Page 1

ARALIK Özel Programlar • Sohbet Programları • Yazı ve Şiir Atölyesi • Konserler ve Müzik Dinletileri • Tiyatrolar • Çocuk Tiyatroları • Çocuk Sinemaları • Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları • Seminer Programları


Değerli Sanatseverler, Bilgi ve ilim kadim iki uğraştır. İlim ile şekillenen manevi atmosfer ve bilim ile şekillenen maddi imkânlar modern dünya içerisinde kendine yeni yönelişler bulmuştur. Bu yönelişlerin en özel yansıması sanattır. Sanatın beslendiği alanların başında toplum bilim yer almaktadır. Toplumdan beslenen ve toplumu besleyen, akıl ve fikir atmosferleriyle düşünsel süreçleri geliştiren sanat, zincirleme etkiyle de toplumların gelişimini hızlandırır; yarına bakışını latif, bugünü ele alışını estetik, ifade ve anlatımını zarif yapar... İnsan güzeldir ve sanatla ilgilenen kişiler de kendi güzelliğini eşyaya nakşeder; sanatla emeğini eserleştirir ve insanlığa yeni bakış açıları kazandırır… Sanatın güzelliklerinin Pendiklilere katkı sağlamasını temenni eder, kültür bültenimizi siz değerli sanatseverlere sunmaktan memnuniyet duyarız.

Dr. Kenan ŞAHİN Pendik Belediye Başkanı

www.kenansahin.com.tr mail@kenansahin.com.tr www.facebook.com/DrKenanSahin www.twitter.com/SalihKenan


İ

ç

i

n

d

e

k

i

l

Özel Programlar

e

r

08 09 10

13 14

17

19 Sohbet Programları

20 21 22

23

24

25

27 Yazı ve Şiir Atölyesi

28 29 31

Konserler ve Müzik Dinletileri

32 33 34 35

Şeb-i Arus Haftası Etkinlikleri Şeb-i Arus Özel Sergisi Sufi Ayinleri Topluluğu Mevlevi Mukabelesi Şeb-i Arus Haftası Sohbet Programları / Fatih Çıtlak, Hüseyin Top, Sadettin Ökten, Hayati İnanç, Ahmet Şimşirgil, Emin Işık Cemil Meriç’i Anma Programı Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sergisi Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Aziz Erdoğan & Sırrı Er / Akif’ten Gençliğe İbrahim Sadri / Asım’ın Nesline Akif Şiirleri Mahfuz Söylemez / Hz. Peygamber ve İslam Toplumunun İnşası Sibel Eraslan / Zamanı Kuran Kadınlar Ebubekir Sifil / İnanç Esasları Ekrem Demirli / İbn-i Arabi Düşüncesinde İnsan Mehmet Emin Maşalı / Tefsir Sohbetleri Serdar Tuncer&Ahmet Şimşirgil / Osmanlı Deyince Fatih Çıtlak / Mesnevi Okumaları Adem Apak / Ana Hatlarıyla İslam Tarihi Savaş Şafak Barkçin / Gelenekten Geleceğe Hayati İnanç / Can Veren Pervaneler Sıtkı Aslanhan / Bilinçli Aile Duyarlı Genç Erol Erdoğan / Eğitimden Kültüre Sohbet Nurullah Genç / Başarı Bedel İster “İnsana Yolculuk” Mustafa Ağırman / Siyer-i Nebi Selahattin Yusuf - İsmail Kılıçarslan / Bize Müsaade Ö.Tuğrul İnançer / İrfan Yolculuğu Süleyman Seyfi Öğün / Günlük Hayatın Kültürel Yansımaları Ahmet Taşgetiren-Selahattin Kocaaslan / Ömrün Muhasebesi Ali Ural Tuna Yukay Naime Erkovan Bünyamin Demirci Grup Genç / Ezgi Marş Konseri Fikret Erkaya / Türk Tasavvuf Musıkisi Şeb-i Arus Özel Konseri Gül-i Rana Türk Tasavvuf Musıkisi Topluluğu / Müzik Dinletisi Hüseyin Süer / Müzik Dinletisi Erdem Özgen / Müzik Dinletisi Vedat Bilir / Müzik Dinletisi Erdoğan Karataş / Müzik Dinletisi Fatih Demir / Müzik Dinletisi Atil Öztürk / Müzik Dinletisi


İ

ç

i

n

d

e

k

i

Tiyatrolar

Çocuk Tiyatroları

Çocuk Sinemaları

Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

l

e

r 37

Dünya Malı Dünyada Kalır

38

Fareler ve İnsanlar

39

Buyrun Cenaze Namazına

40

Büyük Haber

41

Bizim Oranın Meddahı

43

Bitmeyen Tatil

44

Mikrop İle Köpük

45

İyi Çocuk

46

Sağlığın Gücü Adına

47

The Jungle Of Colours (Renkler Ormanı)

48

Pantolon

50

Müziksiz Ülke

52

Evvel Zaman İçinde

54

Mızıkçı

56

Rüya Perisi Melinda

60 62 64 66 68

Cesur Horoz Süper Papağan Buz Devri: Büyük Çarpişma Sevimli Tilki Şövalye Rusty

71 72 73 74 75 76

Değerler Eğitimi - Aile Eğitim Programı Gölge Oyunu Şakrakla İyilik Oyunu Çocuk Psikolojisi Akademisi Drama Eğitimi Animasyon Gösterisi

79

İnsan Karakterinin Oluşumunda Burçlar Hasan Kocabaş

Seminer Programları

Böbrek Taşı Hastalıkları Prof. Dr. Ümit Salih Şimşek

80

Sigara ve Zararları Uzman Dr. Yeşim Demirel Barut

Uyku Problemini Çözmek İçin Sorular ve Çözüm Önerileri KBB Uzmanı Hakan KARA

Diş Çürüklerinden Korunma ve Erken Teşhisin Önemi Prof. Dr. Dilek Tağtekin


Özel Programlar

Ş E B - I

A R U S

H A F T A S I

E T K I N L I K L E R I C E M I L

M E R I Ç ’ I

A N M A

P R O G R A M I M E H M E T A N M A

A K I F

E R S O Y ’ U

P R O G R A M I


Şeb-i Arus Haftası Etkinlikleri

Şeb-i Arus Haftası Etkinlikleri Şeb-i Arus Özel Sergisi Sufi Ayinleri Topluluğu Mevlevi Mukabelesi Şeb-i Arus Haftası Sohbet Programları:

Fatih Çıtlak, Hüseyin Top, Sadettin Ökten, Hayati İnanç, Ahmet Şimşirgil, Emin Işık

7

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Şeb-i Arus Haftası Etkinlikleri

Sergi Konuşmacısı: Sacit Açıkgözoğlu

09-21

“Şeb-i Arus Özel Sergisi”

Aralık Açılış: 09 Aralık Cuma Saat: 14.00

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

8

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Şeb-i Arus Haftası Etkinlikleri

10 Aralık Cumartesi Saat: 15.00

Fatih Çıtlak

Sufi Ayinleri Topluluğu Mevlevi Mukabelesi Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

9

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Şeb-i Arus Haftası Etkinlikleri

Şeb-i Arus Haftası Sohbet Programları 10 Aralık Cumartesi Saat: 14.00

Fatih Çıtlak

Kaos Ortamındaki Dünyaya Barış ve Huzur (Canlar Ölesi Değil Diriltilesi) Hüseyin Top

İnsanımızın Mesnevi’den İstifadesi Niçin Gereklidir? Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

13 Aralık Salı Saat: 19.00

Sadettin Ökten

Hz. Mevlana’dan Yahya Kemal’e Hayati İnanç

Hz. Mevlana Aşkı ve Divan Edebiyatımızda Aşk Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

15 Aralık Perşembe Saat: 19.00

Ahmet Şimşirgil

Selçuklu ve Osmanlı’da Güzel İnsan Yetiştirme Geleneği ve Tarih Bilinci Emin Işık

Belh’ten Anadolu’ya Hz. Mevlana’nın İnsan Yetiştirme Yolculuğu Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 10

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


11

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Cemil Meriç’i Anma Programı Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sergi ve Sempozyumu


Cemil Meriç’i Anma Programı

22-31 Aralık Açılış: 22 Aralık Perşembe Saat: 12.00

Sergi

Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

13

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Cemil Meriç’i Anma Programı

22 Aralık Perşembe Saat: 13.30

Oturum başkanı: Ümit Meriç Katılımcılar: Yusuf Kaplan, Metin Karabaşoğlu, Beşir Ayvazoğlu, Cevat Özkaya, Mustafa Armağan

Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

14

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Cemil Meriç’i Anma Programı

15

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Sohbet Programı:

Aziz Erdoğan&Sırrı Er Akif’ten Gençliğe Şiir Dinletisi:

İbrahim Sadri Asım’ın Nesline Akif Şiirleri


Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı

27 Aralık Salı Saat: 10.00

Sohbet Programı

Aziz Erdoğan & Sırrı Er

Akif’ten Gençliğe Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

27 Aralık Salı Saat: 19.00

Şiir Dinletisi

İbrahim Sadri

Asım’ın Nesline Akif Şiirleri Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

17

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ö z e l

P r o g r a m l a r

Sohbet Programları

M A H F U Z S Ö Y L E M E Z S İ B E L E R A S L A N E B U B E K İ R S İ F İ L E K R E M D E M İ R L İ M E H M E T E M İ N M A Ş A L I S E R D A R T U N C E R A H M E T Ş İ M Ş İ R G İ L F A T İ H Ç I T L A K A D E M A P A K S A V A Ş Ş A F A K B A R K Ç İ N H A Y A T İ İ N A N Ç S I T K I A S L A N H A N E R O L E R D O Ğ A N N U R U L L A H G E N Ç M U S T A F A A Ğ I R M A N S E L A H A T T İ N Y U S U F İ S M A İ L K I L I Ç A R S L A N Ö M E R T U Ğ R U L İ N A N Ç E R S Ü L E Y M A N S E Y F İ Ö Ğ Ü N A H M E T T A Ş G E T İ R E N S E L A H A T T İ N K O C A A S L A N 18

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

02 Aralık Cuma Saat: 19.00

06 Aralık Salı Saat: 19.00

06-13 20-27 Aralık Salı Saat: 19.00

P r o g r a m l a r ı

Mahfuz Söylemez Hz. Peygamber ve İslam Toplumunun İnşası Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Sibel Eraslan

Zamanı Kuran Kadınlar Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Ebubekir Sifil

İnanç Esasları Yer: Uluçınar Vakfı 19

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

08 Aralık Perşembe Saat: 19.00

09

P r o g r a m l a r ı

Ekrem Demirli

İbn-i Arabi Düşüncesinde İnsan Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Mehmet Emin Maşalı

Aralık Cuma

Tefsir Sohbetleri

Saat: 19.00

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

20

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

09 Aralık Cuma Saat: 19.00

P r o g r a m l a r ı

Serdar Tuncer & Ahmet Şimşirgil

Osmanlı Deyince “Yavuz Sultan Selim Han” Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

21

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

10-24 Aralık Cumartesi Saat: 14.00

10

P r o g r a m l a r ı

Fatih Çıtlak

Mesnevi Okumaları Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Adem Apak

Aralık Cumartesi

Ana Hatlarıyla İslam Tarihi

Saat: 19.00

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

12 Aralık Pazartesi Saat: 19.00

Savaş Şafak Barkçin

Gelenekten Geleceğe Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 22

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

17

P r o g r a m l a r ı

Hayati İnanç

Aralık Cumartesi

Can Veren Pervaneler

Saat: 19.00

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

19 Aralık Pazartesi Saat: 19.00

21 Aralık Çarşamba Saat: 19.00

Sıtkı Aslanhan

Bilinçli Aile Duyarlı Genç Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Erol Erdoğan

Eğitimden Kültüre Sohbet “Darbe Karşıtlığı Kültürünün Gelişimi” Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 23

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

23 Aralık Cuma Saat: 19.00

25 Aralık Pazar Saat: 13.30

26 Aralık Pazartesi Saat: 19.00

P r o g r a m l a r ı

Nurullah Genç

Başarı Bedel İster “İnsana Yolculuk”

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Mustafa Ağırman

Siyer-i Nebi Yer: Mehmet Bayram Konferans Salonu

Selahattin Yusuf / İsmail Kılıçarslan

Bize Müsaade Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 24

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

27 Aralık Salı Saat: 19.00

29 Aralık Perşembe Saat: 19.00

30 Aralık Cuma Saat: 19.00

P r o g r a m l a r ı

Ömer Tuğrul İnançer

İrfan Yolculuğu Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Süleyman Seyfi Öğün

Günlük Hayatın Kültürel Yansımaları Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Ahmet Taşgetiren / Selahattin Kocaaslan

Ömrün Muhasebesi Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 25

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Y a z ı

v e

Ş i i r

A t ö l y e s i

Yazı ve Şiir Atölyesi

A L İ

U R A L

T U N A N A İ M E

Y U K A Y E R K O V A N

B Ü N Y A M İ N

26

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

D E M İ R C İ

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Y a z ı

03-10 17-24 Aralık Cumartesi Saat: 10.30

03-10 17-24 Aralık Cumartesi Saat: 13.00

v e

Ş i i r

A t ö l y e s i

Ali Ural

Yazı ve Şiir Atölyesi Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Tuna Yukay

Yazı ve Şiir Atölyesi Yer: Ahmedi Hani Kültür Merkezi

27

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Y a z ı

03-17 Aralık Cumartesi Saat: 10.30

v e

Ş i i r

A t ö l y e s i

Naime Erkovan

Yazı ve Şiir Atölyesi Yer: Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

28

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Y a z ı

06-13 20-27 Aralık Salı Saat: 19.00

v e

Ş i i r

A t ö l y e s i

Bünyamin Demirci

Yazı ve Şiir Atölyesi Yer: Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi

29

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Konserler ve Müzik Dinletileri

G R U P F İ K R E T

G E N Ç E R K A Y A

G Ü L - I T Ü R K

R A N A

T A S A V V U F

M U S I K I S I

T O P L U L U Ğ U

H Ü S E Y İ N E R D E M V E D A T E R D O Ğ A N F A T İ H A T İ L

S Ü E R

Ö Z G E N B İ L İ R K A R A T A Ş D E M İ R

Ö Z T Ü R K


K o n s e r l e r

09 Aralık Cuma Saat: 19.00

30 Aralık Cuma Saat: 19.00

v e

M ü z i k

D i n l e t i l e r i

Grup Genç

Ezgi Marş Konseri Yer: Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Fikret Erkaya

Türk Tasavvuf Musıkisi Şeb-i Arus Özel Konseri Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

31

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


K o n s e r l e r

02 Aralık Cuma Saat: 19.00

09 Aralık Cuma Saat: 19.00

Müzik Dinletisi

Gül-i Rana Türk Tasavvuf Musıkisi Topluluğu Yer: Ahmedi Hani Kültür Merkezi

Konserler

Müzik Dinletisi

Hüseyin Süer Yer: Ahi Evran Kültür Merkezi

32

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


K o n s e r l e r

16 Aralık Cuma Saat: 19.00

16 Aralık Cuma Saat: 19.00

v e

M ü z i k

D i n l e t i l e r i

Müzik Dinletisi

Erdem Özgen Yer: Hamid Aytaç Kültür Merkezi

Müzik Dinletisi

Vedat Bilir Yer: Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

33

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


K o n s e r l e r

23 Aralık Cuma Saat: 19.00

23 Aralık Cuma Saat: 19.00

v e

M ü z i k

D i n l e t i l e r i

Müzik Dinletisi

Erdoğan Karataş Yer: Güzelyalı Semt Konağı

Müzik Dinletisi

Fatih Demir Yer: Akşemseddin Kültür Merkezi

34

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


K o n s e r l e r

30 Aralık Cuma Saat: 19.00

v e

M ü z i k

D i n l e t i l e r i

Müzik Dinletisi

Atil Öztürk Yer: Arif Nihat Asya Kültür Merkezi

35

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

Tiyatrolar

D Ü N YA M A L I D Ü N Y A D A K A L I R FA R E L E R V E İ N S A N L A R B U Y R U N C E N A Z E N A M A Z I N A B Ü Y Ü K H A B E R B İ Z İ M O R A N I N M E D D A H I

36

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

03 Aralık Cumartesi Saat: 19.00

Dünya Malı Dünyada Kalır Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

5 adam bir odada uykudan uyanır. Birbirinden haberdar olmayan ve yaşamlarında birbirleriyle karşılaşmamış kişilerdir, bunlar. Ortak tek noktaları 5’inin de illegal işlerle uğraşan kişiler olmalarıdır. Onlar, henüz bu ortak noktalarından da haberdar değildir. Büyük bir tedirginlik içinde önce birbirlerinin kimliklerini, sonra da bulundukları yerin neresi olduğunu çözmeye çalışırlar. Yazan : Nihat Keleş Yöneten : Halit Karaata Oyuncular : Halit Karaata, Bülent Arslan, Elif Baysal, Turgut Üstündağ, Türel Sağlam, Bektaş Alkan, Ayşe Örgün Tür: Komedi Süre: 75 Dakika

37

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

10 Aralık Cumartesi

Fareler ve İnsanlar

Saat: 19.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

George; sert, sabırlı ve zeki bir adamdır. Lennie ise zihinsel engellidir, son derece kuvvetli olmasına rağmen çocuksu bir karaktere sahiptir ve fare saplantısı vardır. Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin, tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker; kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitme zamanı gelir. Ne var ki… Yazan : John Steinbeck Yöneten : Onur Atacan Oyuncular : Merve Sevi, Murat Makar, Murat Ilgar, Cüneyt Vural, Soner Enmutlu, Ubeyd Ünal, Cengiz Gül, Umut Yaşar Tür: Trajedi Süre: 80 Dakika

38

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

17 Aralık Cumartesi Saat: 19.00

Buyrun Cenaze Namazına Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Gömülemeyen cenaze, modern bir ulusu oluşturan yasama, yürütme, yargı, asker, polis ve medya gibi unsurlara postmodern bir bakış açısıyla yaklaşarak eskiyen parlamenter sistemin parçalarının yeniliğe duyduğu ihtiyacı mizah yüklü bir dille anlatır. Artık herkesin merak ettiği bir soru vardır: Bu cenaze ne olacak? BUYURUN CENAZE NAMAZINA

tek perde komedi

39

P e n d i k

Yazan-Yöneten: Fahrettin Eren Dinler Oyuncular: Onur Sarıaltın, Ceyda Yücesan, Fahrettin Eren Dinler, Bennur Duyucu, Sezgi Gülpınar, Mustafa Önder Gökçe, Ersin Arıcı Tür: Komedi Süre: 75 Dakika

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

24 Aralık Cumartesi

Büyük Haber

Saat: 19.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Muhsin, iflas etmiş bir fabrikatördür. Haciz ve davaların etkisinden uzaklaştırmak için kızı ve karısını memlekete yollar. Fakir bir semtte tek oda bir ofis tutup işlerine devam etmeye çalışır. Arkadaş bildikleri kişiler, işleri bozulunca ondan uzaklaşır ve onu bir başına bırakır. Fabrika Müdürü İlyas ve Çaycı Hayri, her şeye rağmen Muhsin’i yalnız bırakmaz. Muhsin, derin bunalımdan intihar ederek kurtulmayı planlar, tüm denemelere rağmen bunu başaramaz.

Yazan-Yöneten: Yunus Emre Obut Oyuncular : Kürşat Karaman, Kayhan Binnetoğlu, Ufuk Karakavak, Yunus Emre Obut, Soner Göleli Tür: Komedi Süre: 90 Dakika

40

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

31 Aralık Cumartesi Saat: 19.00

Bizim Oranın Meddahı Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Geleneksel Türk Tiyatrosu ve meddahlık geleneğine merak duyan Sudenaz, konunun uzmanı Ferit Hoca’yla çalışmalara başlar. Ama işin kötü yanı Sudenaz, anlatılanları bir türlü anlamamakta ve modern çağın aygıtlarından uzaklaşıp geleneksele bir türlü yanaşmamaktadır. Ferit Hoca, Sudenaz’a uygulamalı olarak meddahlık geleneğini gösterir ve modern çağın meddahlarının gösterilerini seyrettirir.

Yazan-Yöneten: Barbaros Uzunöner Oyuncular: Barbaros Uzunöner, Serap Zincir, Cem İşçiler, Volkan Kantoğlu Tür: Komedi Süre: 60 Dakika

41

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Çocuk Tiyatroları Biletli

B İ T M E Y E N M İ K R O P İ Y İ S A Ğ L I Ğ I N R E N K L E R

İ L E

T A T İ L K Ö P Ü K

Ç O C U K G Ü C Ü

O R M A N I

A D I N A

( İ N G İ L İ Z C E )

P A N T O L O N M Ü Z İ K S İ Z E V V E L

Ü L K E

Z A M A N

İ Ç İ N D E

M I Z I K Ç I R Ü Y A 42

P E R İ S İ

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

M E L İ N D A

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

03

T i y a t r o l a r ı

Aralık Cumartesi

Bitmeyen Tatil

Saat: 12.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Ali, okuldan ve ders çalışmaktan hiç hoşlanmayan bir çocuktur. Ödevlerini yakın arkadaşı Ayşe’nin üzerine yıkmakta ve tembellik etmektedir. İyi niyetinin suistimal edildiğini anlayan Ayşe, sonunda arkadaşının da iyiliğini düşünerek Ali’ye artık ödevlerini kendisinin yapmayacağını, sınavlarda da kendisine yardım etmeyeceğini söyler. Ali, Ayşe’nin bu tavrına çok kızar ve onunla arkadaşlık ilişkisini keser.

Yazan: Halit Karaata Yöneten: Ramazan Korkmaz Oyuncular: Cumhur Sarı, Bülent Arslan, Ayşe Taştemel, Bektaş Alkan Süre: 40 Dakika

43

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

10

T i y a t r o l a r ı

Aralık Cumartesi

Mikrop ile Köpük

Saat: 12.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Ilgın, okul çıkışında arkadaşıyla oyun oynamaktadır. Oyun oynarken acıktığını fark eder ve çantasından elmasını çıkarıp ısıracakken yere düşürür. Arkadaşı, Ilgın’ı o elmayı yememesi konusunda uyarır. Fakat Ilgın, onu dinlemez. Elmayı ısırdığı anda her şeyin değişeceğinden habersizdir.

Yazan: Sena Karaman Yöneten: Erkan Gündüz Oyuncular : Adnan Mehmet Ali Aslan, Seda Nur Şimşek, Melis Çalgı, Emin Yavuzyolcu, Orhan Taşkın Süre: 45 Dakika

44

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

17

T i y a t r o l a r ı

Aralık Cumartesi

İyi Çocuk

Saat: 12.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

İyi bir çocuk olduğunu düşünmesine rağmen Şirinler’i göremeyen Bulut, oldukça mutsuzdur. Bulut’un arkadaşları Tayfun, Yağmur ve Yıldırım; Bulut’a Şirinler’i görebilmesi için yardım etmeye karar verir. Bulut, iyi bir çocuk olarak Şirinler’i görebilecek midir?

Yazan: Fahrettin Eren Dinler, Yunus Emre Obut Yöneten: Fahrettin Eren Dinler Oyuncular: Ceyda Yücesan, Fahrettin Eren Dinler, Mert Can Kaplan, Sezgi Gülpınar, Mustafa Önder Gökçe, Ersin Arıcı Süre: 40 Dakika

45

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

24

T i y a t r o l a r ı

Aralık Cumartesi

Sağlığın Gücü Adına

Saat: 12.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Tüm gününü bilgisayar oyunuyla geçiren, beslenmesine dikkat etmeyen, uyku düzeni olmayan ve temizliğine de gerektiği gibi özen göstermeyen İsmet’in yaşadığı maceralar ile öğrendiği doğruları hayatında uygulayarak kendini ve çevresini olumlu şekilde nasıl değiştirdiğini gösteren eğlenceli bir dil ve müzikle anlatan keyifli bir çocuk oyunudur.

Yazan-Yöneten: Yunus Emre Obut Oyuncular : Kayhan Binnetoğlu, Hasret Khajehvand Ahmet Aytaç, Soner Göleli Süre: 45 Dakika

46

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Aralık Cumartesi

The Jungle Of Colours (Renkler Ormanı)

Saat: 12.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

31

Biletli

(İlk Kez Gösterimde) Sarı, Mavi, Yeşil ve Siyah doğada mutlu ve uyumlu yaşayan arkadaşlardır. Kimi ormandaki bir ağacın yaprağında kimi güneşin ışıltısında kimi gökyüzünde kimi de minik bir kuşun gölgesinde mutlu mesut yaşarlarken bu güzel renkler bir gün Siyah’ın kendini yalnız hissetmesiyle sekteye uğrar. Arkadaşlarını yanlış anlayan Siyah, kendini dışlanmış hisseder ve onlarla arkadaşlık yapabilmek için yanlış bir yol seçer.

Oyun Dili: İngilizce (İlköğretim Öğrencilerine Yönelik) Yazan: Serhat Özbek, Çağlar Yalçınkaya Yöneten: Serhat Özbek Oyuncular: Özge Özdemir, Umut Can Vicnelioğlu, Bahadır Buyruk, Çağlar Yalçınkaya Süre: 45 Dakika

47

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Pantolon Ücretsizdir.

48

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

03 Aralık Cumartesi

10 Aralık Cumartesi

17 Aralık Cumartesi

T i y a t r o l a r ı

12.00- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Akşemseddin Kültür Merkezi 17.00- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

12.00- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Güzelyalı Semt Konağı

12.00- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Ahmedi Hani Kültür Merkezi

Yazan: Ersin Çakmak Yöneten: Kamil Zencirci Oyuncular: Kamil Zencirci, Ayşegül Türk, Ela Dayfun Süre: 40 Dakika Konusu: Yaramaz bir çocuk olan Ali’nin bu davranışlarından rahatsız olan ablası, onu sürekli uyarmasına rağmen kardeşinin davranışlarını düzeltemez. Bu duruma tek çare arkadaşıyla birlikte Ali’yi bir masal dünyasına misafir etmek olacaktır. Annesinin aldığı yeni pantolon’un yırtılmasıyla duruma çok üzülen Ali’ye çıktığı yolda Masal kahramanları yardımcı olmaya başlar. Ali hem pantolonunun yırtığını düzeltirken hem de yararlı bilgiler öğrenmeye başlamıştır.

49

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Müziksiz Ülke Ücretsizdir.

50

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

03 Aralık Cumartesi

10 Aralık Cumartesi

31 Aralık Cumartesi

T i y a t r o l a r ı

12.00- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Ahmedi Hani Kültür Merkezi

12.00- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Akşemseddin Kültür Merkezi 17.00- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

12.00- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Güzelyalı Semt Konağı

Yazan-Yöneten: İbrahim Yakut Oyuncular: Çisel Kuşkan, Ensar Gündüzay, İbrahim Yakut, Burçak Yüksektepe Süre: 55 Dakika Konusu: Zamanın birinde Kral, ülkesinde müziği yasaklamıştır. Çobanın biri koyunlarını otlatırken kamıştan bir kaval yapar ve çalmaya başlar. Yakınlardan geçen Kral’ın kızı duyduğu sesin etkisinde kalır ve çobanın yanına oturarak müziği dinlemeye koyulur. Müziğin etkisinde kalan kız, çobandan müzik dersleri almak ister.

51

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Evvel Zaman İçinde Ücretsizdir.

52

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

03 Aralık Cumartesi

17 Aralık Cumartesi

24 Aralık Cumartesi

T i y a t r o l a r ı

12.00- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Güzelyalı Semt Konağı

12.00- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Akşemseddin Kültür Merkezi 17.00- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

12.00- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Ahmedi Hani Kültür Merkezi

Müzikli Çocuk Oyunu

Yazan Serhat Behramoğlu • Metin Avcı • Barbaros Ergün Yöneten Barbaros Ergün

Barbaros Ergün GSM: 0555 962 60 60 tiyatroparkcocuk@gmail.com www.tiyatropark.com

Yazan: Serhat Behramoğlu, Metin Avcı Yöneten: Barbaros Ergün Oyuncular: Serhat Behramoğlu, Melisa Polat Süre: 50 Dakika Konusu: Evvel zaman içinde diyerek izleyicilerimizi bir masal yolculuğuna çıkıyoruz. Bu yolculukta, pantomim gösterisi de masalın akıcılığıyla bütünleşiyor. Yüksek enerjili oyuncu performansları, eğlenceli kuklaları, rengârenk kostümleri, aksesuarları ve dekoruyla küçük misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatırken onların eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz.

53

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Mızıkçı Ücretsizdir.

54

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

17 Aralık Cumartesi

24 Aralık Cumartesi

31 Aralık Cumartesi

T i y a t r o l a r ı

12.00- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Güzelyalı Semt Konağı

12.00- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Akşemseddin Kültür Merkezi 17.00- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

12.00- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Ahmedi Hani Kültür Merkezi

Yazan: Halit Karaata Yöneten: Ramazan Korkmaz Oyuncular: Cumhur Sarı, Bülent Arslan, Ayşe Taştemel, Bektaş Alkan Süre: 40 Dakika Konusu: Peri, mahalleye yeni taşınmıştır. Geldiği yerde ilk tanıştığı çocuk Kurnaz Ali olur. İki yeni arkadaş oyun oynamaya başlar. Ancak Ali, Peri’nin mahalleye yeni taşınmasından faydalanarak oyunu kaybettiği zaman oyunun kurallarını keyfi olarak lehine değiştirmektedir. Gerekçesi de hep aynıdır. “Bizim buranın kuralları böyle. Sen buraya yeni taşındın ve buranın kurallarını bilmezsin.” Peri, bu haksızlığa karşı durmaya kalkar; ama mahallenin bakkalı menfaatini düşünüp Ali’den yana şahitlik yapınca durumu kabullenmek zorunda kalır.

55

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Rüya Perisi Melinda Ücretsizdir.

56

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

10 Aralık Cumartesi

24 Aralık Cumartesi

31 Aralık Cumartesi

T i y a t r o l a r ı

12.00- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Ahmedi Hani Kültür Merkezi

12.00- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Güzelyalı Semt Konağı

12.00- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Akşemseddin Kültür Merkezi 17.00- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

Yazan-Yöneten: Metin Ferit Hantal Oyuncular: Gizem Demirtürk, Merve Köse, İlkay Özşen, Ferit Hantal Süre: 45 Dakika Konusu: Cancan, yaramaz bir çocuktur ve oyunumuz onun rüyasında geçer. Meraklı kahramanımız Cancan müzik sesleri duyar ve sesin nereden geldiğini aramaya başlar derken bulunduğu Düşler Sokağının İyilik Perisi Melinda’yla karşılaşır ve olayların seyri değişmeye başlar.

57

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Çocuk Sinemaları

C E S U R S Ü P E R B U Z

H O R O Z PA PA Ğ A N

D E V R İ : B Ü Y Ü K S E V İ M L İ Ş Ö V A LY E

58

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

Ç A R P I Ş M A

T İ L K İ R U S T Y

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

S i n e m a l a r ı

Cesur Horoz Ücretsizdir.

60

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

03 Aralık Cumartesi

04

S i n e m a l a r ı

14.30- Ahi Evran Kültür Merkezi 12.00- Ahmedi Hani Kültür Merkezi 12.00- Akşemseddin Kültür Merkezi 14.30- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 12.00- Güzelyalı Semt Konağı 14.30- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi 12.00- Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Aralık Pazar

Yönetmen: Gabriel Riva Palacio Alatriste Oyuncular: Bruno Bichir, Carlos Espejel, Angelica Vale Tür: Animasyon Süre: 98 Dakika Konusu: Genç horoz Toto’nun hayali günün birinde şampiyon dövüşçü olmaktır. Yaşadığı çiftlik kapanma tehlikesine girince Toto hem hayalini gerçekleştirmek hem de çiftliği kurtarmak için batının en iyi horozuyla karşılaşmaya hazırlanır. Her şey bu zorlu müsabakaya bağlıdır.

61

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

S i n e m a l a r ı

Süper Papağan Ücretsizdir.

62

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

10 Aralık Cumartesi

11

S i n e m a l a r ı

14.30- Ahi Evran Kültür Merkezi 12.00- Ahmedi Hani Kültür Merkezi 12.00- Akşemseddin Kültür Merkezi 14.30- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 12.00- Güzelyalı Semt Konağı 14.30- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi 12.00- Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Aralık Pazar

Yönetmen: Ricardo Arnaiz, Mike Kunkel Oyuncular: Rico Rodriguez, Cheech Marin, Kate del Castillo Tür: Animasyon, Aile Süre: 98 Dakika Konusu: Aile sirkindeki işlere yardım eden Meksikalı papağan Cuco’nun tek bir hayali vardır; o da televizyonda gördüğü süper kahraman papağan El Americano’nun çılgın numaralarını layıkıyla taklit edebilmektir. Ancak sirk yöneticisi olan babası, bir grup kabadayı kuş tarafından tehdit edilip sirkin denetimini kaybeder. Bunun üzerine genç Cuco, zorbalara karşı vereceği mücadeleye El Americano’yu da dâhil etmek için Hollywood’a eğlenceli ve bir o kadar da tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

63

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

S i n e m a l a r ı

Buz Devri: Büyük Çarpışma Ücretsizdir.

64

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

17 Aralık Cumartesi

18

S i n e m a l a r ı

14.30- Ahi Evran Kültür Merkezi 12.00- Ahmedi Hani Kültür Merkezi 12.00- Akşemseddin Kültür Merkezi 14.30- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 12.00- Güzelyalı Semt Konağı 14.30- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi 12.00- Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Aralık Pazar

Yönetmen: Mike Thurmeier, Galen T. Chu Oyuncular: Ali Poyrazoğlu, Yekta Kopan, Haluk Bilginer Tür: Animasyon, Aile Süre: 94 Dakika Konusu: Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat, karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri’nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer.

65

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

S i n e m a l a r ı

Sevimli Tilki Ücretsizdir.

66

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

24 Aralık Cumartesi

25

S i n e m a l a r ı

14.30- Ahi Evran Kültür Merkezi 12.00- Ahmedi Hani Kültür Merkezi 12.00- Akşemseddin Kültür Merkezi 14.30- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 12.00- Güzelyalı Semt Konağı 14.30- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi 12.00- Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Aralık Pazar

Yönetmen: Ding Liang, Liu Fuyuan Oyuncular: Matthew Warzel, Michael Robert Yeager, Anthony Lawson Tür: Animasyon Süre: 83 Dakika Konusu: Yetenekli bir ajan olan F.O.X, Havuç Şehri’ne gittiğinde aklında tek bir amacı vardır: şehrin iyi kalpli dost tavşanlarının arasına sızmış olan yapay bir tavşanı bulmak. Ancak bu sırada başına olmadık terslikler gelecektir.

67

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

S i n e m a l a r ı

Şövalye Rusty Ücretsizdir.

68

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

31 Aralık Cumartesi

S i n e m a l a r ı

14.30- Ahi Evran Kültür Merkezi 12.00- Ahmedi Hani Kültür Merkezi 12.00- Akşemseddin Kültür Merkezi 14.30- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 12.00- Güzelyalı Semt Konağı 14.30- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

Yönetmen: Thomas Bodenstein Oyuncular: Rick Kavanian, Christoph Maria Herbst, Tom Gerhardt Tür: Animasyon , Macera Süre: 85 Dakika Konusu: Şövalye Rusty’nin başı büyük derde girmiştir. Beklenmedik bir şekilde, yenilmez favorilere karşı girdiği büyük düelloyu kazanan Rusty, kaybedenler tarafından sahtekarlık ve hırsızlıkla suçlanır. Bunun üzerine kral tarafından unvanı ve kalesi elinden alınır. Öte yandan kralın sağlık durumunun kötü olduğunu bilen prens, tahtın gücünü ele geçirmeye ve yerine sağlam bir diktatörlük kurmaya karar verir.

69

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

DEĞERLER EĞITIMI AILE EĞITIM PROGRAMI GÖLGE OYUNU ŞAKRAKLA İYILIK OYUNU ÇOCUK PSIKOLOJISI AKADEMISI DRAMA EĞITIMI ANİMASYON GÖSTERİSİ


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Sevgi ve Hoşgörü

Değerler Eğitimi 05-12 19-26 Aralık Pazartesi

06-13 20-27 Aralık Salı

07-14 21-28 Aralık Çarşamba

08-15 22-29 Aralık Perşembe

Yer : Fevzi Çakmak Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00

Yer : Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00

Yer : Orhangazi Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00

Yer : Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00

09-16 23-30 Aralık Cuma

Yer : Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00

* Program Çocuklara Yöneliktir.

Aslı Karasaç

Aile Eğitim Programı

Çocuklarda Davranış ve Uyum Bozuklukları

27 Aralık Salı

Yer: Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00 * Program Ebeveynlere Yöneliktir.

71

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Suat Veral

Gölge Oyunu Hacivat ile Karagöz

02 Aralık / Cuma

09 Aralık / Cuma

16 Aralık / Cuma

23 Aralık / Cuma

30 Aralık / Cuma

Yer: Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 11.00 Yer: Orhangazi Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00 Yer: Fevzi Çakmak Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 11.00 Yer: Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00 Yer: Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 11.00 * Program Çocuklara Yöneliktir.

72

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Ayşegül Kara Zorlu

Şakrakla İyilik Oyunu Doğru Davranış Edinme, Sorumluluk Bilinci Kazanma

06 Aralık Salı

13 Aralık Salı

20 Aralık Salı

Yer: Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00 Yer: Orhangazi Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 14.00

Yer: Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00 Yer: Fevzi Çakmak Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 14.00

Yer: Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00 * Program Çocuklara Yöneliktir.

73

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Şahnaz Aras / Yaşayarak Öğrenelim

Çocuk Psikolojisi Akademisi

09 Aralık Cuma

23 Aralık Cuma

14-28 Aralık Çarşamba

Çocuklarla İletişimde Beden Dili Yer: Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 10.30 Yer: Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 13.30

Çocuklarla İletişimde Beden Dili Yer: Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 10.30 Yer: Fevzi Çakmak Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 13.30 Yer: Orhangazi Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 15.30

Kendini Tanıma Sanatı 1-2 Yer: Tûbâ Kız Kur’an Kursu Saat: 14.00 * Program Ebeveynlere Yöneliktir.

74

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Drama Eğitimi

10 Aralık Cumartesi

24 Aralık Cumartesi

24 Aralık Cumartesi

Yaratıcı Drama Yer: Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat : 11.30 Yer: Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat : 13.30

Yaratıcı Drama Yer: Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat : 11.30

Doğaçlama Yer: Fevzi Çakmak Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat : 13.30 Yer: Orhangazi Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat : 15.30 * Program Çocuklara Yöneliktir.

75

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Animasyon Gösterileri

03 Aralık Cumartesi

17 Aralık Cumartesi

İbiş Gösterisi Yer: Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat : 11.30 Yer: Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat : 13.30

Keloğlan Gösterisi Yer: Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat : 11.30 Yer: Fevzi Çakmak Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat : 13.30 Yer: Orhangazi Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat : 15.30

* Program Çocuklara Yöneliktir.

76

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

77

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S e m i n e r

P r o g r a m l a r ı

Seminer Programları

İNSAN KARAKTERİNİN OLUŞUMUNDA BURÇLAR B Ö B R E K TA Ş I H A STA L I K L A R I SİGARA VE ZARARLARI UYKU PROBLEMİ DİŞ ÇÜRÜKLERİNDEN KORUNMA VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

78

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S e m i n e r

08 Aralık Perşembe Saat: 14.00

15 Aralık Perşembe Saat: 14.00

P r o g r a m l a r ı

Hasan Kocabaş

İnsan Karakterinin Oluşumunda Burçlar Yer: Ahmedi Hani Kültür Merkezi

Prof. Dr. Ümit Salih Şimşek

Böbrek Taşı Hastalıkları Yer: Güzelyalı Semt Konağı

79

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S e m i n e r

22

P r o g r a m l a r ı

Uzman Dr. Yeşim Demirel Barut

Aralık Perşembe

Sigara ve Zararları

Saat: 14.00

Yer: Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

28 Aralık Çarşamba Saat: 15.00

29 Aralık Perşembe Saat: 14.00

KBB Uzmanı Hakan Kara

Uyku Problemini Çözmek İçin Sorular ve Çözüm Önerileri Yer: Arif Nihat Asya Kültür Merkezi

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Tağtekin

Diş Çürüklerinden Korunma ve Erken Teşhisin Önemi Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 80

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM) Kayıtlarımız Başlamıştır

3-6 yaş arası çocuklarımızın çok yönlü gelişimini önemsiyoruz. İhtiyaç duyabileceği bilgi ve becerileri kazanmaları için okula hazırlık eğitimleri, müzik dersleri, değerler eğitimi, satranç eğitimi, oyunlar, animasyon gösterileri, yaratıcı drama, resim ve tiyatro etkinlikleri düzenliyoruz. “Eğitim Ailede / Aileyle Başlar” düşüncesinden yola çıkarak ailelerimize yönelik rehberlik saatleri, çocuk gelişimi seminerleri ve aile eğitimi seminerleri veriyoruz. Kayıt için Çocuğunuzun “Nüfus Cüzdanı”yla Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezimize gelerek kayıt yaptırabilirsiniz.

*Etkinliklerimiz ücretsiz ve kontenjanla sınırlıdır. Not: Çocuğunuz sisteme kaydolması için 3 yaşından gün almış ve 7 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Adres: Velibaba Mahallesi Olimpiyat Caddesi No: 98 (Ali Ulvi Kurucu Bilgi Evi ve Spor Merkezi) Tel: (0216) 307 28 05


o

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Sufi Ayinleri Topluluğu Mevlevi Mukabelesi

Fatih Çıtlak

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Şeb-i Arus Özel Sergisi

Sacit Açıkgözoğlu

b

e

t

P

r

o

g

r

a

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Ebubekir Sifil / İnanç Esasları Yer: Uluçınar Vakfı / Saat: 19.00

Aralık / Salı

Aralık / Cuma

30

Aralık / Perşembe

29

Aralık / Salı

27

Aralık / Pazartesi

26

Aralık / Pazar

25

Aralık / Cuma

23

Aralık / Çarşamba

21

Aralık / Pazartesi

19

Aralık / Cumartesi

17

Aralık / Pazartesi

12

Aralık / Cumartesi

10

Aralık / Cumartesi

10-24

Aralık / Cuma

09

Aralık / Cuma

09

a

r

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Ahmet Taşgetiren-Selahattin Kocaaslan / Ömrün Muhasebesi

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Süleyman Seyfi Öğün / Günlük Hayatın Kültürel Yansımaları

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Ömer Tuğrul İnançer / İrfan Yolculuğu

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Selahattin Yusuf-İsmail Kılıçarslan / Bize Müsaade

Yer: Mehmet Bayram Konferans Salonu / Saat: 13.30

Mustafa Ağırman / Siyer-i Nebi

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Nurullah Genç / Başarı Bedel İster “İnsana Yolculuk”

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Erol Erdoğan / Eğitimden Kültüre Sohbet

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Sıtkı Aslanhan / Bilinçli Aile Duyarlı Genç

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Hayati İnanç / Can Veren Pervaneler

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Savaş Şafak Barkçin / Gelenekten Geleceğe

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Adem Apak / Ana Hatlarıyla İslam Tarihi

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 14.00

Fatih Çıtlak / Mesnevi Okumaları

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Serdar Tuncer & Ahmet Şimşirgil / Osmanlı Deyince

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Mehmet Emin Maşalı / Tefsir Sohbetleri

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Ekrem Demirli / İbn-i Arabi Düşüncesinde İnsan

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Aralık / Perşembe

l

Sibel Eraslan / Zamanı Kuran Kadınlar Aralık / Salı

08

m

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Şiir Dinletisi

Asım’ın Nesline Akif Şiirleri

İbrahim Sadri

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Sohbet Programı

Akif’ten Gençliğe

ı

P r o g r a m ı

Aziz Erdoğan & Sırrı Er

A n m a

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Sempozyum

Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Sergi

Mahfuz Söylemez / Hz. Peygamber ve İslam Toplumunun İnşası

h

Aralık / Salı Saat: 19:00

27

P r o g r a m ı

Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç

A n m a

E r s o y ’ u

27 Aralık / Salı Saat: 10:00

A k i f

Aralık / Perşembe Saat: 13.30

22

Açılış: 22 Aralık/Perşembe Saat: 12.00

Aralık

22-31

M e r i ç ’ i

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Belh’ten Anadolu’ya Hz. Mevlana’nın İnsan Yetiştirme Yolculuğu

Emin Işık

Selçuklu ve Osmanlı’da Güzel İnsan Yetiştirme Geleneği ve Tarih Bilinci

Ahmet Şimşirgil

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Hz. Mevlana Aşkı ve Divan Edebiyatımızda Aşk

Hayati İnanç

Sadettin Ökten / Hz. Mevlana’dan Yahya Kemal’e

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

İnsanımızın Mesnevi’den İstifadesi Niçin Gereklidir?

Hüseyin Top

06-13 20-27

06

Aralık / Cuma

02

S

H a f t a s ı Sergi Konuşmacısı:

Kaos Ortamındaki Dünyaya Barış ve Huzur (Canlar Ölesi Değil Diriltilesi)

M e h m e t

C e m i l

Aralık Perşembe Saat: 19.00

15

Aralık Salı Saat: 19.00

13

Aralık Cumartesi Saat: 14.00

10

Aralık / Cumartesi Saat: 15.00

10

Açılış: 09 Aralık / Cuma Saat: 14.00

Aralık

09-21

A r u s

Fatih Çıtlak

Ş e b - i

Aralık / Salı

06-13-20-27

Aralık / Cumartesi

03-17

Aralık / Cumartesi

03-10-17-24

Aralık / Cumartesi

03-10-17-24

v e

Yer: Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Saat: 10.30

Bünyamin Demirci

Yer: Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Saat: 10.30

Naime Erkovan

Yer: Ahmedi Hani Kültür Merkezi / Saat: 13.00

Tuna Yukay

Cesur Horoz Süper Papağan Buz Devri: Büyük Çarpışma Sevimli Tilki Şövalye Rusty

S i n e m a l a r I

Bitmeyen Tatil Mikrop ile Köpük İyi Çocuk Sağlığın Gücü Adına The Jungle Of Colours (Renkler Ormanı) Pantolon Müziksiz Ülke Evvel Zaman İçinde Mızıkçı Rüya Perisi Melinda

T i y a t r o l a r ı

Dünya Malı Dünyada Kalır Fareler ve İnsanlar Buyrun Cenaze Namazına Büyük Haber Bizim Oranın Meddahı

ARALIK AYI BOYUNCA

İnsan Karakterinin Oluşumunda Burçlar / Hasan Kocabaş Böbrek Taşı Hastalıkları / Prof. Dr. Ümit Salih Şimşek Sigara ve Zararları / Uzman Dr. Yeşim Demirel Barut Uyku Problemini Çözmek İçin Sorular ve Çözüm Önerileri / KBB Uzmanı Hakan KARA Diş Çürüklerinden Korunma ve Erken Teşhisin Önemi / Prof. Dr. Dilek Tağtekin

P r o g r a m l a r ı

Animasyon Gösterisi

Drama Eğitimi

Gölge Oyunu

Şakrakla İyilik Oyunu

Aile Eğitim Programı

Çocuk Psikolojisi Akademisi

Değerler Eğitimi

S e m i n e r

ARALIK AYI BOYUNCA

Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

ARALIK AYI BOYUNCA

A t ö l y e s i Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 10.30

Ali Ural

Ş i i r

Yer: Arif Nihat Asya Kültür Merkezi / Saat: 19.00

Atil Öztürk / Müzik Dinletisi

Yer: Akşemseddin Kültür Merkezi / Saat: 19.00

Fatih Demir / Müzik Dinletisi

Yer: Güzelyalı Semt Konağı / Saat: 19.00

Erdoğan Karataş / Müzik Dinletisi

Yer: Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi / Saat: 19.00

Vedat Bilir / Müzik Dinletisi

Yer: Hamid Aytaç Kültür Merkezi / Saat: 19.00

Erdem Özgen / Müzik Dinletisi

Yer: Ahi Evran Kültür Merkezi / Saat: 19.00

Hüseyin Süer / Müzik Dinletisi

Yer: Ahmedi Hani Kültür Merkezi / Saat: 19.00

Gül-i Rana Türk Tasavvuf Musıkisi Topluluğu / Müzik Dinletisi

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 19.00

Fikret Erkaya / Türk Tasavvuf Musıkisi Şeb-i Arus Özel Konseri

Ç o c u k

ARALIK AYI BOYUNCA

D i n l e t i l e r i

Yer: Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Saat: 19.00

Ç o c u k

ARALIK AYI BOYUNCA

M ü z i k

Grup Genç / Ezgi Marş Konseri

v e

T i y a t r o l a r

Y a z ı

Aralık / Cuma

30

Aralık / Cuma

23

Aralık / Cuma

23

Aralık / Cuma

16

Aralık / Cuma

16

Aralık / Cuma

09

Aralık / Cuma

02

Aralık / Cuma

30

Aralık / Cuma

09

K o n s e r l e r


Adres: Kavakpınar Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 115 Adres: Velibaba Mah. Olimpiyat Cad. No: 98 (Kartal Cezaevi Karşısı) Adres: Fevzi Çakmak Mh. Anibal Sk. No:28 Adres: Doğu Mah. Erol Kaya Cad. No: 201 (Dr. Tahsin Arcan Parkı Karşısı) Adres: Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad. No: 100 (Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arkası) Adres: Dumlupınar Mah. Mümessil Sk. No: 10 Adres: Güllübağlar Mah. Tandoğan Cad. No: 95 (Hüseyin Ağa Camii Yanı) Adres: Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 315 Adres: Batı Mah. İsmetpaşa Cad. No: 2 Adres: Fatih Mah. Şahdamar Sk. No: 3 Adres: Doğu Mah. Namık Kemal Cad. Ece Sk. No: 2 Adres: Yeni Mah. Süreyyapaşa Cad. Kılıç Sk. No: 9 Adres: Yenişehir Mah. Millet Cad. No:8 (Barış Manço Parkı Yanı) Adres: Batı Mah. Erol Kaya Cad. No: 21 Pendik Adres: Güzelyalı Mah. Anadolu Cad. No: 2/B Adres: Velibaba Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad . No: 18 Adres: Sülüntepe Mah. Hacı Bektaşı Veli Cad. No: 17

Ahmedi Hani Kültür Merkezi Ali Ulvi Kurucu Bilgi Evi ve Spor Merkezi Arif Nihat Asya Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Fevzi Çakmak El Sanatları Merkezi Hamid Aytaç Kültür Merkezi Hüseyin Vassaf Bilgi Evi ve Spor Merkezi Kurtköy Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi Neşet Ertaş Bilgi Evi ve Spor Merkezi Neyzen Tevfik Sanat Evi Uluçınar Vakfı Yahya Kemal Beyatlı Bilgi Evi ve Spor Merkezi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Güzelyalı Semt Konağı Akşemseddin Kültür Merkezi Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(Kurtköy Tıp Merkezi Yanı)

Adres: Ahmet Yesevi Mah. Ayyüzlü Sok. No:14 (Mevlana Cami Yanı)

1

Ahi Evran Kültür Merkezi

Kültür ve Sanat Merkezleri

Pendik Belediyesi

18


B i l g i

85

E v i

P r o g r a m l a r ı

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aralık 2016 Kültür Sanat Bülteni  

Pendik Belediyesi Aralık 2016 Kültür Sanat Etkinlikleri

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you