dsfs ordet 3/ 2015

Page 1

ORDET 3

/ 2015

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

BOGPRÆSENTATION 2. november havde selskabet inviteret medlemmer til at præsentere sine værker i Gullberg-salen på Malmö Stadsbibliotek. 12 forfattere havde meldt sig. Heraf præsenterer de 6 sig selv på de følgende sider med en tekst fra bøgerne.

1


Bengt Liljenberg selskabets stifter

Bo Gentili - dagens ordstyrer

2


Ved Dansk-Svensk Forfatterselskabs bogpræsentationer hører vi alle slags genrer og skriveformer, som afspejler medlemmernes mangfoldige virke – et sandt billede af litteraturens mangfoldighed. Således også 2. november 2015 i Malmö Stadsbiblioteks smukke Gullberg-sal.

Oplæserne var: Anne Marie Bjerg: Översättningar till danska av Skogekär Bergbos Wenerid Madeleine Brandin: Biologiska sviten. Monica Braw: Barndom i Sverige – Kindheit in Deutschland. Antologi. Adil Erdem: På godt og ondt samt Traditioner på en arbejdsplads. Bjarne Gårdsvoll: Min barndoms dal. Jon Høyer: Mellem havet og ødemarken. Bo Lille: Environmental och Rainer Werner Fassbinders røv. Toni Rhodin: Chica boom. Michael Segerström: Trelleholla - ondare än ont. Carl Henrik Svenstedt: Den lilla historien. Søren Sørensen: Med andre ord. Europæisk lyrikantologi 1200-1900. Peter Winai: Barndom i Sverige – Kindheit in Deutschland. Antologi.

3


Søren Sørensen, (dansk), Med andre ord. Europæisk lyrikantologi 1200-1900 Bureauets Lommebibliotek. Det Poetiske Bureaus Forlag, 2015.

Antologien afspejler oversætterens lystlæsning, også i forbindelse med litteraturhistoriske studier, og indeholder 71 digte af 27 digtere der alle regnes blandt de største. Sprogligt strækker den sig fra italiensk over rumænsk, fransk, tysk og engelsk til finsk og svensk. Hovedparten har fået en dansk form for første gang; det gælder således Boccaccios lyriske digte og Goethes sonetter til Mina Herzlieb.

4


Bo Lille (dansk), ”Environmental – Haiku af Bo Lille” og ”Rainer Werner Fassbinders røv”. Skæbnefortællinger, mellemgaard, 2015.

Novellerne med krydsklipteknik (som udgør bogens 2. del, titel: ”Denne uge”). Disse historier kommer vidt omkring; men fælles for dem er, at de bevæger sig ud i det eventyr, der hedder det usædvanlige, det skæbnebestemte, det ukontrollerbare: Pateren følte en underlig mørk varme dukke op inde bag øjnene. Så kom tårerne. Han så tungt på den gamle mand, mens væden bredte sig over hans ansigt. Hans overlæbe begyndte at smage salt.

5


Jon Høyer (dansk), ”Mellem havet og ødemarken”.

Madeleine Brandin (svensk), ”Biologiska sviten”.

6


Toni Rhodin (svensk), ”Chica boom”. Kira Förlag, december 2015.

De 220 sidorna utgör den avslutande delen i en trilogi som utspelar sig i cirkusmiljö. Vi har fått följa den fiktiva familjen Mundi genom fyra generationer och därmed 115 år av svensk cirkushistoria. På grund av mina egna rötter i en av nordens äldsta cirkusfamiljer har jag haft en unik möjlighet att levandegöra miljöerna samt att befolka dem med ett persongalleri av sällan skådad autenticitet. Många karaktärer och situationer har lånats ur familjen Rhodins kollektiva minnesbank och även min egen farfar, den legendariske underhållaren Brazil Jack har varit en genomgående karaktär igenom historien. ”Chica boom” utspelar sig i slutskedet av andra världskriget. En period som för den svenska cirkusbranschen räknas som guldår.

7


Peter Winai (dansk), ”Barndom i Sverige – Kindheit in Deutschland”.

Michael Segerström (svensk), "Trelleholla - ondare än ont".

8


Bjarne Gårdsvoll (dansk), ”Min barndoms dal”. Forlaget Attika, 2015. Illustreret med originale fotos.

Romanen handler om drengen Bjarne og hans opvækst i Hardanger i Norge under den store depression i 30’erne. Handlingen begynder 1934, da drengen (forfatteren) blev syv år og løber frem til 1940, hvor hans bygd blev skudt i brand under den tyske invasion. Forældrene overlever krisen på et husmandsbrug, hvor der efterhånden bliver fem børn at sørge for. De holder sulten fra døren, men fattigdommen og de mange ydmygelser, skaber konflikter mellem hans mor og far, og drengen bliver opsætsig. Der sker til tider voldsomme episoder.

9


Monica Braw (svensk), ”Barndom i Sverige – Kindheit in Deutschland”. Antologi. (Verlag Heidi Ramlow, Berlin 2015). Monica Braws bidrag "Irma von Gerberhof" handlar om en volgatysk kvinna från Ukraina, dotter till en storbonde som i det nya Sovjetunionen avrättades som kulak. Volgatyskarna hade sedan 1700-talet hållit på sitt tyska ursprung. Under kriget följde hon de tyska trupperna till Stalingrad, men lyckades ta sig ut: En tid följde hon med den tyska reträtten. Hon och alla andra kvinnor som nu flydde fruktade mest av allt de rumänska soldater som härjade längs vägen. Till Tyskland skulle hon ta sig. Där skulle allt bli bra. Irma visste ingenting om vad kriget hade inneburit för Tyskland. Hon drömde fortfarande om ett tyskt "hemma". Till slut kom Irma till Sverige och blev i många år hemhjälp hos mina föräldrar. Hon vågade aldrig öppna ytterdörren hos oss av rädsla för att det förflutna skulle hinna upp henne. Jag är den som sköter Irmas grav. Tack vare henne förstod jag, som var barn i ett land utan krig, vad krig är och vad det gör med människan. Även i Sverige.

10


Anne Marie Bjerg (dansk). Översättningar till danska av Skogekär Bergbos ”Wenerid”, 100 sonetter från 1680. Vandkunsten, 2014

Skogekär Bergbo: Wenerid, (101 sonetter der, skrevet omkring 1650, udkom i Stockholm i 1680), med et forord af Horace Engdahl, ét af digteren selv foruden et efterord af oversætteren. Udgaven er tosproget. Forfatternavnet er et pseudonym, muligvis for Gustaf Rosenhane (1619-1684). Alle digtene er kærlighedsdigte til eller om den elskede Wenerid – navnet formodentlig en forsvenskning af Venus – og handler om kærlighedens veje og vildveje. Samlingens pointe er at kærligheden kan gøre en mand til digter! I min oversættelse har jeg overholdt sonetformens strenge krav: de 14 linjer samt det stramme rimskema, men ændret Bergbos seksfodsjamber – aleksandrineren – til Petrarcas, Shakespeares og Inger Christensens femfodsjamber.

11


Carl Henrik Svenstedt (svensk). ”Den lilla historien”. Samt Pier Paolo Pasolino: Jag, askans sångare (oversættelse)

Adil Erdem (dansk), ”På godt og ondt” samt

”Traditioner på en arbejdsplads”.

12


Vi takker Malmö Stadsbibliotek for samarbejdet.

Et arrangement følges ofte op på internet med billeder og omtale, se hjemmesiden dansk-svensk.com.og facebookgruppen ‘Dansk Svensk Forfatterselskab’.

Fotos og redaktion af dette nummer af Ordet: per-olof johansson, DK

dsfs samler professionelle forfattere og oversættere fra to sider af samme sund, skribenter inden for alle genrer, fag- og skønlitterær prosa såvel som poesi og dramatik, original såvel som oversat. Selskabets primære formål er at fremme kendskabet til og interessen for det andet lands litteratur, generelt for den gode litteratur, både historisk og aktuelt. Det er lige vigtigt at give offentligheden indblik i de to litteraturer og at sikre de skrivende folk lejlighed til at mødes og inspirere hinanden, bl.a. ved at afholde forfattertræf og oplæsningsarrangementer på skift i Sverige og i Danmark. dsfs blev dannet i 1995 på initiativ af Malmøforfatteren Bengt Liljenberg. 13


Benny Andersen, æresmedlem af dsfs læser ‘Svantes Viser’ ved selskabets 15 års fødseldag 2010.

Om medlemskab For at finde optagelse i dsfs skal man være forfatter eller oversætter på dansk eller svensk, og man skal opfylde kriterierne for at blive medlem af Sveriges Författarförbund, respektive Dansk Forfatterforening eller Danske Skønlitterære Forfattere. Andre professionelle skribenter kan dog optages, dersom de med deres udgivelser dels ville kunne blive medlem af en forfatterforening, dels yder en aktiv og værdifuld indsats for litteraturen. För medlemskap vänligen kontakta: Helge Krarup hk@johannesskolen.dk

Thomas Grundberg thomas@dansk-svensk.com

Ordförande / Formand Helge Krarup hk@johannesskolen.dk

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författersälskap dsfs@dansk-svensk.com www:dansk-svensk.com Facebookgruppen - enhver er velkommen! 14


15


En stor del af Hjalmar Gullbergs bogsamling er udstillet i Gullberg-salen 16