Uuden jäsenen opas 2021

Page 1

UUDEN JÄSENEN OPAS 2021


OMISTAJALLA ON VÄLIÄ.

Jäsenpalvelumme on sinua varten! Olethan yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää jäsenasioihin liittyen, esim.tapahtumailmoittautumisiin, henkilötietopäivityksiin tai laskutukseen. Toimistomme palvelee sinua arkisin 9-16 p. 050 566 1592 jasenpalvelu@perheyritys.fi Katja Koivunmaa toimistovastaava


Tervetuloa uusi jäsen! Näiden kansien väliin olemme koonneet sinulle tiivistetysti tietoa Perheyritysten liiton toiminnasta. Aktiivisena jäsenenä saat enemmän hyötyä tarjoamistamme mahdollisuuksista ja palveluista, joten kannattaa osallistua mukaan monipuolisiin tilaisuuksiin, joita on tarjolla lähes joka viikko. Ajantasaisimman tiedon löydät verkkosivuiltamme, www.perheyritys.fi sekä uutiskirjeistämme, joita lähetämme tapahtumista sekä ajankohtaisista teemoista. Seuraathan meitä myös sosiaalisen median kanavissamme facebookissa, twitterissä, linkedinissä ja instagramissa ja osallistu keskusteluun tärkeistä yrittäjää ja omistajaa kiinnostavista teemoista. Alta löydät toimiston henkilökunnan yhteystiedot. Tavoitat meidät jäsenpalvelun kautta jasenpalvelu@perheyritys.fi tai puhelimitse 050 566 1592. Tervetuloa piipahtamaan myös toimistollamme Kampin Autotalossa, Salomonkatu 17 B, (4.kerros).

Auli Hänninen toimitusjohtaja +358 400 415 230 auli.hanninen@perheyritys.fi Katja Koivunmaa

Auli Hänninen toimistovastaava, jäsenpalvelu +358 50 566 1592

toimitusjohtaja katja.koivunmaa@perheyritys.fi

Raine Tiessalo viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö +358 50 435 5898 raine.tiessalo@perheyritys.fi Sini-Marja Ant-Wuorinen mikko.pellinen@perheyritys.fi viestintä ja markkinointisuunnittelija +358 50 560 4938 krista.elo-parssinen@perheyritys.fi sini-marja.ant-wuorinen@perheyritys.fi +358 400 254 004

+358 400 415 230

Raine Tiessalo

Krista Elo-Pärssinen Simo Valtti johtava asiantuntija, valmennukset veroasiantuntijaviestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö auli.hanninen@perheyritys.fi +358 400 254 004 +358 400 276 166 krista.elo-parssinen@perheyritys.fi simo.valtti@perheyritys.fi +358 50 435 5898

Kaisa Sallavo Mikko Pellinen raine.tiessalo@perheyritys.fi toimistovastaava jäsenpalvelupäällikkö, Next Level -toiminta +358 40 5487 232 +358 50 566 1592 Pauliina Tornberg mikko.pellinen@perheyritys.fi

verkostokoordinaattori

kaisa.sallavo@perheyritys.fi

Pauliina Tornberg tapahtumatuottaja, Next-toiminta +358 45 788 18260 pauliina.tornberg@perheyritys.fi Krista Elo-Pärssinen

Mikko Pellinen +358 45 788 18260

jäsenpalvelupäällikkö pauliina.tornberg@perheyritys.fi +358 40 5487 232

johtava asiantuntija


Kiitos hyvästä päätöksestä ja tervetuloa mukaan! Perheyritysten liitto on suomalaisten perheyritysten koti. Jaamme yhteisössä avoimesti kokemuksia ja kehitämme osaamista omistajina. Uskomme, että omistajalla on väliä. Viemme ylpeinä Suomeen sitoutuneiden ja vastuullisten omistajien ääntä eteenpäin ja vaikutamme siihen, että Suomessa on jatkossakin hyvä yrittää, omistaa ja työllistää. Mitä Suomi olisi ilman perheyrityksiä? Perheyrityksiä sanotaan usein Suomen talouden selkärangaksi, ja niitä nämä usein vuosikymmeniä samalla paikkakunnalla toimineet yritykset ovat. Suomalaiset arvostavat perheyrityksiä sekä työpaikkoina että niiden tuottamina tuotteina ja palveluina. Perheyritysten omistajat ja yrittäjät sanovat usein, että heidänkin toimintaansa ohjaa seuraava kvartaali, mutta se ei ole neljännesvuosi vaan neljännesvuosisata. Toiminnallamme on kolme painopistettä verkotu – opi – vaikuta. Kokemusten jakaminen, toisilta oppiminen, omistajaosaamisen kehittäminen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen ovat toimintamme eri muotoja. Toivon, että löydätte näistä ne teille tärkeät teemat ja lähdette aktiivisesti mukaan toimintaan. Tärkeät teemat varmasti myös vaihtelevat uran ja elämän eri vaiheissa. Uskomme kuitenkin, että näitä kaikkia tarvitaan, jotta perheyritykset menestyvät tulevaisuudessakin. Parempaa Suomea rakennetaan perheyrityksissä joka päivä eri puolilla Suomea. Haluamme olla tukemassa tätä työtä!

Auli Hänninen, toimitusjohtaja p. 045 163 1868 auli.hanninen@perheyritys.fi


Perheyritysten liitto Perheyritysten liiton arvot Perheyritysten liitolla on arvot, jotka ovat tärkeä, jokapäiväinen työkalu liiton strategian toteuttamisessa. Niiden tarkoitus on ohjata liiton toimintaa sekä vastata sidosryhmien odotuksiin. Perheyritysten liitossa arvomme ovat:

1. Luottamus Perheyritysten liiton jäsenet voivat luottamuksella ja turvallisin mielin jakaa kokemuksiaan perheyrittäjyydestä. Perheyritysten liitto antaa myös luotettavaa tietoa perheyrityksistä. Luottamus on avoimen kokemusten vaihdon perusedellytys.

Perheyritysten liiton strategian kolme kivijalkaa: verkotu – opi – vaikuta Perheyritysten liitto on suomalaisten perheyritysten koti. Perhe-yrittäjien yhteisössä jaetaan avoimesti kokemuksia ja kehitetään osaamista omistajina. Uskomme, että omistajalla on väliä. Viemme ylpeinä Suomeen sitoutuneiden ja vastuullisten omistajien ääntä eteenpäin ja vaikutamme siihen, että Suomessa on jatkossakin hyvä yrittää, omistaa ja työllistää.

2. Avoimuus Avoimuudella tarkoitamme aktiivista ja avointa vuorovaikutusta jäsenten välillä, mutta myös liiton suhdetta toimintaympäristöönsä. Perheyritykset ovat koko kansaa koskettava asia. 3. Perhekeskeisyys Liitto korostaa perheen arvoja ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Perheyritysyhteisö koostuu omistajista, perheen jäsenistä, sukulaisista, yrityksen johdosta, henkilöstöstä, yhteistyökumppaneista ja ystävistä. 4. Jatkuvuus Liitto pyrkii proaktiivisella toiminnallaan pitkäjänteisyyteen ja jatkuvuuteen aivan kuten jäsenyrityksensäkin. Jatkuvuus luo luottamusta myös liiton ulkoisiin sidosryhmiin.

MISSIO Rakennamme kestävää suomalaista omistajuutta VISIO Perheyritysten vaikuttavuus yhteiskunnassa kasvaa, koska omistajat kehittävät yrityksiään ja osaamistaan vastuullisesti, suurella sydämellä. Perheyritysten liitto on omistajaperheiden tärkein kumppani ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

VERKOTU

OPI

Olemme kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka.

Olemme jäsenten ensisijainen kumppani omistajaosaamisen kehittämisessä.

VAIKUTA

Perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään.


VERKOTU - Perheyritysten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka Avaamme jäsenillemme väylän verkostoitumiseen perheyritysten eri-ikäisten ja eri rooleissa olevien edustajien välille sekä eri alojen vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Jäsenten kohtaamisissa toimintamme vahvuus syntyy avoimuudesta ja luottamuksellisesta ilmapiiriistä.

Lisätietoja Next Level -toiminnasta: Mikko Pellinen Lisätietoja Next-toiminnasta ja tapahtumista: Pauliina Tornberg

p. 040 5487 232 mikko.pellinen@perheyritys.fi

p. 045 163 1868 pauliina.tornberg@perheyritys.fi Next Facebookissa NxG (suljettu ryhmä) Nexteillä on aktiivinen WhatsApp -keskusteluryhmä Liittymislinkin saat Pauliinalta

Next Level Facebookissa PL Next Level (suljettu ryhmä) Next Level LinkedIN -ryhmä: tiedustelut: Mikko Pellinen


Omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka Jatkaja - toiminta Perheyritysten jatkuvuuden ja uudistamisen edellytyksenä ovat kyvykkäät jatkajat, jotka ovat valmiita kantamaan vastuuta perheyrityksen toiminnan kehittämisestä operatiivisissa tehtävissä tai hallituksen jäseninä. Näiden uusien vastuunkantajien lisäksi perheyritysten jatkajapolveen kuuluu iso joukko nuoria aikuisia, jotka haluavat toimia ja kehittyä vastuullisiksi ja pitkäjänteisiksi omistajiksi. Haluamme kannustaa perheyritysten jatkajia omistamiseen ja yritysten kehittämiseen monipuolisen jatkajatoiminnan kautta.

Next Level -toiminta on tarkoitettu operatiivisista tai strategista vastuuta kantaville jäsenille, joiden agendalla on aktiivinen omistajuus ja yrityksen kehittäminen. PL järjestää tapahtumia ja pienryhmätoimintaa, joiden teemat käsittelevät muun muassa omaa johtajuutta ja yrityksen johtamista, kasvua ja uudistumista sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kohderyhmän viitteellinen ikäryhmä on 35–55 -vuotiaat. Ikää tärkeämpi yhteinen nimittäjä on kuitenkin vastuuasema operatiivisessa toiminnassa, hallituksessa tai perheen luottamuselimissä.

Next-toiminta – kohti omistajuutta ja omaa tavoiteroolia perheyrityksessä. Next-toiminnan tavoitteena on vahvistaa jatkajien osaamista, luoda verkostoja ja tukea Nextien kehittymistä vastuullisiksi ja osaaviksi omistajiksi. Toiminta on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisille nexteille, jotka ovat mukana yrityksen toiminnassa, opiskelevat tai vielä pohtivat rooliaan perheyrityksessä.

PL:n jatkajapolven toiminta tarjoaa osallistujilleen ainutlaatuisen ja aktiivisen foorumin, jossa perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan teemoja voi käsitellä luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Tarjoamme jatkajille vertaistarinoita, oppimista ja kokemusten vaihtoa sisältäviä tapahtumia, joissa he pääsevät oppimaan toistensa kokemuksista ja jakamaan pohdintaa synnyttäviä perheyritysteemoja. Toimintamuotoihin kuuluvat esimerkiksi jatkajapolven vuosittainen päätapahtuma Talviakatemia ja Round Table –keskustelut, joissa jatkajat pääsevät pääsevät keskustelemaan ajankohtaisista teemoista yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa. Nuoret myös voivat hakea PL:n jäsenyritysten ilmoittamia harjoittelupaikkoja Suomessa ja perheyritysten maailmanjärjestön kautta kansainvälisiä harjoittelupaikkoja.

Toiminta kokeneille omistajille ja omistajayrittäjille Käynnistimme syksyllä 2019 kokeneille omistajille ja omistajayrittäjille räätälöidyn pienryhmätoiminnan. Pienryhmissä käsiteltäviä teemoja ovat mm. sukupolvenvaihdoksen valmistelu, kokemukset nuoremman polven tukemisesta ja sparrauksesta, omistajastrategia, omistajien yhtenäisyyden tukeminen ja omistajuuden hyvät käytännöt. Pienryhmät ovat kokoontuneet 4-6 kertaa vuodessa. Pienryhmätoiminnan lisäksi joukko jäseniämme on jakanut omia kokemuksiaan kahdenvälisissä tapaamisissa esimerkiksi omistajastrategian laatimisesta ja sukupolvenvaihdoksesta. Kansainvälinen verkostoituminen Kansainvälisestä verkostoitumisesta kiinnostuneille jäsenille on tarjolla verkostoitumismahdollisuuksia maailmanjärjestö FBN:n ja perheyritysten eurooppalaisen edunvalvontajärjestön EFB:n kautta. Kaikki jäsenemme voivat osallistua FBN:n ja EFB:n tapahtumiin.


OPI – PL on jäsenten ensisijainen omistajaosaamisen kumppani

Tule mukaan kehittämään omistajaosaamistasi! Lisätietoja: Krista Elo-Pärssinen p. 0400 254 004 krista.elo-parssinen@perheyritys.fi Tietoa omistajuudesta ja valmennuksista nettisivuillamme: perheyritys.fi/osaavaomistaja Lue myös ajankohtaisimmat omistajan uutiset Osaava omistaja -uutiskirjeestä!


Perheyritysten liitto valmentaa osaavia omistajia aikavälillä. Perheyrityksessä kohtaavat omistajuus, liiketoiminta ja perhe, joiden ympärille olemme rakentaneet Osaava omistaja -valmennusohjelman. Osaava omistaja -valmennusohjelma antaa valmiudet perheyrityksen hallitustyöhön sekä vahvistaa omistajaosaamista. Ohjelma on hyödyllinen perheyrityksen hallituksessa ja operatiivisessa johdossa työskenteleville sekä nuoremman sukupolven edustajille, jotka ovat tulevia päätöksentekijöitä yrityksessä. Osaava omistaja -kokonaisuus on hyvä tapa valmentaa perheyrityksen jatkajapolvea omistajuuteen. Kokonaisuuteen kuuluu neljä valmennusta, joita ei tarvitse suorittaa tietyssä järjestyksessä. Valmennukset järjestetään vuosittain. Suoritettuasi nämä saat Osaava omistaja -diplomin ja voit ylpeästi kertoa olevasi osaava omistaja. Osaava omistaja -valmennuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat valmennukset: Strateginen johtaminen I (syksy 2021) Strateginen johtaminen II (tulossa 2022 Lisäarvoa hallitustyöstä (tulossa 2022) Omistamisen taito (kevät 2021) Tarkemmat ajankohdat ja tiedot: perheyritys.fi/osaavaomistaja Pidempien valmennusten lisäksi järjestämme myös lyhyempiä valmennuksia, joista valtaosa on jäsenillemme täysin maksuttomia

Omistajaperheen hyvät käytännöt Hyvä omistajaperhe toimii eettisesti ja pitkäjänteisesti, tuntee vastuunsa yhteisöstään, yrityksestään ja sen sidosryhmistä sekä luo hyvinvointia yhteiskuntaan. Omistajaperheen hyvät käytännöt tukevat perheyrityksen menestymistä pitkällä

Omistajaperheen on hyvä keskustella omistajuudesta ja päivittää omistajastrategiaa sekä pelisääntöjä säännöllisesti ja ennakoivasti, jo ennen isoja muutoksia perheyrityksen ympäristössä, tilanteessa tai omistuksessa. Tutustu Omistajaperheen hyviin käytäntöihin tarkemmin erillisessä julkaisussa. Voit myös ladata julkaisun pdf-muodossa nettisivuiltamme.

Räätälöidyt omistaja-akatemiat Räätälöimme perheyritysten omistajille eri teemoihin painottuvia omistaja-akatemioita. Akatemia voi olla muutaman vuoden kestävä jatkajapolven valmennusohjelma tai päivän kestävä omistajatapaaminen. Alustajina käytämme professoreja, asiantuntijoita ja muiden perheyritysten omistajia.

Vertaisryhmät Vertaisryhmissä oppimista tapahtuu perheyritysten omistajien ja johtajien kesken. Tietyn roolin, esimerkiksi perheeseen kuulumattoman toimitusjohtajan, tai teeman ympärille, esimerkiksi sijoittaminen, muodostettavat vertaisryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Niissä jaetaan kokemuksia avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Työkirjat Työkirjat ovat helppo tapa tutustua perheyrittäjyyden eri teemoihin. Niissä on muun muassa kysymyksiä, jotka auttavat omistajaperhettä keskustelemaan yhdessä. Olemme tehneet työkirjan omistajastrategiasta, omistajaperheen hyvistä käytännöistä, sukupolvenvaihdoksesta, perheneuvostoista ja vastuullisuudesta. Lataa julkaisut pdf-muodossa nettisivuiltamme tai pyydä lähettämään jasenpalvelu@perheyritys.fi


VAIKUTA – Perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään Perheyritysten liiton vaikuttamistyön strateginen tavoite on se, että perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistajuuden kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään. Perheyritysten liitto on positiivinen ja rohkea keskustelija. Nostamme esiin perheyritysten merkitystä koko Suomen menestykselle ja hyvinvoinnin rakentamiselle faktojen ja tarinoiden kautta.

Kysy tai ehdota lehteen, uutiskirjeisiin tai viestintään ja vaikuttamistyöhön liittyen: Raine Tiessalo päätoimittaja (Perheyrityslehti ja uutiskirjeet) viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö p. 050 435 5898 raine.tiessalo@perheyritys.fi

Sini-Marja Ant-Wuorinen toimituspäällikkö Perheyritys-lehti ja uutiskirjeet viestintä- ja markkinointisuunnittelija p. 050 5604938 sini-marja.ant-wuorinen@perheyri tys.fi


Viestintä Perheyritys-lehti

Verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat

Perheyritys -lehti on Perheyritysten liiton jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä tuodaan esille perheyrittäjille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita, henkilöitä ja ilmiöitä. Keskeisiä teemoja ovat yrittäjyys, omistajuus, hyvinvoiva yhteiskunta sekä muut yhteiskunnalliset- ja ajankohtaiset aiheet. Lehti ilmestyy ja on luettavissa myös verkossa osoitteessa issuu.com/perheyritystenliitto.

Verkkosivuiltamme perheyritys.fi löydät tuoreimmat perheyritys-uutiset, asiantuntijakirjoitukset sekä blogit. Seuraa myös päivittyvää tapahtumakalenteriamme, josta löydät lähes jokaiselle viikolle jonkin kiinnostavan tilaisuuden. Suurin osa tapahtumistamme on Perheyritysten liiton jäsenille täysin maksuttomia. Tarjolla on myös paljon erilaisia webinaareja, joihin pääset osallistumaan kätevästi omalta älylaitteeltasi.

Lehden ilmestymisajat vuonna 2021:

Ota osaa aktiiviseen keskusteluun ja seuraa meitä somessa! Seuraa kanaviamme Facebookissa, Twitterissä, Linkedinissä, Instagramissa sekä Youtubessa. Voit myös mielellään tägätä @perheyritys tai #perheyritys aina kun julkaiset jotakin perheyritys-teemaan liittyvää.

1/2021 maaliskuussa 2/2021 kesäkuussa 3/2021 syyskuussa 4/2021 joulukuussa Mainokset ja ilmoitukset lehdessä Jäsenyritykset voivat julkaista ilmoituksia. Tarkemmat tiedot löydät mediakortista perheyritys.fi/perheyrityslehti Ilmoitushinnat jäsenille *: 1/1 sivu: 1300 € (alv 0) 1/2 sivu: 700 € (alv 0) *) hintoihin lisätään alv 24%

Uutiskirjeet Uutiskirjeet ovat keskeinen jäsenviestinnän kanava. Lähetämme jäsenillemme säännöllisesti uutiskirjeitä viikottain ja kuukausittain. Voit halutessasi itse valita, mitä uutiskirjeitä haluat tilata. Säännöllisesti ilmestyvät uutiskirjeemme:

Viikkokalenteri Kuukausikirje Aitiopaikka Kestävä kehitys Osaava Omistaja

PerheyritysPULSSI ja muut jäsenkyselyt PerheyritysPULSSI on kerran kvartaalissa tehtävä kysely, jonka avulla kartoitetaan Perheyritysten liiton jäsenistön mielipiteitä ja mielialoja liittyen ajankohtaisiin talouden ja yhteiskunnan kysymyksiin. Lähetämme kyselyn sähköpostitse yrityksen päättäjiksi nimetyille henkilöille. Keräämme palautetta myös tilaisuuksista sekä teetämme säännöllisesti jäsenkyselyitä. Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä toiveita ja kehitysideoita toimintaamme.

Vaikuttamistyö Kansallisen edunvalvonnan lisäksi Perheyritysten liitto tekee edunvalvontatyötä myös EU-tasolla perheyritysten eurooppalaisen edunvalvontajärjestön European Family Businessesin (EFB) kautta. PL on edustettuna myös järjestön hallituksessa. PL:n jäseniä kannustetaan osallistumaan EFB:n tapahtumiin, joista merkittävin tulee olemaan EFB Summit toukokuussa Helsingissä.


Työryhmät Tärkeä osa liiton menestystä ovat luottamushenkilöt,jotka toimivat mm. liiton työryhmissä. Työryhmät ideoivat ja kehittävät PL:n toimintaa yhdessä toimiston kanssa. Jos haluat mahdollisuuden päästä mukaan työryhmätoimintaan, ota yhteyttä toimistoon: jasenpalvelu@perheyritys.fi Tällä hetkellä Perheyritysten liitolla toimivat seuraavat työryhmät:

TYÖRYHMÄT 2021 Perheyrityspalkintoraati

Yhteistyöyritykset

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja valmistelee ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja toimistoa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä. Toimistossa työskentelee toimitusjohtajan lisäksi kahdeksan henkilöä: jäsenpalvelupäällikkö, johtava asiantuntija, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, toimistovastaava, tapahtumatuottaja, viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija, valmennuskoordinaattori ja veroasiantuntija. Hallituksen alaisena toimii työryhmiä. Toimiston tehtävien hoitamisen tueksi voidaan perustaa yhteistyöryhmiä, jotka tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Hallitus

Kestävän kehityksen työryhmä

Historiakirja

verkotu

opi

Next

Tutkimus

Next Level

Perhe sijoittaa

Kokeneet omistajat

Listatut perheyhtiöt

100-vuotiaat

vaikuta


Suomalainen perheyritys -merkki Suomalainen perheyritys -merkki on Broman Groupin aloitteesta syntynyt, vain Perheyritysten liiton jäsenille tarkoitettu merkki. Merkki symboloi kannattavaa kasvua, pitkäjänteisyyttä, yli sukupolvien kurkottavaa toimintatapaa ja vastuullisuutta – arvoja jotka sisältyvät lukemattomien suomalaisten perheyritysten toimintatapaan. Vuonna 2014 lanseerattua merkkiä käyttää jo lähes sata jäsenyritystämme. Merkin käyttö Suomalainen perheyritys –merkin käyttö voidaan myöntää Perheyritysten liiton jäsenyritykselle. Liitto ylläpitää luetteloa merkin käyttöoikeuden saaneista perheyrityksistä. Merkki on maksuton. Merkin käyttöä varten yritys tarvitsee verkkosivun, jossa kerrotaan perheyrityksen historiasta / mitä perheyrityksenä toimiminen omistajaperheelle merkitsee. Merkkiä voi käyttää esimerkiksi perheyrityksen markkinointija pakkausmateriaaleissa, yrityskuvaviestinnässä (imago- ja brändimainonta), mainonnassa, uutiskirjeissä ja sähköpostin allekirjoituksessa. Merkin saa halutessaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Hae merkkiä: perheyritys.fi/perheyritysmerkki Lisätietoja: Sini-Marja Ant-Wuorinen p. 050 5604938 sini-marja.ant-wuorinen@perheyritys.fi


Perheyritysten liitto ry. säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen nimi on Perheyritysten liitto ry, ruotsinkielisenä Familjeföretagens

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on äänivalta, joka määräytyy maksettujen jäsenmaksujen suhteessa. Jäsenten äänivalta jakautuu maksettujen jäsenmaksujen perusteella siten, että: • ensimmäisen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on yksi ääni • toisen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on kaksi ääntä • kolmannen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on kolme ääntä • neljännen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on neljä ääntä • viidennen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on viisi ääntä • kuudennen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on kuusi ääntä • seitsemännen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on seitsemän ääntä • kahdeksannen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on kahdeksan ääntä • yhdeksännen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on yhdeksän ääntä • kymmenennen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on kymmenen ääntä

förbunf rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Perheyritysten liiton tavoitteena on kokemusten vaihdon edistäminen perheyrityksiä koskevissa kysymyksissä, jäsenten välisten suhteiden edistäminen, perheyritysten edunvalvonta yhteiskunnassa sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan edistäminen perheyrittäjyyden alalla. Tavoitteidensa saavuttamiseksi järjestö edistää jäsentensä vuorovaikutusta, tutkii ja selvittää perheyritysten merkitystä yhteistyössä koulutusinstituutioiden kanssa, järjestää seminaareja, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, valvoo jäsentensä etuja sekä ylläpitää yhteyksiä elinkeinoelämän järjestöihin ja muihin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöorganisaatioihin Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § JÄSENMAKSU Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu porrastetaan kymmeneen jäsenmaksuluokkaan jäsenen liikevaihdon perusteella seuraavasti: jäsenmaksuluokka 1, kun liikevaihtoa on vuodessa 1 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 2, kun liikevaihtoa on vuodessa 9 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 3, kun liikevaihtoa on vuodessa 19 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 4, kun liikevaihtoa on vuodessa 29 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 5, kun liikevaihtoa on vuodessa 39 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 6, kun liikevaihtoa on vuodessa 49 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 7, kun liikevaihtoa on vuodessa 119 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 8, kun liikevaihtoa on vuodessa 249 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 9, kun liikevaihtoa on vuodessa 499 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 10, kun liikevaihtoa on vuodessa yli 500 miljoonaa euroa.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla. Kutsu lähetetään sähköisesti. Jäsenen pyynnöstä kutsu lähetetään kirjepostina.

8 § VARSINAISET KOKOUKSET Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: • Kokouksen avaus • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta • Esityslistan hyväksyminen • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen • Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esitys • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille • Vaalivaliokunnan nimeäminen • Muut kokouskutsussa mainitut asiat Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: • Kokouksen avaus • Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta


• Esityslistan hyväksyminen • Esityslistan hyväksyminen • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle • Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta • Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta • Muut kokouskutsussa mainitut asiat • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 § HALLITUS Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi, mutta enintään kymmenen muuta jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtävänä on: • hoitaa huolellisesti lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan yhdistyksen asioita • vahvistaa yhdistyksen strategia • hyväksyä jäsenet hakemuksesta • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä päättää hänen työehdoistaan ja palkitsemisestaan • valita perheyritysvaltuuskunnan jäsenet • asettaa toiminnassa tarvittavat työryhmät ja nimittää niiden jäsenet.

10 § TOIMITUSJOHTAJA Toimitusjohtajan tehtävänä on yhdistyksen hallituksen alaisena mm: • johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja toimistoa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti • valmistella ja esitellä hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat • huolehtia hallituksen päätösten toimeenpanosta • huolehtia valtuuskunnan toiminnasta puheenjohtajiston ohjeiden mukaisesti • vastata hallitukselle yhdistyksen varojen hoidosta ja kirjanpidosta • organisoida yhdistyksen aluetoimintaa

11 § PERHEYRITYSVALTUUSKUNTA Yhdistyksen asian tunnetuksi tekemiseksi ja päämäärien edistämiseksi elinkeinoelämän muissa järjestöissä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti yhdistyksellä on perheyritysvaltuuskunta. Sen jäseniksi hallitus kutsuu vuosittain

vähintään 60 ja enintään 100 jäsenyritysten aktiivista edustajaa. Hallitus nimittää valtuuskunnalle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi on viisi vuotta. Peräkkäisten toimikausien enimmäismäärä on kaksi. Kahdessa korkeimmassa maksuluokassa olevilla jäsenillä on pysyvä oikeus valtuuskunnan jäsenyyteen. Nämä jäsenet nimeävät itse edustajansa valtuuskuntaan.

12 § VAALIVALIOKUNTA Luottamushenkilövalintojen valmistelemiseksi kevätkokous valitsee hallituksen tekemän ehdotuksen pohjalta vaalivaliokuntaan 3 – 6 jäsenyritysten edustajaa. Vaalivaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenen toimikausi alkaa kevätkokouksen valinnasta alkaen ja kestää kolme vuotta. Vaalivaliokunnan jäsenen peräkkäisten toimikausien enimmäismäärä on kaksi kautta.

13 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa, sihteeri, tai toimitusjohtaja, kaksi yhdessä.

14 § TILINPÄÄTÖS Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Perheyritysten liitto ry:n hyvä hallintotapa Perheyritysten liitto ry:n (PL) hyvän hallintotavan tavoitteena on ohjata PL:n hallintoa ja lisätä sen läpinäkyvyyttä määrittämällä sääntöjen puitteissa eri hallintoelinten tehtävät, roolit ja niiden suhde toisiinsa. PL:ssa ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet kevät- ja syyskokouksessa. PL:n toimintaa johtaa lain ja sääntöjen mukaisesti hallitus ja operatiivisessa vastuussa on toimitusjohtaja. Hallituksen alaisena toimii työryhmiä. Toimiston tehtävien hoitamisen tueksi voidaan perustaa yhteistyöryhmiä, jotka tuodaan hallitukselle tiedoksi. Muita hallintoelimiä ovat valtuuskunta, vaalivaliokunta, perheyritys-palkintoraati ja tilintarkastajat. Hallitus päivittää PL:n hyvän hallintotavan tarvittaessa ja esittää sen vahvistamista seuraavalle vuosikokoukselle.

JÄSENET

VUOSIKOKOUKSET

PL:n hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi yrityksen, joka 1.täyttää EU:n asiantuntijatyöryhmän perheyritysmääritelmän kriteerit ja 2.täyttää Perheyrityksen liiton hallituksen asettamat muut kriteerit.

Vuosikokouksista määrätään PL:n säännöissä.

1. EU:n asiantuntijatyöryhmän perheyritysmääritelmän mukaan yritys on perheyhtiö, jos: Äänivaltaenemmistö on yrityksen perustaneella luonnollisella henkilöllä / perustaneilla luonnollisilla henkilöillä tai yrityksen osakekannan hankkineella luonnollisella henkilöllä / hankkineilla luonnollisilla henkilöillä tai heidän puolisoillaan, vanhemmillaan, lapsellaan tai lasten rintaperillisillä. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä. Vähintään yksi suvun tai perheen edustajista osallistuu virallisesti yhtiön johtoon tai hallintoon. Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli yrityksen perustajalla tai yrityk-sen (osakekannan) ostaneella henkilöllä tai heidän perheellään tai jälkeläisillään on 25 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta. Määritelmän mukaisiin perheyrityksiin kuuluvat myös yritykset, joissa ei ole vielä tehty ensimmäistä sukupolvenvaihdosta sekä toiminimet ja itsenäiset ammatinharjoittajat (edellyttäen, että on olemassa juridinen itsenäinen kokonaisuus, joka voidaan siirtää eteenpäin). Mikäli EU:n perheyritysmääritelmää muutetaan, hallitus päivittää hyvää hallintotapaa muutosta vastaavasti. 2. Hallituksen muut kriteerit: Omistajien tahtotilana on perheomistuksen jatkuvuus. Jäseneksi haluava yritys sitoutuu Perheyritysten liiton vahvistamaan yhteiseen toimintatapaan, joka on Perheyritysten liiton toiminta rakentuu luottamuksen ja avoimen kommunikaation periaatteille. Järjestömme elinvoima syntyy jäsenten aktiivisuudesta. Jäsenemme si-toutuvat jakamaan kokemuksia ja näkemyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä. Käymme keskusteluja kunnioittavassa ja ammattimaisessa hengessä. Perheyritysten liitto ei ole paikka, jossa myydään tuotteita ja palveluja muille jäsenille. Liittomme on foorumi, jossa jäsenet voivat vaihtaa ideoita, kokemuksia ja tietoa. Hallitus tarkistaa yrityksen taustat ja hyväksyy jäsenet kokonaisharkinnan perusteella.

VAALIVALIOKUNTA Vaalivaliokunnan valinnasta, toimikaudesta ja kokoonpanosta määrätään PL:n säännöissä. Vaalivaliokunta ehdottaa vaalivaliokunnan kokoonpanoa yhdistyksen hallitukselle, joka esittää sen kevätkokoukselle päätettäväksi. Vaalivaliokunnan jäsenillä pitää olla pitkäaikainen kokemus ja laaja kontaktipinta jäsenistöön. Vaalivaliokunta valmistelee syyskokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä tilintarkas-tajien valinnat. Vaalivaliokunta valmistelee lisäksi hallitukselle valtuuskunnan jäsenten ja puheenjohtajien valinnan. Toimikautensa alussa vaalivaliokunta vahvistaa tai uudistaa valintojen perustana olevat periaat-teet. Vaalivaliokunnan puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus hallituksen ja valtuuskunnan kokouksisissa.

HALLITUS Hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään PL:n säännöissä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan 3 vuodeksi kerrallaan. Heillä on mahdollisuus tulla valituksi myös toiselle kolmivuotiskaudelle. Puheenjohtajan toimikausi on enintään 3 vuotta. Hallituksen kokoonpanossa painotetaan seuraavia asioita: Kokoonpano edustaa jäsenyrityksiä maantieteellisesti ja yrityksen koon mukaan. Tasapainoinen sukupuoli- ja ikäjakauma. Hallituksessa pitää olla edustettuina sekä operatiivista johtoa että hallituksen jäseniä, jotka kuuluvat jäsenyrityksen omistajasukuun. Valittavalla henkilöllä on kokemusta PL:n työryhmän jäsenenä. Säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä toimiston henkilökunnan palkkaamisesta ja työehdoista. Harjoittelijan tehtäviin ja määräaikaiseen työsuhtee-seen palkkaamisesta ja työehdoista toimitusjohtaja voi päättää itsenäisesti.

TILINTARKASTUS Tilintarkastajan pitää olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Syyskokous valitsee tilintarkastusyhteisön vaalivaliokunnan ehdotuksesta. Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi päävastuullisen tilintarkastajan osalta olla enintään seitsemän (7) vuotta.


TOIMITUSJOHTAJA Toimitusjohtajan tehtävistä määrätään PL:n säännöissä.

PERHEYRITYSVALTUUSKUNTA Perheyritysvaltuuskunnan kokoonpanosta määrätään PL:n säännöissä. Perheyritysvaltuuskunnan tehtävänä on PL:n sääntöjen mukaan PL:n asian tunnetuksi tekeminen ja päämäärien edistäminen elinkeinoelämän muissa järjestöissä sekä alueellisesti että valtakunnalli-sesti. Hallitus voi tuoda valtuuskuntaan keskusteltavaksi PL:n toiminnan kannalta merkittäviä asioi-ta ja linjauksia. Valtuuskunnalla on myös keskeinen rooli yhteisen tahtotilan levittämisessä koko jäsenistön keskuuteen. Hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valtuuskunnan kokouksiin. Perheyritysvaltuuskunta ei ole päätöksentekoelin.

TYÖRYHMÄT Hallitus asettaa PL:n toiminnan tueksi työryhmiä ja nimittää niiden puheenjohtajat sekä jäsenet. Pyrkimyksenä on että työryhmien puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä. Työryhmät valmistelevat yhdessä toimiston kanssa toimialaansa kuuluvat asiat hallitukselle. Toimisto voi perustaa yhteistyöryhmiä toimiston työn tukemiseksi. Näihin yhteistyöryhmiin voi kuu-lua edustajia esimerkiksi PL:n jäsenyrityksistä, yhteistyöyrityksistä, tutkimus- ja koulutusmaailmas-ta. Toimitusjohtaja tuo nämä yhteistyöryhmät tiedoksi hallitukselle.

PERHEYRITYSPALKINTORAATI Peter Fazer –palkinnon saajasta päättää palkintoraati. Raadin valitsee Perheyritysten liiton hallitus, joka vahvistaa vuosittain elokuun kokouksessaan raadin tulevan kokoonpanon. Raadin toimikausi alkaa syyskuussa ja päättyy seuraavan vuoden elokuussa. Raati, joka aloittaa toimintansa syyskuus-sa, valitsee seuraavan vuoden palkinnon saajan (esimerkiksi syyskuussa 2018 toimikautensa aloit-tava raati valitsee vuoden 2019 palkinnon saajan). Palkintoraatiin valitaan vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Palkintoraadin jäsenet: Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös palkintoraadin puheenjohtajana. 3-5 jäsentä, joista vähintään yksi edustaa yliopistoa, tutkimuslaitosta tai muuta Perheyritys-ten liitosta riippumatonta yhteisöä ja yksi Peter Fazerin perhettä.

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja, joka toimii palkintoraadin asiantuntijana, mutta ei osallistu palkinnon saajan valintaan. Perheyritysten liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, joka toimii raadin sihteerinä. Lisäksi Perheyritysten liitto kutsuu raatiin vuosittain asiantuntijajäsenen, joka valmistelee raadille talousanalyysin ehdokasyrityksistä. Palkintoraatiin valittavilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus liiton toiminnasta ja laaja-alainen tuntemus suomalaisista perheyrityksistä. Palkintoraatiin valittavan jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Liiton hallituksen puheenjohtajan ja toimiston henkilökunnan toimikausien pituus on sidottu heidän asemaansa.

PL:n KOKONAAN OMISTAMAN PL PERHEYRITYSPALVELUT OY:N OHJAAMINEN PL Perheyrityspalvelut Oy:n (PYP) toteuttaa PL:n strategiaa. PL:n hallitus ohjaa PYP:n toimintaa niin, että PYP tuottaa PL:n jäsenille niitä palveluita, joita PL tarvitsee toiminnassaan strategiansa toteuttamiseksi. Käytännön toiminnan ohjaamiseksi PL:n toimitusjohtaja valitaan yhtiön hallituksen puheen-johtajaksi. Muut PYP:n hallituksen jäsenet valitaan PL:n jäsenyritysten edustajista.


Muistiinpanoja

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................PERHEYRITYSTEN LIITTO RY Salomonkatu 17 B, 4.krs 00100 Helsinki +358 50 566 1592 perheyritys.fi | @perheyritys | #perheyritys