Page 1

ANUL VII | SUPLIMENT 2016-2017

Revista Studentului URA

EDIȚIE SPECIALĂ CU

STUDENȚII REPREZENTANȚI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂȚII

2016 - 2017


este un proiect al Departamentului de Comunicare și Relații Publice din Universitatea Româno-Americană www.performance.rau.ro ; redactie@performance.rau.ro ; facebook.com/RevistaPerformance


Conform art.84 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, studenţii URA au dreptul să aleagă şi să fie aleși ca reprezentanți ai studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii Româno-Americane.

An aIU NK

ER

Conform Cartei Universitare, art.20, structurile de conducere

senior EDITOR:

ale Universităţii Româno-Americane sunt Senatul Universitar şi Consiliul de Administraţie (la nivelul Universităţii), Consiliul Facultăţii (la nivelul facultăţii) și Consiliul Departamentului (la nivelul departamentului).

Conform art.1 din Metodologia privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității, structurile de conducere ale Universității Româno-Americane din București în care studenții pot fi reprezentați sunt: Senatul Universitar și Consiliul de Administrație (la nivelul Universității) și Consiliul Facultății (la nivelul facultății), iar conform art.2 ”în Consiliul de Administrație face parte un reprezentant al studenților desemnat de către studenții membri ai Senatului, din rândul acestora”. Senatul Universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii (art.27). Atribuţiile Senatului Universitar sunt menționate în Carta Universitară în art.28. Senatul Universitar este format din 31 de membri. Senatul Universitar este compus din maxim 75% personal didactic şi de cercetare şi din minim 25% reprezentanţi ai studenţilor. Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al tuturor studenţilor înmatriculaţi la programele de studii ale Universității Româno-Americane (art.26). Consiliul Facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii (art.31). Atribuţiile Consiliului Facultății sunt menționate în Carta Universitară în art.31. Componenţa membrilor Consiliului facultăţii este de maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii (art.25). Hotărârile Senatului Universitar, Consiliului de Administraţie, ale Consiliilor facultăţilor şi departamentelor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal (art.33). În structurile de conducere URA se va urmări pe cât posibil să fie reprezentați toți studenții, indiferent de ciclul de studii (licență / masterat), forma de învățământ (cu frecvență / cu frecvență redusă) sau anul de studii.

Dragi colegi, studenți și masteranzi URA, vă invităm să aflați din următoarele pagini mai multe informații despre reprezentanții voștri în structurile de conducere ale Universității în anul universitar 2015 - 2016. Pentru sugestii sau nelămuriri, puteți să-i contactați la adresa de email studenti.reprezentanti@student.rau.ro .


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL

SENATULUI DUDESCU ALEXANDRU Informatică Managerială, an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen" - Winston Churchill

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Microsoft Student Partner, voluntar al Departamentului de Studii Asiatice din cadrul URA

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/alex.dude.58

IUNKER ANA ELENA Drept, an IV, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "Carpe diem"

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor-Șef Adjunct Revista Performance

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ iunker.ana


UNIVERSITAR MEHEȘ ZOLTAN-FABIAN Drept, an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Acta non verba”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ mehes.zoltan.fabian

MORARU ANDREEA-VICTORIA Economia Turismului Intern și Internațional, an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "Nothing can stop the man with the right mental attitude." - Thomas Jefferson

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance, organizator RAU JOB FAIR 2016

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ moraru.andreea.victoria


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL

SENATULUI NICULESCU ION CONSTANTIN Informatică Managerială, an II, Master PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Pot, fac, vreau! Nimic nu-i imposibil pe lumea asta. Totul e să crezi cu adevărat în tine și în propriile-ți forțe. Vei reuși mereu!”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Alumni CS-URA

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ ionconstantin.niculescu

SIMION MARIA MAGDALENA Management-Marketing, an I, Master PRINCIPIU GUVERNATOR: “The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.“ - Steve Jobs

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor și Marketer Revista Performance

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/magda.flu


UNIVERSITAR OLARI TATIANA Studii Economice Europene, an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "You never know how strong you are until being strong is the only choice you have"

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Membru AIESEC Bucharest (departamentul External Relations), fost membru al Consiliului Tinerilor "Avântul"

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/tatiana.olari.7

ZAHARIA IOANA DANIELA Relații Comerciale și FinanciarBancare Interne și internaționale, an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Luptă pentru dreptul de a fi tu însuți”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Voluntar al Departamentului de Studii Asiatice din cadrul URA

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ lollidela.sarang


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:

DOBROMIR MIHAELA an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: “Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să vezi foarte departe”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Voluntar la Business Days

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ dobromir.mihaela1996


Management – Marketing

FILIP GIANINA-IULIA

PINTILIE ANDANA IOANA

an II, Licență

an II, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

"Have some fire. Be unstoppable. Be a force

“You must be the change you want to see in

of nature." - Cristina Yang

the world.” - Mahatma Gandhi

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

Voluntar Business Days, Redactor Revista Performance

-

PROFIL FACEBOOK:

https://www.facebook.com/jimmy.lupu.7

https://www.facebook.com/profile.php? id=100001285001480

PROFIL FACEBOOK:


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:

PURCĂREA IOAN-MATEI an I, Master PRINCIPIU GUVERNATOR: "Să trăiesc în armonie cu valorile absolute (adevăr, bine, frumos), muncind din greu și inteligent […]"

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Holistic Marketing Management, voluntar al Comitetului Român al Distribuției

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/Matei.Purcarea


Management – Marketing

SIMION MARIA MAGDALENA

ȚEȚU ALEXANDRU GEORGE

an I, Master

an III, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

“The people who are crazy enough

"Docendo discitur" (Înveți învățându-i pe alții)

to think they can change the world are the

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

ones who do.“ - Steve Jobs

Participarea la cursuri de dezvoltare

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

personală și profesională necesare

Redactor și Marketer Revista Performance

domeniului în care activez

PROFIL FACEBOOK:

PROFIL FACEBOOK:

https://www.facebook.com/magda.flu

https://www.facebook.com/Alexandru.G.Tetu


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:

CONSTANTIN CORNELIAGEORGIANA an II, Master PRINCIPIU GUVERNATOR: "Mergi cu încredere în direcția visurilor tale. Trăiește viața pe care ți-ai imaginat-o." - H. Thoreau

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Erasmus+

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/constantin.georgiana2


Relaţii Comerciale şi FinanciarBancare Interne şi Internaţionale

MINCU RUXANDRA ANDREEA

MOLDOVAN ROXANA ELENA

an II, Master

an III, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

”A dream you dream alone is only a dream.

“Fii schimbarea pe care vrei să o vezi

A dream you dream together is reality.”

în lume.” - Mahatma Gandhi

- John Lennon

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

Voluntar Alpha Transilvania (Tg. Mures),

Participarea la cursurile extracurriculare

Delegat EYP (European Youth Parliament)

susținute de profesorii internaționali

PROFIL FACEBOOK:

PROFIL FACEBOOK:

https://m.facebook.com/roxanaroxiy

www.facebook.com/ruxy.ruxa


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:

ȘERBAN CIPRIAN ALEXANDRU an II, Master PRINCIPIU GUVERNATOR: "Eşecul ne învaţă perseverenţa. Ne întreabă dacă avem de gând să renunţăm sau să devenim mai hotărâţi şi să continuăm să încercăm."

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Voluntar al Departamentului de Studii Asiatice din cadrul URA

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/shadowsong.xaero


Relaţii Comerciale şi FinanciarBancare Interne şi Internaţionale

MUNTEAN DENISA-ROXANA

ZAHARIA IOANA DANIELA

an II, Licență

an II, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

"Perseverența înseamnă să reușești pentru

”Luptă pentru dreptul de a fi tu însuți”

că ești hotărât să faci acest lucru, nu pentru

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

că ți-a fost predestinat."

Voluntar al Departamentului

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

de Studii Asiatice din cadrul URA

Participarea la conferințe de business

PROFIL FACEBOOK:

PROFIL FACEBOOK:

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/dennisa.roxanna

lollidela.sarang


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:

DOBRA ANDREEA ALEXANDRA an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”To do more for the world than the world does for you - that is success.”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Membru CS-URA, Coordonator #StudentWish

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php? id=100001667896041


Drept

MANU ALEXANDRA-MIHAELA

MEHEȘ ZOLTAN-FABIAN

an II, Licență

an II, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

"O viață în care faci greșeli este mai folositoare decât una în care nu faci nimic."

”Acta non verba”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

Redactor Revista Performance

Membru CS-URA

PROFIL FACEBOOK:

PROFIL FACEBOOK:

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/

mehes.zoltan.fabian

alexandra.mihaela.3701

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:


Drept

IUNKER ANA ELENA

TOMACINSCHI ELENA

an IV, Licență

an IV, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

"Carpe diem"

”Dacă ai luat de la viață mai mult decât ai dat, degeaba ai trăit”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor-Șef Adjunct Revista Performance

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

PROFIL FACEBOOK:

Project Manager EVENIMENTE.JURIDICE.ro

https://www.facebook.com/

PROFIL FACEBOOK:

iunker.ana

https://www.facebook.com/ lenutza.tomacinschi


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII: ARADEI RAREȘ VASILE an II, Master PRINCIPIU GUVERNATOR: "If you cannot do great things,do small things in a great way"

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: -

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/aradei.rares

IURCU VALENTINA an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă"

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Membru Travel Mates, voluntar la Târgul de Turism 2016 pentru APG, voluntar OSB București, voluntar RAS România

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/valiusha.iurcu


Economia Turismului Intern și Internațional MORARU ANDREEA-VICTORIA anul II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "Nothing can stop the man with the right mental attitude." - Thomas Jefferson

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance, organizator RAU JOB FAIR 2016

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ moraru.andreea.victoria

RATEA ANDREEA-GEORGIANA an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Membru Travel Mates, voluntar la Târgul de Turism 2016 pentru RAS - APG

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php? id=100006011238571


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII: MARIN TANIA-PETRUȚA an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance, freelancer Graphic Designer

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/marin.tania29

NICULESCU ION CONSTANTIN an II, Master PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Pot, fac, vreau! Nimic nu-i imposibil pe lumea asta. Totul e să crezi cu adevărat în tine și în propriile-ți forțe. Vei reuși mereu!”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Alumni CS-URA

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ ionconstantin.niculescu


Informatică Managerială ROTARU ANDREEA LAVINIA an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Dreptatea este un firicel de iarbă ce crește anevoios”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: -

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/laavvi

SANDU ARMAND THEODOR an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "The best revenge is massive success." - Frank Sinatra

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance, dețin un studio, studiez varii instrumente muzicale

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ aceltheodorsandu


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:


Studii Economice Europene

BEJINARIU IONELA-MARIA

MATEI ANCA-MIHAELA

an III, Licență

an III, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

"Fii schimbarea pe care vrei să o vezi

”Încearcă sa fii un om de valoare și nu

în lume!” - M. Gandhi

neapărat un om de succes”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

Membru CS-URA, Erasmus+

Membru CS-URA, Erasmus+

PROFIL FACEBOOK:

PROFIL FACEBOOK:

https://www.facebook.com/

http://facebook.com/

maria.ioana.165

anca.matei.21


Candidaturile pentru alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere URA sunt individuale. Pot candida în

An aIU NK

ER

vederea alegerii ca reprezentanți ai studenților în Consiliul

senior EDITOR:

Facultății studenţii integralişti care au obţinut în anul universitar precedent media generală minimum 8.00, care nu au contractul de studii suspendat și care nu au sancțiuni în vigoare. În cazul

candidaților aflați în primul an de studii universitare de licenţă / masterat, media generală luată în calcul este aceea de la examenul de admitere. Înainte de a-și depune candidaturile pentru a-și reprezentanta colegii în structurile de conducere URA, studenții trebuie să parcurgă Metodologia aferentă disponibilă pe website-ul Universității Româno-Americane. Candidaturile se anunță la Registratura Universităţii, ceea ce presupune depunerea următoarelor documente: (a) Declaraţia de intenţie; (b) Curriculum Vitae - format european clasic / tipărit şi semnat olograf pe fiecare pagină şi în format electronic – CD / DVD inscripţionat cu date de identificare; (b) Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt act de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate sau paşaportului. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, fotocopii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie / dovada legală a schimbării numelui.

studenti.reprezentanti@student.rau.ro


este un proiect al Departamentului de Comunicare și Relații Publice din Universitatea Româno-Americană www.performance.rau.ro ; redactie@performance.rau.ro ; facebook.com/RevistaPerformance


ALEGE CEL MAI PERFORMANT MODEL DE EDUCAȚIE !

www.rau.ro

Studenți reprezentanți URA | SUPLIMENT 2016 - 2017  

Ediție specială cu Studenții Reprezentanți din structurile de Conducere ale Universității (2016 - 2017)

Studenți reprezentanți URA | SUPLIMENT 2016 - 2017  

Ediție specială cu Studenții Reprezentanți din structurile de Conducere ale Universității (2016 - 2017)

Advertisement