Page 1


IZLAGAČI Adela Nurkovic Admira Bradaric Boris Hodak Edin Dugalic Ira Skopljak Lea Jerlagic Pavel Pavelka Safet Begic Kemal Konakovic Jasna Colic Narcis Babic Ervin Berbic Maja Skenderovic Izlozba fotografija „SVJETLO“. Izlozbu sacinjavaju 23 rada koja su odabrana na foto-konkursu u organizaciji NVO Altruista SVJETLO i Udruzenja PHOTEKKE, a povodom otvaranja Edukativnog centra „S“.

PERFORMANCE

naziv performansa: VACUMESS performeri: JERLAGIC LEA (Tanzelarija) ELMA SELMAN (SavArt) AZRA IBRAHIMOVIC zvuk: JERLAGIC LEA Penetracija pokreta u vakuminozno cekanje...


ADELaNurkovic

Ime i prezime: Adela Nurković E-mail: adaxart@gmail.com Web site: www.bosniart.com/profile/164-adela-nurkovi Rođena1981. godine u Rožajama. Diplomirala na ALU Sarajevo 2007. godine na nastavničkom odsjeku u klasi prof. Radoslava Tadića. 2007. godine upisala postdiplomske studije na ALU u Sarajevu Trenutno živi i djeluje u Sarajevu. Član Likovnog udruženja BiH Učesnik nekoliko samostalnih i kolektivnih izložbi


ADMIRaBradaric Ime i prezime: Admira Bradarić E-mail: admirela@bih.net.ba Web site: www.admira.ba Rođena 1976 godine u Maglaju. Diplomirala na ALU Sarajevo 2009. godine u klasi prof. Halila Tikveše Boravila je u Maglaj-u, Ohrid-u ( Makedonija), Bonn-u i Frankfurt-u am Main ( Njemačka). Izlagala na više kolektivnih i samostalnih izložbi. Živi i radi u Sarajevu i jednim dijelom u Maglaju.


BORISHodak

Ime i prezime: Boris Hodak E-mail: borhodak@hotmail.com Web site: www.hodakboris.com Rodio se 1970. godine u Sarajevu. Diplomirao na ALU Sarajevo 2001. godine na nastavničkom odsjeku u klasi prof. Radoslava Tadića. Trenutno upisan na Master studij (ALU Sarajevo) – slikarstvo. Član ULUBiH-a od 2005. godine i ULUHKD Napredak od 2003. god. Izlagao na jednoj samostalnoj i 24 skupne izložbe. Živi i djeluje u Sarajevu.


EDINDugalic Ime i prezime: Edin Dugalić E-mail: edodugala@hotmail.com Rođen 1982 godine Diplomirao na ALU Sarajevo 2010. godine na nastavničkom odsjeku, Izborni predmet Grafika Trenutno živi i radi u Sarajevu kao predavač na privatnom kursu crtanja za kandidate na prijemni ispit Akademije Likovnih Umjetnosti


ERVINBerbic

Ime i prezime: Ervin Berbić E-mail: info@fineartstudio.ba Rođen 1972. u banjaluci, diplomirani menadžer poduzetničke ekonomije, učestvovao i nagrađivan na kolektivnim izložbama i foto-salonima u BiH i inostranstvu, član niza fotografskih udruženja, angažovan kao fotograf u finearstudiu i filmskoj producentskoj kući zolla-film


IRaSkopljak Ime i prezime: Ira Skopljak E-mail: iraskopljak@yahoo.com Rođena 22.10.1987.g u Sarajevu. Srednju Školu Primjenjenih Umjetnosti završila je u Sarajevu 2005/06.g odsjek tekstilni dizajn u klasi prof. Nađe Haljevac. Nakon završetka srednje škole upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 2006/07.g Nastavnički odsjek u klasi prof. Radoslava Tadića. Diplomirala na odsjeku Nastavnički- slikarstvo 2010g kod istog profesora. Trenutno je upisala master jednu godinu u Sarajevu. Učestvovala je na mnogim kolektivnim izložbama i imala je jednu samostalnu u Maglaju atelje Admire Bradarić 2010g.


JASNAColic

Ime i prezime: Jasna Čolić E-mail: jasnacolic.sa@gmail.com Web site: www.bosniart.com/profile/150-jasna-oli Rodjena 31.07.1981. živi u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, apsolvent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek grafike kod Profesora Salim Obralica.


LEaJerlagic Ime i prezime: Lea Jerlagić E-mail: leajerlagic@gmail.com Web site: www.bosniart.com/profile/389-lea-jerlagi Rođena 1984. godine u Sarajevu Diplomirala 2010. godine na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Sarajevu (Grafika) 2007 Dobitnik stipendije Narodne Republike Kine (China Academy of Art, Hangzhou) Član HKD ‘Napredak’. Izlagala na više kolektivnih i samostalnih izložbi. Trenutno živi i djeluje u Sarajevu


KEMALKonakovic Ime i prezime: Kemal Konaković Rođen u Sarajevu 2 jula 1988. Student je na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Sarajevu koji je diplomirao na nastavničkom odsjeku pod smjerom grafika . Postdiplomac je na smjeru grafike. Izlagao 2009 na sarajevskoj izložbi plakata u galeriji 10 m2. 2007 izlagao u Kino Bosni u Sarajevu na kolektivnoj izložbi studenata sa ALU iz Sarajeva.Član je organizacije Transversa Ondo-očuvanje historijsko kulturne baštine BiH.Član je umjetničke kolonije Mlaz u Počitelju


MAJASkenderovic Ime i prezime: Maja Skenderović E-mail: sleepguns@gmail.com Studira Akademiju likovnih umjetnosti, nastavnički odsjekslikarstvo. Učestvovala na više kolektivnih izložbi. Nagrade: - 1. nagrada u oblasti slikarstva- Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine , galerija „Kraljica Katarina“ Mostar 2009.g - Nagrada „ Alija Kučukalić“ - Godišnja izložba ALU 2010.g.


NARCISBabic Ime i prezime: Narcis Babić E-mail: narcis.babic@gmail.com Rođen 1973. u Sarajevu. Diplomirao na ALU u Sarajevu, član ULUBiH. Učestvovao na nekoliko kolektivnih izložbi, trenutno angažovan u finearstudiu kao grafički dizajner


PavelPavelka Ime i prezime: Pavel Pavelka E-mail: pavelfan1@hotmail.com Web site: www.bosniart.com/profile/205-pavel9 Rođen 1982. godine u Sarajevu. Završio Srednju Školu Primijenjenih Umjetnosti Diplomirao na Akademiji Likovnih Umjetnosti u klasi prof. Halila Tikveše. Trenutno pohađa postdiplomske studije iz oblasti grafike. Imao jednu samostalnu izložbu u martu 2010. pod nazivom „ILLUMINATION“. U svome radu potencira duhovnu dimenziju. Živi i radi u Sarajevu.


SaFeTBegic Ime i prezime: Safet Begić E-mail: safet.begic@yahoo.com Web site: www.bosniart.com/profile/430-safet-begi Rodio se 24.2.1984. godine u Sarajevu. Završio Srednju školu Primjenjenih umjetnosti u Sarajevu. Redovan student na Akademiji likovnih umjetnosti - Sarajevo. Bavi se fotografijom, grafičkim dizajnom i slikarstvom.


in the meantime  

in the meantime

Advertisement