Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αστυπάλαιας (03/2016 - 04/2016)

Page 1

Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αστυπάλαιας 03/2016 - 04/2016

Εκπαιδευόμενοι: Νικολίτσα Αθανασοπούλου, Δήμητρα Αντωνίου, Σπυριδούλα Βαμβακά, Ειρήνη Γερούκη, Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Μαρία-Μαρούλα Καλή, Ανδρέας Καλής, Αντωίνα Καντούνια, Αναστάσιος Κονταράτος, Μαρούλα-Υπαπαντή Κονταράτου, Βασιλική Κουζούλα, Μαρία Κυραννού, Σωτήριος Λάζος, Άννα Μακαρούνα, Δημήτρης Μάντακας, Ιωάννα Μαριάκη, Σοφία Μπακιρτζή, Μαρία Μπουζαλά, Μιχαλίτσα - Αγγελική Πατινιώτη, Καλλιόπη Σκούφαλου, Ευφημία Σταυλά, Μαρία Στρατηγάκη, Ιωάννης Τσεκούρας, Ευάγγελος Φασουλάς, Ιωάννης Φωτάκης, Ειρήνη Χαμαλέλλη, Γεώργιος Χαραλάμπης, Εκπαιδευτής: Παύλος Σατόγλου.Τίτλος: Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αστυπάλαιας 03/2016 - 04/2016 Φωτογραφίες: Νικολίτσα Αθανασοπούλου (σελίδες 7, 10-11) Δήμητρα Αντωνίου (σελίδες 14-15) Ειρήνη Γερούκη (σελίδες 18-19) Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος (σελίδες 7, 22-23) Μαρία - Μαρούλα Καλή (σελίδες 26-27) Ανδρέας Καλής (σελίδες 30-31) Αντωίνα Καντούνια (σελίδες 34-35) Αναστάσιος Κονταράτος (σελίδες 38-39) Μαρούλα - Υπαπαντή Κονταράτου (σελίδες 42-43) Βασιλική Κουζούλα (σελίδες 7, 46-47) Μαρία Κυραννού (σελίδα 7) Σωτήριος Λάζος (εξώφυλλο και σελίδες 50-51) Άννα Μακαρούνα (σελίδες 54-55) Δημήτρης Μάντακας (σελίδες 58-59) Ιωάννα Μαριάκη (σελίδες 7, 62-63) Σοφία Μπακιρτζή (σελίδες 66-67) Μαρία Μπουζαλά (σελίδες 70-71) Μιχαλίτσα - Αγγελική Πατινιώτη (σελίδες 7, 74-75) Καλλιόπη Σκούφαλου (σελίδες 78-79) Ευφημία Σταυλά (σελίδες 82-83) Ιωάννης Τσεκούρας (σελίδες 7, 86-87) Ευάγγελος Φασουλάς (σελίδες 7, 90-91) Ιωάννης Φωτάκης (σελίδες 94-95) Ειρήνη Χαμαλέλλη (σελίδες 98-99) Γεώργιος Χαραλάμπης (σελίδα 7) Επιμέλεια ύλης, σελιδοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία: Παύλος Δ. Σατόγλου Αθήνα, Μάιος 2016


4


ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΓΛΟΥ εισαγωγή

5


Σχετικά με τα e-Κ.Δ.Β.Μ. Εξ αποστάσεως μαθήματα διεξάγονται σε δήμους της Στερεάς Ελλάδας και του Νότιου Αιγαίου, μέσω ασύγχρονης (moodle) και σύγχρονης (big blue button) πλατφόρμας, στη διεύθυνση: http://e-class.e-kdvm.gr Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα http://e-kdvm.gr/index.php/usefull: Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). (...) Τα προηγούμενα χρόνια είχαν λειτουργήσει με επιτυχία τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), τα οποία, όμως, είχαν κεντρική διαχείριση ως συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα και αναπτύχθηκαν σε επίπεδο Νομού. Η ουσιαστική διαφοροποίηση των Κ.Δ.Β.Μ. είναι ότι πλέον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και να οργανώσει τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που επιθυμεί να υλοποιηθούν στην περιφέρειά του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να αντιστραφεί η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφού μπορεί να γίνεται πρώτα διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των πολιτών και να «μεταφράζονται» οι ανάγκες σε προγράμματα μάθησης. (...) Η μάθηση που παρέχεται στα Κ.Δ.Β.Μ. είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Σκοπός δεν είναι η απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, άμεσα, για την βελτίωση της επαγγελματικής θέσης στην αγορά εργασίας. Είναι γνώσεις που στοχεύουν πρωτίστως στις αρχές και τους σκοπούς της εκπαίδευσης ενηλίκων (εμπλουτισμός γνώσεων, ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου κλπ). Τα προγράμματα που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν τον παραπάνω σκοπό και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών και εξειδικευμένων επιστημόνων και φορέων με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. (...) Για τη συμμετοχή στα τμήματα μάθησης βασική προϋπόθεση και προαπαιτούμενο είναι να είναι κάποιος ενήλικος. Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στα e-Κ.Δ.Β.Μ. Τα μαθήματα Φωτογραφίας, όπως αναγράφεται στον ιστότοπο των e-Κ.Δ.Β.Μ (www.e-kdvm.gr), είναι ενταγμένα στην κατηγορία Πολιτισμός και Τέχνη και έχουν διάρκεια 25 ώρες. Διατίθεται "εκπαιδευτικό υλικό" σε pdf, του οποίου η συγγραφή ανατέθηκε, όχι σε κάποιον με ανώτατες σπουδές φωτογραφίας αλλά σε μια... σκηνογράφο, με επακόλουθο να είναι ανεπαρκέστατο, άστοχο και με λάθη ορολογίας.

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στο e-Κ.Δ.Β.Μ. Αστυπάλαιας Το Κ.Δ.Β.Μ. Αστυπάλαιας (e-mail: kdvm944@gmail.com) λειτουργεί με υπεύθυνη εκπαίδευσης την Μαρία Σταυλά. Για την περίοδο Μαρτίου - Απριλίου 2016, τα μαθήματα Φωτογραφίας γίνονταν εξ αποστάσεως, σε δύο τμήματα, κατανεμημένα σε 4+4 ασύγχρονες και 5+5 σύγχρονες συναντήσεις, με εκπαιδευτή τον Παύλο Σατόγλου (www.pavlos.satoglou.gr). Πιθανή χρήση του "εκπαιδευτικού υλικού" των ΚΔΒΜ κρίθηκε ότι θα κατέστρεφε την εκπαιδευτική διαδικασία, γι'αυτό αγνοήθηκε και χρησιμοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό του εκπαιδευτή. 6


Τμήματα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αστυπάλαιας (3/2016 - 4/2016) Στα δύο τμήματα Φωτογραφίας είχαν εγγραφεί 41 εκπαιδευόμενοι, από τους οποίους παρουσιάστηκαν οι 31. Ολοκλήρωσαν τα μαθήματα οι εξής 27: Νικολίτσα Αθανασοπούλου, Δήμητρα Αντωνίου, Σπυριδούλα Βαμβακά, Ειρήνη Γερούκη, Κων/νος Θεοδωρόπουλος, Μαρία - Μαρούλα Καλή, Ανδρέας Καλής, Αντωίνα Καντούνια, Αναστάσιος Κονταράτος, Μαρούλα Υπαπαντή Κονταράτου, Βασιλική Κούζουλα, Μαρία Κυραννού, Σωτήριος Λάζος, Άννα Μακαρούνα, Δημήτρης Μάντακας, Ιωάννα Μαριάκη, Σοφία Μπακιρτζή, Μαρία Μπουζαλά, Μιχαλίτσα - Αγγελική Πατινιώτη, Καλλιόπη Σκούφαλου, Ευφημία Σταυλά, Μαρία Στρατηγάκη, Ιωάννης Τσεκούρας, Ευάγγελος Φασουλάς, Ιωάννης Φωτάκης, Ειρήνη Χαμαλέλλη, Γεώργιος Χαραλάμπης.

ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ: Ι. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ: Β. ΚΟΥΖΟΥΛΑ, Ε. ΦΑΣΟΥΛΑΣ

Μ. ΚΥΡΑΝΝΟΥ

Ως στόχος των μαθημάτων ορίστηκε η δημιουργία θεματικής ενότητας φωτογραφιών (5-15 εικόνων) από τον καθένα εκπαιδευόμενο, με την αξιοποίηση της προσφερθείσας γνώσης, η οποία περιελάμβανε: •

Σύγχρονα μαθήματα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για την τεχνική λήψης φωτογραφίας, για τον φωτισμό, για την ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφιών, για τη σύνθεση εικόνων και για την ερμηνεία τους.

Παρουσίαση και σχολιασμό έργων γνωστών φωτογράφων.

Ασύγχρονα μαθήματα με δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης και με σχολιασμό των φωτογραφιών των εκπαιδευομένων.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ν. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΑΡΙΑΚΗ, Μ. ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ, Ε. ΦΑΣΟΥΛΑΣ. Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι δημιουργηθείσες ενότητες φωτογραφιών, ενδεικτική παράθεση δύο φωτογραφιών από κάθε ενότητα. 7

με την


8


ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ φύση

9


© ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

10


© ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

11


12


ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

13


© ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

14


© ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

15


16


ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΟΥΚΗ καθρέφτες και καθρεφτισμοί

17


© ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΟΥΚΗ

18


© ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΟΥΚΗ

19


20


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ άνθρωποι στην καθημερινότητα

21


© ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

22


© ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

23


24


ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΗ τοπία και αντικείμενα

25


© ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΗ

26


© ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΗ

27


28


ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΗΣ χέρια

29


© ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΗΣ

30


© ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΗΣ

31


32


ΑΝΤΩΙΝΑ ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ στολισμένες αυλές

33


© ΑΝΤΩΙΝΑ ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ

34


© ΑΝΤΩΙΝΑ ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ

35


36


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ άνοιξη

37


© ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

38


© ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

39


40


ΜΑΡΟΥΛΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ θέα από ψηλά

41


© ΜΑΡΟΥΛΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ

42


© ΜΑΡΟΥΛΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ

43


44


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΖΟΥΛΑ ουρανός

45


© ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΖΟΥΛΑ

46


© ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΖΟΥΛΑ

47


48


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΖΟΣ λεπτομέρειες κάστρου

49


© ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΖΟΣ

50


© ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΖΟΣ

51


52


ΑΝΝΑ ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΠΡάστυΝΟ

53


© ΑΝΝΑ ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ

54


© ΑΝΝΑ ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ

55


56


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ Αστυπάλαια

57


© ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ

58


© ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ

59


60


ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΚΗ ανατολή-δειλινό

61


© ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΚΗ

62


© ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΚΗ

63


64


ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ σκάλα με φωτισμό

65


© ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

66


© ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

67


68


ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ νοσταλγία και αλμύρα

69


© ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ

70


© ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ

71


72


ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ τοπία

73


© ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ

74


© ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ

75


76


ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ νερό - πέτρα

77


© ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ

78


© ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ

79


80


ΕΥΦΗΜΙΑ ΣΤΑΥΛΑ παντού θάλασσα

81


© ΕΥΦΗΜΙΑ ΣΤΑΥΛΑ

82


© ΕΥΦΗΜΙΑ ΣΤΑΥΛΑ

83


84


ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Βαθύ

85


© ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

86


© ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

87


88


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ καιρικά φαινόμενα

89


© ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ

90


© ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ

91


92


ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ θάλασσα

93


© ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

94


© ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

95


96


ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΜΑΛΕΛΛΗ τοπία

97


© ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΜΑΛΕΛΛΗ

98


© ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΜΑΛΕΛΛΗ

99

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.