Uuden jäsenen opas 2023

Page 1

Uuden jäsenen opas

OMISTAJALLA ON VÄLIÄ.

#perheyritys

Tervetuloa uusi jäsen!

näiDen kansien väliin olemme koonneet sinulle tiivistetysti tietoa Perheyritysten liiton toiminnasta.Kannattaa osallistua mukaan monipuolisiin tilaisuuksiin, joita on tarjolla lähes joka viikko. Tilaisuuksista osa järjestetään myös webinaareina. Ajantasaisimman tiedon löydät verkkosivuiltamme, www.perheyritys.fi sekä uutiskirjeistämme, joita lähetämme tapahtumista sekä ajankohtaisista teemoista. Seuraathan meitä myös sosiaalisen median kanavissamme ja osallistu keskusteluun tärkeistä yrittäjää ja omistajaa kiinnostavista teemoista. Alta löydät toimiston henkilökunnan yhteystiedot.

Minna Vanhala-Harmanen toimitusjohtaja

0400 511 786

Raine Tiessalo

viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö

050 435 5898

Katja Koivunmaa toimistovastaava, jäsenpalvelu

050 566 1592

Sini-Marja Ant-Wuorinen markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

050 560 4938

Krista Elo-Pärssinen johtava asiantuntija, valmennukset

0400 254 004 Mikko Pellinen jäsenpalvelupäällikkö, Now Gen -toiminta

040 5487 232

Simo Valtti veroasiantuntija

0400 276 166

Ia Poikulainen tapahtumakoordinaattori, Next-toiminta

050 336 0916

Henrik Koivisto Next - harjoittelija

SÄHKÖpOSTIOSOITTEET: nimi.sukunimi@perheyritys.fi

PERHEYRITYSTEN LIITTO 3

Perheyritysten liitto

Perheyritysten liiton arvot

perheyritysten liitolla on arvot, jotka ovat tärkeä, jokapäiväinen työkalu liiton strategian toteuttamisessa. Niiden tarkoitus on ohjata liiton toimintaa sekä vastata sidosryhmien odotuksiin.

VERKOTU - Perheyritysten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka

Perheyritysten liitossa arvomme ovat:

1. Luottamus

Perheyritysten liiton jäsenet voivat luottamuksella ja turvallisin mielin jakaa kokemuksiaan perheyrittäjyydestä. Perheyritysten liitto antaa myös luotettavaa tietoa perheyrityksistä. Luottamus on avoimen kokemusten vaihdon perusedellytys.

2. Avoimuus

Avoimuudella tarkoitamme aktiivista ja avointa vuorovaikutusta jäsenten välillä, mutta myös liiton suhdetta toimintaympäristöönsä. Perheyritykset ovat koko kansaa koskettavaasia.

3. Perhekeskeisyys

Perheyritysten liitto korostaa perheen arvoja ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Perheyritysyhteisö koostuu omistajista, perheen jäsenistä, sukulaisista, yrityksen johdosta, henkilöstöstä, yhteistyökumppaneistaja ystävistä.

4. Jatkuvuus

Perheyritysten liitto pyrkii proaktiivisella toiminnallaan pitkä jänteisyyteen ja jatkuvuuteen aivan kuten jäsenyrityksensäkin. Jatkuvuus luo luottamusta myös liiton ulkoisiin sidosryhmiin.

Perheyritysten liiton strategian kolme kivijalkaa:

VERKOTU – OPI – VAIKUTA

perheyritysten liitto on suomalaisten perheyritysten koti. Perheyrittäjien yhteisössä jaetaan avoimesti kokemuksia ja kehitetään osaamista omistajina. Uskomme, että omistajalla on väliä. Viemme ylpeinä Suomeen sitoutuneiden ja vastuullisten omistajien ääntä eteenpäin ja vaikutamme siihen, että Suomessa on jatkossakin hyvä yrittää, omistaa ja työllistää.

Avaamme jäsenillemme väylän verkostoitumiseen perheyritysten eri-ikäisten ja eri rooleissa olevien edustajien välille sekä eri alojen vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Jäsenten kohtaamisissa toimintamme vahvuus syntyy avoimuudesta ja luottamuksellisesta ilmapiiriistä.

Jatkajatoiminta

Perheyritysten jatkuvuuden ja uudistamisen

edellytyksenä ovat kyvykkäät jatkajat, jotka ovat valmiita kantamaan vastuuta perheyrityksen toiminnan kehittämisestä operatiivisissa tehtävissä tai hallituksen jäseninä. Näiden uusien vastuunkantajien lisäksi perheyritysten jatkajapolveen kuuluu iso

joukko nuoria aikuisia, jotka haluavat toimia ja kehittyä vastuullisiksi ja pitkäjänteisiksi omistajiksi. Haluamme kannustaa perheyritysten jatkajia omistamiseen ja yritysten kehittämiseen monipuolisen jatkajatoiminnan kautta.

Next-toiminta – kohti omistajuutta ja

omaa tavoiteroolia perheyrityksessä

Next-toiminnan tavoitteena on vahvistaa jatkajien osaamista, luoda verkostoja ja

tukea Nextien kehittymistä vastuullisiksi ja osaaviksi omistajiksi. Toiminta on tarkoitettu

kaikille täysi-ikäisille nexteille, jotka ovat mu-

kana yrityksen toiminnassa, opiskelevat tai vielä pohtivat rooliaan perheyrityksessä.

Avaamme jäsenillemme väylän verkostostumiseen perheyritysten eri-ikäisten ja eri rooleissa olevien edustajien välille sekä eri alojen vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Jäsenten kohtaamisissa toimintamme vahvuus syntyy avoimuudesta ja luottamuksellisesta ilmapiiriistä.

Tarjoamme jatkajille vertaistarinoita, oppimista ja kokemusten vaihtoa sisältäviä tapahtumia, joissa he pääsevät oppimaan toistensa kokemuksista ja jakamaan pohdintaa synnyttäviä perheyritysteemoja.

Toimintamuotoihin kuuluvat esimerkiksi jatkajapolven vuosittainen päätapahtuma

Talviakatemia ja Round Table –keskustelut, joissa jatkajat pääsevät pääsevät keskustelemaan ajankohtaisista teemoista yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa.

Nuoret myös voivat hakea PL:n jäsenyritysten ilmoittamia harjoittelupaikkoja

PERHEYRITYSTEN LIITTO 5 4 UUDEN JÄSENEN
OPAS

Suomessa ja perheyritysten maailmanjärjestön kautta kansainvälisiä harjoittelupaikkoja.

Now Gen

Now Gen -toiminta on tarkoitettu operatiivisista tai strategista vastuuta kantaville jäsenille, joiden agendalla on aktiivinen omistajuus ja yrityksen kehittäminen.

PL järjestää tapatumia ja pienryhmätoimintaa, joiden teemat käsittelevät muun muassa omaa johtajuutta ja yrityksen johtamista, kasvua ja uudistumista sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kohderyhmän viitteellinen ikäryhmä

on 35–55 -vuotiaat. Ikää tärkeämpi yhteinen nimittäjä on kuitenkin vastuuasema operatiivisessa toiminnassa, hallituksessa tai perheen luottamuselimissä.

PL:n jatkajapolven toiminta tarjoaa osallistujilleen ainutlaatuisen ja aktiivisen foorumin, jossa perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan teemoja voi käsitellä luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Toiminta kokeneille omistajille ja omistajayrittäjille

Käynnistimme syksyllä 2019 kokeneille omistajille ja omistajayrittäjille räätälöidyn pienryhmätoiminnan. Pienryhmissä käsiteltäviä teemoja ovat mm. sukupolvenvaihdoksen

valmistelu, kokemukset nuoremman polven tukemisesta ja sparrauksesta, omistajastrategia, omistajien yhtenäisyyden tukeminen ja omistajuuden hyvät käytännöt.

Pienryhmät ovat kokoontuneet 4-6 kertaa vuodessa. Pienryhmätoiminnan lisäksi joukko jäseniämme on jakanut omia kokemuksiaan kahdenvälisissä tapaamisissa esimerkiksi omistajastrategian laatimisesta ja sukupolvenvaihdoksesta.

Kansainvälinen verkostoituminen

Kansainvälisestä verkostoitumisesta kiinnostuneille jäsenille on tarjolla verkostoitumismahdollisuuksia maailmanjärjestö FBN:n ja perheyritysten eurooppalaisen edunvalvontajärjestön EFB:n kautta. Kaikki jäsenemme voivat osallistua FBN:n ja EFB:n tapahtumiin.

hallituksessa ja operatiivisessa johdossa työskenteleville sekä nuoremman sukupolven edustajille, jotka ovat tulevia päätöksentekijöitä yrityksessä. Osaava omistaja -kokonaisuus on hyvä tapa valmentaa perheyrityksen jatkajapolvea omistajuuteen.

Kokonaisuuteen kuuluu neljä valmennusta, joita ei tarvitse suorittaa tietyssä järjestyksessä. Valmennukset järjestetään vuosittain. Suoritettuasi nämä saat Osaava omistaja -diplomin ja voit ylpeästi kertoa olevasi osaava omistaja.

Osaava omistaja -valmennuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat valmennukset:

Strateginen johtaminen I

Strateginen johtaminen II

Perheyritys-HHJ

Omistamisen taito

Tarkemmat ajankohdat ja tiedot: perheyritys.fi/osaavaomistaja

Pidempien valmennusten lisäksi järjestämme myös lyhyempiä valmennuksia, joista valtaosa on jäsenillemme täysin maksuttomia.

tai omistuksessa. Tutustu Omistajaperheen hyviin käytäntöihin tarkemmin erillisessä julkaisussa. Voit myös ladata julkaisun pdf-muodossa nettisivuiltamme.

Räätälöidyt omistaja-akatemiat Räätälöimme perheyritysten omistajille eri teemoihin painottuvia omistaja-akatemioita. Akatemia voi olla muutaman vuoden kestävä jatkajapolven valmennusohjelma tai päivän kestävä omistajatapaaminen. Alustajina käytämme professoreja, asiantuntijoita ja muiden perheyritysten omistajia.

Vertaisryhmät

Vertaisryhmissä oppimista tapahtuu perheyritysten omistajien ja johtajien kesken. Tietyn roolin, esimerkiksi perheeseen kuulumattoman toimitusjohtajan, tai teeman ympärille, esimerkiksi sijoittaminen, muodostettavat vertaisryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Niissä jaetaan kokemuksia avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Työkirjat

perheyrityksessä kohtaavat omistajuus, liiketoiminta ja perhe, joiden ympärille olemme rakentaneet Osaava omistaja-valmennusohjelman. Osaava omistaja -valmennusohjelma antaa valmiudet perheyrityksen hallitustyöhön sekä vahvistaa omistajaosaamista.

Ohjelma on hyödyllinen perheyrityksen

Omistajaperheen hyvät käytännöt Hyvä omistajaperhe toimii eettisesti ja pitkäjänteisesti, tuntee vastuunsa yhteisöstään, yrityksestään ja sen sidosryhmistä sekä luo hyvinvointia yhteiskuntaan. Omistajaperheen hyvät käytännöt tukevat perheyrityksen perheyrityksen menestymistä pitkällä aikavälillä.

Omistajaperheen on hyvä keskustella omistajuudesta ja päivittää omistajastrategiaa sekä pelisääntöjä säännöllisesti ja ennakoivasti, jo ennen isoja muutoksia perheyrityksen ympäristössä, tilanteessa

Työkirjat ovat helppo tapa tutustua perheyrittäjyyden eri teemoihin. Niissä on muun muassa kysymyksiä, jotka auttavat omistajaperhettä keskustelemaan yhdessä. Olemme tehneet työkirjan omistajastrategiasta, omistajaperheen hyvistä käytännöistä, sukupolvenvaihdoksesta, perheneuvostoista ja vastuullisuudesta.

Lataa julkaisut pdf-muodossa nettisivuiltamme tai voit pyytää ne paperisena: jasenpalvelu@perheyritys.fi

PERHEYRITYSTEN LIITTO 7 6 UUDEN JÄSENEN OPAS
OPI – PL on jäsenten ensisijainen omistajaosaamisen kumppani

VAIKUTA – Perheyrittäjyyden ja kasvollisen

omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään

Perheyritysten liiton vaikuttamistyön strateginen tavoite on se, että perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistajuuden kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään. Perheyritysten liitto on positiivinen ja rohkea keskustelija. Nostamme esiin

perheyritysten merkitystä koko Suomen menestykselle ja hyvinvoinnin rakentamiselle faktojen ja tarinoiden kautta.

Perheyritys-lehti

Perheyritys -lehti on Perheyritysten liiton jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä tuodaan esille perheyrittäjille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita, henkilöitä ja ilmiöitä. Keskeisiä teemoja ovat yrittäjyys, omistajuus, hyvinvoiva yhteiskunta sekä muut yhteiskunnalliset- ja ajankohtaiset aiheet. Lehti ilmestyy ja on luettavissa myös verkossa osoitteessa: issuu.com/perheyritystenliitto.

Mainokset ja ilmoitukset lehdessä

Jäsenyritykset voivat julkaista ilmoituksia.

Tarkemmat tiedot löydät mediakortista perheyritys.fi/perheyrityslehti Ilmoitushinnat

jäsenille (hintoihin lisätään alv 24%):

1/1 sivu: 1300 € (alv 0)

1/2 sivu: 700 € (alv 0)

Uutiskirjeet

Uutiskirjeet ovat keskeinen jäsenviestinnän kanava. Lähetämme jäsenillemme säännöllisesti uutiskirjeitä viikottain ja kuukausittain. Voit halutessasi itse valita, mitä uutiskirjeitä haluat tilata.

Säännöllisesti ilmestyvät uutiskirjeemme: Viikkokalenteri, Kuukausikirje, Aitiopaikka, Kestävä kehitys ja Osaava Omistaja

Verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat Verkkosivuiltamme perheyritys.fi löydät tuoreimmat perheyritys-uutiset, asiantuntijakirjoitukset sekä blogit. Seuraa myös päivittyvää tapahtumakalenteriamme, josta löydät lähes jokaiselle viikolle jonkin kiinnostavan tilaisuuden. Suurin osa tapahtumistamme on Perheyritysten liiton jäsenille täysin maksuttomia.

Tarjolla on myös paljon erilaisia webinaareja, joihin pääset osallistumaan kätevästi omalta älylaitteeltasi. Ota osaa aktiiviseen keskusteluun ja seuraa meitä somessa! Seuraa kanaviamme Facebookissa, Twitterissä, Linkedinissä, Instagramissa sekä Youtubessa. Voit myös mielellään tägätä @ perheyritys tai #perheyritys aina kun julkaiset jotakin perheyritys-teemaan liittyvää.

PerheyritysPULSSI ja muut jäsenkyselyt

PerheyritysPULSSI on kerran kvartaalissa

tehtävä kysely, jonka avulla kartoitetaan

Perheyritysten liiton jäsenistön mielipiteitä ja mielialoja liittyen ajankohtaisiin talouden ja yhteiskunnan kysymyksiin. Lähetämme

kyselyn sähköpostitse yrityksen päättäjiksi nimetyille henkilöille. Keräämme palautetta myös tilaisuuksista

sekä teetämme säännöllisesti jäsenkyselyitä. Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä toiveita ja kehitysideoita toimintaamme.

Vaikuttamistyö

Kansallisen edunvalvonnan lisäksi Perheyritysten liitto tekee edunvalvontatyötä myös EU-tasolla perheyritysten eurooppalaisen edunvalvontajärjestön European Family Businessesin (EFB) kautta. PL on edustettuna myös järjestön hallituksessa. PL:n jäseniä kannustetaan osallistumaan EFB:n tapahtumiin, joista merkittävin tulee olemaan EFB Summit toukokuussa Helsingissä.

PERHEYRITYSTEN LIITTO 9 8 UUDEN JÄSENEN OPAS

Suomalainen perheyritys -merkki

suomalainen perheyritys -merkki on Broman Groupin aloitteesta syntynyt, vain Perheyritysten liiton jäsenille tarkoitettu merkki. Merkki symboloi kannattavaa kasvua, pitkäjänteisyyttä, yli sukupolvien kurkottavaa toimintatapaa ja vastuullisuutta – arvoja jotka sisältyvät lukemattomien suomalaisten perheyritysten toimintatapaan.

Vuonna 2014 lanseerattua merkkiä käyttää jo yli sata jäsenyritystämme. Vahva arvopohja ja vastuullinen toimintatapa ovat selvä kilpailuetu yhä useammalle perheyritykselle. Myös asiakas ja kuluttaja valitsee mielellään kotimaisen tuotteen tai palvelun, aina kun voi, kunhan vain tietää, että se on suomalainen. Perheyritys -merkki on erinomainen keino viestiä asiakkaille ja sidosryhmille, että yrityksen toiminnasta vastaavat kasvolliset omistajat.

Perheyritykset kehittävät suomalaista osaamista ja pitävät maamme kilpailukykyisenä. Suomalaisista perheyrityksistä voi tuntea ylpeyttä. Perheyrittäjyys on sydämen asia.

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY. SÄÄNNÖT

Merkin käyttö

Suomalainen perheyritys –merkin käyttö voidaan myöntää Perheyritysten liiton jäsenyritykselle. Merkki on maksuton. Merkin käyttöä varten yritys tarvitsee verkkosivun, jossa kerrotaan perheyrityksen historiasta/ mitä perheyrityksenä toimiminen omistajaperheelle merkitsee. Merkkiä voi käyttää esimerkiksi perheyrityksen markkinointi- ja pakkausmateriaaleissa, yrityskuvaviestinnässä (imago- ja brändimainonta), mainonnassa, uutiskirjeissä ja sähköpostin allekirjoituksessa. Merkin saa halutessaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Löydät merkkiä käyttävät jäsenyritykset nettisivuiltamme.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Perheyritysten liitto ry, ruotsinkielisenä Familjeföretagens förbunf rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Perheyritysten liiton tavoitteena on kokemusten vaihdon edistäminen perheyrityksiä koskevissa kysymyksissä, jäsenten

välisten suhteiden edistäminen, perheyritysten edunvalvonta yhteiskunnassa sekä

tutkimus- ja koulutustoiminnan edistäminen perheyrittäjyyden alalla. Tavoitteidensa saavuttamiseksi järjestö edistää jäsentensä vuorovaikutusta, tutkii ja selvittää perheyritysten merkitystä yhteistyössä

koulutusinstituutioiden kanssa, järjestää

seminaareja, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, valvoo jäsentensä etuja sekä ylläpitää yhteyksiä elinkeinoelämän järjestöihin ja muihin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöorganisaatioihin Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikel-

poinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyk- sessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu porrastetaan kymmeneen jäsenmaksuluokkaan jäsenen liikevaihdon perusteella seuraavasti:

jäsenmaksuluokka 1, kun liikevaihtoa on vuodessa 1 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 2, kun liikevaihtoa on vuodessa 9 999 999 euroon saakka

jäsenmaksuluokka 3, kun liikevaihtoa on vuodessa 19 999 999 euroon saakka

PERHEYRITYSTEN LIITTO 11 10 UUDEN JÄSENEN OPAS
® www.yritys.fi/perhe

jäsenmaksuluokka 4, kun liikevaihtoa on vuodessa 29 999 999 euroon saakka

jäsenmaksuluokka 5, kun liikevaihtoa on vuodessa 39 999 999 euroon saakka

jäsenmaksuluokka 6, kun liikevaihtoa on vuodessa 49 999 999 euroon saakka

jäsenmaksuluokka 7, kun liikevaihtoa on vuodessa 119 999 999 euroon saakka

jäsenmaksuluokka 8, kun liikevaihtoa on vuodessa 249 999 999 euroon

saakka

jäsenmaksuluokka 9, kun liikevaihtoa on vuodessa 499 999 999 euroon

saakka

jäsenmaksuluokka 10, kun liikevaihtoa on vuodessa yli 500 miljoonaa euroa.

6 § yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista

kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä

päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on äänivalta, joka määräytyy maksettujen jäsenmaksujen suhteessa.

Jäsenten äänivalta jakautuu maksettujen jäsenmaksujen perusteella

siten, että:

• ensimmäisen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on yksi ääni

• toisen jäsenmaksuluokan perusteella

maksavalla on kaksi ääntä

• kolmannen jäsenmaksuluokan perusteella

maksavalla on kolme ääntä

• neljännen jäsenmaksuluokan perusteella

maksavalla on neljä ääntä

• viidennen jäsenmaksuluokan perusteella

maksavalla on viisi ääntä

• kuudennen jäsenmaksuluokan perusteella

maksavalla on kuusi ääntä

• seitsemännen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on seitsemän ääntä

• kahdeksannen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on kahdeksan ääntä

• yhdeksännen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on yhdeksän ääntä

• kymmenennen jäsenmaksuluokan perusteella maksavalla on kymmenen ääntä

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla. Kutsu lähetetään sähköisesti. Jäsenen pyynnöstä kutsu lähetetään kirjepostina.

8 § varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• Kokouksen avaus

• Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

• Esityslistan hyväksyminen

• Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

• Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esitys

• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

• Vaalivaliokunnan nimeäminen

• Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään

seuraavat asiat:

• Kokouksen avaus

• Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessakahden ääntenlaskijan valinta

• Esityslistan hyväksyminen

• Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

• Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle

• Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

• Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan

valinta

•Muut kokouskutsussa mainitut asiat

•Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

takausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa

sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

• hoitaa huolellisesti lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan yhdistyksen asioita

• vahvistaa yhdistyksen strategia

• hyväksyä jäsenet hakemuksesta

• nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä päättää hänen työehdoistaan ja palkitsemisestaan

• valita perheyritysvaltuuskunnan jäsenet

• asettaa toiminnassa tarvittavat työryhmät ja nimittää niiden jäsenet.

10 § toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on yhdistyksen hallituksen alaisena mm:

• johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja toimistoa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti

9 § hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi, mutta enintään kymmenen muuta jäsentä. Hallituksen toimin-

• valmistella ja esitellä hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat

• huolehtia hallituksen päätösten toimeenpanosta

• huolehtia valtuuskunnan toiminnasta pu-

PERHEYRITYSTEN LIITTO 13 12 UUDEN JÄSENEN OPAS

heenjohtajiston ohjeiden mukaisesti

• vastata hallitukselle yhdistyksen varojen

hoidosta ja kirjanpidosta

• organisoida yhdistyksen aluetoimintaa.

11 § perheyritysvaltuuskunta

Yhdistyksen asian tunnetuksi tekemiseksi ja päämäärien edistämiseksi elinkeinoelämän muissa järjestöissä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti yhdistyksellä on perheyritysvaltuuskunta. Sen jäseniksi hallitus kutsuu vuosittain vähintään 60 ja enintään 100 jäsenyritysten aktiivista edustajaa. Hallitus nimittää valtuuskunnalle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi on viisi vuotta. Peräkkäisten toimikausien enimmäismäärä on kaksi. Kahdessa korkeimmassa maksuluokassa olevilla jäsenillä on pysyvä oikeus valtuuskunnan jäsenyyteen. Nämä jäsenet nimeävät itse edustajansa valtuuskuntaan.

12 § vaalivaliokunta

Luottamushenkilövalintojen valmistelemiseksi kevätkokous valitsee hallituksen

tekemän ehdotuksen pohjalta vaalivaliokuntaan 3 – 6 jäsenyritysten edustajaa.

Vaalivaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenen toimikausi alkaa kevätkokouksen valinnasta alkaen ja kestää kolme vuotta. Vaalivaliokunnan jäsenen peräkkäisten toimikausien enimmäismäärä on kaksi kautta.

13 § yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa, sihteeri, tai toimitusjohtaja, kaksi yhdessä.

14 § tilinpäätös

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

15 § sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Perheyritysten liitto ry:n hyvä hallintotapa

perheyritysten liitto ry:n (pl) hyvän hallintotavan tavoitteena on ohjata PL:n hallintoa ja lisätä sen läpinäkyvyyttä määrittämällä sääntöjen puitteissa eri hallintoelinten tehtävät, roolit ja niiden suhde toisiinsa. PL:ssa ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet kevät- ja syyskokouksessa. PL:n toimintaa johtaa lain ja sääntöjen mukaisesti hallitus ja operatiivisessa vastuussa on toimitusjohta- ja. Hallituksen alaisena toimii työryhmiä. Toimiston tehtävien hoitamisen tueksi voidaan perustaa yhteistyöryhmiä, jotka tuodaan hallitukselle tiedoksi. Muita hallintoelimiä ovat valtuuskunta, vaalivaliokunta, perheyritys-palkintoraati ja tilintarkastajat. Hallitus päivittää PL:n hyvän hallintotavan tarvittaessa ja esittää sen vahvistamista seuraavalle vuosikokoukselle.

Jäsenet

PL:n hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.Hallitus voi hyväksyä jäseneksi yrityksen, joka

1. täyttää EU:n asiantuntijatyöryhmän perheyritysmääritelmän kriteerit ja

2. täyttää Perheyrityksen liiton hallituksen asettamat muut kriteerit.

1. EU:n asiantuntijatyöryhmän perheyritysmääritelmän mukaan yritys on perheyhtiö, jos: Äänivaltaenemmistö on yrityksen perustaneella luonnollisella henkilöllä/ perustaneilla luonnollisilla henkilöillä tai yrityksen osakekannan hankkineella luonnollisella henkilöllä/ hankkineilla luonnollisilla henkilöillä tai heidän puolisoillaan, vanhemmillaan, lapsellaan tai lasten rintaperillisillä. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai

välitöntä. Vähintään yksi suvun tai perheen edustajista osallistuu virallisesti yhtiön johtoon tai hallintoon.

Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli yrityksen perustajalla tai yrityksen (osakekannan) ostaneella henkilöllä tai heidän perheellään tai jälkeläisillään on 25 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta.

Määritelmän mukaisiin perheyrityksiin kuuluvat myös yritykset, joissa ei ole vielä tehty ensimmäistä sukupolvenvaihdosta sekä toiminimet ja itsenäiset ammatinharjoittajat (edellyttäen, että on olemassa juridinen itsenäinen kokonaisuus, joka voidaan siirtää eteenpäin).

Mikäli EU:n perheyritysmääritelmää muutetaan, hallitus päivittää hyvää hallintotapaa muutosta vastaavasti.

2. Hallituksen muut kriteerit: Omistajien tahtotilana on perheomistuksen jatkuvuus. Jäseneksi haluava yritys sitoutuu Perheyritysten liiton vahvistamaan yhtei -

PERHEYRITYSTEN LIITTO 15 14 UUDEN JÄSENEN OPAS

seen toimintatapaan, joka on Perheyritysten liiton toiminta rakentuu luottamuksen ja avoimen kommunikaation periaatteille. Järjestömme elinvoima syntyy jäsenten aktiivisuudesta. Jäsenemme sitoutuvat jakamaan kokemuksia ja näkemyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä. Käymme keskusteluja kunnioittavassa ja ammattimaisessa hengessä. Perheyritysten liitto ei ole paikka, jossa myydään tuotteita ja palveluja muille jäsenille. Liittomme on foorumi, jossa jäsenet voivat vaihtaa ideoita, kokemuksia ja tietoa. Hallitus tarkistaa yrityksen taustat ja hyväksyy jäsenet kokonaisharkinnan perusteella.

Vuosikokoukset

Vuosikokouksista määrätään PL:n säännöissä.

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan valinnasta, toimikaudesta ja kokoonpanosta määrätään PL:n säännöissä.

Vaalivaliokunta ehdottaa vaalivaliokunnan kokoonpanoa yhdistyksen hallitukselle, joka esittää sen kevätkokoukselle päätettäväksi. Vaalivaliokunnan jäsenillä pitää olla pitkäaikainen kokemus ja laaja kontaktipinta jäsenistöön.

Vaalivaliokunta valmistelee syyskokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä tilintarkastajien valinnat. Vaalivaliokunta valmistelee lisäksi hallitukselle valtuuskunnan jäsenten ja puheenjohtajien valinnan.

Toimikautensa alussa vaalivaliokunta vahvistaa tai uudistaa valintojen perustana olevat periaatteet. Vaalivaliokunnan puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus hallituksen ja valtuuskunnan kokouksisissa.

Hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään PL:n säännöissä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan 3 vuodeksi kerrallaan. Heillä on mahdollisuus tulla valituksi myös toiselle kolmivuotiskaudelle. Puheenjohtajan toimikausi on enintään 3 vuotta. Hallituksen kokoonpanossa painotetaan seuraavia asioita: Kokoonpano edustaa jäsenyrityksiä maantieteellisesti ja yrityksen koon mukaan. Tasapainoinen sukupuoli- ja ikäjakauma. Hallituksessa pitää olla edustettuina sekä operatiivista johtoa että hallituksen jäseniä, jotka kuuluvat jäsenyrityksen omistajasukuun.

Valittavalla henkilöllä on kokemusta PL:n työryhmän jäsenenä. Säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä toimiston henkilökunnan palkkaamisesta ja työehdoista. Harjoittelijan tehtäviin ja määräaikaiseen työsuhteeseen palkkaamisesta ja työehdoista toimitusjohtaja voi päättää itsenäisesti.

Tilintarkastus

Tilintarkastajan pitää olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Syyskokous valitsee tilintarkastusyhteisön vaalivaliokunnan ehdotuksesta.Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi päävastuullis- en tilintarkastajan osalta olla enintään seitsemän (7) vuotta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävistä määrätään PL:n säännöissä.

valtuuskunnan tehtävänä on PL:n sääntöjen mukaan PL:n asian tunnetuksi tekeminen ja päämäärien edistäminen elinkeinoelämän muissa järjestöissä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Hallitus voi tuoda valtuuskuntaan keskusteltavaksi PL:n toiminnan kannalta merkittäviä asioita ja linjauksia. Valtuuskunnalla on myös keskeinen rooli yhteisen tahtotilan levittämisessä koko jäsenistön keskuuteen. Hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valtuuskunnan kokouksiin. Perheyritysvaltuuskunta ei ole päätöksentekoelin.

Työryhmät

Hallitus asettaa PL:n toiminnan tueksi työryhmiä ja nimittää niiden puheenjohtajat sekä jäsenet. Pyrkimyksenä on että työryhmien puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä.

Työryhmät valmistelevat yhdessä toimiston kanssa toimialaansa kuuluvat asiat hallitukselle. Toimisto voi perustaa yhteistyöryhmiä toimiston työn tukemiseksi. Näihin yhteistyöryhmiin voi kuulua edustajia esimerkiksi PL:n jäsenyrityksistä, yhteistyöyrityksistä, tutkimus- ja koulutusmaailmasta. Toimitusjohtaja tuo nämä yhteistyöryhmät tiedoksi hallitukselle.

Perheyrityspalkintoraati

Palkintoraadin jäsenet: Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös palkintoraadin puheenjohtajana. 3-5 jäsentä, joista vähintään yksi edustaa yliopistoa, tutkimuslaitosta tai muuta Perheyritysten liitosta riippumatonta yhteisöä ja yksi Peter Fazerin perhettä. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja, joka toimii palkintoraadin asiantuntijana, mutta ei osallistu palkinnon saajan valintaan. Perheyritysten liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, joka toimii raadin sihteerinä. Lisäksi Perheyritysten liitto kutsuu raatiin vuosittain asiantuntijajäsenen, joka valmistelee raadille talousanalyysin ehdokasyrityksistä.

Palkintoraatiin valittavilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus liiton toiminnasta ja laajaalainen tuntemus suomalaisista perheyrityksistä. Palkintoraatiin valittavan jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Liiton hallituksen puheenjohtajan ja toimiston henkilökunnan toimikausien pituus on sidottu heidän asemaansa.

Perheyritysvaltuuskunta

Perheyritysvaltuuskunnan kokoonpanosta määrätään PL:n säännöissä. Perheyritys -

Peter Fazer –palkinnon saajasta päättää palkintoraati. Raadin valitsee Perheyritysten liiton hallitus, joka vahvistaa vuosittain elokuun kokouksessaan raadin tulevan kokoonpanon. Raadin toimikausi alkaa syyskuussa ja päättyy seuraavan vuoden elokuussa. Raati, joka aloittaa toimintansa syyskuussa, valitsee seuraavan vuoden palkinnon saajan. Palkintoraatiin valitaan vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

PL:n kokonaan omistaman PL perheyrityspalvelut oy:n ohjaaminen PL Perheyrityspalvelut Oy:n (PYP) toteuttaa PL:n strategiaa. PL:n hallitus ohjaa PYP:n toimintaa niin, että PYP tuottaa PL:n jäsenille niitä palveluita, joita PL tarvitsee toiminnassaan strategiansa toteuttamiseksi. Käytännön toiminnan ohjaamiseksi PL:n toimitusjohtaja valitaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Muut PYP:n hallituksen jäsenet valitaan PL:n jäsenyritysten edustajista.

PERHEYRITYSTEN LIITTO 17 16 UUDEN JÄSENEN OPAS

Perheyritysten liitto ry

Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki

Puh. 050 566 1592

jasenpalvelu@perheyritys.fi

perheyritys.fi

@perheyritys #perheyritys

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.