Perheyritysten liiton vaalitavoitteet 2023

Page 1

JANNE YLINEN toimitusjohtaja, Kokkolan Halpa-Halli Oy

”Omistaminen on työtä. Perheyritysten kasvollinen omistaja pitää huolta työntekijöistään.”

TERESA KEMPPI-VASAMA

hallituksen puheenjohtaja, Kemppi Oy

”Perheyritys on

lainassa. Vastuullinen perheyrittäjä haluaa siirtää yrityksen jatkajasukupolvelle paremmassa kunnossa kuin sen itse on saanut.”

IIRO KANKAANSYRJÄ

toimitusjohtaja, Kapasity Oy

VUODEN 2023 EDUSKUNTAVAALIT Perheyritysten liitto ry ›› Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki Puh. 050 566 1592 ›› jasenpalvelu@perheyritys.fi ›› perheyritys.fi ›› @perheyritys ›› #perheyritys
"Perheyritykset sitoutuvat pitkäkestoisesti Suomeen. Niiden kvartaali on 25 vuotta.”
kullakin sukupolvella
Perheyritysten liiton vaalitavoitteet

Hyvinvointi on perheyritysten varassa

Perheyritykset ovat talouden selkäranka. Ne ovat Suomeen sitoutuneita työllistäjiä ja investoijia. Perheyritysten liitto on valinnut 2023 vaaleihin neljä pääteemaa: Keskisuuret kasvajat eli ”Mittelstandit”, työvoima, verotus ja investoinnit.

Mittelstand – keskisuuret kasvajat

Kansainväliseen kärkeen tähtäävät keskisuuret yritykset* vahvistavat pysyvästi Suomen kasvua. Mittelstandit investoivat, vievät ja panostavat työntekijöihinsä. Keskisuurten kasvuyritysten omistajat perustavat uusia yrityksiä, tekevät yrityskauppoja ja sijoittavat startupeihin.

1 Keskisuuret perheyritykset pysyvät Suomessa, jos sukupolven- ja omistajanvaihdokset sujuvat kitkattomasti ilman rangaistusluonteisia veroja.

2 TKI-toiminnan ja vihreän siirtymään rahoitusta pitää vahvistaa.

3 Omistajan kokonaisverotus pitää olla maltillista ja ennakoitavaa. Kilpailijamaita korkeampi verotus hidastaa kasvua.

Työvoima

Työvoimapula on kasvun este. Uudet työpaikat syntyvät kasvuhaluisiin Mittelstand-yrityksiin, joista suuri osa on perheyrityksiä.

1 Suomi tarvitsee vahvaa otetta ulkomaisen työvoiman houkuttelemiseksi maahan.

2 Suomen työllisyysaste pitää saada nostettua 80 prosenttiin joustavammilla työmarkkinoilla ja selkeämmällä sosiaaliturvalla, jolloin työtilaisuuksiin uskalletaan tarttua kaikissa elämäntilanteissa.

3 Työvoiman kohtaanto-ongelmiin pitää löytää nykyistä tehokkaampia ratkaisuja.

Verotus

Perintö- ja lahjavero pitää poistaa, koska se hankaloittaa sukupolvenvaihdoksia eikä Suomen naapurimaissa näitä veroja ole. Tätä tavoitetta kohti edetessä seuraavan hallituksen pitää tehdä seuraavat toimet:

1 Toinen perintöveroluokka poistettava

Yhteiskunnan perhekäsitys on monimuotoistunut. Perheyrityksessä voi olla lapsettomia omistajia ja sopivia jatkajia löytyisi sisarusten lasten joukosta. Jatkaja haetaan usein muualta kuin rintaperillisten joukosta.

2 Perintöveron maksuun 10 vuotta

Kaikille perinnön- ja lahjansaajille pitää antaa kymmenen vuotta maksuaikaa kaikissa tilanteissa. Se helpottaisi myös sukupolvenvaihdoksia.

3 Perintö- ja lahjaverokantoja alennettava

Perintö- ja lahjaveron kertymä kasvaa. Nykyisiä veroasteikkoja on varaa alentaa kautta linjan ilman fiskaalisia murheita. Progressiota pitää myös lieventää. Korkeimmat veroasteikot iskevät usein perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin.

4 Osinkoverot

Osinkoverojärjestelmä on monimutkainen. Sen piirteet ohjaavat pääomia pois yritystoiminnasta. Järjestelmää pitää muuttaa.

›› Nettovarallisuussidonnaisuus pitää poistaa.

›› Yritystoiminnan tuoton kokonaisverotuksen (yhteisö + osingonsaaja) pitää olla yhdenvertainen muun pääomatuloverotuksen kanssa sekä listatuissa että listaamattomissa yhtiöissä.

›› Pienten osinkojen verokannustin pitää säilyttää. Osinkotulot 30 000 euroon saakka olisivat kevyemmin verotettuja.

Investoinnit

Investoinnit tarvitsevat toimivaa infraa ja varmuutta kohtuuhintaisen energian ja osaavan työvoiman saatavuudesta. Lupakäsittelyn hitaus, ennakoimattomuus ja byrokratia hidastavat investointeja.

Perheyritysten liitto kannattaa EK:n ehdotuksia lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi.

1 Perustetaan digitaalinen asiointikanava, jonka kautta voi hoitaa kaikki luvat yhdellä hakemuksella.

2 Uusi ”lupamestari”, joka sovittaa yhteen eri viranomaisten näkemykset ja pitää yhteyttä investoijaan.

Tarkempaa

lisätietoa vaalitavoitteistamme.

3 Lupakokonaisuudesta saa valittaa vain kerran. Viranomaiset eivät saa valittaa toistensa päätöksistä.

4 Viranomaiskäsittelyille lakisääteinen 8 kuukauden maksimikesto.

* 50-499 henkilöä työllistävät yritykset

Articles from Perheyritysten liiton vaalitavoitteet 2023