Page 1

Брой 110 ФЕВРУАРИ 2013 ISO 9001:2008


Грижа за аптеката

21 години екипност, надеждност, градивност


21 години качество, професионализъм, лоялност 21 години коректност, партньорство, иновативност


Съдържание

Грижа за аптеката

Издава СТИНГ АД Главен редактор: маг. фармацевт Аделина Любенова Реклама: Деляна Делчева, deliana.delcheva@stingpharma.com Дизайн и предпечат: Десислава Христова Печат: Дедракс АД Разпространение: СТИНГ АД, София, бул. “Асен Йорданов” №6, тел. 02/ 970 30, office.sofia@stingpharma.com

Бизнес месец Актуално

4-7 8

Аптечно обзавеждане

Промоции

20 - 27

Нови продукти

28 - 29

Аналитично

32 - 34

Фискален анализ

Фарма общество

36 - 38

Професионално

40 - 43

Фармацевтична група PGEU

Интервю с д-р С. Дренски

Полезно

46 - 48

Списанието е специализирано за фармацевти. Разпространява се безплатно с рекламна цел. Редакцията не носи отговорност за предоставените материали. Препечатване на текстове, илюстрации или обособени части от списанието може да става само след писменото съгласие на издателя.


ГЪВКАВОСТ, КАЧЕСТВО, ПРОГНОЗИ ТОВА СА КЛЮЧОВИ ДУМИ ПРИ ПАРТНЬОРСТВОТО С ЕКИПА НА СТИНГ АД.

Уважаеми колеги и читатели, очаквайки настъпването на новия сезон списание „СТИНГ” ви предлага сериозна доза предложения и интересни четива. Повечето то тях са на строго професионална тематика. Подготвили сме обаче и поредния икономически анализ за изминалата година. Целта ни е чрез миналото да погледнем в бъдещето. Много анализатори се опитват да направят това, но истината е, че без хора, които да дадат живот на големите идеи за промяна, няма напредък. Нашият професионализъм и знания са силата на този прогрес. Убедени сме, че качествата на повечето мениджъри на аптеки са такива, че ще съумеят да работят така, че нещата да започнат да се случват. Разговорът за бъдещето е един от най-важните.


Бизнес месец

Логистика. Новите ни предложения за този период са: Артикул

Генерик

Производител

Предназначение

Аналогични продукти

Galantamine

WORWAG

Ацетилхолинестеразните инхибитор

Нивалин

Febuxostat

BERLIN CHEMIE

Лечение на подагра

-

Pentoxifylline

GEROT

Периферен вазодилататор

Агапурин; Пентилин; Петохексал; Пентоксифарм

Sildenafil

STADA

Лечение на еректилна дисфункция

Виагра; Вигранде; Екритен; Еротон; Силден

Timolol

АНТИБИОТИК

Лечение на глаукома

Арутимол; Кузимолол; ОфтанТимолол; Тимоптик

Levofloxacin

АНТИБИОТИК

Флуорхинолон

Таваник; Левокса; Вивекс; Левор; Лефлокс; Орофлоцина; Флексид

Ropinirole

ACTAVIS

Антипаркинсонов продукт

Рекуип

Каплон xl тбл. 500 мг. Х 7

Clarithromycin

TEVA

Макролиден антибиотик

Клацид Sr; Фромилид Уно; Лекоклар Xl; Клариксит

Клаксирит тбл. 500 мг. Х 7

Clarithromycin

ACTAVIS

Макролиден антибиотик

Клацид Sr; Фромилид Уно; Лекоклар Xl; Каплон Xl

Тамифлу сусп. 6 мг/мл. 65 мл.

Oseltamivir

HOFFMANN LA ROCHE

Противогрипен продукт

-

Desloratadine

ZENTIVA

Антихистаминов продукт

Ериус; Деслоратадин Alvogen

Corifollitropin alfa

ORGANON

Дългодействащ фоликуларен стимулант

-

Галантагамма капс. 8 мг. Х 28 Галантагамма капс.16 мг. Х 28 Галантагамма капс. 24 мг. Х 28 Аденурик тбл. 80 мг. Х 28 Аденурик тбл. 120 мг.Х28 Вазонит тбл. 600 мг. Х 20 Силденафил Стада тбл.100 мг. Х 4 Силденафил Стада тбл. 50 мг. Х 4 Тимолол Вижън колир 5 мг/мл. 5 мл. Левофлоксан тбл. 500 мг.Х 5 Левофлоксан тбл. 500 мг.Х 7 Рапонер тбл. 4 мг. Х 21 Рапонер тбл. 2 мг.Х 21 Рапонер тбл. 8 мг. Х 21

Деслоратадин Zentiva сол. 0.5 мг/мл. 120 мл. Деслоратадин Zentiva тбл. 5 мг. Х 10

Грижа за аптеката

Елонва шпр. амп. 150 мкг. 0.5 мл.

МЗ ще промени няколко закона С поправки в Закона за лечебните заведения, които ще бъдат прокарани през промени в Закона за здравето, здравният министър ще се сдобие с ново основание за отнемане на разрешение за лечебна дейност – когато частно лечебно заведение работи на територията на държавно или общинско и дейностите им се дублират. Проектът за промените е публикуван на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане. С новите текстове се изпълняват мерки от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с решение на Министерския съвет от 2012 г., като се намаляват сроковете и документите за издаване на удостоверения и разрешения за лечебна дейност. Регламентира се воденето на публичен регистър на лечебните заведения, които извършват асистирана репродукция и на акредитираните лечебни заведения. Предвиждат се и промени, които имат за цел да се осигури достъп и право да се упражнява медицинска регулирана професия от български граждани, които са придобили професионалната си квалификация в чужбина и са упражнявали професията си на територията на България преди влизането в сила на поправките

4


в Закона за здравето от 2010 г. Предвид факта, че професионалната квалификация е придобита отдавна и професията е упражнявана в продължение наймалко на пет години на територията на страната ни, уреждането на правата на тези лица ще има за резултат упражняването на професията при същите условия, както лицата, чиито доказателства за професионална квалификация са признати по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Със законопроекта се извършват промени и в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Уотсън Фармасютикълс Инк.” вече е „Актавис Инк.” Уотсън Фармасютикълс Инк. (Watson Pharmaceuticals, Inc.) – компанията-майка на Актавис ЕАД и Актавис Оперейшънс (в България) – обяви на 24 януари 2013 г., че е приела Актавис Инк. (Actavis, Inc.) (NYSE:ACT) за свое ново глобално име и е започнала да се търгува на Нюйоркската Фондова борса под нов символ – ACT. Дружеството за първи път обяви намерението си да промени своето име миналата година след придобиването на Actavis Group. Обединението доведе до създаването на третата най-голяма генерична фармацевтична компания в света с предварително очаквани обединени приходи от над 8 млрд. щатски долара за 2012 година. „Актавис” е стартирала дългосрочна кампания за ребрандиране, която ще ръководи прехода на производствени й мощности, операции и търговско присъствие по света към името „Актавис” и ново лого, обединяващи всички 17 000 служители под едно единствено име, с търговска марка и защитено в световен мащаб. Официалният старт на ребрандирането на дейностите в България с новото отличително лого на Глобалната компания, изработено от водещата фирма за създаване на глобални идентичности Lippincott, ще бъде след няколко месеца. Европейските здравни карти ще се издават отново В края на януари се възобнови издаването на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). То ще става в нови дистрибуторски пунктове, в които гражданите ще подават заявления за издаване

и ще получават своята ЕЗОК. Това са 398 пункта на територията на цялата страна, основно в клоновата мрежа на Банка ДСК, а пълният им списък може да бъде видян на интернет страницата на НЗОК, както и във всяка районна здравно-осигурителна каса. Досегашните пунктове на предишната фирма изпълнител няма да приемат заявления. Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е до 15 календарни дни. Заявлението за издаване се получава безплатно на място в обявените пунктове или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК. То се подава лично или от упълномощено лице, като се представя задължително лична карта. За лица до 14 г. и такива до 16 г., които нямат лични карти, се представят акт за раждане и личната карта на единия от родителите. ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ според законодателството на съответната държава на престоя. В България от хронично заболяване страда всеки трети С близо 10% за последните две години е нараснал делът на българите, страдащи от хронично заболяване. Достига се до ниво 30% от общия брой на населeнието. Това означава, че всеки трети у нас попада в групата на хронично боледуващите. Същевременно обаче 88% от българите преценяват здравето си като „отлично” или „добро”. Това са данни от национално представително социологическо проучване. Специалистите отчитат и друга обезпокоителна тенденция – сериозното подценяване важността на сърдечносъдовите и онкологичните заболявания, независимо че тези две групи държат първото място като причина за заболеваемост и смъртност у нас. Едва 23% от анкетираните са декларирали, че възприемат като опасност за себе си болестите на сърцето, още по-малко са тези, които се считат за застрашени от рак – само 4% от участвалите в проучването. Същевременно над 40% от запитаните посочват, че са ходили на профилактичен преглед преди година или повече от година, а 8% признават, че никога не са полагали такова усилие. Методика на НЗОК според пациентски организации е в разрез с няколко закона

5


Грижа за аптеката

Бизнес месец

Методиката за договаряне стойността, до която касата да заплаща медицински изделия, нарушава Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за медицинските изделия и множество наредби. Това твърдят в отворено писмо до институциите всички национално представени пациентски организации, както и национални консултанти, експерти и Дружеството по трансплантология. Методиката създава неравнопоставеност на пазара на медицинските изделия, които ще се реимбурсират, посочва се в писмото. „Очертава се липса на прозрачност на самата процедура, увреждане на интересите на пациентите, лекарите хирурзи в лечебните заведения, поставящи импланти трайно в тялото на пациента, фирмите вносители на медицински изделия и в крайна сметка самата НЗОК.” Според тях методиката е създадена по начин, по който се нарушават правата на пациентите, като се ограничава достъпът им до здравеопазване и правото им на избор, защото ги задължава да ползват най-евтиния имплант. „Ако даден пациент не разполага със средства и договореното медицинско изделие не може да бъде вложено в него по медицински причини, пациентът няма възможност да се възползва дори частично от заплащане от НЗОК на по-скъпото медицинско изделие”, се отбелязва в писмото. Посочва се още, че чрез методиката се нарушава правото на равнопоставеност на пациентите. Липсата на опция за доплащане на избрано подходящо медицинско изделие за конкретна диагноза на пациента дискриминира правото му на избор, отбелязва се в писмото. Според авторите му методиката е незаконосъобразна поради факта, че с нея се ограничава конкуренцията при избора на изпълнител за доставка на даден вид имплант във всички здравни заведения и аптеки в България, който се заплаща от НЗОК. По този начин се създават условия за монополизиране на този пазар от едно или няколко дружества, което противоречи на Закона за защита на конкуренцията, ЗОП, Договора за създаване на ЕО и Регламент (ЕО) № 1/2003 и др. Агенцията по лекарствата и по трансплантация ще имат заместник-директори С промени в устройствените правилници на изпълнителните агенции по трансплантация и по лекарствата се въвежда длъжността заместник-изпълнителен директор. Целта на тази мярка е да се преодолеят възникващите в досегашната практика организационни затруднения, в случаите когато се налага друг служител временно да изпълнява длъжността изпълнителен директор. С включването на новата длъжност в структурата на двете агенции ще се подобри организацията на работа, в случаите когато няма назначен изпълнителен директор или изпълнителният директор отсъства. Неговите функции ще се изпълняват от заместник-изпълнителния директор, който ще поема ръководството на съответната агенция до назначаване на титуляр (но не повече от три месеца) или до неговото завръщане. Новите 13-валентни пневмококови ваксини

6


След включването на ваксинацията срещу пневмококови инфекции в задължителния имунизационен календар за всички бебета, родени след 2010 г., у нас е регистриран над 90% обхват. Оттогава до днес не е регистриран нито един случай на пневмококов менингит. По данни на СЗО пневмококовите инфекции са причина № 1 за смърт от ваксинопредотвратими заболявания по света, а те са сред най-често срещаните – отит на средното ухо, пневмония, инвазивна пневмококова болест (сепсис) и менингит. Пневмококовите заболявания засягат най-уязвимите групи на обществото – бебета и деца до 5-год. възраст, особено страдащите от вродени сърдечни малформации, нефротечин синдром и хронични белодробни заболявания като астма и муковисцидоза, но не пощадява и възрастните над 65 години, хронично болните със сърдечносъдови, белодробни и бъбречни заболявания, захарен диабет и хората с компрометиран имунитет. Над 50% от децата над 3-годишна възраст са носители на пневмококи, които се предават лесно чрез кашляне, кихане или контакт със секрет от дихателните пътища, а много от родителите и дори от възрастните пациенти трудно разпознават симптоматиката на вече настъпилата пневмококова инфекция – според обобщени световни данни само един от пет пациенти е на мнение, че трудното или учестеното дишане, например, е повод за консултация с лекар. През последните години се наблюдава увеличаване на резистентността на пневмококите към антибиотици. Експерти отчитат също така факта, че все по-често пневмококовите заболявания се причиняват от щамове, които се отличават с повишена резистентност към лечение, какъвто е щамът 19А. По данни от няколко държави в ЕС този щам причинява 25% от тежките инвазивни пневмококови заболявания, каквито са пневмонията и менингитът. Пневмококовата конюгатна ваксина остава единственото най-добро средство за превенция на тези инфекции, подчертават специалистите, цитирайки данни от доклад на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC), според които само за 4 год. след въвеждането на първата конюгатна ваксина в страната през 2000 г. броят на случаите на пеницилин-резистентните инвазивни пневмококови заболявания при малки деца е намалял с 81%. Въвеждането на пневмококовата ваксинация според CDC е едно от 10-те най-големи достижения за общественото здраве през последното десетилетие.

Изводи и препоръки на европейските експерти от групата CEVAG, които се отнасят за нашия регион и за нашата страна Пневмококовите инфекции си остават важна причина за заболеваемост и смъртност при малките деца от региона на Централна и Източна Европа. По последни данни се забелязва и увеличение на смъртността от пневмонии сред възрастното население, което започва да става все по-изразено от 45год. възраст нагоре, констатират специалистите от експертната група. Седемвалентната ваксина (PCV-7) обхваща основните серотипове, които причиняват пневмококови заболявания в региона, но въпреки това с появата на нови неваксинални серотипове е необходима внимателна оценка на пневмококовата болест и мониториране на разпространението на серотиповете в региона – предстои реализацията на такъв проект у нас. С появата на 10-валентна (PCV-10) и 13-валентна (PCV-13) се очаква все повече държави да включат тези нови пневмококови конюгатни ваксини в имунизационните си календари, защото е сигурно, че те ще осигурят покритие срещу някои или всички от следни-те серотипове – 1; 3,5; 6А; 7F и 19А, а това ще означава и по-добро серотониново покритие в целия регион. През октомври 2011 година ЕМА е одобрила използването на PCV-13 при възрастни на и над 50 г., а на 8 януари т.г. агенцията е одобрила приложението й при деца от 6 до 17-год. възраст за превенция на инвазивна пневмококова болест, пневмония и отит. Тя е и единствената ваксина, която осигурява покритие срещу щам 19A, уточниха специалистите и припомниха едно понякога забравено и пренебрегвано практическо правило – ваксината да се поставя не в ръката, а в бедрото. Председателят на Българското сдружение д-р Валери Цеков обяви решението на организацията да дари 100 дози от новата пневмококова ваксина на столичната СБАЛ по детски болести, Клиниката по детски болести при УМБАЛ „Александровска” и Клиниката по детски болести и детска кардиология при Националната кардиологична болница. Дарението е предназначено за деца, страдащи от хронични заболявания, които не са обхванати от задължителната национална имунизационна програма. Това е втората дарителска акция на Сдружението по иновативна медицина, което преди месец дари количество от същата ваксина на Асоциацията на болните от муковисцидоза.

7


Актуално

5 причини да се замислим сериозно за промяна и реновиране на аптеката Аптека Фарма Л, кв. Света Троица

Обновеният вид на аптеката я прави отново интересна за потока от клиенти! Създаването на характерен стил се свърза с качеството на обслужване, което ще получи пациентът вътре!

Грижа за аптеката

Индивидуалният подход прави търговския обект разпознаваем сред множеството! Обновяването е възможност за оптимизация и прилагане на съвременни търговски способи! Удовлетворението от положителната промяна ще повлияе и на самите Вас! На тези, на които им предстои да отварят аптека, СТИНГ АД предлага изготвяне на проекти и реализацията им. Това е найдобрият начин да видите плановете си на хартия, да обмислите детайлите и да предвидите грешките. Ние сме готови да съдействаме и съветваме. За нас е удоволствие да работим заедно! Специално предложение – функционална стълба 72.00 лв. с ДДС

8


ПРОМОЦИЯ на УНАЗИН от 11.02.2013 г. до 31.03.2013 г. При закупуване на 3 оп. УНАЗИН табл. 375 мг х 12 получавате 1 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5. При закупуване на 5 оп. УНАЗИН табл. 375 мг х 12 получавате 10 оп. ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ табл. 500 мг х 12. При закупуване на 8 оп. УНАЗИН табл. 375 мг х 12 получавате 2 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 и 2 оп. БИОФАР-ВИТ. С + АЦЕРОЛА еф. табл. 500 мг х 20


ПАТЕНТОВАНА ЕКСКЛУЗИВНА ТЕХНОЛОГИЯ - LIFTACTIV СЕРУМ 10 - ОЧИ И МИГЛИ [10% РАМНОЗА + ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА + ЕКСТРАКТ ОТ ПЕРЛИ + СЕРАМИДИ] 1. Рамноза в оптимално висока концентрация от 10% – уникална противостарееща и стягаща активна съставка от растителен произход, ефективна дори за чувствителна кожа и очи. 7 патента. 7 клинични изследвания. 2 in vivo изследвани, изпозлващи биопсия. Първата природна активна съставка, стимулираща активността на папиларната дерма, двигател на младостта на кожата на всички нива едновременно. Укрепвайки структурата на кожата, Рамнозата тонизира и стените на кръвоносните съдове, като по този начин намалява тъмните кръгове и торбичките под очите. Това дава основание Рамнозата да се определи като глобална противостарееща съставка, която намалява бръчките, подобрява тонуса и еластичността на кожата. 2. Хиалуронова киселина – добре позната със свойството си да задържа водните молекули в кожата, като по този начин я изпълва и подобрява нивото на хидратация.

3. Отразяващи светлината частици – микро перли, без нано-частици, с висока толерантност.

4. Серамиди – структурираща, противостарееща грижа за миглите. Естествен градивен елемент на миглите, серамидите укрепват междуклетъчния цимент, възвръщайки обема им. В допълнение, серамидите имат хидратиращо действие върху кожата.

Внушителни резултати: 1 капка – 3 трансформации 1. Клинично доказан лифтинг ефект** От 10-тата минута : -10% бръчки. След 1 месец: -21% бръчки „пачи крак”, -27% бръчки под очите

3. Видимо по-млади мигли. Клинично тествани за 1 месец:** +68% по-сияйни +66% по-еластични

2. Незабавно озаряване***. От момента на нанасяне зоната около очите е съживена, освежена и озарена: +5% повече блясък -73% по-малко уморен поглед.

Потвърдено от жените:*** 73% по-устойчиви, 77% по-укрепени, 74% възстановени

Техниката за нанасяне на грижа за околоочния контур трябва да бъде съобразена с деликатността и микроциркулацията на тази зона. Триенето и разтеглянето на кожата трябва да бъдат избягвани. Прилагат се леки, стимулиращи попиването на активните съставки движения. 1.

2.

3.

1. Сложете капка от серума на върха на пръстите. 2. Затворете очи и нанесете с потупващи движения върху целия околоочен контур. 3. Завършете с приглаждащо движение от вътрешната към външната част на околоочния контур, включвайки и миглите. 4. За ефект „извити мигли” прокарайте показалеца си под миглите и извийте нагоре. Текстура • Лека, освежаваща, перлено блестяща текстура, която хидратира и се топи в кожата, доставяйки високо ефективните активни съставки от момента на нанасяне. • Създава усещане за мигновен комфорт и мекота. • Идеална основа за грим – улеснява нанасянето и подобрява трайността на грима. • С ниско мастно съдържание за избягване на подпухването, с оптимизирано ниво на pH за минимизиране на риска от раздразнения. • Идеална поносимост - тестван върху потребители с чувствителна кожа, включително и носещи контактни лещи. Доказано хипоалергенен. Формула без аромат. За кого е предназначен За жени на възраст 30-35+ години с признаци на стреене на околоочния контур: умора, отпускане, загуба на блясък, изтъняване на миглите.

4.

*Нов метод за измерване на отварянето на окото с оценка под офталмологичен контрол – 41 души **Клинично измерване под дерматологичен контрол – 40 души ***Потребителски тест, самооценка - 128 души


ВАЖНО! Уважаеми колеги, Уведомяваме ви, че търговското име на Olynth HA 0.1% nasal spray, solution се промени на Olynth Hydra 0.1% nasal spray, solution. Остатъчни количества от Olynth HA 0.1% nasal spray, solution все още могат да бъдат намерени в търговската мрежа. Регистрираната цена за Olynth HA 0.1% nasal spray, solution ще бъде служебно заличена. Моля да се реферирате към цената на Olynth Hydra 0.1% nasal spray, solution. Ref. No: OLYH/OTC/VIS/Dec2012/Bul116 IAL-51330/11.12.2012


Промоции Февруари 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 3 оп. БРУФЕН сусп.20мг/1мл.100мл = 1 оп. ВИ ДЕЙЛИН сироп 200мл. 2 оп. АБО ФАРМА-ИМУНОКОЛ ПЕРФЕКТ капс.х30 /коластра/ = 1 оп. АБО ФАРМА-ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ A-Z еф.тбл.х20 АБО ФАРМА-ОМЕГА-3+ВИТ.Е 1000мг.капс.х60 /от сьомга/ АБО ФАРМА-ОМЕГА-3+ВИТ.Е капс.500мг.х120 /от сьомга/ 2 оп.(прозиволна комбинация) = 1 оп. АБО ФАРМА-МУЛТИВИТАМИНИ еф.тбл.х20 1 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х3 = 2 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х2 АЗАТРИЛ капс.250мг.х6 5+1 оп. АЗАТРИЛ капс.250мг.х8 4+1 оп. 10+3 оп. ЛЕВОКСА тбл.500мг.х7 3+1 оп. 5+2 оп. ТОПОГЕЛ гел 2.5% 40г. 2+1 оп. ЦИПРОФЛОКСАЦИН АКТАВИС тбл.500мг.х10 8+2 оп. 2 оп. СИРАКОЛ сир.140мл. + 1 оп. СУПЕР МЕЧО жел.мечета х30 /ягода/ = 1 оп. СИРАКОЛ сир.140мл. + 1 оп. СУПЕР МЕЧО жел.мечета х30 /ягода/ 20 оп. ЕФИЗОЛ тбл.0.25/30мг.х20 = 7 оп. ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х10 30 оп. ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х20 = 5 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 50 оп. ВИТАМИН C тбл.100мг.х80 /ЦИТРОВИТ/ ACTAVIS = 10 оп. ПАРАЦЕТАМАКС тбл.500мг.х10 АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х100 10+1 оп. 20+3 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х30 10+1 оп. 20+3 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.75мг.х100 10+1 оп. 20+3 оп. ГЕРИТАМИН НЕО капс.х20 1+1 оп. ИБУДОЛОР капс.300мг.х10 /с удължено освоб./ 10+1 оп. 20+3 оп. ИБУДОЛОР тбл.200мг.х10 10+1 оп. 20+3 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ ABBOTT ABO PHARMAGERMANY

ABO PHARMAGERMANY

ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS

ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА НИВЕА-ДЕО double effect дамски стик 24ч.40мл./екстр.авок./ 83765 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО energy fresh дамски рол-он 50мл. 83754 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО energy fresh дамски спрей 150мл. 83750 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО invisible black&white clear дамски рол-ол 50мл. 82240 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО invisible black&white clear дамски спрей 150мл. 82237 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО invisible black&white clear дамски стик 40мл. 82236 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО invisible black&white pure дамски рол-он 50мл. 82234 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО invisible black&white pure дамски спрей 150мл. 82230 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО invisible black&white мъжки рол-он 50мл. 82245 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО invisible black&white мъжки спрей 150мл. 82241 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО invisible black&white мъжки стик 40мл. 82247 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО pearl beauty дамски рол-он 50мл. 83735 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО pearl beauty дамски спрей 150мл. 83731 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО pure natural жасмин дамски спрей 150мл. 81694 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО silver protect polar blue мъжки спрей 150мл. 82843 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО silver protect мъжки рол-он 50мл. 83778 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО silver protect мъжки спрей 150мл. 82959 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО silver protect мъжки стик 40мл. 83780 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО фреш дамски рол-он 50мл. 82809 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО фреш дамски спрей 150мл. 81601 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО фреш дамски спрей-помпа 75мл. 81621 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО фреш мъжки рол-он 50мл. 82808 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО фреш мъжки спрей 150мл. 81600 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО фреш мъжки спрей-помпа 75мл. 81620 10+2 оп. НИВЕА-ДЕО фреш мъжки стик 40мл. 82879 10+2 оп. НИВЕА-САПУН LEMONGRASS+OIL 100г. 80698 5+1 оп. НИВЕА-САПУН PEARL BEAUTY 100г. 80652 5+1 оп. НИВЕА-САПУН WATERLILY+OIL 100г. 80694 5+1 оп. НИВЕА-САПУН КРЕМ С БАД.МАСЛО 100г. 80608 5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG BEIERSDORF AGHAMBURG


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА НИВЕА-САПУН МЕД+МАСЛО ЖОЖОБА 100г. 80665 5+1 оп. 3 оп. НОАЛ МЕНТА прах за нос 500мг. = 1 оп. НОАЛ ЯГОДА прах за нос 500мг. ЕНТЕРОЛ капс.250мг.х10 15+2 оп. 50+8 оп. ЕНТЕРОЛ сашет 250мг.x10 15+2 оп. 50+8 оп. ОТИЛИС спрей 30мл. 3+1 оп. ОТИПАКС сол.15мл. 8+1 оп. 20+3 оп. СТИМОЛ еферв.сашети х18 СТИМОЛ сир.сашети х18 4+1 оп. по избор СЕМАКС S15 тбл.х10 6+1 оп. 10+2 оп. МУКОНАЗАЛ ПЛЮС спрей 10мл. 10+1 оп. 15+2 оп. 40+6 оп. МУКОСОЛВАН ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. 8+1 оп. ОСЦИЛОКОКЦИНУМ гран.х6 25+3 оп. 60+9 оп. 120+21 оп. СТОДАЛ сир.200мл. 8+1 оп. 13+2 оп. 40+7 оп. ХОМЕОЖЕН 9 тбл.x60 8+1 оп. 16+3 оп. НЕО-АНГИН тбл.x24 10+1 оп. О МАМИ капс.х30 2+1 оп. 3 оп. АРТЕЛАК колир 3.2мг/мл.10мл. + 3 оп. КОРНЕРЕГЕЛ гел 5% 10г. = 1 оп. ВИДИЗИК гел за очи 0.2%10г. АКУТИЛ капс.х30 10+1 оп. 15+2 оп. АУЛИН тбл.100мг.x20 4+1 оп. 10+3 оп. АУЛИН тбл.100мг.х30 4+1 оп. 10+3 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ BEIERSDORF AGHAMBURG BIOCODEX

BIOCODEX

BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX

BIOCODEX

BIOSHIELD Ltd

BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOIRON

BOIRON

BOIRON BOLDER ARZNEIMITTEL-GERMANY CARDINAL HEALTH

CHAUVIN ANKERPHARM

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА АУЛИН тбл.100мг.х6 12+3 оп. 30+9 оп. АУЛИН тбл.100мг.х9 8+2 оп. 20+6 оп. БИОНЕКТ 0.2% крем 30г. 10+1 оп. 15+2 оп. РОЗАЛГИН EASY сол.0.1% 140мл.х5 КУТИЯ 10+1 оп. 15+2 оп. РОЗАЛГИН сашет 500мг.х10 10+1 оп. 15+2 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ сироп 120мл. 10+1 оп. 15+2 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ тбл.х30 10+1 оп. 15+2 оп. ФЛЕКСОДОН А тбл.х30 10+2 оп. ФЛУИМУЦИЛ еф.тбл.600мг.х10 10+2 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 100мг.х20 10+2 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 200мг.х20 10+2 оп. 3 оп. РЕНОХЕЛП М тбл.600мг.х30 = 1 оп. МАТСАН ДОЙЧ-С унг.25г. 4 оп. АРТРО ФОРТЕ ГАГ М капс.505мг.х30 = 1 оп. МАТСАН ДОЙЧ унг.25г. ИМУНОГАРД М тбл.600мг.х30 4+1 оп. РЕСПИХЕЛП сашети 2590мг.х12 4+1 оп. 3 оп. АУРОНАЛ РЕТ. тбл. 5мг.х30 + 1 оп. ЕМПЕРИН тбл.24мг.х60 + 1 оп. ЕГИРАМЛОН капс.10/5мг.х30 + 2 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл.20мг.х28 = 22% доп. отстъпка на пакета

ПРОИЗВОДИТЕЛ CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL DOYCH

DOYCH DOYCH DOYCH

EGIS

CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL

21


Промоции Февруари 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 3 оп. АУРОНАЛ РЕТ. тбл. 5мг.х30 + 2 оп. ЕМПЕРИН тбл.16мг.х60 + 1 оп. ЕМПЕРИН тбл.24мг.х60 + 1 оп. ЕГИРАМЛОН капс.10/5мг.х30 + 4 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл.20мг.х28 + 1 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл.40мг.х28 + 3 оп. МИЛУРИТ тбл.100мг.х50 = 22% доп. отстъпка на пакета 4 оп. МИЛУРИТ тбл.100мг.х50 + 2 оп. ЕМПЕРИН тбл.16мг.х60 + 2 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл.20мг.х28 + 1 оп. НОАЦИД ЕГИС тбл.40мг.х28 = 22% доп. отстъпка на пакета НИЗИТА спрей 20мл. 10+1 оп. НИЗИТА унг.20г. 10+1 оп. ПРОСПАН еф.тбл.65мг.х10 5+1 оп. ПРОСПАН сир.7мг/мл.100мл. 10+1 оп. ПРОСПАН сир.7мг/мл.200мл. 3+1 оп. ТРАХИЗАН тбл.х20 10+1 оп. 2 оп. АЛФА БЕТИК КАНЕЛА плюс хром и биотин капс.510мг.х60 + 1 оп. АЛФА БЕТИК алфа липоева киселина капс.200мг.х60 + 1 оп. АЛФА БЕТИК ОМЕГА-3 капс.1г.х60 = 1 оп. АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл.760мг.х30 ЕХИНИЛ сир.100мл. 4+1 оп. ФОЛИПИЛ сир.100мл. 4+1 оп. БРИЛИАНТ ЛУК капс.450мг.х30 /Омега 7/ 5+1 оп. ВИТАМИН C GEO RELEASE капс.500мг.х30 /удъл. освоб./ 5+1 оп. 30+10 оп. ИЗИ НАЙТ капс.252мг.х30 /спокоен сън/ 4+1 оп. КАЛМЕРАЛ капс.600мг.х30 /антистрес/ 4+1 оп. АФТЕКС гел 20мл. 4+2 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

EGIS

EGIS

ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD

ENZYMATIC THERAPY USA

EU за ШМИД EU за ШМИД FACT PRODUCTS FACT PRODUCTS FACT PRODUCTS FACT PRODUCTS FORTEX

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ВИЕТНАМСКО ЧУДО GOLDEN STAR БАЛСАМ 5мл.БРОЙ 3+1 оп. ВИЕТНАМСКО ЧУДО GOLDEN STAR КРЕМ 4мл.БРОЙ 3+1 оп. РЕНАЛИТ сол.50мл. 4+1 оп. АФЛАМИЛ крем 15мг/г.60г. 5+1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE FRESH паста тр. защита 50мл./синя/ 6+1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE FRESH паста тр. защита 75мл./синя/ 6+1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE MILD паста тр. защита 50мл./зелена/ 6+1 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE MILD паста тр. защита 75мл./зелена/ 6+1 оп. ПАРОДОНТАКС ИЗБЕЛВАЩА п.зъби 75мл. 1 оп. - 20% доп. отстъпка ПАРОДОНТАКС КЛАСИК/БЕЗ ФЛУОРИД п.за зъби 75мл. 1 оп. - 20% доп. отстъпка ПАРОДОНТАКС ФЛУОРИД п.зъби 75мл. 1 оп. - 20% доп. отстъпка СЕНСОДИН С КЛАСИК п.за зъби 75мл. СЕНСОДИН ТОТАЛ КЕЪР п.за зъби 75мл. СЕНСОДИН ФЛУОРИД п.за зъби 75мл. СЕНСОДИН ИЗБЕЛВАЩА п.за зъби 75мл. 4+1 оп. (произволна комбинация) 10 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 10см/10м. + 10 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 5см/10м. = 1 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 10см/10м. + 1 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 5см/10м. 15 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 10см/10м. + 15 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 5см/10м. = 2 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 10см/10м. + 2 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 5см/10м. 5 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 10см/10м. + 5 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 5см/10м. = 1 оп. ОМНИФИКС Е лепенка 5см/10м. ТЕРМОМЕТЪР ЕЛЕКТР.RAPID FLEX THERMOVAL 5 оп. - 10% доп. отстъпка 10 оп. - 15% доп. отстъпка ФЛУДИТЕК ВЪЗРАСТНИ сир.5% 125 мл 2+1 оп. ФЛУДИТЕК ДЕЦА сир.2% 125 мл 2+1 оп. ОРОФЛОЦИНА тбл.250мг.х10 5+1 оп. ОРОФЛОЦИНА тбл.500мг.х10 5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ FORTEX FORTEX FORTEX GEDEON RICHTER GSK GSK GSK GSK GSK GSK GSK

GSK

HARTMANN

HARTMANN

HARTMANN

HARTMANN INNOTECH INNOTECH JELFA JELFA


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА НАЗИК KIDS наз.спрей 0.05% 10мл. 10+1 оп. НАЗИК наз.спрей 0.1% 10мл. 10+1 оп. 10 оп. ЛОРИСТА тбл. 50мг.х28 = 1 оп. АМПРИЛ тбл.10мг.х30 + 1 оп. АМПРИЛ тбл.5мг.х30 5 оп. ЛОРИСТА тбл. 50мг.х28 = 1 оп. АМПРИЛ тбл.5мг.х30 5 оп. БРОНХОСТОП сироп 150мл. + 2 оп. БРОНХОСТОП пастили х20 = 10% доп.отстъпка ЛЕАТОН ЗА ДЕЦА сироп 500мл.+ПОДАРЪК 5 оп. - 10 % доп. отстъпка ГЕСТОДЕТ тбл.0.075мг/0.02мг.3х21 2+1 оп. ГЕСТОДЕТ тбл.0.075мг/0.02мг.х21 2+1 оп. ИТРАКОНАЗОЛ ФУНГИЗОЛ капс.100мг.х15 3+1 оп. АЛАЙВ тбл.1г.x30 /мултивитамини/ 5+1 оп. 15+4 оп. АЛОЕ ВЕРА сок от цели листа 1000мл. NATURES 3+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 NATURES 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х200 NATURES 4+1 оп. НАТУРАЛАКС 3 капс.х100 6+1 оп. НАТУРАЛАКС 3 капс.х20 6+1 оп. 1 оп. НАТУРХОФ-ГЕЛ балсам див к. кест.,арника,алп. билки 250мл. + 1 оп. НАТУРХОФ-ГЕЛ балсам дяв. нокът,арника,евкалипт 250мл. + 1 оп. НАТУРХОФ-КРЕМ БАЛСАМ АРНИКА 250мл. + 1 оп. НАТУРХОФ-КРЕМ балсам за кр. див к. кест.,ч.лоз. листа 250мл. + 1 оп. НАТУРХОФ-КРЕМ БАЛСАМ НЕВЕН 250мл. = 1 оп. НАТУРХОФ-КРЕМ БАЛСАМ АРНИКА 250мл. 3 оп.АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. + 3 оп.АМБРЕКС сир.30мг/5мл.150мл. = 2 оп.АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл.

ПРОИЗВОДИТЕЛ KLOSTERFRAU BERLIN KLOSTERFRAU BERLIN

KRKA

KRKA

KWIZDA-WIEN

KWIZDA-WIEN MEDICO UNO PHARMA Kft. MEDICO UNO PHARMA Kft. MEDICO UNO PHARMA Kft. NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA

NATURHOF

NOBEL ILLAC

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 7 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 = 1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 АЗАКС тбл.500мг.х3 5+1 оп. 10+3 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х10 7+1 оп. АКСЕФ тбл.500мг.х20 7+1 оп. АЛОРА сир.100мл. 7+1 оп. БИО БАЛАНС БЕЙБИ сашет х10 /6+м./ 5+1 оп. БИО БАЛАНС сашет х10 5+1 оп. ЕСОБЕЛ тбл.10мг.х28 5+1 оп. ЕСОБЕЛ тбл.20мг.х28 5+1 оп. ЕТОДИН ФОРТ тбл.400мг.х14 4+1 оп. КАНДИЗОЛ капс.150мг.х1 5+1 оп. КАНДИЗОЛ капс.150мг.х2 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 5+1 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 7+1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 7+1 оп. ОМЕПРАЗИД капс.20мг.х14 7+1 оп. РЕ-КОМФОРТ тбл.за дъвчене х6 5+1 оп. РЕСПИГАРД капс.х10 3+1 оп. ТАЙЛОЛ ПЛЮС тбл.х20 3+1 оп. ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл. 3+1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12 10+1 оп. 50+8 оп. 100+22 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 10+1 оп. 300+60 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6 100+50 оп. ФУНГОСТАТИН гран.100000UI/мл.50мл. 5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC

23


Промоции Февруари 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ФУНГОФИН крем 1% 15г. 5+1 оп. 2 оп. ХЕМОКЛИН гел 45мл. = 2 оп. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100мл. ВИБРАМИЦИН тбл.100мг.х10 6+1 оп. ДИФЛУКАН капс.150мг.х1 7+1 оп. 20+4 оп. 40+10 оп. ЗИМАКС гран.2г.60мл. 4+1 оп. МАМАВИТ тбл.х30 3+3 оп. ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс.300мг.х20 10+1 оп. ГЕНТОС тбл.х40 2 оп. - 5% доп. отстъпка 5 оп. - 10 % доп. отстъпка АМОКСИКЛАВ 2х сусп.400мг/57мг/5мл.70мл. 5+1 оп. АМОКСИКЛАВ тбл.875мг/125мг.х10 7+1 оп. АСИДУЕЛ тбл.20мг.х14 5+1 оп. АСИДУЕЛ тбл.20мг.х7 5+1 оп. АЦИК кр.5% 2г. 10+1 оп. ДЕРМАЗИН кр.1% 50г. 10+1 оп. ДИКЛАК гел 1% 100г. 5+1 оп. ДИКЛАК гел 1% 50г. 5+1 оп. ДИКЛАК гел 5% 100г. 5+1 оп. ЕКСОДЕРИЛ кр.1% 15г. 10+1 оп. ЕКСОДЕРИЛ сол.1% 10мл. 10+1 оп. ЗАНЛАН тбл.10мг.х20 10+1 оп. КСИМЕБАК гран.40мг/5мл.100мл. 5+1 оп. КСИМЕБАК гран.40мг/5мл.50мл. 5+1 оп. КСИМЕБАК тбл.100мг.х10 5+1 оп. КСИМЕБАК тбл.200мг.х10 5+1 оп. КСОРИМАКС тбл.500мг.х10 7+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ NOBEL ILLAC NOVACLIN B.V.AMSTERDAM PFIZER (A&D)

PFIZER (A&D)

PFIZER (A&D) PHARMASWISS POHL-BOSKAMP RICHARD BITTNER AG SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ЛОПЕДИУМ капс.2мг.х10 10+1 оп. ЛОРАНО тбл.10мг.х14 10+1 оп. ЛОРАНО тбл.10мг.х7 10+1 оп. МЕПРЕЗОР тбл.20мг.х14 5+1 оп. МЕПРЕЗОР тбл.20мг.х28 5+1 оп. МЕПРЕЗОР тбл.40мг.х14 5+1 оп. НЕБИВОЛОЛ SANDOZ тбл.5мг.х30 5+1 оп. ПРОБИТОР капс.20мг.х30 7+1 оп. САНДОЗ КАЛЦИЙ еф.тбл.500мг.х20 10+1 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл. 50мг.x4 2+1 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл.100мг.x4 2+1 оп. ТЮЛИП тбл.10мг.х30 5+1 оп. ТЮЛИП тбл.20мг.х30 5+1 оп. ФЛЕКСИД тбл.500мг.х7 5+1 оп. ХЕКСАЛГИН орал сол.500мг/мл.20мл. 10+1 оп. ОКСИАЛ сол.0.15% 10мл. 3+1 оп. ЕФЕРАЛГАН +C еф.тбл.330мг.x20 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН еф.тбл.500мг.х16 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН сироп 30мг/мл.90мл. 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп.150мг.х10 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп.300мг.x10 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп.80мг.x10 1 оп. - 10% доп. отстъпка УПСАВИТ-ВИТ.С еф.тбл.1г.х10 1 оп. - 10% доп. отстъпка УПСАВИТ-ВИТ.С еф.тбл.1г.х10 15+3 оп. УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20 1 оп. - 10% доп. отстъпка УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20 50+8 оп. ФЕРВЕКС ДЕТСКИ сашет х8 1 оп. - 10% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANTEN UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х8 1 оп. - 10% доп. отстъпка ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х8 50+8 оп. ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР.МАЛИНА сашет х8 1 оп. - 10% доп. отстъпка ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР.МАЛИНА сашет х8 25+4 оп. ВЕРДИН КОМПЛЕКС тбл.х10 3+1 оп. ВЕРДИН ЧЕРЕН ДРОБ тбл.468мг.х24 3+1 оп. ГРИПЕКС MAX тбл.х10 7+1 оп. ГРИПЕКС тбл.х12 5+5 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ MAX сашет 1000/100/12.2мг.х8 7+1 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ сашет 650/50/10мг.х8 6+2 оп. ИБУПРОМ МАКС тбл.400мг.х12 7+1 оп. ИБУПРОМ СИНУС тбл.200/30мг.х12 7+1 оп. ИБУПРОМ СПРИНТ капс.200мг.х6 4+1 оп. ИБУПРОМ тбл.200мг.х10 7+1 оп. СТОПЕРАН капс.2мг.х8 7+1 оп. ХЕРБИТУСИН БРОНХИ И ГЪРЛО пастили х12 7+1 оп. ХЕРБИТУСИН БРОНХИ пастили х12 7+1 оп. ХЕРБИТУСИН ГЪРЛО пастили х12 7+1 оп. ВИШИ DERCOS AMINEXIL PRO косопад мъже 18дози х6мл. 323431 1 оп. - 30% доп. отстъпка СЕПТОФОРТ тбл.2мг.х12 5+1 оп. СЕПТОФОРТ тбл.2мг.х24 5+1 оп. пакет ВЬОРВАГ обща номенклатура при покупка на пр. комб. за 300 лв. с ДДС - 18% отст. за пакета при покупка на пр. комб. за 500 лв. с ДДС - 20% отст. за пакета 2 оп. ДЕКСЕМ REPAIR крем 60г. = 1 оп. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100мл. 2 оп. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100мл. = 1 оп. ХЕМОКЛИН гел 45мл. ВИГРАНДЕ тбл.100мг.х4 2+2 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ UPSA UPSA UPSA UPSA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA US PHARMACIA VICHY WALMARK WALMARK WORWAG YOU MEDICALAMSTERDAM YOU MEDICALAMSTERDAM ZENTIVA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ДЕСЛОРАТАДИН ZENTIVA дисперг.тбл.5мг.х10 6+1 оп. ДЕСЛОРАТАДИН ZENTIVA сол.0.5мг/мл.120мл. 5+1 оп. ДЕСЛОРАТАДИН ZENTIVA тбл.5мг.х10 6+1 оп. МИКОМАКС капс.150мг.х3 10+1 оп. ХЕЛИДЕС капс.20мг.х14 10+1 оп. АСТЕРА ACTIVE TOTAL п.за зъби 100мл. АСТЕРА ACTIVE VITAMIN 3 п.за зъби 100мл. АСТЕРА ACTIVE DEEP CLEAN МИКРОГРАНУЛИ п.за зъби 100мл. АСТЕРА ACTIVE STAIN WHITENING п.за зъби 100мл. АСТЕРА ACTIVE ENAMEL PROTECT п.за зъби 100мл. АСТЕРА ACTIVE SENSITIVE п.за зъби 100мл. 4+1 оп.(произволна коминация) АСТЕРА PARODONT ACTIVE п.за зъби 75мл. АСТЕРА PARODONT WHITE п.за зъби 75мл. АСТЕРА PARODONT HERBAL п.за зъби 75мл. АСТЕРА PARODONT SENSITIVE п.за зъби 75мл. 4+1 оп.(произволна комбинация) ЗДРАВЕ крем 30г. 1 оп.- 12% доп. отстъпка ЗДРАВЕ ЛЕКА ФОРМУЛА крем 40г. 1 оп.- 12% доп. отстъпка ЗДРАВЕ УНИВЕРСАЛЕН крем 145мл./ориз.протеини,вит.Е,кокос/ 1 оп. - 12% доп. отстъпка 3 оп. БЕЙБИ ШАМПОАН 250мл. + 3 оп. БЕЙБИ КРЕМ ПРОТИВ ПОДСИЧАНЕ 50мл. = 2 оп. БЕЙБИ КРЕМ ПРОТИВ ПОДСИЧАНЕ 50мл. АФОМИЛ ЗА ПО-КРАСИВИ ОЧИ колир 0.5мл.х10 10+1 оп. АФОМИЛ ПРОТИВ ДРАЗНЕНЕ колир 0.5мл.х10 10+1 оп. АФОМИЛ ПРОТИВ ЗАЧЕРВЯВАНЕ колир 0.5мл.х10 10+1 оп. БАРСА капс.460мг.х30 5+1 оп. 10+3 оп. ГЕРИМАК капс.150мг.х50 /дъхав здравец/ 5+1 оп. 10+3 оп. КОКОБО капс.50мг.х100 /копър,кориандър,босилек/ 3+1 оп. ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15 5+1 оп. 10+3 оп. ЛАКСИЛИН сироп 100мл. 5+1 оп. 10+3 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA

АРОМА АД

АРОМА АД

АРОМА АД АРОМА АД АРОМА АД

БИОТРЕЙД-БГ ООД

ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА

ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА

ВЕЛЕВИ-ФАРМА

25


Промоции Февруари 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 1 оп. ВИНОГИН ГИНКО ПЛЮС капс.х30 + 1 оп. ИМУНО КОМПЛЕКС+ЕХИНАЦЕЯ капс.х30 + 1 оп. ПРОБИОТИК КОМПЛЕКС капс.х30 = 1 оп. ПРОБИОТИК КОМПЛЕКС капс.х30 1 оп. ОМЕГА-3 капс.1000мг.х90 ВИТА ГОЛД + 1 оп. ФЛЕКС ОЙЛ капс.1000мг.х90 + 1 оп. ЛУТЕИН СУПЕР ПЛЮС капс.х30 = 1 оп. РЕСТАВИТ ДЖОЙНТ КОНТРОЛ тбл.х30 ЛУТЕИН КОМПЛЕКС ПЛЮС капс.х30 5+1 оп. ЕКОДОРМ тбл.7.5мг.х10 5+1 оп. ЕН ТИ ТУС капс.х20 4+1 оп. ЕН ТИ ТУС сироп 100мл. 7+1 оп. 28+5 оп. ЛАКТО-4 капс.х30 6+1 оп. ФЛУКОРИК капс.150мг.х1 5+1 оп. ЦЕРОКСИМ тбл.250мг.х10 4+1 оп. ЦЕРОКСИМ тбл.500мг.х10 5+1 оп. ЦИФРАН тбл.500мг.х20 4+1 оп. 1 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/15см.х5 + 1 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/20см.х5 + 1 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/25см.х5 + 1 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/30см.х5 + 1 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 5см/7см.х5 = 2 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 5см/7см.х5 + 2 оп. СТЕРИМЕД AQUA FIX 10см/15см.х5

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ВИТА ГОЛД

ВИТА ГОЛД

ВИТА ХЕРБ ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП

МЕДИКА АД

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 1 оп. СТЕРИМЕД FIX 10см/15см.х10 + 1 оп. СТЕРИМЕД FIX 10см/20см.х10 + 1 оп. СТЕРИМЕД FIX 10см/25см.х10 + 1 оп. СТЕРИМЕД FIX 10см/30см.х10 + 1 оп. СТЕРИМЕД FIX 5см/7см.х10 = 2 оп. СТЕРИМЕД FIX 5см/7см.х10 + 2 оп. СТЕРИМЕД FIX 10см/15см.х10 10 оп. САНПЛАСТ 1.25см/5м = 1 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.5/5см.8д.х10 12 оп. САНПЛАСТ 2.5см/5м = 1 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.7.5/7.5см.8д.х10 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.10/10 8дх50 КУТ = 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.10/10см.8д.х10 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.5/5 8дх50 КУТ = 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.5/5см.8д.х10 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.7.5/7.5 8дх50 КУТ = 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.7.5/7.5см.8д.х10 4 оп. ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 80г. + 4 оп. КЛЕЧКИ ЗА УШИ МЕДИКА кръгла оп.х200 + 4 оп. КЛЕЧКИ ЗА УШИ С ОГРАН.БЕБЕШКИ х60 МЕДИКА + 4 оп. ТАМПОНИ ЗА ГРИМ х70 МЕДИКА = 1 оп. ПАМУК МЕДИЦИНСКИ 80г. + 1 оп. КЛЕЧКИ ЗА УШИ МЕДИКА кръгла оп.х200 + 1 оп. КЛЕЧКИ ЗА УШИ С ОГРАН.БЕБЕШКИ х60 МЕДИКА + 1 оп. ТАМПОНИ ЗА ГРИМ х70 МЕДИКА ВИТАМИН C ACTIV тбл.300мг.х20 /удължено освобождаване/ 2+1 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 10/10 8дх3 30+10 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 10/10 8дх5 30+10 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 5/5 8д х3 30+10 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 5/5 8д х5 30+10 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 7.5/7.5 8дх5 30+10 оп. ПЛАСТИР МИЕЩ 19мм/72мм. х100 2+1 оп. ПОДЛОЖКИ ПРИ ИЗПОТЯВАНЕ X-SPOT EXTRA x10 /син/ 3+1 оп. ПОДЛОЖКИ ПРИ ИЗПОТЯВАНЕ X-SPOT NORMAL x10 /червен/ 3+1 оп. ЦИТОПЛАСТ AQUA 25/72мм.х20 6+1 оп. ЦИТОПЛАСТ AQUA MIX 4 размера х16 6+1 оп. ЦИТОПЛАСТ ELASTIC MIX 3 размера х6 6+1 оп. ЦИТОПЛАСТ KIDS MIX 4 размера х16 6+1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 100см/6см. 6+1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х20 6+1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х300 КУТИЯ 2+1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 2 размера х16 6+1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 4 размера х16 6+1 оп. 1 оп. СТАВОЛЕК капс.425мг.х30 /стави,мускули,сухожилия/ + 1 оп. ГЛИКОРАВНИН капс.475мг.х30 + 1 оп. ФЕМИМОДЕЛ капс.х40 + 1 оп. ЦЕФАТОНИН капс.425мг.х30 + 1 оп. ТАБОСЛИМ жел.форми 150г. = 1 оп. ТАБОСЛИМ жел.форми 150г. АЦЕТИЛИН ПРОТЕКТ тбл.100мг.х30 3+1 оп. АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х20 3+1 оп. 1 оп. БИОРЕСПИВИТАЛ СИНУВИТАЛ ФОРТЕ капс.х40 + 1оп. БИОРЕСПИВИТАЛ БРОНХОВИТАЛ ФОРТЕ капс.х40 = 1 оп. ТАБОСЛИМ жел.форми 150г. АМБИКСОЛ сир.15мг/5мл 100мл. 5+1 оп. АНАЛГИН тбл.500мг.х20 250+30 оп. АНАЛГИН ХИН тбл.250мг.х10 5+1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД

МЕДИКУСФАРМА ООД

МИЛВЕ МИЛВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА БРОНХОЛИТИН сир.125г. 5+1 оп. ВИТАМИН B-компл.тбл.х20 10+1 оп. ВИТАМИН C амп.100мг/мл.5мл.х10 /за пиене/ 10+1 оп. ВИТАМИН C амп.200мг.2мл.х10 /за пиене/ 10+1 оп. ДИМЕКС сир.125мл. 5+1 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ сир.125мл. 3+1 оп. САРИФЕЗОН тбл.250/150/50мг.х20 3+1 оп. СИАФЕН гел 5% 40г. 3+1 оп. СИАФЕН сусп.100мг/5мл.120мл. 3+1 оп. ТАБЕКС тбл.1.5мг.х100 10+1 оп. ТЕМПАЛГИН тбл.х20 10+1 оп. ТРИБЕСТАН тбл.250мг.х60 3+1 оп. ФУРОТАЛГИН сол.5мл. 5+1 оп. АЛТЕЯ сироп 120г./бял слез/ 10+1 оп. БЕЛА-BABY крем 100мл./екстр.невен+Вит.А,D,E/ 10+1 оп. ЕХИНАВИТ С сироп 130г. 10+1 оп. МЕДОПРИМ сироп 120г./иглика,мащ./ 10+1 оп. ПРИМУЛЕ сироп 120г./иглика/ 10+1 оп. ТИМИ сироп 120г./мащерка/ 10+1 оп. ФЛУДРЕКС ХОТ ДРИНК сашети 750/10/60мг.х12 8+2 оп. 25+7 оп. 50+20 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ ХИМАКС ФАРМА ЕООД

МИРТА МЕДИКУС ЕООД

СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД

27


Нови продукти

Ентералното хранене – задължителен елемент за успешно лечение д-р В. Колчаков, гл. ас. в клиника по ГЕ, УМБАЛ "Св. Иван Рилски", София

Всеки се нуждае от храна, за да живее. Нормално храносмилането протича, като храната се стрива в устата, смила се в стомаха и дванадесетопръстника и се всмуква в тънкото черво. Абсорбираните вещества се доставят от кръвта до всички части на тялото.

Грижа за аптеката

Има болести и състояния, когато човек не може да се храни пълноценно или въобще не може да поглъща храна поради една или друга причина. В други случаи има намален апетит, затруднения в дъвченето, операции, нарушаващи процеса на хранене. Когато това се случи и пациентът не се храни пълноценно, храненето трябва да се „подпомогне” по различни начини. Един от тези методи се нарича ентерално хранене. Ентералното хранене доставя на организма готова, течна храна, която няма нужда от смилане, лесна е за всмукване от червата и съдържа в желана пропорция белтъци, въглехидрати, мазнини, витамини и минерали. Тя може да бъде във вид удобен и приятен за пиене или за директно внасяне в стомаха или тънкото черво посредством сонда за ентерално хранене. Съставът на ентералната храна зависи от целите, които си поставя специалистът по хранене. В един случай това може да бъде тотално заместване на храненето във всички негови аспекти. В друг – само да подпомогне нормалното хранене, като достави допълнително енергия или вещества (хранителни, витамини или минерали), които не могат да бъдат осигурени. Ентералното хранене има няколко предимства пред интравенозното (парентерално) хранене. Първо запазва функцията на гастроинтестиналния тракт, доставяйки субстрат за работата му. То е по-лесно, по-безопасно и по-евтино за осъществяване. Може да се прилага и от немедицински специалисти след консултация с лекар в извънболнични условия.

28


Фармацевтична компания Фрезениус Каби предлага широка гама продукти за перорално и сондово хранене, покриващи целия спектър от състояния, налагащи такъв тип поведение. Храните на Фрезениус Каби са строго специализирани. Те са съобразени с конкретни групи заболявания, изискващи определени енергийни или хранителни параметри. Това са храните, специализирани за онкологични заболявания, чернодробни заболявания, бъбречни заболявания, дисфагия, белодробни заболявания, хронични възпалителни заболявания на червата, за деца с нарушен растеж и развитие или за геронтологични заболявания. В тях има в повече или липсват определени хранителни вещества, минерали и витамини, което води до подобряване протичането на болестта. Подходящи са за захранване след период на принудително гладуване и при ограничен прием на храна поради диагностични процедури, както и в периода на реконвалесценция.

Едни от най-често използваните продукти на Фрезениус Каби за ентерално хранене са:

Supportan® DRINK Специализирана ентерална храна, специално създадена за пациенти с онкологично заболяване. Тя има за цел да коригира всички дефицити, които са свързани с това заболяване. Supportan® DRINK е разработен така, че е възможно да бъде използван като единствена храна при особено увредени пациенти. Diben® DRINK Специализирана ентерална храна за пациенти с нарушен глюкозен метаболизъм като захарен диабет, инсулинова резистентност или стрес хипергликемия. Богата на фибри, рибено масло, антиоксиданти, витамин С, Е и каротин. Frebini® DRINK Висококалорична ентерална храна за деца от 1 до 12-годишна възраст. Съдържа 1,5 kcal/ml, обогатена с таурин. Fresubin® crème

Fresubin® HEPA DRINK Специализирана ентерална храна за болни с чернодробна недостатъчност и чернодробна енцефалопатия. Същественото е наличието на голямо количество верижно разклонени аминокиселини като източник на енергия и протеини, което пък не води до поява или утежняване на чернодробна енцефалопатия. Такива пациенти, поради естеството на заболяването си, обичайно са в тежка хипоалбуминемия, която с Fresubin® HEPA DRINK лесно може да бъде компенсирана. Fresubin® protein energy DRINK Специализирана ентерална храна за болни, които са в състояние на повишен катаболизъм. Това най-често се среща при хронични болести, свързани с белия дроб, сърцето, нервната система, бъбреците, мускулната система. Наличен е тежък дефицит на белтъчини като източник на енергия и протеини за организма. Fresubin® protein energy DRINK доставя на организма голямо количество протеини с всички необходими за усвояването им витамини, минерали и микроелементи.

Кремообразна форма с високо протеиново и пребиотично съдържание. Особено подходящ е при пациенти с дисфагия като симптом при следните заболявания: мозъчен инсулт, болест на паркинсон, онкологични заболявания. Продуктите за перорален прием са разработени с приятни вкусове и аромати, подходящи за различните възрастови групи. За възрастни – капучино, ванилия, шоколад, тропически плодове; за деца – ягода, банан и шоколад. Възможността да бъдат консумирани замразени или да бъдат част от различни рецепти осигурява възможно най-добър прием.

Ентералното хранене е един изключително удобен и безопасен начин за справяне с малабсорбцията при пациенти със затруднение в храненето. То доставя изключително необходими и добре балансирани хранителни вещества и витамини, които подобряват прогнозата за протичането на болестта. Използването на специфични за болестта ентерални храни създава нови терапевтични възможности.

29


ร™รกรฆร™รคร” รŸรกรขยดรฉรคร”รกร™รกร™

4VQQPSUBO รนยดฤ…ฤ„ฤฤ…ฤ‚ฤ…รบรฟรถฤ‰รทยด

f

ฤ†ฤ…รปรปฤ‘ฤ‡รฝรทยดรฝรฟรนฤ…ฤ‰รท

รจฤ‡รผรพรผฤ„รฟฤŠฤˆยดรžรทรธรฟยดร•ฤ‘ฤ‚รบรทฤ‡รฟรถยดร™รขรขร˜ รฅฤ…ฤ‹รฟรถยด รงฤ‚ยดuร”ฤ‚ยดรšรผฤ„รปฤ…รนuยดรต ยดรผฤ‰ รฆรผฤ‚ยด ยด


Аналитично

ФИСКАЛЕН анализ 6,1 млрд. лева е фискалният резерв към 31 декември 2012 г. Отчетеният дефицит е 1 млрд. и 92 млн. лв., което е 1,3% от БВП. В сравнение с 2011 г. дефицитът е по-нисък. Стойностите му са и по-малки от очакваните за бюджет 2012 г. Приходите от данъци и осигурителни вноски в хазната през 2012 г. са 21, 523 млрд. лева. Това е 99,7% от предвиденото в закона за миналогодишния бюджет. Почти 3% повече в сравнение с 2011 г. са събрани от данъци върху доходите, а от ДДС и акцизи се отчитат с почти 7% повече приходи. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 775,8 млн. лв., като през 2012 г. в групата са постъпили 110, 3 млн. лв. (2,7%) повече спрямо предходната година. Приходите от косвени данъци са 11 342,8 млн. лв., като спрямо 2011 г. постъпленията бележат номинален ръст от 6,8% или 718,1 млн. лева. Приходите от други данъци са в размер на 815,2 млн. лв. Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за 2012 г. са в размер на 27 819,8 млн. лв., което представлява 93,2% от годишния разчет. 350 млн. лв. бюджетен дефицит за 2012 г.

Грижа за аптеката

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за 2012 г. е отрицателно в размер на 350,2 млн. лв. или 0,45% от прогнозния БВП. Отчетеният дефицит е значително по-нисък от предварително разчетения за 2012 г., който е 1,092 млрд. лв. или 1,3% от БВП. Съпоставено с 2011 г., когато дефицитът е в размер на 1 488,5 млн. лв. (2,0% от БВП), бюджетната позиция към края на 2012 г. се подобрява номинално с 1 138,3 млн. лв., или с 1,5 процентни пункта от БВП. Бюджетното салдо по КФП към края на 2012 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 680,4 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 330,2 млн. лв. Фискалният резерв към 31.12. 2012 г. е в размер на 6,1 млрд. лв., или 7,8% от прогнозния БВП. ПРИХОДИ Постъпилите приходи и помощи в бюджета за 2012 г. са 27 469,6 млн. лв. или 35,4% от прогнозния БВП, при 33, 7% от БВП за 2011 г. Съпоставени с 2011 г., постъпленията са нараснали номинално с 8,2% или в бюджета са постъпили с 2 091,5 млн. лв. повече. В групата на данъчните приходи се отчита нарастване с 4, 5% (929,1 млн. лв.) спрямо 2011 г., а при неданъчните приходи и помощите - с 24,3% (1 162,3 млн. лв.). Общата сума на данъчните приходи (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2012 г. възлиза на 21 523,4 млн. лв., което представлява 99,7% от разчета за 2012 г. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 775,8 млн. лв., като през 2012 г. са постъпили 110,3 млн. лв. (2,7%) повече спрямо предходната година. Приходите от косвени данъци са в размер на 11 342,8 млн. лв., като спрямо 2011 г. постъпленията в групата бележат номинален ръст от 6,8% или 718,1 млн. лв. Социалните и здравно-осигурителните вноски за 2012 г. са в размер на 5 589,6 млн. лв., което е 100,5 процента спрямо разчетените за 2012 година. Приходите от други данъци (имуществени и други) са в размер на 815,2 млн. лв.

32


РАЗХОДИ Бюджетните разходи за 2012 г. са в размер на 27 819,8 млн. лв., което представлява 93,2% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 22 770,9 млн. лв., лихвените разходи - 572,5 млн. лв., а капиталовите - 3 667,1 млн. лв. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена от централния бюджет, възлиза на 809,3 млн. лв., което е в съответствие с регламент1150/2000 на Съвета на ЕС. "Златен стандарт" за коректните фирми Бизнесът поиска ускорено възстановяване на ДДС и акциз за коректните платци. Изрядните фирми, които нямат задължения към хазната, ще могат да се ползват от облекчения при обслужването си от данъчните. В момента от Националната агенция за приходите избистрят конкретните критерии, на които трябва да отговорят компаниите, както и "бонусите", които те ще получат. Тепърва ще се изяснява и кой ще попадне в списъка на коректните платци. За идеята намекна финансовият министър Симеон Дянков, който съобщи, че се работи по създаването на "златен стандарт". Той ще се отнася за компании, които "са показали, че са съзнателни данъкоплатци", като за тях ще има по-олекотена процедура. Идеята е била обсъдена и с работодателските организации, които обявиха, че разговорите са в напреднала фаза. Бизнесът от години настоява за изграждане на публичен регистър за дължимите ДДС и акцизи, както и за въвеждането на "златна книга на данъкоплатците". Идеята е коректните платци да имат възможност за възстановяване на ДДС и акцизи в рамките на 7 дни. В писмо до финансовия министър Симеон Дянков от БСК са предложили и конкретни критерии, на които трябва да отговарят фирмите, за да бъдат включени в "златната книга". Компаниите не бива да имат данъчно-осигурителни и други задължения към републиканския бюджет или местните хазни. Освен това те не трябва да имат влезли в сила наказателни постановления по ревизионни актове за последните 5 г. Не бива и да са попаднали в някой от докладите за нередности при изпълнение на обществени поръчки или други проекти, финансирани с публични средства. Критерии ще бъдат и навиците за плащане в самите фирми. Според БСК над 95% от всички плащания на предприятието в страната през последните 2 г. трябва да са направени

по безкасов път. За да ползват облекчения, фирмите трябва да са декларирали и положителен финансов резултат през най-малко 3 от последните 5 г., предлага бизнесът. Наред с това фирмите трябва да са изрядни и към своите служители и работници и да нямат задължения от неизплатени заплати и осигуровки. Зам.-председателят на БСК Камен Колев обясни, че ускореното възстановяване на ДДС и акцизи и публичния регистър са сред мерките на БСК за намаляването на междуфирмената задлъжнялост, която според последните данни отново бележи ръст. В края на 2011 г. задълженията на предприятията надхвърлиха 163 млрд. лв. "Идеята за регистър на ДДС, който подлежи на възстановяване, е той да играе ролята на превантивна мярка, за да не се натрупва", заяви Колев. Според него наред с облекченията при обслужването от НАП трябва да се въведе и ускорена процедура за несъстоятелност. 20-те най-бавно развиващи се икономики до 2015 г. Световната банка наскоро понижи ръста си за глобалната икономика до 2.4% за тази година и до 3.1% за следващата. България е на 16-о място в негативната класация, въпреки ниската база, от която стартираме. Ето и някои от останалите 19 страни. 20. Белиз. Прогнозиран БВП 2012 г.: 4.0%; прогноза БВП 2013 г.: 2.8%; прогноза 2013-2015 г.: 2.8%. Страната е под натиска на висока задлъжнялост и значителен търговски дефицит. Един от основните сектори – туризмът – е регистрирал спад вследствие на финансовата криза. Нивата на бедност са изключително високи, а квалифицираните кадри са малко. 17. САЩ. Прогнозиран БВП 2012 г.: 2.8%; прогноза БВП 2013: 2.2%; прогноза 2013-2015 г.: 1.9%. Ръстът на най-голямата световна икономика е заплашен в средносрочен план от бюджетни съкращения. Спирането на програмата за стимули е друг фактор, който ще се отразява негативно върху бъдещия ръст през следващите няколко години. 16. България. Прогнозиран БВП 2012 г.: 0.8%; прогноза БВП 2013 г.: 1.8%; прогноза 2013-2015 г.: 2.5%. Въпреки ниските корпоративни данъци, инвестиционните потоци към страната са ограничени, предвид корупцията, организираната престъпност и беззаконието, посочва Световната банка.

33


Аналитично

14. Македония. Прогнозиран БВП 2012 г.: 0.0%; прогноза БВП 2013 г.: 1.0%; прогноза 2013-2015 г.: 2.4%. Връзката между страната и ЕС в търговските й отношения я поставя в силна зависимост от слабостта на икономиките в съюза. Страната е с огромен процент на сивата икономика и среща трудности в привличането на чуждестранни инвестиции. 12. Румъния. Прогнозиран БВП 2012 г.: 0.6%; прогноза БВП 2013 г.: 1.6%; прогноза 2013-2015 г: 2.3%. Страната има проблеми с корупцията, а мерките по бюджетни съкращения не са в полза на ускорения ръст. Основно търговията й е свързана с ЕС, което я поставя под външен негативен натиск. 11. Албания. Прогнозиран БВП 2012 г.: 0.8%; прогноза БВП 2013 г.: 1.6%; прогноза 2013-2015 г: 2.2%. Половината от населението е заето в земеделския сектор, който допринася за около 20% от БВП на страната. Опитите на правителството да намали дела на сивата икономика на този етап са неуспешни. 9. Венецуела. Прогнозиран БВП 2012 г.: 5.2%; прогноза БВП 2013 г.: 1.8%; прогноза 2013-2015: 2.0%. След като Чавез повиши правителствените разходи преди изборите през 2012 г., икономиката е на път да се приземи трудно. Петролните приходи допринасят за около 95% от приходите от износ.

Грижа за аптеката

8. Иран. Прогнозиран БВП 2012 г.: -1%; прогноза БВП 2013: 0.6%; прогноза 2013-2015 г.: 1.7%. Правителството осъществява масивен контрол върху икономиката, а санкциите, свързани с ядрената програма на страната, се отразяват изключително негативно. Безработицата е двуцифрен процент, а единственото, на което се разчита, са богатите залежи от петрол. 4. Черна гора. Прогнозиран БВП 2012 г.: 0.2%; прогноза БВП 2013 г.: 0.8%; прогноза 2013-2015 г.: 1.5%. И при тази страна, разчитаща много на туризъм, се наблюдава негативния ефект от финансовата криза. Разчитането на европейски туристи пък прави ситуацията още посложна. 2. Япония. Прогнозиран БВП 2012 г.: 1.9%; прогноза БВП 2013 г.: 0.8%; прогноза 2013-2015 г.: 1.2%. Програмата на новоизбрания японски премиер, ориентирана към ръст, може временно да се забави вследствие на териториалния конфликт с Китай. Внимание изисква и огромният фискален дълг на страната. 1. Еврозоната. Прогнозиран БВП 2012 г.: -0.4%; прогноза БВП 2013 г.: - 0.1%; прогноза 2013-2015 г.: 0.7%. Въпреки че се отчита напредък за еврозоната в решаване на кризата и дълговите й проблеми, последните ще продължат да тежат и да са сериозен прът в колелото на растежа през следващите години.

34

По материали на http://www.bia-bg.com


Фарма общество

Фармацевтична група на ЕС (PGEU) Брюксел14 - 16. 01. 2013 Заседания на Изпълнителния комитет (ExCo) и Консултативната работна група (AWG) на PGEU

маг. фарм. Илко Гетов, член на ExCo на PGEU

Консултативната работна група заседава един път месечно в централата на PGEU и се занимава с обсъждане и съгласуване на мнение между страните членки по съществени въпроси от фармацевтичния сектор и по-специално работата на обществените аптеки

Грижа за аптеката

1. Законодателство I. Обсъждане на проектите за системи за разпознаване и проверка на лекарствата във връзка с Директива 2011/62 за фалшифицираните лекарства. На този етап се обсъжда основно проектът Европейски модел на заинтересованите страни (ESM). В напреднала фаза са разработките на рамката на функционирането на ESM, като PGEU активно участва в дискусиите и лансирането на проекта. Предстоят важни срещи с европейските институции за лобиране за проекта, уточняване на финансовите условия на участниците и разходите за адаптиране на аптечния софтуер за работа при новите изисквания. Различните делегации представиха местен опит, проблеми и разходи за въвеждане на подобни проекти в страните членки. През 2014 г. ще бъдат приети делегираните актове на ЕК по Директивата. II. Обсъждане на общо задължително лого за аптеките, продаващи лекарства по интернет. Налице е проблем с търговски марки във Франция и Италия под формата на зелен кръст, наподобяващи предлаганото лого за интернет аптеките. Различните страни предложиха различни варианти и становища. PGEU предлага да не се използва лого, включващо „зелен кръст”, а то да бъде заменено със стилизирани изображения на таблетки. Генералният секретар трябва да подготви отговор до ЕК с позицията на PGEU и да се направи прессъобщение. III. Директива за признаване на професионални квалификации. Предстои гласуване на доклада на МР докладчика, а предложенията на PGEU са приети в по-голямата си част. Основните промени касаят допълнителни задължителни компетентности, стажа по време на обучението по фармация, езиковата компетентност на фармацевтите, професионалната карта, частичен достъп до па-

36


зара на труда и др. Гласуване в Европейския парламент е предвидено за май, а имплементирането от страните членки от 2015 г. IV. Директива за защита на личните данни. Директивата предвижда ЕК чрез делегирани актове да въвежда нови изисквания и правила по преценка и собствени анализи в сферата на здравеопазването. При работа с лични данни на 500 и повече човека се въвежда изискването за назначаване на отделен специалист по опазване на личните данни. Делегациите представиха националните изисквания по въпроса, които са валидни за аптеките. Взето беше решение да се възрази срещу посочените по-горе изисквания и всички, които имат допълнения и предложения по текстовете на проекто директивата да ги изпратят на PGEU до 22.01.2013 г. за обобщение и представяне на докладчика по темата. V. Директива за никотин-съдържащите продукти. Нови допълнения по проекто-директивата са публикувани през декември във връзка със скандала „Далигейт”. Предвижда се спиране на ароматизираните цигари и маркетирането на всички продукти за отказване от тютюнопушене, съдържащи 4 мг и повече никотин като ОТС лекарства. Членовете на PGEU трябва да работят за програми за отказване от тютюнопушене на национално ниво, предлагани в аптеките. В бъдеще това би могло да се субсидира/реимбурсира от публични фондове. VI. Директива за правата на пациента. Започнало е публикуването на въвеждащи актове на Директивата. Определени са минималните компоненти, които трябва да присъстват върху ЕС-рецептата. Ако местните бланки се различават, е въпрос на желание и добра воля да бъдат хармонизирани с общите изисквания. Въвежда се изискване лекарите да имат два вида рецепти – за национално предписване и ЕС-предписване на лекарства. По предложение на италианската делегация ще се направи базаданни с всички национални бланки, за да могат фармацевтите да проверяват по-бързо и по-лесно валидността на рецептата в аптеката. Австрия въвежда задължителна застраховка „професионална отговорност” за фармацевтите във връзка с Директивата. VII. Тенденции в либерализацията на аптечния сектор. Представена бе кратка, актуална информация за новите изисквания за работа на аптеките в България с НЗОК и развитието на проблема със съдебните определения и обжалването им. VIII. Информация за ЕС проектите с участието на PGEU. IX. Стандарт за електронна рецепта на Между-

народната организация по стандартизация. Документът и темплейтът могат да бъдат намерени на адрес: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue _tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59952 ISO-AWI 17523, requirements for electronic prescriptions. X. Позицията на PGEU при общественото обсъждане на изискванията за постмаркетингови проучвания за ефикасност. Желаещите да представят становище по темата могат да го направят до 10. 02.2013 г. Има подадено становището от страна на Португалия, което ще бъде включено в официалната позиция на PGEU. XI. Позицията на PGEU при общественото обсъждане на лекарствени продукти за модерна терапия. Процедурата е отворена и всички желаещи могат да представят своите становища.

2. Изпълнителен комитет на PGEU В резултат на дългогодишното активно членство на БФС във PGEU, България беше определена да заеме място в Изпълнителния комитет с четиригодишен мандат, като на заседание на УС на БФС през ноември 2012 г. бях определен за представител на организацията. Това беше първото заседание на комитета в обновен състав (www.pgeu.eu). Основните въпроси, които бяха обсъждани и по които беше взето решение са: I. Приоритети на PGEU за 2013 г. Президентът на PGEU представи приоритетите на организацията за 2013 г. в рамките на Ирландското председателство. По-важните акценти са в сферата на европейското законодателство, либерализацията на аптечния сектор, професионалните въпроси, икономическите показатели в работата на аптеките – въвеждането на изискванията на Директива 2011/ 62 за проверка на лекарствата и интернет продажбите, проекто Директивата за професионалните квалификации – окончателното приемане на позицията на PGEU, проследяване на въвеждането на Директивата за правата на пациентите, фармаковижиланс, медицинските изделия и защита на личните данни. Предвижда се провеждането на среща в ЕК и ЕП за представяне на стратегическия документ на PGEU Blueprint. Предложих създаването на линк на страницата на PGEU с всички национални документи на страните членки на местен език и дадох разяснения за етапа на проекта в България. Препоръката е документът да се използва като основа за

37


Фарма общество

Грижа за аптеката

широко представяне на новата роля на фармацевта, подкрепа на местните инициативи, да достигне до политици, депутати, основни играчи, партньорски и пациентски организации, членовете ни. II. Подготовката на Симпозиум на PGEU през юни 2013 г. в Рим, Италия. Информация от италианското председателство за организацията на симпозиума и утвърждаване на програмата. III. Приемане на финансовия отчет за разходите до м. ноември 2012 г. вкл. Данните показват изпълнение на бюджета и липса на дефицит. IV. Обсъждане на становище на PGEU по инициативата на FIP за придобиване на домейн с разширение .phramacy/.pharma и използването му в бъдеще. FIP е изпратил писмо до PGEU за подкрепа и лобиране пред ЕК за въвеждане на задължителен, платен домейн, собственост на FIP за аптеки и други субекти, опериращи в сферата на интернет търговията с лекарства. Предлаганата такса за регистрация и поддържане от FIP е 2000 щатски долара. PGEU трябва да изпрати писмо до FIP за подробности по проекта, неутрално отношение и въпросът да се включи в дневния ред през март. V. Избор на финансов директор на PGEU за 2013 г. Единодушно беше избран г-н Darragh O'Loughlin от Ирландия по предложение на президента г-н Либл и генералния секретар г-н Чейв. VI. Обсъждане на възможността за наемане/привличане на външна компания като консултант за адаптирането на аптечния софтуер във връзка със законодателството за фалшиви лекарства, правата на пациента, защита на личните данни и др. Предоставена е възможност на генералния секретар да преговаря с потенциални кандидати и заинтересовани фирми по технически и финансови аспекти за привличане на консултант за софтуера на аптеките във връзка с очакваните делегирани актове на ЕК по Директива 2011/62. Решението ще бъде взето след подробен анализ и преценка на кандидатите. Материалите от двете заседания на органите на PGEU са изпратени на БФС – на главния секретар и ръководител на делегацията на БФС във PGEU и на зам.-председателя доц. А. Стоименова. На разположение са при поискване за членовете на УС, поради съдържанието на конфиденциална информация, финансови данни и икономически и юридически анализи. Следващото заседание на ExCo на PGEU е предвидено за 13.03.2013 г. в Брюксел; на AWG на PGEU на 19.02.2013 г. в офиса на централата в Брюксел.

38


Професионално

Интервю д-р Светозар Дренски за списание Sting Pharmaceutical products Здравейте, д-р Дренски! Разговорът ни в този брой ще бъде свързан с косопада и заболяванията на ноктите. Какво е определението за косопад? Косопадът (на лат. effluvium) представлява засилена загуба на косми на косата, водеща до разреждането й. Обикновено продължава няколко седмици, но понякога може да продължи месеци или години. Засяга и двата пола, но жените страдат много по-често.

Грижа за аптеката

Кои са най-честите причини? Те са много. Неслучайно причините за косопада понякога са много трудни за откриване. Все пак бих споменал някои от най-честите: - физиологични състояния (бременност и пубертет); - травми от различен произход (нервни тикове със скубане на косата, прекалено опънати прически, често и интензивно миене, употреба на сешоар и др.); - инфекции, свързани с висока температура (грип, пневмония, скарлатина); - ендокринни заболявания (на щитовидната жлеза, захарен диабет); - желязодефицитна анемия; - недоимъчни състояния (мед, цинк); - някои медикаменти (цитостатици, антикоагуланти, перорални контрацептиви); - психотравми; Най-често има латентен период от 2-3 месеца, между въздействието и засиленото опадане. Това затруднява откриването на първопричината и провеждането на успешно лечение. Какво е значението на косата за хората? Косата има голямо социално, културно и религиозно значение. Тя е символ за мъжественост при мъжете и за женственост при жените. Моето лично мнение е, че косопадът е по-голям проблем за жените. Те в по-голяма степен изживяват разреждането на косата и много често развиват депресивни състояния, свързани с това. Мъжете в повечето случаи го приемат философски.

40


Кога се говори за засилено опадане на косата? Когато падат повече от 100 косъма на ден. На главата има между 100 000 и 150 000 косъма. Разреждането на косата се констатира при опадане на най-малко 25% от космите. Колко време съществува един косъм? Около 5 години. Космите преминават през различни фази на развитие: - aнаген – нарастват за 3 до 5 години; - катаген – умират за около 3 седмици; - телоген – падат, избутани от новите, за около 3 месеца. За един цял живот един фоликул произвежда около 20 косъма. При нормални условия, процентното съотношение на космите по-скалпа е: - 85% анаген; - 1% катаген; - 14% телоген. Съотношението анаген/телоген трябва да е близо до 5%. Естествено при косопад то не е такова, а космите в телоген са много над 20%. Всичко това има значение при направата на трихограма. Това е изследване, при което се изброяват космите в различните им фази. Какво е устройството на косъма и има ли значение за косопада? Най-общо се дели на 2 части – космено стебло (видима част) и космен фоликул (разположен на около 4 mm в дермата). Косменото стебло е изградено от 82-85% кератин. Кератинът е протеин с високо съдържание на серни аминокиселини. Има 3% липиди и от 12-15% вода. Серните аминокиселини са важни за здравината на дисулфидните мостчета и респективно за здравината на целия косъм.

Така не само се преустановява косопадът, но и израстват нови косми. Споделете Вашия опит с продуктите от серията против косопад Novophane! Тази серия включва капсули, лосион и енергизиращ шампоан. В капсулите има голямо количество серни аминокиселини (цистин и метионин), витамини В6, В5, В2, С, Е и биотин, както и микроелементите желязо, цинк и магнезий. Лосионът и енергизиращият шампоан съдържат същите витамини и микроелементи, но в по-ниски концентрации. Общият курс на лечение за трите продукта е няколко месеца. Да преминем към ноктите. За какво ни служат те? Ноктите са символ на женственост при жените, допринасят за чувствителността при докосване, предпазват крайните фаланги и не на последно място, те са “огледало” на много заболявания. Какво е устройството им? Устройството на ноктите е показано на тази схема: Устройство на пръста Екстензорно сухожилие Епонихиум Проксимална нокътна гънка Нокътен матрикс Кутикула Латерална нокътна гънка Лунула

Нокътна плочка Хипoнихиум

Нокътно ложе

Дистална фаланга Флексорно сухожилие

Как се лекува косопад? Лечението зависи от основните фактори, които обуславят заболяването. Локално най-често се използват средства, които засилват местното кръвообръщение. Също така 2% Minoxudil, апликации с течен азот и др. Лично за мен един от найефективните продукти е Eucapil. Всяка ампула от него съдържа флуридил, който блокира рецепорите на дихидростестостеронa в космения фоликул.

Нокътната плочка се образува в матрикса и нокътното ложе (3 до 4 mm за месец, като при краката е 2 пъти по-бавно). Нужни са поне 6 месеца за смяната на ноктите на ръцете и 1 година за краката. Съставът на ноктите е подобен на този на космите. Съдържанието на калций в ноктите е по-малко от 0.2% и не допринася за твърдостта им!

41


Професионално

Фактори, които повлияват нокътния растеж УСКОРЯВАНЕ

ЗАБАВЯНЕ

Ден

Нощ

Бременност

Заболяване

Деца и младежи

Възрастни

Жени

Мъже

Дясна ръка за десняци Лява ръка за левичари

Лява ръка за десняци Дясна ръка за левичари

Лято

Зима

Азоли (per os)

Фрактура

СПИН

Кои са най-честите причини за нокътната чупливост? Основната причина за чупливите нокти е околната среда. Най-често това се дължи на локални фактори и по-рядко на системни. Домашните задължения са много агресивни спрямо ноктите (основи, детергенти, ПАВ, разтворители, дълъг или чест контакт с гореща вода и др.). Важно е да се отбележи, че около 20% от населението на земята има проблеми с ноктите. Жените страдат 2 пъти по-често от мъжете.

Грижа за аптеката

Кои са най-честите заболявания на ноктите? Заболяванията на ноктите са много и най-различни. Най-честите са: - Онихорексис – образуване на бразди по нокътната повърхност и повишена чупливост (снимка 1). - Надлъжно разчупване на ноктите (снимка 2). Вероятна причина: лихен планус на нивото на матрикса. Възстановява се с фиброзна тъкан или хартия, залепени с акрилни лепила или специален лак. - Нокти, които са набраздени или нацепени в дисталната част; (снимка 3). - Онихошизия – ламеларно нацепване (снимка 4). Вероятна причина: лечение с Изотретиноин. - Напречно разчупване на ноктите (снимка 5). - Ронливи нокти (снимка 6). Възможна причина: гъбична инфекция, псориазис, кератинови гранулации. - Койлонихия – хлътване с изкривяване на надлъжните и напречните оси на ноктите (снимка 7). Каква е терапията на тези заболявания? Терапията обикновено е продължителна. Трябва да се спазват следните основни принципи: 1. Да се избягва многократното потапяне на ръцете в гореща вода и разтворители; - да се слагат 2 чифта ръкавици – памучни и латексови; - да се избягва миенето на ръцете повече от 4 пъти на ден; - да се използва студена или хладка вода.

42


2. Да се овлажняват ноктите след всеки по-продължителен контакт с вода и: - растителни масла с ниско молекулно тегло сквалан или жожоба имат отлично проникване в нокътната плочка и бърза хидратация. - минерални масла или восъци – подобряват хидратацията чрез оклузивен ефект. Така се удължава периода на хидратация и се намалява възможността за дехидратация. - фосфолипиди напр. холестеролови аналози, които подобряват гъвкавостта на ноктите. 3. Поставяне на класически лак за нокти: - лакът за нокти оформя оклузивен филм върху ноктите, който подобрява хидратацията. - поставянето на един и същ лак за нокти за подълъг период (повече от 5 дни) може да доведе до отслабване на нокътната плочка, с образуването на повърхностни кератинови гранулации. Лакочистителите обикновено съдържат разтворители, включително ацетон, които могат значително да намалят съдържанието на липиди в ноктите. 4. Поставяне на лак за нокти с втвърдители (при меки нокти): - има само един ефективен втвърдител: формалдехид, в дозировка от 1% до 5% - формалдехидът е силно алергичен продукт, следователно не трябва да се слага близо до кутикулите (кожичките). - многократното използване на втвърдители прави ноктите крехки (твърдост = намалена гъвкавост). - лакове за нокти с втвърдители без формалдехид. Те съдържат найлонови фибри, протеини или полиестери, които образуват твърд филм на повърхността и ноктите стават по-твърди. 5. Хранителни добавки – според публикациите в такива продукти обикновено се включват витамини и микроелементи.

пчелен восък, лецитин, бадемово масло, пантенол, вит. Е и биотин. Благодарение на всички тези съставки, кремът подхранва и хидратира ноктите, като им придава по-голяма здравина и гъвкавост. Благодаря ви за изчерпателните отговори. Какво да очакваме в следващия брой на списанието? Предлагам да запознаем читателите със заболяването псориазис и различните му разновидности.

1. Онихорексис

3. Набраздени/ нацепени нокти

2. Надлъжно разчупване

4. Онихошизия

Бихте ли казали няколко думи за един нов продукт – Novophane крем за нокти? Този крем е предназначен за сухи, чупливи и увредени нокти. За качеството на продукта говори фактът, че е създаден с любезното съдействие на проф. Робер Баран – един от най-известните френски дерматолози и дългогодишен директор на Центъра по нокътни заболявания в Кан, Франция. Проф. Баран е създател и президент на Европейското общество по нокътни заболявания. Novophane крем за нокти съдържа глицерин, урея, сквалан, вазелин,

5. Напречно разчупване

6. Ронливи нокти

7. Койлонихия

43


ПРОМОЦИЯ При закупуване на 10 оп. БИОФАР по избор получавате 1 оп. подарък. При закупуване на 20 оп. БИОФАР по избор получавате 3 оп. подарък. При закупуване на 30 оп. БИОФАР по избор получавате 6 оп. подарък. Срок на промоцията: 11.02 - 31.03.2013 г.


Полезно

Как да отговорите на богатата номенклатура на конкуренцията? Уважаеми клиенти, от началото на годината стартира новият рамков договор на аптеките с НЗОК, в който няма изискване за водене на двойна наличност на лекарствените продукти по Приложение 1. Предлагаме ви седем лесни стъпки за работа с програмата PharmaStar, относно използването на наличните количества като ефективен начин да поддържате по-богата номенклатура без допълнителен финансов разход. Как на практика се осъществява прехвърляне на стока от склад НЗОК в склад свободна продажба (СП) и обратно? 1. Избор на тип разход "Прехвърлена стока"

Грижа за аптеката

2. Избор на тип документ "Прехвърлена стока на друга аптека"

3. Избор на склад (СП или НЗОК)

46


4. Изписване на нужните артикули по рецепти на НЗОК.

7. Потвърждаване на приходния документ.

5. Генериране на номер на документа.

6. Автоматично прехвърляне в приходен документ.

По този начин използвате едни и същи налични количества за продажба както по рецепти за НЗОК, така и за рецепти на свободна продажба. Например, ако имате 10 пациенти на ЛП Корвитол табл. 50 мг както на свободна, така и по НЗОК, приходът ви може да бъде 6 оп. на фактура по НЗОК и 4 оп. на фактура за свободна продажба. Вие си заприхождавате стоката за отделните (НЗОК и свободна) складове, но след това ги прехвърляте при нужда в зависимост от търсенето и рецептите, които обслужвате, а те могат да бъдат 5 пациента за НЗОК и 5 пациента на свободна продажба. Т.е. една опаковка се прехвърля от склад НЗОК към склад свободна продажба. Възползвайте се от тази възможност за по-оперативна работа. Контролните екипи на НЗОК по новите изисквания не се интересуват само от прихода по НЗОК, а от целия приход на ЛП по Приложение 1. Ако има желаещи да получават на една фактура прихода си, моля да се обърнат към търговски представител на Стинг АД.

47


представя в България

ОТГОВОРЪТ НА ПРОБЛЕМА С КОСОПАДА REINFORCING SOLUTION Иновативна система продукти за борба с косопада, съдържаща растителни стволови клетки. Иновативна, патентована и лабораторно доказана технология на растителни стволови клетки от ябълка, които: …ÓÄÚËÆÀÂÀÒÆÈÂÎÒÀÍÀÔÎËÈÊÓËÀÍÀÊÎÑÚÌÀ и …ÈÌÀÒÇÀÙÈÒÍÎÄÅÉÑÒÂÈÅÂÚÐÕÓÊËÅÒÊÈÒÅ на корените на косата. Растителните стволови клетки имат невероятна сила и виталност, притежават способността да се мултиплицират и трансформират в друг вид нови клетки.

REINFORCING SOLUTION xÎÊÎÂÀÒÅÐÀÏÈ¿ÇÀÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒ¿ÂÀÍÅÍÀ ÊÎÑÎÏÀÄÀÈÓÊÐÅÏÂÀÍÅÔÈÁÐÀÒÀÍÀÊÎÑÚÌÀ oÐÈÈÇÏÎËÇÂÀÍÅÍÀÏÐÎÄÓÊÒÀ ÑÚÇÄÀÂÀ ÏÐÈ¿ÒÍÎ×ÓÂÑÒÂÎÍÀÑÂÅÆÅÑÒ * ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОДУКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОСОПАДА * 100% ГАРАНЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ * НÀÃÐÀÄÀÇÀÈÍÎÂÀÖÈ¿ÇÀÃÎÄ на EUROPEAN COSMETICS в категорията: НАЙ-ДОБРИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ

www.christian-of-roma.com

PHYTO STEM CELLS ITALIAN LIFESTYLE


За всеки проблем с устните Blistex има отговор Основана през 1947 година, световноизвестната марка Блистекс е в топ 3 по продажби при продуктите за устни. Иновативните уникални продукти за грижа за устните, се продават изключително успешно в 75 различни държави по целия свят. Основно и най-резултатно се реализират в аптеките и дрогериите.

Blistex Raspberry Lemonade Blast ™ - SPF 15

Устните ти заслужават повече от целувка!

Толкова вкусен, колкото и ефективен! Oвлажнявa, защитава и освежава устните с изкусителна плодова смес. Обогатен с антиоксиданти, витамини С и Е и богати овлажнители, за да утолят устните. Устните се чувстват защитени и хидратирани. Съдържа комбинация от два вкусни плодови аромата - изкусителни малини и сладка лимонада. Истинска експлозия от вкусове.

Blistex Lip Brilliance ® - SPF 15

Тайната на пищните и чувствени устни!

Kопринен блясък за сияещи устни с неустоим аромат и деликатен вкус. Уникален балсам за устни, който помага устните да се чувстват добре и да изглеждат зашеметяващо! Неговата формула овлажнява устните и създава блестящ и сияен завършек. - Нежен естествен цвят с блясък. - По-пищен вид на устните, оформен от хиалуронови попълващи сфери. - Мека и сатенена гладкост, благодарение на натуралния екстракт от коприна и масло от ший. - Гладки и еластични устни благодарение на масло от гроздови семена, витамин Е и специални овлажнители.

Blistex ProtectPlus ™ - SPF 30

Ненадмината защита за нежната кожа на устните!

Предоставя сигурна защита срещу най-силните природни въздействия - сух въздух, слънце, топлина, студ и вятър. Уникална система от пет специализирани ефективни съставки: - глицерин - улавя влагата от сухия въздух и я задържа; - масло от пшеничен зародиш - осигурява необходимата влага; - масло от невен - успокоява напуканите от студ устни; - сandelilla - образува естествена бариера срещу вятъра;

Blistex Lip Relief Cream - SPF 10

Незабавна помощ за облекчаване и успокояване на напукани и болезнени устни!

Уникална формула, създаваща дълготрайна, проникваща влага за успокояване и облекчаване на напукани, болезнени и наранени устни, както и при слънчево изгаряне. Подпомага хидратацията, защитава и облекчава болките в устните, като същевременно има необикновено силен освежаващ аромат. Съдържа активните съставки глицерин, алантоин, камфор, масло от мента, тимол и др.

Blistex MedPlus ® - SPF 15

Необикновено силен и устойчив балсам, специално разработен за бързо облекчение и трайна защита на нежните и чувствителни устни. Много богат балсам, немазен, с дълготрайно овлажняващо и силно освежаващо действие. Лечебните съставки евкалипт, ментол и камфор мигновено облекчават и осигуряват специална бариера, която помага за връщането на сухите и напукани устни към естествения им хидробаланс.

Красивите устни са здравите устни!

руари: Промоция за м. февламна лента + флайери + тестери

- 5 вида балсами х 2 бр. + рек лв. с ДДС! При покупка на промо пакет йна цена на пакет - 28,76 Кра а. цен та ова баз от ТО получавате 25 % цена! е 15 % ТО от базовата Единица продукт - получават


! А Т ДУК

О Р П OCOLUT ДВА OCOLUT Duo

лутеин 6 mg 20 mg

 ZZZERURODFRP  RIILFH#ERURODFRP Поръчайте онлайн www.momo.bg


ʿʽʪʤˀˎʶ

ʿ̶̡̨̨̨̡̛̛̬̱̪̱̦̖̦̪̬̥̦̣̖̦̪̖̯̌̏̌̌̌̌̚Ύ̨̯͗ ϱ̨̡̨̡̛̪̌̏ʦ̛̛̯̥̦̌ʫϮϬϬ̵ϭϬϬ̡̛̪̭̱̣̌

ʿ̨̡̬̻̔̌͗ ϭ̨̡̨̡̪̌̏̌ʦ̛̛̯̥̦̌ʫϮϬϬ̵ϭϬϬ̡̛̪̭̱̣̌

ʿʽʪʤˀˎʶ

ʿ̶̡̨̨̨̡̛̛̬̱̪̱̦̖̦̪̬̥̦̣̖̦̪̖̯̌̏̌̌̌̌̚Ύ̨̯͗ ϰ̨̡̨̡̛̪̌̏ʤ̨̣̖ʦ̨̡̖̬̭̌ϵϰϲŵů

ʿ̨̡̬̻̔̌͗ ϭ̨̡̨̡̪̌̏̌ʤ̨̣̖ʦ̨̡̖̬̭̌ϵϰϲŵů Ύʿ̶̸̸̴̶̨̨̨̡̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̬̥̯̙̭̥͕̪̭̖̦̯̖̣̖̭̯̭̖̦̯̱̬̦̪̯̖̯͕̦̖̭̦̯̬̱̪̦̖̪̬̖̥̖̭̖́̌̏̌̌̌̏̌̌̏̔̌̌̌̌̌̌̌̌̌̏̌̌̚͘


ÊÎÇÌÅÒÈ×ÍÀ ÑÅÐÈß ÇÀ ÊÐÀÊÀ FOOT GUARD RELAX

Êîçìåòè÷íàòà ñåðèÿ çà êðàêà Foot Guard Relax ñå ïðîèçâåæäà îò ÅÒ „Êîêîíà” è âëåçå â ðåäîâíî ïðîèçâîäñòâî îò íà÷àëîòî íà ìàðò 2012 ã. Èäåÿòà íà êîçìåòè÷íàòà ñåðèÿ çà êðàêà Foot Guard Relax å äà ðàçøèðè ïåðèìåòúðà íà õèãèåííà çàùèòà ïðè ïîòîîòäåëÿíå, ïðè àêòèâåí ñïîðò, ïðè íåïðèÿòåí ìèðèñ íà õîäèëàòà. Ñåðèÿòà ñå ñúñòîè îò îñåì ïðîäóêòà: - äåî çà êðàêà Foot Guard Relax - àêòèâíà ãðèæà ïðè ïîòîîòäåëÿíå è íåïðèÿòåí ìèðèñ íà êðàêàòà; íå îñòàâÿ ïåòíà è ñëåäè; èìà óäîáíà îïàêîâêà, ïîäõîäÿùà è óäîáíà êàêòî çà äîìà, òàêà è çà ÷àíòàòà. - äåî çà îáóâêè Foot Guard Relax - ïîíÿêîãà ïðîáëåìúò íå å âúâ âàøèòå êðàêà. ×åñòî ñå ïîëçâàò çàïàðâàùè ìàðàòîíêè, îáóâêè îò ñèíòåòè÷íà êîæà, êîèòî ñúçäàâàò äèñêîìôîðò íà õîäèëàòà è âîäÿò äî íåïðèÿòåí àðîìàò. Ïîëçâàéòå ÷ðåç íàïðúñêâàíå äåî çà îáóâêè Foot Guard Relax âåäíàãà ñëåä ñúáóâàíå è 5 ìèíóòè ïðåäè îáóâàíå íà îáóâêèòå. - êðåì çà êðàêà è ïåòè Foot Guard Relax - õèòîâ ïðîäóêò íà ïàçàðà, ñ íàé-ìíîãî ïðîäàæáè îò ñåðèÿòà. Âèñîêîòî ñúäúðæàíèå íà ìàñëåíè êîìïîíåíòè è ìèêðîãðàíóëè ïîäïîìàãà äåéñòâèåòî íà êðåìà êàòî ñêðàá. Èìà èçëþùâàùî äåéñòâèå, à â ñúùîòî âðåìå îìåêîòÿâà è îñâåæàâà õîäèëàòà, ñâèâà ðèãàäèòå. Ïðè ïî-ïðîäúëæèòåëíî èçïîëçâàíå ãè çàëè÷àâà. - ïóäðà çà êðàêà Foot Guard Relax - ïðåöèçåí ïðîäóêò, ïðåäïî÷èòàí ïðè ïîòíè õîäèëà è ïðè õîäèëà ñ íåïðèÿòåí àðîìàò. Èäåàëíî èçãëàæäà è ïðåîäîëÿâà ïðîáëåìèòå íà õîäèëàòà; íîñèòåë å íà àêòèâíèòå ñúñòàâêè è ïîäïîìàãà ïðîíèêâàíåòî èì.

- ðåëàêñèðàù êðåì çà êðàêà Foot Guard Relax - óìîðåíè îò åæåäíåâèåòî, ÷åñòî êðàêàòà îñòàâàò íåçàñëóæåíî íà ïîñëåäíî ìÿñòî. Foot Guard Relax îìåêîòÿâà, îñâåæàâà è ïîäõðàíâà öåëèòå êðàêà, à â êîìáèíàöèÿ ñ ëåê ìàñàæ óäîâîëñòâèåòî îò ïðèëàãàíåòî è âúçäåéñòâèåòî íà êîçìåòè÷íèÿ ïðîäóêò å ïúëíî. - áàëñàì çà êðàêà Foot Guard Relax - îìåêîòÿâà, ïðàâè õîäèëàòà ãëàäêè è ïðèÿòíî àðîìàòèçèðàíè. Ïðåäëàãà ñå â òóáà çà óäîáñòâî íà êëèåíòà. - ïåìçà çà êðàêà Foot Guard Relax - îòëè÷íî ðåøåíèå çà ïðåìàõâàíå íà çàãðóáÿëà è çàìúðñåíà êîæà íà ïåòèòå, ëàêòèòå, ðúöåòå. Ðåøåíà å â äâà ñëîÿ - çà ãðóáî è ôèíî îòäåëÿíå íà ìúðòâàòà äåðìà. - âàíà çà êðàêà ðåëàêñèðàùà Foot Guard Relax - 15 ìèíóòè îòìîðà è ðåëàêñ çà ñòúïàëàòà; àðîìàòèçèðàùà è îñâåæàâàùà âàíà, äåçèíôåêöèðàùà è ïî÷èñòâàùà, îìåêîòÿâàùà è ïðèäàâàùà åëàñòè÷íîñò íà äåðìàòà íà êðàêàòà. È âñå ïàê êúäå ñå êðèå ðàçêîâíè÷åòî?  îñíîâíèòå àêòèâíè ñúñòàâêè - ëàâàíäóëîâî ìàñëî è òðèêëîçàí (àíòèáàêòåðèàëåí àãåíò). Òå ñà ïîäïîìàãàíè îò áåçñïîðíîòî äåéñòâèå íà ñàëèöèëà, áîðíàòà êèñåëèíà, óðîòðîïèíà, âèòàìèí Ñ, ïîäíåñåíè â ïîäõîäÿùà ìàñà: ïóäðà, åìóëñèÿ, âàíà. Ïðîäóêòèòå îò êîçìåòè÷íàòà ñåðèÿ çà êðàêà Foot Guard Relax ñà ñïåöèàëíî ïðåäíàçíà÷åíè çà åôåêòèâíà ãðèæà çà ïîääúðæàíå íà çäðàâè, ÷èñòè è êðàñèâè ñòúïàëà. Êîçìåòè÷íàòà ñåðèÿ Foot Guard Relax ðåøàâà ïðîáëåìèòå íà êðàêàòà è ñòúïàëàòà! Ñ êîçìåòè÷íàòà ñåðèÿ Foot Guard Relax çàáðàâÿø çà êðàêàòà ñè!


ТЪРСЕТЕ

НОВИ Я

АКТУАЛИЗИРАН кратък СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти в България

ЦЕНА:

14.40 ЛВ. + 2 ЛВ. ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

Издава НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ: ПО БАНКОВ ПЪТ: Банка ДСК; BIC: STSABGSF; IBAN: BG13 STSA 9300 0020 5365 99 С ПОЩЕНСКИ ЗАПИС: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7; на името на Илияна Колева Ковачева В БРОЙ В ОФИСА НА ИНФОФАРМА: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7 MОЛЯ, СЛЕД КАТО НАПРАВИТЕ ПЛАЩАНЕТО, ИЗПРАТЕТЕ ДАННИ ЗА ФАКТУРА И АДРЕС НА ПОЛУЧАВАНЕ НА:

e-mail: infopharma@infopharma-bg.net; факс: 02/ 963 45 43, 963 05 44 или на адрес: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7


ʋʙʑʟʒʖʋʎʍʕʉʒʉʗʙʛʓʉ ʝˉʺˆ˂ˋʿ˄ˆʺʾˇʻʺʼ˃ʺˊʓˌˋʿ˂ˆ ʖ˅ʿʽʺ ʻˇˉˇʼ˂ˆ˃ʺ ʺˆˋ˂ˇ˃ˊ˂ʾʺˆˋ˂ ʼ˂ˋʺ˅˂ˆ˂˂˅˂˃ˉˇʿ˄ʿ˅ʿˆˋ˂

2+1

нта

ие за пац

ʙʿʽʺ˂ʼʕʖʋ ˂˃ˇˆˇ˅˂ˡʿˆˈʺ˃ʿˋˁʺ˅ʿˊʿˏʺ


Брой 119/2013  

Брой 119/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you