__MAIN_TEXT__

Page 1

participatie integratie emancipatie Zoetermeer PiëzoNieuws is een uitgave van de Stichting Piëzo te Zoetermeer

2020 nummer 1

e ti p e c e r s r a a j Nieuw ari 2020 u n ja 4 1 g a d s Din .30 uur

r tot 17 akkersveld 253 Vanaf 16.00 uu R , in te s n le a P entrum Locatie: PiëzoC aakte hapjes m e g lf Programma: ze n e s je op met drank tuursvoorzitter s e b r 16.00 uur Inlo o o d g in n lkom en ope vooruitn e g ru te e 16.15 uur We rt o t een k Taco Kuiper me uwe jaar. ie n t e h p o e w osten blik. Samen pro luiting 17.30 uur Afs

Maak kennis met ‘De ontwikkelmakelaar’ van Piëzo...2

Kick-off ‘Het Vonkje’ Eenzaamheid is onzichtbaar...............................6-9

Uitnodiging en Programma Publieksacademie Kinderarmoede regio Haaglanden en Holland Rijnland.......................... 4-5

Wist je dat...?........................... 10-11 Techniekdag in de Ambachtenwerkplaats ..................12


Maak kennis met ‘De ontwikkelmakelaar’ van Piëzo In september is Nikki van Driel gestart als ontwikkelmakelaar bij Piëzo voor Zoetermeer. In dit nieuwe project worden deelnemers aan de PiëzoMethodiek gekoppeld aan organisaties in de stad om daar als vrijwilliger aan de slag te gaan. “De vrijwilligers hebben ervaring opgedaan in een PiëzoCentrum en zijn nu toe aan een volgende stap”, vertelt Nikki. “Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilligersplek in het Stadstheater, bij de Wereldwinkel of op een school. Met deze stap doen vrijwilligers op een voor hun nieuwe plek veel ervaring op waar ze nu maar ook later nog veel aan zullen hebben.

Nieuwe mogelijkheden in de stad De ontwikkelmakelaar is een belangrijke schakel in het meedenken met organisaties en verenigingen hoe invulling gegeven kan worden aan hun behoefte aan vrijwillige inzet en het daaraan koppelen van lerende vrijwilligers van Piëzo. Naast het koppelen van deelnemers zorgt Nikki er ook voor dat er meer ontwikkelplekken in de stad komen. Nikki: “Ik ben met organisaties in gesprek om te kijken of zij toch niet een plek hebben voor een ‘lerend vrijwilliger.’ Vaak hebben de organisaties al wel een plek voor een vrijwilliger maar is die heel erg ingericht vanuit een organisatie. Wij willen samen met organisaties gaan kijken wat de ontwikkelbehoefte van de vrijwilliger is en of de organisatie daar begeleiding aan kan bieden. Vaak denken organisaties dat de

begeleiding heel veel tijd kost en dat ze daarom geen plek kunnen bieden. Wat ik ze wil laten zien is dat deze vrijwilligers, fase 3 van de PiëzoMethodiek, met een klein beetje begeleiding al heel nuttig voor het bedrijf kunnen zijn en dat er daardoor een win-win situatie ontstaat voor zowel de organisatie als de vrijwilliger.”

Van vrijwilliger naar ontwikkelmakelaar Nikki begon zelf ook als vrijwilliger bij Piëzo. “In 2017 werd ik vrijwilliger bij Piëzo”, zegt Nikki. “Ik heb heel wat uren doorgebracht in de Ambachtenwerkplaats in Meerzicht. In januari ben ik bij Piëzo begonnen als medewerker. Ik heb al aan verschillende projecten meegewerkt zoals de brede school en de Piëzo TalentenAcademie. Bij Piëzo heb ik me kunnen ontwikkelen en heel veel positieve ervaring opgedaan. Dat gun ik een ander ook.”

Ontwikkelplekken beschikbaar Heb jij binnen jouw organisatie leuke plekken voor vrijwilligers om aan de slag te gaan? Laat het ons weten!

Nikki van Driel

Colofon

2

Eindredactie: Mirjam van Bijnen Redactie: Geja Rikkers en Frans Rijkaart Planning en ondersteuning: Jocelyn Heidweiller

Heb je zelf een idee voor een artikel? Wil je iets aan ons kwijt? Of wil je zelf een artikel schrijven? Heel graag. Neem contact op met ons.

Iedereen die artikelen, foto’s en ideeën heeft aangedragen, hartelijk dank daarvoor!

Redactieadres: piezonieuws@stichtingpiezo.nl Internet: www.stichtingpiezo.nl/piezonieuws PiëzoNieuws • 2020 nummer 1


PiëzoNieuws • 2020 nummer 1

3


UITNODIGING In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat één op de negen kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen, dat ze stress voelen bij hun ouders, zelf gespannen zijn en zich moeilijker kunnen concentreren op school. Daarnaast is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. En dan praten we nog niet eens over de negatieve gevolgen voor (hun gezondheid op) de langere termijn. Tijdens de Publieksacademie Kinderarmoede voor onze regio Haaglanden en Holland Rijnland gaan we daar samen aan werken. Het doel van de Publieksacademie Kinderarmoede is om in onze regio het thema kinderarmoede bespreekbaar te maken en tot werkbare oplossingen te komen. Zeg nee tegen kinderarmoede en kom naar de Publieksacademie Kinderarmoede

Voor wie? De Publieksacademie Kinderarmoede is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij kinderen uit de wereld van jeugd, gezin, zorg, gezondheid, welzijn, vrijwilligerswerk, politiek en onderwijs. Iedereen is van harte welkom.

Initiatiefnemers De Publieksacademie Kinderarmoede regio Haaglanden en Holland Rijnland is een initiatief van de Alliantie Kinderarmoede in samenwerking met stichting Piëzo, AJN Jeugdartsen Nederland, NDC Mediagroep, Stadstheater Zoetermeer, DPG Media en Divosa. Met medewerking van het Lectoraat Armoede van de Hogeschool Amsterdam en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zoetermeer, de gemeente Leiden en Janivo.

Met vriendelijke groet, Namens de organisatie van de Publieksacademie,

Schrijf je nu gratis in. Kom je ook? Meld je dan aan! Klik hier om je in te schrijven. Je ontvangt een bevestiging van jouw deelname per e-mail.

Mirjam van Bijnen - Directeur stichting Piëzo Geja Rikkers- Jeugdarts AJN jeugdartsen Nederland

Datum: Dinsdag 11 februari 2020 - Aanvang: 20.00 uur Locatie:  Stadstheater Zoetermeer Theaterplein 10, 2711 EK Zoetermeer Contact: 088-2207010 - servicebalie@stadstheater.nl - www.stadstheater.nl De presentatie is in handen van Marijke Roskam

https://publieksacademie.alliantiekinderarmoede.nl/zuid-holland/ 4

PiëzoNieuws • 2020 nummer 1


Publieksacademie Kinderarmoede voor de regio Haaglanden en Holland Rijnland

Programma Publieksacademie Kinderarmoede regio Haaglanden en Holland Rijnland Samen tegen Kinderarmoede -SAVE THE DATE-

Van alle kinderen in Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Elk kind in Nederland in armoede is er één te veel, want opgroeien in armoede heeft levenslang gevolgen. Tijdens de Publieksacademie Kinderarmoede van regio’s gaan we daar samen aan werken. 11onze februari 2020

11 februari om 19:00 uur informatie en netwerken Plenair programma 20:00 – 22:00 uur 19.00 uur Inloop, informatie van kennispartners en Interview Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein 10, 2711 EK Zoetermeer netwerkgesprekken Peter Boelhouwer is Hoogleraar en expert woningmarkt Problemen die huishoudens ondervinden bij het Waarom? kanprogramma alleen eenTheaterzaal probleem oplossen. Door middel van deeen Publieksacademie willen we in 20.00 uurNiemand Start vinden van geschikte woning onze regio’s het thema kinderarmoede beter bespreekbaar maken en alle krachten bundelen. willen samen tot werkbare oplossingen komen. Welkom Ook doorwe Marijke Roskam moderator Video Kinderen, scholen, gemeenten, bedrijven, politiek, maatschappelijke organisaties, iedereen Kinderen uit Leiden kan iets betekenen! Zeg nee tegen kinderarmoede en kom naar de Publieksacademie KinderInterview met vertegenwoordiger Kinderombudsman Kinderen aan het woord over kinderarmoede & armoede. Gasten zijn o.a. Nadja Jungman (Lector Schulden & incasso Hogeschool Utrecht), Landelijke praktijkvoorbeelden uit Kindinclusie Petersysteemfouten Boelhouwer en(hoogleraar woningmarkt), Kinderombudsman en ervaringsdeskundige de praktijk van de Kinderombudsman kinderarmoede Joël Darius. De presentatie is in handen van Marijke Roskam (o.a. bekend van BNR). Introductie Landelijke cijfers Forumgesprek over kinderarmoede en oplossingen Voor wie? Forumgesprek onder leiding Marijke Roskam en De Publieksacademie Kinderarmoede is bedoeld voor iedereen diezaal betrokken is bij kinderen en Specifieke problemen (en oplossingen) vanuit de regio bijdragen uit de geïnteresseerden uit de wereld van jeugd, gezin, zorg, gezondheid, welzijn, (vrijwilligers)werk en door regiodeskundige In het forum nemen plaats; vertegenwoordigers onderwijs. Iedereen is van harte welkom. Deelname is gratis. Je moet je wel inschrijven. Binnenuit de wetenschap, praktijk, politiek en een kort ontvangt u een uitnodiging in uw mailbox. Noteer nu vast de datum. Videoboodschap Prinses Laurentien ervaringsdeskundige Waar kunnen we nu zelf mee aan de slag versus wat Initiatiefnemers SprekersDe Publieksacademie Kinderarmoede Regio Haaglanden moeten landelijk gaan doen? enwe Holland Rijnland is een initiatief van de Allianti e bij Kinderarmoede i.s.m. Piëzo, Nadja Jungmann is lector het lectoraat Schulden en AJN Jeugdartsen Nederland, NDC Mediagroep, DPG Media, Janivo en Divosa. Met medewerking van het Lectoraat Armoede van de Hogeschool Incasso van Hogeschool Utrecht Muzikale compilatie en geldstress mede mogelijk gemaakt door de Bart gemeente gemeente Leiden WelkeAmsterdam sporen kunnen en de daarmee Kiers isZoetermeer, Standup Musician en brengt eenen song met Stadstheater Zoetermeer. samenhangende problemen te weeg brengen in het een weergave van de avond volwassen leven? Namens de organisatie van de Publieksacademie Kinderarmoede, Joel Darius is ervaringsdeskundige kinderarmoede Afsluiting Joel vertelt zijnvan levensverhaal Mirjam Bijnen - Directeur stichting Piëzo Geja Rikkers - Jeugdarts AJN jeugdartsen Nederland

PiëzoNieuws • 2020 nummer 1

5


6

PiëzoNieuws • 2020 nummer 1


(FOTO: FOTOFLEX.NL©)

succes. “De ouderen vinden het leuk om mee te doen en worden er blij en gelukkig van.” Om het project Het Vonkje een bredere basis te geven vraagt Piëzo subsidie aan bij het Fonds Nuts Ohra. “Dat fonds is er vooral voor projecten die zich richten op behoud van regie. En wij hebben in wijken locaties dus waarom benutten we die niet.” De subsidieaanvraag van Piëzo is één van de 45 indieners maar wordt wel samen met tien anderen door het fonds gehonoreerd. ‘Het Vonkje’ kan daarom deze middag officieel worden ontstoken.

Kijken met ons hart bij de ander een uitslaande brand is. We zorgen er met de wekelijkse bijeenkomsten voor dat we het vonkje wel laten branden.” Zij heeft een aantal deelnemers meegenomen die om de beurt aangeven wat Het Vonkje voor hen betekent. Zo geeft Riet (83) aan dat Het Vonkje haar afleiding geeft. Connie (90): “Ik heb een zwaar invalide man gehad. Hij is overleden maar ik geniet volop van wat mij allemaal wordt aangeboden.” Neeltje

(88) laat de zaal een brok in de keel wegslikken als ze vertelt dat vier jaar geleden haar enige zoon is overleden. “Ik heb het er nog steeds moeilijk mee maar probeer toch ondanks alles van het leven te genieten.”

Onderzoek

(FOTO: FOTOFLEX.NL©)

Voordat Theo van Tilburg als hoofdgast het thema eenzaamheid wetenschappelijk mag belichten krijgt eerst Eileen Zaat de vloer. Zij heeft het eerste Vonkje in Meerzicht opgezet en begeleidt wekelijks een groep ouderen. “Zien we elkaar met de ogen of kijken we met ons hart?”, houdt Eileen de aanwezigen voor. In haar visie heeft ieder mens een vonkje in zich. “Alleen is dat bij de één nog slechts een waakvlammetje waar het

PiëzoNieuws • 2020 nummer 1

“Je kunt je tussen honderd mensen enorm eenzaam voelen”, zegt de 66-jarige Seija. En daarmee slaat zij volgens Theo van Tilburg de spijker op z’n kop. Van Tilburg en zijn team doen al ruim 27 jaar onderzoek naar eenzaamheid. “En één ding weten we inmiddels zeker en dat is dat we aan de buitenkant niet kunnen zien of iemand eenzaam is.” Uit cijfers blijkt dat ongeveer één op de vier 65 plussers eenzaam is. “Maar wat is eenzaam?”, vraagt Van Tilburg aan de aanwezigen. “Dat is heel subjectief maar in de kern komt het erop neer dat men sociale relaties mist. Men heeft geen partner meer en moet intimiteit en een vertrouwenspersoon missen. Men is ook eenzaam wanneer je het gevoel hebt nergens meer bij 7


8

PiëzoNieuws • 2020 nummer 1


PiëzoNieuws • 2020 nummer 1

9


Wist je dat... Wist je dat... Wist je dat... ... In oktober bijna honderd van onze vrijwilligers deelnamen aan de seizoenstart? Er waren allerlei workshops zoals djembé, mozaïek, haka, gezichtsverzorging, lezen met je vingers en nog veel meer.

... De kinderen van de Piëzo TalentenAcademie naar de Ridderzaal en de Tweede Kamer zijn geweest? Ze stelden volop vragen zoals: ‘Waarom is dit eigenlijk hier gebouwd en niet in een andere stad?’

... We zijn gestart met ‘Talent heb je zeker!’ de Piëzo TalentenAcademie op basisschool het Zwanenbos voor de groepen 6/7/8. ↓

... Het alweer een half jaar geleden is dat onze bezoekmannen en -vrouwen zijn gestart in Leiden? Hier ondersteunen ze mensen op verzoek van (zorg)organisaties in de stad. ↘

... Het Nationaal integratiediner, georganiseerd in een prachtig samenwerkingsverband van Supermarkt Dirk vd Broek en Piëzo, weer een heel mooi succes was? Wijkbewoners uit Palenstein dineerden met elkaar. Alle producten werden gesponsord door Dirk vd Broek en bereid en geserveerd door vrijwilligers, actieve wijkbewoners en medewerkers van Dirk vd Broek.

10

PiëzoNieuws • 2020 nummer 1


Wist je dat... Wist je dat... Wist je dat... ... Vrijwilligers in EpiCentrum Slaaghwijk aan de slag gingen met het thema herfst en sfeer? Zie hier het resultaat. ↓

↑... Er veel belangstelling was voor de open dag van het gebouw van Reakt en de Ambachtenwerkplaats? Ruim 100 mensen kwamen langs voor een rondleiding door het gebouw en om zich te laten informeren hoe je gebruik maakt van alles wat er wordt aangeboden in het gebouw dat staat in winkelcentrum Buytenwegh.

↑... Alle kinderoppasvrijwilligers van Piëzo de training ‘beweegkriebels’ hebben gevolgd. Met leuke en uitdagende spelletjes kinderen leren bewegen. Ze zijn nu al actief met de kinderen!

← ... Het mogelijk is jouw sport te introduceren bij een ander en jijzelf Sportmaatje kunt worden? Lijkt dit jou leuk? Aanmelden en informatie bij: milou@stichtingpiezo.nl

PiëzoNieuws • 2020 nummer 1

... Er elke woensdagavond in PiëzoCentrum Buytenwegh een gezonde maaltijd wordt gekookt door jongeren? U daar ook kunt mee-eten!

11


Techniekdag in de Ambachtenwerkplaats Op dinsdag 15 oktober, de dinsdag voor de herfstvakantie, heeft Piëzo een Techniekdag in de Ambachtenwerplaats georganiseerd. De Talentenacademie breidt zich uit, deze dag is de kick-off in de wijk Buytenwegh. Als speciale attractie was De Technobiel aanwezig. Deze stond de hele dag in Buytenwegh. De Ambachtenwerkplaats was de hele dag open voor technieklessen! Alle groepen 7 en 8 van de basisscholen in Buytenwegh waren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de wereld van techniek door middel van een bezoek aan de Technobiel

Wat is de Technobiel? Het is een vrachtwagen vol ervaringen in de techniek. De Technobiel is een mobiele experimenteerruimte. De vrachtwagen telt twee verdiepingen. Allerlei dingen kunnen onderzocht worden. Op de eerste verdieping kunnen kinderen ontdekken hoe een transportband werkt of hoe vliegtuigjes kunnen vliegen door er met licht op te schijnen. Een verdieping hoger komen de leerlingen in een echte experimenteerzone terecht. Ze kunnen verschillende technische proefjes kunnen doen of zelfs natuurkundige experimenten. Hele moderne techniek, zoals Augmented Reality (AR) wordt uitgelegd. Met AR-technologie kun je iemand anders op afstand mee laten kijken en werken. Hoe dat werkt? Dat ervaarden de kinderen toen ze de vijf storingen in de cv-ketel moesten oplossen!

mie over beroepen in de Techniek. Andere leerlingen wisten al heel veel te vertellen, verrassend!

Banden plakken en vogelvoerhuisjes In de Ambachtenwerkplaats stonden de leermeesters van de houtwerkplaats en fietsenwerkplaats klaar om de groepen zes van de basisscholen in de wijk te ontvangen. Een uur lang kregen de kinderen les in gereedschapsleer en maakten ze de mooiste creaties. In de houtwerkplaats leerden de kinderen hoe je een vogelvoerhuisje in elkaar moet zetten. In de fietsen-

werkplaats gingen de kinderen enthousiast aan de slagen met het repareren van fietsen. Elk kind was weer goed in iets anders, allemaal een uniek talent!

Start Piëzo TalentenAcademie Buytenwegh De geslaagde Techniekdag is de officiële aftrap voor de Piëzo TalentenAcademie in de wijk Buytenwegh. De vierde wijk in Zoetermeer, waar kinderen van 9 tot 14 jaar aan de slag gaan met het ontdekken van hun eigen talenten. Dit doen ze door kennismaken met beroepskrachten om hun eigen kunnen beter te leren kennen. In de toekomst kunnen zij zo beter een keuze maken die bij hen past om deel te nemen in de maatschappij.

Interesse of vragen? Neem contact op met Jocelyn@stichtingpiezo.nl / 06 519 48 552

Enthousiaste reacties Zeven groepen leerlingen hebben een bezoek aan de Technobiel gebracht. Zij waren allemaal heel enthousiast. Veel van hen hadden bijvoorbeeld nog nooit een 3D printer gezien. Een aantal kinderen schreef zich direct in om na de vakantie mee te doen aan de TalentenAcade12

PiëzoNieuws • 2020 nummer 1

Profile for Piëzo Inbeeld

PiezoNieuws 2020-01  

PiezoNieuws 2020-01  

Advertisement