Buurt Maken Verslag Banne Noord

Page 1

Buurt maken verslag BANNE NOORD

September 2020


2


1 De inleiding 2 Samen in Banne Noord 3 Wat is Buurt Maken? 4 En wat vinden jullie? 5 Buurt Maken Workshop: Op expeditie naar de 10 plekken 6 Het resultaat 7 The sky is the limit

p7

p9

p 12

p 21

p 29

p 51

p 58

3


4


De INLEIDING

5


6


Inleiding In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft BFAS+/Placemaking Plus, op 5 september 2020, Buurt Maken georganiseerd. Dit verslag geeft het resultaat weer van een gezellige workshop waarbij we met jong en oud hebben gewerkt aan ideeën om leefbare plekken in de buurt liefdevol te maken! Wij presenteren aan jullie: het Buurt Maken Verslag.

Amsterdam Noord Banne Noord

Buurt Maken werd geleid door het team van Placemaking Plus (onderdeel van BFAS+). Wij volgden hierbij de methode van Project for Public Spaces. Dit is een non-profitorganisatie uit New York die gemeenschappen ondersteunt met het veranderen van plekken in de buurt. Samen met de buurtbewoners werken zij aan fijne en prettige plekken waar iedereen in de buurt van kan genieten. Een wandeling door de wijk en een workshop zorgen ervoor dat buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan en dat mooie ideeën ontstaan. De uitwerking van deze ideeën zorgen voor een prettige buurt met liefdevolle plekken.

Opdracht van:

Door:

7


8


samen in Banne Noord

9


BANN

R E NOO

D

THUIS

TOEKOMSTPLANNEN

4

U

GIN I D O ITN

10 dec

2019

buurt! or uw en: nen vo stplan te kom langs toekom ber de d uit om decem e Noor 10 nn Ba op uur n in Bekijk en 21.00 iederee r n be .00 ge m 19 di ce r 11-13 tussen We no g 10 de uur en rlevinke : Dinsda 18.00 eken, Pa Datum .00 en Windstr ssen 16 De Vier Tijd: Tu school : Basis tie ca Lo

0 19 09:5

“ER ZIT VEEL RUIMTE WO-

TUSSENhuizen DE LAAGBOUW Nieuwe

Meer gezelligheid

vinden veel mensen een slecht idee. Daarom blijft deze rand

steeds vaker hard gaat regenen, is het belangrijk dat water beter weg kan. Dit kan door het water meer ruimte te geven.

Noord plek voor grotere woningen voor gezinnen. Op de Parlevinker is er plaats voor senioren- en starterswoningen. Aan de Noorderbreedte kan nu al een aantal starters-

Noord wonen. Dat is nodig, want er is woningnood in Amsterdam. Meer mensen betekent meer gezelligheid in de buurt. Het is dus ook goed voor het winkelcentrum

woningen worden gebouwd. De gemeente onderzoekt of er hier later nog meer gebouwd kan worden.

en nieuwe horeca.

voorlopig groen. d 1

LOCATIE DRIEMASTER

GMA_basiskrant_A3_v12.indd 4

Water

Als het regent blijven er vaak lang plassen staan. Omdat het

“Er zit veel ruimte tussen de laagbouw woningen. Bouw je hoger dan heb je meer ruimte over voor groen.”

5

“Ruimte en groen, dat is de Banne. Geen hoge flats op de IJdoornlaan!”

In het groen

Het is mooi wandelen en fietsen langs het water bij de IJdoornlaan. Nieuwbouw hier

22-11-20

3_v12.ind

iskrant_A

GMA_bas

“Mijn kinderen zijn in de twintig maar wonen nog steeds thuis. Waar kunnen ze betaalbaar op zichzelf wonen in Amsterdam?”

In Banne Noord woon je ruim en met veel groen om je heen. Een plek waar veel mensen graag wonen. Daarom willen de gemeente en woningcorporaties extra huizen voor senioren, starters en gezinnen bouwen.

G

BANNE NOORD

NINGEN. BOUW JE HOGER De school De Driemaster gaat naar DAN HEB JE MEER RUIMTE Banne Zuid. Zo komt er in Banne OVER VOOR GROEN.”

Door meer huizen te bouwen, kunnen er meer mensen in Banne

Plan: Water wordt breder om regenwater op te vangen

22-11-2019 09:50

Plan: Op deze plek komen nieuwe huizen

GMA_basiskrant_A3_v12.indd 5

22-11-2019 09:50

10


Samen in Banne Noord

Stadsdeel Noord is volop in ontwikkeling en dat geldt ook voor de Banne Noord. Afgelopen jaar is veel met mensen uit de buurt gesproken over alle mooie ideeën om de wijk te verbeteren. Deze gesprekken zijn verwerkt in toekomstplannen die aan het gemeentebestuur zullen worden voorgelegd. Het duurt nog wel even voordat de toekomtsplannen gerealiseerd worden. Met Buurt Maken gaan we aan de slag met ideeën die op korte termijn te realiseren zijn.

Banne Noord ligt aan de rand van stadsdeel Noord. Het is een wijk uit de jaren ‘70 met veel groen en portiekflats. Sinds het ontstaan van de wijk is er in Banne Noord zeer weinig vernieuwd. Gemeente Amsterdam heeft afgelopen jaar samen met de bewoners intensief gewerkt aan mooie toekomstplannen voor de wijk. De voorbereiding en de uitvoering van deze plannen zal de aankomende jaren plaatsvinden. Met Buurt Maken richten wij ons op wat er op de korte termijn kan gebeuren. Het doel is om mooie ideeën uit de buurt werkelijkheid te laten worden en het liefst zo snel mogelijk!

11


12


wat is Buurt Maken?

13


HU UR P

RI JZ

EN

VA S WA TGO AR EDDE

BEDRIJVEN MET PLAATSELIJ KE EIGENAREN

AA

R

TE LIJ K ES

UI KB

FE

BR

GEZELLIG SOCIAAL

LIJK

GEBRUIK & ACTIVITEITEN

PLEZIER

UITNODIGEND

BIJ

OP WEG

VERBINDINGEN

EN

PRETTIG

JE

AA

N DE

ON

VE

AK M

LIJK

R

OVERZICHTE

BAA AAN

VOETGANG ERSACTIVITEIT

BEG

NK E

LIJ K

GE

GA TO E

IG

MILIEU

GEGEV

UIS

NT R

IL

EIT INALIT CRIM FERS CIJ

VER GEG KEER EVE SNS

TH

EK

VO E

KE

ENS

LE

N

LIJ

K NI V SC EAU HO VA ON N

DE AN G T V IN AA UW ST EBO B

VE TR RD A E SO NS LIN OR PO G TE RT IN N -

GRO

COMFORT & BEELDVORMING

ME AR H CH C RIS TO HIS M TE TS O PLAA N E ZITT SPIRITUEEL

UIK

BR

GE

ER KE

R PA

KWALITEIT

NA

VE

ELS

WINK

NDIG

LEVE

CONTINUITEIT

UIK GEBR AR BA N E P O OER VERV

L

IAA

EC

SP

VERWELKOMEND

RB

Seattle, Verenigde Staten

ZAAM

E

IT

NDE

Gevoel De kwaliteit

AC TIE F

N

Kenmerken

VRIE

GR

ER ZI

IK

RU

EB

G ND

O

PL

ITE

SOCIALE ONTMOETINGE N

DUUR

DIVERSITEIT

EN

RT ALE EL N LE N

ERKE

UR

RA CT IV

EN AK

RH

VE

IN TE

EB

M

VE

ENW

ED

E TJ AA PR

LEV E STR N OP AAT

SAM

GO

IJ W SW IL L ER IG K ER -

BETAALBAAR

VR

New York, Verenigde Staten

ACTIVITIET D IN DE AVON

, EN NN MA N, AL NT OUWE N AA E R V DER KIN DEREN OU

Wat maakt een goede plek?

Figuur 1

Honigcomplex Nijmegen

14


Wat is Buurt Maken?

Buurt Maken is het veranderen van een plek waar je zo snel mogelijk doorheen wilt tot een plek waar je nooit meer weg wilt!

Hoe veranderen we een plek van leefbaar naar liefdevol?

Buurt Maken begint met het ontmoeten van de mensen in de wijk. Dit zijn de buurtbewoners, de bezoekers en de ondernemers. Bij Buurt Maken kijken wij naar een plek, stellen we vragen en luisteren wij naar de mensen die daar wonen, werken en recreëren. Zo kunnen wij ontdekken waar mensen behoefte aan hebben. Samen met bewoners bedenken wij verbeteringen voor plekken waar zij dagelijks komen of voor hen belangrijk zijn. Vervolgens helpen wij ze met het uitvoeren van hun ideeën. Zij spelen de hoofdrol bij het mooi maken en onderhouden van plekken in de buurt. We beginnen het liefst snel en met kleine veranderingen die direct een zichtbaar resultaat geven. Op de lange termijn komen de grotere ingegrepen aan bod.

Project for Public Spaces heeft lang onderzoek gedaan, naar wat een plek precies fijn maakt. De vier hoofdeigenschappen (zie figuur 1) leggen wij hieronder uit. De eerste eigenschap is Prettig. Gebruikers beschrijven de plek als veilig, schoon, groen, charmant, aantrekkelijk en/of historisch. Je kan er lekker zitten; het is aantrekkelijk om de plek te bezoeken en je kunt deze ook weer gemakkelijk verlaten. De tweede eigenschap die een plek fijn maakt is Plezier. Gebruikers beschrijven de plek als leuk, speciaal of levendig. Er wordt eten of iets anders verkocht; men viert er speciale gelegenheden; kinderen gebruiken het als een plek om te spelen. Een derde eigenschap is Op Weg. De plek is verbonden met andere plekken en beschikt over goed vervoer, aantrekkelijke omliggende straten en parkeergelegenheid. Het laatste kenmerk is Gezellig. Het is een plek waar mensen samen komen. Je kan er een praatje maken en er is activiteit, er is sprake van een gevoel van trots en eigenaarschap op deze plek. Meer informatie over Buurt Maken kan je vinden op de website van Project for Public Spaces > website: pps.org

15


1

2

3

Januari - Juni 2020

Juni & Augustus2020

5 September 2020

4

5

September 2020

Sept - December 2020

16


Proces van Buurt Maken

The community is the expert, we are the tools.

Ondertussen vormt zich ook een Coalitie. In Banne Noord bestaat deze coalitie uit de woningcorporaties; Stadgenoot, Rochdale, Ymere en Eigen Haard. Zij zullen de uitwerking van de ideeën financieel ondersteunen. Het Buurt Maken Team en de Coalitie realiseren quick wins: snelle en/of kleine ideeën die een grote impact hebben. Ook wordt er onderzocht of er een initiatief op de lange termijn en plek in Banne Noord kan krijgen.

Buurt Maken begint bij de initiatiefnemers: Gemeente Amsterdam, de woningcorporaties en BFAS+/Placemaking Plus. Vervolgens wordt de buurt verkend. Wie zijn de bewoners, ondernemers en bezoekers van Banne Noord? Zijn er al kleine netwerken in het gebied en is er een aanstekelijke bewoner (iemand die niet bang is een uitdaging aan te gaan) te vinden. Met de Buurt Maken workshop komen wij bij elkaar, het is een moment van ontmoeting en verbinding met de bewoners uit de wijk. Iedereen heeft een eigen gevoel bij Banne Noord, door met elkaar 10 plekken in de buurt te onderzoeken ontstaan er mooie ideeën. Wat kan, het liefst morgen, gebeuren (Quick Win) en wat kan op de lange termijn ontstaan? De buurtbewoners die graag de ideeën een stapje verder brengen kunnen deelnemen aan het Buurt Maken Team. De opgehaalde ideeën worden samengevat in het Buurt Maken Verslag. Met dit verslag gaat het Buurt Maken Team aan de slag!

17


18


De kracht van 10 De tien plekken in Banne Noord zijn gekozen volgens de theorie van Project for Public Spaces; The Power of 10. De kracht van 10 komt van het idee dat een goede plek veel activiteiten biedt met verschillende redenen om deze te bezoeken. Een plek met activiteiten is vaak een samenstelling van wel tien of meer kleinere plekken. De kracht van 10 nodigt ons uit om de beweging en activieit van de leefomgeving te onderzoeken en deze te vergroten.

Plek

10+ dingen om te doen

Bestemming

10+ plaatsen om heen te gaan

Stad / Regio 10+ grote bestemmingen

Plein, Amsterdam 19


20


En wat vinden jullie?

21


*hoe groter het woord, hoe vaker deze is genoemd

22


Wat vinden jullie van Banne Noord? Tijdens Buurt Maken zijn er een aantal vragen gesteld aan de deelnemers. De antwoorden geven weer hoe Banne Noord wordt ervaren en wat men graag (meer) zou willen zien. De woorden als slecht onderhoud, verzakkingen en tekort aan prullenbakken laten zien dat de Banne in de openbare ruimte wel een opknapbeurt kan gebruiken. De positieve woorden als gezellig, speelgelegenheid en groen laten blijken dat de bewoners zich fijn voelen in de wijk. Het is een plek met veel gezinnen, jongeren en bewoners die er al sinds de bouw wonen!

23


Waar wonen jullie?

Legenda: Woonplaatsen van de deelnemers van Buurt Maken 24


Fijne plekken en plekken in de buurt die verbetering kunnen gebruiken

Legenda: Wat vindt u een fijne plek in Banne Noord? Welke plek in Banne Noord kan wel wat verbetering kunnen gebruiken? 25


Wat zouden jullie graag in Banne Noord willen zien?

26


MULTI CULTUREEL PLAN MET BEHOEFTES VOOR ALLES BEWONERS

27


28


Buurt Maken: Op expeditie naar de 10 plekken 29


BANNE NOORD Bestaande Situatie

30m

B

B

B

B

LEGENDA bestaande bebouwing scholen voorzieningen bestaand

7

8

1 + 2. Omgeving Parlevinkerpad en hoofdroute auto de moestuinen

9

groen water 3 + 4. Omgeving Rodeplein en de Zeeslag Plangrens

Gemeente grens 5. Het park achter de Botteloef

6 5

10 3+4

6. Het groene veld naast de Vier Windstreken 7. Het Parlevinkerplein 8. Het groene veld naast het Gezondheidscentrum

1+2

9. Het groene veld bij Fokkezeil/ Oosterlengte 10. Bij het bruggetje aan het kanaal 30


Buurt Maken: uitkomsten van de verkenning Figuur 2

Voorafgaand en tijdens Buurt Maken vroegen wij de deelnemers om op verkenning te gaan naar 10 plekken in de buurt. Met deze verkenning werd er goed naar een plek gekeken en deelden de deelnemers hun ervaringen. Zij zijn immers de echte ervaringsdeskundige van deze plekken. De plekken werden beoordeeld op de volgende eigenschappen: gezellig, op weg, plezier en prettig. Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor fijne plek. Figuur 2 laat zien wat jullie ervaringen zijn op de plekken in de buurt. Deze grafiek is het resultaat van de online vragenlijst die door 18 mensen in ingevuld. Bij de verschillende plekken in de Banne kunnen de deelnemers goed op weg. Met de fiets en te voet zijn de plekken in de buurt makkelijk te vinden. Op veel plekken ontbreekt wat plezier. Plezier wordt ervaren wanneer er verschillende dingen te doen zijn zoals sport en spel of het drinken van een kopje koffie. De bewoners blijven dan graag wat langer op een plek waardoor deze ook gezelliger wordt. Op de volgende pagina’s vind je de korte- en lange termijn ideeën welke zijn opgehaald tijdens de Buurt Maken workshop en de online vragenlijst. Deze ideeën kunnen voor meer plezier zorgen op een plek of juist een plek mooier maken. Van leefbaar naar liefdevol!

1 + 2 Omgeving Parlevinkerpad en de moestuinen 3 +4 Verkennen van het Rode Plein en omgeving Zeeslag 5 Verkennen van het park achter de Botteloef 6 Verkennen van het groene veld naast de Vier Windstreken 7 Verkennen van het Parlevinkerplein 8 Het groene veld naast het gezondheidscentrum 9 Het groene veld bij Fokkezeil/Oosterlengte 10 Bij het bruggetje aan het kanaal Nee

Een beetje

Ja

LEGENDA: Gezellig: is er leven op de plek? Op Weg: is de plek is goed bereikbaar? Plezier: is er veel te doen op de plek? Prettig: ziet de plek er mooi of prettig uit?

31


Plek 1 + 2 Verkennen van de omgeving Parlevinkerpad en de moestuinen Hoeveel ervaren jullie deze plek? Nee

Een beetje

Ja

Gezellig: is er leven op de plek? Op Weg: is de plek goed bereikbaar? Plezier: is er veel te doen op de plek? Prettig: ziet de plek er mooi of prettig uit?

32


Plek 1 + 2 Verkennen van de omgeving Parlevinkerpad en de moestuinen Op deze plek waardeert men:

Op deze plek mag het volgende worden verbeterd:

• Het Parlevinkerpad is ‘de verbinding’ voor voetgangers en fietsers naar de rest van Amsterdam.

• Het wandelpad mag wel iets veiliger

• De moestuintjes

6-12 mnd

0-6 mnd

Ideeën voor de Quick win

Ideeën voor de lange termijn

De plek schoon houden

Een fietspad met aan beide kanten een voetpad

Picknicktafels en bankjes neerzetten op het veld

Het een beschermd natuurgebied maken

Naast de moestuinen een voedselbos aanleggen

Het planten van wilde planten en bijenplanten

Meer insectenhotels maken/ ophangen

Deze partijen zouden een coalitie kunnen vormen Theaterstraat Gemeente Amsterdam

33


Plek 3 + 4 Verkennen van het Rodeplein en omgeving Zeeslag Hoeveel ervaren jullie deze plek? Nee

Een beetje

Ja

Gezellig: is er leven op de plek? Op Weg: is de plek goed bereikbaar? Plezier: is er veel te doen op de plek? Prettig: ziet de plek er mooi of prettig uit?

34


Plek 3 + 4 Verkennen van het Rodeplein en omgeving Zeeslag Op deze plek waardeert men:

Op deze plek mag het volgende worden verbeterd:

• Het speelveld voor kinderen/jongeren

• Met regen staat het fiets- en wandelpad onder water

• De leevendigheid van speeltuin de Zeeslag

6-12 mnd

0-6 mnd

Ideeën voor de Quick win

Een Jeugdpaviljoen voor de jongeren in de wijk

Ideeën voor de lange termijn

Fiets en wandelpad vernieuwen

Deze partijen zouden een coalitie kunnen vormen DOCK Jongerenwerk Gemeente Amsterdam

35


Plek 5

Verkennen van het park achter de Botteloef

Hoeveel ervaren jullie deze plek? Nee

Een beetje

Ja

Gezellig: is er leven op de plek? Op Weg: is de plek goed bereikbaar? Plezier: is er veel te doen op de plek? Prettig: ziet de plek er mooi of prettig uit?

36


Plek 5

Verkennen van het park achter de Botteloef

Op deze plek waardeert men:

Op deze plek mag het volgende worden verbeterd:

• Het water met het eilandje

• Het mag meer een verblijfsplek worden • Graag meer pekken om te zitten • Minder troep

6-12 mnd

0-6 mnd

Ideeën voor de Quick win •

Prullenbakken

De huidige bankjes omdraaien

Een steiger aan het water

Meer verlichting

Een speelplaats (zoals bij de Botteloef)

Het fietspad verplaatsen zodat het één groot plein wordt met gras en picknicktafels

Ideeën voor de lange termijn •

Fiets- en wandelpad herinrichten, deze loopt nu in elkaar over

Water bij het eilandje baggeren voor mooi schoon water

Een deel van de hoge bomen weghalen

Het groen tussen de bomen inrichten met bloeiende struiken of bessen, goed voor vogels/insecten!

Meer bloemenlint langs deze hele kant van de Banne

Deze partijen zouden een coalitie kunnen vormen De woningcorporaties Gemeente Amsterdam

37


Plek 6

Verkennen van het groene veld naast de Vier Windstreken

Hoeveel ervaren jullie deze plek? Nee

Een beetje

Ja

Gezellig: is er leven op de plek? Op Weg: is de plek goed bereikbaar? Plezier: is er veel te doen op de plek? Prettig: ziet de plek er mooi of prettig uit?

38


Plek 6

Verkennen van het groene veld naast de Vier Windstreken

Op deze plek waardeert men:

Op deze plek mag het volgende worden verbeterd:

• Het is een mooie plek om te zien

• Er is achterstallig onderhoud

6-12 mnd

0-6 mnd

Ideeën voor de Quick win •

Een Jeu de Boules baan

Waterspeelparkje voor kinderen

Koffieplek met bankjes

Een tennisbaan

Ideeën voor de lange termijn •

Er moet Iets worden gedaan voor de wateroverlast

Deze partijen zouden een coalitie kunnen vormen De woningcorporaties De Vier Windstreken Gemeente Amsterdam

39


Plek 7

Verkennen van het Parlevinkerplein

Hoeveel ervaren jullie deze plek? Nee

Een beetje

Ja

Gezellig: is er leven op de plek? Op Weg: is de plek goed bereikbaar? Plezier: is er veel te doen op de plek? Prettig: ziet de plek er mooi of prettig uit?

40


Plek 7

Verkennen van het Parlevinkerplein

Op deze plek waardeert men:

Op deze plek mag het volgende worden verbeterd:

• De bankjes • De sportfacaliteiten • De plek wordt druk bezocht

• De verlichting • Het plein mag meer de functie van ontmoetingsplek krijgen • Meer activiteiten

6-12 mnd

0-6 mnd

Ideeën voor de Quick win

Ideeën voor de lange termijn

Een pierenbadje

Horeca

Een markt voor lokale producten

Een zwembadje of waterplein

Een koffietent

Een wijkpost

Een schaatsbaan voor jong en oud

Een wintermarkt

Hangplek voor jongeren 14+

Deze partijen zouden een coalitie kunnen vormen Het Gezondheidscentrum Theaterstraat De Bolder Gemeente Amsterdam

41Plek 7

Verkennen van het Parlevinkerplein door de Kinder Raad

Tijdens Buurt Maken hebben wij de Kinder Raad en het Mooi Maken Team uit de buurt gevraagd wat zij graag op het Parlevinkerplein willen zien. Hierbij het resultaat:

Reuze waterpistool

Boomhut Skatebaan Waterglijbaan Reuze TV

Speelbunker

Lavalamp

Meer kleur

Trampoline Stopcontacten

Circus

Fietsenstalling Hondenspeeltuin

Atletiekbaan

Groot standbeeld van een hoofd

Buitenbioscoop

Honing

Aquarium

Kinderhoek

Winkels

Drakenglijbaan

Piano

Plek om te turnen

Waterfontein

Muziek

Godzilla standbeeld

Waterkraan

TikTok plek

Zombie tsunami

Klimrek

Overdekte zithoek

Voetbalveld De Coffeeshop weg

WiFi

McDonalds Zandpad


Plek 8

Verkennen van het groene veld naast het gezondheidscentrum

Hoeveel ervaren jullie deze plek? Nee

Een beetje

Ja

Gezellig: is er leven op de plek? Op Weg: is de plek goed bereikbaar? Plezier: is er veel te doen op de plek? Prettig: ziet de plek er mooi of prettig uit?

44


Plek 8

Verkennen van het groene veld naast het gezondheidscentrum

Op deze plek waardeert men:

Op deze plek mag het volgende worden verbeterd:

• Het groen

• Er mag wel wat meer met het groene veld gebeuren

• ‘De bollenroute’

6-12 mnd

0-6 mnd

Ideeën voor de Quick win

Vaste bloemstruiken

Verlichting

Bankjes, ruimte voor ontmoeting

Ideeën voor de lange termijn

Een Vlindertuin

Deze partijen zouden een coalitie kunnen vormen Het Gezondheidscentrum Theaterstraat Gemeente Amsterdam

45


Plek 9

Verkennen van het groene veld bij Fokkezeil/Oosterlengte

Hoeveel ervaren jullie deze plek? Nee

Een beetje

Ja

Gezellig: is er leven op de plek? Op Weg: is de plek goed bereikbaar? Plezier: is er veel te doen op de plek? Prettig: ziet de plek er mooi of prettig uit?

46


Plek 9

Verkennen van het groene veld bij Fokkezeil/Oosterlengte

Op deze plek waardeert men:

Op deze plek mag het volgende worden verbeterd:

• De rust • Het groen

• Er mogen wel wat meer mensen komen

6-12 mnd

0-6 mnd

Ideeën voor de Quick win

Ideeën voor de lange termijn

Lage bebossing verwijderen

Een overdekte zitplaats (paviljoen)

Hekwerken opknappen

BBQ plek

Een zebrapad

Speelgelegenheden met bomen/ stronken

Jeus de Boules baan

Partytent

Gezellige verlichting

Speelplekken voor kinderen met zitplekken waar ouders elkaar kunnen ontmoeten

Deze partijen zouden een coalitie kunnen vormen Bewoners Gemeente Amsterdam

47


Plek 10

Verkennen van de omgeving bij het bruggetje aan het kanaal

Hoeveel ervaren jullie deze plek? Nee

Een beetje

Ja

Gezellig: is er leven op de plek? Op Weg: is de plek goed bereikbaar? Plezier: is er veel te doen op de plek? Prettig: ziet de plek er mooi of prettig uit?

48


Plek 10

Verkennen van de omgeving bij het bruggetje aan het kanaal

Op deze plek waardeert men:

Op deze plek mag het volgende worden verbeterd:

• Het is er rustig • Het is erg groen • Het Noord Hollands Kanaal

• Er mogen meer mensen zijn

6-12 mnd

0-6 mnd

Ideeën voor de Quick win •

Een beter maaibeleid, om meer bloemen te krijgen.

Bij dit bruggetje recreëren zomers veel mensen aan het kanaal. Een stadsstrand zou niet misstaan. Een stadsstrand dat wordt geëxploiteerd door ondernemers uit de buurt (denk aan de VerbroederIJ).

Ideeën voor de lange termijn •

Een goede plek om via een biofilter en een solar-pomp de slotgracht (de ring sloot) schoner te krijgen

Deze partijen zouden een coalitie kunnen vormen Gemeente Amsterdam

49


50


HET RESULTAat

51


Resultaat 1 Het Placemaangement Team Het is bijzonder om te zien hoeveel mooie ideeĂŤn de deelnemers voor hun buurt hebben. De volgende stap is de realisatie! Het zijn de kleine ingrepen met een grote impact die zorgen voor prettige plekken in de wijk. Deze groep van buurtbewoners, Theaterstraat, woningcorporaties, gemeente zullen verder gaan met deze stap. Dit Buurt Maken Team komt maandelijks bijeen om de ideeĂŤn uit dit verslag te bespreken.

Arthur Kneepkes Theaterstraat

Anita Jansen Gebiedsmakelaar

Stichting Arrahma

Hamza Belhadj Stichting Arrahma

Sonja Hoekmeijer Schooltuinen

Stanley Kinderraad

Virginia Ternardi Bewoner

Rob Breeman Bewoner

Nagi Farah Bewoner

Sandra Kuipers Rochdale 52


Resultaat 2 De Coalitie De coalitie voor Banne Noord bestaat uit de woningcorporaties (Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere) en de gemeente. De Coalitie zal tweemaandelijks bijeen komen en de resulaten van het Buurt Maken Team bespreken. Zij zorgen voor de financiële draagkracht van de Quick Win/korte termijn initatieven en de denken mee hoe lange termijn ideeën gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment is er een bedrag van €50.000,- beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de ideeën, we kunnen dus meteen aan de slag!

Banne 2 / Banne Noord

53


Quick Win Kaart

Gezellige verlichting

Markt Vlindertuin

Schaatsbaan Koffietent

Steiger aan het water

RVE MEE

G IN HT C I RL

BBQ Plek

Waterplein Jeu de Boules Jeugdpaviljoen Bijen planten

Stadstrand Bankjes

Voedselbos

Picknick tafels Schoon houden

54


Resultaat 3 Quick Win Met Quick Win kijken we naar kleine en/of snelle ingrepen die een grote impact hebben. De wensen en ideeën zijn weergegeven in de Quick-Win kaart op pagina 54. In Banne Noord is het van belang om te streven naar de kracht van 10: tien dingen om te doen. De deelnemers willen graag een kopje koffie, een pierenbadje, een leuk terras of zitplaatsen. Wat kunnen wij samen realiseren om deze wensen te vervullen? Hieronder een aantal suggesties waar het Buurt Maken Team mee aan de slag kan: •

De vlindertuin; groen, ruimte, biodiversiteit en educatie

IJsbaan; ontspanning, sport en spel

Jeu de Boules baan; sport en spel

Terras op het Parlevinker plein; ontmoetingsplek voor de buurt

Een goede Quick Win waar alle doelgroepen van kunnen genieten is een mooi én gewenst doel voor Banne Noord!

55


Resultaat 4 Lange termijn ideen De gemeente Amsterdam werkt nu hard aan de plannen voor Banne Noord op de lange termijn. In de tussenfase is Buurt Maken een kans om als buurtbewoners de hoofdrol te spelen. Tijdens de Buurt Maken hebben wij de deelnemers ook om lange termijn ideeën gevraagd. Ervaring leert ons dat een groot deel van de Buurt Maken initiatieven blijvend zijn. Hieronder een aantal van jullie voorstellen:

• Banne Strand: een plek om te recreëren aan het Noord Hollands Kanaal

• Pierenbadje of waterplein in de Banne: waterpret voor kinderen uit de wijk

• Het terugbrengen van een goede waterkwaliteit in de Banne Het Buurt Maken Team kan aan de slag! Wil je mee deelnemen aan het Buurt Maken Team

56


Hoe nu verder? Dit verslag is een samenvatting van de ideeĂŤn van deelnemers van de Buurt Maken workshop en van de online vragenlijst. Het Buurt Maken Team en de Coalitie gaan hier mee aan de slag. Heb jij nog een mooi idee wat niet in het verslag staat? Of wil jij meedoen aan het Buurt Maken Team? Dan kan jij ons altijd mailen naar info@bf-as.nl Wil jij geen deel zijn van het Buurt Maken Team, maar blijf je wel graag op de hoogte? Ook dan kan je ons mailen naar info@bf-as.nl, geef daarin aan dat je de stappen van Buurt Maken wilt volgen.

57


58


Sky is the Limit

Wat zou je nu willen op het Banne Noord?

59


Initiatiefnemers:-

Placemaking Plus is een onderdeel van BFAS+

Volg ons op: www.bf-as.nl info@bf-as.nl www.facebook.com/PlacemakingPlus 60