Page 1

Gazeta iSenior Magazyn pomagający seniorom

Rok 2013 / Numer 12 #rops4

Kwartał z życia seniorów Pamiętaj!

 Tarnowska Kana już trzeci rok prowadzi zajęcia dla seniorów.  Od 2013 r. działają też grupy poza Tarnowem.  Bieżące informacje o akcjach skierowanych do seniorów można uzyskać pod numerem 14 6 888 111.

Przydatne adresy tarnow.kana.pl Strona KCEM „Kana” isenior.kana.pl Strona projektu iSenior

Ostatnie miesiące dla grupy tarnowskich seniorów były bardzo aktywne. Wszystko to dzięki działaniom pod szyldem iSenior. Od początku września Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” realizuje projekt „iSenior - Otwarta Akademia na 60+”. Sześćdziesięciu tarnowskich seniorów dzięki udziałowi w nim mogło podnieść swoje umiejętności obsługi komputerów czy podszkolić się w posługiwaniu angielskim. Prowadzone działania zachęcały również do aktywności fizycznej. Uczestnicy mogli skorzystać z cotygodniowych zajęć pilates lub wziąć udział w wyjazdach. We wrześniu z kijami do nordic walking weszli na wzgórze w Jamnej. Następnie w ciągu trzech miesięcy seniorzy odwiedzili Zamek w Łańcucie, synagogę w Dąbrowie Tarnowskiej, malowane chaty w Zalipiu oraz Muzeum Jana Wnęka w Odporyszowie oraz sanktuarium w Zabawie. Nie zabrakło też wyjazdu do Krakowa i zwiedzania zamku na Wawelu. Łącz-

nie w wyjazdach udział wzięło aż 193 uczestników. Kilka razy w miesiącu seniorzy spotykali się z zaproszonymi do tarnowskiej Kany gośćmi. Tematyka tych dyskusji była bardzo szeroka od rozmów o historii Polski i roli Kościoła we współ- Od września tarnowscy seniorzy uczestniczyli w kursach, wyjazdach i spotkaczesnym świecie niach. Wszystko dzięki wsparciu finanaż po bezpiesowym Województwa Małopolskiego. czeństwo na drojących osteoporozie, czyli dze czy też pomoc prawosłabieniu struktury kości, ną. powodującemu zwiększeW trakcie spotkania nia ryzyka złamań. z prawnikiem Waldemarem Lawińskim uczestni- Jednym z ważnych elecy pytali o „kruczki” zwią- mentów projektu jest zachęcanie seniorów zane z zawieraniem do wspierania swoich róumów na odległość (np. przy sprzedaży wysył- wieśników i dzielenia się kowej) czy odpowiedzial- z nimi swoją wiedzą. Dlanością za długi współmał- tego m.in. trójce uczestników przekazano do domu żonka. komputery z dostępem Tadeusz Kowal - artysta do internetu. W zamian rzeźbiarz mówił z kolei zobowiązali się oni, o swojej pasji oraz o może umiejętnościami zdobytywach odnoszących się tymi na zajęciach w Kanie do bł. Karoliny Kózkówny, będą dzielić się ze swoimi które przewijają się znajomymi. w regionalnej sztuce luSamodzielnie więc pokazydowej. wali, jako można korzystać Oczywiście nie mogło się w życiu codziennym z apliobejść bez dyskusji kacji internetowych i jak o zdrowiu. Fizjoterapeutczęsto przy ich pomocy ka Anna Wójcik zachęcamożna sporo zaoszczęła do działań zapobiegadzić. Dziękujemy wszystkim seniorom za udział!

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego .


Kim jest senior? Gazeta iSenior Magazyn pomagający seniorom

„Senior” - czy znacie wszystkie znaczenia tego słowa? Tym razem trochę wiedzy, która będzie przydatna przy rozwiązywaniu gazetowych krzyżówek.  senior z łaciny starszy, od słowa senex, czyli stary,

ul. Mościckiego 12 33-100 Tarnów Tel.: 14 68 88 111 E-mail: kana@tarnow.kana.pl

 senior – feudał sprawujący władzę nad podległymi wasalami,  senior – najstarszy męski przedstawiciel rodu monarszego,  Senior – tytuł albumu grupy muzycznej Röyksopp,  senior – miano przyznawane członkom Związku Harcerstwa

Polskiego, którzy ukończyli 55 lat,  senior – część imienia mężczyzny, która odróżnia go od syna noszącego to samo imię i nazwisko,  senior – zawodnik sportowy w wieku właściwym dla uprawiania danej dyscypliny,  senior – wyższy duchowny protestancki stojący na czele senioratu (jednostki administracyjnej kościoła). Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego .

Bank Aktywności Seniorskich Tarnowska Kana w kolejnych miesiącach będzie nadal prowadzić działania skierowane do seniorów. Pragniemy jednak zachęcić wszystkich do poszukiwania interesujących wydarzeń na własną rękę. Internet jest bowiem skarbnicą informacji, w której każdy może znaleźć coś zajmującego dla siebie lub poznać ludzi, dzielących podobne pasje. Dobrym punktem do rozpoczęcia takich poszukiwań jest Bank Aktywności Seniorskich. Powstał on w ramach kampanii zainicjowanej przez koncerny farmaceutyczne, ale wspierana jest ona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czy też Caritas. Nie znajdziemy więc tutaj żadnych reklam leków czy medykamentów. Na stronie internetowej cafesenior.pl/ bankaktywnosci blisko 300 organizacji i instytucji z całej Polski zamieszcza natomiast informacje o wydarzeniach skierowanych do seniorów. W chwili pisania tekstu na portalu znajdowało się blisko 600 aktualnych wydarzeń, z czego aż 56, organizowanych w Małopolsce. Znajdziemy tutaj informacje nie tylko o imprezach kulturalnych czy sportowych, ale też np. za-

proszenia na badania czy zachęty do wzięcia udziału w różnych konkursach. Przykładem może być Szpital Św. Łukasza w Tarnowie, który zaprasza panie do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych i cytologicznych. Uczestniczki biorą jednocześnie udział w konkursie profilaktycznym „Badam się, więc mam pewność”. Nagrodami w nim są m.in. zabiegi w SPA i pobyt w hotelu. Wydarzenia na tym portalu może dodawać każdy. Jeśli więc wiecie o ciekawej imprezie lub sami organizujecie wydarzenie, na które chcielibyście zaprosić innych seniorów, można to łatwo, bezpłatnie, samemu i w kilka minut zrobić. Zapraszamy zatem do odwiedzenia strony Banku.

iSenior 2013.12: Podsumowanie projektu  
iSenior 2013.12: Podsumowanie projektu  

Magazyn iSenior wydany w ramach projektu "iSenior - Otwarta Akademia 60+"

Advertisement