{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

LYHYESTI

KOONNUT: SINI-MARJA ANT-WUORINEN

Kaisa Sallavo aloitti toimistovastaavan sijaisena Perheyritysten liiton toimistovas-

mukaan hän on ikuinen opiskelija, sillä uuden oppiminen ja

taava Katja Koivunmaa jäi per-

osaamisen kehittäminen kiinnostavat.

hevapaalle marraskuun lopulla

Kaisa kuvaa itseään ICT:n, asiakastuen ja toimistoviidak-

ja hänen sijaisenaan on aloitta-

kojen vanhaksi ketuksi, joten Perheyritysten liiton toimisto

nut Kaisa Sallavo. Ennen nykyis-

pysyy varmasti hyvässä hoidossa ja asiat etenevät täsmälli-

tä työtä Kaisa työskenteli Apotin

sesti Katjan poissaolon aikanakin. Huumorista ei ole näis-

hanke- ja projektijohtamisen yk-

säkään hommissa haittaa ja Kaisalta löytyy juuri sopivasti

sikössä. Koulutukseltaan Kaisa

pilkettä silmäkulmasta samoin kuin intoa kehittää prosesseja.

on kolminkertainen tradenomi ja digimuotoilija. Omien sanojensa

Tervetuloa tiimiin Kaisa!

Halpa-Hallin historia kirjoitettiin kirjaksi Perheyritys Kokkolan Halpa-Halli Oy on julkaissut yhtiön juhla-

”Kun yritys täyttää puoli vuosisataa, on korkea aika viedä yri-

vuoden kunniaksi yrityksen 50-vuotisesta taipaleesta kertovan

tyksen historia kirjoihin ja kansiin. Perheyrityksen erittäin värik-

historian. Kirjan ”Talo, jonka Esko rakensi – Kokkolan HalpaHallin

käät ja mielenkiintoiset vaiheet voitiin vielä kertoa aikalaisten

värikkäät vuodet 1969–2019” on kirjoittanut tietokirjailija Hippo

suulla yhtiön perustamisesta lähtien”, sanoo Kokkolan Halpa-

Taatila ja kustantaja oli Otava.

Halli Oy:n toimitusjohtaja Janne Ylinen.

Teos kertoo väriä ja yksityiskohtia säästelemättä, miten Kok-

Kokkolalainen Halpa-Halli Oy on toiminut alueellaan vuo-

kolaan avatusta maakuntapitäjän kivijalkapuodista kasvoi kaup-

desta 1969 alkaen ja sen periaatteena on myydä laadukkaat tuot-

paimperiumi perustajansa sitkeyden ja järkähtämättömän uskon

teensa jatkuvasti yleistä hintatasoa edullisemmin. Ketjulla on 36

saattelemana. Teos on myös kiehtova aikamatka Keski-Pohjan-

myymälää ja se työllistää noin 1500 henkilöä, josta lähes 300 ketjun

maan sekä suomalaisen vähittäis- ja tukkukaupan historiaan.

pääpaikalla Kokkolassa.

Pohjoismaiden suurin kalansavustamo Sastamalaan Kalaneuvokselle Pohjoismaiden suurin kalasavustamo on nykyisin Sastamalassa

Kalaneuvos on investoinut suomalaiseen kalatalouteen 10 vuo-

Pirkanmaalla, kun perheyritys Kalaneuvos avasi tehdaslaajen-

den aikana yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Laajennuksen myötä

nuksen. Sen vihkiäiset järjestettiin marraskuun lopussa, ja tilaisu-

on palkattu ja palkataan yhteensä noin 30 henkeä.

udessa piti juhlapuheen eduskunnan puhemies Matti Vanhanen. Suurinvestointi yli kaksinkertaistaa vuodesta 1975 toimineen yrityksen tuotantokapasiteetin. ”Haluamme vastata kalan kasvavaan kysyntään niin Suomessa kuin maailmalla ja uusi tehdaslaajennus mahdollistaa sen”, Kalaneuvoksen toimitusjohtaja, kalatalousneuvos Veijo Hukkanen sanoi. Nyt avatulla tehdaslaajennuksella on 10 miljoonan kilon savustuskapasiteetti vuodessa ja 12 miljoonan kilon fileointikapasiteetti. Yhden päivän aikana Kalaneuvoksen tehtaalla savustetaan 40 000 kiloa ja savustetaan 70 000 kiloa kalaa. Savustusuuneja on 13.

PERHEYRITYS 4 • 2019

43

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019