Page 1

Брой 106 ОКТОМВРИ 2012

ISO 9001:2008


Издава СТИНГ АД Главен редактор: маг. фармацевт Аделина Любенова Реклама: Деляна Делчева, deliana.delcheva@stingpharma.com Дизайн и предпечат: Десислава Христова Печат: Дедракс АД Разпространение: СТИНГ АД, София, бул. “Асен Йорданов” №6, тел. 02/ 970 3, office.sofia@stingpharma.com

Съдържание Бизнес месец

Аптечно обзавеждане

4-8 9

Дермокозметика

10 - 11

Професионално

12 - 13

VICHY

XIII Национален конгрес по кардиология

Позиция

14

Промоции

19 - 25

Актуално

38 - 39

Календар “Стинг” Октомври

59

БФС настоява за извинение от страна на министър Атанасова

Лимецът - зърнената алтернатива в храненето

Списанието е специализирано за фармацевти. Разпространява се безплатно с рекламна цел. Редакцията не носи отговорност за предоставените материали. Препечатване на текстове, илюстрации или обособени части от списанието може да става само след писменото съгласие на издателя.


Програма за продуктово обучение на магистър фармацевти

„Lege Artis” Есен 2012 Програмата „Lege Artis” тази година поставя своя акцент върху елементите на бизнес поведението – промоции, комуникация, логистика в аптеката – с цел управление на риска (външен/вътрешен) от мениджърите магистър фармацевти. СТИНГ АД, като компания с 20-годишен опит в работата с аптеки, за поредна есен инициира дейности, свързващи производители и аптеки. В провеждащите се семинари се включват фирми, които имат желание и визия да инвестират в маркетинга на аптеките, работещи в силно конкурентна среда.

Предвидени са 12 модула в цялата страна.


Бизнес

месец

ЛОГИСТИКА Нашите нови предложения за този период са:

ИМЕ АРТИКУЛ

INN-ИМЕ

ПРОИЗВ.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АНАЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

БетазонТрио крем 0.500 мг/г. + 10 мг/г. + 1 мг/г. 15 г.

Betamethasone + Clotrimazole + Gentamicin

АНТИБИОТИК

Дерматологичен продукт: антибиотик+ кортикостероид

-

Ципрофлоксацин Абр колир 3 мг/мл. 5 мл.

Ciprofloxacin

АНТИБИОТИК

Офталмологичен п-кт

Цилоксан

Desloratadine

TEVA

Антихистамин

Ериус

Лапрол колир 0.05 мг/5 мг/мл. 2.5 мл.

Latanoprost +Timolol

ACTAVIS

Лечение на глаукома

Ксалаком; Тимлатан

Вертизан тбл. 24 мг. х 20

Betahistine

EWOPHARMA

Лечение на вертиго

Бетасерк; Вестибо; Тевабехист; Емперин

Судафед Бронхо Ментол сир. 20 мг/мл.150 мл.

Guaifenesin

Johnson & Johnson

Експекторант

Рефезин

Ramipril + Amlodipine

EGIS

Антихипертензивен продукт

-

Ethinylestradiol + Cyproterone

MEDICO UNO PHARMA Kft.

Комбиниран хормонален ЛП: андроген + естроген

-

Rivaroxaban

Bayer Schering Pharma

Антитромботичен пр-т

-

Letrozole

ROMASTRU

Лечение на рак на гърдата

Фемара; Летрофемин; Кларзол

Topiramate

ROMASTRU

Антиепилептичен пр-т

Талопам; Тобанекс; Топилекс; Топиракс

Bicalutamide

ROMASTRU

Антиандроген

Казодекс; Бикусан; Бикалутамид; Бикалодекс

Levetiracetam

Accord Healthcare Ltd.

Антиепилептичен продукт

Кепра; Епилетам; Ноепикс

Simvastatin

Accord Healthcare Ltd.

Антихиперлипидемичен продукт

Зокор; Акталипид; Вазилип; Зеплан; Зостатин; Неосимва; Симвакор; Симвахексал; Симгал

Деслоратадин Ratiopharm тбл. 5 мг. х 0 Деслоратадин Ratiopharm тбл. 5 мг. х 10

Егирамлон капс. 5/5 мг. х 30 Егирамлон капс. 10/5 мг. х 30 Егирамлон капс. 10/10 мг. х 30 Мелева тбл. 0.035/2 мг. 3 х 21 Мелева тбл. 0.035/2 мг. х 21 Ксарелто тбл. 15 мг. х 28 Ксарелто тбл. 15 мг. х 42 Ксарелто тбл. 20 мг. х 28 Зеквипра тбл. 2.5 мг. x 30 Луситракс тбл. 100 мг. х 30 Луситракс тбл. 50 мг. х 30 Йонистиб тбл. 50 мг.х 28 Леветирацетам Акорд тбл. 250 мг. х 30 Леветирацетам Акорд тбл. 500 мг. х 30 Леветирацетам Акорд тбл. 1000 мг. х 30 Симвастатин Акорд тбл. 10 мг. х 30 Симвастатин Акорд тбл. 40 мг. х 30

БИЗНЕС новини Одит на Сметната палата на регулацията на цените на медикаментите, плащани с публични средства НЗОК е платила със 7,8 млн. лв. повече през 2011 г. за 32 лекарства в сравнение с цените им, на които е "пазарувало" Министерството на здравеопазването през 2010 г. Това е едно от заключенията от одита на Сметната палата на регулацията на цените на медикаментите, плащани с публични средства. Анализираните 32 лекарства са срещу ракови заболявания, редки болести и за трансплантирани пациенти. През 2010 г. МЗ плаща за тях по тръжни цени, съобразени с изискването да не са по-високи от тези през предходната година. А през 2011 г.

4

НЗОК купува същите медикаменти по референтни цени от позитивния лекарствен списък. От разгледаните 32 медикамента само на един цената от позитивния списък е по-ниска (55% от тази на МЗ през 2010 г.). На 6 лекарства (19%) цената по каса е същата като тази на МЗ през 2010 г. Но останалите 25 медикамента (78%) са били плащани от НЗОК на значително по-висока цена. Ето и разбивката: 3 от 25-те препарата са завишени със 100 до 150%, 2 - със 150 до 200%, а при останалите 20 повишението е още по-драстично. 5 от продуктите са плащани 300% по-скъпо, а 11 - с 400% отгоре. Одиторите анализират и 10 чужди медикамента без аналог, които 100% се покриват от касата. "При половината от тях се наблюдава тенденция на нарастване на разходите им през го-

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си. Елинор Рузвелт


дините", отчитат одиторите. Разходите за всичките 10 медикамента съставляват цели 16% от всички пари за лекарства, които касата е давала от 2008 до 2011 г. включително. Сметната палата дава и много важен отговор, който досега нито от НЗОК, нито от МЗ са посочвали. Оказва се, че българските компании, които получават публични средства, са три. На тях се падат 10% от пазара на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично и те трудно могат да оказват влияние върху фармацевтичния пазар, се отчита в одита. Сметната палата отчита, че от 21 страни в Европа българският пациент доплаща най-много за лекарства – 56%. Средно за всички държави, участвали в изследването, доплащането е 18,9%. Одитът установява и че при нас 20% ДДС върху лекарствата силно надува цената им. Докато в над половината от 31 анализирани европейски държави ДДС върху медикаментите е под 10%. "Намаляването му у нас ще се отрази пряко върху намаляването на цените на лекарствата", категорични са експертите от Сметната палата. Сред критиките са "недостатъчната ефектиност и ефикасност на процеса по ценообразуване и регулиране на цените на лекарствата". През одитирания период даването на отстъпки към касата от фирмите било само "на добра воля", затова не се стигнало и до очакваните икономии. Комисията по цени сериозно е бавила цените на новите медикаменти и те много по-късно са стигали до болните. Накрая Сметната палата дава препоръки към Министерския съвет, МЗ и НЗОК. Една от тях е "да се въведат правила за използването на генериците", които имат същите качества като оригиналните, но водят до по-широк достъп, заради по-ниската си цена.

Ветераните ще получават безплатно лекарства в 604 аптеки в цялата страна Нови 114 аптеки в страната са сключили договори с НЗОК за отпускане на лекарства на ветераните от войните. Сред тях най-много са тези на територията на град София – 44, Стара Загора – 11, Благоевград и Бургас – по 8. Новите договори с аптеки, които ще отпускат лекарства за ветерани, са сключени след 17 септември. До тази дата НЗОК бе сключила за тази цел договори с 490 аптеки. Така в общо 604 аптеки в цялата страна ветераните ще могат да получават необходимите им лекарства напълно безплатно. Средствата за тях са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК. Списъкът с лекарствените продукти за ветераните е утвърден от министъра на здравеопазването и е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Стремежът е на всички ветерани от войните да бъдат осигурени безплатно необходимите за лечението им лекарства. За тази цел продължава процесът на сключване на договори с всички аптеки на територията на страната, които желаят да им ги предоставят. Още средства от резерва на НЗОК отиват за болниците На заседанието си в края на м. септември Надзорният съвет на НЗОК е взел решение да бъдат изплатени на болниците всички извършени от тях дейности за третото тримесечие. За целта на лечебните заведения за болнична помощ ще бъдат изплатени допълнително 22 млн. лв. над предвидените за периода. След направен анализ на изпълнението на бюджета до момента всички неусвоени средства за болнична помощ ще бъдат разпределени и преведени на болниците до няколко дни. Средства в размер на 199 млн. лв. ще бъдат отпуснати от резерва на НЗОК за непредвидени и неотложни разходи. С тях ще бъдат подсигурени плащанията до края на годината, което ще гарантира на лечебните заведения достатъчно средства, за да могат да работят спокойно и да осигурят необходимото лечение на всички нуждаещи се. Според Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г., резервът за непредвидени и неотложни разходи на касата е в размер на 261 млн. лв. Според Закона за здравното осигуряване „със средствата от резерва се плащат разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс в потреб-

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото. Николо Макиавели

5


Бизнес

месец

лението на медицинска помощ, както и дейности, способстващи механизмите на разплащане и качеството на медицинската помощ”. Основна причина за високите цени на лекарствата са честите промени в нормативната база За пореден път беше удължена работата на временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани с публич-ни средства. Това решиха депутатите, които са нейни членове. Като мотив за това те посочиха, че в своя доклад експертите ще трябва да направят промени в някои от своите изводи и препоръки и че трябва да имат време да отговорят на въпросите на депутатите. Според новото решение комисията ще работи до средата на ноември. Докладът отбелязва единствено, че е имало значително увеличение на цените на 19 от прехвърлените онкологични медикаменти. Като един от найсериозните изводи в доклада за причините за високите цени на лекарствата, експертите сочат твърде честите промени в законодателството. Според тях в някои случаи въпросните промени не са подплатени със стабилна подзаконова нормативна уредба. Д-р Нигяр Джафер от ДПС коментира: „Промените, приети в ЗЛХМ през 2010 г., не са последвани от адекватни промени в подзаконовата нормативна уредба. Там има забавяне от 8 месеца. Някой, освен че първо забавя нормативната уредба, на второ място стеснява възможността за договаряне само за медикаменти, които са единствени в група и които се реимбурсират 100%. Това е безсмислено, защото фирмата, която държи лиценза за този продукт, може да постави каквито си иска условия. Там няма конкуренция. И това нещо се приема от Министерския съвет след предложение на МЗ. Ние от комисията видяхме кореспонденция между министъра на здравеопазването, зам.-министрите и тогавашния директор на НЗОК, от която не става ясно кой е взел това решение”. Нов представител на пациентите в Надзорния съвет на НЗОК Пенка Георгиева, член на УС на Българската асоциация за закрила на пациентите, е новият представител на пациентите в Надзорния съвет на НЗОК. На 17 септември 2012 г. се проведе заседание на четирите национално представени пациентски организации - Конфедерацията "Защита на

6

здравето", Националната пациентска организация, Българският пациентски форум и Българската асоциация за закрила на пациентите. Кабинетът определи зам.-министъра на здравеопазването д-р Минчо Вичев за представител на държавата в Надзорния съвет на НЗОК. Д-р Вичев влиза в съвета на мястото на зам.-министъра на образованието Петя Евтимова. Целта на извършената промяна е да се оптимизира персоналният състав на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, което да допринесе за ефективното изпълнение на неговите функции. Здравеопазването да бъде финансов приоритет за България В България публичните разходи за здравеопазване са едва 55,4% от общите разходи, при средно 75% за европейския регион. Това сочат данните от независим анализ на консултантската компания Top Management Advisors, изнесени по време на конференцията „Политици и пациенти – заедно за промяна”. Това, което е особено тревожно е, че има и спад в държавния ангажимент към здравето на нацията - от 60.9% през 2000 г. до 55.4% през 2009 г., отчитат анализаторите. За сравнение, в съседна Румъния делът на публичните разходи за здраве е 79% от общите разходи, в Чехия – 84%, в Хърватска – 84,9%. Така много българи са подложени на риска да не оцелеят, ако не могат да си позволят сами да дофинансират своето лечение. Отделяне на скромен дял около 4% от БВП обрича българското здравеопазване не само на застой, но и на влошаване. Публичните средства за здравеопазване у нас на глава от населението за 2011 г. са около 440 лв. Това е значително по-малко от средствата, които се отделят в развитите страни и не е достатъчно за осигуряване на съвременни здравни грижи, отчита докладът. Средните разходи през 2011 г. за един преминал болен в болнично заведение са около 600 лв., но в някои терапевтични области като онкологичните заболявания разходите нарастват до 959 лв., а в психиатричните заведения - до 1488 лв. Средствата, които се отделят за лекарства, също са под нивата в ЕС - около 104 лв. на човек. Същевременно медицинското съсловие прави компромиси много дълго време, като получава значително по-ниско възнаграждение от своите колеги със същата квалификация в други европейски страни, вкл. страни с по-лоши икономически показатели, отбелязват от Top Management Advisors. Резултатът днес обаче е ускорено изтичане на лекари и

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си. Елинор Рузвелт


сестри към други държави, където им предлагат подостойна реализация като професионалисти. Номиналният размер на обществените разходи зависи от богатството на страната, но техният процент от общите разходи отразява степента, до която държавата и обществото считат здравето за приоритет, се казва в доклада. В него се подчертава, че средствата, отделяни от държавата за здравеопазване, не са просто разход, натоварващ бюджета, а инвестиция в здравето на нацията и благосъстоянието на всеки от нас. Именно по-добрата грижа за здравеопазването ще позволи на България да постигне по-добри икономически резултати, твърдят анализаторите. Ако се прочетат програмните документи на всички партии преди да дойдат на власт, здравеопазването е един от основните приоритети, посочват от Top Management Advisors. Това означава, че проблемите в сектора са напълно осъзнати от тези, които един ден започват да вземат решения за разпределението на обществените средства по различните функции. Остава те да започнат да реализират своите обещания, като действително отдадат дължимото на здравеопазването като една от най-чувствителните теми на обществения живот, се казва още в доклада. Анализаторите отправят препоръки - форсиране на преструктурирането на здравната система; инвестиции в непрекъснато образование на лекарите, модерна апаратура и високоефективни лекарства; осигуряване на достойно заплащане на медиците и гарантиране на необходимите материални условия за работата им; незабавна реформа на системата за специализации и др. По отношение на здравните осигуровки основна роля играят нагласите на обществото и държавата към здравето като приоритет, отчитат анализаторите. Според тях българският вариант на здравно осигуряване с 8% от брутния личен доход и таван върху осигурителната база от 2000 лв. месечно изглежда приемлив за населението. Огромен проблем обаче е събираемостта, където неадекватните действия на държавата са очевидни. Важна стъпка в решаването на проблема ще бъде вече предложеното реално включване на групите държавни служители в системата на здравно осигуряване, които на този етап не внасят пряко своите здравноосигурителни вноски. Здравеопазването трябва да се превърне от политически във финансов приоритет за държавата.

Д-р Ангел Кунчев

Грипните вируси този сезон Д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор към Министерството на здравеопазването: Грипният вирус коренно се различава от другите респираторни вируси – и като тежест на заболяването, и като опасност от развитие на усложнения. Всяка година след грипната епидемия следва много висока заболеваемост от усложнения, особено при възрастните пациенти, предимно уязвимите групи – хората над 65 години и тези с хронични заболявания. Процентът на усложненията и смъртните случаи след една грипна епидемия неимоверно нарастват в сравнение със средното ниво за годината. Няма никакво съмнение по отношение необходимостта от противогрипните ваксини, но има значение за коя група от населението става въпрос. Ако за един млад, здрав организъм с добър имунен статус не е толкова фатално да прекара едно грипно заболяване, при възрастните хора с хронични заболявания като диабет, сърдечна или бъбречна недостатъчност и др. грипното заболяване е рисково. Обикновено се стига до сериозно усложнение на основното състояние. Ползата от ваксините е доказана и от факта, че всички развити европейски страни широко използват тази ваксинация. В някои страни, например Холандия, Испания, Великобритания, покриваемостта на рисковото население – хората над 65 г. е достигнала и надминала 80%, на фона на нашите 3% и то не за рисковите групи, а за цялото население. Най-вероятно е след промяната на температурите да се срещнем с още 2-3 вирусни вълни до края на годината. Те ще засегнат доста хора, но не в мащаб на епидемия. Много вероятно тази година водещият щам да е новият грип „Виктория" (Н3№2) с паралелна циркулация и на „Калисрорния" (познатия като свински грип), защото той вече трета година продължава да е фактор. Неговата интензивност обаче е намаляваща.

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото. Николо Макиавели

7


Бизнес

месец

Ще можем да посочим периода, когато вирусът влезе в Европа. Обикновено това става в западната половина - Великобритания, Португалия, Норвегия. Тогава ще можем малко по-точно да предвидим кой щам и за колко време ще достигне до България. Сега е много рано, защото в Европа няма циркулация. Щамовете са чувствителни на антивирусни препарати и са включени във ваксините. Между двата грипа няма особена разлика. Единственото, което показва специфичният грип „Калифорния" е, че той има малко по-различни рискови групи. За разлика от класическите вируси, какъвто е „Виктория", свинският засяга не толкова ранната детска възраст и възрастните хора, а тези в активна възраст. При предишните епидемии боледуваха 20-, 30-, 40-годишни и то в много тежка форма. Засегна и хора с наднормено тегло (което беше много странно, но се доказа във всички страни) и бременни. При класическия грип, какъвто е „Виктория", най-често заболяват хората над 55-60 год., тези с хронични заболявания и младежите. Симптомите са същите: остро начало, внезапна обща отпадналост, силно главоболие, болки в очите, болки и в мускулите. Обикновено хремата не е силно проявена. Според д-р Станимир Хасърджиев българското здравеопазване е най-скъпото в Европа Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация: Вноската за здраве в България е най-ниска в Европа, но българското здравеопазване е най-скъпото в ЕС, тъй като болните са принудени да доплащат над 50% от лечението. От години наред се правят опити за написването на закон за правата на пациента, но все неуспешни. И в момента пациентите в България на хартия имат много права, но те са разпокъсани между различни закони. Важното в един закон е не само да бъдат разписани правата и задълженията, но и кой следи за спазването им. За съжаление в момента няма действаща уредба и това е причината хората в България да имат усещането, че са беззащитни и никой не може да защити техните права. Наскоро организирахме конференция с участието на новите страни членки на ЕС и някои кандидати за членове. Оказа се, че проблемите, които имаме по отношение стойността на здравните грижи, не са само наши – достъпът до медицински услуги, изчакването, правата на пациентите, инфраструктурата, финансирането. Оказа се също, че на ниво ЕС се очаква всяка държава сама да се справи с тези проблеми. Ние обаче

8

виждаме, че повече от 10 години нашата система буксува и като че ли не можем да се справим сами. Затова търсим решения и чрез ЕС, и чрез по-добра обща работа с другите държави. При 8% здравна вноска ние имаме най-евтиното здравеопазване в Европа. На практика обаче се оказва, че нашето здравеопазване е най-скъпото в Европа, защото се налага болният да доплаща над 50% - така идват над половината от парите в системата. Още не сме отправили предложение да се увеличи здравната вноска, но да не се доплаща. Редно е да преценим искаме ли така да продължаваме. Всеки път, като влезем в аптеката, да си плащаме почти всички лекарства, да имаме най-ниски нива на реимбурсация, да ни изнудват в болниците. Очевидно системата се нуждае от спешна промяна. Трябва да се замислим дали не е по-добре да плаща-ме малко повече, но да имаме пълна гаранция, че здравеопазването ще е безплатно и законът да преследва всички, които изнудват болните хора. Този дебат трябва да започне в обществото. Бих искал да обърна внимание и на цените на лекарствата. Смятам, че те се нормализират заради засиления контрол. Цените би трябвало да са като в другите страни от ЕС, но референтната система ощетява най-бедните държави. Защо в България трябва да плащаме за лекарства толкова, колкото в Испания и Германия? Във фалиралата Гърция бюджетът за лекарства е два пъти, колкото е бюджетът на цялото българско здравеопазване. Бюджетът на Гърция само за лекарства е над 3 млрд. евро, а цялото българско здравеопазване има едва милиард и половина евро. д-р Станимир Хасърджиев

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си. Елинор Рузвелт


Аптечно обзавеждане 5 причини да се замислим сериозно за промяна и реновиране на аптеката!

проект

Специално предложение – функционална стълба 72.00 лв. с ДДС

реализация

Обновеният вид на аптеката я прави отново интересна за потока от клиенти! Създаването на характерен стил се свърза с качеството на обслужване, което ще получи пациентът вътре! Индивидуалният подход прави търговския обект разпознаваем сред множеството! Обновяването е възможност за оптимизация и прилагане на съвременни търговски способи!

Удовлетворението от положителната промяна ще повлияе и на самите Вас! На тези, на които им предстои да отварят аптека, СТИНГ АД предлага изготвяне на проекти и реализацията им! Това е най-добрият начин да видите плановете си на хартия, да обмислите детайлите и да предвидите грешките. Ние сме готови да съдействаме и съветваме! За нас е удоволствие да работим заедно!

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото. Николо Макиавели

9


IDЕALIA PRO ИДЕАЛНАТА КОЖА Е КОЖА БЕЗ ТЪМНИ ПЕТНА

През месец март 2012 г. Vichy представи нова категория противостарееща грижа в дермокозметиката – IDEALIA – за повече от борба с бръчките, за кожа с идеални качества: гладка повърхност, равен тен и минимум бръчки. Сега Vichy отива още по-далеч и представя IDEALIA PRO – първият крем, който коригира в дълбочина всички типове тъмни петна за равен и сияен тен. Идеален. Дори за чувствителната кожа.

ИНОВАЦИЯ – 11 ПАТЕНТА: [DRM-BRIGHT + LHA] Представен на Световния дерматологичен конгрес в Сеул 2011 Първото поколение активни съставки, въздействащи върху откритите от нашите учени най-дълбоки причини за появата на тъмни петна: фибробластите и тяхната среда в дермата. Безвредни за естественото поведение на меланоцитите. ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА БОРБА С ВСИЧКИ ПРИЧИНИ ЗА ТЪМНИ ПЕТНА ЕПИДЕРМИС: КЛАСИЧЕСКИТЕ депигментиращи кремове LHA въздействат само върху МЕЛАНОЦИТИТЕ, които произвеждат меланин. ДЕРМА: VICHY въздейства на ниво ДЕРМА върху фибробластите и кръвоносните съдове около тях. TM КОМПЛЕКС DRM BRIGHT : Срещу 5-те типа тъмни петна.

ЕПЕРУЛИН: Противовъзпалително действие • Петна от капиляри. Процистеин + витамин С: Антиоксидантно и защитно действие • Кафяви; старчески; петна от UV и акне.

LHA – 100% ДЕЙСТВИЕ В ЕПИДЕРМИСА


ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ ВЪРХУ ВСИЧКИ ТИПОВЕ ТЪМНИ ПЕТНА С ПРЕЦИЗНИ КЛИНИЧНИ ТЕСТОВЕ

IDЕALIA PRO коригира в дълбочина 5-те типа тъмни петна по кожата • Кафяви петна • Петна от UV-лъчи • Старчески петна • Петна от капиляри • Петна от акне

КЛИНИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪРХУ ТЪМНИ ПЕТНА СЛЕД 1 МЕСЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ*: Клиничните проучвания и резултатите от хромаметрията показват, че кафявите петна избледняват значително и се свиват след 1 месец употреба. РАЗМЕРЪТ НА ПЕТНАТА НАМАЛЯВА: 17% ЗА 2 МЕСЕЦА ВИДИМОСТТА НА ПЕТНАТА НАМАЛЯВА С 2 НЮАНСА ЗА 2 МЕСЕЦА IDEALIA PRO е с лека бързопопивна текстура на гел-крем и дискретен свеж аромат. Подходящ за чувствителна кожа. Без парабени. Нанася се самостоятелно или под ежедневния крем.

*Клиничните тестове са проведени в клиника в Сингапур, под дерматологичен контрол върху жени на възраст 35-55 г.


Професионално

12

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


работните групи на ДКБ, да се запознаят и да представят българските научни разработки. Новости в програмата тази година бяха специалните сесии, посветени на водещи български учени кардиолози, научната сесия „Млад изследовател”, научната сесия „Най-доброто от списание „Българска кадиология” и др. В дните на конгреса беше осигурено и практическо обучение по ресусцитация. Чудесна форма за споделяне на опит бяха постерните сесии, на които беше отделено специално внимание.

XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие

Е

дин от най-големите научни форуми у нас се проведе в София между 4 и 7 октомври 2012 г. в Интер Експо Център в присъствието на близо 1500 участници и гости. Проф. Асен Гудев, председател на Дружеството на кардиолозите, представи в своето встъпително слово инициативата за намаляване на сърдечните заболявания в България. На церемонията по откриването на XIII Национален кардиологичен конгрес присъстваха министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, председателят на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Даниела Дариткова, управителят на НЗОК д-р Пламен Цеков, директори на болници, изтъкнати специалисти от страната и чужбина, представители на медицински учебни заведения и др. Всички гости на XIII Национален кардиологичен конгрес изтъкнаха присъствието на водещи световни специалисти в кардиологията като проф. Дейвид Ууд (Англия), проф. Пол Армстронг (Канада), проф. Робърт Джуалиано (САЩ), проф. Герасимос Филипатос (Гърция), проф. Ева Суон (Швеция) и др. За първи път на национален конгрес по кардиология има две сесии за общопрактикуващи лекари, чиято програма е подготвена със съвместните усилия на Дружеството на кардиолозите и НСОПЛБ. Първата част беше посветена на теоретични презентации по избрани актуални теми в кардиологията, а втората – на практическите аспекти на електрокардиографията при различните заболявания на сърцето. Програмата на конгреса обхвана сесии с представяне на оригинални български разработки. Участниците имаха възможността да научат последните новости в кардиологията, поднесени чрез фокус лекции, да участват в интерактивни научни сесии на

По време на конгреса беше организирана специализирана изложба, на която се представиха лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура. Основните теми, разгледани на конгреса бяха: - Превантивна кардиология; - Сърдечна недостатъчност; - Остър коронарен синдром; - Образна диагностика в кардиологията; - Интервенционална кардиология; - Аритмии и пейсинг; - Клапни заболявания; - Приложение на Европейските препоръки в националната кардиологична практика; - Възрастни с вродени сърдечни малформации (GUCH – patients); - Сърдечно-съдова хирургия. В рамките на наситената и много разнообразната конгресна програма бяха дискутирани още множество трудни въпроси на съвременната организация на кардиологичната помощ, в това число и проблемните взаимовръзки между доболничното и болничното ниво, спешната помощ, консултирането и проследяването на пациентите. Проведоха се няколко интердисциплинарни научни сесии съвместно с други научни дружества – на невролозите, на лекарите специалисти по клинична лаборатория и др. С повишен интерес премина дискусията, посветена на темата за лечението на исхемичната болест на сърцето след приемането на съвместните препоръки на европейските дружества по кардиология и кардиохирургия. Юбилейната лекция „100 години миокарден инфаркт” на проф. Нина Гочева постави на фокус едно от най-тежките и значими сърдечни заболявания. На конгреса бяха представени и няколко нови национални регистри за отделни сърдечно-съдови заболявания (хронична коронарна болест и др.), като интересен и полезен опит, който ще се развива и обогатява.

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото. Николо Макиавели

13


Позиция

Българският фармацевтичен съюз настоява за извинение от страна на министър Атанасова Непознаването на нормативната уредба не може да бъде оправдание за обиди и напразни обвинения към фармацевтите и аптеките

Б

ългарските фармацевти с огромно недоумение и възмущение посрещнаха учудването на министър Атанасова, че част от лекарствените продукти, включени в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък – Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване с ниво на реимбурсиране 100%, се доплащат от пациентите. Ако министърът на здравеопазването си бе направил труда да се запознае с действащата нормативна уредба, щеше да е наясно, че единствено референтният продукт в съответната група с ниво на реимбурсация сто на сто е напълно безплатен за пациента. Последното е видно от Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък – Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване. Спазването на действащата в страната нормативна уредба не може и не бива да се определя като „безумие".

14

Ние също считаме, че е безумие Министерството на здравеопазването да продължава да твърди, че всички 100% реимбурсирани от НЗОК лекарствени продукти са безплатни за пациентите, а в същото време да не полага дори и минимални усилия това да стане факт. Хвърлянето на обвинения към аптеките е неприемливо, още повече че става въпрос за лекарствени продукти, които аптеката отпуска без надценка – практика, която Комисията по защита на конкуренцията определи като прехвърляне на социалната отговорност на държавата върху аптеките. От наличната към момента в Българския фармацевтичен съюз информация става ясно, че аптеките нямат никаква вина за създалата се ситуация. Наред с това Българският фармацевтичен съюз призова при съмнения за нарушения гражданите да сезират Комисиите по етика и качество на РФК на БФС. Практиката показва, че постъпилите сигнали подлежат на обстойни проверки, за резултатите от които жалбоподателят се уведомява.

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си, Елинор Рузвелт


ПРОМОЦИЯ ОТ УНИФАРМ АД ʿˀʽʪ˄ʶ˃ ˀ̨̛̱̭̯̯̏̌̚ϭϬ̥̐ ˀ̨̛̱̭̯̯̏̌̚ϮϬ̥̐ ˀ̨̛̱̭̯̯̏̌̚ϭϬ̥͖̐ϮϬ̥̐

ʿˀʽʺʽˉʰʽʻʤʸʻʽ ʶʽʸʰˋʫˁ˃ʦʽ Ϯ̨̪ͲϭϬ̥̐ Ϯ̨̪ͲϮϬ̥̐ ϭ̨̪ͲϭϬ̥̐нϭ̨̪ͲϮϬ̥̐

ʿˀʽʺʽˉʰʽʻʤʸʫʻ йʻʤ˃˄ˀʤʸʫʻˀʤʥʤ˃ ˀʤʥʤ˃ ϭ̨̪ϭϬ̥̐ ϱϬй ϭ̨̪ϭϬ̥̐ ϱϬй ϭ̨̪ϭϬ̥̐ ϱϬй

По лекарско предписание!

Възможно ли е прогнозата да бъде променена?

КХП II-15553-6/31.10.2011

УНИФАРМ АД, 1797 София, кв. “Дървеница”, ул. “Трайко Станоев “ №3 тел.: 02 / 970 03 10, факс: 02 / 971 20 86, е-mail: office@unipharm.bg, www. unipharm.bg


ИНДИВИДУАЛНИ ПРОМОЦИИ ПРОДУКТ

Acetysal Cardio 100 mg x 30 tabl. Acetysal Cardio 100 mg x 100 tabl. Ibudolor film tabl 200 mg x 10 Ibudolor film tabl 200 mg x 10 Ibudolor film tabl. 400 mg x 10 Ibudolor film tabl. 400 mg x 10 Proalgin tabl. 500 mg x 10 Proalgin tabl. 500 mg x 10 Proalgin tabl. 500 mg x 20 Proalgin tabl. 500 mg x 20 Gastrocid caps. 10 mg x 28

Промоционално количество

Промоционален рабат

% Натурален рабат

10 10 10 20 10 20 10 20 10 20 3

1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1

10% 10% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 33%

Всеки ред е самостоятелна промоция!

СРОК НА ПРОМОЦИИТЕ: 01-31.10.2012 г.


Промоции

Октомври 2012

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ДОНЕПЕЗИЛ АКОРД тбл. 10 мг. х 30 3+1 оп. ДОНЕПЕЗИЛ АКОРД тбл. 5 мг. х 30 3+1 оп. ЛЕВОФЛОКСАЦИН АКОРД тбл. 500 мг. х 5 ЛЕВОФЛОКСАЦИН АКОРД тбл. 500 мг. х 7 2 оп. по избор - 1 оп. ЛЕВОФЛОКСАЦИН АКОРД тбл. 500 мг. х 5 10 оп. ЕРОТОН тбл. 50 мг. x 4 = 3 оп. ЕРОТОН тбл. 50 мг. x 4 + 1 оп. ЕРОТОН тбл. 100 мг. x 4 2 оп. ЕРОТОН тбл. 100 мг. x 4 = 2 оп. ЕРОТОН тбл. 100 мг. x 1 3 оп. ЕРОТОН тбл. 50 мг. x 4 = 3 оп. ЕРОТОН тбл. 50 мг. x 1 30 оп. РЕНАПРИЛ тбл. 10 мг. х 28 = 3 оп. РЕНАПРИЛ тбл. 5 мг. х 28 3 оп. РЕНАПРИЛ тбл. 20 мг. х 28 5 оп. ЕРОТОН тбл. 100 мг. x 4 = 1 оп. ЕРОТОН тбл. 100 мг. x 4 + 2 оп. ЕРОТОН тбл. 50 мг. x 4 АЗАТРИЛ капс. 250 мг. х 6 5+1 оп. АЗАТРИЛ капс. 250 мг. х 8 5 + 1 оп. 10 + 3 оп. ДЕХИДРАТИН НЕО тбл. 25 мг. x 20 10 + 2 оп. ПАНРАЗОЛ тбл. 20 мг. х 14 5 + 1 оп. 10 + 3 оп. ПАНРАЗОЛ тбл. 40 мг. х 30 5 + 1 оп. ПИРАМЕМ капс. 400 мг. х 60 5 + 1 оп. ПИРАМЕМ тбл. 800 мг. x 20 5 + 3 оп. УЛКОПРОЛ капс. 20 мг. х 30 4 + 1 оп. ФУНГОЛОН капс. 150 мг. х 4 5 + 1 оп. ЦИПРОФЛОКСАЦИН АКТАВИС тбл. 500 мг. х 10 8 + 2 оп. 10 + 3 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл. 100 мг. х 100 10 + 1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл. 100 мг. х 30 10 + 1 оп. ГАСТРОЦИД капс. 10 мг. х 28 3 + 1 оп. ИБУДОЛОР тбл. 200 мг. х 10 10 + 1 оп. 20 + 3 оп. ИБУДОЛОР тбл. 400 мг. х 10 10 + 1 оп. 20 + 3 оп. пакет ACTAVIS ОТС + Rx + Onco при покупка на пр. комб. за 100 лв. с ДДС - 3% доп. отстъпка при покупка на пр. комб. за 300 лв. с ДДС - 5% доп. отстъпка при покупка на пр. комб. за 1 000 лв. с ДДС - 6% доп. отстъпка ПРОАЛГИН тбл. 500 мг. х 10 10 + 1 оп. 20 + 3 оп. ПРОАЛГИН тбл. 500 мг. х 20 10 + 1 оп. 20 + 3 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ ACCORD HEALTHCARE Ltd. ACCORD HEALTHCARE Ltd. ACCORD HEALTHCARE Ltd.

ACTAVIS

ACTAVIS ACTAVIS

ACTAVIS

ACTAVIS

ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC

ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ОПТИВ сол. 10 мл. 5 + 1 оп. 2 оп.ТЕСТ ЗА ОВУЛ. CLEAR OVU компл. 5 + 1 = 2 оп. ТЕСТ ЗА БРЕМ. CLEAR TEST - лента 1 оп. АНГИО ПРОТЕКТ капс. х 60 = 10% доп. отстъпка 1 оп. ВИЛКАКОРА 2005 капс. х 90 = 10% доп. отстъпка 1 оп. ВИЛКАКОРА 2005 ФОРТЕ капс. х 90 = 10% доп. отстъпка ВАКСИГРИП шпр. амп. 0.5 мл. 5 оп. - 9% отстъпка 10 оп. - 10% отстъпка 30 оп. - 12% отстъпка 50 оп. - 14% отстъпка 100 оп. - 16% отстъпка ЛЕНЕНО МАСЛО капс. 1000 мг. х 45 /ФЛЕКС/ 1 + 1 оп. РИБЕНО МАСЛО капс. 1000 мг. х 90 PRISTINE 1 + 1 оп. АСПИРИН + ВИТ.С еф. тбл. 400 мг/ 240мг. х 20 BAYER 10 + 1 оп. САРИДОН тбл. х 10 10 + 1 оп. СУПРАДИН KIDS жел. бонбони х 30 1 + 1 оп. НИВЕА-КРЕМ 30 мл. 80101 5 + 1 оп. ЕНТЕРОЛ капс. 250 мг. х 10 ЕНТЕРОЛ сашет 250 мг. x 10 10 + 1 оп. по избор 20 + 3 оп. по избор 50 + 10 оп. по избор ОТИЛИС спрей 30 мл. 3 + 1 оп. ОТИПАКС сол. 15 мл. 8 + 1 оп. 14 + 2 оп. СИЙНОС назал спрей 30 мл. 3 + 1 оп. СТИМОЛ еферв. сашети х 18 СТИМОЛ сир. сашети х 18 4 + 1 оп. по избор 18 оп. ГЕЛ ЗА РЪЦЕ антибактериален 60 мл. MEDIX = 1 оп. НЕОВАЛ шамп. 200 мл. МУКОСОЛВАН сир. 30 мг /5 мл. 100 мл. 10 + 1 оп. 15 + 2 оп. МУКОСОЛВАН тбл. 30 мг. х 20 12 + 1 оп. 16 + 2 оп. ФИНАЛГОН унг. 20 г. 8 + 1 оп. КИЕТЮД сир. 200 мл. 5 + 1 oп. 10 + 3 оп. ОСЦИЛОКОКЦИНУМ гран. х 6 40 + 5 оп. 80 + 12 оп. 120 + 21 оп. СЕДАТИФ PC тбл. x 40 7 + 1 оп. 15 + 3 оп. СТОДАЛ сир. 200 мл. 15 + 2 оп. 30 + 6 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ ALLERGAN AMERITEK-USA ANDEAN MEDICINE CENTRE ANDEAN MEDICINE CENTRE ANDEAN MEDICINE CENTRE

AVENTIS-PASTEUR

BARLEANS ORGANIC OILS USA BARLEANS ORGANIC OILS USA BAYER BAYER BAYER BEIERSDORF AGHAMBURG

BIOCODEX

BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX BIOSHIELD Ltd BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOEHRINGER INGELHEIM CHC BOIRON

BOIRON

BOIRON BOIRON

19


Промоции

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

Октомври 2012

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ХОМЕОЖЕН 9 тбл. x 60 8 + 1 оп. 20 + 4 оп. НЕО-АНГИН тбл. x 24 10 + 1 оп. О МАМИ капс. х 30 2 + 1 оп. 3 оп. АРТЕЛАК колир 3.2 мг/мл. 10 мл. + 3 оп. ВИДИЗИК гел за очи 0.2% 10 г. = 1оп. КОРНЕРЕГЕЛ гел 5% 10 г. 1 оп. ИБУПРОФЕН POLFA тбл. 200 мг. х 100 + 3 оп. ИБУПРОФЕН POLFA тбл. 200 мг. х 20 = 1 оп. ИБУПРОФЕН POLFA тбл. 200 мг. х 20 БАЛСАМ ЗА УСТНИ LEOCREMA бадем и мляко 5,5 мл. /ВИТ.+UV/ БАЛСАМ ЗА УСТНИ LEOCREMA класик 5,5 мл./жожоба +A+E+UV/ БАЛСАМ ЗА УСТНИ LEOCREMA мента и мляко 5,5 мл. /ВИТ.+UV/ БАЛСАМ ЗА УСТНИ LEOCREMA мляко и мед 5,5 мл. /ВИТ.+UV/ БАЛСАМ ЗА УСТНИ LEOCREMA роза 5,5 мл. /жожоба +A+E+UV/ БАЛСАМ ЗА УСТНИ LEOCREMA ягода 5,5 мл. /жожоба +A+E+UV/ 11 оп. по избор - 1 оп. БАЛСАМ ЗА УСТНИ LEOCREMA ягода 5,5 мл. /жожоба+A+E+UV/ 5 оп. АКУТИЛ капс. х 30 = 1 оп. АУЛИН тбл. 100 мг. х 30 АУЛИН тбл. 100 мг. x 20 4 + 1 оп. 10 + 3 оп. АУЛИН тбл. 100 мг. х 30 4 + 1 оп. 10 + 3 оп. АУЛИН тбл.100мг.х6 12 + 3 оп. 30 + 9 оп. АУЛИН тбл. 100 мг. х 9 8 + 2 оп. 20 + 6 оп. РОЗАЛГИН EASY сол.0.1% 140 мл. х 5 КУТИЯ 5 + 1 оп. РОЗАЛГИН сашет 500 мг. х 10 5 + 1 оп. ТАНТУМ ПРОТЕКТ гел за нос 20 мл. 5 + 1 оп. ТАНТУМ ПРОТЕКТ спрей за нос 15 мл. 5 + 1 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ сироп 120 мл. 5 + 1 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ тбл. х 30 5 + 1 оп. ФЛЕКСОДОН А тбл. х 30 5 + 1 оп. ФЛУИМУЦИЛ еф. тбл. 600мг. х 10 6 + 2 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 100 мг. х 20 8 + 3 оп. ФЛУИМУЦИЛ сашет 200 мг. х 20 6 + 2 оп. ИМУНОГАРД М тбл. 600 мг. х 30 5 + 1 оп. Л-ТЕАНИН М тбл. 200 мг. х 30 4 + 1 оп. НЕОСТАВИТ М тбл. 640 мг. х 30 5 + 1 оп. ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ капс. 120 мг. х 30 DOYCH 5 + 1 оп. РЕНОХЕЛП М тбл. 600 мг. х 30 4 + 1 оп. РЕСПИХЕЛП сашети 2590 мг. х 12 5 + 1 оп.

20

ПРОИЗВОДИТЕЛ BOIRON BOLDER ARZNEIMITTELGERMANY CARDINAL HEALTH

CHAUVIN ANKERPHARM

CIECH POLFA

CONTER S.p.A.-ITALY

CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL DOYCH DOYCH DOYCH DOYCH DOYCH DOYCH

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА НЕЙЛНЕР РИПЕЪР ПИСАЛКА за нокти 4 мл. 5 + 1 оп. РЕМЕСКАР стик 5.4 г. 5 + 1 оп. ИСЛА КАСИС пастили x 30 10 + 1 оп. ИСЛА МИНТ пастили x 30 10 + 1 оп. ИСЛА МУС тбл. x 30 10 + 1 оп. НИЗИТА спрей 20 мл. 10 + 1 оп. НИЗИТА унг. 20 г. 10 + 1 оп. ПРОСПАН еф. тбл. 65 мг. х 10 10 + 1 оп. ПРОСПАН сир.7 мг/мл. 200 мл. 5 + 1 оп. ТРАХИЗАН тбл. х 20 10 + 1 оп. 10 оп. БИОГАЙА сол. 5 мл. = 1 оп. БИОГАЙА тбл. за дъвчене х 10 2 оп. РЕВАЛИД капс. х 90 + 2 оп. РЕВАЛИД шампоан 250 мл. /НОВА ФОРМУЛА/ = 1оп. РЕВАЛИД шампоан 250 мл. /НОВА ФОРМУЛА/ БИОГАЙА тбл. за дъвчене х 10 10 + 1 оп. БИОГАЙА тбл. за смучене х 20 1 + 1 оп. РЕМОТИВ тбл. 250 мг. х 30 3 + 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс. 1000 мг. х 90 + 10 FORTEX 5 + 1 оп. 7 + 2 оп. АФЛАМИЛ крем 15 мг /г. 60г. 5 + 1 оп. АУГМЕНТИН ES сусп. 642. 9 мг/ 5 мл. 100 мл. 5 + 1 оп. АУГМЕНТИН SR тбл. 1000 мг. х 28 5 + 1 оп. АУГМЕНТИН сусп.156 мг. /5 мл. 100 мл. 5 + 1 оп. АУГМЕНТИН сусп. 312 мг. /5 мл. 100 мл. 5 + 1 оп. АУГМЕНТИН сусп. 457 мг. /5 мл. 70 мл. 5 + 1 оп. АУГМЕНТИН тбл. 375 мг. х 21 5 + 1 оп. АУГМЕНТИН тбл. 625 мг. x 21 5 + 1 оп. ЗИНАТ сусп. 125 мг /5 мл. 50 мл. 5 + 1 оп. ЗИНАТ сусп. 250 мг / 5 мл. 50 мл. 5 + 1 оп. ЗИНАТ тбл. 250 мг. х 10 5 + 1 оп. ЗИНАТ тбл. 500 мг. х 10 5 + 1 оп. 1 оп. ПАРОДОНТАКС ИЗБЕЛВАЩА п. зъби 75 мл. = 15% доп. отстъпка 1 оп. ПАРОДОНТАКС КЛАСИК/ БЕЗ ФЛУОРИД п. за зъби 75 мл. = 15% доп. отстъпка 1 оп. ПАРОДОНТАКС ФЛУОРИД п. зъби 75 мл. = 15% доп. отстъпка

ПРОИЗВОДИТЕЛ EMONA MED EMONA MED ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD EWOPHARMA

EWOPHARMA

EWOPHARMA EWOPHARMA EWOPHARMA FORTEX GEDEON RICHTER GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GLAXO SMITH KLINEPHARMACY GSK GSK GSK


ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE FRESH паста тройна защита 75 мл. /синя/ 12 + 2 оп. АКВАФРЕШ 3 TOTAL CARE MILD паста тройна защита 75 мл. /зелена/ 12 + 2 оп. АКВАФРЕШ INTENSE WHITE паста избелваща 50 мл. 4 + 1 оп. ПАРОДОНТАКС ВОДА ЗА УСТА 300 мл. + 200 мл. ПРОМО 6 + 1 оп. СЕНСОДИН ИЗБЕЛВАЩА п. за зъби 75 мл. СЕНСОДИН ФЛУОРИД п. за зъби 75 мл. СЕНСОДИН С КЛАСИК п. за зъби 75 мл. СЕНСОДИН ТОТАЛ КЕЪР п. за зъби 75 мл. 4 + 1 оп. по избор ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ CLEAN FLEX MEDIUM DUO /подв. рамо/ 11 + 1 оп. 2 оп. ЗОВИРАКС кр. 5% 2 г. = 3 оп. ПАНАДОЛ тбл. 500 мг. х 12 ЗОВИРАКС кр. 5% 2 г. 5 + 1 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 5 12 + 1 оп. КОЛДРЕКС МАКСГРИП ЛИМОН сашет х 10 12 + 1 оп. КОЛДРЕКС МЕД/ЛИМОН прахче х 10 6 + 1 оп. КОЛДРЕКС тбл. x 12 10 + 1 оп. 15 + 2 оп. ПАНАДОЛ БЕБЕ сир. 100 мл. 15 + 1 оп. 24 + 3 оп. ПАНАДОЛ ЕКСТРА тбл. х 12 10 + 1 оп. ПАНАДОЛ ОПТИЗОРБ тбл. 500 мг. х 12 24 + 3 оп. ЦЕТЕБЕ капс. 500 мг. х 30 ЦЕТЕБЕ капс. 500 мг. х 60 ЦЕТЕБЕ+ЦИНК капс. 305 мг. х 30 7 оп. по избор - 1 оп. ЦЕТЕБЕ капс. 500 мг. х 30 3 оп. ТАНАКАН тбл. 40 мг. х 30 + 2 оп. ТАНАКАН сол. 40 мг/мл. 30 мл. = 1 оп. ТАНАКАН тбл. 40 мг. х 30 40 оп. ВИТАРАЛ тбл. х 30 + 10 оп. ВИТАРАЛ тбл. х 60 = 10 оп. ВИТАРАЛ тбл. х 30 5 оп. ВИТАРАЛ тбл. х 30 + 1 оп. ВИТАРАЛ тбл. х 60 = 1 оп. ВИТАРАЛ тбл. х 30 80 оп. ВИТАРАЛ тбл. х3 0 + 20 оп.ВИТАРАЛ тбл. х 60 = 23 оп. ВИТАРАЛ тбл. х 30 ЕКРИТЕН тбл. 100 мг. x 4 2 + 1 оп. НАЗИК KIDS наз. спрей 0.05% 10 мл. 10 + 1 оп. НАЗИК наз. спрей 0.1% 10 мл. 10 + 1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ GSK GSK GSK GSK

GSK

GSK GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE GSK-CONSUMER HEALTHCARE

IPSEN

JELFA

JELFA

JELFA

JELFA KLOSTERFRAU BERLIN KLOSTERFRAU BERLIN

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА АТОРИС тбл. 10 мг. х 30 АТОРИС тбл. 20 мг. х 30 АТОРИС тбл. 40 мг. х 30 ВАЗИЛИП тбл. 10 мг. х 28 ВАЗИЛИП тбл. 20 мг. х 28 ВАЗИЛИП тбл. 40 мг. х 28 ВАЛСАКОР тбл. 160 мг. х 28 ЕМАНЕРА капс. 20 мг. х 14 ЕМАНЕРА капс. 40 мг. х 7 ЕМАНЕРА капс. 40 мг. х 14 ЕНАП HL 20 тбл. 20/12.5 мг. х 30 ЕНАП HL тбл. 10/12.5 мг. х 20 ЕНАП HL тбл. 10/12.5 мг. х 90 ЕНАП Н тбл. 10/25 мг. х 20 ЕНАП Н тбл. 10/25 мг. х 90 ЕНАП тбл. 10 мг. х 30 ЕНАП тбл. 10 мг. х 60 ЕНАП тбл. 10 мг. х 90 ЕНАП тбл. 20 мг. х 30 ЕНАП тбл. 20 мг. х 90 ЕНАП тбл. 5 мг. х 30 ЗИЛТ тбл. 75 мг. х 28 КАРБИС тбл. 16 мг. х 28 КАРБИС тбл. 8 мг. х 28 КО-ВАЛСАКОР тбл. 160 мг/12.5 мг. х 28 КО-ВАЛСАКОР тбл. 160 мг/25 мг. х 28 КОРИОЛ тбл. 12.5 мг. х 28 КОРИОЛ тбл. 25 мг. х 28 КОРИОЛ тбл. 6.25 мг. х 28 ЛАНЗУЛ капс. 30 мг. х 14 ЛАНЗУЛ капс. 30 мг. х 28 ЛОРИСТА H тбл. 50/12.5 мг. х 28 ЛОРИСТА HD тбл. 100/25 мг. х 28 ЛОРИСТА HL тбл. 100/12.5 мг. х 30 ЛОРИСТА тбл. 50 мг. х 28 ЛОРИСТА тбл. 100 мг. х 28 НОЛПАЗА тбл. 20 мг. х 14 НОЛПАЗА тбл. 20 мг. х 28 НОЛПАЗА тбл. 40 мг. х 14 ПРЕНЕСА тбл. 4 мг. х 30 ПРЕНЕСА тбл. 8 мг. х 30 РАВЕЛ SR тбл. 1.5 мг. х 30 РАВЕЛ SR тбл. 1.5 мг. х 90 РОЗВЕРА тбл. 10 мг. х 30 РОЗВЕРА тбл. 15 мг. х 30 РОЗВЕРА тбл. 20 мг. х 30 РОЗВЕРА тбл. 30 мг. х 30 ТЕНОКС тбл. 10 мг. х 30 ТЕНОКС тбл. 5 мг. х 30 ТЕНОКС тбл. 5 мг. х 90 ТОЛУРА тбл. 80 мг. х 14 ТОЛУРА тбл. 80 мг. х 28 при покупка на пр. комб. за 400 лв. с ДДС - 3% доп. отстъпка при покупка на пр. комб. за 600 лв. с ДДС - 5% доп. отстъпка при покупка на пр. комб. за 1200 лв. с ДДС - 8% доп. отстъпка 5 оп. БРОНХОСТОП сироп 150 мл. + 2 оп. БРОНХОСТОП пастили х 20 = 10% доп. отстъпка ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ КРЪВОТЕЧЕНИЕ спрей 23 г. 1 + 1 оп. НАЗО ЛИБЕРО физиол. р-р 5 мл. х 15 10 + 2 оп. АЛАЙВ тбл. 1 г. x 30 /мултивитамини/ 5 + 1 оп. 20 + 5 оп. АЛОЕ ВЕРА сок от цели листа 1000 мл. NATURES 3 + 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс. 1000 мг. х 100 NATURES 5 + 1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

KRKA

KWIZDA-WIEN

KWIZDA-WIEN LINEA PHARMA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA

21


Промоции

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

Октомври 2012

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ЛЕНЕНО МАСЛО капс. 1300 мг. х 100 NATURES 5 + 1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс. 1300 мг. х 200 NATURES 5 + 1 оп. НАТУРАЛАКС 3 капс. х 100 6 + 1 оп. НАТУРАЛАКС 3 капс. х 20 6 + 1 оп. НАН 4 преходно мляко 400 г. /от 18-ия месец/ 1 оп. - 20 % доп. отстъпка 2 оп ЛАНСОПРОЛ капс. 15 мг. х 28 = 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс. 15 мг. х 14 2 оп. ЛАНСОПРОЛ капс. 30 мг. х 28 = 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс. 30 мг. х 14 3 оп. АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15 мг/5 мл. 100 мл. + 3 оп. АМБРЕКС сир.30 мг/5 мл. 150 мл. = 2 оп.АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир. 15 мг/5 мл.100 мл. АЗАКС тбл. 500 мг. х 3 4 + 1 оп. АКСЕФ тбл. 500 мг. х 10 7 + 1 оп. АКСЕФ тбл. 500 мг. х 20 7 + 1 оп. БИО БАЛАНС БЕЙБИ сашет х 10 /6+м./ 10 + 1 оп. БИО БАЛАНС сашет х 10 10 + 1 оп. ЕСОБЕЛ тбл. 20 мг. х 28 5 + 1 оп. ЕТОДИН ФОРТ тбл. 400 мг. х 14 5 + 1 оп. КАНДИЗОЛ капс. 150 мг. х 1 5 + 1 оп. КАНДИЗОЛ капс. 150 мг. х 2 5 + 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс. 15 мг. х 14 5 + 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс. 30 мг. х 14 5 + 1 оп. МЕЛБЕК амп. 15 мг/1.5 мл. х 3 3 + 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл. 15 мг. х 10 4 + 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл. 15 мг. х 30 4 + 1 оп. ОМЕПРАЗИД капс. 20 мг. х 14 10 + 1 оп. РЕ-КОМФОРТ тбл. за дъвчене х 6 10 + 4 оп. РЕСПИГАРД капс. х 10 3 + 1 оп. ТАЙЛОЛ ПЛЮС тбл. х 20 3 + 1 оп. ТАЙЛОЛ сусп. 120 мг/5 мл. 100 мл. 3 + 1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ Д сашет х 12 5 + 1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х 12 10 + 1 оп. 50 + 8 оп. 100 + 18 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х 12 10 + 1 оп. 50 + 8 оп. 300 + 60 оп.

22

ПРОИЗВОДИТЕЛ NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NATURE S WAY PRODUCTS-USA NESTLE NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC

NOBEL ILLAC

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПРОИЗВОДИТЕЛ ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х 6 10 + 1 оп. NOBEL ILLAC 100 + 16 оп. 600 + 120 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15 г. NOBEL ILLAC 5 + 1 оп. ФУНГОФИН тбл. 250 мг. х 14 NOBEL ILLAC 3 + 1 оп. 4 оп. ХЕМОКЛИН гел 45 мл. = 1 оп. ХЕМОКЛИН гел 45 мл. или NOVACLIN B.V.-AMSTERDAM 1 оп. ДЕКСЕМ REPAIR крем 60 г. или 1 оп. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100 мл. 3 оп. ВОЛТАРЕН ФОРТЕ гел 2.32% 50 г. = NOVARTIS-OTC 5% доп. отстъпка ВОЛТАРЕН ФОРТЕ гел 2.32% 50 г. NOVARTIS-OTC 5 + 1 оп. ДАКСАС тбл. 500 мкг х 30 NYCOMED 1 + 1 оп. АЛГОЗОН тбл. 500 мг. х 20 10 + 1 оп. OZONE-OTC 40 + 10 оп. 100 + 30 оп. ТРАХИСЕПТ АНАСОН/МАЩЕРКА тбл. х 16 ОЗОН ТРАХИСЕПТ МЕД/ЛИМОН тбл. х 16 ОЗОН ТРАХИСЕПТ МЕНТОЛ/ЕВКАЛИПТ тбл. х 16 ОЗОН OZONE-OTC ТРАХИСЕПТ тбл. х 20 ОЗОН ТРАХИСЕПТ ШИПКА /МЕД /МАЛИНА тбл. х 16 ОЗОН 10 + 10 оп. по избор НОРВАСК тбл. 10 мг. х 30 НОРВАСК тбл. 5 мг. х 30 СЕРМИОН тбл. 10 мг. х 30 СЕРМИОН тбл. 10 мг. х 90 СЕРМИОН тбл. 30 мг. х 30 КАДУЕТ тбл. 10 мг/ 10 мг. х 28 PFIZER Group 1 КАДУЕТ тбл. 5 мг /10 мг. х 28 СОРТИС тбл. 10 мг. х 30 СОРТИС тбл. 20 мг. х 30 СОРТИС тбл. 40 мг. х 30 при покупка на пр. комб. за 300 лв. с ДДС- 3% доп. отстъпка при покупка на пр. комб. за 600 лв. с ДДС- 5% доп. отстъпка ВИАГРА тбл. 100 мг. x 4 PFIZER Viagra 1 оп. - 24% отстъпка ВИАГРА тбл. 100 мг. x 8 PFIZER Viagra 1 оп. - 24% отстъпка ВИАГРА тбл. 100 мг. х 2 PFIZER Viagra 1 оп. - 21% отстъпка ВИАГРА тбл. 25 мг. x 4 PFIZER Viagra 1 оп. - 21% отстъпка ВИАГРА тбл. 25 мг. х 2 PFIZER Viagra 1 оп. - 24% отстъпка ВИАГРА тбл. 50 мг. x 4 PFIZER Viagra 1 оп. - 24% отстъпка ВИАГРА тбл. 50 мг. х 2 PFIZER Viagra 1 оп. - 21% отстъпка ДИКЛОФЕНАК ДУО капс. 75 мг. х 30 25 + 7 оп. PHARMASWISS 50 + 15 оп. ПРЕЗЕРВ.SURE PLANE естеств. цвят х 1 /синя оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE ЯГОДА х 1 /черв. оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE БАНАН х 1 /жълта оп./ PLEASURE LATEX PRODUCTS ПРЕЗЕРВ.SURE ПЪПЕШ х 1 /зел.оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE ЯБЪЛКА х 1 /жълто-прозр. оп./ 10 + 2 оп. по избор 4 оп. ОКСИКОРТ спрей 16. 125 г./30 мл./ = POLFA-TARCHOMIN 1 оп. ДЕКСАПОЛКОРТ спрей 0.15 мг/мл. 30 мл.


ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 4 оп. ОКСИКОРТ спрей 32. 25 г. /55 мл./ = 1 оп. ДАВЕРЦИН гел 2.5% 30 г. Серия ВИТАМИНИ ДОПЕЛХЕРЦ 10 оп. по избор = 1 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я еф. тбл. х 15 12 оп. по избор = 1 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я ДЕПО С ЛУТЕИН тбл.х 30 30 оп. по избор = 3 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я ДЕПО С ЛУТЕИН тбл.х 30 + 1 оп.ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я еф. тбл. х 15 100 оп. по избор = 12 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я ДЕПО С ЛУТЕИН тбл.х 30 + 4 оп. ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я еф. тбл. х 15 200 оп. по избор = 26 оп.ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я ДЕПО С ЛУТЕИН тбл.х 30 + 12 оп.ДОПЕЛХЕРЦ ВИТАМИНИ А-Я еф. тбл. х 15 АМОКСИКЛАВ 2х тбл. 1000 мг. х 10 5 + 1 оп. КСОРИМАКС тбл. 500 мг. х 10 5 + 1 оп. ЛЕКОКЛАР XL тбл. 500 мг. х 7 5 + 1 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл. 50 мг. x 4 2 + 1 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл. 100 мг. x 4 2 + 1 оп. ЛУТАКС АМД ПЛЮС капс. х 30 2 + 1 оп. ОКСИАЛ сол. 0.15% 10 мл. 4 + 1 оп. АФРИН PURE SEA BABY спрей 20 мл. АФРИН PURE SEA ИЗОТОНИК спрей 75 мл. АФРИН PURE SEA ХИПЕРТОНИК спрей 75 мл. при закупуване на 10 оп. в произволна комбинация, но минимум по 1 оп. от вид = 10% доп. отстъпка ГРИПОСТАД прахче х 5 2 + 1 оп. ЕФЕРАЛГАН +C еф. тбл. 330 мг х 20 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН еф. тбл. 500 мг. х 16 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН сироп 30 мг/мл. 90 мл. 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп. 150 мг. х 10 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп. 300 мг. x 10 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп. 80 мг. x 10 1 оп. - 10% доп. отстъпка УПСАВИТ-ВИТ.С еф. тбл.1 г. х 10 7 + 1 оп. УПСАРИН +C еф. тбл. 330 мг. х 20 10 + 1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ POLFA-TARCHOMIN

QUEISSER PHARMA

SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANTEN SANTEN

SCHERING-PLOUGH

STADA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПРОИЗВОДИТЕЛ УПСАРИН + C еф. тбл. 330 мг. х 20 ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х 8 ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. МАЛИНА сашет х 8 UPSA 100 + 16 оп. по избор - 16% рабат 400 + 80 оп. по избор - 20% рабат ФЕРВЕКС ДЕТСКИ сашет х 8 UPSA 10 + 1 оп. ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. сашет х 8 UPSA 10 + 1 оп. ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗР. МАЛИНА сашет х 8 UPSA 10 + 1 оп. ВЕРДИН КОМПЛЕКС тбл. х 10 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ВЕРДИН ЧЕРЕН ДРОБ тбл. 468 мг. х 24 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ГРИПЕКС MAX тбл. х 10 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ГРИПЕКС тбл. х 12 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ MAX сашет 1000 /100 /12.2 мг. х 8 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ сашет 650 /50 /10 мг. х 8 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ИБУПРОМ МАКС тбл. 400 мг. х 12 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ИБУПРОМ СИНУС тбл. 200 /30 мг. х 12 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ИБУПРОМ СПРИНТ капс. 200 мг. х 6 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ИБУПРОМ тбл. 200 мг. х 10 US PHARMACIA 7 + 1 оп. СТОПЕРАН капс. 2 мг. х 8 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ХЕРБИТУСИН ГЪРЛО пастили х 12 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА И ГЪРЛО пастили х 12 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ХЕРБИТУСИН КАШЛИЦА пастили х 12 US PHARMACIA 7 + 1 оп. ВИШИ AERA TEINT PURE фон дьо тен крем 30R суха кожа 30 мл. 322823 КЛАСИК VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ AERA TEINT PURE фон дьо тен флуид 23 норм. /см. кожа 30 мл. 321277 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ AERA TEINT PURE фон дьо тен флуид 30R норм. / см. кожа 30 мл. 322793 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ AERA TEINT PURE фон дьо тен флуид 35 норм. / см. кожа 30 мл. 321284 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ AERA TEINT PURE фон дьо тен флуид 46 норм. / см. кожа 30 мл. 321291 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ DERMABLEND фон дьо тен 15 коригиращ 30 мл. /опал/ 316594 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ DERMABLEND фон дьо тен 25 коригиращ 30 мл./натюр/ 316600 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ DERMABLEND фон дьо тен 35 коригиращ 30 мл. /пясъчен/ 316617 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ DERMABLEND фон дьо тен 45 коригиращ 30 мл./ златист/ 316624 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ LIFTACTIV FLEXILIFT TEINT фон дьо тен 15 п/в бр. 30 мл. /опал/ 321543 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ LIFTACTIV FLEXILIFT TEINT фон дьо тен 25 п/в бр. 30 мл. /телесен/ 321567 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ LIFTACTIV FLEXILIFT TEINT фон дьо тен 35 п/в бр. 30 мл. /пясъчен/ 321574 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ LIFTACTIV FLEXILIFT TEINT фон дьо тен 45 п/в бр. 30 мл. /злато/ 321581 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ NORMATEINT фон дьо тен 15 пробл. кожа 30 мл. /опал/ 317959/322113 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ NORMATEINT фон дьо тен 25 пробл. кожа 30 мл. /телесен/ 317966/322120 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка ВИШИ NORMATEINT фон дьо тен 35 пробл. кожа 30 мл. /пясъчен/ 317973/322137 VICHY 1 оп. - 20% отстъпка

23


Промоции

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

Октомври 2012

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ВИШИ NORMATEINT фон дьо тен 45 проб. кожа 30 мл./златист/ 317980/322144 1 оп. - 20% отстъпка 1 оп. ВИТАМИНИ ЗА ДИАБЕТИЦИ тбл. х 30 /DIABETIKER-VITAMINE/ = 1 ДОЗАТОР ЗА ВИТАМИНИ DIABETIKER пакет ВЬОРВАГ обща номенклатура при покупка на пр. комб. за 300 лв. с ДДС - 18% отстъпка за пакета при покупка на пр. комб. за 500 лв. с ДДС - 20% отстъпка за пакета 4 оп. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100 мл. = 1 оп. ДЕКСЕМ REPAIR крем 60 г. или 1 оп. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100 мл. АЗИТРОКС тбл. 250 мг. х 6 8 + 1 оп. АЗИТРОКС тбл. 500 мг. х 3 8 + 1 оп. ВИГРАНДЕ тбл. 50 мг. х 1 2 + 2 оп. ВИГРАНДЕ тбл. 100 мг. х 4 2 + 2 оп. ЗЕНАРО тбл. 5 мг. х 7 8 + 1 оп. МИКОМАКС капс. 150 мг. х 1 10 + 1 оп. ХЕЛИДЕС капс. 20 мг. х 14 8 + 1 оп. ХЕЛИЦИД капс. 20 мг. х 14 9 + 1 оп. 5 оп. АКНЕ АУТ АКТИВЕН лос. 60 мл. + 5 оп. АКНЕ АУТ ХИДРО АКТИВ крем 60 мл. = 1 оп. АКНЕ АУТ сапун 100 г. /млечна и салиц. к-на/ + 1 оп. КЕРАТОЛИН КРЕМ ЗА РЪЦЕ 50 мл. 5 оп. АКНЕ АУТ крем 30 мл. + 4 оп. КЕРАТОЛИН FOOT КРЕМ ЗА ПЕТИ 50 мл. = 1 оп. КЕРАТОЛИН FOOT КРЕМ ЗА ПЕТИ 50 мл. 5 оп. АКНЕ АУТ ПОЧИСТВАЩ лос. 60 мл. + 5 оп. МЕЛАБЕЛ крем 30 мл. = 1 оп. АКНЕ АУТ сапун 100 г. /млечна и салиц. к-на/ + 1 оп. КЕРАТОЛИН КРЕМ ЗА РЪЦЕ 50 мл. 6 оп. ОДОРЕКС ФУТ спр. лосион 50 мл. + 5 оп. АКНЕ АУТ сапун 100 г. /млечна и салиц. к-на/ = 1 оп. КЕРАТОЛИН CORN гел 15 мл. /мазоли, кокоши трън/ АФОМИЛ ЗА ПО-КРАСИВИ ОЧИ колир 0.5 мл. х 10 10 + 1 оп. ГЕРИМАК капс. 150 мг. х 50 /дъхав здравец/ 5 + 1 оп. 10 + 3 оп. КОКОБО капс. 50 мг. х 100 /копър, кориандър, босилек/ 5 + 1 оп. 10 + 3 оп. ЛАКСИЛИН капс. 400 мг. х 15 5 + 1 оп. 10 + 3 оп. ЛАКСИЛИН сироп 100 мл. 5 + 1 оп. 10 + 3 оп. 1 оп. ЛИОЛАКТ капс. 400 мг. х 30 = 1 оп.ЛИОЛАКТ капс. 400 мг. х 10

24

ПРОИЗВОДИТЕЛ VICHY WORWAG WORWAG

YOU MEDICALAMSTERDAM

ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA

БИОТРЕЙД-БГ ООД

БИОТРЕЙД-БГ ООД

БИОТРЕЙД-БГ ООД

БИОТРЕЙД-БГ ООД

ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВЕЛЕВИ-ФАРМА ВИТА ГОЛД

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 2 оп. КОЛАСТРА ФЕМИЛИ капс. х 30 + 2 оп. КОЛАСТРА ПЛЮС капс. х 30 = 1 оп. КОЛАСТРА ФЕМИЛИ капс. х 30 2 оп. ВИТА ГОЛД ЛАЙФ от A-Z тбл. х 30 + 1 оп. ВИТА ГОЛД ЛАЙФ от A-Z тбл. х 60 = 1 оп. ВИТА ГОЛД ЛАЙФ от A-Z тбл. х 30 МАСЛО ОТ ЧЕРЕН КИМИОН капс. х 60 4 + 1 оп. ЛУТЕИН КОМПЛЕКС ПЛЮС капс. х 30 5 + 1 оп. 2 оп.ЦЕРОКСИМ тбл. 500 мг. х 10 = 1 оп.ЦЕРОКСИМ тбл. 250 мг. х 10 ЕКОДОРМ тбл. 7.5 мг. х 10 3 + 1 оп. ЕН ТИ ТУС капс. х 20 5 + 1 оп. 20 + 6 оп. ЕН ТИ ТУС сироп 100 мл. 7 + 1 оп. 28 + 5 оп. 100 + 22 оп. 250 + 70 оп. 560 + 200 оп. НЕОКС крем 25 г. 5 + 1 оп. 20 + 5 оп. 100 + 30 оп. УРОКОМФОРТ капс. х 60 5 + 1 оп. ФЛУКОРИК капс. 150 мг. х 1 5 + 1 оп. 3 оп. ФЛЕКСОБИОН сашет х 20 = 1 оп. БИОНА прахче 1500 мг. х 20 АНГЕТОП тбл. 500 мг. х 20 10 + 30 оп. БИОЛИН тбл. 100 мг. х 20 5 + 2 оп. БИОЛИН тбл. 100 мг. х 30 5 + 2 оп. ЛИПОНОРМ гран. 50 г. 5 + 2 оп. 15 оп. КАПСИПЛАСТ "ЕМКА" 15 см/ 12.5 см + 15 оп. КАПСИПЛАСТ "ЕМКА" 15 см/ 25 см = 5 оп. КАПСИПЛАСТ "ЕМКА" 15 см / 25см ИМОМЕД тбл. 2 мг. х 10 7 + 3 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 10/10 8дх 3 30 + 10 оп. КОМПР. МАРЛ. СТЕРИЛНИ 10/10 8дх5 30 + 10 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 5/5 8д х3 30 + 10 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 5/5 8д х5 30 + 10 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕРИЛНИ 7.5 /7.5 8дх5 30 + 10 оп. ПЛАСТИР МИЕЩ 19 мм /72 мм. х 100 2 + 1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ ВИТА ГОЛД

ВИТА ГОЛД

ВИТА ГОЛД ВИТА ХЕРБ ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП

ЕКОФАРМ ГРУП

ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД


ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА СТЕРИМЕД AQUA FIX 10 см /15 см. х 5 СТЕРИМЕД AQUA FIX 10 см /20 см. х 5 СТЕРИМЕД AQUA FIX 10 см /25 см. х 5 СТЕРИМЕД AQUA FIX 10 см /30 см. х 5 СТЕРИМЕД AQUA FIX 5 см /7 см. х 5 СТЕРИМЕД FIX 10 см /15 см. х 10 СТЕРИМЕД FIX 10 см /20 см. х 10 СТЕРИМЕД FIX 10 см /25 см. х 10 СТЕРИМЕД FIX 10 см /30 см. х 10 СТЕРИМЕД FIX 5 см /7 см. х10 при покупка на пр. комб. за 36 лв. с ДДС-15 оп.БИНТ МАРЛЕН 5м/8см ЦИТОПЛАСТ AQUA MIX 4 размера х 16 6 + 1 оп. ЦИТОПЛАСТ ELASTIC MIX 3 размера х 6 6 + 1 оп. ЦИТОПЛАСТ KIDS MIX 4 размера х 16 6 + 1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 100 см /6 см. 6 + 1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19 /72 мм. х 20 6 + 1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19 /72 мм. х 300 КУТИЯ 2 + 1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 2 размера х 16 6 + 1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 4 размера х 16 6 + 1 оп. 2 оп. ФЕМИМОДЕЛ капс. х 40 + 2 оп. МИНИФЕМИН капс. 425 мг. х 40 = 1 оп. ЕРОМАКС капс. 475 мг. х 10 ИМУНОЕФЕКТ-АНТИВИРАЛ капс. х 30 5 + 1 оп. АЦЕТИЛИН ПРОТЕКТ тбл. 100 мг. х 30 3 + 1 оп. АЦЕТИЛИН тбл. 500 мг. х 20 3 + 1 оп. 2 оп. ИМУНОЕФЕКТ-АНТИВИРАЛ капс. х 30 + 2 оп. ГИНКО КО капс. х 30 = 1 оп. ФЕМИМОДЕЛ капс. х 40 АМБИКСОЛ сир. 15 мг /5 мл 100 мл. 7 + 1 оп. АНАЛГИН ХИН тбл. 250 мг. х 10 3 + 1 оп. БРОНХОЛИТИН сир. 125 г. 7 + 1 оп. ВИТАМИН B-компл. тбл. х 20 10 + 1 оп.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

МЕДИКА АД

МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД

МЕДИКУСФАРМА ООД МЕДИКУСФАРМА ООД МИЛВЕ МИЛВЕ

МИРТА МЕДИКУС ЕООД

СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПРОИЗВОДИТЕЛ ВИТАМИН C амп.100 мг/мл. 5 мл. х 10 /за пиене/ КУТИЯ СОФАРМА СОФАРМА АД 10 + 1 оп. ДИМЕКС сир. 125 мл. СОФАРМА АД 7 + 1 оп. КАРСИЛ тбл. 22.5 мг. х 80 СОФАРМА АД 10 + 1 оп. КЕТУМ гел 2.5% 40 г. СОФАРМА АД 3 + 1 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ сир. 125 мл. СОФАРМА АД 3 + 1 оп. ПАРАЦЕТАМОЛ СОФАРМА тбл. 500 мг. х 20 СОФАРМА АД 10 + 1 оп. СИАФЕН сусп. 100 мг /5 мл. 120 мл. СОФАРМА АД 3 + 1 оп. СИЛДЕН тбл. 50 мг. x 1 СОФАРМА АД 1 + 2 оп. СИЛДЕН тбл. 50 мг. x 4 СОФАРМА АД 1 + 2 оп. СОПРАЛ капс. 20 мг. х 14 СОФАРМА АД 10 + 1 оп. ТРИБЕСТАН тбл. 250 мг. х 60 СОФАРМА АД 3 + 1 оп. МОВИКС тбл.15 мг. х 20 УНИФАРМ АД 2 + 1 оп. МОВИКС тбл. 7.5 мг. х 20 УНИФАРМ АД 2 + 1 оп. РОЗУВИСТАТ тбл. 20 мг. х 30 УНИФАРМ АД 2 + 1 оп. БЕЛА-BABY крем 100 мл. /екстр. невен + Вит. А, D, E/ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ 10 + 1 оп. ПРИМУЛЕ сироп 120 г. /иглика/ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ 10 + 1 оп. ТИМИ сироп 120 г. /мащерка/ ФИТОФАРМ-СКОПИЕ 10+1 оп. КОКСАМИН KINDER сашети 2г.х20 ХЕРБА МЕДИКА 3 + 1 оп. КОКСАМИН МАГНЕ тбл. х 60 ХЕРБА МЕДИКА 3 + 1 оп. КОКСАМИН тбл. х 60 ХЕРБА МЕДИКА 3 + 1 оп. КОКСАМИН + ВИТ. D тбл. х 60 ХЕРБА МЕДИКА 3 + 1 оп. СЪНИ ВИТ тбл. 10 мкг. х 50 /Vit. D3/ ХЕРБА МЕДИКА 3 + 1 оп. ФЛУДРЕКС ХОТ ДРИНК сашети 750/ 10 /60 мг. х 12 10 + 1 оп. ХИМАКС ФАРМА ЕООД 50 + 6 оп. 100 + 20 оп.

СОФАРМА АД

25


20 години


20 години екипност, надеждност, градивност 20 години качество, професионализъм, лоялност 20 години коректност, партньорство, иновативност


П Р О М О Ц И Я! 1. При покупка на 4 оп. Оксикорт аер. 32, 25 г, 55 мл, аптека ще

получи безплатно 1 оп. Даверцин гел. 2. При покупка на 4 оп. Оксикорт аер. 16, 125 г, 55 мл, аптека ще получи безплатно 1 оп. Дексаполкорт аер. 30 мл.


Актуално

Д-р Дарина Найденова МУ - Варна, Катедра “Хигиена и МБС”

ЛИМЕЦЪТ

– зърнената алтернатива в храненето

Л

имецът е древен сорт пшеница с редица предимства пред хибридните сортове. Отличава се с по-високо съдържание на биологично активни вещества и с ниска концентрация на глутен. Има данни, че пациенти с Цьолиакия имат много по-добра толерантност към хляб от лимец, отколкото към други глутенсъдържащи зърнени култури. Лимецът притежава естествена защита срещу селскостопански вредители, което позволява отглеждането му без използване на пестициди. Тези предимства в състава на лимеца го правят подходяща алтернатива на зърнените култури както в здравословното, така и в профилактичното и лечебно хранене. Зърнените култури са едни от най-древните култури, отглеждани от човека за храна. В повечето общества те осигуряват 50-80% от необходимите калории и почти 1/3 от нуждите белтъци (2, 3). В почти всички култури зърнените храни са в основата на хранителната пирамида. Хората ядат хляб и други зърнени храни повече от 10 хил. години без да им омръзва. Една от причините е, че тези храни са вкусни и носят удоволствие. Традиционната и любима за българите зърнена култура е пшеницата. Много обреди в националната ни култура са свързани с преклонение към зърното и хляба. Съществуват данни (1), че изначалният хляб по територията на днешна България е приготвян от дива пшеница, наречена лимец. Лимецът (Triticum monococcum) се отнася към покритосеменните пшеници (7) и е бил отглеждан векове наред от много народи. Наричан е „хлябът на траките”, „житото на фараоните”, „последната храна на Христос”. Лимецът е една от най-ранно култивираните форми пшеница. Зърна лимец са открити в разкопки, датиращи от палеолита. И днес лимецът може да се види из цяла България, рядко култивиран, по-често като плевел. В Мароко, Турция, страните от бивша Югославия и някои планински райони на Франция се сеят ниви с лимец, но у нас отглеждането му е ограничено. Причините са предимно икономически: значително по-малки добиви в сравнение с конвенционална-

38

та пшеница, независимо от третирането с торове и препарати, разходи по допълнително олющване на зърното от плявата преди употребата му за храна. Отличава се от конвенционалната пшеница както по външен вид (по-дребни зърна, покрити с твърда обвивка), така и по състав. Има разлика и в генотипа. Лимецът съдържа само 14 хромозоми срещу 28 в хибридната червена твърда пшеница и 42 в конвенционалната мека пшеница (7). При изследване на проби лимец българско производство от акредитираната лаборатория SGS – България, са получени резултати за състава му. Той е много добър източник на витамини от група Б, които подпомагат пълноценното функциониране на психиката и интелекта. Доставя значителни количества витамин Е, който участва в превенцията на ракови, сърдечно-съдови и неврологични заболявания, както и в забавяне процесите на стареене (2). Зърната са и чудесен източник на минерала магнезий (1440 mg./kg.), при недостиг на който настъпват болки и слабост в мускулите. Цялото зърно съдържа въглехидрати (74%), фибри (2.23%), белтък (12%) и малко мазнини (1,39%). Белтъкът на тази покритосеменна пшеница се отличава от хлебната както количествено, така и качествено. Важна особеност на лимеца е много ниското съдържание на глутен. Този сложен белтък определя високите хлебопекарни качества на хибридната

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си. Елинор Рузвелт


пшеница, но също е причина за възпалителни промени в тънкочревната мукоза при заболяването Цьолиакия. В основата на лечението на това заболяване е безглутеновата диета за цял живот (3). На практика това означава изключване на почти всички зърнени култури от менюто и често е трудно осъществимо. Най-високо е съдържанието на глутен в хлебната пшеница, след която се нареждат ечемикът, ръжта, овесът. Болните от Цьолиакия не могат да консумират пшеничен и ръжен хляб, което поставя пред тях сериозни проблеми – чисто нутритивни, финансови, хедонистични и др. Данните от протокола на изпитване в лаборатория SGS съобщават, че за показателя „мокър глутен” резултатът е „не се отмива”. Това е причина и да не може да се определи глутенов индекс за лимеца. Редица автори посочват за съществена разлика в глутеновото съдържание на лимеца в сравнение с хибридните сортове пшеница. В проучванията на D. Pizzuti и Vincentini (4, 6) се търси ефектът на глиадина от лимец върху тънкочревната мукоза в ин витро модел от дистални тънкочревни биопсии от пациенти с Цьолиакия и контролна група здрави хора. Тъканните култури са експонирани на една и съща концентрация на глиадин от лимец и от хлебна пшеница. Направена е имунохистохимична детекция на интраепителни лимфоцити (CD3) и HLA-DR, както и ензимна имуноадсорбция на IFN–γ (секреторен цитокин γ), които са типична морфологична находка при експозиция на глутена от хляба при пациенти с Цьолиакия. Резултатите показват липса на тези промени в биопсиите, експресирани на T. Monococcum, което навежда на мисълта, че може би толерантността към лимеца ин виво също би била по-голяма, отколкото към хибридната пшеница. В сравнителни проучвания (5, 6) на лимец и хлебна пшеница са установени разлики в състава – лимецът има по-високо съдържание на белтък, каротеноиди, витамини от гр. Б, повече фибри и съответно понисък гликемичен индекс, което го прави подходяща алтернатива при пациенти със захарен диабет, дислипидемии, констипация и др. Голямо предимство на дивата пшеница е, че тя не е замърсена с торове и пестициди. При изследване на растенията в 200-километровата зона на Чернобилската катастрофа от руски и румънски учени именно лимецът се е оказал най-слабо засегнат от драстично завишената радиоактивност (1, 5). Резултатите от лабораторните изследвания показват, че в пробите български лимец най-опасните замърсители (пестицидни остатъци, микотоксини, поли-

хлорирани бифенили, диоксини и фурани (PCBs, PCDDs, PSDFs) са под границите на околичествяване на съответния метод. Този факт коже да бъде обяснен с това, че лимецът не се нуждае от изкуствено наторяване и не изисква третиране с пестициди. Торенето на посевите с лимец не повишава добивите, напротив - при торенето класовете избуяват твърде много, пречупват се и е невъзможно събирането на реколтата. Естествената защита срещу гризачи, вредители, гъбички е здравата обвивка на всяко зърно. Тази особеност на лимеца прави ненужно обработването му с пестициди и фунгициди. Отсъствието на замърсители и състава на лимеца го правят най-добрия избор сред пшениците. Един от най-вкусните начини за консумиране на лимец е под формата на хляб. Част от минералите, на които е богата пшеницата, остават “заключени” в неразградими фитати (2). При приготвяне на т.нар. квасен хляб по време на естествения ферментационен процес фитатите се разрушават, ценните минерали се освобождават и стават лесно усвоими (3). Бавната ферментация при “квасения” хляб е причина голяма част от иначе неусвоимите минерали на зърното да станат биодостъпни. Той е здравословна и необходима храна. Фибрите и белтъкът в хляба от лимец допринасят за поддържане на чувство за ситост, по-добър контрол на апетита и по-здравословно тегло. Тази зърнена култура може да се консумира и под формата на кълнове, както и варен, като заместител на ориза в редица ястия. Лимецът е източник на енергия, здраве и не на последно място на удоволствие от храната. Литература: 1. Елмазов, Емил. Изначалния хляб – лимец, дивото жито на древността, Хелиопол, 2009. 2. Георгиева, Любка. Балканско здравословно хранене, Селскостопанска Академия, Институт по криобиология и хранителни технологии, 2009. 3. Ташев, Ташо. Хранене и диететика, Медицина и физкултура, С., 1988. 4. Pizzuti, Daniela and all. Lack of intestinal mucosal toxicity of Triticum monococcum in celiac disease patients, Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2006; 41: 1305-1311. 5. Hussain, A. and all. Healthy food from organic wheat: choice of genotypes for production and breeding. - J Sci Food Agric. 2012 Apr; 7 (2): 123-127. 6. Vincentini. O., F. Maialetti, L. Gazza, M. Silano, M. Dessi, M. De Vincenzi, Pogna NE Environmental factors of celiac disease: cytotoxicity of hulled wheat species Triticum monococcum, T. turgidum ssp. dicoccum and T. aestivum ssp. Spelta, J Gastroenterol Hepatol. 2007 Nov; 22 (11):1816-22.

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото. Николо Макиавели

39


Селениум ACE Антиоксидантни таблетки

Ecomer се използва за повишаване на имунитета:

 съдържа селен и витамините А, С и Е  мощен антиоксидант  понижава кръвното налягане  подпомага нормалното функциониране на щитовидната жлеза  подобрява паметтa и концентрацията  след прекарани инфаркти и инсулти

 за профилактика по време на грипни епидемии  при различни вирусни, бактериални и гъбични инфекции  като допълнение към лъчетерапията и химиотерапията при злокачествени заболявания  при алергични и дегенеративни заболявания  за преодоляване на стрес и умора  при херпес инфекции и кондиломи

www.evromedbg.com


ǷȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓASAM GmbHǫȍȘȔȈȕȐȧǭȒșȒȓțȏȐȊȍȕȊȕȖșȐȚȍȓǩǰǶǵǨǺǭǶǶǬ ȚȍȓRIILFH#ELRQDWEJ ǪȐȎȚȍȕȖȊȐȧșȈȑȚȕȈǩǰǶǵǨǺ www.bionat.bg


Солите на д-р Шуслер Бъдете в здраве и хармония на най-добрата цена

брой таблетки 80 т. 80 т.

200 т.

40 т.

1

2

3

4

7

8

9

10

5

6

11

12

25 % по-добра цена

с новата опаковка от 200 таблетки.

цена 80 т. 80 т.

200 т.

40 т.

Най-изгодното решение за цялото семейство и за дълги курсове на лечение!


За 1-ви път на пазара: стерилна единична доза вода за устна хигиена Без алкохол DOLOSEPTYL е част от режима за грижа на устната кухина за цялото семейство*. Вода за уста, която успокоява и заздравява чувствителните венци, DOLOSEPTYL се бори с лошия дъх, а ментовият вкус носи чувство на свежест.

DOLOSEPTYL: РЕШЕНИЕ ЗА УСТНАТА ХИГИЕНА DOLOSEPTYL: Доказано ефективен

Оценка на ИНДЕКСА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ВЕНЦИТЕ след 14-дневна употреба на вода за устна хигиена DOLOSEPTYL

=

Статистически значимо подобрение по следните критерии

- 51 %

по-малко кървене по време на миене с четка

y logicall S to m ato d te s te

- 42 %

по-малко възпалени венци

- 39 %

по-малко зачервени венци

- 38 %

по-малко чувствителни по време на миене с четка

Тест за приложимост: Проведен тест за стоматологична толерантност и приложимост на Doloseptyl Mouthwash в продължение на 14 дни при 30 пациенти


ЗДРАВЕ

ПОРЪЧАЙТЕ И

КРАСОТА

ЩЕ ДОСТАВИМ

ФИТНЕС

Уважаеми КОЛЕГИ, Електронен магазин www.momo.bg ще Ви предложи продукти за здраве и красота на БОРОЛА, НИБА и ДЕОДАН Възползвайте се от удоволствието на онлайн поръчката - без ограничения във времето и мястото. Пазарувайте с увереност както за ВАС, така и за ВАШИТЕ близки даже, когато пътувате.

Е Л Е К Т Р О Н Е Н

е с е т й а в з л о п йн а Въз л н о е т и ш от на моции про

М А Г А З И Н

ПРОМОЦ ИЯ

Цената на доставка за цялата страна е 5 лв., а при поръчка над 60 лв. е безплатна. Регистрирайте се сега! Разгледайте и прочетете. Поръчайте и се възползвайте от промоциите ни.

Посетете ни. Очаква ме Ви на www.momo.bg

02 495 06 29


Календар

Стинг 2012

фотография

20

октомври - Световен ден за борба с остеопорозата. Остеопорозата е заболяване, при което плътността и качеството на костта се влошават, което води до намаляване на здравината на скелета и повишаване на риска от фрактури, особено в областта на гръбначния стълб, бедрото и китката. Загубата на кост няма симптоми и често първият знак за наличието на остеопороза е фрактурата. Сред факторите за повишен риск са генетичната предразположеност, както и възникнали медицински проблеми, които влияят негативно върху здравето на костите. Важно значение има начинът на живот – нездравословно хранене, липса на физически упражнения, тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол. Профилактичните мерки за намаляне риска от остеопороза са редовните упражнения, диета с достатъчен прием на калций, набавяне на витамин Д чрез излагане на слънчева светлина, здравословен начин на живот и редовни медицински прегледи. Около 18% от жените над 50-год. възраст у нас са с остеопороза, 46,5% от същата възрастова група имат изразена остеопения, която нараства с възрастта. И при двата пола много разпространени са остеопорозните фрактури на бедрената шийка, като 1/3 от тях засягат мъжете. Смъртността по тази причина при силния пол е значително по-висока, при постменопаузалните жени обаче напоследък се наблюдава ясно изразена тенденция рискът от смърт поради бедрена фрактура да се изравнява с риска от фатален край при рак на гърдата. Не само бедрените фрактури са с голямо разпространение и

водят до тежки последици. На първо място по честота са прешленните фактури, които в повечето случаи биват диагностицирани случайно, и фрактурите на китката на ръката, особено при жени. Освен възрастта рискови фактори са ниското телесно тегло, фамилност за остеопороза у майката, ранна менопауза при жените, недостигът на витамин Д, тютюнопушенето, употребата на алкохол, недоимъчното хранене, паданията от собствен ръст.

20

октомври е и Световен ден за профилактика на йоддефицитните заболявания. Те представляват глобален медикосоциален проблем, който засяга над 1,5 милиарда души в целия свят. Наред с гладуването йодният дефицит се явява една от главните причини за непълноценното развитие на големи групи от населението. Ето защо Световната здравна организация отделя изключително внимание на този проблем, като стимулира и подпомага въвеждането на широко мащабни програми за ликвидиране на йоддефицитни заболявания в световен мащаб. България е част от Балканския йоддефицитен регион, тъй като голяма част от територията й е с намалено количество йод в почвата и водата. Йодният дефицит и причинените от него заболявания могат да бъдат предотвратени чрез системна йодна профилактика. Универсално средство за масова йодна профилактика е йодираната готварска сол. Съдържанието на йод в нея е съобразено с дневните нужди от йод, като количеството сол, което трябва да се консумира дневно, е не повече от 5 грама.

Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото. Николо Макиавели

59


Брой 106/2012  

Брой 106/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you