Plzeňský MAGAZIN OKO říjen 10

Page 1

2

kr

, aje

0 5 ! 0 ků

VELKÁ čtenářská soutěž o fotoaparát Kodak! ! Více str. 2 Hraj a v yhraj

EN 2010

M

Ě

2 is Í K - Ř Í J 5 1 v ý t S Í ČN

MAGAZÍN OKO - PLZEŇSKO

Vydání: X/2010

Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 | E-mail: info@magazinoko.cz | www.magazinoko.cz

Krásný, ale zrádný podzim, pozor na chřipky! Rady najdete v bylinkářské poradně!

Už ho má taky !

Dvacátádevátá soutěž s MAGAZÍNEM OKO proběhla v minulém (zářijovém) vydání o velmi zajímavou cenu v podobě dotykového mobilního telefonu myPhone. A jak jsme očekávali, i Vám čtenářům se telefon líbil a hlavně.... Foto : Výherce pan Novobilský

Uvnitř magazínu:

Poradna zdravé výživy Poradna pro zahrádkáře Bylinkářská poradna Jak na poruchy erekce Zprávy z kraje

Advokátní poradna

Na vaše dotazy odpovídá advokát: JUDr. Jiří Vlasák z AK Plzeň, nám. Republiky 3 Strana 5

www.magazinoko.cz

(pokračování na str.2)


MAGAZÍN Slovo vydavatele

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, přinášíme Vám první podzimní - říjnové číslo. MAGAZÍN OKO slaví 3. narozeniny. Začínali jsme v říjnu 2007 s prvním vydáním, které bylo tištěno v nákladu 12500 ks. Za tři roky působnosti jsme náklad více jak zdesetinásobili (150 tisíc), a to si myslím, je velký úspěch. Neusínáme ale na vavřínech a snažíme se na OKU neustále pracovat, aby bylo zajímavé jak pro čtenáře, tak i pro inzerenty. Z tohoto místa chci zároveň poděkovat všem

:: ŘÍJEN 2010 :: inzerentům, kteří nám dávají důvěru a náš magazín využívají k oslovení široké veřejnosti. V tomto čísle Vám přinášíme opět zajímavé články, poradny a samozřejmě soutěž, tentokrát o fotoaparát KODAK s vysokým rozlišením. Věřím, že si vyberete jak mezi články, tak že Vás osloví i některá nabídka inzerujících firem. Těším se na Vaše podněty. Ing. Petr Šmíd, vydavatel, E-mail:smid@magazinoko.cz

Super čtenářská HRA o digi - foťák KODAK! Připravili jsme pro Vás soutěžní hru o fotoaparát Kodak

Stačí odpovědět na DVĚ ANKETNÍ OTÁZKY: A) Město a ulice, kde jste nalezli MAGAZÍN OKO? B) V jakém supermarketu nebo hypermarketu nejčastěji nakupujete? Odpověď zasílejte ve tvaru: OKO.Příjmení.věk.Město.ulice.telefonní číslo.ANKETNÍ ODPOVEĎ B) Příklad odpovědi: OKO.Novak.45.Karlovy Vary.Jižní.777111111. jmeno supermarketu

Odpověď zašlete jedním z níže uvedených způsobů:

a) Jako SMS na tel. číslo 774 051 890 (klasické číslo - cena SMS dle vašeho tarifu). b) Prostřednictvím webového formuláře na www.hra.magazinoko.cz. c) Prostřednictvím korespondenčního lístku zaslaného na adresu: MAGAZÍN OKO, P. O. BOX 26, 334 41 Dobřany. Uzavření příjmu soutěžních odpovědí: 15.10.2010. Výherce bude vylosován z úplných odpovědí. Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba může soutěžit jen jednou. Účastí ve hře přijímá soutěžící podmínky soutěže. Podrobné podmínky soutěže naleznete na www.hra.magazinoko.cz.

UŽ HO MÁ TAKY - z předání výhry

Pokračování ze strany 1

panu Novobilskému předal výhru, ze které měl opravdu upřímnou radost. Z předání jsme samozřejmě pořídili foto a vítězi jsem položil opět několik tradičních otázek: Redaktor (R): Kde jste nalezl MAGAZÍN OKO? Výherce (V): Váš magazín jsem nalezl ve své poštovní schránce Foto z předání výhry v K. Varech, Jasmínově ....možnost jednoduše ho získat. Sou- ul., tak jako každý měsíc. těžní odpovědi nám chodily intenzivně R: Čtete MAGAZÍN OKO pokaždé? po celou dobu soutěže až do 15. září, V: Ano, pokaždé si ho rád přečtu, jsou kdy byl příjem odpovědí ukončen. Stále tam zajímavé věci a procházím si i ty řešíme problém, že odpovědi nedochá- inzertní nabídky, zajímá mě, co kdo zí ve správném tvaru, a proto některé nabízí. nelze vůbec zpracovat. Je nutné za- R: Pokaždé také soutěžíte? dávat odpověď ve tvaru podle zadání V: Většinou ano, je to jednoduché, tak soutěže. Můžete se jinak zbytečně při- se do soutěže zapojuju. pravit o výhru. Soutěže ze zářijového R: A jak naložíte s výhrou? vydání se také zúčastnil pan Novobilský V: No určitě si telefon nechám, jsem z Karlových Varů a byl to on, na kterého snad poslední z rodiny, který nemá padlo tentokrát při losování štěstí. Pana dotykový telefon, tak teď už ho mám Novobilského se mi podařilo kontak- taky. tovat hned na první pokus a domluvili R: Děkuji za rozhovor. jsme se na předání v Plzni. Po několika V: Také děkuji. (SP) dnech jsme se tedy setkali, a já jsem STRANA 2/12

Centropol_OKO_95x65_X10 1 8 . zÿÿÿÿÿÿ 2 0 1 0 1 1 : 5 7 : 0 8

Vydání: X/2010


Vydání: X/2010

:: ŘÍJEN 2010 ::

Aktuality z Plzeňského kraje

MAGAZÍN

Ministr na návštěvě

a dálnic, ale jednotlivé projekty revidovat, zprůhlednit a upravit. Jaroslav Bauer seznámil ministra dopravy s problémy v silniční a železniční infrastruktuře v kraji, především s problémy s vysokým počtem nákladních automobilů na silnicích, nutností výstavby kruFoto: Ministr dopravy Vít Bárta s prvním náměstkem hejtmana PK Jaroslavem Bauerem hového objezdu u nově 24. září 2010 navštívil ministr dopravy budované nemocnice v Klatovech či Vít Bárta prvního náměstka hejtma- nedokončenými dálničními přivaděči. na PK pro oblast dopravy Jaroslava Velkým tématem byly také železničBauera. I když spolu jednali poprvé, ní koridory. Například nový koridor v našli společnou řeč. V Plzeňském kraji úseku Plzeň – Rokycany by měl být donebyl pozastaven žádný z projektů. končen do tří let od zahájení realizace, Bauer podpořil ministra Bártu v tom, že která začne v příštím roce. nechce zastavovat práce Správy želez- Zdroj + foto: Plzeňský kraj LPP niční dopravní cesty a Ředitelství silnic

Domino

Osm dětí z dětského domova Domino, jehož je Plzeňský kraj zřizovatelem, našlo nový domov v moderním bytě v objektu 60. MŠ v Manětínské ulici. V hospodářském pavilonu této MŠ byly zrekonstruovány několik let nevyužívané plochy. Podobný postup se již v minulosti velmi osvědčil v bytě v 90. MŠ v Západní ulici v Plzni. Rekonstrukci zrealizoval MO Plzeň 1. Po stavebních úpravách vznikly 4 pokoje, kuchyň, technická místnost, koupelna a dvě WC. Uvedené úpravy vyšly MO Plzeň 1 téměř na 1.700 tis. Kč. Získáním tohoto bytu pro rodinnou skupinu je naplňována koncepce přiblížit život dítěte co nejvíce běžnému rodinnému modelu. Děti

si mohou za podpory pedagogů osvojit dovednosti a návyky, tak aby zdárně mohly překlenout problémy, které provázejí začátky jejich budoucího samostatného života. Byt je pro tento záměr ideální svou velikostí, uspořádáním místností i polohou objektu. Zdroj + foto: Plzeňský kraj LPP

Nový hejtman

Na 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje oficiálně rezignovala na funkci hejtmanky Plzeňského kraje Milada Emmerová. Jejím nástupcem byl zvolen Milan Chovanec, dosavadní první ekonomický náměstek. „Chtěl bych poděkovat za silný mandát. Všechno, co jsme si zde slíbili, se budu snažit vyplnit, “řekl krátce po svém zvolení. „Vážím si paní hejtmanky a jejího působení v čele kraje. Naše spolupráce byla vždy dobrá a většinou úspěšná. Žádnou revoluci v kraji nechystám, chci dokončit rozjeté projekty, rozvíjet věcnou politiku, nikoli politikaření a úzkou spolupráci s obcemi kraje,“ dodal nový hejtman. Dalším hlasováním zvolilo zastupitelstvo nového člena Rady Plzeňského kraje. Stal se jím Foto: Milan Chovanec zastupitel Plzeňského kraje Martin Zrzavecký. Novým prvním náměstkem se stal Jaroslav Bauer, novým náměstkem zvolili zastupitelé radního pro oblast školství, mládež a sport Jiřího Stručka. Zdroj + foto: Plzeňský kraj LPP

MAGAZÍN OKO HLEDÁ PSYCHOLOGA Hledáme psychologa, psycholožku (sexuologa, sexuoložku) pro rubriku: Psychologická poradna (Sexuologická poradna)!

V případě zájmu volejte: 371 120 490 nebo pište na info@magazinoko.cz STRANA 3/12


MAGAZÍN

Velká výstava v Plzni

Největší výstavní a prodejní akce v Plzni je tady a letos rovnou ve dvou halách ! Od pátku 22. října do neděle 24. října se promění obě Městské sportovní haly (haly TJ Lokomotiva Plzeň) včetně venkovních ploch v obrovský veletržní areál hostící trojici veletrhů Mo-

derní dům a byt & Moderní žena & EX Plzeň. Brány veletrhů budou otevřeny denně od 9 do 18 hodin. Celá jedna hala je věnována veletrhu Moderní dům a byt. Firmy z oboru stavebnictví, vytápění, nábytkářství, vybavení do domácnosti nabídnou vše, co souvisí se zařízením pohodlného bydlení. Novinkou čtvrtého ročníku veletrhu je rukodělná předváděcí a poradenská zóna Cechu malířů a lakýrníků, kovotepecké a sklářské dílny nebo práce na hrnčířském kruhu. Druhá hala s veletrhem Moderní žena potěší nejen návštěvnice, které si zde mohou koupit módní výrobky a doplňky, šperky, bižuterii, kosmetiku a drobné dárky pro své blízké. Opět je připravena oblíbená Esoterická poradna. Příjemnou chutnou třešinkou na trojitém veletržním dortu

Vydání: X/2010

:: ŘÍJEN 2010 ::

je s netradičními ochutnávkami potravin gastrofestival EX Plzeň. Pro děti je připraven obří nafukovací skákací hrad a skluzavka. Celkem se na veletrzích představí více než sto padesát firem z celé ČR i ze zahraničí. Spojte příjemné s užitečným a navštivte trojlístek veletrhů od 22. do 24. října v Plzni. Každý člen rodiny si zde najde to své. Vstupné na veletrh činí 20 Kč pro děti a 50 Kč pro dospělé. I letos každý druhý návštěvník vyhrává dárek z veletržní tomboly a pokud chcete mít svůj dárek jistý, staňte se na facebooku členem skupiny Plzeňský veletrh. TZ: Omnis Olomouc, a.s.

Poradna zdravé výživy

Paní doktorko, jsou některé vitamíny nebezpečné? Alena R. Sokolov Je to tak, některé vitamíny opravdu mohou být nebezpečné, když se jimi předávkujeme. Jde o vitamíny rozpustné v tucích a o těch si teď něco řekneme. Obecně se vitamíny dělí na rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích. Rozpustné v tucích jsou vitamíny A, D, E a vitamín K. Vitamin A čili retinol se nachází v živočišných potravinách jako je rybí tuk a játra. V rostlinách (mrkev, špenát, kapusta, žluté ovoce) je ve formě karotenu, který si tělo samo mění na retinol. Vitamín je nutný pro správné vidění, zdravou kůži a odolnost proti infekcím. Cholekalciferol - vitamín D je nezbytný pro správný vývoj i stav kostí a zubů. Je obsažen v rybím tuku a rybách obecně. Také si ho umíme vyrobit v kůži vlivem slunečního záření, ale po opálení tato schopnost mizí. Křivici dětí, nemoci z nedostatku vitamínu D, se dříve říkalo anglická nemoc, protože v 19. století byla Anglie známá svými mlhami a nedostatkem slunečního svitu. Vitamín E tvoří látky zvané tokoferoly. Tělo je používá jako antioxidanty, tedy látky likvidující nebezpečné volné radikály, které poškozují buňky a následně naše zdraví nadměrnou oxidací. Kromě toho zlepšuje dýchání buněk, působí

proti srážlivosti krve (ředí krev) a snižuje hladinu cholesterolu. Tokoferoly jsou v oleji z obilných klíčků, obecně v rostlinných olejích, sojových bobech, zelené listové zelenině, obilných zrnech a vejcích z přirozeného chovu. Vitamín K též někdy zvaný fylochinon se vyskytuje ve třech formách. Formy K1 a K2 se nachází v potravě, zejména v zelené listové zelenině a také je pro nás ve střevním traktu vyrábí přátelské bakterie laktobacily. Proto je důležité tyto bakterie ve střevě udržovat a dle potřeby doplňovat. Forma K3 je uměle vyrobená pro ty, kteří trpí poruchou vstřebávání ze střeva. Vitamín je nutný pro tvorbu protrombinu, látky umožňující srážení krve. Chrání nás tedy před vykrvácením po poranění. Po předávkování jsou pro tělo nebezpečné vitamíny A a D, vitamín K jen v případě náhražky menadionové skupiny při jeho syntéze. Vitamín A může v nadměrných dávkách způsobit i vývojovou vadu plodu. Pro zajímavost - nejvíce otrav vitamíny rozpustnými v tucích, a to i smrtelných bylo popsáno v 19. a počátkem 20. století u lovců kožešin na dálném severu po požití zvířecích jater, zejména medvědích. MUDr. Jana Kocianová

Nutriční poradna, Sokolov, K. H. Borovského 406, Tel.: 352 627 321, E - mail: nutri@volny.cz

Adéla Tas, mladá malířka z Plzně Jsou vozy ŠKODA bezpečné? V září slavnostně zahájila svoji první výstavu „POHLEDY DO DUŠE“ ve svém rodném městě v Plzni Adéla Tas. Slavnostního zahájení výstavy ve Veleslavínově ulici v Galerii Azyl se zúčastnily i známé osobnosti. Vernisáž zahájil režisér Václav Chaloupek (např. Pruhovaní kamarádi, Méďové, Bráškové). O hudební doprovod se postarala zpěvačka Eva Melicharová.

V průběhu studia se seznámila s režisérem Václavem Chaloupkem, s kterým pak spolupracovala na natáčení několika večerníčků (Madla a Ťap, Méďové a další). Uměleckoprůmyslovou školu ukončila jako nejlepší z ročníku. Následně nastoupila na plzeňskou Pedagogickou fakultu - výtvarná kultura a malba. Během studia cestovala po světě a sama se naučila malbě portrétů, přičemž ji nejvíce ovlivnil pobyt v Thajsku a Indonésii. V roce 2004 přerušila studium a odcestovala opět do zahraničí. V Německu se pak mimo jiné stala členkou charitativní organizace Peaceworkers, která pomáhala dětem z chudých zemí. Od roku 2007 se usídlila na ostrově Mallorca, kde velmi rozvinula svou uměleckou kariéru. V tom Zleva: Adela Tas, Eva Melicharová a Václav Chaloupek samém roce vystavuje Adéla Tas se narodila v roce 1981 v v nejexkluzivnější baleárské galePlzni, absolvovala základní uměleckou rii Hella-Maria-Hoffer, kde se prodají školu a už tehdy vyhrála v malování všechny její obrazy. Cestu do síně slávy celostátní soutěž. V dětství se také jí pak umožní série obrazů Torerů, kdy věnovala keramické a sochařské tvorbě si obrazy kupují Angličané, Němci, pod vedením akademického sochaře Holanďané a stávají se jejími sběrateli. Jaroslava Veseláka. Absolvovala Od roku 2009 působí v Česku a dále Uměleckoprůmyslovou školu Zámeček udržuje kontakt s Malorkou. v Plzni - obor Kamenosochařství. (SP) STRANA 4/12

Ojedinělý nárazový test

7. září 2010 se v areálu testovacího polygonu Škoda Auto v Úhelnici odehrál ojedinělý nárazový test. Poprvé před zraky odborné veřejnosti byl v ČR prezentován přesazený čelní náraz dvou vozů značky Škoda. Jedoucí vůz Škoda Yeti v rychlosti 90 km/h čelně narazil do stojícího vozu Škoda Superb Combi. Oba vozy byly osazeny čtyřmi testovacími figurínami, řádně připoutanými a zajištěnými bezpečnostními prvky. Po zpracování všech dat a rekonstrukci z místa nárazu, dospěli experti z týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda Auto k jasnému závěru: posádka obou vozidel by v případě reálného střetu v rychlosti 90 km/h, při správném použití všech bezpečnostních prvků,

vyvázla bez jakýchkoliv zranění. Pracovníci týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti tak úspěšně demonstrovali vysoký bezpečnostní standard vozů Škoda. Nárazový test byl inspirován skutečnou dopravní nehodou, kterou analyzoval tým Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda Auto. Z fotografií je patrné, že celá energie nárazu při rychlosti 90 km/h byla absorbována přední částí vozu. Prostor pro posádku vozu zůstal bez sebemenších deformací. Při prozkoumání záběrů z vysokorychlostních kamer je patrná rychlá reakce elektronických systémů vozů starajících se o aktivaci bezpečnostních prvků. Ještě dříve, než se daly do pohybu figuríny uvnitř vozu, došlo k aktivaci bezpečnostních pásů, kolenního i čelních airbagů. Již v 45. tisícině vteřiny po prvním doteku nárazníků byly všechny airbagy připraveny pohltit energii lidského těla. (Zdroj+ foto: Škoda Auto a.s.) (SP)


Vydání: X/2010

Advokátní poradna

Dobrý den, odvolal jsem se proti rozhodnutí o přestupku v dopravě, protože úředník mi při projednání tvrdil, že zaplatím jen pokutu, ale nakonec jsem dostal i zákaz činnosti. Já jsem tedy na úřadu všechno jen podepsal. Až po doručení rozhodnutí jsem zjistil, že nebyli vůbec vyslechnuti svědci, a protože si myslím, že to má vliv na rozhodnutí o mé vině, tak jsem se odvolal. Krajský úřad ale rozhodnutí potvrdil. Můžu s tím ještě něco dělat? Josef A. Plzeň V našem právním řádu existuje (nutno říci bohudík) možnost osoby, která se cítí být zkrácena na svých právech přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, domáhat se žalobou zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti. O takové žalobě, nazývané správní žaloba, rozhodují specializované senáty Krajských soudů (v Praze Městského soudu). Význam tohoto řízení spočívá

:: ŘÍJEN 2010 ::

MAGAZÍN

v tom, že soud posuzuje jednak splnění formálních, ale i materiálních, tedy obsahových náležitostí. Zjednodušeně řečeno – pokud podklady, shromážděné správním orgánem, tedy úřadem, neumožňují jednoznačně rozhodnout o vině osoby, obviněné ze spáchání přestupku, soud taková rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost ruší. Pro posouzení Vaší situace je podstatný i judikát Nejvyššího správního soudu, podle kterého obviněný z přestupku může uplatňovat nové skutečnosti a navrhovat nové důkazy i v odvolání. Příslušné ustanovení správního řádu, které tuto možnost zapovídá, na řízení o přestupku nedopadá. Můžete tedy podat správní žalobu, navíc podání žaloby má i odkladný účinek na tresty, které Vám byly uloženy. Správní žaloba však musí mít řadu náležitostí, takže doporučuji při její přípravě vyhledat právní pomoc. JUDr. Jiří Vlasák

Poznámka redakce: Otázky a odpovědi z dřívějších vydání naleznete v on-line poradně na www.akvlasak.cz

MAGAZÍN OKO PŘIJME Do našeho týmu přijmeme inzertního poradce!

V případě zájmu volejte: 371 120 490 nebo pište na info@magazinoko.cz

KINO - říjnové premiéry Režie:Ryan Murphy Hrají:Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem, Richard Jenkins, Viola Davis Premiéra: 14. 10. 2010

Liz Gilbert (Julia Roberts) měla všechno, o čem se předpokládá, že o tom moderní žena sní – manžela, dům, úspěšnou kariéru – a přesto jako mnoho dalších se cítila ztracená, zmatená a hledala, co vlastně v životě chtěla. Čerstvě rozvedená a na životní křižovatce vychází Gilbert ze své zóny klidu a pohodlí a riskuje všechno, aby změnila svůj život. Vydává se na cestu kolem světa, která se stává cestou, kdy hledá sebe samu. Na svých cestách objevuje skutečný požitek jídla v Itálii; sílu modlitby v Indii a konečně a nečekaně, vnitřní pokoj a rovnováhu pravé lásky na Bali. Eat, Pray, Love, film založený na pamětech Elizabeth Gilbert, které se staly bestsellerem, ukazují, že skutečně existuje více než jen jedna cesta, jak jít a vidět svět.

OBČANSKÝ PRŮKAZ

Režie: Ondřej Trojan Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík, Kristýna Liška-Boková, Magdalena Sidonová, Jana Šulcová, Jaromír Dulava, Jiří Macháček, Václav Kopta, Oldřich Vlach, Matej Landl, Jan Vaši, Jenovéfa Boková, Jakub Jánoš, Adam Kubišta, Lilian Malkina, Lukáš Latinák, Marina Vyskvorkina, Juraj Nvota, Nella Miščíková, Jana Kepková Premiéra: 21. 10. 2010 Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.

Zdroj: www.falcon.cz, Foto: FALCON

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

STRANA 5/12


MAGAZÍN

:: ŘÍJEN 2010 ::

Poradna pro zahrádkáře

Jaké zásady mám dodržet při výsadbě cibulovin, je správně je nyní vysazovat ? Karel. J, Karlovy Vary

Cibuloviny kvetoucí na jaře (tulipány, hyacinty, narcisy, krokusy a podobně) se sázejí na podzim. Někdy se jim proto říká podzimní cibuloviny. Teď je na jejich sázení nejlepší doba. Cibuloviny vysazujeme do nakypřené lehčí půdy, která je obohacena kompostem. Ideální je slunné stanoviště. Při výsadbě musíme dbát několika pravidel. Cibule vždy vysazovat růstovým vrcholem vzhůru, vysazovat do správné hloubky, dbát na dobrou zálivku a na jaře případně přihnojit. Při výsadbě cibulovin je důležité, že vrstva zeminy nad cibulí musí být dvojnásobná v porovnání s výškou cibule. Pokud je cibule vysoká například pět centimetrů, musíte ji zasadit deset centimetrů pod zem. Příliš hluboká výsadba naopak způsobuje špatné kvetení. Obecně platí, že cibulovinám svědčí výsadba do skupin. Lze říci, že cibuloviny kvetou vždy a všude a vhodný je každý půdní druh, přesto sázíme vyšší druhy do zadní části záhonu, nižší před ně, aby se nepřekrývaly a měly dostatek slunce, nejlépe je sázet ve volných skupinách, květiny pak působí přirozeněji. U tulipánů a hyacintů lze také sázet po třech až pěti cibulích do sponů podle velikosti, asi 10 – 12 cm od sebe. Narcisy a krokusy pěkně vyniknou na trávníku. Sázejte je tak, že kousek trávníku ostrou hranatou lopatkou nadzvednete, nasázíte cibulky (narcisy hlouběji) a drn opět vrátíte na místo. Na jaře pod odkvětu je nechte na místě. Zálivka v zimě prospívá k rychlejšímu kořenění. Zaléváme méně často, ale vydatněji jednoduše proto, aby

LETOS UŽ OKAPY NEZAMRZNOU

zdarma

Bezplatný návrh technického řešení do 48 pracovních hodin. Tel.: +420 733 313 182 E-mail: zdenka.herklocova@v-system.cz

V-systém elektro s.r.o. Milovanice 1 257 01 Postupice tel.: +420 317 725 749 e-mail: info@v-system.cz www.v-system.cz

STRANA 6/12

_Vsystem_95_5x133.indd 1

Vydání: X/2010

nebo osobně na výstavách v regionu: Elfetex Fest Plzeň, 19. - 20. 10. 2010 Moderní dům a byt Plzeň, 22. - 24. 10. 2010

www.v-system.cz

voda pronikla do větších hloubek, kde se cibule nacházejí. První přihnojení se provádí koncem zimy, druhá dávka se aplikuje při plném rozvoji listů. To se týká půd s nedostatkem dusíku. Tam, kde je dusíku dostatek se hnojí při plném rašení listů. Oblíbená je výsadba cibulovin do květináčů. Lze vysazovat jen jednu odrůdu, ale kdo chce mít potěšení z cibulovin delší než jen pár týdnů, uplatní sendvičový způsob sázení. Různé druhy cibulovin se vysadí do jednoho květináče v různých vrstvách nad sebou. Ty odrůdy, které kvetou jako poslední, se sázejí nejníže, raně kvetoucí nejvýše. Nesázejte je ale příliš hustě, neměly by se dotýkat. Ing. Martin Mráz, Flora CENTRUM K.Vary mraz_martin@quick.cz

Věděli jste o MÓDĚ? Původní funkcí oděvů byla ochrana těla před okolními vlivy. Až později oděv začal vyjadřovat rozdíly mezi společenskými třídami. Ti bohatší kupovali nejnovější a nejluxusnější modely a tak se lidé na ulicích začali lišit. Nejobdivuhodnější móda se připisuje období renesance a rokoka. Avšak velký přelom v módním průmyslu nastal v 19. století. Oblečení definitivně přestává mít funkci pouze praktickou, lidé vyjadřují pomocí šatů i své postoje a názory, náboženské vyznání apod. Vzpomeňme např. rocker´s módu - drsný dojem, kožená bunda, ošoupané džíny nebo hippies se svou barevností, kalhotami do zvonu, různými čelenkami, ověšeni šperky bez rozdílu pohlaví. V 60. letech začíná pravá éra modelek, kterou odstartovala Twiggy. Styl se začíná dostávat do našich běžných životů čím dál tím víc. Inspirujeme se známými osobnostmi, ale i lidmi kolem nás. Pojďme se nechat inspirovat také módou Japonska. Ze stylu země vycházejícího slunce na

17.8.2010 9:54:03

Ilustrační foto

nás dýchá exotika, nevšednost a originalita. Jaké vlastně Japonky jsou? Pokud pomineme období vše zahalujících, leč náramně propracovaných kimon, Japonky jsou opravdu hravé a módu si užívají. Styl mladých děvčat je opravdu velmi „crazy“. V jejich šatníku nalezneme hodně barev, různých punčošek, triček s kreslenými postavičkami a celý outfit nezapomenou doladit doplňky v podobě čelenek nebo ozdobných sponeček do vlasů. To vše samozřejmě mimo školu, kde musí nosit uniformu. U střízlivější japan-módy jde ruku v ruce elegantnost, sexy styl a ženskost. Japonská móda se pomalu dostává do povědomí nejen českých žen, ale i celého světa, svědčí o tom i narůstající zájem o Japan Fashion Week konaný v Tokiu. Zdroj: Tiskovky.info LPP

SLOUPEK M KDE

Tam kde to zača největší pravděp skončí. Co? Mys Smrt je součást každý z nás uvěd v době, kdy něk kých zemře. A k myslíte, položte z vašich blízkých námi nejsou, z Jsem přesvědčen zjistíte, že takové štěstí moc lidí n více než pravd většina z nás sko neosobním prost bez přítomnosti Je to depresivní? z nás se celý živ sám, snažíme rodinou, příbuzn společnosti těch dobře, cítíme s bezpečně a spo když nastanou tě onemocníme, a mocnice, tak i k blízký doprovod dveře zaklapnou sami v prostřed i když se k nám pěkně, jsme z práce jen čísla v červená, v ho černá. Co mě v tématu přivedlo? V minulých dnec server aktuáln zprávu od Česk ého úřadu, ze k že více než 60% v nemocnici a léčebných ústave zařízeních. Číslo pokud se statisti na skupinu dlouh ných, tam je d procento těch, co A že to tak nem některé okolní s Maďarsko, kde je umírající běžně p votního pojištění. Na začátku a n jsme bezbranní pomoci druhý na začátku živo nás podporová samozřejmostí, sklonku života už tak zajímavá nen vání důchodovéh nost být dlouho z zamezuje starat s na sklonku jejich Vždy je ale čas jí vidím právě v domácí péči blí sionálních ošetřo Držím Vám i sob


MEZI LISTY E?

alo, tak tam to s podobností také slím náš život. tí života, to si domuje zejména kdo z jeho blízkdyž se teď zasi otázku, kolik h, kteří už mezi zemřelo doma? n, že tak jako já é, v uvozovkách, nemá. Takže je děpodobné, že ončí svůj život v tředí nemocnice svých blízkých. ? Ano je! Většina vot snaží nebýt se obklopovat nými, přáteli. Ve hto lidí je nám se tak většinou okojeně. Jenže ěžší chvíle, třeba musíme do nekdyž nás někdo dí, nakonec se u a zůstáváme dí cizích lidí, a m snaží chovat pohledu jejich lepším případě orším případě vlastně k tomuto ? ch zpravodajský ně.cz přinesl kého statistickkteré vyplynulo, % Čechů umírá další umírají v ech a sociálních o je ještě horší, ika zaměřila jen hodobě nemocdoslova mizivé o zemřou doma. musí být, ukazují státy. Například e domácí péče o placena ze zdra. na konci života í a závislí na ých. Zatímco ota je péče o ána s určitou tak péče na ž pro společnost ní. Navíc posouho věku a nutzaměstnán nám se o své předky života. na změnu a já v kombinované ízkých a profeovatelů. bě palce. (SP)

Vydání: X/2010

MAGAZÍN

:: ŘÍJEN 2010 ::

Jak se žije v našich městech

S

polečnost MasterCard Europe a sdružení CZECH TOP 100 přichází s výsledky 3. ročníku unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje. Projekt zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze pod vedením prof. RNDr. René Wokouna, CSc. Oproti loňskému roku, kdy byla pozornost věnována 14 krajům a 24 nejvýznamnějším městům, je nyní k dispozici srovnání 50 největších měst ČR, a to z hlediska kvality života a ekonomické kondice. Klasickým ukazatelem ekonomické aktivity je počet ekonomických subjektů. V hodnocení byla tomuto ukazateli přidělena váha 5 %. Nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele tradičně dosahuje Praha. Vyšší počet ekonomických subjektů koreluje s vyšším zastoupením sektoru služeb, což lze doložit na druhém v pořadí,

sedmém. Jedním z klíčových faktorů kvality života je možnost pracovního uplatnění, zde na prvním místě figuruje hlavní město, na místě osmém se s procentem nezaměstnanosti 7,2 objevila Plzeň. Na základě zvolených indikátorů byl sestaven celkový index kvality života. Jako město poskytující nejvyšší kvalitu života bylo vyhodnoceno město Hradec Králové. V hodnocení získalo 88,83 %. Z 11 sledovaných ukazatelů se v 4 případech umístil Hradec Králové před druhou v pořadí Prahou. V Praze je jednoznačně nejlepší situace na trhu práce. Na 3. místě se umístilo město Pardubice, město s vynikajícím železničním napojením na evropskou železniční síť. Západočeská

Plzeň

Karlovy Vary

Karlových Varech (346,01 ekonomických subjektů na 1000 obyvatel). Plzeň (306,18) se umístila na místě

metropole Plzeň obsadila 6. příčku. 33. Karlovy Vary se však nemají zač stydět, nabízejí svým obyvatelům dostatek dostupné veřejné zeleně, v tomto ukazateli se dělí o 3. až 11. místo. Zdroj: TZ MasterCard Europe LPP

Když chybí erekce Neschopnost dosáhnout erekce má velký dopad na psychiku muže i ženy.

Ilustrační foto

Muž po opakovaných nezdařených pokusech ztrácí sebevědomí a obavy nejsou dobrou startovní čárou pro jakoukoli aktivitu, natož pro sexuální. Muž se ze strachu z dalšího selhání začne vyhýbat nejen sexu, ale i jakémukoli intimnímu kontaktu. Žena znejistí: připadá si neatraktivní, je nejistá a plná pochyb. Mnohdy se domnívá, že muž navázal paralelní vztah, že ji nemiluje, že už o ni nestojí. Také ženské sebevědomí je na kolenou. Mužova neschopnost dosáhnout erekce je „chorobou“ celého páru a může vést i k jeho roz-

padu. Erektilní dysfunkce je definována jako trvalá (tj. po dobu minimálně 6 měsíců) neschopnost dosáhnout a udržet erekci umožňující uspokojivý sexuální styk. Jednorázové situační selhání nebo přechodné poruchy ztopoření nepředstavují vážný problém a nevyžadují terapii. Léčba je doporučována, dochází-li k poruše při více než čtvrtině pokusů o pohlavní styk. Nejznámější studie (Massachusetts Male Aging Study) uvádí, že některou z forem erektilní dysfunkce je postiženo 52 % mužů ve věku 40 až 70 let. Z toho lehká forma se vyskytuje zhruba v 17 %, střední ve 25 % a těžká asi v 10 % případů. Výskyt bývá častější ve vyšších věkových kategoriích, ale existují značné individuální rozdíly. Podle reprezentativního průzkumu agentury STEM/MARK provedeného na české populaci udával některou z forem poruch erekce každý druhý muž ve věku 35–65 let. Úplnou ztrátou erekce trpí podle této studie každý 10. muž. Odhaduje se, že pouze 10% mužů s erektilní dysfunkcí vyhledá odbornou pomoc. Mnozí pacienti ani nevědí, kde by tyto problémy měli řešit a na jakého lékaře se obrátit. Pouze pětina lékařů se zajímá o sexuální život svých pacientů. Zdroj: Tiskovky.info LPP

RADÍME MO T O R I S T ŮM

Výměna poškozeného čelního skla bez starostí a zdarma Denně na našich silnicích praskne několik set čelních skel. Nevíte si rady? Proto jsme se setkali s majitelem firmy AUTOSKLO-servis-RADA, s.r.o., panem Jaroslavem Radou. Měníte skla zdarma? Ano. Jsme smluvní opravna všech pojišťoven na českém trhu. Z tohoto důvodu za zákazníka zajistíme veškerou administrativu. Zákazník nemusí na pojišťovnu a odejde s novým sklem ZDARMA. To lze v případech, že poškozený má připojištěné sklo nebo může škodu uplatnit z povinného ručení viníka, s jeho souhlasem. Musí se prasklé čelní sklo vyměnit? Je mnoho případů, kdy stačí provést pouze opravu s minimálními náklady. Naši odborní pracovníci poškození posoudí a poradí Vám. Jaká skla montujete? Montujeme pouze skla originální kvality, žádná čínská skla.

Firma AUTOSKLO-servis-RADA, s.r.o. se těší na Vaši návštěvu. tel. 602 893 223, rada@autoskla-rada.cz montážní středisko Plzeň, Koterovská ul. a Klatovy, Bolešiny Více na

www.autoskla-rada.cz STRANA 7/12


MAGAZÍN

Vydání: X/2010

:: ŘÍJEN 2010 ::

Vlhký dům posaďte na desky LOGO

2 2 . zÿÿÿÿÿÿ 2 0 1 0 1 4 : 1 2 : 2 0

LOGO 2 2 . zÿÿÿÿÿÿ 2 0 1 0 1 4 : 1 2 : 2 0

jejíž hodnota pevnosti je asi 1000 - 1200 N/mm2. Vznik trhlin sedáním ve vertikálním směru (odsazení zdiva) není možný, protože při protlačování desek se malta ve spáře zhutňuje. K poškození nebo rozbití zdiva zpravidla nedochází ani v případech, kdy cihly v síle zdiva neleží v jedné rovině. Jejich použití se neomezuje pouze na cihelné zdivo, lze je použít i ve zdivu smíšeném. Izolovat lze i tam, kde není k dispozici elektřina – desky jsou totiž do zdiva zaráženy pneumaticky, což umožňuje šroubový diesel kompresor. Silnější zdivo (což se snad může týkat spíše historických obr2

2 2 . zÿÿÿÿÿÿ 2 0 1 0 1 4 : 1 4 : 2 8

objektů) však musí být přístupné z obou stran. Protože je každý objekt originál, je dobré ho nejprve dát posoudit sanačním technikem – každopádně již před započetím práce obdržíte písemnou garanci zachování statiky objektu! Nikde při použití této metody nedochází k sedání zdiva a popraskání omítky. Pracovní četu tvoří dva pracovníci, kteří denně odizolují dvacet metrů padesáticentimetrového zdiva. Izolaci lze provádět za provozu objektu. Ve srovnání s metodami klasického podřezání je uváděný způsob čtyřikrát rychlejší, tzn., že průměrný rodinný domek je možné odizolovat za pouhé dva dny. Žijeme v době, kdy zákazník, a právem, žádá garance. Zkušenosti s dlouhodobým chováním ošetřeného zdiva vedly v případě izolace chrom-niklovými deskami provádějící firmu k unikátnímu kroku – proti vzlínající vlhkosti a vzniku trhlin na odizolovaném zdivu se rozhodli klientům poskytovat stoprocentní záruku po celou dobu existence objektu. A kolik za izolaci chrom-niklovými deskami zaplatíte? 1 m2 vás vyjde na 2600 až 3300 Kč. Pro další informace je možné obrátit se zdarma na informační linku společnosti KRESSIDA na tel. číslo 800 888 113, nebo navštívit webové stránky na adrese www.kressida.cz (PI)

Přijďte se podívat na naši technologii!

22. - 24. 10. 2010 Moderní dům a byt Plzeň Hala TJ Lokomotiva - Úslavská 75

Bylinkářská poradna

Jak se nyní nejlépe připravit na možná virová onemocnění, která vždy souvisí s příchodem podzimu? Karel. Ř. Rokycany

Vzduchem přenosné zimní infekce se přenášejí mezi lidmi prostřednictvím dýchacích cest. Dýchací cesty jsou vstupní i výstupní branou nákazy. Přímý přenos je zprostředkován kapénkovou nákazou, kdy je virus šířen do okolí při mluvení, kašlání, kýchání. Takto získaná nákaza je nejvíce sdělná, protože jsou viry či bakterie živé. Virová nákaza se přenáší vzduchem drobnými kapénkami při kašlání a kýchání a tak snadno dochází k onemocnění těch, kteří byli v nejbližším okolí kašlajících a smrkajících. Nákaza se také šíří nepřímým způsobem prostřednictvím znečištěného vzduchu nebo znečištěných předmětů. Chřipka i nachlazení jsou častější v zimě, když topení v bytech snižuje vlhkost vzduchu. Nedostatek vlhkého vzduchu vysušuje nosní sliznici a vytváří tak dokonalou základnu k množení virů a následnému onemocnění chřipkou nebo nachlazení. Inkubační doba bývá několik dnů. Původci nemoci z nachlazení: Rhinoviry 30-50% , Corona viry až 30%, Adenoviry 5%, Coxsackie A 5%, neznámé viry až 20%. Horečka, která je u dětí obvyklá, bývá u dospělých přítomná zřídka. Mezi projevy respiračních virových nákaz se řadí

STRANA 8/12

chrapot, bolest hlavy, malátnost a apatie. Bolesti svalů jsou častější a typické jen u chřipky. Preventivně je třeba posílit obranyschopnost organismu. Osvědčila se bylinná kúra jako doplněk stravy pro celkové posílení organismu, sestavená paní Mgr. Jarmilou Podhornou. Složení: Schizandra – klanopraška, Leuzea – maralí kořen, Bříza, Ořešák + případně doplněná ještě o Černý rybíz. Ač průběh virových respiračních nákaz je často krátký, se spontánním uzdravením, někdy se objeví komplikace způsobené bakteriemi. Při následném kašli, rýmě a poruše hlasivek se osvědčuje přípravek API RESPIRO – pastovaný med obsahující pupeny: černý rybíz, bez černý, habr, divizna, modřín. Jednou z teorií je, že nízká teplota v zimě snižuje imunitu, a tak dochází k častějším a těžším projevům infekce. Zdá se tedy, že má smysl zůstat v zimě v teple. Dobrou prevencí je správná výživa, přísun vitamínů, otužování, a rovněž vhodné oblékání. Antibiotika nejsou proti chřipce, ani proti nachlazení, ale proti nemocem, které jsou bakteriálního původu. Chřipka a nachlazení jsou virového původu.To znamená, že žádná antibiotika Vám proti chřipce nepomůžou. Naopak – antibiotika Vám mohou v takovém případě i uškodit. Mgr. Jarmila Podhorná

Z poradny Naděje, www.nadeje-byliny.eu

���������������������

�������� Dopln�k z bylin pro podporu organismu

s protiparazitními ú�inky Kúra posiluje ú�innost obranného systému organismu boji bakteriemi viry. orga gan nism smu u v bo b o s nežádoucími b akteeriem mi a viry vir ry. Složení kúry: T21 LICHO�E�IŠNICE L 21 ECHINACEA T7 GRAPEFRUIT T11 �ERNÝ RYBÍZ P7 VRBA BÍLÁ P49

��������������������������� � ��� ������������������������������� ��� �� ���� ��������������������������������������� ��� ��

��������������������

Dopln�k stravy schváleno MZ �R

V dnešní době probíhá nejen výstavba nových domů, ale hojně probíhají rekonstrukce těch starých. Jedním z nejtvrdších oříšků je zabránit pronikání vlhkosti. Mnozí určitě znají klasické způsoby podřezání domu, při nichž ale zhusta dochází k možnosti statického porušení objektu. Na českém trhu však působí firma Kressida, která používá novou technologii, při níž toto riziko odpadá. Jedná se o izolaci chrom-niklovými deskami. Protože jednotlivé desky na sebe navazují zámky, vytvářejí kapilárně nepropustnou nerezavějící uzávěru proti zemní vlhkosti. Desky jsou z vysoce kvalitní chrom-niklové oceli DIN 1.4301,


Vydání: X/2010

:: ŘÍJEN 2010 ::

MAGAZÍN

STRANA 9/12


MAGAZÍN

informuje MAGAZÍN OKO - Plzeňsko X/2010

 722 724 847

Naše internetové stránky:

www.magazinoko.cz

REKLAMU? ANO! OD OKA!

s on-line objednávkou inzerce

nebo volejte inzertní poradce:

E-mail: smitka@magazinoko.cz

Marcela Röhrichová Tel.:+ 420 371 121 638

E-mail: marcela@magazinoko.cz

Příští, listopadové vydání:

od 1.11.2010

Uzávěrka příjmu inzerce: 21.10.2010 MAGAZÍN OKO Plzeňsko je distribuován do schránek v těchto městech: Plzeň, Rokycany (liché vydání), Přeštice, Nýřany (sudé vydání) + pobočky České pošty: Kralovice, Plasy, Kaznějov, Horní Bříza, Třemošná, Rokycany, St. Plzenec, Stříbro, Nýřany, Stod, Dobřany, Přeštice, Blovice, Nepomuk, Horšovský Týn, Švihov, Staňkov, Město Touškov, Kožlany, Klatovy, Domažlice, Horažďovice, Spálené Poříčí.

MAGAZÍN OKO, měsíčník pro Karlovarský a Plzeňský kraj vydání č. X/2010, říjen 2010 Vydavatel: Ing. Petr ŠMÍD - AINTEL IČO 73406511, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany Korespondenční adresa: P. O. Box 26, 334 41 Dobřany Tel.: 371 120 490 | Fax: 371 120 635 E- mail : info@magazinoko.cz URL: www.magazinoko.cz Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Textová inzerce označena: (PI) Ev. č. MK ČR E 17909

Jak na med? V

poslední době je stále více oblíbený včelí med světlý, tj. květový (nektarový). Kdo si jej koupí, nejlépe přímo od včelaře, má i dobrý pocit z toho, že ví, ze kterých lokalit med pochází, toho často překvapí, že med brzy krystalizuje (neboli cukernatí). Tedy pokud není pastový („našlehaný“ do podoby pasty). Jak dosáhnout toho, aby med opět „tekl“? Známou, jednoduchou a léty prověřenou praxí je sklenici s medem prohřát ve vodní lázni, dokud se krystaly nerozpustí, teplota medu nemá překročit 40 – 50°C. Nevařit! Pouhým zahřátím se kvalita medu nikterak nesníží. Takto lze med „ztekutit“ i vícekrát. Použití mikrovlnné trouby je diskutabilní. Nevhodnost takového počínání prověřili i ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole u Libčic nad Vltavou. Ohřev v mikrovlnné troubě je poměrně razantní a nerovnoměrný, velmi snadno u medu dojde k přehřátí a tím k jeho znehodnocení. Zdroj: TZ Státní veterinární správy ČR

LPP

JSTE POŠKOZENÝ(Á) PO AUTONEHODĚ? Znáte někoho? Máte zdravotní komplikace? Vymůžeme po pojišťovně další odškodné !!

Tel.: 775 918 125, www.kebl.cz

POTŘEBUJETE nový vůz bez nahlížení do registrů, bez prokazování příjmů? Od nás odjedete za pár dnů !!

Tel.: 775 918 126, www.kebl.cz

Úvěry do 20.tisíc, pro zaměstnance a starobní důchodce

např.: 20.tisíc/36.měs. splátka 986,-kč

Tel.: 775 918 126, www.kebl.cz

STRANA 10/12

NABÍZÍME:

• kompletní sortiment obkladů, dlažeb, mramorů, saun, masážních systémů a ostatní sanity za bezkonkurenční ceny; • Zajištění komplexních rekonstrukcí interiérů i exteriérů vč. dodávek oken a grafické vizualizace; Kontakt: p.Hank tel. 775560616, hank@dozorstav.cz

www.dozorstav.cz

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O INZERCI www.inzeruj.umne.cz

Bohuslav Smítka Tel.:+ 420 371 121 368

Stará Kysibelská 1 č.p. 8, Karlovy Vary

• Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a výkon stavebního dozoru; Kontakt: pí.Krnáčová tel.775560610,obchod@dozorstav.cz

Na webových stránkách mj: • toto vydání MAGAZÍNU OKO • archiv všech vydání • podmínky inzerce a kontakty • speciální sekci pro inzerenty

E-mail: stankova@magazinoko.cz

DOZORSTAV s.r.o.

Půjčky snadno a rychle !

vyšel v tiskovém nákladu 80 750 výtisků. (Celkový nákad 152 050 výtisků)

Lenka Staňková Tel.:+ 420 371 121 065

Vydání: X/2010

:: ŘÍJEN 2010 ::

MAGAZÍN OKO (měsíčník) vychází již 3 roky v Karlovarském kraji a od září také v Plzeňském kraji! MAGAZÍN OKO patří k nejčtenějším magazínům v Plzeňském a Karlovarském kraji! MAGAZÍN OKO se tiskne v celkovém nákladu 150 000 výtisků ( 71 300 mutace Karlovarsko a 78 700 výtisků mutace Plzeňsko)! MAGAZÍN OKO je více jak z 97 % distribuován až do poštovních schránek domácností, firem a institucí! MAGAZÍN OKO distribuuje Česká pošta a vysoká kvalita distrubuce je zajištěna pravidelnými kontrolami. MAGAZÍN OKO se čte!

RECEPTY PRO KAŽDÉHO Babiččina poctivá cibulačka

Suroviny:

800 ml vývaru z kostí, 4 velké žluté cibule, 3 vejce, 2 krajíčky chleba, 4 lžíce oleje, 1 lžíce másla, 1 lžíce nasekané petrželové natě, sůl, pepř, drcený kmín, 1 jarní cibulka na ozdobu

Postup přípravy:

Cibule oloupeme, překrojíme na poloviny a nakrájíme na plátky. Orestujeme

je na lžíci rozpáleného oleji dozlatova a přidáme máslo. Základ zalijeme vývarem a vaříme 15 minut. Potom stáhneme plamen na minimum, vmícháme do polévky rozšlehaná vejce a za občasného promíchání je necháme srazit. Chléb nakrájíme na kostičky, které rovnoměrně osmažíme na zbylém rozpáleném oleji. Polévku dochutíme solí, pepřem a drceným kmínem. Rozdělíme ji do šálků a ozdobíme jemně nasekanou petrželovou natí, nakrájenou jarní cibulkou a kostičkami usmaženého chleba. Recept pro MAGAZÍN OKO z portálu plného receptů

www.recepty.eu

SUDOKU O HRNEČEK

Luštitelům nabízíme soutěž o hrneček s logem MAGAZÍNU OKO. Pokud sudoku vyluštíte a pošlete vystřiženou do naší redakce: MAGAZÍN OKO, P.O.BOX 26, 334 41 Dobřany, budete zařazeni do losování o hrneček s naším logem. Uzávěrka příjmu hracích polí do slosování je 15.10.2010. Výherce hrnečku s logem z minulého vydání je paní Karin Bereczká, která obdrží hrneček poštou. Jméno,adresa:...................... .................................................. .................................................. ..................................................

5 1

2 7 7

8 2 4 1 5

4 1 2 3 5 9 7 9 1 7 8 4 6 3 8


Vydání: X/2010

:: ŘÍJEN 2010 ::

MAGAZÍN

STRANA 11/12


MAGAZÍN

:: ŘÍJEN 2010 ::

Vydání: X/2010

MAGAZÍN OKO PLZEŇSKO X /2010 - říjnové vydání, tištěné v nákladu 80 750 výtisků, distribuce do poštovních schránek, vychází také na www.magazinoko.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.