Page 1

KIERRÄTTÄJÄ

Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1 • 2012

5 vihreää

vinkkiä

Valitse kestomuki kertakäyttöisen sijaan

Täytä juomapullosi uudestaan ja uudestaan ja säästä luontoa

Noutopalvelu pelaa!

Vallankumous

alkaa roskalaatikolta

1

Otto-keräys maalla & merellä • Ota talteen keskiaukeaman kierrätysopas!


Ostamalla vähemmän, pienennämme suoraan jätemäärää ja ympäristökuormaa.

Minä ja kestävä yhteiskunta Tein netissä testin, jolla arvioin ekologisen jalanjälkeni suuruutta. Se on yhdeksän jalkapallokentän kokoinen maa-alue. Tulos vastaa keskivertosuomalaisen jalanjälkeä. Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon, tila loppuisi kesken. Tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen tarvittaisiin enemmän kuin yksi maapallo. Suomalaiset ovat rakentaneet yhteiskunnan, jossa on erittäin korkea elintaso. Se on hieno suoritus, jonka kääntöpuolena on suuri kuorma ympäristölle. Harva meistä pystyy enää saamaan kulutustaan kestävälle tasolle valoja sammuttelemalla ja jätteitään lajittelemalla. Tarvitaan järeämpiä, epämukaviakin toimia. Olemmeko valmiita tinkimään kulutuksesta? Velkakriisi osoittaa, että se on erittäin vaikeaa.Ympäristöasioissa haluamme uskoa tekniikan kehittymiseen. Ostamalla vähäpäästöisen auton, olemme ekologisia, vaikka emme vähennä ajamista. Näitä mielikuvia tuetaan tehokkaasti mainoksilla. Vaikka toivon, että pienet toimet riittävät, haluan kannustaa ihmisiä pohtimaan elintapojaan ja kuluttamistaan. Lajittelu ei tee ostamisesta ekotekoa. Ostamalla vähemmän, pienennämme suoraan jätemäärää ja ympäristökuormaa.

TT

O-KERÄ ww

S

w

Y

O

10 .iu

j.fi

T

-I

G

EN

OT

O

I NSAML

N

Juha-Heikki Tanskanen toimitusjohtaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

13

Kierrättäjä-lehti jaetaan kaikille Itä-Uudenmaan Jätehuollon asukkaille ja kesäasukkaille. Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimialueena on Askola, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo. Lehteä voi tilata myös asiakaspalvelusta 0200 70707 ja neuvonta@iuj.fi

2 3


KIERRÄTTÄJÄ Tässä numerossa Silppua Biojätteestä saadaan biokaasua ........4 Asiakastyytyväisyys tutkittiin............5

Palvelut Pienjäteasemien aukioloajat ............6 Lajittele lavalle .................................... 6 Noutopalvelu pelaa ...........................7

Kierrätys Taittele, litistä ja purista!....................8 5 vihreää vinkkiä ................................ 9 Vallankumous alkaa roskalaatikolta...10 Keräysautojen ja -lautan aikataulut...13 Kadonneen jätteen metsästäjät..........16 Lukijakilpailu......................................... 17 Kierrätysopas........................................18

Julkaisija Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelunumero: 0200 70707 neuvonta@iuj.fi www.iuj.fi Toimitus & ulkoasu peak press & productions oy www.peakpress.net Paino Lönnberg Painot Oy Paperi: 130g Art Silk, 65g UPM Satin Plus

7

! Noutopalvelu pelaa

3 2


silppua

Biojätteestä saadaan biokaasua Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimialueen erilliskerätyt biojätteet on toimitettu vuoden 2012 alusta alkaen Kymen Bioenergia Oy:n biokaasulaitokseen Kouvolaan, missä siitä otetaan talteen biokaasu. – Biokaasu on hyvä energialähde. Sillä tuotetaan sähköä ja lämpöä ja osa kaasusta syötetään jalostettuna Gasumin maakaasuverkkoon, kertoo tiedottaja Katariina Lossi. Verkkoon syötettävän kaasun metaanipitoisuus on 99 %, joten sen

energiasisältö vastaa lähes maakaasua. Biometaani on maakaasusta poiketen uusiutuvaa energiaa.

Kierrätyslannoite takaisin pelloille Kun biojätteestä on otettu biokaasu talteen, se hygienisoidaan ja kuivataan, jolloin syntyy peltokäyttöön soveltuvaa kierrätyslannoitetta. – Ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin pellolle kasvien hyödynnettäviksi. Tämä tarjoaa viljelijöille

mahdollisuuden vähentää keinolannoitteiden käyttöä. Ravinteiden lisäksi tuote sisältää viljelymaan rakenteelle ja mikrobitoiminnalle tärkeää eloperäistä ainesta. Vastaavia lannoite- ja maanparannustuotteita on myös muualla Suomessa peltokäytössä. Niiden turvallisuutta peltokäyttöön valvotaan tarkasti lannoitevalmistelainsäädännön mukaisesti.

Ekomaksu takaa hyvät palvelut

Otto Facebookissa Ahkera Otto ei liikoja lepäile. Nyt Otto mäyräilee virtuaalisesti eli hänet löytää myös Facebookista. Facebookin kautta Otto jakaa ajankohtaista tietoa. Liity Oton kaveriksi ja ole viivalla! http://facebook.com/ottolajittelumayra

1. Ekopisteille voi tuoda paperia, kartonkia, pienmetallia ja lasia. 2. Pienjäteasemilla vastaanotetaan kotitalouksien vaaralliset jätteet maksutta. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi akut, energialamput, loisteputket, öljyt, kemikaalit ja maalijätteet. 3. Pienjäteasemille saa viedä maksutta hyötyjätteitä, kuten metalliromua, puujätettä, haravointijätettä, kartonkia, lasia ja paperia ympäri vuoden. 4. Otto-keräysautoon ja -lauttaan voi tuoda kodin vaaralliset jätteet ja metalliromut. 5. Koululaiset ja muut ryhmät saavat kierrätys- ja jäteneuvontaa. Asiakaspalvelu arkisin numerossa 0200 70707 neuvonta@iuj.fi, laskutus@iuj.fi, asiakaspalvelu@iuj.fi, www.iuj.fi Kaikki Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimialueen asukkaat ja kesäasukkaat maksavat asuntokohtaista ekomaksua. Vakituisen asunnon ekomaksu on 25,20 €/vuosi ja vapaa-ajanasuntojen ekomaksu on 22,18 €/vuosi. Jos asiakkaalla on omassa käytössään useampi asunto Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimialueella, niin yhdestä maksetaan täysi maksu ja muista alennettu maksu 6,05 €/vuosi.

4 5


silppua

Uusi jätelaki tuo muutoksia määräyksiin ja hallintoon Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012 ja sen myötä jätehuoltomääräykset uudistettiin. Muutokset eivät juuri tunnu kotitalouksien tavanomaisissa jätehuoltokäytännöissä. Jätelain myötä eräitä käsitteitä on muutettu, ja esimerkiksi tuttu ongelmajäte-sana on uudessa laissa korvattu sanalla vaarallinen jäte. Uusiin jätehuoltomääräyksiin on viety sellaisia käytäntöjä, joita on jo nyt noudatettu jätehuollossa. Määräyksiin on esimerkiksi määritelty ajankohdat, jolloin kesäasukkaan on liityttävä sekajätteiden keräykseen sekä yhteisiä

jäteastioita koskevia sääntöjä. Määräyksistä löytyvät myös jätteenkeräyksen keskeyttämistä koskevat periaatteet. Isoimmat muutokset liittyvät yritysten jätehuoltoon. Uuden jätelain myötä jätehuollon viranomaistehtävät siirtyvät uudelle jätelautakunnalle, jonka Itä-Uudenmaan Jätehuollon omistajakunnat ovat perustaneet. Jätelautakunta päättää jatkossa muun muassa jätemaksuista, jätehuoltomääräyksistä, jäteastioiden tyhjennyksen pidennys- ja kohtuullistamiskysymyksistä sekä jätteenkeräyksen pitkäaikaisista keskeytyksistä.

Asiakastyytyväisyys tutkittiin Kolmella neljästä itäuusmaalaisesta on joko melko tai erittäin myönteinen mielikuva Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toiminnasta. Tämä ilmenee tutkimuksesta, joka toteutettiin kirjekyselynä tammi–helmikuussa 2012. Vastaajia (asukkaita, mökkiläisiä, isännöitsijöitä ja yrityksiä) oli yhteensä 556. Heistä 87 prosenttia arvioi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n olevan joko hyvin tunnettu ja näkyvä tai melko hyvin tunnettu ja melko näkyvä. Vastaajat pitivät tärkeimpinä toimintaan liittyvinä tekijöinä jäteastian tyhjennysten toimivuutta sovitulla tavalla, laskutuksen virheettömyyttä, toiminnan kustannustehokkuutta, hinnoittelun ja sen perusteiden ymmärrettävyyttä sekä ympäristöasioiden huomioon ottamista. Vastaajien mukaan Itä-Uudenmaan Jätehuolto on onnistunut parhaiten muun muassa yhteydenoton helppoudessa, tiedon saatavuudessa Internetistä, kiertävien Otto-keräysten palvelevuudessa sekä asiakaspalvelun aukioloaikojen riittävyydessä. Vastaajien mukaan eniten kehitettävää on hinnoittelun ja sen perusteiden ymmärrettävyydessä. Kokonaisarvosanaksi vastaajat antoivat 5,6 (asteikko 7=erittäin tyytyväinen…1=ei lainkaan tyytyväinen). Vastanneista vajaa kolmasosa (30 %) olisi valmis maksamaan jätehuollosta lisää ympäristönsuojelun puolesta. Tutkimuksen teki Innolink Research Oy.

5 4

Jätemaksuihin pieniä muutoksia Jätemaksut tarkistetaan vuosittain. Tarkistuksessa huomioidaan kaikki jätteiden kuljetukseen ja käsittelyyn vaikuttavat kustannusmuutokset kuten polttoainehintojen nousu. Jätemaksujen nostopainetta hillitään hyvällä suunnittelulla ja säännöllisellä kilpailuttamisella. Uusi taksa tuli voimaan 1.5.2012. Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin tuli pieniä muutoksia. Muut maksut, kuten hyötyjäteastioiden tyhjennysmaksut, ekomaksu ja sekajätepisteiden käyttömaksu, säilyvät ennallaan. Sekajäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat hiukan Loviisassa, Porvoossa ja Sipoossa. Askolassa ja Pornaisissa tyhjennyshinnat pääasiassa laskevat. Hintamuutokset riippuvat astiatyypistä ja -koosta. Omakotitalossa

asuvalle

perheelle vuosikustannusten muutokset (jäteastia 240

litraa, tyhjennysväli 2 viikkoa) ovat seuraavat: Askola -20,54 e/vuosi, Loviisa +0,52 e/vuosi, Pornainen -9,62 e/vuosi, Porvoo +8,58 e/vuosi ja Sipoo +5,98 e/ vuosi.


palvelut

Lajittele lavalle Pienjäteasemien aukioloajat DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUS JA PIENJÄTEASEMA, Porvoo Avoinna: ma–pe 7–18 ja la 9–14 ASKOLAN PIENJÄTEASEMA Hiidenkirnujentie 162 Avoinna: to 10–18 LOVIISAN PIENJÄTEASEMA Urakoitsijantie 4 Avoinna: ma 10–18 ja to 9–17 1.5.–30.9.2012 myös parillisten viikkojen lauantait 9–14 MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA, Sipoo Ampumaradantie 3 Avoinna: ti 11–19 ja pe 9–17 1.5.–30.9.2012 myös parittomien viikkojen lauantait 9–14 (ei juhannuspäivänä) PORNAISTEN PIENJÄTEASEMA Läpimurrontie 4 Avoinna: ke 10–18

Näppärän lajittelulavan voi tilata, kun on tarve saada jätettä pois kerralla isompi kuorma. Lajittelulavasta on apua muutoissa, remonteissa sekä kuolinpesien ja varastojen tyhjennyksessä. Taloyhtiöt voivat tilata lavan vaikka pihatalkoisiin, ja omakotiasujat hyötyvät lavasta yhdessä naapuriensa kanssa. – Jätteet lajitellaan lavan neljään eri osioon, ja kun lava tuodaan jäteasemalle, siitä puretaan ensin maksuttomat jätteet pois. Sen jälkeen lava ajetaan vaa´alle, ja punnituksessa nähdään maksullisen jätteen määrä, palvelupäällikkö Tuija Klaus kertoo. Kierrätysjätteet toimitetaan uudeksi materiaaliksi ja sähkölaitteet, vaaralliset jätteet sekä sekajätteet asianmukaiseen käsittelyyn. Tilaukset ja lisätietoa Itä-Uudenmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta.

Vuokraa peräkärry edullisesti Itä-Uudenmaan Jätehuolto vuokraa kuomullisia peräkärryjä vain 10 euron hintaan isojen jätteiden kuljetusta varten. Palvelulla on tarkoitus tehdä asiakkaille jätteiden kuljetus pienjäteasemille mahdollisimman helpoksi ja edulliseksi. Peräkärryn saa tähän hintaan käyttöönsä tarvittaessa koko päiväksi pienjäteasemien aukioloajat huomioon ottaen. Peräkärryjä saa vuokrata Porvoon Domargårdin, Sipoon Mömossenin ja Loviisan pienjäteasemilta. Tilaukset asiakaspalvelunumerosta 0200 70707 (pvm/mpm).

Soita ja kysy!

RUOTSINPYHTÄÄN PIENJÄTEASEMA Teollisuustie 1 Avoinna: ke 11–19 ASKOLA

Loviisan ja Sipoon Mömossenin pienjäteasemia pidetään kokeiluluontoisesti auki myös lauantaisin toukokuusta syyskuuhun 2012.

PORNAINEN PORVOO

LOVIISA

SIPOO

Domargårdin jätekeskus Pienjäteasema Ekopiste Ekopiste ja sekajätepiste (vain sopimusasiakkaille)

6 7


palvelut

Noutopalvelu pelaa Jäte-esineiden noutopalveluauto kiertää kolmen viikon välein. Mukaan voi laittaa hankalasti kuljetettavia isoja esineitä, kuten pöytiä, tuoleja, sänkyjä ja sohvia sekä talouskoneita. Esineet haetaan sisältä asti, mutta niiden tulee olla valmiiksi irrotettuja. – Kannamme esineet noutoautoon, mutta purkupalvelua meillä ei ole, palvelupäällikkö Tuija Klaus sanoo. Itä-Uudenmaan Jätehuollosta voi kysellä, millä viikolla nouto säännöllisellä noutoreitillä tapahtuu, kun on tarve isompien esineiden kuljettamiseen jäteasemalle. – Viime kesänä alkanut palvelu on ollut suosittua. Yritykset ja yksityiset, kuten monet eläkeläiset ja vanhukset ovat saaneet tästä apua, Klaus sanoo. Noutopalvelun veloitus muodostuu jätteen määrän ja laadun

Noutopalvelu on vain soiton päässä! 0200 70707 (pvm/mpm)

sekä noutopaikan sijainnin mukaan. Perushinta on noutomatkasta riippuen 30–60 euroa/nouto. Perushintaan sisältyy 1–3 jäte-esineen nouto. Lisäksi veloitetaan hinnaston mukainen jätteenkäsittelymaksu. – Pesukoneet, sähköelektroniikka ja muu metalli ovat maksutonta jätettä, Klaus huomauttaa. Jos ei malta tai voi odottaa säännöllistä noutopalvelua, on mahdollista tilata pikanouto, jolloin jäte-esineet noudetaan muutaman päivän aikana. – Pikanoudosta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen, ja se pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti. Hinnat ja tiedustelut: Itä-Uudenmaan Jätehuollon asiakaspalvelu.

Kiva kontti, hyvä mieli! Porvoon Domargårdin pienjäteasemalla on uusi palvelu, kierrätyskontti, jonne voi halutessaan jättää ehjää ja käyttökelpoista tavaraa. Samaria-yhdistys käy viikoittain tyhjentämässä kontin. Tavarat se kunnostaa ja myy hyväntekeväisyyskirpputorillaan tai lahjoittaa ne eteenpäin. Pienjäteaseman käyttäjät ovatkin mukavasti löytäneet kontin, jonne on tuotu muun muassa huonekaluja ja leluja. Jos kerran haluaa päästä eroon vanhasta tavarasta, niin miksei samalla lahjoita sitä tarvitsevalle? Näin saa jäteasemalla käynnistä kaupan päälle hyvän mielen.

– Asiakkaan tarvitsee vain valita hyväntekeväisyyskontti muun sijoituspaikan sijasta. Maksullisesta jätteestä tulee kuitenkin maksaa normaali käsittelymaksu, vaikka se päätyisikin hyväntekeväisyyskonttiin. Jos haluaa esineestä maksutta eroon, sen voi viedä suoraan Samarialle tai kierrätyskeskukseen, tiedottaja Katariina Lossi neuvoo. Muista myös IUJ kirpputori, maksuton ilmoituspalvelu, jossa voit ostaa, myydä, antaa tai ottaa vastaan ehjiä käytettyjä tavaroita. Käy tutustumassa: www.iujkirpputori.fi.

Tervetuloa pienjäteasemalle! Jos olet epätietoinen miten pienjäteasemalla pitää toimia, tartu rohkeasti asemalla työskentelevää jäteasemanhoitajaa hihasta. Loviisan pienjäteasemalla työskentelevä Maria Lindfors kehottaa tutustumaan pienjäteasemien toimintaan. – Tervetuloa katsomaan, miten homma sujuu! Aika usein kysytään, missä on oikea paikka jätteelle, ja mikä on maksullista tai maksutonta. Edelleen moni luulee, että elektroniikka- ja metallijäte on maksullista. Pienjäteasemilta saa toimintaohjeiden lisäk-

si myös hinnaston. Lindfors myös neuvoo, miten säästää jätemaksussa. – Mitä enemmän lajittelee maksutonta jätettä kuormasta pois, sitä halvemmalla pääsee. Se on porkkana asiakkaalle, hän hymyilee. Pienjäteasemille saa tuoda alle kahden kuution jätekuormia. Myös pieniä määriä esimerkiksi jäteöljyä vastaanotetaan. – Isommat jätekuormat pitää viedä Porvoon Domargårdin jätekeskukseen.

7 6

iuj palvelee


Taittele, litistä ja purista! Ekopisteet on tarkoitettu paperin, kartongin, lasin ja

jäte voi olla turvallisuusriski jäteauton kuljettajalle.

pienmetallin keräykseen. Pienmetallilla tarkoitetaan kotitalouksissa syntyvää metallijätettä, kuten esimer-

Terävä lasi puhkaisee helposti jäteastian sisäsäkin, jolloin työntekijän kädet ovat vaarassa loukkaantua

kiksi säilykepurkkeja. Lasipullot ja -purnukat saa jättää ekopisteisiin,

vahvoista hanskoista huolimatta, palvelupäällikkö Tuija Klaus kertoo.

mutta mitään muuta lasijätettä ekopisteisiin ei saa

Vastuullinen lajittelija tiivistää paperi- ja kartonki-

laittaa. – Peili- ja ikkunalasijätteet eivät kuulu ekopisteisiin,

jätteen mahdollisimman pieneksi. Taittele, litistä ja purista! Näin saat maitopurkit ja pakkauskartongit

vaan ne pitää viedä erikseen jäteasemalle. Esimerkik-

huomattavasti pienempään tilaan kuin käsittelemättä

si ikkunalasissa on lämmöneristysaineita, jotka eivät sovellu kierrätettäviksi. Lisäksi peili- ja ikkunalasi-

niitä. On oikeastaan hauska huomata, miten mukavasti jätepaperin ja -kartongin saa limittäin ja lomittain, kun hieman näkee vaivaa. – Muista myös huuhdella nestekartonkipakkaukset, Klaus huomauttaa. Hän kertoo, että ekopisteiden informaatioon on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta astioihin ei päätyisi vääriä esineitä tai jätettä. Ekopisteastioiden opastuksia on uusittu, jotta niitä osattaisiin käyttää jatkossa oikein. – Ekopisteiden ulkopuolelle ei myöskään saa jättää pisteisiin sopimatonta jätettä, kuten grillejä, akkuja, huonekaluja tai maalipönttöjä. Ne pitää viedä jäteasemille erikseen. Valitettavasti tällainen toiminta lisää meidän kaikkien ekomaksuja.

Joidenkin ekopisteiden yhteydessä on säiliö myös sekajätteelle. Sekajätepisteitä saavat käyttää vain ne, jotka maksavat ekomaksun lisäksi vuosittaista sekajätepistemaksua.

Roskaaminen on rikos ! Koska vääränlaista jätettä valitettavasti edelleen tuodaan eko- ja sekajätepisteisiin, on kameravalvontaa lisätty huomattavasti. Jätepisteitä valvotaankin nykyään läpi vuorokauden, ja väärinkäyttäjät saadaan vastuuseen. Heille lähetetään 120 euron roskaamislasku. Koska roskaaminen on laissa kielletty, asiasta voidaan tehdä ilmoitus poliisille, jolloin roskaaja saa lisäksi sakot.

8 9


5 vihreää vinkkiä

Romu-Rotan rikokset

1.

2.

Eipä tarvinnut maksaa mitään!

No ei ne olisi mitään maksanut pienjäteasemallakaan.

3.

Toimi fiksusti ruokakaupassa • Suunnittele ostoksesi etukäteen, jolloin ostat oikean määrän tarvitsemiasi tuotteita • Hanki helposti pilaantuvia elintarvikkeita vain lähiajan tarpeeseen • Vältä suuria määriä muovipakkauksia • Vältä yksittäispakattuja tuotteita • Käytä muovikassit uudelleen tai kestokassia Lajittele kotona ainakin nämä • Paperi • Pahvipakkaukset, maitoja mehutölkit • Lasipurkit ja -pullot • Metallitölkit, -purkit ja vuoat • Biojäte (jos kiinteistössä biojäteastia tai kompostori)

4.

Vie vaaralliset jätteet erilliskeräykseen • Palauta käytetyt paristot ja pienet akut niitä myyviin liikkeisiin • Vie auton akut, energialamput ja kemikaalit pienjäteasemalle tai kiertävään Otto-keräykseen • Vie lääkkeet ja kuumemittarit apteekkiin • Vie sähkölaitteet pienjäteasemille

5.

Toimita huonekalut ja tekstiilit kierrätykseen • Huonekalut ja taloustarvikkeet voit myydä tai lahjoittaa hyväntekeväisyyteen • Lahjoita ehjät ja puhtaat, hyvin säilyneet vanhat vaatteet hyväntekeväisyyteen tai vie kirpputorille

OHO!

9 8

Tuota vähemmän jätteitä • Vältä kertakäyttöisiä tuotteita ja suosi pitkäikäisiä ja korjattavia tavaroita • Vältä ylipakattuja tuotteita • Lainaa tai vuokraa harvemmin tarvitsemiasi tavaroita


HAASTATTELU

Vallankumous

alkaa roskalaatikolta Mikäli haluamme jättää maapallon elinvoimaisena lapsillemme,

Teksti: Paula Launonen Kuvat: JANNE LEHTINEN

meidän on opittava kierrättämään. taan muutosagentteja, joiden imussa saattaa syntyä Tunkion takaa maailmaa tarkasteleva Juha Kaila kokonainen vallankumous. tuntee syvää huolta luonnonvarojen ehtymisestä. Siitä huolimatta hän on optimisti. Mikäli Kailan visio – Muutos lähtee yksilöstä. Kun tarpeeksi suuri toteutuu, lastemme lapsille kaatopaikka on historiihmisjoukko alkaa vaatia jotakin, syntyy paine, jota antunnilla mainittava menneisyyden kummajainen. poliittisten päättäjien ja yritysten on kuunneltava. Työkseen Aalto-yliopiston professori miettii ratEsimerkkeinä Kaila mainitsee vähähiilihydraattikaisuja, joilla yhä suurempi set leivät ja tuotetakuut. osa materiaaleista pysyy – Kansalaisvaatimuksesta hyötykäytössä. syntyvä paine voi tuottaa Jokainen suomalainen kuluttaa Niin optimisti kuin onnopeitakin tuloksia. Tästä luonnonvaroja vuodessa kin, Kaila aloittaa synkistä hyvänä esimerkkinä ovat vänoin 100 tonnia. Se on kaksi kertaa luvuista: Tänä vuonna kuhähiilihydraattiset leivät, joienemmän kuin Euroopan maissa lutamme luonnonvaroja ta alkoi ilmestyä kauppoihin keskimäärin ja moninkertaisesti puolitoista kertaa sen, misen myötä, kun ihmiset almaapallon keskiarvoon verrattuna. tä maapallo pystyy tuottakoivat karpata. Valmistajien Lähde: Kuluttajavirasto maan. Nykymenolla vauhti on ollut pakko pidentää monien tuotteiden takuuaikoja, vain kiihtyy, ja kierre pahenee. Kun varannot tiristetään tyhjiin, luonnon oma kun niitä alkoi jäädä kaupan hyllyyn myymättöminä. Henkistä vallankumousta Kaila peräänkuuluttaa uusiutumiskyky ehtyy, ja elämän edellytykset maapallolla hiipuvat. myös roskakatoksien liepeille. Jäteprofessori sanoo, – Jokaisen kaupasta kantamamme kauppakassin että suurin este kierrätyksen yleistymiselle on asensisällöstä vähintään 20 prosenttia on jätettä: erilaiteellinen. sia pakkauksia ja kertakäyttötuotteita. Ihmisillä on – Emme ole riittävän laajasti sisäistäneet kierrätapana ostaa myös liikaa ruokaa, joka pilaantuneena tystä osaksi arkielämää. Säästeliäs elämäntyyli ei päätyy suoraan roskikseen. vieläkään ole kaikille luonnollinen valinta, vaikka Rooman klubi varoitti luonnonvarojen ehtymisestä Asenne ratkaisee jo 1970-luvulla. Kaila tervehtii ilolla erilaisia kohtuullisen elämäntaAlkuaineet kännykässä van kansalaisliikkeitä. Hänen mielestään trendikäs downshifting on suoraan sukua menneiden polvien Teollisuudelta Kaila toivoo helposti kierrätettäviä maalaisjärkiselle säästäväisyydelle. Enintään sata tuotteita. Iso haaste ovat erilaisia alkuaineita sisältavaraa huusholliinsa huolivat ihmiset ovat puolestävät materiaalit.

10 11


tämän hetken kierrätysongelmia.

– Kädessäsi voi olla kännykkä, jonka komponen-

– Kohta jokaisella maapallon ihmisellä on vähin-

teista löytyvät kaikki maailman alkuaineet. Määrät ovat toki pieniä, mutta jokainen hippunen on jostain

tään kaksi kännykkää. Miten miljardit käytöstä pois-

louhittu ja jalostettu. Pelkästään tämä on rasittanut

tetut kännykät kerätään riittävän isoiksi kasoiksi, jotta materiaalien käsittely ja uusiokäyttö olisi kan-

ympäristöä. Jotta kestävä kehitys toteutuisi, kännykän elinkaa-

nattavaa?

ren toisessa päässä mikroskooppisen pienet jalome-

Optimistisesti Kaila arvelee, että tämäkin haaste ratkeaa, kun vetoavuksi saadaan lainsäädäntöä ja ta-

tallihiput pitäisi erotella ja käyttää uudelleen. Kännykkä symboloi Kailan mielestä erinomaisesti

loudellisia porkkanoita. Hän viittaa parinkymmenen

Emme ole riittävän laajasti sisäistäneet kierrätystä osaksi arkielämää. - Juha Kaila, Aalto-yliopiston professori -

11 10


Kuluta vastuullisesti ja kierrätä

• Suunnittele ostoksesi etukäteen. • Älä osta mitään turhaa. • Vältä turhia pakkauksia ja tavaroita. • Valitse laadukkaita, pitkäikäisiä tuotteita. • Vältä ympäristölle haitallisia tuotteita ja kemikaaleja. • Valitse uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä tuote. • Lajittele jätteet. Lähteet: Kuluttajavirasto ja Martat Kännykkä symboloi Kailan mielestä erinomaisesti tämän hetken kierrätysongelmia.

viime vuoden aikana yleistyneisiin ympäristömerkintöihin, alkuperäsertifikaatteihin ja tuoteselosteisiin.

Eikä sekään yksin riitä. Meidän on opeteltava myös kestävän kulutuksen aakkoset. Harjoittelun voimme aloittaa jo tänään. – Pohdi jokaisen hankinnan kohdalla, onko se todellakin välttämätön. Tai vieläkin parempi on, jos mietit vastauksia kysymykseen ”miksi minä en tarvitse tätä”. Tuotteen elinkaari ja energiankulutus ovat kriteerejä, joiden tulisi vaikuttaa ostopäätökseen. Jos riittävän kestävää tai vähän kuluttavaa vaihtoehtoa ei löydy, pitää asiasta kertoa myyjälle. – Kun asiakas ei suostu ostamaan, niin tavarat jäävät hyllyyn ja valmistajien on suhtauduttava vaatimuksiin vakavasti, mikäli aikovat pysyä kilpailussa mukana, Kaila uskoo.

Opettele aakkoset – Samalla periaatteella, jolla valmistaja kertoo ettei tuotteen valmistuksessa ole käytetty lapsityövoimaa tai tuhottu sademetsää, voidaan osoittaa myös se, että materiaali jatkaa kiertoaan evoluutiossa senkin jälkeen, kun kyseinen kännykkä on teknisiltä ominaisuuksiltaan vanhentunut. Kaila korostaa, ettei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin jätteiden lajittelu ja materiaalien kierrätys, mikäli haluamme luovuttaa pallon elinvoimaisena jälkipolvillemme.

Lokeroastia motivoi kierrättämään Uusi jätteiden keräystapa, monilokeroastia, motivoi kierrättämään. Arki helpottuu, kun kierrätysmateriaalit voi viedä oman pihan jäteastiaan. Ja mikä parasta: kaikki jätteet päätyvät hyötykäyttöön. Itä-Uudenmaan Jätehuolto hakee kokemuksia uudesta jätteiden keräystavasta hankkeessa, jolla selvitetään uuden keräystavan ekologisuus, kustannukset ja toimivuus. Hankkeessa mukana olevat perheet saavat omalle pihalleen nelilokeroisen jäteastian. Samaan astiaan lajitellaan sekajätteen lisäksi myös kierrätysjätteitä - kartonkia, lasia ja metallia. Astia tyhjennetään nelilokeroiseen jäteautoon, joka pitää jätteet erillään koko keräyksen ajan. Hankkeen tutkimusjakso aloitettiin maaliskuussa 2012 ja se kestää vuoden. Lokeroastiaa kokeillaan 262 sipoolaisessa omakotitalossa. Itä-Uudenmaan jätehuollon lisäksi mukana hankkeessa ovat muun muassa Aalto-yliopisto ja TEKES. Jos kokeilun tulokset ovat positiiviset, voidaan keräystapaa mahdollisesti laajentaa muihinkin Itä-Uudenmaan Jätehuollon omistajakuntiin. Lisätietoa neuvonta@iuj.fi

13 12


keräys autojen ja -lautan

aikataulut 2012 ww

EN

O OTT

-

Otto-keräys

IN

TO-KER S Ä Yw . i u j . f i

OT

S A M LIN

G

noutaa vaaralliset jätteet ja metalliromut – maalta ja mereltä Itä-Uudenmaan Jätehuollon järjestämä kiertävä keräys kattaa noin 120 pysäkkipaikkaa, jonne asukkaat voivat tuoda maksutta kodin vaaralliset jätteet ja metalliromut. Keräysautot kiertävät 11.5.–30.5.2012 ja keräyslautta 2.7.–19.7.2012. Jätteet vastaanotetaan pysäkkiaikoina, pysäkeille ei saa tuoda mitään etukäteen.

Keräysautoihin ja -lauttaan vastaanotetaan maksutta: Kodin vaaralliset jätteet • akut ja paristot • jäteöljyt ja öljyiset tarvikkeet • jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet • kemikaalit, esim. pesuaineet, torjunta-aineet • liuottimet, esim. tinneri, asetoni ja tärpätti • loisteputket ja energialamput • lääkkeet ja elohopeakuumemittarit • maalit, lakat ja liimat Pakkaa vaaralliset jätteet mielellään ehjiin alkuperäispakkauksiin. Jos käytät muuta kuin alkuperäispakkausta, niin merkitse sisältö pakkaukseen.

Metalliromut • auton osat ja polkupyörät • metalliset huonekalut • metalliputket, räystäskourut • kaasuliesi tai -grilli • tyhjät metalliastiat ja -purkit • muut metalliset kappaleet, myös pienmetalli Kodin sähkölaitteet • liesi ja pesukone

Lauttakeräykseen vastaanotetaan lisäksi maksua vastaan:

• sekajätesäkki 5 € • isot huonekalut 10 € • muut huonekalut 5 € • kodin kaikki sähkölaitteet

Huom! Otto-keräysautoihin ei enää vastaanoteta muita sähkölaitteita kun liedet ja pesukoneet. Sähkölaitteiden keräys on tuottajien vastuulla ja maksuttomat keräyspisteet sijaitsevat pienjäteasemien yhteydessä (yhteystiedot sivulla 6).

Vastaavia jätteitä vastaanotetaan maksutta kaikilla jäteasemillamme. Otto-keräyksessä emme voi vastaanottaa muita kuin yllämainittuja jätelajeja. Lääkejätteet vastaanotetaan myös apteekeissa ja paristot niitä myyvissä liikkeissä.

Tilaa maksuton nouto suurille määrille jäteöljyä tai metalliromua! • Yli 400 litran jäteöljyerien noutotilaukset Ekokem Oy:lle puh. 010 7551 574 tai oljy4@ekokem.fi. Noutoaika on noin 30 päivää tilauksesta. • Suurten metalliromuerien (yli 1000 kg) ja romuautojen noutotilaukset Itä-Uudenmaan Jätehuollolle puh. 0200 70707 tai asiakaspalvelu@iuj.fi toukokuun loppuun mennessä. Noudot hoitaa Kuusakoski Oy, joka antaa romuautoista virallisen romutustodistuksen.

Lisätietoa asiakaspalvelustamme puh. 0200 70707, neuvonta@iuj.fi tai www.iuj.fi

Otto-keräyksen järjestää Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, yhteistyökumppaneinaan Ekokem Oy ja Kuusakoski Oy. Lauttaurakoitsijana toimii Frank Jonasson. Keräyksen kulut katetaan ekomaksulla.

13


Keräysautojen aikataulu PORVOO Perjantai 11.5.2012 * Näsi, S-Market, p-paikka, Hevosenkengänkatu Ekopiste, Rauhankatu 20 Keskuskoulun piha, Edelfeltin Bulevardi Huhtinen, ekopiste, Huhtisentie/Latokartanontie Kevätkumpu, ostoskeskus, Sammontie 1 Lauantai 12.5.2012 Bjurböle, vaaka-asema, Bjurbölentie 276 Kråkö,entinen paloasema, Sjötorpintie 2/Kråkönympyrä Vessö, Nuorisoseurantalo, Vessööntie 191 Fagersta, Fagersta butik, Voolahdentie 767 Tirmo, lossirannan ekopiste, Tirmontie Maanantai 14.5.2012 ** Emäsalo, urheilukenttä, Emäsalontie 644 Emäsalo, ekopiste, St1 kioski Tolkkinen, monitoimitalon pihaa vastapäätä, Tolkkistentie 671 Hamari, venesatama Gammelbacka, Neste-huoltoasema, Länsitie 6 Eestinmäki, lämpökeskuksen P-alue, Eestinmäentien päässä Tiistai 15.5.2012 Vanhamoisio, seuratalon P-alue, Kaarenkyläntie K-Rauta, Ratsumestarinkatu 3 Kerkkoo, nuorisoseurantalo, Savimäentie 8 Veckjärvi, päiväkodin piha,Veckjärventie 308 Jakari,VPK-talon vastapäätä, Jakarintie 435 Keskiviikko 16.5.2012 ** Hinthaara keskusta, ent. Kesoil, Fallaksentie 1 Anttila,VR:n alue vastapäätä “Hasses Smedjaa”, Kuninkaantie 1254 Ali-Vekkoski, koulun piha, Ali-Vekkoskentie 476 Kulloo, ekopiste,Vanha Kulloontie 1 Svartbäck, Aleniuksen piha, Svartbäkintie 189

Epoo, Bygdebo, Epoontie 793 Tarkkinen, pallokentän P-alue,Tarkkistentie 15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40

19.40-20.10 20.30-21.00

LOVIISA Maanantai 21.5.2012 Kabböle, pienvenesatama Isnäs, Aspholmin baari, Frimasintie / Karhutie 15 Koskenkylä, Neste, Koskenkyläntie 2 Sarvisalo, Byagården, Sarvisalontie Pernajan kirkonkylä, kunnan varasto,Veckasintie

14.00-14.40 15.00-15.20 15.40-16.00 17.20-19.00 19.20-20.00

10.30-11.20 11.40-12.20 12.40-13.20 13.40-14.40

Tiistai 22.5.2012 ** Kuggom, Furuborg, Lapinjärventie Bygdegården, Tavastbyntie 2 Liljendalgården, P-alue,Vanha Valtatie Mickelspiltom, keskusta,Vanha Tie 2

16.00-16.40 17.00-17.40 18.00-18.40 19.00-19.40

14.00-14.40 15.00-15.40

Keskiviikko 23.5.2012 Valko, linja-auton kääntöpaikka, Valkolammentie (Siwa) Corenso Oy Ltd:n edessä, Patukivenkuja 5 Rauhala, kioski, Rauhalantie 50 Euromaster Oy:n piha, Porvoonkatu 8 Saaristotie 2,Valintatalo Tallbackan venelaituri, Tallbackantie 133

15.00-15.30 15.50-16.20 16.40-17.00 17.20-17.40 18.00-18.30 19.20-20.00

18.00-18.40 19.00-19.40

09.00-10.10

16.00-16.40 17.00-17.40 18.30-19.10 19.30-20.10

Torstai 24.5.2012 ** Ruotsinkylä, huoltamo, Ruotsinkyläntie 9 Ruotsinpyhtää, Työväentalo, Forsellesintie 2 Tesjoki, Keskustie 2

15.00-15.40 16.00-17.00 17.20-18.00 18.20-19.00 19.20-20.00

15.00-15.40 16.00-16.40 18.00-18.40

PORNAINEN Perjantai 25.5.2012 Metsäkylä, Parkkojan koulu, Maununtie/Alkutaival Halkia, nuorisoseurantalo Kivistö, Pornaistentie 590 Jokimäki, koulu, Anttilantie 8 Kirkonkylä, Salen piha, Koskitie 2

15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 18.00-18.40 19.00-19.40

16.00-16.40 17.00-17.40 18.00-18.40 19.00-19.40

SIPOO

Perjantai 18.5.2012 ** Sikilä, nuorisotalo, ekopiste, Venjärventie/Sikiläntie 15.00-15.40 Ilola, paloasema,Vanha Viipurintie 5 /Sannaistentie 16.00-16.40 Sannainen, Hagaborg, Jakarintie/Yliketie 17.00-18.00 Ylike, kauppa-auton pysähdyspaikka,Yliketie/Kylätie 18.50-19.20

Lauantai 26.5.2012 Söderkulla, Rautatiekuja 4, K- Supermarket Box, Sale, Uusi Porvoontie 1558 Spjutsund, venesatama, Spjutsundintie 963 Kalkkiranta, grilli, Kalkkirannatie 585

14

09.00-09.40 10.00-10.40 11.00-11.40 12.00-13.00


Gumbostrand, laituri, Gumbontie 215 Västerskog, M-Market, Uusi Porvoontie 729

13.20-14.00 14.20-15.00

Maanantai 28.5.2012 Myras,Viirilä, paperinkeräyspiste, Palokalliontie Svartböle, IPS Muovi Oy:n piha, Svartbölentie Talma, koulun P-alue, Satotalmantie 11 Linnanpelto, urheilukenttä, ekopiste, Linnatie Nikkilä, Urheilutie 2, Jäähallin P-alue

15.00-15.20 15.40-16.20 17.00-17.40 18.00-18.40 19.00-20.00

Tiistai 29.5.2012 ** Gesterby, entinen paloasema, Gesterbyntie 83 Immersby, paloasema, Immersbyntie 578 Etelä-Paippinen, Paipis Centralbod, Paippistentie 401 Pohjois-Paippinen, Widegård, Paippistentie 1134

15.30-16.10 16.30-17.20 17.40-18.20 18.40-19.20

ASKOLA Keskiviikko 30.5.2012 Juornaankylä, ekopiste, Myrskyläntie 1201 Särkijärvi, ent. kauppa, Myrskyläntie 451 Kirkonkylä, Salen takapiha Terveystie 2 Onkimaa, ekopiste,Ylöstuvantie 3 Monninkylä, Monninkylän nuorisotalo, Helkamäentie/Vahijärventie Hänninmäki, nuorisoseurantalo, Hänninmäentie 114

Keräyslautan aikataulu SIPOO Maanantai 2.7.2012 Komsalö, Granqvistin laituri Norrkullalandet, kunnan laituri

10-11 14-15

Tiistai 3.7.2012 Söderkullalandet, yhteyslaituri Simsalö, kunnan laituri

10-11 14-15

Keskiviikko 4.7.2012 Musta Hevonen, yhteyslaituri 1) Mölandet, yhteyslaituri

9-10 15-16

1)

15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 18.00-18.40 19.00-19.40 20.00-20.40

* Öljyn vastaanotto on rajoitettu 20 l/hlö. ** Öljyn vastaanotto on rajoitettu 200 l/hlö.

Myrskysäällä keräyspäivä siirtyy 11.7.2012

Torstaina 5.7.2012 Kuiva Hevonen, yhteyslaituri 2) Asplandet, Bymanin laituri 2) 2)

9-10 15-16

Myrskysäällä keräyspäivä siirtyy 12.7.2012

PORVOO Perjantai 6.7.2012 Pirttisaari, koulun laituri Bodö, yhteyslaituri

9-10 14-15

Maanantai 16.7.2012 Rävholmen, venekerhon laituri Kalvö, kaupungin ranta, länsipuoli 3)

9-10 14-15

3)

Myrskysäällä keräyspäivä siirtyy 23.7.2012

Tiistai 17.7.2012 Ängesholmen Lövholmen, länsipuoli

9-10 15-16

LOVIISA

15

Keskiviikko 18.7.2012 Våtskär, Hemviken Käldö,Vällingsviken

9-10 15-16

Torstai 19.7.2012 Sandö, seuratalon laituri Svartholm, itäpuoli

9-10 15-16


1

Viime keväänä neljäsluokkalaisille koululaisille järjestetty hauska kierrätyskilpailu sai innostuneen vastaanoton.

Kadonneen jätteen metsästäjät Yli sata koululaista 13 koulusta kilpaili kolmen hengen joukkueissa kierrätystietoudesta opettajiensa johdolla Porvoon Tarkkisten pallokentän ympäristössä. Osallistujat valmistautuivat kisaan opettajiensa avustuksella jätehuollon Otto-opetusmateriaalin avulla. Tiukkaan ja vauhdikkaaseen finaaliin pääsivät Leppätien koulu ja Söderkulla skola Sipoosta, Länsiharjun koulu ja Pernå kyrkoby skola Loviisasta sekä Kulloon koulu Porvoosta. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n palveluneuvoja Sabina Lindström kiittelee kaikkia kisaan osallistuneita. – Kierrätysasiat ovat todella hyvin hallussa. Loppukilpailussa valttia oli paitsi tieto, myös nopeus. Lähtöviivalta lähdettiin matkaan ”kadonneen jätteen metsästykseen” aarrekartat kourassa. Rastipaikoilla mietittiin ratkaisuja kestävään kulutukseen ja jätteiden lajitteluun. – Joukkueen piti muun muassa asettaa järjestykseen tavaroita sen mukaan, kuinka paljon ne kuormittivat luontoa. Yksi rastipaikoista oli picnic meren äärellä. Retkipaikalla oli roskaa ja kertakäyttöastioita, ja joukkueen piti käyttää luovuuttaan ekologisemman ratkaisun keksimiseksi. – He suunnittelivat paperille picnicin, joka vastasi

paremmin kestävään kehitykseen. Oppimateriaaliin oli selvästikin paneuduttu, koska tämäkin osio sujui kaikilta hyvin, Lindström kiittää. Tiukan kisan voittajajoukkueeksi kruunattiin Pernå Kyrkobyn skolan joukkue ”Högsta Hönsen”, jossa kilpailivat Victor Eriksson, Rurik Stenvall ja Ingrid Henriksson.

Uusi kilpailu tänä keväänä – Kadonnneen jätteen metsästys -kilpailu järjestetään tänä vuonna uudestaan, ja mukaan on ilmoittautunut 18 koulua. Kun kilpaileminen on hauskaa ja innostavaa, kierrätysasiat jäävät hyvin mieleen, Lindström sanoo. Kilpailun tarkoitus on juurruttaa ympäristötietoutta lapsiin jo pienestä, ja hyvin se tuntuukin toimivan. Lindströmin mukaan koululaiset ovat myös taitavia vaikuttajia. – On hienoa, jos lapselle tulee kierrättämisestä ja ekologisuudesta elämäntapa. Vanhemmat kertovat, että lapset usein opastavat heitä kierrätys- ja lajitteluasioissa. Tänäkin vuonna voittajajoukkue saa valita palkinnoksi joko elokuvanäytöksen 50 lapselle tai leikkiaikaa seikkailupuistossa.

16 17


Ehdota sopivaa paikkaa vaarallisen jätteen vastaanottoon Itä-Uudenmaan Jätehuolto suunnittelee vaarallisten jätteiden vastaanottoa esimerkiksi huoltoasemien yhteydessä. Huoltoaseman pihalle sijoitettavaan lukittuun siniseen konttiin voi tuoda maksutta kodin vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, energiasäästölamput, akut, öljyt, kemikaalit ja maalin jäämät. Uutta palvelua kokeillaan aluksi kolmella huoltoasemalla. Jos palvelu koetaan hyväksi ja toimivaksi, niin konttikeräystä voidaan laajentaa. Uusi palvelu katetaan ekomaksulla. Ehdota paikkaa vaarallisen jätteen kontille alla olevalla lomakkeella. Vastanneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti puutarhaliikkeeseen.

lukij kilpailau-

ehdotukseni:

NIMI: OSOITE:

maksaa

17 16

Vastaanottaja

Vastanneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti puutarhaliikkeeseen. Lähetä vastauksesi viimeistään 20.5.2012.

postimaksun

PUHELIN:

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Tunnus 5013582

00003 Vastauslähetys

Ehdota paikkaa!


kodin kierrätysopas

KEVENNÄ KIERRÄTTÄMÄLLÄ !

kodin jäteastioihin Jätelaji Mitä voi laittaa?

(esimerkiksi)

Miten hyödynnetään?

Biojäte

Ruoantähteet ja pilaantuneet elintarvik- Biojätteestä tehdään maanparannuskeet, hedelmien ja vihannesten kuoret kompostia, puutarhamultaa ja biokaasua

Sekajäte

Tyhjät elintarvike-pakkaukset, muovikääreet ja muovipussit

Sekajätteet jalostetaan energiaksi

Isoimmissa asuinkiinteistöissä on yleensä hyötyjätteille omat astiansa esim. biojätteelle, paperille, kartongille, pienmetallille ja lasille. Omakotitaloille suositellaan biojätteen kompostointia.

ekopisteelle Keräyspaperi

Sanoma- ja aikakausilehdet, kirjekuoret

Keräyspaperia käytetään sanomalehtipaperin ja pehmopaperin valmistukseen

Keräyskartonki

Maito- ja mehutölkit, pahvilaatikot ja kartonkipakkaukset

Keräyskartongista valmistetaan hylsykartonkia ja uusia kartonkipakkauksia

Lasi

Värilliset ja värittömät lasipullot ja -purkit

Keräyslasi käytetään lasivillan ja uusien lasipakkausten valmistukseen

Pienmetalli

Säilyketölkit, metallikorkit ja -kannet, alumiinifoliot ja -vuoat

Keräysmetallia käytetään raaka-aineena uusien metallituotteiden valmistukseen.

pienjäteasemalle

MAKSUTON

Haravointijäte

Haravoidut lehdet, heinä, ruoho, kasvien osat

Haravointijäte kompostoidaan mullaksi

Metalliromu

Ajoneuvojen osat, polkupyörät, kiukaat, kattopellit, räystäskourut

Keräysmetallia käytetään raaka-aineena uusien metallituotteiden valmistukseen

Vaarallinen jäte

Akut, loisteputket, energialamput, jäteöljyt, kemikaalit, maalit

Suurin osa vaarallisista jätteistä jalostetaan energiaksi, voiteluöljystä valmistetaan myös uusiotuotteita

Puujäte

Käsittelemätön puu, maalattu/lakattu puu, puiset levyt ja huonekalut

Puujäte haketetaan ja toimitetaan energiahyötykäyttöön

Painekyllästetty puu

Painekyllästetyt kalusteet

Painekyllästetty puu ohjataan energiahyötykäyttöön

Risut

Risut ja oksat, myös orapihlaja ja ruusu

Risut ja oksat haketetaan ja toimitetaan energiahyötykäyttöön

Sähkölaitteet

Tietokoneet, televisiot, kylmälaitteet, kodinkoneet

Sähkö ja elektroniikkalaitteet toimitetaan hyödynnettäväksi raaka-aineena ja energiana

Sekajäte

Muovit, sohvat, patjat, matot

Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte

Rakennusjäte

Kipsilevyt, ikkunalasit, eristevillat, sahanpurut

Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte

MAKSULLINEN

Vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja metalliromua kerätään myös kiertävässä Otto-keräyksessä. Paristot vastaanotetaan kaupoissa, renkaat rengasliikkeissä ja vanhentuneet lääkkeet apteekissa.

Asiakaspalvelu 0200 70707 (pvm/mpm) www.iuj.fi

Kierrättäjä_2012  

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaslehti 1/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you