Page 1

ORDET 3

/ 2016

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Mandag 7. november havde vi et arrangement i Malmö Stadsbibliotek, i den smukke Hjalmar Gullberg-sal, hvor medlemmer var inviteret til at præsentere nyudgivelser. Oplæserne var: 1. Bo Gentili 2. Søren Sørensen 3. Juliane Preisler 4. Helge Krarup 5. Bjarne Gårdsvoll (afbud) --- Pause --6. Anne Marie Têtevide 7. Thomas Grundberg 8. Bo Lille 9. Per-Olof Johansson 10.Thorvald Berthelsen 11 Boel Harning (afbud)

Søren Sørensen, Thomas Grundberg og Bengt Liljenberg inden vi går i gang.

Oplæsningsarrangementer er et vellykket indslag blandt de 6-8 arrangementer, som vi har årligt i København og Malmö: Vi præsenterer vores bøger. Vi bad oplæserne skrive nogle linjer om det, de præsenterede. En del har fulgt vores opfordring → 1


Bo Gentili Hjalmar Gullberg Sällskapets ordförande talte om Gullberg: Hjalmar Gullberg föddes i Malmö 1898 och växte upp här. Under 1930-, -40- och 50-talen var han en av Sveriges mest betydande diktare, tillika Radioteaterchef, tillika medlem av Svenska Akademien. Vid sin död 1961 testamenterade han sin handskriftssamling till Lunds Universitetsbibliotek och sin stora boksamling till Malmö Stadsbibliotek. Det är den senare som âr uppställd i det vackra Hjalmar Gullberg-rummet. Särskilt värdefull är samlingen av skönlitteratur där så gott som alla böckerna har personliga dedikationer till Hjalmar Gullberg. I Malmö finns ett Hjalmar Gullberg-sällskap som grundades 1998 till hundraårsminnet av diktarens födelse. Sällskapet anordnar litterära program med anknytning till Hjalmar Gullberg och ger ut böcker i en skriftserie. Den senaste, som har nummer 14, heter Möten med Hjalmar Gullberg och innehåller uppsatser av sex olika författare. I den längsta av uppsatserna berättar Hjalmar Gullbergs vän och biograf Carl Fehrman om sina möten med diktaren. Själv medverkar Bo Gentili med en uppsats om konstnären Agda Holst, vars mycket vackra porträtt av Hjalmar Gullberg hänger på väggen i Hjalmar Gullberg-rummet. Agda var tillsammans med sin bror Walfrid nära vänner till Hjalmar genom hela hans liv. 2


Agda Holst: Hjalmar Gullberg

Bo Gentili

3


Søren Sørensen: Det gennemgående tema i Søren Sørensens Sophienholmsonetter & andre digte (Det Poetiske Bureaus Forlag) er Carl Michael Bellman, og derfor fik man som det første Sophienholmsonet III at høre. Digtet samler bogens temaer: Bellman, Bellmandagene på Sophienholm og temaer i Bellmans digtning, og i heksameterdigtet Svanesang handler det om det nordiske i svanemotivet, Bellmans og H.C. Andersens anvendelse af motivet den grimme ælling og Bellmans opfattelse af sprogene dansk og svensk. Sophienholmsonetter & andre digte supplerer forfatterens arbejde med Bellmanmotiver i essays og romanen Sisyphos i Slotsvagten, der udreder gåden om Bellmans fængsling i 1794. 4


Juliane Preisler: Juliane Preislers seneste digtsamling Daglige digte/Daily poems består af 365 lynkorte digte i to versioner, en dansk og en engelsk. Det vil sige det drejer sig ikke bare en oversættelse af en original, men en alenestående anden version på et andet sprog. Den udkom i december 2015 på forlaget Tiderne Skifter.

5


Bo Lille: Bo Lille læste op fra novellen "På Messen", som handler om fortællerens besøg på Bogforum i en nær fremtid, hvor Gyldendal er blevet solgt til amerikanske BooxBooxBoox og L&R til britiske Bird. Alle forfattere flokkes om årets interview med LÆSEREN, ham der har SMAGEN. Han ved, hvad der skal udgives fremover. Novellen er fra Rainer Werner Fassbinders røv. Skæbnefortællinger.

6


Anne Marie Têtevide: Anne Marie Têtevide fortalte om sin roman Ildens døgn (Gyldendal 2016) og læste et lille afsnit. Bogen er inspireret af et digt af den svenske digter Dan Andersson, og handlingen foregår i det nordlige Sverige, hvor en ung kvinde, Malin, i 1920 drager af sted ud til en tømmerhytte for at brænde den af. I hytten ligger fire mænd, og romanen fortæller om Malins liv frem til hendes frygtelige beslutning, og om hendes lange skitur frem til forsoning med det liv og de mennesker, som blev hendes. 7


Thorvald Berthelsen: Thorvald Berthelsen præsenterede sin 5. digtsamling, Mørkeleg, udgivet af Forlaget Ravnerock. Det er en samling digte, prosadigte, collager og lyriske essay, der bevæger sig rundt mellem skæve eksistentielle modsætninger som erindring og forvandling, mørke og begyndelse, uendelighed og sorte huller. Han læste digte fra Mørkeleg på dansk og i svensk oversættelse ved Hanne Berthelsen.

Set tæt på er uendeligheden en dråbe i begyndelsen og enden Prikker man til den ses to hjerter der næsten når hinanden

Närskådad är oändligheten en droppe i början och änden Petad på syns två hjärtan som nästan når varandra

(Fra digtet Næsten nærhed) 8


Helge Krarup: Bogen Madumsuiten, Forlaget Aras har 105 haikuformede digte af Helge Krarup og 24 landskabsmalerier fra Madum i Vestjylland af kunstmaleren Erik Styrbjørn Pedersen. Styrbjørn Pedersen er netop blevet udnævnt som en af Nordens største, nulevende arbejdermalere af den svenske Johan Ahlbäcksstiftelsen i Smedjebacken. Digtene er haikuformede, dvs. følger stavelsesreglen: 5-7-5-stavelser i de tre linjer, men følger ikke de øvrige traditionelle regler for den japanske haikugenre. 9


Thomas Grundberg: Thomas Grundberg fortalte om sit oversĂŚttelsesbidrag til udgivelsen af brevvekslingen mellem Astrid Lindgren og hendes tyske veninde Louise Hartung: Jag har ochsĂĽ levat, udvalg og redaktion Jens Andersen og Jette Glargaard. 10


Kurt E. Johansson (1936 – 2015) døde den 1. september 2015. Hans bror Per-Olof Johansson præsenterede det udvalg af digte, han udgav efter broderens død. Kurt E. Johansson efterlod sig et litterært oeuvre, som ingen endnu har overblik over. Han var sognepræst i Sandby på Lolland fra 1970 – 2006, provst for Lollands Nørre Provsti 1978 – 2000. Der er meget skriveri som præst og som politisk engageret, men ved siden af digtede han, noget han var startet med som 11-årig. Dette udvalg af hans digte hedder ’Udsyn fra Femø’, for det var der, han tilbragte sin tid efter pensioneringen 2006, og det var der, han i sjælden grad følte sig hjemme. 11


Vi takker

Malmö Stadsbibliotek for udlån af Guldberg-salen til arrangementet

Et arrangement følges ofte op på internet med billeder og omtale, se hjemmesiden dansk-svensk.com.og facebookgruppen ‘Dansk Svensk Forfatterselskab’.

Fotos og redaktion af dette nummer af Ordet: per-olof johansson, DK

dsfs samler professionelle forfattere og oversættere fra to sider af samme sund, skribenter inden for alle genrer, fag- og skønlitterær prosa såvel som poesi og dramatik, original såvel som oversat. Selskabets primære formål er at fremme kendskabet til og interessen for det andet lands litteratur, generelt for den gode litteratur, både historisk og aktuelt. Det er lige vigtigt at give offentligheden indblik i de to litteraturer og at sikre de skrivende folk lejlighed til at mødes og inspirere hinanden, bl.a. ved at afholde forfattertræf og oplæsningsarrangementer på skift i Sverige og i Danmark. dsfs blev dannet i 1995 på initiativ af Malmøforfatteren Bengt Liljenberg. 12


Søren Sørensen, på årsmødet 2016 udnævnt som selskabets æresformand/ hedersordförande

Foto: Thomas Grundberg

Om medlemskab For at finde optagelse i dsfs skal man være forfatter eller oversætter på dansk eller svensk, og man skal opfylde kriterierne for at blive medlem af Sveriges Författarförbund, respektive Dansk Forfatterforening eller Danske Skønlitterære Forfattere. Andre professionelle skribenter kan dog optages, dersom de med deres udgivelser dels ville kunne blive medlem af en forfatterforening, dels yder en aktiv og værdifuld indsats for litteraturen. För medlemskap vänligen kontakta: Helge Krarup hk@johannesskolen.dk

Thomas Grundberg thomas@dansk-svensk.com

Ordförande / Formand Helge Krarup hk@johannesskolen.dk

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författersälskap dsfs@dansk-svensk.com www:dansk-svensk.com Facebookgruppen - enhver er velkommen! 13


Medlemmer af Dansk-Svensk Forfatterselskab læser op torsdag den 8.12.2016 kl 19-21 i

Salonen, Østerbrogade 222 (nær Svanemøllen S-Station) Kom i god tid og nyd den gode atmosfære i Salonen; der kan købes kaffe, øl, vand, vin.

Oplæserne er: Efter pausen: Narcisa Vucina Adil Erdem Benny Pedersen Bjarne Gårdsvoll Bo Lille

René Rasmussen Thorvald Berthelsen Juliane Preisler Gorm Rasmussen Ole Lillelund Pause

14

Ordet 3/2016  

Ordet 3/2016 fra Dansk Forfatterselskabs oplæsning i Gullberg-salen på Malmö Stadsbibliotek 7.11.2016