Page 1

dsfs ORDET særudgave 2011

Ordet Danskt-Svenskt Författer Sällskaps tidsskrift Ordet syftar till att profilera dansk och svensk litteratur och att vidga medvetenheten om det samtida litterära klimatet. Här finns bland annat boknotiser, artiklar, intervjuer, aktuell information om sällskapet och dess medlemmar. Ordet har tidigare utkommit med två nummer om året. Till dess att redaktörsposten blir tillsatt kommer tidskriften att vara försänkt i törnrosasömn. Så dette er blot et særnummer af ordet i anledning af den afholdte bogreceptionen i Litteraturens Hus den 30.11.2011, som gav et indblik i, hvor mangfoldig Dansk-Svensk Forfatterselskab er, og en god fornemmelse af hvor forskellige bøger, medlemmerne arbejder med.

Tekster: Helge Krarup og Per-Olof Johansson Fotos og redaktion: Per-Olof Johansson

Særnummer December 2011 Om sällskapet Dansk-Svensk Forfatterselskab blev dannet i 1995 på initiativ af Malmøforfatteren Bengt Liljenberg, og det har i de forløbne år vist både initiativ og livskraft. DSFS samler ca. 170 professionelle forfattere og oversættere fra to sider af samme sund, skribenter inden for alle genrer, fag- og skønlitterær prosa såvel som poesi og dramatik, original såvel som oversat. Selskabets primære formål er at fremme kendskabet til og interessen for det andet lands litteratur, generelt for den gode litteratur, både historisk og aktuelt. Det er lige viktigt at give offentligheden indblik i de to litteraturer og at sikre de skrivende folk lejlighed til at mødes og inspirere hinanden, bl.a. ved at afholde forfattertræf og oplæsningsarrangementer på skift i Sverige og i Danmark. Danskt-Svenskt Författarsällskaps kansli finns i Litteraturens hus vid Lilla torg i Malmö. Postadress: Danskt-Svenskt Författarsällskap Litteraturens hus Lilla Torg 9 211 34 Malmö Telefon: 040-12 10 75 INT +46 40121075 Du kan lämna meddelanden på telefonsvararen eller kontakta sällskapet via e-post. E-post: dsfs@dansk-svensk.com Hemsida http://www.dansk-svensk.com/

side 1


dsfs ORDET særudgave 2011

Medlem af styrelsen Bengt Liljenberg bød velkommen.

Der var mulighed for at studere de bøger, der var til præsentation

side 2


dsfs ORDET særudgave 2011

Søren Sørensen præsenterede tre bøger: sin nyeste digtsamling ‘Ellekrogselegier’, en antologi han har redigeret med 200 års danske digteres tekster om Italien: ‘Tre sole er ikke for meget’, og endelig den store oversættelse af Francesco Petrarca: ‘Canzoniere eller Sangenes Bog’. Hjemmeside: http://www.ordret.dk/ Desuden præsenteredeSøren Sørensen to fraværende: Grethe Rostbøls bog om Karen Blixen og Sverige og en kunstnermonografi af Ingmar Simonsson.

side 3


dsfs ORDET særudgave 2011

Det nye medlem, Ulrika Jakobsson fortalte om sin kombinerede digt- og fotocollagebog: ‘Det trodde ingen : samhället i förändring - repliker till skyltar, klotter och konst.’

side 4


dsfs ORDET særudgave 2011

Neal Ashley Conrad Thing gav et levende indblik i studiet af Gunnar Ekelöf, både til en film ‘Ekelöfs blik - Blikke på Ekelöf’. Dobbelt-dvd m. film og booklet. Og en bog:’ Nordens fyrste’ . Den svenske digter Gunnar Ekelöf belyses fra mange sider, i fire essays og 16 samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning.

side 5


dsfs ORDET særudgave 2011

Ida Hamre læste op af sin digtsamling: ‘I det fri’, og fortalte om haiku- og beslægtede former.

side 6


dsfs ORDET særudgave 2011

Hans Janstad er medforfatter og i redaktionen for egnshistorie om Skåre: ‘Skåre – då och nu’ Hemsida: http://www.skarebyalag.se/book.php

side 7


dsfs ORDET særudgave 2011

Selskabets formand Helge Krarup har været informant til en tysk afhandling om visuel poesi, Klaus Peter Dencker: ‘Optische Poesie’; har læst manuskript på Ivars Silis: ‘Disko - den blå bugt’; har skrevet om den danske kunstner, Niels Lomholts film- og videoarbejder i ‘Lomholt Mail Art Archive, Fotowerke and Video Works’. samt læste op af sine digte i Dansk Forfatterforenings haiku-gruppes 10-års-jubilæumsantologi: ‘Blade i vinden’. Tre andre medlemmer af styrelsen har desuden bidraget til sidstnævnte, nemlig Bo Lille, og (suppleanterne!) Ida Hamre og Per-Olof Johansson.

side 8


dsfs ORDET særudgave 2011

Efter pausen fremførte Gunnar Syréhn til stor moro scener fra sin bog: ‘Två juvenila sångspel’ med dansk-svensk sprogforbistring. ‘Sångspelen behandlar lekfullt och en aning respektlöst Glunten och Magistern på äventyr i 1840-talets Uppsala, bland annat genom att förvandla Magistern till en dansk student. ‘

side 9


dsfs ORDET særudgave 2011

Jonas Rasmussen har bl.a. oversat Søren Ulrik Thomsen og Morten Søndergaard til svensk og fortalte om Søndergaards univers set fra svensk horisont.

side 10


dsfs ORDET særudgave 2011

Bjarne Gårdsvoll bjergtog os med en genfortælling af en af novellerne i sin bog: ‘Hvem myrdede formand Mao?’

side 11


dsfs ORDET særudgave 2011

Per-Olof Johansson læste op af sine digte fra nyudgivelsen: ‘Digte dagen efter’ og informerede om årets udgivelser af sit net-baserede tidsskrift ‘Splints & Co’ med temaerne hhv ‘Patientdigte’ og ‘Ord er handling’. Adressen på seneste nummer: http://per-olof.dk/splnt_24.htm

side 12


dsfs ORDET særudgave 2011

Stefan Lehbert (Borg) har oversat Søren Kierkegaard: ‘Kærlighedens gerninger’ til svensk: ‘Kärlekens gärningar. Några kristliga överväganden i form av tal’ og gav en fin indføring i læsningen af samme.

side 13


dsfs ORDET særudgave 2011

Endelig talte Jan Torsten Ahlstrand om forholdet mellem billedkunstnerne GAN og Wilhelm Freddie, dels ud fra sin monografi: ‘ GAN’, dels ud fra udstillingskataloget ‘Hello Freddie!: faksimil av korrespondensen mellan Gösta Adrian-Nielsson (GAN) och Wilhelm Freddie 1944-1945’, som han har redigeret og skrevet forordet til.

side 14


dsfs ORDET særudgave 2011

Før, i pausen og efter blev der minglet og de fremlagte værker studeret. De korte præsentationer strakte sig over tre timer, og man følte lyst til at dykke ned og læse i de mange værker. side 15


dsfs ORDET sĂŚrudgave 2011

side 16

dsfs ORDET særnummer 2011  

Særnummer af Dansk-Svensk Forfatterselskabs tidsskrift ORDET i anledning af bogpræsentation 30.11.2011 i Malmö.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you