Page 1

VAW Welding s.r.o. • Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Slovensko Tel.: +421 (0) 43/400 34 30 • Fax: +421 (0) 43/400 34 31 E-mail: welding@vaw.sk • Web: www.vaw.sk

< 6. januára 2012 > Zosumarizovanie zmien v horákoch Kemppi radu 42W Oznam sa týka nasledovných produktov: PMT 42W 3 m

6254203

MMT 42W 3 m

6254203MMT

PMT 42W 4.5 m

6254204

MMT 42W 4

6254204MMT

WS 42W 6 m

6254208

Strana | 1

Počas uplynulých dvoch rokov došlo niekoľkým modifikáciám MIG zváracích horákov Kemppi radu 42W. Tieto zmeny prispeli k zvýšeniu odolnosti a spoľahlivosti týchto horákov, avšak niekoľko modifikácií za sebou mohlo spôsobiť nejasnosti ohľadom identifikácie verzie horáka a voľby správnych komponentov. Spoločnosť Kemppi vylepšila izoláciu krku horáka na začiatku roku 2010. Všetky nové krky horákov sú vhodné aj pre staré horáky, avšak pre nové krky je potrebné objednávať nové spotrebné diely. Nový typ krku plynom chladených horákov ma vyrazený text „Kemppi“ a nové krky vodou chladené horáky majú mosadznú maticu.

Nový krk plynom chladeného horáku

Nový krk vodou chladeného horáku

Staré držiaky špičiek (4295740) a rozdeľovače plynu (4298290) sú vhodné iba pre staré typy krkov. Nový držiak špičky W004389 bol od 1.8.2011 nahradený odolnejším typom držiaku s označením W006183. S týmto najnovším držiakom špičky je kompatibilný rozdeľovač plynu W006146. Rozdeľovače plynu W004390 sú stále v ponuke a sú vhodné pre horáky PMT 35 a 42W, ktoré sú vybavené s držiakom špičky W004389. Nový držiak špičky má väčší priemer (Ø11 mm) v porovnaní so starším typom adaptéru (Ø 10 mm) a jeho štandardné prevedenie je vyrobené z mosadze. K dispozícii je aj medená verzia pre vyššie zaťaženie pri pulznom zváraní. Keďže starý rozdeľovač plynu nepasuje s novým držiakom špičky je nutné vymeniť zároveň držiak špičky ako aj rozdeľovač plynu. Ak už používate najnovší držiak špičky W006183, je potrebné objednávať iba najnovší rodeľovač plynu W006146. Na nasledujúcej strane nájde tabuľku s prehľadom spotrebných dielov podľa typu krku horáku.

Zapísaná v OR OS v Žiline, vložka číslo 15613/L

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Martin, 262 10 26 704/1100

IČO: 36424714, DIČ: 2021904104, IČ-DPH: SK2021904104


VAW Welding s.r.o. • Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Slovensko Tel.: +421 (0) 43/400 34 30 • Fax: +421 (0) 43/400 34 31 E-mail: welding@vaw.sk • Web: www.vaw.sk

STARÝ TYP KRKU

NOVÝ TYP KRKU

NOVÝ TYP KRKU*

Strana | 2

4295740

W004389 (ø 10 mm)

W006183*(ø 11 mm)

4298290

W004390 (ø 10 mm)

W006146*(ø 11 mm)

W006182 (opcia) *= dodávky po 1.8.2011

Zapísaná v OR OS v Žiline, vložka číslo 15613/L

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Martin, 262 10 26 704/1100

IČO: 36424714, DIČ: 2021904104, IČ-DPH: SK2021904104

Zmeny v horakoch radu 42W  

Popis zmien v spotrebnych dieloch horakov Kemppi 42W.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you