Page 1

ANUL VIII | SUPLIMENT 2017-2018

Revista Studentului URA

EDIȚIE SPECIALĂ CU

STUDENȚII REPREZENTANȚI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂȚII

2017 - 2018


este un proiect al Departamentului de Comunicare și Relații Publice din Universitatea Româno-Americană www.performance.rau.ro ; redactie@performance.rau.ro ; facebook.com/RevistaPerformance


Conform art.84 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, studenţii URA au dreptul să aleagă şi să fie aleși ca reprezentanți ai studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii Româno-Americane.

An aIU NK

ER

Conform Cartei Universitare, art.20, structurile de conducere

senior EDITOR:

ale Universităţii Româno-Americane sunt Senatul Universitar şi Consiliul de Administraţie (la nivelul Universităţii), Consiliul Facultăţii (la nivelul facultăţii) și Consiliul Departamentului (la nivelul departamentului).

Conform art.1 din Metodologia privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității, structurile de conducere ale Universității Româno-Americane din București în care studenții pot fi reprezentați sunt: Senatul Universitar și Consiliul de Administrație (la nivelul Universității) și Consiliul Facultății (la nivelul facultății), iar conform art.2 ”în Consiliul de Administrație face parte un reprezentant al studenților desemnat de către studenții membri ai Senatului, din rândul acestora”. Senatul Universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii (art.27). Atribuţiile Senatului Universitar sunt menționate în Carta Universitară în art.28. Senatul Universitar este format din 31 de membri. Senatul Universitar este compus din maxim 75% personal didactic şi de cercetare şi din minim 25% reprezentanţi ai studenţilor. Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al tuturor studenţilor înmatriculaţi la programele de studii ale Universității Româno-Americane (art.26). Consiliul Facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii (art.31). Atribuţiile Consiliului Facultății sunt menționate în Carta Universitară în art.31. Componenţa membrilor Consiliului facultăţii este de maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii (art.25). Hotărârile Senatului Universitar, Consiliului de Administraţie, ale Consiliilor facultăţilor şi departamentelor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal (art.33). În structurile de conducere URA se va urmări pe cât posibil să fie reprezentați toți studenții, indiferent de ciclul de studii (licență / masterat), forma de învățământ (cu frecvență / cu frecvență redusă) sau anul de studii.

Dragi colegi, studenți și masteranzi URA, vă invităm să aflați din următoarele pagini mai multe informații despre reprezentanții voștri în structurile de conducere ale Universității în anul universitar 2017 - 2018. Pentru sugestii sau nelămuriri, puteți să-i contactați la adresa de email studenti.reprezentanti@student.rau.ro .


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL

SENATULUI DUDESCU ALEXANDRU Informatică Managerială, an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen" - Winston Churchill

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Microsoft Student Partner, voluntar al Departamentului de Studii Asiatice din cadrul URA

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/alex.dude.58

IUNKER ANA ELENA Drept, an I, Masterat PRINCIPIU GUVERNATOR: "Carpe diem"

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ iunker.ana


UNIVERSITAR MEHEȘ ZOLTAN-FABIAN Drept, an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Acta non verba”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: -

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ mehes.zoltan.fabian

MORARU ANDREEA-VICTORIA Economia Turismului Intern și Internațional, an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "Nothing can stop the man with the right mental attitude." - Thomas Jefferson

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance, organizator RAU JOB FAIR 2016

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ moraru.andreea.victoria


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL

SENATULUI BĂLĂNESCU ANDREEAGABRIELA-SHARON Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, an I, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Toţi oamenii îşi pot depăşi condiţia şi pot dobândi succesul, dacă sunt pasionaţi şi dedicaţi cauzei lor. ”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Participarea la Conferința Națională ”Nutriția Sportivă de la Educație la Performanță”

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/fefe.andreea

SIMION MARIA MAGDALENA Management-Marketing, an II, Masterat PRINCIPIU GUVERNATOR: “The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.“ - Steve Jobs

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor și Marketer Revista Performance, membru în Clubul de Management-Marketing

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/magda.flu


UNIVERSITAR OLARI TATIANA Studii Economice Europene, an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "You never know how strong you are until being strong is the only choice you have"

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Membru AIESEC Bucharest (departamentul External Relations), fost membru al Consiliului Tinerilor "Avântul"

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/tatiana.olari.7

ZAHARIA IOANA DANIELA Relații Comerciale și FinanciarBancare Interne și internaționale, an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Luptă pentru dreptul de a fi tu însuți”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Voluntar al Departamentului de Studii Asiatice din cadrul URA

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ lollidela.sarang


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:

DOBROMIR MIHAELA an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: “Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să vezi foarte departe”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Voluntar la Business Days

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ dobromir.mihaela1996


Management – Marketing

FILIP GIANINA-IULIA

PINTILIE ANDANA IOANA

an III, Licență

an III, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

"Have some fire. Be unstoppable. Be a force

“You must be the change you want to see in

of nature." - Cristina Yang

the world.” - Mahatma Gandhi

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

Voluntar Business Days

Membru în Clubul de Management-Marketing

PROFIL FACEBOOK:

PROFIL FACEBOOK:

https://www.facebook.com/profile.php?

https://www.facebook.com/jimmy.lupu.7

id=100001285001480


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:

PURCĂREA IOAN-MATEI an II, Masterat PRINCIPIU GUVERNATOR: "Să trăiesc în armonie cu valorile absolute (adevăr, bine, frumos), muncind din greu și inteligent […]"

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Holistic Marketing Management, voluntar al Comitetului Român al Distribuției

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/Matei.Purcarea


Management – Marketing

SIMION MARIA MAGDALENA

ȚEȚU ALEXANDRU GEORGE

an II, Masterat

an I, Masterat

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

“The people who are crazy enough

"Docendo discitur" (Înveți învățându-i pe alții)

to think they can change the world are the

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

ones who do.“ - Steve Jobs

Participarea la cursuri de dezvoltare

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

personală și profesională necesare

Redactor și Marketer Revista Performance,

domeniului în care activez

membru în Clubul de Management-Marketing

PROFIL FACEBOOK:

PROFIL FACEBOOK:

https://www.facebook.com/Alexandru.G.Tetu

https://www.facebook.com/magda.flu


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:

OMET RAMONA VIORELA an I, Masterat PRINCIPIU GUVERNATOR: "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." J.F. Kennedy

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Voluntar al Centrului de Drepturile Omului și Migrație din cadrul URA și al Centrului European pentru Educație și Cercetare Juridică

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/omet.ramona


Relaţii Comerciale şi FinanciarBancare Interne şi Internaţionale

MUNTEAN DENISA-ROXANA

ZAHARIA IOANA DANIELA

an III, Licență

an III, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

"Perseverența înseamnă să reușești pentru

”Luptă pentru dreptul de a fi tu însuți”

că ești hotărât să faci acest lucru, nu pentru

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

că ți-a fost predestinat."

Voluntar al Departamentului

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

de Studii Asiatice din cadrul URA

Participarea la conferințe de business,

PROFIL FACEBOOK:

Redactor Revista Performance

https://www.facebook.com/

PROFIL FACEBOOK:

lollidela.sarang

https://www.facebook.com/dennisa.roxanna


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:

BOGDAN FLAVIA-GEORGIANA an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. " W. Churchill

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Ambasador URA, Redactor Revista Performance

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/flav.bogdan7


Relaţii Comerciale şi FinanciarBancare Interne şi Internaţionale

OPRESCU BIANCA IOANA

VRABIE FLORINA-GEORGIANA

an II, Licență

an III, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

”Cazi de șapte ori, te ridici de opt”

“Opportunities don’t happen. You create them”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

Chris Grosser

Voluntar al Departamentului de Studii Asiatice din cadrul URA

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

PROFIL FACEBOOK:

PROFIL FACEBOOK:

https://www.facebook.com/ioana.oprescu1

https://www.facebook.com/GeoBBC

Ambasador URA (2016-2017)


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:

DOBRA ANDREEA ALEXANDRA an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”To do more for the world than the world does for you - that is success.”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Vice-președinte CS-URA, Coordonator #StudentWish

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php? id=100001667896041


Drept

MANU ALEXANDRA-MIHAELA

MEHEȘ ZOLTAN-FABIAN

an III, Licență

an III, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

"O viață în care faci greșeli este mai folositoare decât una în care nu faci nimic."

”Acta non verba”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

-

Membru CS-URA

PROFIL FACEBOOK:

PROFIL FACEBOOK:

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/

mehes.zoltan.fabian

alexandra.mihaela.3701

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:


Drept

IUNKER ANA ELENA

MALINOVSKI LAVINIA

an I, Masterat

an IV, Licență

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

"Carpe diem"

”Când mă analizez, mă detest, când mă compar, mă declar mulțumit.” B. Pascal

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

PROFIL FACEBOOK:

Participare la ”Școala de Vară de Drept Civil”

https://www.facebook.com/ iunker.ana

organizată de SCA Oglindă & Partners

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/laviniamalinovski


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII: PATUȘINSCHI ANDREEA an II, Masterat PRINCIPIU GUVERNATOR: "Succesul nu este final, eșecul nu este fatal; curajul de a continua este ceea ce contează" W. Churchill

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Voluntar Târgul de Turism al României (2015), Organizator RAU JOB FAIR 2016

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ patusinschi.andreea

IURCU VALENTINA an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă"

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Membru Travel Mates, voluntar la Târgul de Turism 2016 pentru APG, voluntar OSB București, voluntar RAS România

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/valiusha.iurcu


Economia Turismului Intern și Internațional MORARU ANDREEA-VICTORIA anul III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "Nothing can stop the man with the right mental attitude." - Thomas Jefferson

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance, organizator RAU JOB FAIR 2016

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ moraru.andreea.victoria

RATEA ANDREEA-GEORGIANA an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Membru Travel Mates, voluntar la Târgul de Turism 2016 pentru RAS - APG

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php? id=100006011238571


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII: MARIN TANIA-PETRUȚA an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance, freelancer Graphic Designer

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/marin.tania29

CARAGEA DENISA-LOREDANA an II, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes” A. Einstein

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Voluntar al Departamentului de Studii Asiatice din cadrul URA, Internship în cadrul unui hotel din Okinawa (iulie 2017)

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/denisa.caragea


Informatică Managerială ROTARU ANDREEA LAVINIA an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Dreptatea este un firicel de iarbă ce crește anevoios”

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: -

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/laavvi

SANDU ARMAND THEODOR an III, Licență PRINCIPIU GUVERNATOR: "The best revenge is massive success." - Frank Sinatra

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: Redactor Revista Performance, dețin un studio, studiez varii instrumente muzicale

PROFIL FACEBOOK: https://www.facebook.com/ aceltheodorsandu


REPREZENTANȚII STUDENȚILOR URA ÎN CADRUL CONSILIULUI

FACULTĂȚII:


Studii Economice Europene

BEJINARIU IONELA-MARIA

MATEI ANCA-MIHAELA

an I, Masterat

an I, Masterat

PRINCIPIU GUVERNATOR:

PRINCIPIU GUVERNATOR:

"Fii schimbarea pe care vrei să o vezi

”Încearcă sa fii un om de valoare și nu

în lume!” - M. Gandhi

neapărat un om de succes” A. Einstein

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE:

Erasmus+

Erasmus+

PROFIL FACEBOOK:

PROFIL FACEBOOK:

https://www.facebook.com/

http://facebook.com/

maria.ioana.165

anca.matei.21


Candidaturile pentru alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere URA sunt individuale. Pot candida în

An aIU NK

ER

vederea alegerii ca reprezentanți ai studenților în Consiliul

senior EDITOR:

Facultății studenţii integralişti care au obţinut în anul universitar precedent media generală minimum 8.00, care nu au contractul de studii suspendat și care nu au sancțiuni în vigoare. În cazul

candidaților aflați în primul an de studii universitare de licenţă / masterat, media generală luată în calcul este aceea de la examenul de admitere. Înainte de a-și depune candidaturile pentru a-și reprezentanta colegii în structurile de conducere URA, studenții trebuie să parcurgă Metodologia aferentă disponibilă pe website-ul Universității Româno-Americane. Candidaturile se anunță la Registratura Universităţii, ceea ce presupune depunerea următoarelor documente: (a) Declaraţia de intenţie; (b) Curriculum Vitae - format european clasic / tipărit şi semnat olograf pe fiecare pagină; (b) Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt act de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate sau paşaportului. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, fotocopii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie / dovada legală a schimbării numelui.

studenti.reprezentanti@student.rau.ro


este un proiect al Departamentului de Comunicare și Relații Publice din Universitatea Româno-Americană www.performance.rau.ro ; redactie@performance.rau.ro ; facebook.com/RevistaPerformance


WWW.RAU.RO

Studenți reprezentanți URA | SUPLIMENT 2017 - 2018  

Ediție specială cu Studenții Reprezentanți din structurile de Conducere ale Universității (2017 - 2018)

Studenți reprezentanți URA | SUPLIMENT 2017 - 2018  

Ediție specială cu Studenții Reprezentanți din structurile de Conducere ale Universității (2017 - 2018)

Advertisement