{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

asiakastyytyväisyyden lisäämisen sekä tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamisen. Nämä ovat selkeitä hyötyjä liiketoiminnalle. Anne Ekbergin mukaan kun puhutaan liiketoimintahyödyistä, kiinnostuu pienempikin yrittäjä vastuullisuudesta. Koska vastuullisuustoiminnan tavoitteet ja hyödyt liittyvät liiketoimintaan, niin yrityksissä ei välttämättä tarvitse olla erillisiä vastuullisuusmittareita. ”Vastuullisuusmittarit ovat täysin turhia, koska vastuullisuutta pitää mielestäni mitata liiketoimintamittareilla. Yli 20 vuotta Fiblonin tärkein liiketoimintamittari on ollut sääntö: kuinka hyvin hyödynnämme kaiken raaka-aineen, mikä on hävikki. Kaikkien raaka-aineiden pitäisi olla uusiutuvia.”

Perheyritysten ja suurten yritysten vastauksissa ei merkittäviä eroja PL:n jäsenilleen tekemä kysely oli sama kuin FIBSin keväällä tekemä vastuullisuuskysely Suomen 1000 suurimmalle yritykselle. Perheyritysten ja suurten yritysten vastauksissa oli vain joitakin eroja. Suuriin yrityksiin verrattuna perheyrityksissä on vähemmän vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä. Perheyritykset raportoivat vähemmän vastuullisuudestaan

kuin suuret yritykset. Fiblon on tässä poikkeus. Se on tehnyt jo viisi raporttia. ”Raportoimme kahdesta vuodesta kerrallaan. Emme raportoi vain raportoinnin takia, vaan sillä pitää olla vaikuttavuutta. Kolme ensimmäistä raporttiamme olivat GRI-kehikon mukaisia, neljäs raportti tehtiin tarinoiden muotoon ja viimeisin sisältää videon, artikkeleita arvojen mukaan ja hiilijalanjäljen raportoinnin. Vastuuraportointi ei saisi olla itseisarvo, vaan enemmänkin väline parantaa toimintaa.” Vastuullisuudessa ei ole yhtä totuutta. On yhtä monta tapaa toteuttaa vastuullisuutta kuin on yrityksiäkin. Jokaisen perheyrityksen pitää löytää itselleen olennaisin asia vastuullisuudessa. Kyselyyn vastasi elo-syyskuun 2019 vaihteessa 75 vastaajaa, joka on hyvä edustus (noin kuudesosa) Perheyritysten liiton noin 450 jäsenyrityksestä. Vastaajajoukossa painottuivat suuret ja keskisuuret yritykset: vastaajista noin kolmannes edusti suuria, yli 250 hengen perheyrityksiä ja kolmannes keskisuuria, 50–250 henkeä työllistäviä perheyrityksiä. Vastaajien toimialoissa yleisin oli teollisuus (47 %).

ASIANTUNTIJAPALVELUJA LÄHES 50 VUODEN KOKEMUKSELLA! Tarjoamme tilintarkastuksen, taloushallinnon ja verotuksen asiantuntijapalveluja mutkattomasti ja vankalla kokemuksella. Olemme mukana huolehtimassa yrityksesi lakisää lakisääteisten velvoitteiden täyttymisestä, ja lisäksi tarjoamme kattavasti liiketoimintaa ja hallintoa tukevia palveluja. Palveluvalikoimaamme kuuluvat kaikki yrityksen perustamiseen ja taloushallintoon liittyvät palvelut myös Virossa.

WWW.TUOKKO.FI P. +358 9 4366 140

20

TALOUS ON TAITOLAJI PERHEYRITYS 4 • 2019

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019