Page 1

ORDET 1

/ 2017

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

Sådan gik 2016 Fra Årsberetning for 2016/ Verksamhetsberättelse för kalenderåret 2016

Styrelsen holdt 6 styrelsesmøder i løbet af året. Arrangementer / Programverksamhet 3.marts: Sophus Clausen og Anders Ôsterling Forfatteren Søren Sørensen talte om Sophus Clausen og de to digteres venskab. Og Bengt Lijlenberg læste om Anders Österling på vegne af Jenny Westerström

16.april Årsmøde i Margaretapaviljongens restaurang, Malmö. Se Ordet 1, 2016:Som e-publikation , Som pdf (5 MB) 6. oktober Forlaget Gyldendal, Trykkeriet, Hvor Jonas Rasmussen talte om at oversætte. (Läs mer i Ordet 2-2016!) 7 november Gullbergsalen, Malmö stadsbibliotek: En kort præsentation af nyudgivne værker med deltagelse af 11 forfattere. 8 december Salonen, Østerbrogade Köpenhamn: En kort præsentation af nyudgivne værker. Også her med 11 forfattere, dog ikke de samme som i Sverige!

1


Medlemsregister Thomas Grundberg har udført et stort arbejde med medlemsregistreringen. Medlemstallet: 65 (29 danske og 34 svenske), en nedgang fra 77 i 2015. Der bør absolut iværksættes medlemshvervning ved direkte henvendelse til potentielle medlemmer blandt forfattere og oversættere. Hjemmeside Thomas Grundberg redigerer og opdaterer hjemmesiden: www.dansk-svensk.com Vi bruger hjemmesiden til meddelelser om arrangementer, men også til artikler. Netudgaven af tidsskriftet Ordet kan hentes dér med to numre i 2016, tak til Per-Olof Johansson for initiativ til netudgaven, fotos, tekst og redaktion. Ekonomi / Økonomi Økonomien er baseret på medlemskontingent; mens honorarer ved arrangementer er afhængig af støtte, vi takker Sveriges Ambassade og, Kunststyrelsen i Danmark for støtte i 2016. Det faldende medlemstal medfører jo en begrænsning af vores handlemuligheder. Kansli och samarbetspartnere DSFS lejer lokaler hos det svenske Musikerförbundet; her har vi kontor og vores dansk-svenske bibliotek med medlemmers udgivelser. Vi har også mulighed for at anvende et mødelokale, samt et større kælderlokale, som egner sig til arrangementer. Musikerförbundet har generøst nedsat vores husleje, hvilket har været helt afgørende for vores økonomi. Vi har i 2016 specielt haft samarbejde med Sammenslutningen af Litterære Selskaber i Danmark; København Læser, Hovedbiblioteket, København; Malmö Stadsbibliotek; Malmö Konststudio, Litteraturens Vänner; Forlaget Gyldendal ved Lotte Garbers; Sveriges Ambassad i Köpenhamn; Salonen, Østerbrogade 222, København ved Annemette Albrectsen; Dansk Forfatterforening ved formanden, Jakob Vedelsby. Gyldendal, Salonen, og Malmö Stadsbiblitek har vederlagsfrit stillet lokaler til rådighed for os, tusind tak for det. TAK ! Vi takker alle for godt samarbejde. 2


Ur protokoll fört vid Danskt-Svenskt Författarsällskaps årsmöte/Dansk-Svensk Forfatterselskabs generalforsamling lördag den 22 april 2017 i Margaretapaviljongens restaurang, Malmö. Till mötesordförande valdes Helge Krarup,mötessekreterare valdes Thomas Grundberg.Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs av ordföranden Helge Krarup och godkändes Balans- och resultaträkning och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av årsmötet. Medlemsavgiften för år 2018/19 fastställdes till oförändrade 200 SEK resp. 200 DKK. I tur för omval på dansk sida stod Ursula Baum Hansen och Bo Lille, ordinarie ledamöter. På svensk sida: Thomas Grundberg och Jenny Westerström, ordinarie. Samtliga omvaldes för perioden 2017–2019. Till revisorer valdes Torkel Nilsson och Knud Vilby (båda omval) för perioden 2017/18. Helge Krarup informerade om sällskapets kommande aktiviteter. Helge Krarup byder velkommen og præsenterer programmet.

3


TO NORDISKE DIGTERBOHEMER. Det litterære indslag ved årsmødet 22.4. var i år om to nordiske digterbohemer, danske Jens August Schade og svenske Nils Ferlin. Asger Schnack talte om JENS AUGUST SCHADE (1903-1978), der både var lyriker, dramatiker og prosaist. Asger Schnack redigerede Digte af Jens August Schade. 1987. Asger Schnack udpegede nogle af Schades slægtsskaber: Thøger Larsen både med hensyn til brug af landskabet og det kosmiske. Surrealismen med foreningen af det bevidste og ubevidste. Taoismen med forestillingen om altings harmoniske sammenhæng. Men Schade har sin egen, særlige stemme, både drillende og dybsindig, enkel og kompleks. Vigtigst måske: at kærligheden kan forvandle alt. I modsætning til mange andre (danske) digtere er kærligheden hos Schade ikke farlig. Næsten kuriøst kan det oplyses, at i 1947 blev Schades roman, Mennesker mødes, og sød musik opstår i hjertet fra 1944 oversat til fransk – meget passende på forlaget Bateau Ivre, som er titlen på et berømt digt af Arthur Rimbaud og betyder: Den berusede Båd. Meget interessant opstod der ud fra Schade-oversættelsen til fransk en bevægelse, Schadisme, som ikke mindst bestod af forfattere. De må have haft brug for Schades fri tone!

Asger Schnack 4


Når man googler Schadisme, dukker Jean-Albert Foëx: La fille perpendiculaire, initiation au Schadisme, 1949 op, som kan oversættes til Den vinkelrette pige, indvielse i Schadisme, en titel fra denne bevægelse; men det synes som om Schadisme i Frankrig var en udvanding af Schade i retning af nudisme og fri leveform. (I øvrigt var Foëx under krigen medlem af en anti-bolsjevikorganisation, og han blev derfor dødsdømt efter krigen, men dommen blev ikke eksekveret. - Dette har selvfølgelig intet med vores Schade at gøre.)

Jenny Westerström 5


NILS FERLIN (1898-1961) blev præsenteret af Jenny Westerström, som i 1998 udgav Nils Ferlin: ett diktarliv. Hun er medlem af DSFSs bestyrelse. Nils Ferlin afprøvede som ung mange jobs; de holdt ikke længe. Han debuterede som digter som 32-årig, men blev først rigtig kendt efter sin 3. bog. Ferlins digte er meget musikalske, han ledte hele tiden efter en rytme, og mange har sat musik til hans tekster – og ved årsmødet sang sangkoret, Romantica nogle af sangene - indflettet i Jenny Westerströms fortælling: ”Når skønheden kommer til byen…” ”Mig kommer ingen for nær til…” ”Kærligheden kommer Kærligheden går… Mit hjerte er dit Dit hjerte er mit. ” At dømme efter det svenske publikums reaktioner er det kendte sange. Det var et meget levende og nærværende foredrag.

Sangkoret Romantica og Jenny Westerström 6


BOHEME. Hvad vil det sige? Det er jo et lidt bedaget udtryk, brugt om mennesker, ikke mindst kunstnere, som levede uborgerligt, med ringe økonomi, måske i mange og ustabile forhold.

Wikipedia: ”JENS AUGUST SCHADE var en periode af sit liv gift med Guri Schade, og de fik sammen sønnen Virtus Schade, som Guri gik med i barnevogn fra København til Skagen – denne rejse har hun beskrevet i "Med Virtus gennem Danmark", 1936, ligesom hendes liv med J. A. Schade er beskrevet i bogen "HAN", 1934. Udover Guri havde Schade gennem sit liv forhold til flere kvinder, som alle på deres måde lever med i forfatterskabet under betegnelsen `muser´.” En af muserne var digteren Bodil Bech, en anden Inga Lyngbye, som illustrerede nogle af hans digte – hver især selvstændige kunstnere. En boheme lever ikke mindst på værtshuse, og det gjaldt også Schade, som færdedes i Københavns Indre By i Minefeltet, der hedder sådan, fordi barerne ligger tæt som farlige miner, man kunne risikere at træde på. Vi er en del, som har trådt på minerne og husker Schade sidde og trone med sin rødvin på f. eks. Parnas.

7


Og NILS FERLIN? Nils Ferlin var en del af Klara-bohemen: Wikipedia: ”Klarabohemerna, som också kallas "bröderna i Klara", är romantiserande begrepp för de författare och poeter, som rörde sig i Klarakvarteren runt Klara kyrka i Stockholm under några årtionden från slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet, främst under 1930- och 1940-talen.

I Klarakvarteren låg vid denna tid de stora tidningsofficinerna och även billiga hotell, och journalisterna höll till på närliggande restauranger och kaféer. Genom den nära kontakten med tidningsredaktionerna kunde skrivande bohemer få dikter eller berättelser publicerade.” Det var Nils Ferlins vilde liv: bo på billige hoteller, sælge et digt i ny og næ, sidde og skrive på cafeerne. Det gik ham dog bedre i 1950erne, hvor hans digtoplag kunne ryge op i 20.000! Helge Krarup

8


Hjalmar Söderberg og Herman Bang Hjalmar Söderberg, 1869–1941, boede fra 1917 i København og havde tæt kontakt med den danske litterære verden. Hans datter blev gift med litteraten Hakon Stangerup, og han var derved morfar til Helle og Henrik Stangerup. Söderberg skrev blandt meget andet Gertrud, som Carl Th. Dreyer filmatiserede i 1964. Herman Bang, 1857–1912, behøver ingen introduktion for et dansk publikum. Hans særlige, impressionistiske sprogkunst har fået mange efterfølgere i dansk litteratur. Han både læste op og spillede skuespil i Norge og Sverige – og mange andre lande; Bang døde således under en oplæsningsturne i USA. Begge forfattere var kritiske og kontroversielle.Vores arrangement med Gunner Syréhn om Hjalmar Söderbergs inspiration fra Herman Bang fandt sted i det dejlige lokale, Salonen på Østerbrogade 222. som vi har brugt før og vil bruge igen. Gunnar Syréhn er litteraturforsker og er ved at færdiggøre en bog om Hjalmar Söderberg. →►►

Gunner Syréhn 9


Hans foredrag var fuld af interessant viden. Fokus var: Herman Bangs indflydelse på Hjalmar Söderberg. Dette blev påvist ved mange citater og paralleliseringer med hensyn sprog og temaer.Vi fik et livsbekræftende udsagn om, at litteratur er en levende, kompleks proces mellem personlige temaer, påvirkninger fra andre forfattere, samtidens problemer…ja, alt i alt: Alt .

Fotos: Nikolaj Christian Carlsen, DK

Helge Krarup

Även uppläsningen 1 juni i Underskoven blev lyckad. Fem medlemmar deltog: Bo Lille, Per-Olof Johansson, Bjarne Gårdsvoll Anders Olesen och Narcisa Vucina. 10


Kommande arrangemang • Uppläsning/bokpresentation på Salonen i København. 5.10. Kl. 19-21 • Uppläsning/bokpresentation:Malmö stadsbibliotek 6.11. kl. 18–20.

Et arrangement følges ofte op på internet med billeder og omtale, se hjemmesiden dansk-svensk.com.og facebookgruppen ‘Dansk Svensk Forfatterselskab’.

Fotos og redaktion af dette nummer af Ordet: per-olof johansson, DK

dsfs samler professionelle forfattere og oversættere fra to sider af samme sund, skribenter inden for alle genrer, fag- og skønlitterær prosa såvel som poesi og dramatik, original såvel som oversat. Selskabets primære formål er at fremme kendskabet til og interessen for det andet lands litteratur, generelt for den gode litteratur, både historisk og aktuelt. Det er lige vigtigt at give offentligheden indblik i de to litteraturer og at sikre de skrivende folk lejlighed til at mødes og inspirere hinanden, bl.a. ved at afholde forfattertræf og oplæsningsarrangementer på skift i Sverige og i Danmark. dsfs blev dannet i 1995 på initiativ af Malmøforfatteren Bengt Liljenberg. 11


Benny Andersen, æresmedlem af dsfs læser ‘Svantes Viser’ ved selskabets 15 års fødseldag 2010.

Om medlemskab For at finde optagelse i dsfs skal man være forfatter eller oversætter på dansk eller svensk, og man skal opfylde kriterierne for at blive medlem af Sveriges Författarförbund, respektive Dansk Forfatterforening eller Danske Skønlitterære Forfattere. Andre professionelle skribenter kan dog optages, dersom de med deres udgivelser dels ville kunne blive medlem af en forfatterforening, dels yder en aktiv og værdifuld indsats for litteraturen. För medlemskap vänligen kontakta: Helge Krarup helgekrarup@gmail.com

Thomas Grundberg thomas@dansk-svensk.com

Ordförande / Formand Helge Krarup helgekrarup@gmail.com

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författersälskap dsfs@dansk-svensk.com www:dansk-svensk.com Facebookgruppen - enhver er velkommen! 12

Ordet 1/2017  

Om Årsmøde og øvrige arrangementer for Dansk-Svensk Forfatterselskab / Danskt - Svenskt Författersällskap 2017 fra årsskiftet til september

Ordet 1/2017  

Om Årsmøde og øvrige arrangementer for Dansk-Svensk Forfatterselskab / Danskt - Svenskt Författersällskap 2017 fra årsskiftet til september

Advertisement