Suomalainen Perheyritys -merkki

Page 1

BRAND BOOK / GRAAFINEN OHJEISTO SYYSKUU 2023
Kysyttävää? Ota yhteyttä: Perheyritysten liitto / perheyritys.fi / +358 (0)50 5661592 INFO 3 LOGOT 6 KIELIVERSIOT 8 LOGON KÄYTTÖ 9 VÄRI 13 TYPOGRAFIA 16 SUOMALAINEN PERHEYRITYS SYYSKUU 2023 2 SISÄLTÖ

Info

SUOMALAINEN PERHEYRITYS 3

Asioita, joita merkki viestii

• Suomalaisuus

• Vastuullisuus

• Perhe, sukupolvet, jatkuvuus

• Kasvollinen omistajuus: ihmiset

SUOMALAINEN PERHEYRITYS 4 INFO

Perheyrittäjyydessä

tärkeää:

• Pitkän aikavälin suunnitelmallisuus, vaalitaan yritystä, sen arvoa ja arvoja yli sukupolvien

• Vastuullisuus työntantajana ja osana

suomalaista yhteiskuntaa

• Perheyrittäjyys viestii myös tekemisen

tinkimättömyydestä ja laadusta

• Yrityksellä on juuret ja sen myötä

kerrottavanaan aito historia ja

kasvollinen tarina

SUOMALAINEN PERHEYRITYS 5
INFO

Logot

SUOMALAINEN PERHEYRITYS 6

Ensisijainen merkki. Ajaton ja tyylikäs.

Merkin symbolin muodot ja luettavuus erittäin hyvät.

Pyöreää merkkiä suositellaan käyttöön kun merkin taustalla on

käytössä väriä tai esim. kuva. Pyöreä merkki sopii hyvin pakkauksiin

jossa se muotonsa vuoksi korostuu pakkauksen muista merkeistä.

SUOMALAINEN PERHEYRITYS 7 LOGOT VERSIO 1. VERSIO 2.

SUOMI / FINNISH

ENGLANTI / ENGLISH

RUOTSI / SVENSKA

/ DEUTSCHE

SUOMALAINEN PERHEYRITYS 8 LOGOT
SAKSA

Logoa tulee käyttää ainoastaan sille määritellyissä brändiväreissä tai mustavalkoisena kun värejä ei ole saatavilla. (Poikkeustapaus esim. kulta foliointi on sallittu. Muihin vastaaviin tapauksiin pitää pyytää erikoislupa Perheyritysten liitolta).

Logon ja taustan välillä tulee aina olla tarpeeksi kontrastia, jotta se erottuu.

Kuvien teettämisessä ja valikoidessa tulee ottaa huomioon logon käyttö ja sijainti jotta logo erottautuu hyvin edukseen ja selkeästi.

Logon ei tule koskaan esiintyä:

- pelkillä ääriviivoilla

- kuosilla täytettynä

- kuvalla täytettynä

- heittovarjolla höystettynä

- logo jää piiloon taustan kanssa

- logo ei erotu taustasta riittävästi

LOGO KÄYTTÖ VERSIO 1. EI KYLLÄ
SUOMALAINEN PERHEYRITYS
9
SUOMALAINEN PERHEYRITYS 10 LOGO KÄYTTÖ VERSIO 1. Esimerkkejä

Logoa tulee käyttää ainoastaan sille määritellyissä brändiväreissä tai mustavalkoisena kun värejä ei ole saatavilla. (Poikkeustapaus esim. kulta foliointi on sallittu. Muihin vastaaviin tapauksiin pitää pyytää erikoislupa Perheyritysten liitolta).

Logon ja taustan välillä tulee aina olla tarpeeksi kontrastia, jotta se erottuu.

Kuvien teettämisessä ja valikoidessa tulee ottaa huomioon logon käyttö ja sijainti jotta logo erottautuu hyvin edukseen ja selkeästi.

Logon ei tule koskaan esiintyä:

- pelkillä ääriviivoilla

- kuosilla täytettynä

- kuvalla täytettynä

- heittovarjolla höystettynä

- logo jää piiloon taustan kanssa

- logo ei erotu taustasta riittävästi

LOGO KÄYTTÖ VERSIO 2. EI KYLLÄ
SUOMALAINEN PERHEYRITYS
11
SUOMALAINEN PERHEYRITYS 12 LOGO KÄYTTÖ VERSIO
Esimerkkejä
2.

Väri

SUOMALAINEN PERHEYRITYS 13
SUOMALAINEN PERHEYRITYS 14 VÄRI Pantone 2133 CMYK 100, 60, 0, 0 RGB 31, 93, 166

Typografia

SUOMALAINEN PERHEYRITYS 15

Hierarkia

TYPOGRAFIA OTSIKKO NANAMI : Bold

Ingressi : Nanami

Book

Leipäteksti: Nanami Book / Um as cupit, sapelitatur, is sa verferum liquodit aciis vollitatur ma quo optaect iaeperatum dolorep eritiae voluptias mi, tendisquos evereic te minctaque restrum.

Download: https://www.myfonts.com/collections/nanami-font-thinkdust

SUOMALAINEN PERHEYRITYS 16
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Zz Yy Zz Åå Ää Öö
@#=+:,*-?!”€% Nanami Book Nanmi Bold
123456789
BRAND BOOK / GRAAFINEN OHJEISTO SYYSKUU 2023

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.