perjantaina iltapäivällä. Lipunmyynti on nyt auki! Saat brändioppia, pääset haastamaan itseäsi, keksimään uutta, ratkaisemaan joukkueena haasteita, kasvattamaan verkostojasi, tapaamaan muita yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia ja pitämään hauskaa! Lisätietoja ja pirkanmaanyrittajat.fi.ilmoittautuminen

4.10.2022 Tampereen yrittäjien After Work klo 18-21, Teerenpeli.Hei, yrittäjä tai yrittäjyydestä kiinnostunut! Tule verkostoitumaan ja mukaanyrittäjyydestä.Tännekeskustelemaankannattaaottaakaverisikineliosallistuminen ei

24.9.2022 Oriveden Yrittäjät tempaisee klo 18 alkaen, Oriveden Kampus, Koulutie 5, Orivesi.

AKAA

edullisempaan hintaan (20€) löydät näistä liikkeistä: Kukkakauppa Lund, Jalkahoitola Tarjalka, Hoidogki, Eräjärven Lounari, Kirpputori Tilkkutäkki. Iltabuffetin pöytävaraukset ennakkoon: juhlapalvelut@vallesmanni. fi tai p. 0400 769 232.

8.11.2022 Tredun kuntakierros yrittäjille: Buustia myyntiin ja markkinointiin by Pasi Rautio. Ravintola Mylly klo 8-9.30. Maksuton tilaisuus sisältää maittavan aamiaisen. Katso tarkemmat tiedot pirkkalanyrittajat.fi, FB-tapahtumista, seuraa sähköpostia tai soita p. 040 580 0759.

SASTAMALA

Juhlavuonna gaala järjestetään Lempäälän urheilun ja tapahtumien keskipisteesssä eli Ideaparkin Bläk Boks -areenalla. Uuden tilan kokoluokka, tekniikka ja fasiliteetit tulevat takaamaan unohtumattoman gaalaillan. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: lempaalanyrittajat.fi. Lempäälän Yrittäjien Y-kahvit perjantaisin Ideakeskuksella klo 8.30-10. Vapaata verkostoitumista ja kuulumisten vaihtoa aamupalan äärellä!

8.10.2022 Nokian Yrittäjien Vuoden 2022 Yrittäjäjuhla ravintola Ragnarissa (Nokian Portti). Vuoden kohokohta on Vuoden Yrittäjän palkitseminen, joka tapahtuu Vuoden Yrittäjäjuhlassa. Arvokkaaseen iltaan kuuluu hyvä illallinen, jossa kohotetaan maljat palkituille. Juhlakutsut postitetaan syyskuun aikana. Passi ja hammasharja kannattaa olla pakattuina, koska juhlan teemana on MATKA MAAILMAN YMPÄRI! Lisätietoja ja ilmoittautuminen nokianyrittajat.fi. 11.10.2022 Yrittäjälounas klo 12-13, paikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa. Tervetuloa kaikki lähiseudun yrittäjät, yrittäjyydestä kiinnostuneet ja yritysten edustajat! Yrittäjälounaat ovat rentoja ja lämminhenkisiä verkostoitumis tapaamisia. Lisätietoja nokianyrittajat.fi.

5.10.2022 Tietoisku: Energiamarkkinat nyt ja tulevaisuuden näkymät klo 9.3010.30, verkossa. Lumme Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen pitää tilannekatsauksen energiamarkki noista; mitkä seikat ovat johtaneet nykytilanteeseen ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät. Lisäksi Markus kertoo, mitä näkökulmia yritysten ja yrittäjien on hyvä huomioida omassa energiahankinnassaan ja -hallinnassaan. Lisätietoja ja pirkanmaanyrittajat.fi.ilmoittautuminen

HÄMEENKYRÖ

17.10.2022 Asunnottomien Yö. Hyväntekeväisyys tapahtuma Suupantorilla hyvän musiikin ja ohjelman siivittämänä.

IKAALINEN

AnniskeluasalaattibuffetIltabuffet:Tanssia:JapeStandUp-komiikkaa:OhjelmassaAndersHelenius,Grönroos,RobertPetterssontahdittarjoaaMM-SextetVallesmannintapas/hinta17,50€/hlöArpajaiset(K18)Ennakkoliput

edellytä Yrittäjien jäsenyyttä. Ideana on tutustua muihin matalalla kynnyksellä. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua, ilmesty vain paikalle ko. ajankohtana (voit tulla sinulle sopivassa kohden klo 18–20 välillä). Tunnistat meidän Yrittäjä-logosta. Tapahtuma on maksuton. Kukin osallistuja voi nauttia ravitsemusliikkeen antimista makunsa mukaan omakustanteisesti.

7.10.2022 Nekala-Koivistonkylän Yrittäjien After Work klo 16-18 pelihalli Pinball Unionissa. Tervetuloa Nekala-Koivistonkylän yrittäjien After Work -tilaisuuteen pelaamaan flippereitä, ja verkostoitumaan toisten yrittäjien kanssa. Tilaisuus järjestetään Pinball Union Kuokkamaantiepelihallissa,4A(käynti sisäpihan puolelta) ja mukaan mahtuu 20 nopeinta. Yrittäjille on varattu yksityistilaisuus, jolloin voimme pelata opastetusti lähes 30 erilaista flipperiä ja vanhan liiton Arcade -pelikoneita. Tarjolla yhdistyksen puolesta After work -juomia sekä pientä purtavaa. Osallistujamaksu 5 € / hlö.

RUOVESI

8.10.2022 Tammerkosken Yrittäjien Vuoden yrittäjä -juhla Näsilinnassa. Virallinen kutsu ja ilmoittautumis ohjeet tilaisuuteen lähetetään sähköpostitse lähempänä tapahtumaa. 12.10.2022 Homeroksen tarjoamat aamukahvit, seuraa ilmoittelua. 17.10.2022 Hervannan Yrittäjien jäsenille: 15:jaArenaanpäivällisineenTutustumiskäyntiLaplandHotelsklo16.30alkaen.Lisätietojailmoittautuminenviim.10.10.klohervannanyrittajat.fi.

ORIVESI

EduTer Terapia- ja koulutuspalvelut Tmi Maria Heikkilä

juhlivatYrittåjät

l 40 VUOTTA

l 25 VUOTTA 25.9.2022 ARKION Oy, Tampere 13.10.2022 Tampereen TVHuoltopiste, Tampere l 20 VUOTTA

16.9.2022 Aimo Jussila, AmiHelp Oy, Kangasala l 60 VUOTTA

Juha

Sähkö Ok T. Nuutinen Oy

Pispala-Pyynikin Yrittäjät ry MarikakudelmaKandell Oy

Ikaalisten Yrittäjät ry UunariSporttiMaise/DigiMaiseTapiainen

Punkalaitumen Yrittäjät ry Tmi Pälvi Eliala

Sammon Yrittäjät ry

Tammelanpuiston Yrittäjät ry Varuna osk

Valkeakosken Yrittäjät ry Taikaponit Oy

Tammerkosken Yrittäjät ry Tmi Outi Heinämäki

l 70 VUOTTA

Piipan Siivouspalvelut Port Tech Consulting Oy

Tesoman Seudun Yrittäjät ry LaatuKuljeus Willgren VitaMondo Oy Ab

l TAMPEREEN KAUPUNGINOSAYHDISTYKSET

JH Maint LempäälänOyAutopalvelu Oy

20.9.2022 Petri Limnell, SF SÄHKÖTYÖT TMI, Lempäälä l 50 VUOTTA

18.9.2022 Tomi Tolvanen, Musiikkitoteemi & Riento Guitars, Tampere 21.9.2022 Jan Eriksson, US Eagle Oy, Tampere (Vietän merkkipäivää matkoilla) 27.9.2022 Kati Vainikainen, K & M Vainikainen Oy, (JuhliiViljakkalamerkkipäivää matkoilla)

JPreno KulttuuriravintolaOy Jalmari

Oriveden Yrittäjät ry Alexrander-asema Tietoinen oy

Vesilahden Yrittäjät ry Jari Kailajärvi T:mi

YLÖJÄRVI

GPcenter Oy

2.10.2022 JOKONY: Romuralliretki Hämeenlinnaan klo 10.30 alkaen. Lähtö Sikaihanan edestä (Mikkolantie 2, Ylöjärvi) klo 10.30 Atro Vuolteen pikkubussilla. Lähde mukaan Hämeenlinnaan tutustumaan romurallin ihmeelliseen maailmaan ja maittavalle illalliselle verkostoitumaan. Pääsemme katsomaan huikean romurallikisan ja kisaamisen jälkeen saamme kierroksen varikolla jossa oppaanamme toimii vuoden 2019 romurallin Suomen Mestari. Pääsemme seuraamaan myös palkintojen jakoa. Kisan jälkeen siirrymme ravintola fiftariin jossa syömme maukkaan illallisen ja seuraamme toivottavasti liittyy myös Hämeenlinnalaisia yrittäjiä yrittajat.fi/ylojarven-yrittajat.Lisätietojaverkostoitumaan.jailmoittautuminen

Ylöjärven Yrittäjät ry Hämeen hydraulipalvelu oy

Pirkkalan Yrittäjät ry Labaduu Productions Oy

Kurun Yrittäjät ry

Kivituote Jarmo Liesivesi

Nokian Yrittäjät ry

Virtain Yrittäjät ry Saarimäen Hinauspalvelu Oy

juhlivatYritykset

lehtiseuraavailmestyy tiistaina18.10. palveluihinoikeutettujäsenenäyrittäjienoletmoniinjaetuihin.Liityjäseneksi!

GNS Kuljetus Oy

T:miNimahitechJussiTapani Pentti

Lempäälän Yrittäjät ry

Pirkanmaan Yrittäjät ry:n uudet jäsenyritykset

Kangasalan Yrittäjät ry

Pälkäneen Yrittäjät ry S. P. L Remontointi

Parturi-kampaaja Eve K Top Tekniikka ValmennusSeepraoy

1.9.2022 Kuljetus Pata-Ässä Ky, Orivesi 20.9.2022 Alexander-koulutus, Tampere (Vietämme syntymäpäivää asiakkaille osoittamamme supertarjouksen kanssa sekä Kevyesti Töissä -konseptimme letkeässä hengessä)

9.9.2022 Puttek Oy, Akaa l 30 VUOTTA 30.9.2022 Hämeen Autokori Oy, Lempäälä 30.9.2022 Valves Point Oy, Valkeakoski 1.10.2022 Taksi ja Tilausliikenne A. ARVELA, Vesilahti

l 55 VUOTTA 15.10.2022 Ompelijanmaailma Oy, Sastamala (Merkkipäivää vietetään työn merkeissä)

l 15 VUOTTA 15.9.2022 Tilatieto,RakennusinsinööritoimistoOrivesi 26.9.2022 Ompelimo Tikkitaituri, Lempäälä 27.9.2022 Harmoniassa - hierontaa ja luontaisterapiaa, Lempäälä l 10 VUOTTA 12.9.2022 Asianajotoimisto AVA Oy, Tampere 15.10.2022 Mäntän Tilausliikenne Oy, Mänttä (Merkkipäivää vietetään työn merkeissä)

Luopioisten Yrittäjät ry Haltian Pappila ay

Toijalan Yrittäjät ry Huvipupu

Kivirakennus Kamula Oy Larieemeli Media Oy

Tiis Tai 20. syysKUUTa 2022 47 VEERA DEGERHOLM JERE RIIHINEN AKU SAJAKORPIMUISSA ROOLEISSA TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI Lapintie 3a, 33100 Tampere puh. 0207 288 388 komediateatteri.fi SYKSYN RIEMASTUTTAVIMMAT ENSI-ILLAT! SherlockkomediaHolmes ASKeR LENB KOiRA OHJAU RAIPIAPANUs ENSI-ILTA 15.10.2022Sherlock Holme HEISKANENILKKAs HEIKKIHELAT OHTORI WATSON HAUSKINTA PIKKUJOULUAIKAAN! -Nina Lehtinen MikaohjausNuojua Clément Michel A KOLM N KI PP3 M RiihinenJere HeiskanenMarika HuttunenTuukka 9.9.2022Ensi-ilta 25.11.2022 Valkeakosken Yrittäjien Yrittäjäjuhla klo 18 alkaen ravintola Melankärki. Tapahtumassa palkitaan Valkeakosken Vuoden Yrittäjä/Yritys, nautitaan upeasta Mallas-Pitojen loihtimasta ruoasta sekä mukavasta tunnelmasta yhdessä muiden yrittäjien kanssa.Lisätietoja ja valkeakoskenyrittajat.fi.ilmoittautuminen

Hämeenkyrön Yrittäjät ry

Ruoveden Yrittäjät ry Procam tuotanto Oy

48 VEHO PIRKKALA Jasperintie 1 | Ma–pe 9–17 Huolto: 010 569 3060 | Ma–pe 7–22, la 7–15 Puhelun hinta 010-numeroihin: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %). VEHOTRUCKS.FIVEHO.FI Hei ammattilainen, Tervetuloa viihtymään Veho Pirkkalaan Mercedes Pro Club -hengessä 23.–24. syyskuuta. Meillä pääset nauttimaan legendaarisesta Mörinä-huumasta niin raskaiden kuin kevyempien autojen keskellä. Paikalla myös ammattiliiken teelle tuttu Lauri Salovaara. Veho Mansen Mörinöillä 23.-24.9. Mansen Mörinöillä 23.–24.9. sinulla on mahdollisuus päästä koeajamaan laaja pakettiautomallistomme, kuten nelivetoinen Mercedes-Benz Vito, jonka saat Veholta nyt nopeaan toimitukseen! Koeajattavana mm: • Markkinoiden tehokkain umpipakettiauto Vito 124R • Sprinter 4x4 maastoretkeilyauto • Uudistunut eVito • Täysin uusi T-sarja 4x4 Vitoja heti toimitukseen! Osallistu Mansen Mörinöissä arvontaan ja voit voittaa 500 € lahja kortin. Lahjakortin voi käyttää Veho Pirkkalassa huoltoon, varaosiin tai Mercedes-Benz Collection -tuotteisiin liittyen* Voita 500 € lahjakortti! Huollon etuseteli –20 % Kun varaat kuorma- tai pakettiautollesi määräaikaishuollon Veho Pirkkalasta Mansen Mörinöissä, saat huollon loppusummasta –20 %* *Hinnat sis. alv 24 %, lahjakortti tai etuseteli tulee käyttää kerrallaan ja sitä ei voi muuttaa rahaksi. Lahjakortti voimassa vuoden.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.