Page 1

21-29 Eylül/September 2013

Adres/Address:

Pendik Sahil Festival Alanı/Pendik Seashore Festival Area Açılıs/Exhibition Opening:

21 Eylül 2013 Cumartesi/21 September 2013, Saturday Saat/Time:

15:00


21-29 Eylül/September 2013

“9. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması Pendik” festivalimize teşriflerinizi bekler saygılar sunarım.

DR. KENAN SAHiN Pendik Belediye Baskanı

Adres: Açılıs: Saat:

Pendik Sahil Festival Alanı 21 Eylül 2013 Cumartesi 15:00


GELENEKSEL EL SANATLARI

© 2013 Pendik Belediyesi / Pendik Municipality Bu katalog, 21-29 Eylül 2013 tarihleri arasında Pendik Sahil Festival Alanında düzenlenen ‘Pendik Uluslararası Geleneksel Sanatlar Buluşması’ anısına Pendik Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. www.pendik.bel.tr / 444 81 80 This catalogue has been prepared by Pendik Municipality, in memory of “Pendik International Meeting of Traditional Arts” organized in Pendik Coastal Festival Field between the years of 21stand 29th September 2013. www.pendik.bel.tr / 444 81 80


21-29 Eyl端l/September 2013


Art is a reflection of opinion and heart on life. Paint shaped by the brush, scratches varying by the chisel an artist and meeting of www.pendik.bel.tr

wood and earth with aesthetic is not only the craft of hands but also the heart.

444 81 80

The self renewing structure of traditions having combined with the art for years has affected the development level of societies valuing art in the history. We support the art and artisans to raise artisans with a talent to be performed, by combining the value of past and mystery of future with the art. With the 9th International Traditional Artisans Meeting we organized, I am glad to host each valuable artisan from 32 different countries in our city and I thank to all our artisans contributing.

21-29 Eyl端l/September 2013

I invite all artisans and citizens who attribute a meaning to the matter with love, labor, and effort to the 9th International Traditional Artisans Meeting.


Dr. KENAN ŞAHİN PENDİK BELEDİYE BAŞKANI / PENDİK MAYOR

Sanat fikrin ve kalbin hayata yansımasıdır. Sanatçının fırçasıyla şekillenen boya, kalemiyle değişen çizgiler, tahtanın ve toprağın estetikle buluşması ellerin olduğu kadar kalbin de marifetidir. Binlerce yılın birikimiyle oluşan geleneğin güzelliği en iyi sanatla yansıtılır. Geçmişe ait güzelliklerine ulaşıp, erişebilen ve bu birikimi sanatçılarıyla geleceğe aktarabilen toplumlar gelişmiş toplum statüsüne kavuşabilir. Sanatçının, geleneği nesiller boyu aktaran önemini biliyor ve değerlerimizi nesiller boyunca aktaran sanatçılarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki yeryüzünün farklı coğrafyalarında olsak da bir bütünün parçaları gibiyiz. Biz, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçılar buluşmasında bütünü oluşturan farklı parçaları bir araya getirerek evrensel güzelliği temaşa etmek arzusundayız. Yaradılışımızın özü olan sevgiyi, emek ve çabayla maddede görünür kılan sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyor ve 9. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşmasına tüm sanatseverleri davet ediyorum.


8


KATILIMCI ÜLKELER participating COUNTRY

TÜRKİYE/TURKEY

ABD/USA

İSVİÇRE/SWISS

MEKSİKA/MEXICO

ARJANTİN/ARGENTINA

JAPONYA/JAPAN

ÖZBEKİSTAN/UZBEKISTAN

ARNAVUTLUK/ALBANIA

KARADAĞ/MONTENEGRO

POLONYA/POLAND

BULGARİSTAN/BULGARIA

KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN

PORTEKİZ/PORTUGAL

ÇİN/CHINA

KKTC/KKTC

SLOVAKYA/SLOVAKIA

ENDONEZYA/INDONESIA

KOSOVA/kosovo

SLOVENYA/SLOVENIA

FRANSA/FRANCE

LÜBNAN/LEBANON

TAHİTİ/TAHITIAN

GÜNEY KORE/SOUTH KOREA

MACARİSTAN/HUNGARY

TANZANYA/TANZANIA

GÜRCİSTAN/GEORGIA

MALEZYA/MALAYSIA

TAYLAND/THAILAND

HIRVATİSTAN/CROATIA

MALİ/MALI

TUNUS/TUNISIA

UKRAYNA/UKRAINE

9


Aysun Cİğer TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1974 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Kız Meslek Lisesini bitiren Ciğer, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi’nde ve Kahramanmaraş İl Kültür Müdürlüğü’nde Usta Öğreticilik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı El Sanatları ve Sanatkârlığı yaptı. Ciğer, Suriye’de İpek Yolu Festivali, Kahramanmaraş Milli Eğitim METEF Fuarları, İzmir Selçuk Efes Festivali ile Travel Fuarı, Ankara 81 İl Kadın El Emeği Fuarında ilini ve ülkesini temsil etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açtığı kursta usta öğretici olan Aysun Ciğer, unutulmaya yüz tutan el sanatlarını canlandırmaya devam ediyor.

CV: She was born in Kahramanmaraş, in 1974. Ciğer who graduated from Girls’ Vocational School taught as a Qualified Instructor in Suzan ve Abulhakim Bilgili Public Education Center and Kahramanmaraş Provincial Culture Directorate and served as a Handicraftsman and Artisan of the Ministry of Culture and Tourism. Ciğer represent her province and country in Silk Way Festival in Syria, Kahramanmaraş National Education METEF Fairs, İzmir Selçuk Ephesus Festival and Travel Fairs, and Ankara 81 Provinces Women Handicraft Fair. Aysun Ciğer who has been a qualified instructor in the course established by the Provincial Culture and Tourism Directorate resumes to keep handicrafts sinking into oblivion alive.

10


KORDON İŞLEMECİLİĞİ Cord Craft

İŞİN TANIMI: Unutulmaya yüz tutan el sanatları arasında yer alan

sanatın sadece giysilerde değil, çok farklı aksesuarlarda da

ve Kahramanmaraş’ta ustası kalmayan kordon işlemeciliği, İl

yerini alması gerekiyor. Sanatın tekrar gün yüzüne çıkması için

Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 9 asır sonra gelecek

büyük çaba sarf ediliyor. Desene göre kordon seçilmesinden

kuşaklara aktarmak amacıyla yaygınlaştırılıyor. Bu amaçla

ötürü yüzeyden yürütülmesi gereken bu sanat emek ve sabır

Kordon İşlemeciliğinin yaşamın her alanında aksesuar olarak

gerektiriyor. Kordon işlemeciliğinin ustası olmadığı için günümüze

kullanılmasını sağlamak çalışmalar var. Gergef üzerine kurularak

kadar gelememesinden ötürü bazı eserlerde müzelerde

yapılan ve oldukça incelik isteyen bu sanat, sadece giysilerde

sergileniyor. Aysun Ciğer tarafından kurulan kordon işlemeciliğinin

değil, çok farklı aksesuarlarda da yerini alıyor. Kordon işlemesi

gelişmesi için kurulan dernek ise, Ar-Ge çalışmaları yaparak

üç semavi dinin yani Hıristiyan, Musevi ve İslam dinine mensup

kordon işlemeciliğinin gelişimine ışık tutuyor. Dernekte kordon

din adamlarının giydiği kıyafetlerde de kullanılıyor. Dünyaca ünlü

işlemeciliğini ayağa kaldırabilmek için birçok araştırmanın yanında

sanatçılar da sahne kıyafetlerinde kordon işlemesi kullanyor.

alanında yeni ustalar yetiştirilmeye, ulusal ve uluslararası fuarlara

Gergef üzerine kurularak yapılan ve oldukça incelik isteyen bu

katılmaya devam ediliyor.

JOB DESCRIPTION: Cord craft which is involved in the handicrafts sinking into

be involved in many various accessories not just on clothing.

oblivion and has no artisans of it is being generalized by the

A great effort is made that this art comes to light again. This

Provincial Culture and Tourism Directorate to hand down the next

art which should be practiced on surface since cord is selected

generations 9 centuries later. There are works to enable cord craft

depending on the pattern requires labor and patience. Some works

to be used as accessories in every field of life. This craft which is

of art are exhibited in museums due to not surviving until today

made established on a tambour and requires quite delicacy are

because there is no artisan of cord craft left. The association

involved in many various accessories not just on clothing. Cord

established by Aysun Ciğer to develop the cord craft sets light

craft is used in clothes worn by clergymen of three Abrahamic

to development of cord craft by conducting R&D works. In the

religions namely Judaism, Christianity, and Islam. World famous

association, it is continued to train new artisans and to attend

artists use cord craft on their stage clothes. This craft which is

national and international fairs as well as many researches in

made established on a tambour and requires quite delicacy should

order to raise the cord craft again.

11


Bekİr Çabuk TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1964 yılında Yozgat’ta doğdu. Yozgat İmam Hatip Lisesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesini tamamladı. 1992 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine başladı. Halen Yozgat Celal Atik Orta Okulunda görev yapmaktadır. Öğrencilik yıllarında Hasan Güneşer’in yapmış olduğu Naht çalışmasından etkilenerek Naht sanatına hayranlık duymaya başladı. 1995 yılında kendi çabalarıyla Naht yapmaya başladı. 18 yıldır severek bu sanatla meşgul olan Çabuk, geliştirdiği usullerle Hat sanatını mobilyaya uygulamaktadır.

CV: He was born in Yozgat, in 1964. He finished his education in Yozgat Religious High School and then Erzurum Atatürk University. He began to Education of Religion and Ethics Teaching in the year 1992. He still works in Yozgat Celal Atik Secondary School as a teacher. He began to feel admiration for naht art in his student days by having impressed with the naht craftwork performed by Hasan Güneşer. In 1995 he began to practice naht art by himself. Çabuk who has been fondly engaging in this art for 18 years applies the calligraphy art he developed on furniture with several ways.

12


Hat-ı Naht Sanatı Naht ART

İŞİN TANIMI: Naht sanatı ağaca; nitelikli ağaca şekil verme sanatıdır. Bu sanat

dininin heykeltıraşlık sanatına müsaade etmemesi, Müslümanlar

oyma, kakma, kabartma ve yakma usulleriyle icra edilmektedir.

ve Türkler arasında ahşap oymacılığı sanatında ilerlemesine yol

Aslında naht sanatı İslamiyet’ten önce Ortaasya’da yaşayan

açmıştır.Osmanlı İmparatorluğu zamanında ise ağaç oyma sanatı

Türklerde heykel ve oyma şeklinde karşımıza çıkıyor. İslam dininin

en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Rumî ve hatai dediğimiz çiçek,

heykeltıraşlık sanatına müsaade etmemesi Türklerin ahşap oyma

nebat ve hayvanların stilize edilmesinden meydana gelen tezyini

sanatında ilerlemesine yol açıyor. Naht sanatı Selçuklular döneminde

motifler kullanılmıştır. Mimarî eserlerin iç ve dış kısımları bu sanatın

önemini korumuş, Osmanlı döneminde ise en yüksek seviyesine

ustaları tarafından bezenmiştir. Başlıca uygulama alanları da cami

ulaşmıştır. Bu sanatta çok eski üstatları bilmiyoruz. Çünkü eserlerin

ve türbelerin mihrab ile minberleri, cami ve medreselerde kullanılan

altında imzaları mevcut değil. Ama günümüzde bu işi yapan önemli

rahleler, kapı, pencere, dolap kapakları olmuştur. Evlerde kullanılan

üstatlar var.Yapılan araştırmalarda İslamiyet’ten önce Orta Asya’da

çekmece, sandık gibi eşyaların süslemelerini, çeşitli mimari eserlerin

yaşayan Türklerin heykel ve oyma süsleme eserlerine rastlanmıştır.

iç kısımlarına yazı yazan hattatların yazılarını tahta üzerine tatbik

Bu eserlerde Çin ve Hint sanatının izleri görülmektedir. Ancak İslam

edenler de bu sanatın üstatlarıdır.

JOB DESCRIPTION: The naht is an art of shaping the qualified tree. This art is being

and Indian art were seen. But since Islam does not allow sculpture

performed by means of carving, inlaying, embossing, and burning

art, it provides Turks and Muslims to advance in wood carving art.

ways. Actually the naht art was seen in pre-Islamic Turks living

In the Ottoman Empire period, the wood carving art reached its

Middle Asia as way of sculpture and carving. Since Islam does not

highest level. Decorative motives comprising of stylizing of flowers,

allow sculpture art, it provides Turks to advance in wood carving

plants, animals we call Rumi and hatai were used. Inner and outer

art. The naht art maintained its importance in Seljuk period and it

sections of the architectural works of art were decorated by this

reached to the highest level in Ottoman period. We do not know the

art’s craftsmen. The main application areas were the mihrabs

old masters in this art. Because the signatures were not available

and pulpits of mosques and tombs and the reading desks, doors,

under their works of art. However there are significant masters

window and cabinet lids etc. The decorations of furniture such as

performing this art nowadays. As a result of researches some

drawers, chests etc. used in houses and the scripts written by

sculpture and carving decoration works of art of pre-Islamic Turks

calligraphers on the inner sections of several architectural works of

living in Middle Asia were found. In such works the tracks of Chinese

art, practiced on wood were performed by the masters of this craft.

13


Cezayİr Yurdakul TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: Cezayir Yurdakul, ünlü Beykoz camlarını üretmeye devam eden sayılı el sanatçıları arasındadır. Beykoz camları Sultan 3. Selim döneminde (1789-1807) Beykoz’da kurulan fabrikada üretilmekteydi. Beykoz camların en önemli özellikleri renksiz ya da renkli kristal kesme ve opal camlar üzerinde 24 ayar altın bezemelerin kullanılmasıdır. Yurdakul da tarihi eskiye dayanan Beykoz camları zanaatına yönelik çalışmalarını çeşitli ve özgün eserlerle devam ettiriyor. Yurdakul’un yurtiçi ve yurtdışında sergilemeye devam ettiği Beykoz camları beğeni topluyor.

CV: Cezayir Yurdakul is one of the limited handicraftsman continuing to produce famous Beykoz glass. Beykoz glasses were produced in a factory established in Beykoz in the reign of Sultan Selim III (1789-1807). The most important features of Beykoz glasses is that they are made of applying 24 carat golden ornaments of colorless or colorful crystal cut and opal glasses. Yurdakul maintains his craftworks of Beykoz glasses from far in the past, as with various and authentic works of art. Beykoz glasses that Yurdakul maintains to exhibit in at home and abroad are appreciated.

14


Beykoz Cam Beykoz Glass

İŞİN TANIMI: 19. yüzyılın İstanbul’unda orijinal ve yerel özellikte cam eşya

özellikler ise kesme öbeği veya çukuru denen izlerin olması, kulp

yapan atölyeler dikkat çeker. Atölyelerin ilki ise Boğaziçi’nin

ve ayaklarının yapıştırılma şekillerinin farklı olmasıdır. Beykoz’da

Anadolu kıyısındaki Beykoz civarında, bir Mevlevi dervişi olan

kristal cam ve opal camdan çeşitli eşyalar yapılmıştır. Beykoz

Mehmet Dede tarafından kurulmuştur. Bu imalathanede fincan,

camlarının renksiz saydam camdan ve renksiz kristalden yapılmış

sürahi, vazo, reçellik, gülabdan ve üzeri yaldızlı nakışlarla

olanlarının, renkli opal camlardan daha eski oldukları söylenir.

süslenmiş, beyaz süt rengi veya saydam olmayan mavi renkte

Bezeme olarak hâkim olan şekiller yaldızlarla yapılmış bitkisel

bir cam hamurundan yapılmış, eşyalar üretilmektedir. Adını

motifler, gül ve özellikle maydanozdur. Bu sebepten Beykozların

ilk yapıldıkları yerden alan bu ürünler Beykoz camları olarak

bir türüne maydanozlu denmektedir. Osmanlı Padişahı Sultan

anılmaktadır. Beykoz işlerini Avrupa ürünlerinden ayıran özellik

Abdülmecit, İstanbul Beykoz semtinde cam fabrikası kurdurmuş,

vardır. Beykozların arkasından ışık tutulunca kırmızı renkte

Beykoz ya da İstanbul işi diye adlandırılan cam eşyalar yapılmıştır.

yansıma olmaktadır. Bunun Beykoz camları içerisinde bulunan

Burada yapılan üzeri damarlı bardak, sürahi, gülabdan, vazo, şişe

kumun özelliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer

gibi cam eserler Çeşm-i Bülbül olarak tanınmıştır.

JOB DESCRIPTION: In İstanbul of 19th Century the workshops that produce

blocks or pits and their feet are agglutinated in a different way.

authentic and indigenous glassware drew attention. The first of

Various things that were made of crystal glass and opal glass

such workshops was established in the vicinity of Beykoz along

were produced in Beykoz. It is said that Beykoz glasses which

with Anatolian side of Bosporus by Mehmet Dede, a Mevlevi dervish.

were made of colorless transparent glass and colorless crystal

In this workshop glassware which is made of milk white or opaque

were older than the colorful opal glasses. The dominant shapes

blue frit and decorated with gilded embroideries, such as cup,

as ornament are herbal motives such as rose and especially

water jug, vase, jam jar, rose water flask etc. were produced. These

parsley, made with as gilded. For this reason a kind of Beykoz

products that were named from the place they were first produced

glass is called as “with parsley”. Ottoman Ruler Sultan Abdulmecid

are called as Beykoz glass. There is a characteristic feature of

established a glass factory in Beykoz in İstanbul and glassware

Beykoz glasses that distinguish them from European products.

called as Beykoz or İstanbul work were produced. Glass hand-made

When a light is set behind Beykoz glass, red reflection appears. It

works of arts such as grained drinking glass, water jug, rose water

is thought it results from the property of sand included in Beykoz

flask, vase, bottle etc. that were produced in Beykoz were known as

glasses. Other features are that they have marks called as cutting

“Çeşm-i Bülbül”.

15


Cumalİ Bİrol TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: Ceviziyle ünlü Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde üç kuşaktan beri baston ustalığı yapan Birol ailesi, ürettiği bastonları markaya dönüştürdü. Baston ustası Cumali Birol, ürettiği bastonlar için Türk Patent Enstitüsünden (TPE)  “Birol Bastonculuk” adıyla marka tescili aldı. Üçüncü kuşak baston ustası Cumali Birol yaklaşık 100 çeşit baston üretimlerindeki satışlarda markalaştıktan sonra artış sağlamıştır.Yaptıkları bastonların büyük bölümünü yurt dışına ihraç eden Birol ailesi, bastonculuk sanatını ileriki nesillere de aktarıyor.

CV: Birol family which makes walking sticks for three generations in Adilcevaz district of Bitlis that is famous for its walnut has turned the sticks they produce into brands. Cumail Birol, the stick craftsman has received trademark registration under the name of “Birol Bastonculuk” for the sticks they produce, from the Turkish Patent Institute (TPE). Cumali Birol, the stick craftsman of third generation has increased in sales of stick products of about 100 kinds after branding. Birol family who exports abroad the large part of the sticks they make hands down the stick-making art to next generations.

16


Bastonculuk walking stick

İŞİN TANIMI: Baston, yürürken dayanmaya yarayan, ağaç veya metalden

alet olmaya başlamıştır. Özünde çok eskilere dayanan kültürel

yapılmış ince uzun araçtır. Aksesuar olarak ya da yaşlılık,

bir geçmişi olan baston hep ince bir işçilikle yapılagelmiş ve

rahatsızlık gibi nedenlerle kullanılır. Baston Türkçe’ye, İtalyanca

önemli bir aksesuar olarak kültür mozaiğindeki yerini almıştır.

bastone sözcüğünden geçmiştir. Baston yapımı Anadolu’da

Hammadesinin tamamı ya da büyük bir bölümü ağaçtan imal

ve Türklerde ahşap işçiliğinin bir parçası olarak ortaya

edilen bu bastonlarda Yılan baş, kurtbaş, atbaşı, balıkbaşı, kartal

çıkmış günümüzde de yaşayan ve yaşatılan geleneksel el

başı ve arslan başı gibi motifler yer almaktadır. Baston ve asaların

sanatlarımızdan birisidir. Baston ustaları geçmişte bastonculuğu

sap kısımları; gümüş, altın, kemik, sedef gibi malzemelerden,

bir hobi veya bir ek iş belki de eşe dosta ihtiyaçtan dolayı

gövde kısımları ise gül, kiraz, abanoz, kızılcık, bambu, kamış

yapmışlardır. Daha çok erkekler tarafından kullanılan baston,

vb ağaçlardan yapılmaktadır. Günümüzde değişik biçim ve

zaruri olmadıkça bayanlar tarafından kullanılmaz. Geçmişte

malzemeden yapılmış, sapları ve gövdesinde boya, metal işlemeli

aksesuar olarak yaygın şekilde kullanılan baston, günümüzde

motifler, elle tutulan bölümünde birçok farklı materyal kullanılan

giderek sadece yaşlıların yürümeye yardımcı olarak kullandığı bir

değişik amaç için bastonlar yapılmaktadır.

JOB DESCRIPTION: Walking stick is a thin and long tool made of wood or metal

at heart are always made with a fine craftsmanship and have

and used for holding and leaning when walking. It is used for

taken the place of cultural mosaic as an important accessory.

reasons as accessories, agedness or sickness. The work “stick”

The sticks of which all or a large part of raw material are made

(“baston” in Turkish) is derived from “bastone” in Italian. Stick

of wood have motives such as snake-head, wolf-head, horse-

making is one of the traditional crafts that survives and is

head, fish-head, eagle-head, and lion-head. The stalk sections

kept alive nowadays which has come up as a part of wood

of sticks and staffs are made of materials such as silver, gold,

craftsmanship in Anatolia and Turks. Stick craftsmen had made

bone, and mother of pearl and the shaft sections are made of

sticks as a hobby or maybe a need for their acquaintances.

trees such as rose, cherry, ebony, cornel, bamboo, and reed.

Sticks used by men mostly are not used by women unless it is

Nowadays sticks are made of several form and materials for

really necessary. Stick that is used commonly as accessories

various purposes such as that stalk and shaft section has

in the past has gradually become a tool used to help only old

painted and metal worked motives and handle section is made of

people to walk nowadays. Sticks that dates back to cultural past

many materials.

17


Ercan Tabakoğlu TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: Trabzonlu telkari ustası aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Hasan Tabakoğlu’nun oğlu Ercan Tabakoğlu, uluslararası fuarlarda telkarinin tanıtımına katkı sağlıyor. Amca Celal ve üçüncü kuşak Hasan Tabakoğlu ile Tabakoğlu ailesi, 30’u aşkın çalışanıyla mesleği sürdürüyor. Ercan Tabakoğlu da ailesinden aldığı mirasla örgü formları tekniğini geliştirerek ayakkabı, çanta, kemer, muskalık gibi ürünlerde başarılı çalışmalar yapıyor. Telkariyi ülkelerinde yapması karşılığında vatandaşlık daveti alan Tabakoğlu, başka ülkelere mal etmek istemediği bu zanaatı Trabzon’da devam ettiriyor.

CV: Ercan Takaboğlu, son of Hasan Tabakoğlu who is a filigree craftsman and is also an artisan of the Ministry of Culture and Tourism contributes to the introduction of filigree in international fairs. Uncle Celal and Hasan Tabakoğlu and his family of third generation maintains this profession with their over employees. Ercan Tabakoğlu performs successful works in products such as shoes, bags, belts, amulets etc by developing the knitting form technique inherited from his family. Tabakoğlu who has received many invitations for citizenship in exchange for performing filigree art in foreign countries resumes this craftwork in Trabzon since he does not want to appropriate it for other countries.

18


Telkarİ-Kazazİye Filigree-Kazaziye

İŞİN TANIMI: Gümüş tel işleme sanatı anlamını taşıyan telkari, ince tel haline

tekniğinin MÖ 3000’den itibaren Mezopotamya’da, MÖ 2500’den bu

dökülen gümüşün bükülmesiyle oluşturulan küçük motiflerin bir

yana da Anadolu’da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kazazlık zanaatı

araya getirilmesine dayanır. Tümüyle el işçiliğine dayalı bir sanat

Osmanlı aracılığı ile Anadolu’nun belli yerlerinde yapılmış günümüze

olan telkari ürünlerinde gümüş dışında bir maden kullanılmaz.

ulaşmıştır. Kazazlık işleri ibrişim üzerine burularak sarılmış 008

Telkarî sanatı ile yaygın olarak tütün kutusu, takunyalar, aynalar,

ve 009 mikron saç teli inceliğinde 1000 ayar gümüş 24 ayar

tepsiler, kemerler, küpeler, kolyeler, düğmeler ve yüzükler yapılır.

altın tellerle yapılan Trabzon’da Rumlar da kazazlık yaparlardı.

Kazaziye incecik, dantelvari işlemecilik sanatı olan telkarinin

Kazazlık zanaatına zıtka mintan ile köylülerin giydiği giysiler de

tarihi de oldukça eskiye dayanır. Bilimsel araştırmaların bulguları

girerdi. Osmanlı döneminde ise kaftanları süslerdi. Yine o dönemde

referans alınarak geliştirilen tezlere göre, maden sanatının ilk adresi

kadınların şallarının kenarlarına şerit olarak dikilir, bu şeritlere

Anadolu’dur. 8000 yıldan uzun bir tarihe sahip olan Çatalhöyük’te

püsküller takılırdı. Kazazlık işlerinde halen uygulanmakta olan temel

yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre, telkari

örgü formları dört türlüdür; bunlar balıksırtı, sürgü, top ve ajürdür.

JOB DESCRIPTION: Telkari which means the silver wirework art is based on

in Mesopotamia since 3000 BC and in Anatolia since 2500 BC.

gathering small motives made by twisting the silver molded into

Kazaziye has been made in some places of Anatolia through

thin wire. No metal other than silver is used in the products of

Ottoman period and has reached the present day. Rums performed

filigree that is an art based completely on handicraft. Commonly

kazaziye in Trabzon where this craftwork is made by wrapping

tobacco cases, clogs, mirrors, trays, belts, earrings, necklaces,

1000 carat silver of 24 carat golden wire in 0.08 and 0.09 micron

buttons and rings can be made by the art of filigree. Filigree

thickness (approximately hair thickness) on silk thread by twisting.

that is Kazaziye finely lacework-like craftwork dates back to

Kazaziye craftwork included “zitka shirts” and other clothing worn

old times. According to the theses in reference with the findings

by peasants. They had decorated robes in Ottoman period. Again

of scientific researches the first address of metal craftwork is

at those times they were sown as a strip on the edges of women’s

Anatolia. According to the findings obtained from archeological

shawls and tassels were added to those strips. The principal

digs made in Çatalhöyük which has a history more than 8000

knitting forms that are still applied in kazaziye works are four kinds:

years it is understood that the filigree technique has been used

herringbone, traverse, ball, and hemstitch.

19


ERKAN KORTEL TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1966 yılında doğan sanatçı, 1988’de Kütahya Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümünü tamamladı. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun olan Kortel, çeşitli firmalarda tasarımcı olarak çalıştı. 1998’den beri İzmir’de kendi atölyesinde çalışan sanatçı, her yıl farklı konsept ürünler tasarlıyor. Konsept tasarımları arasında yer alan 2013 yılı için Nazar Konsepti 41 kere Maşallah, Gözü olanın gözü çıksın, Yarım Elma Gönül Alma, Nazar Ağacı gibi ürünleri oldukça ilgi toplamıştır.

CV: The artisan who was born in 1966 completed the Department of Ceramics of Kütahya Vocational School. Kortel who graduated from the Department of Ceramics of the Faculty of Fine Arts of Anadolu University in 1993 worked in various companies as a designer. The artisan who has worked in his workshop in İzmir since 1998 designs products in several concepts every year. His products such as “41 Kere Maşallah”, “Gözü Olanın Gözü Çıksın”, “Yarım Elma Gönül Alma”, and “Nazar Ağacı” of Evil Eye concept included in his concept designs for 2013, were quite drawn attention.

20


SERAMİK CERAMIC

İŞİN TANIMI: Seramik; metal ve metal alaşımları dışında kalan tüm anorganik

taşımıştır. Seramik sanatı, çömlekçilik, çinicilik, tuğla ve kiremit

maddelerin oluşturduğu bileşimlerinin şekillendirilmesi, dayanıklılık

üretimi olarak gruplandırılabilir. Çömlekçilik; çömlekçi çarkı,

kazanana kadar pişirilmesi bilim ve teknolojisidir. İlk seramik

basit tezgah veya elle şekillendirilen kapların üretimini, çinicilik;

üretimlerden günümüze değin seramik terminolojisi; üretim

geleneksel motiflerin dekoratif eşya ve duvar karolarında gösterilen,

amaçları ve üretim yöntemlerinin çeşitliliği nedeniyle geniş bir

seramik sır altı, sır üstü dekor uygulamalarını, tuğla ve kiremit;

alana yayılmakta; el sanatları, sanat, bilim, teknoloji alanlarında

elle, kalıplarla şekillendirilen yapı malzemelerini ifade etmektedir.

yer almaktadır. Seramik sanatı, tarih öncesi çağlarda başlayan ilk

Çömlekçilik ve çinicilik el sanatı ülkemizde bugünde varlığını

üretimlerinden günümüze, üretim yöntemleri, üretim amaçları ve

korumakta, belirli merkezlerde üretimlerini sürdürmektedirler. Tuğla

taşıdıkları kültür boyutu ile varlığını, gelişerek sürdürmektedir. Bu

ve kiremit üretimi günümüzde endüstriyel şekillendirme yöntemleri

gelişim süreci içerisinde, evrensel ve lokal özellikleri de, yapısında

ve araçları ile üretilmektedir.

JOB DESCRIPTION: Ceramics is the science and technology that the compounds

can be classified as pottery, chinaware making, and tiling. Pottery

consisting of all inorganic materials other than metal and metal

means the production of pots shaped by hand, simple workbench or

alloys are shaped and cooked until they attain durability. The

potter’s wheel and chinaware making means ceramic under-glaze

ceramic technology from the first production until nowadays has

and on-glaze decorative applications which the traditional motives

spread a wide area due to the production purposes and diversity of

are demonstrated in decorative things and wall tiles and brickwork

production methods and it has been in the fields of handicraft, art,

and tile making means the construction materials shaped by hands

science, and technology. Ceramic art has growingly maintained its

and molds. Pottery and chinaware making handicraft continues its

production methods and purposes, size and existence of culture

existence now in our country and their productions are resumes in

they carry from the first productions beginning at prehistoric

some centers. Brickwork and tile making is produced with industrial

ages till nowadays. In this development process it has carried the

shaping methods and instruments nowadays.

universal and local characteristics within its structure. Ceramic art

21


Gökçen İlay Tunca TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1979 yılında Kütahya’da doğdu. 1999’da Dumlupınar Üniversitesi Seramik Bölümü’nü, 2007’de Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü bitirdi. Öğrenciliği sırasında Lokman Acar ile tanışan Tunca; onun Sigrafitto çalışmalarına ilgi göstererek birlikte çalıştı. 2004’ten itibaren birçok karma sergiye katılan Tunca, mezuniyet sonrası birçok öğrenci yetiştirdi. 2007 yılından itibaren çalışmalarına babasıyla birlikte devam etti. Tunca, 2011 yılında Kültür Bakanlığı Geleneksel Sanatlar Sanatkârı unvanına layık görüldü. Tunca, çalışmalarında puntolama tekniğini kullanıyor.

CV: She was born in Kütahya, in the year 1979. She finished successfully the Department of Ceramics of Dumlupınar University in 1999 and the Department of Biology of the Faculty of Science and Literature of Celal Bayar University in 2007. During her studentship Tunca who met Lokman Acar worked with him showing interest to his sgraffito works of art. Tunca who has attended to many group exhibitions since 2004 has raised lots of students after her graduation. She has continued to her works with her father since 2007. Tunca was granted the Traditional Arts Artisan award by the Ministry of Culture and Tourism in 2011. Tunca uses the spotting technique in her works.

22


SGRAFİTTO Sgraffito

İŞİN TANIMI: Sgrafitto her şeyden önce iki veya daha fazla farklı kalınlıklarda

tekniğini bu tarifine göre şu şekilde tanımlayabiliriz: İlki sgrafitto

ve renklerde, üst üste sürülmüş yaş sıvanın çiziklenmesi

için hazırlanan sıvalar, fresk tekniği için hazırlanan sıva harcı ile

ve kazınması ile elde edilen  bir rölyef  resimdir. Bir üst kat renkli

aynı malzemeyi içermektedir ve aynı şekilde hazırlanmaktadır.

sıvanın çizgisel teknik ile çizilmesi esnasında grafiksel karakterde 

İkincisi sgrafittoda da sıvaların karbonatlaşması dikkate alınmalıdır,

boya resmi oluşmaktadır. Eski İtalyan ustaları bu işlemi sgrafitto

çünkü sgrafitto uygulamasının bitirilmesinde çizilmiş veya

olarak adlandırmışlardır.Ayrıca, İtalyan ustaları duvar resmi

kazınmış yerlerin hava şartlarına karşı çok dayanıklı olmaları

uygulamalarında iki veya daha fazla tonu yan yana veya üst üste

gerekmektedir. Üçüncüsü sıva harçlarının renklendirilmesinde

getirerek rölyef etkisi veren kompozisyonlar elde ediyorlardı. Kalıcı

kullanılacak olan toz boyaların kirece karşı dayanıklı olmaları

dış cephelerdeki duvar resimlerini bu teknik ile gerçekleştiriyorlardı.

gerekmektedir. Renkli sıvaların duvara sürülmesinde projeye

Günümüzde Almanya, Eski Doğu Bloku ülkeleri, Amerika Birleşik

uygun olarak renk tonunun koyuluğuna göre alttan üste en koyu

Devletleri’nde ve dünyanın diğer ülkelerinde bu resim tekniği

sıvadan en açık tona doğru katmanların oluşturulması daha doğru

büyük itibar görmüştür ve kullanılmaya devam etmektedir.Sgrafitto

bir yöntem olarak benimsenmiştir.

JOB DESCRIPTION: First of all sgraffito is a relief-paint acquired by means of

the sgraffito technique according to this description as follows:

scratching and engraving wet plaster in two or more different

Firstly, plasters prepared for sgraffito includes the same material

thickness and colors overlapped. While scratching one top coat

with plaster mortar prepared for fresco technique and it is prepared

color plaster with linear technique, a paint figure is formed on the

similarly. Secondly, carbonation of plasters in sgraffito should be

graphical character. Old Italian craftsmen called this process as

considered because the scratched and engraved scars are required

sgraffito. Besides Italian craftsmen got compositions having relief

to resist against weather conditions while finishing the sgraffito

effect by means of bringing two or more tones side to side or

application. Thirdly, powder paints to be used in coloring plaster

over and over in their wall painting applications. They performed

mortars should resist lime. While applying colored plasters it is

their exterior wall paintings with this technique. Nowadays this

adopted as an accurate method to form layers from the darkest

painting technique is much respected in Germany, Old Eastern Bloc

tone to the lightest tone from bottom to top according to the

Countries, United States of America, and other countries of the

density of color tone in conformity with the project.

world and this technique has been used recently. We can define

23


Hİkmet Barutçugİl TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1952 yılında Malatya’da doğdu. 1973’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda tekstil eğitimine başladı. Prof. Emin Barın’ın teşvikiyle hat sanatına ilgi duydu. Hat sanatıyla çalışmaları sırasında ebru sanatının içindeki dinamizmi keşfeden Barutçugil, 1977’de Akademi’den tekstil desinatörü olarak mezun olduktan sonra çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978-1981 yılları arasında ihtisas için gittiği Londra’da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sanatçı, 1830’lu yıllardan kalan tarihi bir konağı Ebru evi haline getirip yaşayan bir müze galeriye dönüştürmüştür.

CV: He was born in Malatya, in 1952. He began to textile education in Applied Industrial Arts High School, İstanbul State Fine Arts Academy in 1973. He was interested in calligraphy art by the encouragement of Prof. Dr. Emin Barın. During his works with calligraphy art, Barutçugil who has discovered the dynamism in the marbling art has focused his efforts on marbling after he graduated from the Academy as textile stylist. He ceaselessly continued his works in London where he went to for specialization between the years of 1978 and 1981. The artist has turned a historical mansion dating from 1830s to a living museum gallery by making it marbling house.

24


EBRU MARBLING

İŞİN TANIMI: Ebru sanatı, en eski Türk kağıt süsleme sanatlarındandır.

sıra, hat sanatında zemin ve pervaz olarak kullanılmıştır. Hat

Orta Asya dillerinden Çağatayca’da hare gibi, damarlı anlamına

sanatının, sanat atölyelerinde çoğalmasıyla birlikte, fonda kullanılan

gelen Ebre kelimesi Ebru sanatının bilinen ilk adıdır. İpek Yolu ile

bu desenli kağıdın da değeri artmış, çerçevelenecek kadar

İran’a gelen sanat, burada Abru (su yüzü) veya Ebri (bulutumsu,

önemsenmiştir. Günümüzde, diğer soyut ve plastik sanatlar gibi

bulut gibi) olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra Türklerle birlikte

değerlendirilmektedir. Ebru, görsel zarafetinin yanı sıra, bizlere

Anadolu’ya gelen bu sanatın adı Ebru olarak dilimize yerleşmiştir.

mikro ve makro alemlerden, çıplak gözün göremeyeceği ilginç

Şu an Avrupa’da Marbling diye bilinen Ebru 17. yüzyılda Avrupa’ya

güzellikler sunar. Ayrıca Ebru’nun terapik özelliği olduğu, bu tarihi

Türk kağıdı adıyla gitmiştir. Ebru Türkiye’de cilt sanatının yanı

sanatın meraklıları için tartışılmayan bir gerçektir.

JOB DESCRIPTION: Marbling is one of the oldest Turkish paper ornamentation arts.

calligraphy art. As the calligraphy art has become widespread

“Hare” (watering) and “Ebre” which means marbled in Chagatai,

in art workshops, the value of such patterned paper used at

one of the Middle Asian languages is the first know name of the

background has increased and been considered important so as to

marbling art. This art which came to Iran by the Silk Road is named

be framed. Now, it is considered as other abstract and plastic arts.

as “Abru” (water surface) or “Ebri” (cloudlike). Then the name

The marbling offers us visual elegancy as well as amazing beauties

of this art which came to Anatolia with Turks is called “Ebru” in

from micro-cosmos and macro-cosmos which cannot be seen by

Turkish. This art known as marbling in Europe was exported to

naked eye. Besides, it is an indisputable fact by the fans of this

Europe by name of Turkish paper in 17th Century. Marbling has

historical art that the marbling has a therapeutic feature.

been used as binding art as well as background and border in

25


Hüsamettİn Yİvlİk TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1947 yılında İstanbul’da doğdu. Hayatı Sultanahmet-Beyazıt arasında Osmanlı sanatı ile iç içe sürdü. 1968’de memur olarak çalışma başladığı İstanbul Sağlık Müzesi Atölyesi’ndeki görevi sırasında mülaj, alçı kalıp, marangozluk, şablon çıkarma, pistole, şablon yazma, ahşap oyma ve ajur sanatını kendi kendine öğrendi. 1982’de memuriyetten ayrılıp Selçuklu Atölyesini kurarak 1985’e dek sanatını icra etti. 1985-1995 yılları arasında zamanlı swich tamiri ve imalatı yaptı. 1995’te sanatına profesyonel olarak yöneldi. 2001 yılından itibaren takı, süs eşyası, kalıp-döküm-pres çalışmalarını sürdürüyor.

CV: He was born in Istanbul, in 1947. His life has been in touch with the Ottoman art between Sultanahmet and Beyazıt. He has learned moulage, plaster molding, carpentry, jigging, airbrush, template printing, wood carving, openwork arts by himself during his duty in İstanbul Health Museum Workshop he began to work as an officer in 1968. He performed his art until 1985 by establishing Selçuklu Workshop after leaving his official duty in 1982. He engaged in repair and manufacture of timer switch between 1985 and 1995. He headed towards his art professionally in 1995. He has carried on his works which are mainly jewelry, ornaments, and die-cast-press as of 2001.

26


Ahşap Oyma ve Sedef Kakma Wood Carving and Mother of Pearl Marquetry

İŞİN TANIMI: Oymacılık, ağaç, tahta, taş, maden üzerine uygulanır. Ağaç ve

denilirdi. Anadolu Selçukluları devrinde ilerlemiş olan oymacılık, Eşref,

tahta üzerine yapılan oymacılığa kaatıccılık ve taş üzerine yapılan

Karaman, Aydın, Candar beyliklerinde de korunarak ve Osmanlılarda

oymaya senktraşî veya naht, madeni eşya üzerindeki kabartmalara

ise en orijinal şekillerini göstermiştir. Bursa’da Ulu Camii’nin abanoz

da nakr denilir. Ağaç üzerine yapılan oymalar minber, kapı, pencere

üzerine oyulmuş minberi ve Yeşiltürbe kapıları 1421’de Hacı Ali bin

kapağı, rahle gibi büyük ve enfiye kutusu, arka kaşağısı, mütteka,

Ahmed isminde bir sanatkâr yapmıştır. Yeşil Camii’nin pencere

küçük çerçeve ve el aynaları çerçeveleri gibi küçük kıtalarda olarak

kanatları da aynı güzelliktedir. Türk ince sanatlarından biri olan

iki kısımdır. Naht denilen taş oyması camii minareleri şerefeleriyle

kakmacılık da oyulan maden ve ağacın içine, fildişi, tel, sedef, kemik

çeşme taş çerçeveleri, hamam kurnaları, ayna taşları, mezar taşları

ile oluşturulur. Bunların örnekleri müze, camii ve türbelerde görülür.

gibi yerlerde kullanılır. Nakr sanatı ise bugün müzelerimizi süsleyen

Süleymaniye’deki İslam Eserleri Müzesi ile Topkapı sarayı ve Askerî

şamdan, buhurdan, kandil, ibrik, silah, sahan ve hamam tası mangal ve

Müzede bu sanat eserlerinden çok vardır. Kakmacılığın sedef işleriyle

benzeri üzerlerinde görülür. Kuyumculukta bu sanat erbabına kalemkâr

meşgul olan sanatkârına sedefkâr ismi verilmektedir.

JOB DESCRIPTION: Carving is applied on wood, timber, stone or metal. The

developed in the period of Anatolian Seljuks demonstrated its

carving on wood and timber is called kaati art and the one

most authentic forms in Ottomans by maintaining in Eshrefid,

applied on stone is called senktrasi (“stone carving”) or naht and

Karamanid, Aydinid, and Jandarid beyliks. Pulpit of Bursa Grand

relieves on metal stuff are called nakr. Carvings applied on wood

Mosque of which carved on ebony tree and doors of Yeşil Türbe

are in two parts that one in big sections such as pulpits, doors,

(“Green Tomb”) was performed by an artisan named Hacı Ali

window lids, and reading desks etc. and one in small sections

bin Ahmed. The window sashes of Yeşil Mosque have the same

such as snuffboxes, back scratchers, muttekas, small frames,

beauty. Marquetry which is one of Turkish fine arts is made with

and hand mirror frames etc. Stone carving called as naht is

ivory, wire, mother of pearl, and bone into the carved metal and

practiced on places such as mosque minaret balconies, fountain

wood Examples of them are seen in museums, mosques, and

stone frames, basin of bath, mirror stones etc. Nakr art is seen

tombs. There are lots of such works of art in Islamic Arts Museum

on places such as candleholders, incensories, candles, pitchers,

of Süleymaniye, Topkapi Palace, and Military Museum. The

guns, plates, bath bowls, braziers etc. The handicraftsman

craftsman who engages in mother of pearl marquetry is called

in jewelry is called as “kalemkar”. The carving which was

sedefkar.

27


MEHMET GİRGİÇ TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1953 yılında Konya’da doğdu. Keçe sanatının en yetkin isimlerinden biri olarak Unesco’nun ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülünü aldı. Neredeyse yarım asırdır keçecilikle uğraşan sanatkâr, bu sanatı dedesi Ahmet Girgiç’ten öğrenmiştir. Her biri sanat değeri taşıyan ürünlerini ABD, İngiltere gibi ülkelerin yanında ülkemizdeki sergilerde de sunan Girgiç öğrenci ve çırak olarak onlarca insanı eğitip keçe sanatına kazandırmıştır. Girgiç, yakın tarihte sadece kırsal kesimde kullanılan ve Mevlevi geleneğinde dervişlerin keçeden posta oturup yine keçeden yapılan yelek ve sikkeleri yeniden yorumlamıştır.

CV: He was born Konya, in the year 1953. He received the award of “Living Human Treasure” by UNESCO as being one of the most competent names of felt craftwork. The artisan who has been in felt making almost for half century had learned this art from his grandfather Ahmet Girgiç. Girgiç who present his products, each of having an artistic value to the exhibitions in our country as well as in USA, England etc. gained tens of people to the felt craftwork by training them as students or apprentices. Girgiç reinterpret the waistcoats and sikkes (conical hats) made of felt and pelts sat by dervishes in Mevlevi Order tradition and used by only countryside in recent history.

28


Keçe FELT

İŞİN TANIMI: Keçe; koyun, tavşan, deve, lama gibi hayvanların yünleri ile

ve yay ve tokmakla lifler birbirinden ayrılır. Yere serilen bir hasır

tiftik keçisinin kıllarının su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan

zemin üzerine, elyaf homojen bir şekilde serpilir, desen oluşturmak

alkali bir ortamda, liflerinin birbiri arasına girmesi ile elde edilen

için motifler yerleştirilir ve hafif  ılık su ile  ıslatılır. Elyaf hasırla

atgısız-çözgüsüz sıkıştırılmış bir tekstil ürünüdür. Bir dönem

birlikte sarılır, elyaf hasır kalıp ile birlikte rulo yapılır ve tepme

için kullanım alanları azalan keçenin birçok çeşidi günümüzde

aşamasına geçilir. 30-40 dakika ayakla yapılan bu işlem sırasında

turistik ve hediyelik eşya üretiminde başrolü oynamaktadır. Keçe,

uygulanan basınçla, lifler birbirine tutundurulmuş olur. Ardından

üretimi uzun süren ve çok emek isteyen bir üründür. Yapımı için;

hasır kalıp açılır ve ham keçenin pişirme aşamasına geçilir.

yay, tokmak, kalıp, kalıpleş, makas, sepki (çubuk), hasır sırığı,

İşlem; sıcak ve nemli bir ortamda, birbirine tutunmuş elyafların iyice

halat, süpürge, makas, su kabı, terazi, boya kazanı ve ocağa ihtiyaç

kenetlenmesinin sağlanmasıdır. Son aşamada ise, keçe yıkanır ve

vardır. Keçede kullanılacak yün koyunu Mayıs ayı kırkımından

tekrar sıkı bir rulo yapılır. Rulo yere dik bir konumda bekletilip, içinde

elde edilir. Yün kırkımından sonra pıtrak ve pisliklerden temizlenir

kalan suyun iyice süzülmesi sağlanır ve asılarak kurutulur.

JOB DESCRIPTION: Felt is an unstrapped and unwrapped textile product that hair of

by means of arc and beetle. On a mat floor lying on the ground

Angora goat and wool of animal such as sheep, rabbit, camel, and

fibers are scattered homogenously and the motives are place to

lama are compressed by means of tangling the fibers with each

form patterns and wet with slight warm water. Fibers are wrapper

other in alkaline environment generated by means of water, soap,

with mat and they are rolled together the mat mold and here

and heat. Many types of felt which the areas of use is decreasing

comes the kicking phase. Fibers are now engaged each other by

for a while play a leading role in production of touristy and souvenir

the pressure applied during this process made with feet for 30-40

ware now. Felt is a product requiring labor much and taking long

minutes. Then mat mold is opened and raw felt is taken to furnace.

time. Its making needs arc, beetle, mold, scissors, stick, mat pole,

This process provides fibers engaged each other to interlock firmly

rope, broom, scissors, water can, scales, kier, and furnace. Wool to

in a hot and humid environment. At the last stage felt is washed and

be used in felt is obtained from sheep tagging in May. After tagging,

rolled again tightly. The roll is left upright on the ground and water

wool is cleaned from all cocklebur and dirt and fibers are separated

remaining inside is allowed to flow properly and dried by hanging.

29


Mehmet Turan TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1960 yılında Erzurum’da doğdu. Oltu taşı işlemeciliğine ilk olarak 1971 yılında Erzurum’da çırak olarak başladığı yerde adımını attı. Erzurum geleneksel zanaatlarından olan bu mesleğini daha sonra İstanbul Şaşkınbakkal’da sürdüren Turan, 1984 yılında bir tasarımcı olarak mesleğine dair eserler vermeye devam etti. 1987 yılında yeniden Erzurum’a yerleşen Turan, kişisel tasarımlarını özenle üreterek mesleğini sürdürüyor. Turan çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışında katıldığı fuarlarda sergiliyor.

CV: He was born in Erzurum, in 1960. He took his step in jet craft in the place where he began as an apprentice in 1971. Turan who resumes the profession of the traditional crafts of Erzurum continued to give works of art about his profession as a designer in 1984. Turan who settled back in Erzurum in 1987 maintains his profession by producing his personal designs with great care. Turan exhibits his works of art in the fairs he attends at home and abroad.

30


OLTU TAŞI Jet

İŞİN TANIMI: Oltu taşı, Erzurum’un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden

gerdanlık, broş, küpe, saç tokası, tarak, ağızlık, yüzük, bilezik,

çıkarılmakta olan yarı değerli bir taştır. Kolay işlenebilme

sigaralık ve çeşitli süs eşyaları yapılmaktadır.Oltu taşı siyah, tıkız,

özelliğinden dolayı takı ve ziynet eşyası yapımında kullanılır.Oltu

parlak ve kavlı biçiminde kırıkları olan, parlatılabilen, tıraşlanabilen

taşı genellikle siyah, koyu kahve, sarı, nadiren de gri-yeşilimsi

bir nevi linyit taşıdır. Erzurum’da Oltu taşı altın ve gümüşle birlikte

renktedir. Birkarbon bileşenidir. Çoğunlukla siyah renkli olanı tercih

kullanılarak çeşitli takı aksesuarları yapılmaktadır. Oltu taşının

edilir. Genelde bayan takıları ve tespih üretiminde önemli bir yere

ocaktan çıkarılması ve işlenmesi oldukça zordur. Çok çabuk

sahiptir.Yüzyıllardan beri yörede genellikle tek kişilik ve babadan

kırılma özelliğinden ötürü çıkarılma ve işlenmesinde özel aletler

oğula geçen ev-atölyelerde el ve küçük çaplı aletler marifetiyle

kullanılmaktadır.Oltu taşı; Orta Çağlarda tespih, kutsal sayılan

ürünler üretilmektedir. Oltu taşı, yerkabuğu içinde iken yumuşak,

sandık ve heykel yapımında kullanılmaktayken, 19. yüzyılda

hava ile temas ettiğinde sertleşen, bitümce zengin kompakt

mücevher yapımında da kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde

bir linyit çeşididir. Erzurum ’a özgü oltu taşı Oltu ilçesinden güç

Erzurum ilinin Oltu ilçesinde üç yüzden fazla maden ocağından

koşullar altında çıkarılmakta olup, bu taş ile tespih anahtarlık,

çıkarılmaktadır.

JOB DESCRIPTION: Jet is a semi-precious stone that is extracted from the

from Oltu district of Erzurum and is used making prayer beads,

north-eastern part of Oltu (“jet” in Turkish) district of Erzurum.

necklace, brooches, earrings, hairpins, combs, mouthpieces,

It is used in making ornaments and jewelry because of its easy

rings, bracelets, cigarette-holders, and various ornaments

workability. Jet is generally black, dark brown, yellow and rarely

etc. Jet is a kind of lignite stone that is black, dense, bright,

gray-greenish color. It is a carbon compound. The black color

burnishable and shaveable and has tinder cracks. Jet is used

one is preferred mostly. It has an important place in making

making various jewelry accessories when used with silver and

women’s jewelry and prayer beads mostly. The products have

gold. Jet is quite difficult to extract and work. Special instruments

been manufactured generally by hand and small appliances in

are used to extract and work since it is highly fragile. While jet is

home-workshops of one person and descending from father to

used making prayer beads, holy chests, and statutes, it has been

son in the region for centuries. Jet is a kind of compact lignite

used making jewelry since 19th century. It is extracted from

rich in bitumen that is soft when in crust and becomes thicker

over three hundred mine pits in Oltu district of Erzurum province

when contacts with air. Jet is extracted under harsh conditions

nowadays.

31


Mehtap Cömert TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1952 yılında Edirne’de doğdu. 1977’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Dekoratif Resim Bölümünden mezun oldu. 1978-1984 yılları arasında Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü yaptı. Trakya Üniversitesi MYO Duvar Süsleme Bölümü’nü kurdu. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nden emekli oldu. Atölye Edirnekari adlı atölyesinde özgün çalışmalarıyla; Edirnekari’ni araştırma, geliştirme, bunları gelecek nesillere öğretme, ayrıca yurtiçi ve yurtdışında sergiler açmayı sürdürüyor.

CV: She was born in Edirne, in the year 1952. She graduated from the Department of Decorative Painting of State Practical Fine Arts High School in 1977. She became the Directorate of Fine Arts Gallery between the years of 1978 and 1984. She established the Wall Decoration Department Vocational High School in Trakya University. She began to work as an assistant professor in Department of Classroom Teaching of Education Faculty of Trakya University. She retired from the Faculty of Fine Arts in the same university. She maintained to research, develop, and teach the edirnekari art to future generations and also to open exhibitions at home and abroad with her authentic works in her workshop called as “Atölye Edirnekari”.

32


Edİrnekarİ Edirnekari

İŞİN TANIMI: Bugün ahşap boyama olarak bildiğimiz bu sanatın geçmişi

hakimdi. Sonraları bu motiflere barok ve rokoko tarzı desenler de

kültürümüzde çok eskilere dayanır. Adını ilk olarak Edirnekari

ilave edilmiştir. Buket halinde kurdeleli çiçekler ve vazolu demetler

olarak duyuran bu sanat, 14. yüzyıldan sonra ahşap ve deri gibi

halinde de desenlemeler uygulanmıştır. Meyve motifleri, sepette

çeşitli malzemeler üzerine uygulanmıştır. Ciltçilikte de uygulanan bu

tanzimler ve manzara, gemi gibi motifler de kullanılagelmiştir. Türk

bezeme sanatıyla kök boya ve altın varak ile nakışlar yapılmış, lake

süsleme sanatında Şükufe tarzı olarak bilinen natürmort çalışmaları

denilen cila yapılarak son haline getirilmiştir. Bu bezeme sanatının

natüralist bir üslupla gül, karanfil, lale, sümbül, kasımpatı, hanımeli

çıkış noktası saray kenti Edirne’dir. Kapı kanatları, tavanlar, çeyiz

gibi motifler ahşaba işlenmiştir. Bu sanatın en güzel örnekleri

sandıkları, dolap kapakları, para kutuları, ahşap pencere kepenkleri

Edirne Sarayı ve Topkapı Harem Dairesi süslemelerinde görülür. Bir

ve cilt kapaklarında kullanıldığı görülmüştür. Bunlar ahşap üzeri

sanat halini alan ahşap boyama günümüzde sadece ahşaba değil

kakma ve oyma sanatlarıdır. Edirnekari süslemede geleneksel

deri ve cam objelere de uygulanmaktadır, ürünler birer sanat eseri

Rumi motifler ( stilize edilmiş hayvan figürleri ), Hatayi motifler

olarak karşımıza çıkmaktadır.

(stilize edilmiş çiçek desenleri) ve Çin bulutu denilen motifler

JOB DESCRIPTION: The past of this art that we know as wood painting dates back to

called as Chinese cloud were dominant. Afterwards, baroque and

very old times in our culture. This art making its name as edirnekari

rococo style patterns were added to such motives. Patterns such as

in the first place has been applied on several materials such as

in bouquets or bunches of flowers with ribbon and vase were also

wood and leather since the 14th Century. Various embroideries

applied. The motives such as fruit motives, basket arrangements,

were practiced with madder and gold foil by this titivation art

scenery, and ship have also been used. Still-life works that

applied also on bookbindery and they were finished polishing called

are known as “Şükufe” style in Turkish decoration art with

as lacquer. The point of origin of this titivation art is Edirne palace

motives such as rose, clove, tulip, jacinth, chrysanthemum, and

city. It is seen on places such as door leaves, ceilings, wedding

honeysuckle have been embroidered on wood in a naturalist style.

chests, cabinet doors, coin boxes, wooden window shutters,

The most beautiful examples of this art are seen in the decorations

and binders. These are arts of inlaying and carving on wood. In

of Edirne Palace and Topkapi Seraglio. Wood painting which has

edirnekari decoration, the traditional Rumi motives (stylized animal

become an art nowadays are applied not only on wood but also on

figures), Hatayi patterns (stylized flower patterns), and motives

leather and glassware and the products come up as a work of art.

33


Meral Evcİn Özdemİr TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1966 yılında Yalova’da doğdu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tekstil Tasarım Bölümü’nü tamamladı. 2000’de Lasalle International Fashion School’da Designer eğitimi aldı. Osmanlılarda Koza Levhacılığı olarak bilinen sanatla lisans öğrenimi için gittiği Kıbrıs’ta tanıştı. İlk kişisel sergisini 2010’da Bursa Balibey Han’da açtı. İkinci sergisini 2013’te Festival d’Anatoli etkinliğinde Paris’te İpek Yolu, Karagöz-Hacivat temasıyla sergiledi. Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın unutulmaya yüz tutmuş sanatlar dalında İpek Koza İşlemesi eğitmenliğini yapmaktadır.

CV: She was born in Yalova, in 1966. She graduated from the Department of Fashion Textile Design of the Faculty of Fine Arts of International Cyprus University. She received designer education Lasalle International Fashion School in 2000. She met this art which was called “Cocoon Sheet Craft” in Ottoman period, for the first time in Cyprus where she went to receive undergraduate education. She opened her first personal exhibition in Bursa Balibey Han Exhibition Hall in 2010. She held her second exhibition under the themes of “Silk Way, Karagöz-Hacivat” in the event of Festival d’Anatoli in Paris, France in 2013. Özdemir serves as an educator of “Silk Cocoon Crafting” under the body of the Arts Sinking

34

into Oblivion project of the Ministry of Culture and Tourism.


İpek Koza Levha Silk Cocoon Sheet

İŞİN TANIMI: Osmanlı döneminde halkın rahatlıkla uyguladığı bir sanat olan

yapılmış yada çeyizine kendi elleri ve duygularıyla nakşetmiştir.

Koza Levhaları günümüzde unutulmaya yüz tutmuş sanatların tekrar

Günümüzde ise aksesuardan,ev mefruşatına,giyimden sanatsal

öğretilerek kazandırılması kararıyla bu konuda yeterli donanım ve

ürünlere her yerde karşımıza çıkıyor.Yalova’da bundan 15 yıl öncesine

bilgi sahibi sanatçılar tarafından öğretilmektedir.Eski zamanlarda

kadar ipek böceği yetiştirmesi yapılırken günümüzde ise bir proje

ipek kumaşlar ve ipek kadifelerle birlikte kullanılan kozalar,evlerin

kapsamında tekrar canlandırılma çalışmaları başlamıştır.Koza

en güzel köşelerinde; bir aile fotoğrafının etrafındayada askere giden

işlemesi kursuda İl Kültür Müdürlüğünün desteğiyleKültür Bakanlığı

nişanlısının resmini süslemiştir.Bir dönem genç kızlarınkadınların

tarafından onaylı kurs olarak ilk defa olarak Yalova’da açılmış olup ilk

aile bütçesine katkı sağlamış; bir teneke yağ karşılı bir koza levhası

sergiside yapılmıştır.

JOB DESCRIPTION: Cocoon Sheet which was an art applied by people in the Ottoman

hands and feelings for their dowries. Nowadays it appears to us

period is now taught by the artisans who have sufficient and

everywhere from accessories to house furnishings and from clothes

qualified knowledge regarding the matter by means of decision

to artistic products. While silkworm raising was practiced in Yalova

of teaching the arts sinking into oblivion again. The cocoons used

15 years ago, the revival works has begun under the scope of a

with silk fabrics and velvets in the past had decorated a family

project nowadays. Cocoon craft course was opened as a course

photograph or a picture of a girl’s fiancé in military service in the

certified by the Ministry of Culture and Tourism with the support

most beautiful corner of houses. It provides young girls and women

of Provincial Directorate of Culture for the first time and its first

to contribute to family budget those days and a cocoon sheet was

exhibition was held.

made in exchange for a tin of oil or they imprinted with their own

35


METİN HAMZAOĞLU TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1955 yılında İstanbul’un Hasköy ilçesinde doğdu. Çocukluğu İstanbul’un Kasımpaşa semtinde geçti. 1964-65 yılları gibi memleketi olan Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesine dönüş yaptı. 1970-1980 yılları arasında Trabzon’da kaldı. Burada kaldığı süre içerisinde de bağlama yapımına devam etti. Halen burada bağlama ve tar yapmaya ediyor. Zanaatını geliştirmesinde babası Mehmet Hamzaoğlu ile amcası Ömer Gök’ün etkisi vardır. Karadeniz’de tar yapan tek usta olan Hamzaoğlu, ailesinden kalan mirası yürütmeye ve sanatını sürdürmeye devam ediyor.

CV: He was born in Hasköy district of İstanbul, in 1955. He spent his childhood in Kasımpaşa, İstanbul. He returned to Çavuşlu town of Görele district of Giresun that is his hometown between the years of 1964 and 1965. He spent in Trabzon between the years of 1970 and 1980. He resumed making baglama within the period he stayed. He still continues to make baglama and tar here. He was influenced by his father Mehme Hamzaoğlu and his uncle Ömer Gök to improve his craft. Hamzoğlu who is the only craftsman who makes tar in the Black Sea resumes performing his legacy inherited from his family and maintaining his craft.

36


BAĞLAMA & SAZ YAPIMI BAGLAMA & SAZ MAKING

İŞİN TANIMI: Dut ağacı oyularak yaklaşık 2 yıl bekletildikten sonra işlenerek

yerine, yaprak bağlama imalatı tercih ediliyor. Bu üretim biçimi ile

bağlama haline getiriliyor. En iyi sesi çıkardığı için bu yöntemle

daha çok bağlama kısa sürede imal ediliyor (Ayda yaklaşık 200-

yapılan bağlamanın imalat aşaması çok uzun sürdüğünden

300 adet)

(kurutulması için iki yıl bekletildiği için) günümüzde; oyma bağlama

JOB DESCRIPTION: The mulberry tree is carved, put aside for almost 2 years and

long (it is put aside for two years to dry) therefore in our day the

then it is processed and turned into a bağlama (a stringed musical

production of the laminated bağlama is preferred instead. With this

instrument). The making process of the carved bağlama which is

production method more bağlama’s are being produced in a shorter

produced in this way because it creates the best sound takes too

time. (Approximately 200-300 per month).

37


MUHARREM DEMİR TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1963 yılında Bartın’ın Kurucaşile Meydan Köyünde doğdu. Şoförlük mesleğini sürdüren Demir, sanata olan ilgisini ürettiği eserlerle pekiştiriyor. Demir, Cide’deki atölyesinde yöresel el sanatları, sultan kayığı maketleri, otantik Cide evleri maketleri üzerine gün boyu çalışıyor. Osmanlı dönemine ait sultan kayıklarının maketleri, Cide Baldeniz Tersanesinde üretilen teknelerle ilgili maketleri üreten Demir, eserlerini İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerde katıldığı el sanatları fuarlarında sergiliyor.

CV: He was born in Meydan village of Kurucaşile district of Bartın, in 1963. Demir who continues to profession of being driver consolidates his interest in art with the works of art he produces. Demir works on local handicrafts, barge models, and authentic Cide house models all day long in his workshop in Cide. Demir who produces the models of barges in Ottoman period and models of the ships built in Cide Baldeniz Dockyard exhibits his handicrafts in the fairs he attends in cities such as İstanbul, Ankara, Bursa, and İzmir etc.

38


SALTANAT KAYIĞI barge

İŞİN TANIMI: Maketçilik gerçek hayatta bulunan bir nesnenin çeşitli

menteşeler, bogota makaraları, güverte donanımları, direkler ve

materyaller kullanarak seçilen ölçekte bir örneğini yapmaktır.

donanım ile yelkenlerin yapılması gibi çalışmaları içerir. Gemi

Maketçilik yapılması planlanan bir evin mimari tasarımı için üretilen

maketi için maket bıçakları, ölçü aletleri, çeşitli cımbızlar, zımpara,

prototip içeriğinde bir ev maketi olabileceği gibi, gerçek hayattaki

oyma ve bıçkı aletleri, tutkal gibi çeşitli malzemeler kullanılır.

uçak, gemi, tren, araba gibi ulaşım araçların birebir bir modelleri

Bir hobi branşı olmasının yanında gelir elde etme imkanı da

de yapılabilir. Pirinç, bakır, alüminyum levhalar, çıta, kontraplak ve

sağlayan gemi maketçiliği, hobiden yola çıkarak emek, zaman,

yapıştırıcı gibi malzemeler başta olmak üzere detaylar için gerekli

sabır üçlüsünü bir arada yoğurur. Gemi maketi, insanların eskiye

pek çok malzemenin kullanıldığı gemi maket yapımında tekne

özleminden doğan, o anları hayal etmeyi sevenlerin bir uğraşıdır.

çeşitleri, sandal, yat, kayık, yük gemisinin yanı sıra kruvazör,

Gemi modelleri antik çağlardan başlayarak bütün gemi çeşitlerini

römorkör, tanker modelleri de uygulanır. Gemi maketi yapımındaki

kapsamaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hobi

işlemler model yapımının seçilmesinin ardından, gövde ve güverte

olarak gemi modelleri yapılmaktadır. Genelde bu modeller çeşitli

kaplaması, makaralar, top arabaları, toplar, top lombarları ve

boyutlarda ve malzemelerde yapılabilmektedir.

JOB DESCRIPTION: Modeling is to make the example of an object in real life, in a

deck equipment, masts, rigging, and sails after the model making

scale selected using various materials. The content of prototype

is selected. Several materials such as craft knives, measuring

produced for architectural design of a house planned to make

instruments, various nippers, sandpaper, gouge and saw tools, and

a model can be a house model and one-to-one models of

glues etc. are used for ship model making. The ship model making

transportation vehicles such as planes, trains, and cars etc. Vessel

enabling to earn income as well as a hobby branch combines labor,

types, boats, yachts, rowboat, cargo ship, cruiser, towboat, and

time, and patience setting out hobby. Ship model is a hobby arising

tanker models are applied in ship model making which many

from nostalgia of people and of those who like to dream those

materials such as brass, copper, aluminum sheet, lath, plywood,

moments. Ship models include all ship variants as from the ancient

and glue necessary for the details are used. The processes in ship

ages. Ship models are made as a hobby in our country as well as

model making include the works making hull and deck board,

throughout the world. Such models can be made in various sizes

pulleys, gun carriages, artillery, gun portholes, hinges, sheaves,

and materials in general.

39


MUHİTTİN ELDEMİR TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1967 yılında Gaziantep’te doğdu. Kutnu sanatının son bulmaması için çalışan kutnucu ustalarındandır. Eldemir, çalışmalarını Anadolu ve Beyazhan’da sürdürüyor. Eldemir, yöresel bir kıyafet olarak kullanıldığı gibi, dekoratif amaçlı, çeşitli aksesuar, turistik giysi, çanta, terlik, perdelik kumaş ve folklor kıyafeti olarak da kutnu üzerinde çalışıyor. Son yıllarda elbise ve kravat olarak kutnu üzerinde çalışan Eldemir, kutnu kumaşından; şal, fular, kaftan, kaşkol, çanta, ayakkabı, gelinlik ve abiye kıyafetler tasarlayarak sanatı yok olmaktan kurtarmıştır.

CV: He was born in Gaziantep, in 1967. He was one of the craftsmen who try to keep kutnu art alive. Eldermir continues his works in Anatolia and Beyazhan. Eldemir uses kutnu art as regional clothing as well as applies on several accessories, touristy clothes, bags, slippers, drapery fabrics, and folkloric clothes for decorative purposes. Eldemir who has recently applied kutnu on dresses and neckties has survived this art by designing shawls, scarves, robes, mufflers, bags, shoes, bridal dresses, and evening dresses.

40


İPEKLİ KUTNU DOKUMA sılk kutlu weavıng

İŞİN TANIMI: Kutnu kumaşı dokumacılığı, Gaziantepli ustaların maharetli elleri

dayanan kutnuculuğun; dünyada basma sanatı yokken, ipeğin çeşitli

ile tarihe meydan okuyor. Kutnuculuğun tarihi çok eskilere dayanıyor.

boyalara defalarca batırılıp, kendisine has renk ve motifler verilerek

Gaziantep’te yüz yıllardan beri yapılan kutnuculuk, bir zamanlar

yapılan bir dokumadır. Kutnu kumaşı, kutnu ve alaca olmak üzere

çok önemli bir geçim kaynağı olmuş, bu sanattan 500-600 aile

ikiye ayrılıyor. Mecidiye, hindiye, zencirli, kemha, darcı, sedefli,

ekmek yemiştir. Ancak son yıllarda eski değerini kaybeden kutnu

mekkavi, kürdiye, cütari, rehvancıoğlu, kırkalem, sultan, Osmaniye,

dokumacılığı, şehirde bir iki usta tarafından icra ediliyor.Kutnu kumaşı,

mehtap mercan, sedyeli, çiçekli olmak üzere 60′tan fazla çeşidi

eskiden Anadolu’da özellikle alımlı giyinmek isteyen insanların

olan kutnunun hakim renk sarıdır. Altın rengindeki sarı, kumaşa renk

hayallerini süslerdi. Anadolu Selçukluları’ndan bu yana dokunan kutnu

vermekle kalmaz, doğal bir parlaklık sağlar. Kırmızı, mor, yeşil, bordo,

kumaşları Osmanlı padişahları tarafından da elbise olarak diktirilirdi.

pembe, mavi ve siyah renklerin de tercih edildiği kumaş, eskisi kadar

Görkem, zarafet ve estetik ifade eden kutnu kumaşların hammaddesi

olmasa da kimi yörelerde halen giysi olarak kullanılıyor. Özellikle de

filoş olan suni ipek ve pamuk ipliğidir. İçinde sentetik hiçbir madde

Yörükler tarafından tercih edilen kutnun, Türkiye’nin her bölgesinde

bulunmadığından sıhhi bir kumaş türüdür.Geçmişi çok eskilere

ağırlıklı olarak kullanıldığı bir çeşidi var.

JOB DESCRIPTION: Kutnu-weaving challenges time with the skillful hands of

to old times is a textile product by means of repeatedly submerging

craftsmen of Gaziantep. It dates back old times. Kutnu-weaving that

silk into various paints and giving specific colors and motive when

has been made in Gaziantep for centuries was an important source

printing art did not exist. This fabric is classified in two groups: kutnu

of living once and 500-600 families earn their keep by means of this

and motley. The dominant color is yellow in kutnu which has over

art. However kutnu-weaving that has recently lost its old value is

60 types such as mecidiye, hindiye, zencirli, kemha, darcı, sedefli,

being performed by a few craftsmen in the city. Kutnu fabric dreamed

mekkavi, kürdiye, cütari, rehvancıoğlu, kırkalem, sultan, Osmaniye,

of people who wanted to wear attractively particularly in Anatolia in

mehtap mercan, sedyeli, and çiçekli etc. Golden yellow color does not

the past. Kutnu fabrics weaved as from Anatolian Seljuk Sultanate

only give color to the fabric but also provides a natural brightness.

was sewn as dresses by the Ottoman rulers. The raw material of

This fabric which has other colors such as red, purple, green, maroon,

kutnu fabrics which means majesty, elegance, and aesthetics is

pink, blue, and black is still used as clothing in some regions though

floret silk and cotton thread. Since it does not contain any synthetic

not that in old times. Kutnu which was especially preferred by Yörüks

material it is a sanitary fabric type. Kutnu-weaving which dates back

has a kind mainly used in every region of Turkey.

41


Muzaffer Demİr TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1965 yılında Gaziantep’te doğdu. Sedef kakma ve bakır sanatına ilk adım atışı, kendisi gibi bu işe gönlünü veren babası Remzi Demir’in yanında çırak olarak başlamasıyla gerçekleşti. Eğitim-öğretim hayatı boyunca da mesleğe olan ilgisini kesmeyerek sedef kakma sanatına dair çalışmalarını sürdürdü. Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkârı olarak Gaziantep’te sedef kakma ve bakır sanatını halen sürdürmektedir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok sergide Gaziantep’i ve ülkemizi temsil ediyor.

CV: He was born in Gaziantep, in the year 1965. His first step in mother of pearl marquetry and cooper-smithing was taken place by beginning to work as an apprentice to his father Remzi Demir who devoted himself to this craftwork. He maintained his works about mother of pearl marquetry without disengaging with his interest in this profession throughout his educationteaching life. Demir is still performing the mother of pearl marquetry and copper-smith art in Gaziantep as an artisan of the Ministry of Culture and Tourism. He also represents Gaziantep and our country with success in many national and international exhibitions.

42


Sedef Kakma-Bakır İşleme Mother of Pearl Marquetry – Copper Smithing

İŞİN TANIMI: Bazı kaynaklara göre Sümer sanatında sedefin tıraş edilerek

yerine ya da sedef ile birlikte boynuz, boğa, fildişi ve kemik de

ahşaba uygulandığı, Uzakdoğu ve Güney Asya’daki Hint sanatında

kullanılmaktadır. Sedef işçiliği, oyma ve kakma usulü ile yapılır.

sedef süslemelere rastlandığı bildirilse de; sedef en yaygın ve en

Sedef kakmacılık işine Sedefkâri, sedef kakma yapan ustaya

gelişmiş şekliyle Türk-Osmanlı sanatında görülür. İlk örneklerine

Sedefkâr denilmektedir.

15. yüzyıl sonlarında rastlanan, Edirne’deki tek kubbeli 2. Beyazıt

Bakır, yüzyıllar boyunca çekiçlerle dövülerek şekillendirilmiş; kazan,

Camii’nin kapı kanatlarında görülen sedef dolap kanatları; kürsü,

bakraç, tas, kâse, vs. biçimine getirilerek kullanılmıştır. Geleneksel

çekmece, Kuran muhafazası, rahle, masa, koltuk, kanepe, sehpa

bakır el sanatlarımıza son yüzyılda ‘bakır el işlemeciliği’ olarak

gibi mobilyalar, silah kabzası, nalın, körük, tütün tabakası, kahve

adlandırılan yeni bir el sanatı daha eklenmiştir. Bu sanat bakır

takımı vb. gibi birçok ahşap eşyada uygulanmıştır. Ceviz, maun,

eşya üzerine ’kalem’ adı verilen tornavidaya benzer çekiçlerle

gül gibi sert ve dokusu ağaç tercih edilerek yapılan sedef kakmada

gerçekleştirilir. Kalın kalemle desenlerin içleri doldurulur. Bakır el

kurşun, kalay, gümüş ve albaka tel motiflerin çevresini süslemede

işlemeciliği, son yıllarda özellikle hızlı üretim amacıyla makine el

kullanılır. Sedef ise tatlı sudan çıkarılan istiridye kabuğudur. Sedef

işçiliğine dönüşerek orijinalliğini kaybedecek noktaya gelmiştir.

JOB DESCRIPTION: Although some resources indicate that mother of pearl was applied

shell of oyster living in freshwater. Horn, bull, ivory and bone can also

on wood by means of trimming in Sumerian art and mother of pearl

be used with mother of pearl or instead of mother of pearl. Mother of

embroideries are encountered in Far Eastern, South Asian and Indian

pearl craft is made with the engraving and inlaying methods. Mother of

art, the mother of pearl in its most common and developed form is seen

pearl marquetry craft is called “Sedefkari” and the craftsman that does

in Turkish-Ottoman art. Mother of pearl marquetry of which archetypes

mother of pearl marquetry is called “Sedefkar” in Turkish.

were encountered on the door leaves of the Beyazıd II Mosque with one

Copper has been formed by hammering for many centuries and used

dome in Edirne by the end of 15th Century was applied on furniture

by means of shaping as caldron, bucket, bowl, and cup etc. A new

such as cabinet wings, pulpit, drawer, Koran casing, reading desk, table,

handicraft called as “copper smithing” has been added to our traditional

armchair, bench, coffee table and any other wooden goods such as

copper handicrafts in recent century. This craft is performed on copper

weapon grip, clog, bellows, tobacco case, coffee set etc. Lead, tin, silver,

object by means of hammer similar to screwdriver that is called “chisel”.

and alpaca are used of to decorate around the wire motives in mother

The patterns are filled with thick chisel. In recent years copper-smithing

of pearl marquetry that is made preferring hard and fine-textured wood

has got to the point so as to lose its authenticity by transforming to

such as walnut, mahogany, and rosewood etc. Mother of pearl is the

machinery work for mass production purposes.

43


Necatİ Korkmaz TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1963 yılında Ankara’da doğdu. Korkmaz, geleneksel ve unutulmuş Türk sanatlarına ilgi duymadan önce Antropoloji eğitimini sürdürüyordu. Arşivlerde ve eski minyatürler üzerinde uzun araştırmalar yaparak tekke sanatları dalında uzmanlaşan Korkmaz, daha sonra 1985 yılından itibaren gubarî hat yazımı ve mütteka yapımı işine yöneldi. Dünyanın elle yapılmış en küçük sanat ürünleri olan bu çalışmalar uzun çabalar sonucu ortaya çıkıyor. Kişisel çabaları ile öğrendiği bu sanatların Türkiye’deki tek temsilci olan Korkmaz, ince işçilik ve sabır gerektiren eserlerini sergilemeye devam ediyor.

CV: He was born in Ankara, in 1963. While Korkmaz was receiving anthropology education before he was interested in traditional and forgotten Turkish arts. Korkmaz specialized in Islamic lodge arts by making prolonged researches on archives and old miniatures and then he has headed towards gubari calligraphy and making mutteka (“supporting stick”) since 1985. These craftworks which are the smallest hand-made works of art of the world come up as a result of long-lasting efforts. Korkmaz who is the only representative of these arts he has learned by his personal efforts in Turkey maintains to exhibit his works of art requiring fine craftsmanship and patience.

44


Mutteka ve Gübarî Hat Mutteka and Gubari Calligraphy

İŞİN TANIMI: Geçmişte dervişlerin kullandığı tefekkür bastonu olan mütteka,

Gubari Kelimesi Arapçada toz manasındaki gubar kelimesinden

özellikle 1001 gün süren ve en basit işleri icra ettikleri öğrenim

türetilen toz gibi anlamına gelir. Gübarî Hat ise gözle zor

süreci içinde, kırk gün ve gece neredeyse yemek yemeden ve

seçilebilecek küçüklükteki toz gibi minik yazı demektir. Gubarî hat

uyumadan, kendilerini durmaksızın ibadete verdikleri imtihan

yazımı mikroskop altında, tilki bıyığının tek bir kılından yapılmış

esnasında kullandıkları bir tür bastondur. Yorgun düştüğü

fırça yardımıyla, mercimek ya da beyaz fasulye taneleri ya da

vakit, derviş başını, alnını veya gözünün başka bir bölümünü ya

seramik üzerinde icra edilir. Çizgi ya da hattın karmaşıklığına göre,

dinlenmek ya da kısa bir süre için meditasyona girmek için bu asa

bir örneği gerçekleştirebilmek için bir ile üç güne kadar bir işçilik

üzerine yaslıyordu. 1700’lü yıllarda çok kullanılan mütteka, 1925

gerekebilir. Hattın kendisi zor bir sanat olmakla beraber gubari hat

yılında Türkiye’de derviş dergâhlarının yasa gereği kapanmasıyla

küçüklüğünden dolayı ayrı bir zorluğa sahiptir. Mütteka, özel gümüş

tarihe karıştı. Anlamı Arapçada dayanak olan ve kestane ağacından

işlemeleriyle ve gubarî hat yazım sanatıyla gayet ince bir şekilde

yapılan bu desteğin bazı modellerinde alt destek kısmî keçi

süslenmektedir.

kemiğiyle de kullanılabilmektedir.

JOB DESCRIPTION: Mutteka which is the contemplation stick used by dervishes in

bone.

the past is a kind of staff used by them during exam which they

The word gubari means “dust like” derived from gubar meaning

constantly devoted themselves to praying without eating almost

“dust” in Arabic. Gubari calligraphy means tiny scripts as small

anything and sleeping for forty days and nights within the learning

as dust that is hardly distinguishable. Gubari calligraphy art is

period that lasted for 1001 days and they performed their ordinary

performed under microscope by means of a brush made of a

works. When a dervish got tired, he leaned his head, forehead

single sensory hair of fox on lentil or bean grains or ceramic. It

or any part of his face to rest or to contemplate for a short time.

may require up to one or three days workmanship to complete a

Mutteka that was commonly used in 1700s was a thing of the past

sample depending on complexity of line or script. The calligraphy

by closing of dervish lodges in Turkey in 1925 as per the law. In

is a difficult art and yet gubari calligraphy has a distinct difficulty

some models of this stick which means “support” in Arabic and is

since it is very tiny. Mutteka is decorated with fine silver works and

made of chestnut tree, the bottom stand part can be made of goat

gubari calligraphy subtly.

45


Nİyazİ Köleoğlu TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1935 yılında Hatay’ın Altınkaya ilçesinde doğdu. Buğday saplarını temizleyip boyadıktan sonra, çok farklı motiflerle, çantalar, tabaklar, kutular yapımını sürdürüyor. Kendisini ve mesleğini tanıtmak için Kültür ve Turizm Bakanlığından destek alan Köleoğlu, yurtiçi ve yurtdışında da kültür fuarlarında yaptığı çalışmaları sergileme imkânı buluyor. Tüm çabasını bu sanatı yaşatmak üzerine kuran Köleoğlu, eşi, çocukları, torunları başta olmak üzere ailesinin bireylerine Buğday Sapı İşlemeciliğini gelecek nesillere aktarmak için öğretmeye devam ediyor.

CV: He was born in Altınkaya county of Hatay, in the year 1935. After he cleans and paints the wheat stems he makes with them bags, plates, and boxes etc. in several motives. Köleoğlu who receives support from the Ministry of Culture and Tourism to advertise himself and his profession fins a chance to exhibit the works he made in culture fairs at home and abroad. Köleoğlu who has established all his efforts to keep this art alive resumes teaching the wheat stem craftwork to his family members mainly wife, children, and grandchildren in order to transfer this art to next generations.

46


BUĞDAY SAPI İŞLEMECİLİĞİ Wheat Stem Craftwork

İŞİN TANIMI: Eski Mısır’a dayanan bu sanat, buğdaygiller cinsi bitkilerin

bal mumuyla mumlanmış pamuk ipliklerle küçük ilmekler halinde

saplarının çapraz veya üst üste getirilerek örülmesi esasına

birleştirilir. Son olarak sap kırıkları ve kıymıklar temizlenerek

dayanmaktadır. Haziran ayı başlarında buğday bitkisinin kökü ile

örme işi bitirilir. Bu şekilde örülen tabak (duvar süsü), cimem

başak boğumu arasında kalan orta kısmı özenle seçilir. Tarladan

(ikram sepeti) ve çantalar büyük bir emeğin sonucunda meydana

toplanan bu saplar temizlenir, demetler haline getirilir ve bir süre

getirilmiş olur. Özenle toplanan sapların, kökboyalarıyla değişik

güneşte kurutulur. Daha sonra büyük kazanlarda, doğal kök

renklere boyanmasının ardından büyük bir sabır ve emekle

boyalarıyla kaynatılmak suretiyle boyanır. Bir süre daha güneşe

örülmesinin ardından sepet, çanta ve duvar süsü yapılıyor. Örülen

serilerek kurutulur. Genelde içten dışa doğru spiral veya çapraz

sepetler Şark köşesine dekor olarak, yuvarlak masanın üstüne,

biçimlerde ortadaki temel sap demeti etrafında sarılarak örülmeye

kapı önlerine paspas olarak da kullanılabiliyor. Naylonların da

başlanır. Örgü büyür ve belirli bir uzunluğa veya çapa ulaşınca

olduğu bu işlemelerde maliyeti daha düşük olsa da bunlar pek

kesilir. Eğer örgü, şerit halinde kullanılacaksa bu şeritler kesilerek

tercih edilmiyor.

JOB DESCRIPTION: This art which dates back to Ancient Egypt is based on overlapping

knitting is to be used as strips, they are cut and joint with waxed

the stems of poaceae species crosswise and knitting them. The

cotton yarn in small knots. Finally stem fractures and splinters are

section between the root and spike bottom of a wheat plant are

removed and knitting is finished. Plate (wall ornament), “cimem”

selected with care at the beginning of June. These stems collected

(serving basket), and bags are formed as a result of a great effort.

from the field are cleaned, sheaved, and dried under sun for a while.

After the stems collected with care are painted in several colors with

Then they are painted by means of boiling in big cauldrons with

madders, they become baskets, bags, and wall ornaments following

natural madders. Afterwards they are dried lying under sun for a

knitting with a great care and patience. The baskets knitted can

while. It is started to knit from inside outwards or crosswise wrapping

be used as decorations for Orient corner and over round table and

on the middle main bunch of stem generally. Knitting gets bigger

doormats at doorsteps. Although the nylon ones are cost-efficient in

and when it reaches to a specific length or diameter it is cut. If the

these handicrafts, these are not preferred much.

47


Özlem Ercan Sezer TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1968 yılında doğdu. 1991’de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünü tamamladı. Hobi olarak başladığı sanatını eğitim alarak, evinde kurduğu atölyesinde mandrelde cam boncuk tekniğinde çalışarak ilerletti. 2011’de İzmir Tasarım Festivali ve Denizli Cam Festivalinde yer aldı. 2012’de Tokyo’da sergi açtı. 2012’de Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Nazarköy’de kurduğu atölyede köy halkına eğitim verdi. İzmir 100. Yıl Olgunlaşma Enstitüsünde 2012-2013 yıllarında Cam Boncuk Eğitmenliği yaptı. 2011, 2012, 2013’de JEWEX Mücevher Altın, Gümüş ve Takı Fuarında standıyla yer aldı.

CV: She was born in 1968. She graduated from the Department of the Faculty of Agriculture of Ege University in 1991. She received the education of her art she began as hobby and she advanced it working in glass bead on mandrel technique in her workshop established in her house. She took place in İzmir Design Festival and Denizli Glass Festival in 2011. She held an exhibition in Tokyo in 2012. She gave education to villagers of Nazarköy in the workshop she established in the body of Kemalpaşa Public Education Center in 2012. She served as an educator of glass bead in 100th Year Advanced Technical Institute between the years of 2012 and 2013. She took place with her own stand in JEWEX Jewelry, Gold, Silver, and Ornament Fair in 2011, 2012, and 2013.

48


Cam Boncuk Glass Bead

İŞİN TANIMI: Cam günümüz modern çevresinin önemli bir parçasıdır. Basit bir

yöntemler, fırının odunla yakılması ve camüreticinin özellikleri

su bardağından sofistike bir teknik donanım malzemesine kadar

yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe dayanır. Bugün yapılan boncuklarda

kullanım alanı geniştir. Camın kullanımı günlük hayatımızın o kadar

bile nihai ürün daha önceki dönemlerdeki ürünlerden çok az farklılık

büyük bir alanını kaplamaktadır. Cam boncuk yapımı cam üretiminin

gösterir ve görevleri de elbette çok az değişmiştir. İtalya’nın cam

en cazip şekillendiren biridir. Bir halk sanatı olarak yaygın bir şekilde

adasından getirilen Murano camları 1200 derece ateşte eritilir,

üretilen cam boncuklar küçük fırınlarda yapılır.Cam odun ateşinde

mandrel adı verilen çelik çubuklara sarılmak suretiyle boncuk haline

yumuşatılır ve boncuklar elle kullanılan son derece basit birkaç aletle

getirilir. Özel tekniklerle ortaya çıkan cam boncuklar deri ve çeşitli

çeşitli formlar verilerek üretilir.Cam boncuk üretiminde kullanılan

aparatlarla birleştirerek takılar ve çeşitli aksesuarlar yapılır.

JOB DESCRIPTION: Glass is an important part of modern environment. Its area

3000 years. Even the final products in today’s beads are slightly

of use is wide as from a simple water glass to a sophisticated

different than those from the previous periods and their tasks have

technical equipment material. Usage of glass covers a large part

changed little. Murano glasses coming from glass island in Italy

of area of our daily life. Glass bead making is one of the attractive

are melted in fire at 1200 degrees and formed in bead shapes by

forms of glass production. Glass beads produced commonly as a

wrapping on steel rods called as mandrels. Glass beads coming up

folk art is made in small kilns. Glass is softened in wood fire and

with special techniques are used to make ornaments and various

beads are produced giving several forms by means of very simple

accessories by means of combining with leather and several

tools. The methods used in glass bead making, burning of kiln with

apparatuses.

wood, and the properties of glass production date back to about

49


Rafİ Işık TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1955 yılında Eskişehir’de doğdu. Yaklaşık 40 yıldır Eskişehir’in geleneksel zanaatlarından biri olan lületaşı işlemeciliğini sürdürmektedir. Işık’ın Eskişehir’de taşın çıkarıldığı köyde yaşaması küçük yaşta usta-çırak ilişkisiyle bu mesleği öğrenmesine dayanak olmuştur. Ustaların yanında küçük yaşta hevesle mesleğine ilk adımı atan Işık, lületaşı işlemeciliğini gittikçe daha çok benimseyip sürdürmüştür. Işık, kendine ait işyerinde mesleğini yaşatmaya, ayrıca eserleriyle yurtiçi ve yurtdışında sergilere katılmaya devam ediyor.

CV: He was born in Eskişehir, in the year 1955. He has been maintaining meerschaum handicraft that is one of the traditional craftwork of Eskişehir for about 40 years. Since Işık lives in a village where this stone is extracted, he was encouraged to learn this profession in a relationship of master and apprentice at a young age. Işık who eagerly took his first step to the profession alongside his masters at a young age has maintained the meerschaum handicraft embracing more increasingly. Işık maintains to keep his profession alive in his own work place and attend to the exhibitions with his works of art at home and abroad.

50


Pİpo PipE

İŞİN TANIMI: Ticari olarak işlenebilir Lületaşı yataklarının nerede ise

bir pipo, içine tütün konularak tutuşturulan yanma haznesi ve

tamamı Türkiye’nin Eskişehir ilinde yer alır. Oluşumunu sağlayan

ebonit veya benzeri maddelerden yapılan ağızlıktan oluşur. Klasik

tepkimeler dolayısıyla, lületaşı yeraltında ıslak halde bulunur.

pipoda ağızlığın pipo gövdesine bağlandığı kısmın ucunda yanma

Lületaşının toprak içindeyken temizliğini, çıkarıldıktan sonra da

sırasında ortaya çıkan su buharını yoğuşturmak ve dumanı bir

kolay işlenmesini, gözenekli yapısının tuttuğu bu doğal nem sağlar.

miktar soğutmak için genellikle alüminyum ya da pirinçten yapılma

Doğrudan veya işlendikten sonra kurutulan lületaşı, kaybettiği

bir filtreleme elemanı bulunur. Günümüzde üretilen pipolarda

nem oranında hafifler ve önemli bir direnç kazanır. Lületaşından,

yoğuşturucu yerine balsa ağacından yapılma ahşap ya da karton

pipo haricinde çeşitli dekoratif ve figüratif objeler de yapılmaktadır.

kılıflı, içinde aktif karbon bulunduran filtreler kullanılır. Bu tür

Pipo ise tütün içmeye yarayan, ahşap, taş, metal, cam, kil

filtreler piponun yapısına göre 4-9 mm gibi kalınlık 30-35 mm gibi

benzeri malzemeden yapılan gereçtir. Günümüzde genellikle briar

uzunluklarda üretilir. Aktif karbon veya balsa filtre kullanımı tütün

veya lületaşı gibi malzemelerden yapılmaktadır. Geleneksel

içiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bir miktar azaltır.

JOB DESCRIPTION: Almost all meerschaum deposits which are commercially

pipe is composed of a burning chamber that is put with tobacco

workable are located in province of Eskişehir in Turkey.

and lit and a mouthpiece made of ebonite or similar materials.

Meerschaum is found as wet below ground because of the reactions

In a classical pipe, there is a filtering element made of generally

providing its formation. This natural humidity retaining its porous

aluminum or brass on the tip of the section where the mouthpiece

structure provides the cleanness of meerschaum under ground and

connects to the pipe body in order to condense water vapor

crafting easily after extraction. Meerschaum which is dried directly

generated during burning and cool smoke a little. The filters carried

or after crafting becomes lighter at the rate of humidity it lost and

active carbon with wooden or paperboard sheathed, made of balsa

attains significant resistance. Several decorative and figurative

tree are used for condenser in the pipes produced nowadays. Such

objects other than pipes can also be made of meerschaum. A pipe

filters are produced with a depth of 4-9 mm and length of 30-35

is a tool made of materials such as wood, stone, metal, glass or

mm, depending on the structure of the pipe. Using active carbon

clay that is used for smoking tobacco. Nowadays it is generally

or balsa filter decreases a little the negative effects of smoking

made of materials such as briar and meerschaum. A traditional

tobacco on health.

51


Uğur Karataş TÜRKİYE/TURKEY

CV: Aynı anneden kardeş olan Uğur Karataş ve Hüseyin Koçak, İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy’de nazar boncuğu ve cam sanatı ustalığını sürdürüyor. Dedeleri Halil Duman’dan öğrendikleri zanaatı Karataş 15 seneden, Koçak 21 seneden bu yana devam ettiriyor. 1940’de Arap Selim adlı Mısırlı ustanın köylerine getirdiği 3 bin yıllık mazisiyle bu zanaatı, Koçak ve Karataş kardeşler geçmişten geleceğe taşıyor. Dünyada orijinal nazar boncuğu yapılan Nazarköy’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belgeli 6 ustasından 2’si olan kardeşler, Nazar Köyü’nü de dünyaya tanıtıyor.

JOB DESCRIPTION: Uğur Karataş and Hüseyin Karataş who are maternal halfbrothers maintain the evil eye and glass craft in Nazarköy, Kemalpaşa district of İzmir. This craft which was learnt by their grandfather Halil Duman has been continued by Karataş for 15 years and by Koçak for 21 years. Koçak and Karataş brothers carry into future this craft which dates back to 3 thousand past, brought by an Egyptian craftsman named Arab Selim in 1940. Two brothers of six craftsmen certified by the Ministry of Culture and Tourism in Nazarköy where the authentic evil eye amulets are produced in the world introduce Nazarköy to the world.

52


NAZAR BONCUĞU Evil Eye Amulet

İŞİN TANIMI: Genellikle yuvarlak ya da oval şekildeki boncuk ocakları, İzmir

bulunur. Buralara renkli camlar yerleştirilir. Tava içinde de mavi cam

Kurudere’de (Nazarköy) bu işin ustaları tarafından yapılır. Ocağın

bulunur. Sındırgısıdır demiri, ocak üzerinde, ocağa yerleştirilmiş

tamamı kil ile sıvanır. Her gün 800-1000 derecelik ısı ile çalışan

halde, pencere kenarında bulunur. Ustanın kelerde erimiş camı alıp

ocaklar, en çok bir yıl dayanır. Sadece çam odunu kullanılan

biçimlendirmesi sırasında destek olarak kullandığı demirdir. Erimiş

ocağın ateş yakılan bölümüne kapı denir. Ocağın üstündeki, yarım

camın ocaktan alınması için asebe adı verilen çelik çubuk kullanılır.

kubbe biçimli kısmına tepe kapağı, boncuk işlendikten sonra

Asebenin ucu cam macununa batırılır, sındırgısıdır demirinden

soğumaya bırakıldığı bölüme kavara adı verilir. Ocak içerisinde

destek alınarak döndürülüp top haline gelmesi sağlanır. Dışarı

erimiş camın alınması için açılan deliğe pencere denir. Bir ocakta

çıkarılan cam macunu ray demiri üzerinde, yassı bir demir olan

üç ile beş arasında değişen pencere bulunabilir. Boncuğun demir

merteke yardımıyla ezilir ve biçimlendirilir. Biçimlendirilen boncuğa

çubuk yardımıyla alındığı yere keler-kelerin adı verilir. Kelerde

göz yerleştirmek için merdan adı verilen, asebeden daha ince çelik

camların eridiği bölüme tava denir. Tavada bir kaç küçük bölüm

çubuk kullanılır.

JOB DESCRIPTION: The bead furnaces in generally round or oval form are made by

the pan. Colorful glasses are located there. And there is also blue

the craftsman of this work in Kurudere (Nazarköy), İzmir. The entire

glass in the pan. Sindirgisidir rod is on the furnace, located in the

furnace is fettled with clay. The furnaces which operate under a

furnace, by the window. It is the rod that is used by craftsman as

temperature of 800-1000 degrees every day stands on one year

support during taking and shaping the glass melted in the keler.

at most. The section of building a fire in the furnace that uses only

Steel rod called as “asebe” is used to take the melted glass from

pine wood is called port. The semi-dome shaped section over the

the furnace. The end of asebe is dipped in glazier’s putty and the

furnace is called top cap and the section where a bead is left to cool

melted glass is provided to take shape of a ball by spinning having

after processed is called “kavara”. The hole used for taking melted

supported by the sindirgisidir rod. The glazier’s putty taken out is

glass in the furnace is called window. There can be three to five

crashed and shaped by means of merkete that is a flat iron. Steel

windows in a furnace. The place where the bead is taken by means

stick called “merdan” that is thinner than asebe is used to place an

of a rod is called as “keler-kelerin”. The section where the glasses

eye on the shaped bead.

are melted in the keler is called as pan. There are several parts on

53


Varol Kuzu TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1971 yılında Edirne’de doğdu. Edirne Ticaret Meslek Lisesinden mezun oldu. Kuzu, Edirne geleneklerinde önemli bir yeri olan Aynalı Süpürge yapımını ilk olarak mesleğin ustası olan babasının yanında çırak olarak çalışarak öğrendi. Süpürgelerin normal ve çeşitli boyutlarında birbirinden farklı modellerinin zanaatını yapan Kuzu, baba mesleği olan Aynalı Süpürge ustası olarak mesleğini devam ettirmektedir. Kuzu eserlerini yurtiçi ve yurtdışında katıldığı sergi ve fuarlarda sergilemeye devam etmektedir.

CV: He was born in Edirne, in the year 1971. He graduated from Edirne Trade Vocational School. Kuzu learned to make Broom with a Mirror that has an important place in Edirne traditions, by working as an apprentice to his father who is the craftsman of this profession, in the first place. Kuzu who crafted several models in normal and various sizes of brooms maintains this art as a craftsman of Broom with a Mirror which is his father’s profession. Kuzu resumes exhibiting his works of art in exhibitions and fairs he attends at home and abroad.

54


Aynalı Süpürge Broom with a Mirror

İŞİN TANIMI: Geçmişten bu güne Edirne’ye özgü bir el sanatı olan Aynalı

durumdaki süpürgeyi alan bağlayıcı, süpürgeye ilk şeklini vererek

Süpürge geleneksel bir sanat ürünü olarak değerini korumaktadır.

çatal süpürgeyi yapar. Süpürgeyi dikerek ona son şekli verme görevi

Tarladan toplanan süpürge telleri süpürge yapımına uygun uzunlukta

ise dikicidir. Dikici tarafından mengeneye koşulan süpürge dikici

kesilir. Süpürge telleri, kükürdün kolay işlenmesi ve yumuşak olması

tarafından sapı yukarı gelecek şekilde etek kısmından iki ayağı ile

için su ile ıslatılır. Bu işle ıslama ya da tavlama denir. Islatılan teller

sıkıştırılır. Dikiş işlemi süpürgenin sap kısmının gövdeyle birleştiği

kükürt fırınına konur. 2-3 saat fırında kalan teller, bu işlemden

yerin altından ve mengeneye koşulan etek ile gövdenin birleştiği

sonra seçici (zahireci) tarafından; İnce ve cılız olanlar işlik, yolunan

yerinde gövdeyi meydana getiren tarafına atılır. Bu işleme kolon atma

teller hurdalık, kalın telli olanlar zahirelik, sapları kısa ve uzun

denir. Aynalı süpürgenin Edirne geleneklerinde önemli bir yeri vardır.

boylu teller tepelik olarak dört kısma ayrılır. Sınıflandırılan bu teller

Sapına kabara denen iri başlı çivi çakılması, kullanan bayanın kız

sarıcı tarafından alınarak süpürgeye ilk şekli verilir. Bu işleme çatılı

olduğunu ifade eder. Evin kapısının dışına asılan aynalı süpürge ise, o

adı verilir. Süpürge yapımındaki üçüncü kişi ise bağlayıcıdır. Çatılı

evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir.

JOB DESCRIPTION: The Broom with a Mirror which is handicraft incident to Edirne

binder. The binder takes the stacked broom and gives the broom its

coming from past to present maintains its value as a work of art.

initial form and makes fork broom. The duty of giving final form to

Broom heather collected from field is cut in length suitable for broom

broom sewing it is done by the sewer. Broom which is fastened in

making. Broom heather fibers are wet with water so that sulfur is

clamp by the sewer is pressed by sewer’s two feet from skirt section

easily treated and it becomes soft. This process is called wetting or

of broom as the broomstick faces upwards. Sewing is done on the

tempering. Wet heather fibers are placed in sulfur oven. Fibers stayed

side of creating body in the place where skirt clamped and it is joined

in oven for 2-3 hours are classified into four categories by the picker

with the body and under place which the stick section is joined with

(sorter): the thin and weak fibers are for workshop, the ones torn out

the body. This process is called pillaring. Broom with a mirror has an

are for scrap yard, the thick fibers are for grains, and the ones with

important place in Edirne traditions. Driving a hobnail onto the stick

short stems and tall length are for crest. These classified fibers are

means that the user who uses it is a girl. The broom with a mirror

taken by the wrapper and the broom was given its initial form. This

hanged on outside of house door means that there is a marriageable

process is called as “stacking”. The third one in broom making is the

girl in that house.

55


Yılmaz Büyükaşık TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: İpekçilik sanatının inceliklerini babası Hasan Büyükaşık’tan öğrenen Yılmaz Büyükaşık, mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. 1900’lerin başından beri koza yetiştiriciliği ve koza ipeği üretimi yapan Büyükaşık ailesi, dokumacılığı Halep Ermenilerinden öğrenmiştir. 1934 Antakya doğumlu Hasan Büyükaşık kendi işini 1950 yılında kurmuştur. 1936’dan bu yana ipek üretimiyle birlikte el dokumacılığını da sürdüren ailenin mirasını devam ettiren Büyükaşık, yurtiçi ve yurtdışındaki sergilerde ipek dokumacılığıyla tanıtıyor.

CV: Yılmaz Büyükaşık who has learned the specifics of sericulture art maintains his profession as a third generation. Büyükaşık family who has produced silk cocoon breeding and cocoon silk since the beginning of 1900s has learned weaving from Armenians of Aleppo. Hasan Büyükaşık who was born in Antakya in 1934 established his own work in 1950. Büyükaşık who resumes the legacy of the family that maintains the silk production along with hand weaving since 1936 advertises this handicraft in exhibitions at home and abroad.

56


İpek Dokumacılığı Silk Weaving

İŞİN TANIMI: İpek, İpekböceğinin ürettiği yumuşak, parlak bir liftir. İpekböceği

Bir kozadan 450 ile 900 metre arasında kesiksiz iplik çıkabilir.

bir tırtıldır ve bu lifi kendine koza örmek için üretir. İnsanlar

Bu iplikler tezgahlarda dokunarak kumaş yapılır. Türkiye coğrafi

bu liften iplik yapar ve kumaş dokurlar. Çok sağlam olan ipek

yeri ve iklimi bakımından ipekböceği ve dut ağacı yetiştirilmesine

boyanınca da gösterişli olur. Bazen ipeğe başka lifler karıştırılarak

uygun ülkelerden biridir. İpek, doğal ürün kullanma konusunda

döşemelik ve perdelik kumaşlar yapılır. İpek dokumacılığı bundan

hassas olan tüketiciler ve meraklarına hitap eden tarihi geçmişiyle

4600 yıl önce Çin’de başlamıştır. 16. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında

sadece bir kumaş olmakla kalmayan bünyesinde nice uygarlıkları

İtalya ve Fransa’da büyük gelişme göstermiştir. İnsanlar ipek

etkileyen asaletin simgesidir. Doğru kullanım şartlarını oluşturmak

elde etmek için üretme çiftliklerinde ipek böcekçiliği yaparlar.

koşuluyla yüzyıllara varan ömrüyle çok farklı bir üründür. Doğal

Yırtılarak zarar görmesine mani olmak için ipekböceğinin içinden

elyaf olan ipek sağlıklı olmasının yanında seçkinliğin ve sultanların,

çıkabileceği kadar gelişmesini beklemeden kozalar kaynatılır.

kralların malikanelerini süsleyen temel malzemelerin başında

Ardından ipek elle ya da makinelerle çözülerek çile haline getirilir.

gelmektedir.

JOB DESCRIPTION: Silk is soft and bright fiber produced by silkworms. Silkworm

obtained from a cocoon. These threads become fabrics weaving in

is a caterpillar and it produces this fiber to spin a cocoon for itself.

looms. Turkey is one of the convenient countries to raise silkworm

People spin thread from this fiber twill fabric. Silk is very durable

and mulberry trees in terms of its geographical position and

and becomes luxurious when painted. Sometimes upholstery

climate. Silk is the symbol of nobility which is not only a fabric

fabric and drapery fabric is produced by mixing other fibers with

with its history appealing to its consumers which are sensitive

silk. Silk weaving began in China 4600 years ago. It was developed

to use natural product and enthusiasts but also affects so many

significantly in Italy and France between the 16th and 20th

civilizations. It is a very distinct speech which dates back past

centuries. People make silkworm breeding sericulture production

centuries for centuries and under the condition that they form the

farms to acquire silk. The cocoons are boiled without waiting to

proper use conditions. As natural fiber is healthy it is the primary

develop till the silkworm can take out of it in order to prevent

main materials decorating the estates of nobility, sultans, and

damages by rupturing. Then silk became hank solving by hands

kings.

or machines. A continuous thread at 450 to 900 meters can be

57


YURDANUR UÇAR TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1973 yılında Tokat’ta doğdu. 2006’da Gaziosmanpaşa Üniversitesi El Sanatları Bölümü’nü tamamladı. 1988’den itibaren Tokat Kız Meslek Lisesi’nde başladığı Tokat Yazmacılık alanındaki görevini; 1995-1998 yılları arasında Yazmacılık kursları, Ağaç Kalıp Oymacılığı kursu ile sürdürdü. Ayrıca Tokat Kız Meslek Lisesi’nde Yazmacılık eğitici-öğreticisi olarak görev yaptı. Üniversite eğitimi boyunca usta eğitici olarak çalışmalara profesyonel olarak devam etti. 2006-2007 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığından geleneksel Türk El Sanatları “sanatkar” kimlik kartını almıştır.

CV: She was born in Tokat, in 1973. She graduated from the Department of Handicrafts of Gaziosmanşa University in 2006. She resumed her duty in the field of Tokat Printing she began in Tokat Girls’ Vocations School with the printing courses between the years of 1995 and 1998 and Wood Mold Engraving course. Besides she serves as an educator-instructor of printing in Tokat Girls’ Vocational School. She continued her professional works as master educator during her university education. She received the identity card of “artisan” of Turkish Traditional Handicrafts from the Ministry of Culture and Tourism in 2006-2007.

58


Tahta Baskı WOOD PRINT

İŞİN TANIMI: Ağaç Baskı, çeşitli düz tahtalardan yararlanılarak, bu tahtaların

oyma aletleri ile çıkarılır. Oyulmadan bırakılan yüksek yüzeylere

yüzeyleri oyulup boya verildikten sonra çeşitli kâğıtlara veya

baskı tekniklerine uygun çeşitli boyalar verilerek istenilen sayıda

kumaşlara yapılan bir tür baskıdır. Teknikte bir yazma veya sofra

baskı gerçekleştirilir. Bu teknik ile ilgili temel bilgilerle basit

bezine baskı yapılarak kurutması, yıkaması ve tekrar kurutmasının

uygulamalar yapılabilir. Zamanla uygulamaların içeriği; çok

günler alması, kış aylarında sınırlı imkanlarla çalışmak zorunluluğu

çeşitli örnekler görerek, inceleyerek ve deneme-sınama-yanılma

getirir. Tahta kalıp olarak ıhlamur ağacı yumuşak, kolay oyulabilir,

yoluyla zenginleştirilebilir. Ancak geri dönüşümü olmayan ve

dayanıklı ve iyi zamk tutan bir ağaç cinsi olması nedeniyle tercih

sabır gerektiren disiplinli bir teknik olması nedeniyle başarı için

edilir. Özenle seçilen ıhlamur ağaçları kalıplar oyularak doğal

birçok uygulama yapmak gerekebilir. Çalışma aşamasında bazı

boyalarla yapılan el baskı yazmacılık için en önemli araçtır.

uygulamalarda tekniğin getirdiği umulmadık güzellikte sonuçlar

Herhangi bir görüntü tahta yüzeye aktarıldıktan veya tasarlandıktan

alınabilir. Çalışmada ortaya çıkan başarılı sonuçların verdiği haz

sonra boya gelmesi istenilen yerler bırakılır, diğer yerler uygun

zamanla tutkuya dönüşüp insanı vazgeçilmez bir sürece sokabilir.

JOB DESCRIPTION: Wood print is a kind of printing on various paper or fabrics by

without carving are printed are printed in number of giving several

means of using several flat wooden plates and then carving and

paints suitable for printing techniques. Simple applications can be

painting such surfaces. Technically drying, washing and re-drying

practiced with basic information about this technique. The content

of a printed fabric or tablecloth by printing takes days so it imposes

of the applications can be enriched by means of seeing various

obligation to work with limited possibilities in winter. Lind tree is

samples, examining, and trial-and-error ways. However since it is

preferred as wooden mold since it is a tree kind which is soft, easy

a technique which is non-recyclable and requires patience many

to carve, durable and keeps glue well. Molds made of linden trees

applications may be practiced for success. In some application

selected with great care are the most important instrument for

during working it may result in unexpected beauty arising from

hand printing that is practiced by carving and with natural paints.

the technique. The joy given by the successful results appeared in

After any view is transferred or designed on a wooden surface,

the works may transform to passion and may lead a person to an

the places intended to be painted are left and other places are

essential process.

removed with a proper carving gouge. High surfaces remained

59


Zahİde Durmaz TÜRKİYE/TURKEY

ÖZGEÇMİŞİ: 1979 yılında Adıyaman’da doğdu. Anneannesi Besi Hanım’ın büyüttüğü Durmaz, Adıyaman yöresinin yok olmakta olan kıyafet kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlamaktadır. Sanatçı mesleğe 1997 yılında sıfır sermaye ile başlamıştır. Yaklaşık 50 kişiye iş vererek anneannesini ve Adıyaman el sanatlarını il dışında, yurt dışında yapılan fuar ve festivallere katılarak tanıtmaya devam ediyor. Yaptığı bebekler ve el sanatları ülkemizin farklı üniversitelerinde ve yurtdışında birçok üniversitede, Amerika’da New York Üniversitesinde tez konusu olmuştur.

CV: She was born in Adıyaman, in the year 1979. Durmaz of which her grandmother has raised intends to advertise to the world Adıyaman’s cloth culture on the verge of vanishing. The artisan began to this profession with zero capital in the year of 1977. She maintains to advertise her grandmother and Adıyaman craftworks joining fairs and festivals held at home and abroad by employing about 50 persons. The dolls she made became a subject of thesis in many universities of our country, many different at abroad and particularly New York University in America.

60


Besİ Bebek Besi Doll

İŞİN TANIMI: Besi Bebek ismini Zahide Durmaz’ın kendisini büyüten

yansıtır. Her Besi Bebek, yapım aşamasında yaklaşık elli elden geçer.

anneannesinin vefatının ardından elbiselerini diktiği bebeklerine

Farklı kişiler tarafından el emeği ile tek tek hazırlandıkları için de

vermesinden alır. Tamamen el yapımı olan bebeklerin el, ayak ve

Besi Bebeklerin her biri bir diğerinden farklıdır. Dünyaca tanınan bir

baş kısmı ahşaptan oluşmaktadır. Bebeklerin ayakları bükülebilir,

bebek, New York Üniversitesi’nde master tez konusu olarak araştırılıp

ayakta durabilir, kırılma dağılma bozulma olmaz. Kıyafetleri el

incelenmiş, ülkemizde halen çeşitli üniversitelerde tez konusu olarak

dokuma, kök boyama ve ipek kumaşlardan hazırlanmaktadır. Baş

işlenmektedir. Besi Bebekler doğal olmakla beraber tamamen

bağlama şekillerindeki detaylardan her birinin hangi köyden olduğu,

organik madde içerir. Her bebek tektir ve aynısı bir daha yapılmaz.

sosyo ekonomik yaşantısı, evlilik, bekârlık ve maddi durumları, hangi

ABD ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda talep gören ve alıcı bulan Besi

aşiretten, hangi aileden olduğu ve çocuk sayılarına kadar ayrıntılar

Bebekler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde de aynı ilgiyi görmektedir.

anlaşılabilir. Bebeğin baş bağlamasındaki parlaklıkta altın ve gümüş

Adıyaman’a özgü Besi Bebekler yerli ve yabancı turistlerin yöresel

teller vardır. Bu aynı zaman da kadının ekonomik statüsünü de

olması nedeniyle sıkça aldıkları hediyelik bir eşyadır.

JOB DESCRIPTION: Besi Doll takes its name from Zahide Durmaz’s grandmother who

hands during making. Each of Besi Dolls is different since they are

raised her for sewing their cloths following her death. The hands, feet,

prepared individually with hand work by several people. A doll which

and head of the dolls which are completely handicraft composed of

is recognized by the world a postgraduate thesis subject in New York

wood. The feet of dolls may be bent, it can stand on and it will not

University is researched and examined and it is treated as a thesis

break off, rupture, and deform. Its clothes are prepared by hand

subject in several universities in our country. Besi Dolls includes

weaving, madder, and silk fabrics. Details such as which village it

completely natural organic materials. Each doll is unique its same will

is, its socio-economical life, singleness and financial situations, of

not be made again. Besi Dolls which are highly demanded and having

which tribe it is , of which family it is and number of children can be

a market in USA and European countries draw the same attention in

understood each one of five tying forms. There are gold and silver

various regions of Turkey. Besi Doll is a souvenir frequently bought

fibers at the head junction of doll. This also reflects the economical

by domestic and foreign countries since they are local.

status of the woman. Each Besi Doll is handed over by about fifty

61


AFYON BAYAT KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TÜRKİYE/TURKEY

Bugün Bayat’ta kilimin tek üreticisi ve satıcısı Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dır. Bayat kilimlerinde kullanılan ve hammaddesi yüzde 100 yün olan kökboyaların 120 yıl solmadan rengini muhafaza edeceği tescil edilmiş olup, Türkiye’nin patentli ilk ve tek kilimidir.

Nowadays the only producer/seller of rugs in Bayat is the Social Assistance and Solidarity Foundation of Bayat District Governorship. It has been registered that the madders used in Bayat rugs and is made of 100% wool will retain its colors without fading for 120 years and it is the first and only rug of Turkey.

62


Bayat KİLİM DOKUMA Bayat Rug

İŞİN TANIMI: Oğuzlar’ın bir kolu olan Bayat Boyu, Anadolu’nun birçok

olduğunda, Bayat’ın ilk Kaymakamı Orhan Öztürk’ün gayretleriyle

bölgesine yerleşmiş ve bu yerleşim yerlerinden birisi de Afyon’un

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçe merkezi

Bayat ilçesi olmuştur. Tarihte önemli kültür işleriyle uğraşan

ve köylerde kilimcilik kursları açılarak kilimcilik, seri üretim

Oğuzlar, kilim konusunda da önemli eserler vermiştir. Kilimcilik

bağlamında canlanmaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ilçenin

konusunda tarihi eskilere dayanan Bayat’ın buna rağmen bu kilim

diğer kaymakamlarının desteğiyle kilimcilik gelişmiş, Afyon İl Özel

geleneği uzun zaman geleneksel çerçeveden piyasa ekonomisine

İdaresi’nin destekleriyle Afyon-Ankara asfaltının kenarına Bayat

aktarılamamıştır. Buna rağmen bazı evlerde genç kızların çeyizlik

Kilim Atölyesi inşa edilmiştir.

ihtiyacını karşılamak için üretilmiştir. 1987 yılında Bayat ilçe

JOB DESCRIPTION: Bayat Clan which is on the tribes of Oghuz Turks settled in many

Bayat became a district in 1987, with the efforts of Orhan Öztürk,

regions of Anatolia and one of these settlements is Bayat district

the first district governor of Bayat, rug weaving courses were

of Afyon. Oghuz Turks who engaged in significant culture works in

opened in district seat and villages by way of Social Assistance

history has given important works of at in terms of rugs.

and Solidarity Foundation and rug weaving began to come to life in

However this rug weaving tradition of Bayat that has a long history

terms of mass production. Afterwards rug weaving was developed

about rug weaving cannot be transferred to market economy from

by the support of other subsequent district governors and Bayat

traditional frame for a long time and in some houses Bayat rugs are

Rug Workshop was constructed on the side of Afyon-Ankara

produced to meet the dowry requirements of young ladies. When

highway by the help of Afyon Special Provincial Administration.

63


BAKEM SANAT GALERİSİ TÜRKİYE/TURKEY

BAKEM 20 Aralık 2009’da ressam Bayram Yıldız; tezhip

katan dernek çeşitli illerde ve sanat merkezlerinde sergiler açtı.

ve çini sanatçısı Kerim Keçecigil; bitki yaprağı oyma sanatı ve

Derneğin Kütahya Rüstem Paşa Medresesi El Sanatları ve Kültür

ferman sanatçısı Mustafa Er tarafından kuruldu. Kültür ve Turizm

Merkezinde bir atölyesi bulunmaktadır. Sanat galerisinde genellikle

Bakanlığı tezhip ve çini sanatçısı Kerim Keçecigil’in ölümüyle yerine

sulu boya ve karma teknikle geleneksel sivil mimari ve evleri, bitki

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tezhip, Çini, Seramik

yaprağı oyma, boyama, Osmanlı fermanlarının birebir örnekleri ile

El Sanatları Sanatçısı ve Resteratör Sezin Erbil Kara’yı bünyesine

tezhip, ebru, seramik ve çini üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

BAKEM was established by painter Bayram Yıldız, illumination

64

Ministry of Culture and Tourism due to his death held exhibition in

and glazed tile craftsman Kerim Keçegil, and leaf carving and

several provinces and art centers. The association has a workshop

decree craftsman Mustafa Er in 20th December 2009. The

in the Handicrafts and Culture Center of Kütahya Rüstem Pasha

association which incorporated Sezin Erbil who is academic

Madrasa. In the art gallery several works such as traditional civil

member in Dumlupınar University and illumination, glazed tile,

architecture and houses with water color and mixed technique, leaf

and ceramics handicraft artisan and restaurateur instead of Kerim

carving, painting, illumination, marbling, ceramics, and glazed tile

Keçegil who is an illumination and glazed tile craftsman of the

with the exact samples of Ottoman decrees are practiced.


BAYRAM YILDIZ

MUSTAFA ER

SEZİN KARA

Resim Sanatçısı/Painting Artist

Yaprak İşleme/Leaf Handiwork

Ahşap Oyma/Wood Carving

Bayram Yıldız’ın suluboya, guaj, akrilik

Mustafa Er, ferman ve bitki yaprağı

Sezin Erbil Kara, ahşap üzerine

ağırlıklı karma teknik çalışmalarında

oyma sanatları dalında çalışmalarını

geleneksel motifler uyguladığı

eski kent dokuları ve kültür değerleri

devam ettiriyor.

çalışmaları dikkat çekiyor.

Mustafa Er continues his works of art

Sezin Erbil Kara’s works that

In the mixed technique such as

in the field of decree and leaf carving

traditional motives are applied on

mainly water color, gouache, acrylic

arts.

wood draw attention.

öne çıkıyor.

of Bayram Yıldız, old urban fabric and cultural values are prominent.

65


SİNOP DİKMEN BELEDİYESİ TÜRKİYE/TURKEY

DİKMEN BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN YÜKSEK 1976 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. İşletme Yöneticiliği alanında yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında Sinop Dikmen Belediye Başkanlığına seçildi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sinop Kurucu Şube Başkanı olan Yüksek aynı zamanda Türk Kızılayı İstanbul İl Başkanı Danışmanlığı görevini sürdürüyor. Yüksek, Sinop’ta Maket Kotra Gemiciliğinin yaygılaşmasına katkıda bulunuyor. Sinop denilince ilk akla gelenlerden olan kotraların yurdun dört bir yanında ve birçok ülkede tanıtımını sağlayan Yüksek, tamamen el işçiliği ile yapılan eserlerin sergilerde yer almasına destek oluyor.

DİKMEN OF MAYOR HÜSEYİN YÜKSEK He was born in İstanbul, in 1976. He finished postgraduate education in the field of Business Management. He was elected to be Mayor of Dikmen, Sinop in 2009. Yüksek who is also the Founder Chairperson of Sinop Branch of the Association of Language and Literature of Turkey resumes the duty of Consultancy of İstanbul Provincial Chairman of Turkish Red Crescent. Yüksek contributes to become widespread the Model Cutter Ship Making in Sinop. Yüksek who provides advertisement throughout the country and in many countries, of cutters that is the first thing coming to mind when it comes to Sinop supports the works of art that are completely hand-made to appear in the exhibitions.

66


Maket Kotra Gemİ Model Cutter Ship

İŞİN TANIMI: Kotra, çoğunlukla bir direkli, ince gövdeli yelkenlidir. Yapım

yapımına uygun olması ve yakın çevre elemanı olarak kolay

malzemesi ağaçtır. Sinop’ta kotra, denizciliğe özgü bir kültür

elde edilmeleridir. Söz konusu ağaç cinslerinin fırınlanması,

elemanıdır. Yapım malzemesi ağaç olan denizciliğe özgü kültür

dayanıklılığını sağlama amacını gütmektedir. Yakın çevreden

elemanları, Sinop’ta kıyı ile orman kültürünün kucaklaşmasının

tomruk halinde gelen ağaç, bıçkıda biçtirilir. Önce dikdörtgen olarak

işlevsel bir sonucu iken, diğer yandan zorunlu bir gereksinimdir.

biçtirilen ağaçlar, daha sonra her dikdörtgenden iki üçgen olacak

Başka bir deyişle, denizcilikte, ağaçtan ekonomik unsur olması

şekilde biçtirilir. Bunun için, belirli bir ölçü yoktur. Diğer bir deyişle,

nedeniyle vazgeçilememektedir. Gerek uzak çevre, gerek yakın

boyutlar önemsizdir. Üçgen şeklinde oluşan taslağa, üçgen takoz

çevre malzemesi olarak ağaç, denizcilikte yapım malzemelerinin

denir. Üçgen takoz, zımparalanarak kabaca tekne haline getirilir.

temelini oluşturma niteliğine sahiptir. Maket olarak yapılan

Kotranın işlemleri yelken, kamara, direk, seren, tepelik, flok, loça,

kotraların taslağı ceviz, gürgen ya da kayın ağaçlarından oluşur.

güverte, borda, karina gibi parçaların tamamlanmasını içerir. Kotra

Fırınlanmış olan bu ağaçların kullanılmalarının nedeni, mobilya

deniz ve gemi kültürünün yansıyan önemli sanat eserlerindendir.

JOB DESCRIPTION: Cutter is a sailboat with thin hull and one mast mainly. It is

an inner circle element. Kiln-drying of said tree kinds pursues a

made of wood. Cutter in Sinop is a culture element particular to

goal to maintain its durability. Trees coming from the inner circle as

maritime. The cultural elements particular to maritime and made

in log form are cut by rip saw. Trees which are sawn as rectangular

of wood is a functional result of embracing the coastal and forest

form at first are then sawn so as to acquire two triangles from

culture each other and is also an obligatory requirement. In other

each rectangular. There is no specific size for that. In other words,

words wood is essential in maritime since it is an economical

size does not matter. The draft being in triangle form is called as

factor. Wood as a material for both inner and outer circle has the

triangle cleat. The triangle cleat is worked up into roughly vessel by

quality to underlie the construction materials in maritime. The draft

sanding. Cutter making process includes completing pieces such

of cutters made as a model includes walnut, hornbeam or beech

as sail, cabin, boom, crest, jib, hawse, deck, board, and bottom etc.

trees. The reason why such kinds of kiln-dried wood are used is

Cutter is one of the significant works of art reflecting sea and ship

that they are suitable for furniture making and easy to procure as

culture.

67


Asma Jallouli TUNUS/TUNISIA

ÖZGEÇMİŞİ: 1988’de doğdu. Sanata olan ilgisini ve sevgisini güzel sanatlarla dolu bir evde dünyaya gelmiş olmasına bağlamaktadır. Pilot eğitiminin yanında, bu sanatı yaşatma ve sevdirme amaçlı faaliyet ve çalışmalarını hala sürdürmektedir. Sanatını icra etmeye, Tunus’taki Osmanlı egemenliği altındayken harap olmuş, sanatın her bir yanına sindiği bir evde büyürken, bozulmuş ve solmuş camları rektifiye etme girişimleriyle başlamıştır. Sanatçı, bu sanatın yeni evlerde yeniden canlanabilmesi için çeşitli kurslar açmıştır.

CV: She was born in 1988. She relates her love and interest of art, with born in a house full of fine arts. She still works and studies to live and endear this art as well as the pilot education. She began o perform her art with the help of growing in an old house that was ruined from Ottoman Domination in Tunis, the smell of art that you feel over the house and the ventures to rectification the glasses that are disrupted and fading. The artist opens various courses to keep this art alive again in new art.

68


Taban Camı Boyama Bottom-Glass Painting

İŞİN TANIMI: Bir taban camını boyama tekniği, toz boyalar, suluboya, guaj,

çizgiler arasındaki yüzeyler ve son olarak da fonda görülen boyanır.

yağlıboya ve de akrilik boya kullanmak suretiyle cam levhanın

Renkler sonda kullanılıp da her bir rengin üzerinin örtülmesine

arka tarafına uygulanan bir tür soğuk boyama tekniğidir. Bu

yol açtığında, düzeltme ve rötuşlama gibi bir seçenek söz konusu

boyama yönteminde, cam, boyamanın yapıldığı yerin yüzü olma,

değildir. Mohammed Masmoudi, Taban Camı Boyama adlı kitabında,

vernikli boyamaları dış faktörlerden koruma ve aynı zamanda da

bu sanatın kökeninin Türk kültürüne dayandırır. Tunuslu sanatçıların

renklere şeffaflık ve parlaklık katma gibi bir takım fonksiyonlara

da Amasyalı Hamdullah, Sufi, Karahisari, Hafız Osman gibi Türk

sahiptir. Tuval veya kâğıt üzerine boyanmış resimleri andırsa da, bu

hattatlardan, Amentü gemisinin yazımı-çizimi, Ah min-el aşk,

boyamada işlenen yöntem taban tabana zıttır. Boyamaya başlarken,

ibrikler, yaşam ağacı, Ayasofya Camii ve Halk Efsanelerinden ilham

imza, tarih veya diğer detayların iliştirilmesi son noktada yapılırken,

aldıklarının altını çizer. Tunus’un taban camı boyamalarında doğu

cam üzerinde çalışmaya başlamadan evvel, öncelikle şekil çizimiyle

ordularına ve sultanlarına direnmiş Mustafa Kemal Paşa ile İnönü

başlanmalı, detaylar ve imza tepede görünür olmalıdır. Ardından

Savaşlarının kahramanı İsmet Paşa da göze çarpmaktadır.

JOB DESCRIPTION: The technique of painting bottom-glass is a kind of cold painting

surfaces between lines and finally the colors seen background are

technique which is worked on backside of glass plate with powder

painted. It is impossible to correct or retouch when the colors are

paints, water color, gouache, oil color, and also acrylic paint. In this

used on end and cause covering each color. Mohammed Masmoudi

painting method, the glass has some functions such as being the

emphasizes in his book named “Painting of Bottom-Glass” that

face of where the painting is applied, protecting varnish paintings

the roots of this art leans to Turkish Culture. Tunisian artists were

from external factors, and supplying transparency and brightness

inspired of Turkish calligrapher as Hamdullah from Amasya, Sufi,

to the colors at the same time. Even though it seems the pictures

Karahisari, Hafiz Osman, of compositions of the writing-picture

that are painted on stretcher or paper, the method of working in

as the ship of Amentü, Ah min-el aşk, water cans, life tree, Hagia

this painting method is exactly opposite. While starting to paint,

Sophia Mosque, and Public Legends. It is seen on Tunis’s paintings

it is normally done finally to sign, to date or the other details but

of the bottom-glass, M. Kemal Pasha who resist eastern armies

before starting to work on glass it must be started to draw pattern

and sultans and İsmet Pasha who is the hero of İnönü Wars.

firstly and with details seen at the top and signature. Then the

69


ana dinka çaçuga HIRVATİSTAN/CROATIA

ÖZGEÇMİŞİ: 1970 yılında Hırvatistan Zagrep’te doğdu. Uygulamalı Sanatlar Okulu Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Sanatçı yaşamını ve çalışma hayatını Hvar Adası’nda sürdürmektedir. 2004’te geleneksel Hırvat hediyelik eşyaları, seramik heykel, takı ve şifalı aromatik Akdeniz bitkilerinden yapılan kozmetik ürünlerinin üretimi ve satışı için Levanda Brusje adlı bir işletme kurmuştur. Kendini geleneksel Hırvat kültürel mirasını koruma ve el üstünde tutmaya adamıştır. Igor Hajdarhodzic ile birlikte çalışarak Trabakul derneğinde uzun süre üyeliği devam etmektedir.

CV: She was born in Zagreb-Croatia, in 1970. She graduated from the Department of Sculpture of the Applied Arts School. She is still living and working in Hvar Island. In 2004, she established a cooperative called “Levanda Brusje” for production and trade of traditional Croatian souvenirs, ceramic sculptures, jewelry, and cosmetics made of therapeutic aromatic Mediterranean herbs. She is also committed to cherish and preserve traditional Croatian cultural heritage. She is a longtime member of the association “Trabakul” in collaboration with Igor Hajdarhodzic.

70


İğne Oyası Point Lace

İŞİN TANIMI: İğne oyaları, tekniği örgü olan bir el sanatıdır. İğne oyasının

örümcek ağı süslemesi ve sayısız geometrik motiflerden oluşur.

yapımının tarihi Rönesans’a kadar uzanır. Bu zanaat Akdeniz’den

Bir zarafet sembolü olan iğne oyası ile birbirinden farklı örtüler,

ve Avrupa kıtasından dünyaya yayılarak geleneksel bir sanata

örtü kenarları, aksesuarlar, takılar, süslemeler, havlular işlenir.

dönüşmüştür. Yıllar geçtikçe Hırvatistan iğne oyası eşsiz desenleri

Bitmiş ürün çok serttir ve yıkanabilir. İğne oyası yüzyıllardan beri

ve tasarımlarıyla saygınlık kazanmıştır. 2009 yılında UNESCO,

geleneksel moda olarak hala günümüzde yapılmaktadır. Aynı

Hırvatistan’da yapılan iğne oyasını, “İnsanlığın Manevi Kültürel

zamanda Hırvatistan’da iğne oyası geleneğini canlı tutabilmek için

Mirası” olarak kayıtlara almıştır. İğne oyası, iğne ucu ile yapılır,

bir okul açılmıştır.

JOB DESCRIPTION: Point lace is a handicraft with knitting technique. Point

it is comprised of spider web decoration and countless geometric

lace making dates back to Renaissance. This craft has spread

motives. Various covers, garments, cover edges, accessories,

from Mediterranean and Continental Europe to the world and

jewelries, embroideries, and towels are worked with point lace

transformed to a traditional art. Croatia has earned reputation

which is a symbol of elegance. Finished product is very had and can

with its unique point lace patterns and designs over the years.

be washed. Point lace has been made as a traditional fashion for

UNESCO recorded the point lace made in Croatia as “Moral Cultural

centuries until today. Besides, a school has been opened to keep

Heritage of Mankind” in 2009. Point lace is made with pinpoint and

the point lace tradition alive in Croatia.

71


berecz laszlone MACARİSTAN/HUNGARY

ÖZGEÇMİŞİ: 1958 yılında Mezőkövesd Macaristan’da doğdu. 1977-81 yılları arasında Debrecen’de Öğretmen Kolejinde eğitim gördü. 1993-96 yılları arasında Budapeşte’de Geleneksel Zanaatlar ve Halk Oyunları Öğretmenliği yaptı. Kültürel Faaliyetler Öğretmeni, Kütüphaneci, Çocuk Oyun Köşesi Direktörü ve Sepet Örme Öğretmeni, Nakışçı sertifikalarına sahiptir. 1982-91 arası dönemde Mezőkövesd Belediyesi Kültür Merkezi Müdür Yardımcılığı yapan sanatçı, 1991’den bu yana Matyó Halk Sanatı Birliği Başkanıdır. Büyükannesinden gelen geleneksel Matyó nakışçılığını öğrenen sanatçı, Matyó Halk Dansları Topluluğu üyesidir.

JOB DESCRIPTION: She was born in Mezőkövesd, Hungary in 1958. She studied in the Teachers’ College in Debrecen in between the years 1977-81. She served as a Traditional Handicrafts and Folk Dance Trainer in Budapest in between the years 1993-96. Holder of Cultural Activities Teacher, Librarian, Children’s Play-Corner Director and Basket-Knitting Trainer, and Embroider certificates. Having served as the Assistant-Director of the Culture Center of Mezőkövesd Municipality in between the years 1982-91, having been serving as the Chairperson of Matyó Folk Art Association since 1991. Having learned the traditional Matyó embroidery from her grandmother, she is also a member of Matyó Folk Dances Community.

72


Nakış Embroidery

İŞİN TANIMI: Nakış; canlı cansız veya geometrik birçok figürün süsleme

bilgisayar ortamında tasarlanan türlü desenler yine bilgisayar

amaçlı olarak değişik eşyaların zeminlerine işlenmesi ile elde

yardımıyla her türlü tekstil, ayakkabı, ev tekstili gibi alanda

edilen bir süsleme şeklidir. Daha çok kumaş türü zeminlere değişik

kullanılmaktadır. Nakış işleme mesleği tüm dünyada başlı başına

renkteki iplikler ile yapılan süsleme için kullanılır. Gergef üzerine

bir endüstri halini almıştır. Sayılı iplik nakışı olan Macar nakış

gerdirilen çeşitli kumaşlara iğne ya da tığ gibi araçlar kullanılarak

türünde, nakışçılar iğneyi kumaşa batırmadan önce kumaş ipliğini

işlenen geleneksel nakışlar olduğu gibi, gergef işlemek dışında

sayar. Genellikle düz dokuma kumaşın kullanıldığı bu nakış türünde

endüstrinin gelişmesi ile beraber nakış işleyen makineler üretilmiş,

böylece atkı ve örgü ipliklerinin ikisi de düzgün dizilmiş olur.

JOB DESCRIPTION: Embroidery is a form of ornamentation, which is performed

developments, and various patterns being designed in the

by embroidering numerous lifeless or geometric figures on the

computer environment have been used via again computer in

backgrounds of various items for ornamental purposes. It is used

such fields as all sorts of textiles, shoemaking, and home textiles.

in the ornamentations being performed by means of yarns in

Embroidery has become an industry itself all around the world. In

various colors mostly on fabric-type backgrounds. While there

the Hungarian-type of embroidery, as being a numbered yarn-

are traditional embroideries being performed by means of such

embroidery, embroiders count the number of fabric yarns before

tools as needles or knitting needles on various fabrics stretched

pricking the needle in the fabric. In this type of embroidery, mostly

on tambours, apart from tambouring, embroidery machines have

making use of plain woven fabrics, both scarf and knitting yarns

been manufactured in parallel with the related technological

are aligned straight.

73


Darren Thompson ABD/USA

ÖZGEÇMİŞİ: Geniş kitlelerce tanınmış bir eğitimci, sözcü, danışman ve Amerikan Yerlisi bir flüt çalgıcısıdır. Amerikan Yerli Flütü için yazmış olduğu ve CD’lere kaydetmiş olduğu kendine ait şarkıları bulunmaktadır. Kendi Amerikan Yerlisi flütleri çok çeşitli ağaçlardan yapılmadır. Darren, yetişkinlik yıllarının büyük bölümünü liderlik gelişimi, kapasite inşası, Amerikan Yerlisi kültürel bilinci atölyelerinde hizmet vererek ve Yerli sanatlarının Birleşik Devletler ve Kanada çapında tanıtımıyla geçirmiş Amerikan Yerlisi bir gençtir.

CV: He is a widely recognized educator, public speaker, consultant, and Native American flute player. He has written his own songs for the Native American Flute and recorded CDs. His Native American flutes are made from a variety of woods. Darren is a young American Indian who has spent most of his adult life serving communities through leadership development, capacity building, and American Indian cultural awareness workshops and sharing Native arts across the United States and Canada.

74


Yerlİ Amerİka Flütü Native American Flute

İŞİN TANIMI: Güzel sanatlar ve eğitim yoluyla toplumsal değişimin

dışavurumudur. Uzun yılların adanmışlığı ve sebatı, Kızılderili Ülkesi’nin

gerçekleşmesine olan inancı, kendisini, Smithsonian Ulusal Amerikan

en yetenekli genç sanatçılarından birisinin ilk albümü The Song of

Kızılderili Müzesi Büyük Açılışı, Ulusal Kızılderili Eğitim Derneği, Ulusal

Flower Many ile doruğa ulaşmıştır. Of Ojibwe ile Tohono O’odham

Amerikan Kızılderilileri Kongresi, Amerika’nın en büyük Amerikan

mirasından gelen bir Lac du Flambeau kabilesi üyesi olan Darren

Kızılderili kültür festivali ve Amerikan Kızılderili kültürlerine yönelik

Thompson, sizi alıp, götürecek güce sahip bir yerli flüt sanatçısı olarak

bilinç ve kavrayışın yükseltilmesi amacını güden pek çok üniversite

itibar sahibi bir kimsedir. Dünyanın dört bir yanından, yalnızca müzikal

ve organizasyon gibi, Kuzey Amerika’nın en önde gelen Amerikan

yeteneğinden ötürü değil, basmakalıplar, din, politika, toplumsal

Kızılderili organizasyon ve etkinliklerine taşımıştır. Anishnabe kültürü

yapılar, çevre meseleleri, tarih ve kültür gibi meseleleri irdelemesi için

ve topraklarından, Lac du Flambeau Ojibwe uyruğundan aldığı

de davetler almıştır. İster bir protestoya liderlik etme, ister anayasal

ilhamla, The Song of Flower (Çiçeğin Şarkısı), Thompson’un orijinal

haklar için mücadele verme, isterse de flütleriyle hünerlerini sergileme

kompozisyonları, stüdyo-işi emprovizasyonlarının bir derlemesi ve

vasfıyla olsun, verdiği mesajla yaşamına yön veren felsefesi arasında

Yerli Amerikan flütünün hem geçmişinin, hem de bugününün bir

en ufak bir tezat bulunmamaktadır.

JOB DESCRIPTION: His dedication to social change through the arts and education

expression of Native American flute music, both past and present.

has taken him to some of North America’s most prominent

Many years of dedication and perseverance have culminated with

American Indian organizations and events, including the Grand

the release of this debut album, The Song of Flower, from one

Opening of the Smithsonian’s National Museum of the American

of Indian Country’s most talented young artists. Of Ojibwe and

Indian, the National Indian Education Association, the National

Tohono O’odham heritage, Lac du Flambeau tribal member Darren

Congress of American Indians, the North American Indigenous

Thompson is highly regarded as a native flutist who has “the power

Games, America’s largest American Indian cultural festival, and

to take you to another place”. He has been invited to just as many

many universities and organizations that are seeking to increase

places for his musical talent as he has for tackling such issues

an awareness and understanding of American Indian cultures.

as stereotypes, religion, politics, social structures, environmental

Inspired by his Anishnabe culture and homelands, the Lac du

issues, history, and culture. And whether leading a protest, fighting

Flambeau Ojibwe Nation, The Song of Flower is a collection of

for constitutional rights, or performing with his flutes, the message

Thompson’s original compositions, in-studio improvisations, and an

he delivers is consistent with the philosophy he lives by.

75


dragica boşkin SLOVENYA/SLOVENIA

ÖZGEÇMİŞİ: 1949 yılında Slovenya’nın güneydoğusundaki Senovo’da doğdu. 17 yaşındayken ailesiyle birlikte yastık danteliyle meşhur bir şehir olan Idrija’ya taşındı. Mezun olduktan sonra çeşitli şirketlerde çalıştı. Son olarak Idrija Dantel Okulu’nda Okul Başkanlığı görevini yürüttü. 1991’de yetişkinler bölümünde dantel yapımında çalıştığından beri yastık danteli yapmaktadır. Şu anki dantel bilgisini Dantelciler Derneği’nde geliştirmiştir. Halen Idrija’da yaşamanı sürdüren Boşkın, emekli ve aynı zamanda Idrija Dantelciler Derneği’nin ve Uluslararası Yastık Danteli ve İğne Oyası Organizasyonu’nun (OIDFA) üyesidir.

CV: He was born in Senovo in the southeastern part of Slovenia, in 1949. When he was 17 years old, he moved to Idrija, the city famous for bobbin lace, with his family. After graduation he has worked in several companies. Most recently he has been at Idrija Lace School as the Head of School. He has been making bobbin lace since 1991 when he studied making lace in the Adult’s department. Now he has updated his knowledge in the Lacemakers Association. Today Boškin who currently lives in Idrija is retired and a member of the Lace-makers Association of Idrija Lace and a member of OIDFA (International Bobbin and Needle Lace Organization).

76


Yastık dantelası yapımı Lacemakers Association of Idrian Lace

İŞİN TANIMI: Yastık dantelası yapımı, dantela yapıcılığının yollarından

çocuklar ve yetişkinler için eğitimler sunmakta, atölyeler organize

birisidir. Klekeljni (bobin) adı verilen uzatılmış, özel şekil verilmiş,

etmekte, mesleki sertifikalar dağıtmaktadır ve aralıksız açık

tahta sopalar üzerine sarılmış iki veya daha fazla iplik çiftinin

dantela sergisi vardır ve dantel yapıcılığında ihtiyaç duyulan literatür

çaprazlanması ve bükülmesi demektir. Dantela, yuvarlak bir yastığa

ve materyalleri temin etmektedir. Idrian Dantelası Dantel Yapıcıları

ilişik çizili bir taslak üzerine yapılır. Dantela yapıcılığının Slovenya’da

Birliği 2003 yılında kurulmuştur. Ayda iki kez bir araya gelen

uzun bir geçmişi vardır. Kökeni 1696 yılına dek dayanır bugün

toplam 130 üyeden oluşan üç kısım halinde iş görmektedir. Birliğin

Slovenya’nın büyük bölümünde yaygındır. Özellikle Gorenjska

temel amaçları kültürel mirasın korunması, dantela yapıcılığının

bölgesi (Ziri, Zelezniki), Idrija ve Cerkno’da varlığını muhafaza

öğrenilmesi ve mükemmelleştirilmesinin yanı sıra, dantela

etmektedir. Idrija Dantel Okulu 1876’dan beri aralıksız faaliyettedir

kalitesinin yükseltilmesi, çeşitli proje ve sergilere katılınması, yurtiçi

ve çok sayıda iyi eğitimli dantel yapıcısı yetiştirmiştir. Bugün,

ve yurtdışında ticari fuarlar organize etmektir.

JOB DESCRIPTION: Bobbin lace making is one way of making lace. It means

Today it provides education for children and adults, organizes

crossing and twisting at least two or more pairs of threads that

workshops, issues professional certificates, has a permanent

are wound on elongated, specially shaped, wooden sticks called

exhibition of lace, and offers professional literature and materials

‘klekeljni’(bobbins). Lace is made on a drawn scheme, which

needed for lacemaking. Lacemakers Association of Idrian Lace

is attached to a round pillow. Lacemaking has a long tradition

was founded in 2003. It operates in three sections comprising of

in Slovenia. It dates back to the year 1696 and is nowadays

total 130 members that meet twice a month. The main goals of

widespread in many parts of Slovenia. It has been particularly

the association are the preservation of cultural heritage, learning

preserved in Gorenjska region (Žiri, Železniki), Idrija, and Cerkno.

and perfecting of lacemaking and raising the level of lace quality,

Idrija Lace School has been operating continuously since 1876 and

participating in various projects, exhibitions, and organizing trade

it has brought forth a great number of good educated lace makers.

fairs at home and abroad.

77


Eldar Gusenov KIRIM/CRIMEA

ÖZGEÇMİŞİ: Çatır Dağ Sanat Topluluğu ve Kırım Tatar Süslemeleri Vakfı üyesidir. Tavrichesky Beşeri İlimler ve Çevre Enstitüsü, Tasarım ve Endüstriyel Grafik bölümü mezunudur. Üniversitede öğrenim gördüğü sıralarda, kendi özgün stilini yaratmıştır. Mahmut Curlu ile beraber ulusal iç yerleşim düzeninin yeniden hayat bulmasına katkıda bulunmuştur. 2008’den bu yana ustalar Abdul SeitAmetov ile Rustem Skibin’le birlikte Çömlekçilik Stüdyosu’nda Vazrojdeniye çömlekçiliği hakkında ne varsa öğrenmiştir. Her bir eseri bir sanat eseridir ve üzerlerindeki süsleme kompozisyonu derin felsefi manalar taşımaktadır.

CV: He is a member of Çatır Dağ Art Community and Crimean Tatar Embroidery Foundation. He graduated from Design and Industrial Graphics Department of Tavrichevsky Institute of Liberal Arts and Environment. He created a unique style while studying in the university. He contributed to the revival of national interior layout together with Mahmut Curlu. Since 2008, he has learned everything about Vazrojdeniye pottery in the Pottery Studio from the masters, namely Abdul Seit-Ametov and Rustem Skibin. He has roduced works of art with embroidery compositions thereon possessing deep philosophical meanings.

78


Çömlekçİlİk Pottery

İŞİN TANIMI: İnsanlığın çömleği nasıl keşfettiğini tam olarak bilinmemekle

nemin tüm kitle boyunca eşit olmasını kesinleştirir. Çamur kitlesi

birlikte, genellikle kabul gören varsayım, toprağın ateşte pişip

içine hapsedilmiş hava çıkarılmalıdır. Bu metot havasızlaştırılma

sertlik kazandığını tesadüfen bulunduğu yönündedir. Çömlek işi,

olarak adlandırılır ve buharlı kil hamuru makinesi veya manuel

çamur kitlesinin nesnelere dönüştürülerek ve nesnelerin suyunun

takozlama yolu ile bu metot başarıya ulaşır. Takozlama yöntemi,

çamurdan ayrıştırıldığı, sağlamlığın ve sertliğin arttığı ve şekillerinin

pürüzsüz bir nem içeriği üretilmesine de yardımcı olur. Önce çamur

belirlendiği tuğla fırınında yüksek sıcaklıkta ısıtılarak yapılır. Çamur

kitlesi yoğrulur ve havasızlaştırılır ya da takozlanır. Şekil vermek

kitlesi, fırınlanmadan önce veya sonra süslenebilir. Şekil verme

için çok çeşitli teknikler kullanılır. Şekil verdikten sonra kurutulur ve

aşamasından önce, çamur hazırlanmalıdır. Hamuru yoğurmak,

sonra fırınlanır.

JOB DESCRIPTION: It is not exactly known how people discover pot and the

the shaping process. Kneading the dough concretizes the spread

generally accepted assumption is that earth was accidentally found

of the moisture equally throughout the mass. The air locked in the

to be hardened when baked in fire. Pots are made in brick kilns

clay mass should be discharged. This method is called deairing,

under high temperatures, where the clay masses are transformed

and it is achieved either via steam clay dough machine, or by way

into objects, water of the objects is extricated from the clay, their

of manual wedging. Wedging method also helps to produce smooth

solidity and stiffness is thereby reinforced, and where their shapes

moisture content. First of all the clay mass is kneaded, and then

are adjusted. Clay mass may be embroidered either before, or

either deaired, or wedged. There are numerous techniques in use for

after getting baked. The clay should suitably be prepared before

shaping. It is dried after being shaped, and then baked.

79


Emilia Rudincova SLOVAKYA/SLOVAKIA

ÖZGEÇMİŞİ: Tasarımcı, moda ve grafik tasarımcısıdır. Profesyonel tasarım eğitimini 1994-1998 yılları arasında Kosice’deki Merkez Güzel Sanatlar ve Zanaatlar Okulu’nda seramik ve porselen işleme alanında almıştır. Öğrenimi sonrasında, çömlekçilik yeteneği ve materyallerle olan ilişkisini ipek, seramik, yapağı, cam, madenler, kalay ve gümüş üzerine uygulamaya başlamıştır. Usta işi atkılar, şallar, elbiseler, kullanışlı tekstiller ve ev tekstilleri, kolyeler, sallantılı süsler, broşlar ve diğer moda aksesuarları yapımındaki beceri ve yaratıcılığı takdir toplamakta ve çeşitli yaş gruplarından ilgi görmektedir.

JOB DESCRIPTION: She is a designer, fashion and graphic designer. She received professional design education in the field of ceramics and porcelain processing in the Central School of Arts and Crafts in Košice between the years of 1994 and 1998. After studying, she began to practice her talent for pottery and relationship to materials on silk, ceramics, fleece, glass, minerals, tin, and silver. Her talent and creativity in making masterpiece scarves, shawls, dresses, utility and home textiles, necklaces, pendants, brooches, and other fashion accessories are admired and draw interest from various age groups.

80


Keçe, Kumaş, Aksesuarlar ve Mücevherat Felt, Cloth, Accessories, and Jewelry

İŞİN TANIMI: Koyun yünü de çağdaş tekstil tekniklerinde hak ettiği yer

sanatla yeni bir formda yeniden sunulur. Yeni materyaller, renkler

almaktadır. Yumuşaktır, dokunuşu hoştur ve işlemesi iyidir.

ve diğer tekniklerde sanat formu içerisine taşınır. Keçe kuru ve ıslak

Unutulmuş gelenekler olan daha geleneksel tekniklere dönüş

bir metotta kullanılır. Bilhassa etol ve tuniklerde kullanılan nuno

içindeyiz ve keçeleme de bunlardan birisidir. Atalarımızın yıllar

keçeleme üzerine odaklanılır. Boyama ve elle dikimle adapte edilen

yıllar önce gündelik hayatlarında, giysilerin giyim aksesuarlarının

yüzde 100 doğal ipek şifon kullanılmaktadır.

imalâtı sürecinde kullandıkları geleneksel bir tekniktir. Bu teknik bu

JOB DESCRIPTION: Sheep wool also gains its place in modern textile techniques.

clothes. This technique is now introduced in new form with this art.

It is soft, pleasant to touch, and good to work with. We are now

New materials, colors, and other techniques are brought to the art

returning to more traditional techniques that are traditions sinking

form. Felt is applied with a dry and wet method. Nuno felting which

into oblivion and the felting is one of them. It is a traditional

is especially used in stoles and tunics is focused mainly. 100%

technique used by our ancestors many years ago in everyday life,

natural silk chiffon which is adapted by dyeing and hand-sewing is

in manufacturing processes of clothing accessories as parts of

used.

81


Mickaella Folituu TAHİTİ/TAHITIAN

ÖZGEÇMİŞİ: Folituu, Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Organizasyonları Uluslararası Konseyi (CIOFF) Tahiti Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Büyükannesini izleye izleye bu sanata merak salan Folituu, 1996’dan beri bu zanaatla uğraşmaktadır. 2005’te, Tahiti’de Heiva I Rimai’da yılda bir düzenlenen Temmuz Festivali’ndeki zanaatkârlık müsabakasına katılan Folituu, Fransız Polenezyası’nın beş takımadasından tüm sanatçılara açık bu müsabakada kadın kolyeleriyle birincilik ödülüne lâyık görülmüştür. Kolyeleri yerel kabuklardan, sedeften ve siyah incilerden yapılmadır.

JOB DESCRIPTION: Folituu continues the duty of Tahiti Presidency of International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF). Folituu who has developed an interest in this art by watching her grandmother has been engaging in this craft since 1996. Folituu who attended to the craftsman competition in July Festival organized yearly in Heiva i Rimai in Tahiti, in 2005 was granted the first prize with her women’s necklaces in this competition that was open to all artisans from five archipelagos of French Polynesia. Her necklaces are made of local shells, mother of pearls, and black pearls.

82


YÖRESEL TAKI regional JEWELRY

İŞİN TANIMI: Fransız Polinezyası kadınları renkli kabuklardan ve hindistancevizi örgüsünden çok çeşitli küçük boy iş ve zanaatkârlık yürütmektedirler. Bu küçük boy işletmecilik ve zanaatçılık Polinezya’da çok güzel işler çıkarmakta ve çok tanınmaktadır.

JOB DESCRIPTION: Women of French Polynesia practice craftsmanship and various small-scale works made of colorful shells and coconut lattice. This small-scale business and craftsmanship does very good jobs and is recognized much in Polynesia.

83


fuad jakupoviç KARADAĞ/MONTENEGRO Ahşap İşçiliği Jakupovic, hediyelik eşya ve ahşap işçiliği alanında özgün eserler vermektedir. Bu eserler pamuk kumaş üzerine el işi altın iplik ve ince bağlarla süslenen geleneksel kostümler olarak düzenlenmektedir. Her hediyelik eşyanın kendine ait bir hikâyesi vardır. Hediyelik eşyalardan biri olan arplar deri, ahşap ve at kılından yapılır.

WoodworkIng Jakupovic, provides unique work in the areas of souvenirs and woodworking. The works are arranged as traditional costumes decorated with handcrafted gold thread and fine knots on cotton fabric. Each souvenir has its own story. Harps skin which is one of the souvenirs is made from wood and horse hair.

84


SLOBODAN STARÇEVIÇ KARADAĞ/MONTENEGRO Hediyelik Eşya Starcevic, Karadağ’ın kültürel özelliklerini ortaya çıkarak hediyelik eşyalar konusunda son on yılı aşkın süredir özgün çalışmalar yapmaktadır. Bu hediyelik eşya yapımı zanaatkar için üçüncü nesle aktarılmış bir aile geleneğidir.Üretilen geniş çeşitlilikteki eserler, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında piyasaya dağıtılarak oldukça ilgi çekmektedir.

Souvenirs Starcevic has been carrying out unique work for more than ten years on souvenirs by bringing out the cultural specialties of Montenegro. For the craftsman the souvenir making is a family tradition that has been passed on to the third generation. The wide variety of works produced attracts a lot of attention both nationally and internationally.

85


gezim berisha KOSOVA/kosovo

ÖZGEÇMİŞİ: 1965 yılında Suhareka-Kosova’da doğdu. Priştine Üniversitesi mezunudur. Kosova’nın popüler ustalarından İsmail Lika’nın yanında yetişmiştir. Telkari-gümüş el sanatlarında 20 yıllık tecrübeye sahiptir. Bulgaristan ve Türkiye’de çeşitli sanatsal aktivitelere katılmıştır. Bir sanatçılar çevresinde faaliyet göstermiştir. Atlanta’daki bir topluluğun ve doğduğu yerdeki Suhareka Meclisi’nin logolarını dizayn etmiştir. Uluslararası Suluboya Grubu’nun üyesidir.

CV: He was born in Suhareka, Kosovo in 1965. He graduated from Priština University. He cut İsmail Lika’s teeth on who is a popular master of Kosovo. He has experiences about filigreesilver handicraft for about 20 years. He joined a various artistic activities and fairs in Bulgaria and Turkey. He worked in an artistic colony. He designed the logos of a community in Atlanta and of the Council of Suhareka where he was born. He is the member of International Watercolor Group.

86


Gümüş İşleme Silver Craft

İŞİN TANIMI: Gümüş işlemeciliği özellikle telkari yapımında kullanılmak

eşyaları ve takıların yapıldığı gözlenmektedir. Külçe halinde getirilen

üzere geliştirilmiştir. İnce ve yorucu bir el işçiliği gerektiren

gümüş birçok safhalardan geçirilerek işlenir. Kullanılan teknik

telkaride, zarafetiyle tanınır. Bu tarza dayanan gümüş işlemeciliği

telkaridir. Eritilip tel haline getirilen gümüş, haddeden geçirilerek

gittikçe daha çok benimsenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Gümüş

inceltilir. Hemen hemen saf halde olduğu için kolayca bükülür.

madenlerinin tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bir

Sanatkar, ufak el aletleri kullanarak telleri istediği şekilde keser

pazar niteliği taşıyan bölgelerde yer almaması başka bölgelerden

ve kıvırır. Parçaları birbirine gümüş kaynak kullanarak kaynatır ve

getirilmesi sonucunu doğurmuştur. Eskiden olduğu gibi bugün de

eserini ortaya çıkarır.

gümüş Kosova’ya başka illerden getirilir. Gümüş ile daha çok süs

JOB DESCRIPTION: Silver craftwork has been developed to make filigree especially.

before. It is seen that mainly ornaments and jewelry are made by

The filigree requiring fine and back-breaking handiwork is known

silver. Silver which is worked up into ingot form are processed from

for its elegance. The silver craftwork based on such style has been

several phases. The technique used is filigree. Silver which becomes

increasingly adopted and widened. Since silver mines were not

wire by melting are thinned by rolling out. Because it is in almost

found regions with a market quality on significant trade routes

pure form, it can be easily bended. The artisan cuts and curls the

throughout history, it resulted in bringing silver from other regions.

wires at will by means of using small hand tools. The artisan welds

Today silver is brought from other provinces to Kosovo, same as

the pieces together by silver welding and brings out the work of art.

87


Assetou Gologo MALİ/MALI

ÖZGEÇMİŞİ: 1967 yılında Batı Afrika’nın Mali ülkesinin Bamako şehrinde dünyaya geldi. St. Petersburg Pedagoji Üniversitesi’nde İspanyolca, İngilizce ve Rusça dillerinde Sanat Ustalığı elde ettikten sonra 1992 yılında Mali’ye geri döndü. 2005 yılında kendi şirketi Tamacali’yi başlatmak için çalışmakta olduğu büyük şirketten ayrılmaya karar verdi. Daha sonra SIAO, FESMAN 3 gibi bölgesel; LA Gift Fair, NY Gift Fair, Bijorhca gibi uluslararası sergilerde yer aldı. 2006 yılında Ouagadougou’daki SIAO Fuarı’nda tasarım ödülü aldı ve UNESCO Mükemmeliyet Markası ile ödüllendirildi.

CV: She was born in Bamako city of Mali in West Africa, in 1967. After she received Art Craft in Spanish, English, and Russian languages in St. Petersburg Pedagogy University, she returned to Mali in 1992. She decided from the big company she was working in, to establish Tamacali - her own company - in 2005. She took place in local exhibitions such as SIAO, FESMAN 3 and international exhibitions such as LA Gift Fair, NY Gift Fair, Bijorhca etc. She received designer award in SIAO Fair in Ouagadougou, in 2006 and granted with Excellence Brand by UNESCO.

88


Takı Tasarımı Jewelry Design

İŞİN TANIMI: Boncuk işleri tasarımları, Mali’den eşsiz ve özenle yapılmış el

de üretimlerini sürdürmektedir. Zanaatkarların kreasyonları,

yapımı takılarıyla beğeniye sunuluyor. Bu tasarımların yapımında

pirinç, som gümüş ya da siparişe gore altın ve boncuk karışımı

kullanılan bazı malzemeler de çeşitli zanaatkarlar tarafından üretilir.

kreasyonlardır. Afrika’da kadın, erkek ve çocuk demeden herkesin

Bunun yanında zanaatkarlar ellerindeki malzemelerin tasarımını

takı takmayı geleneksel bir adet olarak görmesi bu zanaatı da

yaptıktan sonra çizerek, şekillerini keserek, sonra da metal, kemik

geliştirmiştir. Çoğu kez bu takılar bulunduğu kabilede kişinin

ya da tahta kullanarak tasarımı oluşturur. Renk ve biçimlerin

statüsünü belirler. Daha çok kullanılan takı modeli kolye, küpe

üzerinde çalıştıktan sonra ürünler ortaya çıkmış olur. Ürünler

bazen de bilekliktir. Yüzük ise pek tercih edilmeyen takıdır. Takı

çoğunlukla Afrika geleneklerinden esinlenilmiş modern ürünlerdir.

modelleri doğayı simgelediği gibi elbette yapımında kullanılan

Yeni çıkan cam boncuklarla birlikte geleneksel boncuklar, kısmen

malzemeler de doğadan gelir. Bu malzemeler kimi zaman hayvan

değerli taşlar ve kristaller kullanır. Aynı zamanda pirinç, kemik,

kemiklerinden, derilerinden yapılabildiği gibi kimi zaman da

tahta gibi malzemelerle çalışan zanaatkarlar geri dönüşümle

ahşaptan yapılma özelliğine sahiptir.

JOB DESCRIPTION: Bead work designs are offered with handmade jewelry that

their productions by recycling. The creations of craftsmen are those

are unique and made with great care from Mali. Some materials

made of brass, sterling silver or mixture of gold and beads. Since

used in making these designs are produced by various craftsmen.

women, men, and children in Africa consider pinning jewelry as a

Besides, after the craftsmen design the materials in their hands,

custom, this craft has been developed. This jewelry often defines

they form the design by cutting their shapes and using metal,

the statue of person in a tribe. Jewelry model mostly used is

bone or wood. The products come up after working on colors and

necklace, earring, and sometimes wristlet. Ring is a jewelry that

forms. The products are the modern products mostly inspired from

is not preferred much. As the jewelry symbolizes the nature, the

African traditions. The traditional beads, semi-precious stones, and

materials that are used to make them come from the nature, of

crystals are used with the latest glass beads. The craftsmen who

course. These materials can be made of sometimes animal bones

also work with materials such as brass, bone, and wood maintain

and skins and sometimes wood.

89


hanfaluean mukda TAYLAND/THAILAND

ÖZGEÇMİŞİ: Hindistancevizi kabuğu zanaatkârı olan Mukda, çalışmaları için hammaddelerin bol olduğu köyünde mesleğini geliştirmiştir. Köyündeki bu hammaddelerle Mukda, kâse, kül tablası, vazo ve her çeşit eşya kayışı gibi ev gereçlerini üretiyor. Aynı zamanda bu zanaatı ev/atölye bazlı bir serbest meslek olarak yürütmek ve hindistancevizi el işinde tasarımını ve özelliğini devam ettirmek üzere boş zamanlarında genç sanatçılar yetiştirmektedir.

JOB DESCRIPTION: The artisan who is a coconut shell craftswoman has developed her profession in her village where the raw materials are found for her works. She produces household goods such as bowls, ashtrays, vases, and all kinds of luggage straps by these raw materials in her village. She has given her spare time to train young artisans to take up this craftwork as a home/cottage based self employment opportunity to carry on her design and character of coconut shell handicraft.

90


Hİndİstan cevİzİ Kabuğu ZanaatI Coconut Shell Craft

İŞİN TANIMI: Zor bir iş olarak görülen Hindistancevizi kabuğu zanaatının,

kabuğu zanaatındaki iş ve yaratma becerisini aktarılmaktadır.

yalnızca birkaç usta zanaatkâr tarafından çalışmaları ve tasarımları

Dolayısıyla bu özellikler, hindistancevizi kabuğunun giderek

geliştirilmektedir. Bu zanaatta hindistancevizi kabuğundan değerli

gelişmesini sağlamış ve hindistancevizi kabuğu el işi sanayisi

eşya, takı ve giysi aksesuarlarında da özgün örnekler sunulur.

adında yeni bir endüstrinin doğmasına yol açmıştır. Sanatçı,

Tayland’daki hindistancevizi kabuğunun sanata yansıması olan

turistlerin ziyaret edip onun ürünlerini aldığı Lampang-Chieangmai

bu zanaat, hindistancevizi el işi benzersiz tasarımlarla özellikle

yolu üzerindeki Hangchat’te kendi hindistancevizi kabuğu el işi

Tayland’ın kuzeyinde geliştiriliyor. Bu bölgede bu zanaatı yürütecek

dükkânını açmıştır.

ve devam ettirecek genç sanatçılar yetiştirilerek, hindistancevizi

JOB DESCRIPTION: The coconut shell handicraft is considered as a difficult kind of

coconut shell handicraft is transmitted to by training the young

work and only few skilled craftsmen can develop the works of art

artisans to take up and carry on this craft in the region. Therefore

and designs. Unique examples such as show pieces, jewelry, and

these features have made coconut shell is increasingly developed

accessories for clothes are produced by coconut shell in this craft.

and has engender a new industry, namely coconut shell handicraft

This craft which is a reflection of the coconut shell on art in Thailand

industry. She managed to open her own coconut shell handicraft

is being developed with unique design of coconut shell handicraft,

shop in Hangchat on Lampang-Ciengmai road where the tourists

mainly in north region of Thailand. Work and skill of creation for the

visit and but her products.

91


Jülİde Kırmızı KKTC/KKTC Koza İşi: İpek kozasından yapılan el işleri, Kıbrıs’ın önemli el sanatlarından biri olarak gelişmiştir. Özellikle ipek böceği koza işleri, adanın en popüler el sanatlarından biridir. Hafif sarı renkli olan kozalar bu bölgeye özgü olup, Kıbrıs’ın geçmişten bugüne el sanatlarına damgasını vurmuştur. Genelde kozaların yeşil, açık veya koyu sarı, pembe renklerde olduğu, Kıbrıs’ta ise sarı ve beyaz tonlarda koza yetiştirildiği bilinmektedir. İpek kozası işleri; tablo işlemesi veya elbise üzerine işlenen motifler olarak gruplandırılabilir. Tablolar “Japon kadifesi” adındaki bordo, siyah veya beyaz renkte kadife zemin üzerine işlenir. Kullanılan motifler çiçek ve kuş motifleri olup, seyrek olarak insan figürlerine de yer verilmektedir. Kıbrıs’a özgü koza işinde ev dekorasyon amaçlı ürünlerin yanı sıra farklı aksesuarlar da yapılmaktadır. Kozadan yapılan çantalar, şallar, yaka broşları ve çeşitli takılar bu el sanatının örnekleri arasındadır.

Cocoon Craft Handiworks made of silk cocoon have been developed among the prominent handicrafts of Cyprus. Silk worm cocoon craft in particular is among the most popular handicrafts of the island. Cocoons of pale yellow color are unique to this region, and have left their marks on the handicrafts of Cyprus from past to present. While it is known that cocoons are of green, light or dark yellow and pink colors in general, it is further known that, cocoons in Cyprus are bred in the tones of yellow and white colors. Silk cocoon works may be grouped as painting embroideries, or patterns embroidered on dresses. Paintings are embroidered on velvet backgrounds of maroon, black, or white colors, named “Japanese velvet”. Patterns in use are of flowers and birds, while human figures may scarcely be used. Out of the cocoon craft, being unique to Cyprus, not only products with home-decoration purposes, but various accessories may also be produced. Bags, shawls, collar brooches, and various ornaments are among the specimens being produced of this handicraft.

92


afet seymenlİ KKTC/KKTC Lefkara İşi Geçmişi en az yediyüz yıl geriye uzanan Lefkara işi Kıbrıslıların gurur kaynağı bir el sanatıdır. Bu el sanatının değerini ilk keşfedenlerden biri de Leonardo da Vinci’dir. Sanatçı Lefkara işinin dere adlı motifini beğenmiş ve “Son Akşam Yemeği” adlı tablosunda bu motife yer vererek onu ölümsüzleştirmiştir. Lefkara işi, işlemeli tepsi örtüleri, bardak altlıkları, çantalar, sigaralıklar ve hatta bluzlarda işlenir. Büyük dikkat ve sürekli sayma gerektiren Lefkara işi ancak el alışkanlığı ile işlenebilir. Bunun için de iş usta-çırak ilişkisine dayanır. Küçük kız çocukları kimi zaman annelerinden kimi zaman da komşu teyzelerinden bu işi öğrenir. Lefkara işi işlenirken örtülerin üzerindeki işlerin tümü genellikle tek bir elden çıkmaz. Çok saymalı ve ağır olan nakışın içini gençler, simbi denilen kenarları yaşlılar, gaco denilen iç ajurlarıysa Lefkara işini yeni öğrenen küçük kızlar işler. Lefkara işinin orijinal işleme tekniği sert bir yastık üzerine yerleştirilerek yapılır.

Lefkara Craft Dating back to no earlier than seven hundred years, Lefkara craft is a handicraft being the pride of Cypriots. Leonardo da Vinci was among the ones, who had appreciated the value of this handicraft the first. Having liked the pond pattern of the Lefkara craft, the artist eternalized it by placing it in his painting, called “Last Dinner”. Lefkara craft is embroidered on the tray clothes, drip mats, bags, cigarette-holders, and even on blouses. Requiring great attention, and continuous counting, Lefkara craft may only be embroidered by way of skill. It is therefore depended to masterapprentice relationship. Small girls sometimes learn it from their mothers, sometimes from their woman neighbors. While embroidering Lefkara craft, not all the embroideries on the clothes are generally performed by one single hand. While interior of the embroidery, requiring too much counting and great effort, is done by youth, the sides, called simbi, are done by the elders, and the inner hemstitches (ajur), called gaco, are done by the little girls, who are newly learning Lefkara craft. Original embroidery technique of Lefkara craft is done by placing it on a hard pillow.

93


jose anibal rua da cruz PORTEKİZ/PORTUGAL

ÖZGEÇMİŞİ: José Aníbal Rua da Cruz, 1964 yılında Portekiz’de, Viana do Castelo şehri Areosa kasabasında doğdu. Zihinsel engelli genç insanların çalıştığı Korumalı İstihdam Merkezi’nde çalışmaktadır. Mesleğini, etnografi ve halk bilimi gibi kültürel alanda 30 yılı aşkın bir süredir geliştirmektedir. Mesleğine geleneksel “Cabeçudos” zanaatkar olarak Areosa Etnografik Grup Tatil Okullarında başladı. Mukavva ve Capeçudos kağıt üretir, yapıştırıcı ile tamamlar, boyar ve vernikler. Çalışmalarını, çeşitli sanat fuarlarında, kolektif sergilerde, televizyon programlarında sergilemekte ve Capeçudos atölye kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır.

CV: José Aníbal Rua da Cruz was born in Areosa town of Viano do Castelo city in Portugal, in 1964. He works in Sheltered Employment Center where young people with mental disabilities. He has developed in profession in the cultural area such as ethnography and folklore for over 30 years. He began to his profession as “Cabeçudos” craftsman in Areosa Ethnographic Group Vacation Schools. He produces paperboard and Cabeçudos paper and finishes with glue, paints, and varnishes. He exhibits his works of art in several art fairs, collective exhibitions, and television programs and cooperates with Cabeçudos workshop organizations.

94


MASKE Mask

İŞİN TANIMI: Portekiz’deki en kuzey Atlantik şehri olan Viano do Catselo

da Angonia şehrinde düzenlenen festivallerdeki figürler, kağıt,

gelenekleri ve kültürü ile öne çıkar. Özellikle Romari da Senhora da

yapıştırıcı ve boya kullanılarak yapılır. 2008 yılında, Belçika’da ve

Angonia şehri çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. Bu şehir ülkedeki

Fransa’daki devlerin ve dragonların geleneksel geçiş alayı UNESCO

en iyi ve en büyük festivallere ev sahipliği yapar. Bölgeye özgü

Kültür Sektörü’nün Manevi Kültürel Dünya Mirası olarak kabul

orijinal maskeler de bunlardan biridir. Maske Romari da Senhora

edilmiştir.

JOB DESCRIPTION: Viano do Castelo which is the northernmost city of Portugal

The masks are produced by using figures, paper, glue, and paint

comes to the fore with its traditions and culture. Especially

in the festivals organized in Romaria da Senhora da Agonia town.

Romaria da Senhora da Agonia town draws attention of many

The traditional parade of titans and dragons in Belgium and

visitors. This town hosts the best and biggest festivals in the

France has been accepted as World Moral Cultural Heritage of

country. Authentic masks incident to the region are among them.

UNESCO, in 2008.

95


Juan Carlos Ferreyra ARJANTİN/ARGENTINA

ÖZGEÇMİŞİ: Yaptığı çalışmalarla 1997’den bu yana çok sayıda ödül ve nişana layık gören zanaatkar ilk ödülünü kültürel yörüngesinden ötürü “öncü” ve Cosquín Ulusal Zanaatlar Fuarı’nda Santa Fe’yi temsil ile almıştır. Bunun gibi katıldığı fuarlarda birincilik, ikincilik gibi ödülleriyle, temsilciliklerle mansiyonlarla ülkesini temsil etmektedir. Zanaatkarın 1997’den bu yana katılım gösterdiği fuarlar arasında ABD; Japonya, İspanya, Fransa, Belçika, Venezuela, Kore, Brezilya, Türkiye gibi ülkeler yer almaktadır. Zanaatkar eserlerini katılımda bulunduğu fuarlarda beğeniye sunmaya devam etmektedir.

JOB DESCRIPTION: The craftsman who has been granted with many awards and prizes for his works of art since 1997 received his first award, representing Santa Fe in Cosquín National Crafts Fair and “pioneer” due to his cultural orbit. He represents his country with first and second prizes, representations, and honorable mentions in the fairs he has attended. The craftsman has attended to fairs in USA, Japan, Spain, France, Belgium, Venezuela, Korea, Brazil, and Turkey since 1997. The craftsman continues to present his works of art to the visitors’ taste in the fairs he has attended.

96


Deri süs eşyası Leather Ornaments

İŞİN TANIMI: Deri üzerine yapılan çalışmalarla günlük kullanılmakta olan kemer, bıçak kını ve çeşitli süs eşyaları tasarlanmakta ve üretilmektedir. En önemli özelliği tasarımların Güney Amerika’ya özgü tarzdan oluşmasıdır.

JOB DESCRIPTION: Belts, knife cases and various ornaments that are used everyday are designed and produced with the work done on leather. The most important feature is that the designs are created from a style specific to South America.

97


Kim Ok-Yeo GÜNEY KORE/SOUTH KOREA

ÖZGEÇMİŞİ: 1961 yılında Güney Kore’de doğdu. Bucheon Kenti Gain Hanji Zanaatı temsilciliği, Ulusal Halk Sanat Müzesi ve Çocuk Müzesinde öğretmenlik görevini sürdürmektedir. Kore kâğıt zanaatı ve geleneksel sanatında uzman bir zanaatkârdır. 2000’de Kore Kâğıt Halk Sanatı öğretmenlik lisansı aldı. 2006’da Seul Sanayi Üniversitesi’nden Kore kâğıt zanaatı üstün uzman kursu verdi. 7. Kore Geleneksel Kâğıt Sanatı ve 14. Ulusal Kore Kâğıt Sanatı müsabakalarında altın madalyanın yanında 39. Kore Sanatları Zanaatları ve 1. Andong Kore Kâğıt Sanat Eserlerinde bronz madalya kazanmıştır.

JOB DESCRIPTION: She was born in South Korea, in 1961. She continues to serve as representative of Gain Hanji Craft in Bucheon city and teacher of National Folk Art Museum and Children Museum. She is an expert craftsman in Korean paper craft and traditional art. She obtained a teacher’s license of Korean Paper Folk Art in 2000. She taught higher expert course of Korean paper craft in Seoul Industrial University in 2006. She won gold medal prize in 7th Traditional Korean Paper Art and 14th National Korean Paper Art competitions and won bronze medal prize in 39th Korean Art Crafts and 1st Andong Korean Paper Art Works of Art.

98


KUTU YAPIMI box makıng

İŞİN TANIMI: Dünyaca ünlü kore kağıt sanatının unutulmaması için sanatçı özellikle çocuklara yönelik eğitim çalışması yapmaktadır ve bu sanatın gelecek nesillere ulaşmasını sağlamaktadır. kağıttan yaptığı tasarımlarla kutu ve hediyelik eşya yapılmaktadır.

JOB DESCRIPTION: In order for the world famous Korean paper art not to be forgotten the artist carries out training work especially for children and ensures that this art reaches future generations. Boxes and gifts are made from the paper designs.

99


Ma Gelacia Vargas Barranco MEKSİKA/MEXICO

ÖZGEÇMİŞİ: 28 yıldır yerli çocuklara öğretmenlik yapan Barranco, Tenengo De Dorıa’ da ICATHI isimli bir okulda el sanatları öğretmenliği yapmaktadır. Özellikle el nakışı işlemesi olan “Tenengo” ile ilgili çalışmaları vardır. Barranco, bilgisayar programları ile dökümantasyon, ürün geliştirme, ihracata yönelik el sanatı tekstil ürünleri, yerli halkın geniş kapsamlı sosyal hizmet programı müdürlüğü, yeni modeller için nakış şablonları geliştirme, görsel sanatlar ve dans kursları, anaokulları için çalışma projeleri, yerli halk için güncel kurslar, sağlık gelişimi programı konularında eğitim almıştır.

JOB DESCRIPTION: Having been teaching native children for 28 years, Barranco is also teaching handicrafts in a school named ICATHI in Tenengo De Dorıa. Barranco has works particularly in a manual type of embroidery, named “Tenengo”. Barranco has been trained in the fields of documentation via computer programs, product development, hand-made textile products, and comprehensive social service program directorate for the native people, developing embroidery templates for new models, visual arts and dance courses, study projects for kindergartens, actual courses for the native people, and health development program.

100


Tenangos Tenangos

İŞİN TANIMI: Tenangos, ismini Mexico şehrine 5 saat mesafedeki Sierra

arasında kanatları olan bir tavşan, kuşlar ve sincap yüzleri

Otomi bölgesindeki Tenango de Doria köyünden alır. Köyde yaşayan

gibi süslemeler mistik yönleriyle dikkat çeker. Bu tenangoslar,

yerli halkın yaptığı bu nakış tarzlı işlemeler tenangos ismiyle

bölgedeki yerli toplulukların ürettiği mitolojinin parçasıdır.

anılır. Renkli tasarımlarıyla dikkat çeken tenangosun karakteristik

Dünyanın pek çok yerine ihraç edilen tenangoslar; dekoratif

özellikleri arasında parlak renkler ve muhteşem hayvan resimleri

nakış olarak masa örtüsü, yastık, battaniye, çarşaf gibi yerlerde

yer alır. Bölgedeki kayalıklar üzerinde duvar resimlerinin ilham

kullanılabilmektedir. Tenangoslar aynı zamanda şal, çanta, elbise

olduğu tenangoslar daha çok efsanevi yönüyle öne çıkar. Şekiller

gibi aksesuar ve kıyafetlere de süsleme olarak işlenebilmektedir.

JOB DESCRIPTION: Tenangos takes its name from the Village of Tenango de Doria

a rabbit with wings, birds, and squirrel faces draw attention with

in the Region of Sierra otomi, which is 5 hours away from Mexico

their mystic aspects. These tenangos are part of the mythology

City. Embroider-type needleworks being made by the native

produced by the native communities of the region. Tenangos

inhabitants of the village are mentioned with the name tenangos.

being exported worldwide may be of use on table clothes, pillows,

Drawing attention with their colorful designs, characteristic features

blankets, sheets as decorative embroideries. Tenangos may also be

of tenangos include vivid colors and marvelous animal drawings.

embroidered at the same time as ornaments on such accessories

Inspired by the wall pictures on the rocks in the region, tenangos

and clothes as as shawls, bags, and dresses.

come to the fore mostly with their legendary aspects. Patterns like

101


meerim orozova KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN

ÖZGEÇMİŞİ: 1993 yılında Bişkek’te doğdu. 1999-2003 arası Bişkek’te ilköğretim okuluna ve Sanat Fakültesi / Çocuk Sanat Okulu’na devam etmiştir. Bu süreçte de kusursuz eğitim ve iyi davranış sertifikalarına lâyık bulunmuştur. 2005-2010 arası, Aichurek, Bişkek Kırgız-Türk Yüksek Okulu’na gitmiştir. 2010’dan bu yana Atatürk Üniversitesi’nde okumaktadır. Nisan 2012’de, Kocaeli’ndeki Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nda Kırgızistan’ı temsil etmiştir. Eylül 2012’de, Gaziantep’teki Uluslararası Kültür ve Sanat Folklor Festivali’nde Kırgızistan’ı temsil etmiştir.

JOB DESCRIPTION: She was born in Bishkek, in 1993. She studied at the grammar school in Bishkek and went to the Children’s Art School of the Faculty of Art between the years of 1999 and 2003. During her studentship she was granted with excellent training and good behavior certificates. She studied at Kyrgyz-Turkish Girls’ High School, Aicurek, Bishkek between the years of 2005 and 2010. She has been studying in Atatürk University since 2010. She represented Kyrgyzstan in International Children Education and Entertainment Fair in Kocaeli, in April 2012. She represented Kyrgyzstan in the International Folklore Festival of Culture and Art in Gaziantep, in September 2012.

102


KEÇE SANATI Felt Art

İŞİN TANIMI: Keçe bir tür eski hammaddedir. Doğanın enerjisiyle doludur,

kolye, küpe, elastik bant ve değişik takılar ve bebek eşyalarında

güzeldir, sıcaktır ve elastikidir. Keçe, pek çok renk tonunda

kullanılır olmuştur. Son zamanlarda, Keçe, yaygın şekilde atkı, giysi,

boyanabildiği gibi, pek çok çeşitli şekillerde de işlenebilir.

çanta, ayakkabı ve benzeri eşyalarda kullanılmaktadır.

Başlangıçta ısınma ve tıbbi amaçlı olarak kullanılmış, sonraları

JOB DESCRIPTION: Felt is a kind of old raw material. It is full of energy of nature and

by making necklace, earring, elastic band, various ornaments, and

it is nice, warm, and elastic. Felt can be painted by different color

baby’s things. Recently felt is being used widely in things such as

tones and it can be worked with so many ways. In the beginning, it

scarves, dresses, bags, and shoes etc.

was used for warming and medical purposes then it has been used

103


Mohammed Maher Hadrİ LÜBNAN/LEBANON

ÖZGEÇMİŞİ: 1966’da Suriye’nin Halep şehrinde doğdu. 1984’te Halep Kültür Enstitüsü’nde yamalı çizgi eğitimi aldı. 1987’de Akdeniz Enstitüsü Elektron Bölümü’nden mezun oldu. Hadri’nin, 2001’den itibaren katıldığı sergiler arasında Tahran 9. Kuran Sergisi, Şam İran Kançılaryası Sergisi, Trablus-Lübnan Arap Forumu, Halep İpek Han Festivali, Halep- Suriye Kalesi Elişi Sanatlar Galerisi, Şam Turizm Fuarı, Trablus-Lübnan Üçüncü Hattatlar Forumu, Katar Dolmakalemler Sergisi, Kuveyt 5. Hattatlar Forumu ile Kuran Müsabakası Fuarı, Dubai Kutsal Kuran Ödülü özel sergisi yer almaktadır.

JOB DESCRIPTION: He was born in 1966 in the City of Aleppo of Syria. Studied patched line in 1984 in Aleppo Cultural Institute. He graduated from the Electron Department of the Mediterranean Institute in 1987. The exhibitions Hadri have attended since 2001 include 9th Kuran Exhibition in Tahran, Exhibition of Iran Chancellery in Damascus, Tripoli-Lebanon Arab Forum, Aleppo Silk Khan Festival, Handicrafts Gallery of Damascus-Syrian Castle, Damascus Tourism Fair, Third Calligraphers’ Forum in TripoliLebanon, Qatar Pens Exhibition, 5th Calligraphers’ Forum in Kuwait and Kuran Competition Fair, and Dubai Holy Kuran Award special exhibition.

104


İplerle Arapça Hat Sanatı Arabic Calligraphy with Cords

İŞİN TANIMI: Bir floş yazma yöntemi olan ve Kuran-ı Kerim’i yazma üzerine

200 kilogramı bulmaktadır. Sanatçının geliştirdiği, aynı zamanda

geliştirilen bu teknik, özgün bir teknik olarak dikkat çekmektedir.

dünyada ilk ve tek örneği olan bu versiyonun yazımı yaklaşık

Bu teknik bir floş yazma yöntemi olarak Hadri tarafından

8 yıl sürmüştür. Bu teknikle yazılan eserler arasında Lokman

geliştirilmiştir. Sanatçı 1998’de Kuran’ı yazarak farklı örnekler de

Hekim’in buyrukları ve Allah’ın sevdiği kulu İmam Ali’nin düsturları

çalışmıştır. Benzersiz bir metot olan bu teknikte Kuran’ın kumaş

yer almaktadır. Bunların yanında Hasan el-Basri’nin deyişlerinin

üzerine floş yazılı doktrininin benzersiz bir kopyasını derlenmiştir.

bulunduğu bir dizi elyazmaları ile resim ve duvar resimlerinin yer

Bu yepyeni Kuran elyazması yöntemi, her biri Kuran’ın 2,5 parçasını

aldığı eserler de dikkat çekmektedir.

içeren toplam 12 cilbentten oluşmaktadır. Eserin takribi ağırlığı ise

JOB DESCRIPTION: This technique, as being a floss-writing method, and been

Kuran per each. Approximate weight of the work is about 200 kg.

developed on writing the Holy Kuran, draws attention as a unique

Writing of this version, having been developed by the artist himself,

technique. This technique, as being a floss-writing method, has

and as being the one and only example worldwide, lasted for about

been developed by Hadri. The artist, having not only written Kuran

8 years. Among the works, having been written by this technique,

in 1998, he also worked on different examples. This technique, as

are the commands of the Physician Lokman, and the doctrines of

being a matchless method, has collected a unique copy of Kuran’s

Imam Ali, God’s beloved subject. A series of manuscripts, compiling

doctrine floss-written on fabric. This brand-new Kuran manuscript

the sayings of Hasan el-Basri, and the works depicting drawings

method is comprised of a total of 12 folders, compiling 2.5 pieces of

and wall-pictures further draw attention.

105


Jia Si Gui ÇİN/CHINA

ÖZGEÇMİŞİ: Shaanxi Eyaleti’ne olağanüstü uzman katkılarından ödül alan sanatçı, UNESCO tarafından Özel-sınıf Büyük Modern Çin Kâğıtkesme Ustası, Dünya Kültür ve Sanat Merkezi’nce de Uluslararası Özel-sınıf Büyük Endüstriyel Halk Sanatları Ustası onursal unvanlarına lâyık görülmüştür. Kâğıt-kesimleri, çizimleri ve kilden heykelleri, içlerinden 93 adedi özel ve benzersiz kıymette pullar olarak, Çin Postası tarafından seçilmişlerdir. Kâğıt-kesimi sanatı araştırma ve yaratım kuramını bir üst seviyeye taşımıştır. Hâlen Yan’an Üniversitesi’nde ders vermektedir ve Yulin Koleji’nin de aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde kolej ve üniversitenin profesörüdür.

JOB DESCRIPTION: The artisan who was awarded expert for outstanding contribution to Shaanxi province was also awarded the honorary titles of Chinese special-class Grand Master of Modern Chinese Paper-cutting and International Special-class Grand Master of Folk Industrial Art by United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the World Culture and Research Center respectively. His paper cuttings, drawings, and clay sculptures have been chosen by China Post, among which 93 are special stamps and treasured unique stamps. He pushed the theory research and creation of paper cutting art to a higher level. Currently he is teaching in Yan’an University and he is a professor to over 100 colleges and universities, including Yulin

106

College.


Kağıt Kesme Sanatı Paper Cutting Art

İŞİN TANIMI: Kağıtların asimetrik biçimde kesilerek çeşitli figürlerin oluşturulduğu bir zanaattır. Ressam ve aynı zamanda heykeltıraş olan Jia Sigui’nin geliştirdiği bu kağıt kesme sanatında “Yanhe Bay” adlı bir animasyon çizgi film de yapılmıştır. Bu geleneksel kağıt kesme sanatında kağıtlardan yapılan şekillerin ebatları da farklıdır. Bu çok yönlü sanatta her kağıt adeta bir tabloya dönüşmektedir.

JOB DESCRIPTION: It is a craff created by various figures through cutting paper in an asymmetric way. With this paper cutting art developed by Jia Sigui who is a painter and also a sculptor, an animated cartoon named “Yahne Bay” has been made. In this traditional paper cutting, the dimensions of figures made by papers are variable. In this all-round art, every paper becomes almost a painting.

107


Tetiana Katrychenko & Natalia Katrychenko UKRAYNA/UKRAINE

ÖZGEÇMİŞİ: Tetiana Katrychenko 1979 yılında, Natalia Katrychenko ise 1983 yılında Ukrayna’nın Kiev şehrinde doğdu. Ukraynalı ünlü şair ve ressam Taras Shevchenko adının verilmiş olduğu Kiev’de bulunan Ukrayna Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi’nden mezun olmuşlardır. Sanatçılar gazetecilik mesleklerini devam ettirmelerinin yanı sıra eski geleneksel el yapımı Ukrayna bebeği Motanka ile ilgili çalışmalarını da başarıyla sürdürmektedir. Sanatçıları eserleri kendi ülkelerinde ve yurtdışında katıldıkları sergilerde sergilenmektedir.

CV: Tetiana Katrychenko was born in 1979 and Natalia Katrychenko was born in 1983, in Kyiv. They graduated from the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, named after Taras Shevchenko who is a famous Ukrainian poet and artist. The artisans continue their professions as journalists and maintain their works of art on motanka which is the traditional Ukrainian hand-made doll. The artisans exhibit their works of art in exhibitions at home and abroad.

108


Geleneksel Ukrayna Bebeğİ: Motanka Traditional Ukrainian Doll: Motanka

İŞİN TANIMI: Eski geleneksel el yapımı Ukrayna bebeğinin adı “Lialka-

veya artık kullanılmayan giysilerden yapılmıştır. Üzerlerine de

motanka”dır. Ukrayna’da hem oyuncak, hem de tılsım olarak

annelerin, büyükannelerin eskimiş giysileriyle giydirilmişlerdir.

kullanılmıştır. Bebek-muskadır, anaçlığın, ailenin, yaşamın

Motankalar, düğüm ve iğne işi kullanmadan, geleneksel dolama

sembolüdür. Lialka-motanka, evi, aileyi ve çocukları kötü ruhlardan

tekniğiyle yapılırlar. Kadim doğal el yapımı kumaşlar, yünlü ve

korur. Lialka-motanka’nın yüzü yoktur. Ya yüzsüzdür, yüzün

pamuklu iplikler kullanılmıştır. Bu tip bebekler, Ukrayna’nın farklı

olduğu yerde güneşin sembolünü temsil eden bir haç bulunur.

etnik bölgelerini karakterize eden geleneksel elişi nakışlarla

Esenliğin bir sembolü olduğuna inanılır. Motanka bebekleri elde

güzelleştirilirler. Elliden fazla farklı dikiş kullanılmıştır.

bulunan materyallerden hasır, kozalak, ağaç dalı, mısır koçanı

JOB DESCRIPTION: The name of old Ukrainian traditional hand-made doll is “Lialka-

clothes that are no longer needed. There are then dressed into the

motanka”. It was used as a toy and a talisman. It is a doll-amulet

pieces of fabric or mothers’ or grandmothers’ old clothes. Motankas

and a symbol of maternity, family, and life. Lialka-motanka

are made by traditional technique of winding without nodes and

protects house, family, and children from fiend. Lialka-motanka

needlework. Ancient natural handmade fabrics, woolen and cotton

does not have a face. It is either faceless or there is a cross in the

threads are used. Such dolls are beautified by traditional handmade

place of face representing the symbol of the Sun. It is believed to

embroidery which characterizes different ethnical regions of

be a symbol of well-being. Motanka dolls are made of the materials

Ukraine. More than fifty different stitches are used.

at hand such as straws, cones, tree branches, corn cobs, or used

109


Nilufar Musadjonova ÖZBEKİSTAN/UZBEKISTAN

ÖZGEÇMİŞİ: 1983’te Taşkent-Özbekistan’da doğdu. Özbek elişi nakışçılığı, terzilik, giysi dikim ve halı dokuma kurslarına katılarak el sanatlarını geliştirdi. Umman Sultanlığı’nın 2012’deki Muscak Festivalinde birincilik diplomasını aldı. Houston ve Teksas şehirlerinde Ekim 2012’de düzenlenen İpek Yolu Festivali’nde kendi eserlerinden oluşan el sanatlarını sergiledi. 2009’dan beri Suzani nakışçılığı-geleneksel ipek elişi nakışçılığı, doğal boyalar, ipek iplik boyamacılığı, kumaş üzerine Suzani çizimi, eski desenleri yeniden canlandırma üzerine çalışmalar yapmaktadır.

CV: She was born in Tashkent-Uzbekistan, in 1983. She developed her handicrafts as attending Uzbek handmade embroidery, tailor, dressmaking, and carpet weaving courses. She received the first rank diploma in Muscak Festival of Oman Sultanate in 2012. She exhibited her own handicrafts in Silk Road Festival held in Houston, Texas in October 2012. She still works on Suzani embroideries-traditional silk handmade embroideries, natural dyes, dying of silk threads, drawing the pattern of suzani on fabric, and reviving old patterns since 2009.

110


Büyük Özbek Nurata Suzanisi İpek Elişi Nakışçılık Large Uzbek Nurata Suzani – Silk Handmade Embroidery

İŞİN TANIMI: Bu suzaninin üretiminde beyaz ikat adras kumaşı, geleneksel

3 yaprak ikat kumaş alınır, birbirlerine dikilir. Ardından kumaş

Özbek el dokuması ipekli-pamuklu kumaş kullanılır. Doğal ipek

üzerine gelecekteki nakış şekli çizilir. Sonrasında iplikler ve iğneyle

iplikler el yapımı olup, doğal boyalarla boyanmaktadır. Bunlar

nakış yapılır. Suzani tamamlandığı vakit, tuzlu su ve haşlanmış

nar, çivit, soğan kabuğu ve diğer nebati boyalardır. Enstrümanlar

soğan kabuğu solüsyonuyla yıkanır. Suzani artık hazırdır. Ütülenir

da iğnedir. Geleneksel dikişlerle nakış yapılır. Hasır örgüsüne ise

ve eviniz suzaniyle dekore edilebilir. Bu suzani elde soğuk veya

Bosma ve Begiz denilen zincir dikişi adı verilir. Büyük boyutta bir

sıcak suyla yıkanabilir. Desenlerden biri olan suzani, 19. yüzyıla ait

suzaninin tamamlanması 1,5 ayı alır. Şekil ve ağırlık 145 x 240cm

Özbekistan’ın Nurata bölgesinden bir Özbek suzanisinin klasik bir

boyutlarında dikdörtgen şekle sahiptir ve ağırlığı 2 kg’dir. İşlem;

desenini taşır. Desen gülçelerden meydana gelmektedir.

önce kumaş dokunur ve iplikler boyanır. Bu suzaninin yapımında

JOB DESCRIPTION: In order to produce this suzani, white ikat adras fabric which

suzani 3 sheets of ikat fabric are taken and sewn each other. After

is the traditional Uzbek hand-woven silk-cotton fabric is used.

that the pattern of future embroidery is drawn on fabric. Then it is

Natural silk threads are hand-made and colored with natural dyes.

embroidered with threads and needle. Once suzani is completed, it

These are pomegranate, indigo, onion shells, and other vegetable

is washed in salted water and boiled onion shells solution. Suzani is

dyes. Instrument is a needle. Embroidery is made with traditional

now ready. It is ironed and you home can be decorated with suzani.

stitches. Couching is named Bosma and chain stitch called as

Suzani can be washed by hand in cold or warm water. The suzani

Begiz. It takes 1.5 months to complete a suzani of large size. It

has a classical pattern was copied from an Uzbek suzani from

has a rectangular form of 145 x 240 cm and its weight is 2 kg.

Nurata region of Uzbekistan in 19th Century. It consists of rosettes

Firstly, fabric is woven and threads are dyed. In order to make this

pattern.

111


notiah bte wandak MALEZYA/MALAYSIA

ÖZGEÇMİŞİ: Boncuk mücevher yapıcısı, boncuklu el sanatları girişimcisi olan Wandak, işine genç yaşta ailesinin himayesinde başladı. 2007’den beri boncuk el işçiliğini tam zamanlı sürdürmektedir. Boncuk zanaatı aranjmanı alanında kursa gitmiştir. 2008’de Kuchıng Sarawak’ta boncuk el işçiliği teşhiri ve satışında bulunmuştur. 2009’da Johore Malezya’da teşhir ve sergilerde bulunmuştur. 2011’de Kuala Lumpur’daki el sanatları merkezinde teşhir ve satışlarda bulunmuştur. Temmuz-Ağustos 2012 arası Fransa ve Belçika’da elişi ürünlerin sergilenmesi ve pazarlanması Kota Kınabalu’daki Lantasan Deasoka’da (merkez pazar) Malezya zanaatlarının tanıtımına katılmıştır.

JOB DESCRIPTION: Wandak who is a bead jewelry maker and beaded handicraft entrepreneur began to her work at a young age under the tutelage of her parents. She has continued the beaded handicraft as full-time since 2007. She took a course in the field of bead craft arrangement. She performed demonstrations and sales of beaded handicraft in Kuching, Sarawak, in 2008. She performed demonstrations and exhibitions in Jahore, Malaysia, in 2009. She performed demonstrations and sales in handicraft center in Kuala Lumpur, in 2011. She attended to exhibitions and marketing of the handicraft products in France and Belgium between July and August 2012 and to promotion of Malaysian crafts in Lantasan Deasoka (Central Market) in Kota Kinabalu.

112


Boncuk El İşÇİLİĞİ Bead Handicraft

İŞİN TANIMI: Boncuklu mücevher ve sabah, Malezya’daki 33 etnik grup

çiçekler, nehircil bir hayvan, bir mızrak ve bir Rungus erkeği olmak

içerisindeki bir kabile olan Rungus halkınca giyilmiş olan en çarpıcı

üzere 4 temel figürle birlikte boncuk süslemesi yapılır. Boncuklar

aksesuardır. Tasarımların genellikle bir hikâyesi olup genellikle

çeşitli boyutlarda bulunur, yuvarlaktır ve birden çok renklidirler.

JOB DESCRIPTION: The beaded jewelry is the most distinctive accessory worn by

4 basic figures namely flowers, a riverine animal, a spear, and

the Rungus people, a tribe found among 33 ethnic groups of Sabah,

a Rungus man. The beads come in various sizes and round and

Malaysia. The designs usually have a story and beaded into it with

multi-colored.

113


Patrit Pashollari ARNAVUTLUK/ALBANIA

ÖZGEÇMİŞİ: 1971’de matbaada çalışmaya başladı. 1980’den beri baskı işleminden sonra gelen bakır rölyefler ve bakır levhalarla çalışmayı sürdürdü. Önceleri pazarda satış işi yaparken, sonrasında farklı mesajlarla çalıştı. Arnavutluk’taki bir dizi şehir zanaat fuarlarına ve bu amaçla düzenlenmiş bir dizi konferansa katıldı. Tüm bu çalışmalarının yanı sıra, bir hediyelik eşya şehri olan Korca için düzenlenmiş bir müsabakaya da katıldı. Arnavutluk ulusal ve uluslararası buluşmalarında tüm farklı amblem sporlarını işledi.

CV: He started working in the printing house in 1971. Following the printing process, he has been working with copper relieves and copper plates since 1980. While working at first as a salesperson in the bazaar, he then worked with different messages. Attended to numerous urban handicraft fairs, and to numerous conferences having been arranged respectively. Apart from all these works, he participated in a competition arranged in the honor of Korca, the city of souvenirs. He treated all various emblem sports in the national and international meetings of Albania.

114


Bakır İşlemecİlİğİ Coppersmith

İŞİN TANIMI: Kabartılmak istenen bakır levha kalınlığına ve motif detaylarına

Zırnık adı verilen sodyumsülfat bileşiği, az miktarda kükürt ve

göre çeşitli materyallerden (ahşap, metal, plastik vs.) üretilen

bolca su ile karıştırılarak kaynatılır. Kaynayan kimyasal karışım

kabartma kalemleri-aletleri kullanılır. Genellikle kabartma

özenle, temizlenmiş rölyef yüzeyine sürülerek bakırın koyu bir

kalemleri kabartmayı yapan sanatçının kendi kullanımına göre

renk almasını sağlar. Zırnıklama işlemi bittikten sonra rölyef

tasarlayıp imal ettiği aletlerdir. Bakır levha yüzeyi temizlenerek

kurumaya bırakılır. Kuruyan rölyef üzeri ince bir zımpara veya

işlenecek olan motif yüzeye çizilir. Çizilen motif daha sonra

benzeri bir materyal ile temizlenerek çukur bölgelerin koyu renkte

uzaktan-yakına ilkesi göz önünde bulundurularak kabartılmaya

kalması sağlanır. Bu işlem sona erdikten sonra verniklenen rölyef

başlanır. Her kabartma evresinde kabarması istenmeyen fon

tamamlanmış olur.

tekrar tekrar indirilmelidir. Kabartma işlemi tamamlandıktan sonra rölyef yüzeyi tekrar temizlenerek zırnıklama işlemi yapılır.

JOB DESCRIPTION: Embossing pens-tools made of various materials (wooden,

relief surface is cleaned again, and there comes the zırnıklama

metal, plastic, etc.) are used according to the plate thickness and

(orpimentation) process. Sodium-sulfate compound, called zırnık

pattern details of the copper desired to be embossed. Embossing

(orpiment) is boiled with a little sulfur and plenty amount of water

pens are such tools being usually designed, and made suitable

added therein. Boiled chemical mixture is carefully applied over the

for his/her use by the artist him/herself. Having the surface of

cleaned surface of the relief, and the copper is thereby caused to

the copper plate cleaned up, the pattern to be inscribed is drawn

get a dark color. Upon finish of zırnıklama process, relief is left for

thereunto. The drawn pattern is then started to be embossed in

drying. Dried relief is cleaned by emery, or by another material of

consideration of the principal of from distant to proximal. The

similar nature, and hollow parts are caused to remain in dark color.

background not to be embossed per each embossing cycle should

Relief is finished upon getting varnished after the finalization of the

repeatedly be deflated. Having the embossing process finished,

prior process.

115


pierrette bertrand FRANSA/FRANCE

ÖZGEÇMİŞİ: Yaklaşık 40 yıldır, folk grupları olan Empi et Riaume’de çeşitli kostümler hazırlamaktadır. Ayrıca, yöresel bebek kostümleri de yapan sanatçı, bunları kendi gruplarına yardım amaçlı satmaktadır. Bazı ürünleri de festivallere katılan yabancı gruplara hediye etmektedir. Ayrıca, kız çocuklarına dağıttıkları bebekler için prenses giysileri yapmaktadır. Evlenen kişilere hediye olarak düğün elbiseleri yapmaktadır.

JOB DESCRIPTION: He has been preparing various costumes in Empi et Riaume which is a folk group for about 40 years. The artisan who also makes regional baby costumes sells them to their own group for benefit purposes. He presents some products to foreign groups attending to festivals. He also makes princess dresses for the babies they hand out to girls. He makes wedding dresses as gift to people about to marry.

116


Fransız yöresel bebek French regional doll

İŞİN TANIMI: Özellikle Fransız folklor kostümleri, gelin-damat kostümleri içeren el yapımı bebekler yapılmaktadır.

JOB DESCRIPTION: Handmade dolls wearing especially French folklore costumes and bride and groom costumes are made.

117


roslina muhad isa ENDONEZYA/INDONESIA

Tapis Lampung Bez Dokuma Sanatçıları Birliği (ATLWCC) Tapis Lampung Bez Dokuma Sanatçılarını koruyan ve destek sağlayan bir kuruluştur. Tapis Lampung Bez Dokuma Sanatçıları Birliği Başkanı Rosalina Muhad İsa ve üye Julia Irzarina, Lampung Bez Dokumasının tanıtılması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Dernek aynı zamanda Tapis Lampung Bez Dokuma Sanatçılarına yeteneklerini ve yaşam koşullarını geliştirmeleri için eğitim vermektedir. Çalışmalar Endonezya ve diğer pek çok ülkedeki sergilerde de yer almaktadır. Tobular sarong veya Tapis kilimleri geleneksel olarak Endonezya’ nın Sumatra bölgesindeki kadınlar tarafından dokunur. Daha eskiden basit bir kemer dokuma üzerine pamuk , ipek çözgüler, bir pamuk örgü ve çizgi dokumalı kumaşlar kullanılarak yapılan tekstiller günümüzde ipek iplikler ve altın nakışlarla el nakışıyla işlenmektedir.

118


DOKUMA weaving

ATLWCC (Association of Tapis Lampung Woven Cloth Crafters) is an organization that conserves and accommodates “Tapis Lampung” cloth crafters. As the chairwoman and the member of the Association of Tapis Lampung Woven Cloth Crafters, Mrs Rosalina and Mrs Julia Irzarina is aim to introduce the magnificent Tapis Lampung to a broader community. Moreover the association also regularly give training to enhance the ability and quality of life of “Tapis Lampung” cloth crafters and also involved in many exhibition in Indonesia and many other countries. The tobular sarong or “Tapis”traditionally worn by the women of Lampung province, Sumatra - Indonesia. Formerly woven on a simple backstrap looms using cotton and silk warps and a cotton weft, the warp-striped textiles are hand embroidered with a profusion of gold and silk tread.

119


roulin pierre İSVİÇRE/SWISS

ÖZGEÇMİŞİ: Sanatçılarımız İsviçrede geleneksel olan deri nakış sanatını meslek edinmiş olup bu geleneği gelecek kuşakları aktarmak ve bu sanatın unutulmaması için uzun zamandır çalışmaktadırlar.

CV: Our artists have acquired the art of leather embroidery which is traditional in Switzerland as a profession, and have been working for a long time for this art not to be forgotten and to pass this tradition onto future generations.

120


Deri nakış Leather embroidery

İŞİN TANIMI: Deri tuvaller üzerine işlenen ince ve estetik renkli bir

noktaları denir. Bu iğne tipi dikiş için değil, nakış için özel olarak

çalışmalardan oluşur. Deri tuvaller üzerine yapılan işlemeler kalıcı

tasarlanmıştır.

ve göz alıcı renklerle bezeli emek isteyen bir örneği daha olmayan

Kasnak üzerine geçirilen deri üzerinde sanatçının hayal gücüyle

olağanüstü çalışma motifleridir.

birlikte daha önceden tasarlanmış motifler içinde bir çalışma

Deriler üzerine nakış işi ise farklı bir iğne kullanarak nakış işi

yapılabilir. Ve bu işlenen çalışmalar daha sonra özel bir boyama

yapılır. Bu deri iğnelere keski noktası, kama noktası ve dar kama

tekniğiyle daha canlı hale de getirilebilir.

JOB DESCRIPTION: It is formed of colourful work of fine and aesthetic embroidery

and narrow wedge points. This type of needle has been designed

on leather canvases. The embroidery done on the leather

especially for embroidery and is not for sewing.

canvases are extraordinary designs which are demanding,

The leather is pulled over the frame and the artist creates a

covered with permanent and attractive colours of which there

work of embroidery using their imagination along with patterns

aren’t other examples of.

that have been designed from before. The works that have been

The embroidery on the leather is done using a different type of

embroidered can then be made more vibrant using a special

needle. These leather needles are called cutter point, wedge point

painting techniq

121


Salome Rukaka TANZANYA/TANZANIA

ÖZGEÇMİŞİ: 1981 yılında doğdu. Tüm ailesi güzel sanatlarla uğraşmaktadır. Babası, birçok oyma eser yapmıştır. Liseyi bitirdikten sonra o da babasına katılmış, abanoz ağacından hayvanlar, kemiklerden ev gereçleri ve takılar yapmaya eğilim göstermiştir. 1990 yılında babası, en iyi sanatçı ödülü ile ödüllendirildikten sonra, tüm dünyaca tanınmış ve böylece yaptıkları işi büyütmüş ve farklı bölgelerden insanların ilgisini çekmişlerdir. Çalışmalarıyla Kore, Japonya, Amerika, Türkiye ve Afrika’da birçok bölgede ülkelerini temsil etmektedirler.

CV: She was born in 1981. All her family engages in fine art. Her father has made several engraved works of art. After she graduated from high school she joined to her father and began to make bones from ebony tree and house items and jewelry from bones. After her father was granted with the best artisan award in 1990, they became know in all world and they enlarged the business they made and drew attention people from several regions of the world. They represent their country in several regions such as Korea, Japan, America, Turkey, and Africa.

122


AHŞAP OYMACILIĞI Wood Engraving

İŞİN TANIMI: Tanzanya’daki değişik malzemeler kullanılarak yapılan, el becerisine dayanan bir sanattır. Abanoz ağacı büyük bir malzeme kaynağıdır. Abanoz ağacı köyden toplanır ve yapılacak olan şeye bağlı olarak parçalara ayrılır. Bu zanaatta abanozdan küçük bir fil yapmak üç günü alabilir; çünkü abanoz, sert ve çok güçlü bir ağaçtır. Abanoz ile her türlü hayvan yapılabilir.

JOB DESCRIPTION: It is a handicraft that is made using various materials in Tanzania. Ebony tree is a significant material source. It is collected from village and cut into pieces depending on the thing to be made. In this craft it may take three days to make a small elephant from ebony because ebony is hard and very strong tree. Any kind of animal can be made with ebony.

123


seııchı ito JAPONYA/JAPAN

ÖZGEÇMİŞİ: Japon vatandaşı olan Ito, her yıl Y-Lan çocuk festivaline katılmaktadır. Esasen bir günümüz sanatına mensup bir ressamdır. Buna karşılık, resim çizerken, Japonların geleneksel Edo Top’undan etkilenmiştir. Edo Top da geleneksel Japon elişi ürünü olarak dünya çapında bilinirlik kazanmıştır. Sanatçı Almanca ve İngilizce konuşabilmektedir. Almanya’da resim yapmak için kaldığı yıllarda Almanca konuşmayı öğrenmiştir. Ito’nun yaptığı Edo Top ile gösteri yapmaktır. Bunun da yanı sıra, bir Edo Top çalışmasını atölyede sürdürmektedir.

JOB DESCRIPTION: Ito of Japanese citizen attends to Y-Lan child festival every year. Actually he is a painter of modern day art. However he is inspired of traditional Japanese Edo Top while painting. Edo Top as a traditional Japanese handicraft is known throughout the world. The artist can speak German and English. He has learned speaking German when he stayed in Germany to paint. Ito demonstrates his works of art with Edo Top. Besides, he continues an Edo Top work in a workshop.

124


Edo Top Edo Top

İŞİN TANIMI: Edo başlıkları, Edo döneminde (1603-1868) Edo’nun (Tokyo’nun

edilmektedir. Edo başlıkları, başlıklardaki şekil, yapı ve renk

eski Adı) şehir merkezinde yaratılmıştır. O zamandan beri gelişme

gelişiminin takip edilmesi suretiyle üretilmişlerdir. Bugün yalnızca

kaydetmiş ve yaklaşık 300 yıldır insanlar arasında popüler

Japonya’da değil, batılı ülkelerdeki başlık severlerin de takdirini

hale gelmiştir. Yüzlerce farklı tipte başlık bulunduğundan söz

kazanmaktadır.

JOB DESCRIPTION: Edo tops were created in the downtown of Edo (the old name

types of tops. Edo tops are produced by means of following the

for Tokyo) during the Edo period (1603-1868). Since then they

development of shape, structure, and color in said tops. Today

have been developed and become popular among people for

they are admired by top lovers not only in Japan but also in

about 300 years. It is said that there are hundreds of different

Western countries.

125


sevİm ganeva BULGARİSTAN/BULGARIA

ÖZGEÇMİŞİ: 1963 yılında Rusede-Rusçuk Bulgaristan’ta doğdu. Geleneksel Halk El Sanatları Zanaatkârları Birliği üyesidir. 2012 Rusçuk’ta GHESZB jübile sergisi, Tirnovo’da Arbanasi karma sergisi, Filibe’de Plovdiv birinci sanat sergisi, Oresak’ta GHESZB uluslararası sergisi, Rusçuk’ta Belediye galerisi uluslararası sergisi, Gabrovo’da GHESZB uluslararası sergisi ile Rusçuk’ta belediye galerisi kişisel sergisinde eserlerini sergileyerek sanatseverlerin beğenesine sunmuştur.

JOB DESCRIPTION: She was born in Ruse-Bulgaria, in 1963. She is a member of Traditional Public Handicrafts Craftsman Union. She presents her works of art to art-lovers’ taste in GHESZB jubilee exhibition in Ruse, in Arbanasi group exhibition in Tarnovo, in Plovdiv first art exhibition in Plovdiv, GHESZB international exhibition in Oreshak, in Municipality gallery international exhibition in Ruse, in GHESZB international exhibition in Gabrovo, and in Municipality gallery personal exhibition in Ruse, in 2012.

126


NAKIŞ Embroidery

İŞİN TANIMI: El nakış işlemeleri, uzun bir tarihi geçmişe dayanır. Tarih

stilize ve sadeleştirme uygulanmıştır. El sanatlarının en zarif

boyunca çeşitli uygarlıklar kültürel miraslarını ve kendi öz

örneklerinden olan bu çalışmalar firkete oyası süslemek ve

değerlerini birleştirerek nakış çalışmaları yapmıştır. Doğu ve Orta

aksesuarlarda da kendini gösterir. Bulgar nakışında kullanılan

Avrupa’da da geleneksel nakış biçimleri ortaya çıkmıştır. Bulgar

bütün maddeler doğaldır. Bölgenin kültürünü yansıtan bu çalışmalar

nakışı da çoğunluklu bölgenin bitki örtüsünden esinlenerek

nesilden nesle aktarılmış, bu zanaat kimliğini koruyarak günümüze

yapılan çiçek deseni çalışmalarını, daireleri ve elmas şekilleri

dek gelmiştir.

içerir. İşlemelerde görülen geleneksel Bulgar nakışlarında desende

JOB DESCRIPTION: Embroidery craft dates a long history. Throughout history,

simplification has been applied. These works which are the most

several civilizations have combined their cultural heritage with

elegant examples of handicrafts come up with pin lace decoration

their own core values and made embroidery works. In Eastern

and accessories. All materials used in Bulgarian embroidery are

and Central Europe, traditional embroidery forms have appeared.

natural. These works representing the culture of the region have

Bulgarian embroidery includes flower pattern works mainly inspired

been passed down from generation to generation and this craft has

by the vegetation of the region, circle and diamond shapes. In

survived until today protecting its identity.

traditional Bulgarian embroideries seen in craftworks, stylizing and

127


Teimuraz Jalaghania GÜRCİSTAN/GEORGIA

ÖZGEÇMİŞİ: 1939’da Tiflis’te, bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Müzik Yüksek Okulu Solo Şarkı Fakültesi’nden mezun olmuştur. 16 yaşındayken, hasarlı kılıçlar, tabancalar, hançerler satın almaya ve bunları restore etmeye başlamıştır. Askeri malzemelere olan aşkından bu aktiviteden vazgeçememiştir. Ata geleneği olan silah üretimine devam etmiştir. Kılıçlar, çakmaklı tabancalar, hançerler, tabancalar, zincirli gömlekler ve mücevherler üretmektedir. Folk ustası ve ulusal ödül sahibidir. Eserleri başka ülkelerdeki koleksiyonlarda yer almaktadır. 2012 yılından beri Gürcistan Sanatçılar Birliği üyesidir.

CV: He was born as child of a worker family in Tblisi in 1939. He graduated from the Solo Singing Faculty of Music High-School. At the age of 16, he began buying damaged swords, pistols, and daggers, and restoring them. He has not given up this activity, thanks to his love of military materials. He carried on his ancestral tradition of gunsmith. He has been manufacturing swords, matchlocks, daggers, pistols, chained shirts, and jewelry. As being a folk master, he is the holder of national award. His works are placed within the collections in foreign countries. He is a member of the Georgian Artists Community since the year 2012.

128


Metal İşlemecİlİğİ Metal working

İŞİN TANIMI: Metal işlemeciliği, bir bilim, sanat, hobi ve gelenektir. Tarihi

geçirmektedir. Modern metal işleme süreci, şekil verme, kesme

kökleri kültürlere, medeniyetlere ve bin yıllık döneme köprü görevi

ve birleştirme gibi aşamalardan oluşur. Gürcistan halkının

yapmaktadır. Metal işlemeciliği, çeşitli madenlerin eritilmesi,

kahramanlıklarla dolu geçmişi, sanatçıyı metalden el yapımı kılıç,

dövülebilir ve eğilebilir metallerin üretilmesinin keşfi ile evrim

taş tabanca, hançer, kalkan, mücevher üretmeye yöneltmiştir.

JOB DESCRIPTION: Metalworking is not only a craftsmanship, but is also a science,

and bendable metals. Modern metalworking process is comprised

an art, a hobby, and a tradition as well. Its historical roots act as

of such stages as shaping, cutting, and welding. Georgian people’s

a bridge between cultures, civilizations, and throughout a period

heroic history has inclined the artist to manufacture metal-made

of one thousand years. Metalworking has been evolved with the

swords, flint pistols, daggers, shields, and jewelry.

melting of various metals, and with the exploration of forgeable

129


21-29 Eyl端l/September 2013

9. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması  
9. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması  

Pendik Belediyes 9. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması

Advertisement