Reigersbos placegamereport

Page 1

Place Game Reigersbos

22 januari


2 Reigersbos Place Game


Samenvatting In opdracht van de coalitie REB, gemeente Amsterdam, Cordaan en Sectie 5 heeft Placemaking Plus een Place Game georganiseerd rondom het

Coalitie Reigersbos:

winkelcentrum Reigersbos op 22 januari. Het doel van de bijeenkomst was het verkennen van kansen voor dit gebied. Ruim 30 betrokkenen, waaronder lokale ondernemers, buurtbewoners, ontwikkelaars en ambtenaren, namen deel. Stadgenoot zal mogelijk aansluiten bij deze coalitie op korte termijn. De Place Game werd geleid door Placemaking Plus op basis van de principes en volgens de methodologie van Project for Public Spaces (PPS). PPS is een non-profitorganisatie uit New York die zich wijdt aan het ondersteunen van gemeenschappen bij het transformeren van niet goed functionerende openbare ruimten tot vitale en levendige plekken. Hun benadering zorgt voor een gecoördineerd experiment, waarbij de deelnemers in gesprek gaan over de verschillende ideeën en benaderingen die er leven met betrekking tot diverse plekken in de buurt. Het is de bedoeling te komen tot verbeteringsvoorstellen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd (‘quick wins’) en oplossingen gericht op de langere termijn. De Place Game is het startpunt van een leerproces om de verbetering van de publieke ruimte en het borgen hiervan voor een langere periode te faciliteren. Om dit proces aan te jagen wordt er aan het einde van de Place Game een Place Management Team (PMT) samengesteld. Dit PMT bestaat vaak uit eigenaren, ondernemers en omwonenden. De partners zullen samenwerken om het proces van placemaking de komende jaren uit te voeren. Volgens deze methode zijn ideeen gepresenteerd over Reigersbos voor op de korte- als lange termijn. Daarnaast is het Place Management Team samengesteld. De leden van dit team hebben aangegeven met de resultaten van de middag aan de slag te willen gaan. De wens is uitgesproken om samen te werken aan het realiseren van de ‘quick wins’. Wanneer dat succesvol uitpakt, zullen zij gaandeweg steeds grotere uitdagingen kunnen opzoeken. 3 Reigersbos Place Game

door:


4 Reigersbos Place Game


Deelnemers Op 22 januari verzamelden ruim dertig deelnemers zich in het centrum van Reigersbos. Zij vormden een mooie mix van buurtbewoners, ondernemers en initiatiefnemers.

1. 2. 3.

Naam Gijs

Oda Simone

Achternaam van Deuren Boersema de Jong

Anna 4. 5. 6.

Heidi Simone Yvonne

Atmopawiro Ronchetti Ristie

organisatie

positie

bewoner

Heart4uproject; Bewo-

Voorzitter van het

nersplatform

Bewonersplatform

Ubuntu Stadstuin

Reigersbos

Kunstenbond FNV

Placemaker Bestuurslid Theater en

7. 8.

Grace Anne

Hunte marrie Tiebosch

Shain Foundation

Dance Placemaker FOunder

9.

Norman

v. Gum

Radiomart

Director

10.

Michel

Idsinga

Zuidoost

Bestuurscommissie

11.

Maus

Robben

Apleona

stadsdeel Zuidoost ondenemersvereni-

12. 13.

Philip Cor

Schemmekes van Doorn

Triple Threat Gebiedsteam Gemen-

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Patrick Matthias Vera Ramdas Nienke Gershwin Farid

Ponder de Vries Maartens Sansaar Bonnema Bonevaciu Asserti

5 Reigersbos Place Game

tee Amsterdam Zuidoost TV Cordaan

Roads REB

ging Reigersbos Project Manager

directuur manager Bewoner Teammanager Student Ontwikkelaar

Naam

Achternaam

organisatie

positie

21.

Ranoy

Braams

Number one Partyver-

Bewoner/ondernemer

22.

Judith

Tholen

huur Reigersbos Winkelcen- Winkelier/ondernemer

23.

Eddy

Gorter

trum Eddygorter interieur

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Suzanne

ter Harmsel

34. 35.

Ria Simcha

Gwen Ellen Martijntje Olga Rutha Alexander Iris Huda Janne

architect

Bronkhorst van Graas Stam Appelman Fessehaye Honee van der Horst Rais Bakker

Sectie 5 Gementee Amsterdam Gementee Amsterdam Gementee Amsterdam Gemeente Amsterdam Gementee Amsterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam

Braaf-Fränkel de Haan

Axiomamanagement

Architechtinisch vormgever Placemaker stedenbouwkundige stedenbouwkundige Ontwerper beheer coordinator Gebiedsteam Projectmanager Gebiedsmakelaar Nellestein & Reigersbos


Placemaking Amsterdam 2025

Place Game

Place Game Place Game

Place Game

Place Game

Place Game

Koers 2025 Placemaking In oktober 2017 is tijdens de Placemakingweek analoog aan de kaart Koers 2025 een kaartbeeld Placemaking 2025 gepresenteerd.

6 Reigersbos Place Game


Aanleiding Placegame Reigersbos is een diverse wijk in Amsterdam Zuidoost. Reigersbos heeft elke woensdag een van de meest verse en druk bezochte lokale markt die fungeert als een 'ster' in het Reigersbos. De vraag die bij Placemaking Plus opkomt is, hoe zit het met de andere dagen? De gemeente Amsterdam en andere partijen zochten naar een goede manier om het gesprek met de omgeving over de wijk te voeren. Dit om er achter te komen wat er speelt in de wijk en hier vervolgens gezamenlijk een aanpak voor op te zetten. Reigersbos is aangewezen als ontwikkelbuurt door de gemeente Amsterdam met een collegebesluit in november 2017. Het betekent dat er een stedelijke vernieuwing op gang komt. Dit komt o.a. vanwege de hoge werkeloosheid in de wijk ten opzichte van het gemiddelde in Amsterdam. In de Koers 2025 van de gemeente Amsterdam staat de wens om Reigersbos te verdichten. De ontwikkelaar van de gebouwen rondom het metrostation toont daarbij interesse en wil graag de leegstaande kantoren geschikt maken voor een andere (en vooral mooie) nieuwe bestemming.

7 Reigersbos Place GameKennismaking

9 Reigersbos Place Game


10 Reigersbos Place Game


Wat is Placemaking? Placemaking is het veranderen van een plek waar je zo snel mogelijk

De tweede eigenschap van een goede publieke ruimte is de variatie

doorheen wilt tot een plek waar je nooit meer weg wilt! Een goede publieke

in Gebruik en Activiteiten die de plek interessant maakt. Gebruikers

ruimte werkt als een magneet voor mensen. Mensen gaan er niet alleen

beschrijven de plek als “leuk”, “speciaal”, “vitaal” en “authentiek”. Er wordt

naar toe omdat ze er moeten zijn, maar ook omdat het verblijf er plezierig is.

eten of iets anders verkocht; men viert er speciale gelegenheden; kinderen gebruiken het als een plek om te spelen.

Wat moet er er worden gedaan om een doorsnee plein te veranderen in een aantrekkelijke plek? Placemaking begint met de community en de

Een derde eigenschap is beschikken over goede Toegang en Verbindingen.

gebruikers. Gebruikers organiseren zich en nieuwe mogelijkheden dienen

De plek is fysiek verbonden met andere plaatsen en beschikt over goed

zich aan. Het samen zien van kansen in de publieke ruimte, te beginnen

vervoer, aantrekkelijke omliggende straten en parkeergelegenheid. De

met de al genoemde 'quick wins': kleine interventies die makkelijk zijn

toegangsplekken en verbindingen zijn uitnodigend en toegankelijk en de

te realiseren (sneller, lichter, goedkoper). In een later stadium zijn meer

ruimte is ontworpen voor een prettig gebruik en gemak.

ingrijpende veranderingen aan de beurt. Een laatste belangrijk kenmerk is Sociabiliteit. Ouderen vinden hier een PPS, Project for Public Spaces

plek om samen te komen en te kletsen; men schaakt of beoefent andere

In 30 jaar studie over wat kenmerkend is voor een goede publieke plek,

bordspelen; het is een plek waar je even stopt en kennissen tegenkomt; er

heeft Project for Public Spaces vier hoofdeigenschappen gevonden die een

is sprake van gevoel van trots en eigenaarschap op deze plek.

goede openbare ruimte karakteriseren. Vind meer informatie over placemaking op Project for Public Spaces > De eerste is Comfort. Gebruikers beschrijven de plek als “veilig”, “schoon”, “groen”, “charmant”, “aantrekkelijk” en “historisch”. Er is comfortabele zitgelegenheid; de plek voelt uitnodigend en heeft een prettige afmeting; het is aantrekkelijk om de plek te bezoeken en je kunt deze ook weer gemakkelijk verlaten.

11 Reigersbos Place Game

website: pps.org


maart

12 Reigersbos Place Game

2018-19


Placemaking “in action” Placemaking gaat over naar een plek kijken, vragen stellen aan en luisteren naar mensen die daar wonen, werken en spelen, om zo hun behoeften, aspiraties en visie voor deze plek te ontdekken. Placemaking is een plek-gebonden, community-gedreven aanpak om vitale openbare ruimte te creëren, die sterkere gemeenschappen bouwt. Onze Placemaking-benadering is gebaseerd op de overtuiging dat het niet genoeg is om zomaar ontwerpen en ideeën te ontwikkelen voor verbetering of verdere ontwikkeling van de openbare ruimte. Zulke verbeteringen moeten de gemeenschappelijke waarden en behoeften weerspiegelen. We geloven dat een transparant proces, waarbij ieders stem wordt gehoord en waarbij rekening wordt gehouden met wat er leeft onder de mensen, doorslaggevend is bij het realiseren van een goed functionerende openbare ruimte waar mensen graag komen.

Dak 2016 Schalkwijk, door Placemaking plus

Placemaking moet beginnen met een grondig inzicht in dynamiek, verlangen en voorwaarden binnen een gemeenschap. Het gaat over kijken, luisteren en vragen stellen aan de mensen in een gemeenschap over hun problemen en aspiraties. Wij werken met ze om een visie te creëren over de plekken die ze belangrijk vinden voor hun gemeenschappelijke leven en hun dagelijkse ervaring vinden; en we helpen ze om hun ideeën uit te voeren. We beginnen met korte-termijn -soms experimentele- verbeteringen, die onmiddellijk voordelen voor de openbare ruimte en de gebruikers kunnen opleveren.

Ijsbaantje, Delflandplein (winter 2018)

13 Reigersbos Place Game


10 plekken: Ontmoetingspunt Reigersbos 101

3 - Lucky Garden 4 - School en singel 5 - Jumbo en parkeren 6 - metrostation Reigersbos

1 - Trein, groene talud 2 - Soestdijkstraat Cordaan

7 - BP Gaasperdam 8 - Openbare Bibliotheek 9 - Adventskerk 10 - Remmerdenplein

10 9

7

8 6

1

5

2 4

14 Reigersbos Place Game

3


Aangewezen locaties (places)

De kracht van 10

Om de kansen rondom het Reigersbos inzichtelijk te krijgen, zijn er in de

De tien plekken waren uitgekozen op basis van de methodologie van

omgeving tien plekken uitgekozen zoals straten, parken, en pleinen.

Project for Public Spaces, ‘The Power of 10’. Deze methode is gebaseerd op het idee dat een goede plek veel activiteiten herbergt met verschillende

Tijdens de Place Game zijn de deelnemers opgedeeld in tien groepen

redenen om deze te bezoeken. Een plek met activiteiten is vaak een

van drie of vier personen. Zij bezochten ieder een plek en maakten bij het

samenstelling van wel tien - of meer - kleinere plekken . ‘The Power of 10’

observeren gebruik van het Place-Game-evaluatieformulier om kwaliteiten

kan gebruikt worden uitgangspunt om bewoners en gebruikers van een

van een plek te kunnen definiëren.

ruimte te motiveren om de leefomgeving te revitaliseren.

Aan de hand van het formulier ontwikkelden zij gezamenlijk nieuwe ideeën en zochten zij naar verbeteringen of veranderingen op de korte en lange termijn.

1. Krantje lezen

2. Window shopping voor boeken

3. Aanstaande activiteiten

5. Lopen

4. Naar binnen!

10. Gesprekje voeren 6. Zitten en relaxen 15 Reigersbos Place Game

7. Iemand anders boek lezen

8. Uitrusten van een fietstocht

9. Hond aaiende placegame

17 Reigersbos Place Game


Goed Potentie Slecht


4

Reigersbos wordt ervaren als een gebied met veel potentie. Het ligt cen-

3,5

traal en is hierdoor goed te bereiken met de auto, te fiets, te voet of met het

3

openbaar vervoer. De toegankelijkheid van het gebied wordt dan ook zeer

2,5

gewaardeerd door bewoners en andere gebruikers. Tegelijkertijd zijn er ook

2

delen in het centrum die voor verbetering vatbaar zijn.

1,5 1

De deelnemers zien veel mogelijkheden voor Reigersbos. Door het centrum

0,5

op te schonen en kleur, kunst en (mobiele) zitplekken toe te voegen, kan er weer een gezellige plek van worden gemaakt.

0

Plek 1

Plek 2

Plek 3

Plek 4

Plek 5

Plek 6

Plek 7

Plek 8

Plek 9 Plek 10

De gemiddelde score met betrekking tot de hieronder genoemde kwaliteiten. 1 = zwak, 4 = sterk

Plek 1

Plek

13

Plek ITEN ITE V I T AC

12

GE B R UIK EN

10

G NDIN RBI VE

11

4

6

9

8

EN

9: Mix van winkels en voorzieningen 10: Frequentie van gemeenschappelijke evenementen/activiteiten 11: Algemene bedrijvigheid 12: Economische vitaliteit

3

TOEGA NK E LIJ KH EI

Gebruik en activiteiten

B

1: Algemene aantrekkelijkheid 2: Gevoel voor beschutting en veiligheid 3: Zwerfafval en onderhoudsniveau 4: Comfortabele zitplekken

7

15 14

Toegankelijkheid en verbinding 5: Zichtbaarheid vanaf een afstand 6: Gemak om wandelend de plek te bereiken 7: Aansluiting op openbaar vervoer en parkeer- gelegenheden fiets/auto 8: Duidelijkheid informatie en bewegwijzering

Plek

12

11

10

Legenda Spider graphs 19 Reigersbos Place Game

Plek 3

C

EID GH

13

5

1

16 GE ZE LI

14

EID GH

GE ZE LI

15

COMFO 2 RT EN

TEN TEI IVI T AC

16

D

13: Aantal mensen in groepen 14: Blijk van betrokkenheid 15: Sfeer van trots en eigendom 16: Aanwezigheid kinderen en ouderen

Comfort en beeldvorming

1

GE B R UIK EN

Gezelligheid

G RMIN VO LD EE

k2

Plek-evaluatie

Plek 4

9


BEFORE

20 Reigersbos Place Game

AFTER


Plek 1 – Trein groene talud WAARDERING VAN DE PLEK •

Gratis parkeren

Ruimtelijk

Brede stoep

genoeg verlichting

Breed fietspas

Onkruid goed bijgehouden

Plek 1

KORTE VTERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

PARTNERS

Gevelreiniging (Graffiti)

Groen Dak

Lokale ondernemers

Prullenbakken Plaatsen

Letters “Reigersbos” – metro

Gemeente

Pluk tuin langs het spoor

Schoonspuiten en bogen benadrukken

Buurtbewoners

Muurschildering

Geel/rood/blauw woningen

Balkonnen relingen uniform

Evenwichtige zorgvoorzieningen

Zwerfboekenkast en bankje

Steegje verlichten

Urban Knitting (wild breien)

Nieuw doek bij hekwera

Achterkant partout

Vogels als thema

Spotten/herkennen

Vogelhuisjes

Verrekijker

Combineren met pluktuin

bankjes collectief

Plek 1

Plek

3

GE ZE LI

13

Plek 1 ITEN ITE V I T AC

ITEN ITE V I T AC

EN

G E B R UIK EN

G NDIN RBI VE

9

8

D

10

7

5

3 4

6

12

11

B

TOEGA NK E L IJK HE I

6

14

G E B R UIK EN

4

COMFO 2 RT EN

10

G NDIN RBI VE

GE ZE LI

15

EID GH

G RMIN VO LD EE

12

11

B

TOEGA NK E LIJ KH EI

Plek

1

16 G RMIN VO LD EE

14

COMFO 2 RT EN

9

8

EN

15

EID GH

1

D

16

13

21 Reigersbos Place Game

QUICK WIN

7

5


22 Reigersbos Place Game

Referentie


Plek 2 – Soestdijkstraat Cordaan WAARDERING VAN DE PLEK •

residentieel en rustig

Plek 2

KORTE TERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

LANGE TERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

PARTNERS

invulling buurtruimte: samen met bewoners

Lokale ondernemers

seniorengebouw

Gemeente

Buurtbewoners

Kade/gracht levendig maken- terrassenverlichting

• •

Lucky Garden aanhaken- betrokken maken

inrichting

gezellig terras

het koken van buurtmaaltijd

Straatje moet meer bij het centrum betrok-

Creatieve activiteiten met div. partijen

ken worden •

Verduurzamen woningen (aantrekkelijk ma-

vrijwilligers organiseren (maken) •

Senioren ontmoetplek

QUICK WIN •

Buurt BBQ

ken; groendak, zonnepanelen, dubbel glas, goed geïsoleerd) •

Ambachtelijke ondernemers (klein) moet

Plek 2

behouden blijven Groene daken, eenduidige kleur gebruiken

Buurt vereniging oprichten om betrokkenheid te creëren – buurthuis/ ontmoetings-

14 13 12

6

GEBR UIK EN

G NDIN RBI VE

9

8

EN

10

23 Reigersbos Place Game

3

TOEGA NK E LIJ KH EI

Plek 2

11

B

4

TEN TEI IVI T AC

centrum realiseren

COMFO 2 RT EN

G RMIN VO LD EE

1

16 ID 15 HE G

GE ZE LI

Veldje opknappen; verlichting, moestuinen

D

7

5


24 Reigersbos Place Game

Referentie


Plek 3 – Lucky Garden Plek

WAARDERING VAN DE PLEK gesloten sokkels en potentiële waterlocatie

1

16

13

PARTNERS

Plinten openen

Kade/gracht levendig maken- terrassen-

Lokale12 ondernemers

Markt doortrekken – gezond/ biologisch

verlichting

Lucky Garden aanhaken- betrokken maken

Gemeente 11 Buurtbewoners

betrokken worden

1

GE ZE LI

Groene daken, 4 eenduidige kleur gebruiken

Buurt vereniging oprichten om

TEN TEI IVI T AC

ontmoetingscentrum realiseren 6

GEBR UIK EN

G NDIN RBI VE

9

8

EN

25 Reigersbos Place Game

meer kleur 15

7

14

16

4

EID GH

3

1

COMFO 2 RT EN

2

0Plek 3

12

11

3 4

1

13

B

TOEGA N K EL IJK HE I

betrokkenheid 5 te creëren – buurthuis/

12

10

Plek 3

ondernemers (klein) moet

• Plek 2

11

Bankjes

behouden blijven

TOEGA N K EL IJK HE I

13

moestuinen

COMFO 2 RT • Ambachtelijke EN B 3

G RMIN VO LD EE

14

Veldje opknappen – verlichting,

G RMIN VO LD EE

16 ID 15 HE G

GE ZE LI

Gevel reinigen woningen

glas, goed geïsoleerd)

QUICK WIN

TEN TEI IVI T AC

Plek 2

D

Afvalstort hok – overlast ratten

maken)- groendak, zonnepanelen, dubbel

6

GE B R UIK EN

Verduurzamen woningen (aantrekkelijk

10

G NDIN RBI VE

9

8

EN

stadstuin en bankjes collectief) Veldje opknappen- poep vrij - Bootcamp

Straatje moet meer bij het centrum

7

8

9

D

Groene gevels- stakeholders ( Ubuntu

10

gezellig terras

nen •

G E B R UIK EN

Bankje terug – zelfbeheer door hangman-

G NDIN RBI VE

6

EN

aanbod

ITEN ITE V I T AC

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

4

TOEGA NK E LIJ KH EI

Plek

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

3

B

G RMIN VO LD EE

14

COMFO 2 RT EN Plek 3

GE ZE LI

15

EID GH

D

7

5

5


26 Reigersbos Place Game

Referentie


Plek 4 – school en singel Plek 1

Plek

WAARDERING VAN DE PLEK 1

Lokale ondernemers

Gemeente

Buurtbewoners 11

G E B R UIK EN

G NDIN RBI VE

10

7

9

12

GEB R U IK EN

G NDIN RBI VE

9

8

EN

10

7

5

GE ZE LI

14

COMFO 2 RT EN

13

Plek 4 ITEN ITE V I T AC

GE ZE LI

TEN TEI IVI T AC

6

D

12

27 Reigersbos Place Game

15

EID GH

12

11

B

3 4

TOEGA NK E LIJ KH EI

0Plek 3

11

3

TOEGA N K EL IJK HE I

6

B

4

1

13

16

G RMIN VO LD EE

2

1

6

GEB R U IK EN

3

COMFO 2 RT EN

G RMIN VO LD EE

14

1

10

G NDIN RBI VE

15

EID GH

4

9

8

EN

16

Eten aan het water/ food trucks

5

Plek 4

D

Evenementen/ activiteiten voor buurt (scho-

4

8

9

sociale activiteiten

Plek 3

3 4

6

10

“Toestellen” die uitnodigen tot bewegen in

len en bewoners) •

B

QUICK WIN

droogloop jumbo •

Plek 1

8

MIDDELLANGE TERMIJNACTIES EN -IDEEËN •

13 TEN TEI IVI T AC

ITEN ITE V I T AC

11

GE ZE LI

GE ZE LI

Grand/petit cafe + goede lunch 6 EN

Kleur blinde muren

D

PARTNERS

G E B R UIK EN

Kleur + licht blinde muur Jumbo

14

COMFO 2 RT EN

TOEGA N K EL IJK HE I

4

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN 5

Plek

Onderhoud waterkant en vlonders en 12 bruggen

3

B

TOEGA NK E L IJK HE I

ID 15 HE G Plek 4

G RMIN VO LD EE

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN 13

1

16 G RMIN VO LD EE

EID GH

15 14

COMFO 2 RT EN

G NDIN RBI VE

16

EN

Ruim, veel plek

D

7

5

7

5


Referentie

28 Reigersbos Place Game


Plek 5 – Jumbo en parkeerterrein WAARDERING VAN DE PLEK Plek 5

Plek 2 1

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

14 PARTNERS

Schoonmaken gevels + openbare ruimte

Vernieuwen puien

Ordenen reclameuitingen + installaties aan

Winkels entree geven aan parkeerterrein

gevels

Mini park maken van groen strook + speel

park

Afvalcontainers aanpassen (te klein/ te snel vol) Aanpakken grof vuil

Achterkant woningen opknappen, kleurijker

Meer kleur

Opening containers vergroten

Airco’s ordenen

Poort naar het winkelcentrum verbeteren

Oranje band opfrissen

Groenstrook

Logo op het grijze gebouw

Terras plaatsen

TEN TEI IVI T AC

Plek 5

Meer kleur

16 15 14

EID GH

13 12

COMFO 2 RT EN

Plek 5

11

B

3 4

6

10

29 Reigersbos Place Game

1

TOEGA NK E LIJ KH EI

(welkomstbord)

QUICK WIN

G RMIN VO LD EE

7

8

9

GE ZE LI

10

TEN TEI IVI T AC

ing.

11 Winkeliers

5

6

Bewoners

GE B R UIK EN

Aanplanten groenstroken met lage begroei-

Eigenaar winkelcentrum 12

G NDIN RBI VE

Plek 2

Gemeente

9

8

EN

Logo grijze hoge wand kantoor vergroten.

Woningcorporatie/ VVE 13

GEBR UIK EN

4

TOEGA NK E LIJ KH EI

Eenduidige kleurstelling gevels.

3

B

GE ZE LI

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

COMFO 2 RT EN

G RMIN VO LD EE

16 ID 15 HE G

D

‘Eetland’ aan het parkeerterrein

G NDIN RBI VE

EN

Voldoende gratis parkeergelegenheid

D

7

5


30 Reigersbos Place Game

Referentie


GEBR UIK EN

10

G NDIN RBI VE

Plek 6 – metrostation Reigersbos

EN

11

D

TIV AC

E L IJK HE I

12

7

8

9

WAARDERING VAN DE PLEK

Plek 2 1

-kiest- ludiek aan de muren – om op te zitten/ klimmer

9•

Terras by NY Pizza- bord dienst (regeling=

verplaatsen) verlengen bij raam bord.

Kleine pleinen by TRAFO-huisje, etc

COMFO 2 RT EN

B

GE ZE LI

3 4

TEN TEI IVI T AC

EN

G E B R UIK EN

G NDIN RBI VE

8

5

EID GH

COMFO 2 RT EN

3 4

13

Plek 6

12

11

B

TOEGA N K EL IJK HE I

9

7

14

1

G RMIN VO LD EE

GE ZE LI

15

6

10

8

9

Placegame voor kinderen

16

TOEGA NK E LIJ KH EI

Plek 5

11

10

7

Plek 6

G RMIN VO LD EE

EID GH

13

31 Reigersbos Place Game

1

11

3

6

QUICK WIN

Op stoeppalen

D

15

12

geel,etc. 8

Plek 5 16

14

Meer openbare sport routes creëren +

Fondsen 12

7 outdoor toestellen in kleuren – rood/groen/

GEB R U IK EN

10

0

GE ZE LI

11

dicht + kleurs 6+ groen

13

Gemeente

ITEN ITE V I T AC

TEN TEI IVI T AC

Bewegwijzering op/pilaren – kleurrijk

6

GEBR UIK EN

V.u. Ingang bezien: bovenop gebouwen

Winkeliers- buurt ambassadeur Plek 3

G NDIN RBI VE

Zitplekken rondom pilaren

B

4

1

10

9

8

EN

12

2

PARTNERS 14

Overkoepeling 5ingang METROwinkels

G NDIN RBI VE

Opvrolijken – kleur; groen

3

COMFO 2 RT EN

TOEGA NK E LIJ KH EI

EID GH

1

TEN TEI IVI T AC

Plek 2

TOEGA NK E LIJ KH EI

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN 4

Ingang Metro – fietsen verplaatsen 13 (rommelig)

15

4

D

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN 14

3

B

16

G RMIN VO LD EE

GE ZE LI

COMFO 2 RT EN

G RMIN VO LD EE

16 ID 15 HE G

k6

Ple 3 Plek

EN

Aanbod toilet voor iedereen toegankelijk

D

G E B R UIK EN

OV en parkeren

G NDIN RBI VE

EN

Directe toegang toilet Reigersbos

D

7

5

5

6


32 Reigersbos Place Game

Referentie


Plek 7 – BP Gaasperdam WAARDERING VAN DE PLEK Plek 7

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

PARTNERS

Gevels opleuken; hout; planten, street art

Sloop parkeergarage. Nieuw (hoogbouw,

REB

Zichtbaarheid + herkenbaarheid vergroten,

parkeren ondergronds.

Gemeente

Winkeliers

bijv. bewegwijzering, licht e.d.

Zichtbaarheid + herkenbaarheid; landmark

Pleintje creëren in hoek naar metro; zitjes,

groen- sport/buiten/ speel/bewegen

spel schaken, tafeltennis) o.i.d gymtoestel-

groene kwaliteit op voorgrond

len

Inloop/buurt functie al dan niet in hotel (ingang in toilet straat +plein)

QUICK WIN Waterafvoer op het plein verbeteren

33 Reigersbos Place Game


34 Reigersbos Place Game

Referentie


Plek 8- Openbare bibliotheek WAARDERING VAN DE PLEK •

Levendig

Bereikbaarheid

Kerk, wonen en werken

Plek 8

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

PARTNERS

Mentium- buurt : bbq buurt lunches/ uitwis-

Speeltoestellen in de winkel en straat

Albert Heijn

seling tuin groente eten

Pad langs de inrichting Mentium verbeteren

Horecaondernemers

Meer prullenbakken/ zitplekken voor scho-

Geveltuinen: meer gezamenlijk groen/kunt

Fysio

in de openbare ruimte van eige markety

Lokale bewoners

lieren •

Fitness apparaten/ sportveld/ skateboom/ street art

Andere bankjes – om samen te zitten ; elkaar aan te heijen

Dammen op straat/ boekenkast/ wonen bak trommelen muziek maken

Brothers (top boo jongen uit Florijn) willen iets te doen

Hebben- een schouders/ bezong dienstpakketten rond zijde met lokale productie

Toegangswegen aantrekkelijker maken muziek op straat?

Leegstand opheffen, kantoorlocatie goedkoper maken.

35 Reigersbos Place Game

Verticale tuinen: knabbel bos

QUICK WIN Picknicktafel op het gras bij de fysio


36 Reigersbos Place Game

Referentie


Plek 9 – Adventskerk Plek 9

WAARDERING VAN DE PLEK •

Open ruimte

Overzichtelijk

s’avonds verlicht

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

PARTNERS

Kleur ontbreekt, dus toevoegen

Ronde Kiosk (podium voor uitvoeringen) –

Winkeliers

Bloembakken/ Truidenbakken

Gazebo

Bewoners

Banken verplaatsbaar in kleuren (evt van

Wisselende Foodtrucks

Gemeente

gerecycled materiaal)

Maak het een ontmoetingsplein (Daar is de

Naamplaat kerk naar voren halen (in kleur)

Tuin meer variatie en kleur (Denk aan Boschman geiden)

Bosschage achter kerk meer open (veiligheid)

Groot schaak of Damspel (Max Euweplein)

Boekenruil kiosk of gevonden voorwerp plek

Andere kleur verlichting waardoor beter zicht (Gelig)

37 Reigersbos Place Game

locatie ideaal voor) - Bewoners overlast? •

Aanpak GevelsGraffiti artist voor blinde muur

QUICK WIN Bankjes plaatsen


38 Reigersbos Place Game

Referentie


Plek 10 – Remmerdenplein WAARDERING VAN DE PLEK

Plek 10

KORTETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

LANGETERMIJN-ACTIES EN -IDEEËN

PARTNERS

Brandweer weghalen en hier een

Brandweer

vuil geplaatst moet worden en wanneer het

community plek maken + kunstwerk

Politie

er geplaatst moet worden

weghalen

Gemeente

Grof vuil plaats (goed aanduiden waar het

Begroeiing weghalen (te dicht)

Eigenaar garage

Minder parkeerplekken, auto’s naar de

Woningstichting

parkeergarage

Bewoners

Brandweer, politie, gemeente, eigenaar garage, woningstichting en bewoners moeten samen georganiseerd worden.

39 Reigersbos Place Game


v


het resultaat

41 Reigersbos Place Game


Resultaat 1: Placemanagementteam Reigersbos

Gijs van Deuren bewoner Reigersbos

Randy Braams Number One Party Verhuur

Saskia Bosnie

Huda Rais Gemeente Amsterdam

Ria Braaf Frankel Axioma

Judith Tholen Happy Body Healthy Lifestyle

Heidi Atmopawiro Ubuntu Stadstuin

inwoner Reigersbos

Simone Anna de Jong Heart4Uproject

nog even geen foto

Eddy Gorter interiur architect

42 Reigersbos Place Game

Leto van Olffen

Rutha Fessehaye Gemeente Amsterdam


Resultaat 1: Een Placemanagementteam Het is altijd weer een verrassing en een voorrecht om de opbrengst van een Placegame te bekijken in welke community, in welk land dan ook. Bij elke Placegame opnieuw is het indrukwekkend om te zien met hoeveel passie, creativiteit en kwaliteit bijvoorbeeld de Quick Wins, het laaghangende fruit, op korte termijn te willen realiseren. Dit zijn kleine ingrepen met een grote uitwerking op de omslag in- en rond het centrum Reigersbos. Deze ingrepen zullen worden gemanaged door het Place Management Team dat zichzelf op zeer spontane wijze aanmeldde aan het einde van de Place Game. Dit splinternieuwe Place Management Team zal maandelijks bijeen komen.

Coalitie

REIGERSBOS

Placemaking Reigersbos is een bijzondere samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Cordaan, REB en Sectie 5. Naast dat het PMT een maandelijkse bijeekomst heeft, zal de coalitie tweemaandelijks de resultaten van Placemaking bespreken. Zeer belangrijk is om ook de financiering van de korte termijn initiatieven inzichtelijk te maken en daarbij goede afspraken over de verdeling van kosten te maken.

Het streven is Stadgenoot ook in de coalitie op te nemen

Partijen die de coalitie vormen

43 Reigersbos Place Game


Bewegwijzering st ka en kjes k ur! e n Kle bo ba n e

community ontmoetingspunt

Groen box

moestuinen

s nkje

buurt barbeques

ba

tuin Public WC vogels thema

k erre

V

bloemen groene DAK

O P E N

biologisch aanbod

ers tain con n g n te ni Ope vergro

ll licht Jum bo wa rr

as

moestuinen

d rhou onde ant rk wate

en

gezellig terras

picknicktafel

Senioren ontmoeting!!! ActCreat ivit ieve eit en! !!

petanque plek

tuin Green Vines!

mob ie cate le ring

44 Reigersbos Place Game

we

Be

g

d

altij

rtm

rin

jze

i gw

Steegje verlichten

buu

t

schoonmaken

lich

mini park maken

boekenkast en bankjes

er me

groene daken

spel schaken

Pluk tuin

fietsen verplaatsen ur! Kle

Pl in opten en

groen sport

Te

Prullenbakken Plaatsen ijker

kleine pleinen trafo huisjes

Graffitti!

verticale tuinen

picknicktafel

buurt barbeques

Schommel/Speel

Th wit e Wal l h a n A rt!

zichtbaarheid


Resultaat 2: korte termijn Power of Ten Rondom en op Reigersbos is het van belang om te streven naar de Power of Ten. Door te starten met uitvoering van de kortetermijn-ideeĂŤn ('quick wins') zoals het plaatsen van bankjes, speeltoestellen, en mobiele horeca kan het centrum op korte termijn al aantrekkelijker worden. Programmering korte termijn De levendigheid in de omgeving kan volgens de deelnemers ook worden gestimuleerd door meer activiteiten te organiseren met ondernemers en bewoners. Kaartbeeld De kaart hiernaast geeft een overzicht van alle genoemde kort termijnideeĂŤn. De komende maanden kan worden gewerkt aan de uitvoering van een selectie daarvan.

45 Reigersbos Place Game


46 Reigersbos Place Game


Resultaat 3: Middenlange en lange termijn Ontwikkeling en Programmering De ontwikkeling van centrum Reigersbos zal in de komende jaren vorm krijgen. Het plan voor deze ontwikkelingen zal dit jaar starten. De uitvoering van plannen zal nog enige tijd in beslag nemen. Juist in deze 'tussenfase' is placemaking een geweldige kans om te verbinden, betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap te vergroten. Het Placemanagementteam zal in de fase van de ontwikkeling van centrum Reigersbos maandelijks bijeenkomen en samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden vorm geven aan de alle ideeĂŤn. De ervaring in Placemaking is dat 60% van de initiatieven vanuit Placemaking een permanent onderdeel worden in de publieke ruimte. In Placemaking is er geen sprake van een einddatum. Wanneer lokale krachten Placemaking oppakken zal de publieke ruimte duurzaam zijn getransformeerd naar levendige en geliefde plek.

47 Reigersbos Place Game


www.placemakingplus.com info@placemakingplus.com www.facebook.com/PlacemakingPlus