{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

KYSY ASIANTUNTIJALTA

?

Kysy asiantuntijoilta on palsta, jonka tarkoituksena on tarjota yhteistyökumppaniemme ja omien asiantuntijoidemme vastauksia ajankohtaisiin ja kiinnostaviin perheyrityksiin liittyviin kysymyksiin. Palstaa julkaistaan jokaisessa Perheyritys-lehden numerossa. Onko sinulla mielessäsi kysymys, johon haluaisit asiantuntijoiden vastauksen? Ehdota sitä meille, niin etsimme siihen vastauksen! Lähetä kysymysehdotuksesi sähköpostilla: johanna.vesikallio@perheyritys.fi

Miksi perheyrityksen kannattaa olla vastuullinen?

näkemyksemme mukaan jokaisella yrityksensä aktiivisella omistajalla on yhteiskunnallinen velvollisuus toimia vastuullisesti sekä huomioida toiminnassaan eri sidosryhmien intressit. Lisäksi uskomme, että vastuullisella toiminnalla voi saavuttaa merkittävää hyötyä niin liiketoiminnan tuloksellisuudessa olemalla entistä houkuttelevampi kumppani asiakkaille ja toimialan huippuosaajille kuin yritysarvon kehityksessäkin muun muassa paremman riskienhallinnan kautta. Onkin luonnollista, että olemme rakentaneet vastuullisen omistamisen periaatteet kiinteäksi osaksi DevCon päivittäistä toimintaa. Pureudumme tarkasti ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin ennen merkittäviä päätöksiä. Osallistumme aktiivisesti näihin tekijöihin liittyvien toimintatapojen ja seurannan jatkuvaan kehittämiseen. Ja kaiken pohjana on aina yritysten kehittäminen vastuullisesti ja kestävästi pitkällä aikajänteellä.

Teemu Alahuhta Partner, DevCo Partners Oy

pelkkä voiton tavoittelu ei enää riitä, vaan yritysten pitää toimia kestävältä arvopohjalta. Paremman maailman lisäksi vastuullisuus luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, houkuttelee parhaita työntekijöitä, vähentää riskejä ja luo parempaa omistaja-arvoa. Vastuullisuus on otettava strategian keskiöön ja arvioitava yrityksen olemassaolon oikeutus monen eri sidosryhmän kanssa.  Verojuristina haluan nostaa esiin yhden vastuullisuuden alueen: veronmaksun läpinäkyvyyden ja vaikutukset yhteiskun-

44

nalle. Haluamme PwC:llä olla osa veroihin liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja osallistumme siihen mm. julkaisemalla verojalanjälkemme. Pystymme näin osaltamme lisäämään tietoisuutta yritystoiminnan merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle ja kasvattamaan luottamusta liiketoimintaa kohtaan.

Kari Stenqvist, Veropartner, PwC

vastuullisuus on hyvää bisnestä! Vastuullinen yritys huomio energia- ja materiaalitehokkuuden ja säästää niiden avulla esimerkiksi jäte- tai energiakustannuksissa. Vastuullinen yritys panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen ja menestyy näin kilpailussa paremmin. Vastuullinen yritys ennakoi lainsäädännön muutoksia ja noudattaa hyvää hallintotapaa ja on näin luotettava toimija yhteiskunnallisestikin. Vastuullinen yritys kehittää toimintaansa yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja on haluttu kumppani. Vastuullisuus ei ole päälleliimattua viher- tai valkopesua vaan ennakoivaa, järkevää liiketoimintaa.

Kati Ihamäki Asiantuntijat, OP

PERHEYRITYS 3 • 2019

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019