Page 1

2021 Danmarks største

HÅNDBOG

til HR-branchen

På vej mod

the New Future

e mang e d Se D& ILBU T TTER A B A R

udgivet af


Forny jeres organisation, ét talent ad gangen. Benyt vores API platform til at frigøre potentialet i hvert eneste individ og udvikl teams der er klar til jeres fremtid. n n n n n n n n n

Rekruttering & Sourcing Workforce Planning

Performance & Kompetencer Talent Review

Core HR & Admin management Træning & E-Learning Kompensation

Continuous Conversation Talentsoft Match

Vi er Europas førende udbyder i Human Capital Management. Fra vores 15 kontorer over hele verden bidrager vi til at styrke mere end 2.200 kunder, fra alle brancher, i mere end 130 lande. Lær mere på www.talentsoft.com


En komplet HR-platform til alle jeres behov - uanset om I er på kontoret eller arbejder hjemmefra HR administration og workflows • Målstyring & KPI’er • LMS • Lønregulering Ferie- og fraværsstyring • Statussamtaler • 360 feedback og meget mere Alt sammen i skyen, tilgængelig på tablet, mobil og computer. Et udvalg af vores mange kunder:

www.catalystone.dk


FORORD På vej mod the New Future I foråret 2021, hvor Corona stadig udfordrer dansk erhvervsliv og med en meget lille stigning i BNP i Q4/2020 på kun 0,6 %, så spejder mange danske virksomheder i horisonten efter bud på, hvilke korrekte ledelsesværktøjer de bør benytte for at komme hurtigst muligt på økonomisk fode igen.

The New Future-perspektivet Hvis jeg skal sætte ord på ledelse i the New Future, så er der her et par bud, som jeg synes, er værd at tage med i perspektivet: 1. Rethink Management. Forstå og fokuser på det, der giver værdi/optimering og frasorter det, der ikke giver værdi for kunderne eller i produktsortimentet.

Fra the New normal til the New Future Udgangspunktet i the New Normal er, at virksomheder skal udarbejde nye handlingsplaner for deres forretning. The New Normal er ikke kun kendt her fra Coronatiden. Det har været et ledelsesbegreb siden finanskrisen i 2008. I dag taler vi om at opgradere the New Normal til the New Future, da der nu er tale om en ukendte faktor, som vi skal implementere i vores organisationsstrategier. Det kræver handlig på et niveau, hvor vi tør og vil udfordre både vores organisations evner og agilitet og ikke mindst vores produktsammensætning mod den nye ukendte fremtid. Nye perspektiver I første omgang handler det på den korte bane om at komme tilbage på sporet og indhente noget af det tabte og på den lange bane at fokusere på nye markeder og nye kundetyper. Til dette kan Igor H. Ansoffs Product/market ekspansion grid model være en udmærket ledetråd: 1. Øg salget til eksisterende kunder 2. Sælg eksisterende produkter/services til nye kundetyper 3. Moderat innovationsudvikling på de eksisterende produkter til eksisterende og nye kunder 4. Radikal innovationsudvikling til nye markeder Tag udfordringen op og skab innovation i din egen organisation, men gør det på grundlag af eksisterende data og evidens – og vær ikke bange for at udfordre din organisation for innovation og nye markeder.

FÅ gode TILBUD RABATTER

2. Sæt optimering af læring og videndeling på agendaen. 3. Vær fleksibel i ledelsesformen og vær åben over for nye idéer, arbejds- og dialogstrukturer. 4. Sæt fokus på Purpose-driven organisations. En formålsdrevet virksomhed tager handling på noget større end sine produkter og services. Målet er en strategi og en forretningsplan rettet mod at forblive konkurrencedygtig i en hurtig skiftende økonomi. 5. Sæt motivation og arbejdsglæde i højsædet for alle ansatte. 6. Styr økonomisk rigtigt og hold fokus på likviditeten. Når du skal navigere i the New Future kan de rigtige samarbejdspartnere være alfa og omega. For at hjælpe dig på vej, udgiver vi derfor for syvende gang HR Guiden, hvor du finder nogle af HR-branchens bedste og mest benyttede leverandører, så du nemt og hurtigt kan finde de rette samarbejdspartnere.

Rigtig god fornøjelse med HR Guiden 2021.

og

Mange af leverandørerne i HR Guiden tilbyder dig nogle særlige ”HR Guiden tilbud og rabatter”

“Virksomheder dør sjældent af at bevæge sig for hurtigt, og de dør ofte af at bevæge sig for langsomt.” Reed Hastings, Netflix

– find dem alle her i bogen blandt de mange leverandørannoncer

4

Chairman/CEO Kim Staack Nielsen MBA, DBA DANSK HR

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Her er din fremtid i trygge hænder Hos Sampension ved vi, at en pensionsordning handler om mere end penge og fremtid. Vi skal også sikre dig tryghed he Og hvis uheldet nu og her. rammer, og du bliver syg, står vi klar til at hjælpe både dig og din familie. Hos os er du nemlig ikke bare endnu et nummer – selvom vi er optagede af tal. me på firmapension.nu Læs mere

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

5


Indhold

Håndbogen til HR-branchen

4

Forord

9

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

37

10

Artikel: Er 2021 året, hvor vi vinker farvel til den årlige medarbejdermåling?

HR-systemer

18

Artikel: Et godt arbejdsmiljø skabes gennem leg

55

(Af Enalyzer)

IT-løsninger / Apps

67

Kompetence- og lederudvikling

68

91

Konference- og mødecentre

(Af Insights)

107

Løn og pension

115

Outplacement

119

Personalegoder

Artikel: Selvbevidste ledere vil redde jeres forretning i en foranderlig tid

74

Artikel: Medarbejderudvikling og kollegiale samlingspunkter er afgørende i en tid med store forandringer

88

Artikel: Salg skal højere op på agendaen

82

127

Rekruttering / Vikarbureauer / Tests

Artikel: Lederuddannelse fejler fordi vi ikke lærer at lede os selv

98

Artikel: Pitch for vores løver og få én på opdageren i ZOO

129 Artikel:

(Af Zoologisk Have Køvenhavn)

Purpose er et must

HR Guiden 2021 Håndbog til HR-branchen

ANNONCESALG Anne Platz Kjeldgaard apk@danskhr.dk T: 8621 6111

6

REDAKTION Marie Korsgaard Communication Manager mko@danskhr.dk

GRAFISK DESIGN Dorethe Nielsen Graphic Designer dn@danskhr.dk

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

UDGIVER / DANSK HR Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov T: 8621 6111 12. årgang E: info@danskhr.dk W: www.danskhr.dk

Ansvarshavende redaktør Chairman/CEO Kim Staack Nielsen, MBA, DBA ksn@danskhr.dk


Vil du vælge den helt

rigtige kandidat, så begynd med at vælge den helt

rigtige test Besøg os på www.thomas.co og kontakt os for en uforpligtende snak om valg af personlighedstest. Byder I på en kop kaffe - hos jer eller virtuelt – så byder vi på 2 gratis test*) efter eget valg, så I kan se, hvordan vores persontestprogrammer kan effektivisere jeres

rekrutteringsprocesser.

thomas-international-danmark +45 4449 1017 *)

Tilbuddet gælder 2 test pr. organisation

©Thomas International 2021

0121-HR Guiden - 200x240.indd 1

Thomas International Danmark info@thomasint.dk

www.thomas.co

15-02-2021 14:22:48


Danmarks største

HÅNDBOG

til HR-branchen

Husk

søg også på HRguiden.online


TEMA

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

37 HR-systemer 55

IT løsninger / Apps

67

Kompetence- og lederudvikling

91

Konference- og mødecentre

107 Løn og pension 1 1 5 Outplacement 1 1 9 Personalegoder 127

Rekruttering / Vikarbureauer / Tests

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

9

9


ADVERTORIAL / Enalyzer

Er 2021 året, hvor vi vinker farvel til den årlige medarbejdermåling? I takt med den øgede fokus på viden, innovation og digitalisering er kvalificerede, dedikerede og engagerede medarbejdere fundamentet for succes i enhver organisation. Alligevel er den årlige medarbejdermåling mere end én gang blevet afskrevet som et fossilt fortidslevn. Dette hænger sammen med, at mange organisationer ikke oplever nogen forbedring i niveauet for medarbejdernes motivation og engagement. Resultaterne ligger stabilt år efter år. Er dette et udtryk for, at den årlige medarbejdermåling er skønne spildte kræfter?

Kontakt Ønsker du at komme igang eller blot høre nærmere om vores erfaringer med PULS-målinger for andre kunder, kontakt Enalyzers konsulentchef Carsten Grønberg på 22883917 eller carsten.gronberg@enalyzer.dk

Om Enalyzer Enalyzer er en førende leverandør af software og konsulentydelser til gennemførsel af alle former for målinger inden for eksempelvis HR, salg og marketing. Vi opererer med konsulenter i Danmark, Sverige, Norge og Holland og globalt med vores online platform. Enalyzer har eksisteret siden år 2000 og er noteret på Nasdaq/FirstNorth. Læs mere på www.enalyzer.dk

10

Af Henrik Nielsen, Analysechef Enalyzer

Nej! Det er en uomtvistelig kendsgerning, at motiverede og engagerede medarbejdere er mere produktive, har lavere sygefravær og gør kunderne gladere. Det har forskning inden for området gennem mere end to årtier påvist gang på gang. Derudover har motiverede og engagerede medarbejdere en værdi i sig selv. Men hvis den årlige medarbejdermåling er det eneste tidspunkt, hvor du indsamler feedback. Så siger du også indirekte: Vi vil gerne høre din feedback. MEN vi vil kun – lytte til dig den ene gang om året i et meget begrænset tidsrum. – høre din mening om de spørgsmål, vi har udvalgt til dig. Den årlige medarbejdermåling er i sagens natur kun et øjebliksbillede. I den digitale og datadrevne tidsalder handler det om løbende at opsamle viden om dine medarbejdere og bruge denne viden aktivt til at træffe de bedste beslutninger. Den teknologiske udvikling har banet vej for en ny generation af målinger kaldet PULS-målinger. Her afgiver medarbejderne feedback med udgangspunkt i korte spørgeskemaer, der udsendes ugentligt/ månedligt/kvartalsvist. Skal vi skrotte den årlige medarbejdermåling? Inden vi i ren eufori lader os forføre af drømmen af PULS-målingens løfte om det evigt opdaterede beslutningsgrundlag, er det en god ide at reflektere over, hvad vi som organisation har lært af de årlige medarbejdermålinger. Kun på denne måde kan vi få et kvalificeret svar på, hvordan vi kan gentænke og revitalisere medarbejdermålingerne i PULS-regi. Præmissen for at få succes med medarbejdermålinger er en høj svarprocent. Udebliver den høje svarprocent smuldrer fundamentet. Den typiske årsag til, at medarbejdere ikke ønsker at deltage, er, at der ikke er sket noget siden sidste måling. Medarbejderne er ikke trætte af målinger. De er trætte af, at der ikke bliver handlet på baggrund af målingernes resultater. Uden opfølgning bliver medarbejdermålingen

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


ligegyldig. De første erfaringer med PULS-målinger har vist, at 9 ud af 10 organisationer, der gennemfører ugentlige/månedlige målinger, har svært ved at opretholde en svarprocent på den rigtige side af 50%. Udover mangelfuld opfølgning findes der en række typiske faldgruber ved den rituelle årlige medarbejdermåling. Det kan du læse mere om på Enalyzers blog. PULS-målinger. Et redskab til fremtidssikring af din organisation Motiverede og engagerede medarbejdere er en forudsætning for at få succes. Kun ved at måle kan du skabe de rammer, der fremelsker en arbejdskultur, der fostrer motiverede og engagerede medarbejdere. Det er vigtigt, at medarbejdermålingen er baseret på den nyeste forskning og viden om ’Det gode arbejdsliv’. Det er desuden afgørende, at der er harmoni mellem frekvensen i målingerne og den kadence, hvormed organisationen og ledere på alle niveauer i organisation evner at følge op. De fleste organisationer oplever, at kvartalsvise målinger giver dem de bedste muligheder for at følge op og handle på baggrund af resultaterne. Når vi går fra en årlig måling til mange målinger henover året, er det vigtigt at holde øje med, at omkostninger og ressourceforbrug ikke løber løbsk. Her handler det om at bygge medarbejdermålingen op omkring en digital platform, der minimerer det administrative arbejde vedrørende dataindsamling, afrapportering, distribution og opfølgning på målingens resultater. På spørgsmålet om hvorvidt den årlige medarbejdermåling er et fossilt fortidslevn, er svaret Nej! Men i et videnssamfund, hvor forandringer er et grundvilkår, er den årlige medarbejdermåling ikke længere et tilstrækkeligt værktøj til at forstå organisationens puls. Der er behov for en revitalisering, hvor den årlige medarbejdermåling udvides med flere målinger henover året. I figuren er der vist et eksempel på en løsning med kvartalsvise målinger, der sætter fokus på effekten af opfølgning og på de emner, der har størst betydning for ’Det gode arbejdsliv’.

Gode råd omkring PULS-målinger Forudsætningerne for succes med PULS-målinger 1) Baser løsningen på den nyeste viden og forskning omkring ’Det gode arbejdsliv’. 2) Omdrejningspunktet for succes er ikke målingen i sig selv. Det er opfølgningen på målingsresultater. Etabler derfor et kredsløb, der igen og igen går fra MÅLING til INDSIGT, fra INDSIGT til HANDLING og fra HANDLING til LÆRING. Kun på denne måde forankrer du et tankesæt og en adfærd blandt ledere og medarbejdere, der løbende arbejder for at skabe de bedste rammer for det gode arbejdsliv. 3) Anvend en digital platform, der minimerer omkostninger og det administrative ressourceforbrug.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

11


Enkel, billig og brugervenlig APV Som arbejdsgiver er I forpligtet til at gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år. Cloud-baseret: Workcyclus APV er cloud-baseret og kræver ingen installation. I kan komme på fra en hvilken som helst computer, mobiltelefon eller tablet og kan dele oplysninger med relevante personer. Azets Lyskær 3 CD 2730 Herlev 70 232 232 dialog-dk@azets.com www.azets.dk

Standard eller brugerdefineret: Workcyclus APV indeholder standardspørgeskemaer og tjeklister, der kan suppleres med egne spørgsmål. Resultater og handlingsplan: Resultaterne samles i anvendelige tabeller og figurer, der fortæller om status og indsatsbehov. I får også forslag til handlingsplan og status på opfølgning. Det kan laves på afdelingseller organisationsniveau efter ønske. Integration til HR- og lønløsning: Workcyclus APV kan integreres med jeres HR- og lønløsning, så jeres medarbejderdata nemt kan overføres. Alle svar er anonyme: I Workcyclus APV kan alle svar anonymiseres. Det giver jer det mest korrekte billede af arbejdsmiljøet og trivslen i virksomheden.

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

Workcyclus APV er velegnet til både små og store virksomheder.

Vil du forebygge sygefravær? Skab fællesskaber indenfor sundhed og livsstil • Er der bundlinje i medarbejderomsorg? • Må arbejdspladsen blande sig i medarbejdernes sundhed? • Er der kroner og ører i en frugtkurv? CardioLab Peter Bangs Vej 7A 2000 Frederiksberg 53 54 05 52 info@cardiolab.dk www.cardiolab.dk

TILB

UD

PRØV DET SELV Få hovedpulsåren skannet gratis, når du undersøges for åreforkalkning. PRIS: kr. 2.995 for begge undersøgelser – Ring til os på 53 54 05 52

Nye værktøjer til HR • Målbar data og resultater til APV, certificering og sundhedsstrategi • Nye værktøjer til medarbejdernes trivsel og tilfredshed • Et skattefrit gode for dine medarbejdere Den Mobile Klinik skaber fællesskaber på arbejdspladsen Et halvt års sundhedsforløb med ultralysskanning viser, om du tåler din livsstil både fysisk og mentalt. Ved at kombinere grej, teknik og lægefaglig viden med forandringsledelse og kommunikation, skaber vi vedvarende livsstilsændringer, der også danner fællesskaber. Sundhedsforløbet har dokumenteret effekt og høj tilfredshed. Og det er til en pris, der kan konkurrere med prisen på en kursusdag. Læs mere på vores hjemmeside www.cardiolab.dk/virksomheder/den-mobile-klinik FAKTA: • 40 % af sygedage skyldes livsstilssygdomme og mistrivsel • Helbredsundersøgelser flytter op til 50% fra højrisiko- til lavrisikogruppen, hvis der følges op

Spil der kan gavne din organisation Vores HR-spil kan bruges som værktøjer til at gavne jeres organisation indenfor forskellige områder. Vi har bl.a. udviklet spillet ”PÅ FORKANT”, der tydeliggør, hvordan teams kan agere proaktivt, når kollegaer er i risikozonen for at få stress. Udover et spil om stressforebyggelse, har vi udviklet spil til: Copenhagen Game Lab Bredgade 36c, 3. sal 1260 København K 53 53 10 87 frederik@cphgamelab.dk www.cphgamelab.dk

TILB

UD

1 stk. ”PÅ FORKANT” spil om stressforebyggelse: 5.000 kr. (op til 6 deltagere)

12

1) 2) 3) 4)

udvikling af ledere, onboarding af nye medarbejdere, at styrke organisationens innovationskraft og desuden et spil optimering af processer til idégenerering.

Hos Copenhagen Game Lab er vi specialister i læringsspil, hvor vi udvikler spil til både analogt og digitalt brug. Vores HR-spil er bl.a. udviklet til at skabe indsigt, bedre dialog, udvikling, adfærdsændring og læring, hvor alle deltagere bliver inkluderet. Kontakt vores CMO, Frederik Diness Ove på frederik@cphgamelab.dk eller 5353 1087 ift. afprøvning og for at høre nærmere om, hvordan vores HR-spil kan gavne jer.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Lad os lave jeres APV eller brug vores tidsbesparende APV-system APV-konsulentløsninger Med en APV-konsulentløsning får I det optimale udgangspunkt for at forbedre jeres arbejdsmiljø samtidig med at I vil spare tid ved at lade os lave jeres APV.

Sikma Cloud APV er et unikt APV-system, der er skræddersyet til arbejdet med APV og som gør det nemt for jer at lave jeres arbejdspladsvurderinger selv.

Vores populære APV-pakker er baseret på spørgeskemaundersøgelser men vi tilbyder også andre kortlægningsmetoder som f.eks. ergonomitjek og interviewmetoder m.fl.

Og så er Sikma Cloud APV nok markedets mest tidsbesparende APV-system!

Afslutningsvis modtager I en rapport med kortlægningsresultater, problemoversigter og udkast til handlingsplan.

I igangsætter nemt en undersøgelse, som medarbejderne besvarer online. Resultatet vises løbende i grafik og oversigter, hvorefter I nemt og hurtigt laver en overskuelig handlingsplan. Sikma Cloud APV er også egnet til trivselsmålinger.

Sikma Consult

www.sikma.dk/apv

Tlf. 2674 7379

sikma@sikma.dk


Ondt i nakken? Jo mere du bøjer hovedet, jo større belastning får du på nakken. Skærmarbejde udgør op til 74% af arbejdsdagen på et kontor. For eksempel, hvis du bøjer dit hoved 15 grader, belaster du din nakke med 12 kg, det er samme vægt som en bowlingkugle.

tis Prøv gra e i 14 dag

Hvis du bøjer dit hoved med 45 grader, får du en belastning på 22 kg. Tænk på hvordan du sidder og arbejder, hvis det ikke er muligt at justere din kontorstol eller bord, så brug ergonomiske hjælpemidler som F.eks. Mousetrapper Alpha med Laptopstand.

www.mousetrapper.com

Alpha + Laptop-/ tablet Stand


Få gratis adgang til førstehjælpsplatformen Normalpris: 299 kr. pr. medarbejder

Gratis adgang for hele jeres virksomhed

har løsningen løsningen til virksomheden ViVihar til virksomheden • Medarbejderne lærer at bruge en hjertestarter samt korrekt hjertemassage • Du kan tage teorien når det passer dig i dit eget tempo • Gratis dokumentationsmodul - hold styr på jeres beviser • Gratis kursusadministration og let bookingsystem • Automatisk påmindelse når det er på tide at tage et nyt kursus

www.first-8.dk / + 45 42 90 92 92


PASSER I GODT PÅ VIRKSOMHEDENS VIGTIGSTE RESSOURCE? En forebyggende behandlingsordning til virksomhedens medarbejdere øger ikke bare medarbejdernes fysiske og mentale overskud, det øger også virksomhedens samlede effektivitet og nedbringer sygefraværet. Vi tilbyder behandlinger og vejledninger i hele landet, enten hos virksomheden, online eller gennem vores netværk af Partnerklinikker. Ligesom vi understøtter et godt arbejdsmiljø med APV og trivselsmålinger. Massageordning

Fysioterapi

Ergonomisk vejledning

APV og trivselsmåling

Fodterapi

Træningsvejledning

Online ergonomisk vejledning

Online Stretch of the Week

Ergonomi webinar

Vi er i dag HR-partner til en lang række virksomheder, som bl.a. vælger os, fordi de får: Et minimum af administration for virksomhedens HR-afdeling

Tæt rådgivning om virksomhedens APV og en klar handlingsplan

Adgang til et bredt udvalg af sundhedsfremmende ydelser

Øget medarbejdertrivsel og mere effektive og glade medarbejdere

Mulighed for skræddersyede løsninger til medarbejdernes behov

Professionelle behandlere, der rådgiver virksomhedens medarbejdere individuelt

Nem til- og afmelding af behandlinger

Hjælp til medarbejdere, der arbejder hjemmefra

Skal vi også hjælpe jer? Vicuras DK A/S | Holmbladsgade 133 | 2300 København S | kontakt@vicuras | 7060 2400 | vicuras.dk


Mental sundhed i arbejdslivet Velliv Foreningen støtter projekter i små og mellemstore private virksomheder. En indsats på din arbejdsplads

Nye værktøjer til glæde for flere

Søg støtte hos Velliv Foreningen. Vi støtter aktiviteter, der fremmer mental sundhed og understøtter trivsel, arbejdsglæde og samarbejde i små og mellemstore virksomheder.

Velliv Foreningen giver støtte til, at flere medarbejdere og ledere behersker værktøjer, der fremmer mental sundhed. Større bevillinger kan gives til det formål.

Danmarks Mentale Sundhedsdag

Her vil vi især hjælpe

Velliv Foreningen afholder hvert år i oktober Danmarks Mentale Sundhedsdag. Arbejdspladser kan søge 10.000 kr. til et foredrag eller en workshop og sætte gang i samtalen om mental sundhed.

Vi støtter særligt projekter målrettet små og mellemstore virksomheder, unge og førstegangsansatte, ledere og seniorer.

www.vellivforeningen.dk


Et godt arbejdsmiljø

skabes gennem leg I løbet af de seneste årtier har de fleste virksomheder haft et stort fokus på at rekruttere og fastholde de dygtigste medarbejdere i markedet og dermed at skabe et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Men netop arbejdsmiljøet er i den grad blevet påvirket i denne Covid-tid, hvor alt pludselig ikke længere er, som det plejer – mange er sendt hjem for at arbejde, og kollegerne skal pludselig være sammen på afstand.

Af Nikolaj Henum, VirkKom

Hos rekrutteringsvirksomheden Moment lever man af at sende dygtige medarbejdere ud til Danmarks virksomheder, så om nogen kender Moment til betydningen af et godt arbejdsmiljø. ”Et godt arbejdsmiljø og medarbejdere, der trives, er helt afgørende for, om en virksomhed klarer sig godt og er i stand til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere i markedet. Det er noget, som vi er meget bevidste om både internt og eksternt, og som vi har et meget stort fokus på,” fortæller Sara Vinding, der er HR Director i Moment. Hun understreger, at Covid-19 har udfordret arbejdsmiljøet rundt om på de danske arbejdspladser. Sara Vinding HR Director i Moment

”Det er klart, at fra den dag, hvor Danmark lukkede ned i foråret 2020, blev arbejdsmiljøet udfordret. Lige pludselig kunne vi ikke på samme måde, som vi plejede, mødes med hinanden i det uformelle rum – som for eksempel ved kaffemaskinen eller i fredagsbaren – hvilket ellers har stor betydning for, hvordan man trives på en arbejdsplads,” forklarer HR-direktøren. Det begyndte med gode stænger Hos Moment har der været fokus på arbejdsmiljø igennem en årrække, men særligt én kampagne i 2019 har været katalysator for den måde, der arbejdes med emnet på i virksomheden i dag. ”Arbejdsmiljø er jo et vidt begreb, der både handler om, hvordan du trives psykisk og fysisk på din arbejdsplads.

18

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Og det var særligt sidstnævnte, der var med til at kickstarte vores øgede fokus. Det skete i 2019, hvor vi startede med en intern kampagne, som vi kaldte ‘Gode stænger’, og det betød blandt andet, at vi hængte plakater op i virksomheden med billeder af flamingoer. Her opfordrede vi medarbejderne til at være fysisk aktive med udgangspunkt i forskellige aktiviteter og konkurrencer, som var knyttet til kampagnen, og selv om det var meget håndholdt, viste det sig at være en stor succes. Men det var også et større arbejde, hvis vi skulle arbejde målrettet med emnet fremadrettet, og derfor begyndte vi at kigge os omkring efter et system, der kunne være med til at frame og styrke vores arbejdsmiljø i fremtiden,” fortæller Sara Vinding. ‘Momentifiseret’ I sin søgen efter et system, der kunne forbedre arbejdsmiljøet yderligere, var Sara Vinding meget fokuseret på, at det ikke skulle være et standardsystem eller et system, der kun handlede om motion. Det skulle derimod være et system, som levede op til medarbejdernes ønsker og forventninger. ”Medarbejdere er forskellige, og det samme er deres ønsker og behov for et godt arbejdsmiljø. Vi skal ikke fortælle medarbejderne, hvad et godt arbejdsmiljø er, for det skal komme fra medarbejderne selv – og i den kontekst var det vigtigt for os at få et system, som vi på en eller anden måde kunne ‘momentifisere’, så det passer til netop vores behov,” forklarer hun. ”Meget trivsel handler om sundhed og om at komme i god form – men det er mere end det. Og da vi stødte på et produkt i form af en app, der ikke bare er et standardprodukt, men som består af ’community, brain and body’ (fællesskab, hjerne og krop, red.), og som dermed har hele paletten i forhold til trivsel, så valgte vi at springe på den løsning. Det har været en udpræget succes, og at løsningen endda fandtes i form af en app på telefonen, var blot endnu et argument for, at det ville være den rigtige løsning for os. Produktet er bygget op omkring såkaldt ‘gamification’, hvor kollegaerne motiveres til at skabe et godt arbejdsmiljø gennem leg og konkurrencer, og det er det helt rigtige for en organisation som vores,” fortæller Sara Vinding. Cyklede til Rom En af de aktiviteter, som medarbejderne ønskede skulle være en del af løsningen, var fire såkaldte ‘kontorcykler’, som er cykler placeret ved skrivebordene, som man for eksempel kan cykle på, mens man arbejder ved sit skrivebord. ”Nogle medarbejdere fremsatte et ønske om cykler, der skulle understøtte, at vi er en virksomhed i bevægelse i vores hverdag, og når man er i gang med en konkret opgave. Derfor købte vi fire cykler i august 2019 med planer om at integrere dem i løsningen,” fortæller hun. ”Det gjorde vi så, og vi kombinerede det med nogle målpunkter om, at vi i løbet af en bestemt periode tilsammen skulle have cyklet til Rom. Og det blev ligesom et mantra for medarbejderne,

som løbende gik og mindede hinanden om at huske at cykle og eksponere kilometerne i appen - og på den måde over for kollegerne. Det fungerede rigtig godt, og vi lykkedes faktisk med at komme til Rom i antal kilometer,” fortæller Sara Vinding. Har arbejdet med arbejdsmiljø under Covid. Indsatsen for et styrket arbejdsmiljø blev iværksat i begyndelsen af år 2020, hvilket vil sige inden Danmark lukkede ned for første gang. Og allerede fra dag ét blev der fokuseret på de tre områder. ”Folk har virkelig bakket op omkring tiltaget, og 90 procent af medarbejderne har valgt at deltage og engagere sig fuldt ud fra dag et inden for områderne brain, community og body. Vi har altid været gode til at rose hinanden og spille hinanden endnu bedre i dagligdagen, men dette tiltag har ligesom løftet os til ‘next level’. At vi valgte at inddele os i syv hold, betød så også, at vi heppede på hinanden på den måde, at hvis en havde gået den ekstra kilometer eller cyklet eller fået nogle ‘brain-point’, så oplevede man virkelig en highfive-kultur, hvilket jo er superfedt,” siger Sara Vinding. ”At det hele foregår via en app betød, at da landet blev lukket ned, kunne vi fortsætte med at motivere hinanden til at motionere og så videre, og dermed lykkedes det os i høj grad at bevare gejsten og opretholde en god arbejdskultur, selv om mange var sendt hjem for at arbejde,” forklarer Sara Vinding.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

19


Vil du forebygge sygefravær? Skab fællesskaber omkring sundhed og livsstil Er der bundlinje i medarbejdernes ve og vel? Er der kroner og øre i en frugtkurv? Må arbejdspladsen blande sig i medarbejderens sundhed? I samarbejde med CardioLab får du: Nye værktøjer til medarbejdernes trivsel og -tilfredshed Målbare data og resultater til APV, certificering og sundhedsstrategi

FAKTA 40% af sygedag skyldes livsstilsygdomme og mistrivsel. Helbredsundersøgelser flytter op til 50% fra højrisiko- til lavrisikogruppen, hvis der følges op.

Et skattefrit gode for dine medarbejdere

Speciallægeklinikken CardioLabs “Sundhedsforløb på arbejdspladsen” er udviklet specielt til virksomheder, der ønsker fokus på sunde og glade medarbejdere. Sundhedsforløbet har dokumenteret effekt og høj tilfredshed. HR messe helside anonce.indd 1

26/01/2018 11.11


FÅ GRATIS FAGLIG VIDEN OM

OPSIGELSER, STRESS, TRIVSEL, KARRIERE OG LEDELSE

WEBINARER

SURVEYS OG ANALYSER

E-BØGER OG GUIDES

+250 BLOGINDLÆG OG VIDEOER

as3transition.dk | blog.as3transition.dk


Få sunde og glade medarbejdere med en sundhedsforsikring hos Gjensidige Medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Vores arbejdsliv bliver længere og længere, og vi skal have det godt fysisk og mentalt nu og mange år i fremtiden. En sund virksomhed og et godt arbejdsmiljø kræver en målrettet indsats. Gjensidige Forsikring A. C. Meyers Vænge 9 2450 København +45 70 10 90 09 sundhed-info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Uanset branche og størrelse tilbyder vi jer et overblik over virksomhedens sundhedsudfordringer, en sundhedsstrategi og en skræddersyet sundhedsforsikring. Sammen beslutter vi, hvad netop jeres sundhedsløsning skal indeholde – ud fra jeres behov og vores mangeårige erfaring på området. Med en sundhedsforsikring får I og jeres medarbejdere bl.a.: • Hurtig adgang til undersøgelse og behandling • Sundhedsfaglig ekspertise og forebyggende rådgivning • Højere medarbejdertrivsel og øget produktivitet Med en sundhedsforsikring hos Gjensidige kan I passe på det allervigtigste, I har.

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

Læs mere på vores hjemmeside på gjensidige.dk/virksomhed/sundhed eller kontakt os på 7010 9009 for en uforpligtende snak

Om KABS: KABS er en af Danmarks største og mest erfarne udbydere af alkohol- og stofhandling. Vi leverer ydelser i Storkøbenhavn og har eksisteret siden 2001.

KABS Callisensvej 34 2900 Hellerup 45117626 kabs.gentofte@glostrup.dk www.alkohol.kabs.dk

TILB

UD

Kontakt os på telefon 71 74 91 91 eller på alkohol@kabs.dk Vores behandling og samarbejde er gratis, og godkendt af både Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen

KABS tilbyder: Vi tilbyder at aflægge et gratis og uforpligtende besøg i jeres organisation, hvor vi kan præsentere vores muligheder for at indgå i et samarbejde med jer. Vi tilbyder faglig rådgivning og undervisning til relevante nøglepersoner i jeres organisation. Vi kan være en aktiv medspiller i jeres HR strategiske arbejde og vi kan bistå jer i formulering af en konkret og anvendelig rusmiddelpolitik for netop jeres organisation. Gratis behandling til medarbejdere: Ud over rådgivning tilbyder vi også individuelt og fleksibelt tilrettelagte behandlingsforløb til medarbejdere med en alkohol- og/eller medicinafhængighed. Der er mulighed for samtaler med fremmøde i Hellerup, udekørende behandling og virtuelle samtaler. Behandlingen er gratis for såvel medarbejder som organisation, og der er mulighed for anonymitet. Forløb tilrettelægges så de passer ind i et arbejdsliv.

Briller på jobbet Hos Louis Nielsen hjælper vi virksomheder med at levere et sundt syn på arbejdspladsen og i fritiden.

Louis Nielsen A/S Indkildevej 2 A 9210 Aalborg SØ 96 32 50 00 erhverv@louisnielsen.dk www.louisnielsen.dk

Louis Nielsen tilbyder avancerede øjenundersøgelser og sundhedstjek af medarbejderne samt de nødvendige arbejdsrelaterede briller der påkræves, for at medarbejderne kan udføre en arbejdsopgave uden at gå på kompromis med ergonomi, helbred eller sikkerhed. Hos Louis Nielsen har vi opbygget mange års erfaring og indgående kendskab til gældende lovgivninger og regler indenfor erhvervsbriller via de tusinder af briller vi årligt leverer til det danske arbejdsmarked, lige fra den private til den offentlige sektor. Vi kan derfor rådgive og komme med løsningsforslag til hvordan I får et sundt syn på arbejdspladsen.

22

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Rygproblemer skyldes ofte at vi sidder for meget ned og at vi bevæger os for lidt.

På en bold har man enorm stor bevægelsesfrihed og vil oftere skifte stilling. Musklerne omkring ryg og mave er aktive og blodomløbet øges. Dette bidrager til en stærkere kernemuskulatur, færre rygproblemer, fornyet energi og bedre evne til koncentration.

Med et betræk på bolden omdannes den til et stilfuldt møbel, som passer godt ind på ethvert kontor eller i mødelokalet.

Et alternativ til bolden er den smarte luftfyldte siddepude, som kommer med betræk for større siddekomfort, lufthuller for ventilation og massagepunkter for øget blodomløb.


Copenhagen Game Lab Spil der kan gavne din organisation

Hos Copenhagen Game Lab er vi specialister i at udvikle læringsspil. Vores HR-spil er bl.a. udviklet til at skabe indsigt, bedre dialog, udvikling og adfærdsændringer, hvor alle deltagere inkluderes. Den oplevelses- og erfaringsbaseret læring giver dybere og mere varigt indtryk end andenhåndslæring. Vi har udviklet HR-spil, der kan bruges som værktøj indenfor følgende områder: • • • • •

Stressforebyggelse Udvikling af lederevner Onboarding af medarbejdere Styrke virksomhedens innovationskraft Optimering af processer og idégenerering

Kontakt vores CMO, Frederik Diness Ove på frederik@cphgamelab.dk eller 5353 1087 ift. afprøvning og for at høre nærmere om, hvordan vores HR-spil kan gavne jer.


Avanceret luft- & overflade renser Til alle der ønsker et optimalt indeklima og minimer smitterisikoen mod virus

Med helt ny ActivePure® teknologi udarbejdet af NASA er de i stand til at fjerne støv, svamp og virus, samt sikre et sundt indeklima 24/7. Testet af Teknologisk Institut

Edizon.dk - Fabrikvej 11B, 8260 Viby J - Tlf.: 86284901 - e-mail: info@edizon.dk - CVR: 33375603


Den ergonomiske arbejdsplads. Hos Mousetrapper er vi meget omhyggelige med detaljerne, men vi tænker også på helheden. Det kræver samspil mellem flere elementer at skabe en bæredygtig og sund arbejdsplads. En ergonomisk arbejdsplads er vigtig, for at sikre, at vi kan præstere optimalt og have det godt. Hæve-/sænkeborde, regelmæssige pauser og ergonomiske øvelser er vigtige komponenter for et sundt miljø. Mousetrapper Lyngbyvej 20 2100 København Ø 2010 0081 david.petersen@mousetrapper.com www.mousetrapper.com

TILB

UD

Prøv gratis Mousetrappers produkter i 14 dage, returner, hvis du ikke er tilfreds.

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

Ring til David Petersen på 2010 0081 Ring til Jamil Sheikh på 2121 5858

Mousetrappers hovedprodukt er ergonomiske mus, som er udformet for at mindske risikoen for slid- og overbelastning i arme, skuldre, ryg og nakke. Men vi fokuserer også på tilbehør, som også er vigtige komponenter i et ergonomisk arbejdsmiljø. Suppler din arbejdsplads med Mousetrappers tilbehør, såsom vores ståmåtte, vores laptop/tablet stand og vores underarmsstøtte. Ved at gennemgå helheden kan du mindske risikoen for smerter og overbelastningsskader og skabe et bæredygtigt miljø og velvære for dine medarbejdere. Prøv vores produkter gratis i 14 dage, inkluderet gratis opsætning Ring til David Petersen på 2010 0081 Ring til Jamil Sheikh på 2121 5858

Skab balance mellem storrumskontoret og det private arbejdsrum med MuteBoxen Der er mange gode fordele ved storrumskontorer, men nogle af ulemperne kan have store konsekvenser for dine medarbejderes trivsel og produktivitet.

MuteBox Orla Lehmannsgade 1A, 1. sal 7100 Vejle 7196 9400 hej@mutebox.dk www.mutebox.dk

Forskning viser, at støj og distraktioner i åbne kontormiljøer er en stor udfordring, og kan have en negativ indflydelse på medarbejderne. • Du er 15% mindre produktiv i et åbent kontormiljø* • Det tager op imod 20 min. at blive fokuseret igen, efter en lille forstyrrelse* • Over 50% af alle mennesker har svært ved, at koncentrere sig i åbne kontorer* *Kilder: BBC Capital, University of California, University of Sydney. MuteBoxen kan være med til at øge trivslen, sænke oplevelsen af forstyrrelser og forebygge stress på din arbejdsplads. Medarbejderen kan bruge MuteBoxen til: • at foretage vigtige og fortrolige opkald • at foretage videomøder • at fokusere på en vigtig arbejdsopgave Kontakt os eller læs mere på vores hjemmeside, hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan MuteBoxen kan forbedre trivslen og øge produktiviteten på din arbejdsplads.

Brug bolden – sid aktivt! Vi sidder generelt for meget ned.

Siddebold.dk – Millar Aps HP Christensensvej 1 3000 Helsingør 40753621 info@siddebold.dk www.siddebold.dk

TILB

UD

Få en bedre og aktiv hverdag. Køb en siddebold m. betræk og spar 10%, ved at indtaste koden HR2021

30

Stillesiddende kontorarbejde er det værste for ryggen. I løbet af blot en generation har rigtig mange fået stillesiddende arbejde. Det betyder ryg- og mavemuskler bliver slappe, det fører til problemer med at holde krop og skelet i den rigtige position. Ofte forværres situationen fordi man drejer kroppen uhensigtsmæssigt f.eks. efter mapper etc. eller mellem flere skærme. Læg dertil et ”godt” ryglæn der desværre betyder at ryggens muskler ikke bruges. Det fører ofte til folkesygdommen ”Ondt i Ryggen”. I 2020 er det blevet mere aktuelt at tænke over hvordan du sidder - fordi mange nu pludselig sidder hjemme på en ”køkkenstol” i mange timer. Så vi siger ”brug nu bolden”! Her kan bolden hjælpe. Den gør at man ubevidst og konstant skifter stilling for at holde balancen – både muskler og balance trænes mens man sidder. Hvad er den korrekte siddestilling? – Den næste! Prøv forskellen – du bliver i godt humør.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Få sunde og raske medarbejdere En sund virksomhed og et godt arbejdsmiljø kræver en målrettet indsats. Vi tilbyder overblik over virksomhedens sundhedsudfordringer, en sundhedsstrategi og en sundhedsforsikring til jeres medarbejdere. Med en sundhedsforsikring får I og jeres medarbejdere bl.a.: • Hurtig adgang til undersøgelse og behandling • Sundhedsfaglig ekspertise og forebyggende rådgivning • Højere medarbejdertrivsel og øget produktivitet Læs mere eller kontakt os på: gjensidige.dk/virksomhed/sundhed 7010 9009 sundhed-salg@gjensidige.dk


Arbejdspladsvurdering –APV

Sikma Consult Kærlunden 37 2660 Brøndby Strand 26 74 73 79 sikma@sikma.dk www.sikma.dk

TILB

UD

Referer til ”HR Guiden tilbud” og få 25 % rabat på 1. års licens til Sikma Cloud APV.

Konsulentløsninger Med vores konsulentløsninger får I det optimale udgangspunkt for at forbedre jeres arbejdsmiljø samtidig med, at I sparer tid ved at lade os lave jeres APV. Vores populære APV-pakker er spørgeskemabaserede men vi tilbyder også kortlægning via ergonomitjek og interview m.m. Afslutningsvis modtager I en samlet rapport med kortlægningsresultater, problemoversigter og udkast til handlingsplan. Vi tilbyder også rådgivning og assistance ved implementering af relevante arbejdsmiljø- og trivselstiltag. Sikma Cloud APV Sikma Cloud APV er et nemt og tidsbesparende APV-system, som gør det nemt for jer at lave jeres arbejdspladsvurderinger og trivselsmålinger selv. I igangsætter nemt en undersøgelse, som medarbejderne besvarer online. Resultatet vises løbende i grafik og oversigter, hvorefter de autogenererede handlingsplaner nemt kan færdiggøres. Sikma Cloud APV har også unikke funktioner til løbende APV. Sikma Cloud APV giver et optimalt grundlag for løbende forbedring af trivsel og arbejdsmiljø i såvel små som store virksomheder.

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

Mental sundhed i arbejdslivet Velliv Foreningen støtter projekter i små og mellemstore private virksomheder. En indsats på din arbejdsplads Søg støtte hos Velliv Foreningen. Vi støtter aktiviteter, der fremmer mental sundhed og understøtter trivsel, arbejdsglæde og samarbejde i små og mellemstore virksomheder. Velliv Foreningen Lautrupvang 10 2750 Ballerup 22600712 info@vellivforeningen.dk www.vellivforeningen.dk

Nye værktøjer til glæde for flere Velliv Foreningen støtter både aktiviteter på den enkelte arbejdsplads og større indsatser i en branche eller på flere arbejdspladser, hvor fokus er på nye metoder og værktøjer til at styrke trivsel og arbejdsfællesskab Her vil vi især hjælpe Vi støtter særligt projekter målrettet små og mellemstore virksomheder, unge og førstegangsansatte, ledere og seniorer. Danmarks Mentale Sundhedsdag Velliv Foreningen afholder hvert år i oktober Danmarks Mentale Sundhedsdag. Alle arbejdspladser kan søge 10.000 kr. til et foredrag eller en workshop og sætte gang i samtalen om mental sundhed.

Sundhedsfremme | Arbejdsmiljø | Medarbejdertrivsel En forebyggende behandlingsordning til virksomhedens medarbejdere øger ikke bare medarbejdernes fysiske og mentale overskud, det øger også virksomhedens samlede effektivitet og nedbringer sygefraværet. Vi tilbyder behandlinger og vejledninger i hele landet, enten i virksomheden, online eller gennem vores landsdækkende netværk af Partnerklinikker. Vicuras DK A/S Holmbladsgade 133 2300 København S 7060 2400 kontakt@vicuras.dk www.vicuras.dk

Tilb

ud

Styrk arbejdsmiljøet med online ydelser i 2021! Bestil en af vores online ydelser senest d. 31. marts 2021 og få 20% rabat på den samlede regning.

32

• Massageordning • Fysioterapi • Ergonomisk vejledning • Arbejdspladsvurdering • Fodterapi

• Træningsvejledning • Online ergonomisk vejledning • Online Stretch of the Week • Ergonomi webinar

Med Vicuras er I sikret et minimum af administration for virksomheden, markedets dygtigste behandlere og en høj fleksibilitet. Vi er allerede HR-partner til en lang række virksomheder i hele Danmark – skal vi også hjælpe jer?

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


At passe godt på sine medarbejdere, starter med at passe godt på deres øjne Hos Louis Nielsen tilbyder vi erhvervsaftaler, der indeholder synsprøver med sundhedstjek samt arbejdsrelaterede briller uanset lovkrav, arbejdsfunktion eller behov.

E-mail: erhverv@louisnielsen.dk Telefon: 9632 5198 www: louisnielsen.dk/erhverv


Dare to Care

Misbrugsproblemer i virksomheden kan løses BEHANDLINGSCENTER TJELE - Dare to Care Det er vanskeligt at konfrontere en medarbejder eller kollega direkte med misbrugsproblemer. For både virksomheden, medarbejderen og dennes familie er konfrontation dog den eneste rigtige medmenneskelige handling. Behandlingscenter Tjele har et særligt gratis tilbud til virksomheder - Dare to Care - der tilbyder rådgivning, kurser, foredrag eller skræddersyede forløb. Vi er kun et opkald fra at hjælpe jer hele vejen gennem processen af ”den svære samtale”. Kontakt os på døgntelefon 70 20 40 80 Læs mere om Behandlingscenter Tjele - Dare to Care på www.tjele-majorgaarden.dk

BEHANDLINGSCENTER TJELE - Dare to Care

Behandlingscenter Tjele • Fastrupvej 3 • 8830 Tjele • Døgntelefon 7020 4080 • www.tjele.com Majorgården Tjelehuset • Østerfælled Torv 5-7 • 2100 København Ø • Telefon 3555 5030 • www.tjele-majorgaarden.dk


Oplever I et øget pres på jeres mødelokaler? Med en MuteBox kan I få endnu et mødelokale på bare 1x1 meter. MuteBoxen passer perfekt til stigningen i telefonsamtaler og virtuelle møder forårsaget af Corona, så I ikke længere skal booke et helt mødelokale til en enkelt person. Tag et aktivt valg i dag - øg arbejdsglæden og effektiviteten med vores lydisolerede MuteBox. Den perfekte og uundværlige telefonboks til de store kontorlandskaber.

Kontakt os i dag! +45 71 96 94 00

Se mere og kom i gang på www.mutebox.dk

Støjsvag ventilation

Bæredygtige materialer

Dansk design


Kontakt os på telefon 7174 9191 eller alkohol@kabs.dk

Om KABS: KABS er en af Danmarks største og mest erfarne udbydere af alkohol- og stofhandling. Vi leverer ydelser til virksomheder og organisationer samt borgere i Storkøbenhavn og har eksisteret siden 2001. KABS tilbyder: Vi tilbyder at aflægger et gratis og uforpligtende besøg i jeres organisation, hvor vi kan præsentere vores muligheder for at indgå i et samarbejde med jer. Vi tilbyder faglig rådgivning og undervisning til relevante nøglepersoner i jeres organisation. Vi kan være en aktiv medspiller i jeres HR strategiske arbejde og vi kan bistå jer i formulering af en konkret og anvendelig rusmiddelpolitik for netop jeres organisation. Gratis behandling til medarbejdere: Ud over rådgivning tilbyder vi også individuelt og fleksibelt tilrettelagte behandlingsforløb til medarbejdere med en alkohol- og/eller medicinafhængighed. Der er mulighed for samtaler med fremmøde i Hellerup, udekørende behandling og virtuelle samtaler. Behandlingen er gratis for såvel medarbejder som organisation, og der er mulighed for anonymitet. Forløb kan tilrettelægges så de passer ind parallelt med et arbejdsliv.


TEMA

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

37

HR-systemer

55

IT løsninger / Apps

67

Kompetence- og lederudvikling

91

Konference- og mødecentre

107 Løn og pension 1 1 5 Outplacement 1 1 9 Personalegoder 127

HR-systemer

9

Rekruttering / Vikarbureauer / Tests

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

37


Hvem vil ikke gerne have en effektiv cloudløsning? 2people har én som meget hurtig også kan blive din.

2people A/S Åbogade 15 8200 Århus N 60 55 69 44 marianne@2people.com www.2people.com

Med 2people overholdes GDPR reglerne, og du får en komplet løsning som kan benyttes til alle dine HR-opgaver – fra rekruttering/onboarding over fastholdelse og udvikling til offboarding. I 2people kan du arbejde med medarbejderne og deres data, der alt sammen er samlet i medarbejderprofilen, hvor du kan få overblik over stamdata, kvalifikationer (nu og fremtidige) certifikater, juridiske dokumenter med digital signatur, udlånt udstyr, jobbeskrivelse, overblik over samtaler, feedback, talentvurderinger og udviklingsplaner. 2people er let at bruge, hurtig at forstå og let at implementere og ændre. Digitaliser alle dine HR-opgaver med 2people Ring til Marianne på 6055 6944 – vi er klar!

Epos HR - 55.000+ brugere i Danmark

HR-systemer

Få samlet jeres medarbejderdata ét sted. Epos HR kommer i tre forskellige pakker afhængigt af, hvilke behov I har i jeres virksomhed:

Azets Lyskær 3 CD 2730 Herlev 70 232 232 dialog-dk@azets.com www.azets.dk

Epos HR Start: Den perfekte løsning for jer, som lige er gået i gang med at digitalisere medarbejderdata. I får et HR-system med alle de grundlæggende funktioner og kan komme i gang med det samme. Epos HR Optimize: Løsningen for jer, som allerede er i gang med at digitalisere medarbejderdata og nu gerne vil videre i den proces. Udover alle de grundlæggende funktioner, får I et samtaleværktøj, som f.eks. understøtter processen til at gennemføre sygefraværssamtaler. Epos HR Enterprise: Et fleksibelt HR-system, der bliver tilpasset til jeres virksomhed. Det er dermed den perfekte løsning til den mere komplekse organisation, som ønsker selv at kunne ændre og tilpasse ud fra behov. Persondata: Epos HR gør det enkelt for jer at administrere medarbejderdata inden for rammerne af GDPR. F.eks. føres der log på alle emails og aktiviteter, hvilket er vigtigt i henhold til loven.

CatalystOne er et moderne HR-system, der transformerer HR fra personaleadministration til en strategisk partner igennem digitalisering, effektivisering og understøttelse af HR- og ledelsesprocesser. Vores cloudbaseret HR-system er udviklet specielt til mellemstore og store Nordiske virksomheder, og er uundværligt i forbindelse med distribuerede teams eller hjemmearbejdende medarbejdere.

CatalystOne Solutions Frederiksborggade 15 1360 København (+45) 88 61 82 32 info@catalystone.dk www.CatalystOne.dk

Tilb

38

ud

Systemet understøtter mange forskellige HR-processer og funktioner som bl.a.: • Master Data og HR-administration (HRIS) • Workflows, heriblandt onboarding/offboarding mm. • Continuous Performance Management, MUS og andre samtaler • Learning Management (LMS), kompetenceudvikling og CV-styring • Lønjustering og fraværshåndtering • HR Dashboards og Rapporter • Rekruttering og meget mere

Ønsker du at se en uforpligtende demonstration af vores HR-system?

Med et Nordisk fokus, mere end 15 års erfaring, over 250 medarbejdere, kontorer i Danmark, Norge og Sverige og kunder som Nemlig.com, Mærsk Supply Service, Vækstfonden og NIRAS er vi et trygt og sikkert leverandørvalg.

Ring på tlf. 88 61 82 32 eller send en mail til info@CatalystOne.dk

Læs mere på www.catalystone.dk

HR Guiden 2021 | danskhr.dkGoDialog

Go

Dialog

Competencehouse Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø 38 38 00 00 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk

TILB

UD

Prøv GoDialog gratis i 30 dage eller få en demonstration. Skriv til info@competencehouse.dk med kontaktoplysninger og navnet på den virksomhed du er ansat i.

Fra MUS til situationsbestemt dialog og feedback • 1:1 dialoger med løbende feedback på medarbejdernes arbejde og udvikling • MUS, LUS og teamudviklingssamtaler • Personalesamtaler: Onbording, prøvetid, stress, svære samtaler, lønsamtaler, fratrædelse mm • Kompetencedialog med kompetencekortlægning • Performancedialog med potentiale- og performancevurdering • Dialog om virksomhedens strategi med aftaler om medarbejdernes bidrag til at nå virksomhedens mål • Frivilligsamtaler HR regnskab • Dialogfokus der viser, hvilke samtaleemner ledere og medarbejdere har valgt at tale om • Effektstatistik der viser effekten af gennemførte aftaler • Strategiregnskab der benchmarker enheders indsats for at nå virksomhedens mål • Kompetencestatistik der viser enheders og faggruppers kompetenceprofiler og udviklingsbehov • Performancestatistik der viser enheders og faggruppers performanceprofiler og -udfordringer • HR-compliant der viser, om samtaler bliver holdt til tiden, og om der følges op på indgåede aftaler

En bedre arbejdsdag

HR-systemer

Forestil dig en dag, hvor du slipper for de tunge HR-processer. Et tidspunkt, hvor du får luft til at fokusere på meningsfulde opgaver, og hvor dine ledere kan træffe de rigtige, strategiske beslutninger baseret på fyldestgørende rapporter, som er blevet leveret til dem fra dig. Emply Paul Bergsøes Vej 16, 1 2600 Glostrup 7028 6050 info@emply.com www.emply.dk

TILB

UD

Kontakt os i dag og få en gratis demo.

Fremtidens HR-platform Forestil dig et system, hvor du let kan rekruttere den rigtige kandidat igennem en flot karriereside, hvor du med få klik kan skræddersy et perfekt onboarding-forløb, og hvor et LMS gør det simpelt for dig at udvikle ansatte til stjernemedarbejdere. Forestil dig en platform med et feedback-modul, der kan give dig ærlig respons fra medarbejdere og dermed holde trivsel samt motivationen i top. Forestil dig en service, hvor medarbejderne selv kan tilgå dokumenter, kurser og angive ferie eller fravær, og hvor automatiseringer gør det både nemmere og sjovere at være HR-medarbejder. Forestil dig en fremtid, hvor du kan holde øje med alle HR-opgaver via en mobil app, der placerer hele organisationen ned i din lomme. Sådan er Emply.

Kvalificer dialogen med Profilværktøjer fra Garuda Giv din organisation et fælles sprog. Få værktøjer som kvalificerer HR-processerne, fra rekruttering til udvikling af medarbejdere, ledere og teams.

Garuda AS Volbjergvej 14, 2.sal 8240 Risskov 8746 8600 garuda@garuda.dk www.garuda.dk

Garudas Profilværktøjer belyser personlighedstræk og fokusområder i detaljerede personprofiler – og lader dig komme hele vejen rundt om det enkelte individ. Så du kan stille de rette spørgsmål under en ansættelsessamtale, og hjælpe dine medarbejdere til at indfri deres fulde potentiale. En personprofil fra Garuda er aldrig et mål i sig selv. Vores Profilværktøjer bidrager til at skabe en kvalificeret og ligeværdig dialog om de menneskelige ressourcer og personlige kompetencer der har betydning for arbejdslivet. Garuda har kontorer i Danmark, Norge og Sverige, og Garudas værktøjer anvendes i en lang række offentlig og private virksomheder i såvel Danmark som internationalt.

40

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


HR Manager By Talentech

Med HR Manager by Talentech får du en brugervenlig og fremtidssikker HR-platform, hvor du kan vælge lige præcis de HR-systemer, der dækker dine behov inden for Rekruttering | Onboarding | Talent Management

Skab en stærk talentplatform Skab din egen HR-tech suite med førende integrerede systemer og få gavn af 20+ års erfaring med HR-processer og -løsninger

Strømlin HR med automatisering Få en platform som samler og strømliner din talentrejse, så du kan styre alting centralt og opretholde høj kvalitet!

Skalér til fremtidens udfordringer Hav tillid til datadrevet og fremtidssikret teknologi, der styrker dine medarbejdere og tilpasser sig til virksomheds behov

+45 72 44 06 44

www.talentech.dk www.hr-manager.dk

Lyngbyvej 28, 3. salGratis adgang

DANMARKS NEMMESTE HR- OG REKRUTTERINGSSYSTEM

Opret en gratis konto og få et rekrutteringssystem inklusiv karriereside. 100% omkostningsfrit.

Få succesfulde rekrutteringer og overblik, samtidig med at du sparer tid på HR og onboarding.

Når du har oprettet dig får du med det samme adgang til HR- og Rekrutteringssystemet, der er klar til brug.

Sparring og rådgivning

Der følger altid personlig, professionel support og rådgivning med systemet. Du kan f.eks. altid få et rekrutteringstips.

ReQruiting er danskudviklet, specielt til danske virksomheder. Hver eneste funktion er nøje gennemtænkt og gennemtestet af vores brugere, igennem flere år. Det gør det til det nemmeste og mest effektive på markedet, hvis man rekrutterer mere end 2 gange årligt. Eller har mere end 10 ansatte og ønsker at spare tid på HR og administration.

GDPR sikkert

Alle ReQruitings værktøjer er designet til (udover at være effektive, intuitive og simple) at sikre at du overholder GDPR fra dag et.

Tlf: 53 53 34 34 · support@reqruiting.com Nørregade 10A, 2. tv., 4600 Køge www.reqruiting.com

grafisk design: kreativ zone

I gang på 2 minutter


INNOMATE HR – fra rekruttering til fratrædelse Få et samlet HR-system i en størrelse der passer netop jeres virksomhed: INNOMATE HR Basic – enkel HR-løsning til de mest grundlæggende HR-processer. Klargjort med best practice og lige til at tage i brug. Skalerbart. Oplagt for mindre eller nyopstartede virksomheder i vækst. INNOMATE a/s Ørestads Boulevard 73 2300 København S 70 20 83 43 info@innomate.com www.innomate.com

TILB

UD

Bestil 28 dages gratis demo. Få et gratis prøveabonnement på INNOMATE HR Basic og følg vores guide med 10 highlights. Bestil demoen på www.innomate.com.

INNOMATE HR Pro – samlet HR-system med alle moduler og funktionalitet fra INNOMATE HR. Kan håndtere flere typer af data og mere komplekse opgaver. Indbygget best practice. Oplagt for mellemstore og større virksomheder uden behov for særlige tilpasninger. INNOMATE HR Enterprise – rummer det bedste fra to verdener – er både klargjort og nemt at tage i brug men kan også skræddersys, så opsætning, funktionalitet og workflows matcher jeres HR-praksis. Oplagt for mellemstore eller større virksomheder. Unik workflowstyring – digitalisering i et højere gear En indbygget workflowmotor i alle 3 løsninger sætter fart på virksomhedens digitalisering med automatiserede og langt smartere arbejdsgange. Fuldt GDPR-sikret - understøtter korrekt håndtering af persondata.

HR-systemer

itelligence er en af de førende internationale full-service udbydere af SAP-løsninger, med mere end 10.000 medarbejdere i over 25 lande, hvoraf cirka 350 er baseret på vores kontorer i Danmark. Hos itelligence arbejder vi med at innovere, designe, implementere, håndtere og kontinuerligt forbedre forretningsløsninger. itelligence a/s Gearhalsvej 1 2500 Valby 7022 2166 info@itelligence.dk www.itelligencegroup.com/dk

TILB

UD

Prøv en Employee Experience løsning gratis i 30 dage.

Vi ved alt om SAP software, og vi har mere end 30 års erfaring med applikationer som SAP SuccessFactors, en førende Human Experience Management løsning. Siden 2012 har vi med success gennemført over 260 SAP SuccessFactors projekter, og i 2020 modtog vi prisen som ”SAP SuccessFactors Partner of the Year”. Vi tilbyder løsninger, der inkluderer HR best practices, som håndterer jeres mest kritiske behov for HRIS, talent- og HR strategi, samt Qualtrics Employee Experience software, som bidrager til at forbedre medarbejderengagement og produktivitet. Uanset hvilken branche I er i, så er vi den rette partner til Jeres digitale transformation.

Ring på tlf. 7022 2166

Karnov HR-guide Hold styr på juraen før, under og efter en ansættelse

Karnov Group Skt. Petri Pasage 5 st. 1165 København K 33 74 07 00 kundeservice@karnovgroup.com www.karnovgroup.dk/hr-guide

Guides Få praktisk vejledning i 33 juridiske problemstillinger, som arbejdsgiveren støder på før, under og efter ansættelsen. • • •

Skrevet af førende eksperter Altid ajourført Direkte links til lovgivning og domme

Kontrakter Du får 19 kontrakteksempler udfærdiget af eksperter, som du kan bruge til inspiration og sparring, f.eks.: • Ansættelser • Advarsler • Opsigelser

44

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

Spørg eksperten Stil op til 10 spørgsmål årligt til HR-eksperter fra Horten, og få hurtigt svar. Du får også adgang til tidligere stillede spørgsmål og svar. Spørg f.eks. om: • Barsel • Sygdom • Arbejdsmiljø • Ferielov • Afskedigelse


2people.com


Quinyx sætter for alvor gang i din virksomhed – med overlegne planlægningsfunktioner, autobemanding og solide vagtplaner. QUINYX Denmark ApS Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg 50 70 48 75 anders.juul@quinyx.com www.quinyx.com/da

Med Quinyx’ avancerede vagtplanlægnings- og grundplansfunktioner sparer du penge, frigør tid og reducerer fejl. Du vil altid have de rigtige medarbejdere på det rette sted og til det rigtige tidspunkt. Du kan indarbejde medarbejdernes færdigheder og erfaring og oprette automatiske vagtplaner – selv når der er mest travlt – med bare et enkelt klik! Quinyx giver dig både det store overblik og vagtplanlægning for den enkelte. Med smart planlægning får du gladere medarbejdere, gladere kunder og en bedre forretning.

Betaler du for meget for dit HR software?

HR-systemer

Med Danmarks nemmeste HR & rekrutteringssystem – får du rekrutteirng, HR og Onboarding i èn.

ReQruiting Nørregade 10A 4600 Køge 5353 3434 Info@reqruiting.com www.reqruiting.com

TILB

UD

Som læser af HR Guiden kan du få ReQruiting gratis i 4 måneder. Brug koden HRGuiden ved oprettelse og få ReQruitings Professionelle abonnement gratis.

Du får det hele. Et effektivt system, som selvfølgelig er 100% GDPR-sikkert, og som giver dig alle de professionelle rekrutterings- og HR værktøjer. Udover på prisen, skiller systemet sig især ud, ved at give skræddersyede anbefalinger, som sikrer dig de bedste kandidater. Skift til ReQruiting fra 0,- kr. pr md. Med ReQruiting får du: Rekrutteringssystem • Rekruttering fra A-Z • Automatiserede processer • Talent database • Integrationer • m.m.

HR system • Onboarding • Stamdata • Registrering af ferie og sygdom • Udleverede ejendele • m.m.

ReQruiting er bygget op omkring tre enkle løsninger fra en gratis-version for enkeltbrugere med begrænsede ønsker til en fuldt professionel version med alle features – fra 0,- kr. md.

Skab overblik med SmartPerformers! Én samlet løsning der dækker alle faser i en medarbejder livscyklus. Data og input fra een fase genbruges i efterfølgende faser hvilket gør løsningen brugervenlig og intuitiv.

SmartPerformers Ermelundsvej 100 2820 Gentofte +4524252525 info@cc-interactive.com www.smartperformers.com

Alle dokumenter og data er samlet ét sted og bliver aktivt brugt til at automatisere processer samt giver ét samlet personificerbart overblik, der gør det nemmere at motivere og administrere medarbejdere. Fleksibel løsning – SmartPerformers er et åbent HR-system så hvis I blot mangler et enkelt eller få moduler, kan vi hurtigt supplerer jeres eksisterende løsning uden en langvarig implementering. Komplet Livscyklus – Løsningen dækker alle faser i en medarbejder livscyklus såsom: HR- administration, Dashboard, Automatisk Organisations Diagram, Selvbetjening, Rekruttering, Onboarding, Trivselsundersøgelser, Træning, Performance Management, Talent Management, Video Kommunikation m.fl. GDPR & Sikkerhed – SmartPerformers er baseret på 20 års erfaring med livscyklus design og er fra starten designet til at opfylde alle GDPR og sikkerheds krav.

46

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Hvordan lander man en strategi ? UDFORDRINGEN De fleste medarbejdere arbejder ikke aktivt med at gennemføre virksomhedens strategi. Derfor bliver strategien ikke implementeret.

GRAF: LEDELSESINFORMATION - igangsatte aktiviteter der understøtter virksomhedsstrategien

Antal aktiviteter 80

VEJEN FREM Brug GoDialog som digital motor så alle medarbejdere kan bidrage konkret til, at I når jeres mål. Få løbende ledelsesinformation der viser, hvor langt de forskellige enheder er med at gennemføre strategien.

60 40 20

Produktivitet

Service

Bæredygtighed

Digitalisering

Andet

Mål

PRØV EN GRATIS DEMO AF GODIALOG H: www.competencehouse.dk T: 3838 0000 E: info@competencehouse.dk

Com pe te n ce

Hou s e

Moving Human Capital


Dit komplette rekrutteringsværktøj

GDPR-compliant

Video CV

Servere i EU (Skandinavien)

Support i verdensklasse for rekrutterere og kandidater

Karrieresider

Offentliggør nemt på LinkedIn, Indeed, JobIndex, Instagram og Facebook direkte fra værktøjet

SKI-leverandør

CERTIFIED ISO 9001 Quality management systems

Name

Points

John Doe

8/10

Status Interview

CERTIFIED ISO 14001

CERTIFIED ISO 27001

Environmental management systems

Information security management systems

varbi.com/dk/

GDPR delete date 2020-09-08


Valget faldt på HRMEasy Maersk Broker er en

Alle processer gik lynhurtigt,

virksomhed med 315 medarbejdere i 18 lande.

og alle data blev overført succesfuldt – og det

De store afstande har skabt

skyldtes ikke mindst, at

et behov for at indsamle nødvendige stamdata fra

SUPERSystems.dk udviste en meget seriøs og fokuseret

medarbejdere – også for

holdning til opgaven fra start

at kunne gennemføre en

til slut.«

strømlinet rekruttering i tråd med virksomhedens processer

Lars Møgelberg, HR Development Manager -

og værdier.

Maersk Broker

Et nyt it-system, HRMEasy,

Med HRMEasy har Maersk

blev implementeret under hensyntagen til det eksisterende it-system, som

Broker nu fået HR-data, der når helt ud til alle ledere og medarbejdere via

havde fungeret i virksomheden

Microsoft Outlook. Systemet

i ti år. »Skrækscenariet, når man

er ydermere integreret til virksomhedens SharePoint intranet hvor fravær, ferie og

skal overgå til et nyt system, er, at man mister eksisterende data, eller at det strækker

rejser med videre registreres – alle informationer er nu samlet i et system til gavn for

sig over for lang tid. Disse to scenarier var på intet tidspunkt inde i billedet i

såvel ledere og medarbejdere i Maersk Broker.

vores samarbejde med SUPERSystems.dk.

Læs hele artiklen på www.HRMEasy.dk


HRMEasy er et af markedets mest fleksible og brugervenlige HR-systemer. Med HRMEasy kan du spare tid og administrative ressourcer .. og samtidig få et uovertruffent overblik over din virksomheds mest værdifulde ressource – dine medarbejdere ! HRMEasy har været på markedet i mere end 15 år, og er, i samarbejde med vores mange kunder, løbende blevet udviklet med mange smarte funktioner, som din virksomhed kan drage nytte af. SUPERSystems.dk Vallensbækvej 45 2605 Brøndby 70 27 02 84 info@supersystems.dk www.hrmeasy.dk

HRMEasy er et komplet ”best of breed” HR-system, der kan håndtere stort set alle HR- og personalemæssige opgaver. Med HRMEasy kan din virksomhed opbevare alle HR-data sikkert i eet samlet system, så i ikke længere behøver at have medarbejderdata liggende i f.eks. separate Excel ark eller subsystemer. HRMEasy er integreret med MS-Office, Word, Excel, Outlook, der giver mulighed for: • Nem adgang til system via Outlook • Word dokumenter med flettefunktion • Excel rapportering og grafer • Arkivering af e-mails, direkte fra Outlook Med HRMEasy’s smarte ADO integrationsmodul, kan data automatisk overføres til/fra alle kendte ERP-, Løn- og/eller tidsregistreringssystemer.

HR-systemer

Til nytænkende HR-ansvarlige!

SYMPA Åboulevarden 3, 3 8000 Aarhus C +45 60 25 99 99 spo@sympa.dk www.sympa.dk

Tilb

ud

Ønsker du at se en uforpligtende og gratis demonstration af Sympa HR-systemet? Ring til 60 25 99 99 eller book selv en tid via: sympa.com/demo.

Sympa er den hurtigst voksende HR-løsningsudbyder i Norden. En komplet HR-løsning, der nemt kan tilpasses de specifikke behov i den enkelte virksomhed. Med Sympa HR får virksomhederne samlet alle HR-data i ét HR-system med kraftfuld rapportering, udvikling af både ledere og medarbejde samt automatisering af de rutinemæssige administrative opgaver. For at du kan slippe for bekymringer, og aldrig skal tænke på teknologien eller datasikkerheden, støtter vi op med førsteklasses kundesupport og ubegrænsede integrationer. I øjeblikket bruger mere end 750 organisationer verden over Sympa HR, som den sikre og pålidelige rygrad i deres HR-operationer. Læs mere på www.sympa.dk.

Fremtidens talentplatform venter på dig!

HR Manager By Talentech

Talentech Lyngbyvej 28, 3. sal 2100 Østerbro 72 44 06 44 info@talentech.dk https://www.hr-manager.dk

Hvem er Talentech? Du har sikkert hørt, at HR Manager er blevet til Talentech. Udover vores nye navn og nye farver, har vi nu endnu flere kræfter til at udvikle og levere fremtidens HR-tech løsninger til dig. Vi er fortsat din danske og lokalt forankrede HR-tech leverandør med de samme velkendte ansigter, danske kontorer og en lokal tilstedeværelse, rådgivning og support. Det ændrer vi aldrig ved. Hvad tilbyder vi? Du kan selv sammensætte din HR-platform til at løse netop DINE processer og udfordringer. Da alt er samlet ét sted, vil dine kandidater sømløst føres igennem hele talentrejsen - med HR i førersædet. Vi tilbyder software til: • Rekruttering • Onboarding

• Talent Management • Medarbejder- og pulsmålinger • Medarbejderhenvisninger

Sammen med vores kunder, udvikler og optimerer vi vores produktudvalg, så du altid har de mest brugervenlige og fleksible HR-tech løsninger, til at løse morgendagens udfordringer og skalere med. Vil du vide mere? Eller har du spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi sidder klar til at hjælpe.

50

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Karnov HR-guide

Hold styr på juraen før, under og efter en ansættelse. Karnov HR-guide giver dig viden om og opdateringer på personalejura, ledelse og udvikling. Emner inden for personalejura før, under og efter ansættelsen er fortolket af eksperter inden for området. Karnov HR-guide er praktisk anvendelig, hvad end du er ansat i en HR-afdeling, som jurist, leder eller lignende.

 Guides

 Kontrakter

 Spørg eksperten

Få praktisk vejledning i 33

Du får 19 kontrakteksem-

Stil spørgsmål til eksperter

juridiske problemstillinger, som

pler udfærdiget af eksperter

fra Horten. Få også adgang til

arbejdsgiveren støder på

som f.eks. :

tidligere stillede spørgsmål om:

ĉ Skrevet af førende eksperter

ĉ Ansættelser

ĉ Barsel

ĉ Altid ajourført

ĉ Advarsler

ĉ Sygdom

ĉ Direkte links til lovgivning

ĉ Opsigelser

ĉ Ferielov

og domme

ĉ Afskedigelse

Læs mere om Karnov HR-guide på karnovgroup.dk/hr-guide eller ring til os på Tlf: 33 74 07 00.


Talentsoft er Europas førende udbydere af cloud-baseret HR-software til Talent Management. HR-løsningen til hele din Talent Management

Talentsoft Islands Brygge 43 2300 København S +45 58 51 50 95 contact.dk@talentsoft.com www.talentsoft.com

TILB

UD

Prøv vores system gratis! Ring på tlf. +45 58 51 50 95 eller skriv en mail på contact.dk@talentsoft.com.

Komplet Løsning Talentsoft betyder at du får ét cloud-baseret system og ét login, hvor alle dine HR-processer bliver understøttet. Fra rekruttering og stamdata, MUS og efterfølgerplanlægning, alle former for læringshåndtering, til nemme og intuitive analyse- og rapporteringsredskaber. Kontinuerlig Produktinnovation Vores store kundebase og vores mange udviklere betyder at vi har ressourcerne til at udvikle kontinuerligt på vores moduler. Kundeønsker udgør hovedparten af vores nye funktionaliteter, og vores omfattende produktroadmap viser hvornår nye funktionaliteter kan forventes klar til brug. Fleksibel Integration til dine Systemer Dataflow’et fra eksisterende systemer kan integreres til Talentsoft. Når du har velfungerende processer som du ønsker at beholde, laver Talentsoft en integration der tager højde for dine krav til både persondatasikkerhed, dataintegritet og process. Derudover har du mulighed for at foretage ændringer i systemet efter behov.

Skab overblik med SmartPerformers!

HR-systemer

Én samlet løsning der dækker alle faser i en medarbejder livscyklus. Data og input fra een fase genbruges i efterfølgende faser hvilket gør løsningen brugervenlig og intuitiv. SmartPerformers Ermelundsvej 100 2820 Gentofte +45 2425 2525 info@cc-interactive.com www.smartperformers.com

TILB

UD

Kontakt os i dag og prøv SmartPerformers GRATIS i 30 dage. Ring på + 45 24 25 25 25

Alle dokumenter og data er samlet ét sted og bliver aktivt brugt til at automatisere processer samt giver ét samlet personificerbart overblik, der gør det nemmere at motivere og administrere medarbejdere. Fleksibel løsning – SmartPerformers er et åbent HR-system så hvis I blot mangler et enkelt eller få moduler, kan vi hurtigt supplerer jeres eksisterende løsning uden en langvarig implementering. Komplet Livscyklus – Løsningen dækker alle faser i en medarbejder livscyklus såsom: HR- administration, Dashboard, Automatisk Organisations Diagram, Selvbetjening, Rekruttering, Onboarding, Trivselsundersøgelser, Træning, Performance Management, Talent Management, Video Kommunikation m.fl. GDPR & Sikkerhed – SmartPerformers er baseret på 20 års erfaring med livscyklus design og er fra starten designet til at opfylde alle GDPR og sikkerheds krav.

Effektiv og strømlinet HR Med My Visma får I ét samlet løn og HR-univers med plads til hele organisationen. Hvor mennesker mødes og data omdannes til indsigt.

Visma Enterprise A/S Gærtorvet 1-5 1799 København V 88 97 97 97 ve-dk-marketing@visma.com www.visma.dk/hrm

Alt under ét klik Skab overblik og gennemsigtighed med én platform, der samler alle jeres løn og HR-processer under ét klik. Tilføj let nye funktioner og tilpas systemet jeres behov. Tilknyt fx: • • •

Lønsystem med fleksibel opsætning Enkel og intuitiv tidsregistrering Nem og fleksibel rekruttering

• •

Digital signering Medarbejder-app tilpasset jeres virksomhed

Èn platform for hele organisationen Let administrationen og gør det muligt for hele organisationen at få sikker adgang til de informationer, der er relevant for den enkelte med sikker rollestyring. Sikkerhed i førersædet Sørg for at jeres data håndteres forsvarligt med en leverandør, der er førende inden for datasikkerhed. My Visma overholder ISAE 3402, ISO 27001, ISAE 3000 sikkerhedsstandarder.

52

HR Guiden 2021 | danskhr.dken

l de

af

Book en gratis demo!

Fremtidens HR-platform Forestil dig et HR-system, hvor du let kan rekruttere den rigtige kandidat igennem en flot karriereside, hvor du med få klik kan skræddersy et perfekt onboarding-forløb, og hvor et LMS gør det simpelt for dig at udvikle ansatte til stjernemedarbejdere. Forestil dig en platform med et feedbackmodul, der kan give dig ærlig respons fra medarbejdere og dermed holde trivsel samt motivationen i top.

70 28 60 50

Forestil dig en service, hvor medarbejderne selv kan tilgå dokumenter, kurser og angive ferie eller fravær, og hvor automatiseringer gør det både nemmere og sjovere at være HR-medarbejder. Forestil dig en fremtid, hvor du kan holde øje med alle HR-opgaver via en mobil app, der placerer hele organisationen i din lomme.

Sådan er Emply!

info@emply.com

www.emply.dk


TEMA

9

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

55

IT løsninger / Apps

67

Kompetence- og lederudvikling

91

Konference- og mødecentre

107 Løn og pension 1 1 5 Outplacement 1 1 9 Personalegoder 127

Rekruttering / Vikarbureauer / Tests

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

IT løsninger / Apps

37 HR-systemer

55


Verdens mest skræddersyede medarbejderportal Du kan tiltrække, engagere og fastholde de medarbejdere, som du har brug for med hjælp fra Benifys prisvindende portal. Resultatet er stærkere employer brand og en bedre rentabilitet.

Benify Nyhavn 63 D, 2. sal 1051 København K 78 77 06 70 support@benify.dk www.benify.dk

TILB

UD

Book EN GRATIS DEMO på www.benify.dk

Det tilbyder Benify: Løn og personalegoder Synliggøre værdien af din investering i hver enkelt medarbejder. Tilbyd en skræddersyet bruttolønsordning eller en række personalegoder inden for Work-Life Balance eller vores rabatunivers, som de har adgang til i portalen. Automatisering og digitalisering Vi har udviklet en række processer, som digitaliserer og automatiserer din personaleadministration – fra onboarding og exit surveys til personalegoder, fakturering og løntræk. Målrettet kommunikation Optimer den interne kommunikation med en medarbejderportal, så dine investeringer og budskaber når i mål – uanset om medarbejderne sidder på samme kontor, arbejder uden computer eller er spredt over hele verden. Tusindvis af arbejdsgivere anvender allerede en portal fra Benify. Læs mere og book en gratis demo på www.benify.dk

Førstehjælp til din arbejdsplads

IT løsninger / Apps

Få dine medarbejdere på vores førstehjælpsplatform – helt gratis Medarbejderne lærer online gennem vores platform, hvor de kan læse alt teori, se film og tage quizzer i mange forskellige emner. First-8 Nørrebrogade 44 8000 Aarhus 4290 9292 info@first-8.dk www.first-8.dk

TILB

UD

FØRSTEHJÆLP! Få hele virksomheden gratis på vores førstehjælpsplatform. Gælder kun i forbindelse med Træfpunkt HR Kontakt os på info@first-8.dk / +45 42909292

De lærer omkring hjertestartere, hjerte-lunge-redning, fremmedlegemer i halsen samt generel førstehjælp. Vi har løsningen til din virksomhed: • Medarbejderne lærer at bruge en hjertestarter samt meget andet • Medarbejderne kan tage teorien når det passer dem, i deres eget tempo • Gratis dokumentationsmodul - hold styr på alle virksomhedens beviser • Gratis kursusadministration og let bookingsystem • Gratis statistikmodul - overblik over gennemførselsprocenter og andet • Automatisk påmindelse når det er på tide at tage et nyt kursus • Tilgængelig på flere forskellige sprog • Scenarietræning gennem VR Se mere på www.first-8.dk eller kontakt os på info@first-8.dk eller ring til os på +45 4290 9292 First-8

Den bedste platform til dialogbaseret medarbejderudvikling Brugervenligt system til at styrke dialogen mellem leder og medarbejder med fokus på udvikling, trivsel og fastholdelse.

Musskema.dk Åbogade 15 8200 Aarhus N 8675 1242 info@musskema.dk www.musskema.dk

TILB

UD

Tilmeld dig Musskema.dk inden 1. oktober 2021 og få Premium-oprettelse med gratis. Skriv en mail til info@musskema.dk eller ring på 8675 1242.

56

Som bruger af Musskema.dk får du adgang til alle vores moduler: • MUS • CV-database • Løbende 1:1 • Efteruddannelsesdialog • GRUS • 360 graders lederevaluering • Kompetencespindelvæv • Onboarding • APV • Offboarding • Sygefraværsdialog • Survey Processerne bliver strømlinet, og indholdet skræddersyet organisationen. Grafiske oversigter giver benchmarks til intern sparring, mens lederen får én samlet handlingsplan, hvor alle aftaler og remindere pr. mail sikrer opfølgningen. Ledelsen/HR-afdelingen har et godt overblik. • • • •

Introkursus for alle ledere Enkelt og hurtigt at implementere Cloudbaseret: Kræver ingen installation API-integration: Fuld integration af HR-stamdata

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

• • •

Sprog: Kan køre alle sprog fuldt integreret Fungerer også på iPad og mobil Support inkluderet i prisen


Skriv under med fremtiden. Prøv Visma Addo gratis i dag Er du træt af at bøvle med pen, papir og postvæsen, når du håndterer underskrifter? Så skal du prøve fremtidens løsning.

Med Visma Addo er det enkelt og sikkert at skrive under; du sender dit dokument. Modtageren skriver under på skærmen med NemID eller touch. Dokumentet bliver automatisk arkiveret. Så enkelt kan det gøres – uanset om du skal have underskrevet ansættelseskontrakter, blanketter, tillæg eller andre HR-dokumenter. Prøv Visma Addo gratis i dag på vismaaddo.dk

Hvem står bag? Bag Visma Addo, står Nordens største IT leverandør Visma med over 10.000 ansatte og +1.000.000 kunder.


Gør dine HR-processer enklere SAP SuccessFactors og itelligence hjælper dig med: Forretningskontinuitet og fleksibilitet Effektiv brug af HR-ressourcer Beslutningstagning baseret på data En HR-funktion, som er afstemt med resten af forretningen Vores agile tilgang lader dig vælge præcis de funktionaliteter du har brug for til din HR-transformation. Få det største udbytte fra en præ-konfigureret løsning, best practices og en kort implementeringstid. Vi ser frem til at støtte dig i din HR-transformation!

www.itelligencegroup.com/dk

+45 70 22 21 66


Workforce Management er nemmere med Quinyx Førerende virksomheder bruger Quinyx til vagtplanlægning, bemanding, tid- og fraværsregistrering, HR og compliance. Hvorfor gør I ikke? Læs mere på quinyx.dk


Optimer din arbejdsstyrke...

Ortec Nordic A/S Stationsparken 25 st. tv. 2600 Glostrup 70 70 58 69 nordic@ortec.com www.ortec.com/da-dk

TI

D LBU

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information eller booking af et møde.

Det er svært at lave den perfekte vagtplan. Det handler ikke alene om at finde medarbejderne med de rigtige kompetencer, men også om at vælge dem ud fra deres præferencer, evner, og arbejdstidsbestemmelser. ORTEC’s løsninger til mandskabsplanlægning optimerer hele din mandskabsplanlægningsproces, og udarbejder prognoser for den daglige planlægning. Desuden evaluerer og engagerer de dine medarbejdere via en simpel app. Vi tilbyder mange forskellige løsninger til alle tænkelige scenarier. Vi foretager tilpasninger til pludselige ændringer og træffer beslutninger baseret på fakta i forhold til kompleks bemandingsmæssig dynamik samtidig med, at vi administrerer dine lønomkostninger. Resultat: Optimal planlægning af dine ressourcer, uanset situation og scenarie. Kontakt os gerne for nærmere information på vores nordiske hovedkontor. ORTEC er en af verdens førende virksomheder inden for optimeringssoftware og analyseløsninger. Vore værktøjer gør din virksomhed mere effektiv, mere gennemskuelig, og omsætter komplekse udfordringer til brugervenlige løsninger.

IT løsninger / Apps

Vagtplanlægning

PDC A/S H.J. Holst Vej 3-5C 2605 Brøndby 3636 0000 pdc@pdc.com www.pdc.com

200.000 menneskers arbejdstider planlægges ved hjælp af PDC's VagtPlan løsning. VagtPlan sikrer at det rette antal medarbejdere med de rette kvalifikationer er til stede på rette tid – især når overenskomster er komplicerede. En række offentlige og private virksomheder optimerer lønomkostningerne, reducerer administration og sikrer en glad, produktiv arbejdsstyrke. En nem mobilapp giver personalet mulighed for direkte indflydelse på planlægningen. De kan afgive vagtønsker, anmode om fritid og bytte vagter imellem sig. Problemfri integration med lønsystemer betyder, at den korrekte løn udbetales til tiden, hver gang. Omfattende rapporteringsfunktioner gør det muligt for ledelsen at få oversigter og gennemgå detaljer, så de kan tage kontrol over deres budget.

Digital underskrift workflows, compliance og sikkerhed. Penneo hjælper HR-afdelinger med at styre og automatisere deres digitale signaturprocesser på en hurtig, sikker og nem måde.

Penneo Enghavevej 40, 4. sal 1674 København V 71 99 98 93 salg@penneo.com www.penneo.com

TILB

UD

Brug koden "HR Guiden tilbud" og få 15% rabat på 1. års licens. Skriv til salg@penneo.com eller ring til 71 99 98 93

60

Vi ved, at når man arbejder med mennesker, er den mest spændende del af jobbet at finde talenter og hjælpe medarbejdere med at vokse - men du kan ofte ende med at bruge det meste af din tid på administrative opgaver. Hos Penneo hjælper vi HR-fagfolk ligesom dig med at automatisere og optimere HR-processer, så du kan fokusere på at tiltrække og fastholde talenter, samt forbedre medarbejderoplevelsen. Digitale underskrifter er ekspertiseområdet, men Penneo sørger for, at alt omkring også dækkes bedst muligt: arbejdsgange, compliance, sikkerhed, opbevaring og endnu mere. • • •

Digitaliser rekrutteringsprocesserne Forbedre onboarding og offboarding oplevelsen Optimer personalehåndterings processerne

Mere end 1500 virksomheder har allerede tillid til Penneo, så kom og tilmeld dig! Mange HR virksomheder bruger allerede Penneo, til alt fra ansættelseskontrakter til virksomhedskundeformer, 100% digitalt.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Der findes ikke dårlige medarbejdere. Så enkelt er det. Nej, dårlige medarbejdere eksisterer ikke. Der findes derimod rigtig mange medarbejdere, der ikke får udviklet deres potentiale. Men med den rette, digitale platform kan du løfte dine medarbejderes talenter markant.

API – Fuld integration til eksisterende systemer. www – kræver ingen installation. 100% cloudbaseret.

Hos musskema.dk opererer vi med 10 enkle dialogredskaber, der på en

Sprog – håndterer alle tænkelige sprog. Brugeren vælger selv sprog.

visuel og brugervenlig måde sikrer din virksomhed den optimale med-

iPad/iPhone – Responsivt design. Fungerer på alle enheder.

arbejderudvikling. Opret et gratis TEST-firma i dag og prøv vores redskaber.

Support – gratis support på dansk og engelsk for alle brugere.

Download vores e-bog om kompetenceudvikling gennem MUS Med en velstruktureret MUS kan du skabe en effektiv kompetenceudvikling i din virksomhed, der både er systematisk og strategisk forankret. Vores e-bog er baseret på mere end 25 års fokuseret arbejde med MUS.

Download vores e-bog GRATIS på musskema.dk


Varbi – Dit komplette rekrutteringsværktøj Varbi leverer rekrutteringsværktøj til over 500 virksomheder og organisationer, både internationalt og i hele Norden. Flere end 55.000 rekrutteringsansvarlige bruger systemet dagligt for at håndtere rekrutteringer. Vores mission er at gøre din rekruttering lettere – det skal være overskueligt at rekruttere. I 2021 er vi også blevet leverandører indenfor SKI-aftalen. Varbi Recruit Spannmålsgatan 13 SE-461 30 Trollhättan (+45) 89 87 50 00 info@varbi.com www.varbi.com/dk

• Brugervenligt for både HR-personale og rekrutteringsledere • Tilgængeligt på over 10 sprog • Kan bruges via computer, tablets eller smartphones • Angiv tilladelser pr. sag eller afdeling • Spar tid ved nemt at filtrere, sortere og teste relevante kandidater • Book interview samt øvrige kommunikationsmuligheder via e-mail og SMS • Lær kandidaterne bedre at kende ved hjælp af video-ansøgninger • GDPR-tilpasset for at sikre kandidaternes data • Samarbejdspartner med LinkedIn og Indeed • SKI-leverandør Kontakt os i dag for at lade os vise dig, hvordan Varbi kan gøre din rekruttering lettere!

IT løsninger / Apps

Gør dit liv lettere med digital underskrift

Visma Addo Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby 3144 9202 addo@visma.com www.vismaaddo.dk

TILB

UD

Opret dig på www.vismaaddo.dk og få de første 10 underskrifter gratis

Lad os gætte: Du håndterer mange underskrifter på dit arbejde. Ansættelseskontrakter, blanketter, tillæg og en lang række andre HR-dokumenter. Det tager tid at gøre manuelt. Mange synes også, det er noget bøvl. Så har du overvejet at digitalisere arbejdet? Prøv Visma Addo gratis Med Visma Addo er det enkelt at underskrive dokumenter med NemID eller touch. Løsningen fungerer på alle devices, og når dokumentet er underskrevet, er det let at sende til e-Boks. Opret en gratis profil på få minutter og se, hvor let det er at underskrive dokumenter digitalt. vismaaddo.dk

zExpense – udlægs, rejseafregning og tidsregistrering samlet ét sted Papirbilag og manuel arkivering kan være både besværligt og tidskrævende. Det laver zExpense om på. Med zExpense kan I håndtere alle jeres udlægs- og rejseafregninger digitalt i ét brugervenligt system.

ZeBon ApS Nordre Strandvej 119 A 3150 Hellebæk 72 44 11 90 mail@zebon.dk www.zebon.dk

TILB

UD

Prøv zExpenseGO helt gratis i op til 30 dage. Tilmeld dig nu på zebon.dk/GO

62

zExpense holder styr på alle udlæg, når jeres medarbejdere har lagt ud kontant, betalt med firmakreditkort, brugt af et forskud eller købt via rejsekonto. Alle udlæg dokumenteres i systemet, og købene godkendes let ift. egen proces. Nemt for medarbejder, godkender og controller! Jeres processer omkring kørselsgodtgørelse, diæter og tidsregistrering optimeres også med zExpense. Brug zExpense overalt zExpense er 100% cloudbaseret. Det betyder, at I kan tilgå systemet på computer eller via app, når I er på kontoret eller på farten – også offline. I slipper dermed for dyre IT-installationer/-produkter. zExpense er altid tilgængelig, når I har behov for det. Med zExpense sparer I tid og ressourcer – og gør det nemt for alle ansatte at håndtere afregninger. Læs mere om zExpense på www.zebon.dk

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Gør det enkelt Side 6 Håndter udlæg digitalt – og reducer dit tidsforbrug med op til 70 % Det er bøvlet at håndtere udlæg og rejseafregninger manuelt. Både for dig og dine kolleger. Men sådan behøver det ikke være. Med zExpenseGO er det enkelt at registrere og godkende udlæg og kørsel. Det er en 100 % sikker cloudløsning, som både fungerer på computer eller via app. Det skaber større effektivitet og arbejdsglæde – både på kontoret og i marken. Helt enkelt. → zebon.dk/go

Star din g t prøve ratis perio i dag de


Den rigtige medarbejder -på rette tid og sted ortec.com


Få underskrevet kontrakter hurtigere og forbedre jeres medarbejder rejse Penneo hjælper jer fremskynde underskrivelsen af aftaler og automatiserer manuelle HR-processer, så du kan bruge din tid på det, der er vigtigt: at levere en god medarbejderoplevelse.

Ansættelsesprocessen MED PENNEO er ubesværet, hurtig og sikker. 1

HR-afdelingen sender en sikker Penneo formular, til indsamling af personlig data. Informationerne bliver herefter automatisk indsat i kontrakten.

2

Kontrakten bliver sendt ud via Penneo til både kandidaten og den ansættelsesansvarlige. Takket være det automatiserede underskrivningsflow, underskriver alle parter i den rigtige rækkefølge.

3

Alle parter bliver underrettet og modtager en underskrevet kopi af kontrakten. Kontrakten bliver automatisk gemt og opbevaret i Penneo.

Ubesværet HR med Penneo

Effektivitet og besparelser Markant reduktion af omkostninger til papir, fragt og blæk Spar tid, takket være automatiseringen Hurtigere behandling af ansættelsesprocesser Opbevar al medarbejder dokumentation i et sikkert miljø Forbedrer samarbejdet i hele organisationen

Compliance & Sikkerhed I fuld overenstemmelse med GDPR Sikker data indsamling ved brug af sikre formularer Automatiseret processer som håndhæver virksomhedens retningslinjer og eliminere fejl Beskyttelse af følsomme oplysninger Automatisk data sletnings indstillinger

Kandidat Rejse og Branding Transparent og moderne oplevelse for kandidater Tilpasset platform med eget logo og farver Større bevidsthed om reduktionen af CO2, ved at fremme et papirløst kontor Personligt arkiv til medarbjeder dokumentation Automatiseret arbejdsprocesser

Mange HR-afdelinger stoler allerede på Penneo

Penneo A/S. Enghavevej 40, 4.sal - 1674 København V, Danmark. Læs mere: www.penneo.com


Når tid betyder noget Skab værdi gennem effektiv vagtplanlægning med PDC’s VagtPlan

Gør som:

COOP Danmark, DSB, TV2, Molslinjen, Flügger, Danpilot, Lindex, Posten Norge, Kriminalforsorgen, 80% af de danske hospitaler, 30 danske kommuner, COOP Sverige, SAS, Euromaint, NHV A/S mfl. Læs mere på www.pdc.dk eller mød os på Træfpunkt 2021 stand 89.


TEMA

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

37 HR-systemer 55

IT løsninger / Apps

67

Kompetence- og lederudvikling

91

Konference- og mødecentre

107 Løn og pension 1 1 5 Outplacement 1 1 9 Personalegoder 127

Rekruttering / Vikarbureauer / Tests

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

Kompetence- og lederudvikling

9

67


ADVERTORIAL / Insights

Selvbevidste ledere vil redde jeres forretning i en foranderlig tid I dag er det ikke nok, at ledere tænker på den kortsigtede, økonomiske bundlinje. De er nødt til at lede gennem en stærk selvindsigt, som gør dem bevidste om, hvorfor de træffer de valg, de gør, og hvordan de bringer deres kerneværdier i spil, så de opnår et autentisk lederskab. Deres selvindsigt er ikke kun til gavn for dem selv, tværtimod. Selvbevidste ledere skaber værdi på flere vigtige områder i organisationen.

Af Rikke Seir Bjerrisgaard Content Marketing Manager, Insights Nordic

Corona-krisen har på bedste ’darwinistiske’ vis vist, at de virksomheder, der evner at omstille sig, er dem, der overlever. Det kræver løbende tilpasning til de forandringer, som ikke længere er noget, vi skal igennem, men som er et konstant vilkår i virksomheder i dag. ”Ledere, der er psykologisk modne og refleksive i forhold til deres egen adfærd, er dem, der kommer til at stå stærkest. Det er ledere, der ved, hvor de leder fra, ledere der kan skifte ledelsesstil i forhold til konteksten, og ledere der ved, hvilken indvirkning de har på andre,” siger Grete Vangsø, Nordic Country Manager i Insights. Grete Vangsø har mere end 20 års erfaring med ledelsesudvikling som erhvervspsykolog, Special-konsulent i Ledelse og senior leder. Hun mener, at vi lige nu befinder os i en kritisk tid set i forhold til moderne ledelsesforståelse: ”Der er ikke noget nyt i, at virksomheder skal tilpasse sig et omskifteligt marked. Det nye er kravet om tempo. Det stiller store krav til virksomhederne og dermed også til lederne og ledergrupperne,” fortæller Grete Vangsø og uddyber:

68

”Vi ser et øget ledelsesmæssigt krav om, at man er i stand til at involvere sine medarbejdere og skabe følgeskab fra hele virksomheden. Her er vi tilbage ved den selvindsigt, som jeg mener er kilden, hvorfra al god ledelse udspringer.” Sådan kan selvbevidste ledere redde jeres forretning Det er ikke kun lederne selv, der får noget ud af at øge deres selvindsigt. At have selvbevidste ledere kan give signifikante fordele på flere områder i organisationen, bl.a. ved at skabe: • Inkluderende og respektfuldt arbejdsmiljø Ledere, der er opmærksomme på de underliggende dynamikker, som altid vil eksistere i et team og i en virksomhed, får frisat en enorm handlekraft, fordi de ikke nødvendigvis suges ind i dynamikkerne. På den måde er de bedre i stand til at sikre et inkluderende og respektfuldt arbejdsmiljø med bedre resultater som gevinst. • Inspirerede og engagerede medarbejdere Når ledere er bevidste om deres styrker og svagheder, og hvornår de kommer under pres, så ved de, hvordan de skal tilpasse deres adfærd og ledelsesstil i forskellige situationer. På den måde kan de få mere overskud til at fokusere på ledelsesopgaven og være den inspirator, der motiverer og udfordrer kolleger, hvilket naturligvis øger engagementet blandt medarbejderne.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


• Bedre grundlag for at levere varen Mennesker har brug for tryghed og tillid – punktum! Vi aflæser vores medmennesker ret godt og vi fornemmer hurtigt, hvis vi f.eks. ikke kan stole på en leder. Selvbevidste ledere fremtræder som autentiske, og vi har mere end nogensinde før brug for autentiske ledere, der kan skabe tryghed og tillid som fundament for at skabe resultater.

Første skridt ligger i HR Vi gør os selv en bjørnetjeneste, hvis vi kun arbejder med lederudvikling på toplederniveau. Det handler om at øge ledelseskompetencerne på alle niveauer i organisationen. For at sikre, at selvindsigten hos den enkelte leder udvikles som et stærkt fundament, skal ledelse anskues som en disciplin, der skal læres og trænes – den opgave ligger i HR. ”Ledelsesudvikling må ikke blive en teoretisk disciplin, hvilket vi desværre ofte ser. Hvis vi skal øge ledelseskraften blandt ledere, så er det bevidstheden og adfærden hos den enkelte, vi skal arbejde med,” fortæller Grete Vangsø. Lederudviklingsprogrammet ”The Self-Aware Leader” tager afsæt i Insights’ ledelses-personprofil koblet med 4 ledelses-manifestationer, henholdsvis: Resultatskabende ledelse, visionær ledelse, relationel ledelse og centreret ledelse. Yderligere er der koblet 8 ledelses dimensioner illustreret i indercirklen på modellen. Modellen man arbejder ud fra i ”The Self-Aware Leader” er således konkret og visuel. Det bliver tydeligt, hvilke foretrukne ledelsesstile den enkelte leder har, og som under pres kan komme negativt til udtryk, samt hvilke stile, man bør arbejde med eller sikre bliver bragt i spil i organisationen.

Grete Vangsø er erhvervspsykolog og har i sin tidlige karriere arbejdet som sygeplejerske. Hun har en baggrund som produktchef i pharmabranchen, og har sidenhen arbejdet som ledelseskonsulent. I dag er hun leder af den nordiske del af den globale konsulentvirksomhed Insights.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

69


Assessit Psykologisk tryghed – Den svære samtale Bliv bedre til at gennemføre svære, men nødvendige samtaler med dine medarbejdere Assessits digitale ledersimulator kan hjælpe ledere med at lære nye måder at få udviklet medarbejderne på, løse konflikter, gennemført virksomhedsbeslutning og andet – med positive udfald. Assessit Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C og Tuborgvej 5, 2900 Hellerup 33 23 11 00 info@assessit.dk www.assessit.dk/

TILB

UD

Kompetence- og lederudvikling

Vi har et ekstraordinært HR-Træfpunkt tilbud: Normalpris kr. 5.000 eksl. Moms pr. bruger, din HR-træfpunkt pris kr. 2.000 eksl. Moms.

Alle ledere kan føre en samtale med deres medarbejdere. Det er imidlertid langt fra alle, der gennem samtale kan lykkes med at løse de udfordringer der typisk kan være med enkelte eller grupper af medarbejdere. Assessits simulator kan give viden, tips, tricks og træning. •

Hvordan lykkes en leder med at håndtere en ellers dygtig medarbejder, der er i krise og ikke performer?

Hvordan sikrer en leder, at erfarne seniormedarbejdere og ledere har lyst til at fotsætte endnu nogle år?

Hvordan håndterer en leder særdeles ambitiøse ledere og medarbejdere til fordel for virksomheden og karriereplan?

www.assessit.dk

Alle ledere har et misbrugsproblem Tallene taler deres tydelige sprog: • 800.000 har et problematisk forhold til alkohol • 140.000 er afhængige af alkohol • 100.000 er medicinafhængige • 33.000 er afhængige af hash/andre stoffer Behandlingscenter Tjele Fastrupvej 3 8830 Tjele 70 20 40 80 chfr@tjele.com www.tjele.com

TILB

UD

GRATIS deltagelse i informationsdag for virksomheder: Jylland: kontakt chfr@tjele.com Sjælland: kontakt anov@tjele.com

Dertil kommer et stigende antal, der udvikler adfærdsafhængighed, f.eks. ludomani. Spar penge – investér i behandling

Virksomheden opnår: • Et markant fald i sygefraværet • Større effektivitet • Færre fejl og mere tilfredse kunder • Forbedret arbejdsmiljø • Social branding

Behandlingscenter Tjele tilbyder: • Ambulant behandling i hele landet • Døgnbehandling på Sjælland og i Jylland • Rådgivning og sparring om misbrug • Fordelagtige virksomhedsaftaler

Behandlingscenter Tjele er landsdækkende og Danmarks største og ældste private behandlings- center for afhængighed.

Degreed er en læringsplatform, hvor enkeltpersoner og organisationer kan opdage indhold, opbygge færdigheder og certificere ekspertise. Platformen forbinder læring, talentudvikling og interne mobilitetsmuligheder på ét sted.

Degreed Inc 9 Appold Street EC2A2AP UK London +45 31 18 91 42 sklein@degreed.com https://degreed.com/request-demo

70

Indhold: Degreed forbinder brugere til verdens største samling af professionelt læringsindhold både indenfor og udenfor din organisation - over 250.000 kurser og mere end 3 millioner artikler og videoer fra 1.300 kilder. Alt på ét sted.

Værktøjer: Degreed giver brugerne mulighed for at lære hver dag med kraftfulde værktøjer inklusive en daglig læringsafspilningsliste, læringsveje, samlet søgning og deling. Du kan også følge folk for at se, hvad de lærer og deltage i grupper for at lære med og fra kolleger rundt om i verden.

Indsigt: Degreed sporer det dde lærende medarbejdere gør - de kurser, de tager, de bøger og artikler, de læser, selv de videoer, de ser. Derefter kan du se og kortlægge færdighederne og genkende fremskridtene i din virksomheds arbejdsstyrke.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


FINDER DU DET UDFORDRENDE

AT LEDE DINE HJEMSENDTE MEDARBEJDERE? Trivsel og motivation er specielt vigtigt i en krisetid, hvor mange ledere og medarbejdere er hjemsendt, og dermed tvunget til at arbejde på en, for mange, uvant og potentielt problemfyldt måde. Dette fordrer et behov for at kunne lede medarbejderne på distancen, uden at miste effekt og kvalitet i opgaveløsningen, og samtidig fastholde den gode trivsel også uden den vigtige sociale kontakt på arbejdspladsen Har du som leder brug for redskaber og metoder til at lede dine medarbejdere på distancen, så de holder fokus på deres opgaver, og så du samtidig fastholder en tæt kontakt til dem, til trods for den fysiske afstand? I Center For Organisationsudvikling har vi specialiseret os i rådgivning af chefer og ledere i disciplinen Distance-ledelse. TEMAERNE KAN EKS. VÆRE: - hvordan gennemføres det effektive virtuelle møde? - hvordan I sikrer etablering af hjemmekontor - hvordan I bedriver daglig opfølgning og ledelse - hvordan I sikrer god trivsel og håndtering af kollega-savn ... og andre relevante emner.

CENTER FOR ORGANISATIONSUDVIKLING – Vi garanterer effekten

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til, helt uforpligtende,at skrive til carsten.brandt@reepark.dk Ree Park Safari / Stubbe Søvej 15 / Ebeltoft 2554_Annonce_216x303mm_REN.indd 1

18/01/2021 16.15


Er I mestre til værdiskabende kommunikation og service Med Recordits datadrevne og performanceoptimerende værktøjer k a n I:

Effektivisere jeres kundeservice

Optimere kundeoplevelsen

Øge kundetilfredsheden

Skabe øget salg og mersalg

Løbende evaluere og afrapportere performance og udvikling.

Få adgang til databaseret viden, der kan være afgørende for virksomhedens fremtidige udvikling.

Kontakt os for en uforpligtende inspirationssamtale på: 70 22 36 38 eller skriv til os via hjemmesiden: www.recordit.nu


Psykologiske tryghed

Har din virksomhed eller du brug for at øge den psykologiske tryghed i de menneskelige relationer tilbyder vi muligheden for at træne i vores digitale simulator. Du får 3 simuleringer: ”En nødvendig medarbejdersamtale, En nødvendig leder-leder samtale og En styrkebaseret udviklingssamtale. Når du leder står du med andres liv i hænderne – andre der gør det siger følgende: ”Under pressure, you don’t rise to the occasion, you sink to the level of your training. That’s why we train so hard.” Citat Navy Seals Nysgerrig – prøv ledersimulatoren på vores stand.

Kontaktoplysninger: Mogens.steffensen@assessit.dk +452040 1554 Ole.Middelhede@assessit.dk +454057 0220 Helle.Røsfeld@assessit.dk +452254 1974 www.assessit.dk Marselis Tværvej 4, Århus C Tuborgvej 5, Hellerup

Vi har et ekstraordinært HR-Træfpunkt tilbud: Normalpris kr. 5.000 eksl. Moms pr. bruger, din HR-træfpunkt pris kr. 2.000 eksl. Moms.


Medarbejderudvikling og kollegiale samlingspunkter er afgørende i en tid med store forandringer Hvert år afholder Arla eventen Learning Week, hvor flere tusinde medarbejdere fra hele verden deltager i oplæg om alt fra bæredygtighed til mindfulness. Ifølge landedirektør i Arla Danmark, Helle Müller Petersen, er personlig udvikling lige så vigtig som faglig udvikling, når det kommer til medarbejdertrivsel. Særligt i en tid, hvor hverdagen er vendt på hovedet, og kontorstolen er rykket hjem i stuen.

Af redaktionen, DANSK HR

Covid-19 har skabt store ændringer i vores arbejdsliv. Mange danskere har det seneste år befundet sig mere på hjemmekontoret end på den fysiske arbejdsplads, og både interne og eksterne møder er rykket online. For virksomhedslederen betyder det, at det kan være svært at holde medarbejdernes engagement højt og sikre videndeling på tværs af organisationen. Det var derfor ikke et spørgsmål om hvorvidt, men nærmere hvordan Arla skulle afholde sin årlige event Learning Week i efteråret 2020 under Covid-19. Arla Learning Week er en hel uge, hvor Arla-medarbejdere på tværs af landegrænser deltager i videns- og inspirationsoplæg om alt fra bæredygtighed og marketing til mindfulness og vaneændringer. Normalt foregår eventen både online og offline, men grundet Covid-19 blev alle oplæg i år 2020 afholdt online. Ifølge Helle Müller Petersen, landedirektør i Arla Danmark, er det afgørende, at situationer som Covid-19 ikke bliver en stopklods for medarbejdernes udvikling – og ikke mindst sammenholdet og fællesskabet, der er helt afgørende for medarbejdernes motivation for hver morgen at omdanne stuen til hjemmekontor. ”Hos Arla prioriterer vi medarbejderudvikling meget højt. Både i form af personlig og faglig udvikling. Og i en tid, hvor vi som

74

virksomhed udfordres på vores normale arbejdsgange, er det helt afgørende, at vi husker at prioritere medarbejderne og gøre noget ekstra for at opretholde deres engagement og motivation,” siger Helle Müller Petersen og fortsætter: ”Vi befinder os langt væk fra hinanden rent fysisk, og det kan gå ud over både videndelingen og det kollegiale fællesskab i dagligdagen. Derfor var et digitalt samlingspunkt som Learning Week utrolig kærkomment, hvor medarbejdernes både kunne mødes om det faglige og få et socialt samlingspunkt.” Personlig og faglig udvikling er afgørende for medarbejderes trivsel På programmet for Arla Learning Week findes alt fra viden om Arlas businessplan og Arlas arbejde med bæredygtighed til en række oplæg under temaet ’personlig udvikling’. Både den personlige og den faglige udvikling er nemlig ifølge Helle Müller Petersen med til at sikre medarbejdernes samlede trivsel. ”Det er enormt vigtigt at opleve, at man udvikler sig, hvis man skal bevare arbejdsglæden over en længere periode. Det gælder alt fra udvikling af sin faglighed, sin forståelse af den forretning, man er en del af, til sin personlige udvikling i forbindelse med både arbejdsliv og privatliv. Det afspejler sig derfor også i vores Learning Week-program,” siger Helle Müller Petersen og fortsætter:

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


”For nogen kan fx mindfulness være den perfekte måde at lære at afstresse og finde fokus efter en travl morgen i privaten eller en række back-to-back-møder, mens andre mangler redskaber til at håndtere store forandringer – som fx hjemmearbejde og digital omstilling.” Som en vigtig del af medarbejderudviklingen er det overordnede tema for Arla Learning Week altid: ”For kollegaer, af kollegaer”. Det betyder blandt andet, at hovedparten af oplægsholderne er medarbejdere fra forskellige dele af Arlas forretning. Det budskab blev særligt vigtigt i efteråret 2020. ”Størstedelen af oplæggene afholdes af Arla-medarbejdere. Det gør de for at skabe stolthed og faglig udvikling hos oplægsholderne og for at skabe en følelse af sammenhold på tværs af fagområder og landekoder. Særligt sidstnævnte er vigtigt lige nu, hvor der er mange ting, vi har brug for at dele med vores kollegaer – både på tværs af landegrænser og hjemmekontorer. Det kan nemlig være med til at skabe motivation og en følelse af personlig sparring at diskutere dagens problemstillinger med kollegaer, der sidder med præcis de samme udfordringer, som vi selv gør,” siger Helle Müller Petersen. Deltagertal voksede med 50 procent sammenlignet med 2019 Learning Week har de seneste år oplevet stor opbakning fra medarbejderne. Alligevel steg deltagerantallet til årets Learning Week med 50 procent i år 2020 sammenlignet med år 2019. I år 2020 deltog ca. 1.500 medarbejdere på tværs af Europa. Det skyldes blandt andet, at Arla i år udvidede initiativet til at inkludere endnu flere medarbejdere fra Tyskland, England og Sverige. Men ifølge Helle Petersen har det også haft stor betydning, at medarbejderne er blevet mere komfortable med at arbejde online. ”Vi har længe været vant til at arbejde digitalt i Danmark, og Arla har været fremme i skoene med platforme som fx Teams. Men Covid-19 har gjort, at vi er blevet endnu bedre til det. Vi ser eksempelvis, at vores medarbejdere er blevet rigtig dygtige til at holde inspirerende oplæg over Teams, hvilket er en disciplin i sig selv. Det er derfor en klar anbefaling til andre virksomhedsledere, at vi ikke ser begrænsninger, når hverdagen vendes på hovedet, men i stedet åbner døren for nye muligheder,” fortæller Helle Müller Petersen og fortsætter: ”Min klare oplevelse er, at medarbejderne er klar til at tage imod forandring. Det afgørende er at give dem de rigtige værktøjer og klæde dem på til at håndtere forandringen. Det kan eksempelvis være at stille digitale platforme til rådighed og styrke viden om, hvordan man fx præsenterer og afholder digitale workshops. Men den vigtigste ledelsesopgave ligger i at etablere, hvorfor forandringen er nødvendig og skabe motivation for at hoppe med ombord og være en aktiv del af den. ”

Helle Müller Petersens fire gode råd til at motivere medarbejdere på hjemmekontoret • Tjek ind med dine medarbejdere: Når medarbejderne sidder på hjemmekontoret, er det vigtigere end nogensinde løbende at tale sammen. Hold fast i personalemøder, ring dine medarbejdere op, og foretag daglige eller ugentlige check-in, så du hele tiden er i sync med dine medarbejdere. • Skab sociale touch-points: Det kan hurtigt føles ensomt at sidde derhjemme, hvor man ikke har daglig kontakt med sine kolleger og mødes ved kaffemaskinen. Sørg derfor for at skabe nogle sociale fora at mødes i. Det kan være alt fra en digital fredagsbar og personalemøder til digitale walk and talks. Og husk at have kameraet tændt, så I kan se hinanden. • Fokusér på faglig og personlig udvikling: Udvikling må ikke gå i glemslen. Det er vigtigt at give dine medarbejdere mulighed for at udvikle sig – også fra hjemmekontoret. Giv fx mulighed for at deltage i webinarer, skab et setup for videndeling, eller afhold større digitale events som Arlas Learning Week. • Skab et frirum: Mange medarbejdere sidder stille foran computeren hele dagen, og hverdag og fritid flyder sammen, fordi alting foregår derhjemme. Det er derfor vigtigt at hjælpe dine medarbejdere med at skabe et frirum, hvor det fx er legitimt at gå eller løbe en tur i dagtimerne eller bruge tid på mindfulness. Det øger både medarbejdernes fysiske og mentale sundhed.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

75


Helle Müller Petersen landedirektør, Arla Danmark 76

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Om Arla Learning Week • Arla Learning Week foregik i 2020 i uge 39, 21.-25. september. I modsætning til tidligere år foregik oplæggene udelukkende online grundet Covid-19. • I 2019 deltog 1.009 Arla-medarbejdere i Learning Week. I år 2020 deltog minimum 1.500 medarbejdere, hvoraf 517 deltagere var fra Danmark. • Learning Week blev i 2020 udvidet til at inkludere endnu flere medarbejdere fra England, Tyskland og Sverige. Der deltog dermed syv lande i alt. • Learning Week går under budskabet ‘For colleagues, by collegaues’. Det betyder, at hovedparten af oplæggene er udviklet af medarbejdere internt i Arla. Det sikrer videndeling på tværs i virksomheden. • Fokus for Learning Week er Learning & Development centreret om Arlas europæiske forretningsplan. Oplæggene er delt op i tre hovedtemaer:

o Growing Arla Knowledge o Industry Knowledge o Personal Development

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

77


Hvem vil have de dygtigste medarbejdere? Hvad gør I for at sikre, at medarbejderne har de kompetencer, der skal til for at løse opgaverne nu og i fremtiden? Og hvad gør I for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere? Efteruddannelse er med til at udvikle, motivere og fastholde kvalificerede og ambitiøse medarbejdere. Samtidig er det med til at lette rekrutteringen af nye medarbejdere, hvis I er kendt for at bidrage til kompetenceudvikling.

M B A • H D • M AS T E R • E N K E LT FAG

TAG E N E FTE RU DDAN N E LS E PÅ A A R H U S B S S ET N IVE AU H ØJ E RE B S S . AU . D K / E V U


FUTURE FACTORS INSPIRATIONSKATALOG Ideer, metoder, og værktøjer.


Savner at du samværet med dine kolleger, når du arbejder hjemmefra? Mange medarbejdere er lige nu tvunget til at arbejde hjemmefra. Det kan være ensomt at skulle sidde alene og løse sine daglige opgaver uden direkte adgang til kolleger, som man kan spørge til råds, holde pauser med, grine med og ”small-talke” med.

Center for Organisationsudvikling Stubbe Søvej 15 8400 Ebeltoft 8633 6150 Carsten.brandt@reepark.dk st@reepark.dk

Man føler sig alene og oplever måske, at ens arbejdsliv og privatliv flyder sammen, og de normale faste rammer omkring arbejdstid, frokost etc. skrider. Undersøgelser viser, at hjemmearbejdspladser kan forårsage stress og depression, hvis man ikke stimulerer de sociale behov og får skabt en hensigtsmæssig disciplin omkring det, at arbejde hjemmefra. Har du som medarbejder brug for redskaber til at skabe et ordentligt arbejdsmiljø ifm din hjemmearbejdsplads, så du ikke føler afsavn og ensomhed?

Kompetence- og lederudvikling

I Center For Organisationsudvikling har vi specialiseret os i rådgivning i disciplinen At arbejde hjemmefra. Temaerne kan eks. være: • hvordan indretter jeg et funktionelt hjemmekontor • hvordan sikrer jeg den daglige kontakt med mine kolleger • hvordan håndterer jeg kollega-savn • og andre relevante emner…

Når HR skal skabe resultater

DANSK HR Brunbjergvej 10A 8240 Risskov 86 21 61 11 info@danskhr.dk www.danskhr.dk

TILB

UD

Prøv et medlemskab GRATIS I 3 MÅNEDER – det er ganske gratis og helt uforpligtende. Skriv / ring til info@danskhr.dk 8621 6111 eller læs mere og tilmeld dig på danskhr.dk/medlemskab

Som HR-ansvarlig har du en væsentlig rolle i at sikre virksomhedens succes. HR skal sammen med virksomhedens topledelse lægge de overordnede rammer for den HR-strategi, der skal understøtte forretningsstrategien. Desuden skal HR i fællesskab med alle mellemlederne sikre, at medarbejderne har lyst til og mulighed for at trives og yde en god indsats i jobbet. For at være succesfuld er det nødvendigt, at du hele tiden opdaterer din viden, søger konkrete værktøjer og får ny inspiration til tidens trend og tendenser. Det får du hos DANSK HR. Vi er HR-afdelingernes videncenter, og vi tilbyder viden, rådgivning og netværk gennem mere end 20 forskellige medlemsfordele. Ca. 40 % af alle danske HR-afdelinger har allerede glæde af et medlemskab i Danmarks største interesseorganisation og faglige netværk for HR. Få 20 % rabat på første års medlemskab Normalpris for et år er 4140 kr. + moms Bliv medlem og få adgang til viden, værktøjer, rådgivning og et helt unikt netværk

Future Factor er Læringskunst med kvalitetsprodukter Future Factor hjælper dig, som er konsulent, leder, facilitator, projekt- og teamleder, coach, underviser eller træner til at opnå dit fulde lærings-potentiale med materialer og kurser i topklasse. Via webshoppen www.futurefactor.dk har du adgang til over 1.000 artikler, som gør din gode facilitering endnu bedre med kvalitetsprodukter fra verdens bedste producenter som: Future Factor – Læringskunst Energivej 3 4180 Sorø 70 20 20 54 ple@futurefactor.dk www.futurefactor.dk

U TILB

D

ALLE KAN TEGNE - KOM FORBI STAND 28 PÅ TRÆFPUNKT HR 2021, SÅ VISER VI DIG DET, OG SOM BELØNNING FÅR DU EN TUSCH MED HJEM - SÅ DU OGSÅ KAN TEGNE (ALT).

80

• • •

David Sibbet fra The Grove, USA – grafiske koncepter Neuland, Tyskland - faciliteringsudstyr Metalog, Tyskland - teambuildingsudstyr

Læringskunst er kombinationen af den bedste viden, facilitering og kvalitetsprodukter Future Factor tilbyder også kurser i facilitering, grafisk facilitering, teamudvikling, personlig udvikling og ROI effektmåling. Alle kan tegne, så med et par tips og en god tusch er du også igang. Står du for at arrangere en firmadag eller kick-off med ønske om en både lærerig og sjov dag, så kontakt os for et tilbud, hvor vi kombinerer viden og læring med sjove øvelser, som sikre høj involvering og aktivering og dermed stort udbytte.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


AMBITIØS AMBITIØSUDVIKLING UDVIKLINGAF AF MENNESKER MENNESKEROG OGORGANISATIONER ORGANISATIONER Hvordan øger jeg trivslen, effektiviteten og performanceniveauet i mit team?

Hos UPGRADEIT har vi specialiseret os i kurser og efteruddannelser, der motiverer og effektiviserer.

Hvordan leder jeg fra distancen? Hvordan klæder jeg mine medarbejdere på til at lede opad, tage personligt ansvar og lederskab? Hvordan optimerer vi vores processer og overskud gennem Office 365 og IT-værktøjer?

www.upgradeit.dk

+45 70 205 285

Danmarks mest efterspurgte lederuddannelse 55.000 kursister 10.000 afholdte kurser - både online og onsite Konkrete værktøjer Udvikling og forankring i praksis

info@upgradeit.dk


ten Mor

Nov

r

en up H

riks

en

Lederuddannelse fejler fordi vi ikke lærer at lede os selv

Aldrig er der investeret mere i lederuddannelse end de sidste 10-15 år. I kvalitetsreformen fra 2007 blev det vedtaget, at alle offentlige ledere skulle have ret til en lederuddannelse på diplomniveau. Ledelse skulle være et fag. I årene fra 2008 til 2015 deltog 12.000 ledere i efteruddannelse. Vi brugte en lille milliard.

82

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Af Morten Novrup Henriksen

Alligevel er ledelsestilstanden på de danske arbejdspladser ikke imponerende. Bare for at nævne et par få tal og undersøgelser: • Dansk evalueringsinstitut har undersøgt effekten af lederuddannelserne på kerneopgaven, og her fandt man ingen effekt. • I 2016 gennemførte McKinsey en undersøgelse med 52.000 ledere. 86 % vurderede sig selv som inspirerende. • Samme år viser en stor undersøgelse fra Gallup, at 82 % af medarbejdere betragter deres ledere som uinspirerende. • Kun 13 % af den globale arbejdsstyrke er engagerede. 24 % er direkte uengagerede! I min optik starter lederuddannelse det forkerte sted. Man lærer om strategi, økonomi, faglig ledelse, personaleledelse. Men for det første er det svære i ledelse ikke det teoretiske og styringsmæssige, selvom det kan være svært nok. Det er det emotionelle og praktiske i hverdagen fyldt med paradokser og følelser, der er svært. Mange ledere ved godt, hvad der er det rigtige at gøre i en situation, men frygten spænder ben. Når man mærker den dårlige stemning eller observerer konflikten, ved man godt, man bør gå ind i det, og tage sig af det. Men man bliver bange for ikke at slå til, at fremstå inkompetent, at blive afvist, ekskluderet og upopulær. Det er helt almindelige mellemmenneskelige mekanismer, men de kan blive dominerende og begrænsende, hvis ikke vi forvalter dem på en god måde. Hvis ikke vi kan lede os selv, håndtere vores behov for at høre til, fremstå kompetent og være elsket og den hertil knyttede frygt for at blive ignoreret, fremstå inkompetent og blive afvist, så vil disse mekanismer styre vores adfærd i hverdagen på nogle ubevidste og uheldige måder. For det andet; når vi mest lærer om styring, vender vi ryggen til, hvordan vi skaber ledere, der reelt engagerer, er autentisk menneskelige og nærværende. Som kan forbinde sin egen motivation og følelse af formål til medarbejdernes. Som også er optaget af faktisk at skabe grobund for forbundethed, samhørighed, tilhørsforhold og dyb glæde. Vi arbejder det meste af vores vågne timer, og verden er heldigvis ved at vågne op til at ville mere. Vi vil ikke længere affinde os med at arbejde for at få fri. Vi vil vitaliseres på vores arbejde. Den fordring synes jeg vi skal tage seriøst. Seriøst, hvis vi ønsker at bidrage til medmenneskelighed OG til, at mennesker i vores organisationer kan bruge deres ressourcer på nogle gode og bæredygtige måder. Også til fordel for kerneopgaven. Peter er leder for en driftsenhed i en kommune. Han er i fuld gang med en diplom i ledelse, og han finder det rigtig interessant og får også gode karakterer. En morgen vågner Peter og er irriteret og træt. Han føler sig presset. Han slæber sig ud af sengen og iler ind på jobbet, for han har et vigtigt møde kl. 8. Han dumper ind 7.57, og de fleste er kommet. Han indleder mødet med de gode procesredskaber, han lige har lært. En medarbejder byder ind med en

opmærksomhed på et problem i kontorerne. Der er for meget larm og rod. Peter bliver voldsomt irriteret. Den medarbejder er altid på tværs. Og hvor stort er det problem? Han prøver at lytte, men alle kan mærke, at han er dybt irriteret, og de klapper i. Peter overhører, at der er mange, der er frustrerede. Han er ikke i kontakt med, at han føler sig personligt kritiseret. At han føler sig ydmyget. At han føler, at de er imod ham. At han er alene. At han som ung i sit hjem aldrig kunne gøre det godt nok. At han altid fik kritik af sin far. At han aldrig følte sig god nok. Heller ikke da han stolt fortalte om sit første lederjob. Peter er en dygtig leder. Han kan teorierne på rygraden, og han mestrer de procesredskaber, han har lært på diplomuddannelsen. Men Peter har ikke lært at lede sig selv. Ikke erkendt, hvad han har i sin rygsæk. Ikke lært at lede de følelser, der opstår, når han får kritik. Konsekvensen er, at Peter bliver frustreret, irriteret, afviser, nedgør – og uden overhovedet at se dette selv. Men Peters blindspot er de andres hotspot. De ser kun hans irritation. De føler sig afvist, ubetydelige. De mister den motivation, de ellers havde for borgerne. De mistrives mere og mere. Flere oplever tiltagende stresssymptomer. Når Peter sidder på skolebænken på diplomen, taler han for god trivsel, og for at lytning og nærvær er vigtige lederevner. Han kender alle teorierne omkring det. Men når han sidder ude blandt sine medarbejdere, gør han det stik modsatte. Der er ofte en kløft mellem det, lederne godt ved, og det, de gør i praksis. Og rigtig meget af det, vi gør i praksis, bunder jo i alt det, vi har med os som mennesker. Alle de oplevelser og erfaringer, vi har på godt og ondt. Og kun i mindre grad i de rationelle og teoretiske overvejelser. Skal vi forbedre vores lederuddannelser, skal vi indse, at al ledelse starter med selvledelse. Og give meget mere plads til, at lederne kan bruge lederuddannelse til at lære sider af sig selv at kende, som ellers bliver styrende på alle mulige ubevidste måder. Vi skal lære ledere at smide skjoldet; de forsvarsmekanismer, der skal beskytte os mod at føle sårbarhed. Livet er sårbart, og ledelse er sårbart. Og hvis vi ønsker autentiske ledere, der tør stå ved sig selv, og kan udvise større menneskelighed, så skal vi hjælpe ledere til at udvise sårbarhedsmod fremfor at skjule svagheder, usikkerheder, tvivl og følelser. Ledere holder andre menneskers liv i deres hænder og har gigantisk indflydelse på andre menneskers trivsel og lykke. Jeg synes ikke, det er for meget forlangt, at vi kræver af ledere, at vi er i kontakt med vores rygsæk og kan forvalte os selv og vores livserfaringer på nogle kompetente måder. Medmenneskelighed og kerneopgave er ikke hinandens modsætninger. Men én ting er sikkert: Hvis man som leder ikke er i kontakt med sig selv og sin rygsæk, kan det virkelig forpurre alles engagement for opgaven og arbejdspladsen. Kilder:

Hougaard (2018). Mind of the leader. Gyldendal. https://www.danskhr.dk/insights/hr-og-ledelse/lederen-paa-briksen https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/paaviselig-effekt-skoleledereslederuddannelse-paa-laereres-sygefravaer https://www.denoffentlige.dk/ledere-er-uddannet-800-mio-menlederuddannelse-skal-have-rod-i-praksis

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

83


Kvalificer dialogen med Profilværktøjer fra Garuda Giv din organisation et fælles sprog. Få værktøjer som kvalificerer HR-processerne, fra rekruttering til udvikling af medarbejdere, ledere og teams. Garuda AS Volbjergvej 14, 2.sal 8240 Risskov 8746 8600 garuda@garuda.dk www.garuda.dk

Garudas Profilværktøjer belyser personlighedstræk og fokusområder i detaljerede personprofiler - og lader dig komme hele vejen rundt om det enkelte individ. Så du kan stille de rette spørgsmål under en ansættelsessamtale, og hjælpe dine medarbejdere til at indfri deres fulde potentiale. En personprofil fra Garuda er aldrig et mål i sig selv. Vores Profilværktøjer bidrager til at skabe en kvalificeret og ligeværdig dialog om de menneskelige ressourcer og personlige kompetencer der har betydning for arbejdslivet.

Kompetence- og lederudvikling

Garuda har kontorer i Danmark, Norge og Sverige, og Garudas værktøjer anvendes i en lang række offentlig og private virksomheder i såvel Danmark som internationalt.

Lønskolen – din kursusudbyder inden for løn, HR og personalejura Fortsæt med at udbygge og opdatere dine kompetencer – også inden for løn, HR pg personalejura. Når du har været på kursus på Lønskolen, kan du være sikker på at komme hjem med en lang række brugbare værktøjer til din hverdag. Lessor Engholm Parkvej 8 3450 Allerød 4816 6000 salg@lessor.dk www.lessor.dk

TILB

UD

Få 10 % rabat på alle kurser på Lønskolen i 2021 Send en mail til kursus@lonskolen.dk og oplys koden HRGUIDE10/2021 – så sørger vi for at trække rabatten fra.

Lønskolen udbyder både halv- og heldagskurser, men vi kan også tilpasse de enkelte kurser som workshops, så vores viden kommer mange i virksomheden til gavn. Kurser om lønadministration Uanset om du er ny inden for lønfeltet eller har flere års erfaring, har vi et kursus, der er tilpasset dit erfaringsniveau. På begge kurser lærer du om elementerne i en lønbehandling, og du kommer hjem med en masse brugbar og opdateret viden om, hvordan du udarbejder virksomhedens lønsedler korrekt. Kurser om HR og personalejura Inden for HR og personalejura tilbyder vi halvdagskurser for dig, der vil kende love og regler om emner som ansættelseskontrakter, barsel og sygdom. Du kan læse mere om Lønskolen og finde vores store udvalg af kurser på www.lonskolen.dk.

Sørger du for at jeres medarbejdere løbende udvikles både personligt og fagligt – og er du med til at sikre, at de trives? Arbejder du med et vedvarende fokus på værdiskabende kommunikation og service i jeres organisation, og tror du på man altid kan blive klogere på sig selv og andre, til både egen og virksomhedens gevinst? Recordit.nu Skomagervej 4L 7100 Vejle 7022 3638 salg@recordit.nu www.recordit.nu

Vi skaber resultater med mennesker, som øger effektivitet, kundetilfredshed, samarbejde og trivsel. Recordit er et dansk IT og konsulenthus, som i mere end 10 år har været blandt de stærkeste danske spillere inden for teknologi og medarbejderudvikling til forskellige former for servicefunktioner, herunder kundeservice, call centre, support, salg, sagshåndtering, borgerservice og rådgivning. Vores skræddersyede løsninger bygger på omfattende brancheindsigt og erfaring, kombineret med avancerede teknologiske produkter tilpasset vores kunders individuelle behov. www.recordit.nu 70 22 36 38

84

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Sikre din fremtid – tag en efteruddannelse

sdu.dk/uddannelse

MBA - Master in Business Administration - Et internationalt anerkendt brand og et stærkt kort på hånden. MPI - Master i projektledelse- og innovationsledelse - Stiller skarpt på professionel ledelse af projekter og innovationsprocesser. HD - Kombiner dit job med en HD-uddannelse – en sikker investering i din fremtid

Mød os på stand 43

#sdudk

På SDU Syddansk Universitet tilbyder vi bl.a. HD- og masteruddannelser


SDU udbyder en bred vifte af efteruddannelser: HD- og masteruddannelser og kurser. Som HR-medarbejder kan du finde inspiration i vores store efteruddannelsesunivers og få idéer til at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere.

SDU Syddansk Universitet 5230 Odense M 2460 1229 lohol@sam.sdu.dk www.sdu.dk/evu

TILB

UD

Kompetence- og lederudvikling

Få værktøjer og kompetencer til at øge din egen professionelle værdi. SDU udbyder bl.a. HD- og masteruddannelser og kurser. Læs mere på www.sdu.dk/evu

• MBA • HD, Master i offentlig ledelse • Master of Public Management • Master i offentlig kvalitet og ledelse • Master i innovation og projektledelse Gratis viden: hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev for SDU Efteruddannelse, vil du modtage invitationer til faglige webinarer og forskningsformidlingsartikler, som kan inspirere dig i dit arbejde. Du kan også søge om medlemskab som SDU erhvervspartner, så kommer din virksomhed forrest i køen, når det gælder om at spotte kvalificeret arbejdskraft og fremtidens medarbejdere. Vi har en bred vifte af kurser med ECTS indenfor bl.a. jura, HR, ledelse og sundhed. www.sdu.dk/efteruddannelse

Ambitiøs udvikling af mennesker og organisationer

UPGRADE IT Vinkelvej 9 6100 Haderslev 7020 5285 info@upgradeit.dk https://upgradeit.dk

• • • •

Hvordan øger jeg effektiviteten, trivslen og performanceniveauet i mit team? Hvordan leder jeg fra distancen? Hvordan klæder jeg mine medarbejdere på til at lede opad, tage personligt ansvar og lederskab? Hvordan optimerer vi vores processer og overskud gennem Office 365 og IT-værktøjer?

Hos UPGRADEIT har vi specialiseret os i kurser og efteruddannelser, der motiverer og effektiviserer. Med over 55.000 kursister og mere end 10.000 afholdte kurser – både online og onsite, så ved vi, hvor vigtigt det er med konkrete værktøjer, når der skal skabes udvikling og forankring i praksis. Hos os finder du også Danmarks mest efterspurgte online lederuddannelse: MOMENTUM www.upgradeit.dk +45 70 205 285 info@upgradeit.dk

Nå et niveau højere med målrettet kompetence- og lederudvikling Hvis du stiler et niveau højere, er du ikke alene. Det gør vi også. Og det samme gør de mange, der vælger efteruddannelse hos os. De vil udvikle deres faglighed på universitetsniveau, og de vil udfordre sig selv som mennesker.

Aarhus BSS Bartholins Allé 10, Bygning 1323, 412 8000 Aarhus C 87 15 04 02 info.bss@au.dk bss.au.dk/evu

TILB

UD

Er du HR-leder eller -medarbejder, så tjek vores gratis HR-tilbud og værktøjer på bss.au.dk/HRtools Deltag fx gratis i HR-konferencer, webinarer m.m.

86

Aarhus BSS tilbyder kompetence- og lederudvikling tilpasset dit behov og din organisations udfordringer. Vi understøtter dig og din organisation med den nyeste forskning og business cases, som i samspil med din viden styrker din handlekraft og evne til at træffe strategiske beslutninger. Udnyt fleksibiliteten i vores uddannelser og vælg fx enkeltfag på MBA, Master og HD og suppler evt. med åbne kurser. På den måde kan du få præcis den efteruddannelse, der matcher dit behov lige nu med mulighed for at bygge på senere hen. Vi vil gerne være med til at rykke dig som menneske og som leder. Og vi vil gerne være med til at udvikle din organisation. Er I en gruppe af medarbejdere eller ledere kan vi skræddersy et forløb specifikt til jeres behov og udfordringer. Sammen kan vi nå et niveau højere!

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


© The Insights Group Ltd, 2020. All rights reserved.

Vil du som HR-ansvarlig sikre dig, at jeres ledere er i stand til at: 

Inspirere, motivere og drive medarbejdere til resultater

Lede medarbejdere og teams på distancen

Bevare et åbent og inkluderende arbejdsmiljø fremadrettet Så skal du arbejde med lederudviklingsprogrammet Insights Discovery – The Self-Aware Leader Læs mere her: insights.com/dk/produkter/self-aware-leader/ Insights Danmark l Hasselager Centervej 3, st l 8260 Viby J l 72 34 59 00 l denmark@insights.com


Salg skal

højere op på agendaen Salg bliver ofte betragtet som den operationelle del af virksomheden og er sjældent inviteret med ind til den strategiske snak. Men det er en fejl, for salget har aldrig været vigtigere, og især salgsledelse har behov for mere bevågenhed, mener professor Mogens Bjerre, der i efteråret 2019 var med til at udgive Danmarks hidtil største forskningsprojekt om salg, ’Morgendagens Salg’ – et projekt initieret af Dansk Industri, Customer Agency, Business Danmark og CBS. Af Nikolaj Henum, VirkKom

88

”Jeg synes, udviklingen igennem de senere år har været tankevækkende. Prøv at se på funktioner som marketing og indkøb – dem har der været meget fokus på gennem flere årtier, og de er også en del af topledelsen i mange virksomheder i dag – ligesom der har eksisteret målrettede uddannelser om de emner i snart sagt mange år. Det er først sidste år, at salg for alvor har fået en akademiseret form på uddannelsesinstitutionerne og for eksempel er blevet introduceret på HD og diverse erhvervsøkonomiske uddannelser,” forklarer Mogens Bjerre. Han forklarer, hvorfor salg indtil nu ikke har været at finde højere i hierarkiet i virksomhedsorganisationerne. ”Når virksomheder tænker salgsledelse, så er det som regel med afsæt i organisering. Altså hvor mange sælgere skal der bruges til den og den opgave, hvordan skal kunderne fordeles mellem dem, hvilke værktøjer skal de have, og så videre. Men salget – særligt indbyrdes mellem virksomheder – er i dag langt mere kompliceret, involverer mange flere interessenter og knytter virksomhedernes ydelser tættere sammen, end det gjorde tidligere – både hos den købende og den sælgende virksomhed. Og det stiller ikke mindst store krav til hele salgsledelsesdelen,” siger Mogens Bjerre. ”En af de konklusioner, vi fandt frem til i det store forskningsprojekt ’Morgendagens Salg’, er netop, at virksomheder har mulighed for at øge deres vækst markant ved at indstille radaren på salgsledelse, hvilket mange nu er ved at få øjnene op for,” forklarer han.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Mogens Bjerre professor

Salg blev set ned på At salgsfunktionen har haft svært ved at få foden inden for i direktionen, og at kun selve resultaterne, men ikke salgsstartegien og -metoderne, diskuteres i bestyrelseslokalerne, skyldes ifølge Mogens Bjerre desuden, at salg i mange år har været udfordret på hele imagedelen. ”Salget har længe været forbundet med noget lidt kikset – og det har været noget, man har talt ned med øgenavne som ’ Sælge-Helge med de brede fælge’. Og så har salg sjældent været sat ind i en akademisk kontekst, ligesom der har været en fordom om, at enten kan du helt naturligt finde ud af at sælge, eller også kan du slet ikke. Men den opfattelse er heldigvis blevet ændret i de senere år, i takt med at salgets betydning også er blevet mere og mere udtalt,” fastslår Mogens Bjerre. Salg kan løbe af sporet CBS-professoren mener samtidig, at hvis man lader salget være en del af det strategiske arbejde, så minimerer man risikoen for, at man pludselig sidder med uoverskuelige udfordringer, som man har set det i visse brancher. ”Hvis man ser på salg som en selvstændig enhed til organisationen og udelukkende fokuserer på, at der skal mere ind lige meget hvad, og hvis der fra strategisk side ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved det, så tror jeg, at man vil opleve, at det pludselig giver ridser i lakken. Vi har set det eksempelvis i den finansielle sektor, hvor der en del steder i en periode udelukkende var fokus på at skabe øget omsætning. Det ramte senere som en boomerang. Og jeg siger ikke, at det kunne være undgået, men måske mere, at risikoen for at sådan noget kan ske, vil blive væsentlig mindre, såfremt salget i højere grad bliver en del af det strategiske arbejde,” påpeger han.

Sælgeren skal også selv bidrage For Mogens Bjerre er det væsentligt, at det ikke bare er virksomheden, der har et ansvar i forhold til at engagere sælgeren på det strategiske niveau. Sælgeren som individ har i den grad også selv et ansvar. ”Hvis en sælger skal med i det strategiske arbejde, så er det meget vigtigt, at vedkommende er i stand til at tale CEO’sk eller CFO’sk, som man måske lidt populistisk kan kalde det. Sælgeren skal kunne se det hele i en lidt større sammenhæng og have en udvidet forretningsforståelse og derfor også en stærk indsigt i øvrige områder af forretningen,” forklarer Mogens Bjerre. ”Sælgere har typisk masser af redskabskurser i bagagen. Men nu kan sælgerne for første gang tilegne sig strategiske og forskningsbaserede færdigheder, fordi forskningen fra projekt Morgendagens Salg nu er født ind i flere uddannelser på både HD- og akademiniveau.” Virksomhedens opgave I forhold til hvad virksomheden kan gøre for at få sælgeren med i det strategiske arbejde, er der særligt tre præmisser, som ifølge Mogens Bjerre skal være opfyldt:

1.

Ledelse af salgsorganisationen skal ikke kun handle om at lede sælgerne isoleret. Det skal ske være i nært samarbejde med virksomhedens andre funktioner.

Virksomheden bør etablere og følge principper for salg, der fastlægger rammer og krav til sælgerne i forhold til deres interne og eksterne interesser.

2. 3.

Virksomheder skal opstille mål for, hvad salgstræningen skal ændre, og skal måle på forandringerne.

På www.morgendagenssalg.dk kan du blive klogere på Danmarks største salgsforskningsprojekt, som er omsat til en bog, uddannelser, et brætspil, lederguide og et whitepaper.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

89


Ledelsesudvikling – med profilværktøjer fra Garuda

Anbefalet af:

• Hvordan styrker jeg samarbejdet i et team? • Hvordan kan jeg hjælpe ledere og mellemledere til at udnytte deres kompetencer bedre? • Hvordan gennemfører jeg målrettet talentudvikling? • Hvor opstår der konflikter, og hvorfor? Skab positiv faglig og personlig udvikling hos medarbejdere og ledere. Sammensæt optimale teams og skab fundamentet for et stærkt samarbejde. Og, måske vigtigst af alt: Få værktøjer til at stimulere motivation, trivsel og arbejdsglæde, hver eneste dag. Se mere på garuda.dk

Garuda AS Voldbjergvej 14, 2. sal 8240 Risskov Danmark +45 87 46 86 00 garuda@garuda.dk www.garuda.dk Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Siden 1982 har Garuda udviklet profil- og dialogværktøjer som kvalificerer HR-processer, på et solidt videnskabeligt grundlag og på baggrund af et værdisæt om at skabe balance mellem mennesker.


TEMA

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

37 HR-systemer 55

IT løsninger / Apps

67

Kompetence- og lederudvikling

91

Konference- og mødecentre

107 Løn og pension 1 1 5 Outplacement 1 1 9 Personalegoder 127

Rekruttering / Vikarbureauer / Tests

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

Konference- og mødecentre

9

91


På disse sider finder du nogle af Danmarks bedste kursussteder. Kontakt dem, og hør deres tilbud til dig og dit næste kursus, konference, møde eller lignende – de glæder sig til at servicere dig og din organisation. HUSK: På hrguiden.online under kategorien ”Kurser, konferencer og møder” finder du også alle kursus- og konferencestederne her fra håndbogen.

Konference- og mødesteder

Via hrguiden.online kan du forespørge gratis og helt uforpligtende på et tilbud direkte hos konferencestedet – det er nemt gjort med nogle få klik.

CPH Conference – en del af DGI Byen Tietgensgade 65 1704 København V 3329 8060 Salg-booking@dgibyen.dk www.dgibyen.dk Konferencefaciliteter *****

Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference **** Frederiksdalsvej 360 2800 Kgs. Lyngby 4585 4333 frederiksdal@sinatur.dk www.sinatur.dk/frederiksdal

Antal til spisning: Antal værelser: Antal senge:

CPH Conference – en del af DGI Byen Femstjernede møde- og konferencelokaler centralt i København I 2021 skal der stadig være højt til loftet og masser af plads i lokalerne. Vi har begge dele og med endnu et kæmpe venue som Øksnehallen på 5500m2 – som en del af DGI Byen, kan vi opfylde alle behov for store som små møder. Hør mere om vores nye løsninger for Hybridmøder og digital understøttelse. Husk at vores nyrenoverede CPH Hotel tilbyder 102 værelser, som kan kombineres med jeres konference.

3400

102

Med kun 50 m fra Hovedbanegården, 100 m til Metro og eget parkeringshus bliver det ikke lettere.

3400

254

150

60

1500

117

Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference Hold bæredygtige møder/konferencer i naturskønne omgivelser ved Mølleåen Frederiksdal ligger placeret midt i den smukke natur mellem Bagsværd Sø og Furesø ca. 20 min. fra indre by. Fra hotellet har du direkte udsigt over Mølleåen og fantastiske muligheder for udendørs aktiviteter og pauser i det fri. Her får du bæredygtige og kvalitetsbevidste møde- og konferenceoplevelser. Vi tilbyder velsmagende forplejning og har Det Økologiske Spisemærke i sølv. Vi er også Nordens første hotelkæde, der er B Corp certificeret, hvilket er et bevis på, at vi er blandt de mest ansvarlige virksomheder i verden. Vi har gratis parkering og ladestandere til el-biler.

92

Max antal deltagere i største lokale:

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


FÆNGSLET Fussingsvej 8 8700 Horsens 7610 0011 arr@faengslet.dk www.faengslet.dk/moeder-konferencer

FÆNGSLET i Horsens ”Kan dine gæster huske, hvor de var, kan de huske, hvad I talte om” Lige fra du står på parkeringspladsen og kigger op på den imponerende gule bygning, fornemmer du, at du er kommet til et helt specielt sted. Inden for murene kan du stadig fornemme historiens vingesus, alle møde- og konferencelokaler, hedder stadig deres oprindelige navn. Men lokalerne er opdateret til nutidens krav og da vi i de senere år har haft besøg af rigtig mange konferencegæster, så kan du trygt regne med god sparring i FÆNGSLET. Vi anbefaler selvfølgelig, at du inddrager fængselstermer i din agenda, da denne synergi gør dine gæster nysgerrige samt giver dem en totaloplevelse.

22 celler

800

54

150

73

90

120

120

51

100

200

Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konference Perlen på Sydfyn med enestående møde/ konferencefaciliteter i smukke omgivelser Gl. Avernæs er et charmerende hotel på den fynske halvø Agernæs ca. 15 min. syd for Assens med en betagende udsigt over Helnæs Bugten. Her finder du en unik kombination af gamle, charmerende bygninger og lyse, moderne lokaler. Vi tilbyder bæredygtige konferenceoplevelser og gastronomi, du sent vil glemme. Vi er B Corp certificereret og dermed blandt de mest ansvarlige virksomheder i verden. Som gæst har du rig mulighed for at inddrage naturen i dagens program, da vi både har udendørs auditorium, naturfitness og kano/kajak. Parkering og ladestandere til el-biler er gratis.

Konference- og mødesteder

Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konference **** Helnæsvej 9 5631 Ebberup, Assens 6373 7373 glavernaes@sinatur.dk www.sinatur.dk/gl-avernaes

800

Haraldskær Sinatur Hotel & Konference Historiske bygninger med moderne mødefaciliteter og formidabel gastronomi Haraldskær er beliggende i naturskønne omgivelser midt i den frodige Vejle Ådal ca. 10 min. fra Vejle. Haraldskær Sinatur Hotel & Konference **** Skibetvej 140 7100 Vejle 7649 6000 haraldskaer@sinatur.dk www.sinatur.dk/haraldskaer

Den charmerende herregård fra 1434 ligger ugeneret i skovbrynet med gode muligheder for udendørs aktiviteter og inddragelse af naturen. Her får du uforglemmelige møde- og konferenceoplevelser med respekt for miljøet uden at gå på kompromis med kvaliteten, og gastronomiske oplevelser i særklasse baseret på økologiske og lokale råvarer. Vi er en del af B Corp og dermed blandt de mest ansvarlige virksomheder i verden. Vi tilbyder gratis parkering og ladestandere til el-biler.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

93


Konference- og mødesteder

HimmerLand *** Lars Larsens Vej 1, Gatten 9640 Farsø +45 9649 6100 konference@himmerland.eu www.himmerland.eu

HimmerLand Der sker noget helt særligt, når I træder ud af jeres sædvanlige rammer og ind på HimmerLand. Med fantastisk natur til alle sider står inspirationen i første række til såvel møder og konferencer som teambuilding. Her er det jeres agenda, der er i fokus, og vi sammensætter dagen, præcis som I ønsker. Det gælder både i og uden for vores moderne mødelokaler, hvor oplevelser og aktiviteter smelter sammen, og giver jeres kreative tanker og nye idéer frit spil. Lad dagens indtryk bundfælde sig ude på golfbanen. Kom helt ned i tempo i vores spafaciliteter. Nyd vores fantastiske mad i en af vores 3 restauranter – vi har det økologiske bronzemærke. Sammen med ernæringsekspert, Christian Bitz, har vi udviklet et madkoncept til vores konferencer, hvor fokus er mad, der kan holde blodsukkeret stabilt og energien høj.

120

300

400

300

62

300

74

350

59

350

140

HORISONT Hotel og Konference Meningsfulde møder & Konferencer med udsigt & naturligvis gratis parkering! HORISONT Hotel & Konference *** Agro Food Park 10 8200 Aarhus N 7020 8810 konference@horisont-aarhus.dk www.Horisont-aarhus.dk

Alle lokaler har store vinduespartier til det fri, det giver lys, udsyn og ikke mindst inspiration. Naturen omkring os giver mulighed for en gåtur i pauserne eller sjove spil på de grønne arealer. Vi gør alt, hvad vi kan for at tilpasse Horisont til dine unikke ønsker og behov. Vil du gerne have en ekstra god idé med på vejen, har vi selvfølgelig masser af forslag til for særlige menuer eller aktiviteter, så det hele passer til dit behov.

Hotel GSH, Green Solution House**** Strandvejen 79 3700 Rønne, Bornholm 5690 4444 conference@bornholmhotels.dk www.bornholmhotels.dk

Hotel GSH, Green Solution House – når gastronomi, bæredygtighed og æstetik forenes Hotel GSH er et af verdens mest ambitiøse grønne hoteller. Her kan du og dine gæster mødes, snakke, arbejde og slappe af. I kan nyde de dejlige omgivelser, spise i Restaurant GSH, hvor fokus er på det økologiske italienske køkken, samtidig med, at der skabes energi via solceller, varmt vand via solpaneler, og affald bliver minimeret. Alle værelser er indrettet med bæredygtige materialer og interiør fra Skagarak og Auping. Konferencefaciliteterne er helt nye og innovative bl.a. med dagslysskærme i stedet for projektor/ lærred. Vi hjælper gerne med udflugter rundt på Bornholm.

94

278

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Et NATURligt valg Naturen er vores faste omdrejningspunkt og har altid været det. Men den smukke natur er blot en af mange grunde til at mødebookere vælger os – igen og igen. • 4-stjernede konferencefaciliteter midt i Danmark med over 800 gratis p-pladser • Komplette løsninger på alle størrelser arrangementer – én kontaktperson • Eventafdeling og aktivt pausekoncept med uanede muligheder

FN’s verdensmål Vi har specielt fokus på 3 verdensmål Følg os på vingsted.dk/FN17

Vi passer på naturen i alt hvad vi gør – og arbejder løbende på at nedbringe vores klimaaftryk. Ring på 7586 5533 eller læs mere på vingsted.dk Vingsted Skovvej 2 · 7182 Bredsten · Tlf. 7586 5533 · info@vingsted.dk · vingsted.dk


Hotel Koldingfjord Hotel Koldingfjord er stedet, hvor mennesker mødes, udveksler idéer, finder ro og skaber resultater.

Hotel Koldingfjord **** Fjordvej 154 6000 Kolding 7551 0000 hotel@koldingfjord.dk www.koldingfjord.dk

Med 132 værelser og 12 mødelokaler og plads op til 300 gæster, tilbyder vi unikke rammer til inspirerende møder, konferencer eller firmafester i fantastiske omgivelser ved fjorden med særlig fokus på høj gæstekomfort og nærværende service.

Konference- og mødesteder

Har du brug for en pause i et tætpakket program tilbyder vi et væld af forskellige aktiviteter i vores smukke natur. Det giver dig som mødeplanlægger nye optimale muligheder ved afvikling af møder og konferencer i Trekantsområdet.

Hotel Svanen Billund **** Nordmarksvej 8 7190 Billund 75 33 28 33 billund@hotelsvanen.dk www.hotelsvanen.dk

300

132

350

232

120

102

120

204

400

69

450

152

Hotel Svanen Billund Hotel Svanen er blevet klassificeret som 4 stjernet konferencehotel og tilbyder en række serviceydelser der, som firmakunde, gør det bekvemt at afholde konferencer og møder på hotellet. Konferencefaciliteter: Whiteboard, flipover, beamer og visiolizer, WIFI samt frisk frugt og isvand hele dagen. På Hotel Svanen for man den personlige service og vi er fleksible overfor specielle ønsker. Hvis der bliver behov for en lille pause eller at der skal holdes et mindre møde ved siden af konferencen er I velkommen til at benytte vores behagelige lounge område. Vores lounge er også det perfekte sted at mødes til en drink inden at I skal nyde en lækker middag i vores Restaurant No8.

Hotel Vissenbjerg Storkro Hotel Vissenbjerg Storkro, midt på Fyn – midt i Danmark

Hotel Vissenbjerg Storkro *** Søndersøvej 30 5492 Vissenbjerg 6447 3880 info@vissenbjergstorkro.dk www.vissenbjergstorkro.dk

Det oplagte konferencehotel: Tæt på den fynske motorvej og med central beliggenhed, så 80% af befolkningen kan ankomme inden for 2 timer. Hotellet råder over 14 lokaler, som kan bruges til kurser og konferencer. Vi har kapacitet fra 12 til 450 personer, afhængig af lokalesammensætning. Gratis WIFI i hele huset. Desuden stort udstillingsareal. Skal I have et break i kursusforløbet, kan vi foreslå en event med Terrariet Vissenbjerg, Ditlevsdal Bisonfarm eller Bridgewalking på Den Gl. Lillebæltsbro. Opholdsrum med billard, bordtennis, dart og bordfodbold.

96

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Hotel Årslev Kro *** Silkeborgvej 900 8220 Brabrand 8626 0577 hotel@aarslevkro.dk www.aarslevkro.dk

Vi tilbyder 4-stjernede kursus- og konferencefaciliteter, herunder 6 plenumlokaler og 6 grupperum, hvilket giver mulighed for fleksible løsninger til lige netop dit arrangement. Vi tilbyder teknisk udstyr til afholdelse af videokonference for 4-8 personer– så I har mulighed for at ”mødes” uanset hvor i verden I befinder jer. Med attraktive mødepakker og en hyggelig restaurant, der sørger for god mad, er I sikret et godt møde eller konferenceophold.

240

78

200

140

200

0

725

0

200

77

200

156

HUONE Copenhagen – Københavns mest kreative konferencecenter Vi er langt fra dit typiske mødevenue. I en tidligere hangar byder vi på 20 topmoderne møde- og konferencelokaler med hvert deres tematiske design. Lokalerne kan tilpasses alle typer møder og events, lige fra de små møder med 6 deltagere til møder med 200 deltagere i et enkelt lokale – men også til store events, såsom messer og flersporskonferencer, for op til 725 personer. Vores eventkoordinatorer sørger for, at dit arrangement bliver en succes. De hjælper med alt: dagsorden, siddepladser, forplejning og eventuelle aktiviteter.

Konference- og mødesteder

HUONE Copenhagen Amager Strandvej 390 2770 Kastrup +45 88 618 390 info.dk@huone.events www.huone.events/dk

Hotel Aarslev Kro Konferencer og kurser med ægte krostemning og mulighed for videokonference. Med Aarslev Kro’s beliggenhed, tæt ved E45 og Herningmotorvejen samt med busser lige til døren, er det ideelt at vælge os som kursus- eller mødested. Vi har desuden gratis parkeringsmuligheder ved kroen.

KolleKolle Dit naturlige mødested.

KolleKolle Frederiksborgvej 105 3500 Værløse 44 98 42 22 – Fax 44 98 41 70 info@kollekolle.dk www.kollekolle.dk Konferencefaciliteter ***** Værelser ***

KolleKolle er omkranset af den skønneste natur med både skov, sø og marker som nærmeste nabo. Her er der rig mulighed for at tilføje aktiviteter til jeres møde, med alt fra Teambuilding til walk-andtalk. Indenfor byder vi velkommen til professionelle rammer, hvor mødeoplevelsen er sat i centrum både når det gælder forplejningen, indretningen og de tekniske hjælpemidler. Vi er et hold af dedikerede og imødekommende medarbejdere, hvis primære fokus er at skabe tryghed og ro, så I kan koncentrere jer 110% om indholdet i jeres møde.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

97


ADVERTORIAL / ZOO

Pitch for vores løver og få én på opdageren i ZOO I over 160 år har ZOO ligget på toppen af Frederiksberg som en oase, der rummer alverdens dyr, opdagelser og sætter rammerne for kvalitetstid i familie og venners lag.

Af Amalie Eriksen

98

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Zoologisk Have er dog meget mere end familietid, og er således ved at finde sin plads som venue på møde-, teambuilding- og konferencemarkedet. En plads med fundament og fokus på naturbevarelse og et ønske om at være et mødested med noget på hjerte.

Meget mere end en projektor og filterkaffe I takt med stigende krav og forventninger til venues for konferencer og teambuilding samt efterspørgsel på afslappet professionalisme, der giver grobund og mulighed for, at virksomhederne kan spejle egne værdier og formål i det venue, de vælger, har ZOO lagt stor vægt på optimering og forbedring af lokaler, AV-systemer, infrastruktur mv. Christian Astorp, Erhvervs- og salgschef I ZOO udtaler:

”De kunder, vi taler med i dag, ser teknik, god mad, logistik og ordentlighed som en selvfølge og ikke som en årsag til at booke i sig selv. De vil se et unikt formål, ekstraordinært og skræddersyet indhold samt et stærkt værdisæt.” Netop værdierne og ZOOs primære formål om at passe på verdens dyr, ræsonnerer godt med den feed-back, der kommer, men også den overraskelse der til tider opstår, når det går op for gæsten, hvor meget Haven reelt har at byde på. Astorp supplerer:

”Mange ved slet ikke, at vi har et auditorium, professionelle mødelokaler og ikke mindst helt unikke muligheder for breakout sessions- og teambuilding-aktiviteter. Så hvor det for bare fem år siden var for sjov, man tog i ZOO, er det nu blevet et aktivt tilvalg, hvor naturbevarelse bliver kombineret med at have det sjovt.”

Sammen passer vi på verdens dyr ZOO har i snart 40 år engageret sig aktivt i naturbevarelse lokalt og internationalt. Et engagement, der bestemt ikke bliver mindre fremadrettet, og særligt det at agere vært for et interesseret erhvervsliv bidrager til ZOOs evne og mulighed for at formidle om dette. Et af de projekter, der har stået på i mange år, er ZOOs samarbejde med Pilanesberg Nationalpark. Her er ZOO med til at sikre de truede næsehorn i parken mod krybskytteri. Ved bare at have 20 gæster til møde, rundvisning eller dyretræning, bidrager I således til, at ZOO kan gøre en forskel – både i økonomisk forstand og i formidlingsmæssigt øjemed. Det giver ZOO mulighed for at belyse og formidle det behov, der er hjemme såvel som ude i verden for, at vi alle sammen tænker mere over vores ageren som privatpersoner og virksomheder.

”Et møde i ZOO er et aktivt bidrag til naturbevarelse. Det ved de færreste, men det, synes vi, er ret unikt. Ét er, at det praktiske fungerer, og omgivelserne er i top, men det gør jo heller ikke noget, at man kan gå fra et møde at vide, man samtidig har bidraget til at passe på verdens truede dyr” fortæller Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen.

Unik teambuilding og betagende formidling I ZOO gør vi en dyd ud af at sætte rammerne for værdiskabende arbejde, der kan kombineres med aktive og fascinerende afbræk. Kast jer ud i begivenhedsrige breakout sessions, hvor der er rig mulighed for at teste jeres viden, skubbe personlige grænser og få inputs til, hvordan I kan gøre verdensmålene mere håndgribelige. Vi udbyder en række teambuilding-aktiviteter, der både underholder men også giver grobund til refleksion og eftertanke – ikke mindst ved at lade jer komme meget tæt på dyrene.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

99


ADVERTORIAL / ZOO

” ZOO rummer mange mulige aktiviteter, og selvom mange gerne vil være med til at fodre en giraf, oplever vi også en stor tilslutning til produkter omhandlende FN’s Verdensmål, som jeg selv ofte er med til at afholde. I aktiviteter med FN’s Verdensmål som omdrejningspunkt er der både mulighed for at tale om dyr og naturen, men også menneskets påvirkning på disse. Jeg oplever, at gæsterne finder aktiviteterne meget givende og ekstremt relevante for både den enkelte deltager, men også for den virksomhed de repræsenterer” siger formidlings- og undervisningschef Louise Nordbjerg Bergman om ZOOs gruppeaktiviteter.

Hvilke rammer sætter ZOO? ZOO er klar til at byde jer velkommen alle årets 365 dage både i og uden for Havens åbningstid. I ZOO kan der bookes et auditorium, mødelokaler, selskabslokaler, breakout-lokaler og en spritny konferencesal, der åbner i efteråret 2021. Derudover har I rig mulighed for at gå på opdagelse i ZOOs restauranter Bistro panpan, Spisehuset FOLK og konditoriet Cakes and Dreams samt udforske det store udvalg af madsteder rund om i Haven. Om det så er for 100 eller 5.000 personer, så har ZOO med sine 11 hektar mulighed for at rumme det meste - og det til ekstremt konkurrencedygtige priser.

100

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


HR Guiden 2021 | danskhr.dk

101


Konference & Hotel Klinten Kun få minutter fra Stevns Klint ligger Konference & Hotel Klinten direkte ud til Østersøen.

Konference & Hotel Klinten Søndervej 8 4673 Rødvig 56 50 68 00 klinten@klinten.dk www.klinten.dk

Vi tilbyder 58 dobbeltværelser, heraf 22 Seaside værelser med egen altan eller terrasse med havudsigt. Hos os er der højt til loftet i mere end én forstand. I de arkitekttegnede bygninger vægtes komfort, indretning og lys højt, ligesom de moderne tekninske faciliteter er med til at skabe de optimale rammer omkring konferencer og kurser.

Konference- og mødesteder

Når dagen er omme kan I slappe af i vores mange hyggelige lounges, få sved på panden i vores motionsrum eller gå en tur på stranden.

135

58

90

108

250

259

270

370

200

90

180

180

Konventum hotel & konferencecenter Et sted skabt til udvikling og læring, i naturskønne omgivelser og med udsigt til Øresund Konventum hotel & konferencecenter **** Erling Jensens Vej 1 3000 Helsingør 4928 0900 booking@konventum.dk www.konventum.dk

Konventum er en arkitektonisk perle fra 1969, der er skabt til at facilitere menneskers udvikling og læring. Beliggende 3 km fra Helsingør centrum finder du Konventum omgivet af store skovområder, vandrestier og med en smuk udsigt over Øresund. Hos os kan du afholde store og små konferencer, kurser og workshops med plads helt op til 250 personer. Derudover udbyder vi kurser indenfor mange forskellige områder, bl.a. den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og vores helt nye kursus i udvikling af e-læringsforløb.

Kysthusene På toppen af Nordsjælland i den flotte natur ved Kattegats kyst finder du Kysthusene Gilleleje.

Kysthusene Gilleleje *** Tinkerup Standvej 8 a 3250 Gilleleje 48 36 54 44 info@kysthusene.dk https://kysthusene.dk

Her findes de bedste muligheder for ideelle møder, konferencer, overnatninger, kultur og skøn mad. Hvad enten I søger de bedste konferencelokaler eller en smukt beliggende lokation, der både tilbyder fantastisk natur, kultur og optimale faciliteter, i forbindelse med jeres næste møder eller konference, så finder I det her hos os. Kysthusene er tilsluttet Horestas ”Safe to visit” – program og har rigeligt plads, lys og luft til sikre møder og lever op til myndighedernes krav og anbefalinger til gæstehåndtering, rengøring og hygiejne. Vi ses på toppen!

102

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Metalskolen Jørlunde Kursus & Konferencecenter Metalskolens placering i hjertet af Nordsjællands skønne natur – giver de perfekte rammer til konferencer, kurser eller årets kongres. Metalskolen Jørlunde Slagslundevej 13 3550 Slangerup 4739 0100 metalskolen@danskmetal.dk www.metalskolen.dk

De fantastiske omgivelser med skov, sø og grønne arealer så langt øjet rækker giver de bedste betingelser for god læring, refleksion og opbygning af relationer. Efter gennemgribende renovering tilbyder Metalskolen moderne mødefaciliteter, 135 flotte værelse og fritidsaktiviteter i høj kvalitet. Den tilstødende værelsesfløj med plads til 20 personer kan lejes eksklusivt til ledergruppen, bestyrelsesseminaret eller mødet af særlig karakter.

135

200

160

300

88

300

176

100

23

130

43

Konferencer og kurser med stil og sjæl Læn dig tilbage og lad os hjælpe med planlægning af dagen. Så kan I holde jer aktive og få maksimalt udbytte af det faglige. Montra Hotel Sabro Kro **** Viborgvej 780 8471 Sabro 8694 8922 sabrokro@sabrokro.dk www.sabrokro.dk

På Montra Hotel Sabro Kro har vi 15 fleksible mødelokaler med plads til op til 300 personer. Vi gennemgår naturligvis alle detaljer med dig hver gang til gang og har fokus på hele arrangementet og ved, hvor vigtigt det er med refleksion, netværk og dialog – noget der i høj grad sker i pauserne. På Montra Hotel Sabro Kro kan du gennemføre arrangementer på et højt professionelt niveau og glæde dig over, at du både får smil og maksimalt udbytte med hjem.

Konference- og mødesteder

200

Munkebo Kro Munkebo Kro er den perfekte løsning for dig der ønsker at mødes i rolige og naturskønne omgivelser. Munkebo Kro er beliggende mellem Odense og Kerteminde, med en skøn udsigt over Kertinge Nor. Munkebo Kro *** Fjordvej 56 5330 Munkebo 65 97 40 30 info@munkebokro.dk www.munkebokro.dk

Vi tilbyder hyggelige og funktionelle mødelokaler med moderne faciliteter, til små og større møder. Alle lokaler har dagslys og direkte udgang til det fri. Nyd kroens charmerende rammer, den friske havluft og en hyggelig middag, efter en lang mødedag. Vi ønsker at skabe en uformel og nærværende atmosfære for vores gæster, og står meget gerne til rådighed for sparring vedr. den unikke mødeløsning.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

103


Pharmakon Konferencecenter Milnersvej 42 3400 Hillerød 4820 6000 info@pharmakon.dk https://www.pharmakon-konferencecenter.dk/

Pharmakon Konferencecenter Høj gæstetilfredshed i bæredygtige rammer Vi tror på, at mennesker skal mødes, fordi det unikke sker i mødet. Vores mange tilfredse gæster melder tilbage, at Pharmakon Konferencecenter altid sikrer, at rammerne omkring mødet, forplejningen og den tekniske support fungerer optimalt. Og derfor får gæsterne unikke møder. At mødes har en miljømæssig omkostning. Det gør, at vi har fokus på bæredygtig drift og passer på miljøet og hinanden.

Konference- og mødesteder

Vi arbejder målrettet med verdensmålene med særligt fokus nr. 7 Bæredygtig energi og nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion. Når du vælger os, er du med til at sikre en god fremtid.

Roskilde Kongrescenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde 46 35 40 72 info@rkic.dk www.roskildekongrescenter.dk

200

136

180

176

1900

0

1800

0

140

74

130

105

Roskilde Kongrescenter Roskilde Kongrescenter er et professionelt kursusog konferencecenter centralt placeret tæt på Roskilde Station og med gode tilkørselsmuligheder fra motorvejen. Med mere end 13.500 m2 og 750 gratis parkeringspladser har vi plads, faciliteter og knowhow til alt fra det lille møde til den helt store konference for over 1.000 deltagere. Vores dygtige team kan planlægge efter ethvert program og behov. Med lækker forplejning og den nyeste teknik skaber vi de perfekte rammer for jeres næste arrangement. Vi har det nødvendige udstyr til facilitering af online møder og konferencer med live streaming. Vi har 8 mødelokaler, 1 eventsal og 2 arenahaller

Sandbjerg Gods Sandbjerg Gods er beliggende i et naturskønt område på Sundeved med park og skov direkte ned til Alssund. Sandbjerg Gods Sandbjergvej 102 6400 Sønderborg 73 46 52 00 sandbjerg@sandbjerg.dk www.sandbjerg.dk

Sandbjerg Gods er Aarhus Universitets kursusejendom og er også åbent for faglige arrangementer, møder og uddannelsesaktiviteter uden tilknytning til universitetet. Sandbjerg Gods er en del af Sønderjyllands farverige historie, hvori jernalderskibet Nydamsbåden, fundet i den nærliggende Nydam Mose, indgår. Storskoven med sti langs Alssund tilhører Sandbjerg Gods. Kursusfaciliteterne omfatter to auditorier samt en række større og mindre grupperum. Reservation: Tlf. 87 15 33 70

104

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Sixtus Sinatur Hotel & Konference **** Teglgårdsvej 73 5500 Middelfart 6441 1999 sixtus@sinatur.dk www.sinatur.dk/sixtus

Sixtus Sinatur Hotel & Konference Gastronomi, nærvær og natur er i fokus, når du besøger charmerende Sixtus ved Fænøsund. Sixtus er placeret på den smukke Hindsgavlhalvø midt i naturskønne omgivelser med direkte udsigt over Fænøsund og kun 5 min. fra Middelfart centrum. Her tilbyder vi gode, lyse mødelokaler med alt, hvad I har brug for, samt gastronomi i særklasse med fokus på økologiske og lokale råvarer. Sæt trumf på mødet med vores forskellige aktiviteter, der kan foregå både inde og ude. Vores B Corp certificering er din garanti for, at vi er en ansvarlig, bæredygtig virksomhed, der værner om miljøet og den verden, vi giver videre.

60

27

100

45

150

81

140

145

250

115

160

230

Vi har gratis parkering inkl. ladestandere til el-biler.

Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference **** Sdr. Ommevej 4, Skarrild 6933 Kibæk, Herning 9719 6233 skarrildhus@sinatur.dk www.sinatur.dk/skarrildhus

Skarrildhus ligger placeret naturskønt i grønne omgivelser ca. 20 minutter fra Herning.

Den charmerende herregård rummer unikke mødeog konferencefaciliteter med store, lyse lokaler. Her får du en konferenceoplevelse med enestående forplejning, nærværende service og naturskønne omgivelser i centrum. Vi har Det Økologiske Spisemærke i sølv og vi værner om naturen og passer godt på vores miljø. Som den eneste hotelkæde i Norden er vi B Corp certificeret, som er et bevis på, at vi er blandt de mest ansvarlige virksomheder i verden. Parkering og ladestandere til el-biler er gratis.

Storebælt Sinatur Hotel & Konference **** Østerøvej 121 5800 Nyborg 6531 4002 stc@sinatur.dk www.sinatur.dk/storebaelt

Konference- og mødesteder

Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference Unikt konferencehotel på den jyske hede med et hjerte, der banker for det grønne

Storebælt Sinatur Hotel & Konference Nyd den enestående udsigt og de gastronomiske fristelser i strandkanten. Storebælt ligger i Nyborg kun 1 min. fra motorvejen og et stenkast fra stranden. Vores lyse mødelokaler har en enestående udsigt over Storebælt, og er et oplagt valg til både store konferencer og mindre møder. Vi har Det Økologiske Spisemærke i sølv, hvilket er din garanti for 60-90 % økologiske mad- og drikkevarer. Vi er det foretrukne valg, hvis omtanke for miljøet er vigtigt for din virksomhed. Vi er CO2-neutrale og B Corp certificeret, hvilket er dit bevis på, at vi er blandt de mest ansvarlige virksomheder i verden. Vi tilbyder gratis parkering inkl. ladestandere til el-biler.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

105


Vingsted Vingsted er et professionelt 4-stjernet konferencecenter og 3-stjernet hotel beliggende i den smukke Vejle Ådal. Vingsted Hotel og Konferencecenter *** Vingsted Skovvej 2 7182 Bredsten 7586 5533 info@vingsted.dk www.vingsted.dk Konferencefaciliteter ****

Vores mange faciliteter danner den perfekte ramme for store arrangementer som kongresser, konferencer, messer og udstillinger, der samler deltagere fra hele landet. Derudover håndterer vi også møder og kurser, små som store lige fra 10 deltagere og op til over 1000 deltagere. Hotellet råder over 187 værelser og ca. 600 senge pladser, 30 grupperum og der er gratis trådløst netværk og ca. 800 gratis p-pladser.

Konference- og mødesteder

Vi har Danmarks største udbud af aktiviteter og med egen eventafdeling.

Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4 9000 Aalborg 99 35 55 55 MOKA@akkc.dk www.akkc.dk

900

187

1500

544

2415

168

3000

376

Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) Danmarks bæredygtige og mest fleksible eventsted ligger i Aalborgs største park, Kildeparken, som ligger helt centralt i byen. Inden for gå-afstand er der 1.591 hotelværelser, let adgang til og fra Aalborg banegård hvorfra det også er muligt at køre med toget direkte til terminalen ved Aalborg lufthavn (10 min. med taxa). De 13.345 m2 topmoderne faciliteter omfatter bl.a. 7.000 m2 udstillingsareal, tre konferencesale samt 40 gruppelokaler. Vi tilbyder 700 p-pladers, egen restaurant samt direkte adgang til Scandic Aalborg City med 168 værelser. Vores lokaler er i varierende størrelser og fleksibiliteten sikrer, at vi kan afholde trygge møder med rette afstand. Alle lokaler har moderne AV-udstyr og kan udstyres med relevant streamingudstyr til afholdelse af hybrid/online møder efter behov.

Få én på opdageren I ZOO

Zoologisk Have København Roskildevej 32 2000 Frederiksberg 7020 0203 booking@zoo.dk www.zoo.dk

ZOO er en inspirerende kulisse til fordybelse eller sceneskift i et travlt program, uanset om du booker en oplevelse med en dyrepasser, nyder udsigten fra vinduerne eller spadserer en tur i pauserne. Alle vores mødepakker giver jer adgang til ZOO i Havens åbningstid. I ZOO sætter vi en dyd ud af at sætte rammerne for værdiskabende arbejde kombineret med aktive og fascinerende afbræk. Fornøjelserne er mange og I kan opleve alt lige fra fodringer, et besøg af en slange direkte i mødelokalet til et kig bag kulisserne og meget mere. Vi udbyder en række aktiviteter, der både underholder og giver grobund til refleksion og eftertanke, ikke mindst ved at lade jer komme helt tæt på dyrene. Kast jer ud i mindeværdige breakout sessions, hvor der er rig mulighed for at teste jeres viden, skubbe til jeres grænser og få inputs til hvordan I kan gøre verdensmålene mere håndgribelige. ZOO kan med sine 11 hektar også huse alt fra små eksklusive middage og aftener, hvor det kun er jer, der har adgang til Haven. Læs alt om mulighederne på zoo.dk

106

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


TEMA

9

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

55

IT løsninger / Apps

67

Kompetence- og lederudvikling

91

Konference- og mødecentre

107 Løn og pension 115

Outplacement

1 1 9 Personalegoder 117 Rekruttering / Vikarbureauer / Tests

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

Løn og pension

37 HR-systemer

107


Epos Løn – 350.000 lønsedler om måneden Epos Løn har alt, hvad I skal bruge for at sikre en korrekt og automatiseret lønbehandling, uanset branche, organisation og kompleksitet i lønudbetaling.

Azets Lyskær 3 CD 2730 Herlev 70 232 232 dialog-dk@azets.com www.azets.dk

Integration til øvrige systemer: Fra Epos Løn er der nem og smidig udveksling af data med blandt andet tidsregistreringssystem, vagtplanlægning, økonomi- og HR-system. Slip for specialudviklet lønløsning: Epos Løn er et fleksibelt og omfattende lønsystem. Fleksibiliteten og de mange funktioner følger med i standardløsningen, så I ikke skal bruge ekstra ressourcer på en specialudviklet lønløsning. Dokumentation og rapporter: I har med Epos Løn fuld dokumentation for lønbehandlingen og kan generere et ubegrænset antal analyser og rapporter. Vi er gode til løn, og vi er med hele vejen: Vi har implementeret Epos Løn hos danske virksomheder siden 1990, og vores konsulenter er erfarne lønfolk. I bliver lært op i brugen af Epos Løn, og når systemet er i drift, følger vi jer tæt, så alt går, som det skal. Vi er med hele vejen, og vi er altid til at få fat på.

Lønadministration – Vælg en professionel partner Er du træt af at bruge din tid på lønadministration, ny ferielov osv.? Azets er blandt de førende aktører inden for økonomi, løn og HR, og vi har flere årtiers erfaring i at lave løn for virksomheder i alle størrelser og brancher.

Løn og pension

I leverer input til lønnen, og resten klarer vi: Azets Lyskær 3 CD 2730 Herlev 70 232 232 dialog-dk@azets.com www.azets.dk

• • • • • • • • •

Vi har styr på den nye ferielov og alle lønopgaver i den sammenhæng Vi udarbejder lønsedler og håndterer alle udbetalinger som nettoløn, A-skat, pensioner og feriepenge Vi sørger for indberetning til SKAT, ATP og pensionsselskab Vi håndterer og vedligeholder løn- og personalestamdata Vi har styr på medarbejdernes fravær som sygdom og ferie Vi får refusioner hjem ved f.eks. sygedagpenge, barsel og fleksjob Vi afregner bonus og pension Vi ekspederer bogføringsfil, som nemt kan indlæses i jeres økonomisystem Vi kan administrere medarbejdernes indefrosne feriemidler, hvis I har valgt at beholde dem i virksomheden

I skal aldrig igen bekymre jer om fejl i lønnen. Den kommer til tiden og er korrekt – hver gang!

Kom et skridt foran med effektiv lønservice samlet under ét – dit professionelle lønbureau Ønsker I at effektivisere lønprocesserne, minimere fejlene og få korrekt løn til tiden? Gør som mange andre og lad en professionel bogholder fra Dansk Løn Service stå for lønregnskabet.

Dansk Løn Service Enebærvej 11 8653 Them 8757 2305 kontakt@dkls.dk www.dkls.dk

U TILB

D

Book et møde i 2021 og bliver du efterfølgende kunde får du 20% på din regning det første år. Henvis blot til "HR-Guiden"

108

Dansk Løn Service skræddersyer løsninger efter Jeres behov og ønsker. Vi varetager alt fra lønafregning til personale og tidsregistrering. Vi leverer lønadministration af høj faglig kvalitet til små og mellemstore virksomheder. Igennem god personlig service og med mange års erfaring letter vi vores kunders dagligdag. Vi sætter en ære i KORREKT LØN TIL TIDEN. Sammen med os er I aldrig alene i junglen af love, regler og overenskomster. Vi er proaktive og informerer om relevant ting, I skal tage stilling til. Vi gør jer uafhængige af opsigelser og fravær i lønafdelingen, og bliver nærmest som en ekstra kollega. Så hvis I ønsker tryghed og sikkerhed i fremtiden, så er Dansk Løn Service jeres nye samarbejdspartner. Vi er jeres kompetente, fleksible, ansvarlige og servicemindede kolleger tæt på.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Optimér lønbehandlingen med et lønsystem tilpasset din virksomheds behov Det skal være nemt og fleksibelt at foretage lønudbetalinger. Så hvorfor ikke slippe for manuelle processer og få et lønsystem, som passer til din virksomhed? Med et lønsystem fra Lessor kan du nemt og effektivt løse administrative opgaver inden for lønbehandling. Lessor Engholm Parkvej 8 3450 Allerød 4816 6000 salg@lessor.dk www.lessor.dk

Lessors lønsystem er udviklet med fokus på fleksibilitet, sikkerhed og brugervenlighed for at lette administrative arbejdsgange, når der skal udbetales løn til medarbejderne. Når du kombinerer dit lønsystem med løsninger inden for tidsregistrering, HR og vagtplanlægning, får du samlet data og får overblik over fravær, løn og kompetencer. • • •

I LessorPortalen kan medarbejderne registrere og vedligeholde f.eks. fravær, udlæg, kørsel og rejseomkostninger via app eller website I HR-systemet kan medarbejderdata, rekrutteringsforløb og kompetenceudvikling håndteres Og i Lessors tid- og vagtplanssystemer kan der effektivt håndteres komme-/gåregistrering, projekt-/jobregistrering og online vagtplanlægning

Læs mere om Lessors lønsystemer på www.lessor.dk.

Skal dine medarbejdere ha' Danmarks bedste pensionsordning? Sampension er Danmarks 3. største pensionsselskab. På firmapension.nu kan du læse om de produkter, der har været afgørende for kunder, der har valgt os som pensionsselskab. Vi tilbyder bl.a.:

TILB

UD

Sampension byder løbende velkommen til nye kunder. På firmapension.nu kan du se, hvad vi tilbyder inden for pension og sundhedsforsikringer.

360° rådgivning Vi inkluderer 360° rådgivning, så dine medarbejdere altid ved, hvor de står – også på langt sigt. Derudover kan de få et godt overblik via vores app, der som noget unikt samler alle data fra PensionsInfo og SKAT. Effektiv service Når dine medarbejdere har et spørgsmål til pension, skal de ikke vente i en lang telefonkø. • • •

100% af sager om løbende udbetaling og pensionering blev løst indenfor 2 dage Hjælp ved kritisk sygdom inden for 3 arbejdsdage 95 % af sager om tab af erhvervsevne blev løst til tiden

Løn og pension

Sampension Livsforsikring A/S Tuborg Havnevej 14 2900 Hellerup 77 33 14 88 lpj@sampension.dk www.sampension.dk

Indtægstssikring Vores unikke indtægtssikring sørger for, at dine medarbejdere kan opretholde deres indtægt ved tab af erhvervsevne. Det gælder uanset praksis i kommuner og modregningsregler.

Kontakt Lars Pentti Jensen og hør om muligheden for at få en attraktiv firmapension – telefon: 77 33 14 88.

Visma DataLøn giver allerede 60.000 virksomheder ro i maven, når de laver løn – skal du være én af dem?

Visma Dataløn Langebrogade 1A 1411 København 4282 2098 christina.christensen@visma.com www.dataloen.dk

TILB

UD

Prøv en gratis demo på dataløn.dk/demo eller ring på 72 27 90 19

Med DataLøn er du sikker på, at lønnen kører, som den skal. Meget af lønarbejdet bliver nemlig automatiseret, så du ikke skal tænke på, om der er indberettet penge til eksempelvis SKAT, ATP, pension, barselsfonde og meget mere. Det sparer tid og ressourcer, som du kan bruge på andre ting. Er du ikke lige så forelsket i løn som os? Det er helt fair, hvis du ikke elsker løn lige så meget som os. Derfor har vi også en løsning til dig, der helst vil være fri. Vi kalder det lønadministration, og det betyder helt enkelt, at vi klarer alt lønarbejdet for dig. Du skal blot fortælle os, hvad dine medarbejdere skal have i løn. Om du elsker løn eller ej, er der altid hjælp at hente. Hos DataLøn kan du få hjælp til alt fra lønfaglige til personalejuridiske spørgsmål. Du ringer bare, hvis du er i tvivl om noget. Og har du spørgsmål til den nye ferielov, GDPR eller anden lovgivning, kan Visma DataLøns jurister hjælpe dig.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

109


”Mit lønarbejde skal være nemt og effektivt, så jeg har mere tid til andre ting”

Med DataLøn får du: • Automatisk løn til alle medarbejdere • Automatisk overførsel af skat og pension m. m. • Mulighed for at lave løn tilbage i tiden • Integration til tids- og økonomisystemer • Support telefonisk og online

Book en gratis demo Klik ind på dataløn.dk/demo eller ring til Tine og Susanne på 72 27 90 19


Visma Løn & Visma Outsourcing Uanset om I ønsker at varetage lønopgaven eller overlade den til os, har vi en løsning, der passer til jer. Visma Løn Visma Løn er online-baseret og kan tilpasses jeres behov. Løsningen er en af Danmarks mest benyttede, og I får: Visma Enterprise A/S Gærtorvet 1-5 1799 København V 88 97 97 97 ve-dk-marketing@visma.com www.visma.dk/hrm

TILB

• • • •

UD

I hele 2021 kan du opnå 15.000 kr. i rabat ved køb af en integreret Visma Enterprise løn- og HR-lønløsning. Du skal blot oplyse koden "HR-guiden"

Garanti for at løsningen altid overholder gældende love og regler - herunder GDPR. Visma Løn er et af de eneste lønsystemer på markedet, der er ISO-sikkerhedsgodkendt. Nem adgang medarbejderoplysninger og rapporter App til jeres medarbejdere Integration til Vismas HRM suite - det frigør tid og minimerer risikoen for fejl, da data ikke skal vedligeholdes flere steder. Gratis adgang til support med lønspecialister

Visma Outsourcing – også i Norden I kan også vælge at overlade løn- og personaleadministrationen til os. Så er I garanteret professionel håndtering af jeres løn, samtidig med at I reducerer afhængigheden af nøglepersoner. Jeres driftsomkostninger vil matche virksomhedens behov samt blive let gennemskuelige og variable. Visma Outsourcing dækker også Norge og Sverige.

VIBLA

VIBLA leverer alt inden for tryk på papir, bannere og merchandise.

VIBLA Jegstrupvej 4M 7800 Skive 21 15 11 80 ol@vibla.dk www.vibla.dk

TILB

Har du ideén så kan vi producere. Flotte kataloger, visitkort, bøger, bannere, roll-up, kuglepenne, kasketter eller en anden krøllet idé, er vores dagligdag og vi hjælper selvfølgelig også gerne jer. I hele perioden frem til messen, opnår du 10% rabat på alle vore produkter. Bare oplys koden "TRÆFPUNKT2021"

UD

Er du i tvivl om hvad du skal og hvordan du gør, så står vi også klar med rådgivning.

I hele perioden frem til messen, opnår du 10% rabat på alle vore produkter.

Løn og pension

Tænker du logotryk på papir og ting og sager, så skal du samtidig tænke VIBLA.

Bare oplys koden "TRÆFPUNKT2021"

DEN NYE FERIELOV

Få helt styr på den nye ferielov

SÆRTILBUD!

Den nye ferielov er nu trådt i kraft. Der er nye regler og de kan være svære at overskue. Hvordan optjener man feriedage/ feriepenge? Og hvornår de skal afholdes? Og når den nye ferielov træder i kraft, ændres eller forsvinder en række af de velkendte principper, vi kender fra den nuværende ferielov. Man kan som HR-afdeling nemt stå med en række uafklarede spørgsmål: • • • • •

FÅ 15 % RABAT på alle kurser/foredrag i 2021 Skriv / ring til info@danskhr.dk / 86 21 61 11 og oplys, du har set tilbuddet i HR Guiden 2021

Hvad er samtidighedsferie? Det fremtidige ferieår – optjening og afholdelse? Hvordan bliver overgangsordningen? Hvad skal vi have styr på, inden ny ferielovs ikrafttræden? Hvordan klæder vi medarbejderne på?

DANSK HR tilbyder korte og længere foredrag samt virksomhedstilpassede kurser i den nye ferielov, så I kan blive godt klædt på til både overgangsperioden og når den nye lov træder i kraft.

Læs mere på

danskhr.dk/viden/foredragkurser eller kontakt DANSK HR på info@danskhr.dk / 86 21 61 11 for en uforpligtende snak

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

111


Husk

også

Søg på www.hrguiden.online


lessor_2021_annonce_lessorwork_200x240.indd 1

18.01.2021 16.59


Her er din fremtid i trygge hænder Hos Sampension ved vi, at en pensionsordning handler om mere end penge og fremtid. Vi skal også sikre dig tryghed nu og her. he Og hvis uheldet rammer, og du bliver syg, står vi klar til at hjælpe både dig og din familie. Hos os er du nemlig ikke bare endnu et nummer – selvom vi er optagede af tal. Læs mere me på firmapension.nu


TEMA

9

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

37 HR-systemer IT løsninger / Apps

67

Kompetence- og lederudvikling

91

Konference- og mødecentre

107 Løn og pension

115 Outplacement 1 1 9 Personalegoder

Outplacement

55

1 2 7 Rekruttering / Vikarbureauer / Tests

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

115


Vi får jeres opsagte i nyt job AS3 støtter din organisation, når I skal opsige. Vi er med jer gennem hele processen – både før, under og efter opsigelserne. Vi hjælper ved opsigelse af en enkelt medarbejder og ved de helt store opsigelsesrunder – og vi kan stå klar hos jer i morgen. AS3 Hasselager Centervej 35 8260 Viby J 5156 3956 jumo@as3.dk www.as3transition.dk

AS3 tilbyder jeres opsagte outplacement-forløb uden begrænsninger. Det betyder, at rådgivningen fortsætter, indtil medarbejderen er videre i karrieren, og den enkelte kan frit benytte vores aktiviteter i det omfang, han eller hun har behov for. Vores erfarne rådgivere giver individuel kvalitetsrådgivning til de opsagte – uanset om der er tale om timelønnede, funktionærer, ledere eller executives. Kort om AS3: • • • • •

Vi er 500 medarbejdere i Danmark og 1.000 i Norden 650 af de største danske virksomheder er kunder hos os Vi rådgiver i hele verden i samarbejde med LHH Vi rådgiver 10.000 opsagte danskere hvert år – lokalt på vores 16 kontorer Vi har også solide kompetencer inden for erhvervsrettet coaching, trivsel og stresshåndtering

Outplacement

Livet er for kort til ikke at have et fedt job! Det hele udspringer af lysten til at hjælpe mennesker godt videre i arbejdslivet.

Makio Aps Hauser Plads 32,4 1127 København K 39 15 82 60 jma@makio.dk www.makio.dk

TILB

UD

GRATIS INSPIRATIONSMØDE Hvis du som HR-ansvarlig vil have vores syn på, hvordan man opsiger med værdighed, så book os til 1 times gratis møde på www.makio.dk

Outplacement med tryghed fra slut til start • Siden 1996 har vi hjulpet 1000-vis af medarbejdere godt videre • Mere end 450 virksomheder i både det private og offentlige har valgt os • Vi støtter virksomheden og involverede ledere under hele processen • Vores rådgivning er baseret på nærvær, ydmyghed, mod og professionalisme • Vi kender markedet og ved, hvad der virker • Samtidig er vi kronisk nysgerrige • Vi ved, at hvert eneste menneske er med til at skabe fremtiden Hvad gør du, når I må opsige medarbejdere? Makio arbejder overalt i Danmark med kontorer i København, Horsens, Århus og Ålborg. Vi er en del af det internationale samarbejde i Career Star Group, hvilket betyder, at vi kan hjælpe jer i 79 lande. Når I vælger Makio, er I allerede i gang med at skabe en bedre overgang for alle medarbejdere under reorganisering. Synes du også, at livet er for kort til ikke at have et fedt job - så kom og drik kaffe med os

Skab en gnidningsfri overgang fra ansat til afskediget med outplacement, der virker! Vi har en naturlig tilgang til det at have med mennesker at gøre og virker som den opsagtes forlængede arm i den svære tid.

PlusPersonale Borupvang 3 2750 Ballerup 71 74 74 85 info@pluspersonale.dk www.pluspersonale.dk

Det får du Selv om jeres veje skilles, giver det gode ambassadører at samarbejde med en god outplacementpartner. Samtidig skaber det en tryghedskultur blandt de tilbageværende medarbejdere. Fordi du vil gøre noget ekstra for din opsagte medarbejder • Vi har et stort kendskab til arbejdsmarkedet og ved, hvad der virker • Vi er respektfulde, nærværende og har en ”Out Of The Box” tankegang • Vi arbejder aktivt med at ændre kandidatens dårlige vaner og begrænsende tankegang Vores resultater taler for sig selv • 85 % er videre inden for 3 måneder • 95 % af alle ansøgninger fører til en jobsamtale Hvis du har behov for det, deltager vi på afskedigelsessamtalen. Ellers tager vi kontakt til den opsagte medarbejder inden for 24 timer. Læs mere om vores outplacementproces og se et uddrag af vores referencer og cases på pluspersonale.dk

116

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Outplacement fra slut til start Hauser Plads 32,4. • 1127 København K • Tlf. 3915 8260 www.makio.dk • makio@makio.dk I Makio er vi specialister i outplacement. Siden 1996 har vi arbejdet med hundredvis af virksomheder både i det private og offentlige med outplacement. Vi støtter virksomheden og involverede ledere under hele processen. Vores rådgivning er baseret på nærvær, ydmyghed, mod og professionalisme. Alle rådgivere er derfor valgt ud fra både solid erhvervserfaring og et værdisæt, der sikrer at høj faglighed og kvalitet forenes i en professionel og nærværende tilgang til hver eneste kandidat og virksomhed. Makio arbejder overalt i Danmark med kontorer i København, Horsens, Århus og Ålborg og er en del af det internationale samarbejde i Career Star Group, som er repræsenteret i mere end 70 lande. Det betyder, at vi kan tilbyde assistance verden over.


Man skal nok glemme, at man er blevet opsagt, men man glemmer ALDRIG måden, det blev gjort på.

Når du siger pænt farvel til dine medarbejdere, baner du vejen for deres nye karriere og styrker dit employer brand. Med over 20 års erfaring i jobmarkedet og 1000+ kandidater i Outplacement forløb hvert år, er Hartmanns en tryg partner for dig før, under og efter opsigelsessituationer. Vi varetager store opsigelsesrunder såvel som enkeltstående forløb for små og store organisationer og kommuner. Nogle forløb er med et dansk jobperspektiv og andre er med et internationalt perspektiv. Newplacement Som en udvidelse af Outplacement, arbejder Hartmanns med det vi kalder Newplacement. Det gør vi fordi, at vi tror på, at du ikke blot skal sende dine medarbejdere ”ud” af organisationen, men snarere ”videre” - og i sidste ende hen imod en ny karriere. Derfor har vi valgt at kalde Out-placement for Newplacement. Vi arbejder med målsætninger, planlægning og indsatser, der retter sig mod fremtiden. Vi tilpasser forløbet individuelt til dine opsagte medarbejderes ønsker og behov, så de trygt kan fortsætte karrieren et nyt sted med nye mål. Dette betyder også, at vores certificerede konsulenter er med før, under og efter opsigelsen. Ligesom de fastholder samarbejdet med den opsagte, indtil medarbejderen er i job igen.

www.hartmanns.dk • +45 7020 0383 • info@hartmanns.dk


TEMA

9

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

55

IT løsninger / Apps

67

Kompetence- og lederudvikling

91

Konference- og mødecentre

107 Løn og pension 115

Outplacement

119 Personalegoder 127 Rekruttering / Vikarbureauer / Tests

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

Personalegoder

37 HR-systemer

119


Verdens mest skræddersyede medarbejderportal Du kan tiltrække, engagere og fastholde de medarbejdere, som du har brug for med hjælp fra Benifys prisvindende portal. Resultatet er stærkere employer brand og en bedre rentabilitet.

Benify Nyhavn 63 D, 2. sal 1051 København K +45 7877 0670 support@benify.dk www.benify.dk

TILB

UD

Book EN GRATIS DEMO på www.benify.dk

Det tilbyder Benify: Løn og personalegoder Synliggøre værdien af din investering i hver enkelt medarbejder. Tilbyd en skræddersyet bruttolønsordning eller en række personalegoder inden for Work-Life Balance eller vores rabatunivers, som de har adgang til i portalen. Automatisering og digitalisering Vi har udviklet en række processer, som digitaliserer og automatiserer din personaleadministration – fra onboarding og exit surveys til personalegoder, fakturering og løntræk. Målrettet kommunikation Optimer den interne kommunikation med en medarbejderportal, så dine investeringer og budskaber når i mål – uanset om medarbejderne sidder på samme kontor, arbejder uden computer eller er spredt over hele verden. Tusindvis af arbejdsgivere anvender allerede en portal fra Benify. Læs mere og book en gratis demo på www.benify.dk

Personalegoder

Skal vi hjælpe dig med at blive set?

BestPromotion Ordrup Jagtvej 201 2920 Charlottenlund 3585 0150 best@bestpromotion.dk www.bestpromotion.dk

TILB

UD

Få 10 % RABAT PÅ FØRSTE KØB hos BestPromotion – Oplys koden ”træfpunkthr2021” når du bestiller din første ordre hos BestPromotion.

BestPromotion har mere end 25 års erfaring i at hjælpe danske virksomheder med at brande deres virksomhed gennem profiltøj, sportstøj, merchandise, reklamegaver og firmagaver. En opgave vi tager alvorligt. For vi ved hvor stor værdi produkterne kan skabe, og hvor negativt de kan virke, hvis kvaliteten ikke er god nok. Derfor arbejder vi sammen med en række leverandører over hele verden. Leverandører, som er nøje udvalgt gennem de seneste 25 år. På den måde sikrer vi, at du får profilbeklædning, firmagaver og reklamegaver af høj kvalitet til aftalt pris og i rette tid. Hver gang. Vi har fokus på at levere bæredygtige produkter, som vi kan tilbyde, hvis I ønsker at understøtte jeres grønne profil med reklame- og promotionprodukter, som er fremstillet bæredygtigt. Vi har et bredt udvalg af netop bæredygtige produkter i vores showroom i Charlottenlund. Så send en mail eller giv os et ring. Vi kigger gerne ud til et uforpligtende møde. Du er også velkommen i vores showroom, hvor vi har et bredt udvalg af reklamegaver, profiltøj og firmagaver.

Send til best@bestpromotion.dk

God Kaffe. Hele Bønner. Frisk Mælk Det bedste personalegode du kan give dine kolleger hver dag, året rundt. Frellsen kaffe Industrivej 14 4000 Roskilde 46 75 73 00 kaffe@frellsen.dk www.frellsenkaffe.dk

120

Det står vi gerne på mål for hos Frellsen kaffe. Frellsen kaffe er en familieejet dansk virksomhed – vi rister selv kaffen og leverer den helt ind på hylden hos dig. Vi er totalleverandør af kaffe, maskiner og tilbehørsvarer. Én samlet løsning for kaffeglæde i hverdagen. Frellsen kaffe leverer hver 6. kop kaffe til danskere på job. Skal vi også levere din?

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Læs mere under personale goder

Skræddersyede firmaløsninger

Elcykel gennem firmaet 31 33 20 00 www.twowheelcompany.com


Lad Lomax hjælpe dig med at forkæle personalet Hjemmekontor – Bruttolønsordningen:

Lomax A/S Elsenbakken 3600 Frederikssund 47 36 80 00 thh@lomax.dk www.lomax.dk

Fordele for medarbejderen: • Skattefrit hjemmekontor, som er markant billigere end ved privatkøb. • Udgiften betales via medarbejderens bruttoløn over en periode på 12-36 måneder. • Hjemmekontoret indrettes frit af medarbejderen med ergonomisk inventar. Fordele for arbejdsgiveren: • Fradrag for anskaffelsessummen. • Der opnås samme komfort hjemmefra. Det betyder færre sygedage og høj effektivitet. • Momsfradrag for den skønnede erhvervsmæssige andel. Send en hilsen hjem til medarbejderne: Send påskegaven, sommergaven, fredagsbar hilsenen, kaffen og chokoladen til teammødet og julegaverne direkte hjem til medarbejdernes privatadresse. Det er nemt og skaber glæde. Ring direkte til Lomax på telefon: 47 36 80 00

Personalegoder

Attraktive firmaer prioriterer deres ansatte

NESPRESSO PROFESSIONAL Rygaards Allé 133 2900 Hellerup 80 30 03 03 info@nespresso-pro.dk www.nespresso.premiumcoffee.dk

Kaffepausen er et af de vigtige øjeblikke på arbejdspladsen, og vi kan stolt præsentere en perfekt kop kaffe, brygget med ansvar for miljøet. Vi stræber efter at gøre kaffeøjeblikke særlige mellem medarbejdere, og vi arbejder passioneret på at udvikle kaffekulturen. Derfor genopfinder vi kaffepausen, med et udvalg af unikke smagsvarianter af højeste kvalitet, og stilfulde erhvervsmaskiner, designet til at give dine medarbejdere en uovertruffen smagsoplevelse hver gang. Med Nespresso får du en skræddersyet kaffeløsning, egnet til dine virksomhedsbehov, som styrker dit professionelle image. Kontakt Nespresso Professional og hør mere om vores kaffeløsninger. Du er også velkommen til at læse mere på www.nespresso.premiumcoffee.dk eller kontakte os på telefon 80 30 03 03 eller info@nespresso-pro.dk

Hvad er Two Wheel Company A/S Idéen bag selskabet bygger på en ambition om, at fremme medarbejderens trivsel og sundhed via markedets allerbedste elcykler – kort fortalt; elcykel gennem firmaet. Two Wheel Company Hannemanns Allé 53 2300 København S 3133 2000 info@twowheelcompany.com www.twowheelcompany.com

TILB

UD

BOOK gerne en GRATIS PRØVETUR på www.twowheelcompany.com/book-tid

Skræddersyede firmaløsninger Med stor erfaring i en forholdsvis ung branche tilbyder skræddersyede løsninger til virksomheder og deres medarbejdere. I kraft af vores stærke samarbejde med en række af landets mest anerkendte leasing-, finansierings- og forsikringsselskaber udbyder vi tilpassede løsninger til den enkelte virksomhed eller medarbejder. Mange virksomheder foretrækker vores “Alt-i-en” koncept, som indbefatter leasing, forsikring og service. I andre tilfælde ønsker virksomhederne at tilbyde deres medarbejdere en firmaordning, hvor finansieringen foregår direkte mellem os og den ansatte, dog uden kompromis af firmafordelene – det kalder vi en Medarbejdercykel. Modtag et uforpligtende tilbud ved at kontakte os på 31332000.

122

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


PROFILTØJ SPORTSTØJ ARBEJDSTØJ GAVEARTIKLER MERCHANDISE BRANDING

Best Promotion - New Wave Profile Ordrup Jagtvej 201, 2920 Charlottenlund | Tlf.: 35 85 01 50 best@bestpromotion.dk I www.bestpromotion.dk


Firmagaver Forkæl jeres unikke medarbejdere med en eksklusiv gave

Altid et stort udvalg til enhver lejlighed på lomax.dk/firmagaver Lomax.dk

Ring

Bestil før kl. 15

Arbejder du hjemme?

Totalleverandør til virksomheder

Sjælland: 47 36 80 00 Fyn/Jylland: 63 15 25 25

Hvis varen er på lager sender vi den samme dag. FRI FRAGT ved køb for min. kr. 800,- ekskl. moms.

Vi leverer også til privatadresser Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv.


ATTRAKTIVE FIRMAER PRIORITERER DERES ANSATTE Undersøgelser viser, at en kaffeløsning fra Nespresso Professional forbedrer medarbejderloyalitet og produktivitet. Vi genopfinder kaffepausen med et udvalg af kvalitetskaffer og stilfulde business maskiner, som er designet til at lave den perfekte kop kaffe hver gang. Kontakt Nespresso Professional og hør mere om vores løsninger. Du er også velkommen til at læse mere på www.nespresso.com/pro eller kontakte os på telefon 80 30 03 03 eller info@nespresso-pro.dk


CAFÉOPLEVELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN

KONTAKT OS I DAG FOR TILBUD PÅ 4675 7300 ELLER KAFFE@FRELLSEN.DK

FRELLSEN KAFFE

INDUSTRIVEJ 14

DET BEDSTE PERSONALEGODE DU KAN GIVE DINE KOLLEGER HVER DAG ÅRET RUNDT 4000 ROSKILDE

FRELLSENKAFFE.DK


TEMA

Arbejdsmiljø, sundhed og trivsel

37 HR-systemer 55

IT løsninger / Apps

67

Kompetence- og lederudvikling

91

Konference- og mødecentre

107 Løn og pension 115

Outplacement

1 1 9 Personalegoder

117 Rekruttering / Vikarbureauer / Tests

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

Rekruttering / Vikarbureauer / Test

9

127


Purpose er

et must

Som tiden er i dag, er det vigtigt, at enhver virksomhed og ikke mindst den, vi arbejder for, skal have et stærkt formål, og det kan være helt afgørende for, om du som leder er i stand til at tiltrække de bedste og mest kvalificerede medarbejdere.

Af Nikolaj Henum, VirkKom

Den tid, hvor virksomheder bare kunne fylde mere i lønningsposen for at få medarbejderne til at løbe hurtigere, er passé. Vi vil gerne være en del af en virksomhed, hvor det går godt, som har et stærkt formål, og hvor virksomhedens og ledelsens værdier harmonerer med vores egne. Jesper Nytoft Bergmann er managing director hos AVT Business School, som er en skole, der igennem de seneste 20 år har udstyret mere end 2.000 topledere i dansk erhvervsliv med executive uddannelser. Han er ikke i tvivl om, at ‘purpose’ fylder rigtig meget i dag. ”Purpose er ikke noget, som vi er begyndt at arbejde med for nyligt. Igennem de senere år har mange ledere haft fokus på ‘purpose driven leadership’, men det nye er i virkeligheden, at det i dag er vanskeligt at komme udenom, hvis du vil have succes som virksomhed – særligt på den lange bane. Og det tror jeg, at de fleste ledere er meget bevidste om i dag,” forklarer Jesper Nytoft Bergmann. Har fået en yderligere dimension Selv om purpose har fyldt en hel del på ledelsesgangene i de senere år, er MBA-direktøren sikker på, at begrebets betydning er blevet endnu mere væsentlig i det seneste år – ikke bare for ledelsen, men også for medarbejderne. ”Om vores etiske barometer har flyttet sig, kan jeg ikke sige noget om, men som følge af at whistleblower-ordningerne har gjort sig indtog i mange virksomheder sammen med folks villighed til at flage deres utilfredshed på sociale medier, skal virksomheders morale kompas stå rigtigt hele tiden. Samtidig er en generation i den bedre stillede del af den vestlige verden vokset op i en gunstig økonomisk tid, og denne generation stiller derfor anderledes krav til ledelse og virksomhedens formål end tidligere,” forklarer Jesper Nytoft Bergmann. ”Derudover har medarbejdere som følge af corona haft endnu bedre tid til at reflektere over deres daglige opgaver, og her tror jeg, at netop begrebet purpose er blevet helt essentielt og vil vedblive at være det i årene fremover,” siger han.

128

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


AVT Business School er etableret i 2001. AVT Business School har i den grad fokus på purpose. Blandt andet tager en tredjedel af Executive MBA-uddannelsen afsæt i netop purpose Mere end 2.000 danske ledere har gennemført en executive-uddannelse på AVT Business School AVT Business-underviserne kommer fra de førende Business Schools verdenen over.

Jesper Nytoft Bergmann Managing Director hos AVT Business School

Både og… Nogle kritiske røster argumenterer for at purpose og økonomi er modsatrettede begreber og kun meget vanskeligt kan indgå i et samspil. ” ‘Mine medarbejdere arbejder ikke lige så hårdt som mig, medmindre de får betaling nok – og så skal jeg alligevel holde øje med dem.’ Sådan lyder den gamle ledelsesfilosofi, som samtidig også er langt væk fra hele purpose-tankegangen, og hvordan man bør drive ledelse på i dag,” mener Jesper Nytoft Bergmann. ”Hvis man tænker på den måde, så tvinger det lederen til at skabe kontrolsystemer. Og så vil medarbejdernes alt andet lige reagere ved at udtænke måder til at omgå kontrollen på, og på den måde bliver det hele mindre og mindre effektivt. Det får så igen lederen til at indføre endnu mere kontrol, og så er snebolden sat i gang. Over tid bliver medarbejderne mindre engagerede, og lederen bliver mere frustreret, hvilket ikke tjener nogens formål, og ser vi på hele Covid-19-tiden, så er jeg sikker på, at netop denne kontrolledelsesstil vil blive endnu sværere at praktisere i fremtiden,” siger han.

Jesper Nytoft understreger, at purpose og økonomi ikke er et enten-eller men derimod et både-og. For purpose og økonomi kan sagtens gå hånd i hånd, det findes der flere gode eksempler på, forklarer han. ”Der er mange eksempler fra erhvervslivet, hvor purpose og økonomi går op i en højere enhed - uden at forskellige stakeholders stiller spørgsmål til det. Et godt eksempel er en virksomhed som Novo. Vi ved, at de tjener et godt, og Novo har et stærkt formål forstået på den måde, at de redder menneskeliv med deres produkter, og vi ved jo også, at de samtidig er rigtig gode til at tjene penge, og det er der ingen, der stiller sig kritisk overfor. Og i det lys er det jo også givet således, at selv om markedet skriger efter kompetente specialister inden for de naturvidenskabelige fag, så er Novo et hoved foran, blandt andet fordi de har et stærkt purpose, og fordi de bliver opfattet som en sund arbejdsplads og ikke mindst bygger på et økonomisk stærkt fundament,” fastslår han.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

129


Interim assistance og hjælp til rekruttering Interim assistance er for dig, som i en midlertidig periode har brug for ekstra hænder til økonomi, regnskab, løn eller HR. Det kan f.eks. være i forbindelse med sygdom, barsel, en pludselig opsigelse, spidsbelastninger mv. Den valgte konsulent træder til med kort varsel på din virksomheds adresse, og du betaler kun for de faktiske timer. Azets Lyskær 3 CD 2730 Herlev 70 232 232 dialog-dk@azets.com www.azets.dk

Vi har 500+ profiler i databasen, og vi kan dermed levere konsulenter på alle niveauer, f.eks.: • Bogholder til f.eks. bogføring, afstemninger, debitor- og kreditorstyring • Controller • HR-medarbejder • Lønbogholder • CFO/regnskabschef

Rekruttering / Vikarbureauer / Test

Hjælp til rekruttering er for dig, som har brug for flere fastansatte medarbejdere, men mangler tiden og redskaberne til at udføre en effektiv rekrutteringsproces. Vi varetager rekruttering for et stort antal virksomheder, og det er især vores indsigt i markedet og store netværk som gør os til en stærk partner. Med Azets slipper du for hele den administrative rekrutteringsproces og finder den rigtige profil – hurtigere!

Optimizing Immigration & Relocation Solutions Since 1995

Copenhagen Relocations Gyldenløvesgade 11, 3 1600 København V 70 20 95 80 contact@relocate.dk www.relocate.dk

TI

D LBU

ORDER A 1 HOUR consultation with an immigration/relocation professional by 31 March 2021 FOR ½ PRICE!! Send an email to immigration@relocate.dk

Passionately Creating Positive & Valuable Transferees Experiences

Efficiently Servicing Every Corner of Our ‘Happy Danish Kingdom’

Happily Engaged with Network Partnerships Across the Globe

Perfectly GDPR Compliant

Absolutely EGQS Certified Since 2010

Proudly Envisioning ‘Happy Transferees’ - Our Ultimate goal!

Børsen hjælper dig hele vejen

Dagbladet Børsen A/S Møntergade 19 1140 København K 72 42 33 20 annonce@borsen.dk https://borsen.dk

Hos Børsen forstår vi vigtigheden af at finde og fastholde de rette kandidater. Derfor kan vi hjælpe dig hele vejen fra rekruttering af den rette kandidat til onboarding af nye medarbejdere og uddannelse, så de kan udvikle deres kompetencer. Via Børsen Karrierelink får du adgang til markedets mest attraktive jobunivers, og i vores medier når du alle – lige fra topledere og mellemledere til konsulenter, specialister og andre talenter. Derudover har vi gjort det nemt for dig at sikre, at vigtig viden når ud til hele din organisation. Med Børsen Academy kan du nemt bygge din egen onlineuddannelsesportal, der bl.a. kan bruges i forbindelse med onboarding, sikre vidensdeling på tværs af organisationen eller implementering af nye arbejdsprocedurer. Og i Børsen Uddannelse tilbyder vi en bestyrelsesuddannelse og et bredt udvalg af lederuddannelser og masterclasses til dig, der tager ansvar for dig selv, for andre og for din virksomhed. Kontakt Børsen på annonce@borsen.dk eller 72 42 33 20, og hør mere om Børsens rekrutterings- og uddannelsesløsninger.

130

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


– assessments supporting your business

BEST IN CLASS TESTVÆRKTØJER OG HR-LØSNINGER

BEDRE INDSIGT – BEDRE RESULTATER DISCnordic udvikler og leverer effektive værktøjer til rekruttering, on-boarding, lederudvikling, organisationsudvikling samt til udvikling af High Performance Teams. Vi tilbyder certificering og uddannelse, tests, konsulentydelser, spil og materialer. Hos DISCnordic sætter vi en ære i at levere branchens bedste service, og vi yder naturligvis gratis sparring og support til alle vores kunder.

Inger Nielsen|13 august 2019

RESPONDENT

FEEDBACK RAPPORT

PERSONLIGHED

© Psytech International Ltd.

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Kontakt os allerede i dag for at høre, hvad vi kan gøre for dig og din organisation. DISCnordic • 3131 1616 • kontakt@discnordic.dk • www.discnordic.dk

DISCnordic Annonce_200x240.indd 1

11/12/2019 15.44


Kvalificer dialogen med Profilværktøjer fra Garuda.

Garuda AS Volbjergvej 14, 2.sal 8240 Risskov 8746 8600 garuda@garuda.dk www.garuda.dk

Giv din organisation et fælles sprog. Få værktøjer som kvalificerer HR-processerne, fra rekruttering til udvikling af medarbejdere, ledere og teams. Garudas Profilværktøjer belyser personlighedstræk og fokusområder i detaljerede personprofiler – og lader dig komme hele vejen rundt om det enkelte individ. Så du kan stille de rette spørgsmål under en ansættelsessamtale, og hjælpe dine medarbejdere til at indfri deres fulde potentiale. En personprofil fra Garuda er aldrig et mål i sig selv. Vores Profilværktøjer bidrager til at skabe en kvalificeret og ligeværdig dialog om de menneskelige ressourcer og personlige kompetencer der har betydning for arbejdslivet.

Rekruttering / Vikarbureauer / Test

Garuda har kontorer i Danmark, Norge og Sverige, og Garudas værktøjer anvendes i en lang række offentlig og private virksomheder i såvel Danmark som internationalt.

JobDanmark er et personligt jobfeed, der bruger den nyeste teknologi til kun at vise relevante stillinger for den jobsøgende. Filosofien er at lade jobannoncen finde den jobsøgende, og ikke omvendt som ellers er normen.

JobDanmark Østre Stationsvej 33, st 5000 Odense C. 5363 1000 mail@jobdanmark.dk www.jobdanmark.dk

TILB

For en virksomhed, hvor man har flere jobopslag om året, giver det hurtigt økonomisk mening at tegne et abonnement med ubegrænset antal jobopslag. Hvor et opslag på en traditionel jobportal nemt koster kr. 3-5.000, er prisen på JobDanmark kr. 1.995 pr måned for et ubegrænset antal jobopslag samt indsigt i hvem, der læser opslagene.

UD

Få 20% messerabat, hvis du tegner et virksomhedsabonnement til JobDanmark. Bestil på mail@jobdanmark.dk og oplys koden "HR-Guiden".

Vi er din faste, fleksible rekrutteringspartner

Jobindex Carl Jacobsens Vej 29-31 2500 Valby 38 32 33 55 info@jobindex.dk www.jobindex.dk

Som et af landets største rekrutteringshuse har vi altid en løsning, der passer. Med udgangspunkt i dit reelle behov sammensætter vi den løsning, der hjælper dig lige dér, hvor du har behov for det. Vi kan tage os af alt fra search, screening og motivering af kandidater til for-interview og administration undervejs. Vores gennemsnitlige leveringstid på relevante kandidater på tværs af brancher er kun cirka 5 dage. Bare rolig, lederne og specialisterne klarer vi også. Med vores SemiSearch får du som sparringspartner din egen branchekendte konsulent, der kender kandidatsituationen, udfordringerne og lønniveauet i markedet. Du får de bedste kandidater, så du kun skal afholde den afsluttende, personlige samtale – du er jo trods alt den bedste til at vurdere kemien og matchet med din virksomhed. Vi har hjulpet virksomheder i hele landet med alt fra receptionisten over it-specialisten til den administrative direktør. Og glem ikke jobglæden, som er et tiltrækningsparameter i dagens jobmarked!

132

HR Guiden 2021 | danskhr.dk


Big 6

Vil du også kvalificere HR-processerne i din organisation og have et Big 5-funderet værktøj, der kan bruges i hele HR-værdikæden? •

1 certificering - 6 test- og profilværktøjer til brug i bl.a. rekruttering, onboarding, leder- og teamudvikling

Fælles sprog og referenceramme i alle værktøjerne

Personprofil med høj præcision, der måler på 6 personlighedstræk, 18 underlæggende faktorer og 27 talenter

Funderet på Big 5, men adskiller sig ved en yderligere dimensionen, der omhandler Ærlighed

Som en af de eneste i markedet måler profilen på integritet og giver bl.a. adgang til at drøfte nogle af de mørkere sider i personligheden

Attraktiv forretningsmodel, der økonomisk gør det nemt og fleksibelt at komme i gang

Certificering og priser skræddersyet til din organisations forudsætninger

Kontakt os for gratis og uforpligtende at afprøve vores personprofil PeopleTools Big 6 PeopleTools | www.peopletools.dk | info@peopletools.dk | +45 70 27 72 70


Senior Erhverv tilbyder gratis kontakt til stabil og kompetent arbejdskraft 50+ Find den ansøger der matcher dit behov for arbejdskraft på www.seniorerhvervdanmark.dk og kontakt det lokale Senior Erhverv-netværk, der har ansøgere i deres CV-katalog til job inden for:

• Kontor og økonomi • Informationsteknologi • Handel og service • Undervisning • Social og sundhed

• Ingeniør og teknik • Industri og håndværk • Ledelse og personale • Salg og kommunikation

www.seniorerhvervdanmark.dk fra netværk til job


Interim assistance inden for økonomi, løn og HR “En af de helt store fordele ved Azets’ interim-løsning er, at det gik så hurtigt med at finde en profil til os. Vi var jo allerede presset på opgaver og ressourcer, så vi var taknemmelige for, at vi ikke skulle igennem et langt rekrutteringsforløb.” Danny Jørgensen - Senior Manager

“Økonomien i interim assistance er også en vigtig faktor. Vi betaler jo kun for det antal timer, vi har haft brug for konsulenten i en given måned. Fra et økonomisk perspektiv er det derfor en løsning, der er forbundet med stor gennemsigtighed og skalerbarhed.” Amalie Brix Kjær - HR Manager

Se hvordan vores ydelser kan gavne din virksomhed

azets.dk/interim


MERCHANDISE • BANNER • TRYKSAGER


Dine medarbejderes indsigt er et gennembrud for din virksomhed Hos Insights faciliterer vi fysiske og virtuelle programmer til personlig udvikling, som hjælper nogle af verdens førende organisationer med at få det absolut bedste ud af deres medarbejdere. En rejse der starter med øget selvindsigt.

Insights Hasselager Centervej 3, st 8260 Viby J 72 34 59 00 denmark@insights.com www.insights.com

TIL

BUD Få en gratis Insights Discovery Personprofil + 1:1 feedback fra Insights Gælder for HR-ansvarlige +100 medarbejdere. Begrænset antal. Kontakt via. ovenstående

Om Insights: • Over seks millioner mennesker har en Insights Discovery Personprofil. • +10.000 akkrediterede Insights Discovery Practitioners • Læringsprogrammer, der kan faciliteres både face-to-face og virtuelt. Nyt program til lederudvikling

Insights Discovery -The Self-Aware Leader er Insights' nye løsning til at udvikle ledere på alle niveauer i en organisation. Selvbevidste ledere kan: • Sætte en klar retning der skaber mening og motivation • Være en positiv rollemodel for et inkluderende og respektfuldt arbejdsmiljø • Bruge deres indsigt i sig selv til at inspirere, motivere og udfordre andre At have selvbevidste ledere kan føre til en markant øget værdiskabelse på flere niveauer i jeres organisation.

Med hjælp fra Kleven & Partners vil jeres virksomhed opnå en kompetent, tryg og kvalitativ rekrutteringsproces – og I kan i stedet som ledelse holde fokus på den daglige drift. Kleven & Partners Axel Kiers Vej 11 8270 Højbjerg 20 88 77 63 arne@klevenpartners.dk www.klevenpartners.dk

Vi har hjulpet virksomheder med rekruttering siden 2003. Vi hjælper virksomheder over hele landet med at rekruttere de helt rigtige medarbejdere – og vi yder også karriererådgivning til jeres ledere og medarbejdere. Herudover hjælper vi jer også gerne med outplacement, hvis I måtte få brug for det. Vi bestræber os på altid at optræde professionelt og ordentligt med stor kvalitet og forståelse for hver enkelt virksomheds situation. Det er vigtigt for os, at både virksomheder og kandidater føler sig godt behandlet gennem hele processen. TILLID, TRYGHED OG ORDENTLIGHED er grundstenene i vores arbejdsunivers.

Rekruttering / Vikarbureauer / Test

9 ud af 10 af dem vi ansætter, vidste ikke de var jobsøgende…

Den nemme, hurtige og gratis vej til nye medarbejdere Senior Erhverv er et dynamisk netværk, hvor medlemmerne hjælper og inspirerer hinanden til at komme i arbejde igen. Der er 22 netværk ud over landet med ca. 1.900 jobparate medlemmer. De er over 50 år og alle har erfaring fra arbejdsmarkedet. 800 kommer årligt i arbejde via netværket. Senior Erhverv Tønnesvej 8 5270 Odense N 30 23 29 29 se-koordinator@mail.dk www.seniorerhvervdanmark.dk

Formidling Senior Erhverv repræsenterer en bred vifte af motiverede 50+’ere med lyst til at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. De behøver ikke ekstra oplæring - de har praksisviden fra tidligere jobs. Kom i kontakt med vores medlemmer - udfyld formularen på vores websider under ”Find din nye medarbejder”. Herefter udsendes oplysningerne til medlemmer i området. Indenfor få dage kommer der henvendelser fra medlemmer med interesse i jobbet. Eller benyt CV databasen, hvor frit kan søges efter de særlige kompetencer, der er relevante for din virksomhed. Kontakt Senior Erhverv for at høre, hvordan dit lokale SE netværk kan hjælpe med at finde medarbejdere.

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

137


JobDanmark er et personligt jobfeed, hvor jobannoncen finder den jobsøgende - og ikke omvendt! Vi bruger ny teknologi til at vise jeres jobopslag til de jobsøgende, som på baggrund af erfaringer og kompetencer passer bedst på jobbet. Tegn et abonnement for en pris på kr. 1.995 pr. måned + moms, som blandt andet inkluderer et ubegrænset antal jobopslag.

www.jobdanmark.dk • tlf. 53631000 • mail@jobdanmark.dk

Untitled-3.indd 1

15/02/2021 15.05.02


HVAD NU HVIS

du altid fik den rette sparring og rådgivning? Ud af vores 280 medarbejdere er alle rekrutteringskonsulenter og sælgere brancheopdelt for optimal rådgivning til dig. Tag bare fat i din kontakt hos Jobindex, så er der kvalificeret sparring på vej.

hr_guiden.indd 1

18.01.2021 15.49


Børsen hjælper dig hele vejen Hos Børsen forstår vi vigtigheden af at finde og fastholde de rette kandidater. Derfor kan vi hjælpe dig hele vejen fra rekruttering af den rette kandidat til onboarding af nye medarbejdere og uddannelse, så de kan udvikle deres kompetencer. Via Børsen Karrierelink får du adgang til markedets mest attraktive jobunivers, og i vores medier når du alle – lige fra topledere og mellemledere til konsulenter, specialister og andre talenter. Derudover har vi gjort det nemt for dig at sikre, at vigtig viden når ud til hele din organisation. Med Børsen Academy kan du nemt bygge din egen onlineuddannelsesportal, der bl.a. kan bruges i forbindelse med onboarding, sikre vidensdeling på tværs af organisationen eller implementering af nye arbejdsprocedurer. Og i Børsen Uddannelse tilbyder vi en bestyrelsesuddannelse og et bredt udvalg af lederuddannelser og masterclasses til dig, der tager ansvar for dig selv, for andre og for din virksomhed. Kontakt Børsen på annonce@borsen.dk eller 72 42 33 20, og hør mere om Børsens rekrutterings- og uddannelsesløsninger.


Mangler I skarpe hjerner? Vi har så mange, at vi gerne deler!

MOVE ON Career Move On Career ApS Frederikssundsvej 272 2700 Brønshøj 3838 1010 info@moveon.dk www.moveon.dk

TILB

UD

Ny kunde? Brug rabatkoden HRG-2021 og spar 25% på en Basis-jobannonce. Gratis sekretærservice: Send din Basis-jobannonce til salg@moveon.dk – så indtaster vi

Hos Move On Career har vi over 25 års erfaring med jobformidling og karriererådgivning, og vi forstår jobmarkedet som få andre. Vi kommunikerer dagligt med vores 165.000+ jobsøgende brugere via web, mail og sociale medier. Vores jobbanknetværk består af landets førende specialistjobbanker: • Jobbank.dk • StuderendeOnline.dk • Praktik.dk • Nyuddannet.dk

• KarriereVejviser.dk • Jobmesse.dk • SOSU.nu

Målrettede jobannoncer - præcis og effektiv rekruttering Et samarbejde med os sikrer, at jeres jobannoncer altid vil nå ud til alle rette brugere for én samlet pris – uden ekstrabetaling for flere målgrupper. Vi dækker alle erfaringsniveauer – både erfarne kandidater, nyuddannede talenter og studerende. Kontakt os og kom et skridt foran i talentjagten!

Vi lytter til dig for på den måde at finde den kandidat, der kan udføre de opgaver, der er påkrævet. På den måde finder vi den medarbejder, der matcher jobbet og din virksomheds kultur og værdier. PlusPersonale Borupvang 3 2750 Ballerup 71 74 74 85 info@pluspersonale.dk www.pluspersonale.dk

TILB

UD

Få 1 times gratis sparring/rådgivning i forbindelse med din næste rekruttering. Ring på tlf. 71 74 74 85

Fordi du vil have en troværdig og loyal rekrutteringspartner • • • • • •

Landsdækkende rekruttering Vi arbejder 100 % No Cure/No Pay Vi arbejder salgsorienteret med headhunting og search og tager gerne en udfordring op, uanset hvor svær den må synes Vi arbejder anonymt og diskret for at bibeholde jeres gode navn i branchen, når vi aktivt søger efter egnede kandidater Vi leverer det aftalte og rammer plet hver gang Vi er tovholder og sparringspartner på hele opgaven

Læs mere om vores rekrutteringsproces og se et uddrag af vores referencer og cases på pluspersonale.dk

Rekruttering / Vikarbureauer / Test

Derfor havde vi 98 % vækst i 2020!

Thomas International gør dig stærkere! Når du skal: • Thomas International Danmark A/S Kirke Værløsevej 20, 1. sal 3500 Værløse 4449 1017 info@thomasint.dk www.thomas.co

U TILB

D

Særligt tilbud til dig: Prøv Thomas systemet gratis i 30 dage! Ring til os på tlf. 4449 1017

• •

Rekruttere, leverer Thomas International en komplet værktøjskasse af let anvendelige løsninger, så du kan træffe sikre valg. Udvikle og træne medarbejdere, teams, ledere og organisationen generelt, sørger Thomas International for, at du leverer viden, indsigt og værdi, så I forløser jeres potentiale. Leve op til regler, processer og lovgivning, giver Thomas International dig en enkel og GDPR-compliant løsning.

Med over 30 millioner gennemførte tests, repræsenteret i mere end 100 lande, over 25 år erfaring alene i Danmark, validering af alle test og analyser af BPS (British Psychological Society) bliver du med Thomas International klædt på til at løse alle dine HR-udfordringer på en god og sikker måde. Ring eller skriv til os for mere information på 44 47 10 19 eller info@thomasint.dk Eller bliv klogere på tests, rekruttering, udvikling og meget mere på www.thomas.co

HR Guiden 2021 | danskhr.dk

141tt

MOVE ON

Career

Mangler I skarpe hjerner? Vi har så mange, at vi gerne deler!

studerende online

SOSU.nu

JOBMESSE.dk

NYUDDANNETDK

KV

KarriereVejviser.dk

Målrettede jobannoncer - præcis og effektiv rekruttering

Vores jobbanknetværk består af landets førende specialistjobbanker - og med over 25 års erfaring forstår vi jobmarkedet som få andre.

Et samarbejde med os sikrer, at jeres jobannoncer altid vil nå ud til alle rette brugere for én samlet pris - uden ekstrabetaling for flere målgrupper.

Mangler I skarpe hjerner? Få jeres jobannonce ud blandt vores 165.000+ karriereprofiler i dag. *

Vi dækker alle erfaringsniveauer - både erfarne kandidater, nyuddannede talenter og studerende.

* Ny kunde? Brug rabatkoden HRG-2021 ved bestilling og spar 25% på Basis-opslag.

Move On Career ApS Målrettet jobformidling og karriererådgivning

www.moveon.dk

salg@moveon.dk

3838 1010


9 ud af 10

af dem vi ansætter, vidste ikke de var jobsøgende...

Med hjælp fra Kleven & Partners vil jeres virksomhed opnå en kompetent, tryg og kvalitativ rekrutteringsproces – og I kan i stedet som ledelse holde fokus på den daglige drift. Vi hjælper virksomheder over hele landet med at rekruttere de helt rigtige medarbejdere – og vi yder også karriererådgivning til jeres ledere og medarbejdere. Herudover kan vi også hjælpe jer med outplacement, hvis I måtte få brug for det. Vi bestræber os på altid at optræde professionelt og ordentligt med stor kvalitet og forståelse for hver enkelt virksomheds situation. Det er vigtigt for os, at både virksomheder og kandidater føler sig godt behandlet gennem hele processen.

TILLID, TRYGHED OG ORDENTLIGHED er grundstenene i vores arbejdsunivers.

Stibo-bygningen | Axel Kiers Vej 11 | 8270 Højbjerg | www.klevenpartners.dk | Tlf. 20 88 77 63


KAN DIT PITCH KLARE EN TUR FORBI VORES LØVER?

Book dit næste møde i

02-02_B2B-ann_HR-Guiden_200x240.indd 1

02-02-2021 13:55:52


Skab HR-resultater

!

virksomheden kan se på bundlinjen Få 20 % rabat på første års medlemskab Eller prøv gratis i 3 måneder (normalpris for Plus medlemskab: 4.140 kr. ekskl. moms) HR-afdelingen skal sikre virksomheder kompetente medarbejdere og skabe grobund for økonomisk og personalemæssig stabil udvikling. DANSK HR er HR-afdelingernes HR-videncenter, som gennem HØJ FAGLIGHED, AKTUEL VIDEN, RÅDGIVNING og NETVÆRK understøtter vi alle medlemmer i det daglige HR-arbejde med at forbedre virksomhedens konkurrenceevne.

hjælp til personalejuraen

!

Både som medlem og ikke-medlem kan du tilkøbe juridiske ydelser til meget attraktive priser/klippekort, f.eks.:

har mmer le d e M RATIS g til G G adgan IVNIN RÅDG K S I D I JUR

• Gennemgang/udarbejdelse af dokumenter og skriftlig kommunikatio

• Gennemgang af processer og politikker

Bliv medlem og få: VIDEN – VÆRKTØJER – RÅDGIVNING & Et helt unikt NETVÆRK Se mere på www.danskhr.dk/medlemskab

– når HR skal skabe resultater


HUSK SKIFTESKO! TIL DANMARKS AKTIVE HOTEL OG KONFERENCECENTER Vælg en aktiv pause og skab ny energi og dynamik hos mødedeltagerne! • 4-stjernede faciliteter - midt i Trekantområdet • Komplette løsninger på alle størrelser og typer af arrangementer • Stor erfaring med planlægning og afvikling - én kontaktperson • Aktivt pausekoncept med over 25 forskellige aktiviteter • Egen eventafdeling med uanede muligheder • 3-stjernet hotel med 187 værelser med WIFI og 800 gratis p-pladser • Restaurant med kulinariske oplevelser af lokale råvarer

Vingsted Skovvej 2 · 7182 Bredsten · Tlf. 7586 5533 · info@vingsted.dk · vingsted.dk

RING PÅ 7586 5533 ELLER LÆS MERE PÅ VINGSTED.DK


A a et al ef nb f

Rekruttering, Onboarding & Talent Management i én samlet løsning Rekruttering

Onboarding

Talent Management

Få overblik over relevante emner inden I påbegynder rekrutteringer.

Emply gør det muligt at oprette processer for on- og offboarding.

Dashboardet gør det muligt let at tilgå de mest relevante stamdata.

Publicer annoncer til flere medier og track kandidatens medie.

Brugerfladen gør det let at oprette medarbejderspecifikke opgaver.

Hold de nye medarbejdere motiverede med individuelle mål.

Indsaml den data som I har brug for og kombiner den ubegrænset.

Få overblik over hvilke ejendele den nye medarbejder har fået udleveret.

Træk statistikker og KPI’er ud fra alle typer af opbevaret stamdata.

Kontakt os på 70 28 60 50 for en gratis demo eller mail til info@emply.dk.

70 28 60 50

info@emply.dk

www.emply.dk