PR Text&Bild

PR Text&Bild

Myggenäs, Sweden

Frilansande skribent, korrekturläsare, översättare och webbdesigner. Jag skriver bl. a på uppdrag av Villanytt, Lokalpressen, Merit Crowd, Topcontent och Great Content.

För att beställa content/reportage

petra@prtextochbild.se

För att boka annonsplats i KustNytt STO++

info@kustnytt.se

www.prtextochbild.se