Page 1

Strona | 1


„Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo” Ostatnio

w mediach głośno było o

polskim dramacie wojennym w reżyserii Roberta Glioskiego pt. „Kamienie na szaniec”, który powstał na podstawie powieści Aleksandra Kamioskiego o tym samym tytule. Premiera ekranizacji odbyła się 7 marca 2014 r. Film udało mi się obejrzed w kinie podczas wycieczki klasowej. Na początku nie byłam co do niego przekonana, gdyż przy doborze filmów nie skłaniam się raczej ku trudnej tematyce. Teraz, po obejrzeniu, mogę śmiało stwierdzid, że jestem zadowolona z tej możliwości, tym bardziej, że „Kamienie na szaniec” były lekturą szkolną w gimnazjum, więc miałam szansę wzbogacenia swej wiedzy na temat II wojny światowej. Recenzowany przeze mnie film to „opowieśd o wspaniałych ideałach braterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafią pięknie umierad i pięknie żyd”. Jej głównymi bohaterami są trzej przyjaciele - wchodzący w dorosłe życie Rudy, Zośka i Alek, których plany na dalsze życie legły w gruzach wraz z wybuchem wojny. Każdego z nich cechuje poczucie obowiązków społecznych, chod tak naprawdę swej postawy nie traktują jako przymus, są w pełni świadomi tego, że mają wolną wolę oraz możliwośd wyboru, jednak nie chcą pozostawid losów Polski samym sobie, postanawiają działad dla dobra ogółu. Nie stoją z boku, ani nie uciekają od czyhającego zagrożenia, a wręcz przeciwnie – wychodzą mu na przeciw z podniesioną głową: „A kiedy trzeba, na śmierd idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec...” Na początku ich zmagania z okupantem miały

charakter propagandy ulicznej – były to drobne akcje takie jak ściąganie niemieckich

flag, hitlerowskich sztandarów, zawieszanie w ich miejsce polskich barw narodowych, gazowanie lokali czy malowanie symboli Polski Walczącej. Obchodziło się to bez rozlewu krwi, jednak pomimo tego, że na pierwszy rzut oka czynności te wydawad się mogły błahe, w rzeczywistości były bardzo niebezpieczne. „Ambicji, i to mocnej ambicji, nigdy tym młodym ludziom nie brakowało.” Byli idealnym przykładem patriotów, gdyż całą swą postawą wyrażali szacunek, umiłowanie i oddanie ojczyźnie oraz gotowośd ponoszenia

Strona | 2


za nią ofiar. Wolnośd Polski była dla nich wartością nadrzędną. Można także spostrzec, że ulegają przemianie pod wpływem wielu towarzyszących im zdarzeo. Na początku są harcerzami, którzy chcą w możliwie najlepszy sposób przyczynid się do polepszenia sytuacji Polski, z czasem jednak stają się prawdziwymi żołnierzami, dla których obrona kraju zaczęła byd obowiązkiem. Warto zwrócid uwagę na motyw przyjaźni na śmierd i życie, widad to w chwili aresztowania Rudego przez gestapo. Zośka podjął natychmiastową decyzję dotyczącą uwolnienia go z rąk wroga, nie myślał wtedy o czyhającym niebezpieczeostwie, a jedyne czego chciał to uratowanie jednej z najbliższych mu osób, z którą spędzał bardzo dużo czasu w swoim życiu. Nieprawdopodobnie dużą rolę w odbiorze filmu przez widzów odgrywa jego forma, np. zastosowanie ponurej gamy barw w celu ukazania realiów wojennego świata. Ponadto wskazuje nam ona na to, że film dotyczy poważnej tematyki, nie jest to przepełniona kolorami komedia, mającą wywoład uśmiech na naszych twarzach Była jednak jedna rzecz, która nie spodobała mi się w filmie, a mianowicie „zepchnięcie” jednego z głównych bohaterów książki na drugi plan. Był nim Alek, który tak samo jak jego przyjaciele zmagał się z wrogami oraz podejmował działania wymagające wielkich poświęceo. To byd może celowe pominięcie jest według

mnie niestosowne, gdyż tak wielcy bohaterowie jak Alek, Rudy i Zośka powinni byd wysławiani w równej mierze. „Kamienie na szaniec” stały się przedmiotem mojej recenzji, gdyż w przeciwieostwie do wielu oglądanych przez nas na co dzieo filmów, ukazują najważniejsze wartości, jakimi ludzie powinni kierowad się w swoim życiu. Ponadto, dzięki oparciu na autentycznych wydarzeniach z okresu okupacji niemieckiej mamy szansę poznania losów naszego kraju lub pogłębienia swej wiedzy na ich temat. Film ten niewątpliwie skłania nas do refleksji, dotyczących relacji z drugim człowiekiem czy umiejętności dokonywania ważnych wyborów, które będą miały znaczący wpływ na przyszłośd. A więc „posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce i kilku innych cudownych ludziach. o niezapomnianych czasach 1939–1943 roku, o czasach bohaterstwa i grozy. Posłuchajcie opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyd pełnią życia, których czyny i rozmach wycisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem po kraju, którzy w życie wcielid potrafili dwa wspaniałe ideały: BRATERSTWO i SŁUŻBĘ.”

Ola Krawczyk

Strona | 3


Noblista bez Nobla

Niedawno, a dokładniej 24 kwietnia tego roku, rozeszła się smutna wieśd o śmierci Tadeusza Różewicza. Był współczesnym poetą, dramaturgiem, eseistą i prozaikiem. Przeżył wojnę i dożył 93 lat. Różewicz urodził się w Radomsku. Gdy wybuchła wojna, miał 18 lat. Wstąpił do Armii Krajowej, w której szeregach walczył pod pseudonimem ''Satyr". Po wojnie zdał maturę i zaczął studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellooskiego. Otrzymał tytuł honoris causa.

W 1947 r. opublikował tom ''Niepokój", który uważany jest za jego poetycki debiut. ''Nie mogę sobie nawet wyobrazid, jak wyglądałaby powojenna poezja polska bez wierszy Tadeusza Różewicza. Wszyscy mu coś zawdzięczamy, chod nie każdy z nas potrafi się do tego przyznad” - mówiła o nim Wisława Szymborska. Był on ceniony przez wielu, zdobył wiele nagród literackich, mimo że nie dostał Nobla, nazywany jest noblistą bez Nobla.

Jego poezja polegała na realności i była w stu procentach autentyczna. Artysta stronił od pięknych poetyckich zabiegów, nigdy nie przesadzał, nigdy nie idealizował. Wszystko przedstawiał takie, jakim było. Jego twórczośd nazywano „poezją ściśniętego gardła”. Poeta nie lubił udzielad wywiadów, nie przepadał w ogóle za mediami. Unikał rozgłosu. Rzadko zgadzał się na spotkania autorskie. Zamknął się w sobie po śmierci matki, z którą nie umiał się

Strona | 4


pogodzid, do tego doszła śmierd jego bliskiego znajomego Leopolda Staffa. „Kochani ludożercy nie zjadajmy się Dobrze bo nie zmartwychwstaniemy Naprawdę” Różewicza przerażała wojna i to jak ludzie potrafili się stad obojętni i okrutni. Swój żal i apele do ludu zamieszczał w swoich wierszach. Niech Tadeusz Różewicz pozostanie w naszej pamięci, bo właśnie on miał wpływ na ludzi w okresie powojennym, to on nie tracił nadziei i wiary w człowieka. Nina Kowalska

Strona | 5


Okiem gimnazjalisty Od 25 lat żyjemy w wolnym kraju. Od 10 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Przez ten okres dużo zmieniło się w naszej ojczyźnie. Ale na ten temat trudno mi powiedzied cokolwiek, ponieważ nie pamiętam wcześniejszych czasów. Chcę zwrócid uwagę na to, co jest teraz. I nie wiem, jak długo trwa. Chyba wszystkie uczennice naszej szkoły narzekają na brak papieru w toaletach. Pani dyrektor powiedziała, że nie wie, co my z nim robimy, ale nie da nam więcej rolek. Na te słowa, pojawia się śmiech. Co dziewczyny mogą robid z papierem toaletowym? Przecież to jakiś absurd. Pewnego dnia wchodzę do damskiej szatni, a tam, przy śmietniku jest rozlany jogurt. Wspaniale, że nasze uczennice chcą się zdrowo odżywiad. Szkoda tylko, że akurat w ten sposób. Nie wiem, jak do tego doszło, ale wyobrażam sobie, że jedna pijąc jogurt, przepychała się z koleżanką. Jogurt wylał się na podłogę w efekcie bardzo inteligentnych zabaw. Dziewczyny w śmiech i żadnej na pewno nie przyszło do głowy, żeby pójśd do pao sprzątaczek po szmatkę i zrobid, co trzeba. "Ale była beka". Innym razem, spotkała mnie także nieprzyjemna sytuacja w szatni. Bywam tam dośd często i dzieją się tam dziwne rzeczy. Przebierając się, chciałam powiesid bluzę na haczyku. Obok znalazłam przyklejoną gumę do żucia. Obrzydliwe. Chod jeśli chodzi o gumy, to spróbujcie przesunąd krzesło, na którym siedzicie, w jakiejkolwiek sali. Tam jest ich pełno. Skąd? Przecież wszyscy wyrzucamy je do kosza. Kto jest aż tak leniwy, że przykleja gumę w miejscu, w którym akurat się znajduje? Ostatni przykład, to spotkanie z pierwszą klasą gimnazjum. Dziewczyny siedziały na podłodze i ... "uzupełniały notatki". Każdemu się zdarza, żaden problem. Którejś z nich pokruszyły się chyba ciastka. Ktoś zapytał dlaczego jest tak brudno, a one śmiejąc się wyjaśniły, że koleżance się coś

wysypało. Poszłyśmy na trening, a gdy wróciłyśmy się napid, bałagan został. Pomyślałam, że to jakiś żart, że to niemożliwe. A jednak.

W ten sposób dochodzę do wniosku, że dziewczyny są zdolne do wszystkiego, byd może wkładają całe rolki papieru do ubikacji. Ponod kulturę wynosi się z domu. Jak będą wyglądały domy tych przyszłych żon, matek? Wielu Polaków zginęło, byście mieli wszystko pod dostatkiem, a wy nie potraficie tego uszanowad. Wstydzę się, że chodzę do gimnazjum. Wstydzę się, że jestem młoda. Agata

Strona | 6


Oto foto

Co robisz chętnie? Co jest twoją pasją, sport, śpiew, a może gotowanie? Dlaczego to robisz? Odpowiedź jest banalnie prosta. Kochasz, pragniesz się rozwijad. Czujesz podświadomą potrzebę tworzenia. Wykonujesz to z niebywałą precyzją i ochotą. Jesteś cichym egoistą. Pozytywnym egoistą! Jesteś otwartym człowiekiem, świat daje tyle opcji. A może spróbujesz wziąd do ręki aparat! Niezwykłe urządzenie do niezwykłych rzeczy! Każdy kolor, każda linia, każda sytuacja- możesz nad nimi

panowad! Jesteś gotowy na tak ogromne możliwości? Warto próbowad! Fotografia to przekazywanie rzeczywistego świata, chod nie do kooca. Dzięki niej możesz kreowad świat, swój własny styl. Każde zdjęcie, interakcja z małą skrzyneczką z matrycą przybliża Cię do nowej fascynacji, okazuje się kroplą drążącą skałę. Lotem błyskawicy zapragniesz tworzyd. Twoje myśli skupią się wokół niej. Zwalniając migawkę, wyobraź sobie, tworzysz historię. To co było, minęło. Masz to? Jeżeli tak,

super, jeśli nie, no cóż, bywa. Spróbuj wykorzystad następną nadarzającą się okazję. Musisz się tylko troszkę bardziej postarad. Efekt będzie wspaniały. Da wiele satysfakcji i radości. Owocem będzie klatka, która przypominad Ci będzie twoje zaangażowanie i staranie. Jesteś pozytywnym egoistą! Czerpiesz z tego przyjemnośd. I dobrze! Każda droga niejedną ma perspektywę!

Szymon Stolarz

Strona | 7


W ruchu

W dzisiejszych czasach aktywnośd fizyczna staje się coraz bardziej popularna nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także i osób starszych. Ludzie zaczynają dostrzegad korzyści płynące z regularnego uprawiania sportu, który nie musi kojarzyd się tylko z ogromnym wysiłkiem, ale z przyjemnością i aktywnym wypoczynkiem. Każdy z nas jest w stanie znaleźd dyscyplinę sportową, którą z pewnością polubi. Coraz częściej na ulicach można spotkad ludzi trenujących jogging, jeżdżących na rowerze czy rolkach. Aktywny tryb życia niesie ze sobą wiele korzyści. Osoby systematycznie uprawiające sport dbają o swój wygląd, samopoczucie i zdrowie psychiczne. Wysiłek na świeżym powietrzu pozwala lepiej dotlenid

mózg, przez co polepsza nam się pamięd i koncentracja. Ruch ma również wpływ na układ oddechowy i krwionośny, gdyż zwiększa pojemnośd płuc, co wiąże się z większą wytrzymałością organizmu. Systematyczna aktywnośd fizyczna jest najtaoszym i najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie wielu chorób. Sport pomaga nam rozładowad stres i chociaż na moment zapomnied o dręczących nas problemach. Niektórzy nie wyobrażają sobie życia bez aktywności fizycznej, inni natomiast nie potrafią przełamad się, by rozpocząd przygodę ze sportem. Należy pamiętad, że każdy moment jest dobry na zmianę trybu życia. Jako uczennica gimnazjum sportowego trenuję regularnie od

trzech lat. Każdą wolą chwilę staram się spędzid, będąc w ruchu. Nie lubię siedzied bezczynnie na kanapie, gdyż ten czas mogę wykorzystad w bardziej przyjemny i korzystny dla swojego zdrowia sposób. Systematyczne spotkania ze sportem pozwalają mi pozbyd się stresu i rozładowad napięcie po ciężkim dniu. Czas szybciej płynie, gdy spędzam go aktywnie. Sport jest nieodłącznym elementem mojego życia i jestem pewna, że tak już pozostanie. Aktywny tryb życia może prowadzid każdy z nas, bez względu na wiek, więc zanim powiesz, że sport nie jest dla Ciebie, rozważ jego mocne i słabe strony. Zawsze warto spróbowad, bo aktywnośd fizyczna może stad się także Twoją pasją i sposobem na życie. Marta Niemyjska

Strona | 8


Muzycznie

Jeśli wraz z przyjaciółmi chcielibyście spędzid czas na plaży i przy okazji posłuchad dobrej muzyki, koniecznie odwiedźcie tego lata miejscowości na Mierzei Wiślanej. Koncerty zorganizowane zostaną w Stegnie, Jantarze i Krynicy Morskiej. Nad morze zawitają gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej m.in. Blue Cafe, Kombi, Brathanki, Red Lips i Perfect. Koncerty są bezpłatne i

dostępne dla wszystkich chętnych. Najwięcej koncertów planowanych jest w Krynicy Morskiej. Pierwszy z nich odbędzie się już 5 lipca, a będzie to festiwal Discopolo Vanilla Night, na którym zagrają zespoły takie jak Cliver, Piękni i młodzi oraz Lider Dance. Tego lata nie zabraknie też ekipy "Lata z Radiem", która 27 lipca odwiedzi Stegnę , a następnie Krynicę Morską- 10

sierpnia. Rok temu w ramach "Lata z Radiem" koncerty dali m.in. Enej, Pectus, Doda i Maryla Rodowicz. Drugiego i trzeciego sierpnia przy okazji Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze na scenie pojawią się zespoły znane z programu Must Be The Music- Shata Qś i By My.

Strona | 9


Poniżej zamieszczony jest terminarz tegorocznych koncertów: * 5 lipca - Discopolo Vanilla Night Vol. 1, Krynica Morska. Wystąpią: Cliver, Piękni i młodzi oraz Lider Dance * 12 lipca - koncert zespołu Red Lips, Krynica Morska * 19 lipca - koncert zespołu Czaban Band, Krynica Morska * 26 lipca - Discopolo Vanilla Night Vol. 2, Krynica Morska. Wystąpią: Mega Dance, Mr Sebii, Andre. * 27 lipca - Lato z Radiem w Stegnie. Wystąpią zespoły Blue Cafe, Perfect i Kombi. * 2 sierpnia - koncert zespołu LemON, Krynica Morska * 2 i 3 sierpnia - Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze,zespół Deja Vu oraz Shata Qś i By My. * 10 sierpnia - Lato z Radiem w Krynicy Morskiej. Wystąpią zespoły De Mono, Perfect i Brathanki. Inne wydarzenia muzyczne: * LINKIN PARK (05.06) WROCŁAW !!! * Black Sabbath (11.06) Łódź * Aerosmith (12.06) Łódź * Orange Warsaw Festival (13-15.06) Warszawa

Strona | 10


Zabookowani Ostatnio hurtowo kupuję książki, a moja lista lektur do przeczytania rośnie z szybkim tempie. Będę miała co recenzowad, mam nadzieje, że będą to same pozytywne opinie. Dziś chciałabym Wam opowiedzied o książce pt. „Wołanie Kukułki".

Autorem tej książki jest Robert Galbraith, ale niech Was nie zmyli to mało znane nazwisko, ponieważ jest to pseudonim artystyczny nikogo innego jak samej J.K Rowling. Tej pani nie trzeba nikomu przedstawiad, dzięki swojej serii o Harrym Potterze zdobyła popularnośd i uznanie na całym świecie.

Natomiast tym razem mowa będzie o mordercy i prywatnym detektywie, nie o czarodzieju. Książka została wydana w kwietniu 2013 roku w Wielkiej Brytanii, natomiast w polskich księgarniach pojawiła się dopiero 4 grudnia wydana przez Wydawnictwo Dolnośląskie. „Wołanie Kukułki" szybko znalazło się na liście bestsellerów i dostało przychylne recenzje zarówno krytyków jak i czytelników. „Wołanie Kukułki" jest to drugi kryminał z rzędu, jaki miałam okazję przeczytad. Na początku nie oczekiwałam po niej zbyt wiele, ale muszę przyznad, że jestem mile zaskoczona finałem tej lektury. Ale o tym później. Na samym wstępie dowiadujemy się o samobójstwie super modelki Luli Landry, tak twierdzi policja. Jej ciało znaleziono pod balkonem jej luksusowego apartamentu i wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że czarnoskóra pięknośd sama odebrała sobie życie. Jednak brat modelki nie może uwierzyd, że jego kochana siostrzyczka mogła się zabid, ta sama siostra jako nastolatka uciekła z domu, zaczęła nadużywad narkotyków i innych używek, a następnie trafiła na odwyk. Dlaczego? Może dlatego, że Lula jak i jej brat John byli adoptowani, nie mogła się z tym faktem pogodzid, a matka traktowała ją jak swoją zabawkę. Lula była przygarnięta przez rodzinę Bristowów po tragicznym wypadku ich syna Charliego, którego świadkiem był John. Przypadek? Tego będziecie musieli dowiedzied się sami. John Bristow postanawia znaleźd mordercę siostry i zgłasza się z tym do prywatnego detektywa, ale nie byle jakiego. Z pomocą przyszedł mu Cormoran Strike – Strona | 11


bankrut, którego rzuciła dziewczyna, weteran wojny w Afganistanie, podczas której ucierpiał nie tylko fizycznie, ale również psychiczne. Detektyw mieszka w swojemu biurze, gdzie nie ma łazienki ani kuchni, śpi na łóżku polowym. Na pierwszy rzut oka nie jest to osoba, której można powierzyd takie zadanie. Pozory jednak mylą, bo Cormoran spisuję się na szóstkę.

Kto zabił? Okazuje się, że nie trzeba daleko szukad, aby znaleźd mordercę. Ale jeżeli chcecie się dowiedzied więcej, to zapraszam do przeczytania „Wołania Kukułki". Serdecznie polecam i gwarantuje, że spędzicie miło czas przy lekturze książki, która trzyma w napięciu, ale nie brak tu też humoru i śmiechu. Alicja Kowalska

Strona | 12


THE KINGS OF SPEECH Our school is a collective of two type of schools for students 13-15 year-old and two for 16-19. In these schools teachers take care of our activity in the social life of our town, help us to influence it. We collaborate with other schools and local politicians, muzeum, cultural center, police station, hospital and fire department. What type of activities do we undertake? There is many. For example, in our school there is a group of students who go to the hospital regularly. They talk with older people who are alone and have no families around. These studnets are volunteers and

it is very kind of them to sacrifice their time for others. There are a number of other activities that we take for the society, however my favourite type of activities in the social life is Oxford-style debates. What is it? First, before the very discussion teachers choose the subject of the debate. Next, two opposite groups of students present their opinion about it. The public vote before and after the discussion. The objective of the Oxford-style debates is to change the opinion of the public as much as possible. Students usually present many advantages and disadvantages of the main subject.

Strona | 13


On the 16th of May my friends took part in such an Oxford-style debate with the main topic being 'The Internet – the sea of opportunities for culture and science'. The first vote told us that most of the public agreed with the topic. It was exciting. I had a good time because this time I was the public. And a few times before I have debated too. It is very cool!

Strona | 14


The Oxford-style debates are a way for teenagers to express their views anbout important topics connected with society. They teach us fairplay and cultural discussion and how to fight with stress. They make us more self-confident, better

speakers and more creative. These are the reasons why we like them. We have a lot of fun when we prepare the debates. And teachers give us grades if we take part in discussion, which is always a bonus. Agata Szewczyk

Strona | 15


LINKIN PARK’S CONCERT Linkin Park- one of the most awaited bands in Poland, played a concert on June the 5th at the Stadium Wroclaw. Over 30,000 fans came to the show. Although the gates had to open at 6PM, a lot of fans arrived ahead of gates at 2PM. Everybody was excited. About 5PM we could hear trials of the support band- Fall Out Boy. Members of LP Underground and fans who had Golden Circle Early Entrance tickets were let at 5:30 PM. The rest of fans entered about half an hour later. Fast foods and drinks were available on the arena. While waiting for the bands, we could watch the videos from LP's Underground meetings and concerts. Fall Out Boy started playing at 8 PM. At the beginning they played the song called “Pheonix” from their last studio album “Save Rock’N Roll”. People greeted them

enthusiastically, everyone clapped and jumped to the rhythm. Artists played also such songs as "This Ain't a Scene, It's an Arms Race", “Death Valley”, “I don’t Care” or Michael Jackson’s “Beat it”. One of band’s members- Peter Wentz had birthday, so everyone awarded him big applause. At one point, Peter came down from the stage, got into the crowd and started singing with the fans. Later they played also their most famous song called “My Songs Know What You Did In The Dark”. At the end, people thanked them with applause and musicians got off from stage. Fall Out Boy’s concert lasted about one hour.

Strona | 16


During the break, bodyguards distributed water in paper cups for everyone. Everybody was impatient, when suddenly we heard percussion. Floodlights lighted up, so we thought that they would start. But the lights went out and the music stopped. The same reoccured a few times. Everybody was screaming: “LINKIN PARK”. In the end, the band started at 9:40 PM. When Mike Shinoda started playing the piano, everyone screamed. The band started the show with “The Catalyst” and “The Requiem” mix. Next they played “Guilty All The Same” from their new epic album called “The Hunting Party”. People were screaming, jumping, clapping and singing with Chester Bennington

(vocalist of LP). Through the first 30 minutes they gave us proper dose of true rock. They played songs from their debut album “Hybrid Theory”, for instance “One Step Closer”, “Papercut”, “Points of Authority”, but wasn’t missing “Given Up” with Chester’s screaming display. The band played also “Wastelands”- next song from “The Hunting Party”. After this song we heard “Castle of Glass” remix, which caused us surprise. Then they played “Ballad Medley”. In these moment, all people at the stadium lighted up lights in their phones. I saw this on the screens and that was amazing. Stadium Wroclaw blazed with thousands of lights.

Next we listened to Joe Hahn computer solo and Mike Shinoda rap solo. At the end of the show’s first part, they played the most famous songs: “Numb”, “In the end” and “Faint”. After a short break the band came on stage with a new single “Until It’s Gone”, which they mixed with “A Light That Never Comes”. Then we heard “Lost In The Echo”, “Crawling”, New Divide” and “What I’ve Done”. At the end we listened “Bleed It Out” with special drum solo. After this song, artists thanked us a lot. Musicians didn’t hide their happiness. They threw drum batons into the crowd. Strona | 17


Somewhere in Greece... Everyone knows that knowledge of language is very important nowadays, so two teachers from my school hit on a great idea. My school collaborated with a school from Greece, some students got a chance to take part in that project, including me. I managed to find out something about the country and culture of our friends from the Peloponnese. They live in a village called Elatia in the center part of Greece inhabited by 2500-3000 people.

Many years ago, approxinately in 480b.c – 323 b.c, a great battle of the famous general Philip took place around present Elatia. At that time this town was magnificent and more than 10,000 residents lived there. Today there is a monument of lion there with the name Chaeronea, it is a symbol of that combat. Strona | 18


So to sum up, I think it was a great project. We could learn something different about other culture and make new friends. Who knows, maybe it will be a friendship for many years. We got to know something about journalism and spent time with our mates. If we had more time, we would do something fabulous, but I hope that next year we will have a chance to do this again... Alicja

Strona | 19


WHAT IT WAS ALL ABOUT – OUR E-TWINNING PROJECT In English please! Two schools – our school and the school from Greece - were in the project which included communication with each other in English. We couldn't cheat because schools were from two different countries.

Dream Team

The beginning Students from Poland got in touch with students from Greece trough portal Twinspace.com. The students and their teachers made there their own profiles. They added pictures and some information about themselves. They could get to know each other. On this web page we could communicate and publish the results of the work. Strona | 20


The paper experience This project didn’t rely just on meeting new people but on learning new cultures as well and being able to write about them. For this, we met people who teach how to write articles. We went to Dziennik Baltycki and met the real journalist who told us everything about this job. At that meeting we decided which topic would be perfect for each of us. The journalist explained us how to edit our own newsletter - what it should look like. We also had some workshops at school during which we were trained how to work together as a team. Both schools knew what the project would look like and in the next meeting we created regulations for members of the group, so that project should be easier and funnier.

Strona | 21


Listening and learning

Journalism training

The meeting In addition to sending emails the members of our group and the Geek group spoke trough Skype. All students had to speak in English and that was an Strona | 22


attempt of their own skills and overcoming their own fear. That meeting was one of the main objectives of this project - learning and checking your knowledge.

The ending The project ends in June when we publish this newsletter which shows the effect of the work. For students this project was a great fun. They supported each other. The teachers supervised us and helped us to achieve the goals. Students and teachers got some new experience and got to know new culture and people. This project was learning and amusing. This is a great thing to expand knowledge. Patrycja

Strona | 23

Gazetka  
Gazetka  
Advertisement