Page 1

mei 2012

PiëzoNieuws In deze PiëzoNieuws              

Nieuwe naam Piëzo Nieuwsbrief Van de bestuursvoorzitter Oranje Fonds Groeiprogramma Oproep Projectgroep Groeiprogramma Helpende zorg en welzijn De Zomerschool van 2012 Kinder EHBO Een bloemboeket voor om je hals Kookkinderen VoorleesExpress Vakantierooster 2011-2012 Vakantierooster 2012-2013 Quiz Kopij voor de volgende PiëzoNieuws

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

1

www.stichtingpiezo.nl


Nieuwe naam Piëzo nieuwsbrief Zoals u misschien wel heeft opgemerkt, heeft de Piëzo Nieuwsbrief een spectaculaire nieuwe naam gekregen: PiëzoNieuws. Helaas hebben we, ondanks de fantastische prijzen, bijzonder weinig inzendingen gekregen op onze oproep voor een nieuwe naam. Het was er welgeteld één, waarvoor we de inzender heel hartelijk danken. Jammer genoeg was deze naam niet geschikt en hebben wij gekozen voor de naam PiëzoNieuws: kort en krachtig en het dekt de lading perfect. De redactie van PiëzoNieuws

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

2

www.stichtingpiezo.nl


Van de bestuursvoorzitter. Apetrots met beide benen op de grond Het recente bezoek van hare Koninklijke hoogheid prinses Maxima aan onze organisatie galmt nog steeds na - en terecht. Het indrukwekkende bezoek symboliseerde waardevolle waardering en respect voor alles wat onze organisatie binnen de Zoetermeerse samenleving tot nu toe succesvol tot stand heeft gebracht en voor de wijze, waarop dat is gebeurd. Prachtig! Iedereen, die binnen Piëzo actief is, mag apetrots zijn! De prinses was met haar gevolg, waaronder meerdere vertegenwoordigers van het Oranjefonds, nog maar amper vertrokken, of onze organisatie werd uitgenodigd om na te denken over deelname aan het zogenaamde groeiprogramma van het Oranjefonds. Het hierop volgende overleg heeft geleid tot de eervolle uitnodiging om daadwerkelijk in de komende jaren aan het genoemde groeiprogramma deel te nemen. Het groeiprogramma stelt onze organisatie in staat om onze succesvolle werkwijze (de Piëzo-methodiek) in een aanzienlijk aantal plaatsen buiten Zoetermeer over te dragen aan organisaties en vrijwilligers. Het Oranjefonds stelt faciliteiten beschikbaar om deze activiteiten uit te kunnen voeren. Wat een mooie erkenning van het Oranjefonds voor onze organisatie! Reden nummer twee om apetrots te zijn! Apetrots, maar met beide benen op de grond. Alle waardering voor ons werk is mooi, maar het betekent ook dat we structureel moeten laten zien, waarvoor we die waardering verdienen: het op een laagdrempelige, aansprekende wijze Zoetermeerders een steuntje in de rug geven bij de ontwikkeling van hun talenten. En dat op een kwalitatief goede wijze! Dit werk vergt dagelijks veel energie van onze medewerkers en vele tientallen vrijwilligers. En daar heeft ook het bestuur alle waardering voor! Piëzo bestaat eind september 6 jaar en heeft in die periode als welzijnsorganisatie een belangrijke plaats veroverd in de Zoetermeerse samenleving. Zoals hiervoor gezegd: het moment is aangebroken, dat we onze vleugels uit mogen slaan. Goed beschouwd is dat ongelooflijk snel! Tegelijkertijd is het – mede in relatie tot maatschappelijke veranderingen op het gebied van onder meer de inburgering en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning - van belang om vooruit te kijken. Hoe gaat/moet onze organisatie zich de komende jaren ontwikkelen? Hoe willen we over een jaar of 5 functioneren? Welke maatschappelijke positie willen we dan innemen? Wat willen we mogelijk wijzigen c.q. bijsturen in onze dienstverlening? Waar moeten scherpere prioriteiten worden gelegd? Hoe kunnen we de kwaliteit waarborgen? Allemaal vragen die thuishoren binnen een strategische discussie. Het bestuur gaat die discussie de komende tijd samen met de directeur en medewerkers voeren. Dit zal leiden tot een strategisch beleidsplan, dat vanzelfsprekend ook met de vele vrijwilligers zal worden besproken. Afrondend: onze organisatie zal de komende periode op tal van plaatsen actief zijn. Een greep uit de veelheid: de Dag van Palenstein, Cultuur Lokaal, de opening van het nieuwe Meerpunt-inlooppunt in de bibliotheek, nieuwe opleidingstrajecten, de week van de opvoeding, de week tegen eenzaamheid, activiteiten in vele ouderkamers op basisscholen. Ik wens iedereen veel succes, vanzelfsprekend ook bij de hier niet-genoemde activiteiten! Met z’n allen de schouders eronder! Vele Zoetermeerders zullen ons dankbaar zijn. Tot de volgende keer, Roel Pots, voorzitter.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

3

www.stichtingpiezo.nl


Stichting Piëzo is geselecteerd voor het Oranje Fonds Groeiprogramma! Stichting Piëzo is geselecteerd voor het Oranje Fonds Groeiprogramma. Wat is het Oranje Fonds Groeiprogramma? Al voor het derde jaar organiseert het Oranje Fonds het Groeiprogramma voor wat zij noemen "sociale ondernemers". Dit zijn mensen of organisaties die in hun eigen stad of wijk een succesvol sociaal traject hebben opgezet dat de sociale samenhang bevordert. Ze hebben het eigen project goed verankerd en zijn actief op meerdere (minimaal twee) locaties. Verder hebben zij allen de ambitie om te groeien. Deze initiatieven zijn lokaal succesvol en zouden ook elders goed kunnen werken. Het Oranje Fonds Groeiprogramma stimuleert en ondersteunt deze sociale ondernemers in het verder uitrollen van hun initiatief zodat er relatief eenvoudig, en zonder het wiel opnieuw te moeten uitvinden, op meer plaatsen bewezen goede trajecten ontstaan om de lokale samenhang te vergroten. Tegelijk met Piëzo zijn nog 19 andere bijzondere sociale burgerinitiatieven gestart. Het Groeiprogramma stimuleert dus de sociale ondernemers om hun lokaal succesvolle initiatief op meerdere locaties op te zetten, zonder dat de kracht van het oorspronkelijke concept verloren gaat of de andere locaties omvallen. Hiertoe biedt het Oranje Fonds Groeiprogramma een jaar lang een gedegen (en verplicht) kennistraject, ontwikkeld in samenwerking met McKinsey & Company, en er is een eigen coach uit het bedrijfsleven. Tevens biedt het Oranje Fonds voor maximaal drieëneenhalf jaar een bijdrage in de coördinatie en ontwikkelingskosten zodat de initiatiefnemer met een gerust hart kan deelnemen en zich kan richten op de nieuwe locaties. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, legt uit: "Met het Groeiprogramma willen we het ambitieniveau en de professionaliteit van unieke sociale initiatieven vergroten. De PiëzoMethodiek van stichting Piëzo is opschaalbaar en heeft alles in zich om die ontwikkeling door te maken. Wij helpen Piëzo daar graag bij." Wat betekent deelname aan het Groeiprogramma voor Piëzo? Deelname aan dit programma betekent voor Piëzo: de kans om de goed werkende PiëzoMethodiek (zie kader) ook op andere locaties in het land te starten. Dank zij dit intensieve trainings- en coachingsprogramma krijgt Piëzo tijd en ruimte om dit op een verantwoorde manier te doen. Daarnaast zullen wij van het kennistraject ook het nodige opsteken, zodat we door kunnen gaan met ons te verbeteren. De komende 3,5 jaar volgt voor Piëzo een intensief programma van coaching (vanuit het bedrijfsleven) en netwerken (met de andere 19 deelnemers aan het Groeiprogramma). Mirjam van Bijnen, directeur stichting Piëzo: "Ik ben erg blij dat ook mensen binnen andere Nederlandse gemeenten de kans krijgen mee te doen aan de PiëzoMethodiek."

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

4

www.stichtingpiezo.nl


De PiëzoMethodiek is een stappenplan bestaande uit 5 fases. Het biedt mensen als einddoel: een zo volledig mogelijke participatie, integratie en emancipatie binnen de samenleving. Aan het einde van iedere fase hebben de mensen iets nieuws geleerd, met als eindresultaat dat zij zo volwaardig mogelijk meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld door een baan gevonden te hebben. Stichting Piëzo werkt met ruim 300 enthousiaste Zoetermeerse vrijwilligers.

Meer over het Oranje Fonds Groeiprogramma Het Oranje Fonds Groeiprogramma combineert ambities en vaardigheden van geslaagde projectleiders uit de maatschappelijke sector met de kennis en ervaringen uit het bedrijfsleven. Het programma biedt met middelen, kennis en ervaring de mogelijkheid om lokaal succesvolle initiatieven een regionaal of landelijk vervolg te geven. Meer over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. De Prins van Oranje en Prinses Máxima kregen het fonds als huwelijkscadeau en zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

OPROEP *** OPROEP *** OPROEP *** OPROEP *** OPROEP *** OPROEP ***

Projectgroep Groeiprogramma Binnenkort wordt een Projectgroep Groeiprogramma opgericht. Deze projectgroep zal onze directeur Mirjam van Bijnen gaan ondersteunen binnen het belangrijke project Groeiprogramma. Deze groep zal maandelijks bij elkaar komen. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Bent u een actieve (vrijwillige) medewerker van Piëzo, en bent u geïnteresseerd in het verder verbreiden van de Piëzo-gedachte en de Piëzo-methodiek, meld u dan snel aan.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

5

www.stichtingpiezo.nl


Helpende Zorg en Welzijn

Door een uniek opleidingstraject te ontwikkelen hebben WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), Stichting Piëzo, ROC ID College, Calibris en de afdeling Werk Zorg en Inkomen van de gemeente Zoetermeer in 2011 de handen ineen geslagen om het tekort aan medewerkers in de ouderenzorg aan te pakken. Het opleidingstraject is erop gericht om mensen te bereiken die om wat voor reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Een groep van 20 dames kreeg hun diploma uitgereikt. Zij hebben de BBL-opleiding Helpende Zorg en Welzijn succesvol afgerond. Van de twintig studenten, hebben er tien al aangegeven na een jaar werkervaring door te willen stromen naar de opleiding voor woonzorgmedewerkers, niveau 3. De meeste dames hebben of krijgen een contract bij WZH Oosterheem in Zoetermeer, het nieuwe woonzorgcentrum van WZH dat begin 2013 aan de Florence Nightingalelaan de deuren opent. De woonzorgmedewerkers werken tot die tijd bij andere woonzorgcentra van WZH waar zij ook stage hebben gelopen. WZH Zoetermeer is vooral. bedoeld voor ouderenzorg waar meer rekening gehouden wordt met de achtergrond en de cultuur van de cliënten. Er wordt aandacht gegeven aan de multiculturaliteit in de zorg voor ouderen zonder dat de autochtone bevolking wordt uitgesloten. Het opleidingstraject bestond uit een jaar lang drie dagen stagelopen bij een woonzorgcentrum van WZH en één dag opleiding bij ROC ID College. Het unieke is dat de deelnemers intensief zijn begeleid door onder meer Stichting Piëzo. Deelnemers zijn ondersteund waar nodig, bijvoorbeeld met extra computer- en taalcursussen. Maar ook zijn zij begeleid om leren en werken te kunnen combineren met een gezin. Dit was een ware uitdaging voor de deelnemers. Continu is gekeken wat iemand nodig had om het opleidingstraject goed te kunnen afronden. Het opleidingstraject met baangarantie is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Calibris en Fonds 1818. Omdat het opleidingstraject een groot succes is, zal in september de volgende groep studenten starten.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

6

www.stichtingpiezo.nl


Aysegül Toker

Bushra Yaf

Uguette Oboso

Norma ter Avest

Interview met Aysegül Toker, Bushra Yaf, Uguette Oboso en Norma ter Avest over hun opleiding Helpende Zorg en Welzijn. We beginnen met het belangrijkste: gefeliciteerd met jullie diploma! Stralend wordt uw verslaggever toegelachen. Wat zijn deze vrouwen trots en blij! En terecht. Hebben jullie altijd in de ouderenzorg willen werken? Bushra: ik was verpleegkundige in Irak, dus ja, ik wilde in de zorg werken. Maar hier is alles heel anders… Aysegül: Nee vroeger helemaal niet, ik wilde juist met kinderen werken! Tot ik een keer via mijn tante vakantiewerk kon doen in een verpleeghuis. Tot mijn verbazing vond ik het ontzettend leuk, het trok me gewoon en nu is het zelfs mijn beroep! Ik dacht dat ik huisvrouw zou blijven, maar dat voelde toch niet compleet. Er moest iets anders komen. Toen ik kinderen had gekregen wilde ik juist niet meer met kinderen werken. Ik zat er al de hele tijd tussen, dan wil je iets anders doen voor je werk. Ik ben zo blij dat ik ben geholpen door Piëzo en dat ik deze opleiding heb kunnen doen. Ik heb meteen de kans gegrepen. Ik kan nu vlakbij huis werken! Uguette: ik ben in Afrika geboren en heb daar altijd opgekeken tegen de "mensen met de witte jassen" van het ziekenhuis. Het was mijn droom om dat te gaan doen als ik oud zou zijn. Het was dus een goede kans voor mij, deze opleiding. Aysegül: Het is zo leuk dat mensen zoals wij geholpen kunnen worden met een opleiding, een stageplaats… Dus een toekomst. We doen het natuurlijk verder echt zelf, maar we zijn zo goed op weg geholpen! De groep waarmee we naar school gingen was ook zo leuk: allemaal vrouwen van verschillende leeftijden tussen de 22 en ruim 60 jaar, allemaal verschillende culturen, maar toch hadden we ook veel gemeen. We hebben bijvoorbeeld allemaal kinderen en als je samen in de klas zit ben je bijna zelf ook weer kinderen… Dat was soms een heel kippenhok! Dat bedenk je van tevoren niet, dat het ook nog heel leuk zal zijn. Ontzettend gezellig. Norma: Ik heb altijd voor mensen willen zorgen, mensen willen helpen. Ik heb alleen maar fijne ervaringen gehad tijdens mijn stage. Het was er erg leuk. Ik ben helemaal blij! De stage is voorbij, misschien ga ik terug… Ik hoop het. We hebben allemaal verschillende ervaringen opgedaan! Mia was vanuit Piëzo coach van de studentes.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

7

www.stichtingpiezo.nl


Wat heeft Mia voor jullie betekend? Nu praten alle afgestudeerde studentes door elkaar, er is geen houden meer aan. Mia heeft duidelijk bij allen een snaar geraakt! : "OOOH, Mia!!!", "Mia gaf ons aandacht die we nodig hadden", "Mia hielp bij het oplossen van problemen met de studie of op de stageplaats.". Mia was elke week het laatste uur aanwezig: "Ik wil je opdrachten zien.", "Hoever ben je?" "Heb je alles bijgehouden?" "Doe het op tijd anders krijg je het niet af!" "Mia was ons geheugensteuntje." "Mia was één van onze favo's." "Mia is zóóó lief!" Over de taal. De studentes hebben heel verschillende voortrajecten afgelegd. Allemaal hebben ze op de een of andere manier ontdekt hoe belangrijk de taal is om verder te komen. Norma: "Zonder de taal blijf je achter, kun je vloeren schrobben." De opleiding heeft het taalniveau al doen stijgen, Norma denkt dat iedereen in de klas wel een niveau omhoog is gegaan. Zij is heel opgelucht en blij dat ze nu in het Nederlands haar eigen mening kan zeggen en Uguette is het daarmee eens: "Ik zeg nu niet meer overal maar gewoon 'Ja' op." De afgestudeerden weten allemaal zeker: door hun werk zullen zij nog beter Nederlands leren, door de taal elke dag de hele dag te spreken en te horen. Hoe beter hun Nederlands, hoe makkelijker ze verder kunnen komen. Zo zien zij dat. De meesten willen, nu of later, verder leren. Mia komt nu ook een kijkje nemen bij het interview. Het is vandaag 28 juni 2012, het is een warme dag, We gaan buiten de foto's maken. Norma: De laatste keer dat ik zo'n warme zon heb gezien in Nederland was in 2006!

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

8

www.stichtingpiezo.nl


De Zomerschool van 2012 Bij het begin van het nieuwe seizoen is de succesvolle samenwerking tussen WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), Piëzo en de begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Zoetermeer (WZI) weer van start gegaan. Vorig schooljaar is een groep vrouwen afgestudeerd als Helpende Zorg en Welzijn, daarover staat een artikel in deze Nieuwsbrief. Piëzo ( Nieke Hoogstad ) organiseerde samen met WZH het voortraject van 2 maanden. Er is dit jaar weer een traject begonnen. Daar doen 21 vrouwen aan mee. Ze zijn in juni al begonnen met het voortraject in PCOosterheem. In twee maanden krijgen de studentes een goede algemene indruk van de studie en er wordt ook aandacht besteed aan dingen die bij studeren komen kijken, zoals de financiële kanten, bijvoorbeeld de gevolgen voor de toeslagen die mensen ontvangen, en er wordt gepraat over hoe de kinderopvang geregeld kan worden. In het voortraject komen ook de boeken aan bod ("competentiegericht onderwijs"), en de onderwerpen die tijdens de studie worden behandeld, er zijn themamiddagen. Er komen dames van WZH praten over werken in de zorg en wat de gang van zaken is in een WoonZorgcentrum. Alle kanten van het studeren en werken in de zorg kwamen aan bod. Wie teveel moeite had met de taal of de computer kon in PCBuytenwegh terecht voor extra lessen. Half juli is dit voortraject afgesloten. Het was weer heel interessant, leerzaam en gevarieerd. Na de twee maanden voortraject begon de zomerschool. Dat duurde een maand: van half juli tot half augustus. Tijdens deze maand kwam de Nederlandse taal aan bod, gegeven door taalvrijwilligers van Piëzo, met extra nadruk op de taal en de woorden die in het beroep worden gebruikt. Ook werden verschillende presentaties gehouden met opdrachten erbij, en de studentes hebben rapportages gemaakt. En op 3 september is dan het studiejaar op het ID College begonnen, de studentes gaan 1 dag in de week naar school en lopen drie dagen stage in een WoonZorgcentrum binnen de regio. De studentes gaan na hun opleiding werken bij WZH met baangarantie. Mia Wooning is vanuit Piëzo de coach voor de dames van dit opleidingstraject:. zij doet de SLB(Studie LoopbaanBegeleidings)-uren samen met een collega van WZH op het ID college. Zij gaat bij de studentes op stagebezoek, onderhoudt contact met de werkbegeleiders/teamleiders en coördinatoren van WZH, ID college en de gemeente. De Piëzo Nieuwsbrief zal dit jaar maandelijks nieuwsberichten brengen over hoe het gaat met dit enorm leuke en succesvolle traject.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

9

www.stichtingpiezo.nl


Kinder EHBO

De Stichting PiĂŤzo vind ik een zeer nuttige organisatie waar veel mensen hun kwaliteiten kunnen verbeteren, nieuwe vaardigheden kunnen leren, zich inzetten voor elkaar en ook gewoon plezier hebben door activiteiten met elkaar te doen. Ik heb mijzelf daar ook op diverse gebieden ontwikkeld. Op alle ochtenden en op maandag en dinsdag ook in de middag is er kinderopvang beschikbaar, waarvan de ouders met kinderen gebruik van kunnen maken. De kinderopvangbegeleiders zijn allemaal vrijwilligers, die onder begeleiding van een goede ervaren en gediplomeerde coachende kinderopvangleidster hun taak uitvoeren. Ik ben een van de vrijwillige kinderopvangbegeleiders. De gediplomeerde begeleidster traint ons op de dagindeling en structuur en opvoedkunde en de meeste vrijwilligers hebben ook al ruime ervaring in het verzorgen en opvoeden omdat vele al moeder zijn. Door in de praktijk bezig te zijn en af en toe een tip te krijgen, leer je toch telkens weer bij hoe je de opvang nog beter kan doen. Om de kwaliteit van de opvang nog meer te verhogen heb ik het idee bedacht om iedere vrijwilliger een mogelijkheid te geven om een kinder EHBO diploma te behalen. Ik merkte bij mijzelf dat ik het miste om een EHBO diploma te hebben. Ik voelde de druk van het alert te moeten zijn als een kind valt of zich verslikt. Uiteraard is er wel altijd iemand in het gebouw met een EHBO diploma maar voor de veiligheid van de kinderen is het prettiger dat iedereen direct weet wat te doen in een noodsituatie. Kinderen zijn kostbaar en kwetsbaar en daar willen wen goed voor zorgen. Mirjam vond het een goed idee van mij en vroeg me om uit te zoeken hoeveel het zou gaan kosten. Zodoende ben ik op pad gegaan. Ik heb uitgezocht wat de kosten voor een EHBO cursus zijn en hoe en waar het gehouden zou kunnen worden. Ik wilde iedereen overtuigen dat het een goed project zou kunnen worden. De laatste obstakels waren de kosten, maar dat is nu opgelost! Meneer Vincent Snels, ook een vrijwilliger van Piezo hoorde mijn verhaal van zijn vrouw Christine, die mijn trainster was van PiĂŤzo2Work. Hij heeft toen sponsorgeld aangevraagd bij Nationale Nederlanden. Dat is gelukt! Wij krijgen bijna 1000 euro van Nationale Nederlanden om dit project te ondersteunen en daar kunnen we ongeveer 10 mensen van opleiden. Ook heb ik onderzocht en ben ik te weten gekomen dat een en ander ook vergoed kan worden via de verzekeringen van de mensen. Daar ga ik ook achteraan. Na de zomervakantie gaan we inventariseren wie er in aanmerking komen voor deze training. Je Nederlands moet uiteraard wel goed zijn. En dan kunnen we gaan starten ik hoop rond December 2012. Ik zie er naar uit. Safa Op de foto vincent en Safa Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

10

www.stichtingpiezo.nl


Een bloemboeket voor om je hals Sta jij ook regelmatig in winkels verlekkerd te kijken naar schattige sleutelhangers, bijzondere tassen en sieraden in de nieuwste modekleuren? Hoewel, je kunt niet aan het shoppen blijven... Bij Stichting Piëzo kun je het zelf gaan maken: textielaccessoires. Het materiaal: oude kledingstukken die verknipt mogen worden, maar ook kapotte sieraden kunnen we een tweede leven geven. Karianne Hylkema fietst wekelijks van Benthuizen naar Zoetermeer om deze workshop te geven. 'Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het is wel te maken met minuscule restjes die je normaalgesproken in de vuilnisbak zou gooien. Helemaal leuk is om materialen met elkaar te ruilen, zodat je nog meer keus hebt. Ik wil in de workshops de nadruk leggen op recycling, want het geeft veel meer voldoening om met nauwelijks een budget je garderobe te kunnen updaten. Een saai jurkje wordt, eenmaal versierd met textielbloemen en pailletten, ineens een feestjurkje! Ik ga zo af en toe 'shoppen' bij de ruilwinkel in Alphen aan den Rijn, waar je tegen inlevering van je afgedankte spullen iets anders uit mag zoeken. Daar kijk ik dan naar kleding, die totaal vormeloos of gedateerd mag zijn, zolang de stof me maar aanspreekt. Thuis verknip ik het om er textielbloemen van te maken. En als er mooie knopen aan zitten, ben ik helemaal blij. De Pelgrimshoeve heeft ook leuke fournituren en sinds kort is er in Lansinghage een nieuwe kringloop, dus wie weet wat daar nog te vinden is.' PiëzoCentrum Buytenwegh had al op de maandagochtend een naai- en breicursus lopen en het leek een logische stap om de textielbloemenworkshop daaraan te koppelen. Zo kunnen cursisten een crossover maken tussen de verschillende handwerktechnieken. Naai bijvoorbeeld eerst een tas en versier die de week daarop met zelfgemaakte bloemen van dezelfde stof. 'Laat daar trouwens geen misverstand over bestaan', benadrukt Karianne. 'Dit zijn niet de textielbloemen die je in de jaren '90 veel zag, zoals tulpjes van voeringstof in een vaasje. Dat doen we dus niet. We maken bloemen die je als broche op je kleding kunt spelden, als eyecatcher op je zomersandalen... de mogelijkheden zijn eindeloos. Tijdens de workshops maken we elke week een ander type bloem, zodat je uiteindelijk met dit gevarieerde 'boeket' een compositie op een ondergrond van vilt kunt maken, die je bijvoorbeeld als ketting kunt dragen.' De lessen zijn bedoeld voor iedereen die met minimale middelen het maximale uit hun outfit wil halen. Handwerkervaring is niet vereist. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij info@stichtingpiezo.nl/079-3312763 of vrijblijvend een keertje komen kijken. 'Het zou extra leuk zijn als er ook mensen uit Benthuizen komen meedoen, want Piëzo staat toch voor integratie en participatie, en hoewel je hier de mix tussen culturen al goed terugziet, zou het mooi zijn als stad en dorp ook creatief met elkaar aan de slag gaan', besluit Karianne. Elke maandag van 9:15 - 11:15 Kosten: 3 euro per keer of Zoetermeercheque PiëzoCentrum Buytenwegh, Zoetermeer Justus van Effenhove 37

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

11

www.stichtingpiezo.nl


Kookkinderen In PC Buytenwegh is een kookcursus voor kinderen van 7 tot 10 jaar geweest, onder de lieve en rustige leiding van Nahid. De kinderen hebben recepten leren lezen en er zijn allerlei heerlijke dingen klaargemaakt. Ook hebben ze geleerd over hygiĂŤne in de keuken, gezond eten en tafelmanieren. De cursus bestond uit 6 lessen van 5 kwartier en werd op 20 juni afgesloten met een kooksessie met de ouders erbij! De kinderen hebben allemaal een diploma gekregen.

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

12

www.stichtingpiezo.nl


VoorleesExpress Feestelijke afsluiting eerste voorleesseizoen VoorleesExpress Het eerste voorleesseizoen van de Zoetermeerse VoorleesExpress is samen met alle betrokkenen op feestelijke wijze afgesloten. Voorlezers en gezinnen hebben gedurende 20 weken met veel inzet meegedaan aan de VoorleesExpress. Wethouder Patrick van Domburg heeft echte voorleesdiploma’s uitgereikt aan de voorlezers en gezinnen! Kinderboekenschrijver Rindert Kromhout las voor uit zijn eigen boek met Kleine Ezel. Kinderboekenwinkel Sylvester uit de Dorpsstraat was aanwezig en reikte aan alle voorleesgezinnen een boekje van Rindert Kromhout uit. Bibliotheek Zoetermeer was er ook om voorlichting te geven. Een zeer geslaagde afsluiting van een leuk en leerzaam voorleesseizoen. Voor alle informatie, ga naar http://www.stichtingpiezo.nl/projecten/page41/page41.html

Rindert Kromhout

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

Wethouder Patrick van Domburg

13

www.stichtingpiezo.nl


Vakantierooster 2011-2012 herfstvakantie

17 t/m 21 oktober 2011

kerstvakantie

26 december 2011 t/m 6 januari 2012

voorjaarsvakantie

24 februari t/m 2 maart 2012

Goede Vrijdag

vrijdag 6 april 2012

e

2 Paasdag

maandag 9 april 2012

meivakantie

30 april t/m 11 mei 2012

Hemelvaartsdag

17 mei + 18 mei 2012

e

2 Pinksterdag

maandag 28 mei 2012

zomervakantie

9 juli t/m 17 augustus 2012

Vakantierooster 2012-2013

herfstvakantie

maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2012

kerstvakantie

vrijdag 21 december 2012 t/m vrijdag 4 januari 2013

krokusvakantie

vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart 2013

Goede Vrijdag

vrijdag 29 maart 2013

Pasen

maandag 1 april 2013

meivakantie

maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2013

Pinksteren

maandag 20 mei en dinsdag 21 mei 2013

zomervakantie Roosters gebaseerd op gegevens OPOZ

vrijdagmiddag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus 2013

Vrije dagen volgens CAO Zorg en Welzijn nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koninginnedag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag. Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

14

www.stichtingpiezo.nl


PiëzoNieuwsQuiz In de PiëzoNieuwsQUIZ stellen we u elke maand vijf vragen waarvan de antwoorden terug te vinden zijn in de huidige PiëzoNieuws. Bent u de eerste die alle vijf juiste antwoorden instuurt, dan valt u de eeuwige roem ten deel in het volgende nummer van de PiëzoNieuws! Uw inzendingen kunt u sturen aan elene@stichtingpiezo.nl

VRAAG 1 Hoe lang bestaat Stichting Piëzo al? a) 8 jaar b) 3 jaar c) 6 jaar VRAAG 2 Wat betekent deelname aan het Groeiprogramma voor Piëzo? a) Meer PiëzoCentra in Zoetermeer b) De PiëzoMethodiek op andere locaties in het land starten c) Elk jaar prinses Màxima op bezoek VRAAG 3 Wat zijn de namen van de vier studentes die worden geïnterviewd? a) Aysegül, Norma, Bushra, Uguette b) Aysegül, Norma, Mia, Uguette c) Aysegül, Bushra, Uguette, Calibris VRAAG 4 Wanneer kan hopelijk de kinder-EHBO-cursus van start gaan? a) Januari 2013 b) December 2012 c) December 2013 VRAAG 5 Wat was de leeftijd van de kinderen in de Kinderkookcursus? a) 5 – 10 jaar b) 8 - 12 jaar c) 7 - 10 jaar

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

15

www.stichtingpiezo.nl


Kopij voor de volgende PiĂŤzoNieuws Kopij aanleveren bij elene@stichtingpiezo.nl voor de 2de van de volgende maand. Een ieder wordt uitgenodigd om een stukje aan te leveren!

Opmaak PiĂŤzoNieuws: Henk Leentfaar

Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

16

www.stichtingpiezo.nl

september 2012  

nieuwsbrief stichting Piezo september 2012

Advertisement