{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

Päiväkodin johtaja Outi Mäkinen tutki opinnäytetyössään vuonna 2013, mitä päiväkoti merkitsee yritykselle. Kävi ilmi, että se on monelle ylpeyden aihe. Se myös luo positiivista yrityskuvaa ja kertoo yrityksen perhearvoista. Päiväkodin avulla Fazer voi profiloitua vastuulliseksi yritykseksi. Päiväkodilla on iso merkitys yrityksen imagolle. Päiväkotia on hyödynnetty kertomalla siitä eri yhteyksissä yhteistyökumppaneille. Se kiinnostaa, ja sitä on pidetty myönteisenä asiana. Fazerissa uskotaan myös, että päiväkoti tuo yritykselle mainetta työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtivana työpaikkana. Se helpottaa rekrytointia, henkilöstöjohtaja Lara Saulo sanoo. Se näkyy myös päiväkodissa. Pääkaupunkiseudulla monilla päiväkodeilla on vaikeuksia saada pätevää ja pysyvää työvoimaa. Fazerilla sitä ongelmaa ei ole. ”Me saamme muodollisesti pätevää ja osaavaa henkilökuntaa. Palkat ja edut ovat kilpailukykyisiä. Vaihtuvuus on pientä”, Outi Mäkinen sanoo.

Lapset kasvavat fazerilaisuuteen Lapset kasvavat päiväkodissa yhteisöllisyyteen ja fazerilaisuuteen. Päiväkodissa käy lapsia jo kolmannessa polvessa, Saulo sanoo. Siellä on lapsia, joiden isovanhempi on ollut töissä yrityksessä ja äiti tai isä käynyt lapsena tarhaa. Lapset myös tietävät, kuka on yrityksen perustaja Karl Fazer. ”Viime vuoden eskarit miettivät kovasti, miten se Karl kuoli”, varhaiskasvatuksen opettaja Jenni Heino kertoo. Kun päiväkotiin astuu sisään, nenä kertoo heti, että tämä on tavallista makeampi hoitopaikka. Juuri paistetun leivän tuoksu leijuu myös lasten tiloihin. Lapset fiilistelevät tuoksuja. He juttelevat leikkien lomassa, mitä tehtaalla nyt tehdään. Jos oikein tuoksuu, lapset pohtivat, ovatko Dominot palaneet pohjaan. Karkeilla ja kekseillä päiväkodissa herkutellaan vain juhlapäivinä. Aamulla lapset syövät oman talon puuroa ja tuoretta leipää. Fazerilaisuus näkyy myös ryhmien nimissä. Nimet Pippurit, Paakarit ja Pihlajat tulevat kolmesta tuotantosuunnasta eli ruoasta, leipomosta ja karkeista. Esikoululaiset ovat Panttereita.

PERHEYRITYS 4 • 2019

13

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyrityslehti 4/2019