Page 1


"La Roqueta" 15 08 1902  

La revista "La Roqueta" didicà el número de dia 15 d'agost de 1902 a l'enderrocament de les les murades a la zona de la Plaça Espanya i a l'...