{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

ei pelkästään kokeneinta kaartia. Nuoria hallitustyöstä kiinnostuneita Rossi neuvoo tuomaan esiin osaamistaan ja kokemuksiaan ja sillä tavoin brändätä itseään. Yksi tapa on myös olla yhteydessä suorahakuyritykseen, jota kautta voi päästä etenemään hallitusuralla. Momentouksella on tarjolla verkostoja, jossa hallitustyöstä kiinnostuneet voivat vaihtaa ajatuksia ja sparrata toisiaan. Lisäarvo suorahaussa on tietenkin myös se, että se säästää aikaa ja resursseja. Kun tarve on suuri ja kiireellinen, ei ole varaa virherekrytointeihin. Momentous lupaakin oikean osaajan kahdeksassa viikossa, jonka lisäksi palveluun sisältyy takuu. Kun prosessi tehdään alusta asti ammattitaidolla ja huolellisesti, siitä on yritykselle merkittävä etu. Edellä mainittujen palveluiden lisäksi Momentoukselta löytyy kustannustehokas ja nopea palvelu myös asiantuntijahakuun. Moniin rekrytointi-ilmoituksiin tulee valtavasti hakemuksia, joiden läpikäyminen jo itsessään on aikaa vievää puuhaa. Tällöin räätälöity haku voi tuoda parhaimman lopputuloksen nopealla aikataululla.

Trendejä ja tulevaisuuden näkymiä työmarkkinoilla Työelämän trendit muuttuvat nopeasti. Digiosaamisen merkitys on ollut viime vuosina paljon esillä. Tontti ja Rossi nostavat myös selkeinä trendeinä vastuullisuuteen sekä ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. “Jos yritys ei ota näitä vakavasti, niin huonosti käy. Erityisesti nuoremmat kandidaatit ovat hyvinkin tiedostavia. He eivät lähde sellaiseen yritykseen, jossa näitä asioita ei ole mietitty.” Arvot ovat siis keskeisessä roolissa työpaikkaa valitessa. Arvomaailmojen on kohdattava yrityksen ja työntekijän välillä, Tontti sanoo. Edellä mainitun tarinan merkitys on oleellinen. Perheyrityksillä on yleensä luonteva kasvutarina ja historia, joka on puhutteleva ja aito. Suuremmilla monikansallisilla korporaatioilla tarinaa on monesti tietoisesti rakennettu ja tähän tarinaan potentiaalisen työntekijän ei ehkä olekaan niin helppo samaistua. Kansainvälistyminen näkyy myös suorahakualalla monellakin tavalla. Yleisesti kansainvälistymisen halu näkyy suomalaisissa yrityksissä ja siihen liittyy toki myös paljon haasteita yritysten näkökulmasta. “Aika monta vuorta on kiivettävä, kun Suomesta lähtee ulos”, Rossi naurahtaa. Hiukan toisin päin ajateltuna yksi ilmiö ovat maailmalta Suomeen palaavat osaajat, jotka usein löytyvätkin vain suorahaun kautta.

MIKA ROSSI, 47. Momentous Oyn toimitusjohtaja, osakas Koulutus: Valtiotieteiden maisteri Urapolku: Monipuolinen kokemus johtotehtävistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ennen Momentousta kahdeksan vuotta Accenturella johtajana ja sitä ennen valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä. Vapaa-ajalla: Jalkapallo- ja heavymetal-mies henkeen ja vereen SARI TONTTI, 34. Momentous Oy:n Research Manager, osakas Koulutus: Kasvatustieteiden maisteri Urapolku: Rekrytoinnin ja HR:n tehtävissä, aiemmin mm. Fazerilla ja Nestléllä Vapaa-ajalla: Harrastaa juoksua ja muuta liikuntaa, tapaa kavereita ja viihtyy perheen kanssa

Toiveena hyvä kumppanuus Perheyritysten liitto tuntui Momentoukselle luontevalta kumppanilta, niin suhteessa paitsi omaan toimialaan kuin myös henkilökohtaisiin hyviin kokemuksiin Perheyritysten liiton toiminnasta jo vuosien ajalta. Rossille tuttuja ovat monet liiton vaikuttajat aina Anders Blomista lähtien. “Uskomme hyviin kumppanuuksiin.”

38

PERHEYRITYS 4 • 2019

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019