Personalchefen – Nr. 1, 2023

Page 1

GABRIELLA WEJLID:

LÅT KREATIVITETEN

FRODAS I

HYBRIDARBETET

Anders Kinding: att leda i osäkra

tider

5 ledarvanor

som får medarbetarnas

engagemang att blomstra!

Ny undersökning: 4 av 5

tror att deras kompetens

står sig om fem år

Nr 1 2023 Posttidning B
HR-TIDNINGEN

13-17 november, 2023

Seminarier om kompetensutveckling, HR, ledarskap och arbetsglädje i företag och offentlig sektor.

- I år med både webbsända och fysiska seminarier. Vi ses den 13-17 november 2023!

15 % rabatt till dig och dina kollegor! Ange “Personalchefen”

2
www.kompetensveckan.se
Bengt Wahlström Trender Oskar Andermo Omvärldspaning och att arbeta i en global värld Stefan Sandberg Farliga och utåtagerande individer Karin Isberg Mindre stress och mer välmående Agneta Nyholm Ledarskap 3.0 Gabriella Wejlid Hjärnan på jobbet Erik Mattsson Kroppspråket ljuger Lars-Eric Uneståhl Mental träning för hälsoutveckling och hälsoproblem
Arrangeras av KompetensGruppen 08-202110 eller info@kompetensgruppen.se
Anders Wallensten Hälsogåtan
i din bokning OBS! Programmet är från tidigare år. Nytt program
uppdateras på hemsidan.

Tidningen personalchefen.se

Välkommen till ett nytt nummer av tidningen Personalchefen som har kommit ut i sedan år 2002, men i och med detta nummer i första hand som webbtidning även om vi även har en tryckt pappersupplaga. Digitaliseringen märks på alla plan och någon har sagt; ”allt som är möjligt att digitaliseras kommer att digitaliseras”.

En fördel med webbtidningar är att vi kan uppdatera innehållet löpande och få många läsare via sökmotorer på Internet. Vi kan även länka till ytterligare information och ha interaktion med läsare.

Tidningen produceras av Kompetensgruppen AB men samarbetar med flera aktörer som verkar inom området kompetensutveckling, HR och ledar-

Innehåll

Låt kreativiteten frodas i hybridarbetet 4

Professionella nätverk  6

skap. Exempelvis Webbutbildningar. se och Kompetensnätverk. Tidningen är också mediapartner till olika HR-arrangemang och seminarier.

Vi ger också ut tematidningar och nyhetsbrev.

Anders Åkerman Chefredaktör

Aktuella nätverk:

säkerhetsnätverket.se hrnatverket.se

Sveriges bästa rekryterings och bemanningsföretag? 7

Luftrenare  8

HR-vetande 9

Karin Hagman – VD IQ 10

Behövs fler kvinnliga chefer? 11

Anders Wallensten: Hälsogåtan – evolution, forskning och 48 konkreta råd 12

Personlighetstester vid rekrytering 13

Mindful HRM 14

Tio mest attraktiva jobbförmånerna 15

Anders Kinding: att leda i osäkra tider  16

NOMINERA TILL UTMÄRKELSEN

ÅRETS MILJÖFÖRETAG!

Det kan vara ett företag som gjort något utöver det vanliga för att vara klimatsmarta, eller ett företag som gjort miljöinnovationer.

CERTIFIERA DITT

FÖRETAG!

Miljöcertifiera ditt företag! Information om miljöanalyser, GHG certifiering och olika former för klimatkompensering.

hälsonätverket.se lönenätverket.se rekryteringsnätverket.se utbildningsnatverket.se

HR-Tidningen Personalchefen är en oberoende webbtidning som utkommer fyra gånger om året.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Anders Åkerman

Annonser och prenumerationer: info@personalchefen.se

Adress: Victor Balcks väg 172, 122 44 Enskede

Telefon: 08-202110

Hemsida: www.personalchefen.se

3
WWW.MILJÖFÖRETAG.SE
Nr 1 2023. Chef & Ledare är en av våra tematidningar.

Låt kreativiteten frodas

i hybridarbetet

Kreativiteten frodas i balansen mellan variation, trygghet och tid till reflektion. Rätt använd har hybridarbete potential att skapa perfekta förutsättningar för både produktivitet och kreativitet. Här tittar vi på tre saker som skapar kreativitet –och hur vi kan tänka kring dem i det hybrida arbetslivet.

diskutera och arbeta med gemensamma projekt. Hur kan ni skapa möten och samtal mellan människor som normalt inte arbetar tillsammans?

Se också till att informationsflödet fungera bra och att alla har tillgång till kunskap och information. Ju bredare kunskap man har inom sitt område och sin organisation, desto större chans att man upptäcker nya lösningar och idéer.

kreativa delarna av mötet. Det minskar känslan av prestation och gör det lättare att spåna idéer utan att behöva vänta på sin tur att prata. De dagar man träffas fysiskt kan man lägga lite extra tid på just kreativitet och gemenskap. Fokuskrävande uppgifter gör vi ofta bättre hemifrån, så det kan vara värt att använda gemensam tid till att småprata och bolla idéer.

Variation, kunskap och nya intryck

För att få idéer behöver vi fylla på med nya intryck, kunskaper och erfarenheter. Här finns det stora möjligheter i hybridarbetet. Bara att fysiskt byta arbetsplats ibland kan leda till nya tankar och perspektiv. Här kan man också utnyttja möjligheterna att variera mellan fler platser än kontoret och hemmet. Kan ni arbeta eller ha möten på ett kafé, ute i parken eller som promenadmöten? Passa också på att kombinera gemensamma aktiviteter med kultur och nya erfarenheter. Kanske genom att ses på seminarier, mässor och studiebesök, eller att ta en gemensam danslektion eller teaterlunch.

En utmaning vid distansarbete kan vara att skapa möten mellan olika delar av organisationen. Många idéer föds när människor från olika avdelningar och team får chansen att träffas,

Gemenskap och trygghet

Att känna gemenskap, tillhörighet och trygghet är en viktig del av vår motivation och arbetsglädje. Det gör det också lättare för hjärnan att våga tänka nya tankar. Det behöver finns utrymme att diskutera lösningar, testa tankar och debattera. Det behöver också finnas plats för skratt, humor, experiment och olika åsikter och personligheter.

1. 2. 3.

Att skapa gemenskap och trygghet är ofta den stora utmaningen när vi arbetar på distans och har en större del digitala möten. Här kan vi behöva fokusera extra på att skapa en trygg atmosfär, där människor känner sig avslappande nog att slänga ur sig spontana tankar och halvfärdiga idéer. I digitala möten kan man gärna dela upp sig i mindre grupper för de

Kreativiteten stärks också när vi ser vad vårt arbete leder till. Vi vill se hur vårt arbete påverkar kollegor, kunder, samhället och organisationen som helhet. Det ger både motivation och möjligheter att hitta nya lösningar. Vi behöver därför se tillräckligt av varandras arbete för att uppleva resultatet av våra egna och varandras idéer. Det ger också större möjligheter att både få och ge positiv feedback, vilket är ytterligare en kreativitetshöjare.

Tid till vila och reflektion

När vi har satt i gång hjärnan, fått nya intryck och väckt upp tankar tillsammans är det dags att släppa taget. En stor del av kreativiteten är inkubationstiden – när hjärnan får egentid att i lugn och ro kombinera tankar på nya sätt. Våra bästa idéer får vi ofta under en skogspromenad, när vi rensar i trädgårdslandet eller står i duschen.

4

Hybridarbete kan för många innebära större möjligheter att ta pauser under dagen och göra något helt annat en stund. Men hybridarbete kan också göra att arbete och fritid flyter in i varandra så att man aldrig släpper taget, och alltid är tillgänglig. Många känner också ökade krav på att vara tillgängliga när man arbetar hemifrån. Se till att det finns förutsättningar för ostörd fokustid, kreativitet och reflektion. Skapa en kultur där reflektionstid ses som värdefull tid och där alla vet att företagets mest värdefulla idé kan dyka upp under en skogspromenad.

Av Gabriella Wejlid, före läsare och författare

Gabriella Wejlid har skrivit flera böcker om hur hjärnan fungerar och föreläser om hjärnan, kreativitet och distansarbete.

Ny bok av Gabriella Wejlid: Konsten att få hjärnan att göra som du vill

Vår hjärna är fantastisk. Den kan ta till sig enorma mängder kunskap och tänka ut mål, planer och kreativa lösningar. Samtidigt kan den gladeligen börja motarbeta oss. Hur får vi den egentligen att göra som vi vill?

Den här boken är fylld av tips på hur du får hela hjärnan att dra åt samma håll, skapar mer flöde och gör livet enklare.

Bokens fem kapitel är:

1. Få en ny förståelse för din hjärna

2. Hitta motivation, inspiration och flow

3. Skapa de vanor du vill ha

4. Bli kreativ när du vill vara det

5. Bli lugn och fokuserad när du vill vara det

Gabriella Wejlid är en inspirerande föreläsare och författare som har skrivit flera böcker om hjärnan. Hon har i 15 års tid spridit kunskap om hur vi ökar vår kreativitet, hittar större fokus, tränar minnet och får hjärnan att göra lite mer som vi vill.

5
Exempel på webbutbildningar från olika utbildningsföretag. Även certifierade och diplomerade utbildningar. www.webbutbildningar.se Boken kan beställas på: www.huvudsidan.se

Professionella nätverk

ett kontinuerligt lärande

Den främsta förmågan som eftersöks idag vid rekryteringar är förmåga att lära nytt. Att vara nyfiken och flexibel och kunna inhämta kunskap och lära sig att använda sina nya kunskaper snabbt och ofta på egen hand. Ett arbetsliv fyllt av lärande och utveckling. Hur gör du för att hänga med i utvecklingen och bevaka omvärlden?

Att delta i ett nätverk anpassat för din yrkesroll kan vara ett sätt att kontinuerligt få tillgång till ny kunskap och omvärldsbevakning inom ditt eget yrke. Vad är aktuellt, hur gör andra? I en snabbrörlig vardag ger nätverksträffarna dig möjlighet till att stanna upp, höja blicken och reflektera över din och verksamhetens behov och tillstånd.

Hur påverkas jag och verksamheten jag arbetar i av de omvälvande förändringar som sker i en allt snabbare takt. Medlemmarna i nätverken kommer från många olika branscher och typer av verksamheter, dynamiken som då uppstår i samtal och reflektioner upplevs mycket tydligt.

Hur påverkar situationen vår vardag, vår hälsa och vårt ledarskap. Oavsett var vi arbetar behöver medarbetare och chefer hålla sig friska och effektiva, villiga och kompetenta att konstant lära nytt samt bidra till verksamhetens mål och resultat.

I nätverket Hälsa & Arbetsmiljö bidrar experter på olika arbetsmiljö- och hälsoaspekter med sin kompetens, medlemmarna diskuterar utmaningar och får idéer på hur man kan gå vidare. Nätverksmedlemmarna arbetar alla med dessa frågor i sin vardag och kommer från större verksamheter i Stockholm med omnejd.

I Utbildningsnätverket sker lärandet genom expertföreläsare, blandat med workshops och erfarenhetsutbyte. Lärandet på arbetsplatsen står i centrum, nya verktyg och metoder analyseras kontinuerligt. Medlemmarna arbetar alla med lärande och utveckling i stora företag och organisationer.

Rekryteringsnätverket för rekryteringsansvariga och rekryteringsspecialister tar upp exempelvis digital referenstagning, anonyma ansökningsprocesser mm. HR-nätverket belyser alla de arbetsuppgifter som förekommer på en hr-avdelning, varje träff adresserar utmaningar och lyckade processer för t ex nytt hr-system, nya regler inom arbetsrätten mm.

Comp & Ben-nätverket kan till exempel gå igenom lönerörelsen, kompensationspolicys och så vidare.

Några av nätverken finns både på distans och med fysiska träffar i Stockholm, Göteborg och Luleå.

Fakta

Kompetensnätverk i Stockholm AB driver nätverk för olika yrkesroller. Medlemmarna får med sig ny kunskap men också tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. Nätverken arrangeras i Göteborg, Stockholm och Luleå samt på distans via Teams.

www.kompetensnatverk.com

6
Annike Ryström Nätverksledare Patrik Reman Nätverksledare Karin Johansson Nätverksledare Gärmund Sandberg Nätverksledare

Sveriges bästa rekryterings och bemanningsföretag?

Recruitment Awards är branschgalan som uppmärksammar rekrytering och bemanningsföretag som under 2022 gjort en särskild insats inom branschsegmentet rekrytering, bemanning och omställning.

Nu om någon gång, är det viktigt att belysa det arbete som pågår bland alla företag. Att lyfta bra exempel, att påvisa möjligheter och speciella insatser som man bidragit med för sitt företag, kunder, kandidater eller för branschen som helhet. Det gör vi med en branschgala med prisutdelning den 22 mars på Berns Salonger där vinnare i 15 olika kategorier kommer att koras.

De kategorier som finns representerade är bl.a Årets Rekryteringsföretag, Årets Bemanningsaktör Årets rekryterare, Årets Digitala verktyg m.fl.

Juryn kommer ta hänsyn till i allt från innovationer till kompetensoch kvalitetshöjning. Där insatserna ska ha haft tydlig påverkan och effekt för det enskilda företaget eller branschen i stort.

Tack för alla nomineringar Ett fantastiskt gensvar som resulterat i 192 nomineringsförslag i 15 kategorierna till Recruitment Awards

Vi tackar alla som har varit delak-

tiga och nominerat företag och personer i alla våra 15 olika kategorier. Nu går vi in i den inledande processen att välja ut tre finalister i varje kategori. Juryns arbete kommer att påbörjas i början av februari och vi hoppas kunna meddela vilka tre företag som har kvalificerat sig som finalister i mitten av mars månad.

För mer information, se www.branschen.se

Vem vinner utmärkelsen
2023

Luftrenare - ger bättre luft och färre viruspartiklar

De flesta av oss vistas 90 % av vår tid inomhus. Miljontals partiklar som rök, pollen, damm, mögelsporer, bakterier och virus virvlar omkring oss i inomhusluften. För dem som har luftrörsbesvär eller allergier kan luftkvalitén vara avgörande för om man kan utföra sina arbetsuppgifter, och undvika sjukfrånvaro eller trötthet.

Bra ventilation, eller luftrenare gör miljön mer hälsosam, och det är troligt att det även kan minska risk för smitta av exempelvis coronavirus. Luftrenare kan också minska luktproblem, även om det är viktigt att ta reda på orsaken.

Vad ska man tänka på i valet av luftrenare?

Jonisering är en teknik som lägger en

elektrisk laddning i luften som passerar genom luftrenaren. Detta skapar laddad partiklar som kallas joner som fäster sig på smutspartiklar i luften som sedan fastnar i filtret eller faller på golvet som då kan lätt dammsugas upp

CADR är mängden luft som renas i timmen. Ett luftombyte på 5 - 6 gånger i timmen rekommenderas för arbetsplatser. Det är en fördel att ha flera mindre renare utplacerade på olika platser.

Filter behöver bytas och är en inte obetydlig kostnad.

Aktivt kol neutraliserar lukter. En del luftrenare har aktivt kol som ett av flera filter.

Hepafilter är effektiva filter som tar bort 99,97 % av luftburna partiklar. Fil-

terklass 13-14 är bra i kontorsmiljöer.

Ljudnivån skiljer mellan olika renare och det är en fördel att välja en luftrenare med så stor kapacitet att den inte behöver gå på maximal effekt.

Energiåtgången är relativt liten för luftrenare. Luftrenare för mindre rum och hemmamiljöer finns från 1000 kronor.

BLUEAIR - BLUE PURE 221

- Lättskött renare från BlueAir!

Den lättskötta luftrenaren. Hög prestanda, användarvänlighet och snygg design gör Blue Pure 221 till ett mycket bra val för hälsomedvetna personer som vill andas ren inomhusluft. 360° luftintag gör den enkel att placera var som helst samtidigt som du får överlägsen luftkvalitet tack vare Blueairs världsledande filterteknik. Luftrenaren passar perfekt för stora utrymmen i hemmet.

» Förfilter för personlig design

» Tyst som en viskning

» Enkel touchknapp och hantering

» 5 luftväxlingar per timme i ett rum upp till 15 m2 CADR: rök/damm/ pollen 590 m3/h eller 350 cfm

» Lämplig för stora utrymmen i hemmet

» Tredjepartstestad av AHAM och Energy Star

» Förfilter av tyg i fem olika färger som tillval

» Världsledande och effektivt kombinationsfilter med 4,4 m2 filterarea

HR-vetande

- 7 lektioner om HR-Nyckeltal

HR Fokus AB genomför nu löpande 7 lektioner på webben om HR-Nyckeltal. Lektionerna genomförs digitalt ch du kan välja att delta i enstaka lektioner som intresserar dig eller hela serien av lektioner.

Lektionerna är fristående och du kan börja och sluta var du vill.

Varje lektion är på 45 minuter och genomförs onsdagar 13.30 – 14.15. Första lektionen startar vecka 9, onsdag 3 mars. Max 10 deltagare per lektion och vi genomför lektioner även med 1 deltagare.

Om ni vill ha kundanpassade lektioner enbart för er organisation kan vi lämna offert på detta.

6 av Lektionerna om HR-Nyckeltal vänder sig till alla -oavsett bransch eller vilka system ni arbetar med – och målsättningen är att ni som deltagare ska

lära er mer om de ämnen vi avhandlar och inte lösningar med ett bestämt system.

Lektion 7 handlar om vårt system HRBoxen som är integrerat med ett dussin olika lönesystem i Norden.

Mer information hittar du på www.webbutbildningar.se/HR-Nyckeltal

REKRYTERING

HÄLSA

Reducera smittspridning med banbrytande och säker teknik

Har i oberoende studier bevisats eliminera 99,99% av virus i luft

Den patenterade teknologin NanoStrike® tar bort coronavirus, influensavirus, bakterier, mögelsporer, partiklar, VOC, odörer och miljöföroreningar

Teknologin är helt säker för människa och miljö

Nästintill underhållsfri och fem års livslängd med oförändrad prestanda

CE-certifierad medicinsk utrustning

Läs mer på novaerus.se

Novaerus teknik används idag på Karolinska Sjukhuset, Rigshospitalet i Köpenhamn och Royal Free Hospital i London tillsammans med hundratals sjukhus, vårdinrättningar, skolor, företag och bostäder runt om i världen. 45 000 patienter involveras nu i en klinisk studie av Novaerus teknik på Karolinska Sjukhuset i samarbete med sex svenska sjukhus. KOMPETENSUTVECKLING
Testa något nytt och få friskare medarbetare www.pulslaget.se

Karin Hagman

– VD IQ

Med ett stort intresse för samhällsfrågor som påverkar människor driver hon IQ fram - bakom framgången står ett hälsosamt ledarskap

2018 klev Karin Hagman in som ny VD på IQ och det var en stark energi som uppstod direkt. På IQ skulle hon få möjlighet att vara med och driva opinion för människor i viktiga frågor som på riktigt påverkar deras liv, något hon alltid brunnit för. Även alkoholfrågan låg nära från hennes år som kommunikationschef och krisansvarig på fackförbundet Kommunal där hon fick erfara konsekvenserna av en dålig alkoholkultur. Vid mätningar av kommunikationskriser är Kommunalkrisen den näst största som drabbat en svensk organisation efter vårdföretaget Caremas skandal.

Uppdraget på IQ från start var tydligt; ta varumärket till nästa nivå, modernisera kommunikationsarbetet och driva opinion i IQ:s huvudfrågor där målgruppen faktiskt finns - digitalt. Lite mer än 2,5 år senare haft Karin gjort en fantastisk resa och bakom framgången står ett hälsosamt ledarskap med tillit och ett stort fokus för Karin att odla sin egen introverta sida, och få medarbetarna att göra detsamma.

Idag dricker 9 av 10 vuxna alkohol i Sverige. Karin ställde sig från starten på IQ frågan hur man skapar kommunika-

tion och arbetar med opinionsbildning som får människor att faktiskt reflektera på riktigt över hur de dricker och inspirera dem till smartare beteenden kring alkohol.

Hon lade snabbt om kommunikationen när hon klev in på IQ till ett mer löpande arbete med stort fokus på det digitala där målgruppen faktiskt är ihop med egna sociala medier, externa influencers och Youtubers, samt den egna podcasten Fyllepodden, som nyligen nylanserades tillsammans med Musse Hasselvall.

I en tid när allt går väldigt fort och framgångsrika ledare ofta talar om att springa snabbt har det hälsosamma ledarskapet med stillhet, reflektion och det introverta stått i fokus i Karins framgång och ledarskap. Som ledare behöver man ofta ta snabba beslut, men oftare beslut som är viktiga.

Då gäller det enligt Karin att inte vara för snabb på magkänsla utan att ge dig tid att tänka och våga bottna i frågor, annars vet man sällan om det beslut man tar är det som med störst sannolikhet blir rätt. Karin själv har alltid varit en energifylld och väldigt extrovert person men i takt med att hennes karriär tog henne in i mer ledande roller växte behovet av att odla den reflekterande introverta sidan. Idag vänder sig Karin emot den ”action addiction”

som många ledare befinner sig i, men hon har själv varit där och varit tvungen att tänka om. Genom att fatta färre hastiga beslut har man istället möjlighet att fatta rätt beslut.

Idag stannar hon till inför många viktiga beslut vilket också har öppnat upp för att låta medarbetarna få vara med och att arbeta med deras självledarskap i teamet har bara ökat deras engagemang. För henne själv har sena nätverkskvällar och tempo i alla beslut istället letat sig ut i skogen, till barndomsintresset ridning och till tysta promenader, utan något i lurarna där hon får möjlighet att tänka långa tankar. Att odla sin introverta sida är något Karin gärna uppmuntrar andra chefer så väl som de egna medarbetarna och ett ämne hon tror att vi kommer få höra extremt mycket mer av framåt. Inte minst vill Karin inspirera till detta under coronapandemin där många ledare mår dåligt av att inte kunna agera fort.

10

MÖTESPLATSEN FÖR ATT

BEHÅLLA, ENGAGERA OCH ATTRAHERA TALANGER

Till Personal & Chef kommer chefer och HR för att hitta lösningar på dessa utmaningar. Hitta din lösning i seminarieprogrammet eller i utställningen.

Pär Johansson, grundare till Glada Hudikteatern, om vikten att bli sedd, behövd och tagen i anspråk.

11
UTSTÄLLARE
BESÖKARE
SEMINARIER
+100
+2000
+50
Frientré! Guldsponsor Samarbetspartners KISTAMÄSSAN
Läs mer här!

Ny bok av Anders Wallensten: Hälsogåtan – evolution, forskning och 48 konkreta råd

Anders Wallensten är läkare, forskare och epidemiolog specialiserad inom allmänmedicin och folkhälsa. Han har mångårig erfarenhet av att analysera, värdera och kommunicera hälsoinformation och har ett mycket stort personligt intresse för hälsa och träning.

Anders har skrivit boken Hälsogåtan – evolution, forskning och 48 konkreta råd. Han tar oss tillbaka till vårt ursprung för att ta reda på hur vi ska leva för att hålla oss så friska som möjligt. För hur påverkas egentligen hälsan av vår livsstil? Trots att Anders är läkare och intresserad av hälsa och träning blev han mer och mer förvirrad och frustrerad.

Nya hälsotrender, tips och råd sköljer över oss hela tiden. Han har tes-

tat det mesta; olika träningsformer, kalla duschar, smoothies och shots, meditation och mycket mer, tills han kände att det fick räcka. Anders ville veta vad som verkligen spelar roll. Han läste allt om vårt ursprung för att reda ut svaret på den förbryllande hälsogåtan. Han förklarar hur vår kropp fungerar och hur faktorer som mat, motion, sömn, relationer och omgivning påverkar vår hälsa som helhet.

Anders har även skrivit boken Livsgåtan som kommer till hösten och som handlar om Hur man gör för att skapa en tillvaro man mår bra av, som gör en lycklig och som man blir riktigt nöjd med? Många önskar nog att de hade haft bättre kunskap om vad som påverkar ens lycka och nöjdhet i livet.

Kompetensgruppen arrangerar ett seminarium med Anders Wallensten om Hälsogåtan i Norrköping 27 april, Sundsvall 4 maj och Göteborg 8 maj.

Arrangeras tillsammans med Läkarsekreterarforum.se. Under seminariet får deltagarna kunskap och redskap för att kunna ta välgrundade hälsobeslut som passar ens eget liv.

Mer information: www.läkarsekreterarforum.se

12
Anders Wallensten. Foto: Gabriel Liljevall

Personlighetstester vid rekrytering

Personlighetstester är ett bra urvalshjälpmedel men det behöver vila på vetenskaplig grund som gör testet lämpligt för urval. Är testet inte rätt för situationen finns risken att det ger en felaktig bedömning. Det kan i sin tur leda till att felaktiga beslut fattas i urvalsprocessen och att fel slutkandidater väljs ut. Därför är det viktigt att det test man använder har en hög tillförlitlighet och autenticitet.

Vi har skrivit en artikel som syftar till att förtydliga resonemanget just kring psykometriska teorier och forskning och vår slutsats är att den enda psykologiska teorin som bör användas vid rekrytering och urval är Big-five modellen. Vi har också utrett varför andra teorier och tester, som inte är gjorda för rekryteringsurval, är populära - trots att de inte har någon stabil grund i forskning. Det finns med andra ord både bra och dåliga tester att använda vid urval och rekrytering!

Ett vanligt test, som tyvärr används allt för ofta till urval, men som egentligen är tänkt som ett utvecklingsverktyg, är: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Det är utformat för att fastställa preferenser för hur människor ser på världen och fattar beslut i de fyra dimensioner som härrör från Carl Jungs teori om psykologiska typer. För oss är MBTI ett frågeformulär som enbart bör användas i utvecklingssituationer, eftersom det indikerar en persons troliga personlighetstyp. Dock inte med den djupa detaljnivån som är lämplig i rekryteringssammanhang.

En annan typ av test som ofta används inom rekrytering och urval är tester baserade på DISC. Dessa tester säljs och går under en rad olika namn. DISC är ett personlighetstest som baseras på en teori utvecklad av psykolog William Moulton Marston. Marston skapade inte ett bedömningsinstrument genom sin teori, dock har andra vidareutvecklat olika DISC-bedömningar utifrån hans modell. DISC-bedömningen är ett billigt och enkelt test att använda, dock

har det emellertid inte den noggrannhet som krävs för att förutsäga prestanda i ett jobb. Som följd leder det till att dess mått på vanliga beteendetrender inte går in i specifika färdigheter eller faktorer relaterat till position.

Av de 3 modeller vi tittat på i vår forskning så är Big-Five-modellen den enda modellen vi anser bör användas vid urval. Big-Five-modellen är i dagsläget den mest användbara modellen för personlighetsstrukturer. Modellen tar hänsyn till fem olika personlighetsdrag: neurotisicm, extraversion, öppenhet, anpassbarhet och samvetsgrannhet. Dessa faktorer utvecklas under hela livslängden och dess mått har visat en stor tillförlitlighet. Om man vill gå in djupare i Big-Five Modellen så är NEO-Personality Inventory-Revised, eller bara NEO-PI-R det bästa måttet av de fem faktorerna. Den mäter också differentierande aspekter av var och en av dessa dimensioner, vilket ger ett mer relevant resultat för urval.

Som omnämnts i flera studier har både Myers Briggs och DISC utvecklats utan stöd i vetenskapliga metoder. Scientific American noterar till exempel på sin webbplats att det obeaktat MBTI:s popularitet och kommersiella framgång, är ett tvivelaktigt personlighetstest, som ger missledande information och som ställer förvirrande och dåligt formulerade frågor.

Varför används då felaktiga tester och varför är de fortfarande så populära? Framgången för MBTI- och DISC-testet vid urval och rekrytering, kan förklaras med att resultaten ofta är ett fall av Barnum-effekten. Resultatet av testet verkar att passa in exakt på dig och därför tror man naturligtvis på dem. Sanningen är att vad dessa resultat beskriver, är mycket allmängiltiga egenskaper, som både du och en stor del av dina vänner har. Det är ett vanligt psykologiskt fenomen där individer ger höga noggrannhetsbetyg för beskrivningar av deras personlighet, förmodat skräddarsydda specifikt för dem, som inte desto mindre är vaga

och generiska nog för att kunna passa in på ett stort antal människor. Resultaten blir inte nyanserade och introspektiva observationer om dig och ditt arbete tillgodoses inte. De är universella generaliseringar som inte bör tas som trovärdiga resultat.

Patrik Remann & Angelika Nordin

Vill du läsa hela vår forskningsartikel så hittar du den här:

https://www.researchgate.net/publication/349466573_Personality_tests_ in_recruitment

Mindful HRM Debattartikel

Mindfulness är numera en etablerad intervention inom den internationella medicinen och en välbeprövad och framgångsrik terapiform inom de psykologiska och psykiatriska fälten. Men mindfulness har även spridits till andra discipliner och forskningsfält, däribland Human Resource Management (HRM) eller personalledning, som vi kan läsa om i en nyligen publicerad artikel av forskarna Håkan Nilsson och Ali Kazemi i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Management Concepts and Philosophy.

I artikeln ”Mindful” human resource management: Combining Buddhist principles of enlightenment with diversity management” upplyses läsaren av hur mindfulness i sin Buddhistiska form (sati) med fördel kan användas av personalchefer och inom HR-arbetet för ett framgångsrikt arbete med mångfaldsfrågor.

Författarna inleder med att definiera Mindful HRM för att sedan koppla begreppet till Buddhismens åttafaldiga väg och till mångfaldsarbete. Den åttafaldiga vägen (rätt tanke, rätt avsikt, rätt tal, rätt handlande, rätt livsföring, rätt strävan, rätt uppmärksamhet och rätt koncentration) är den upplysningsväg som varje traditionsburen buddhist ska tillämpa för att nå upplysning, slippa återfödelse och nå en slutlig befrielse, Nirvana.

Kopplingen mellan Buddhism, mångfaldsarbete och till HRM kan här tyckas långsökt, om inte omöjlig. Men det omöjliga görs emellertid möjligt genom att Nilsson och Kazemi pedagogiskt lotsar läsaren genom de åtta stegen, där varje steg först utreds med hänsyn taget till dess Buddhistiska mening, sedan omtolkas utifrån hur stegen kan förstås och tillämpas av personalchefer i det praktiska mångfaldsarbetet.

Artikeln är den första i sitt slag och genom att lyfta in alternativa kunskapsformer såsom Buddhism inom HRM-fältet hoppas författarna Håkan Nilsson och Ali Kazemi kunna tillföra ett kompletterande perspektiv till ett annars dominerande västerländskt perspektiv på forskning och praktik inom HRM.

Länk till artikeln:

https://www.inderscienceonline.com/ doi/abs/10.1504/IJMCP.2021.117978

Om författarna:

Håkan Nilsson är universitetslektor i psykologi/personalvetenskap vid Högskolan Väst i Trollhättan. Ali Kazemi är professor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Sök och hitta rätt onlineutbildning för dig

14

Lista:

Tio mest attraktiva jobbförmånerna

Flexibla arbetstider och extra semesterdagar är arbetsförmånerna som lockar flest arbetstagare när de vill byta jobb. Det visar en ny Sifo-undersökning från rekryteringsoch bemanningsbolaget Randstad. Högt upp på topp-tio-listan finns även möjligheten till distansarbete och friskvård på betald arbetstid.

Redan i våras visade den årliga Randstad Employer Research att attraktiv lön och förmåner är bland de viktigaste kriterierna vid val av ny arbetsgivare. Nu har Randstad låtit Sifo undersöka vilka jobbförmåner som gör arbetsgivaren mest attraktiv i arbetstagarnas ögon. Undersökningen visar att flexibla arbetstider ligger högst upp på svenskarnas önskelista, följt av extra semesterdagar. Det gäller för alla svaranden – oavsett ålder, kön, utbildningsnivå eller lönenivå. Däremot anses det extra attraktivt bland personer som är välutbildade, bor i Stockholm och är kvinnor.

– Den finns en tydlig gemensam nämnare för de mest attraktiva jobbförmånerna och det är tid. Frihet att bestämma när man ska arbeta och extra ledig tid är det som svenskarna efterfrågar mest. I våra rekryteringar så ser vi också att det här är kriterier som blir allt viktigare för att locka talangerna, säger Kristin Olofsson, rekryteringsspecialist på Randstad.

Förutom när det gäller flextid och fler betalda semesterdagar skiljer det sig en del mellan hur personer i olika åldrar resonerar kring de mest attraktiva arbetsförmånerna. Bland de yngre är möjlighet till kompetensutveckling väldigt attraktivt medan pensionsförmåner lockar fler i den äldsta åldersgruppen 50-65 år. För åldersgruppen däremellan är det friskvård på betald arbetstid som lockar flest efter flextid och extra semester.

Pandemin och det utbredda hemarbetet som följde, har också satt sin prägel på listan över de mest attraktiva jobbförmånerna. Enligt undersökningen anser fyra av tio svenskar att möjligheten till distansarbete ökar attraktiviteten hos en ny arbetsgivare. Det är i synnerhet personer i åldern 35-49 år, är högutbildade och bor i Stockholm som svarat att möjligheten att jobba på distans är attraktivt.

– Covid-19 har skapat nya prioriteringar för många arbetstagare. Det gör att även förmånerna måste anpassas efter den nya verkligheten om man vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Kristin Olofsson på Randstad.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 7–9 september 2021. Totalt intervjuades 1171 personer i åldern 18–65 år.

Mest attraktiva jobbförmånerna

Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Om Randstad

Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom bemanning, rekrytering och HR-lösningar. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknad, detta genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. Detta sammanfattas med bolagets mission – shaping the world of work

För mer information, kontakta: Sanne Jakobsen, pressansvarig Randstad sanne.jakobsen@randstad.se 076-899 65 58

Söker du HR-konsulter eller HR-personal?

Söker du talare och utbildare?

Söker du nya utmaningar inom HR-området?

Se kompetensgruppen.se/ talarformedling

15
1. Flexibla arbetstider 61% 2. Extra semesterdagar 57% 3. Friskvård på betald arbetstid 43% 4. Möjlighet till distansarbete 40% 5. Pension 40% 6. Friskvårdsbidrag 38% 7. Halvdag före röd dag 27% 8. Aktier, optioner, konvertibler, bonus 25% 9. Möjlighet till löneväxling 24% 10. Sjukförsäkring 23%

NER MED MUNGIPORNA. INFORMATIONSSÄKERHET ÄR SERIOUS BUSINESS.

Canon erbjuder skräddarsydda helhetslösningar inom informationssäkerhet, för dig som tar kontorets trygghet på allvar.

16
mer om våra tjänster
Läs

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.