{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 45

parhaimmillaan vastuullisuus toteutuu, kun se on osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa, ja koko henkilöstö on mukana sen toteuttamisessa ja siitä viestimisessä. Kun henkilöstö kokee olevansa töissä aidosti vastuullisesti toimivassa yrityksessä, joka mahdollistaa myös heille vastuullisuuden edistämisen, on sillä hyviä vaikutuksia työhyvinvointiin, tuottavuuteen ja kokemukseen työn merkityksellisyydestä. Kun työntekijät viestivät vastuullisuudesta asiakkaille ja muille sidosryhmille, se vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi työnantajamielikuvaan, brändiin ja myyntiin. Henkilöstön kokemus vastuullisuudesta lähtee siitä, miten he kokevat sen toteutuvan omalla kohdallaan. Yritysten taloudellisen turvallisuuden kumppanina kehitämmekin yhdessä asiakasyritystemme kanssa välineitä esimerkiksi yhä vastuullisempaan työturvallisuudesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen.

sen julkinen kuva ja brändi vahvistuvat, jolloin myös asema kilpailijoihin nähden ja houkuttelevuus työnantajana vahvistuu. Onko siis sattumaa, että eettisyyteen ja kestävään kehitykseen sijoittavat rahastot ovat pärjänneet viime aikoina verrattain hyvin? Vaikuttaa siltä, että kyseisellä käyttäytymisellä on suora yhteys yrityksen tulokseen - ja myös siihen voiton tavoitteluun?

Johan Wesander Asianajaja, osakas Eversheds Asianajotoimisto Oy

Kari Björklöv Johtaja, Fennia

ovatko omistajayrittäjän päivät puhtaasti voiton tavoittelemiseksi ohi? ESG, CSR ja muut vastaavat eettisyyteen ja kestävään kehitykseen viittaavat kirjainyhdistelmät tulevat vastaan yhä useammassa yhteydessä. Tutkimukset osoittavat enemmistön kuluttajista edellyttävän, että yritys toimii vastuullisesti ja kyseiset kuluttajat myös priorisoivat vastuullista tuotetta. Se aikoinaan trendikäs brasilialainen häräntalja voi siis jäädä ostamatta. Kun yritys toimii eettisesti ja kestävällä pohjalla, yrityk-

PERHEYRITYS 3 • 2019

45

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019